2012. április 4., szerda

Kadarkúti Égi Üzenetek 142. Szűzanya: Jézus érdemszerző szenvedése

2012.04.03   ÉGI ÜZENETEK               Szűzanya: Jézus érdemszerző szenvedése
Drága Engesztelő Gyermekeim, ne féljetek, Én vagyok a ti mennyei Édesanyátok. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, ti vagytok a legbátrabbak, a leghűségesebbek, mert még most is eljöttetek, amikor sokan otthon maradtak az ünnepi készülődés miatt. Ma Jézus érdemszerző szenvedéseivel foglalkozunk. Az Én Szent Fiam szenvedésével és halálával elégtételt adott a világ összes bűneiért, a ti bűneitekért, helyettetek és értetetek a Mennyei Atyának. Érdemeket is szerzett nektek, a természetfeletti rend visszaállítását, az örök életet szerezte meg számotokra. Ezenkívül Önmagát megdicsőítette. Drága Gyermekeim, most nagyböjt van, és ezen a keddi napon az Úr Jézus úgy jelenik meg előttetek, hogy keresztre van veszítve, borzasztó nagy szenvedések közepette. Itt áll a kereszt a padlón veletek szemben, és kitágult sebein függ a drága Megfeszített. Azért így jelenik meg most, hogy fokozza bennetek az együttérzést, a bűnbánatot, hiszen nagyböjtben erre nagy szükség van. Akkor, amikor lándzsával keresztülszúrták az oldalát, akkor Ő már régen halott volt, de most él. Azért él, mert beszélni akar hozzátok, a fejét lehúzza a nehéz töviskorona, nehezen, minden erejét összeszedve felemeli és vérbe borult szemeivel végig néz rajtatok, és így szól: Drága Gyermekeim! A nagy szenvedésem ellenére mégis nagy öröm járja át az Én Szent Szívemet, mert barátaimat látom magam előtt. Nézzétek, hogy szenvedek! A koronám tövisei mélyen belevágódnak a homlokomba, halántékomba, körbe a fejembe, ég és lángol a fejem, és az egész testem. Kezeimet, míg keresztre feszítettek szétmarcangolták. A karjaimat, a lábaimat, kezemet a keresztre szegezték. Kezeimből, lábaimból, oldalsebeimből csorog a vér. A hátamon, a mellemen, a combomon, a lábszáraimon ott vannak az ostorozás mély nyomai. Ó, Kicsinyeim, rettenetesen szenvedek! Akarjátok-e enyhíteni fájdalmaimat? Akkor most közületek, gondolatban néhányan gyertek ide a keresztemhez, tegyetek székeket a kereszt köré, hozzatok fogókat, és álljatok a székre. Ti hárman-négyen a fogóval vágjátok el a töviskorona legvastagabb ágait vágjátok el, hátul a fejemnél. Most fogjátok meg a töviskoszorút kezetekkel és nagyon óvatosan, hogy meg ne szúrjátok a kezeteket, és hogy Nekem ezzel ne okozzatok fájdalmat, emeljétek le és dobjátok le a földre. Ó, gyermekeim, megszabadítottatok engem a világ bűneinek töviseitől, ugyanezt teszitek, amikor imádkozzátok a rózsafüzért a legnagyobb bűnösök megtéréséért, vagy a hitetlen, közömbös, megátalkodott lelkek megtéréséért. Most mutassátok kezeiteket, hát mégsem vigyáztatok, mindegyikőtök megsértette az ujját. Most, mivel ti is már sokszor megcsókoltátok az Én Szent Sebeimet, én is gyógyító csókot adok rá. Nézzétek, már nem is fáj, minden vércsepp eltűnt. Hálás vagyok, végtelenül. Most másik három-négy gyermekemet kérem. Gyertek ti is ki papírzsebkendőkkel, álljatok föl a székre, és törölgessétek le a véres, piszkos hajamat, fejsebeimet, arcomat. Ehhez nagyon nagy szeretet kell, Kicsinyeim, mert az Én arcom tele van piszokkal, sárral, porral, köpettel, trágyalével, vérrel. Nagyon óvatosan, mert alatta csupa seb vagyok. Köszönöm, Drága Gyermekeim, már könnyebben érzem magam egy kicsit. Most pedig álljatok ide közel az ajkamhoz, mindegyiketeknek megcsókolom a homlokát hálából és szeretetből, amiért cselekedtetek és leküzdöttétek undorotokat. Most pedig fiaim, titeket kérlek, hiszen ez férfimunka lesz. Jöjjetek, hozzatok egy fogót, álljatok föl a székre, és a fogóval egyenesítsétek ki hátul a kereszten a begörbített szögeket, majd előről próbáljátok meg kihúzni, ha nem megy, lazítsatok még egy kicsit rajta. Óvatosan, mert nagyon fáj a felszegezett kezem és lábam. Köszönöm. És most Drága Fiaim, úgy ahogy arimetiai József és János apostol tették, öleljétek át a testemet, küzdjétek le undorotokat, mert bizony csupa vér vagyok, piszok és trágyalé. Öleljetek át szorosan, és vegyetek le a keresztről, de ne édesanyám ölébe tegyetek, hanem csak állítsatok ide a közösség elé. Nézzétek, milyen véresek a kezeim, a sebeim még nincsenek lemosva. Tartsátok az arcotokat Fiaim, megsimogatom az arcotokat, ez a Szent Vér a bőrötökön, a húsotokon, a csontotokon keresztül behatol a lelketekbe, és hófehér tisztára mossa, hálából és szeretetből, mert segítettetek rajtam. Drága Kislányaim, most ti jöjjetek néhányan. Hozzatok lavort, benne vizet, szivacsokat. Nézzétek, ahogy itt állok, erőtlenül, szétmarcangolt karjaim csak lógnak a testem mellett. Szinte nem tudok mozdulni, nem tudok rendesen levegőt venni, görcsök rángatnak. Mossátok le testemet, úgy ahogy Édesanyám tette annak idején, csak most nem az Ő ölében fekszek, hanem a ti karjaitok között állok. Mosogassátok le a nyakamat, a mellemet, az arcomat, a karjaimat, a kézsebeimet, a lábsebeimet, a combjaimat, az egész testemet. Ó, máris jobban érzem magam. Drága Leányaim, most két tiszta tenyerem közé veszem kicsi arcotokat, lehajolok hozzátok, és hálából megcsókolom jobbról és balról arcotokat.
És most Drága Engesztelő Közösségem, mindnyájan jöjjetek ki, vegyetek körül Engem, borítsatok be öleléseitekkel, csókjaitokkal, simogatásaitokkal, öntözzétek Öt Szent Sebemet bűnbánatotokkal, együttérzésetekkel. A kézsebemet, a lábsebemet, az oldalsebemet, a vállsebemet, a töviskorona okozta fejsebeimet a bűnbánat könnyeivel. Ó, Gyermekeim! Köszönöm nektek, nagyon boldog vagyok, igazán boldoggá tettétek Megváltótokat, és most mindnyájan menjetek a helyetekre, mindnyájan csukjátok be szemeiteket. Most nyissátok ki: Nézzétek csak, nem ugyanaz a Krisztus áll előttetek, hanem a feltámadt, megdicsőült Jézus, hófehér ruhában, glóriával a feje körül, mosolyogva, hálásan és boldogan. Ó, csakhogy vannak, akik még szeretnek Engem! Együttéreznek Velem, enyhítik fájdalmamat. És most Én a feltámadt Jézus el fogom nektek mondani, hogy milyen okokból vállaltam a szenvedést.
Először is elégtételt adtam az egész világ bűneiért, a ti bűneitekért az Atyának. Másodszor érdemeket szereztem nektek, hogy visszakapjátok az Isten-gyermekséget, az Örök Boldogságot. A harmadik oka az Én szenvedéseimnek, hogy megdicsőítettem Önmagam.
Drága Gyermekeim! Itt áll mellettem Édesanyátok, átadom neki a szót.
Édes Gyermekeim, Én vagyok Édesanyátok, Jézus nemcsak engesztelte a Mennyei Atyát, nemcsak elégtételt adott neki, hanem nektek is érdemeket szerzett, hogy visszaszerezzétek az elvesztett Istengyermekséget.
Hogyan adta vissza nektek az elvesztett Istengyermekséget? Amikor megkereszteltek benneteket, a Mennyei Atya gyermekévé fogadott benneteket. Ezt az első súlyos bűnnél elvesztettétek, és vele együtt elvesztettétek a megszentelő kegyelmet. És akkor Jézus mit tett? Szenvedett, meghalt, feltámadt, és a feltámadása után megalapította a szentgyónást, a szentgyónás végén a feloldozást, a feloldozás pillanatában a Mennyei Atya ott van, kitárja karját, és újra a szívére ölel benneteket. visszakapjátok az istengyermekséget. Mi lett volna, ha Jézus szenvedéseit csak azért vállalta volna, hogy a Mennyei Atyát megvigasztalja, hogy elégtételt adjon a ti bűneitekért, és ti veletek nem törődött volna már semmit. Csakhogy Jézus szeretete hatalmas, rendkívül értékes, határtalan. Arra törekedett, hogy megszerezzétek rajta keresztül, az Ő segítségével a Mennyországot. A harmadik ok, Önmaga megdicsőítése. Amikor meghalt, abban a pillanatban a lelke eltávozott ebből az agyonkínzott, meggyötört holttestből, azután 3 nap múlva a síron keresztül visszajött és egyesült a testével. Nem ugyanazzal a testtel, mert az a test már átváltozott, megdicsőült. Tehát nem egy visszaéledés, mint Lázáré, mert hiszen Jézus Lázárt a földi életre támasztotta föl. A teste ugyanolyan volt, mint a többi embernek. Az Úr Jézus teste viszont isteni dicsőséggé változott. Itt áll most előttetek isteni dicsőségében, és emberségében. Felemeli a kezét, egy nagy keresztet rajzol a levegőbe és megáld benneteket Velem együtt az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

10 ok, amiért egyetlen online tevékenység sem lehet privát többé

Az Internet fokozatosan egy orwelli felügyelőrendszerré alakul és a magánadatok védelme lassan meghal. A minket irányító erők mindent figyelnek és rögzítenek. Egy dologban biztosak lehetünk: amit egy hétköznapi ember az Interneten tesz, az ma már nem maradhat titokban, ezek a tevékenységek lekövethetők. Sokan nincsenek tisztában azzal, hol is tart ez a technológia. Az Internet az egyik legpublikusabb hely ma a világon.
Mindenkiről személyes, folyamatosan bővülő „adatlap” készül, amihez sokszor mi magunk szolgáltatjuk a legtöbb információt a Facebook-hoz hasonló közösségi oldalak használatával. Igen, az Internet egy fantasztikus eszköz, ami lehetővé teszi minden ember számára, hogy kommunikáljon másokkal és folyamatos kapcsolatot tartson fenn társaival, valamint hozzáférjen olyan információkhoz, amelyek néhány éve még elérhetetlenek voltak a hétköznapi emberek számára.
Valószínűleg eljön az idő, amikor ez az eszköz már nem áll ilyen formában, vagy ilyen szabadon a rendelkezésünkre, de személyes információink, kommunikációink már most sem a sajátunk. Az alábbi 10 pont ezt próbálja szemléltetni.
1. Az amerikai szövetségi kormány öt évre visszamenőleg tárolhatja bárki internetes tevékenységét
Korábban az amerikai Országos Terrorelhárítási Központ 180 napig tárolhatta a terrorista kapcsolattal nem rendelkező személyekre vonatkozó információkat. Ez azonban megváltozott. Eric Holder, országos főügyész aláírta az új szabályozást, ami lehetővé teszi a Terrorelhárítási Központ számára, hogy öt évig tárolja ezeket az adatokat.
Végtére is mindössze 4 és fél év meghosszabbításról van szó.
2. A potenciális munkaadók bepillantást követelnek az álláskeresők internetes tevékenységébe
Nem is olyan régen még arról írtunk, hogy a munkaadók a közösségi oldalak személyes profiljai alapján próbálták megítélni egy-egy potenciális alkalmazott személyiségét és képességeit.
Ma már azonban egyes munkaadók azt követelik, hogy a jelentkezők adják át Facebook jelszavukat. A CBS News a következőket írta:
A rossz hír, hogy a munkaadók egyre gyakrabban kérik, hogy az állásra pályázók adják át Facebook és egyéb közösségi oldal jelszavaikat a szűrési folyamat részeként.
Egyelőre nem világos mennyire elterjedt ez a gyakorlat, de az bizonyos, hogy a számos konkrét példa arra enged következtetni, hogy egyre gyakrabban történik ilyen, ahogy arról Suzanne Lucas a CBS MoneyWatch oldalán beszámolt. Természetesen az álláskeresőnek jogában áll a kérés teljesítését megtagadni, de valószínűleg önéletrajza ezek után a szemetes kosárban végzi.
3. A rendvédelmi szervek is figyelnek
Az év elején egy YouTube videó bejárta a világot, amelyen egy apa tinédzser lánya tiszteletlen Facebook üzenetére reagált. A videót azóta 32 millióan nézték meg, arról azonban nem mindenki tud, hogy a történtek után a rendőrség és a gyerekvédelmi hatóság is látogatást tett a családnál.
Amennyiben olyan tartalmat tesz valaki közzé, ami esetleg nem tetszik valamelyik hatóságnak, készüljön fel egy esetleges látogatásra.
4. A kormányszervek is figyelnek
Az FBI, a CIA, a Nemzetvédelmi Minisztérium (DHS), a hadsereg és a Federal Reserve is arról nyilatkoztak, hogy a közösségi oldalak szisztematikus megfigyelését tervezik.
Ezek a hivatalok kulcsszavak alapján pásztázzák a bejegyzéseket. Ilyen szavak például a „támadás” (attack), „gyakorlat” (exercise), és a „járvány” (epidemic).
A Salon a következőket írja erről:
2010-ben a DHS Országos Működési Központja egy Média Megfigyelő Kapacitás (MMC) nevű programot indított el. Egy belső dokumentum szerint az MMC feladatai közé tartozik a „hírek, a médiában megjelenő sztorik, cikkek és a közösségi oldalakra feltett bejegyzések kiszűrése, operatív szempontból releváns adatok, információk, elemzések és képek hasznosítására.” Az operatív szempontból releváns adatok közé tartoznak azok a „médiában megjelenő írások, amelyek negatív fényben tüntetik fel a Nemzetvédelmi Minisztériumot és a válaszként tett intézkedéseket,” „partizán vagy valamilyen cél elérése érdekében létrehozott oldalak,” és végül a legjobb „a kutatások/tanulmányok, stb.”
5. Az elnök is figyel
Barack Obama választási kampányának részeként indították el az „igazság csapatait”, akiknek az a feladata, hogy az Internetet böngészve megtaláljanak és adresszáljanak minden Barack Obamával kapcsolatos, általuk „valótlannak” vélt pletykát, az elnök 2012-es választási kampánya alatt.
Tehát amennyiben valaki olyasmit tesz közzé az elnökről, ami a kampány vezetősége szerint nem felel meg a valóságnak, nagy az esélye annak, hogy az „igazság egyik csapata” ellenőrizni fogja az írást.
6. A rádióadások megfigyelése és rögzítése (beleértve az internetes rádiókat is)
Az FBI egy virginiai céget bízott meg a beszélgetős rádióadások (internetes és hagyományos) szisztematikus rögzítésével az Egyesült Államok egész területén. A kezdeményezés célja „potenciális bizonyítékok” megszerzése (akármit is értenek ez alatt). Mark Weaver a következőket írta erről:
Aki betelefonál egy rádiós talkshow-ba, készüljön fel rá, hogy az FBI rögzítheti mondanivalóját.
Az FBI 524.927 dolláros megbízást adott egy virginiai cégnek a lehető legnagyobb mennyiségű rádióműsor és talkshow rögzítsére az Interneten.
Az FBI elmondása szerint nem Nagytestvért akar játszani a rádió hullámain, csupán potenciális bizonyítékok után kutat.
7. Más kormányok is figyelnek
Ne gondoljuk, hogy az amerikai kormány az egyetlen, amelyik megfigyeli az internetes tevékenységeket. A világ szinte valamennyi kormánya ezt teszi.
Egyes országokban az Internet megfigyelése az Egyesült Államokat is meghaladó mértékben folyik. Kanadában például egy új törvényjavaslat precedens nélküli hatalmat biztosítana a kormányhatóságoknak a kanadaiak Internethasználatának megfigyelésére:
Az úgynevezett „törvényes hozzáférés” törvénytervezet előírná az Internet és mobilszolgáltatók számára, hogy kérésre átadják a hatóságoknak az előfizetők/felhasználók adatait, beleértve azok nevét, címét, telefonszámát, email címét és ISP címeit, bírósági végzés vagy felhatalmazás nélkül.
A törvény kritikusai által inkább „online kémkedésnek” hívott javaslat azt is előírná, hogy az Internet és mobilszolgáltatók valósidejű megfigyelésre alkalmas eszközöket telepítsenek a rendszerbe és felhatalmazná a rendőrséget, hogy a megfigyelés által összegyűjtött adatokhoz hozzáférjenek.
A brit kormány ennél is messzebbre ment, amikor nemrégiben kiadott jelentésében felszólította az Internetszolgáltatókat, hogy távolítsák el a „szélsőséges tartalmakat” a netről. Íme, a jelentés egy részlete:
A Terrorelhárítási Internet Referencia Egység korlátozott, de felbecsülhetetlen értékű munkát végez az Internetszolgáltatók felszólításában az erőszakosan szélsőséges, törvénybeütköző anyagok eltávolítására. Azt javasoljuk, hogy a kormány a brit Internetszolgáltatókkal együttműködve dolgozzon ki egy Viselkedési Szabályzatot, amely kötelezné a szolgáltatókat az erőszakosan szélsőséges anyagok eltávolítására, a 2006-os Terrorizmus elleni törvény 3. paragrafusában foglaltak szerint. Sok ilyen weboldal külföldi szerverekről fut, ezért fontos, hogy a kormány szorosabb nemzetközi együttműködésre törekedjen a probléma kezelése érdekében.
Nicolas Sarkozy, francia elnök ennél is messzebbre ment. Néhány nappal ezelőtt tett nyilatkozatában azt javasolta, hogy azokat is vonják felelősségre a törvény előtt, akikről kiderül, hogy rendszeresen „gyűlöletkeltő” oldalakat látogatnak.
Mi az ami „szélsőséges anyagnak” vagy „gyűlöletkeltésnek” minősül pontosan?
Minden egyes kormány a világon más és más választ adna erre a kérdésre.
8. Bennünket is arra bátorítanak, hogy kémkedjünk egymás után
Az amerikai kormány számára nem elég, hogy bürokraták hada kémkedik az emberek után. Most már azt akarják, hogy egymás után is kémkedjünk.
A Nemzetvédelmi Minisztérium egyre erőteljesebben támogatja a „Ha látsz valamit, jelentsd” kampányt, aminek lényege, hogy minden „gyanús” tevékenységet jelenteni kell a hatóságoknak.
Sajnálatos módon a „gyanús tevékenység” definíciója igencsak megváltozott az utóbbi években, így az ma már szinte bármire ráhúzható.
A vezetők paranoiája odáig fajult, hogy tavaly Joe Lieberman szenátor például azt javasolta, hogy a Google vezessen be egy „terrorista” gombot minden Blogger.com oldalon, hogy az olvasók könnyedén megjelölhessék a szerintük terroristagyanús tartalmakat.
Szerencsére az ötlet nem került bevezetésre, de ki tudja mi vár még ránk.
9. Az Internetszolgáltatók is figyelnek
Úgy tűnik az év vége felé már az Internetszolgáltatók is kénytelenek lesznek megfigyelni ügyfeleiket, hogy kiszűrhessék a szerzői jogsértéseket.
A SOPA és a PIPA törvények bevezetése nem járt sikerrel, de az Obama kormány példanélküli megállapodást kötött a szórakoztatóiparral (nem a szerzőkkel) és a nagy Internetszolgáltatókkal. A megállapodás ez év július 12-én lép életbe. A Raw Story a következőket írta erről:
Aki olyan tartalmakat tölt le, amiről gyanítható, hogy szerzői joggal védett, az Internetszolgáltató megfigyelte és érte jönnek. Különösen július 12-én.
Ez az a nap, amikor a legnagyobb Internetszolgáltatók önként be fogják vezetni a kalózkodás elleni tervet, ami a világ eddigi legnagyobb kémhálózatát fogja létrehozni, lehetővé téve egyes felhasználók Internet hozzáférésének teljes letiltását, amíg alá nem írnak egy dokumentumok, amiben megígérik, hogy nem fognak letölteni kalóz tartalmakat.
A bevezetés napját megpróbálták titokban tartani, miután tavaly júniusban a szolgáltatók bejelentették tervüket. A megállapodást a Recording Industry Association of America (RIAA – Amerikai lemezkiadók szövetsége) és a Motion Picture Association of America (MPAA – Amerikai Filmszövetség) közvetítésével és az Obama kormány koordinálásával hozták tető alá.
Tehát vigyázzunk, hogy mit töltünk le az Internetről.
A szolgáltató is figyel.
10. A Nemzetbiztonsági Hivatal mindenkit és mindent figyel
Nem túlzás azt állítani, hogy a Nemzetbiztonsági Hivatal (NSA) minden digitális kommunikációnkat „lehallgatja” és megfigyeli.
Természetesen ez több éve nyílt titoknak számít, de most az NSA újabb szintre emeli a megfigyelés iparágát. A világ eddigi legnagyobb kémközpontjának felállításán dolgoznak Utah államban. A Wired a következőket írta a projektről:
Szupertitkos hozzáféréssel rendelkező alvállalkozók közreműködésével épül a semmitmondó „Utah Adatközpont” nevet viselő új megfigyelőközpont a Nemzetbiztonsági Hivatal számára. A szupertitkos projekt az elmúlt évtized nagy kirakójátékának utolsó darabja. Célja a világ összes kommunikációjának lehallgatása, dekódolása, elemzése és tárolása, bármilyen föld- vagy víz alatti, nemzetközi, hazai vagy külföldi kábeleken haladjon is. A komoly védelemmel ellátott, 2 milliárd dollárból épülő központ 2013 szeptemberében kezdi meg működését.
Szervereiken és routereiken mindenféle kommunikáció áthalad, a magánbeszélgetésektől a Google kereséseken át egészen az internetes vásárolások visszaigazolásáig, amelyeket szó szerint feneketlen adatbázisokban tárolnak majd.
Tehát az Interneten nem létezik privát információ többé. Minden publikus, legalábbis egyesek számára.
Van, aki ilyen hírek hallatára elfordul az Internet használatától, pedig nem ez a probléma helyes megközelítése. Az Internetnek köszönhetjük, hogy jelenleg az elit nem rendelkezik monopóliummal az információ és a tömegkommunikáció felett. Egy YouTube videó vagy blogbejegyzés milliókat képes elérni. Az információ hatalom és az Internet hihetetlen hatalmat adott az átlagemberek kezébe.
Igen, minden online lépésünket figyelni fogják, tehát fontos észnél lenni, de az Internet olyan lehetőséget adott a kezünkbe, amellyel egyetlen korábbi generáció sem rendelkezett. Amit ma felteszünk az Internetre, holnap megváltoztathatja egy ember életét a világ másik oldalán. A világot irányító elit rájött mekkora hatalom rejlik az Internetben és teljes erejével azon van, hogy elvegye.
Azt se felejtsük el, hogy az Internet segítségével mi is figyelhetjük őket. Az Internet segítségével leleplezhetjük a gonoszságot, a korrupciót és az elmúlt évtized során számos alkalommal láthattuk, hogy hétköznapi emberek hihetetlen horderejű híreket adhattak a világ tudtára, amit a fővonalas média nem mert volna megtenni.
Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy a lehetőség, hogy megváltoztassuk a világot és a benne élő embereket megéri, hogy vállaljuk az Internethasználattal együtt járó kockázatot. Amikor a zsarnokság teljesen eluralkodik a világon, nem lesz hová rejtőzködni akkor sem, ha nem használjuk az Internetet.
Ne féljünk kiállni az igazságért. Jobb kiállni az igazságért és üldöztetést szenvedni emiatt, mint félreállni és hallgatni. 

Forrás: The American Dream

Oroszország háborúra készül a Kaukázusban

A Szíriát és Iránt sürgető geopolitikai helyzet arra ösztönzi Oroszországot, hogy növelje katonai jelenlétét a Kaukázusban, a Kaszpi-tenger, és a Földközi-tenger, illetve a Fekete-tenger térségében. A Nezavisimaya Gazeta forrásai szerint a Kreml tájékoztatást kapott, hogy az USA által támogatott izraeli csapás az iráni nukleáris létesítmények ellen nemsokára megtörténik.
A csak X-napként emlegetett eseménysorozat kapcsán Teherán válaszával és a lehetséges kockázatokkal nem számolnak, ami a háború kimenetelét teljességgel kiszámíthatatlanná teszi. Az Oroszország és az Európai Unió közt tartott csúcstalálkozón többek között ez is megvitatásra kerül az orosz elnök, Dimitrij Medvegyev részvételével. A rendezvény előestéjén a Kreml európai uniós nagykövete, Vlagyimir Csizov csak annyit mondott, hogy az USA által támogatott támadásnak katasztrofális következményei lesznek. Ez a kijelentés egyben Oroszország hozzáállását is kinyilvánította.
Oroszország már korábban megkezdte az előkészületeket arra a műveletre, amivel minimalizálhatják a Teherán elleni lehetséges katonai beavatkozás sikerességét. Ez a készültség már majdnem teljes. A Honvédelmi Minisztérium 2011 október-novemberében teljesen optimalizálta a 102. katonai bázist Örményországban. A Yerevanban állomásoztatott orosz helyőrség és katonai egységek át lettek helyezve Gyumri kerületbe, közel a török határhoz.
Ez gyors reakcióra ad lehetőséget, ha az USA Törökországon keresztül akar Irán ellen támadást intézni. Hogy ebben milyen szerepe lesz a 102-es bázisnak, az nem egyértelmű, de azt tudni lehet, hogy a Dél-Oszétiában és Abháziában lévő katonai bázisokon tartózkodó orosz fegyveres erők december 1-e óta teljes harckészültségben vannak. Az újság információi szerint a Grúzia közelében tartózkodó fekete-tengeri flotta egy ilyen konfliktusban szintén fellép az Irán ellenes erőkkel szemben.
A lehetséges beavatkozás közeledte drámaian lerontotta az Örményországban tartózkodó csapatok ellátását, ugyanis Grúzia felmondta a katonai rakományokra vonatkozó tranzit-megállapodást Oroszországgal. A Dél-Kaukázusban lévő orosz-örmény csoportok már teljesen elszigetelődtek, az üzemanyag- és élelmiszer-ellátmányok már csak a közvetlen Örményországgal érvényben lévő megállapodásokon keresztül érkeznek, Örményország viszont ezeket Iránból vásárolja. Háború esetén ezek az ellátási alapok azonnal megszűnnének.
Jurij Netkacsev altábornagy, aki már régóta a Kaukázusban tartózkodó orosz fegyveres erők parancsnoka és lőszer-illetve fegyverellátmány biztosítására - beleértve a 102-es alapot is - személyes rálátása van, úgy véli, hogy Oroszország még mindig keresi annak lehetőségét, hogy a Grúzia térségében lévő katonai létesítmények eszközellátását biztosítsák. Ő felveti a grúz közlekedési blokád feltörésének lehetőségét is. "Lehetséges, hogy Grúziában a közlekedési blokádot erővel áttörik és katonai eszközökkel biztosítják az Örményországhoz vezető folyosókat."
Anatolij Tsyganok, katonai előrejelzésekért felelős vezető szerint a Honvédelmi Minisztérium most nagyon óvatos Azerbajdzsánnal, mely az elmúlt három évben megduplázta katonai költségvetését, és most felvásárolja az izraeli drónokat, ami egyben előretolt felderítő és topográfiai lehetőségeket is jelent, és így bosszúságot okozhat még Teherán és Örményország számára. "Ráadásul Baku most fokozott nyomást próbál gyakorolni Moszkvára a Gabala radarállomás bérleti használata költségeinek növelésével. Ennek ellenére biztosan kijelenthetjük, hogy az Azerbajdzsán és Irán közötti, a Kaszpi-tenger olajkészlete fölötti vita ellenére Azerbajdzsán nem támogatja az Irán elleni katonai műveleteket."
Oroszország lehetőségként számol az iráni háború esetén az Örményország elleni török katonai beavatkozással is. Egy ilyen esetben az orosz fegyveres erők beavatkoznának, így valószínű, hogy Oroszország legalább katonai-technikai szinten támogatná Iránt a legrosszabb forgatókönyv esetén, vagyis Teherán teljes katonai veresége, és egy Irán területén kezdődő földi NATO invázió esetében.
Molnár István

Oroszország: körvonalazódik a sorkatonai szolgálat és a szerződéses haderő vegyes rendszere


Újabb sorozási kampány indul Oroszországban - 2012 tavaszán 155 ezer újabb jelentkezőt várnak a hadsereg soraiban. Ma a sorkatonák aránya az orosz fegyveres erők harmadát teszi ki, és a jövőben folyamatosan csökkenteni fogják. A Szovjetunió felbomlását követően fokozatosan kerültek előtérbe az ilyen irányú tervek, a megvalósítás időben kitolódott, mivel az önkéntesek toborzására még nem állt rendelkezésre a kellő tapasztalat. Az orosz katonai szakértők bár előnyben részesítik a szerződéses haderőt, a gazdasági válság hatásait az orosz gazdaság sem tudta elkerülni, és a katonai kiadások még csak most indulnak olyan arányban növekedésnek, hogy lehetővé tegyék a szerződéses állomány bővítését. A szakértők nem egy teljes átmenet mellett döntöttek, hanem kiépítik egy vegyes rendszer alapjait, ami egyben a toborzás gondjait is megoldja majd.
Alexander Sharavin ezredes - a Katonai és Politikai Elemző Intézet igazgatója - szerint jelenleg az optimális sorozott állomány az orosz hadseregben 200-250 ezer fő. "Ez lehetővé teszi, hogy a legtöbb katonai egységet állandó harckészültségben tartsuk, és egyúttal fenntart egy állandóan mozgósítható tartalékot. A sorozott állomány olyan területeken teljesít majd szolgálatot, ami nem igényel külön kiképzést, ugyanakkor közülük a legkiválóbbakat kiválasztva bővíthetjük a szerződéses állományt, akik további szakmai továbbképzésben részesülnek és a jövőben a megfelelő kiképzés után kiválasztott altisztek, tisztek közülük kerülnek majd ki."
Az évek során elsajátított szaktudás és tapasztalat szerződéses állományként történő megtartása ellensúlyozza azt a demográfiai helyzetet, melybe Oroszország a Szovjetunió felbomlásának idején került. A lakosság korösszetételének átrendeződése a gazdasági teljesítmény csökkenését eredményezné, ezért - és a sorozható fiatalok számának csökkenése miatt - a sorozott állományt 300 ezerről 200-250 ezerre csökkentik, amit a szerződéses haderő arányának növelésével ellensúlyoznak. Így Oroszország áthidalja azt a demográfiai válságot, melynek ellensúlyozása a fentiek miatt az ország védelmi politikájának részét is képezi. Sharavin ezredes szerint ezzel az orosz haderő a legjobbak kiválasztására törekszik, ami a hadsereg minőségi javulásához vezet, miközben a rendelkezésre álló munkaerő sem fog csökkenni.
A sorozásnak a különböző országokban több megközelítése is érvényben van. Egyedül az Egyesült Államok az, amely teljes létszámban, több mint egy millió főt számláló szerződéses haderőt tart fenn (miközben a tartalékosokat is készenlétben tartja). Ennek ellenére valamennyi olyan ország, amely a kettős toborzás elvét alkalmazza, azt mondja, hogy a NATO összességében relatív kis katonai erőt képvisel. Franciaország - beleértve a nemzeti csendőrséget is - összesen 360 ezres állománnyal bír. Németország 2011-ben eltörölte a sorkatonai szolgálatot, a Bundeswehr mintegy 200 ezer főt számlál, és a közeljövőben 170 ezerre csökkentik a létszámot. A brit haderő is mindösszesen 180 ezer főből áll.
A nem-NATO országok közül Dél-Korea, Kína és Izraelre hivatkozik, ezek haderejében az a közös, hogy mindhárom egy a küszöbön álló szárazföldi háborúra készül. Sharavin ezredes szerint egy ilyen háború a közeljövőben Oroszország számára is több mint valószínű, ezért az orosz haderőnek nem csak harckészültségében megfelelő haderőre van szüksége, hanem rendelkeznie kell a megfelelő mozgósítható tartalékkal, elsősorban a földi haderő terén. Ezen felül az orosz haderőnek rendelkeznie kell a szükség esetén elérhető teljes haderő azonnali felfegyverzésére és hosszú távú ellátására szükséges tartalékkal.
Ennek értelmében Oroszországban a vegyes toborzási rendszer két fontos feladatot lát el: a jövőbeli szerződéses haderő alapját képező legjobbak kiválasztását, illetve az összes mozgósítható tartalék ellátási kapacitásának fenntartását. Figyelembe véve azt a tényt, hogy az orosz katonai gyakorlatok nagy része számol az összes rendelkezésre álló tartalék mozgósításával és az ennek megfelelően felhalmozott műszaki berendezések azonnali üzembe helyezésével, ennek az intézkedésnek a feladata egyértelmű.
Molnár István


Az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem ad engedélyt az Irán elleni csapásra

 

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa nem fogja megengedni katonai csapásmérést Irán ellen, jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter.
"Ha valakinek eszébe jut, hogy ezt tegye [megtámadni Iránt], ezek a személyek nem mennek a Biztonsági Tanácsba, mert tudják, hogy a Biztonsági Tanács nem ad felhatalmazást az erőalkalmazásra" - mondta ma Szergej Lavrov.
ruvr.ru
Lavrov nyilatkozata arra hívja fel a figyelmet, hogy a NATO-nak eddig sem volt szüksége az ENSZ BT felhatalmazására. Az eddigiek alapján az USA bátran gyarmatosít, a tagállamok pedig odagyűlnek mint keselyűk a dögre, kihasítani saját részüket a zsákmányból.
Az ENSZ szervezetei itt már csak akkor szólalnak meg, mikor szervezett ellenállás miatt elhúzódik a dolog, és nyilvános elhatárolódásra van szükség az országban zajló emberijog-sárbatiprástól.
Lavrov nyilatkozata annyit jelent, hogy Oroszország (és esetleg Kína) nem ad engedélyt - mert a többi tagállam többnyire a keselyűk közt lakomázna. Nehezen nem észrevehető a külügyminiszter nyilatkozata és a "NATO game over" üzenet közötti, nyillván csak látszólagos összefüggés.
Fenyvesi Áron

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

24. § (3) A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá az alatt az idő alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók felügyeletét, párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.

Az USA atommeghajtású drónokat tervez

Az Egyesült Államok atommeghajtású drónok gyártásába kezd. A korábbi gépek néhány napnyi maximális repülési idejével ellentétben az új típusú drónok több hónapig képesek a levegőben maradni, illetve még több energia válik elérhetővé több és nehezebb felszerelések hordozására.
A projekthez szükséges kutatásokat a Sandia National Laboratories, az USA elsőszámú nukleáris fejlesztő és tervező ügynöksége, illetve a védelmi rendszerek fő beszállítója, a Northrop Grumman közösen kivitelezte.
Az új technológia a jelenlegi amerikai drón haderő három fő gyengeségét hivatott ellensúlyozni: a célpont megközelítéséhez szükséges aránytalanul hosszú időtartam, a kis kapacitású energiaforrás miatti képtelenséget a támadó és felderítő felszerelések egyidejű hordozására, illetve a kommunikációs kapacitás hibáit.
A csoport több különböző energiaellátási rendszert is tesztelt a nagy- és közepes méretű drónok működtetésére, mielőtt a nukleáris megoldást választották.
A kutatási összefoglaló a technológia különösen nagy hatékonyságára hívja fel a figyelmet, és javasolták, hogy valamennyi katonai és hírszerzési feladatot ellátó, következő generációs pilóta nélküli gépet ilyen rendszerrel működtessenek.
Ennek függvényében érthető, hogy az iráni haderő miért helyez nagyobb hangsúlyt a kibervédelemre, mint a hagyományos légvédelmi rendszerekre. Egy ilyen drón esetében ugyanis felmerül a kérdés, melyik jár nagyobb katasztrófával, a lelövése, vagy ha eléri és megsemmisíti a célpontot. Szerencsére volt már arra példa, hogy az iráni légvédelem átvette az irányítást az amerikai drón felett - erre nagy valószínűséggel a közeljövőben is sor kerülhet.
Fenyvesi Áron

Németország is kitiltja a Press TV-t

A kormány nyomására a müncheni média-felügyelet döntést hozott a Press TV iráni hírszolgáltató azonnali eltávolításáról a SES ASTRA műholdas kiszolgálóról. A SES Platform Services alelnöke, Stephane Goebel nemrég e-mailben értesítette erről az iszlám köztársaság hírszolgáltató központját, mondván, hogy a média-felügyelet utasításba adta a csatorna azonnali eltávolítását.
A hatóságok szerint Irán angol nyelvű szolgáltatójának nincs engedélye a sugárzásra Európában. A Press TV-t még egyelőre nem értesítették arról, hogy ne lenne engedélye, bár a hatalom törekvése egyértelmű, mivel a műholdas adás zavarásának sikertelenségét követően Angliában is betiltották a Press TV működését.
Molnár István