2013. szeptember 14., szombat

Az Unió beavatkozhat a devizahiteles gondok végleges megoldásába?

Európai Központi Bank Frankfurt._jpg

A pénzügyi beavatkozás már biztos. – Az maradt még nyitott kérdés; mennyire. Csak bizonyos bankokra korlátozódik, vagy a tagállamok teljes pénzügyi struktúráját az ellenőrzésük alá vonják? – A végcél márpedig ez.

1. Az Unió beavatkozik a tagállamok pénzügyeibe
“Új világ jön a bankokra: az EKB, a szárnya alá veszi őket…” – Az MTI és a Privát bankár információi szerint; Az Európai Parlament (EP) 2013. szeptember 12-én Strasbourgban nagy többséggel jóváhagyta az uniós bankfelügyeleti rendszer megteremtését, amelynek alapján jövő szeptembertől az EU 150 legnagyobb bankját az Európai Központi Bank (EKB) közvetlen felügyelete alá vonják.”
Kérdésünk ezzel kapcsolatban elsősorban az: Vajon vehetjük ezt a tagállamok belügyeibe való durva beavatkozásnak? – Válasz: – Nagyon is! Mert álláspontunk szerint; Ez már a monetáris unióból, – a politikai egyesítés felé tartó komoly lépések egyike. “Add kezembe egy ország pénzügyeit és nem érdekel, ki hozza a törvényeit…”
Nem mintha a hazai bankokat akarnánk védeni, – (bár a magyar bank elnevezés lassan már oximoronnak tűnik, – még az OTP esetében is), – de egy Magyarországon működő bank tevékenységét, – a magyar hatóságoknak kell ellenőrizniük, figyelemmel kísérniük. Éspedig hatékonyan. És nem egy Frankfurtban székelő ellenőrző szervezetnek, – ott található ugyanis az EKP központja.
Igaz, a magyar ellenőrző szervek erre a munkára már régen nem képesek, – a PSZÁF (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete), – szó szerint a súlyos impotencia és cselekvő képtelenség tüneteit mutatta, az uzsorázó és etikátlan, ügyfeleiket fosztogató magyarországi bankokkal szemben. Talán nem is véletlenül szüntetik meg, – és adják át jogkörét (jelentősen kibővítve), a Matolcsy által vezetett Magyar Nemzeti Banknak.
Ám mindennek ellenére a 12-én Strasbourgban beveztetett új pénzügyi ellenőrző rendszer, jelentős felügyeleti jogkört emel át a tagállamoktól uniós szintre. – Mely előkészíti a talajt, a közvetlen európai pénzügyi diktatúrának. Melyből aztán kinőhet a teljes politikai diktatúra is. Az Európai Központi Banknak a tagállamokat érintő banki információihoz, ellenőrzési eredményeihez, – az Európai Parlament a legteljesebb mértékben hozzáférhet majd.
Az EKB felügyelőbizottsága elnökének rendszeres meghallgatásokon kell megjelennie az EP előtt, mely előzőleg jóváhagyta a felügyelőbizottság elnökének és alelnökének kinevezését, és nemtetszése esetén, akár kérheti lemondásukat.
2. Két tűz között…
Így válik a pénzügyi (monetáris) unióból, – lassan de biztosan politikai unióvá Európa. (Európai Egyesült Államok). Az eurózóna tagjai számára kötelező rendszer minden más uniós tagország előtt nyitva áll. A képviselők ragaszkodtak az olyan döntéshozatali mechanizmus létrehozásához, amely az eurózónán kívüli EU-tagállamok számára is egyenlő jogállást biztosít. – És még van pofájuk ezt a kiépülő diktatúrát, pozitív folyamatnak beállítani!
Persze szigorúan az eurozónán kívüli államok önkéntességét hangoztatják majd, az ebbe az ellenőrzési rendszerbe való belépést illetően, – ám gondoskodni fognak róla, – hogy a szegényebb államoknak, (mint például hazánknak), – más választása ne nagyon legyen.
Hiszen például a hazánkban egyre szélesebbé és akuttá váló devizahiteles cirkusz, már nemcsak az ország pénzügyi stabilitását veszélyezteti, – hanem társadalmi összeomlással is fenyeget. És mivel Magyarország miniszterelnöke szó szerint két tűz közé; a nép és a bankok közé szorult, (és ez a jövőben is így marad), evidens lépése lehet az, hogy a devizahiteles gondok megoldásához uniós segítséget kér majd. – A választások után. Hiszen az EKB ellenőrző szerepe is, – csak jövő szeptembertől lesz érvényes.
Ám addig Orbánék erősíthetik az MNB ellenőrző funkcióját a megszűnő PSZÁF helyett, (melyet még az EKB is támogat), – de minden erőfeszítésük ellenére folyik tovább az erededetileg mesterségesen gerjesztett, ám a manapság már egyre ellenőrizhetetlenebbé váló devizahiteles színjáték, megfejelve a számlaadósok problémájával, – s ezek egyre inkább a nemzeti sorstragédiába egy “Pénzügyi Trianonba” fordulnak.
3. Ki fog rendet csinálni?
Sokan, egyre többen kívánják már a Rendet! – Az Igazi Rendet, mely létet és biztonságot ad a lakosságnak. – Csak az a nem mindegy, hogy ki valósítja ezt meg.
Könnyen elképzelhetőenk tartjuk azt, hogy a Magyarországon elterjedő súlyos adósságválságba és pénzügyi gondokba, – rafinált kezek még bele is segítettek, – így gyengítvén a népet, – a vállalkozásokat, a gazdasági és pénzügyi struktúrát, s magát a magyar államot, – hogy siettessék mielőbbi összeomlását.
És, aztán a káoszban majd ha valaki jön rendet csinálni, – azt a nép a megmentőjeként fogja üdvözölni. És itt most nem kell már kapásból katonai diktatúrára gondolni. – Majd eljön annak is az ideje, de nem most. – Előbb a játékosok kijátsszák minden kártyájukat.
Először a megpróbálnak majd pénzügyi stabilitást teremteni. A népet fosztogató bankokat akár megfékezheti az Európai Központi Bank, – Bankfelügyeleti szárnya is, – amennyiben ez még a választások előtt Matolcsyéknak az MNB-nél nem sikerül…
Mert, ha nem sikerül, – jön az Unió rendet csinálni! És minden devizahiteles és adós, aki látni fogja a szigorú banki ellenőrzéseket, – üdvözölni fogja ezt. Végső soron az Uniót üdvözli majd. Mert tudatában az lesz: “Az egységes nagy állam, biztonságot ad az állmapolgároknak.” – A Liszabonni szerződés révbe ér. Az emberek tudatát megdolgozta a kilátástalanság, és a bizonytalanság érzete.
Ez a folyamat már régen elkezdődött, és most is folyik. Miközben megy a nagy bankellenes kampány , még a kormány részéről is, – addig… feltesszük az új pénzügyi felügyeletek, először a banki fosztogatásokat, a hibás pénzügyi termékeket, vagyis az uzsora szerződéseket veszik majd górcső alá. – Természetesen kimondva a törvénytelenségüket, – melyet a hitelesek nagy örömmel fogadnak majd. – És máris legalizálták az MNB, vagy akár az uniós ellenőrzés működését!
Az impotensnek bizonyult és megszüntetésre került PSZÁF helyett, az MNB, vagy az EKB igyekszik majd keménynek látszani a bankokkal és az adósok megmentője szerepében fognak tetszelegni.
Katonai közigazgatásDe az ország megmentőjének szerepében is, – mert szándékaik szerint a bankokat bedőlni sem engedik majd, – s ezzel szerintük elkerülhető lesz az összeomlás is.
Így tehát a pénzügyi és társadalmi katasztrófa szélén álló gyarmatok, vagyis keleti tagállamok, – különösképpen Magyarország, – lehet, saját maguk fogják kérni, (még akár népi egyetértéssel is), hogy szigorú pénzügyi ellenőrzések legyenek… (Csak rend és biztonság legyen végre!)
Saját maguk akarhatják – a szigorú uniós nagyhatalmi pénzügyi fegyelmet, – melyet a politikai fegyelem, – majd a katonai közigazgatás (martial law), követhet majd.
Fort András – Szabad Riport Tudósító Iroda

Javaslat sakálvadászatra! Az otthonvédő csoportok és szervezetek figyelméb

Inditsuk el a sakálok levadászását!
Sakálok azok, akik megvásárolják potom pénzekért a banki adósok árverésre bocsájtott ingatlanait, autóit, értéktárgyait.
Ezek a sakálok a végrehajtók elengedhetetlen kisérői! (Az uzsorások is sakáloknak tekintendők!) A végrehajtók belőlük élnek-ők pedig a végrehajtókból. Egymás nélkül nem tudnának létezni.

A javaslat: mivelhogy a végrehajtókat ismerjük-meg kell ismernünk a végrehajtókból élő sakálokat is!
Vagyunk elegen, hogy nyomon tudjuk követni egy-egy “sikeres árverés nyerteseit” Azaz a sakálok kilétét meg tudjuk állapitani.
Ha pedig megállapitottuk kilétüket, fizimiskájuk, búvóhelyük, elérhetőségeik és minden rájuk jellemző adataik közzétételével “népszerűsitsük” őket! Tudja meg, lássa meg minden magyar ember, hogy kik azok, akik mások nyomorúságán nyerészkednek.

Bármilyen módon igyekezzünk ezeket a sakálokat mindenki számára jól felismerhetően megjelölni. Jó kemény, hegyes eszközzel egy “S”-betűt is bele lehet karcolni autóikba. Házaikra is lehet fújni egy jelet! Akár rájuk is lehet kiabálni úton-útfélen!
Vadásszuk le a sakálokat! Vegyük el a kedvüket a zsákmányszerzéstől! Bélyegezzük meg őket!
A Bal-Rad megnyitja “SAKÁLOK” cimű rovatát. Készséggel közzétesszük ebben a rovatban ismérveiket, bűneiket, gazdáikat.
Mi nem fogjuk kimélni a sakálokat!
KEZDŐDJÉK A NAGY ŐSZI SAKÁLVADÁSZAT! KORRA, NEMRE VALÓ TEKINTET NÉLKÜL! ÉREZZÉK A FÉLELMET! RETTEGJENEK!

http://balrad.wordpress.com/2013/09/14/bal-rad-kezdemenyezes-rendezzunk-sakalvadaszatot/

Mészáros Lőrinc “sara” az esztergomi sártenger!

Mint korábban beszámoltunk róla, az elmúlt hetekben lehullott csapadék iszappal terítette be az Esztergom-kertváros egy részét a Sátorkői út környékén. A jelenség nem újkeletű: a helyiek március végén és május elején is pórul jártak, akkor sok helyütt a kertekbe és a házakba is befolyt a földes, iszapos víz. Az iszapot a közeli hulladéklerakóról hozta a víz, amelyet Mészáros Lőrinc felcsúti polgármester rekultivál.
Én csak rekultiválást vállaltam! A sár az nem az én saram!
Szilágyi László, a PM országggyűlési képviselője szombati közleményében hívja fel a figyelmet arra, hogy “hasonló havária már májusban is történt az érintett területen”. A képviselő szerint az esztergomi önkormányzat már többször felszólította a kivitelezést végző céget és a projektgazdát (vagyis Mészárosékat), hogy változtassanak az alkalmazott műszaki megoldáson, de mint arról a helyszínen meggyőződtek, még csak most kezdték tervezni a védőárkot. - Egy százmilliós programot úgy csináltak végig, hogy nem volt működő megoldás a lefolyó vizek elvezetésére – írja Szilágyi, aki úgy véli: Mészárost nem a szakértelme alapján választották ki a közbeszerzésen. – Ebben a rendszerben csak az lehet sikeres, aki a focipályán együtt szotyizik Orbánnal. A felcsúti nagygazda és nagyvállalkozó  – csak 2012-ben – 800 milliós osztalékot vett ki a cégéből.
Esztergomban több érintett ház tulajdonosa kártérítést kér a vállalkozótól, aki eddig elzárkózott a fizetéstől, mert a fenti összegből erre nem futja – szögezi le az ellenzéki képviselő, aki azt is hozzátette: – Az Együtt-PM szerint a lakosság érdekében a rekultivációt megfelelő szakértelemmel rendelkező vállalkozóra kell bízni, és azonnal el kell kezdeni a lakosok kártalanítását.
(kemma.hu )

“Összeomlás előtt áll az egészségügy”

A pénzkivonás, az intézmények államosítása, az osztálybezárások és az orvoselvándorlás miatt a tönk szélére jutott az ágazat. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatai szerint – amelyeket a Heti Válasz közölt – rekordhosszúságúak a várólisták, több évet kell várni egyes műtétekre, hónapokat ultrahang- vagy laboratóriumi vizsgálatokra. Erről Havas Szófia, a szocialista párt fővárosi képviselője beszélt szombati sajtótájékoztatóján. A politikus ezt döntően az osztálybezárásoknak és az orvosok, egészségügyi dolgozók elvándorlásának tulajdonította.
Ezt most szépen elzárjuk!
Havas Szófia beszélt a minden korábbinál nagyobbra – 120 milliárd forintra – duzzadt kórházi adósságállományról, és a kórházi fertőzésben elhunytak számának aggasztó emelkedéséről is. Azt mondta, a kormány három év alatt több mint 300 milliárd forintot vont ki az egészségügyből. Mindezek miatt szerinte az ágazat az összeomlás szélére jutott, a betegellátás színvonala mélyponton van. Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi helyzet kialakulásában közrejátszott-e a korábbi SZDSZ-es egészségügyi reform, Havas Szófia elmondta: ami ma van az egészségügyben, az “az elmúlt három év termése”.
Azt tudta, hogy Magyarországon van olyan ember, aki ha megkérdik, mikor lesz a szürkehályog-műtétje?-azt válaszolja: 2020-ban!
(Hir24)

Súlyos figyelmeztetés érkezett: brutális elszegényedés jön?

Akár 25 millióan is a szegénység által veszélyeztetettek körébe tartozhatnak 2025-re Európában, ha folytatódnak a megszorításokra alapozott hiánycsökkentések – figyelmeztetett az Oxfam nemzetközi segélyszervezet, amely szerint ez a gazdaságpolitika megbukott, miután a robusztus növekedés helyett több európai országban nőtt az államadósság és a költségvetési deficit, emelkedett a munkanélküliség, és nőtt a társadalmi egyenlőtlenség. A napokban publikált tanulmányában az uniós pénzügyminiszterek a litván fővárosban, Vilniuszban tartott pénteki informális találkozója előtt a szervezet azt hangsúlyozza, tanulni kell az 1980-90-es évek latin-amerikai, dél-ázsiai és afrikai eseteiből: ezek alapján a szociális kiadások drasztikus visszavágásai valamint a mentőhitelekért cserébe kért piacliberalizáció után 10-25 évbe is telhet, míg a szegénység szintje a 2008 előtti szintekre tér vissza.
Ezek az intézkedések megbuktak: a gyógyszer, amelynek gyógyítania kellett volna a beteget, megölte a pácienst. Nem engedhető meg, hogy ez megismétlődjön, ezért az Oxfam arra szólítja fel Európa kormányait, hogy a megszorító intézkedésektől inkább forduljanak az inkluzív növekedés felé, amelynek az emberek, a közösségek és a környezet számára is jobb kimenetelt biztosítanának. A szervezet szerint egy radikálisan új tevet kell elfogadni. Ennek keretében progresszív adózást, a beruházások növelését javasolja, valamint azt, hogy az olyan fontos közszolgáltatások, mint az egészségügyet és az oktatást óvják meg a kiadáscsökkentő intézkedésektől.
A növekedés még várat magára
Az Oxfam tanulmánya is kritikával illeti a megszorításokon alapuló gazdaságpolitikát, ami elsősorban a költségvetési hiány csökkentésére összpontosít a piaci bizalom visszaállítása érdekében és a végén munkahelyteremtéshez, gazdasági növekedéshez és alacsonyabb adósságszinthez vezet. Az intézkedések majd három éves végrehajtása azonban az eredetileg meghatározott célok elérése ellen hat: az óriási, egyenetlenül megosztott humán költségek mellett több országban a hiány növekedéséhez és az adósságszintek emelkedéséhez vezettek. Vagyis az erős növekedés ígérete a legtöbb országban még várat magára.
A tanulmány megjegyzi, hogy az alacsony GDP-arányos államadósság és költségvetési hiányszintek nem feltétlen előjelei a növekedésnek. Az Oxfam szerint a megszorításokon át történő adósságcsökkentésre való elvakult összpontosítás figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy relatíve magas adósság mellett is lehetséges növekedés (erre példaként az Egyesült Királyságot említi, ahol 1949-66 között a GDP-arányos államadósság jóval 90 százalék felett állt), ugyanakkor elismeri, hogy van az a pont, ahonnan az adósság fenntarthatatlanná válik és más lehetőségeket is számba kell venni.
A megszorításoknak egyedül a leggazdagabb 10 százalék látja hasznát, akiknek a vagyona növekedett ez alatt az időszak alatt, míg a szegények még szegényebbek lettek – idézi Max Lawson, az Oxfam érdekképviseleti vezetőjét a Guardian. Görögország, Írország, Olaszország Portugália, Spanyolország és az Egyesült Királyság, azaz azok az országok, ahol a legagresszívebb költségcsökkentést hajtották végre, hamarosan a világ legegyenlőtlenebb társadalmai közé lépnek a világon. Az Oxfam szerint a gazdagok és szegények közötti szakadék Dél-Szudánhoz vagy Paraguayhoz hasonló méretűvé szélesedhet.
4500 milliárd vs. 200 millió euró
A szervezet tanulmánya megjegyzi azt is, hogy miközben az Európai Bizottság a 2008-2011 között 4,5 ezer milliárd eurónyi (az EU GDP-jének 36,7 százaléka) pénzügyi segítséget szavazott meg az olyan nagybankoknak, amelyek között olyanok vannak, mint a brit Lloyds TSB vagy a német BayernLB – amelyből közvetve, állami segítségekkel egyebek mellett a Barclays, a Deutsche Bank és a Santander is részesedett -, miközben a 2008-10 közötti időszakban a gazdaságösztönzésre fordított intézkedések mindössze 200 milliárd eurót (az EU GDP-jének 1,5 százalékát) tettek ki. A kumulálódott államadósság nagy része pedig főként a bankmentéseknek volt a következménye – teszi hozzá a tanulmány.
Az EU gadaságösztönző terve vs. a pénzügyi szektornak nyújtott támogatások
StimulusA pénzügyi szektornak nyújtott segítség200 Mrd EUR4500 Mrd EUR
Forrás: Oxfam
Aggasztó munkanélküliség, csökkenő reálbérek Európában a munkanélküliség, a tartós munkanélküliség és az állástalan fiatalok aránya 2000 óta a legmagasabb szinten áll – Spanyolországban és Görögországban 2007 és 2013 között majdnem megháromszorozódott az állás nélküliek aránya. Írországban, Görögországban és Spanyolországban a tartós munkanélküliség 2008 és 2012 közöt megnégyszereződött, Európában pedig a tartós munkanélkülieknek több mint a felének már két éve nincs munkája, ami komoly aggályokat vet fel a fiatalok munkanélkülisége mellett, aminek aránya Portugáliában, Spanyolországban és Görögországban több mint duplájára emelkedett a 2008-as szinthez képest – sorolják a tanulmány készítői. (A pénteken közölt uniós foglalkoztatási adatok ugyanakkor arról tanúskodnak, hogy a foglalkoztatottság negyedéves összevetésben az eurózónában 0,1 százalékkal csökkent, míg az EU egészében stagnált, éves összevetésben pedig mind az eurózónában, mind az EU-ban csökkent, 1 illetve 0,4 százalékkal, 2013 második negyedévében.)
Az Oxfam szerint Spanyolországban a jelzáloghitelezésre vonatkozó szabályozások alapján a bankok mintegy 115 családtól veszik el az otthonát minden munkanapon. Eközben majdnem minden tizedik háztartás él már a szegénységben és a trend egyre rosszabb irányba halad – jegyzi meg a tanulmány. Ráadásul a gyerekszegénység is emelkedik, azok akik dolgoznak, gyakran nem kapnak elég fizetést ahhoz, hogy a családjukat eltartsák.
Az Egyesült Királyságban és Portugáliában a reálbérek 3,2 százalékkal estek 2010-2012 között. Az Egyesült Királyságban a bérek reálértéke jelenleg a 2003-as szinten van – állapítja meg a tanulmány. Olaszországban, Spanyolországban és Írországban szintén estek a reálbérek ebben az időszakban, Görögországban pedig több mint 10 százalékos zuhanást regisztráltak.
Ha ez folytatódik…
Az elmúlt évek adatai alapján 2025-re akár 25 millió szegény is lehet, ha a megszorításokra alapozott intézkedések folytatódnak, ami Hollandia és Ausztria népessége összesen. 2011-ben 121 millió ember volt kitéve a szegénység kockázatának az EU-ban, ami a teljes népesség 24,3 százalékát teszi ki. Ez azt is jelenti az Oxfam szerint, hogy ha az EU-ban a 2025-ig terjedő következő 12 évben három százalékos növekedés következne be, akkor az 14,9 millióval, míg egy 5 százalékos emelkedés 24,9 millióval növelné a szegénységi kockázatnak kitett emberek számát. A tanulmány szerint ráadásul ez a nőket érintheti a leginkább.
Bár a pénzpiacok most relatíve nyugodtak, de több uniós döntéshozó már egy újabb, körülbelül 10 milliárd eurós görög pénzügyi mentőcsomagról beszél. Ez immár a harmadik lenne. Az Euobserver ugyanakkor a belga központi banki kormányzóját, Luc Coene-t idézve azt írta, hogy nem egy, hanem két újabb mentőcsomagra lesz szükség ahhoz, hogy Görögországot kihúzzák a gazdasági válságból. A jegybankár erről a belga rádiónak a Le Premiere-nek beszélt erről. Közben, tegnap publikált friss munkaerő-piaci adatok szerint Görögországban újabb rekord szintre, a májusi 27,6-ről 27,9 százalékra emelkedett a munkanélküliség, ami több mint kétszerese az euróövezeti 12,1 százalékos rátának. A legaggasztóbb azonban a fiatalok helyzete, a 25 év alattiak körében 58,8 százalékos volt az állástalanok aránya. Egy Twitteren közzé tett korosztályi bontás szerint ezen túlmenően a 25-34 évesek körében 37,4, a 35-44 évesek körében 24, a 45-54 éves korosztályban 20,4, míg az 55-65 évesek körében 14,7 százalékos a munkanélküliség.
(napi.hu )

Bal-Rad komm : Ez a meglehetősen borús tanulmány azt támasztja alá, amit régóta mondogatunk: a kapitalizmus válsága feloldhatatlan. A Közép-Kelet-európai rendszerváltások által remélt zsákmány elfogyott, amitől pedig remélték a gazdasági gondok megoldódását! A lepusztitott-kirabolt országok-köztük sajnos hazánk is-nem hozták a “várt eredményt”! Csak a szegénység nőtt irtózatos méretűre!
A gazdaságba forgatott pénzek nagyságrendekkel kevesebbek, mint a bankok megsegitésére forditottak! Ráadásul a “bankmentő” csomagok a spekulánsok és a bankárok zsebeit duzzasztják-mig az értéket előállitó gazdasági ágazatok pénzhiánnyal küzdenek! Ezért a magas munkanélküliség, ezért a magas szegénység. Magyarország ebben a közegben, jelenlegi képességei alapján semmi jóra nem számithat.
A jelenlegi struktúra elpusztitása elemi érdeke az emberiség túlnyomó többségének!

Botrány a briteknél a román és bolgár bevándorlók miatt

Politikai botrányt kavart a brit kormány egyik magas rangú tagja, aki a Franciaországban és Spanyolországban élő jómódú brit nyugdíjasokhoz hasonlította a korlátozások lejártával várhatóan Nagy-Britanniába érkező román és bolgár bevándorlókat.
Jeremy Browne, a brit belügyminisztérium bűnmegelőzési ügyekben felelős államtitkára – aki a Liberális Demokratákat képviseli a konzervatív-liberális kormánykoalícióban – a New Statesman című balközép irányzatú heti folyóirat szombati kiadásának adott interjúban kijelentette: azok a románok és bolgárok, akik nagy-britanniai letelepedést terveznek, ugyanazokkal az uniós jogokkal élnek, mint azok a britek, akik Franciaországban telepedtek le vagy Spanyolországban van nyaralójuk.
Browne elismerte, hogy a beáramlás feszültségeket okoz a közszolgáltatásokban, és a politikai ellenérzések zöme ebből fakad. Hozzátette ugyanakkor, hogy az uniós polgárok bevándorlásának kedvező elemei túltesznek a negatívumokon.
A liberális politikus szavait azonnal felhördülés fogadta elsősorban a konzervatív koalíciós partner részéről. Mark Field, a londoni City konzervatív párti alsóházi képviselője a szombati The Timesnak nyilatkozva “teljes képtelenségnek” nevezte Browne kijelentését, mondván: a bolgárok és románok zöme nem azért készül Nagy-Britanniába, hogy nyaralót vásároljon. Field szerint a már Nagy-Britanniába áttelepült bolgár és román bevándorlók közül sokan “agresszív koldulásból, embercsempészetből vagy közönséges utcai bűnözésből” élnek.
A Downing Street-i miniszterelnöki hivatal is megszólalt az ügyben. David Cameron kormányfő szóvivője közölte, hogy a miniszterelnök meggyőződése szerint a kelet-európaiak ellenőrzés nélküli beáramlása már eddig is nagy terhetek rótt a brit állami egészségügyi szolgálatra és az oktatási rendszerre.
A bolgár és a román állampolgárokkal szembeni átmeneti munkavállalási korlátozások januárban lejárnak, és a határidő közeledtével egyre több becslés jelenik meg arról Nagy-Britanniában, hogy a két országból hány munkavállaló érkezése várható.
A MigrationWatch UK nevű konzervatív, a szabályozás nélküli bevándorlást az uniós társállamok esetében is erőteljesen ellenző brit kampánycsoport néhány hete közzétett előrejelzésében közölte: a több különböző módszer alapján elkészített prognózisa azt valószínűsíti, hogy öt év alatt 250 ezer román és bolgár letelepülő érkezhet a brit munkapiacra.
A MigrationWatch UK hangsúlyozta azt is, hogy Romániában és Bulgáriában az egy főre jutó átlagjövedelem a nagy-britanniai szint ötöde, és mindkét országban nagyon magas a fiatal munkanélküliek aránya.
Frank Field, az ellenzéki Munkáspárt veterán politikusa és Nicholas Soames, a kormányzó Konzervatív Párt alsóházi képviselője – Sir Winston Churchill néhai miniszterelnök unokája – a The Daily Telegraph című vezető konzervatív napilapban nemrégiben közölt nyílt levelében “fenntarthatatlannak” nevezte a nagy-britanniai bevándorlás jelenlegi szintjét. E vélekedésük alátámasztására kimutatták, hogy 1997-ben nettó 50 ezer volt a brit munkapiacra érkezők száma, 2010-ben viszont már 250 ezer.
Az utóbbi hónapokban a brit Konzervatív Párt vezető kormányzati politikusai részéről is többször elhangzottak olyan nyilatkozatok, hogy az uniós társállamokból érkezők szabad nagy-britanniai munkavállalásának teljes rendszerét általános felülvizsgálatnak kell alávetni.

(MTI)
Bal-Rad komm : Úgy tűnik, hogy Őfelsége multikultin edződött alattvalóinak kissé erős a romániai és bulgáriai kalandozó morek életvitele. Akik-joggal gyanitják a helybéliek-talán tényleg nem nyaralóvásárlási célból özönlik el Britanniát!

Minőségi ugrás-A Tiborcz család nagy dobásai! Avagy: zsiványdinasztia alakult!

A jobboldali politikába és gazdasági hátországba már évekkel ezelőtt beépült Tiborczék földrajzilag is közel vannak a felcsúti Orbán családhoz. A fiatalokat és a két családot összekötő múlt hétvégi esküvőt egy kínos falopási ügy nyomozása (!?) árnyékolhatja be. “Istvánnal talán öt éve találkoztam először, a szüleit viszont már korábbról ismerem, édesapja orvos, jól működő gazdaságuk van” – Orbán Viktor miniszterelnök július végén a Blikkben ezekkel a szavakkal dobta a nyilvánosságba leendő veje, Tiborcz István családját, amikor a legnagyobb példányszámban megjelenő napilap hasábjain ország-világ előtt közölte: legidősebb lánya, Ráhel férjhez megy. A kormányfő itt árulta el azt is, hogy “a fiatalok döntöttek arról, hogy a Tiborcz család birtokán legyen a menyegző”, illetve, hogy Orbán a Felcsút közelségében található Csabdihoz tartozó tanyán a maga részéről ragaszkodik a helyi cigánybanda felléptetéséhez, míg “a fiatalok a tanya másik végében a saját zenéjükre szórakoznak” majd. Később a hvg.hu kérdésére kiderült az is, hogy az esküvő időpontja szeptember 7.
Szombathelyről Csabdiig
Miközben Orbán bejelentése előre megtervezett médiafogásnak hat (és egyenes folytatása többek közt a Facebookon közzétett családi fotósorozatnak), mely rendeltetése szerint a bulvárfogyasztók számára emberinek, hétköznapinak, s legfőképp a jó és támogató családfői szereppel azonosuló férfinak mutatja az idén ötvenéves kormányfőt, addig a másik fél, azaz Tiborczék határozottan elzárkóznak a média érdeklődése elől az esküvő kapcsán. Ez persze nem csoda: míg a miniszterelnök igen, ők aligha kovácsolhatnak tőkét a szereplésből. Igaz, a helyi népszerűségüknek nem ártana a ráncfelvarrás, ugyanis amikor nemrég a sajtó foglalkozott velük, egy jelentős falopás ügyében merült fel a család neve….
A távolban figyel
Orbán Ráhel és Tiborcz István
Igazán összeillő pár! Rablóvezér lánya és a fatolvaj! Lopunk holtomiglan-holtodiglan!
“A Tiborcz egy olyan család, aki mindig tudta, hogy hol kell lennie, mivel a Sándornak igen jó helyzetértékelési képessége van.” Egy helyi lakos emlékei szerint az már az első Orbán-kormány idején sem volt titok, hogy Tiborczék “hol állnak” politikailag, de a 2000-es évek közepén lett nyilvánvaló azzal, hogy a legidősebb fiú, Péter politikai szerepet vállalt a Fideszben: 2006-ban, miután a jobboldal elsöprő győzelmet aratott az önkormányzati választáson, Bicskén listáról csúszott be a helyi testületbe, ahol a szocialista polgármesterrel szemben a Fidesznek lett a legnagyobb frakciója. “Fiatal kora ellenére hamar átlátta az ügyviteli dolgokat, miközben racionális alkat volt, olyan, akivel szót lehetett érteni. ‘ volt a szocialista polgármester talán legkeményebb ellenfele” – emlékezik vissza a bicskei politikai viszonyokat jól ismerő forrásunk. Tiborcz Péter 2006-ban a Fejér Megyei Közgyűlés fideszes tagja és alelnöke is lett, erre mondja azt egy Csabdin élő informátorunk, hogy a “harmincas évei elején máris két közgyűlésben is ott volt. Ebből azért az látszott, hogy a család befolyásos a megyében is, és több településen is beleszólnak a helyi politikába.” Bicskén még a 2010-es választások előtt elhunyt baloldali polgármester, Szántó János után megválasztott Tessely Zoltánból is Tiborczék támogatásával lett településvezető – véli bicskei forrásunk, de Csabdi jelenlegi jobboldali vezetője is jóban van velük. A 39 éves Tiborcz Péter ma már a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikai tanácsadója – érdekesség, hogy az Orbán családba benősülő István öccse is ezen a területen mozog.
A 27 éves, jogász végzettségű István a Simicska Lajos által irányított Közgép egyik leányvállalata, az E-OS Innovatív Energetikai Zrt. igazgatósági tagja. Két éve az Origo.hu szentelt terjedelmes írást a már akkor is a Közgéphez kötődő cég feltűnő terjeszkedésének az energetikai piacon: ebben számolt be arról is a portál, hogy a jelenlegi MVM-vezér, Baji Csaba korábbi cégének bővítésével megszületett zrt. (melyben Tiborcz István már 2010-ben, 24 évesen is vezető tisztségviselő volt) egymás után nyeri el a közpénzből fizetett energetikai beruházásokat. Míg a cég 2009-ben csupán 8,5 milliós forgalmat bonyolított, addig a kormányváltás évében a nettó árbevétel már 686 millió volt, s tavaly ez az összeg már meghaladta a 3 milliárd forintot is. (Pályázatot nyertek többek között naperőmű építésére, Szolnokon közvilágítás-működtetésre, Hódmezővásárhelyen ennek korszerűsítésére is szerződtek.)
Tiborczék neve a középső testvér, Eszter révén tavaly a földpályázatoknál is feltűnt: Bicskén nyert húszéves bérleti jogot 157 hektár szántóra, miközben a helyi gazdák sikertelenül pályáztak. Az Átlátszó.hu cikke szerint az elnyert földek valójában a család lovasklubjához meglehetősen közel, karnyújtásnyira vannak.
A Csabdin élő lakosok sokáig – noha tisztában voltak a család “erejével” – nem érezték, hogy Tiborczék kiváltságosak volnának. “Azt régóta tudja mindenki, hogy jó kapcsolataik vannak, és ezért ha valaki a környéken érvényesülni szeretne, ne adj isten, még pályázaton is szeretne indulni, felkeresi őket.” Ennek ellenére nem különcök, igaz, a faluval szoros kapcsolatot sem ápolnak, inkább csak átautóznak rajta, ritkán lehet őket bent látni. “A testvérekre, de főleg Istvánra és Eszterre, ahogy szép lassan felnőttek, mint eleven, de rendes gyerekekre emlékszem. Ez egy normális család, nem zavarnak senkit, és nem is különcködnek. Úgy értem, hogy lila haj vagy ilyesmi náluk azért nincsen. Az önkormányzattal volt annyi pár évvel ezelőtt, hogy akkor még nem ment ki hozzájuk a szemeteskocsi, ők pedig zsákokban hozták be a faluba a szemetet, és tették le oda, ahol hely volt. De aztán ezt is megoldottuk, és ma már ez sem probléma. Mondjuk az a helyieknek azért furcsa, ahogy templomba járnak. Mert nagy katolikusok, de nem is erről van szó. Hanem hogy a misére mind külön kocsival jön. Ez feltűnő egy ilyen kis helyen” – meséli lapunknak egy helyi férfi.
Más fájával
A környéken épp ezért keltett meglepetést az a favágás, amelyről a Népszabadság számolt be idén februárban. “Gépek segítségével, szisztematikusan folyik az engedély nélküli fakivágás a csabdi Tiborcz Lovas Klub mellett. Ezt az erdőt 157 hektárnyi szántó övezi, ami tavaly a Nemzeti Földalapkezelő bicskei állami földbérletpályázatán kelt el húsz évre. A nyertes Tiborcz Eszter” volt – írta a lap. A cikk beszámolt arról is, hogy a tulajdonosok tudta nélkül “a hetek óta folyó gépi irtás során nagy mennyiségű akácot vágtak ki, rönkfával megrakott tíztonnás pótkocsis szállítmányok hagyták el Csabdit”, miközben a tudósítónak a helyszínen tartózkodó munkások azt mondták: Tiborczék bízták meg őket a munkával. (Az újságíró megkereste az üggyel kapcsolatban a családot, amely ezúttal sem reagált.)
A környékbeliek közül az esetről beszéltünk olyannal, akit az dühített fel, hogy Tiborczék ma már, úgy látszik, “bármit megengedhetnek maguknak, mégsem viszik őket el bilincsben”. (Arról nem is beszélve, hogy az érintett terület Natura 2000-es besorolású volt.) Az egyik lakos a Narancsnak fel is idéz egy néhány évvel ezelőtti esetet, amikor az egyik helybéli családnak nem érkezett meg időben a megrendelt tűzifája, akkor, mivel már nagyon hideg volt, a fiú az autó csomagtartójában hozott az erdőből száraz fát. A rendőrök elkapták, és “bilincsbe verve hozták haza, mivel azt hitték, isten tudja, mennyi fát hozott, és azután még 72 órára el is zárták!”.
Meglehet, épp az esküvő utáni lakodalom helyszínéül szolgáló tükröspusztai Tiborcz-tanyát hamarosan rendőrök keresik fel. A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság ugyanis a Népszabadság értesülése szerint falopás ügyében már nyomoz, a tulajdonosok és egy országgyűlési képviselő feljelentése nyomán. A pusztítás mértékét jól érzékelteti az alábbi megállapítás: “a fakitermelés mennyisége olyan jelentős, hogy az eljárások lezárultával várhatóan az egész erdős terület újratelepítésére kötelezik a tulajdonosokat”.
(Forrás: magyarnarancs.hu )

A bíróság viszonya a törvényi rendelkezésekhez…

…és a felek egyéni érdekérvényesítési lehetőségének biztosításához

Osztheimer Katalin tanulmánya
Idézet a tanulmányból:

1. idézet:
A hatályos Polgári perrendtartás (Pp.) már az alapvető elvei között kimondja, hogy a bíróság a polgári ügyek körében felmerült jogvitát erre irányuló kérelem esetén bírálja el, valamint, hogy a bíróság a törvény eltérő rendelkezése hiányában a felek által előterjesztett kérelmekhez és jognyilatkozatokhoz kötve van (3. § (1) és (2) bekezdés).
A törvény a keresetlevél tartalmi elemeként jelöli meg az érvényesíteni kívánt jogot, valamint a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (121. § (1) bek. c.) és e.)) pont

A bíróság csak eltérő rendelkezés hiányában teheti azt meg, hogy a felek által előterjesztett kérelemnek helyt adjon. Nem úgy, mint a Porsche Bankos perünkben, amikor a Bank kölcsöntartozás Adós általi megfizetése iránt nyújtott be keresetet, de nem azt az összeget jelölte meg kölcsönösszegnek, mint amit a szerződésben megjelölt. A szerződés szerinti kölcsönösszege a forint volt, a keresetlevél szerinti pedig a deviza. A bíró látta, hogy a szerződésben három helyen van megjelölve a forint mint kölcsönösszeg, de mégis helyt adott a Bank keresetének, A szerződésből egyértelműen kitűnik, hogy hitelkérelem forint, banki elfogadó nyilatkozat szerint a kölcsön összege a forint, és az ÁSZF ( általános szerződési feltételek) szerint is a forint a kölcsön összege.

Erre kért a Bank kamatot és árfolyam különbözetet . A bíróság, annak ellenére, hogy elmondtam, hogy a keresetlevél ellentmondásban van a szerződéssel, mert a keresetlevélben a forint+ árfolyam különbözet a kölcsönösszeg, de nem volt átadva, mégsem a hatályos törvényi rendelkezés szerint döntött. Elfogadta a Bank keresetét, holott a pénzkölcsön adás esetén csak akkor van joga a kölcsönadást elrendelő törvények szerint követelnie a Banknak, ha a kölcsön összegét rendelkezésre is bocsátotta. A Porsche Bank ellenben a keresetben megjelölt kölcsönösszeget, a devizát nem bocsátotta rendelkezésünkre. Viszont a keresettel az igényét hozzáigazította a hatályos törvényi rendelkezésekhez, miközben a valóságban nem nyújtott pénzkölcsönt: a követelt devizaösszeg árát adta át a folyósítás napi vételi áron forintban De mégis kölcsönkamatot számolt fel az át nem adott devizaösszegre.

2. idézet:
A magánjogi jogviták természetéből fakadó sajátosságok tudatosításaként a kilencvenes években jogalkotói szinten deklarálásra került, hogy a bíróság feladata nem a felek saját érdekeinek érvényesítése a felek helyett és esetlegesen akaratuk, de legalábbis nemtörődömségük ellenében, hanem a felek egyéni érdekérvényesítési lehető ségének biztosítása egy hatékony, semleges perrendben.

A polgári per alapelvei pedig többé már nem egy abszolút, anyagi jogi értelemben vett igazságosság elérését szolgálják. A bírói döntés köznapi értelemben elvárt igazságossága ugyanis mindenekelőtt a jogvita eldöntése során releváns, az adott jogviszonyra vonatkozó anyagi jogi normák tartalmán, szellemiségén múlik. A Polgári perrendtartásnak ehhez képest „csak” azt kell garantálnia, hogy a jogvita eldöntésének rendje, az a mód, ahogy a vitás ügy elbírálásra kerül, tisztességes legyen.

Le kell tehát szögezni, hogy különbséget kell tenni a jogvita elbírálásának alapját jelentőjogi normák igazságossága/igazságtalansága és a jogvita elbírálásának (a vitarendezés módjának) igazságossága/igazságtalansága között.

A polgári bíróság nyilvánvalóan csak az utóbbinak teljesítésére vállalkozhat – s pontosan ez az, amely a jogkereső közönség számára oly nehezen megragadható. A polgári percéljának újradefiniálása eredményeképp megszületett új bírói szerep tehát már nem engedi meg a bírónak, hogy a feleknek anyagi jogi segítséget nyújtson.

A VI. Ppn már azt a felfogást fejezi ki, hogy a félnek az eljárási jogaival való rendelkezési szabadságát nem a bíró tényfeltárása, igazságosztásra irányuló akarata korlátozza, hanem a másik felet megillető, azonos súllyal figyelembe veendő eljárási igazságosság.

3. Félegyenlőség és a bíróság kitanítási kötelezettsége A polgári perrel szemben támasztott hatályos szabályozás a korrekt, fair eljárás követelménye a bírói pártatlanságot ugyanúgy feltételezi, mint a formális jogegyenlőséget tényleges jogérvényesítő képességgé alakító állami támogatást (lásd: költségmentesség, pártfogó ügyvéd kirendelésének lehetősége).

A Bíró esetünkben azzal vétett a vitás ügy eldöntése során a tisztességességnek, hogy nem vette figyelembe a hatályos törvényeket, és így adott helyt a bank keresetének, azaz kötelezett bennünket a devizaösszeg megfizetésére. A keresetlevél jó volt . Olyan kérelmet fogalmaztak meg, amely szerint joggal jár a Banknak a devizaösszeg, mert ezt az összeget jelölte meg a Bank kölcsönösszegnek, s ezen összeg szerint számolta ki a hátra lévő kölcsöntartozásunkat. De a Bíró nem vette azt figyelembe, hogy mi bizonyítottunk a bíróság előtt, hogy nem a devizaösszeg volt a kölcsön összege a szerződésben, és bizonyítottuk, hogy nem is az lett rendelkezésre bocsátva. A Bíró nem volt pártatlan: a mi érveinket abszolút figyelmen kívül hagyta, azokat is, amelyeket bizonylattal támasztottunk alá. Tehát figyelmen kívül hagyta a szerződésben megjelölt forint kölcsönösszeget, azt, hogy erre kölcsönkamat és árfolyam különbözet egyidejű megfizetésére kötelezett a bank minket az ÁSZF-ben, és figyelmen kívül hagyta az általunk megjelölt törvényi szintű rendelkezéseket is, kizárólag a bank érveit és keresetlevelét fogadta el, miközben a bírósági eljárás idején is csalással érvényesítette a jogát a Bank: olyan kölcsönösszeget jelölt meg a keresetlevélben, amely nem szerepelt a szerződésben, s a valóságban nem volt átadott.

A Bíró ellenben az ítélethirdetéskor kijelentette, hogy az adós megkapta a devizát, holott erről nincs bizonyíték, mivel az Adós nem kapta meg a devizát.

Ennyit a magyar bíróságról, hogy miként veszi figyelembe a hatályos jogszabályokat, s miként biztosít pártatlanságot a feleknek.
A HAZA NEM ELADÓ!

TALÁLKOZUNK 2013. OKTÓBER 23-ÁN BUDAPESTEN!
MI EGYÜTT FOGJUK A JOGAINKAT ÉRVÉNYRE JUTTATNI,
EZ NEM BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS LESZ!
NEM LESZÜNK A RENDSZER BIRKÁI!
MI LESZÜNK A RENDSZER BÍRÁI!


Töviskesné Dsupin Judit

A következő esemény


Az avatatlan szemnek úgy tűnhet, hogy az emberek tömegesen ébrednek rá a világban folyó események lényegére. A helyi hírek egyre gyakrabban hozakodnak elő korábban „összeesküvés elméletnek” tekintett témákkal. A közel-keleti háborúval szembeni ellenállást tudomásul véve például a szíriai válság elmélyítését elnapolták.
A jelenlegi válság szempontjából úgy tűnhet, hogy a közvélemény csatát nyert. A világban folyó eseményeket szorosabban figyelemmel kísérők azonban ezt inkább csak csökkenő megtérülésnek tekintik a propagandaterjesztők számára. A tömegek megtévesztésére és érzelmeik manipulálására alkalmazott régi taktikák egyszerűen veszítettek hatékonyságukból. Vajon ez tényleg azt jelenti, hogy nyerésre állunk? Nem lehetséges, hogy inkább a korábbiaknál is sötétebb eseményre számíthatunk?

A megrendezett események hatásának gyengülése

A megrendezett események célja a nyilvánosság megtévesztése, olyan módon, hogy az adott esemény elkövetését egy kiszemelt, a valódi elkövetőktől eltérő csoportra foghassák, megnyerve a nyilvánosságot a vádolt célcsoport elleni fellépéshez. Az események valódi elkövetőinek kiléte sokat vitatott kérdés. A jelen írás üzenetének kifejtéséhez és az egyszerűség kedvéért hívjuk őket az elitnek.
A múltban, amikor az emberek kénytelenek voltak a tömegmédiából informálódni a világ eseményeiről, a megrendezett támadások rendkívül hatékony eszköznek bizonyultak. Manapság azonban mindenki számára számos más tájékozódási forrás is rendelkezésére áll és ebből kifolyólag egyre többen fogadják szkeptikusan a hallott híreket. Ezt bizonyítja az amerikai lakosság fokozatosan csökkenő támogatása a közel-keleti katonai akciókat illetően, vagy a Connecticut állambeli Newtownban elkövetett iskolai lövöldözés, illetve a Bostoni Maraton során kivitelezett bombatámadás valódi elkövetőinek kilétét illetően.
Az Internet korában szinte lehetetlenné vált egy adott esemény kétséget kizáró bizonyítása vagy megdöntése, hacsak az ember nem élte át azt személyesen. Elegendő néhány jól megfogalmazott dezinformáció, hogy kételyt ébresszünk és elbizonytalanítsuk a közvéleményt annak megítélésében, hogy mi is történt valójában, vagy, hogy egyáltalán történt-e valami.

Egy esemény, ami a „felébredteket” is megdöbbenti majd

Feltételezve, hogy az elit áll a modernkor történelmének szörnyűséges eseményei, ha nem is mindegyike mögött, hogyan lennének képesek a leghatékonyabban folytatni tervük kivitelezését? Ehhez egy olyan esemény jönne kapóra, ami az egész közvéleményt közvetlenül befolyásolná. Egy olyan esemény, ami minden érzékünket elárasztja. Olyan ponton kell eltalálnia az emberek szívét, hogy a kiváltott érzelmi reakció intenzitása a legszkeptikusabb emberekben se ébresszen gyanút, hogy az eseményben az elit keze munkáját keresse.
Milyen esemény hozná ezt az eredményt? Természetesen olyan, amire a prepperek évek óta készülnek: egy EMP, nukleáris vagy vegyifegyver-támadás néhány olyan példa, ami elsőre felmerül legtöbbünkben. Természetesen csak találgatni tudunk, és az is biztos, hogy az elit megpróbál majd minél kiszámíthatatlanabb lenni.
A legfontosabb kérdés persze, hogy mi követne egy ilyen eseményt.

Az utóhatás

Mindannyian hallottunk már az NDAA, azaz a határozatlan idejű fogva tartásról szóló törvényről, az amerikai kormány (illetve a DHS) fegyvervásárlási akcióiról vagy a FEMA, a Szövetségi Válságkezelési Ügynökség táborairól és felhalmozott koporsóiról. A listát hosszú oldalakon át lehetne folytatni, de térjünk inkább a lényegre. Egy valóban minden képzeletet felülmúló, szörnyű esemény bekövetkezése esetén szinte gyerekjáték lenne a rendkívül sebezhetővé vált lakosságot ismét félrevezetni. A legegyszerűbben valószínűleg úgy érhetik el céljukat, ha a megrendezett támadás után egyes igazság feltáró vagy leleplező csoportok vagy „szélsőségesek” nevében rendeznek valamilyen kormányellenes agressziót és máris beköszönthet a szükségállapot és a FEMA által szervezett ételosztások kora.
Akik viszont a kormány terrorlistáján szerepelnek egészen másra számíthatnak. Ejnye-bejnye! Nem kellett volna megvenni azt az egész karton protein szeletet.

Öveket becsatolni!

Amennyiben a korábban elkövetett megrendezett események mögött az elit rejlik, nem kétséges, hogy mindent megtesznek majd tervük kivitelezésének folytatásáért. A „minden” pedig tényleg bármi lehet. Bár örömteli dolog, hogy egyre többen jönnek rá a tömegben, hogy mi történik a világban, nem árt észnél lenni. Az elit a tömegeket is szemmel tartja, és cseppet sem örülnek…
Forrrás: rinf.com
http://idokjelei.hu/2013/09/a-kovetkezo-esemeny/

Mit gondolnak az amerikaiak a végső időkre vonatkozó bibliai próféciákról?

Az amerikaiak megdöbbentően magas százaléka gondolja azt, hogy az utolsó időkben élünk. A hittel kapcsolatos kérdésekre specializálódott Barna csoport által végzett közvélemény kutatás eredményei szerint a tizennyolc éven felüliek 41 százaléka úgy gondolja, hogy „a világ jelenleg a bibliai próféciákban „utolsó időként” emlegetett korban jár.”
Bár ez az arány mindenképpen említésre méltó, a különböző felekezeteken belüli számok még érdekesebbek. Míg a protestánsok 54 százaléka egyetért, hogy ebben a korban élünk, az evangéliumi keresztények pontosan 77 százaléka gondolja ugyanezt.
Eközben általánosságban, főleg katolikus körökben egészen másként vélekednek. 73 százalék gondolta azt, hogy ezek az idők még nem jöttek el, míg a gyakorló katolikusok (ez egy szűkebb csoport) 45 százaléka szerint viszont igen, ami azt is mutatja, hogy a hit aktívabb gyakorlása egyúttal a végső idők területének komolyabb tanulmányozását, elfogadását is jelenti.
Származás szerint is érdekesen alakultak a vélemények. A fehér amerikaiak 39 százaléka vallja, hogy a végső időkben élünk, a latin származásúak 48 és a fekete amerikaiak 54 százalékához képest. A házasok 46 és a gyerekesek 47 százaléka vallja ugyanezt, ami mindkét csoportnál magasabb, mint az országos átlag.
A gondolatébresztő kérdést a WatchWORD Bible Új Testamentum készítője, Jim Fitzgerald megbízásából tették fel. A válaszok őt magát is megdöbbentették.
„Nagyon megleptek az eredmények. Azt gondoltam, hogy a teljes lakosságra nézve úgy 10%-ot kapunk, a keresztényeknél általánosságban pedig valahol 30 százalék körüli arányra vagy még kevesebbre számítottam,” mondta.
„A felmérés előtt fogalmam sem volt a valós helyzetről. Az eredmények azt mutatják, hogy a teljes lakosság körében is többen hisznek az utolsó időkben, mint amire a keresztényektől számítottam, az evangéliumi keresztények közül pedig kétszer annyian, mint amennyire tippeltem.”
A közvélemény kutatásban feltett kérdés a következőképpen hangzott: „Ön személyesen hiszi-e, hogy a világ jelenleg a bibliai próféciákban utolsó időknek nevezett korban él?”
A kutatás során 1000 tizennyolc éven felüli amerikait kérdeztek meg 2013. július 29 és augusztus 1 között. A kutatás reprezentatívnak számít, +/- 3,2 százalékos hibaszázalékkal.
Míg egyesek vitathatják, hogy ezer ember megkérdezése elegendő-e egy ilyen felméréshez, korábbi kutatások is azt mutatják, hogy 10-ből 4 ember lát olyan jeleket, amelyek szerintük az utolsó idők érkezését bizonyítják.
Függetlenül az egyének személyes álláspontjától a kérdés egy kicsit sem veszített népszerűségéből.
Időkjelei: Európában egészen más a helyzet. A végső időkkel kapcsolatos véleményekről nincsenek felmérések, azt azonban tudjuk, hogy a hit lassan kiveszik az öreg kontinensről.
Az Egyesült Királyságban ateista „gyülekezetek” kezdik használni az üresen álló templomokat és szinte minden országban csökken a magukat hívőnek vallók száma. Ma már ott tartunk, hogy Afrika küld misszionáriusokat Európába.
Bár a világban folyó eseményeket valószínűleg hasonló arányban követik szoros figyelemmel Európában is, ezt a legtöbben nem kötik össze a bibliai próféciákkal.
Érdekes lenne hallani néhány személyes véleményt, benyomást azoktól, akik más országokban élnek.
„A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől.” I. Timóteus 4:1


Forrás: theblaze.com
http://idokjelei.hu/2013/09/mit-gondolnak-az-amerikaiak-a-vegso-idokre-vonatkozo-bibliai-profeciakrol/

Szabadságunkért 2013. október 23-án Budapesten kiállunk!

LÁSSUK, MI TÖRTÉNIK A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVBE FOGLALTAK ALAPJÁN A PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSRÓL ELRENDELTEK SZERINTI MÓDON A DEVIZAALAPÚ HITELEKNÉL – ÉS MI NEM…
Ptk. 523. § (1) Kölcsönszerződés alapján a pénzintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni.
(2) Ha a hitelező pénzintézet, – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az adós kamat fizetésére köteles (bankkölcsön).
Ami a polgári törvénykönyvbe foglaltak alapján a pénzkölcsön nyújtásról elrendeltek szerint történik:
– az Adós a szerződésbe foglalt kölcsön összegét köteles megfizetni
– a kölcsön összegének megfizetését a Bank a szerződés szerinti módon követeli, és a kölcsön összegére kamatot számol fel.
Ami nem a polgári törvénykönyvbe foglaltak alapján történik a pénzkölcsön nyújtásról elrendeltek szerint történik:
– A BANK SOHA NEM BOCSÁTJA RENDELKEZÉSRE A KÖVETELT DEVIZAÖSSZEGET
Tehát nem az Adós az, aki a polgári törvénykönyvbe foglaltakat megszegi a pénzkölcsön nyújtás során , hanem a Bank , mert nem visszafizetteti az adóssal a kölcsön összegét, hanem megfizetteti a folyósított forintösszeg devizában számolt ellenértékét ,
ÉS ERRE AZ ÁT NEM ADOTT DEVIZAÖSSZEGRE KÖLCSÖNKAMATOT SZÁMOL FEL
A pénzkölcsön nyújtásról elrendeltektől a Bank tér el ,és ez törvénysértés nem oldható meg a kölcsönszerződések módosításával,
mert a törvénytelenség , ami a megkárosításunkkal jár , a szerződéskötést követően zajlik.
A bizonylatainkkal tudjuk ezt igazolni, a bankszámla kivonatainkkal.
A kölcsönszerződés arra szolgál, hogy megtévesszen bennünket.
A szerződéskötést követően pedig, hivatkozva arra, hogy a megkötött szerződés kölcsönadásról szól, a Bank kölcsönadásként könyveli le az ügylet során zajló gazdasági eseményeket, miközben nem teljesít a pénzkölcsön nyújtásról rendelkező törvényhely szerint.
Mindezek miatt a bizonyítékaink az ügylet banki kivonatai , mert a szerződés maga nem igazolja azt, hogy mi történt.
Nem is a megtörtént eseményeket hivatott a szerződés igazolni, hanem a felek egymással szembeni jogait és kötelességeit hivatott rögzíteni a hatályos törvényi rendelkezések értelmében.
A bizonyítékaink a megtörténtekről minden kétséget kizáróan igazolják azt, hogy a Bank nem nyújtott pénzkölcsönt, mert NEM BOCSÁTOTTA RENDELKEZÉSRE A KÖVETELT DEVIZAÖSSZEGET.
A szerződés módosítása az eddig eltelt időszak alatt történt gazdasági eseményeket nem írja felül. Az eddig megtörtént gazdasági eseményeket igazoló banki bizonylataink, a saját bankszámla kivonataink hitelt érdemlő bizonyítékai annak, hogy a hitelnyilvántartási számlán kölcsöntartozásként nyilvántartásba vett devizaösszeg soha nem lett átadott,
tehát a követelt devizaösszeg nem vált pénzkölcsönné, nem követelhető kölcsöntartozásként vissza, és ezért kölcsönkamatot a Bankok nem számolhattak volna fel. A tartozáselismerő közjegyzői okiratok alapján kölcsöntartozást ezért a közjegyzők nem igazolhattak volna le. Így kölcsön jogcímen végrehajtási záradék nem lett volna kiállítható.
Végrehajtási eljárást nem kezdeményezhettek volna egyetlen esetben sem kölcsöntartozás okán. Ez mindeddig a jéghegy csúcsa volt, most folynak a vagyonelkobzások

SZABADSÁGUNKÉRT 2013. OKTÓBER 23-ÁN BUDAPESTEN KIÁLLUNK!

A HAZA NEM ELADÓ!
Tösviskesné Dsupin Judit

KEDVES, ARANYOS POLITIKUS NÉNIK ÉS BÁCSIK! (Egy óvodás levele.)

KEDVES, ARANYOS POLITIKUS NÉNIK ÉS BÁCSIK!
Egy óvodás levele.
A papámat kértem meg, hogy írjon nektek, mert én még nem tudok, de mikorra megtanulnék írni, már lehet, hogy késő lenne a kérésem.
Van nektek is gyereketek?
Csak azért kérdezem, mert nekem van apukám és anyukám, akik most nem szeretik egymást, ezért az öcsém és én, anyuval a papánknál, meg a mamánknál lakunk. Azért kérdezlek téged politikus néni és bácsi, mert azt hallottam, hogy te vagy azért, hogy mindenkinek jó legyen. Azt szeretném mondani, hogy nekünk nem jó! Azért kérdezem, hogy van-e gyereked, mert az oviban a társaim is azt mesélik, hogy a szüleik sokat veszekednek. Én már tudom, hogy ezután költöznek a gyerekek a papájukhoz. Ha járnak oviba a gyerekeitek, biztos ők is hallanak ilyet. Vagy van olyan ovi, ahova a veszekedő szülők gyerekei járnak és van olyan, ahova a nem veszekedőké? Én már nem értek semmit sem. Arra emlékszem, hogy anyu és apu a postás bácsit nem szereti, mert amikor csengetett nálunk és adott egy papírt anyunak vagy apunak, azután kezdődtek a veszekedések. De lehet, hogy rám vagy az öcsémre haragszanak, mert akkor velünk is kiabáltak, pedig nem csináltunk semmi rosszat, csak játszottunk vagy szomorúan leültünk a szőnyegre. Az igaz, hogy pont oda, ahol ők sétálni akartak.
Azt is hallottam, hogy a pénzről vitatkoztak anyuék, hogy az kevés van nekik. Azt is hallottam tőlük, hogy a pénzért lehet vásárolni enni valót, szép ruhát, de szerintem nem tudják hol található a pénz, mert mindig keresik.
Látom, hogy van, aki tudja, hol kell keresni, mert a televízióban, mindig szép ruhában öltözött bácsit, nénit és gyerekeket látok. Az igaz, hogy látok, olyanokat is néha, akik nagyon csúnyán vannak öltözve és koszosak, de hallom, hogy azt is mondja televízió, hogy ezek olyan buták, hogy már nem is keresik a pénzt. Pedig, ha lenne pénze apunak vagy anyunak, még most is szeretnék egymást? Nem értem. Ha lenne pénze apunak, biztos venne olyan szép autót, ruhát, játékot, elmehetnének kirándulni, mert a televízióban mutatják és mondják, hogy az mind az enyém lehetne és hívnak is kirándulni sok felé. Olyan jó lenne!
Az jutott az eszembe, csak az öcsémmel még nem tudom megbeszélni, mert a papa mindig azt mondja rá, hogy ő hottentottául beszél és én azt nem mindig értem. Mindent csak tö betűvel mond. Szóval, az jutott az eszembe, hogy a televízióban, mert azt szerintem mindenki nézi, amikor beszéltek ti politikusok, ne veszekedjetek ti is, vagy ti sem találtok pénzt? Hanem, ha tudjátok, hogy merre találna apukám és anyukám pénzt, mondjátok el nekik. De én, most már régóta csak azt hallom, hova kell a pénzt adni. Nem lehet, hogy mivel mindenki odaadja a pénzt, ahova kéritek, ott már nem is fér el? Ott már olyan sok van belőle, hogy meg is fulladnak tőle? Lehet, hogy már nem is élnek, mert megfulladtak a sok pénztől és azért nem szólnak, hogy ne adjatok többet?
Én nem tudom, de én sokat sírok, mert azt szeretném, hogy anyu és apu megint szeressék egymást.
Az oviban van több társam, akik szomorúbbak, mint én, mert az ő apukájuk elment messzire, hátha ott talál pénzt. Én legalább néha találkozom apuval és együtt lehetünk pár napot. Azt is hallottam egyik este, amikor anyu azt hitte, hogy már alszom, hogy ő is valami másik országot vagy mit mondott, ahová elvisz minket is, hogy ő is keresse a pénzt. Én nem akarok elmenni! Én nem akarok megtanulni másként beszélni, éppen elég nekem a hottentottát megértenem. Nem akarom, hogy idegen emberek mosolyogjanak rám! Én azt akarom, hogy apu együtt anyuval és a mamáimmal, papáimmal mosolyogjanak és szeressék egymást. Biztos vagyok benne, hogy akkor engem is jobban fognak szeretni. Most néha azt érzem, lehet, hogy nem mindig szeretnek?
Aranyos politikus nénik és bácsik!
Segítsetek az öcsémnek és nekem és a többi ovis társamnak, hogy megint szeressék a szüleink egymást. Megint együtt lehessünk és boldogan, büszkén sétálhassunk, kézen fogva az öcsémmel, anyuval, apuval, a mamival, papival mi is úgy, mint ahogy a televízióban is látni. De miért csak a televízióban élnek ilyen családok? Néha úgy érzem, hogy én is a televízióban szeretnék élni! Tudom, hogy nem lehet, csak úgy, mondtam.
Ha van gyereketek, akkor biztosan megértitek a kérésemet! Ha nincs, akkor gondoljatok vissza arra az időre, amikor ti voltatok gyerekek, mert a papa nekem azt mondta, hogy ő is volt kisfiú, akkor biztosan ti is gyerekként kezdtétek az életet. Lehet, hogy még sírtatok is néha?
Akkor tudjátok és emlékezhettek, hogy nem jó, sokat sírni. Sziasztok!
Szőnyi Fanni Alexandra (óvodás, de már elmúltam 5 éves)

Használjátok a természet ajándékait, hogy jobb egészségnek örvendjetek!

Kertes házzal rendelkezem. Ezt a kertet rendezem át saját igényeimnek megfelelően. Az a célom hogy étrendem 70% saját magam termelem meg. Anyám sziklakertnek(d ísznővények dzungele-agyfasz) nevezett fogyasztói gondolkodás agytermékéből kialakítottam egy fűszer-gyógynövényes részleget.
Házba beszereztem egy komolyabb víztisztítót. Egykét fűszernővény ott van cserépben az ablakban. Ezzel foglalózó könyvek megvoltam de a leggyakrabban használt növényekről egy füzetet vezetek amit több forrásból írok. A gyógynövényekke l foglalkozva elkezd az ember az egészség felé hajlani és foglalkozni kezd sport-anatómiával, "tápáplálkozásta nnal", antropológiával , kémiával, fizikával, biológiával, törivel(kik-mikor-mit-ettek-hogyan?),nővénytannal. Megváltoztatja életviteled. Szinte minden felhasználható környezetünkben amit fel is használtunk, pl: kóstold meg a füvet(nyilvánva lóan ne az út mellől és ne kendert .stb) és valószínűleg ismerős lesz az íze annak ellenére hogy sem te sem a szüleid nem kóstolgattak füvet. Tápálékkiegészi töt szedek, c-vitamint 1000/mg naponta legalább, konyhasó, szódabikarbóna stb. A gyögynővényekke l való fogalakozás mellet mindenképpen növelnünk kell a kémiai tudásunkat. A bilogiai tanárom ezt mondta még régen: "Aki nem ismeri a kémiát és biológiát ebben a világban az életképtelen" Igazavolt, de ehhez hozzáteszem nem azt oktatta ami a követelmény hanem ez amit felfogott aza 3 ember. Teáimat üvegekben tárolom, ahogy a tisztított és desztillált víz tartalékaimat is. Amiből teát készítek: diólevél, parlagfű, bodza, csollány/csalán, szőlő, gyümölcsök... Szárított leveleket max 1 évig tárolok befőttes üvegben rajtuk az hogy mi van benne és a elraktározás dátuma.
Szerintem ez már lerágott csont de mint egy közember tapasztalataibó l nézve érdekes lehet. Mikor felkeltette a kíváncsiságomat a parlagfű és utánanéztem egy netes blogban olvastam Weixl Várhegyi László cikkét. Amit állított hogy őssejttermelő hatása van tényleg igaza megszűnt a kopaszodásom és sokkal "bársonyosabb" lett a hajam és a színe is erősödött. Regenerációs képességem megnőtt érdemes csicsókával enni, mindkettő nagy hatással bír az ember regenerációs képességére. Edzés kor érdemes használni -teljesítményfok ozó. De ugyanakkor enyhe ajzószer. Két nagy szedési ideje van amikor meg jelen és zsengék a hajtások és amikor megjelennek a spóratokok rajtuk. Jellegzetes savanykás íze van. Klasikus ambrosia íz. Vízzel rágva édes mellékíz tapasztalható. Salátában rendszeresen belekeverem. Egymagában hamar ráun az ember az íze miatt. Száraz nővény égésekor erős szag tapasztalható ami fanatikus módon beveszi magát a ruhák szöveteibe. A teaként ne hagyjuk sokáig benne a leveleket, citromkarikával ízesítsünk vagy akármivel. Hetente max 4 fogyasszunk teaként de ez is ez én mértékem meg ajánlatom. Vannak olyan füves emberek akin nem ajánlják hogy lenyeljük -rágjuk szét a szánkban és köpjük ki majd igyunk. Ugyanakkor europában nem régen jelent meg, Mo.-n 1920 ban azonosították először. Itt nem őshonos nővény. Észak-Amerikából jött ahol őslakók már használták mint gyógynövény.
Ha valakinek felkeltettem a figyelmét az kis adagban próbálja ki várva a reakciót.(mint mindennél ez az eljárás).

Saka