2008. december 17., szerda

Egy levél, amit Dr Hammer írt a világfőrabbinak a Rákkal kapcsolatban

"A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak."
(Edmund Burke)

És most egy levél, amit Dr Hammer írt a világfőrabbinak

a Rákkal kapcsolatban


Dr. Hamer 1986. június 22-én kelt levele a világfőrabbinak,
Menachem Mendel Schneerson-nak
Dr. med. Ryke Geerd Hamer
Sülzburgstr. 29, 5000 Köln 4
1986. június 22.
Dr. med. Menachem Mendel Schneerson főrabbi úrnak
770 Eastern Parkway Brooklyn, New York 11213

Igen tisztelt Főrabbi Úr!

Ahogyan azt nekem Denoun rabbi elmondta, Ön a világ minden zsidójának
legfelsőbb szellemi vezetője. Jelenleg Ön a világ összes szabadkőműves
páholyának spirituális vezetője is, akik mindannyian Cion
templomának (= új világrend = világköztársaság = világdiktatúra - a
ford.) felépítésén dolgoznak. Ön orvos is, és nagyon jól beszél
németül. Ezért címzem a levelemet Önnek.

Amennyire örültem annak, hogy Ön elolvasta a könyvem a Rák a lélek
betegsége, rövidzárlat az agyban,
szervezetünk számítógépében, és
nyilvánvalóan meg is értette azt, hiszen már ki is adta a
rendelkezést, hogy az Önök minden zsidó páciensét ezek szerint
kezeljék
; annyira csalódott vagyok, hogy még mindig nem adta ki
páholyainak a rendelkezést, hogy a nem-zsidó páciensekre vonatkozóan a
Rák Vastörvényének (Új Orvostudomány) bojkottját feloldja. Kérem, ne
mondja azt, hogy nem mi voltunk!, mert mindenről tudomásom van.

Az elmúlt öt évben (1981-86) az Ön szabadkőműves páholyai követték el
az emberiség történelmének legborzasztóbb bűncselekményét azzal, hogy
bojkottálták a Rák Vastörvénye felfedezését (az Új Medicina
nyilvánosságra hozatalát, alkalmazásának bevezetését - a ford.).
Több
százmillió ember számára ez a kínkeserves halál(ra kezelésé)t
jelentette
.
A szabadkőműves páholyok és Izrael, melynek szolgálatában
az összes szabadkőműves páholy tevékenykedik, és építi Cion
Templomát, együttesen viselik az összes felelősséget és a kollektív
bűnösséget az emberi történelem legcsúnyább bűncselekményéért. A
feleségem is a bojkott-terror áldozata lett. A családomat évek óta
szisztematikusan terrorizálják. Eddig négyszer kíséreltek meg ellenem
merényletet.


Igen tisztelt Főrabbi Úr, Ön a világ legjobban informált embere,
gondolom én. Ön azt is pontosan tudja, hogy minden szó, amit leírtam
Önnek, igaz. Cion Temploma, amin az Ön páholytestvérei dolgoznak, öt
éve Izrael Auschwitzévé vált (a világot Izrael Auschwitzévé tette),
amibe Izrael saját magát manőverezte bele. Szerintem az Önök által
elkövetett bűncselekmény meghaladja az emberi elme képzelőerejét.
Akkor is, ha a páholytestvérek a Talmud kettős morálja szerint
dolgoznak, korábban el sem tudtam volna képzelni, hogy emberek képesek
lehetnének ilyen borzasztó, kegyetlen, óriási bűncselekményre.

Főrabbi Úr, akár beismeri, akár nem, a történelem majd igazol. A
bűncselekmény minden nappal egyre csak növekszik. Ez után a levél után
Önnek nem marad több lehetősége hallgatni, mert ez a levél a világban
nem fog eltűnni. (Hamer doktor ezt a levelet ezután minden könyvének
mellékletébe beletette eredetiben.) A betegeimért kérem Önt: adja ki
végre a páholyainak, hogy a Rák összefüggéseinek felfedezése ellen
folytatott bojkottot feltétel nélkül oldják fel. (Magyarán hozzák
nyilvánosságra az Új Orvostudományt!
- a ford.) Minden rabbi követni
fogja rendelkezését innen New Yorkig; minekutána Ön, mint orvos
meggyőződött arról, hogy a Rák Vastörvénye a rák kialakulásának
jelenségét hűen leírja.

Naponta jönnek hozzám rabbik és páholymesterek, vagy azok küldöncei,
hogy valamiféle feltételekről tárgyaljanak velem, melyek betartásával
a bojkottot meg lehetne szüntetni. De már megbocsásson, azt nem lehet
feltételekhez kötni, hogy abbahagyják, hogy embereket továbbra is
halálra kínozzanak (rákkezelés, rákgyógyítás címén - a ford.)!


Tisztelt Főrabbi Úr, ha a cionizmust ilyen áron - az emberiség
legnagyobb bűncselekményével - kell megvalósítani, az az egész
emberiség számára szégyen. Dobja el a Talmudját a kettős morállal
együtt, mert nem bizonyult igaznak. Haldokló pácienseim érdekében
térden állva kérem Önt, legyen Önben emberi együttérzés, ne kínozzák
pácienseinket, mint ahogy nem kínozzák a zsidó pácienseket.
Csak ez az
együttérzés enyhítheti e borzalmas bűncselekmény súlyát. Kérem,
azonnal adja ki a rendelkezést, szüntessék meg a bojkottot, hogy a
haldokló pácienseket is meg tudjuk menteni!

Annak reményében, hogy felelősségével és annak minden következményével
tisztában van, és ebben a felelősségben a helyes döntést fogja hozni,
maradok tisztelettel:

Dr. med. Ryke Geerd Hamer

És most következik
Egy konferencia jegyzőkönyve, amelyet Erik Bryn Tvedt jogász
hivatalában tartottak, 2008. december 17-én

Résztvevők: Erika Pilhar, Olívia Pilhar, Ing. Helmut Pilhar, Vera
Rechenberg, Arina Lohse, Dr. Esra Iwan Götz főrabbi, Bona García
Ortin, Dr. Ryke Geerd Hamer

A konferencia résztvevői azért találkoztak, mert aggodalmukat fejezik
ki abból a szempontból, hogy csak Németországban minden nap 1500
embert kezelnek halálra kemoterápiával és morfiummal. Az Új
Orvostudomány segítségével szinte mindegyikük túlélhetné.

(Magyarországon ez napi 400 ember, amiből legalább 200 gyermek!) A
konferenciának ez az állapot a témája, melynek következtében eddig
több mint 20 millió nem-zsidó páciens halt meg, csak Németországban!

A konferencia résztvevői megállapították:

1. Az Új Orvostudományt (GNM) 27 éve fedezték fel, és azóta ismerik.
Körülbelül 27 éve - a világfőrabbi Menachem Mendel Schneerson egyik
Talmud-cikke alapján - a világ összes rabbiját kötelezték arra, hogy
gondoskodjanak róla, hogy minden zsidó vallású pácienst a Germán Új
Medicinával (korábban Új Orvostudomány) kezeljenek. Ennek a terápiának
98%-os a túlélési aránya.


2. A borzasztó az volt, amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít,
hogy ugyanazon Talmud-cikk szerint a nem-zsidó páciensek számára el
kell lehetetleníteni, hogy a Germán Új Medicina szerinti kezelést
kapjanak. Egyszerűen felfoghatatlan, hogy - Dr. Esra Iwan Götz szerint
is - nemcsak tudta minden zsidó rabbi, hogy az Új Orvostudomány igaz
és helytálló, és gondoskodtak róla, hogy egyetlen egy zsidó pácienst
se kezeljenek kemoterápiával és morfiummal; hanem minden zsidó
professzor, beleértve az onkológusokat is, akik a többség, egyidejűleg
kétféle kezelést végeztek: a zsidó páciensek kezelését és a nem-zsidó
páciensek félrekezelését.


3. Amit Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is megerősít, hogy az Új
Orvostudomány bojkottja nem tudatlanság, nem félreértés, nem ismeretek
vagy információk hiánya, hanem célirányos, megtervezett és világméretű
népirtás, tömeggyilkosság.


4. Ezen irtózatos bűncselekmény következtében az elmúlt 27 évben,
számítások szerint, több mint 2 milliárd ember halt meg. A konferencia
résztvevői szükségesnek tartják, hogy sürgősen és haladéktalanul
tájékoztassák a nyilvánosságot, hívják rá fel a közfigyelmet,
és
utaljanak erre az emberiségellenes bűncselekményre.
A zsidók között is
vannak olyan irányzatok, mint a PROGRESSZÍV JUDAIZMUS VILÁGUNIÓ,
amihez maga Dr. Esra Iwan Götz főrabbi is tartozik, akik nem tudnak
ezzel a bűncselekménnyel azonosulni. Ezen okból felszólítunk minden
becsületes embert, hogy vesse be magát azért, és vegyen részt abban,
hogy ennek a bűncselekménynek véget vessünk, hogy minden nem-zsidó
páciens is hozzájusson az Új Orvostudomány szerinti kezeléshez.


Dr. Esra Iwan Götz főrabbival együtt felszólítunk minden rabbit, és
főleg az orvosi területen tevékenykedő onkológust: Állítsátok meg e
bűncselekményt, és fejezzétek be a nem-zsidó páciensek világméretű
tömeggyilkosságát!

Sandefjord, 2008. december 17.

Aláírók: Erika Pilhar, Olívia Pilhar, Ing. Helmut Pilhar, Vera
Rechenberg, Arina Lohse, Bona García Ortin, Dr. Esra Iwan Götz
főrabbi, Dr. Ryke Geerd Hamer

A konferencián résztvevők aláírásának hitelességét Erik Bryn Tvedt
jogász hivatalában megerősítették.

http://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=353&c_start=0

Oroszország: kilátások 2009-re

Nyezaviszimaja Gazeta
A moszkvai napilap – szakértői véleményeket összesítve – elemzést publikált az oroszországi gazdasági krízis kihatásairól. Az írás megállapítja: a 2009-es évben a válság következtében „adószeparatizmus” léphet fel és valószínűsíthetők a tömeges tiltakozások is. Nagy valószínűséggel a válságot nem lehet 2-3 évnél rövidebb idő alatt leküzdeni, a kormányzat által tervezett intézkedéseknek pedig láthatóan kevés hatásuk van az eseményekre. Egészében megállapítható: a válság Oroszországot sokkal mélyebben fogja sújtani, mint a többi országot.
A GDP eddig valószínűsített idei 6 százalékos csökkenése nem tartható – jelentette ki az FBK stratégiai elemző vállalat igazgatója, Igor Nyikolajev. – Sokkal realisztikusabb 10 százalékos esésről beszélni. A hivatalos becslések jövőre is esést prognosztizálnak, de a közétett 4 százalékos adat szerinte teljesen hibás, szerinte legalább 15 százalékos csökkenés fog bekövetkezni.
Az, hogy a kormányzati intézkedések sokkal kevésbé lesznek hatékonyak, mint a nyugati államokban, Nyikolajev szerint három körülmény magyarázza. Mindezért elsősorban a strukturális és intézményi reform elmaradása, illetve nem megfelelő véghezvitele a felelős. Majdnem hasonló súllyal esik latba e téren, hogy a nyersanyagok, melyek az orosz export túlnyomó többségét teszik ki, hosszú időn keresztül nyomott áron kelnek csak el a nemzetközi piacon. Teljesen felesleges abban reménykedni – nyilatkozta a Nyezaviszimaja Gazetanak a szakember –, hogy az OPEC termelés-csökkentő elhatározása jelentős mértékben emeli az olaj, s ennek nyomán a földgáz árát. Harmadik ok a borúlátásra, hogy az orosz tőzsde esése relatíve nagyobb a többi tőzsdéjénél, és a rossz makroökonómiai adatok nem adnak lehetőséget e téren sem a gyors javulásra.
Az INSOR gazdaságkutató intézet vezető elemzője, Jevgenyij Gontmaher megerősíti ezeket a jóslatokat. Szerinte a vidéki régiók termelő szektoraiban a bevételek legalább 15-20 százalékkal fognak csökkenni a következő három évben. Különösen nagy veszteségeket kell majd elkönyvelnie a fémiparnak és a vegyiparnak, melyeknek technológiai megújítása elmaradt. Az itteni veszteség elérheti a 30-40 százalékot is – jegyezte meg Gontmaher. Könnyen előfordulhat, hogy egyfajta „adószeparatizmus” jöhet így létre, azaz a helyi kormányzók megtagadhatják, hogy befizessék a szövetségi büdzsébe az adóhátralékokat.
A szakértő szerint e helyzet az orosz gazdaság előnyére is válhat, mert egyfajta modernizációs kényszer nehezedik a gazdaságra, amit – ha kellő szakértelemmel hajtanak végre – a jelenlegi válságot túlhaladó, azon túl ható eredmények érhetők el. A kormányzatnak komoly és feltáró magyarázatot kell adnia a lakosságnak, melyben őszintén elmondja azokat a tévedéseket, elsorolja azon mulasztásokat, amelyekért felelős.
A Levada-Központ szociokultúrális kutatóintézet vezetője, Alekszej Levinszon a tömeghangulat szempontjából közelíti meg a válságot. A Nyezaviszimaja Gazetanak adott interjújában máris egyfajta pánikhangulatról beszél, ami reális helyzetfelismerést tükröz, hisz különösen a nagy városok középrétegei fognak szenvedni a válság következtében. Szerinte a központi vezetés mindennek nincs tudatában.
A lap végül ismét Nyikolajevet idézi, aki megismétli: az eddigi kormányzati intézkedések teljesen hatástalanok voltak. A profitadó leszállítása 24 százalékról 20-ra egyáltalán nem befolyásolta a helyzetet, hisz 2008-ban a vállalkozások 53 százaléka nem termelt profitot. Valamelyest merészebb lépés lenne az áfa csökkentése, de ezt a Kreml egyenlőre még föl sem vetette, pedig Nagy-Britanniában az elmúlt évben végrehajtottak egy jelentékeny áfa-csökkentést, melynek pozitív hatása volt. A kormánynak – szerinte – ugyanakkor rögzítenie kellene néhány alapvető nyersanyagárat, különben az infláció a tervezett 10 százalék helyett 16 százalék lesz.

http://www.ng.ru/economics/2008-12-17/1_risks.html?mthree=3