2010. október 3., vasárnap

Kész vagy vigyázni és imádkozni?

A szívünk az a hely, ahol az értékrendünk központja van. Onnan indul ki minden. Ott van az akarat, értelem és érzelem helye is. A szívünk tartalmától függ, hogy milyen döntéseket hozunk. A szívben dől el, hogy milyen életet akarunk élni, hogy hogyan viselkedünk. Kikkel barátkozunk és kikkel nem. Hogy mire költjük a pénzünket, és hogyan gazdálkodunk az időnkkel, amit ajándékba kapunk mindennap Istentől. A szívben dől el az is, hogy hogyan beszélünk másokkal, kivel kedvesen és kivel nem. Jézus azt mondja, hogy a szívből származnak a gondolatok, cselekedetek, és annak teljességéből szól a száj. Szóval egész életünk mozgatórugója a szívünkben van. Még a szándékaink és indítékaink is. A legfontosabb kérdés a szívünkkel kapcsolatban az, hogy ki az irányítója. Ki irányítja a szívedet és életedet? A Példabeszédek szerzője elmondja, hogy aki komolyan veszi Istent és az ő igéjét, az bölcs ember. Akinek a szívét és életét Isten és az ő szava irányítja, az az ember jó úton halad. Azt is elmondja, hogy aki saját maga irányítja az életét, és Istent figyelmen kívül hagyja, rossz úton halad, amelynek a vége pusztulás lesz. Mi több, itt a földi életben is az az ember tönkreteszi magát is, családját is meg a környezetét. Azt tanácsolja bölcs Salamon, hogy éljünk Isten beszéde szerint. Tartsuk meg azt szívünkben. És ily módon őrizzük meg szívünket, és Isten szavát is a szívünkben. Legyen szívünk és életünk irányítója maga az Úr Jézus és az ő igéje. Ezt naponta kell tenni. Könnyen el lehet térni az igétől, és másképp tenni, mint ahogy az mondja. Könnyen elcikáznak a gondolataink is, ha az elménk nem az igével van tele. Őriznünk kell szívünket, elménket, gondolatainkat. Akísértés olyan hamar felüti a fejét, és olyan könnyen el lehet esni. Egy kis figyelmetlenség, és már ott leselkedik a bűn a szívünk ajtaján. A szívünk tisztasága olyan hamar oda van, ha nem vigyázunk. A szánkon olyan hamar kijön a szó, sokszor indulattal és meggondolatlanul. A másikban viszont sebet is ejthet. Ami másodpercek alatt kijött a szánkon, kihathat hetekre, hónapokra, akár évekre is. Ugyanígy van a cselekedetekkel is, hamar megtörténnek és kihatnak sokszor egy egész életre. Az Úr Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy „vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek”. Szoktál te vigyázni és imádkozni? Csak így őrizheted a szíved. Naponta érnek hatások, amik a bűnre serkentenek. Csak Jézus jelenléte segíthet, és az ő igéje. Komolyan veszed, és gyakorlatba ülteted minden körülmények között? Kész vagy vigyázni és imádkozni?

Nagyon nehéz megmaradni a láthatatlan, mégis állandó helytállást követelő Isten szolgálatában, főleg idegenek, kényelmesebb vallások között.

Nagyon nehéz megmaradni a láthatatlan, mégis állandó helytállást követelő Isten szolgálatában, főleg idegenek, kényelmesebb vallások között. Most a passzív keleti vallások, jósnők, horoszkópok, vad szekták léptek a régi bálványok helyébe, bomlasztják népünk erkölcsét erejét, gerincét. Megtartó, egységet, gerincet adó erőt ma sem adhat más, mint a megújuló hit az egyetlen szerető Istenben. Istenem, te mindig megtartottad a te útaidon járó népeket, évezredeken át. Változtak a nemzetek, a szokások, kultúrák, de te ugyanazt az erőt, erkölcsöt, közösséget, szeretetet adod minden kornak és minden népnek. Köszönöm, hogy én is abban élhetek. Kérlek, tartsd meg ebben a hitben a mi népünket. Ne engedd szétkorhadni idegen tanítások zűrzavarában. Vonj minket és utódainkat újra közelebb magadhoz. Ne vond meg tőlünk hited és szereteted megtartó ajándékát. Ámen. (Varga László: Isten asztaláról)