2011. december 28., szerda

2012: Mi vár ránk?

A világ vezető kormányaiba beágyazott globális hatalmi elit nem tágít világuralmi terveitől. Vegyük leltárba azt a 12 kulcsfontosságú folyamatot, vagy ha úgy tetszik kioldógombot, melyeket céljuk elérése érdekében alkalmaznak.
Minden út a világkormányhoz vezet. Ez ma már sok embernek nem okoz meglepetést. A londoni Financial Times-ban Gideon Rachman, vezető külügyi kommentátor már 2009-ben nyíltan írt róla „És most a világkormány” című cikkében. A Trilaterális Bizottság, a Bilderberg csoport és a Külkapcsolatok Bizottsága bennfentesei, sőt most már a Vatikán is egyre gyakrabban és egyre hangosabban visszhangozza ezeket a nézeteket.
A föld makro-menedzselése nem könnyű feladat. A globális elit által pénzelt, a média és a politikai vezetés által pedig interfészként használt elit egyetemek agytröszt-hálózata biztosítja a stratégiai és taktikai tervezést, ami nélkül a terv nem válhat valóra.
A tervezés minden területre kiterjed, észben tartva, hogy a gépezet egyes elemei különböző sebességgel haladnak a cél felé:
  • A pénzügyi folyamatok, kioldógombok, fénysebességgel haladnak előre az elektronikus információtovábbításnak köszönhetően, és néhány nap vagy akár óra leforgása alatt döntenek piacok, valuták és egész országok soráról;
  • A gazdasági folyamatok, vagy kioldógombok, egy fokkal lassabbak: az autók, repülők, ruhák, épületek előállításához hónapokra van szükség;
  • A „demokratikus rendszerhez” kötött politikai folyamatok, kioldógombok, általában több évre adnak hatalmat egy-egy ember kezébe;
  • A kulturális folyamatok, kioldógombok, kivitelezéséhez egy egész generáció élete szükséges. A pszichológiai hadviselésnek ezért van óriási jelentősége.
A folyamat kockázatkezelésénél az összes buktatót és meglepetést figyelembe kell venni a tervezőnek, tehát minden tervhez tartozik egy „B”, sőt sok esetbe „C” és „D” terv is, melyeket szükség szerint léptetnek életbe.

A világkormány 12 kioldógombja

Ma a hatalmi elit a globalizáció utolsó simításainál tart, készen állva a világkormány felállítására. Friedrich Nietzschének a kötéltáncosról írt szavait átértelmezve Zarathustrával együtt elmondhatjuk „Veszélyes átkelés az ember, veszélyes úton levés, veszélyes visszatekintés, veszélyes borzongás és megtorpanás.”
A 12 indítógomb egy nagyon összetett, holisztikus mátrixban kapcsolódik össze rendkívül rugalmas taktikákkal, de hajlíthatatlan célokért. Az összkép sokkal többet elárul, mint az egyes részek külön-külön:
1. A pénzügyi összeomlás
A globális pénzrendszert 2008 óta mesterségesen tartják életben. Ben Bernanke, Timothy Geithner és az USA gazdasági kommandós-csapata (Robert Rubin, Larry Summers, a Goldman Sachs, a Citigroup és a JP Morgan mega-bankárai az angol jegybankkal és az EKB-val együttműködve) egy lépést sem tesznek a lakosság és a haldokló gazdaság megmentése érdekében. Több ezermilliárd dollárt injekcióztak az elit bankokba és a fővonalas média segítségével elhitették a világgal, hogy bizonyos bankok túl nagyok ahhoz, hogy elbukjanak. Ahogy azt Orwell írta: „Túl hatalmas a bukáshoz.” Miért? Mert nem a kormányok felügyelik és irányítják a Goldman Sachs, Citicorp, HSBC, Deutsche Bank és JP Morgan Chase féle óriásokat, hanem pont fordítva.
2. Gazdasági válságok
A „destruktív, szélsőséges kapitalizmus” a nemzeti és területi gazdaságok tönkretételén ügyködik, olyan rabszolgatartó-gulág egységekké alakítva azokat, amit még Sztálin is megirigyelt volna. Problémáink nem a világ valós gazdaságából erednek (amely úgy-ahogy működőképes állapotban van), hanem a hamis pénzügyi, banki és spekulációs világból.
3. Társadalmi zavargások
A görög, ír, portugál és izlandi, valamint a lehetséges olasz, spanyol és egyéb összeomlások egyre erőszakosabb társadalmi zavargásokhoz vezetnek, nem kímélve Nagy-Britanniát és az Egyesült Államokat sem.
4. Járványok
Egyre több „influenza meglepetésre” számíthatunk, melyek kötelező oltásokhoz vezetnek majd, jó alkalmat szolgáltatva a beinjekciózható RFID chipek „erőszakmentes” bevezetéséhez, melyek az emberi DNS konkrét szakaszait veszik kezelésbe. Faji és etnikai alapon működő népességszabályozási kampányok?
Miközben a globális gazdaságot „növekedésmentes üzemmódba” helyezték, a gazdasági hajtóerőket a fogyasztás csökkentésére állították át. Vajon az elit által a világra erőltetett karbon kredit rendszer is a teljes társadalmi kontrol egyik eszköze?
6. Terrortámadások megrendelésre
Ez az elit egyik kedvenc joker lapja a játszmában, amit akkor vet be, ha egy új válságot akar elindítani vagy a világkormányhoz vezető utat lerövidíteni. Vajon az új 9/11-nél is nagyobb támadások az újabb globális háborúkat, megszállásokat és népirtásokat hivatottak előkészíteni? Egy nagyváros elleni nukleáris merénylet, amit az elit ellenségeire lehet kenni hogy hangzik?
7. Általános háború a közel-keleten
E sorok írása közben a nagyhatalmak tengerészeti egységei, vadászrepülői és egész hadseregei készen állnak a támadásra Szíria, Irán és még ki tudja ki ellen.
8. Környezeti katasztrófák és „balesetek”
A Szovjetunió végnapjait elindító 1986-os csernobili baleset megmutatta a világnak és a szovjet népnek, hogy az állam nem képes kezelni saját nukleáris létesítményeit. 2010 áprilisában láthattuk, a BP fúrótornya miatt bekövetkezett ökológiai katasztrófát a Mexikói-öbölben, majd röviddel utána, 2011 márciusában a sokkal súlyosabb és jelenleg is tartó fukusimai nukleáris szerencsétlenséget. Ezek a balesetek vajon véletlenül történtek? Ki tudja.
9. Vezető politikusok és vallási vezetők ellen, az elit ellenségei által elkövetett merényletek
A Mossad, a CIA és az MI6 tökélyre fejlesztették az ilyen piszkos munkák kivitelezését.
10. Az USA által „latornak” minősített országok elleni támadások
Ki lesz a következő? Irak? Szíria? Észak-Korea?
11. Megrendezett vallási események
A tömegek egyre erősödő igénye valami többre, valamilyen célra az életükben nagyon sebezhetővé teszi őket egy hollywoodi stílusú, 3D-s hologram előadásra, ami megkísérelheti elhitetni velük Jézus második eljövetelét. Egy elektronikus „messiás”, aki az elit céljaival összhangban cselekszik? Ki merne „isten” ellen fordulni?
12. Megrendezett kapcsolatteremtés földönkívüliekkel
Ez is egy lehetséges opció. Az emberiség jelentős részét sikerült meggyőzni a földönkívüliek létezéséről. A hologram technológia itt is kapóra jöhet és segíthet megrendezni egy földönkívüli űrhajó földre szállását, például a Fehérház gyepén, kihangsúlyozva természetesen mennyire fontos, hogy az emberiség egységes frontot alkotva fogadja a földönkívüliek érkezését. Újabb ürügy a világkormány szükségességére?
Mi a közös ezekben az egymással összefüggő „válságokban”? Globális felmelegedés, járványok, „nemzetközi terrorizmus”, pénzügyi összeomlás, gazdasági válság vagy akár egy földönkívüli kontaktus? Mindegyik azt hivatott bizonyítani, hogy egyetlen nemzet sem képes megbirkózni a problémákkal önmagában, így kezelésükhöz mindenképpen egy világkormány felállítására van szükség.
2012-ről egy dolgot biztosan tudunk: Résen kell lennünk, aminek kulcsa a jól informáltság. Fontos, hogy megértsük, mi folyik a világban a valóságban. Azt nézzük, ami történik, ne azt, amit a globális televíziós csatornák és médiumok urai próbálnak elhitetni velünk.

Forrás: RT.com


2012 ez előző évnél is keményebb menet lesz

A maják különleges jelentőséget tulajdonítottak 2012-nek. Számukra ez a dátum az idők végét jelenthette, ami számos apokaliptikus könyvet, forgatókönyvet és hollywoodi alkotást eredményezett az ünnepekre.
[Fontos megjegyeznünk, hogy a Bibliában végső időknek nevezett eseménysorozat nem a földbolygó végét jelöli, hanem az ember jelenlegi igazságtalan uralmának végére és egy új korszak kezdetére utal. Sőt, a jelenlegi helyzetet és a Biblia jövendöléseit figyelembe véve, biztosan tudhatjuk, hogy ez az új korszak nem 2012-ben jön el, de az is biztos, hogy sok világmegváltoztató jelenségnek lehetünk tanúi az elkövetkezendő hónapok során, melyek elindíthatják a lavinát.]
Nem kell azonban a világ végében hinni valakinek ahhoz, hogy lássa, 2012 soha nem látott mennyiségű politikai kockázatot rejt a globális gazdaság számára.
Közelgő választások több nagyhatalomban, válság Európában, lázongások a közel-keleten és az egyre súlyosabb gazdasági nehézségek miatti elégedetlenség következtében 2012 több bizonytalanságot tartogathat 2011-nél is.
Könnyen lehet, hogy 2011 nem várt durranással búcsúzik, hiszen az euró helyzete és az izraeli-iráni feszültség miatti aggodalmak teljes bizonytalanságban tartják a piacokat.
A Lehman Brothers csődje által elindított válság után három évvel még mindig úgy tűnik, hogy a gazdasági bajok irányítják a politikát, egyre kétségbe ejtőbb helyzetbe hozva a világot.
2011 legtöbb politikai eseménye mögött is a gazdasági feszültségek – az emelkedő élelmiszerárak, a fejlődő világ romló gazdasági helyzete, stb. – rejtőztek. A bajok erősödésével, a politikai bizonytalanság, a konfrontáció és a konfliktusok egyenes arányban mélyülnek.
„A helyzet még sokat fog romlani, mielőtt javulni kezdene,” mondja Jonathan Wood, a Control Risk nevű londoni kockázati tanácsadó cég globális elemzője. „Ha megnézzük, milyen események hajtották a világot 2011-ben, megfigyelhetjük, hogy ezek a tényezők nem múltak el, sőt hatásuk tovább erősödik.”
Elnökválasztás az Egyesült Államokban, Franciaországban és Oroszországban, valamint a kettős hatalomátadás a kínai kommunista párt felső vezetésében tovább erősítik a bizonytalanságot és megnehezítik a politikai vezetőknek a kompromisszumkötést vagy a szigorúbb politikai irányelvek, törvények bevezetését.
Sok elemző szerint a politikai tehetetlenség komoly kockázati tényezőt jelent ezekben az időkben, amikor erőskezű vezetőkre lenne szükség. Az Egyesült Államok kongresszusi „szuperbizottságának” egyértelmű bukása, hogy döntést hozzon a költségvetési hiány csökkentésének módjáról, valószínűleg hasonló eseményeknek előhírnöke más országokban.
Barack Obama nehéz kampánynak néz elébe, függetlenül attól, hogy kit indítanak végül ellene a republikánusok, hiszen a gazdaság jó esetben is csak stagnál, a munkanélküliség a legjószívűbb adatok szerint is 8,6%-on áll, a középosztály pedig történelmének legnehezebb időszakán megy keresztül az egyre csökkenő ingatlan és részvényárak és még egy tucat probléma miatt.
A 2012-ben ránk leselkedő kockázatok közül a legtöbb elemző szerint az eurózóna szuverén adósságválsága jelenti a legnagyobb veszélyt.
Amennyiben a 17-országból álló eurózóna államok a jelen szerkezetben akarják túlélni a válságot, kemény gazdasági és politikai reformokkal kell szembenézzenek. A válság két évvel ezelőtti kirobbanása óta 16-odszor megrendezett néhány héttel ezelőtti EU csúcs sokak szerint az euró megmentésének utolsó esélye volt.
Bár az eurózóna tagállamok és még néhány EU tagország vezetői szorosabb fiskális egységről és szigorúbb költségvetési fegyelemről állapodtak meg, az euró túlélését nem voltak képesek biztosítani.
A legnegatívabb kilátások szerint 2012 az egységes valutaunió felbomlását, egy sor csődöt, bankrohamokat, polgári elégedetlenséget és a 2008-as válságnál is komolyabb gazdasági gondokat hozhat.
Sokak szerint az euró mindezek ellenére, bár súlyos áldozatok árán, túl fogja élni a válságot, miközben az európai vezetők minden erejükkel megpróbálják összehangolni az egymástól olyannyira eltérő gazdaságokat. Lásd Németország és Görögországát példáját.
„Önmagában a legnagyobb kockázatot mindenképpen az eurózóna jelenti, de ugyanakkor elképzelhető, hogy pont ezt a kockázatot fogják tudni a leggyorsabban orvosolni,” mondja Alastair Newton, volt brit kormánytisztviselő, a japán Nomura Bank vezető politikai elemzője.
„Ha ez valóban megtörténik, még mindig ott van a rendkívül lassú növekedés és az egyre erősödő társadalmi elégedetlenség, főleg az eurózóna déli országaiban, de egész Európában is. 2012 a legpozitívabb forgatókönyv szerint is rosszul néz ki.”
Mások szerint továbbra is a közel-kelet jelenti a legnagyobb veszélyt, ahol egy elmérgesedő konfliktus az egész világra kihatna.
Nem egészen egy évvel az arab tavasz elindulását követően, az érintett területek még mindig mozgásban vannak politikailag, miközben kevéssé ismert iszlamista pártok szereznek egyre nagyobb hatalmat Afrika szerte, a szíriai felkelések pedig lassan polgárháborúvá fajulnak.
Számos, a nyugat támogatását élvező veterán arab vezető bukását követően és az amerikai erők kivonulásával Irakból, sokan úgy gondolják, hogy a nyugati hatalmak immár 200 éve tartó befolyása a térségben gyengülni látszik.
A változások teremtette vákuumban egyes területi hatalmak, mint például Törökország, Szaúdi-Arábia és talán a kiszámíthatatlanabb Irán, egyre inkább a nyílt konfrontáció tárgyává válnak.
A nyugati titkosszolgálatok információ szerint Irán gyorsított ütemben halad egy használható atomfegyver megépítése felé és egyes elemzők szerint 2012 lehet az az év, amikor Teherán ellenségei úgy döntenek az eddigi szabotázs akciók után komolyabb katonai lépésre szánják el magukat, ami veszélybe sodorhatja a Perzsa-öböl felől érkező olajszállítmányokat, hogy csak a legegyértelműbb kockázatot említsük.
„A legnagyobb kérdést egy esetleges izraeli támadás jelenti Irán nukleáris létesítményei és egyéb, a hatalom szempontjából fontos célpont ellen,” mondja Thomas Barnett, a Wikistrat politikai kockázatelemző vezető stratégája, hozzátéve, hogy jelenleg úgy tűnik, sem az iráni sem az izraeli vezetők nem hajlandók visszakozni. „A helyzet ijesztő… valamelyik oldalnak engednie kell ebben a stratégiai egyenletben.”
Amennyiben a világnak sikerülne elkerülni egy komolyabb közel-keleti konfliktust és az eurózóna összeomlását, sok elemző szerint még mindig van miért aggódni az egyre kényesebbé váló politikai helyzet miatt.
A lassuló gazdasági növekedés és a munkanélküliség emelkedése miatt a legtöbb elemző a társadalmi elégedetlenség egyre erősödő kockázatára számít a fejlődő és fejlett világban egyaránt.
„Minden probléma jelen van, ami a válság erősödéséből adódhat. Előbb utóbb érezni fogjuk az emelkedő élelmiszerárak hatását, ami mindig destabilizáló hatással van, azonkívül azt sem tudjuk még, hogy a kínai helyzet robban-e,” mondja Elizabeth Stephens, a Jardine Lloyd Thompson biztosítási ügynökség vezető hitel és politikai kockázatelemzője.
„Mindössze két százalék csökkenés Kína GDP-jében elegendő lenne ahhoz, hogy aláássa az ország társadalmi stabilitását, főleg ha nem lesznek képesek fenntartani a munkahelyteremtés jelenlegi ütemét. A forrongó hangulat valószínűleg Európában is megmarad, a közel-keleti helyzet kritikus és észak-Afrika is bizonytalan.”
Az év utolsó hetei, napjai során néhány eddig biztosnak vélt pont is megkérdőjelezhetővé vált, mint például Vladimir Putyin helyzete Oroszország élén. Az egyetlen biztos tényező 2012-ben, a legtöbb szakértő szerint, a váratlan helyzetek számának növekedése.
„2011 igazi rémálom volt a törvényhozók vagy például a befektetési portfolió menedzserek számára, ugyanakkor remek lehetőség volt a politikai elemzőknek,” mondja Newton. „A következő évtől sem várok mást.”

Forrás: The Economic Times

Rendkívüli állapot Tuvában

A dél-szibériai Tuva Köztársaságban nagy erősségű földrengés miatt rendkívüli állapotot vezettek be.
A kedden történt földrengés a Richter-skála szerint 9,5-es erősségű volt. Szergej Sojgu a Rendkívüli Helyzetek Minisztériumának vezetője kijelentette, hogy ilyen földrengés először történt a megfigyelések egész története során. Éjszaka Kizil Tuva fővárosába két repülőgéppel mentőcsapatok érkeztek Moszkvából, a harmadik gép berendezésekkel a fedélzeten várhatóan a nap folyamán érkezik.
Az első vizsgálatok adatai szerint áldozatokat és pusztítást nem találtak a körzetben.
ruvr.ru

További információk hasonló esetben

Akár év elejétől megroppanhat az egészségügy

Az egészségügyi rendszer eddig sem állt rózsásan, év elejétől viszont radikálisan megroppanhat a rendszer, amit még további leépülés fog követni.
A rezidensszövetség tájékoztatása szerint december elején már több mint 2500 orvos adta be a lemondását. Öt megyében a felmondások száma már elérte a kritikus szintet. Rácz Jenő, a Magyar Kórházszövetség elnöke szerint, ha bekövetkezik a 3000 orvos távozása, akkor az egészségügyi ellátás a törvényben előírt katasztrófa-egészségügyi ellátásra korlátozódhat.
A kormány ágazati operatív testület létrehozását tervezi a „probléma megoldására”.
Tehát: az iskolákban, önkormányzati létesítményekben egyre több helyen megszűnik az étkezés, fűtés, világítás, itt-ott már késik a segély is (!). Emberek tömegei veszítik el az otthonaikat, kilakoltatás közben egyre többen lesznek öngyilkosok (de várható – és remélhető – a radikálisabb tiltakozás is). Rengetegen fagynak meg az utcán. A hajléktalanokat bírságolják, az etnikai bűnözést nem kezelik. Munka nincs, újabbnál újabb adók viszont vannak. Az állam újabb hitelfelvétele kérdéses (az sem segítene), a felvett hiteleket viszont hamarosan el kell kezdeni törleszteni. Most pedig összeroppan az egészségügyi rendszer.
Adott a kérdés: hová mutatnak ezek a folyamatok? Csak nem pontosan arra, amiről évek óta beszélünk? Ébresztő!
Bánfalvi Béla

Japán és Kína abban állapodtak meg, hogy a dollár helyett saját valutájuk használatát támogatják

Japán és Kína együttműködési megállapodást kötöttek arról, hogy ”a dollár helyett saját nemzeti valutájuk használatát támogatják a japán és kínai vállalatok közötti tranzakciók során”. A megállapodást Yoshihiko Noda japán és Wen Jiabao kínai miniszterelnök jelentette be Pekingben. A japán kabinet vezetője az ez év szeptember 2-i beiktatatása után az első hivatalos látogatását tette meg Kínában.
A jelenlegi gazdasági válságban, amely már gúzsba kötötte az eurozónát is, az USA dollár és az euró nagymértékben elvesztette pozícióját a globális piacon. A Japán és Kína közötti kétoldalú tranzakciók során a nemzeti valuták szélesebb körű használatáról szóló megállapodásnak a szakértők várakozása szerint nagyon pozitív hatása lesz mindkét ország gazdasági fejlődésére és belső piacaik növekedésére. A Wall Street Journal adatai szerint a felek eddig mintegy 60 %-ban dollárban teljesítettek egymásnak, ez pedig azt jelenti, hogy ezen megállapodás után a dollár szerepe jelentősen csökkenni fog a térségben.
A kétoldalú találkozón Yoshihiko Noda és Wen Jiabao megállapodtak arról is, hogy az országaik közötti kétoldalú gazdasági együttműködés keretében Japán kínai államkötvényeket vásárol. A kínai kormány szigorúan ellenőrzi értékpapírjainak eladását és saját maga választja meg azokat a külföldi országokat, amelyek lehetőséget kapnak azok megvásárlására. Annak ellenére, hogy Japánnak csak korlátozott számú kínai államkötvény megvásárlására lesz lehetősége, ez a megállapodás rendkívül fontos lépés a Japán és Kína közötti gazdasági kapcsolatok fejlődésében. Eközben Kína maga is nemrég vásárolt egy újabb csomag japán államkötvényt.
Ugyancsak megállapodtak arról, hogy januárban tárgyalásokat kezdenek Dél-Koreával együtt egy szabadkereskedelmi övezet kialakításáról.
ITAR-Taszsz

Az ötödik hadoszlop

Ezt a kifejezést szokták használni a rejtőzködő alakulatokra. Az elnevezés a spanyol polgárháborúból származik, mikor a négy Frankóhoz hű katonai hadtest mellé egy ötödik is felsorakozott. Sem létszámáról, sem felszereléséről nem voltak konkrét adatok, csak arról, hogy létezik, és behatolva az ellenséges vonalak mögé, a köztársaságiak területén gerilla és diverzáns tevékenységet folytatott.
Ez a titokzatosság bevonult a történelembe, és a politikai szókészletbe. Ezek után az ellenség rejtőzködő hátterét, nem látható tagjait, vagy éppen a zsinórokat háttérből rángató arctalanokra kezdték el használni. Oroszországban is ebben az értelemben használatos, az orosz sajtóban a bomlasztó aknamunkát végző zsidók, szabadkőművesek összefoglaló elnevezése, úgymond 'virágnyelven'. A Putyin mögött álló tanácsadók, miniszterek is egyre többet használják ezt a kifejezést. Oroszországban ugyanis a jelenlegi mesterségesen szított megmozdulások egyre nyilvánvalóbban Washingtonból vezéreltek. Az oroszországi ötödik hadoszlop kifejezést tehát a cionistákra használják. Oroszországban nyíltan nem zsidóznak – mert 'ügyelnek a részletekre' - , így azonban kimondják a kimondhatatlant, és az újságírásban is elmennek addig, ameddig elmehetnek. Olyan ez, mint amikor mi azt írjuk: „a tudjuk kik”.
Hogy mindenki értse miről is van szó, több leleplező írás is napvilágot látott ezzel kapcsolatban. Az írások terjednek a világhálón, és eljutnak mindazokhoz, akik érteni akarják. Az oroszok tisztában vannak vele, mi van az egész ellenzéki lázongás mögött.
Az ötödik hadoszlop egyik hangadója Kaszparov, a sakkozó. Ő legutóbb akkor tűnt fel Oroszországban, mikor a buzik mellett akart tüntetni, csak éppen jól szájon vágták. Végül is még van olyan szeglete a világnak, ahol rend van. Gary Kaszparov zsidó származású (született Garik Weinstein). Tagja az úgynevezett Prince of Darkness csoportnak. Ennek célja Oroszország megkaparintása politikai úton, és a támogatóik a legbefolyásosabb amerikai és európai gazdasági körökből származnak, valamennyi zsidó természetesen. Köztük van Joe Libermann, és McCaine szenátor is.
2004-ben Putyin megnevezett 115 olyan európai és amerikai személyt, akik különösen nagy károkat okoztak az orosz államnak és népnek. Ez a 115 személy szintén befolyásos üzletemberek, köztük többen tagjai a fentebb nevezett csoportnak. Bosszúból 2005-ben az amerikai szenátusban elfogadtak egy határozatot, hogy évi 4 milliárd dollárral támogatják az ellenzéki orosz pártokat. Természetesen az állam fizeti az amerikai állampolgárok pénzéből, de egy esetleges sikernek, csak a legmagasabb üzleti körök látnák hasznát.
A háttérben persze az olaj áll és a nyersanyagok. Olyannyira, hogy ezek az üzleti körök, már megállapodtak, hogy ha átveszik a hatalmat, melyik céget ki kapja, melyik vállalatban ki hogyan részesedik. A putyini vezetés tökéletesen tisztában van vele, mi a teljes cselszövés alapja, hogy az egész nyugati társadalom össze fog omlani, ha nem sikerül rövid időn belül megszereznie az orosz nyersanyagbázist. A Nyugat ugyanis sokkal rosszabbul áll ebben a küzdelemben, mint a vele szemben álló „másik oldal”.
A hatalmas támogatási összeg biztosítása után megkezdődött az úgynevezett ellenzék (valójában hazaárulók) gyűjtése. A Népi Demokratikus Unió, az Egyesült Népfront, újságírók, szabadúszó politikusok zsebébe elkezdett folyni a pénz. Lefizethető embereket kerestek, a legtöbb esetben olyanokat, akik még a Jelcin-éra alatt kerültek a hatalomba. Hatalmas gazdasági oligarcha kört kaparintottak kézbe, szerencsére ebben a küzdelemben Putyin maradt felül, az oligarchákat sikerült elég jól megrendszabályozni, de még így is hatalmas tőkerész maradt a kezükben (mai hír, hogy több ilyen vállalat igazgatóját egyszerűen kidobták a saját cégéből, a Putyin alatt meghozott korrupciós törvény értelmében).
2006 folyamán Kaszparov részt vett azon a tanácskozáson, amin McCaine és Libermann is részt vettek Washingtonban, ahol meghatározták az orosz nyersanyagkészlet megszerzésének fogatókönyvét. Ezzel kapcsolatban Kaszparov írt egy cikket, amely a Wall Streer Journal hasábjain jelent meg. Ebben Kaszparov utalt a megállapodásra, és felvázolta, hogy Iránt és Szíriát kell először semlegesíteni, majd jöhet Oroszország. Az akkor leírtakat a jelen események tökéletesen alátámasztják. Még ebben az évben összeült az orosz gazdaságot felosztó bizottság Washingtonban. Ezen az ülésen részt vett a Nemzeti Biztonsági Tanácsadó Testület, a CIA, a legnagyobb vállalatokat képviselő gazdasági képviselő-testület, a hadiipari és katonai cégeket képviselő volt katonákból álló gazdasági képviselő-testület, de részt vett például a Freedom Haus emberi jogi szervezet tanácsadója is. Ezen a szervezeten keresztül támogatták valamennyi „narancsos forradalmat”. Ezek manipulálták a belgrádi, kievi, tbiliszi forradalmakat.
Putyin azonban világosan fogalmazott, mikor kijelentette, nem fogjuk importálni ezeket a rohadt gyümölcsöket (a narancsos forradalmakat). Hatalmas munkát végeztek ez alatt a 10 év alatt. A pozitív eredményeket még felsorolni is nehéz. A munkanélküliség kisebb, mint bármely nyugati országban. A fizetések is jelentősen emelkedtek az elmúlt években. A stratégiai nyersanyagok mind állami kézbe kerültek vissza, orosz földet külföldi, sem külföldi cég nem vásárolhat. Nincs államadósság, és még hosszasan sorolhatnánk. Putyin kijelentette, nem fél az ellenzéktől, mert nincs mögöttük semmi. Sem gazdasági perspektíva, sem tömegbázis. Azonban elkövettek egy nagy hibát Putyinék, és ezt a hibát most elismerték. Nem szabályozták le erősen a civil szervezetekre gyakorolható nyugati behatásokat. Ezek a civil kezdeményezések lettek a nyugati sajtóban sokszorosára felfújt tüntetések kiindulópontjai. Az, hogy nem fogják importálni a rohadt gyümölcsöket, ebben az értelemben utalás arra, hogy nemsokára ezeket is megrendszabályozzák.
Viszont az is egyértelmű jelzés, hogy az amerikai pénzügyi körök már elosztották maguk között az orosz nyersanyag kincseket, tehát a beavatkozás bekövetkezik bármi áron. Legalábbis ezt szeretnék. Milyen és mekkora háborút kockáztatnak meg mindezért, ha nem sikerülne a politikai cselszövés?
A jelenlegi orosz vezetés egyértelműen kijelentette, hogy az Oroszországgal szembeni lázítás valójában egy üzleti vállalkozás, amolyan forradalmi KFT. A forradalmi KFT mögött álló cionista üzleti köröket nevezik most ötödik hadoszlopnak.
Ez az ötödik hadoszlop szisztematikusan hajtja végre azt az üzleti tervet, amelynek célja az utolsó fehér nemzet elpusztítása, és nyersanyagainak megszerzése. Ám a másik oldalon sem csak a Pravdát olvasgatják. Megfelelően felkészült és hatalommal rendelkező emberek hozzák meg a megfelelő ellenlépéseket. Ahogy Putyin mondta, nem fél a választásoktól, győzni fog. Mert a törpék most hőzöngenek, de az orosz nép mögötte áll.
Kemény Gábor

Bennfentesek

Ebben a filmben megkérdezik azokat, akik össze omlasztották a gazdaságot, hogy vajon miért omlik össze?

Bennfentesek from R.D.M. on Vimeo.