2013. június 11., kedd

A gondolati erő hasznosítása

Amerikai tudósok kísérletében agyvezérelt helikopter emelkedett a magasba. A Minnesotai Egyetem tornatermében lezajlott bemutató egyike azoknak a tudományos erőfeszítéseknek, amelyek célja, hogy a gondolatok elektromos mintáit mozdulatokká alakítsák át mind a mindennapi életben, mind a virtuális világban: az alkalmazások az idegi degenerációval küzdők segítésétől a videojátékok legújabb modelljeiig terjednek. A Journal of Neural Engineering című szaklapban most megjelent tanulmány egy olyan kísérletet ismertet, amelyben a minnesotai kutatók testen kívül elhelyezett - nem invazív - "sapkát" használtak az agy elektromos tevékenységének a nyomon követésére. A módszer nem a science-fiction műfajából népszerűvé vált gondolatolvasáson alapul, hanem egy olyan elektronikus rendszeren, amelyet "be lehet tanítani" a célra kifejlesztett elektroenkefalográfban (EEG) megjelenő minták felismerésére. (Az EEG az agyműködés keltette elektromos áramok ingadozásait regisztráló, az agyműködés rendellenességeit kimutatni képes készülék.) 

A Journal of Neural Engineering című szaklapban most megjelent tanulmány egy olyan kísérletet ismertet, amelyben a minnesotai kutatók testen kívül elhelyezett - nem invazív - "sapkát" használtak az agy elektromos tevékenységének a nyomon követésére. A módszer nem a science-fiction műfajából népszerűvé vált gondolatolvasáson alapul, hanem egy olyan elektronikus rendszeren, amelyet "be lehet tanítani" a célra kifejlesztett elektroenkefalográfban (EEG) megjelenő minták felismerésére. (Az EEG az agyműködés keltette elektromos áramok ingadozásait regisztráló, az agyműködés rendellenességeit kimutatni képes készülék.)

Bár az elektroenkefalográf által az agyról rögzített elektronikus térkép szerfölött kaotikus képet mutat és jobbára a jelzések megfejthetetlen tömegéből áll, a mozdulatokhoz - vagy az azokat elindító gondolatokhoz - kötődők viszonylag erősek és ismétlődők. Erre a mechanizmusra támaszkodtak a tudósok a helikopter mozgatásánál: például a bal kéz összeszorítására irányuló gondolatot rendszerük "fordulj balra" paranccsá alakította át.

Már korábban kifejlesztettek olyan motorizált kerekes széket, amelyet gondolatok segítségével tudnak irányítani, a Samsung cég pedig agyvezérelt táblagépet kíván állítólag hamarosan piacra dobni. Tudott az is, hogy közvetlen, invazív módszerrel - az agyba ültetett implantátumok révén - célirányosabbá tehető az agy elektromos jelzéseinek a vétele, aminek eredményeként finomabb mozdulatok is generálhatók: például lehetővé válik számítógép kurzorjának a működtetése magánhangzók gondolati felidézésével. Hasonló módon tudnak mozgatni robotkart lebénult emberek vagy majmok.

A Minnesotai Egyetem műszaki kutatóintézetének csapata már régóta kísérletezik agyvezérelt helikopterrel. A mostani tanulmány céljára öt résztvevőt választottak ki, akik 64 elektródával ellátott "sapkát" viseltek. Ezek közvetítették a központi számítógép felé a különböző mozdulatokat elindító gondolati impulzusok mintáit: a bal vagy a jobb kéz ökölbe szorítása a balra, illetve jobbra fordulást jelentette, a mindkét kéz összeszorításának gondolata az emelkedést, a mozdulatlanságé pedig a leszállást. A számítógép azután wi-fi rendszeren keresztül irányította a helikoptert, de a manővereket kizárólag a résztvevők gondolatai alapján rendelte el.


A tornateremben létrehozott akadálypályán egyebek között léggömbökből kialakított hurkokon és koszorúkon kellett keresztülrepülnie a kísérleti helikopternek. A műveletet 90 százalékos sikerrel teljesítette.

Bin He, a kutatás vezetője a BBC hírszolgálatnak elmondta, hogy meggyőződése szerint a gondolati erő nem invazív módszerrel történő igénybe vételét számos területen lehetne hasznosítani. Példaként említette a mozgássérült emberek helyzetét. "Tervünk az, hogy irányítani tudjunk egy kerekesszéket vagy képesek legyünk bekapcsolni a tévét. De a legfontosabb - és ez egyszersmind személyes álmom is - annak a technológiának a kidolgozása, amely alkalmazója szándékának engedelmeskedve működtet egy művégtagot, ráadásul annyira természetes módon, amennyire csak lehetséges" - hangsúlyozta.

Szavai szerint el tudja képzelni, hogy háztartásbeli robotok irányítása is megvalósítható ily módon, mi több, az alkalmazási lehetőségek tágíthatók, és a technológiát nem szükségszerű a mozdulati gondolatokra korlátozni.

Forrás: MTI

Kilábalunk? Miből?

Időközönként -és egyre sűrűbben- hallhatjuk Magyarország és az EU vezetése részéről az optimista gazdasági nyilatkozatokat. Javulnak a mutatók, a gazdasági válság véget ért, jobban teljesítünk, és sok ezekhez hasonló politikusi kijelentéssel, nemzetközi hírnévvel felruházott közgazdászok nagydobra vert véleményeivel találkozhatunk a cionmédiában. 
A kérdés az, hogy ha valóban így áll a helyzet, akkor miért kell ekkora reklámot csapni? Ha javul a helyzet, azt mindenkinek tapasztalnia kell, különben nem javul. Ha viszont nem javul, pláne ha romlik is, akkor az ésszerű műveletek helyett lehet javulásról beszélni, de ezzel csak azt érhetik el a nyilatkozók, hogy hülyéknek nézik őket. És még ez a jobbik eset, mert hülyének lenni nem olyan lealacsonyító, mint a nevetségessé válás, vagy végső soron az általános megvetés. 
Valószínű, hogy ezekkel a következményekkel számolnak is a nyilatkozók. Ennek ellenére nyilatkoznak. Nem is a gazdaságok romlása, illetve az ezzel összefüggő politikai válság váltja ki ezeket a nyilatkozatokat, hanem a felelősség kérdése. A demokráciák lényege az, hogy nincs felelőse semminek, illetve azok a felelősök mindenért, akik a hülyéket, a hozzá nem értőket, az erkölcsteleneket vezetőikké választották. Ez az alapelv mindaddig elfogadott, amíg egy bizonyos határt el nem ér a gond, mely már társadalmi feszültséget vált ki. 
Az atlantista társadalmakat nem az ideák, az eszmények, a közösségtudatból adódó egymásrautaltsági tényezők tartják fenn, hanem a gazdasági törvényszerűségek. Ebből adódóan addig nincs komoly gond, amíg a gazdaság jól, vagy legalább elfogadhatóan működik. Addig nem kell nyilatkozgatni, olyan világválságról beszélni, amiről rajtuk kívül senki nem tud. (Ez a világválsági hazugság sem más, mint felelősségelhárítási művelet) Tehát tanúi lehetünk egy óriási felelősségelhárítási műveletnek, melynek az egyetlen oka az, hogy nincs kilábalás, és még remény sincs arra nézve, hogy javulna a helyzet. Ez pedig oda vezet, hogy demokrácia ide, vagy akárhová, a becsapott, reményvesztett tömegek felelősöket keresnek.
Tüntetések, kormányválságok, a politikai váltógazdálkodás alkalmazása a zavar jelei. Ezek nem oldják meg azt a gondot, mely a gazdaságok leépülését kiváltotta. Az atlantisták nem tudják értékesíteni azt az árumennyiséget, melyet képesek lennének előállítani. Óriásiak a belső és külső adósságaik, melyek ma már a korszerűsítés akadályaként tovább rontják a lehetőségeiket. A világpiac számukra rendkívüli módon beszűkült, és fenyegető veszéllyé vált az a lehetőség is, hogy az alapvető energiákhoz sem tudnak hozzájutni. Jelenleg minden erejükkel, még háborúk árán is ezt a fenyegető veszélyt akarják elkerülni, vagy időben kitolni. 
A 2008-tól folyamatosan romló helyzetükön változtatni nem tudnak, mert nincsenek meg azok a feltételek, melyek ezt lehetővé tennék. A kilábalás helyett egy olyan valódi és kivédhetetlen válság előtt áll az atlanti közösség, melyet totális csődnek is nevezhetünk. Ami eddig történt -képletesen- csak egy kis szellőcske volt ahhoz képest, ami következik. A tornádó kivédhetetlen. Elsöpri az erkölcstelensége, önzése és természetellenessége miatt életképtelen társadalmukat.
A tragédia nem 2008-ban kezdődött, hanem akkor, amikor az egyetlen menekülési lehetőségük, a Gorbacsov-Jelcin árulás által a hatalmukba kerített Oroszország egy új vezetéssel ellenük fordult. Az új vadnyugat - vadkelet óriási értékeit nem tudták megszerezni, és mert ezen kívül nincs semmi, ami lehetőségként számításba jöhetne, fel kell készülni a totális összeomlásukra. 
Lehet általánosságokban szövegelni a gazdasági válság leküzdéséről, láthatják -lázálmaikban- az alagút végét, de érdekes módon egyetlen hiteles, reményre okot adó adatot nem hall senki. A világ más térségeiben 10%-os gazdaságnövekedéseknek, óriási valutatartalékok felhalmozásának vagyunk a tanúi, újabb és újabb térségek kapcsolódnak be az atlanti-ellenes gazdasági szövetségekbe. Ezzel együtt olyan életmód változások történnek, melyeket valóban nem lehetett európai fejjel előre kiszámítani. 
Minden politikai szövegelés ellenére az európaiak érzik a veszélyt. Vannak, akik felelősöket keresnek, vannak, akik túlélésben, túlélési technikákban gondolkodnak. Ha az ilyen gondolatokkal foglalkozók arányszáma eléri a kritikus mennyiséget, bekövetkezik a társadalmi összeomlás is. 
A felelősök felelősségre vonása, valamint a túlélés lehetősége is közösségi művelet. Az egyén, mint tényező, megszűnik. Ezért a betegesen megosztott és elmagányosított társadalmak nem tudnak a kihívásoknak megfelelni, és a történelmük véget ér. Viszont a jól szervezett közösségek nem csak megfelelnek a kihívásoknak, hanem képesek lesznek egy merőben újszerű társadalmi képletet létrehozni, mely a nagyszerű fejlődés lehetőségét is megteremti számukra. Ezeket a közösségeket kell létrehozni, ha azt akarjuk, hogy mindaz, ami számunkra értékes, megmaradjon. Ez lesz az igazi kilábalás!
Kassai Ferenc

Gátépítés a Mosoni-Dunán: lassan halad, de legalább a Közgép végz

Már 2008-ban döntöttek a Mosoni-Duna vízgazdálkodási rehabilitációjáról, azonban az érdemi munka csak 2012 szeptemberében kezdődött el. A többször félbeszakadt és újrakezdett projektet most a Közgépet is magában foglaló konzorcium viheti végig.
ar6_normal.jpg
Katonák és vízügyi szakemberek dolgoznak a megcsúszott győrújfalui gát erősítésén
Abda, Ásványráró, Bezenye, Dunakiliti, Dunaszeg, Dunaszentpál, Feketeerdő, Győr, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Kimle, Kisbajcs, Kunsziget, Máriakálnok, Mecsér, Mosonmagyaróvár, Öttevény, Rajka és Vének – ezek azok a települések, amelyeket Mosoni-Duna és a Lajta folyó térségi vízgazdálkodási rehabilitációja érint. 22 település 192 ezer lakosáról van szó, a Mosonmagyaróvári és Győri kistérség területének 40 százalékáról. Ráadásul éppen ezek a területek voltak a legnagyobb veszélyben a napokban levonuló, rekordméretű árhullám alatt is. Hogy mennyire fontos a terület vízgazdálkodásának rendbetétele, azt már a szocialista kormányzat is látta, ezért 2008 augusztusában arról döntött, hogy egy 4,85 milliárd forintos projekt keretében javítják az árvízi-, hordalék- és jégelvezetési feltételeket, rendezik a partszakaszokat, rehabilitálják mosonmagyaróvári duzzasztót és biztosítják a vízi élőlények számára az átjárhatóságot. Rendbe teszik a holtágakat, a mellékágakat, a folyó menti laposokat, kubikgödröket, a nedves élőhelyeket és ívóhelyeket. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2009-ben az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (ÉDUVÍZIG) ki is írta rá a közbeszerzést és még abban az évben meg is kötötték a szerződést a VTK Innocentrummal.
Káosz a koncepcióban: árvízvédelmi tervek a Római-parton
Halaszthatatlan kötelezettségei lennének a fővárosnak a budapesti árvízvédelem ügyében: ha a következő legmagasabb vízszint az eddigieknek megfelelően haladja meg az előzőt, komoly baj lehet a „Csillaghegyi-öblözetben”. A tényleges probléma helyett azonban egy „nyári gát” megépítéséről folyik a vita.
2010-ben a szombathelyi Solvex Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft. tervezési feladatokat látott el és vízjogi létesítési engedélyt szerzett. Ezután viszont egyszerűen megszűnt a munka, legalábbis a KEOP hivatalos honlapja szerint 2010. november 29-én megszűnt a tervezési munka. Semmi nem utal arra, hogy 2010 és 2011 tele között bármi is történt volna, akkor azonban újra kiírták a közbeszerzési pályázatot, majd a projekt részteljesítésére a DD konzorciummal állapodtak meg. 2012 szeptemberében kezdték el a munkálatokat, ekkor már az Új Széchenyi Terv égisze alatt. A munkálatok első lépései között volt az, hogy a Mosoni-Duna mentén levő települések melletti gátak egy részét elbontották, ami a mostani árvíz alatt komoly problémát jelentett Győrújfaluban és Győrzámolyon. Győrladamérnak szerencséje volt: ott még nem jutottak el eddig a munkálatokban. Mivel a DD Konzorciummal csak részszerződést kötöttek, a projekt megvalósításának további részéhez újabb cégeket kellett keresni. A nyertes az SZKK Konzorcium nevű pályázó lett, amely a következő cégekből áll: Szabadics Zrt., Kötiviép B Kft., és a Közgép. Érdekes adalék, hogy bár nem az SZKK adta be a legkedvezőbb ajánlatot, a Gebrüder Haider osztrák céget és a Magyar Vízépítő Zrt.-t sem tartotta alkalmasnak a feladatra a döntőbizottság, ezért az SZKK Konzorcium bruttó 4,5 milliárd forintért végezheti el a munkát. A befejezés 2015. decemberre várható.
(atlatszo)

Szíriai Hírek: Hogy emlékük örökre megmaradjon!

Al-Ayham Hamad tizedes a terrorelhárító alakulat tisztje és 16 katonája Der Al-zour városban napokig ellenállt 800 zsoldosnak akiket Törökországban képeztek ki. Többségük afgán, csecsen, török, líbiai és más országok állampolgárai. A zsoldosok a Jabhet Al-Nasrához tartoznak akiket USA, Izrael és a Nyugat pénzel és fegyverez fel. A szír katonák több száz zsoldost megöltek, és ahelyett hogy elhagyták volna a bázisukat inkább tovább harcoltak és életüket adták népükért és hazájukért.
A felvételen Hamad tizedes a teroristák vezetőjét hivta fel, hogy ma mind a pokolba fogtok kerülni még mielőtt mi meghalunk. Majd mindenki elbúcsúzik a bajtársaktól és a családtól. Ez az utolsó felvétel amit küldtek magukról.
Isten nyugosztalja őket!


"Anastasia Popova, orosz újságírónő: a vegyi fegyver támadás Aleppóban a terroristák műve volt, Reuters és Aljazeera meghamisítanak mindent.

Az újságírónő átadta az orosz diplomáciai képviseletnek a bizonyítékokat és videókat, interjúkat (a környék lakóival és orvosokkal), ezeknek köszönhetően semmi kétség nincs afelől, hogy az úgy nevezett "Szír Szabad Hadsereg" és az Al Nusra Front tagjai használtak vegyi fegyvert Aleppoban.

Az újságírónő elmagyarázta, hogy a támadáskor Aleppoban tartózkodott és begyűjtötte a bizonyítékokat a lakosságtól. Beszédét azzal zárta, hogy az Al Jazeera és a Reuters szisztematikusan hamisítják meg a híreket szíriáról."

Forrás: www.syrianfreepress.net www.TG24Siria.com


FSA avagy "Szíriai szabad hadsereg": már az ENSZ hivatalos jelentések alapján is több mint 29 ország nemzetéből származik...

Viszont az USA meg az EU szerint továbbra is a szíriai ellenzék az egyetlen képvielője a szíriai népnek, ezért záratta be Magyarország is a Szíriai Arab köztársaság nagykövetségét Budapesten pár hónappal ezelőtt.


Asszad elnök 23 milliárd dollárt utasított el az IMF-től


Soud Qubailat jordán újságírót fogadta Dr. Bashar Al-Asszad a napokban damaszkuszi elnöki palotában egy 3 órás beszélgetésre, a közel-keleti helyzetről.
Qubailat-ot Asszad elnök az elnöki palota udvarában fogadta személyesen, melyen igen csak meg is lepődött az újságíró, majd személyesen kísérte be a palotába, semmi ellenőrzés, vagy ruházatátvizsgálás nélkül.
Qubailat-ot arról tájékoztatta Asszad elnök, hogy Szíria sosem fog lemondani az ellenállásról, és a goláni felszabadító szervezet létrehozása nem csak üres beszéd, és leginkább egy Hezbollahra hasonló fegyveres gerilla szervezetet akar létrehozni Szíria.
A fiatal elnök igen csak magabiztosnak tűnt a győzelmével kapcsolatosan, és sokat beszélgettek az ország újépítéséről. Asszad meglehetősen érdekes ajánlatokra hívta föl a figyelmet, miszerint több cég és ország is, "melyek a mai napig harcolnak Asszad elnök ellen" hajlandóak lennének igen csak jelentős összegeket kölcsön adni Szíriának, de úgy tűnik minden hiába, mert Asszad úrnak nem kellenek - ezek közzé tartozik a 23 milliárd dolláros IMF hitelajánlat is.
Szó volt még a nem rég talált olajmezőkről a tengerparton, melyről Asszad annyit mondott, hogy csakis az orosz barátai fogják megkapni a jogot a kitermelésre, a mai orosz-szír kapcsolatokról meg röviden annyit mondott, hogy az oroszok valójában a saját biztonságukat védik azzal, hogy támogatják az országát.
Szíriának pár évvel ezelőtt még semmi nemzeti adóssága nem volt.
Szíriai Hírek

Közel 3800-an veszthetik el az otthonukat június végéig

2013 második negyedévében a pénzügyi intézmények 3752 ingatlant jelöltek kényszerértékesítésre. Ez még az előző negyedévi csúcsnál is magasabb szám.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) tavaly tavasz óta negyedévente teszi közzé a kényszerértékesítésre kijelölhető ingatlanokra vonatkozó statisztikáját. A kormány 2011 júliusától ugyanis kvótarendszert vezetett be, hogy a bedőlő hitelek miatt korlátozva legyen egy esetleges nagy mennyiségű értékesítési hullám megindulása, ami túlkínálatot és áresést eredményezett volna a lakáspiacon. 2011-ben ez a kvóta a fedezeti ingatlanállomány 2 százaléka volt, 2012-ben 3, idén már 4, 2014-ben pedig 5 százalékra emelkedik.

A kvóta alapját így a második negyedévben az előző időszakinál 5000-rel több, 115 076 ingatlan jelenti, melyből a kijelölhető maximum így 5202. Ennek viszont "csak" 72 százalékát, 3752 ingatlan az, amelyet kényszerétékesítésre jelöltek a pénzügyi intézmények. A kvóta kihasználtsága egyébként nagyjából megegyezik az előző negyedévivel, hiszen akkor 71 százalékról árulkodott a PSZÁF statisztikája.


A most közölt 3752 ingatlan a kvótarendszer óta a legmagasabb érintett ingatlanszám, bár ez abban a tekintetben nem meglepő, hogy 2013-tól a korábbinál nagyobb arányú lehet a kényszerértékesítésre jelölés mértéke. Ezzel együtt egyébként kumuláltan 20 912 ingatlant jelöltek eladásra.

Nyugaton van a legkevesebb kényszerértékesítésre váró ingatlan

Megyék szerinti lebontásban a kvótát a legnagyobb arányban a fővárosban, Hajdú-Bihar és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében használták ki a pénzügyi intézmények az év második negyedévére vonatkozóan, sorrendben 81, 77 és 76 százalékkal és 481, 221 és 322 kijelölt ingatlannal.

A rangsorunk legvégén három negyedév után a legkisebb kihasználtság már nem Zala megyéhez, hanem Tolnához kapcsolódik. Míg Zala megye negyedévek óta hozza a 61-62 százalékos kihasználtságot és most is 62 százalékát használták ki a kvótának, Tolnában az előző negyedévi 61 százalékos arány most 58-ra csökkent. Zalában egyébként mindössze 79, Tolnában pedig 71 ingatlan érintett a kényszerértékesítésben.

Kumuláltan eddig 2011 utolsó negyedévével kezdődően a legtöbb, 2592 ingatlant Budapesten jelöltek kényszerértékesítésre. Pest megyében a főváros nélkül pedig 2983-at. Kiemelkedő az érintettsége még ebből a szempontból is Borsod-Abaúj-Zemplénnek, ahol 1698 hitel fedezetéül szolgáló ingatlant értékesítenének, illetve értékesítettek.

www.nemzetihirhalo.hu
Újabb hitelcsapda! Sokaknak most duplázódik a részlet

Budapest - Még hátravan a feketeleves sok devizahitelesnek! Csak most kerülnek igazán bajba azok, akik 2008-ban, közvetlenül a válság előtt türelmi idővel vették fel a kölcsönt.

Ők eddig csak a kamatot törlesztették, a tőkét nem, s most egyik pillanatról a másikra megkétszereződik a havi befizetendőjük, mert lejárt a moratórium - hívja fel a figyelmet AzÉnPénzem.hu internetes oldal. A tanácsadó portál szerint erről is árulkodnak a legfrissebb pénzintézeti adatok: a mostani év első negyedében a tavalyinál jóval nagyobb arányban csúsztak meg az adósok a törlesztéssel. Az OTP-nél például március végén a deviza jelzáloghitelek 19 százalékánál nem tudták fizetni a részleteket több mint három hónapja - szemben a 2012-es 14 százalékkal. A Magyar Nemzeti Bank adatai pedig egészen kétségbeejtő képet mutatnak: a lakáshitelek között immár magasabb azoknak az aránya, akiknél törlesztési gond merülhet fel.

- Egy 70 ezres részlet 130 ezerre is emelkedhet annál, aki élt a halasztott tőketörlesztéssel, s öt évig csak a kamatot fizette, a tőketartozást nem, ami persze szintén nőtt. Közülük sokan most döbbennek rá, annak idején milyen utat is választottak - mutatott rá B. Varga Judit, a weblap főszerkesztője, aki szerint pontosan nem lehet tudni, hány embert érinthet ez a probléma. Egyébként már egyetlen év türelmi idő is 67 ezer forintról majdnem 100 ezerre növelheti a törlesztőrészletet egy 10 millió forintos, 15 éves futamidejű hitelnél.

A moratórium annak idején azért volt kecsegtető, mert "arra lehetett játszani", hogy évek múlva, amikor a tőkerészt is törleszteni kell, kedvezőbb anyagi helyzetben lesz az ember. TMindenki azzal kalkulált, hogy a gazdaság tovább nő, a fizetés több lesz, mi több, belépünk az euróövezetbe. Csakhogy ehelyett 2008 végén jött a válság.

- A kormány figyelemmel kíséri, hogy a lakáshitelesek miként tudnak élni a megsegítésükre hozott, különféle adósságmentő intézkedésekkel, és szükség esetén módosítja, kedvezőbbé teszi azok feltételeit - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a Blikk azon érdeklődésére, hogy számoltak-e ezzel az "időzített bombával". A tárca jelenleg is tárgyalásokat folytat a bankszövetséggel különféle javaslatokról. A segítéségnek azonban határt szab a költségvetés teherbíró képessége.
(Blikk)