2012. január 29., vasárnap

A balassagyarmati ellenállás

2005. óta Balassagyarmat a Civitas Fortissima címet viseli: a legbátrabb város. A szégyenletes trianoni országvesztés idején a Rongyos Gárda és a Székely Hadosztály mellett a balassagyarmati vasutasok által kezdeményezett ellenállás volt csak, amire büszkén emlékezhetünk. E momentumok nélkül az egész országvesztés csupán szégyenfolt lenne nemzetünkön, melyet illetőleg a legkisebb okunk nincs melldöngetve hangoskodni, vagy önsajnáltatva siránkozni.
1919. január 15-én a cseh csapatok a demarkációs vonalat átlépve bevonultak Balassagyarmatra is. Az ott állomásozó honvéd csapatok Aszódra és Magyarnándorra vonultak vissza.
A megszállás a város lakosságának ellenállását váltotta ki. Először a vasutasok tagadták meg munkájuk elvégzését, majd kapcsolatba léptek a visszavonult honvédcsapatokkal. A városi köztisztviselők szintén az ellenállás mellett döntöttek. Ezzel elkezdődött Balassagyarmat szabadságharca.
Január 29-én hajnalban kezdődtek a fegyveres harcok. Az első rohamokat a csehek visszaverték. A honvédség csapatai soraikat rendezendő, újfent visszavonultak Magyarnándorig. Következő nap a helyi lakosság folyamatos harcokkal tartotta fenn a katonai jelenlét látszatát. Az újabb támadásra délután került sor, melyben közel kétszáz honvéd, köztük az iglói géppuskások harcoltak a városlakók mellett. Estére a város felszabadult. A harcokban négy magyar honvéd, hat civil és nyolc cseh katona vesztette életét. 78 cseh katona fogágba esett.
A harcok kiterjedtek az egész Ipoly völgyére, több falu került újra magyar kézre. Egy cseh ezredet felmorzsolt az ellenállás. Ezt követően a csehek fegyverszünetért folyamodtak a magyar kormányhoz.
Az eredményes ellenállásból adódó kedvező lehetőségeket a magyar kormány ezúttal sem használta ki, így marad a történészek által nem kedvelt kérdés: mi lehetett volna…? A Trianont megelőző folyamatok, az országvesztés körülményei, valamint az azután elkövetett árulások nemzetünk szégyenfoltjai. Amit csupán e párszáz ember hősies helytállása ellentételez. Ezért különös jelentősége van történelmünkben ezen kevesek igazi népi ellenállásának!
Dicsőség a hősöknek!

Bükkfalvi Roland
Frissítés: 2009-ben játékfilm is készült Balassagyarmatról, A legbátrabb város címmel.
Bízom  csendesen
Uram, mert erősen tart
hű kezed,
Bízom csendesen.

Mert szereteted hordoz
és vezet,
Bízom csendesen.

A bátorságot,
erőt Te adod.


 
Dicsérlek ! 
   Szent a Te
akaratod.

Uram,
mert megváltottad
életem,
Bízom csendesen.

Mert vérző bárány lettél
érettem,
Bízom csendesen.

Veled győzök le poklot
és halált.
Formálj engem
bárány-arcodra át!

Mert Atyádnál
közbenjársz
érettem,
Bízom csendesen.

Mert győzelmesen
Te jársz énvelem,
Bízom csendesen.

Rád nézek, ha ellenség
ostromol.
Jobb menedéket
nem lelnék sehol.


Bár a
jövendő
 újra
ködlepett,
Bízom
csendesen.

Tudom, Te
véghez viszed tervedet,
Bízom
csendesen.

Ha nem
látok, csak
egy lépésre még,
Te magad
jársz velem, és az elég.