2013. március 9., szombat

AZ IGAZSÁG ITT VAN, nem a tévében…

A FOGADALOM SZÖVEGE:

Mindaddig, amíg a Történelmi Alkotmányt helyre nem állítjuk, ezeknek a férgeknek többé nem könyörgünk!
Felelős magyarokként és emberekként, úgy, ahogy őseink tették, szájról-szájra, kézről-kézre fogjuk egymást megkeresni.
Mindaddig, amíg a Történelmi Magyar Alkotmányt vissza nem helyezzük hatályba!

------------------------------

---------------------------------------------

A méltóságukért kiálló emberek sajtóközleménye:
A méltatlanul nehéz helyzetbe került devizában nyilvántartott banki adósok éveken keresztül szélmalomharcot folytattak a bankokkal, bíróságokkal és ügyészségekkel jogaik érvényesítése érdekében. A pénzintézetek jogszabályi háttér nélkül és a hatályos törvényhelyek megkerülésével jogtalan követelésekkel kifosztották az adósokat és ehhez a felügyeleti szervek hallgatólagos beleegyezését élvezték.

2013 február 16-án a Kossuth téren közel ötezer ember mondta ki, hogy elég volt. Elég volt a kifosztásukból. A pénzügyi jogok biztosa által kezdeményezett háromoldalú tárgyalásokból kizárták a civil érdekvédő szervezeteket. A sajtó elhallgatta, vagy ferdítve számolt be a civilek megmozdulásáról pár száz ember részvételére kicsinyítve azt.

A kifosztottak saját kezükbe vették sorsuk irányítását, mert az élet törvénye minden más törvényt felülír. Kijelentik, hogy a devizában nyilvántartott hitelekkel rendelkező adósok kártérítésre jogosultak. A Bankok kártérítéssel tartoznak minden áldeviza szerződés után, elsikkasztották az emberek deviza tőke nyilvántartását.

A mai napon 2013. március 9-én itt a József nádor téren a 16-i gyülekezőtől nagyobb létszámban csatlakoztak a banki adósokhoz mindazon polgárok is, akik tovább nem tűrik sem az emberek sem pedig az ország további kifosztását. Éppen ezért több ezer ember felhatalmazta Kásler Árpád érdekvédőt hogy mihamarabb legjobb tudása és tiszta lelkiismerete szerint tegye meg a szükséges intézkedéseket az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívására.

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés tagjai lehetnek mindazon magyar állampolgárok, nemtől, vallási hovatartozástól, nemzetiségtől függetlenül, vagy az elcsatolt területekre rekedt magyar nemzetiségű polgárok, akik szabad akaratukat kifejezve, Magyarország Történelmi Alkotmánya jogfolytonosságának helyreállításában közreműködnek.

Politikusaink nem beszélnek a Történelmi Alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállításáról, ugyanis annak alapján ezt a népet nem lehetne adósrabszolgaságba hajtani. Ezt a nemzetet szándékosan, tudatosan, tervezetten hajtották bele az adósságcsapdába.

A mi kötelességünk a jogfolytonosság helyreállítása, amelynek következtében megnyílik a lehetőség a jogtalanul ránkerőltetett szerződések felülvizsgálatára és az adósok kártalanítására.

Helyre állítjuk a törvényességet és minden kifosztott adós kártalanítva lesz.

Kelt: 2013.március 9. napján, Budapesten
...

Fegyverek terroristáknak Horvátországon keresztül

A zágrábi Pleso repülőtér közel négy hónapig szolgált elosztó központként, ahol a "szíriai" ellenzéknek szánt fegyvereket rakodták át jordániai repülőgépekre. Újságírók szerint az egész művelet Szaúd-Arábia pénzelte. Az USA és Horvátország jelentős szerepet töltöttek be a fegyverek más európai országokból való átszállításának szervezésében.
A művelet titkossága veszélyeztetve lett, mikor a szomszédos Bosznia-Hercegovina kérdéseket tett fel a megnövekedett légi forgalomra. Horvátország vezetése azzal védekezik, hogy ők nem Szíriába, hanem Jordániának küldtek fegyvereket, és így nem szegték meg az EU fegyvereladási tilalmát Szíriának.
Kiskapuk mindig akadnak...
Malahi László

Chemtrail csapadék a mikroszkóp alatt (2012)