2019. augusztus 25., vasárnap

Misztikus beszélgetések

2019.08.12. Siófok.
Pont egy hete történt. Megérkezett a család, lepakoltunk, irány a stand, a Balaton part. Gyerekeim a vízben tőlem pár méterre beszélgettek egymással, férjem a parton. Én ide-oda sétálgattam a vízben és akkor elmerültem . Egy pillanat műve volt. Kiment a lábam alól a talaj. Tudok úszni, de olyan hirtelen történt... Fuldokoltam, csak nyeltem a vizet, kétszer rúgtam magam felfelé, de nem jutottam a víz fölé. Egyszer csak egy erős kéz ragadott meg, a derekamat megfogva. " Minden rendben? ". Igen,-mondtam, köhögtem, a vizet köhögtem, később, amikor felocsúdtam köszöntem meg ennek a férfinek a segítséget. Ma majdnem meghaltam! Azóta sokszor leperegtek előttem az események. Sohasem gondoltam, hogy ez velem is megtörténhet. Köszönöm Istennek és az ismeretlen férfinek, hogy élek. Azóta átértékelődött bennem sok minden. Egyedül Istené a dicsőség!
Jézus: Drága kislányom!
Ez a szörnyű eset figyelmeztetés volt neked és a környezetednek is, hogy az ember élete bizonytalan, hogy meddig tart. Egy pillanat alatt meghalhat valaki. Ezért állandóan felkészült állapotban kell lenni. Itt most a lélekre gondolok. Figyelni kell arra, hogy az ember mindig a kegyelem állapotában legyen. Sőt, nektek engesztelőknek még arra is kell vigyázni , hogy semmi tartozás ne legyen a megbánt és meggyónt bűneitek után .
Kicsi leányom! Ott voltam veled a vízben, láttam mi történik és gondoskodtam róla, hogy legyen közeledben segítség. Még nincs itt az időd, sok tervem van még veled.
Jézus bátor harcosa.
2019.08. Siófokon a szobámban.
Uram, a Hospice osztály mellett az Onkológián is dolgozom most már.
Jézus:Jobb helyed lesz kicsim, a lelked megnyugszik, békére találsz és jobban le tudsz csendesedni és több időd lesz beszélgetni Velem. Tudom éhezel és szomjazol az otthoni megértésre és szeretetre, bizony-bizony mondom neked ez a keserűség amiben lenni kell, nagy dicsőséget fog hozni neked a Mennyben. Most elégedj meg az Én mindent felülmúló lángoló szeretetemmel, látod most is lehajolok hozzád ahogy írsz, átölelem a válladat és Arcomat az arcodhoz szorítom. Vigasztalni akarlak szomorúságodban, magányodban amit akkor  is érzel,amikor nem élsz egyedül.
Megáldalak sok-sok türelemmel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Jézus bátor harcosa.


2019. 08.20.20 óra 30.perc. Imák után.

Jézus: Köszönöm imáidat.
Drága gyermekem! Most az imáról szeretnék beszélni neked.
Sok tanítás, teológiai értekezés született már az imádságról. Mégis nem a tudomány, a leírt szavak, vagy a szépen felépített prédikációk rejtik a titkot. A kulcs, a kód, az emberi szívben rejlő, Isten iránti szeretet. Ezt egészen egyszerű, tanulatlan, iskolázatlan, teológiában, isteni tudományokban járatlan ember is ismeri. Az ima olyan kulcs, olyan eszköz az ember kezében, amellyel  Istenhez közel juthat. Az ima, gyakorlatilag a Mennyország nyelve, de a Föld nyelve is, hiszen Én Krisztusotok az idők teljességében a Földön éltem, itt Én is , a Mennyei Atyával, a Szent Angyalokkal az ima nyelvén beszélgettem.
Ez a nyelv, semmivel nem összehasonlítható, egyetemes, minden ember számára elérhető, érthető. Az ima, belépő Isten és ember kapcsolatába. Az ima lehet sokszor csak egy sóhaj, egy gondolat is és sokszor azért is elég, mert ezzel Istenhez szólsz, Rá gondolsz, Vele akarsz beszélni, Tőle akarsz kérni. Sokféle ima létezik, lehet egy fohász, rövid, hosszú imádság, kötött vagy kötetlen ima, szívima, szemlélődő ima.
A lényeg, hogy Istent keresed ezzel. Szoktátok mondani, " egy ima sem hullik a porba". Igen, még a gondolatban megfogalmazott imát is " hallja" az Isten.
Miért fontos az ima? Miért fontos az imádság?
Csak gondolj bele, Ahhoz, hogy fény legyen, működjenek a háztartási gépek, áram kell. A modern világban, hogy működjenek a számítógépek, telefonok, műholdas kapcsolat kell. Tehát valamilyen kapcsolat kell. Nos az ima az Isten és ember kapcsolatában a működés alapja, motorja és fenntartója. Ima közben, ha összeszedett vagy, csak az Isten van és senki más , imádhatod Őt, közbenjárhatsz másokért, dicsőíthetsz, hálát adhatsz, panaszkodhatsz.
Azt kell végre megértenetek, hogy az ima olyan, mint egy láthatatlan kötél, vagy létra Menny és Föld között. Az imában a Mennyország nyelvét beszéled, ahol az Isten imádják, áldják, magasztalják, dicsőítik. Ezt a nyelvet a mai ember elfelejtette, nem gyakorolja, ezért a kapcsolat megszakadt.
Dávid zsoltárait olvasva sokat tanulhattok az imádkozásról. Szeretett Édesanyám is szüntelen imában élte földi életét és szüntelenül imádkozik most is értetek.
Most azt mondom nektek, főleg kedves engesztelő gyermekeimnek, hogy imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok! Ne hanyagoljátok el az imát, mert a pusztító utálatosság már készen áll, hogy beüljön Isten királyi székébe. Titeket csak az ima és az ima fog éltetni és fenntartani.
Most pedig megáldalak a kitartó imádság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.

2019.08.24. Vác. Püspökszentelésen.

Jézus: Ezen a csodálatos ünnepen ünnepen az egész Mennyország csendben és áhítattal figyeli a szertartást. A Mennyei Atya mosolyog, jobbján Én, Jézusotok, Szent Édesanyám, bal oldalán Szent Bernát apostol, vértanú, akinek ma a napja, őt ünnepli ma az Egyház. A Mennyei Seregek az Angyalok kilenc kara, az Égi Kórusok, valamennyien együtt énekelnek veletek. Imáitok, a megjelent papság, az elkötelezett hívek imái jó illatként szálltak fel a Mennyei Atya trónja elé. A Székesegyház és az előtte levő tér zsúfolásig megtelt. Ó mily boldogság ezt látni! Bárcsak minden szentmisén ennyi ember imádkozna!
Gyermekem! Már előre mondom, amikor választás előtt állnak majd a papok, hogy az új, modern egyház, vagy Evangéliumhoz és a hagyományokhoz hű egyház között kell majd választaniuk, ebből az Egyházmegyéből sok bátor, igaz pap fog kiállni az igazság mellett és fogja vezetni Maradék Egyházamat.
Most megáldalak a tiszta szív és a bátorság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

Jézus bátor harcosa.