2012. június 30., szombat

Putyin: Oroszországnak fel kell készülnie a válságra

Vlagyimir Putyin felszólította az orosz kormányt a költségvetési stratégia radikális újjátervezésére, hogy elkerülhessék a világgazdasági válság lecsapódását az orosz gazdaságon. Oroszország jelenleg a nagyarányú nyersanyagexportja miatt gazdaságilag sebezhető, mivel az állami költségvetés túlzott mértékben ki van téve az exportált nyersanyagok világpiaci ár ingadozásának.
Putyin úgy jellemezte a jelenlegi helyzetet, hogy a költségvetés védtelen a külső veszélyekkel szemben, mivel a nyersanyagok piaci ára határozza meg a szociális kiadások mértékét. Az orosz állam eddig céltartalékok képzésével ellensúlyozta az olaj és földgáz világpiaci árának változását, azonban a kormány szakemberei szerint a közeljövőben olyan mértékű áringadozások várhatóak, amelyek már közvetlen hatást gyakorolhatnak az orosz lakosság mindennapjaira. A földgáz és az olaj árának átmeneti, de nagy mértékű csökkenése olyan bevételkiesést jelent az orosz államnak, hogy az rákényszerülhet a szociális kiadások csökkentésére. Ez az általános életszínvonal gyors romlásához vezethet Oroszországban, ezért Putyin felszólította a kormány tagjait, hogy tegyenek meg mindent a probléma áthidalása érdekében, mert a szociális kiadások csökkentését mindenféleképpen el kell kerülni.
Putyin nem a Közel-Kelet térségében zajló háborúk olajkereskedelemre gyakorolt hatásáról beszélt, hanem az olaj- és földgáztartalékok kimerülését megelőző áringadozásokra, melyek elkerülhetetlenné teszik, hogy Oroszország felszámolja az exporttól való függőséget.
Ez egy nagyon jó döntés az orosz kormány részéről, ugyanis ezzel rátapintottak Oroszország elsőszámú gyengepontjára, ami az egyik legfontosabb lehetséges támadási pont lesz, mielőtt a NATO közvetlenül Oroszország ellen fordul. Az átállás kidolgozásához még időben vannak, mert az orosz gazdaság ellen indított átfogó háborúhoz a NATO-nak még szüksége van a világ olajkereskedelmének 40%-át átengedő Hormuzi-szorosra, és több olyan, olaj- és földgáz ipari érdekeltségre, amit a nyugati terjeszkedés számára egyelőre államosítással nehezen hozzáférhetővé tettek (elsősorban a BRICS országokban).
Ha a kormány a lehető legbiztosabb úton akar járni az orosz gazdaság védelmében, nem csak radikálisan másfajta költségvetést fog kidolgozni, hanem kettő, független részre vágja a költségvetést. Egy ilyen kettős költségvetés kidolgozása az egyetlen út Oroszország számára, amivel megvédheti magát a gyarmatosítási kísérletek ellen úgy, hogy közben a belső rend felbomlásának ne legyen társadalmi támogatottsága. Az eurozóna válsága megmutatta az orosz válság jellegét is, ugyanis az elmúlt hónapokban egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy Oroszország nem engedheti meg magának, hogy hagyja felbomlani az eurozónát, ami nemcsak fontos felvásárló piac a számára, de egyenesen az orosz lakosság életszínvonalát határozza meg. Ha csökken az életszínvonal, a kormány támogatottsága is csökken, vagyis ha Oroszország nem vállal aktív szerepet az eurozóna felbomlásának megakadályozásában, azzal a kormány a saját társadalmi támogatottságát rombolja le.
Ezért ha a kormányzat elkötelezett az orosz gazdaság védelmében, akkor egy határozott manőverrel kivonja az olaj- és földgáz érdekeltségeket az állami bevételek közül, mivel ha ezek az állami bevételek forrása maradnak, akkor az állami bevételek bármikor drasztikusan lecsökkenhetnek. Már mutatkoznak jelek arra, hogy az orosz kormány sorban privatizálni fogja a legnagyobb nyersanyagszektor-béli érdekeltségeit, de ezek a vállalatok valójában nem privatizáció áldozatává válnak, hanem kormány-közeli személyek „magántulajdonába” kerülnek, így miközben nem képezik már a költségvetés szerves részét, az állam továbbra is fenn tudja tartani az ellenőrzést a nyersanyagszektor felett. Annak is mutatkoznak már jelei, hogy Oroszország a fegyvereladások felpörgetésével fogja ellensúlyozni a várható bevételkieséseket, ahogy a katonai magánvállalatok is az orosz érdekszféra kiterjesztését teszik lehetővé, miközben az államnak bevételt jelentenek majd. Az orosz kormány számára adott a lehetőség, hogy a nyugati piacmanipulációk ellen a nyugat számára a legkellemetlenebb módon tudja megvédeni magát.
Ennek ellenére az életszínvonal várható csökkenését nem tudják elkerülni, csak akkor, ha a szociális kiadásokat és az államapparátus költségeit mind hazai bevételekből fedezik, az exportból származó bevételek pedig külön költségvetés részét képezik. Az orosz vezetés belelépett a nyugat által kitett medvecsapdába, mikor engedte, hogy a hatalmas exportbevételekből legyenek fedezve a szociális kiadások és így az életminőség a nyugati felvásárló piactól kerüljön függésbe. Most ebben a helyzetben a kormány már nem tehet mást, arra kell törekednie, hogy az eurozóna függése fennmaradjon legalább a földgázexport terén (akkor is, ha ez az árak csökkentésével jár), miközben a nyugatról érkező bevételek ne kerüljenek az államkasszába, hanem az orosz érdek szerint legyenek visszaforgatva nyugatra. A kőolaj-földgáz bevételek nagy részét a manipulációk által mesterségesen leütött árú nyugati vállalatok felvásárlására, és katonai jellegű befektetésekre kell elkülöníteni. Oroszországnak most nem csak katonai, hanem gazdasági protektorátusokra is szüksége van, mert az amerikaiak már a spájzban vannak!
Fenyvesi Áron

Gyönyörű zöld

Gyönyörű zöld (La Belle Verte) egy ritka francia film, amelyet nem hivatalosan betiltottak, 1996-os elkészülte óta nem játszották moziban, és tévén is csak néhány eldugott csatornán a késő éjszakai órákban. Hogy miért? A nem hivatalos betiltásnak persze nincs hivatalos indoklása. De ha megnézed a filmet, talán te is rá fogsz jönni!

Holnaptól nagyon durva változás: előny a munkaadónál

Büntetést fizethet, ha elkésik, vagy felmondáskor akár elbukhatja végkielégítését, ha nem viselkedett jól. Ezután jobban jár, ha azonnal bejelenti munkahelyén terhességét, és ha vasárnap dolgozik, kevesebb pótlékot kap. Ha kárt okoz, azt munkaadója teljes egészében megfizettetheti. Az új Munka törvénykönyve július 1-től lép életbe.

Vasárnaptól lép életbe az új Munka törvénykönyve (Mt.), számos változást hozva munkavállalóknak és munkaadóknak egyaránt. A szabályok rugalmasabbak, ám emiatt jobban oda kell is kell figyelni a dolgozóknak, ha nem akarnak hátrányba kerülni. Mivel július 1-től gyakorlatilag minden szabály életbe lép, és az új törvény előírásai nemcsak a jövőbeli, hanem a jelenleg meglévő munkaszerződésekre is kötelezőek, ezért előfordulhat, hogy jövő hétfőn sokakat új szerződéssel várhatják munkahelyükön.
A szakemberek szerint a változások összességében a munkaadóknak kedveznek. Egyrészt olyan szabályok születtek, amelyek szűkítik a dolgozók eddigi lehetőségeit, másrészt az eddigi szabályok lazábbak lettek a felek közötti megállapodás lehetősége miatt. A munkáltatói szerződés megkötésekor azonban mindig a munkaadó van előnyben, így szigorúbb feltételeket szabhat a munkára jelentkezőknek. Az új Mt. lehetőséget ad arra, hogy a munkáltató és a munkavállaló egyedi munkaszerződésben eltérjen a törvénytől. Ez a lehetőség - a behívás alapján történő munkavégzés, a munkakör-megosztás, illetve a több munkáltató által létesített munkaviszony fogalmának bevezetésével - olyan problémákra is megoldást ad, amiket eddig nem lehetett hivatalosan elintézni.

A változásokat pénztárcánk is megérzi: módosulnak többek közt a végkielégítés, a túlórák és a műszakok után járó juttatások is, de kaucióra és a borravalóra is kiterjed az új szabályozás.

Végkielégítés: A rendes felmondás utáni végkielégítések kiszámításánál ugyanazt a szabályt kell alkalmazni ezentúl is, változik viszont az, hogy a munkáltató nem köteles fizetni, ha a dolgozó magatartása indokolta az elbocsátást, vagy valamilyen nem egészségügyi képesség hiánya az indok (például a nyelvtudás).

Túlóra és műszakpótlék: Nem változnak a vasárnapi munkavégzés feltételei, vagyis a munkavállalót hetenként két pihenőnap illeti meg, továbbá havonta legalább egy pihenőnapot vasárnapra kell beosztani. A vasárnapi rendes munkaidőben végzett munka után mostantól 50 százalék bérpótlék jár. A műszakpótlékok rendszere is megváltozik, nem lesz külön délutáni (14-22 óra) és éjszakai műszak (22-06 óra). A műszakpótlék egységesen 30 százalék lesz, viszont ez csak este 18 és reggel 6 óra között jár.

Kaució: Változás, hogy míg eddig nem volt szükséges semmiféle munkakörben pénzügyi biztosítékot adni - vagyis a munkába álláshoz nem kellett külön pénzt letétbe helyezni -, addig mostantól az a munkavállaló, aki pénzzel dolgozik, vagy értéket kezel, a munkaadó kérésére egyhavi fizetését köteles kaucióként a munkaadó letéti számlájára befizetni.

Törvénybe foglalták a borravalót és a hálapénzt is, eszerint a munkavállaló munkaviszonya teljesítése kapcsán csak akkor fogadhat el díjazást a munkáltatón kívüli, harmadik féltől, ha ehhez a munkáltató hozzájárul.

Kártérítés: Ha a dolgozó gondatlanságból kárt okoz, úgy az eddigi félhavi átlagkeresete helyett 4 havi távolléti díjával (átlagfizetés körüli összeg) felel ezért, de súlyos gondatlanság esetén akár a teljes kár megtérítésére is kötelezhető.

Terhes és visszatérő kismamák: Fontos változás, hogy várandósság esetén változik a védelem feltétele - eddig, ha a munkavállaló a felmondás közlésekor várandós volt, úgy a védelem fennállt abban az esetben is, ha arról sem a munkáltató, sem a munkavállaló nem tudott. Az új rendelkezés szerint felmondási védelem csak akkor illeti meg a munkavállalót, ha erről a munkáltatót a felmondás közlését megelőzően tájékoztatta.

Ugyancsak új rendelkezés, hogy a munkáltató a munkavállaló kérésére a gyermek hároméves koráig köteles a munkaszerződést a napi munkaidő legfeljebb felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani. Tehát ha egy kisgyermekes munkavállaló a gyermek hároméves kora előtt visszatér dolgozni, úgy kérésre a munkáltató köteles napi négy vagy hatórás munkakört felajánlani a részére. Változás viszont, hogy míg jelenleg a gyermek hároméves koráig a szülési szabadságról visszatérő anyukát nem lehet beosztásából elküldeni, mostantól ez megszűnik. A védettség csak addig érvényes az anyukára, ameddig gyesen van, ha három év előtt visszatér, bármikor el lehet bocsátani (kivétel ez alól a gyermekét egyedül nevelő szülő).

Szabadságok: A szabadságok számítását csak jövő év január 1-étől érintik a változások: az alapszabadság 20 nap marad, ugyanúgy az életkor és a gyermekek száma alapján jár a pótszabadság is, viszont ez utóbbit a kollektív szerződésben csökkentheti a munkaadó. Örvendetes viszont, hogy a gyermekek után járó pótszabadságot már nem megosztja egymással a két szülő, hanem mindkettőjüknek jár.
http://www.stop.hu/belfold/holnaptol-nagyon-durva-valtozas-elony-a-munkaadonal/1058869/

Szabó György a bükkszentkereszti fűvesember

http://gyorgytea.hu/hirek/javasasszony-unokaja-meg-egyszer

2012. június 29., péntek

Már szaladgálnak az első génmódosított gyermekek

Az Egyesült Államokban egy kísérletsorozat eredményeként harminc egészséges csecsemő született – közli a tegnap nyilvánosságra hozott hírt a brit Daily Mail.
A harmincból tizenöt baba egy New Jersey-i intézetben (Institute for Reproductive Medicine and Science of St Barnabas) végzett kísérletsorozat eredményeként az elmúlt három év során született. Az anyáknál nehézségbe ütközött a foganás, ezért petéjükbe női donortól származó géneket juttattak a megtermékenyítés előtt. A DNS-vizsgálatok igazolták, hogy a jelenleg egy-két éves gyermekek három „szülőtől”, két nőtől és egy férfitól örökölték génjeiket. Ez azt is jelenti, hogy a gyermekek nemcsak befogadták és hordozzák, hanem utódaikra is át tudják majd örökíteni az extra géneket.  

A legújabb mesterséges megtermékenyítési eljárások úttörője, Jacques Cohen professzor a Human Reproduction című folyóiratban úgy fogalmaz, hogy „ez az emberi csíravonal genetikai módosításának első esete, amely normális, egészséges gyermekeket eredményezett.” Cohent zseniális tudósnak tartják, ám tevékenysége rendkívül vitatott. Tavaly bejelentette, hogy immár képes volna gyermekeket klónozni, aminek lehetséges következményeitől a tudóstársadalom zöme elborzadt. 

A világ tudósainak nagy többsége ódzkodik az emberi csíravonal megváltoztatásától, amivel valójában az emberi faj alapszerkezetébe nyúlnak bele. A genetikusok attól is tartanak, hogy a jövőben a módszert új, különleges tulajdonságokkal – pl. rendkívüli erővel, intelligenciával – rendelkező emberfajták kifejlesztésére is használhatják. 

Lord Winston, a londoni Hammersmith Hospital szakembere tegnap a BBC-nek nyilatkozva kifejtette: „ami a meddőségkezelést illeti, nem bizonyított, hogy ezt a technikát érdemes alkalmazni... Már az is rendkívül meglep, hogy egyáltalán idáig eljutottak. Annyi biztos, hogy Angliában ezt nem engedélyeznék.” Ezt a brit Emberi Megtermékenyítési és Embriológiai Hatóság (HFEA) szóvivője is megerősítette, a tilalmat azzal indokolva, hogy a módszer az emberi csíravonal megváltoztatásával jár.

John Smeaton, a meg nem született gyermekek védelmében tevékenykedő országos egyesület (Society for the Protection of Unborn Children) igazgatója így fogalmazott: „Az ember borzalmasan sajnálja a meddőséggel küzdő párokat. Ez azonban megint csak azt igazolja, hogy ha mesterséges megtermékenyítéssel érjük el a foganást, előbb-utóbb a csecsemőt sem tekintjük többnek, mint egy gyártósoron létrehozott terméknek” – idézi a szakembert a Daily Mail.    

A Katolikus Egyház az embriót és a magzatot emberi személynek és a házastársi aktus gyümölcsének tekinti, ezért elítéli az embrió genetikai manipulálását, a klónozást és a mesterséges megtermékenyítést (vö. Donum vitae I-II). Ugyanakkor a meddőségkezelés terén – éppúgy, mint a fogamzásgátlás terén – a megbízható természetes módszerek (TCsT, NaPro) alkalmazására biztatja a házaspárokat.

Magyar Kurír (mk)Néhány nappal ezelőtt került napvilágra az információ, hogy már megszülettek a világ első genetikailag módosított csecsemői.
Az információ szerint összesen 30 egészséges baba született az Egyesült Államokban folytatott kísérletek eredményeként, amelyek rengeteg vitát váltottak már ki az eljárás etikusságát illetően.
Egyelőre két csecsemő genetikai vizsgálatának eredményei készültek el, amelyek azt mutatják, hogy a babák három „szülő” génjeivel rendelkeznek.
Tizenöt gyerek született az elmúlt három év során a New Jersey-i Reproductive Medicine and Science programjának eredményeként.
A kísérletben résztvevő nők valamennyien nehezen vagy egyáltalán nem voltak képesek gyereket foganni korábban. A kísérleti alanyok petéjébe női donoroktól vett extra géneket ültettek a megtermékenyítés előtt, hogy ezzel segítsék a fogantatást.
Két egyéves kisgyerek genetikai vizsgálata kimutatta, hogy három felnőtt, két nő és egy férfi DNS-ét is örökölték.
Az a tény, hogy a gyerekek örökölték ezeket az extra géneket és azokat képesek voltak beépíteni saját genetikai állományukba, azt jelenti, hogy ezeket a géneket képesek lesznek tovább örökíteni utódaikba.
Az emberi gének megváltoztatása egyet jelent a saját fajunkat meghatározó alapvető jellemzők megváltoztatásával, amit a világ legtöbb tudósa nem tart helyesnek.
A genetikusok attól tartanak, hogy a törekvés eredményeként új emberi fajok alakulhatnak ki, akik több, „jobb” vagy megrendelt tulajdonságokkal rendelkezhetnek, mint például a nagyobb erő vagy magasabb intelligencia.
A Human Reproduction (emberi szaporodás) folyóiratban írva a Jacques Cohen által vezetett kutatócsoport azt mondja, ez az „első alkalom, hogy az emberi génállományt módosították, egészséges utódokat eredményezve.”
Egyes szakértők komoly kritikával illették a kísérleteket. Lord Winston, a nyugat-londoni Hammersmith kórháztól a BBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy „semmi bizonyíték nincs arra vonatkozóan, hogy megérné ezzel módszerrel kísérletezni a meddőség kezelésére… Rendkívüli módon meglep, hogy a kutatásnak ebben a fázisában egyáltalán ilyen beavatkozásokat elvégeztek. Nagy-Britanniában semmi esetre sem lenne megengedhető.”
John Smeaton, a Meg Nem Született Csecsemők Védelmére alakult Szövetség országos igazgatója elmondta, hogy „az ember rendkívüli szimpátiát érez azok iránt a párok iránt, akik meddőségi problémával küzdenek. Ez a projekt azonban még inkább bizonyítja, hogy a lombik bébi programok eredményeként a csecsemőket egyre inkább futószalagon érkező tárgyaknak tekintik.”
„Ez egy rendkívül aggasztó lépés az emberiség számára a rossz irányba.”
Cohen professzor és kollégái azt tapasztalták a meddő nőknél, hogy a petében található mitokondriumok nem működnek megfelelően. A kezelés részeként a donorok petesejtjeiből apró tű segítségével egészséges mitokondriumokat vettek, majd azokat a meddő nők petesejtjébe juttatták.
Mivel a mitokondrium is tartalmaz géneket, a kezelés eredményeként születő csecsemők mindkét nő DNS-ét öröklik és a megváltozott génállományt anyai ágon továbbadják utódaiknak.
A mesterséges megtermékenyítési eljárásokat felügyelő angol Emberi Megtermékenyítés és Embriológiai Hatóság (HFEA) szóvivője elmondta, hogy Nagy-Britanniában nem engedélyeznék a módszert, pont azért, mert az az emberi génállomány módosításával jár.
Jacques Cohen briliáns, de ellentmondásos személyiségnek számít a szakmában, aki arról híres, hogy folyamatosan a mesterséges megtermékenyítési módszerek határait feszegeti.
A professzor tavaly bejelentette, hogy jelenlegi ismeretei és szaktudása birtokában lehetővé vált, hogy gyerekeket klónozzon. A lehetőség felvetése laikusokból és a szakma legtöbb képviselőjéből elszörnyedést vált ki.
„Egyetlen délután elegendő lenne a feladathoz bármelyik tanítványomnak,” mondja a professzor, hozzátéve, hogy „legalább három személy” kereste már meg azzal a kéréssel, hogy klónozzon gyereket számára. A professzor elutasította a kéréseket.

 Forrás: Daily Mail

Facebook és Twitter: Nagytestvér megvalósult álma

Az Onion nevű szatirikus lap a CIA saját projektjének nevezte a Facebook közösségi portált. „Az emberek évek óta folyó titkos megfigyelése után döbbenten figyeljük az események ilyetén alakulását,” nyilatkozza az ügynökség képzeletbeli vezetője a kongresszus előtt.
Örömmel konstatálja, hogy a Facebook felhasználók önként közzéteszik „barátaik és ismerőseik ábécérendbe szedett listáját, rendszeres státuszfrissítésekkel aktuális elfoglaltságaikat illetően,” összegzésképpen megjegyezve, hogy „a CIA álma vált valóra ezzel.”
A leírtak egyáltalán nem állnak távol a valóságtól. A Facebook közel egy milliárd főt számláló felhasználói közül sokan napi rendszerességgel osztják meg gondolataikat és érzéseiket az oldalon. A Twitteren hasonló a helyzet. A Foursquare alkalmazás használói aktuális földrajzi helyzetüket és az arra vonatkozó információkat is közzéteszik. A hírportálok tudósítói hangot adnak véleményüknek és a politikai eseményekkel kapcsolatos dühüknek.
A kormány kapva kap az alkalmon és megpróbálja kihasználni a jelenséget, ami tulajdonképpen nem más, mint egy saját magát megfigyelő társadalom.
Az állam még némiképp le is van maradva. Marketing cégek már régóta figyelik a közösségi oldalakat, hogy felmérjék a nagyközönség reakcióját az újonnan piacra dobott termékekkel kapcsolatban. Az online csevegés elemzésével pedig megpróbálják megjósolni például a választások kimenetelét.
Az amerikai szövetségi hivatalok is szeretnék kihasználni ezeket a módszereket, hogy felmérjék az Egyesült Államok tengerentúli megítélését, vagy elejét vegyék a terrortámadásoknak.
A fenti célokat tartva szeme előtt, az amerikai védelmi minisztérium június 1-én közbeszerzési pályázatot írt ki olyan szoftverek kifejlesztésére, amelyek lehetővé teszik „a globális közösségi Internet témáinak, hálózatainak és befolyásos személyeinek mély elemzését”. A szoftver a világ legalább hét fő nyelvén folyó (beleértve a kínait és az arabot is) párbeszédek elemzésére lesz képes.
A pályázatok beérkezését követően a szoftverrendszereket hathónapos tesztelésnek vetik alá, amely során megvizsgálják egy konkrét esemény, mondjuk egy politikus által mondott beszéd, online reakcióját.
A katonaság előrébb tart ezen a téren. 2007-ben az amerikai légierő 27 millió dolláros szerződést kötött a védelmi óriás Lockheed Martin céggel, egy Web Információ Spread Adatművelet Modul, azaz a WISDOM (jelentése: bölcsesség) kifejlesztésére, ami a hírfórumokra, blogokra és társadalmi oldalakra felkerülő bejegyzéseket elemzi.
Segítségével a katonai elemzők már megfigyelés alatt tartják Közép- és Dél-Amerikát, valamint a Csendes-óceán térségét. A tengerészettől kapott újabb 9 milliós megbízás keretein belül a Lockheed Martin már a WISDOM következő verzióján dolgozik, ami arra törekszik, hogy képes legyen „megérteni a regionális trendeket és hangulatokat valamint megjósolni a csoportok vagy egyének által jelentett veszélyeket.”
Más hivatalok is hasonló terveket szövögetnek. Az FBI jelenleg is tárgyal a témában bizonyos szoftvercégekkel, az amerikai védelmi minisztérium pedig már régóta üzemeltet egy hasonló rendszert.
Milyen mértékben befolyásolja az ilyen jellegű megfigyelés online viselkedésünket?
Képzeljük el a következő szituációt: a kormány egyik intézkedéséről szóló cikket olvasva éppen egy dühös hozzászólást készülünk írni. Meggondolnánk-e a komment beküldését, ha tudjuk, hogy a kormány, felhasználónevünkkel együtt rögzíteni fogja a leírtakat? „Az emberek nem fogják szabadon megosztani a gondolataikat,” mondja Ginger McCAll, a Washingtoni Electronic Privacy Information Center munkatársa.
„Egy ilyen rendszer elfolytja az eltérő vélemények kinyilvánítását.” Az ember szeretné azt remélni, hogy a kormánytisztviselőket foglalkoztatják az ilyen kérdések és aggodalmak. Nehéz megállapítani. Mindenesetre a NewScientist ismételt megkeresései ellenére a védelmi minisztérium illetékesei nem voltak hajlandóak kommentálni az ügyet. 

Forrás: NewScientist

A briteknek is lesz apátsági sörük

Nem csak a belgák tudnak apátsági sört gyártani: az ampleforth-i bencés kolostor szerzetesei júliusban kezdik értékesíteni Nagy-Britannia első apátsági sörét.
A yorkshire-i szerzetesek nem csak a teológiának és a kolostori életnek szentelik idejüket. Almaboruk eladási sikerén felbuzdulva úgy döntöttek, hogy egy újabb italukat is megosztják a nagyközönséggel, melyet addig nagy titokban tartottak, és csak saját fogyasztásra állítottak elő. Az általuk főzött, viszonylag erős (7 százalékos) sör búzából, árpából és komlóból, kettős érleléssel készül. Annak érdekében, hogy a nagyobb termelés ne menjen a minőség rovására, Wulstan Peterburs atya egy holland szakértő társaságában tanulmányútra indult, melynek során belga és holland trappisták sörfőzdéiben tett látogatást. „Úgy vélem, sikerült elérnünk az elképzeléseinknek megfelelő ízt és állagot” – nyilatkozta.

Wulstan Peterbus atya feladata ügyelni a rend pénzügyeire és Szent Benedek regulájának betartására. Az 540-ben lefektetett benedeki szabályok értelmében a szerzeteseknek önellátóknak kell lenniük. „Folyamatosan keressük azokat a tevékenységeket, amiket a szerzetesek el tudnak látni, és fenn is tudják tartani magukat belőle. Különösen fontos megtalálni azokat a tevékenységeket, amiket az (egyre nagyobb számú) idős szerzetesek is képesek elvégezni. A sörfőzés egyrészt ilyen, másrészt a rendünk történetéhez is kapcsolódik.”

A szerzetesek a sör receptjét Franciaországból vitték magukkal Angliába. A bencések 1608-ban, az angol reformáció idején telepedtek le a francia királyságban, és a közösség szükségleteinek fedezésére sört kezdtek főzni. 1793-ban azonban a francia forradalom miatt a szerzeteseknek el kellett hagyniuk az országot, és visszatértek Angliába. 1802-ben Ampleforth-ban telepedtek le, ahol később apátságot is építettek, és ahol ma is Anglia legnagyobb bencés szerzetesközössége él.

1963 és 1976 között Basil Hume bíboros volt az apát, akit később westminsteri érseknek neveztek ki. „Utoljára a XVIII. században főztünk sört eladásra – emlékszik vissza. – XIV. Lajos engedélyezte, hogy a sörünket egész Franciaország területén árusítsuk. Jelenleg ilyen ambícióink nincsenek, de szeretnénk a sörünket sikeressé tenni.”

Az utóbbi időben nem a brit szerzetesek az egyetlenek, akik úgy határoztak, hogy söreladásból fogják fenntartani magukat. Észak-Franciaországban a Mont-des-cats-i apátság egy éve árusítja saját sörét, Ausztriában pedig az engelszelli trappista kolostor dobta nemrégiben piacra Gregorius nevű sörét.

A trappista sörök között hat belga (L’Orval, Rochefort, Chimay, Westmalle, Westvleteren, Achel) és egy holland nedű (La Trappe) szerepel. Ahhoz, hogy az ital élhessen a „trappista sör” megnevezéssel, feltétlenül trappista kolostorban, trappista szerzetesek keze alatt kell készülnie. Az Ampleforth Abbey Beer esetében trappista sörről ugyan nem beszélhetünk, de mindenképpen olyan új, apátsági sör kerül forgalomba, ami fel fogja kelteni a szakértők érdeklődését.
Magyar Kurír

Forrás: La Croix

Az antiszemitizmust felmérők figyelmébe

Van-e antiszemitizmus, vagy zsidókérdés? A mai demokratizált világunkban feltehető-e egyáltalán ez a kérdés? A válasz egyértelmű: van bizony, és sokkal markánsabban jelentkezik, mint eddig bármikor. Már maga az a tény, hogy valami kérdéssé válik, hogy a közvélemény valamit kérdésként kezel, arra utal, hogy valami azon a téren nincs rendben. Mostanában nagyon nincs rendben.
Ha valamit társadalmi kérdés tárgyává válik, akkor arra a tények és a tényekhez kötődő érzelmek alapján fogalmazódnak meg a válaszok. Azt is el kell fogadnunk, hogy a tényeknek van kisebb szerepük, és az érzelmek a meghatározóbbak. A zsidóság esetében különösen így van ez. Egy betelepült, beszüremkedett nép az őshonos nép életterében idegennek számít, ennek minden hátrányos következményét viselnie kell. Ez minden idegenre vonatkozik. Ez a kezdeti ellenérzés azonban változik, egyes népek vonatkozásában kedvezően, más népek vonatkozásában kedvezőtlenül. A változás iránya attól függ, hogy az adott nép mennyire tud beilleszkedni, milyen vélemény alakul ki róla, ittléte milyen változásokat vált ki a közvetlen és a tágabb környezetében, milyen hatása van az ország történelmére. Ha ezek a tényezők mind pozitívak lennének is, még akkor sem fogadja be, nem tekinti a nemzettest részének az őshonos nép mindaddig a betelepülőket, amíg meg nem kedveli. Amíg érzelmileg is be nem fogadja.
A magyarság befogadó nép, bizonyítja ezt sok olyan népcsoport, melyet ma már mindenki magyarnak tekint, holott betelepülésük idején voltak velük gondjaink. Ilyenek - a teljesség igénye nélkül - a jászok és a kunok. Más népek betelepülőit a magyarság a nemzettest részének elfogadja, de úgy, hogy a népi sajátosságait ismerve és megbecsülve, nemzetiségnek tekinti. Ilyenek - ugyancsak a teljesség igénye nélkül - a szerbek (rácok), németek (svábok), szlovákok (tótok) és a románok. Ebből eredően a közelmúlt történelme során soha nem volt kérdéses ezen népcsoportok hová tartozása. Ezekkel a népcsoportokkal sors-, és elvközösség alakult ki, a kölcsönös megbecsülés alapján, annak ellenére, hogy életvitelben, kultúrában és vallásban voltak különbözőségek.
A magyar élettérben két népcsoport jelent meg, amelyek képtelenek a beilleszkedésre, más-más okok miatt. A cigányság és a zsidóság. Mindkét népnek voltak és vannak olyan tagjai, kisebb csoportjai, akik tökéletesen képesek lennének a beilleszkedésre, de a többségük nemzetellenes viselkedése miatt a beilleszkedés és elfogadottság legfontosabb eleme, az érzelmi kapcsolódás nem alakulhatott ki.
Európai népek betelepültjeivel számtalan közös vonása volt a magyarságnak. Nem csak a vallás és a kultúra területén, hanem az életvitel vonatkozásában is. Dolgos, nyíltszívű, azonos karakterű, de más nyelvet beszélő, más térség szokásait magukkal hozó népcsoportok a hasonló adottságokkal rendelkező magyarság életterében rövid időn belül otthonára találtak.
A zsidóság és a cigányság nem akart soha beilleszkedni, nem fogadta el a gazdanép normáit, tudatosan azokkal szembe helyezkedett. Nyilvánvaló, hogy ez a magyarságból egy markáns érzelmi elutasítást váltott ki, amit a két népcsoport viselkedése, a magyarság ellenségeinek a totális kiszolgálása, minden esetben a nemzet elleni külső és belső rombolás segítése napjainkra teljesen kiélezett. Ma ezt a két népcsoportot idegennek és kártékonynak tekinti a magyarság túlnyomó többsége.
A zsidóság esetében a közelmúlt történelmi eseményei annyira elmérgesítették a két nép kapcsolatát, melynek megjavítására már nincs semmi remény. A totális zsidó vezetésű Rákosi-rendszerben a szadista tömeggyilkosságokat elkövető, a 14 haláltábort működtető, a világ legbrutálisabb terrorgépezetét, az ÁVH-t irányító zsidóság olyan iszonyatos kárt okozott a magyarságnak, melyet mind a mai napig még felmérni sem lehetett. Az egymillió legyilkolt magyarral még nem számolt el senki. A Kádár-rezsim viszonylag normálisabb alapállását a szovjet vezetés és Kádár kiegyezésre való törekvése jellemezte, de ez készítette elő azt az országrablást, melyet a zsidó propaganda rendszerváltásnak nevez.
Ezt a műveletet a kommunista párt által kinevelt, de azt eláruló zsidó funkcionáriusok hajtották végre, az ugyancsak elzsidósodott nómenklatúra segítségével. Hogy milyen eredménnyel, azt naponta tapasztalhatjuk. A háttérben a külföldi zsidó szervezetek álltak, élükön az Amerikai Egyesült Államokkal.
Az általános elutasítást a zsidóság is naponta tapasztalja, és nem csak hazánkban. Az életszínvonal általános romlása ma már gondolkodásra készteti azokat is, akik eddig a hamis csillogású, jólétinek nevezett társadalmak hedonista életvitelét élve, nem foglalkoztak ilyen kérdésekkel. Ahol pedig érezhetően növekszik a nyomor, ott a radikalizmus is növekszik. Ezzel szembe, ennek a folyamatnak a kiteljesedése ellen hozták létre a holokauszt-mítoszt, és a rendkívül durva törvényeket, melyek a holokauszt tagadását a gyilkosságok szintjén bünteti.
Ez is, mint minden kényszer, csak növeli az érzelmi elutasítást, szinte már az utálat szintjéig. Nem az a kérdés, hogy volt-e olyasmi, amit a zsidóság holokausztnak, vagy soah-nak nevezett el, hanem az, hogy miért vált ez szinte vallási tétellé. Abban nincs semmi kivetni való, ha a zsidóság a valóban elszenvedett veszteségeire emlékezik, a halottjait elsiratja, a veszteségeik okozóit megveti. Ez az ő dolguk, ez nemzeti ügy. Más népek ugyanígy emlékeznek veszteségeikre, melyek jóval nagyobbak a zsidóság veszteségeinél, de ez legyen az adott nép ügye. Ezért nincs értelme annak sem, amit a revizionisták csinálnak a holokauszt tagadásával, relativizálásával. Miért foglalkoznak ilyesmivel? Lényegében ők éltetik ezt a mítoszt, állandó botrányaikkal tartják életben. A zsidóság ha valamit el akar érni, a holokausztra hivatkozik. Hivatkozhat, ha nem érdekel senkit. Valóban nagy veszteségeik voltak, de háború volt, és a háború a veszteségekről szól, még a győztesek esetében is. Ha háború van, akkor háború van - tartja egy orosz közmondás, és ezt mindenkinek tudomásul kell vennie. A háború a halálról szól, a háborúban csak a halál törvényei a mérvadóak. Az, aki a háborús eseményeket a békeidők törvényei szerint ítéli meg, egy idióta. Vagy tudatos zavarkeltő.
Felmérést végeznek a magyarországi antiszemitizmusról. A napokban járt nálam egy újságíró, és feltette a kérdést, hogy antiszemita vagyok-e. Válasz: ki nem állhatom a zsidókat, egyetlen zsidó ismerősön sincs már, a lehető legrosszabb véleménnyel vagyok róluk, de ezzel vége, nem vagyok antiszemita. Mert minden anti-akármi, antikommunizmus, antifasizmus, antiszemitizmus a gyűlölet megjelenítése, megköveteli azt, hogy az ember ezzel a témával sokat foglalkozzon, méghozzá olyan szinten, mely rabul ejti az egész egyéniségét.
Én csak simán utálom őket azért, amit a fentiekben leírtam. Derűsen, mosolyogva. Szeretet alapon, az igazság szeretete alapján. De legalább ennyire utálom azokat is, akik nem zsidók, csak jellemtelen gazemberek. Különösen akkor, ha szélsőjobboldalinak, nemzeti radikálisoknak tartják magukat. Ezért a felmérőknek nem azt a kérdést kellene feltenni, hogy ki antiszemita, hanem azt, hogy ki miért utálja a zsidókat, és általában miért utál bárkit is.
Ha zsidó lennék, én is ugyanazt tenném, mint általában a zsidók. Mert nem tehetnék mást. Mert ma már mindenki kényszerpályán mozog, és olyan úton, mely egy újabb háborúba vezet. Erre az útra van kényszerítve a senkinek sem ártó, talán köztiszteletben is álló zsidó épp úgy, mint a saját hányadékában fetrengő, részeg szkinhed. Egymás ellen, vagy egymás mellett? Teljesen mindegy. A lényeg az, hogy a halál törvényei érvényesüljenek. Mert ha háború van, akkor háború van.
Kassai Ferenc

Széthullás előtt Líbia

Oroszország Hangja hírei közt tallózva, olvashattunk arról, hogy Líbiában még nem ért véget az ország kifosztása.
Mint írják, Líbia kőolaj kitermelő vidéke, Bengazi központtal kikiálthatja függetlenségét. Legalábbis “ilyen előrejelzést adott a krízis helyzetekkel foglalkozó Exclusive Analysis (EA) brit elemző cég, amely a londoni City üzleti világával konzultál.
A jelentésben kiemelik, hogy a jelenlegi líbiai helyzet megkérdőjelezi a kőolaj kitermelésről szóló egyezményeket, amelyeket az utóbbi hónapokban kötöttek a nyugati cégek Tripoliban a kormánnyal.” (értsd: a lázadó patkányokból a nyugati imperialista hatalmak által létrehozott bábkormány - szerk.) Tehát a háttérben tovább folyik az aknamunka.
A Cionista pénzvilág fellegvárának a City-nek nem sikerült megszereznie Líbia olaját, a forrongások keltésével még Kadhafi meggyilkolása után sem. Vagyis a fegyverek nem hozták meg számukra ezt az eredményt. Így hát ezúttal az ajtó helyett, az ablakon át mennek be.
Nem mintha nem kerestek volna jól az eseményeken – a kettős haszon már akkor is megvolt, hiszen egyfelől kiiktatták Kadhafit, aki azt az arcátlanságot merészelte elkövetni, hogy aranyban kérte az olaj árát, az értéktelen papírok és elektronikus bitek helyett, másfelől sikeresen rátették a kezüket Líbia olajbevételekből gyűjtött aranyára is. Most azonban mérhetetlen mohóságukban mindent megtesznek azért, hogy Líbia fekete aranyát – olaját is elrabolják. Ahhoz sem kell jós tehetség, hogy a bevétel nem a líbiaiakat fogja szolgálni. Tehát a fegyveres terror után most a pénzügyi és gazdasági terrorral folytatják.
Szász Gerda – Szabad Riport Tudósító Iroda

Jövőnk.info megjegyzés: A nyugati cion-imperialista hatalmak által demokráciateremtésnek nevezett gyarmatosítás a teljes káosz és széthullás állapotába juttatta Líbiát. A közönséges bűnözők és külföldi zsoldosok által kirobbantott patkánylázadás és a létrehozott patkány-kormány ennyit tudott elérni. Ha olajról és a természeti kincsek megszerzéséről van szó, ez mind nem számít.  De a végső összecsapás még hátra van, figyeljük a jeleket: Armageddon mezején már sorakoznak a seregek!

Rafael Merry del Val bíboros: Az alázatosság litániája

A vágytól, hogy megbecsüljenek, - Szabadíts meg Jézus!
A vágytól, hogy népszerű legyek, - Szabadíts meg Jézus!
A vágytól, hogy fölemeljenek, - Szabadíts meg Jézus!
A vágytól, hogy tiszteljenek, - Szabadíts meg Jézus!
A vágytól, hogy dicsérjenek, - Szabadíts meg Jézus!
A vágytól, hogy mások elé helyezzenek, - Szabadíts meg Jézus!
A vágytól, hogy tőlem tanácsot kérjenek, - Szabadíts meg Jézus!
A vágytól, hogy engem elismerjenek, - Szabadíts meg Jézus!
A vágytól, hogy engem megkíméljenek- Szabadíts meg Jézus!
 
A félelemtől, hogy engem megaláznak, - Szabadíts meg Jézus!
A félelemtől, hogy lenéznek vagy leráznak, - Szabadíts meg Jézus!
A félelemtől, hogy kitesznek korholásnak, - Szabadíts meg Jézus!
A félelemtől, hogy megrágalmaznak, - Szabadíts meg Jézus!
A félelemtől, hogy mellőznek, vagy elfelejtenek, - Szabadíts meg Jézus!
A félelemtől, hogy majd kigúnyolnak, - Szabadíts meg Jézus!
A félelemtől, hogy velem rosszul bánnak, - Szabadíts meg Jézus!
A félelemtől, hogy ócsárolnak és gyaláznak, - Szabadíts meg Jézus!
A félelemtől, hogy gyanúval fogadnának, - Szabadíts meg, Jézus!
 
Hogy másokat nálam jobban szeretnek, - Add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy másokat nálam többre becsülnek, - Add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy világ szemében más növekszik, és én kisebbedek, - Add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy az erényt másokban dicsérik és a jót bennem nem veszik észre, - Add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy mást magasztalnak, míg engem észre sem vesznek, - Add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy másokat nálam jobban előtérbe helyeznek mindenben, - Add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el!
Hogy mások szentebbek, jobbak nálam - és én csak olyan szent leszek, amilyen a Te kegyelmedből telik tőlem!

Pál Feri atya a Nyitott Akadémián

2012. június 28., csütörtök

Készültségben a szaúdi haderő

A szaúdi uralkodó „az események felgyorsulása miatt” a hadsereg magas fokú készültségét rendelte el - eredetileg egy „szigorúan titkos” üzenetben, amivel mostanra természetesen tele van az internet, így a hitelessége is kérdéses. A belügy- és védelmi miniszternek, illetve a titkosszolgálati vezetőknek küldött levél alapján a hadseregnek fel kell készülnie egy külföldi támadásra, illetve terrorista támadások sorozatára. Az utasítás tegnap lett kiadva, mára a szaúdi védelmi minisztérium az összes fegyveres erőt készenlétbe helyezte, hogy részt vegyenek a hadműveletben, amiről hiteles információ egyelőre nem került napvilágra, viszont anélkül is egyértelmű, miről van szó.
A Közel-Keleten a helyzet robbanásig feszült. Szíriában a NATO-terroristák nehéz fegyverzettel vannak felfegyverezve és már Damaszkusz belvárosában zajlanak a harcok. A török haderő tankokkal vonult a határra, a parancs szerint mindenre lőnek, ami a határvonalat megközelíti. Mára a szaúdi haderő is teljes készültségben, az uralkodó felszólítása szerint minden, a királyság határain belül és kívül tartózkodó alakulatnak készülnie kell az azonnali bevetésre.
Korábban is egyértelmű volt, hogy a NATO az arab országokat felhasználva akarja megdönteni a szíriai rendszert. Hogy máig nem tette meg maga, annak számos oka van. Szíriában jelen vannak az iráni és orosz haderő alakulatai. Nemsokára kezdetét veszi az eddigi legnagyobb hadgyakorlat a Közel-Keleten, amiben a kínai, orosz, iráni és szír haderő közösen fog részt venni. A hírt hivatalos forrás egyelőre nem erősítette meg, de az iráni különleges alakulatok szíriai jelenlétét is azonnal letagadták az információ kiszivárgásakor, majd az iráni vezetés maga jelentette be néhány hét elteltével. Ne legyenek kétségeink afelől, hogy ez esetben szó nincs hadgyakorlatról, az orosz, kínai és iráni haderő békefenntartó erőként érkezik a térségbe.
A kérdés csak az, hogy még az erőviszonyok kiegyenlítődése előtt a NATO el tudja-e végezni a piszkos munkát a nyugatbarát arab államokkal – mert az mára már egyértelművé vált, hogy a NATO közvetlen (és főleg hivatalosan elismerve) nem mer szembe szállni az orosz haderővel. Akár a lelkileg egy féreg szintjén vegetáló politikusaikat, nyugaton a katonai vezetést is az aljasság és a félelem hatja át. Ha a helyzet eddig vihar előtti csend volt, most jönnek az első dörgések – mert a Közel-Keleten már túl fülledt a levegő.
Fenyvesi Áron


A szíriai terroristákat a Perzsa-öböl monarchiái fegyverezik fel a CIA kontrollja mellett

 

A szírai felkelőket a Perzsa-öböl monarchiái pénzén látják el fegyverekkel, a szállitás folyamatát pedig a CIA munkatársai ellenőrzik. Ezt a francia Figaro írja.
A napilap közli, hogy ez a fegyver elsősorban a szaudi hadsereg tartalékaiból kerül ki, és Törökország területén keresztül szállítják. A egyik ellenzéki csoport tagja elmondta a lap tudósítójának, hogy még májusban jutottak ezekhez a fegyvertárakhoz a lázadó alakulatok vezérei. A CIA munkatársai – a Figaro értesülései szerint – már a helyszínen figyelik a fegyverek elosztását. A kiadvány úgy véli, hogy az ilyen jellegű szállítások óhatatlanul elősegítik a szökéseket a kormányhadseregből és Basar al-Aszadot lemondásra akarják késztetni.
Egy szemtanú a szíriai helyzetről
Vjacseszlav Kraszko független orosz újságíró, aki nemrégiben tért vissza Szíriából, exkluzív interjút adott Rádiónknak arról, hogy él napjainkban ez az ország.
Vjacseszlav Kraszko április 29-én utazott Damaszkuszba. Líbián keresztül érkezett Szíriába. Három hetet tartózkodott az országban. Volt a déli vidéken Daraa városban, ahol 2011 márciusában a zavargások kezdődtek, Boszra ősi városban, amely korábban igazi turistaparadicsom volt, és amelyet gyakorlatilag a felkelők most lezártak. Járt Tartuszban, ahol az orosz bázis van, és Latakiában, a legnagyobb szíriai tengeri kikötőben. Vjacseszláv Kraszkonak az volt a szándéka, hogy megtekinti a legfőbb szíriai nevezetességet, Palmüra romjait, és ellátogat Homszba. De a helyiek erről lebeszélték, miután ez túlságosan veszélyes vállalkozás lenne.
- Damaszkuszban találkoztam homszi menekültekkel. Nők, gyerekek, férfiak, öregek. Mindenki, még az erős férfiak is azon voltak, hogy lebeszéljenek: semmiképpen se menjek Homszba. A lakosok elhagyják azokat a területeket, ahol felkelők vannak. Damaszkuszba mennek, amelyet a kormánycsapatok ellenőriznek. Bírálják a hatóságokat, főleg a nagy korrupció miatt. De nem ez az oka az országban most lejátszódó eseményeknek. Hiszen az emberek számára sokkal nagyobb veszélyt jelent az a helyzet, amit a terroristák teremtenek. A lakosok többsége a törvényes hatalom mellett van.
A hatalom ellenőrizte nagyobb szíriai városokban megszokott mederben folyik az élet - mondja Vjacseszlav Kraszko.
- Nem a városokban van a gond, hanem a városhatárokon túl. Az összetűzések az elővárosokban vannak, a kisebb településeken, ahol a szunniták vannak többségben. A konfliktus felekezeti jellegű. Ahol a fundamentalista szunniták keltik a zavargást, ott vannak a problémák. Ahol a hatóságok megőrizték pozícióikat, nyugodt a helyzet. Az emberek munkába járnak, kávéházakban ülnek, a fiatalok szórakoznak.
Vjacseszlav Kraszko szerint a Bassár el-Aszad elnök elleni politikai jelszavakat csak spanyolfalként használják az ellenzékiek.
- Meggyőződésem, hogy a szembenállás vallási jellegű. A szunniták és síiták, a szunniták és az alaviták vagy a keresztények konfliktusairól lehet szó. Itt van a frontvonal, és nem a politikai felhívásokban vagy a jogok és szabadságjogok megsértésében. Az egyszerű emberek azt mondják, Bassár el-Aszad nem elég kemény. Sokak szerint a Közel-Keleten csak a kemény hatalom képzelhető el, a demokráciához vezető út csakis evolúciós lehet.
A helyi lakosok úgy látják, hogy a felkelők nem hajlandók a tárgyalásokra. A május közepén tartott parlamenti választásokon az úgynevezett ellenzék nem vett részt. Nyilván azért, mert tudja, hogy nem élvezi a lakosság támogatását. Az ellenzék számára csak egy út vezet a hatalomhoz, ez pedig az államcsíny - mondta az újságíró. - Meddig fog még tartania konfliktus, amelyet a hivatalos hatóságok már háborúnak neveznek, senki nem tudhatja. De a szíriaiak félnek az események negatív alakulásától.
ruvr.ru


Gazdag István: Szíria az orosz-amerikai stratégiai játszmában

Oroszország utolsó közel-keleti bástyáját le kell rombolni! A nyugati médiumok hangszerelte propagandakampány őrült zsarnoknak ábrázolja Basar Asszad szíriai elnököt, aki tüzet nyittat fegyvertelen civilekre és vérbe fojtja békés ellenzékét. Elég azonban fellebbenteni a hazugságokból és rágalmakból szőtt fátylat, hogy megállapíthassuk: a „nyugati közösség” országai és titkosszolgálataik ugyanazt a sorsot szánják Asszadnak, mint korábban Szaddam Huszeinnek és Moammer Kadhafinak.
Szíriára nem is elsősorban azért „pikkelnek” USrael és vazallusai, mert az ambiciózus atomprogramja miatt a Nyugat első számú közellenségének kikiáltott és ezért folyamatosan agresszióval fenyegetett Irán szilárd szövetségese, sokkal inkább azért, mert Oroszország utolsó támaszpontja a Közel-Keleten. Márpedig Moszkva befolyását mindenhol vissza kell szorítani, ahol csak lehet: ez az Egyesült Államok hivatalosan ugyan nem deklarált, de egyre növekvő belső problémáiból és mértéktelen eladósodottságából törvényszerűen következő célja. Ugyanazok az amerikai alapítványok lázítják az orosz közvélemény egy részét Putyin ellen, amelyek a polgárháborút szítják Szíriában, fegyvert szállítva a jórészt szalafista és al-kaidista szélsőségesekből verbuvált szíriai fegyveres ellenzéknek, eltökélten arra, hogy erőszakkal megdöntsék Asszad és pártja, a vallási fundamentalizmus általános offenzívája nyomán a térségben immáron „utolsó mohikánnak” számító világi és pánarab nacionalista Bász uralmát.
Miközben a „nyugati közösség” nyilvánvalóan azt várja, hogy Asszad önként leteszi a fegyvert és fehér zászlót lenget a polgárháborús páttal szemben, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter világossá tette, hogy éppen a vérengzéseket és bombamerényleteket elkövető paramilitáris alakulatok és külföldről beszivárgott terroristák lehetetlenítik el az ENSZ Biztonsági Tanácsának megbízásából Kofi Annan által kidolgozott béketervet, így akarván kiprovokálni a nemzetközi közösség haragját és ezzel együtt a külföldi (NATO és reakciós arab) haderők beavatkozását.
Moszkva és Damaszkusz stratégiai partnersége egyébként régi hagyomány, még abból az időből datálódik, amikor Szíria a második világháború után megszabadult a francia-brit kettős gyámkodástól. Miután a két ország 1980-ban barátsági és együttműködési szerződést kötött, a következő évtized folyamán a Szovjetunió fegyvereket szállított Szíriának, hogy az arab ország stratégiai egyensúlyra tegyen szert a cionista entitással szemben. Mennyiségi téren Szíria 1989-re elérte a paritást, minőségileg azonban a szovjet fegyverrendszerek nem érték el az izraeliek rendelkezésére bocsátott amerikai fegyverzet színvonalát. A jelenlegi szír elnök apja, Hafez Asszad mégis Izrael legerősebb és legeltökéltebb ellenfelévé tudta fejleszteni országát három évtizedes regnálása alatt, a kelet-nyugati konfliktust kihasználva pedig ellenőrzése alá vonta Libanont és domináns pozícióra tett szert az arab világban.
Geostratégiai szempontból központi helyet foglalva el Irán és az arab államok között, különböző vallási identitások metszőpontjában, Szíria főszerepet játszik a Közel-Keleten. Kissinger már több mint három évtizede elismerte, hogy az ország stabilizáló funkciót tölthet be a régióban. Moszkva továbbra is szoros kapcsolatot tart fenn Basar Asszad kormányával, gazdasági és katonai téren egyaránt, mert akárcsak korábban, Szíria változatlanul fontos ügyfele az orosz hadiiparnak, és legutóbb éppen rövid hatótávolságú rakéták szállítására kötöttek megállapodást. Mivel köztudott, hogy az „arab tavasz” eseményeit jórészt az amerikai és nyugati titkosszolgálatok rendezték, szíriai importjukkal nemcsak a USrael által fenyegetett Irán legfontosabb szövetségesét, hanem Moszkva egyik régi partnerét is sikerülne taccsra tenni. Oroszország azonban láthatóan nem hajlandó eltűrni az Egyesült Államok totális hegemóniáját a teljes Közel-Kelet és ásványkincsei fölött.
Miközben összehívták az ENSZ Közgyűlését a szíriai helyzet megvitatására, a nyugati hatalmak és az öbölbeli arab államok pedig fokozták háborús fenyegetőzésüket, június 7-én Oroszország demonstratív célú rakétakísérletet hajtott végre két interkontinentális ballisztikus rakétája tesztelésére. Az Orosz Stratégiai Rakétaerők tájékoztatása szerint az asztraháni régióban lévő Kapusztyin Jar-i rakétakilövő támaszpontról indított Topol a megfelelő pontossággal érte el kazahsztáni célpontját. Eredetileg a Topolt csak egyetlen 550 kilotonnás robbanófejjel szerelték fel, ez a legutóbbi változata azonban már hat robbanófej célba juttatására képes 11 ezer kilométeres távolságra.
Alig néhány órával később Palesztina/Izrael, Jordánia, Libanon, Szíria, Törökország, Örményország és Ciprus lakói egy rendkívüli fényjelenséget fedezhettek fel az égbolton, amelyet egyesek ufónak, mások az Apokalipszis jelének véltek. Valójában egy utolsó generációs Bulava R-30 interkontinentális ballisztikus rakétáról volt szó. Hatótávolsága 8000 kilométer, és tíz, egymástól független röppályájú, egyenként 150 kilotonnás hiperszonikus nukleáris robbanófejjel van ellátva. Repülési tulajdonságai és szofisztikált elektronikus radarelhárító rendszere technikailag jelentősen felülmúlja amerikai riválisait, olyannyira, hogy a NATO által - hivatalosan az „iráni atomfenyegetés” kivédésére, valójában Oroszország provokálására - tervezett rakétapajzs már a létrehozása előtt elavulttá vált.
A Bulava R-30-at az egyik új, negyedik generációs, Borej-osztályú atom-tengeralattjáró lőtte ki, vagyis akár az Alekszandr Nyevszkij, akár a Jurij Dolgorukij, amelyek hadrendbe állítását hivatalosan ez év júniusára és júliusára jelezték, tehát közülük legalább az egyik ebben a pillanatban is a Földközi-tenger vizeiben tartózkodik. Hacsak a Pentagon rövidesen nem mutat be valami hasonlóan meggyőző erődemonstrációt, akkor a Topol és a Bulava sikeres tesztjei a globális hadászati egyensúly megdőlését bizonyítják Oroszország javára. Ilyen körülmények között egy Szíria és/vagy Irán elleni USraeli támadás kész öngyilkosság lenne az agresszorok részéről. Ezzel immáron a cionista Dávid és a cionista Góliát is tisztában lehet.
MD 2012. VI. 27.

 

Szíria tankokat küld a török határra

A szír hatóságok mintegy 170 tankot küldtek a török határ közelébe. Jelenleg a határtól 30 kilométerre egy katonaiskola területén állomásoznak, ahonnan a török határra lesznek kihelyezve, egy részük pedig részt vesz majd a határ mentén tevékenykedő terroristák elleni hadműveletben. A helyzet kimenetele kérdéses, mert egy korábbi közlemény szerint a határon állomásozó török csapatok mindenre tüzet kell nyissanak, ami a határt megközelíti.
Molnár István

Robotvezérlés az agynak

Több feladat párhuzamos végrehajtása (multitasking) sokszor nehezen kivitelezhető, különösen stresszhelyzetekben (mondjuk repülőgép vezetés közben). A Brainput, egy olyan új szoftver prototípusa, ami automatikusan érzékeli, ha egy folyamat kezelése nehezebbé válik az ember számára és átveszi az irányítást, amíg a helyzet nyugalmasabbá nem válik.
A jövő csapatmunkájának úgy tűnik része lesz a biológiai és a szilícium agyak együttműködése, az emberek és a számítógépek összekapcsolása, több feladat párhuzamos végrehajtása érdekében, mondjuk landoláskor egy repülővel, felderítő feladatok végrehajtása és ellenséges terepek feltérképezése során.
Miközben a mesterséges intelligencia lassan megközelíti az emberét, az együttműködés egyre kevésbé működik hatékonyan. A probléma abban rejlik, hogy az ember nehezen tud egyszerre több dologra figyelni, miközben egy számítógép századmásodpercek alatt képes feldolgozni több információfonalat is. A multitasking „erős stresszel és a teljesítmény romlásával jár a legtöbb embernél,” mondják a kutatók.
Az texasi Computer Human Interaction Konferencián az MIT kutatói egy új módszert mutattak be a multitasking-ből eredő stressz oldására. Egy olyan módszert fejlesztettek ki, amely segítségével az agyat robotirányításra lehet állítani. A mentális túlterheltséget figyelő agytérkép segítségével a számítógép fokozatosan növeli az automata irányítás mértékét az összetett helyzetekben, amíg azt nem érzékeli, hogy az ember ismét ura a helyzetnek.
A Brainput érzékeli a túlterheltség jeleit és észrevétlenül átveszi a munka egy részét a kiszámíthatatlan, összetett helyzetekben. A rendszer az fNIRS, azaz funkcionális közel-infravörös spektroszkóp eljárást használja, ami figyeli a vér hemoglobin koncentrációjának változásait.
Egyelőre még csak a prototípusnál tartanak. A kísérletek során az alanynak egyszerre két robotot kellett átvezetnie egy labirintuson, ami a legtöbb ember számára rendkívül megterhelő feladat. A számítógép egyes funkciók fokozatos átvételével enyhít a stresszen, amíg az ember nem képes utolérni magát. A rendszer még nem tökéletes. Időnként a kísérleti alanynak meggyűlt a baja a robotokkal, amelyek nem engedelmeskedtek a parancsnak és a saját fejük után mentek, amint megváltoztak a feltételek.
A robotvezérlők veszélyesek is lehetnek. Egy dolog áthaladni egy labirintuson és egészen más egy Air France járat baleset nélküli vezetése. Az AF447-es Rio de Janeiróba tartó járatának szerencsétlenségét részben az okozta, hogy a pilóták nem tudták saját érzékeiket egyeztetni a robotpilóta reakcióval, 228 ember halálát okozva a hibás döntéssel.


Forrás: Fastcoexist.com

"Jézus és Én" /Beszélgessünk! /

É: Beszélgessünk?
J: Beszélgessünk!
É: De miről?
J: Mi a baj?
É: Hát ez nehéz kérdés… Most mondhatnám a sztereotip vagy általánosító válaszaimat, de nem teszem…
J: Helyes.
É: Nos, a baj az, hogy olyan sok mindent kapok, és hiába erőködöm, olyan keveset tudok továbbadni, és azt is rosszul… Elrontom a dolgokat, elhallgatom, elmulasztom, rosszul folytatom. Nézd az életem! Csupa félresikerült dolog, pedig te annyit adtál!
J: Miért baj az, hogy kevés hasznosul?
É: Mert annyi a szűkség. Pld imádkozni kellene annyi emberért, és mikor nagy ritkán odajutok, addigra kiesik a fejemből, és csupán zavarodottan makogok. Vagy a gyermekeim. Annyi mindent szeretnék tenni velük és értük, és mire odakerülök sokszor ideges és fáradt vagyok, ingerült és fásult.
J: Megkérdem másként. A végtelennek egy milliomoda mekkora?
É: Végtelen. Tanultam, hogy a végtelen bármely véges tört része végtelen.
J: Az emberek nem problémáznak azon javak pazarlása miatt, amiből nagyon sok van. Nem okoz gondot a tengeren a hajó takarításánál a tengervíz pazarló használata, mert van elég belőle. Nekem szerinted mennyi javam van?
É: Most mire gondolsz?
J: Bármire, például arra, amikből adok neked is rendszeresen.
É: Értem... Szerintem végtelen sok, hiszen minden a tied, pontosabban A MINDEN a tied.
J: Jól látod. Akkor viszont, ha csak egy milliomoda jut el máshoz annak, amit neked adhatok és adok, akkor mennyi jut tovább?
É: Ha mindig kipótolsz, akkor sok, végtelen sok.
J: Na látod. Akkor ezen nincs mit rágódnod tovább.
É: Nem unod, hogy örökké ki kell pótolnod?
J: Ez a kegyelem!
É: Nem tesz ez elbizakodottá és lustává?
J: Te komolyan veszed a kegyelmet?
É: Miért kérded?
J: A kegyelem azt jelenti, hogy egész életedben rászorulsz arra, hogy kipótoljalak. Csak én tehetlek teljessé. Ezt muszáj komolyan venned.
É: Szerintem pedig akkor nem veszem komolyan a kegyelmet, ha összefonott kézzel ülök, és várom, hogy te végezzed el a dolgom.
J: Ez is igaz.
É: Most hogy van ez? Akkor veszem komolyan a kegyelmet, ha hagylak téged munkálkodni, vagy akkor, ha végzem a dolgom?
J: Mind a kettő igaz. De hogy mi a hangsúlyos, az attól függ, hogy mi a bajod. A lázasnak olyan gyógyszer kell, ami leviszi a lázát, a kihűlt embert pedig fel kell melegíteni. Mindegyik terápia a gyógyulást szolgálja csak a beteg állapota más.
É: És nekem mi a bajom?
J: Röviden az, hogy nem veszed komolyan a kegyelmet.
É: Ezt már mondtad. Bővebben?
J: Nézz tükörbe! Mit látsz?
É: Ugye itt most nem valódi tükörre gondolsz, hanem az igére…
J: Akár lehetne valódi is. De megkönnyítem a dolgod. Én azt látom, hogy görcsölsz. Görcsölve milyen hatékony tudsz lenni?
É: Egyáltalán nem tudok.
J: Min görcsölsz?
É: Élhetek-e egyáltalán keresztényként?
J: Mi akkor a felszabadult keresztény életed gátja?
É: Az, hogy görcsölök: tudok-e vajon keresztényként élni.
J: Ekkor neked az a komolyan vett kegyelem kell, hogy Én vagyok, aki ezt számodra megteremtem, nem neked kell kimunkálnod. Lazulj el!
É: De mi van a másik véglettel?
J: Azzal, aki karba tett kézzel vár?
É: Igen.
J: Neki is tükröt tartok, csak neki másképp adom a kegyelem gyógyszerét.
É: Hogyan?
J: Felhívom a figyelmét, hogy vegye komolyan a kegyelmet, mert elveszítheti azt, amit soha nem nyerhet meg.
É: És én honnan tudom, hogy melyik vagyok?
J: Hallgass rám, és ne magadra!
É: És mit kell tennem?
J: Csak azt, amit már sokszor mondtam neked.
É: Itt most mire gondolsz?
J: Nem arra, amire te. Nem kell semmit sem tenned, hogy megfelelj nekem. Nem kell rendbe tenned az életed, nem kell kimosnod előre a szennyesed. Csak engedj be az életedbe!
É: Újra?
J: Igen, újra, és hagyd, hogy Én munkálkodjak.
É: Rendben! Kérlek, gyere be!
J: Már itt vagyok!
É: Kérdezhetek még valamit?
J: Kérdezz!
É: Mit kell tennie a másiknak?
J: Gondoltam, hogy ez is foglalkoztat. Azt mondom neki, hogy engedjen be az életébe, és engedje, hogy munkálkodjak benne.
É: Ugyanazt?
J: Hát igen. A kegyelem mindent gyógyít. / Forrás Internet /

Különös küldetés: kis fakereszt járt a világűrben

Június 26-án tért vissza a Föld légkörébe az a műhold, amellyel egy kis keresztet is Föld körüli pályára juttattak május 22-én.
A kezdeményezés az amerikai Arthur Blessittől származott, aki azzal került be a Guinness Rekordok Könyvébe, hogy a világ leghosszabb zarándoklata keretében több mint 64 ezer km-t gyalogolt egy több mint három és fél méteres kereszttel a vállán. A 72 éves vándorprédikátor 1968-ban indult útnak, és 44 esztendőn át a világ 320 országát járta be. 

Blessitt korábbi, Jézustól kapott küldetésének „meghosszabbításaként” ennek a keresztnek egy darabkáját most a világűrbe is eljuttatta. Meggyőződése szerint „a kereszten az, ami az emberben a legrosszabb, találkozott azzal, ami Istenben a legjobb, s ezért van remény! A kereszt a szeretet, a béke és a remény jelképe e széteső világban. Jézusban nemcsak a remény jelenik meg, hanem az Út, az Igazság és az Élet! Milyen nagyszerű tudni, hogy Jézusért a magasba emelkedik egy kereszt, és éjjel-nappal ott kering a bolygónk körül! A háborúk, a bűn, a kapzsiság, a gyűlölet és a gőg fölé emelkedik, és dicsőségben, áldásként kering a magasban.”

A kis fakereszt a több mint egyhónapos űrutazás alatt a Celestis 11/Falcon 9 fedélzetén másfél óránként, összesen 576-szor kerülte meg a Földet kb. 300 km magasságban, és szinte minden ország fölött elhaladt. „A kereszt valamennyiünk fölött járt: Jeruzsálem, Amerika, Szaúd-Arábia, Irán, India, Dél-Amerika fölött, az egész világ fölött! Felmutattuk a keresztet a Föld fölött, hogy hirdessük: a Föld az Úré! A Sátán arcába tartottuk a keresztet a földön és az égen” – fogalmaz honlapján Blessitt, aki feleségével együtt folytatni szeretné a gyalogos „kereszthordozást” a világban.

Magyar Kurír

A tudomány haladása egyre közelebb hozza vallásos hitünk megértését

Pályi Gyula a Modenai és Reggio Emiliai Egyetem kémia professzora, az Olasz Nemzeti Tudományos Akadémia, a „Negyvenek” tagja, a Torinói lepel elismert kutatója. Az alábbiakban hitről és tudományról szóló értekezését olvashatják, melyet a Vatikáni Rádió tett közzé.
Az ember igyekszik eligazodni a világban. Az őt körülvevő jelenségek és azok összefüggései bőven meghaladják felfogó és áttekintő képességét. Hogyan segít magán? Fogódzkodókat keres, olyan jelenségeket, összefüggéseket, amelyeknek az igazságáról meg van győződve. Igazságáról? Nehéz fogalom: olyan dolgok, jelenségek, összefüggések közös jellemzője, melyek biztosan úgy vannak, ahogy megfigyeljük vagy meghatározzuk őket. Ezekből merítjük tudásunkat. A tudott dolgok leltározására, további keresésére találtuk ki a „tudomány” szót. E tevékenység legfontosabb jellemzője, hogy a megfigyelt dolgok, vagy jelenségek, mindig úgy lesznek a jövőben is. Tehát megismétlődnek, vagy megismételhetők.
Igen ám, de a megismert dolgok és jelenségek gazdagsága bőven meghaladja a tudományokkal elérhető dolgok és jelenségek halmazát. Ekkor megpróbáljuk ismereteinket „kiterjeszteni” a csak részletesen észlelhető vagy sejthető dolgokra, és megkíséreljük értelmezni, magyarázni létüket, működésüket. Elfogadva magyarázatunkat, hisszük, hogy sejtésünk is az igazság birodalmába tartozik. Lássunk két példát:
Az egyik példa a világ pirinyó építőköveire vonatkozik. Ezeket, atomoknak vagy még az atomoknál is kisebb elemi részecskéknek hívjuk. (Megjegyzendő, hogy már a nevükben is feltevés van, mindkét név azt sugallja, hogy „nincs tovább”, ezek az objektumok tovább már nem oszthatók.) Észlelésükkel az a baj, hogy szemünk felbontóképessége ilyen kis méreteket nem képes közvetlenül észlelni. Tehát mind az atomok, mind az elemi részecskék létéről csak közvetett bizonyítékok állnak rendelkezésre. Ilyenkor úgy járunk el, hogy bizonyos jelenségeket alaposan, számunkra is érthető módon tanulmányozunk, majd ezeket kölcsönhatásba hozzuk a feltételezett atomokkal, elemi részecskékkel. A kölcsönhatás létrejöttéből, módjából pedig következtetünk vizsgálatunk tárgyára. Így például az atomok észlelésére ma már rutinszerűen alkalmazzák a röntgensugár szóródásának törvényszerűségeit és az ezekből adódó következtetéseket. Ahhoz, hogy ezeket elfogadjuk, jókora adag hitre van szükség (amit a tudományos nyelv elegánsan hipotézisnek hív). Megemlítendő, hogy a tudomány fejlődésével számos ilyen hipotézisről kiderült, hogy a dolgok egészen másként vannak.
Másik példánk a világ egészének megléte, működése, illetve keletkezése tájékáról való. Biztosan tudjuk, hogy a világ (az atomoktól a távoli tejútrendszerekig terjedő skálán) van. Azt viszont, egyre fokozódó érdeklődéssel, csak részletekből tesszük össze, hogy a világ régebben is volt, és (joggal) sejtjük, hogy a jövőben is lesz. Ugyancsak sok-sok (közvetlen vagy áttételes) rész-megfigyelés alapján feltesszük, hogy az egésznek értelme, sőt célja is van. Ha viszont ez így van, akkor az egész mögött egy egységes hatalmas intellektusnak kell állnia, korlátlan hatalommal, sőt – megfigyelve azt, hogy ha jót teszünk, a következmény általában kedvező – arra kell következtetnünk, hogy ez a „központi intellektus” jóindulatú is.
Most már csak az hiányzik, hogy néven nevezzük: Istenről van szó. Isten létének, jóindulatának, végtelenségének elfogadása pedig ugyanarra a következtetésre vezet, mint amit a próféták, szentek és költők „maguktól” megfogalmaztak. Ebben annyira biztosak voltak, hogy nem is kevesen közülük hezitálás nélkül a legnagyobbat adták érte, amit csak ember adhat: az életüket. Figyelemreméltó, hogy az utóbbi nagy áldozatban elől járt az, aki Isten fiának mondotta magát, és mind tanítása, mind életének-halálának körülményei ezt az állítást igazolták.
Természetesen Istenről való tudásunk is fejlődött a történelem folyamán. A ma emberének (és az intézményes Egyháznak is) az Isten-képe nagymértékben más, mint a régi korok emberének. Ez így van jól, és joggal feltehetjük, hogy ez Isten intencióinak megfelel. Elég arra gondolni, hogy az Újszövetség szövegeiben az „igazság” szó 132-szer fordul elő, és mindannyiszor buzdító szövegkörnyezetben (pl. az igazság szabaddá tesz…, keressétek az igazságot, stb.). E ponton a hit és tudás egyazon törekvésünk két rokon, alig elválasztható „terméke”, bár a megközelítés módja gyakran alaposan különbözik. A végtelenül sok megfigyelés, információ, összefüggés folyamában sok dolgot még (?) nem értünk, így például a „világ-vége”, „végítélet”, „túlvilág” és hasonló fogalmak megértésére vagy hitbeli teljes átélésére még várnunk kell, de nyugodtan mondhatjuk, hogy e törekvésünk nincs ellentétben Isten szándékaival.
Egy érdekes példa az ilyen fogalmak átértékelésére: néhány évtizede, minden magára valamit is adó materialista kizártnak tartotta azt a lehetőséget, hogy a világmindenségnek valamikor kezdete lett volna. Ma a modern asztrofizika eredményei egyértelműen utalnak arra, hogy az általunk észlelhető univerzumnak bizony volt kezdete, és sikeres kísérletek folynak ennek az időpontnak a meghatározására (a jelenlegi álláspont szerint mintegy 13,7 milliárd éve volt). A materializmus itt defenzívába szorult, ugyanis nehezen tud elszámolni azzal a körülménnyel, hogy mi volt ez előtt? Kissé erőltetett magyarázatként kitalálták, hogy ezelőtt nem volt idő… Ez talán bújtatott válasz akar lenni a Credo azon részére, hogy …az idő kezdete előtt… A világ végét illetően a keresztény vallások határozottan állítják: lesz vége, az asztrofizika e tekintetben még ingadozó álláspontot foglal el.
A valódi igazság keresését célzó tudomány fejlődése persze nem áll meg, és a vallásos hívők elégedetten állapíthatják meg, hogy – mint ezt a fenti példa is mutatta – a tudomány haladása egyre közelebb hozza vallásos hitünk megértését. Ez korunknak talán legnagyobb intellektuális diadala.
A fentiek persze mindössze a legfontosabbnak vélt dolgok durva és igencsak lerövidített összefoglalását adják. Céljuk az, hogy megmutassák, hogy annak, akinek nem adatott meg az a kegyelem, hogy ösztönösen, szívéből, közelítsen a Mindenhatóhoz, megtalálhatja a mindenki számára nyitva álló „nagykaput”, és gondolati úton jusson el ugyanoda. Ha elég logikusan teszi össze mindazt, amit lát és érez: bizonnyal el is jut. Ezen az úton, foglalkozásukból kifolyólag nagy lépéseket tettek ismert természettudósok – mint Pasteur, Darwin vagy Heisenberg. Pasteurt egy ateista ismerőse egyszer megkérdezte, nyilván provokatív céllal: „Professzor úr, ön olyan nagy tudós, hogy lehet az, hogy olyan elkötelezett hívő, mint egy breton paraszt?” Pasteur szellemes válasza rögtön készen volt: „Tudja kérem, ez azért van, mert nem tudok eleget, ha többet tudnék, akkor olyan vallásos lennék, mint a breton paraszt felesége!”
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír
Angela Merkel német kancellár olyan madár, ami repülni még nem tud, de a fészek alatt éppen kivágja a fát. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy Merkel azt a tisztséget tölti be, amiben már illene gondolkodni, de neki mégsem szabad, mert akármilyen magas pozícióban is van, dísznek tették oda. Ennek ő most vagy nincsen tudatában, vagy nagyon jól tudja, de már inkább függetlenedne. Akármilyen fergeteges médiakampányt is csaptak 2005-ben Európa-szerte „az első női kancellár” beiktatásából, - ami természetesen Európa-felvilágosultságát hivatott jelképezni, mi mást? – a szálakat rángató cionista továbbra sem szereti a függetlenedő fehér nőket.
Merkel politikai karrierjének napjai meg vannak számlálva. Soros György zsarolással felérő kijelentéseire, miszerint a piacok azon nyomban elégedetlenkedni fognak, ha három hónap elteltével nincs megállapodás a közös európai betétbiztosításról és a közös európai bankfelügyeletről, Merkel nemrég megadta a választ. Kedden a parlamentnek címezve bejelentette, hogy az euró megmentésére nincs gyors megoldás, mi több, az Európai Egyesült Államokat is tízéves távlatokban tudja csak elképzelni. Ezen felül az adósságkezelésben se akar közösködni más EU tagállamokkal, mert ha a perifériaállamok adósságának törlesztése központilag biztosított, azzal csak Németország adóssága lesz több.
Persze a lényeg nem a politikai unió lett volna, Soros György is csak szabad játszóteret akart csinálni Európából. Ő úgy képzelte, hogy kockázat nélkül befektetheti majd a vagyonát akármelyik – befektetési szempontból egyébként kockázatos – perifériaállamban, és ha a dolgok számára kedvezően alakulnak, bezsebelheti a teljes hasznot, ha a tagállam esetleg megtagadná a törlesztést, akkor viszont jól jön az egységes betétbiztosítás, mert így a németek majd kifizetik neki a veszteséget. Aztán, hogy a fedezetet hogyan oldják meg, az már a németek dolga.
Angela Merkel politikai karrierje ezzel zsákutcába futott. Ha megoldják a közös betétbiztosítást, Soros György és még néhány hasonszőrű pénzügyi terrorista felperzselik Európát, a németek pedig fizethetnek. Ez esetben a kancellárasszonyé a felelősség, mert ő volt az, aki ezt lehetővé tette. Nem kell aggódni, ennek a választói is tudatában lesznek. Ha viszont időre – három hónap elteltével – nem fizeti a váltságdíjat a terroristának (nem lesz egységes betétbiztosítás), a piacok elégedetlenkedni fognak. Merkel befektetései értéktelen papírrá válnak, miközben az innen-onnan származó magánbefektetők szétszedik a német gazdaságot az egyre drágábbá váló hiteleikkel. Persze, a Moody’s, meg az S&P is le fogja minősíteni Németországot, hogy minden be legyen biztosítva.
Hogyan lehet kimászni egy ilyen helyzetből?
Nem úgy táncolni, ahogy a cionisták fütyülnek. Soros Györgyöt letartóztatni, a vagyont elkobozni, a zsákmányt odadobni a konkurenciának, a bankokat államosítani, az eurót kidobni, a kapitalizmust felszámolni. Merkel azért ennyire nem veszélyes – de az egyesített európai játszóteret csak tízéves távlatban tudja elképzelni, így félre fogják tenni az útból. Ahogy Sarkozyt is odébb tették, mikor már nagyon elemében érezte magát, a kancellárasszony is elkezdte azt képzelni, hogy neki tényleg hatalma van, így nemsokára jön majd az új kancellár, aki a választási győzelemért cserébe boldogan vállalja a felelősséget Soros György veszteségeiért, mert tudja, hogy ha konc van, neki is oda lesz vetve egy kevés.
Fenyvesi Áron


A velünk élő terrorizmus - kifizették a váltságdíjat az uniós vezetők

 

Június elején Soros György zsidó milliárdos ultimátumszerű nyilatkozatokat tett több nemzetközi médiának, miszerint az uniós vezetőknek három hónapja van az euró megmentésére, azt követően a piacok elégedetlenkedni fognak, ami beláthatatlan következményekkel járhat. A pénzügyi terrorista akkor megfogalmazta követeléseit is, miszerint az Európai Unió vezetőinek ki kell alakítaniuk egy egységes bankfelügyeleti rendszert, és egységes uniós betétbiztosítással kell garantálniuk, hogy a Soros család perifériaállamokban befektetett pénzei nem fognak csak úgy nyomtalanul eltűnni. Soros akkor kezdett el ilyen tartalmú „szakértői nyilatkozatokat” tenni, mikor először felmerült, hogy a görögök esetleg nem fognak fizetni a magánbefektetőknek, így az ő vagyonának egy része is veszélybe került.
Sorosnak vagy az időérzéke rossz, vagy egyre jobban retteg a vagyona elvesztésétől, mert bár a három hónap nem telt még le, nemrég bejelentette, hogy az uniós vezetőknek már csak három napja van a piacok elégedetlenkedéséig. Ez a nagy sietség feltehetőleg annak tudható be, hogy az uniós vezetők kétnapos csúcsértekezletet tartanak (tartottak). Ennek hatására lett a szakértői vélemény három hónapról három napra módosítva, ami valamilyen véletlen folytán éppen egybeesik az uniós csúcsértekezlet zárásával.
Az EU vezetői megértették, hogy ha a végső bejelentés nem Soros követeléseinek teljesítésével történik, a piacok azonnal elégedetlenkedni fognak - ezért végül megfizették a váltságdíjat a pénzügyi terroristának. Soros megkapta az egységes betétbiztosítást és a központi bankfelügyeleti rendszert. Lassan épül a játszótér, de épül. Mivel az uniós vezetők rettegnek a piacok elégedetlenkedésétől, Soros pedig elég pénzt tud megmozgatni ahhoz, hogy az már önmagában a piacok elégedetlenkedése, a döntés meghozatala nem volt kérdéses. Ez is ékes bizonyítéka annak, hogy Európában a terrorizmus valós veszélyt jelent – az uniós vezetők pedig a terroristák markában vannak. A helyzet változásért kiált!
Fenyvesi Áron

 

Levél jött Orbánnak


Már megint baj van!
Most már az Egyesült Államok kongresszusának 50 tagja duruzsolja Orbánnak, hogy nevelje a nyáját tisztességre a zsidó csalókkal szemben!
Létfontosságúnak nevezték, hogy a magyar vezetés fellépjen az antiszemitizmus és a fanatizmus ellen!
Bizony, ez létfontosságú, nekik is, nekünk is, csak más-más szempontból!
Majd megvesznek, úgy igyekeznek minden durva eszközt bevetve, hogy elfogadjuk őket és jelenlétüket, szó nélkül tűrve, hogy saját képükre formálják az országunkat.
Nekünk, pedig létfontosságú fanatikusan tiltakozni, amíg van miért.
Megnyugtatták őket, Orbán most nincs itthon, de ha megjött, nemhogy elolvassa, még tanulmányozni is fogja.
Jó érzésű ember idáig tanulmányozta ezeket a lényeket, mára meg már tudja, hogy teljes erőből elutasítja a további együttélést velük.
Orbán nyilván a zsidó protokoll szerint fog eljárni, hoz még pár törvényt, ami tilt minden kritikus véleményt velük kapcsolatban.
Nem árt vigyázni, így kezdődik: egy kis hisztéria, öngerjesztés, és máris egyre-másra lehet hozatni a törvényeket saját szájízük szerint.
Megemlítik a Jobbik és Morvai Krisztina mocskolódó szavait, mintha ők adták volna az alaphangot a mostani állapotokhoz, amúgy meg, mit sem sejtenénk. Mindenesetre arra jók voltak, hogy kitalálják a parlamenti etikai bizottságot, nehogy egyszer majd, esetleg tényleg, igaziból mondjon valaki valamit. Meg a népnek is látnia kell, hogy itt aztán nem lehet csak úgy, bármit kimondani!
A Jobbik lapja, pedig hitelt ad egy mítosznak, mely szerint keresztény vért használnak a szertartásaikhoz.
Mítosz és tény között az a különbség, hogy a zsidó melyik kategóriába sorolja.
Logikájuk egyszerű, aki a zsidók kegyetlen személyiségéről, tetteiről tényeket közöl, az a beteges fantáziájú mítoszfaragó.
Ténynek tekinthetjük saját íróikat, akik a nagy zsidó fájdalomról, szent küldetésükről, hőstetteikről fantáziál.
Csak kell rá egy törvény, és általános lesz, elfogadott.
Homofóbok vagyunk, mert nincs gusztusunk a homoszexuálisok vonaglását nézni, mert ők viszont szívesen hódolnak neki, az meg nem normális, ha egy zsidók által kedvelt szokásra rosszallóan nézel, ezért: Tessék elfogadni! Törvény rá, majd megszokják!
Felháborítóan viselkedünk a cigányokkal és a bevándorlókkal. Ők egy toleráns nép, védik a cigányokat - maguktól, mert a zsidó intézményekbe egy sem jár.
Törvényt rá!
Az aláírók megállapítják, hogy nincs helye a civilizált közbeszédben az antiszemitizmusnak. Csak addig van helye, míg meghoznak egy csomó zsidótiszteltető törvényt.
Felszólítják a kormányt, hogy szólítson fel minket, ez sérti a mi népünk méltóságát! Ez létfontosságú!
Létfontosságú nekik, hogy úgy tudja majd a jövő nemzedéke, ők adták a méltóságot, hiszen már Árpád is zsidó volt, de legalább részben, már a huszárok is ők voltak, irodalmat, történelmet adtak nekünk ŐK, nem az őseink! Ezért joguk van ehhez a földhöz, közösen vertük meg a gyökeret errefelé.
Nem hiszed?
No, majd lesz rá törvény, meg nemzeti tanterv!
Ők nem szórakoznak!
A lassan goj-já silányodó zöm, viszont szórakozik! Meccset, olimpiát, sorozatot, s megannyi cirkuszt néz, míg ő beszavazza a villalakót, az énekest, addig őt a tévé mögött kiszavazzák a történelméből, a nyelvéből, a lakásából, a megélhetéséből, de még az országából is!
Itt az ideje Orbán kezéből kivenni a tollat, mert csak még jobban behódoltat minket a nagy nyomásra!
Pilisi Zsálya

Piros pont


Gyurcsány is beszállt a ringbe, mintegy gyászmenet!
Mély szomorúsággal olvasta, hogy szegény Wiesel, hogy járt, kénytelen visszaadni a keresztjét! Nagyon szomorú, mert egyetlen állítását sem tudja cáfolni a nagy embernek, aki volt már büszke magyar, meg most amerikai éppen, de Elie Wieselnek tudja magát, aki meg zsidó!
Emészd el magad, Gyurcsány!
Most nem hazudik reggel, délben, este? Most ez igaz?
Ő aztán a megmondhatója, hogy elmaradt részünkről a megtisztító szembenézés a nagy tragédiával.
S, mivel ezt elmulasztottuk az immunrendszerünk nem képes ellenállni az ordas eszméknek.
Nahát!
Valahol, azért muszáj egy kis lyukon visszanyúlkálnia ennek a levitézlett superman-nek, legalább valahol szeressék, legalább a nyelvéért!
Nem, mi- a nép - vagyunk a hibásak, mert nem mi toltuk ki a nyilas, antiszemita író kegyeleti szertartására Kövér Lászlót, Szőcs Gézát. Nem a pedagógusok nyomására kerülnek a tantervbe a középszerű vagy annál is gyengébb náci szerzők művei, hanem a kormány! Nem a pedagógusok követelik, hogy cseréljék le a zsidó szerzőket antiszemitákra, hanem ez a jobbközép kormányzat cinikus próbálkozása, hogy a szélsőjobboldali szavazatokat is elnyerje.
Micsoda fertő! Ezek állandóan egymást lovagolják meg!
Még egy utolsó nyelvcsapás:
A gesztus figyelmezteti, hogy a magyar jobboldallal semmiféle közösség nem vállalható.
Nem magyar jobboldallal menne?
Egyébként itt akarna még valaki közösséget vele?
Körmönfont körmondat:
Reményli, hogy a most visszaküldött kitüntetést a közeljövőben egy demokratikus és a szélsőségekkel szemben megalkuvás nélkül föllépő magyar kormányzat kezéből ismét elfogadja majd!
Nyugodtan írhatta volna, szeretnék WC papírotok lenni még egyszer az életben, enni a tenyeretekből! Biztos nem a farok csóválja a kutyát! Ő maximum a díszeket aggathatja, hülye szolga!
Most Gyurcsány neve mellé biztos írtak egy piros pontot.
Pilisi Zsálya

A zsidó magyarellenességet, a zsidó bomlasztást a kultúránk, a nemzetünk vonatkozásában nem akarják mérni? Mert akár ezt, akár a magyar zsidóellenességet akarják mérni, jó nagy műszert keressenek hozzá, mert azt nem fogja akármilyen csip-csup elektronikus berendezés kibírni.
A zsidók a zsidóellenességet csak és kizárólag maguknak köszönhetik. Milyen érdekes, hogy nincs horvát kérdés, nincs szlovák kérdés, sem német. Csak zsidókérdés van. (Cigánykérdés sincs, ugyanis ott nincsenek kérdések, ott minden egyértelmű). Csak a zsidók esetében van ilyen. Vajon miért? Kinek is köszönhető ez? Tipikusan olyan eset, mint a viccben a szőke nő, aki szembemegy a forgalommal. Amikor a rádió bemondja, hogy egy őrült szembemegy a forgalommal, felháborodva kiált: egy? Mind!  Nos, a zsidók is valahogy így vannak ezzel.
Jobb lenne inkább a zsidó bűnöket, bomlasztásokat, magyarellenes cselekedeteket mérni - a műszer egyből megmutatná, hogy a zsidóellenesség nulla a magyarellenességhez képest, és még egy kis munkával a zsidók elérik, hogy lassan a zsidóellenesség utoléri őket az egész világon. De hát természetesen az egész egy újabb zsidó bolhacirkusz, és jelzi azt is, mennyire tele a gatyájuk. Mondhatnánk, hogy mindez a kutyát sem érdekli, ha nem az állam pénzét költenék el erre is. Szokás szerint elég volt, hogy felvonyított néhány zsidó valahol a világban, és egyből lett hozzá pénz és állami döntés. Ismét a farok csóválja a kutyát.
Kemény Gábor