2014. február 20., csütörtök

Hírszerző szolgálatok a II. Világszabadságharcban

Bevezetés
Egy rövid, de annál átfogóbb, és objektív képet próbálunk adni a hírszerzés jelentőségéről, problémáiról - 5 fejezetben - az un. éles hadi tapasztalatszerzés Mekkájából – a II. Világszabadságharc hibáinak és erényeinek elemzésével. Ma ez a téma információs hadviseléssé fajult a „békeidők” mementójaként szolgálva napjaink Titkos háborúját egészen a bőröd alá kúszva. Mint látható az I. Világszabadságharc szereplői még nem tulajdonítottak neki akkora jelentőséget. Persze itt is megjelentek a kémek, de inkább egyéni akcióknak tekinthetők ezek a cselekmények, mintsem vezetés alatt álló szervezett formáknak. Az igazi áttörést ezen a téren a XX. Század első negyedétől számítják és napjainkban szó szerint a csillagos ég a határ. A történelem hosszú századai során színes legendák szövődtek a hírszerzők mitikus homályba burkolt alakjai köré, nagy eseményeket, birodalmak sorsát eldöntő fordulatokat tulajdonítottak tevékenységüknek. Mata Hari, Redl ezredes, Karl Schumacher, „a császár kéme” és társaik élete mindmáig hálás témája a bestseller- és forgatókönyvíróknak. Ugyanezt tapasztalhatjuk a II. világszabadságharc hírszerzőinél is: Richard Sorge, a „Vörös Zenekar” önfeláldozó hősei és Wilhelm Canaris életéről könyvtárnyi munka jelent meg. Egy fontos dologra azonban csak óvatosan utal a legtöbb szerző: a technika, főleg a híradástechnika fejlődése, a rádiólehallgatás, a gondos és aprólékos, leginkább nyílt forrásokból merítő kiértékelő, elemző munka sokkal több, s főleg megbízhatóbb adatot szolgáltatott az ellenfél erőforrásairól, szándékairól vagy csapatmozdulatairól, mint a legmegbízhatóbb és legeredményesebb hírszerzők.
A rádiótechnika fejlődése és elterjedése forradalmasította a hírszerzést. A rádió jelentőségét először a szovjet hírszerző szolgálatok ismerték fel, amelyek már a harmincas évek elején ellátták megbízottaikat adó-vevő készülékekkel. Röviddel ezután a német katonai hírszerzés, az Abwehr is követte a szovjet példát, majd az évtized végére valamennyi jelentősebb hírszerzőszolgálat tevékenységének fő területét az éteren át nyert információk gyűjtése, az üzenetek megfejtése képezte. A rádióháború leglényegesebb részét a siffrírozott jelentések megfejtésére, az ellenséges kódrendszer megismerésére történő erőfeszítések alkották. E téren a háború előtt a németek pillanatnyi előnyre tettek szert az ún. Enigma kódoló és dekódoló gép megtervezésével. Olyan írógép volt, amelynél rotorok szabályozták bizonyos kódnak megfelelően az egyes billentyűk transzponálását. A rotorok minden leütés után átfordultak, ily módon ugyanazon szövegben bármely betű vagy szám tetszés szerinti variációban jelent meg a szövegben. A ragyogó és szinte megfejthetetlen gép azonban nem segített a németeken, mivel már 1939 szeptemberében Colin Gubbins őrnagy, az angol M. I. 6 (Military Intelligence) osztályvezetője megszerezte lengyel segítséggel a gép egyik példányát, és kalandos úton kimentette a lángban álló Varsóból. A titok birtokában az angolok a Londontól mintegy 100 km távolságban fekvő Bletchley városában, kiváló tudósok bevonásával, létrehozták az Ultra fedőnevű dekódoló központot, mely a háború alatt a német jelentések megfejtésével és hamis információk továbbításával segítette az antifasiszta szövetség háborús erőfeszítéseit. Az ugyancsak nehezen megközelíthető japán kódot viszont az amerikaiak fejtették meg, így a szövetségeseknek sikerült megnyerniük a „titkos háború” egyik jelentős csatáját. Természetesen a „hagyományos” hírszerző ügynökök is megmaradtak, sőt számuk minden eddiginél magasabbra emelkedett. Ez a jelenség a globális és totális méretű háború követelményein túlmenően azzal is magyarázható, hogy a veszélyes kémszolgálat elvállalásának korábbi motivációi – hazaszeretet, kalandvágy, anyagi előnyök szerzése – mellett új tényező is hatott: az ideológiai elkötelezettség. A legsikeresebb hírszerzők ún. „alvó” kémként kezdték veszélyes pályájukat, vagyis hosszú évekkel tényleges működésük előtt beépültek az ellenséges országba, itt egzisztenciát teremtettek maguknak, esetenként fontos beosztásba emelkedtek. Csupán akkor kezdték el kémtevékenységüket, amikor már minden gyanún felül állottak. A kommunista Richard Sorge pl., aki már az 1920-as évek végén kapcsolatba került a szovjet hírszerző szervekkel, csupán 1939-től küldött rendszeres és fontos jelentéseket Vlagyivosztokba. A titkos háború fontos elemét képezte az antifasiszta partizánmozgalmak irányítása és támogatása. A legsikeresebben a Szovjetunió oldotta meg a megszállt területeken működő partizánosztagok tevékenységének összehangolását. Ugyanekkor a partizán csoportok és a német vonalak mögé beszivárgott felderítő alegységek rádióadásaikkal nagy szolgálatot tettek az ellenség szándékainak, csapatösszevonásainak feltárásában. Az egyébként jól működő német lehallgató szolgálat 1943-tól kezdve tehetetlenül állt a nagyszámú, jól rejtett, eredményesen dolgozó szovjet felderítővel szemben. Többnyire sikerek jellemezték a felettébb kalandos módszerekkel dolgozó angol SOE (Special Operation Executive) tevékenységét is. Folytatjuk…

Jövőnk.info – Hírfigyelő Szolgálat

Ukrajna: Terroristák elfoglalták a Rivnei atomerőművet

Az Oroszország Hangja értesülése szerint a mai nap folyamán a "békés tüntetők" stratégiai objektumokat foglaltak el - köztük a Rivne városban található atomerőművet. Az erőmű megrohamozása után elfoglalták az adminisztratív blokkokat, felgyújtották a levéltárat és a fő szervert. Most ellenőrzésük alatt tartják a terület fő energiaforrását, de nem tudják, mit kezdjenek vele. Ezzel az Európai Unió és a NATO közelebb sodorta Európát egy nukleáris katasztrófához, mint a nyugati tömb a hidegháború során valaha.

Hídfő.net | Terroristák elfoglalták a Rivnei atomerőművet
Belügyi egységek próbálnak védekezni a felfegyverzett "tüntetők" ellen.
http://www.hidfo.net/2014/02/20/ukrajna-terroristak-elfoglaltak-rivnei-atomeromuvet
Nukleáris veszély Európában? – Radikális banditák kezén egy ukrán atomerőműBékés tüntetők a kijevi  Függetlenség teréről 2014 Február 20. Fotó Reuters Maks Levin  Forrás rt com

“Az ukrajnai ellenzék elfoglalta a Rivnei atomerőművet” – írta az Oroszország Hangja. Majd így folytatta:

“Ma reggel a “békés tüntetők” stratégiai objektumot foglaltak el – atomerőművet Rivne városában. Az erőmű megrohamozása után, az aktivisták elfoglalták az adminisztratív blokkokat, felgyújtották a levéltárat és a fő szervert.

Most ellenőrzésük alatt tartják a terület fő energiaforrását, de nem tudják, mit kezdjenek vele…” – fejezte be az Oroszország Hangja, s ezt rajtuk kívül nem is hiszi el senki.

A radikális banditák, nagyon is jól tudják, hogy mit kezdjenek az atomerőművel. Nem kell különösebben érteniük hozzá, mert egy ilyen stratégiai fontosságú objektum zsarolásra kitűnően alkalmas!

Egyrészt kezükben észak-nyugat Ukrajna szinte teljes energiaellátása, – már, ha értenek hozzá, – de ezen kívül kezükben a nukleáris fűtőanyagok, – melyekkel iszonyú pusztítást vihetnek véghez Nyugat-Ukrajnában, de még az Európai Unió területén is. – Ha úgy gondolják, – vagy csak egyszerűen nem értenek a nukleáris technológiához.

Bármi is a szándékuk, az elbánás velük szemben megváltozik. Már nem köztörvényes radikális banditák, – mivel elbizakodottságukban átlépték a kritikus határt, – egy stratégiai fontosságú állami létesítmény erőszakkal való elfoglalásával.
Innentől már terroristáknak minősülnek.

*A Rivnei atomerőmű működésében már eddig kétszer jelentkeztek zavarok, mind a két esetben 2008-ban.

Első esetben; június 10-én, közép-európai idő szerint 11 óra 10 perckor szivárgást észleltek a hermetikusan zárt térben…

Második esetben; július 25-én, az atomerőmű harmadik reaktorában a gőzfejlesztő vízszintje lecsökkent és az ezt követő riasztás automatikusan leállította a reaktort. (Forrás: karpatinfo.net)*

Nos, – ez az erőmű került hozzá nem értő agresszív banditák, – immáron terroristák kezébe.

28 éve, Csernobil óta, – nem volt ilyen közel Európa, – a nukleáris katasztrófához.

A  Rivnei atomerőmű

Szabad Riport
Ukrajna: Volt izraeli tisztek képzik ki és vezetik a tüntetőket


Az International Business Times c. lap angol kiadása és a presstv.ir hozták le a cseppet sem meglepő hírt, miszerint izraeli tisztek vezénylik civilnek álcázva magukat az ukrajnai drámai eseményeket.

Hídfő.net | Ukrajna: Volt izraeli tisztek képzik ki és vezetik a tüntetőketNemcsoda, hogy ennyire erőszakosak a tüntetések, hiszen az internacionalista zsidó amikor veri a gójt, legyen az ukrán, magyar vagy orosz, neki az dicsőség.

A szóban forgó izraeli tisztek neveit nem közölték, de azt hírül adták, hogy Kijev számos pontján bukkantak fel a erőszaktevők élén. Ezek a tisztek, állítólag Ukrajnában születtek, de elvándoroltak Izraelbe. Most pedig visszatértek. Ezt támasztja alá az az ukrán sajtó által megszellőztetett híranyag is, miszerint a demonstrálókat egy milliárdos zsidó üzletember pénzeli. Állítólag a Moszad is aktívan részt vesz az utcai zavargások szításában és rendőrök elleni támadásokban.A presstv.ir riportja az ominózus ex(?)-izraeli tisztek szerepéről, elsősorban angolul tudó olvasóinknak javasoljuk.

Mindenesetre tavaly decemberben a Jewish Telegraphic Agency hírügynökség is beszámolt arról, hogy nagy létszámú zsidó fiatal is részt vesz a tüntetéssorozatban. Ezek a zsidó fiatalok az elmondások szerint nagyon aktívak azóta is a barikádok építésében és a rendőrverésben, leginkább azok, akik egyébként is nemzetközi zsidó szervezeteknek dolgoznak, mintpl. a JDC, Hillel vagy a Limmud. Nem valószínű, hogy ez véletlen egybeesés a fent említettekkel.
Dunai István


UKRAJNA! FIGYELEM! PROVOKÁTOROK! EZEK A JOBB SZEKTOR EMBEREI! -A kezükben lévő AK “régi tipusú” hosszúcsövű fegyverek a Belügyminisztérium Nyugat-ukrajnai kifosztott raktáraiból valók! A Berkutnak modernebb fegyverei vannak!
-A karjukon lévő karszalag azért van, hogy meg tudják magukat különböztetni! Nincs a ruhájukon “BERKUT” jelzés
-Bakancs helyett könnyű utcai cipőket viselnek!


(Марина-Бaл-Pад-из Киева)


Újabb zavargások Kijevben,erőszakos összecsapások és lángoló gumiabroncsok.

Az ukrán felkelők újrakezdték az összecsapásokat a rendőrökkel a fővárosban, az ellenzék megpróbálja megbénítani a parlament munkáját.
A tüntetők kövekkel dobálják a rendőröket, válaszul könnygázt és kábítógránátot kapnak.
A biztonsági erők megkezdtek egy terrorelhárítási műveletet a Függetlenség terén Kijevben.
Berkut rendőri erők és három vízágyú gyűlt össze a helyszínen, míg a páncélozott csapatszállítók állítólag elvonultak a térről.
A tüntetők a helyszín sürgős elhagyására szólították fel a nőket és gyerekeket amikor kábító gránátok robbantak a téren.
A belügyminisztérium beszámolója szerint három rendőr vesztette életét kedden az összecsapásokban. Egyikük nyaklövést kapott majd a kórházba szállítás közben meghalt a mentőben. Később másik kettő is lőtt sérüléssel halt meg a kórházban.
Legalább 157 rendőr kapott orvosi ellátást a minisztérium beszámolója szerint. A belső biztonság öt katonáját érte lövés Kijev központjában. Az egyik katona sérüléséből egy pisztoly lövedéket távolítottak el.
Hét civil halt meg a keddi zavargásokban, közölte a rendőrség. Egy a Régiók Pártja irodájában, három a tisztviselők házában, egyikük lelőtték a Mazepa utcában, ketten pedig szívrohamban haltak meg az Institutskaya utcában az Interfax szerint.
Becslések szerint 185 tüntető kért orvosi segítséget Kijev egészségügyi központjában, helyi idő szerint 20:00 órakor.
Állítólag az egyik tüntető elvesztette a kezét amikor felrobbant egy sokkoló gránát. A beszámolók szerint az események sűrű sorozatában jelen lévő riporterek közül többen is szenvedtek a könnygáz hatásától.
A rendőrség gumilövedékeket vet be a tüntetők ellen. A tüntetők elfoglaltak több kamiont is, melyekkel lezárták a főváros központjába vezető utakat és egyet közülük fel is gyújtottak kedden reggel.
A tüntetők több, a parlament felé vezető utcában is gumiabroncsokat égetnek. A tüntetők felbontották az utcakövet hogy azzal dobálják a rendőröket a füstgránátok mellett.
A délutáni órákban a radikális szélsőjobboldaliak aktívan kiveszik a részüket az összecsapásokból miközben azt kántálják a rendőröknek : "Fasiszták!"
A tüntetők az egyik elfoglalt járművet használták fel a hatóságok ellen, egyenesen a rendőrök sorfalának vezették azt.
A tüntetők megpróbálták visszafoglalni a kijevi városházát, amit korábban kiürítettek.
"Tüntetők próbálják meg elfoglalani a kijevi városházát, gumiabroncsokat égetnek és molotow koktélokkal dobálják az épületet" közölte a kijevi rendőrség sajtószolgálata az Interfax-Ukrajnát idézve.
A védelmi minisztérium felszólította a tüntetőket, hogy állítsák le az egyik parlamenthez közeli épület megszállásátl, amit korábban elhagytak.
A Minisztérium weboldalán olvasható: "A Védelmi Minisztérium vezetése azt követeli, hogy a tüntetők azonnal ürítsék ki a Központ Tiszti Klubot és ne tegyenek provokatív intézkedéseket amelyek a jövőben a helyzet súlyosbodásához vezethetnek.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat és a Belügyminisztérium közös nyilatkozatban arra figyelmeztetik a lázadókat,hogyha a "betegség" nem fejeződik be, a rend helyreállítása érdekében intézkedéseket fognak tenni délután 4 óra után.
A régiós kormánypárt egyik irodájának épületére molotow koktélt dobtak, a tűz belülre is átterjedt. Ezt követően a tüntetők betörtek és kiutasították a személyzetet. Körülbelül 20 nő hagyta el az épületet az égő ajtón keresztül, miközben a technikai személyzet bent maradt.
A tüntetők felgyújtottak egy autót az irodaház udvarán, és megtámadtak két további autót amelyek elhagyták a helyszínt.
A rendőrség ellentámadást indított nemsokkal azután, hogy a tüntetők elfoglalták a kormánypárti irodát. Több mint 2000 rendőr, és ezer kormánypárti támogató megtisztították az épületet a tüntetőktől, és lehetővé tették a tűzoltók számára hogy megfékezzék a lángokat.
A tüntetők azt állítják, hogy elfoglalták a Tiszti Házat Kijev központjában.
A parlament épületében mintegy 50 parlamenti képviselő az ellenzéki pártokból akadályozta az elnökséget és a szószéket, mert a parlament titkársága visszautasította a törvénytervezet regisztrálását melyet a Haza párt vezetője Arseniy Yatsenyuk javasolt.
Az ellenzéki vezető Vitaly Klitschko kiadott egy nyilatkozatot, mondván, hogy pártja, az Udar, és más ellenzéki pártok készek, hogy egy új koalíciós kormányt alakítsanak.
Az ellenzék az ukrán hatóságokat hibáztatja az erőszak miatt.
"Az utcai összecsapásokat a kormány provokálta ki." állította a szélsőjobboldali Szabadság párt vezetője Oleg Tyagnibok, aki egyike volt a gyűlés vezetőinek amely ma reggel békésen indult, de kevesebb mint egy óra alatt erőszakossá vált.
Az ellenzéki vezető elmondta az újságíróknak kedden, hogy az ő véleménye szerint a hatóságok provokálták az ellenzéket többször is.
"Először is, provokáltak minket, mert nem voltak hajlandóak regisztrálni a tervezet dokumentumait a parlamentben, így kényszerítve minket, hogy blokkoljuk a szónoki emelvényt " állította, Tyagnibok.
Egy másik provokáció szerinte az volt, hogy a kormány utasította a Berkut rendőrséget, hogy lőjön kábító gránátokat és gumilövedékeket, miközben a kormányt támogatók ütőket használtak és kövekkel dobálták a "békés demonstrálókat".
Mentőautót kellett hívni a parlament elnökéhez, Vladimir Rybak-hoz aki állítólag magas vérnyomással küzd.
A kormányzó Régiók Pártja képviselői állítólag elhagyták a parlamentet , mert a párt úgy döntött, nem fog szavazni ilyen feltételek mellett.
"A törvénytervezet nem jegyezhető be, ha az sérti az alkotmányt és a parlamenti szabályokat," mondta a Régiók Pártjának parlamenti képviselője, Jurij Miroshnichenko, hangsúlyozva, hogy az ellenzék határozattervezete, a felhívás alkotmányos változás, ami valójában illegális. A párt azt tárgyalja, hogy változtatások a jelenlegi alkotmány szerint a tisztességes eljárásnak számítanak-e?
Oroszország felszólította az ukrán ellenzéket, hogy tartózkodjanak a "fenyegetésektől és az ultimátumoktól", és kezdjenek párbeszédet az eljáró kormánnyal.
Fenntartja nyilatkozatát az orosz külügyminisztérium, miszerint :"Ami Kijevben történik közvetlen következménye a politikai elnézésnek, azoknak a nyugati politikusoknak a részéről és az európai struktúráktól, amelyek már a válság kezdete óta szemet hunytak az agresszív intézkedésekre és a radikális erőkre Ukrajnában, ezzel ösztönözve őket a további eszkalációra és provokációkra a törvényes hatóságok ellen."
Az Európai Unió bírálta a keddi erőszakot. Az Európai Unió külpolitikai vezetője, Catherine Ashton azt mondta egy nyilatkozatában, hogy ő "elítéli az erőszak alkalmazását, beleértve a közösségi és párt épületek elleni támadásokat", és sürgeti az ország politikai vezetését, hogy oldja meg a válságot.
Az amerikai ukrán nagykövet, Geoffrey Paytt a Twitter oldalán azt nyilatkozta: " Akik az erőszakot táplálják, maguknak okozzák a szankciókat"
A NATO főtitkára Anders Fogh Rasmussen fellebbezett mindkét félnek, az ukrán konfliktusban, hogy elkerüljék a további erőszak fokozódását. Tette ma közzé egyik közleményében Brüsszelben.
Szerdán az orosz külügyminiszter-helyettes Grigorij Karasin konzultációt tartott ukrán kollégájával Ruslan Demchenko-val.
A találkozónak nincsen rejtett napirendje, hangsúlyozta az orosz diplomata, de a felek határozottan fogják megvitatni a jelenlegi ukrajnai helyzetet.
Az ellenzék követeli a 2004-es alkotmány visszaállítását, amely Ukrajnát parlamentáris és nem elnöki köztársasággá teszi meg. A kormányzó párt ragaszkodik ahhoz, hogy az ellenzéki felhívások önmagában sértik az ukrán alkotmányt.

Forrás: RT.com

A forradalom - kis emberek és nagy álmok a nagypolitika csapdájában

Az ukrajnai történések értelmezése sem a helyi lakosság, sem a külső szemlélők számára nem egyszerű feladat. (Holott nagyon is az, ha ismerjük a forradalmak természetét és azok mozgatórugóit.) A nagypolitika "beavatkozása" és a nyugati világ szerepe a történésekben aligha hagy maga után kétséget bárkiben. Ugyanakkor megtévesztő lehet a különböző csoportok részvétele, a tüntetők követelései. Kezdve a korrupt, igazságtalan politikai rendszer (melyet magunk is ismerhetünk) ellenzésétől a kifejezetten hazafias hangvételű, nacionalista megnyilvánulásokig.
Ukrajnában semmi más nem történik, mint ami általában a forradalmak alkalmával. Tipikus forgatókönyv, és tipikus történések. Hozzá tartoznak ezekhez azok a "megtévesztő" jelenségek is, mely a kiindulóponttal ellentétesen, akár rokonszenvesek is lehetnek. Pl. a Lenin-szobor ledöntése.
A forradalmak a legritkább esetben születnek spontán módon. Alig tudnánk ilyenre példát mondani, azok is meglehetősen elszeparáltak, és rövid életűek voltak. A nagy forradalmak hátterében rendre mögöttes erőket találunk. Ezek indítják meg a folyamatokat, és rendszerint a végén ezek szüretelik le azok kétes gyümölcsét is. A kezdet és a vég között pedig gyakorlatilag bármi történhet, akár olyan események, megnyilvánulások, olyan eszmék és személyek, csoportok is feltűnhetnek, melyeknek valami kevés közük van a forradalom valódi céljaihoz, kiindulópontjához és a mögötte állókhoz, akár homlokegyenest velük ellenségesek. Ez a háttérerők számára gyakorlatilag lényegtelen. A lényeg a felfordulás, zavarosban lehet halászni. Mikor pedig letisztul a kép, minden a helyére kerül - a forgatókönyvírók elképzelései szerint.
Nem ismeretlen számunkra, magyarok számára ez a kép. Az 1956-os forradalom alkalmával (mely szintén nem spontán indult, magától nem kerül az utcára egy teherautónyi fegyver) a legkülönbözőbb elképzelésű csoportok harcoltak, ki-ki saját elképzelései mentén, saját céljaikért. Zsidó bolsevistáktól a reformkommunistákon át a nemzetiszocialistákig.
Ukrajnában köztudottan az európai uniós társulási megállapodás elutasítása miatt kezdődtek a tüntetések, tehát már az elejétől egyértelműen nyugati érdekek szerint. Ahogy végig asszisztál is a nyugat a zavargásokhoz, és "feltételezhetően" (a forradalmak természetét és a nagypolitikai játszmákat ismerve bizonyosan) operatívan is részt vesz azokban. (Lásd: ukránul nem is beszélő, nyugatról importált "tüntetők" feltűnése.)
Az események folyamatában bekapcsolódtak a különböző nézetű és célú csoportok is, ki-ki a saját érdekeit igyekezve érvényesíteni az előállt instabil helyzetben. Ezek között akár lehetnek pozitív, szimpatikus törekvések is.
Azonban a történések mögé kell látni, ismerve a célt. Nem a kis emberek nagy álmait, mert azok legfeljebb elhangzanak, megteszik a kötelességüket (szerepet vállalnak a rombolásban), aztán szerte foszlanak. Ami diktál, és dönt, az a háttérben meghúzódó nagypolitikai érdek. Nincs olyan erő a palettán (nagyon ritkán lehet), ami ezt áthúzhatná.
Az egyetlen kérdés tehát, hogy melyik nagyhatalmi politikai erő kerül ki győztesen? A helyzetből, ami belülről és laikus külső szemlélőként zavaros. Felülről viszont, a döntő tényezők számára kevésbé.
Haza vonatkozású megjegyzés: okuljunk magyarok! Mert bármikor megtörténhet (ahogy történt is hasonló, lásd: 2006), hogy nemes eszmények és jogos törekvések mentén magunk is gyalogokká válunk egy nagy játszma sakktábláján!
Figyelj! És gondolkodj!
Juhász Pál

A hazai liberális média kiárusítja Ukrajnát is

A zsidókkal alaposan feltöltött hazai liberális média két éllovasa az index.hu és a 444.hu az ukrán tüntetők pajzsra emelésében jeleskedik. Forog a gyomrunk a magukat zsurnalisztának nevezett férgek tevékenységétől, akik azt hiszik az újságírás a nép félretájékoztatásából áll, pénzért természetesen. Gazdáik parancsára most épp krokodilkönnyeket morzsolnak az ukrán "tüntetőkért", akikről már derülnek ki az érdekesnél érdekesebb információk. Ugyanúgy, ahogy a szíriai terroristák voltak néhány hónapja még a szabadságharcosok, Asszad meg a véreskezű gyilkos. Aztán a szívevős meg a gyerekkórházas hírek után fülüket farkukat behúzva agyonhallgatták a dolgokat, igen, ugyanaz a két szép szennymédium. Javasoljuk olvasóinknak, hogy lebbentsék fel a félretájékoztatás fátylát barátaik és rokonaik szeméről is, mert zavaró híreikkel akadájozzák a helyes véleményformálást, hazaárulókat tüntetnek fel szabadságharcosnak.
Bezzeg 2006-ban a liberális média szerint Gyurcsány Ferenc volt az államférfi, akinek helyén van a szíve, és a tüntetők meg a csőcsellék és a söpredék. Gyurcsány és a liberálisok egekbe magasztalásával nem fukarkodnak azóta sem. Félretájékoztató kedvenceink pedig épp az ukrán nép érdekei melett állnak ki. Micsoda érdekességek!
Nagy Kálmán

Pintér összehívta az operatív törzset

Pintér Sándor belügyminiszter csütörtök reggel összehívta az ukrán helyzet kezelésére létrehozott operatív törzs ülését. A média szerint az ülésen részt vevő szervezetek, így például a rendőrség, a katasztrófavédelem, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, az Országos Mentőszolgálat és "más érintett szervezetek" felkészültek az ukrajnai válsággal kapcsolatos esetleges események kezelésére.
Ennek kapcsán a "más érintett szervezetek" az érdekes, - láthatóan nem akarják nagy dobra verni, hogy az ukrán helyzet kezelése főként a honvédelmi tárcára tartozik.
Orbán Viktor január végén a Visegrádi Négyek miniszterelnökeivel folytatott találkozó után szólította fel a belügyminisztert operatív törzs létrehozására. Azt követően azonnal összehívták a Visegrádi Négyek belügyminisztereit, majd John McCain arizonai szenátor körbejárta az Ukrajnával szomszédos országokat, ahol minden esetben a nagyobb pártokkal és legbefolyásosabb politikusokkal tárgyalt.
John McCain katonai kapcsolatainak köszönhetően (nagyapja, apja, valamint maga McCain is a Haditengerészeti Akadémiára járt, valamint a CIA funkcionáriusaként otthonosan mozog katonai körökben) eddig minden esetben kulcsfigurája volt a NATO-beavatkozás előtt álló országok szomszédainak felhasználásában és finanszírozásában. McCain tárgyalt a V4 országok belügyminisztereivel, amely tárgyaláson több amerikai hírszerző tiszt is megjelent.
Ezek után túl egyszerű lenne a probléma látványos elbagatellizálásának nevezni azt a mutatványt, amit a hazai média művel az ukrán helyzet kapcsán létrehozott operatív törzs ügyében.
A Pintér Sándor féle operatív törzs létrehozását követően az orosz média is foglalkozni kezdett Magyarország expanziós terveivel. A politikus.ru elemzői valószínűsítik, hogy a közeljövőben a V4 országok közösen kezdenek katonai agressziót Ukrajna ellen.

http://www.hidfo.net/2014/02/20/pinter-osszehivta-az-operativ-torzset


Döbrögi és szűk katasztrófaudvartartása-Sintér Satya belügyi főnyalonc és Hajdú Főstrázsamester a Terrorelhárító Központ nagyhatalmú Góréjának társaságában- megvizslatja az ukrán-magyar határ térségét.
Helikopterrel indultak a szemlére. Rejtély, hogy a Golyófejű Hende és Bakondi katasztrófaügyis miért nem csatlakoztak a repülő könitményhez? Mindenestre a Nemzet Patkánya személyesen akar körülnézni a régióban, és ellenőrzi állitólag a magyar hatóságok és közegészségügyi intézmények felkészültségét, valamint a biztonsági erők(??) vezetőit is odacsőditette. Hogy mire fel ez a nagy nekibuzdulás?-senki nem érti. Hiszen ha három-négy markosabb ukrán cigicsempész nekiveselkedne, úgy széjjelhánynák a környékbeli magyar “biztonsági erőket”, hogy a Jóisten is komoly belépődijat fizetne a látványért.
Döbrögink a “MOST HELYZET VAN!”-állapotot kihasználva, végre Vezénylő Tábornokot is játszhat.
Holnap pedig facebook-profilján majd jelentést tesz országnak-nemzetnek, hogy…

Mert ugye ő a Vezénylő Tábornok!

http://balrad.wordpress.com/2014/02/20/dobrogi-az-ukran-magyar-hatarhoz-repult/

Önellátás A-Z-ig

Butít-e az internet?


A világhírű író és a nagytekintélyű publicista egyetért abban, hogy az új generációk rémisztően tájékozatlanok a múlt dolgaiban. Umberto Eco szerint ezen az internet okos használatával lehetne javítani, Eugenio Scalfari viszont úgy véli, hogy éppen az internet miatt köszöntött be a tudatlanság új korszaka.
„A memória úgy ellaposodott sokaknál, hogy kizárólagos jelen időbe sűrűsödött össze a világ, amelyben minden tehén fekete” – írja Umberto Eco az Espresso véleményrovatában.
Az olasz állami televízió napi kvízműsorában négy játékosból három nem tudta, hogy Hitler 1945 után már nem élt. A negyedik azért találta el a helyes választ, mert a helyteleneket a többiek már kilőtték. Volt, aki azt tippelte, hogy Hitlert 1979-ben választották kancellárrá. Egy következő kérdésnél pedig a rokonszenves versenyzők ugyanezt a hibát Mussolininál is elkövették: „A szép Ilaria szerint Mussolini 1964-ben találkozott Ezra Pounddal.” Igaz, Raffaellónál azt látjuk, hogy Szűz Mária reneszánsz öltözéket visel, tehát korábban is előfordult, hogy a múlt korszakai között nem differenciáltak az emberek. De ma, az internet korában talán könnyen különbséget lehetne tenni a nácizmus és a holdra szállás kora között.
Eugenio Scalfari szerint viszont éppen hogy nem. A La Repubblica című baloldali napilap alapító főszerkesztője szerint, aki olyannyira tekintélyes értelmiségi, hogy amikor ateista oldalról nyilvánosan kérdéseket intézett Ferenc pápához az élet nagy kérdéseiről, a címzett minden egyes kérdésre részletes választ adott Scalfari lapjában. A veterán publicista odáig hajlandó követni Ecót, hogy a mai nemzedéknek fogalma sincs a történelemről. De azt már nem fogadja el, hogy az internet lenne a megoldás. Hiszen a mesterséges memória éppen hogy egyik oka a gondolkodás ellaposodásának. Először is felment az emlékezet működtetése alól. Másodszor is elvon az élő emberek társaságától, azt a látszatot keltve, hogy egyre több emberrel állunk kapcsolatban. Harmadsorban pedig az internet szűkíti az írás terjedelmét, és ezzel a gondolkodás mélységét. Ma már a pápa is „twitterterjedelemben”, maximum 140 leütés keretében fogalmazza meg üzenetét, de ez a formátum nem alkalmas bonyolult gondolatok kifejtésére. „Több ez, mint generációs betegség: korszakváltás történt” – zárja hozzászólását Scalfari.
Eco azonban nem ilyen pesszimista. Mindenekelőtt megállapítja, hogy az internet fejlődését, terjedését nem lehet megállítani, jobb tehát, ha nem harcolunk ellene, hanem megpróbáljuk a gondolkodás szolgálatába állítani. Felemlíti, hogy Platón Phaidroszában a fáraó szemrehányást tesz Theut istennek, amiért megajándékozta az embert az írással, így ugyanis a halandók nem fogják majd használni a memóriájukat. Márpedig, mint kiderült, az írás éppenséggel a memória fejlesztésére is alkalmas volt: az emberek az írott szöveg tartalmát is elraktározták memóriájukban. Ugyanezt kellene elérni az internettel kapcsolatban is. Meg kell tanítani a fiataloknak, hogyan használják kreatívan. Például nem azt a feladatot kell adni nekik, hogy írjanak dolgozatot egy adott témáról, mert akkor összeollózzák az internetről és kész. Hanem azt kell tőlük kérni, hogy hasonlítsanak össze tíz, interneten fellelhető írást a szóban forgó kérdésről. Ha pedig még össze is ültetik őket utána, hogy megvitassák, ki mire jutott, ki melyik olvasmányt tartja jobbnak, még az elmagányosodást is le lehet küzdeni.
(metazin)

Opretthadseregünk Közép Afrikába utazik

Döntött a kormány a magyar katonai részvételről az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében (EUFOR RCA). Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny legfrissebb számában jelent meg.

A Magyar Honvédség állományából legfeljebb hat (váltási időszakban maximum 12) törzstisztet küldenek a missziót vezető műveletparancsnokságra, részben pedig a Közép-afrikai Köztársaság fővárosában települő hadszíntéri parancsnokságra a művelet mandátumában meghatározott ideig, de legfeljebb 2014. december 31-ig.


“Óh! Te mesebeli Afrika…!
(MTI)

14 lépés, hogy gyorsabban tanulj meg egy új képességet, mint ahogy azt el tudod képzelni

Amikor a Mátrix film a mozikba került, a fél világ el volt ragadtatva attól, hogy Neo és csapata másodpercek alatt képes volt megtanulni bármit. Harci helikoptert vezettek, és jobban harcoltak, mint Bruce Lee. Ahogy a technológia fejlődik és egyre gyorsabban tanulhatunk, a film mind közelebb kerül a valósághoz.
14 lépés, hogy gyorsabban tanulj meg egy új képességet, mint ahogy azt el tudod képzelni
Az interneten keresztül is megtanulhatunk bármit, és minden kérdésünkre kaphatunk választ is. Nem kell zseninek születni a sikerhez, hiszen a tanulási képességet is maximálisan ki tudjuk használni.
14 lépés, hogy gyorsabban tanulj meg egy új képességet, mint ahogy azt el tudod képzelni

1. Szétbontás

Ne az “egészet” akard megtanulni, hanem az apró részeket, egyszerre csak egy részterület szakértőjévé válj. Amikor a kis részeket már tudod, akkor áll össze az új készség. Például, amikor gitározni tanulsz, tanuld meg, hogyan kell az akkordokat lenyomni pengetés nélkül. Amikor képes vagy az akkordok közt váltani, akkor kezdj el csak pengetni.

2. Pareto-elv

A Pareto-elv kimondja, hogy a befektetett munka 20%-a adja az eredmények 80%-át. Amikor nyelvet tanulsz, észre fogod venni, hogy sok olyan szó van, amivel állandóan találkozol. Csináld azt, hogy először a leggyakrabban használt szavakat tanulod meg, és csak utána a többit.

3. Fogadj

Találj ki valamiféle “büntetést” magadnak arra az esetre, ha valamit nem tanulsz meg időre. Például a mozira félretett pénzedet add egy jótékonysági szervezetnek. De ha ez nem szimpatikus, fogadj egy barátoddal, és ö szabja meg a számodra azt, hogy mit kell tenned, ha nem jársz sikerrel a saját hibád miatt.

4. Rögzítsd magad

Visszanézni magadat egy videón: nagyszerű módja annak , hogy meglásd azokat a hibákat, ahol még sokat kell javítanod. Ez nagyon hatékony módszer: zenészek, színészek, előadóművészek, sportolók és a táncosok is használják.

5. Csatlakozz egy csoporthoz

A csoportos tanulásnak óriási előnyei vannak. Nem csak hogy képes vagy másoktól tanulni, de ösztönzően hat az együtt haladás. Legyen szó sakk klubról, vitacsoport, vagy akár személyiségfejlesztésről, kerülj kapcsolatba olyanokkal, akik hozzád hasonló gondolkodásúak.

6. Időutazás

Menj el egy könyvtárba. Bár szinte minden információ fent van a neten, még mindig léteznek könyvtárak. Legyen szó városi könyvtárról vagy egyetemi könyvtárról, meg fogsz lepődni, hány olyan könyv létezik, ami az interneten nem hozzáférhető. A nagyon régi könyvek tele vannak rejtett kincsekkel, és sok különleges bölcsesség található bennük.

7. Légy kaméleon

Kövesd a legnagyobb példaképed életét. Nézz meg egy videót róla, a munkájáról és utánozd, amit látsz. A vizualitás ugyanis nagyszerű módja annak, hogy felgyorsítsd a tanulási folyamatodat. A Youtube-on több ezer videó van minden egyes témában, használd ki.

8. K.O.N.C.E.N.T.R.Á.L.J

Járj addig tanfolyamra, amíg nem éred el a sikert! Amikor önerőből tanulsz, könnyű az első nehézségnél bedobni a törölközőt, pláne, ha tanulás közben nem zársz ki minden zavaró tényezőt. A mulitaskingról már sokszor bizonyították be, hogy nagyon káros hatással van a tanulás folyamatára. Egyszerre csak egy dologra koncentrálj, csak az új képesség elsajátítására összpontosíts.

9. Képzeld el

Az elme nehezen talál különbséget a valóság és a képzelet között. Ezért van az, hogy a sportolók gyakran előre is lejátsszák fejben a meccseket. Képzeld el magadat, hogy már sikeresen elsajátítottad az új készséget, és “emlékezz vissza” minden egyes lépésre, ami a sikerhez vezetett.

10. Keress egy Mentort

A siker nyomot hagy. Leghamarabb úgy válhatsz szakértővé, ha keresel valakit, aki már sikeres, és megnézed a példáján, hogy milyen hibákat nem szabad elkövetned. Megtalálni azokat a hibákat, amiket nem szabad elkövetni: szuper gyors tanulást és fejlődést tesz lehetővé.

11. A 20 órás szabály

Josh Kaufmann szerint a tanulás megalapozásához szükséges mágikus órák száma 20. Ez azt jelenti, hogy ha egy képesség elsajátítására már 20 órát ráfordítottál, ezzel megalapoztad az igazi elköteleződést. Kaufmann szerint a 20 órás szabály nagy segítség a kezdeti nehézségek legyűrésében is.

12. Gyakorlás

Nem nagy kunszt olvasni és információt gyűjteni, azonban nem kerülheted meg, hogy gyakorold is a tanultakat. Függetlenül attól, hogy felkészültnek érzed-e magadat (vagy sem), győződj meg róla, hogy a gyakorlati rész is jól megy. Kutatás … gyakorlat … kutatás … gyakorlat…

13. Rövid sprint

Ahelyett, hogy egyfolytában hosszú órákat tanulnál, 20-30 perces tanulási blokkok után kelj fel, és sétálj kicsit. Az agy sokkal jobban működik, ha adott időközönként rövid szüneteket iktatsz be. Ne “idő” alapon tanulj, hanem “hatékonyság” alapon.

14. Ünnepelj

A tanulás során, amikor győzelmeket érsz el, minden alkalommal ünnepeld meg. Amikor boldog vagy, az agyad endorfint és szerotonint szabadít fel. A pozitív érzések pedig lendületet adnak és ösztönöznek a célod elérésében.
És a legfontosabb: érzed jól magadat közben. Megtanulni egy új képességet, izgalmat kell, hogy adjon. Akkor haladsz jó úton, ha mindig alig bírod kivárni, hogy ismét gyakorolhass. Ez ad motivációt és turbó lökést ahhoz, hogy szeresd az életet, folyamatosan új dolgokat tanulj meg; kihívd saját magadat és le is győzd.
Sok sikert!

Motivator

GA Zjuganov: “Polgárőrséget kell felállitani a banderisták megállitására!”


A KPRF elnöke kommentálja az ukrajnai eseményeket.
“Teljes mértékben együttműködünk az Ukrán Kommunista Párt vezetőjével Petr Szimonyenkoval, és ösztönözzük Kelet, Közép, és Dél-Ukrajna területén önkéntes polgárőrcsoportok felállitását a banderista bandák ellen”-nyilatkozta az RSZN orosz hirügynökségnek GA Zjuganov KPRF-elnök. Számunkra Ukrajna ugyanolyan fontos partner mint Belorusszia. Családi, gazdasági téren számtalan kötelék fűz össze bennünket.
“Az amerikai nagykövet állandóan nyüzsög. Oroszország ukrajnai nagykövetét Zurabovot nem látni, nem hallani! Neki nincs cselekvési lehetősége?”
Gennagyij Zjuganov elmodta: a kijevi felfordulás minden egyes napja egymillió dollárba kerül.
GA Zjuganov emlékeztetett: az Orosz Állami Duma nyilatkozott, hogy hajlandó hatékony és konkrét segitséget nyújtani Ukrajna kormányának.
(kprf.ru )
Bal-Rad komm : Ha figyelmesen elolvassuk GA Zjuganov nyilatkozatát “…ösztönözzük Kelet, Közép, és Dél-Ukrajna területén önkéntes polgárőrcsoportok felállitását…”-gyorsan kikövetkeztethetjük: Nyugat-Ukrajna kimaradt a felsorolásból. Ez pedig azt vetiti előre, hogy az egységes Ukrajna de facto már valóban nem létezik!
Ezt pedig már-de jure-Ukrajna két részre osztása fogja követni!
Szomszédságunkban hamarosan megjelenik egy kellemetlen, állandó zsidó-nacionalista torzsalkodásoktól terhes állam, Galicia!
Innentől kezdve pedig egyre sürgetőbb a kérdés: mi lesz Kárpátaljával? Amely Kárpátalja viszont inkább Eurázsiai Unió-párti, mint EU-szimpatizáns!
Amely Kárpátalja Észak és Dél felől is erőteljes kék-fehér nyomás alá fog ezáltal kerülni.
Nyilvánvaló, hogy Galiciában a banderistákat el fogják taposni a NATO-erők!
Na!-onnantól lesz cifra a Nyugat-ukrajnai helyzet!
A most oly hevesen “szabadságért és függetlenségért” polgárháborúzó Szvoboda mit fog tenni? Hogyan fogja magyarázni saját bűnét és hülyeségét?
Feltételezhető, hogy a téli olimpia végeztével Oroszország is aktivizálni fogja magát Ukrajna ügyében.
Gyorshír: A rendőrség elhagyta Kijev központját?


Az Oroszország Hangja információi szerint: A rendőrség elhagyta Kijev központját, a kordonokat eltávolították, az utcákon egyetlen egy rendőr sincsen. Kevés a járókelő is.
Jelenleg zárva vannak a helyi bankok, üzletek és kávézók. Benzinkutak és kisebb standok még nem szüntették meg a munkát. Az ukrán főváros központi részén kaotikus a közlekedés, közlekedési lámpák nem működnek.
Vladimir Makejenko kijevi városi adminisztráció vezetője kilépett a kormányzó Régiók Pártja soraiból. Kijelentette, hogy személyes felelősséget akar vállalni a város életéért, ahol két nappal ezelőtt ismét nagyszabású összecsapásokra került sor a rendőrség és a tiltakozók között. Az események során 30 ember életét vesztette.
Többen értetlenül állnak a rendőrség ezen legutóbbi kivonulásáról szóló információ előtt. Ám az Ukrán Belügyminisztérium honlapja erről semmi információt nem közölt.
Egyvalami magyarázhatja csak a rendőrség kivonulásáról szóló információkat; Az Ukrán kormány a rendkívüli állapot bevezetésére készül és ebben az esetben a terrorfenyegetés miatt, – bevetheti a hadsereget is.

SzRTI


Engedélyezte lőfegyver használatát az ukrán Belügyminisztérium


Ukrajna Belügyminisztériuma közleményt adott ki és felhatalmazta a rendőri erőket, hogy éles lőfegyvert használjanak.
Mostanra 11 rendőr vesztette életét a Kijevben zajló fegyveres összecsapások során, az elmúlt 48 órában pedig mintegy 90 rendőr került kórházba lőtt sebekkel. A Belügyminisztérium a belvárosban rendőrökre lövöldöző mesterlövészek miatt engedélyezte a fegyverhasználatot önvédelmi célokra, mivel az utóbbi napokban a rendőrök saját alkotmányos jogaik által kötött céltáblaként voltak kiszolgáltatva a felfegyverzett utcai felforgatóknak.
Ami Ukrajnában zajlik, az tegnaptól nem "tüntetések" vagy "tiltakozás", hanem fegyveres felkelés.


Háttérművelet: a Fenevad által tulajdonolt Nyugat felvásárolta az ukrán törvényhozást


Alig néhány órával azután, hogy az ukrán Belügyminisztérium engedélyezte lőfegyver használatát a rendőrök számára önvédelmi helyzetekben, összeült a törvényhozás maradéka és meghoztak egy törvényt, ami elrendeli a rendfenntartó alakulatok kivonását Kijev belvárosából, valamint betiltja a lőfegyver használatát a rendőrök számára. A fővárosba kivezényelt rendőrök újra céltáblaként állnak a civilként harcoló nyugati katonák előtt. Hogyan lehetséges ez?
Az ukrán parlament határozatainak érvényességéhez a 442 képviselőből 226 jelenléte szükséges, a tegnapi szavazásra pedig 239 képviselő jelent meg az ülésteremben. Két nappal ezelőtt a fegyveres felforgatók betörtek a parlament épületébe, megöltek több rendőrt és biztonsági őrt, a képviselőknek pedig alternatív útvonalakon kellett elmenekülniük a parlamentből. A kormánypárti politikusok közül többen elhagyták az országot, mások egyszerűen nem jelentek meg a szavazáson, mert a rendvédelmi erők láthatóan nem tudják biztosítani az épületet. Emiatt Janukovics pártjából összesen 30 politikus jelent meg, az ellenzék pedig hatalmas többséggel megszavazta a hazaáruló törvényt.
Feltűnő, hogy a kaotikus helyzet ellenére az ellenzék teljes létszámmal megjelent. Úgy tűnik, a parlament megrohamozása, politikusok meglincselése részét képezte az ellenzéki pártok Berlinben, Angela Merkel német kancellárral leegyeztetett felforgató műveletének, ami ellehetetleníti a rendvédelem működését. A rendőrök most újra céltáblaként állnak Kijevben az atlantista ellenzék által elfogadott jogi korlátok miatt, ami kiszolgáltatott áldozattá tette őket, felsorakoztatva a NATO mesterlövészeinek célkeresztjébe. A nyugat terroristák alkalmazásával megfélemlítette a törvényhozás egy részét, hogy a belváros elfoglalását törvényessé tehessék a lefizetett ellenzékieken keresztül.

http://www.hidfo.net/2014/02/21/hattermuvelet-nyugat-felvasarolta-az-ukran-torvenyhozastEurópa közepén ütközet zajlik – Szüntessék be a vérontást!


Európa közepén ütközet zajlik Fotó ЕРА

Oroszország felszólítja az ukrán ellenzéket, hogy szüntesse be a vérontást

…”Az orosz fél követeli, hogy a „tér” a (Majdan) vezetői, – állítsák meg a vérontást országukban, haladéktalanul, fenyegetések és ultimátumok nélkül újítsák fel, a törvényes hatalommal folytatott párbeszédet…”

- Az Orosz Külügyminisztérium nyilatkozata -
Az orosz külügyi tárca a kijevi harcokat követően, – külön nyilatkozatot tett közzé az események kapcsán:
Kijevben és több ukrajnai városban az éjjel az ellenzék nevében fellépő radikális erők bűnös tevékenységének következtében vér folyt. Halálos áldozatok és sebesültek vannak, mind a polgári lakosság, mind az állam törvényes érdekeit és a jogrendet védelmező rendfenntartó erők körében.
Ukrajna nyugati megyéiben oda fajultak a dolgok, hogy a radikálisok a rendőrség, ügyészség, katonai alegységek épületeit foglalták el. Garázdálkodó ifjoncok rendőröket, katonákat sértegetnek és támadnak, akik között több tucatnyian megsérültek. Mára már nyilvánvaló, hogy a hatalom erőszakos megkaparintására irányuló kísérletről van szó.
Felháborodást vált ki az, hogy a radikálisok cselekedeteire nem reagálnak az ellenzék vezetői, akik a demokrácia és az európai értékek melletti elkötelezettségre vonatkozó demagóg szólamok leple alatt, – szemet hunynak a „barna” forradalom felett.
Nem látjuk az európai politikusok és struktúrák világos reagálását sem, ezek nem hajlandók beismerni, hogy a radikális elemek lépéseiért a felelősség, – az ellenzéket terheli Ukrajnában.
Szüntessék be a vérontást! Fotó ЕРА
Az orosz fél követeli, hogy a „tér” a (Majdan) vezetői, – állítsák meg a vérontást országukban, haladéktalanul, fenyegetések és ultimátumok nélkül újítsák fel, a törvényes hatalommal folytatott párbeszédet.
Ukrajna Oroszország számára baráti testvérország, stratégiai partner, és mi minden befolyásunkat arra használjuk fel, hogy az országot béke és nyugalom uralja.
3-ЕРА
4-ЕРА
5-ГР
7-ЕРА
9-ГР
10-ГР

Forrás: Oroszország hangja