2011. november 23., szerda

Kik vitték a négereket Amerikába?

A rabszolgák története Amerikában Christopher Columbussal kezdődik. Columbus amerikai hajóútját nem Izabella királynő, hanem Luis de Santangelo finanszírozta, aki 17.000 dukátot kölcsönzött hajóúthoz, amely 1492 augusztus 3-án kezdődött.
Columbust 5 zsidó kísérte, (feltehetően katolikusnak kereszteltek), Luis de Torres, a tolmács, Marco, a sebész, Bemal, az orvos, Alonzo la Calle és Gabriel Sanchez.
Gabriel Sanchez, a másik négy zsidó felbujtására rábeszélte Columbust hogy elfogjanak 500 indiánt és rabszolgaként eladják őket Sevillában, Spanyolországban. Columbus nem kapott semmi pénzt rabszolgák árusításából, hanem összeesküvés áldozata lett, melyet Bemal, a hajó orvosa talált ki. Columbust megbüntették és bebörtönözték az összeesküvés következtében. Ez volt a rabszolgaság kezdete az Amerikában.
A zsidókat 1492 augusztus 2-án elkergettek Spanyolországból, és Portugáliából 1497-ben. Sok zsidó emigrált Hollandiába, ahol felállították a Holland Nyugat Indiai társaságot az új világ kihasználására.
1654-ben az első kivándorló zsidó, Jacob Barsimson emigrált Hollandiából New Amszterdamba (New-york) és a következő évtizedben sok követte. A keleti part mentén, elsősorban New Amszterdamban és Newportban, Rhode Szigeten telepedtek le. Peter Stuyvesant kormányzó előírása megakadályozta őket abban, hogy a belföldi gazdaságban tevékenykedjenek, tehát ők gyorsan felfedezték, hogy az indiánok területe termékeny. Nem volt törvény, amely megakadályozta volna a zsidók kereskedelemét az indiánokkal.
Az első zsidó aki az indiánokkal kereskedett Hayman Levy volt, aki olcsó üveggömböket, szöveteket, fülbevalókat, karszalagokat és másik olcsó díszeket hozott be Hollandiából és ezekért értékes szőrméket cserélt. Haymant Levyhez hamarosan csatlakozták Nichola Lowe és Joseph Simon. Lowe kereskedelmének alapötlete a viszki eladása volt az Indiánoknak, szeszfőzdét állított fel Newportban, ahol alkoholos italokat állítottak elő. Rövid időn belül 22 szeszfőzde nyílt meg Newportban, mindannyian zsidó tulajdonban. Ez elzüllesztette az indiánokat, és sok telepes lemészárlásának lett oka.
Newport tengeri kikötője volt az első kereskedelmi központ a rabszolgakereskedésnél, a világ rabszolgakereskedési központja. Észak Amerikában hat zsidó közösség volt: Newport, Charleston, New-york, Philadelphia, Richmond, és Savannah. de voltak zsidók máshol is, szétszóródva az egész keleti part mentén. Bár New-yorkban volt a legtöbb zsidó, a második helyen ezen a téren Newport állt.
Egy hiteles, egykorú beszámoló, melyet hatóságok állítottak fel, 128 rabszolgaszállító hajóról számol be, melyek Charlestonban egy év során kirakodtak. Ezek közül 120 Newporti és Charlestoni zsidók tulajdona.


Egy portugáliai zsidó, Aaron Lopez, aki fontos szerepet játszik a Newporti rabszolgakereskedelemben

1726 és 1774 között a gyarmatok egész forgalmának iratai (beleértve Newportot), számlák, engedélyek, átvételi igazolások, és vámigazolások Aaron Lopez nevét tartalmazzák. Majdnem 50 évig a kereskedelem 50%-át ő folytatta. Volt pár olyan hajója is, amely mások neve alatt futott.
1749-ben alapították az első szabadkőműves páholyt, amelynek tagjai kilencven százalékban zsidók voltak. Húsz évvel később a King Dávid szabadkőműves páholyt alapították meg, melynek minden tagja zsidó volt, ezek egyike Mózes Seixas.


Mozes Seixas petíciója Washingtonhoz
Időközbenben a zsidó befolyás Newportban olyan arányokat ért el, hogy az elnök, George Washington meglátogatta a várost. Mózes Seixas beadványt írt, melyben kérte a zsidók teljes jogegyenlőségét a többi polgárral.
A petíció a legkevésbé sem törődik a négerek helyzetével, kizárólag a zsidóknak kér azonos jogokat a többiekkel. 1750-ben New york lakosságának 1/6-a volt néger, és délen többségben voltak.
A petíció eredményeképpen jogaik még növekedtek, és gyakorlatilag a teljes rabszolgakereskedelem kezükben volt, amit ma sok zsidó író megpróbál leplezni vagy kétségbe vonni.
A hajóskapitányoknak csak kb. 10%-a volt zsidó. Az évek során több mint 100 millió négert szállítottak Amerikába, azonban ezek 90%-a elpusztult az embertelen szállítási körülmények miatt.
Az életben maradottakat 20-60 fontért vették meg a kereskedők, majd több ezer fontért adták őket tovább. A betegek kikúrálására a zsidó kereskedők külön intézeteket hoztak létre a haszon növelése érdekében.
Néhány esetben a négereknek sikerült föllázadni és a hajót visszafordítani Afrikába.
Nagyszámú eredeti irat a Carnegie Intézetben tanúsítja Aaron Lopez folytatott levelezését a rabszolgaszállítás ügyében. Például a következők:
 • 1764 június 22, levél Kapitány William Steadtól Aaron Lopezhez.
 • 1765 július 22, levél Aaron Lopeztől Kapitány Nathaniel Briggshez.
 • 1765 július 22, levél Kapitány Abrahamhoz All-nak.
 • 1766 február 4, levél Kapitány William Steadtól Aaron Lopeznek.
 • 1766 március 7, levél Kapitány William Steadtól Aaron Lopeznek.
 • 1766 február 20, levél Aaron Lopeztől Kapitány William Steadnak
 • 1766 október 8, levél Kapitány William Steadtól Aaron Lopeznek.
 • 1767 február 9, levél Kapitány William Steadtól Aaron Lopeznek.
Iratok halálesetekről, az Othello nevű hajó kapitányának naplójából:
 • Február 6: egy ember megfullad rakodás közben
 • Március 18: két asszony kiment a hajóból mert nem voltak lelakatolva.
 • Április 6: egy ember halott flux következtében. (kétségtelenül ez egy betegség.).
 • Április 13: egy asszony halott flux következtében
 • Május 7: egy ember halott flux következtében
 • Június 16: egy ember halott Kapitány Henrynél.
 • Június 21: egy ember halott James Flussnál.
 • Július 5: egy asszony halott láz miatt.
 • Július 6: egy leány meghalt, két hónap betegség után.

http://mkh.valosag.net/index.php/koezzetevk/hatterhatalom/673-kik-vittek-a-negereket-amerikaba

Viktor Wolzek - A cionista terror kronológiája (A kezdetektől 1950-ig)

Az alábbiakban részletes történelmi áttekintést és kronológiát böngészhet a kedves Olvasó, amely a zsidó szupremacisták tetteit sorolja fel kezdet a kezdetétől, az ókortól napjainkig. Természetesen a lista korántsem teljes, és inkább világpolitikai jelentőségű eseményekre koncentrál, a modern kori történésekből pedig inkább az Egyesült Államokkal és Izraellel kapcsolatosakat emeli ki.
Így például hiába keressük a listán az 1919-es magyarországi kommünt, az ifjútörök mozgalom disznóságait, ami az örmények elleni népirtásban csúcsosodott ki, vagy a Solymosi Eszter-ügyet. Minden hiányossága ellenére azonban ez a Victor Wolzek által összeállított lista kiváló képet ad Sion népének ügyködéseiről, úgy politikai, mint kulturális, katonai vagy gazdasági hegemóniára valótörekvésükről. Rávilágít olyan összefüggésekre, amelyeket pedig jobbszeretnének titokban tartani. Biztos vagyok benne azonban, hogy egy szépnapon ezt a kronológiát történelmi forrásként fogják használni, és vészkorszakként fogunk visszatekinteni a világméretű cionista befolyásra XXI. század elején. Aztán majd két-háromszáz évvel később kezdődik minden elölről, ahogy mindig is volt...Kr. e. 950-930 körülJudea törzsét, azaz a zsidókat, és egy kisebb törzset, a benjamitákat elüldözik maguk közül az izraeliták. Ezek a csoportok Palesztínában,Kánaán déli részén telepednek le. Kiűzetésük oka az volt, hogy a többi izraelita törzs lázadónak és bajkeverőnek tartotta őket, különösen az"egy Isten" tanának sajátos értelmezése miatt.Kr. e. 400 körül Az immár független zsidó vallás, vagy ahogy ma ismerjük, a rabbinikus judaizmus történetének kezdete. A vallási tanokat egyelőre,csak szájhagyomány útján terjesztik. E vallás szerint a zsidók Istenkiválasztott népe, és minden más nép alsóbbrendű. Ez az első bigott vallási irányzat a történelemben. Az Ótestamentum és a rabbinikusjudaizmus nem ugyanaz! Kr. e. 4Jézus születése30 körül zsidók meggyilkolják Jézust, avagy megölik, ha ez jobban tetszik. Jézust különféle bűnök miatt Pilátus elé hurcolják, aki ártatlannak mondja ki. A zsidók erre dühödten követelik a halálát. "Pilátus pedig látván, hogy semmi sem használ, hanem még nagyobb háborúság támad, vizetvévén, megmosá kezeit a sokaság előtt, mondván: Ártatlan vagyok ez igazembernek vérétől; ti lássátok! És felelvén az egész nép , monda: Az ővére rajtunk és a mi magzatainkon." (Máté 27.24-25)66Zsidó felkelés Róma ellen. A zsidók elpusztítanak egy kisebb római helyőrséget Jeruzsálemben. Cestius Gallus, Szíria helytartója nagyobb haderőt küld a lázadás leverésére, de a zsidók ezt is visszaverik. Erre Róma 60 ezer jól felszerelt, veterán katonát küld. Galilea ostroma után körülbelül 100 000 zsidót ölnek meg vagy vetnek rabszolgaságba. A túlélők Jeruzsálembe menekülnek, ahol felkészülnek a város ostromára. 70 nyarán a római csapatok áttörik Jeruzsálem védelmét, és véres pusztítást végeznek.
Elpusztul a Második Templom is. Későbbi becslések szerint a lázadásban egymillió zsidó vett részt.132-135A Bar-Kochba féle felkelés. Zsidó gerillacsapatok 123-tól kezdve orvtámadásokat hajtanak végre a római csapatok ellen. Hadrianus császár a Hatodik Ferrata légiót küldi Judeába a terroristák felszámolására. 132-ben Simon Bar-Kochba vezetésével a zsidók 50 erődöt és 985 védtelenvárost és falut foglalnak el, köztük Jeruzsálemet. Rómából Publus Marcellust, Szíria helytartóját küldik ellenük, de a zsidók őt is, és Rufust is legyőzik. A part elfoglalása után tengeri csatákra is sorkerült. A zsidók hadiszerencséje akkor fordult meg, amikor Hadrianus Julius Severus csapatait küldte Judeába Britanniából, Hadrianus Quintus Lollicus Urbicus germániai csapataival megerősítve. Ekkor 12 légióharcolt Palesztinában. A zsidó haderő nagy létszáma miatt Severus nem kezdett nyílt csatákba, hanem a zsidó erődöket blokáddal és kiéheztetéssel gyengítette. Végül minden elfoglalt erődöt és települést elpusztítottak. 135-ben a római csapatok elfoglalták Bethar városát, ahol minden zsidót megöltek. A zsidók nagy részét rabszolgaként Egyiptomba deportálták. A zsidó települések újjáépítését megtiltották, Jeruzsálemet átnevezték Aelia Capitolina-nak, és megtiltották a zsidóknak, hogy a városban éljenek. Még a tartomány nevét is megváltoztatták, ezután Judea helyett Syria Palestina-nak nevezték. A zsidó vallás gyakorlását is megtiltották. Bár Hadrianus minden zsidó tőről fakadó gyakorlatot, így a kereszténységet is üldözte, a rabbinikus judaizmusra különös figyelmet fordított. Tilos volt a Tóra tanulmányozása, a sábesz megtartása, a körülmetélés, a zsidó tanácsok ülésezése, a zsinagógákban való találkozás és minden más rituális gyakorlat. Ezen események után kezdődött a zsidók világméretű szétszóródása, és a templomi gyakorlatok helyett adecentralizált, rabbinikus judaizmus elterjedése. A zsidó etnocentrikusság nagy dokumentuma, a Jeruzsálemi Talmud is a végsővereség után készült Tiberias városában.500-1300Az Encyclopedia Britannica szerint a középkori kereskedelem nagy részét a zsidó kereskedők bonyolították, kivéve Skandináviában, ahonnan kitiltották őket. Ellenőrzésük alatt álltak az ázsiai útvonalak is. Hatalmuk egészen a reneszánsz idők kezdetéig megmaradt, amikor kiüldözték őket szinte minden nyugat-európai országból. Az első ilyen ország Anglia volt 1290-ben. Franciaország követte a példát 1306-ban, majd Spanyolország 1492-ben, Portugália pedig 1498-ban. Ezután csak néhánynémet városállamba, Észak-Olaszország egy részébe, és az Avignon környéki pápai birtokokra maradt bejárásuk. Befolyásukat azonban alaposan megnyirbálták a negyedik lateráni zsinaton hozott rendelkezések.740Ázsiában, a mai Törökországtól északkeletre egy mintegy 4000 fős létszámú mongol-török gyökerű törzs, a kazárok zsidó vallásra térnek uralkodójuk,Bulan parancsára. Belőlük lesznek később az askenázi zsidók, a világ legnépesebb zsidó etnikai csoportja, bár ma már sokan tagadják a kazáreredetüket.1100 után A kazár zsidó befolyás egyre erősödik Lengyelországban, végül a pénzverés is zsidó monopóliummá válik. A pénzérmékre héber nyelvű feliratok is kerülnek a lengyel mellett. Az elkövetkező három évszázadban Lengyelországban heves belpolitikai küzdelmek zajlanak a zsidók és a gójok között az ország uralmáért. A zsidókat nagyban segíti az időközben elbukott kazár királyságból beáramlók tömege. Bár Lengyelországnak mindenadottsága megvan, hogy Európa vezető nemzeti közé emelkedjen, a zsidóbefolyás visszatartó hatása miatt ez sohasem történik meg.1012-1744A zsidók olyan jogokat kapnak Lengyelországban, mint sehol a világon. Saját, autonóm jogrendszert (kahal) alkalmaznak, amelynek révén egymás közötti jogvitáikat a keresztény lengyel jogrend megkerülésével rendezhetik. Ezen előjogok miatt, amit a lengyel korona a kaliszi egyezményben garantált, Lengyelországot egész Európában "paradisusJudeorum"-ként, a zsidók paradicsomaként emlegetik. Amikor Európa több országában zsidóellenes intézkedéseket hoznak, különösen a németállamokban, a Rajna völgyének városaiban, az ott élő zsidók mind Lengyelország felé menekülnek. Ezek a menekültek hozzák magukkal a "német zsidó nyelvet", azaz a jiddisnek rövidített Judaische Deutsch-ot, ami meghonosodik Lengyelországban. A zsidók nem asszimilálódnak, többségük meg sem tanulja a lengyel nyelvet, de erre egyébként sincs szükségük ,mert a kereskedelmen és az erkölcstelen szexuális kicsapongáson kívül nem érintkeznek a lakossággal. Gyakorlatilag államot alkotnak az államonbelül.1290A zsidókat kiűzik Angliából.1306A zsidókat kiűzik Franciaországból.1321A zsidókat ismét kiűzik Franciaországból.1348-
1350Spanyolországban, Franciaországban, a német fejedelemségek területén és Ausztriában a zsidók bosszúból fertőző tetemekkel mérgezik meg a keresztények által használt kutakat. Kontinensméretű pestisjárvány tör ki. A keresztények pogromokat szerveznek, rengeteg zsidót megölnek.1459Spanyolországban Espina megírja a Fortaliatium Fidei című művet, a történelem egyik legélesebb antijudaista röpiratát. Ennek állítása szerint Castilla tartományban inkvizíciós eljárás keretében meg lehetne állapítani, hogy sok zsidó csak színleg vette fel a kereszténységet, valójában továbbra is judaizálásra és a keresztény erkölcs aláásására törekednek.1543Luther Márton megírja A zsidókról és hazugságaikról című művét.1569Szövetség születik a lengyel vezetők és a zsidók között, hogy a vagyont egyre kevesebb kézbe juttassák, különösen Ukrajna nyolcvan éven át, 1569-től 1648-ig tartó zsidó kolonizálása alatt. Mivel az egyezmény monopóliumjogokat is garantált, a zsidó adószedők megerősíthették lengyeltámogatóik politikai hatalmát, saját vagyonukat gyarapítva, a lengyelkisbirtokosokat pedig csődbe juttatva. Bár hatalmuk rövid időre valóban megnőtt, ezzel csak felerősítették a nem sokkal később kitört zsidóellenes megmozdulásokat. Lengyelországban nem volt inkvizíció, ezért ami Spanyolországban elmaradt, itt megtörtént. Az ország a tolerancia iskolapéldájává vált, és ezzel kikövezte az utat saját, XVIII. századi pusztulásához. A jezsuiták ugyan megpróbáltak fellépni a zsidó befolyás erősödése ellen, de ehhez hiányoztak hatalmi eszközeik, az inkvizíció és az ellenreformáció. Az országban a kálvinizmus mindenféle katolikus ellenreakció nélkül terjedt. Ahogyan Heinrich Graetz írta: "Lengyelország második Babilonná vált."1572II. Zsigmond lengyel király halálával a zsidók elegendő befolyásra tettek szert ahhoz, hogy ők jelöljék ki az utódját, a török Porta, a francia hugenották és az angol protestánsok támogatásával. A nemzetközi egyezséget egy bizonyos Askenázi Solomon ben Nátán hozta tető alá, Szokoli Mohamed szultán tanácsadója. Solomon német származású zsidó volt, aki Lengyelországba vándorolt, és Zsigmond király udvari orvosa lett. Ezután Velencébe, majd Konstantinápolyba költözött, ahol éppen olyan hűen szolgálta a szultánt, mint korábban a lengyel királyt. Utódja, Nasi József szintén a szultán tanácsadója lett, s a világ zsidóságának afféle nem hivatalos vezetője.1596William Shakespeare megalkotja Shylock, a zsidó uzsorás negatív figuráját a Velencei kalmár című drámában. A zsidók már az első bemutatása idején megpróbálták betiltatni a művet, kevés sikerrel.1633A zsidók teljes ellenőrzésük alá vonták a lengyelországi italpiacokat. A gabona árát ettől kezdve úgy manipulálták, hogy a piac jobban kedvezzen az italgyártásnak, mint más céloknak. Emellett jelentősen igyekeztek előmozdítani, propagálni az alkoholfogyasztást, ami az alkoholizmus országos elterjedéséhez, és a lengyel gazdaság teljesítőképességének zuhanásához vezetett. A többségi társadalom körében tovább növekedett a zsidók elleni ellenszenv, látva, hogyan használják ki gyengeségeiket saját hatalmuk és vagyonuk gyarapítására.1647-48Az ottomán birodalom elleni keresztes hadjárat előkészítéseként a kozákok teljes polgárjogot kaptak a Lengyel Királyságban. A zsidó uzsorások előjogait megnyirbálták, többé nem szedhettek díjat a templomoktól a temetésekért, esküvőkért, keresztelőkért, és a zsidó adószedőknek valóellenszegülés többé nem számított bűncselekménynek. Eközben a zsidók mellett a jezsuitákat is eltiltották a dél-ukrajnai területeken valóműködéstől, így többé ők sem voltak képesek az ortodox hívőket a katolicizmus felvételére téríteni. 1648-ban azonban a szejmben a nagybirtokosok, zsidó háttértámogatóik nyomására, leszavazták ezt a törvényt, jól példázva, hogyan befolyásolhatja egy maroknyi érdek csoport a többség feletti döntéseket, akár a közérdek ellenében is. A XVII. század első felében a lengyelországi helyzet hasonló volt a spanyolországihoz. Spanyolország volt az egyetlen másik európai ország, ahol a zsidóság jelentős befolyással rendelkezett. Akárcsak Lengyelországban, itt is számos szefárd zsidó követett olyan életmódot, ami ellenszenvet keltett az alsóbb néposztályokban. 1326-ban, a cuencai éhínség idején a zsidó uzsorások negyven százalékos kamatra adtak kölcsönt az éhező parasztoknak, hogy azok vetőmagot vehessenek. Ablaszfémia szintén bevett szokásuk volt. Mózes ugyan a blaszfémiaelkövetőit halálbüntetéssel rendelte sújtani, de ennek ellenére a zsidók gyakran gyalázták a prófétát, akinek eljövetelét Mózes megjövendölte. A zsidók végül éppen azt csinálták, amit Mózes tiltott: felebarátaikat rabszolgának eladva kerestek nagy vagyonokat, uzsorakamatra kölcsönöztek pénzt, s tették ezt természetesen és gyakran. Gyakran arra kényszeríttették keresztény szolgálóikat vagy adósaikat, hogy zsidó módra körülmetélkedjenek, és megtagadják Krisztust.1656Egy zsidó rabbi a kereszténység tanításaival érvelve meggyőzi Oliver Cromwell kormányzót, hogy engedje meg a zsidók visszatérését Angliába.1757-1813A portugáliai szefárd zsidóknak fejpénzt fizet a kormány akivándorlásért.1760-1770A zsidók vezető szerepre tesznek szert az észak-amerikai rabszolga kereskedelemben, különösen a Rhode Island-i Newportban, ahol a hajók többsége is zsidó tulajdon. New portban épül meg egyébként Amerika első zsinagógája.1795Lengyelország háromfelé darabolása idején a világ zsidóságának 80%-a ittél.1804Az orosz kormány, abban a reményben, hogy a zsidó szektákat integrálhatja, elrendeli a kötelező és ingyenes iskolai oktatást a zsidógyerekek számára. Az oktatás ekkoriban még luxusnak számít az egészvilágon, kevés orosz család engedheti meg magának. Eredményképpen a zsidók lesznek Oroszország legműveltebb népe, és hatalmuk jelentősenmegerősödik.1806-1807Napóleon döntésre akarja vinni az immár évszázados zsidókérdést. 71zsidót, köztük 46 rabbit rendel Párizsba, ahol kérdések listáját adja át nekik a zsidók álláspontjáról házasságot, uzsorát, lojalitást, vallást tekintve. A válaszokkal megelégedve "felszabadítja" a francia zsidókat ,olyan polgárjogokat adva nekik, amelyeket korábban nem élveztek. Hamarosan kiderül azonban, hogy a zsidók hazudtak, továbbra sem asszimilálódnak, és megtartják szupremácia-törekvéseiket.1815A waterloi csata után Nathan Rotschild sokmilliós vagyonra tesz szert azáltal, hogy a londoni tőzsdén hamis pletykákat terjeszt el a csatakimeneteléről, mielőtt a hír hivatalosan megérkezne. Ez alapozza meg a Rotschild család nemzetközi hatalmát. Ez persze az egész zsidóság számára előnyt jelent, hiszen a Rotschildok számos zsidó intézményt nagyösszeggel támogattak, és támogatnak mind a mai napig.1818Karl Marx megszületik Trier városában, Poroszországban. A kispolgári család később protestáns hitre tér. Marx később főszerepet játszik egy forradalmi elmélet kifejlesztésében, amely később világszerte pusztító ideológiai eszközzé válik. Legalább 100 millió életet követeltek azok a konfliktusok, amelyeket a más világnézetet követő felek ellen a kommunizmus eszméit okként megnevező agresszorok robbantottak ki. A marxizmus valójában az elidegenítés doktrínája, amelynek célja, hogy eltávolítsa egymástól a társadalmi osztályokat, az etnikai csoportokat, a generációkat, még a nemeket is. Támogatói gazdasági, politikai, filozófiai, pszichológiai, de még esztétikai érveket is bevetnek e radikális, beteg világnézet terjesztésére.
1838Charles Dickens megalkotja Fagin, a zsidó bűnöző figuráját Twist Olivér című regényében.1848Karl Marx közzéteszi a Kommunista Kiáltványt, ami gyakorlatilag az ősi zsidó közösségi rendszeren alapuló kommunizmus leírása. A könyv a hagyományos nyugati keresztény értékeket és erkölcsöket támadja, s valójában nem más, mint egy hosszú távú szociálpolitikai és gazdasági bosszúhadjárat terve. Az 1800-as évek közepétől végéig Richard Wagner, a nagy német zeneszerző, Friedrich Nietzsche filozófusinspirációjára, kritikus megjegyzéseket fogalmaz meg a zsidóságról és a német népre általuk leselkedő veszélyekről. Évekkel később Hitler kijelentette: "Aki meg akarja érteni a nemzetiszocializmust, ismernie kell Wagnert."1852Egy rabbi felesége, Harriet Beecher-Stowe megírja a Tamás bátya kunyhója című regényt. Bár soha életében nem járt Délen, ez nem akadályozta abban, hogy túlzásokkal tarkított, Dél-ellenes felhangokkal tűzdelt könyvét kiadja. 1862-ben, amikor Harriet meglátogatta Lincoln elnököt, a legendák szerint az elnök úgy üdvözölte őt, mint "a hölgyet, aki miatt ez a nagyháború kitört." Ha a könyvben foglalt propaganda igaz is lett volna, vajon hihetné-e bármely intelligens olvasó, hogy a mitikus Tamás bátya jobban élt volna Afrikában? Másfél évszázaddal később, napjainkban ugyanis a rabszolgaság még mindig létező intézmény a fekete kontinensen.1852Benjamin Disraeli, Nagy-Britannia zsidó miniszterelnöke alsóházi beszédében figyelmezteti Európát, hogy a zsidóság veszélyt jelent Európa konzervatív értékrendjére. Figyelmeztet arra is, hogy a titkos társaságokban, mint az Illuminátusok, feltűnően sok zsidó található. Kevesen hallgatnak rá.1858Megszületik Franz Boas, a kultúr antropológia tudományának megalapozója. Munkásságáig az antropológia azt jelentette, amit ma "fizikai antropológiának" hívnak, az antropológusok a korábbi kultúrák fizikai leleteit igyekeztek magyarázni, az archeológusokkal együtt dolgozva. A kultur antropológus ezzel szemben idegen kultúrákhoz látogat, hogy velük együtt élve tanulmányozza környezetüket. Ez a módszer természetesen sokkal több lehetőséget ad arra, hogy az antropológus a primitív kultúra azon elemeire fókuszáljon, amelyek támogatják az ő saját szociálpolitikai nézeteit. A szociológia és a pszichoanalízis mellett ez is egy kiválópéldája annak, amikor a zsidók a semmiből teremtenek egy akadémikus tudományágat, ami saját érdekeiket szolgálja. Boas olyan kultúr antropológusokat képzett, mint Margaret Mead vagy Ruth Benedict.Boas egyébként azon német zsidó intellektuellek egyike volt, aki úgy érezte, lehetőségei egyre szűkülnek a Bismarck vezette, egyesülő Németországban, és Amerikába vándorolt.1862Ulysses S. Grant tábornok parancsot ad a zsidók kiutasítására bizonyos amerikai államokból, kártékony tevékenységük miatt. A zsidók Lincoln elnöknél tiltakoznak (mint azóta is, ha valami bajuk van), aki visszavonja a parancsot.1870Április 22-én az Vladimir Iljics Uljanov, későbbi nevén Lenin, a későbbi orosz forradalmár megszületik egy orosz apától és egy zsidó anyától.1879Február 9-én Grigorij Goldenberg forradalmár agyonlövi Kropotkint, Harkov kormányzóját. Ez a Kropotkin történetesen unokabátyja volt a hasonló nevűanarchistának.1881Március elsején egy Grineveszkij nevű zsidó meggyilkolja II. Sándor oroszcárt. A négy fős merénylőcsoport, Grineveszkij, Riszakov, Mihajlov ésEmeljanov aznap bombákkal megpakolva hagyták el Heszja Helfman zsidókereskedő házát. Helfmann tárolta a robbanóanyagot a merénylethez. Valamennyien a Narodnaja Volka (Népakarat) nevű marxista forradalmi csoport tagjai voltak. Az első bomba nem ölte meg II. Sándort, de a Grineveszkij által eldobott második mind a cárt, mind a merénylőt elpusztította. A Narodnaja Volja egyébként az amerikai marxista csoport, a Land and Liberty testvérszervezete volt, amelyet Mark Natanson, szintén zsidó személy alapított, Alex Berkman, hírhedt anarchista zsidónagybátyja. A Narodnaja Volja volt a világ első modern politikai terrorista szervezete. Nem túl meglepő módon, a zsidók a mai napig azt hangoztatják, hogy a II. Sándor meggyilkolása után lezajlott zsidóellenes pogromok minden ok nélkül robbantak ki, pusztán az "oktalan és alaptalan zsidóellenes gyűlölet" miatt.1881Kelet-európai askenázi zsidók ezrei vándorolnak ki az Egyesült Államokba. Csak 1890 és 1900 között mintegy ötszázezren érkeznek az Újvilágba. Kevéssé ismert tény, hogy közülük sokan azonnal kommunista vagy másbaloldali politikai szervezkedésbe kezdenek, mint ahogy korábban is ilyen szervezetek tagjai voltak.1883A zsidók megkezdik a multikulturális bevándorlás propagálását az Egyesült Államokban. Emma Lazarus zsidó költőnő megírja propagandaversét, Az új Kolosszus címmel. Ezt a verset végül egy táblán a New York-i Szabadság-szobron is elhelyezik. A vers mondanivalója az, hogy Amerikának különféle etnikai csoportok olvasztótégelyének kell lennie.1884Leo Pinszker ogyesszai zsidó elindítja az első nagy cionista mozgalmat, amely a zsidó nemzeti otthon létrehozását és zsidó világuralmat hirdet. Ez csak kevéssel előzi meg a bécsi Hertzl Tivadar hasonló mozgalmát.1888Franz Boas megírja Változó hangok című tanulmányát. Ebben elveti a kulturális relativizmus nézetének magvait, aláásva az emberi rasszok és kultúrák különbözőségének addig elfogadott tudományos és kulturálistéziseit. Boas szerint az európai értékektől eltérő, primitívebb körülmények között élő kultúrák "nem annak példái, hogy mi milyenek voltunk régen, nem is retardáció vagy degeneráció példái, hanem a kultúra alternatív megnyilvánulásai, amelyek a miénkkel egyenértékűek."1889 Április 20-án megszületik Adolf Hitler, aki mindenkinél pontosabban írta le a zsidók és befogadó nemzeteik közötti konfliktus lényegét, és a leghatékonyabb védelmet dolgozta ki a világ rendje elleni zsidó tervek(pl. a kommunizmus) ellen.1891Maurice de Hirsch báró, zsidó pénzember és emberbarát egész vagyonát akelet-európai zsidók életkörülményeinek javítására ajánlja fel, amikor a romló orosz közállapotok miatt tömeges emigrációra kényszerülnek. Hirsch látomása szerint a kelet-európai zsidóknak független gazdálkodókká és kézművesekké kellene válniuk az Újvilágban. (Mintha e két tevékenységről lennének híresek.) 1891-ben New Yorkban megalapítja a Baron de Hirsch Alapítványt, amely e célt hivatott támogatni.1892Emma Goldman zsidó anarchista két társával összeesküvést sző Henry ClayFrick emberbarát milliomos meggyilkolására. A merényletet Alexander Berkman hajtja végre, de kudarcot vall. Henry Clay Frick megsebesül, de túléli a támadást.1894Alfred Dreyfus francia zsidó századost kémkedés vádjával letartóztatják. Az ismert baloldali író, Émile Zola újságcikke nyomán megerősödő társadalmi nyomásra azonban Dreyfust mentesítik a vádak alól, de csak részben jogosan.1895Megjegyzés Herzl Tivadar, a Cionista Világszövetség alapítójának naplójából, 1895 június 12: "Tüzeljük fel a szegény lakosságot a határok mentén azzal, hogy megtagadjuk tőlük a munkalehetőséget...

http://ch-serverhosting.com/postaimre/news.php?readmore=3477

A NATO az Oroszország elleni beavatkozást készíti elő

Az Egyesült Államok lemondta az európai hagyományos fegyverek korlátozásáról szóló szerződés (CFE) keretében meglevő, Oroszország előtti kötelezettségvállalásait. Mostantól Washingtonnak nem szükséges tájékoztatnia Moszkvát az Európában állomásozó erőinek változásáról, illetve ezt megteheti ugyan, de önkéntes alapon. Az amerikai Külügyminisztériumban nem titkolják, hogy ez válasz Oroszországnak, miután Moszkva 2007-ben moratóriumot hirdetett a szerződésre.
A CFE szerződést 1990-ben írták alá a NATO tagállamai és a Varsói Szerződés tagjai. A dokumentummal összhangban az Atlanti-óceántól az Urálig az élő erő és a hagyományos fegyverzet összessége egyenlő kell, hogy legyen a két tömb viszonylatában.
De a Szovjetunió széthullása után, majd a Varsói Szerződés egykori államainak NATO-belépésével a szerződésben kijelölt egyensúly megbomlott. Ezt a résztvevők elismerték, és 1999-ben Isztambulban egyezmény írtak alá a szerződés módosításáról, vagyis a realitásokhoz való adaptálásáról. Nemzeti és területi alapon állapították meg a katonai erő limitjét. A dokumentumot aláírták, de a ratifikálásnál problémák voltak – állapítja meg Vlagyimir Jevszejev, a Társadalmi és Politikai Kutatások Központjának igazgatója.
- Ezt a módosító egyezményt minden résztvevő aláírta, de csak Oroszország, Ukrajna, Kazahsztán és Belorusszia ratifikálta. Oroszország számára ez volt az ütközőpont. Ezért függesztette fel a betartását.
Washington és a NATO négy éven át próbálta meggyőzni Oroszországot, hogy érvényesítse a szerződést. De nem sikerült egyezségre jutniuk. Igaz, hogy a Nyugat azon kívül, hogy megpróbálta rábeszélni Oroszországot, semmilyen konkrét lépést sem tett annak érdekében, hogy helyreállítsa az európai hagyományos fegyverek korlátozásáról szóló szerződés érvényét. És ehhez nem járult hozzá az sem, hogy az Egyesült Államok terveket dolgozott ki rakétavédelmi elemeinek közép-európai elhelyezésére.
Az Egyesült Államok bejelentése, hogy Oroszország viszonylatában felmondja a CFE szerződést, ismét arra utalt, hogy a szerződés a jelenlegi körülmények között nem állja meg a helyét. Egyébként kezdettől fogva számos kétség kísérte ezt a szerződést - jelentette ki Szergej Karaganov, az orosz Európa Intézet igazgatóhelyettese:
- Az amerikaiak megalázó helyzetbe jutottak, miután tartották magukat egy olyan szerződés tételeihez, amelyet Oroszország elutasított. Erre a szerződésre soha senkinek nem volt szüksége. A nemzetközi diplomácia egyik legnagyobb hibája volt a dokumentum kidolgozása, miután ezzel mesterségesen militarizálták Európában a nemzetközi kapcsolatokat. A hidegháború egyik legostobább terméke volt ez, és hála Istennek, hogy a történelem szemétkosarába került.
A szakértők szerint ezt a szerződést már nemigen sikerül életre kelteni. Oroszországnak és az Egyesült Államoknak természetesen szükségük van a kölcsönös bizalom erősítésére. De erre a célra a CFE nem felel meg.
ruvr.ru
Jövőnk.info megjegyzés: A szerződés már a kezdetekkor a klasszikus imperialista manipuláció jegyében jött létre, pusztán Oroszország Európából való kiszorításának célját szolgálta. Ezt alátámasztja az a tény, hogy a Szovjetunió felbomlását követően a NATO azonnal kelet felé való terjeszkedésbe kezdett, bekebelezve többek közt hazánkat is. A CFE-szerződés Oroszország viszonylatában való felmondása ennek a folyamatnak a betetőzése. Ezzel a NATO hivatalosan is kijelenti, hogy a teljes európai térséget saját érdekszférájának tartja. Ehhez pedig mint a NATO orosz érdekszféra felőli pajzsa, a Visegrádi-együttműködés részeként hazánk kormánya is teljes mértékben kiszolgáló erőként működik közre. Az Orbán-kormány kiszolgálóként vesz részt a nyugati szövetségi rendszer háborús előkészületeiben. Az a tény, hogy Magyarországon ezt a határozatot törvénybe iktatták, megteremti a jogi hátteret az Oroszország elleni NATO-beavatkozás előkészítése számára, mivel Magyarországnak már nem kötelessége jelenteni Oroszország felé az ország területén zajló NATO csapatmozgásokat, ahogy a többi tagállamnak sem.Oroszország ”Iszkander” rakétarendszereket telepíthet Kalinyingrádba, Fehéroroszországba és Kubányba

 Abban az esetben, ha a rakétavédelmi kérdésekkel kapcsolatos tárgyalásai az Egyesült Államokkal magszakadnak, Oroszország ”Iszkander” rakétarendszereket telepíthet a kalinyingrádi térségbe, Fehéroroszországba és a Krasznodari régióba. Egy moszkvai katonai-diplomáciai forrás tájékoztatása szerint a korábbi tervek szerint az ”Iszkander” rendszereket kizárólag a kalinyingrádi régióban telepítették volna.   

Annak érdekében, hogy Oroszország elhárítsa az EuroPro amerikai rakétavédelmi rendszer határaihoz közeli telepítésével megjelent stratégiai nukleáris fenyegetést, most annak a lehetőségét mérlegeli, hogy az ”Iszkander” rendszereket Fehéroroszországba és a Krasznodari régióba is telepítse. Az Iszkander operatív-harcászati rakétakomplexumokat minden közlekedési módon lehet szállítani, ideértve a légi közlekedést is. A rakétarendszer szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között (-50 és +50 Celsius fok hőmérséklet tartományban) is működőképes.
A forrás szerint, a katonai-műszaki ellenintézkedések közé tartozik az orosz operativ-taktikai lánc rakétavédelmi rendszerének kibővítése, továbbá a kozmikus védelmi rendszer létrehozásával és a rakéta támadást megelőző orosz kozmikus szegmens megerősítésével kapcsolatos munkák felgyorsítása is. A hírügynökség forrása hozzátette, hogy Oroszország még nem hagyott fel teljesen azzal a tervével sem, amely szerint feloszlatná a stratégiai rakétahadosztály Kozelszkajai divizíóját és felfüggesztené az amerikai rakétavédelmi radar elnyomására szolgáló rádiólokációs rendszer kiépítését.
A forrás azt is megjegyezte, hogy ”nem kerültek le a napirendről a korábban az Oroszország elnöke által a Pentagonnak a rakétapajzs Lengyelországban és a Cseh Köztársaságban tervezett telepítésére válaszul meghirdetett katonai-műszaki jellegű ellenintézkedések sem”, jelenti az Interfax orosz hírügynökség.
Emlékeztetünk arra, hogy az ”Iszkander” rendszerek telepítését Oroszország először az amerikai rakétapajzs Kelet-Európában tervezett telepítésére válaszul 2008 novemberében jelentette be. Akkor az Egyesült Államok felülvizsgálta a rakétavédelmi rendszer telepítésének tervét Kelet-Európában, és 2009 szeptemberében határozatlan időre felfüggesztette ezt a projektet. Válaszul Oroszország is felfüggesztette az ”Iszkander”-ek telepítését a kalinyingrádi térségben.
Később azonban az USA az Irán és Észak-Korea részéről fenyegető rakétatámadás semlegesítésének külpolitikai prioritását meghirdetve tárgyalásokat kezdett Törökországgal, Romániával, Hollandiával és Spanyolországgal a rakétavédelmi rendszer telepítéséről. Oroszország gyanakvással vette tudomásul az amerikaiknak ezt a tervét, feltételezve, hogy a rakétavédelmi rendszer az orosz nemzetbiztonságot veszélyezteti. A tárgyalások több éve folytak, amikor 2011 októberében közölték, hogy Oroszország megválaszolni készül az USA rakétavédelmi rendszerének telepítését Európában, az Egyesült Államok leendő orosz nagykövete, Michael McFaul pedig bejelentette, hogy a tárgyalások leküzdhetetlen nézeteltérésekbe ütköztek. Az EUROPRO rendszernek 2012-től kell üzemelnie, a rendszer teljes kiépítését pedig 2018-ra tervezik
A múlt héten Wendy Sherman, az USA államtitkára azt mondta, hogy az USA szerint nem helyes jogi garanciákat adni Oroszországnak arra, hogy a rakétavédelmi rendszerek nem ellene irányulnak, mert ez a kérdés a ”NATO tagországokat érinti”. Sherman megjegyezte, hogy az Egyesült Államok kész arra, hogy politikai biztosítékokat adjon.
Ferenci Csaba
 
 

Dmitrij Medvegyev válasza az Oroszország elleni NATO-agresszió előkészületeire

 Dmitrij Medvegyev a honpolgárokhoz címzett beszédet mondott azzal a helyzettel kapcsolatban, amelyik a NATO-országok európai rakétavédelmi rendszere körül alakult ki. Az elnök megmagyarázta, hogy az amerikaiak európai rakétavédelmi programja már rajtolt. Ezek a folyamatok nem kerülhetik el Oroszország figyelmét és megfelelő reagálást követelnek. Az államfő több olyan döntésre határozta el magát, amelyek az európai rakétavédelmi rendszerre adott válaszlépésnek tekinthetők.

„Az orosz védelmi tárca megbízásomból Kalinyingrád városban haladéktalanul hadrendbe állítja a rakétatámadás-jelző rendszer radarállomását. Másodszor. Az orosz légi-kozmikus védelmi rendszer kialakítása keretében elsőrendű feladata lesz a hadászati nukleáris erők objektumai fokozott fedezete. Harmadszor, azokat a hadászati ballisztikus rakétákat, amelyeket a hadászati rendeltetésű rakétacsapatoknál és a haditengerészetnél rendszeresítenek, a rakétavédelmi rendszeren áthatoló új rendkívül hatékony harci egységekkel látják el. Negyedszer. Azt a feladatot tűztem a fegyveres erők elé, hogy dolgozzanak ki intézkedéseket, amelyek szükség esetén biztosítanák a rakétavédelmi rendszer információs és irányító eszközei elpusztítását. Ezek az intézkedések megfelelőek, hatékonyak és nem költségesek.”Oroszország ragaszkodik részvételéhez az USA és a NATO által kialakítandó rakétavédelmi rendszerben, konkrét jogi garanciákat követel arra vonatkozólag, hogy a rendszer nem irányul ellene. Azonban ilyen garanciákat Moszkva nem kap.
A NATO és az USA vezetősége arról győzködi Moszkvát, hogy terveik nem irányulnak Oroszország ellen. Azonban a szavakat nem követik tettek. Közben az európai rakétavédelmi program megvalósítása ütemesen halad az Oroszország tőszomszédságában fekvő NATO-tagországokban: Lengyelországban, Romániában, Törökországban, Spanyolországban.
A közeljövőben a rakétavédelmi rendszer alkotóelemeit az orosz határ közelében és a határos vizeken kívánják elhelyezni. Oroszország nem vehet részt olyan programban, amelyik 6-8 év múlva gyengítheti az orosz fékező potenciált – hangsúlyozta Medvegyev.
„Amennyiben a nevezett intézkedések nem lesznek elegendők, az Orosz Föderáció az ország nyugati és déli részére korszerű csapásmérő rendszereket, olyan fegyverzeteket telepít, amelyek biztosítják majd az USA rakétavédelmi rendszere európai alkotóelemeinek elpusztítását. Ilyen lépésekhez tartozik majd az Iszkander rakétakomplexum elhelyezése a kalinyingrádi különleges körzetben. Az Oroszország számára nem kedvező fejlemények esetén fenntartjuk magunknak a jogot, hogy lemondunk további lépésekről a leszerelés és a fegyverzetellenőrzés szférájában. Tekintettel a hadászati támadó és védelmi fegyverek szerves kapcsolatára, ok adódhat a hadászati támadófegyverekről szóló szerződésből való kilépésre, amiről rendelkezik a közös szerződés.”
Medvegyev újból hangsúlyozta nyilatkozatában: a rakétavédelem témakörében az Egyesült Államokkal és a NATO-val folytatott párbeszéd folytatása, valamint a gyakorlati együttműködés előtt Moszkva nem zárja be az ajtót. Oroszországnak és az Egyesült Államoknak van ideje arra, hogy megállapodásra jussanak a rakétavédelmi szférában, ha Oroszország biztonsági érdekeit figyelembe fogják venni.
A NATO ki fogja vizsgálni az orosz elnök rakétavédelmi nyilatkozatát
A NATO behatóan ki fogja vizsgálni Dmitrij Medvegyev orosz elnök nyilatkozatát a rakétavédelem problémakörében. Ezt a atlanti szövetség szóvivője, Oana Lugescu közölte.
Szavai szerint a „NATO üdvözli azt a tényt, hogy Medvegyev elnök kiemelte: Oroszország nem zárja be az ajtót és folytatja a párbeszédet az USA-val és a NATO-val a rakétavédelemről és kész gyakorlati együttműködést folytatni ezen a téren”.
ruvr.ru
Jövőnk.info megjegyzés: Az Egyesült Államok/NATO és Oroszország között már csak látszat-diplomácia folyik, amely kimerül annyiban, hogy látványosan üzengetnek egymásnak ide-oda, és amolyan húzd meg, ereszd meg nyilatkozatokat tesznek. Ám a Nyugat részéről nincs valódi szándék a megegyezésre, ugyanis a nyugati világnak kizárólag egyetlen esélye van a jelenlegi formájában történő fennmaradására: ha Oroszországot is bekebelezi és megszerzi hatalmas nyersanyag- és energiahordozó készletét. Az imperialisták korábbi Északi-gyűrű terve kudarcot vallott azáltal, hogy a putyini vezetés hatalomra került Oroszországban. Nincs reális lehetőség arra vonatkozóan sem, hogy hazánkhoz hasonlóan politikai úton szerezzék meg az ország feletti politikai, gazdasági, katonai befolyást a hozzájuk lojális, szabadkőműves/cionista-kollaboráns vezetés hatalomba segítése által. Ezért a NATO Oroszországi agressziója csak idő kérdése, és ennek elő-csatározásait láthatjuk Líbia, Szíria, vagy Irán vonatkozásában is, mert a végcél: Oroszország.