2012. április 11., szerda

Kadarkúti Égi Üzenetek 143. Jézus: Az elragadtatás

2012.04.10  ÉGI ÜZENETEK               Jézus: Az elragadtatás
Drága Engesztelő Gyermekeim, ne féljetek, Én vagyok, Jézus Krisztus, a feltámadt Jézus. Egyik kezemben a győzedelmi zászló van, a másik kezemet, pedig most arra használom, hogy körbe megyek köztetek a testemet körüllengő gyönyörű, hófehér ruhámban, és mindegyiketeknek a homlokára rajzolok egy keresztet, az Én jelemet, hogy megjelöljelek titeket, hogy az Enyémek vagytok, hozzám tartoztok, a győzedelmes Krisztushoz, hiszen oly hálás vagyok nektek, Engesztelők, mert együttérzetetek szenvedésemmel. Nem felejtem el a könnyeiteket, amit hullattatok értem ezekben a hetekben. Nem felejtem el a bűnbánatotokat, amivel öntözgettétek Szent Sebeimet. Most Én állok itt előttetek, a Feltámadt, és az elragadtatásról fogok nektek beszélni, arról a nagy történelmi eseményről, ami a Nagy Figyelmeztetés után lesz. Nem előtte, mert akkor még oly kevés gyermekem lenne, akit el tudok ragadni. Megvárom, amíg a Szentlélek tisztító erejéből rengeteg sok gyermekem születik, akiket elragadhatok, akiket megvédhetek a keresztény üldözésektől, a katasztrófáktól, a járványoktól, a háborútól és a háromnapos sötétségtől. Az elragadtatáskor teljes isteni dicsőségemben jövök le a Földre, de nem egészen a földre, hanem csak a felhőkig, nem lépek a földre, mert ez még nem a második eljövetelem lesz. Nem egyedül jövök, magammal hozom angyalaimat és szentjeimet. Az angyalokat szétküldöm a föld minden pontjára, hogy szedjék össze az Én választottjaimat, megérintik őket, láthatatlanná teszik, és hozzák is ide nekem a felhőre. Amikor már itt van mellettem az összes választottam, akkor elrugaszkodunk onnan a felhőről, nagyon messzire megyünk az űrben pillanatok alatt, s onnan visszatekintünk. Megengedem nektek, hogy onnan nézzétek majd ezeket a szörnyűségeket, a megpróbáltatásokat, amiket az előbb felsoroltam. Ó, drága Gyermekeim, a keresztényüldözést úgy fogom majd mutatni, hogy ne okozzon nektek nagy fájdalmat. A Földet egy kicsi golyónak látjátok, amelyet körül ölel egy vastag, barnás, zöldes kígyó. Látni fogjátok közben az Egyházamat, a maradékot, akik a földfelszín alatt bújdokolnak, veszik magukhoz a szentségeket, kitartanak, és várják az Új Világot. Majd közelebb hozom hozzátok a Földet, hogy nagyobbnak lássátok. Lángok veszik körül mindenütt, az egész Föld felszín lobog a lángoktól, most tisztul a Föld. Az egész Szentháromság, a Mennyei Atya, a Szentlélek és Én odamegyünk a Föld közelébe, tenyerünket egymásra helyezzük a Föld fölött, és isteni mindenhatóságunknál fogva átalakítjuk a Földet. Új eget, új földet teremtek -mondja a Szentírás. Ez így fog bekövetkezni, hogy az egész Szentháromság részt vesz ebben. És amikor meglesz az Új tiszta Föld, választottaimat, angyalaimat, szentjeimet viszem az Új Földre. Előjönnek rejtekeikből az Én maradék, drága, hősi gyermekeim, Egyházam, és ott nagyon boldogok lesztek. Találkozni fogtok azokkal, akiket itt hagytam, és most megtisztulva várnak benneteket az ismerőseitek a családtagjaitok. Találkozni fogtok a szentek között olyanokkal, akik szintén hozzátok tartoztak.
Kiket fogok elragadni? Választottaimat, de nehogy tévedésbe essetek, nemcsak azok a választottak, akik valami különleges ajándékot kapnak a Szentlélektől, pl. a látás, a hallás, a tanítás, a nyelveken való beszélés, a prófétálás kegyelmét. Ők szinte mind el lesznek ragadva, de a választottakhoz tartoztok ti is, mindnyájan, akik tiszták, és akik majd megtisztulnak akkor amikor eljön a Szentlélek, és erre a tisztaságra vigyáznak, hogy semmi, de semmi ne kerüljön a lelkükre, mert csak a tisztákat és az erős hitűeket tudom elragadni. Milyen lesz a testük az elragadottaknak? A testük eltérő lesz a földi testtől, olyan lesz, mint a feltámadottak teste az egyetemes feltámadáskor, mint Jézusé. El tudnak szakadni a földtől, repülni tudnak, légiesek, könnyűek, a földi ember számára láthatatlanok. Tökéletesek, nincsenek köztük öregek, ráncosak, nyomorékok, szellemi, testi betegek. Szépek és fiatalok lesznek. A legtisztább kisgyermekeket is el fogom ragadni, akiknek még tiszta a lelkük, nem tudnak rosszalkodni sem. De lesznek olyanok, akik igazak, és mégis itt hagyom őket. Nem büntetésből, nagyon fogok rájuk vigyázni, hiszen végtelenül szeretem őket. Egyrészt azért hagyom itt őket, hogy legyen a frissen megtérteknek tanítójuk, akik előre viszi őket a lelki fejlődésben, mert különben nem érnének el odáig, hogy elnyerjék a Mennyek Országát. Azután a vértanukat is itt fogom hagyni, mert ők egyetlen kicsiny életükkel ezreket fognak megmenteni a kárhozattól. Hogyan történik az elragadtatás? Úgy, amint a Szentírásban írva van: Egy malomban ketten őrölnek, az egyik felemeltetik, a másik ott marad. Ketten alszanak egy ágyban, az egyik felemeltetik, a másik ott marad. Pontosan így lesz a mai világban: Két asszony beszélget az ABC előtt, az egyiket elragadom, a másikat nem. Egy anya szoptatja a kicsi gyermekét, az anya ott marad, a kicsi gyerek eltűnik. De ne aggodalmaskodjatok, mert itt is megnyilvánul az Én nagy szeretetem. Mert amelyik édesanya a Nagy Figyelmeztetés alatt megtér, és megtisztul egészen a lelke azt gyermekeivel együtt fogom elragadni. És akinek szüksége van arra, hogy itt maradjon a megpróbáltatások alatt, és szenvedjen, mert a lelke csak úgy tudja elérni a tökéletességet, annak bizony itt kell maradnia. Milyen visszhangja lesz a társadalomban ennek? Borzasztó lesz, nagy-nagy ijedségben lesznek az emberek, futkosnak ide-oda, keresik a hozzátartozóikat, nem tudja elképzelni a férj, hogy mi történt, hogy-hogy eltűnt mellőle a felesége. Szalad a szomszédokhoz, hogy hátha ott van. Valaki elmegy a rendőrségre, hogy csináljanak rendet, mert ez mégis csak tűrhetetlen, hogy az emberek eltünedeznek. De a rendőrség tehetetlen lesz, hiszen az ő soraikból is egyesek elragadtatnak. Drága Gyermekeim! Ez egy óriási nagy történelmi esemény lesz, és az Én irgalmasságom jele. Gondoljatok bele, hogy ti nagyon sokan, milyen sok szörnyűségnek lennétek kitéve a büntetés alatt, és megóvlak benneteket, mert oda felviszlek benneteket, és ott várakozhattok.
Nagyon várom a pillanatát az elragadtatásnak, hogy szívemre ölelhesselek benneteket. Milyen csodálatos lesz a velem való találkozás, mert az elragadtatáskor megengedem, hogy lássatok Engem, lássátok a Szenteket, akik ott vannak a felhőn Velem, lássátok egymást. Ez egy óriási ajándék lesz számotokra. Arra kérlek benneteket, hogy nagyon vigyázzatok lelketekre, őrizzétek szüntelenül, nap, mint nap, mert nem lehet tudni, mikor jön majd a Nagy Figyelmeztetés, és azt követően az Elragadtatás. Legyetek felkészülve! Megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

NATO Észak-Szíria megszállására készül

A Pentagon stratégiájának van egy egyre fontosabbá váló vonatkozása: öreg kutyának nehéz új trükköket tanítani. A Sivatagi Vihar hadművelet óta mindig ugyanazok a régi trükkök térnek vissza - a humanitárius, a NATO által védett repüléstilalmi zóna felállítása Irak kurdok által lakott területein ugyanennek a stratégiának a sokadszorra alkalmazása, csak most Észak-Szíria esetében. A NATO Észak-Szíria elfoglalására vonatkozó tervei és az 1992-ben Irakban létrehozott repüléstilalmi övezetnek több közös pontja van.
Mindkét NATO hadművelet célja az épp hatalmon lévő arab Ba'ath szocialista párt hatalomból való eltávolítása volt. Irakban a Szaddam Husszein által vezetett Ba'ath párt volt, Szíriában megint a Bashar Asszád által vezetett arab Ba'ath párt lett a célpont. Irakban a repüléstilalmi övezetet a török határtól északra hozták létre. Ettől nyugatra megint csak egy NATO humanitárius övezet van, ami a tervek szerint majd kiterjed Szíria északi részére. Ebbe beletartoznának azok a városok, melyekben kurd lakosság is él, hogy többségi vagy kisebbségi arányban, az ebből a szempontból nem lényeges.
Kurdisztán - A kurd nép a világ legnagyobb anyaország nélküli kisebbsége. A becslések szerint ma mintegy 40-50 millió kurd él, legnagyobb részük a mai Törökország, Irak, Irán és Szíria területén, de jelentős számú diaszpóra található Örményországban, Azerbajdzsánban, Grúziában és Libanonban, illetve az utóbbi évtizedek óta Nyugat-Európában is. Forrás: kurdistan.hu
Észak Irakban a NATO szintén a kurd többségi lakosságot védte, ezzel lehetővé téve a kurd lakosságnak több különböző védelmi és támadó jellegű paramilitáris szervezet felállítását, melyeket egy évtizeddel később Szaddam Husszein eltávolítására használtak fel. Észak-Szíriában szintén él egy kurd kisebbség, amit a NATO szintén a hatalom megdöntésére akar majd felhasználni.
Az Irak északi részén létrehozott repüléstilalmi övezetet eredetileg humanitárius célokra hozták létre, majd a térség biztosítását követően az ország déli részén felállított övezettel együtt katonai célokra alakították át. Ezeket a repüléstilalmi övezeteket ugyanis arra használták, hogy teszteljék a Husszein-rendszer légvédelmi képességeit. Szíriában ugyanezzel próbálkoznak: egy katonailag biztosított humanitárius övezet szír földön szír menekültekkel, akik természetesen most a Törökországban létrehozott menekülttáborokba kerültek, mert a dolgok nem egészen úgy alakultak, mint eltervezték. Az észak-szíriai térséget használták volna ugyanazon célokra, mint az iraki háború idején, vagyis a repüléstilalmi zónából, ahol a NATO gépei szabadon mozoghatnak, levegő-föld rakétákkal még a földön megsemmisítették volna a szír légierőt, ahogy az iraki légierővel tették akkoriban. Természetesen mindezt terrorista vezető elleni támadás, és hasonló ürügyekkel. Ennek az egész műveletnek a célja, hogy a szír légvédelem megszűnjön, vagy kapacitása a minimumra csökkenjen, mire a NATO szárazföldi inváziója megkezdődne.
Korábban a repüléstilalmi és humanitárius övezetek Törökországban és a védett kurd övezetek az iraki fegyveres ellenzék bázisául szolgáltak, illetve olyan, nemzetközi szinten létrehozott csoportok székhelyéül szolgáltak, mint az Iraki Nemzeti Kongresszus (a líbiai Átmeneti Nemzeti Tanács, és a Szír Nemzeti Tanács megfelelője). Törökország most is a lázadók bázisául szolgál, ezúttal a szír fegyveres ellenzék, a Szír Felszabadító Hadsereg, és a Szír Nemzeti Tanács működik a határ menti területeken. Akárcsak az Iraki Nemzeti Kongresszus és annak minden tartozéka, a Szír Nemzeti Tanács is olyan szír tagokat sorakoztat fel, akik már évtizedek óta nem Szíriában élnek, és többnyire az Egyesült Államokban, Angliában, Franciaországban tartózkodtak, tehát a fizetségüket közvetlenül a CIA, az MI6, vagy a francia DGSE adja, de képbe kerültek olyan csoportok is, mint cionista neo-konzervatív csoportok, vagy a libanoni Keresztény Falangista mozgalom USA-béli érdekeltségei. Az olyan szír ellenzéki vezetők, mint Farid Ghadry, a Szír Reformpárt vezetője (amerikai kollégái közt csak "Frank" Ghadry), kulcsszerepet játszanak a Törökországban szerveződő szír ellenzéki körökben. Ghadry az AIPAC amerikai zsidó lobbi-szervezet tagja, és Izrael gázai terrorcselekményeinek lelkes támogatója, amit a múltban már többször is hangoztatott. Ghady szaúdi állampolgársággal is rendelkezik, így a cionistákkal tartott kapcsolata mellett a szaúdi és katari wahhabita bankárokkal is kapcsolatban áll, ami nem meglepő, hiszen a két csoportosulás térségi érdekeltségei nagy vonalakban megegyeznek. Ghadynak több ilyen országban is vannak kitettségei, és furcsa módon ugyanazokban a körökben, ahol a korábbi iraki emigráns megfelelőjének Ahmed Chalabinak is voltak. Ghady neve alatt fut egy kávéexportot bonyolító vállalat, illetve egy orosz székhelyű cég, ami a korabeli szovjet számítógépek szétszedéséből csinál hasznot.
Törökország pedig otthont ad az ilyen emigráns politikusoknak, mert mikor egy arab országban a NATO-nak köszönhetően rendszerváltás történik, ott a török térségi nagyhatalmi érdekeltségek is előkerülnek.
Törökország ezért adott otthont a "Szíria Barátai" konferenciának Isztambulban, ahol 83 ország képviselője jelentette ki, hogy támogatja a szíriai fegyveres ellenzéket. Ezen a találkozón a Damaszkusszal ellenséges, Izrael-barát érdekeltségek fejezték ki támogatásukat a szíriai terroristák felé, majd végszóként Hillary Clinton ígéretet tett, hogy az USA minden "nem halálos" eszközzel hozzájárul a győzelmükhöz. Ugyanezek az események történtek meg a Chalabi-féle Iraki Nemzeti Kongresszus kapcsán, mikor felállították Észak-Irakban ugyanazt az övezetet, amit most Törökország Észak-Szíriában akar megvalósítani a szír menekültek hazaküldésének ürügyével (természetesen a NATO és az Arab Liga fegyveres védelmével).
1995-ben az észak-iraki kurd lázadók CIA támogatása nem egészen úgy alakult, ahogy akarták, ugyanis a Szaddam Husszein elleni sikertelen puccskísérlet után a résztvevőket kivégezték. Akkor ezt kiszivárgott információkkal, beépített ügynökökkel magyarázták, de figyelembe véve, hogy egy ilyen mondvacsinált rendszerváltás mennyi beszervezett embert igényel, nyugodtan kijelenthetjük, hogy Szíriában sem járnak másként. Muammar Kadhafi hatalomból eltávolításának következményei az élő példa arra, hogy még ha el is távolítják a kormányt, a helyzet akkor sem fog a kívánt irányba rendeződni - és ez igaz a térség összes NATO-cionista-wahhabita tengely mentén szerveződő rendszerváltására.
Az Asszád-rendszer megdöntése, ha sikerrel is jár, még nagyobb káoszt okozna a Közel-Keleten, mivel Szíriától a kurdok lakta terület függetlenedése azonnal támogatóra lelne az iraki kurdok körében, ami láncreakciószerűvé válva nagy nyomást gyakorolna a török kormányra, ugyanis a másik két terület elszakadását követően a kurd szeparatista törekvések Törökországban is felerősödnének. Egy független "Kurdisztán" pedig furcsa módon épp azon a területen jönne létre, ami olajban, földgázban gazdag, így a NATO csapatok is ott maradhatnának, mint békefenntartó. Erdogan döntése a szír kormánnyal szembeni hozzáállásának megváltoztatásáról nem csak Törökország kurdok által lakott térségének leszakadásához vezet, de azzal, hogy Törökország most a NATO-tengely mellett foglal állást, miközben elveszít egy értékes szövetségest, a fentiek miatt nem kerülheti el azt, hogy pusztán gazdasági érdekeltségek miatt a közeljövőben a NATO ellene forduljon. Törökországban már most erősödik a NATO-ellenes, arabbarát ellenzék, és mikor a NATO-nak szüksége lesz a kurdok lakta nyersanyaglelőhelyekre, maga a nyugati szövetségi rendszer fogja támogatni Erdogan leváltását egy nyugatellenes politikai erőre. Így az észak-szíriai NATO műveletek nem csak Szíria, de Törökország feldarabolását is előkészítik, és Erdogan az ország rövid távú érdekeiben elveszve nem látja, hogy az alkalmi szövetségesek csak eszköznek használják.
Virág Miklós

McCain és Lieberman a szíriai határon lázít

 Miközben Kofi Annan, az ENSZ és az Arab Liga megbízottja a szíriai békés rendezés tervén munkálkodik, amerikai szenátorok nyíltan tiltakoznak erőfeszítései ellen.

John McCain és Joseph Lieberman bejelentés nélkül a török-szíriai határ körzetébe érkezett, ahol találkoztak az ún. Szabad Szíriai Hadsereg parancsnokaival.
Az amerikai politikusok az ellenzék felfegyverzését sürgették, hogy ezzel „megváltozzanak a katonai erőviszonyok az adott helyen”. Egyebek között a "külföldi katonai segítséget az ellenzéki bázisok védelmére” akarják felhasználni.
ruvr.ru

 

A szír terroristák használják a török menekülttáborokat


Nemrég a szír haderő a török határon át üldözte az országban működő terroristákat, ekkor derült ki, hogy azok a török határ túlsó oldalán létesített menekülttáborokban húzódnak meg. Nemcsak hogy elrejtőznek ezekben a táborokban, de a "Szír Felszabadító Hadsereg" tagjai rendszeresen ki-be járnak, raktárként használják a létesítményeket, és úgy járnak át a török határon, mintha az ott sem lenne. Nem lehet tudni, mióta zajlik ez így, de ezek a menekülttáborok olyan bázisokként működnek most, melyeknek elsődleges feladata, hogy kiprovokálják a Szíria és Törökország közötti háborút.
A Russia Today egy újságírója nemrég interjút készített egy helybélivel a szír-török határon, aki elmondta, hogy a szervezet tagjai rendszeresen tevékenységet folytatnak a határ mentén. "Átlépik a határt, majd vissza is mennek. Kihasználják a török állam bevándorló-politikáját és a török haderő járműveivel jutnak el újra a táborba, de előfordul hogy maguk visszamennek." Elmondása szerint a török állam szemet huny a tevékenységük fölött és engedi őket visszamenni a harcba.
Az említett újságíró a Szír Felszabadító Hadsereg egy tagját is megtalálta, aki elmondta, hogy az ellenállás nyomást akart gyakorolni a török kormányra, hogy az biztosítsa számukra a fegyvereket és az ellátmányt a NATO-tól. Vagyis miközben a NATO vezetése tagadja, hogy beavatkozna a szíriai eseményekbe, a szír terroristák a határon át érkező menekültek közül szerveznek be embereket, és számukra teljesen egyértelmű, hogy a NATO támogatásával folytatnak harcot - a kérdés csak az, hogy a török állam átengedi az ellátmányt és a felszerelést, vagy más úton kapják meg.
Mivel a szír határőrség a török határon napi szinten fogja el az újabb fegyverszállítmányokat, ezért egyértelmű, hogy a török kormány ha nem is segédkezik, de hallgatólagosan beleegyezik a fegyvercsempészetbe, és a határőröknek is utasításba van adva, hogy ne blokkolják, hanem engedjék át a rakományt.
Molnár István

Gazdag István: A monetáris világháború

A háborús napirendet, ahogy az amerikaiak mondják, mindenekelőtt a gazdasági és még inkább a monetáris háború határozza meg, amely árnyékként követi a globális rendszer csődjét. A rendszer azért jutott csődbe, mert zsigerileg perverz, ugyanis hazugságon és adósságon alapul, másként mondva uzsorán és virtuális javak létrehozásán, amelyek csak az informatikai programokban léteznek. Ezek minden másodpercben orbitális mennyiségű képzeletbeli pénzt állítanak elő és mozgatnak, amely azonban a megérkezéskor nagyon is valóságos hatalommá változik azok kezében, akik birtokolják. A rendszer-mátrix „virtuális” valósága: évente 700 ezer milliárd dollár cirkulál a nagy pénzügyi központok telekommunikációs és informatikai csőhálózatában, majdnem hússzor annyi, mint a reálgazdaság évi 40 ezer milliárdja.
1971 és a dollár aranyra való átválthatóságának a megszüntetése óta a vágtató pénzügyi deregulációval és a lebegő átváltási árfolyamokkal az Egyesült Államok a saját kizárólagos hasznát szolgáló, „méretre szabott” monetáris rendszert élvezett, amely ha nem egy olyan államé lenne, amelyet a neoliberális fetisizmusra térített elitek konszenzusa támogat, akkor egy bűnszervezeté is lehetne. Ma a pénzhamisítóvá átvedlett USA elárasztja a világot dollárral, amelynek egyedüli értékét a papír képezi, amelyre nyomtatták. Pénzügyi intézményei az államkincstár áldásával, sőt cinkosságával korrumpálták az országok, különösen a harmadik-világiasult Európa vezetőit, hogy adósítsák el országaikat, zálogba adva nemzeti javakat, amelyek igazgatására „demokratikus” felhatalmazást kaptak - ez a Goldman Sachs által felállított csapda, amelybe elsőként (de nyilván nem egyetlenként) Görögország is beleesett.
A kémkedés és felforgató háború központi ügynöksége, más néven CIA, a maga részéről „párhuzamos” pénzt (valódi hamis dollárt) gyárt, hogy finanszírozza céljait a kriminális gazdaság (drogok, fegyverek, aktív korrupció stb.) homályában. Ugyanakkor az amerikai szövetségi állam korlátlanul nyomat kincstárjegyeket, amelyeket azután önmaga vásárol fel. Hosszú azoknak a gonosztetteknek a listája, amelyet a világ legobszcénebb országa követ el mind a mai napig, amely egyúttal a legprűdebb is - kivéve katari és szaúd-arábiai vahabita szövetségeseit vagy al-kaidista, dzsihádista és szalafista ügynökeit, akik Afganisztántól kezdve Bosznián, Koszovón, Irakon, Libanonon, Szudánon, Líbián át Szíriáig fanatikus hévvel szolgálták a brooklyni alvilág Amerikájának sötét szándékait a „világuralom” nagy sakktábláján.
Kell még egyáltalán emlékeztetni a gazdasági statisztikák meghamisítására, ami az USA-t, a demokratikus értékek önjelölt példaképét az ex-Szovjetunió riválisává teszi, ahol gyakorlatilag az összes közzétett gazdasági mutató hamis volt? Így az amerikai GDP valójában 35 százalékkal alacsonyabb a hivatalos adatnál. Egyébként a kínaiak a becsléseikben és prognózisaikban egyenesen a felével amputált amerikai GDP-t használják! Ez nagyjából azt jelenti, hogy az Egyesült Államok adóssága eléri a valóságos GDP-je 200 százalékát. Ugyanez a helyzet az amerikai bankokkal és pénzintézetekkel, amelyek mérlegeit legtöbbször az öt „brancsbeli” minősítő ügynökség hamisítja meg. A 2008-as összeomlás, a kockázati (subprime) jelzáloghitel-válság idején egyértelműen kilógott a lóláb, hiszen a Lehman Brothers bankház mellett az ingatlanpiac két legjobbnak minősített hitelintézete, a Freddie Mac és a Fannie Mae is rövid úton a fűbe harapott. De korábban már az Enron-ügy is eklatánsan bizonyította a szívességi értékelések gyakorlatát.
Tegyük hozzá, hogy az USA-ban 1988 óta az ún. Pénzpiaci Munkacsoport (Working Group on Financial Market) orientálja, vagyis lényegében manipulálja a tőzsdét egy magánbank-konzorcium (a Fed) iránymutatásai szerint, amely igyekszik önmagát egyfajta „jótékonysági” szervezetnek beállítani, és bármennyire paradox, egyelőre sikerül is neki. Ugyanígy manipulálják az arany, az ezüst és a nemesfémek árfolyamát az 1999-ben megkötött Washingtoni Aranyegyezménnyel. Ennek értelmében minden évben 19, főleg európai központi bank jelentős mennyiségű aranyat bocsát eladásra, ahogyan az ipari és mezőgazdasági nyersanyagok árfolyamát is különböző spekulatív módszerekkel befolyásolják. Mindezeknek a manipulációknak az a könnyedén felfedezhető céljuk, hogy a be nem avatottak számára az USA és pénze által uralt pénzügyi rendszer szilárdságát sugallják. Valójában azonban egy kartonpapírból készült Patyomkin-faluról van szó, amelynek az előrelátható összeomlása mindenkit magával fog rántani.
A 2008 novemberében megtartott G20-as csúcson Kína a feltörekvő országok zászlóvivőjeként állást foglalt a jelenlegi rendszer ellen, a szó szoros és átvitt értelmében is devalválódott amerikai dollár mint referenciavaluta helyett egy stratégiai nyersanyagokat (arany, ezüst, kőolaj stb.) tartalmazó kosarat ajánlva nemzetközi bizalmi értékmérőként. 2011 elején a kínai devizatartalékok megközelítették a 2850 milliárd dollárt, ami kellő súlyt ad Peking javaslatainak. Kína egyébként azzal is ellensúlyozza a Fed és az aranykartellhez csatlakozó központi bankok politikáját, hogy évente tízszer annyi aranyat vásárol fel, mint amennyit a nyugati bankok a piacra dobnak, miközben megtilt minden arany- és ezüstexportot.
Ma a szemben álló táborok élesen kettéválnak: az Egyesült Államok, Izrael, az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és az Arab Liga alkot egy többé-kevésbé összeforrt érdekkoalíciót a Szíriával és Libanonnal szövetséges és többé-kevésbé Kína és Oroszország által támogatott Irán ellen. A pénzügyi hatalom azonban semmiképpen sem a rendszer ultima ratiója. Végeredményben a szociobiológiai háború dönt el mindent, amelynek a pénz és hatalma csak az egyik kifejeződési formája. Nyílt konfliktus híján a nyersanyagokért folytatott versengés, árfolyamaik manipulálása, a dollár egyre elviselhetetlenebb diktatúrája lassanként megváltoztatja az egyensúlyt, és nem a hanyatló Nyugat javára, mert a háborúk megnyerhetők, de ugyanakkor megkondíthatják a hatalom lélekharangját. USrael esetében is ez fog történni.
MD 2012. IV. 10.


A Goldman Sachs Project
 
Míg a hétköznapi emberek a megszorításokon, és munkahelyük elvesztése miatt bosszankodnak, az euróövezeti hatalom is figyelemreméltó átalakuláson megy keresztül. Mario Monti olasz miniszterelnök "mennybemenetele" figyelemreméltó több okból is, mint lehetséges lett volna a számítások szerint. Lecserélték a botrányok között szörföző Silvio Berlusconit. A technokraták teljesen felfüggesztették a demokrácia szabályait, és talán magát a demokráciát is. Példátlan, hogy a Goldman Sachs egy magas rangú tanácsadója felelős egy nyugati nemzet politikai hatalma megtestesítéséért.

A folyamat politikailag és társadalmi szempontokból is mérgező, de leginkább figyelemre méltó dolog is, ha a azt vesszük alapul, hogy egy óriási előrelépést jelent, vagy talán sikeres betetőzést, a Goldman Sachs Project számára. A "hétköznapi emberek" számára ez már a történelemből ismert feudális állapotokat idézi.
Ezt nem csak Mario Monti képviseli. Az Európai Központi Bank egy másik fontos szereplője a szuverén adósság drámának, és van egy ex-Goldman menedzsment, akik uralkodnak a hatalom csatornáin keresztül szinte minden európai nemzet felett, mint ahogy ez az Egyesült Államok egész pénzügyi válságára is jellemző.
Ez volt egészen szerdáig, a Nemzetközi Valutaalap európai részlegénél is, amikor Antonio Borges személyes okok miatt lemondott.
A kép kezd kibontakozni, mivel az euróövezeti országok felhasználása a többi ellen, már korábban is nyilvánvalóvá vált. Az ESM ennek csak egy következő lépcsője. Még mielőtt a felfordulás elkezdődött volna az olaszoknál, nyoma sem volt a Goldman Sachs-nak, csak mai alkalmazott beceneve élt, a "Vampire Squid" (vámpír tintahal vagy polip), és most, hogy a csápok elérték az euróövezet legfelső szintjét, szkeptikus hangok hallatszanak, kérdéseket felvetve, a minden elképzelhetőt meghaladó befolyás felöl.
A politikai döntéseket hozók az elkövetkező hetekben fogják eldönteni, hogy az eurozóna és annak adósságai, valamint a Goldman érdekek bonyolultan kapcsolódó rendszere milyen választ fog adni a kérdésekre.Simon Johnson, a Nemzetközi Valutaalap egykori közgazdásza, könyvében, a 13 bankárban, azzal érvelt, hogy a Goldman Sachs és a többi nagy bank annyira közel volt a kormányokhoz, hogy kitűzhették a pénzügyi válság megvalósítását célként. Az Egyesült Államok gyakorlatilag egy oligarchia. Véleménye szerint, legalábbis az európai politikusok nem "megvásároltak és fizetettek" a vállalatok által, mint az Egyesült Államokban, de ebben téved szinte biztos, hogy téved. Szerinte "Ehelyett van Európában egy közös világnézet a politikai elit és a bankárok között, a közös célok halmazához és kölcsönös megerősítésként az illúzióikhoz."
Erre csak annyit lehet mondani, hogy "Krisztus koporsóját sem vitték ingyen".


Ez a Goldman Sachs Project. Egyszerűen fogalmazva, ez a kormányok szoros összefonódása. Minden üzleti tranzakció előre akarja az érdekeit szabályozni, és amit megakadályozhatnak, de a politikusok adhatnak nekik adókedvezményeket, nem pusztán lobbi tevékenységből. A Goldman azért van, hogy tanácsokat adjon a kormányoknak és a finanszírozást, hogy küldje el az embereket a közszolgálati -és a jövedelmező állásokból. Főleg azokat, akik kilógnak a sorból, vagyis nem a kormány, vagy az ő emberei. A projekt célja, hogy ilyen mélységben az emberek cseréjéről, az eszmék és pénz vonatkozásában lehetetlen legyen megmondani a különbséget a közérdek és a Goldman Sachs érdekei között. Johnson kifelejti a lakossági swap ügyletek fedezet nélküli csalásait, az értéktelen papírok törvénytelen és erőszakos, csalással értékre váltását, valamint a megvesztegetések, korrupciós csatornák tömegét. Súlyos hiba, hogy "természetes velejárójakéntinek" tekinti a bankvilágban, ahogy az olasz helyzet alakulását is.

Monti Olaszország egyik legkiválóbb közgazdásza, és ő töltött a legtöbbet a pályán az egyetemeken, de egykor Berlusconi nevezte ki az Európai Bizottságba 1995-ben, hogy a Goldman Sachs elkezdhesse érdekeit érvényesíteni. Először biztosként, a belső piacot illetően, majd a Versenypolitikai Bizottságban. Ő hozott döntéseket, vagy szakított meg folyamatokat a felvásárlási és fúziós ügyletekkel kapcsolatban, hogy Goldman bankárok "dolgozhassanak", vagy biztosíthassák a "finanszírozást". Monti később is meghatározó szerepet töltött be, mint elnöke az olasz kincstári bizottságnak, a banki és pénzügyi rendszernek, amelyek meghatározzák az ország pénzügyi politikáját. Ezekkel a kapcsolatokkal természetes volt a Goldman részéről meghívni, hogy csatlakozzon a nemzetközi tanácsadókhoz. A bank két tucat fős nemzetközi tanácsadó testületet működtet, informális lobbistákkal, hogy a politikusok tevékenységét az érdekeik szerint szabályozzák. Más tanácsadók is, mint Otmar Issing, aki igazgatósági tagja, a német Bundesbanknak, később az Európai Központi Banknál volt az egyik létrehozója az eurónak.

Talán a legjelentősebb ex-politikus a bankon belül, Peter Sutherland főügyész, Írország 1980-as korábbi EU versenypolitikai biztosa. Kapcsolódik a Goldman Egyesült Királyságban működő bróker-kereskedő karának, a Goldman Sachs Internationalhez, a Royal Bank of Scotlandhoz. Ő volt az a "kiemelkedő hang" Írországon, és az EU belül, azzal érvelve, hogy a sürgősségi hitelek feltételeit meg kell könnyíteni, hogy ne súlyosbítsák az ország pénzügyi gondjait. Az EU beleegyezett abba, hogy Írországban vágni kell a kamatokat ezen a nyáron.
A jó kapcsolatokkal rendelkező politikusoknak saját kormányuk kiútját is jelentheti a project egyik fele, a másikat a Goldman tudja biztosítani, mint Mario Monti, Mario Draghi, aki átvette az EKB elnöki posztját november 1-én. A Világbank ügyvezető igazgatójaként és az olasz kincstárnál töltött három év, és a Goldman Sachs International 2002 és 2005 közötti ügyvezető igazgatójaként visszatért a kormány elnökeként.

Draghi makacs a vitákban. Számviteli trükkök által végzett Olaszországgal és más nemzetekkel az euróövezet peremén, a közös valuta érdekében egy évtizeddel ezelőtt. Segítségével Olaszország és Görögország képesek voltak karcsúsítani a látszólagosan nagy államadósságon. A bank kereskedői létrehoztak több pénzügyi ajánlatot, amely lehetővé tette Görögország számára a költségvetési hiány csökkentését, ami azonnal létrejött a törlesztés ideje alatt. A Goldman üzleti csatornáin egy milliárd dollár finanszírozást kapott a görög kormány 2002-ben egy úgynevezett "cross-currency swap" tranzakcióból. A másik oldali üzletfél, a Görög Nemzeti Bank volt, Petros Christodoulou-val, aki pályafutását a Goldman-nál kezdte, és aki most került elő az ügyvezető kormány görög adósságot kezelő hivatala élére.
Lucas Papademos-t beültették a miniszterelnöki székbe a Görög egységkormányba, aki technokrataként futott korábban a Görög Nemzeti Banknál. Goldman azt mondja, hogy az adósság csökkentése által elért swapok elhanyagolhatóak voltak a kapcsolódó euró szabályok alapján, de sajnálatát fejezi ki az ajánlatokat illetően. Gerald Corrigan, Goldman partner, aki a bank kifutása után, az amerikai Federal Reserve New York-i ága részéről azt mondta egy brit parlamenti meghallgatáson tavaly: "Egyértelmű, hogy utólagsan megállapítva, az átláthatósági normák lehetettek volna magasabbak."

Amikor a kérdések merültek fel a meghallgatások visszaigazolásaként az Európai Parlament munkájaként az EKB-nál, Draghi azt mondta, hogy nem vett részt a swap ügyletekben, és nem foglalkozik sem a Pénzügyminisztériummal, sem a Goldman Sachs-szal. Az lehetetlennek bizonyult, hogy tartsa a vonalat Görögország, amely alatt a legújabb EU-pályázatokkal eredményesen tudná kezelni alapértelmezett adósságát azzal, hogy felkéri a hitelezőket, fogadjanak el "önkéntesen" vágott 50 százalékos kötvényeket, de a jelenlegi konszenzus az euróövezetben az, hogy a hitelezők a nagyobb nemzetek, mint Olaszország és Spanyolország, akiknek ki kell fizetni teljes egészében az adósságot. Ezek a hitelezők, természetesen, a kontinens nagy bankjai. A megszorító intézkedéseket előíró új technokrata kormányok, Athén és Róma és más eurózóna országok vezetői, például Írországé is, a mentési forrásokat az IMF és a nagyrészt német hátú európai pénzügyi stabilitási eszközök igénybevételével tervezik.

"Az én egykori munkatársaim az IMF körül futva próbálják igazolni az 1.5trn 4trn € értékű szanálást, de mit jelent ez?"
Jon Corzine, a Goldman Sachs egykori vezérigazgatója visszatért a Wall Street-re tavaly, majdnem egy évtized után, és átvette az irányítást a történelmi MF Global nevű cég felett. 6BN dolláros tét szerepelt az olasz államkötvények kapcsán, amit a múlt hónapban az ügyfelek és a kereskedelmi partnerek túl kockázatosnak tartottak. Az MF Global cég napokon belül összeomlott. Ez volt az egyik a tíz legnagyobb csőd közül az amerikai történelemben.

Számukra súlyos a veszély, hogy ha Olaszország leállítja a tartozás fizetését, a hitelező bankok fizetésképtelenné válhatnak. A Goldman Sachs számára különösen akkor veszélyes ez, ha a biztosítás mögött is bank húzódik meg (2 trillió dollárral). Nincs bank - és különösen nem a Vampire Squid - aki könnyen kibogozná a csápokat, azokat a csápokat, amelyek saját társaié is lehetnek. Ez az oka a szanálásoknak és a megszorításoknak, az ok, amiért egyre többet követel a Goldman Sachs, és nem kevesebbet. A másik módszer egy második pénzügyi válság, egy második gazdasági összeomlás.
Megosztott illúziók, talán? Ki merné kipróbálni?
Simon Johnson helyenként beidézett véleménye sajnos könyvében sem tartalmazza, hogy hova vándoroltak az ellopott milliárdok, Európa lakosságának többévi adója, de arról sem ír, hogy a csalássorozat tovább folytatódik...
Persze nem csak tippeink vannak, hogy hová lettek az ellopott ezermilliárdok, de a Goldman Sachs "befektetői" és irányítói nem csak a politikai irányítást tartják a markukban, vagy ül ott saját emberük, hanem a törvényhozás és jogalkalmazók is részét képezik a "szindikátusnak".

Tulok

Valami bűzlik!

"Foglaljuk össze az elmúlt 3 hónap publikációit, médiamegjelenéseket,- sorrendben!
1.: MTV1-en a híradóban mutatták a metró vonalak atombiztos voltát. 48000 ember fér el benne és a generátorok 6 hónapig bírják.....
2.: A Margitsziget alatti atombiztos óvóhelyet rendbe hozták, ahol a parlamenti vezetőink, és a vezérkar számára vezetési pontot újítottak fel.
3.: A Gellért-hegynek támaszkodó Országos Légvédelmi Parancsnokság 40 m. mélyen lévő bunkerrendszerének kábeleit kicserélték. A készletek feltöltése megkezdődött.
4.: Az MTV 1-en a híradóban bemutatták, a Csepeli lakótelep alatt titokban húzódó bunkermúzeumot, melyet megnyitottak a nagyközönség színe előtt.....
5.: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem 20000 db ( Húszezer! ) gázmaszkot, és vegyvédelmi öltözetet rendelt, amelyeket le is szállítottak annak rendje és módja szerint.
6.: A DEMOKRATA magazinban egy argentín fiú naplóját közölték le a több hónapos zavargásokról, amely Buenos Aires városát pokollá változtatta miután az IMF leminősítette őket, és kitört a lázongó pokol..A város halálos csapdává változott, halottak az utcán s.t.b. Miképpen tud az okos ember vidékre lehúzódni, ahol még önellátásra be lehet rendezkedni...
7.: Könyvek jelennek meg az önellátó családi gazdaságokról, a TÚLÉLÉS TITKA címmel....
8.: A BARIKÁD hetilap leírja , hogy miképpen védhetjük meg magunkat?
Svájcban 274000 atombiztos óvóhely van, és itthon is egyre több cég él abból, hogy ilyen óvóhelyeket építenek a családi házak pincéiből nyíló kazamatának végébe, és pánik-szobákat alakítanak ki a lakásokban.
9.: ANGELA MERKEL azt mondja, hogy " Európában senki ne gondolja, hogy nem lesz háború a közeli jövőben.
10.: Anglia bejelentette, hogy megvédi országát, és annak határait. Megkezdte a felkészülést a harcra.
11.: A mozgósítás, és az összeírás már nyíltan zajlik itthon is. Erről most itt nem beszélnék. 
(Majd beszélünk mi: 1, Hadkötelesek: irány Oroszország!  2, Burkolt sorozás kezdődött - szerk.)
12.: A tartalékos tiszteknek és a mozgósító szolgálatnak kötelező a hajukat lenyírva a behívási-kiértesítési protokollnak megfelelően - magukat azonnal elfogadhatónak és fizikailag szinten-tartani!
13.: országos riadópróbát tartottak Budapesten óriásit szirénázva
14.: kiküldték a tartalékos-mozgósítási behívót a tartalékos állományú magyar NATO katonáknak IS "

PLUSSZKÉNT MÉG TALÁN ANNYIT, SOKAN NEMCSAK GONDOLKODNAK, DE BESZERZIK AZOKAT A FEGYVEREKKEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓKAT, AMELYEKET CSALÁDJUK VÉDELMÉBEN KÉSZEK FELHASZNÁLNI...!


Nyilvántartásba veszik a hadköteles magyar állampolgárokat – bár ez, tekintve, hogy az árulók (az akkori teljes parlament) eltörölték a sorkatonaságot, gyakorlatilag értelmezhetetlen. Nincs hadkötelezettség, hogy lehetnek hadkötelesek?
Az indok „természetesen” a haza védelmének hatékonyabb ellátása. A nyilvántartásba vételnek pedig jelentősége sincs, ez az államnak jelent csak plusz kötelezettséget. Az intézkedés nyilvánvalóan gyanút keltő volta mellett azért egy mondat árulkodó: „az államnak naprakész nyilvántartás kell”. Minek? Ha csak nem készül háborúra. Készül – ezek szerint.
Ha figyelemmel kísérjük a világ történéseit, nem nehéz pontosítani. Iránnak minden esélye megvan egy külső agresszióra, azonban ott talán még tudják nélkülözni a magyar „honvédséget” – legalábbis az általános sorozást tekintve. Általános készülődés folyik azonban Oroszország ellen. A rakétavédelmi pajzs épül, az Európai Egyesült Államok szintén, a titkosszolgálati aknamunkák, forradalmak kirobbantása a peremállamokban és Oroszország bekerítése is zajlik. A nyugat csatlós államaiban pedig (a korábbi leépítés után) elkezdődött a haderő fejlesztése – a következő lépés pedig a sorozás.
Nem árt, ha a sorozható férfiak elkezdenek oroszul tanulni. Legalább annyit, hogy könyörögni tudjanak az életükért. Vagy lehet gondolkodni, ki hogy szuperáltatja ki magát. Esetleg honvédnak állni, már most. Nem, nem a nem létező Magyar Honvédségbe, hanem a haza védelmére hivatottak közé. Amíg még valóban a hazádért harcolhatsz!

Juhász Pál