2014. április 25., péntek

Érdekszférák zenéje - Janukovics esete az EU biankó csekkjével


Emlékeznek még, hogy kerültünk az Európai Unióba? Nem? Hát úgy, hogy a hülye magyar - a szavazófülkék népe - beszavazta"Az 2003. április 12-én Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozása ügyében megtartott országos népszavazás eredményes volt, és az érvényesen szavazó választó polgárok 83,76%-a támogatta a belépést." magát.
Ez azonban nem ment csak úgy ukmukfukk. Előbb az EU csatlakozási tárgyalásokra "érdemesített" 6 tagjelöltet, majd 1998. április 26-án csatlakozási tárgyalásokat kezdett ezzel a hat országgal: Ciprussal, Csehországgal, Észtországgal, Lengyelországgal, Magyarországgal és Szlovéniával. A magyar érdekeket a III/III-as Martonyi János külügyminiszter képviselte (...). Magyarország 2000 nyaráig valamennyi csatlakozási fejezetet megnyitotta, beleértve a legkényesebb pénzügyi kérdéseket is. Az Európai Tanács 2001. júniusi göteborgi ülése mondta ki először, hogy a kellőképpen felkészült tagjelöltek 2002 végéig befejezhetik a csatlakozási tárgyalásokat, fél évvel később, a laekeni csúcson pedig meg is nevezték ezen országokat; a birka nyírásra kész, a birka jöhet jeligére.
Ezt követte a fenti 2003-as népszavazás. A csatlakozási szerződést Athénban írták alá 2003. április 16-án, mindössze 4 nappal a magyar népszavazás után, a következő államokkal Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia és Szlovénia. Az ország kiárúsítása így mintegy 5 évig tartott.
Az ember ezek után azt hinné, hogy a csatlakozásnak jogilag szabályozott feltételei vannak. És tényleg! Az Európai Közösséget létrehozó alapszerződés, ill. az azt módosító, 2007 december 13-án aláírt, Lisszaboni Szerződés sok - sok passzust tartalmaz erre nézve. Az ember azt is hinné, hogy az elűzött Janukovics valami ilyesféle szerződés aláírását tagadta meg, a 2013 novemberi vilniusi csúcsértekezleten és emiatt tört ki a parasztgyalázat. De nem! Vilniusban nem erről volt szó, csupán egy "társulási (?) és szabadkereskedelmi (?) megállapodásról". De mit tartalmaz ez a megállapodás? Legalább az Oroszország Hangja, vagy az Oroszvilág (kivonatosan) közzétehette volna.
Az ott történtekről így számol be egy internetes portál. "Ukrajna elzárkózott attól, hogy aláírja a társulási megállapodást és a szabadkereskedelmi egyezményt az EU-val, viszont a csúcstalálkozó zárónyilatkozatában rögzítették: Kijev és Brüsszel továbbra is elkötelezett a társulási szerződés megkötése mellett. Mikola Azarov ukrán miniszterelnök az EP elnökéhez írt levelében jelezte, hogy a visszalépés indoka az orosz nyomásgyakorlás és az ukrán kereskedelmi forgalom veszteségei. Viktor Janukovics ukrán elnök tegnapi vilniusi sajtótájékoztatóján kijelentette: Ukrajna gazdasági és pénzügyi támogatást vár az Európai Uniótól, mielőtt aláírná vele a tervezett társulási szerződést. Újraindítanák az együttműködést a Nemzetközi Valutaalappal és a Világbankkal, valamint EU-s segítségre számítanak az ukrán gázvezetékek modernizálásában, és elvárják a bizonyos ukrán exporttermékeket sújtó kereske delmi korlátozások feloldását. José Manuel Barroso 'elutasította' (!) Ukrajna és Oroszország korábbi felvetését, miszerint rendezzenek háromoldalú tárgyalásokat Kijev, Moszkva és Brüsszel között az EU és Ukrajna közeledéséről. 'Szilárdan' (!) kijelentette: 'kétoldalú' (!) megállapodásba nincs beleszólása, főleg nincs vétójoga egy harmadik félnek. ... Körülbebül így bántak/beszéltek Trianonban a magyar küldöttséggel... Mindazonáltal Janukovics azt hihette, makacs ságának nem lesznek komolyabb következményei, mivel "a társulási megállapodás aláírását Ukrajnával a jövő év elején Brüsszelben tartandó EU–Ukrajna csúcstalálkozóra halasztották."
Ám mit lépett erre ZsidóAmerika és a zsidócsahos Ájrópa?
Napok alatt "átrendezték" Kijev főterét a Majdant. ZsidóAmerika "erős embere" a manifeszt elmebeteg, másszóval totál hülye, McCain neokohn szenátor azonnal ott termett, a közepén és onnan biztatta, hergelte a terroristákat. Egy korábbi írásomban morfondíroztam azon, mi lehet az oka, hogy e terrorakció élére megint a zsidók ugrottak, mint az 1917-es dicsőséges esztendőben. A magya rázatot lásd ott.
Az "ukrajnai incidens" minden eddiginél erősebb megvilágítást ad egy ténynek: Európának, az Európai Uniónak voltaképp nincs jogrendje. Nem is lehet, hisz Európán ZsidóAmerika uralkodik, amelynek nincs jogrendje, soha nem is volt.
Ennek egyáltalán nem mond ellent Brüsszel "jogalkotási dühe" amelyet egy friss példával személtetek.
"A BIZOTTSÁG 396/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. április 16.) a 2014. június 1-jétől2014. augusztus 31-ig tartó alidőszakban történő fokhagyma-behozatalra vonatkozó engedélyek kibocsátásáról."
Ha egy kíváncsi, elszánt, vagy ráérő olvasó kinyitja a rendeletet, először kellemesen csalódik, a szöveg rövid. Ám ha beleolvas rájön, hogy a szöveg kb. kétharmadát más végrehajtási rendeletekre történő hivatkozások töltik ki. Így a rendelet megértéséhez és alkalmazásához további rendeletek tucatjainak szövegében kell turkálni. Erre talán azok a brüsszeli barmok sem képesek, akik ezeket a keresztrejtvényeket fabrikálják. Lám hová jutott a liberális alapelv az "árúk szabad áramlásáról" ...
Még emlékszem a 2003-as népszavazás kapcsán az EU csatlakozási szerződés körüli cirkuszra. A csatlakozási szerződést 2003.04.16-án Athénban írta alá D-209-es kódszámú ügynök, SZT-tiszt Medgyessy Ferenc elvtárs. De (bocs) mi a faszt írt alá? Én is írtam annakidején a dologról, de nem találom... A lényeg azonban rekonstruálható a [zs-origo] egykori közleményéből Azt írja ... "A Külügyminisztérium elkészítette és a hivatalos weblapján megjelen tette az EU-csatlakozási szerződés 'nyersfordítását'. A hivatalos dokumentum is elkészül a népszavazás előtt. ... A több mint 5 ezer oldalas (!) dokumen tum harmadik része, a mellékletek a leghosszabb. Ez áll lényegében több ezer oldalból, és témánként végigveszi a szerződés konkrét elemeit. Minden, a csatlakozási tárgyalásokon megkötött egyezséget ebben a dokumentumban sorolnak fel. ... Az érdeklődők számára azonban nehezen hámozható ki érdemi információ a szerződés szövegből, mert nagyon sok hivatkozást tartamaz, tehát 'ismerni', vagy 'közben olvasni' kell a jelenlegi EU-s jogszabályokat is. ... A szerződés szövege kinyomtatva, ha a lapokat egymásra tesszük, 1 méter 40 centi magas oszlop." Mekkora oszlopot képeznek azok az EU-s jogszabályok, amelyeket 'ismerni', vagy 'közben olvasni' kellett volna a tökhülye szavazónak, hogy eldönthesse, belép e? Avagy mennyit olvasott ezekből a D-209-es, mielőtt aláírt? Egyébként ma már a 'nyersfordítás' se található az Interneten. Annak meg semmi nyoma, hogy a 'hivatalos' fordítást valaha elkészítették és közzétették volna. És ha mégis, a hülye népszavazó, mikor (?), hol - hogyan férhetett hozzá, az "anyagokhoz", hogy eldönt hesse belépjen e, vagy se. [A jánkmajtisi Mari néni, meg a Külügyminisztérium Honlapja...]
* * *
Arról sem szól a fáma, hogy Ukrajnában bárkit is "megnépszavaztattak" volna arról, mit szól a "társulási megállapodáshoz és a szabadkereskedelmi egyezményhez", amit Vilniusban az elnök orra alá toltak, hogy nosza írja alá ízibe. Milyen tárgyalási felhatalmazással utazott Janukovics Vilniusba, azt ki adta és mi volt benne? Csupa érdekfeszítő kérdés, amelyekre máig sincs válasz.Persze a zsidó és keresztény erkölcs rég túltette magát az ilyen apróságokon. Mi pl. még ma is, sőt egyre inkább, azt az "államalapítást" ünnepeljük, amelyet jó Géza feje delmünk készített elő azzal, hogy Quedlinburgban 973-ban folytatott "csatlakozási tárgyaláson", amikoris azországot eladta I. Ottó a német császárnak, hogy fia Vajk király és szent lehessen.Azóta van, hogy az idegen szép, a haza eladása (hazaárulás) pedig magasztos cselekedet.A kijevi zsidópuccs azonban nem úgy sikerül, ahogy a sion bölcsei elképzelték, eletervezték és kivitelezték. Ukrajnában ugyanis most "zajlik" a népszavazás, amelyre Janukovics vilniusi utazása előtt nem került sor. Mit bizonyitanak e népszavazás eddigi eseményei?
A puccsista/terrorista zsidó bandának nincs igazi tömegtámogatása még Nyugat Ukrajnában sem. Ami pedig Kelet Ukrajnát illeti, a kirajzolódó ábra nagyjából a következő.
Ukrajnában szó sincs polgárháborúról! A zsidó junta háborút (!) indított Kelet Ukrajnában, úgymond a "terrorizmus" ellen. Ezt és ennek követ kezmé nyeit jól ismerjük. "Terrorellenes" háború indult Palesztinában, Irakban, Afganisztánban, Líbiában, Szíriában, stb. a terrorista, vagy terrorizmust támo gató rezsimek, ill. diktátorok megdöntésére. Utóbb ugyan mindenütt kiderült a háborus ok (casus belli) hiánya. Viszont a "terrorista" országok lakos ságának milliói pusztultak el, vagy kényszerültek elmenekülni szülőföldjükről. Mindenütt lerombolták a mezőgazdasági, ill. ipari infrastruktúrát. Sziszte matikusan megsemmisítették e népek ősi kultúrájának tárgyi emlékeit.
Tulajdonképp ezt tartalmazzák a New World Order irányelvei, amelyeket egy olyan "terrorista" támadás alapján hirdettek meg, amelyet a CIA szervezett és kivitelezett (9/11 - WTC. tornyok lerombolása).
Nomármost az "ukrán nép" mineddből nem kér. De milyen ukrán "nép", hisz van ukrán-ukrán, az orosz-ukrán, a tatár-ukrán, stb. Figyelemre méltó, hogy ezek a vegyes népelemek, hogy viselkednek a zsidó offenzívával szemben. Az egykori Habsburg Monarchia "testvérnépei" ma is őszintén útálják egymást (osztrákos, csehek, szlovákok, románok, magyarok). Pedig a Monarchia közel sem nyomta el olyan kegyetlenül az uralma alatt élő népeket, mint a cárok és Sztálin Oroszországa az oroszokat, ukránokat és a tatárokat.
És mégis!
Ezek a népek visszavágynak egy olyan nép, illetve államközösségbe amelyet: erős kézzel irányítanak,- amely egyértelmü jogokat alkot és garantál,- amely az állam polgárát embernek tekinti; ekként uralkodik rajta és gondoskodik (!) róla, azaz munkát és kenyeret ad - mindenkinek. Ezen elvárásoknak a III. Birodalom felelt meg egészében. A vörös cár birodalma csak részben, de az emberek ma arra emlékeznek Sztálin rémuralmával kapcsolatban, amit Churchill így fejezett ki: "Oroszországot faekével vette át, és atombombával hagyta az utókorra." Ez persze a botnak csak a két vége. A kettő közé esik a gigászi ipari potenciál létrehozása és többmillió szakmunkás, mérnök, tudós kiképzése ennek az infrastruktúrának a működtetésére, fenntartására, fejlesztésére, stb.

És hogy "népszavaz" manapság az "ukránság"? Hát ez elég világos! Az ukrán-ukránok a határozott zsidóparancsok ellenére sem vállalják Káin szere pét. Az orosz-ukránok, meg a tatár-ukránok sem óhajtanak Ábelt alakítani ebben az ócska zsidó szindarabban. Ezért van, hogy egy orosz (vagy ukrán) nyanya megállítja a támadó ukrán tankot. A tankra kitüzik az orosz lobogót, katonák meg csatlakoznak az ukrajnában zajló nemzeti forradalomhoz. Ez valami teljesen új jelenség. Ezek a gójok már nem a Talmud ban, ill. a Cion Bölcseinek Jegyzőkönyvében ábrázolt jámbor, buta gójok. Nem ölik egymást zsidóparancsra. Hallatlan!
* * *
Máshol esik szó arról, hogyan rohasztották le - majd szét - a Szovjetuniót. [Ez a hadüvelet nem Gorbacsov peresztrojkájával kezdődött, hanem a XX. Pártkongresszussal. Itt Sztálin legundorítóbb hóhéra, majd egyik gyilkosa Hruscsov döngölte bele a szarba a nagy vezért és egész (!) életmüvét. Egy szemét goj. Micsoda győzelem volt ez a nem likvidált és nem deportált "orosz" zsidóknak és a világzsi dóságnak! Mindezt azzal az ideológiával is megtámogatták, hogy az állam nem jó gazda. Ez a hülye ség már a III. Birodalom példáján is megbukott. Nem volt igaz a sztálini Szovjetunió vonatkozásában sem. Meg azután jött a kínai példa. Kína fenntartotta a Mao-kultuszon alapuló parancsuralmi rendsze rét. Szétverte a Tien An Men téren hőzöngő "bársonyos forradalmárokat". Ehhez csak ki kellett kozme tikázni kissé a Mao kultuszt. Mao sokkalta kegyetlenenebb és "kártékonyabb" diktátor volt mint Hitler, vagy Sztálin, külön - külön vagy együttvéve. Mégis mi a Kína mai nagyhatalmi státusa Mao életművére támaszkodik? Esetleg kevesen tud ják, hogy Maonak nem a nehézipar volt a fixa ideája, mint Sztálin nak, hanem az: mit fog majd zabálni egymilliárd kínai. Persze a rizsre gondolt elsősorban. Csakhogy azt meg is kellett termelni. Nos, nem szaporítom a szót. Mao "rabszolgahadsere ge" építette fel, ill. ujjá Kína gátjait és öntözőrendsze reit. Erre több munkaórát fordítottak (!), mint a császárok összesen Kína négyezeréves történelme során. A Kínai Nagy Fal felépítésére fordított munka órák száma pedig nagyságrenddel marad el ettől.
Kínának meg kellett oldani a népesedés kérdését is. Megoldotta... Kevésbé antihumánusan mint Hitler? Nem!
Most, a XXI. század elején, Eurázsiában egyetlen kontinentális hatalom van, amely egy nagy nép és egy népközösség humanitárius problémáinak megoldására hajlandó és képes is, Oroszország!
Nem véletlen, hogy a halál civilizációja, a zsidókapitalista Nyugat, őrjöngve veti magát Oroszországra. A kényszerítés minden fegyverét bevetik ellene. Ezek gyüjtőneve "szankciók". Járjuk kissé körül e fogalom tartalmát és történetét.
Szankciók alatt elsősorban politikai és gazdasági szankciókat értenek, úgy azonban hogy sikeres alkalmazásukat végső soron mindíg a fegyverek garantálják: a szárazföldi, vizfelszini, vizalatti, légi és a világürbe telepített csapásmérő erők. Ezek jelképe az amerikai repülőgép hordozó, amely úgyszólván mindenfajta csapásmérésre képes.
Ilyesfajta hajók parádéztak a Fekete tengeren a 2008-as grúz válság idején is. Poti kikötőjében pedig gyerektápszert (...) szállító amerikai hadihajók vetettek horgonyt. "Az Egyesült Államok tbiliszi nagy követségének szóvivője jelentette be a két amerikai hadihajó várható Potiba érkezését. A hajók a grúz kormány kérésére szállítanak humanitárius segélyt a város lakosságának. Az amerikai hadihajók odaérkezése tovább növelheti a feszültséget Oroszország és az Egyesült Államok között, hiszen orosz és amerikai erők így közvetlenül farkasszemet nézhetnek egymással a grúz fekete-tengeri kikötőváros ban". Oroszország egy darabig "farkasszemezett", majd odabaszott (bocs!) Grúziának és garantálta a "szakadár" Dél Oszétia állami státusát. Láttunk tehát már karón varjút. Amerika most is el fog takarodni. Ukrajna is kap majd valamilyen státust, de semmiképpen se' olyat, amely mellett Kelet Ukrajna a kijevi zsidó rezsim "tartománya" maradhat. Turcsinov se játszhatja Edward király szerepét a egy kelet ukrajnai tartomány látogatás formájában.
Mit is jelent a "gazdasági szankció"? Semmiképp sem humanitárius segélyt. Tömören szólva egy ország, egy nép létfeltételeitől való megfosztását jelenti. Erről egy akkora könyvet lehetne írni, mint az EU alapszerződés, ezért csak egy példán keresztül szemléltetem a dolgot: az Irak elleni USA embargóval. [Az embargó (a spanyol embargo szóból, ez pedig az embargar „megakadályozni, megállítani, feltartóztatni” igéből, amelynek végső forrása a népi latin imbarricare elbarikádozni a behajózás, elindulás tilalmát jelenti, átvitt értelemben valamilyen tervezett cselekedet megkezdésének a tiltását. Ilyen cselekedet lehet egy hír közlése, áruk, jellemző módon fegyverek és stratégiai cikkek szállítása, főleg nem baráti országba vagy rendeltetési helyre. A teljes gazdasági embargó alatt álló országok akár totális önellátásra, autarkiára is kényszerülhetnek.]
Ez az embargó olyan jól sikerült, hogy táplálék és gyógyszerhiány miatt ötszázezer (!) iraki kisgyermek vált ZsidóAmerika közvetlen áldozatává. Ezt a tényt természetesn kommentálták amerikai részről is. Hogyan? Most magamat idézem. "1996. május 12-é volt, Madeleine Albright, az Egyesült Államok akkori ENSZ-nagykövete a CBS televízióban azt magyarázta Lesley Stahl-nak, hogy az amerikai szankciók miatt elpusztult 500 000 iraki gyermek halála morálisan igazolha tó, mert a cél Szaddam térdre kényszerítése volt. 'Véleményünk szerint az ár megérte'. Pontosan ezt mondta, de szavairól az amerikai sajtó szinte alig számolt be, ám azokat az arab világban mindenütt vészharangzúgásszerűen lehetett hallani. Ezt követően Albright külügyminiszter (!) lett. A szadista zsidó szuka pontosan fejez te ki Zsidó-Amerika ars poetica-ját. De hát Oroszország nem Irak, nem is Grúzia? Mire spekulálnak ezek a marhák? Felfoghatatlan!
Annál inkább felfoghatatlan, mert mostanra bontakozik ki a BRIC országok offenzívája a dollár ellen Oroszország és Kína vezetésével. Tudván, hogy a háborúhoz három dolog: pénz, pénz és pénz kell, nem sejtem ZsidóAmerika honnan akarja előteremteni az a tömérdek pénzt, ami beteljesíthetné Orosz ország sanyarú sorsát.
Egy Svédországban barátom hívta fel a figyelmemet ZsidóAmerika szorongatott pénzügyi helyzetére. Az ajánlott cikk frontképe a gyűrött amerikai dol lár. Szomorú látvány így is. De hogy fog kinézni, ha az oroszok és a kínaiak kitörlik vele a seggüket (bocs!)?
Amerika belegebedt már a New World Order égisze alatt viselt iraki, afganisztáni, stb. háborúkba is. Csalárd államadóssága százdolláro sokból kötegelve már jóval magasabb "tornyot" képez, mint az általa felrobbantott WTC tornyok magassága volt.
Ez a "pokoli torony" bármikor összedőlhet, ugyanolyan sebesen mint a WTC tornyok. És ha összedől, mit temet maga alá?
Hát mindazt, amit ma a "Nyugat" mint fogalom, mint eszmerendszer, mint társadalmi és gazdasági rendszer jelent. Végül fejezzük be a nagy nyugat szakértő Oswald Spengler próféciáival, amelyek a "Nyugat Alkonya" c. könyvében olvashatók. A könyv 1918 április 20-án jelent meg néhány hónappal a Központi Hatalmak összeom lása előtt.
[Ekkor senki sem gondolt arra, hogy az amerikai hadsereg zászlói alatt zsidó hódítók lépnek Európa földjére és megváltoztatják annak egész arculatát. A hülye Wilson elnököt körülvevő zsidó "szakértők" dolgozták ki a trianoni békediktátum passzusait és hasogatták szét a történelmi Magyarországot.]
Ekkor a Nyugatot a Vadnyugatról Európára törő nyugati horda jelentette. Velük kapcsolatban alkonyt emlegetni nagy marhaságnak látszott.
És mégis! Miket látott a vátesz?
"A gyakorlati kommunizmus az osztályharccal, ezzel a régóta elavult és hamissá vált frázissal egyetemben nem más, mint a nagytőke egyik megbízha tó szolgája, s a nagytőke alkalmasint igénybe is veszi szolgálatait." [II. Köt. 725 old.] Ez tökéletesen egybeesik ez előtti cikkem mottójával, amely a cionizmus alapítója Theodor Herzl meghatározását idézi.. "Ha süllyedünk, a forradalmi proletáriátus élcsapatává válunk, ha emelkedünk, velünk emelkedik a 'pénztárca' szörnyû hatalma." Ilyet azonban Spengler sohasem írt volna le, hisz róla köztudott volt, hogy elveti a faji felsőbbrendüség eszméjét és az antiszemitizmust is. Ennek fényében lesznek különösen értékesek alábbi próféciái.
Ilyeneket ír. "Az éhség rút, közönséges érzéseket ébreszt: szorongást, félelmet ... a kultúra magasabb formavilága hirtelen össze roskad és kezdetét veszi az elállatiasodott ember puszta élethalálharca." [675 old.] Hogy van ez, hisz még ezután taláélták fel a kapitalista "jóléti társadalmakat"? Dehát hol van mára a tavalyi hó? Az elállatiasodás viszont napjaink valóságává vált. Mire készül ma Zsidó-Amerika, ha nem a "Fiscal Cliff" (pénzügyi szakadék) áldozataira, a megélhetési alapjuktól megfosztott tömegekre, ezek lázadására? Nekik készülnek a FEMA koncentrációs és megsemmisítő táborai. Egy olyan gulag-rendszer, amely láttán Sztálin is elcsodálkozna.
Kijelenti "A pénz titáni rohamot intéz a szellem hatalma ellen" [725 old.] De nem győzhet, mert "a pénzt a vér legyőzheti, megsemmi sítheti." [726 old.] És végül a poén. "A cezerizmus felemelkedése töri meg a pénz diktatúráját és annak politikai fegyverét a demokráciát. A kard győz a pénz felett." [726 old.]
Hát' szerintem épp itt tartunk. Oroszországon a sor!

Sz. Gy.

Hőpajzzsal védi a házat egy magyar találmány

Egy debreceni feltaláló kifordította a hagyományos falfűtést, és az épületek külső falán keringetett langyos vízzel elérte, hogy fele annyit fizessen a melegért. A vizet vagy a talaj, vagy a nap melegíti fel, de a rendszer csak a hidegtől véd, nem váltja ki a kályhát vagy a gázkazánt.
Meleg “függönnyel” veszi körbe, és így védi az áthűléstől a falakat egy debreceni feltaláló, Kukoricza János találmánya. A megszokott fűtési-hűtési rendszereket kiegészítő berendezés beépítése során csökkennek a fűtési költségek, kevésbé optimális esetben is 15-20 százalékkal hatékonyabbá válik a fűtés az EPS hőszigetelő réteg teljesítőképességén felül.
„Az ötlet onnan jött, hogy 2003-ban elkezdtem gondolkozni azon, mit lehetne kezdeni a természetben úgymond ingyen elérhető hővel, hiszen tíz-tizenöt fokra könnyebb felmelegíteni valamit, mint harminc-negyven fokra” – magyarázza Kukoricza János. Rendszerének lényege egy, a külső falra szerelt csőhálózat, amelyben folyadék kering, ha a rendszer szenzorai által mért hőmérsékletek indokolják. A folyadékot vagy a talaj melege, vagy az épület tetejére szerelt napkollektor, de akár az istállótrágya melege is fűtheti. A rendszerrel végzett talajtani kutatások szerint az Alföldön például agyagrétegbe érdemes elhelyezni a csőhálózat föld alatti részét, így a folyadék az ott uralkodó meleget fogja átvenni.
Száz helyett alig ötven mázsa fa
A ház külső falai átveszik a csövektől ezt a hőmérsékletet, így összességében több hőt kap az épület, vagyis kevesebbet kell fűteni. A csőhálózatot a falba vésve helyezik el, a csövek hossza és az elhelyezés sűrűsége mindig az egyedi épületfelméréstől, leginkább a falak szigetelőképességétől függ.
A csövek fölé vakolat, majd arra hőszigetelés kerül. A feltaláló szavaival „az a lényeg, hogy a meleg csak befelé terjedjen, ne kifelé”. A rendszer szempontjából pedig teljesen mindegy, hogy a lakó fával, gázzal vagy villannyal fűt.
A berendezés hasonló elven működik, mint a hőszivattyú, mert mindkét esetben a környezet és az épület közötti, viszonylag kicsi hőmérséklet-különbség hasznosul. A fő különbség az, hogy a hőszivattyú csőrendszerében valamilyen gáz halmazállapotú közeg kering. A gázt egy kompresszor sűríti össze és keringeti, így melegszik fel. A hőcserélőben a gáz leadja a meleget, így fűtve fel az épületet, majd lecsapódik. Ezután a már folyékony közeget egy nyomáscsökkentőn, például fojtószelepen vezetik át, és egy elpárologtatóba jutva gőz formájában hőt vesz fel a talajból, a vízből vagy a levegőből. A debreceni találmány abban különbözik, hogy nem közvetlenül az épületet fűti, hanem csak a külső falát, és nincs szükség arra, hogy a folyadék először elpárologjon, majd lecsapódjon.
Egy 100 négyzetméteres lakóépületnél a falban körülbelül 40 liter folyadék kering akár gravitáció segítségével, de ha szükséges, akkor egy pár wattos, kis energiaigényű szivattyú is bekapcsol. A folyadék akkor sem fagy meg, ha kint mínusz 20 Celsius-fokig vagy még lejjebb süllyed a hőmérséklet, mert a hőszigetelő réteg alatt még a legrosszabb esetben is plusz 4-5 fok van. „Így az sem probléma, ha áramszünet van” – mondja a feltaláló.
A Thermo Drapesnek, azaz Hőfüggönynek nevezett rendszer első prototípusát 2007-ben építették meg, és a vizsgálatok azt mutatták, hogy az elképzelés valóban működik, sőt a hőérzet terén (hogy milyen melegnek érezzük a műszerek mutatta hőmérsékletet) még jobban teljesített, mint amire a feltaláló számított. A találmány 2009 márciusa óta áll ideiglenes szabadalmi oltalom alatt, és idén tavasszal vagy nyáron várható a végleges határozat.
A feltaláló a szülei tízszer tíz méteres kockaházára is felszerelte a rendszert. Elmondása szerint 2011-ben még száz mázsa fát használtak el a fűtési szezon alatt, ez 2013-ban negyvennégy mázsára csökkent. Az épületben jelenleg délelőtt szokták megrakni a tüzet (és nem kora reggel, mint a rendszer beszerelése előtt), időjárástól függően öt-hat órán át fűtenek, és másnap délelőttig 20-22 fokos meleg van.

 Hírfigyelő Szolgálat - Jövőnk.info

Megerősítették: orosz zavaróberendezés tette harcképtelenné az Aegis rendszert

Egy héttel ezelőtt hoztuk le a US Donald Cook esetének hátterét feldolgozó írásunkat, az információ akkor még alternatív forrásból származott. Sokan kételyüknek adtak hangot a történtekkel kapcsolatban. Forrásaink szerint akkor a Fekete-tengeren közvetlen összeütközött az egyik legmodernebb NATO-technika az orosz hadsereg egy új fejlesztésével, az összecsapás pedig a nyugati technológia teljes vereségével zárult. A US Donald Cook berendezései megszűntek működni, az Aegis rendszer használhatatlan vasdarabbá változott az új elektronikai zavaró rendszerekkel felszerelt Szu-24-es vadászgép rárepülései alatti másfél órában.
Most a hírt megerősítette az orosz állami média. Az Aegis rendszerrel felszerelt rombolót valóban az új orosz Hibini nevet viselő elektronikai blokkolórendszer tette ártalmatlanná, olyan szinten demoralizálva a hajó legénységét, hogy a rombolót azonnal a kikötőbe vezényelték, ahol 27 személy a legénységből azonnal kilépett a sereg állományából.
Az Aegis rendszer levizsgázott, még arra sem volt képes, hogy bemérje az ellenfél repülőgépét. Ezzel a technológiával pedig láthatóan a vén csatalónak tartott Szu-24-eket is felszerelték. Ha ilyen technológiát szerelnek a régebbi gépekre, mit tudnak akkor a legújabb gépek?
Annak idején, a grúziai háborúban a nyugat nem értette, hogyan lehetséges az, hogy a Csecsenföldről átdobott 30 000 orosz katona jószerével öreg, ósdi fegyverekkel felszerelve képes volt 5 nap alatt teljes vereséget mérni a csúcstechnikával felszerelkezett, modern hadviselésre kiképzett 35 000 fős grúz haderőre. A mai napig szégyenkezve tekint a nyugati katonai stratégiai tervező részleg emiatt a csúfos kudarcra. A grúz haderő az első naptól kezdve egyetlen támadó hadmozdulatra sem volt képes, és folyamatosan csak hátrálni kényszerült.
Egyszerű az ok; talán nem voltak minden információ birtokában, milyen eszközöket is használtak az oroszok a háború során. Íme egy kis ízelítő a nyugatnak, mire is számítsanak. Az orosz állami média beszámol róla, milyen hatékonysággal működik az az Aegis rendszer, amivel az Egyesült Államok NATO-szövetségeseit akarja "megvédeni".
Az amerikai flotta büszkesége - egy darab ócskavas lett, mikor találkozott az első orosz vadászgéppel
"Április 10-én a Donald Cook a Tomahawk szárnyas rakétákkal együtt behatolt a Fekete-tenger semleges vizeire. Oroszország erre egy Szu-24-es repülőgépet küldött az amerikai torpedóromboló hajó körberepülésére. Az orosz repülőgép fegyvertelen volt, azonban szakértők állítása szerint rendelkezett legújabb orosz rádióelektronikus harci rendszerrel. Az Aegis már távolról észlelte a Szu-24-es közeledését, harci riadót fújt. Amerikai radarok a célponttal való közeledés irányvonalát mérték be. És egyszerre csak a képernyők kialudtak, az Aegis megszűnt üzemelni. Közben a Szu-24-es a torpedóromboló fedélzete felett vonult el, megfordult és rakétatámadást imitált. Aztán megfordult és megismételte ezt a manővert. És ezt megtette 12-szer.
Vagyis amikor üzemelt a Szu-24-es fedélzeti rádióelektronikus elnyomási rendszere, a modern Aegis rendszer üzemképtelenné vált.
Külföldi médiák írják, hogy az incidenst követően a Donald Cook sürgősen betért egy romániai kikötőbe. A hajó személyzetének 27 tagja benyújtotta lemondási kérelmét. Állítják, hogy mind a 27 személy azt írta, hogy nem kívánja életét kockáztatni. Ezt közvetve megerősíti a Pentagon nyilatkozata is. Ebben olvasható, hogy az akció demoralizálta az amerikai hajó csapatát.
A rendszer, amellyel az orosz Szu-24-es sokkolta az amerikai Donald Cook-ot, a Hibini nevet viseli. A Hibini egyébként egy hegygerinc a sarkvidéki Kola-félszigeten. A Hibini az ellenfél rádióelektronikus elnyomásának legújabb rendszere, amellyel ellátnak majd minden ígéretes orosz repülőgépet."
Íme egy gyakorlati példa arra, hogy a NATO nem csak harcképtelen az orosz haditechnikával szemben, de az Egyesült Államok nyugati "szövetségeseit" sem képes megvédeni. Információink szerint a közelmúltban Szíriából Oroszországba szállítottak minden Szu-24-es vadászgépet. Lehetséges, hogy ezeket a gépeket már a legmodernebb zavaróeszközökkel szerelik fel, ami a NATO teljes vereségéhez vezetne a Közel-Keleten vívott háborúkban. Nem kérdés, hogy az új technológiához ilyen úton hozzájuthat a Szíria védelmében harcoló Hezbollah, Irán pedig már birtokában van az új technológiának. A NATO teljes katonai vereségének lehetünk szemtanúi.

http://www.hidfo.net/2014/04/25/megerositettek-orosz-zavaroberendezes-tette-harckeptelenne-az-aegis-rendszert
Az Egyesült Államok szerint ijesztően fejlett az orosz haditechnika

Az Egyesült Államokban az európai NATO-országokat hibáztatnak azért, mert az elmúlt évek során segítettek forradalmasítani az orosz haderőt, és különösen a német Rheinmetall cégre neheztelnek, amely 140 millió dolláros üzletet kötött Oroszországgal, és csak a német kormány nyomására függesztették fel – írta kedden a The Daily Beast amerikai hírportál.
Mint írják: az oroszok meglepően fejlett haditechnikája sokkolta a világot, és ismert, hogy a Rheinmetall már évek óta részt vesz az orosz különleges alakulat, a Spetsnaz kiképzésében.
Az amerikaiak mérgesek– írja a portál –, mert úgy látják, hogy az orosz erők – különösen a Krím megszállásában közreműködő GRU, az orosz katonai hírszerzés csapatai – jelentős fejlődésen mentek át a Grúzia elleni 2008-as invázió óta.
Ugyanakkor a németek mellett a franciák és az olaszok is előszeretettel üzleteltek haditechnikai felszerelésekkel Moszkvával, nem elfelejtve a komoly, saját haditechnikai fejlesztéseket.


Teljes izgalomban a kijevi horda! Jacenyuk már világháborúról álmodozik

Arszenyij Jacenyuk kijevi hordaalvezér kijelentette, hogy “országa” végre fogja hajtani az április 17-i genfi megállapodásokat. Előbb legyilkolünk pártizezer oroszt, aztán nekilátunk a végrehajtásnak. Oroszországot ugyanakkor egy egész Európát fenyegető ukrajnai agresszió előkészületeivel vádolta.
vetők
“A világ még nem felejtette el a második világháborút, Oroszország viszont már a harmadikat akarja elindítani”-riogat a zsidrák. “Minden felelősség az Oroszországi Föderáció vezetését terheli az Ukrajna területén folyó erőszakért, a nemzetközi biztonság veszélyeztetéséért. Ez az az ország, amely megsérti az ENSZ alapokmányát, a kétoldalú kötelezettségvállalásainkat, és amely úgy viselkedik, mint egy állig felfegyverzett gengszter” – habzott a puccsistavezér.

“Ukrajna kormánya a továbbiakban is a genfi megállapodások végrehajtása mellett száll síkra. Végrehajtjuk az alkotmány reformját, és azzal fordulunk Oroszországhoz, hogy teljesítse azt, amit ő megígért…” – hirzsikelte Jacenyuk bandájának törzsi ülését megnyitva ma délelőtt Kijevben.
“Egy Ukrajna elleni orosz katonai agresszió kísérlete – mint fogalmazott – egész Európát háborús konfliktusba sodorhatja.”-rémisztgetett.
Szavai szerint nemzetközi bűncselekményt követ el Moszkva azzal, hogy “terroristákat” támogat Ukrajna területén. Felszólította a világközösséget, hogy egyesüljön az orosz agresszióval szemben,és kényszerítse rá Oroszországot kötelezettségvállalásai teljesítésére.
(Angela Merkel első izgalmában föl is hivta Vlagyimir Putyint, és javasolta, hogy a GÁZSZÁLLITÁSOK BIZTOSITÁSÁRÓL ideje lenne beszélgetniük.)
“Minden eszközzel és módszerrel, amivel csak rendelkezünk, beleértve politikait, diplomáciai és katonait, azon leszünk, hogy megvédjük országunkat” – szögezte le a kormányfő.
Közben folytatódik és a tervek szerint halad a “terrorellenes művelet Ukrajna keleti részén” – jelentette ki Mihajlo Koval ukrán ügyvivő védelmi miniszter pénteken Kijevben újságíróknak.
Szerhij Pasinszkij, az “elnöki hivatal” ideiglenes vezetője is sajtótájékoztatót tartott. Bejelentette, hogy második szakaszába lépett a terrorellenes művelet. Szavai szerint az a döntés született, hogy a Donyeck megye északi részén lévő Szlovjanszk városát bekerítik a biztonsági erők, ezáltal a szeparatisták nem jutnak kívülről erősítéshez. Szavai szerint a városban tartózkodó “terroristákat megsemmisítik” úgy, hogy a békés lakosoknak ne essen bántódása.
(B-R )

A Roszkozmosz bevezeti a környezetbarát rakétaüzemanyagot

Terveink szerint mostantól fogva csak környezetbarát üzemanyaggal lesznek feltöltve a Roszkozmosz szállítórakéták." - jelentette be Denisz Ljskov, a roszkozmosz megbízott igazgatója. "A különböző műszerek és robotok fellövéséhez használt rakéták üzemanyagaként több lehetőséget megvizsgáltunk. Szóba került a hidrogén, kerozin és a cseppfolyósított gáz is. Végül a Heptyl alapú üzemanyagoknál maradtunk."
A Navitech2014 űrtechnológiai kiállításon Szergej Ivanov, a Kreml Űradminisztrációs hivatalának a feje kijelentette, hogy Oroszországnak, Kazahsztánnak és Fehéroroszországnak egy egységes űrnavigációs rendszert kell létrehozniuk. A javaslat annyira tetszett az érintett országok képviselőinek, hogy az erről szóló dokumentumok már előkészítés alatt vannak.
Hídfő.net | Kínai "Long March" 2FT1 hordozórakéta fellövése a fedélzetén a Tiangong-1 űrlabor modullal.

Az orosz űrtechnológia mai állapotáról tudni kell, hogy jelenleg Kína és Oroszország rendelkezik csak olyan szállítórakétákkal, amik segítségével biztoságosan lehet embert és felszerelést feljuttatni az űrbe. A NASA átgondolatlan nyilatkozata, miszerint felfüggesztenek minden együttműködést az oroszokkal, odáig vezetett, hogy az Egyesült Államoknak minden fellövésért 70 millió dollárt kell kifizetniuk a Roszkozmosz számára.

http://www.hidfo.net/2014/04/25/roszkozmosz-bevezeti-kornyezetbarat-raketauzemanyagot


Az USA külügyminisztériuma hibát hibára halmoz

Az Egyesült Államok külügyminisztériumának lakáj-médiuma, a New York Times vezércikkben hozta, hogy bizonyítékok vannak az orosz hadsereg beavatkozására Kelet-Ukrajnában. Bizonyítékként a következő képet hozták, amire úgy hivatkoztak, mint "Oroszországban készült csoportképre, amit mi sem bizonyít jobban, mint az egyenruha".
Hídfő.net | Az USA külügyminisztériuma hibát hibára halmozA "bizonyíték".
Az USA külügyminisztériuma még hétfőn közölte a hivatalos álláspontot, miszerint "Bizonyítékok mutatják, hogy az egyenruhás emberek közül sokan orosz katonák vagy orosz titkosszolgálati tisztek." Bizonyíték szintén a fenti kép. A gond ezzel az, hogy a jelenleg használatban levő orosz egyenruhával a fenti képen látható köszönő viszonyban sincs. Az orosz egyenruha a lenti képen látható, teljesen eltérő színű. Kérdés, hogy miért ment ki ez az információ az USA hírszerzésének a fejéből, hiszen a krími események kapcsán elég sok felvétel látott napvilágot, amin az ominózus "udvarias emberek", azaz az orosz katonák szerepeltek, jellegzetes zöld egyenruhájukban. Ezek a képek bejárták a világsajtót, tehát nehezen hihető, hogy pont az USA külügyminisztériuma nem látta őket.
Hídfő.net | Orosz katonák, Krím-félszigetEmlékeztetőül: a jelenlegi orosz katonai "divat".
Az USA és a New York Times hibáját még tetőzi, hogy egy fiatalember, bizonyos Maxim Dondjuk, szabadúszó fotós, felhívta a New York Times-t, hogy bizony a "csoportképet" az ő engedélye nélkül közölték le, azt ugyanis ő készítette és publikálta, méghozzá a saját Instagram oldalán. Emelett közölte még, hogy a fényképet Kelet-Ukrajnában készítette, Szlavjanszk városban.
A rideg tények hatására az Egyesült Államok külügyminisztériumának szóvívője, Jen Psaki elismerte, hogy tévedtek a fényképről, és voltaképpen az csak egy olyan csomag része volt, amit John Kerry külügyminiszter egyik prezentációjában akartak felhasználni. Értjük, tehát a képek ugyanazzal a megfogalmazással, mint az amerikai külügyminisztérium hivatalos álláspontja, valami csodás módon a New York Timeshez kerültek.
Persze Jen Psaki szóvívő jól megmondta a sajtótájékoztató végén, hogy "Ezzel még nincs vége, vannak más bizonyítékaink!", amiket azóta se látott senki.
Ami itt történt, hogy az USA szervein (és médiumain) jelenleg hatalmas a nyomás minden irányból, hogy mutassanak valami komoly eredményt, ami a felkészültségükre utal, mert a krími eseményekkel kapcsolatban minden előrejelzésük csődöt mondott. Hát ez is.
Nagy Kálmán

Gyurcsány bejelentette; visszavonul

Gyurcsány Ferenc bejelentette, hogy ha pártja nem szerez egyetlen egy mandátumot sem az EP-választásokon, akkor beadja lemondását. A Demokratikus Koalíció elnöke korábban bejelentette, hogy EP-képviselőként pártja támogatná az Európai Egyesült Államok létrehozását, és a magyar államiság felszámolását.
Gyurcsány Ferenc személye nemzetbiztonsági kockázatot jelent, mivel a magyar állam jogosultságai nemzetközi hatókörbe adásának és a magyar állam jogkörei korlátozásának propagálásával nyíltan más országok érdekeit képviseli Magyarországon, melyhez külföldről érkező, nagy mennyiségű anyagi forrást tud igénybe venni.
Ezen felül fennáll annak is a lehetősége, hogy Gyurcsány saját meggazdagodását fedezte az újabb párt megalapításával, amiből most az MSZP-ből távozásához hasonlóan visszavonulna. Az MSZP hatalmas hitelállományt halmozott fel, melynek nagy részét Gyurcsány elnöksége alatt vették fel és a Gyurcsány-közeli médiabirodalomhoz, valamint az ő magánérdekeltségeit képező vállalatokhoz vándorolt. Az MSZP hitelállományának törlesztéséből pedig nem veszi ki a részét az, aki a hiteleket felvette.
A Demokratikus Koalíció milyen hiteleket vett fel, és ki fogja törleszteni, miután már nem Gyurcsány áll a párt élén? Mi lesz az elsikkasztott állami vagyonnal, amely kiárusításának egy részéért szintén az MSZP a felelős? Gyurcsány egy újabb lemondással nem szökhet meg a felelősségre vonás és teljes vagyonelkobzás alól.
Magyarország nem lesz semmilyen Európai Egyesült Államok része, ha nyugaton létrehoznak egy ilyen államszervezetet, az minket már nem fog érinteni. A Gyurcsányhoz hasonlók tetteit pedig nem felejthetjük el, nem szabad hagynunk, hogy kivonuljanak a politikából és eltűnjenek, mintha mi sem történt volna. Nem engedhetjük, hogy az elmúlt 25 év rendszerének főszereplői ugyanúgy felszívódjanak, ahogy a rendszerváltást sem követte elszámoltatás.

http://www.hidfo.net/2014/04/25/gyurcsany-bejelentette-visszavonul

Ecuador: Az USA "szakértőinek" el kell hagyniuk az országot

Az ecuadori hatóságok hivatalos levelet nyújtotak át az ottani amerikai nagykövetségnek, miszerint sokallják az Egyesült Államok ún. "katonai szakértőinek" a számát az országban. A felszólítás annak ellenére érkezett, hogy az USA tavaly 7 millió dollárral támogatta Ecuador biztonsági kiadásait. A hivatalos levél szerint a jelenleg is az ecuadori amerikai nagykövetségen tartózkodó 20 Pentagon alkalmazottnak és a hozzájuk tartozó stábnak el kell hagyniuk az országot, mivel "folyamatosan beleavatkoznak az ország belügyeibe". Ecuador továbbá felkéri az Egyesült Államokat, hogy a követség katonai alkalmazottainak a létszámát csökkentse 50 főre.
Ecuador: Az USA "szakértőinek" el kell hagyniuk az országot
A dél-amerikai helyzetre való tekintettel nem kell csodálkoznunk Ecuador lépésén. Rafael Correa ecuadori elnök joggal tart attól, hogy országa lehet a következő a sorban, ahol az USA megpróbálja kiköszörülni a világrendőri hírnevén Ukrajnában és Szíriában esett csorbát. Ha a venezuelai eseményeket nem sikerül az Egyesült Államoknak a maga javára fordítani hamarosan, akkor kénytelenek lesznek új kiindulópontot keresni a dél-amerikai olajért folytatott csendes inváziójukhoz. Ecuador fekvése miatt esélyes erre a szerepre.

http://www.hidfo.net/2014/04/25/ecuador-az-usa-szakertoinek-el-kell-hagyniuk-az-orszagot

Bentlakási kegyelem


Ez a kilakoltatás-stop, ne ebben bízz - (Kép Civil Kontroll)

Szándékos megtévesztés a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása? – A devizahiteleseknek. “A kilakoltatási moratórium annak szól, akinek már elárverezték az otthonát – tehát akinek már véget ért a játszma és vesztett!”

- De a számlaadósokkal mi lesz? Azokat már meg se akarják téveszteni?

Ez a kilakoltatás-stop, ne ebben bízz! – Jelképes kamu intézkedés a devizahitelek “végső megoldásáig”

A Hitelkárosultak blog, a Civil Kontroll és a saját véleményét foglalta össze a Szabad Riport az alábbiakban:
Felszínes és félrevezető híradások tömkelege a médiában, propaganda nyilatkozatok az országgyűlésben, – ennyi a kilakoltatási moratórium meghosszabbítása és nem több.
Sajnos, fel kell hívni az érintettek figyelmét arra, hogy a kilakoltatási moratórium ellenére bárkinek elárverezhetik továbbra is az otthonát, sőt, mi több, az elmúlt hónapokban is gőzerővel zajlottak az ingatlan árverések! A kilakoltatási tilalom tehát nem azonos az árverezések leállításával!
Az országgyűlés még a tavalyi esztendő végén, novemberben döntött arról, hogy április 30-ig meghosszabbítja a kilakoltatási moratóriumot. – “A kormány a szerdai ülésén pedig úgy határozott, hogy meghosszabbítja a kilakoltatási tilalmat a devizahitelesek problémájának végleges megoldásáig” – közölte a kormányszóvivő.
Ezzel csak az a probléma, hogy semmi értelme, haszna nincs az érintettek számára, – mert lakásaikat ugyanúgy elveszik tőlük, csak kapnak még egy-két hónap bentlakási “kegyelmet”. Micsoda kegyes intézkedés…
(Egyébként is, a legtöbb kilakoltatás most (még!) nem is devizahiteles ügyből fakad, ezek jelenleg elenyésző számúak, tehát elég nehéz ráfogni ezt a devizahitelesek megsegítésére.)
1. Hogy is van ez a kilakoltatási moratórium?
Ha valakivel szemben, például devizahitel tartozás miatt végrehajtást indítanak és elárverezik lakását, akkor azonnal az árverési vevő tulajdonába kerül az ingatlan. Ha ez éppen kilakoltatási moratórium alatt történik meg, mindösszesen annyi dolga van az új tulajdonosnak, hogy megvárja a kilakoltatási moratórium végét és jöhet is a rendőrökkel, illetőleg a végrehajtóval kényszerkilakoltatást eszközölni. Ennyi.
Ezzel szemben tehát sokkal tisztességesebb lenne, ha ingatlan árverési moratóriumot vezetne be a kormány, hisz annak még értelme is lenne. Így ténylegesen segítenének és megmutathatnák azt is, hogy valóban törődnek a devizahitel katasztrófa helyreállításával és az érintett polgáraik sorsával.
2. A “jó fej” végrehajtók – (Ez is eleve egy oximoron – SzRTI)
“A kilakoltatás-tilalom fenntartását elfogadható megoldásnak tartja még a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara is” – nyilatkozta ezt még korábban a szervezet elnökségi titkára, Schmidt Zoltán.
Most elmondjuk miért, csak, hogy mindenki értse:
Tehát nem azért, mert szívükön viselik szegény adósok sorsát, hanem azért, mert ők mármint a végrehajtók, az ingatlan sikeres elárverezése után kapják meg a 10% jutalékukat. Igen, az esetek túlnyomó többségében bizony 10%! Ezután őket már egyáltalán nem érdekli, hogy ki lakik az ingatlanban, ki nem, van-e moratórium, avagy nincsen. Így tehát ezt elfogadható megoldásnak tartják még a végrehajtók is, nekik tovább dübörög a biznisz.
3. A “megmentő” politikusok – (Ez szintén oximoron – SzRTI)
Nyilvánvalóan tehát csak propaganda jellege van ennek a látszólag a devizahitelesek megmentésére tett, – választások utáni első, a intézkedésnek. A devizahiteleseket nem “megmenteni” kell, ( bár ezt nem is tette eddig senki), nem csak a kilakoltatási moratóriumra van szükségük, – hanem az elviselhetetlenül elszabadult törlesztő részletek és a teljesíthetetlen adósságterhek enyhítésére!
Az már régen rossz, ha hagyják elárverezni az egyébként jellemzően 30-48 éves munkaképes, családalapítást vállalt, közterheket hordozó lakosság jelentős részének minden vagyonát!
Majd miután elárverezték az otthonaikat, azt mondják, hogy most “tessék, itt egy kis kilakoltatási moratórium, bár már nem a tiétek a lakás, még lakhattok benne egy picit”.
Nem! Ez valójában egy cinikus magatartás, amivel politikusaink kimutatták valódi természetüket. (Kivillantva foguk fehérét – SzRTI). – Egyáltalán nem érdekli őket az eladósodott lakosság sorsa! Hiszen akkor nem azt mondanák, “elvehetik az otthonaitokat, azért persze maradhattok még néhány hónapot”, hanem egyszerűen nem engednék, hogy elvegyék az ingatlanokat és minden vagyonukat!
Csak az ingatlan árverések moratóriuma lehet elfogadható, ameddig a devizahiteles problémára nem találnak ki egy értelmes megoldást. De ehhez tárgyalni kellene – és nem az íróasztalok mögül hangzatos interjúkat adni, – hanem egyeztetni például az érintettek képviselőivel, a szakmában járatos civilekkel, jogi-pénzügyi szakemberekkel, – kik értenek is a kérdéshez.
Egyébként semmi baj nincs a kilakoltatási moratórium intézményével, de azt erre a helyzetre alkalmazni és a devizahitelesek megsegítéseként hangoztatni vagy dilettantizmus, vagy egyszerűen csak közömbösség és pimasz cinikusság a probléma és érintettjei felé.
Amúgy pedig minek a devizahiteles megoldás, ha addig is elárverezhetik az devizaadósok otthonait? Majd mire kidolgozzák a megoldást, feloldják a moratóriumot és már költözhetnek is ki a “megmentettek” a lakásaikból… Mert ugye addig fog tartani a moratórium… Brávó!
Ezidáig a végrehajtók májustól novemberig folytathatták volna le a kilakoltatásokat, azaz jövő hét elejétől már megkezdhették volna annak előkészítését. Ennek elodázása azonban ne töltsön el hamis nyugalommal senkit!
A kilakoltatási moratórium annak szól, akinek már elárverezték az otthonát – tehát akinek már véget ért a játszma és vesztett!
4. Ceterum censeo: És a számlaadósokkal mi lesz?
Nemcsak a devizahiteleseken kell segíteni! – Segítséget kell adni a számlaadósoknak is! – Annál is inkább, mert a rezsi számlák jó részének kifizetése, a magas banki törlesztőrészletek miatt maradt el.
Tehát a számlaadósokkal mi lesz? – Mi lesz azokkal, akik a ki nem fizetett számláik után halmoztak fel tartozásokat, s ezért akarják az otthonaiktól megfosztani őket. – A pénzéhes multi szolgáltatók, vagy a hatalmasra növekedett társasházi közös költségek miatt. Vagy az egyes szintén pénzéhes önkormányzatok mérhetetlen nagyságúra felduzzasztott lakbérei miatt, melyeket a szegényebbek már nem tudnak kifizetni.
És nem azért nem fizetnek, mert nem akarnak, – hanem mert nem tudnak. Elvesztették munkájukat, haláleset történt a családban, vagy betegség támadta meg őket.
Ővelük nem foglalkozik már senki? – Hiszen legalább ugyanannyian vannak, mint a devizahitelesek, – ha nem többen. És, ha a számlaadósokat elhanyagolják, – s nem foglalkoznak problémáikkal, – akkor a tömeges kilakoltatásuk nyomán éppen úgy bekövetkezhet az a társadalmi katasztrófa, melyet eddig csak a devizahitelek tömeges bedőlésével kapcsolatban jósoltak egyes társadalompolitikai elemzők.
Segítséget kell tehát adni mind a hiteleseknek és a számlaadósoknak is!

Így készíthet 100 dollárból online kémfelszerelést


Ízléstelen csintalankodásnak tűnik, figyelmeztetésnek szánják: jobban megnézve azonban leginkább aggasztó ez a túl könnyen megbarkácsolható fejlesztés.
 
 

Két aktivista, bizonyos Brian House és Kyle McDonald fogott egy hitelkártya méretű Raspberry Pi számítógépet, egy mikrofont, egy LED-et, és miután összerakta és -hangolta az alkatrészeket, az egészet belegyömöszölte egy műanyag virágcserépbe. A 100 dolláros költséggel elkészíthető holmi becsavarható egy szabványos villanyégő-foglalatba és már rögzíti is a közelében elhangzó beszélgetéseket. Elhelyezték étteremben, utcán, könyvtárban, irodában, hálószobában.
És ez még messze nem minden. A tréfás kedvű fejlesztők a felvett hanganyagot wifin keresztül feltöltik az Amazon Mechanical Turk szolgáltatására, ami képes a hangot szövegfájllá alakítani. A szöveges beszélgetések pedig szépen felkerülnek a Twitterre, hogy a twitter.com/conversnitch címen had' olvassa el bárki, aki csak akarja.
  
Az egész produkció megtekinthető ezen a videón, dokumentációja pedig elérhető ezen a címen.
Szerencsére a Conversnitch kivágja a neveket, így „csak” anonim beszélgetések kerülnek fel a Twiterre. Mert Brian House és Kyle McDonald aggályos produkciójával a vezeték nélküli kommunikáció veszélyeire akarja felhívni a figyelmet. A Snowden utáni szép új világ kafkai lehetőségeire.
(Híradó)

A törvényszék definiálta a cigányság fogalmát - kiborultak a liberálisok

Felháborodva értesült róla a liberális média, hogy a Gyulai Törvényszék nem oszlatta fel a Szebb Jövőért Egyesületet, és egyben azt is kinyilvánította, hogy a feljelentés tárgyát képező tevékenység nem tekinthető általános jelleggel félelemkeltőnek.
A Gyulai Törvényszék az ügy kapcsán egyben a cigányság definícióját is közölte, amin a liberálisok még jobban felháborodtak, mint magán az ítéleten.
„A »cigányság« mint kategória nem elsődlegesen faji alapon értelmezhető, hanem az ekként jelzett életformát követő, faji hovatartozástól függetlenül a lakosságnak egy elkülönült, a többségi társadalom hagyományos értékeit és a már hivatkozott jogszabályok által is védett értékeket semmibe vevő csoportjaként, akik egy bizonyos munkakerülő életforma, a magántulajdont, együttélési normákat nem tisztelő erkölcsi felfogás követői” - áll a törvényszék ítéletében.
Ezzel a Gyulai Törvényszék úgy definiálta a cigányságot, ahogy a többségi lakosság látja. Ebből a szempontból ez az ügy mérföldkőnek számít a magyar jogalkalmazásban, ami mindeddig a kisebbségek és befolyásos magánszemélyek érdekeit a többségi társadalmat érő atrocitások fölé helyezte.
Van, ahol nem elég megdolgozni érte és megvenni, haza is kell juttatni biztonságban. Normális országban ez nem igényelne fizikai védelmet. 
A felperes által rasszista viselkedésként leírt tevékenységről az ítélet indoklása kimondta, hogy "Egy ilyen megnyilvánulás ugyanakkor a törvényszék álláspontja szerint jellegénél fogva bár szorongást kelthet a helybeliekben, azonban maga a menetelés, nyilvános felvonulás jogát a gyülekezési jog garantálja." Amit úgy kell értenünk, hogy a rendezett sorokban tett "séta" egyedül a fent említett életvitelt folytató antiszociális elemek számára lehet félelemkeltő. Mivel a Szebb Jövőért Egyesület olyan helyszíneken tett "sétát", ahol az antiszociális elemek nagy számban jelen vannak, ezért a "félelemkeltés" relatívnak tekinthető, abszolút jelleggel nem lehet róla ítéletet mondani. Egy többségi magyar lakosságú területen senkiben nem keltene félelmet a rendezett sorokban menetelő egyenruhások felvonulása, főként, ha azok a közrend fenntartásáért folytatják tevékenységüket. Az egyesület tevékenysége kizárólag azok számára okozhat félelmet, akiknek élete törvényszegések sorozatából áll, vagyis a közrend maga fenyegető számukra.
A fentiek alapján kijelenthetjük, hogy a magyar jogalkalmazásban is várható az a fordulat, amit az orosz jog forradalmasítása indított el a kelet-európai államokban. Mikor megállapítást nyert, hogy Moszkva forradalmasíthatja a jogalkalmazást, pontosan erre gondoltunk. Teret fognak nyerni olyan jogértelmezések, melyek - bár kényszerből, de - a többségi társadalom érdekét a társadalomellenes csoportok érdekei fölé helyezik. "Egy fecske nem csinál nyarat" - de csak idő kérdése, és jön majd a többi is.
Lehet úgy fogalmazni, hogy a magyar érdeket képviselő szervezetek érték el, kényszerítették ki ezt a változást, ami azonban megfelelő külpolitikai közeg nélkül soha nem bontakozhatott volna ki. Mostanra a hatalom kénytelen figyelembe venni, hogy a többségi lakosság rendet, biztonságot akar. Az a hatalom, ami ennek a követelménynek nem felel meg, közutálattal lesz övezve - és melyik politikus akarna egy újabb választási vereséget?


http://www.hidfo.net/2014/04/25/torvenyszek-deifinialta-ciganysag-fogalmat-kiborultak-liberalisok

Csurkin: Moszkva békefenntartókat küldhet Kelet-Ukrajnába

Oroszország ENSZ nagykövete, Vitalij Csurkin az állami televízióban beszélve elmondta, ha Kijev nem állítja le a tüntetések elleni katonai műveleteket Kelet-Ukrajnában, Oroszország összehívja az ENSZ biztonsági tanácsát és végső esetben katonai erőt fog bevetni a vérontás megakadályozására. Csurkin elmondta, hogy Moszkva az ENSZ BT-ben egyáltalán nincs elszigetelve, az ukrán helyzet kapcsán beadott nyugati javaslatokat az országok több mint fele elutasította. Ezek az országok mind a béke fenntartásában érdekeltek, vagyis megvan az esély rá, hogy az ENSZ BT megszavazza az orosz békefenntartók beküldését Kelet-Ukrajnába.
Ha az ENSZ BT határozatképtelen marad, Csurkin elmondása szerint Moszkva akkor is fenntartja magának a katonai beavatkozás jogát. "Legrosszabb esetben a Föderációs Tanács döntése alapján járunk el".
Korábban Oroszország Föderációs Tanácsa felhatalmazta Vlagyimir Putyint, hogy katonai erőt vessen be Kelet-Ukrajnában, ha az orosz civilek élete veszélyben van. Viktor Janukovics, az atlantista puccs által eltávolított ukrán államfő szintén felhatalmazta Vlagyimir Putyint, hogy a rend helyreállítása érdekében bevesse az orosz csapatokat Ukrajna teljes területén. Így az orosz katonai beavatkozás az ukrán alkotmánnyal sem lenne ellentétes.
Csurkin elmondta, jelenleg az ENSZ főtitkárának nyilatkozatára várnak, hogy elítélje a civilek ellen katonai erő bevetését. Ha Ban Ki-moon ENSZ főtitkár megteszi ezt a nyilatkozatot, nagy valószínűséggel azonnal indulnak az orosz békefenntartók.
Csurkin ugyanakkor hangsúlyozta; a jelenlegi helyzetért elsősorban az Egyesült Államok a felelős. "Az USA válaszúthoz érkezett. Azt már megértették, hogy nem uralhatják a világot, de még mindig nem tudnak megtanulni másként viselkedni. Kellemetlenül érzik magukat, ha nem nálunk gyengébbekkel, hanem egy másik hatalmi pólussal találják szembe magukat. Ilyen nagyhatalom például Kína vagy Oroszország."

http://www.hidfo.net/2014/04/25/csurkin-moszkva-bekefenntartokat-kuldhet-kelet-ukrajnaba

Kiskorú gyermekeim tartanak el – egy háromgyermekes anya története

Egy háromgyermekes anyuka keresett meg minket szomorú történetével. Egyedülállóként és rokkantként küszködik 43 évesen, saját jogú ellátás nélkül.
anyuAz asszonynak a gyes ideje nem számít be a biztosítási jogviszonyba. Mivel a beteg gyermekével 10 évig volt gyesen, így az utolsó 15 évben sincs meg a biztosítási jogviszonya az időközben megrokkant anyának. Emiatt nem kaphat rokkantellátást, hiába C2-es kategóriás rokkant, akkor sem.
Az alaptörvény kimondja, hogy a nagykorú gyermekek kötelesek a beteg szülőkről gondoskodni. A rokkant asszonynak viszont még mind a három gyermeke tanul. A szociális törvény szerint, a közös háztartásban élő családok összjövedelmét veszik alapul a segélyezési rendszerben. Így az a furcsa helyzet állt elő, hogy a megrokkant asszonyt – az állam szerint -, a kiskorú gyermekeinek kellene eltartaniuk.
Az asszony írt az ombudsmannak is, de az a törvényekre hivatkozva mindent jogszerűnek talált és azt javasolta az anyának, hogy kilincseljen a karitatív szervezeteknél, melyek közül felsorolt egy párat. Köztudott, hogy ezekre a szervezetekre annyi rászoruló jut, hogy ha gomba módra szaporodnának a jótékony adakozók, minden rászorultat akkor sem tudnának megsegíteni. Az asszony azzal kezdte a kilincselést, hogy felkereste a karitatív szervezeteket, de ezeken a helyeken közölték vele, hogy állandó segítés sajnos szóba sem jöhet. Alkalmanként próbálkozzon, hátha jut a szerény adományokból egy kis élelmiszer csomag, vagy ruhanemű. Annyian állnak sorba az adományokért, hogy az elképesztő – ezt mondták neki.
Az elkeseredett asszony elmondta, hogy 51 ezer forint családi pótlékot, és 32 ezer forint gyermektartás kap. A két kisebb gyermek apja fizeti ezt a gyermektartást, a legnagyobb gyermeke apja sosem fizetett. A szerencsétlen anya albérletben él a gyermekeivel. A rokkant asszony édesanyja már régebben meghalt. Az idős, 76 éves apukája pedig 220 km távolságra él tőlük, így nehéz megoldani a családi kapcsolatok ápolását is, mert ennivalóra sincs pénzük, nemhogy útiköltségre. Az asszonynak annyi a könnyebbsége, hogy a gyermekvédelmi támogatás keretében legalább a a gyerekek étkezésében és a beiskolázásban segít az állam.
A megrokkant anya azt is elmondta, hogy türelemjáték és procedúra mindennemű ügyintézés a hivatali bürokrácia miatt. Az önkormányzatnál sokat kellett kilincselni, mire elintézte, hogy kemény 6.675,- Ft/hó összegű szociális segély-kiegészítést kaphat havonta. Így, az állami gondoskodás helyett, lényegében a három gyermeke tartja el a megrokkant anyát a családi pótlékból, meg a két gyermek utáni gyermektartásból… Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásként 15 ezer forintot kapott, és egyszeri 8 ezer forint szociális segélyt. Azt is elmondták neki, hogy, ha az aktív korúak ellátását kéri, akkor semmi másra nem lesz jogosult. Önkormányzati lakást ugyan igényelt, hogy az albérletet kiváltsa, de reménytelen, hogy valaha is megkapja, hiszen nincs saját jogú pénzellátása a rokkantsága okán sem.
A megrokkant anya nem érti, miért a 3 gyermekének kell őt eltartani, akik még tanulnak. Az összeg mellé, amit a gyerekek családi pótlék és gyermektartás címén kapnak, miért csak 6.675,- Ft/hó szociális segély-kiegészítés jár? Azt sem érti a súlyos beteg asszony, hogy ha ő az új rokkant-törvény előtt a 3 gyermekkel gyes-en volt hosszabb ideig, és ez a szörnyű rokkant-törvény viszont csak 2012. január 1-től hatályos, miért visszamenőlegesen sújtják őt azzal, hogy a biztosítási idő hiányára hivatkozva nem adnak neki saját jogú pénzellátást a rokkantságára?
Súlyosan aggályosnak tartja ezt azért is, mert még, csak választási lehetősége sem volt arra a gyes ideje alatt, hogy önként fizeti, vagy az állam biztosítja számára alanyi jogon az egészségügyi ellátásra való jogosultságot. Kiderült, hogy az állam, természetbeni juttatásként biztosítja a kismamáknak, az ápolási díjasoknak az egészségügyi ellátásra való jogosultságot. Azonban, még a lehetőségét sem ajánlották fel az érintetteknek, hogy akarják-e önként megfizetni a havonkénti fix összegű egészségügyi hozzájárulást, vagy sem! Ennek megrokkanás esetén van óriási jelentősége, hiszen a jelenlegi joggyakorlat szerint az állam eleve kizárja a pénzbeli ellátásra való jogosultságból az érintetteket. Teszi ezt visszahatóan úgy, hogy az egyénnek még a döntési lehetőséget sem adta meg arra, hogy biztosíthatja-e magát egy esetleges megrokkanás esetére. Ez az, ami kiveri a biztosítékot a megrokkant kismamák és az ápolódíjasok körében!
Így csinál az állam a rokkantságból családpolitikai kérdést? Akár a családi pótlék, akár a gyermektartásdíj azt a célt szolgálná eredetileg, hogy annak a szülőnek nyújtson anyagi támogatást, akinek a háztartásában élnek a gyermekek, a gyermekek felügyeletét ellátó szülő jövedelmét kiegészítve. A kormány viszont azzal, hogy családpolitikai kérdésként kezeli a rokkantakról való gondoskodást, fordítva ül a lovon. Az elképesztő eset bizonyítja, hogy az állam a kiskorúakat is a megrokkant szülő eltartására kényszeríti azzal, hogy az ő ellátásaikat megrövidítve, a szülő csak pár ezer forintos segély kiegészítést kaphat, ha megrokkan.
Ez maga a döbbenet, ugye? Bárhonnan is nézzük, ez az egész probléma súlyosan aggályos, mert durván sérti az alapvető emberi jogokat.
Magyarország keresztényi és „családbarát” kormánya jó lenne, ha sürgősen kiküszöbölné ezt a csorbát, és felülvizsgálná az ezer sebből vérző rokkant-törvényt – így búcsúzott tőlünk a 3 gyermekes megrokkant anya.
(Hírhatár-MSZF)

Általános kilakoltatási tilalmat sürget a Magyar Szociális Fórum

…”A kilakoltatás sokkal nagyobb társadalmi probléma annál, mintsem hogy a devizahitelesekre lehetne korlátozni. Általános moratóriumra van szükség…”

Anyu ugye nem visz el a végrehajtó
Anyu ugye nem visz el a végrehajtó?
Diszkriminatívnak tartja a devizahitelesekre vonatkozó kilakoltatási tilalom meghosszabbítását a Magyar Szociális Fórum, és arra kéri a kormányt, hogy azokra az önkormányzati bárlakásokban élőkre is terjessze ki, akiket százával készülnek kilakoltatni májustól, – mert jövedelmük oly szerény, hogy nem futja rezsire és táplálkozásra együtt.
Pénteken kiadott közleményében az emberjogi szervezet megírta, hogy a téli moratórium április 30-i lejártával  túlnyomó többségükben önkormányzati bérlakásban élőket fenyeget a kilakoltatás réme. Családok százai kaptak már felszólítást, hogy néhány napon belül kiürítve adják át a lakást. Mivel döntő többségüknek nincs hová költöznie, az utcára kerülhetnek, kiskorú gyermekeiket pedig elveszik tőlük, és állami gondozásba adják őket.
A Magyar Szociális Fórum konkrét példaként hozta fel annak a XVIII. kerületi családnak az esetét, amelyet azért akarnak kilakoltatni önkormányzati bérlakásából, mert 110 ezer forintos havi jövedelméből képtelen viselni az önkormányzat által megállapított 150 ezer forintos terhet, mely lakbérből és részletfizetési megállapodásból tevődik össze. Anyagi helyzetük miatt kérték ugyan, hogy szociális lakbért állapítsanak meg nekik, ennek megfelelően kisebb lakásba költözhessenek, de kérésüket figyelmen kívül hagyták, és rosszhiszemű nem fizetőknek nyilvánították őket. A családban egy idős asszony él két lányával, egy 7 és egy 9 éves unokájával.
A kilakoltatás sokkal nagyobb társadalmi probléma annál, mintsem hogy a devizahitelesekre lehetne korlátozni. Általános moratóriumra van szükség mindaddig, amíg nem biztosítanak az embereknek lakást, vagy nem építik be a jövedelmekbe a lakással járó kiadásokat. Az emberektől nem lehet elvárni, hogy gondoskodjanak magukról, miközben nem adnak nekik munkát, ha pedig adnak, olyan alacsony bért fizetnek nekik, hogy nem tudnak belőle megélni – mutatott rá a problémára az MSZF.+++
Kiadta: MSZF SZK / www.mszfszk.hu - www.hungariatv.hu
Kőbányai kilakoltatás
Erőszakos kilakoltatás – 11 gyermekes család hatósági kilakoltatása az önkormányzati bérlakásukból, egyetlen otthonukból, – mely kilakoltatást a tulajdonos X. kerületi önkormányzat rendelte el, a család tekintélyes számlatartozásaira hivatkozva. 2013. június 11. – Budapest, X. kerület (Kőbánya), Kápolna utca 13. – Fotó: SzRTI

Hajnali négy óra előtt valamivel-Molotov-koktélt dobtak az egyik “PrivatBank” épületéreNem ám egyet-többet is! Biztos ami biztos. Jó munkát végeztek. De a hatóságok legnagyobb sajnálatára nem várták ki munkájuk eredményét, és idő előtt távoztak.
égő
A helyi sajtó szerint az elkövetők haragjának az oka valószinűleg az, hogy Odessza-régió valamennyi ATM-jét a zsidóhiéna Kolomonszkij “PivatBank”-ja működteti! A tulaj pedig valamiért igencsak népszerű manapság a Molotov-koktélt nagy kedvvel hajigálók körében. Olyannyira, hogy az utóbbi két éjszakán rendesen bekinálgatták Európa főzsidajának fiókhálózatát! Molotov-koktélokkal.
(Forrás: http://vk.com)