2013. május 20., hétfő

Új GMO veszély: A génmódosított búza több száz emberi gént elcsendesíthet

Valószínűleg mindenki egyetért, hogy a búza a legfontosabb gabonanövény a világon és szinte az egyetlen, aminek eddig nem létezett génmódosított változata. Sajnos ez már nem sokáig lesz így, amennyiben az ausztrál hatóságok megadják az engedélyt az egyik állami intézmény, a Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) által kifejlesztett génmódosított búza forgalomba hozatalára.
Bár kifejlesztői szerint az új búza forradalmasíthatja az élelmiszeripart, fennáll a veszély, hogy fogyasztást követően ez a GMO növény maradandóan megváltoztathatja az emberi génállományt, több száz emberi gén elcsendesítésével.
Ez a tény önmagában komoly egészségügyi veszélyforrássá teszi az új búzát, éppen ezért számos szakember óva int az emberi kísérletekkel és a kereskedelmi forgalomba hozatallal kapcsolatban. A Safe Food Foundation (Biztonságos Élelmiszer Alapítvány) szervezésében nemrég tartott sajtókonferencián két elismert szakértő is beszélt a génmódosított búza potenciális veszélyeiről, ami akár sok millió ember halálát vagy a génállomány drámai megváltozását is okozhatja.
„Azt találtuk, hogy az új búzában létrejövő molekulák, amiknek célja, hogy bizonyos búzagéneket elcsendesítsenek (kikapcsoljanak), szinte azonosak bizonyos emberi génekkel,” magyarázza Jack Heinemann professzor, az Új-Zélandi Canterbury Egyetem molekuláris biológia professzora, a CSIRO teszteletlen GMO búzájáról. „Fogyasztást követően ezek a molekulák bejutnak az emberi szervezetbe és fennáll a géncsendesítés veszélye.”
Heinemann elmagyarázta, hogy eddig több mint 770 oldalnyi potenciális azonosságot fedezett fel a GMO búza két konkrét génje és az emberi génállomány között, amelyeket a GMO növény potenciálisan megváltoztathat. Ezeken felül további több tucat olyan azonosság található, amelyek „elég közeliek a géncsendesítésre a kísérleti rendszerekben,” mondja a professzor.

A GMO búza átviheti a genetikai hibákat egyik generációról a másikra

A génmódosított búza azonnali veszélyei egyértelműek és tökéletesen szemléltetik, milyen eredménnyel jár, amikor az ember genetikai szinten próbál babrálni Isten teremtésével. A későbbi generációkra leselkedő veszélyek, azonban még az azonnali veszélyeknél is komolyabbak.
„Amennyiben a búzában található módosított gén felszívódik az emberi szervezetben és ugyanúgy viselkedik ott, mint a búzában, akkor képes lehet megváltoztatni a módot, ahogy a szervezet tárolja a szénhidrátokat és a glükózt, ami súlyos következményekkel járhat,” mondja Judy Carman biokémia professzor, az ausztrál Egészségügyi és Környezetvédelmi Kutatóintézet (IHER) igazgatója.
„Az emberi szervezetnek szüksége van a glikogén nevű anyagra a túléléshez. Szükségünk van rá például ahhoz, hogy fel tudjunk kelni reggel az éjszakai „böjt” után vagy ahhoz a többlet energiához, ami lehetővé teszi, hogy átfussunk az úton. Amennyiben ez a módosítás ugyanolyan módon elcsendesíti ezt a gént, mint ahogyan teszi a búzában, akkor azok a gyerekek, akik ezzel a módosított enzimmel születnek, nem élnének tovább öt évnél, a felnőttek pedig egyre betegebbek és egyre fáradtabbak lennének, míg végül teljesen lebetegednének.”
2011. július 4-én a Greenpeace aktivistái egy egész kísérleti búzatáblát vágtak le a CSIRO telepén Canberra közelében, amit emberi kísérletekre szántak. A CSIRO a mai napig nem végzett egyetlen használható kísérletet sem a génmódosított búza egészségügyi kockázatainak felmérésére. A céget minden jel szerint a nyereség sokkal jobban érdekli az emberi egészség megőrzésénél.
Forrás: naturalnews.com

Szerbia akár az Eurázsiai Unióhoz is tartozhatna


Igor Panarin orosz szociológus szerint van rá esély, hogy 2020-ig Szerbia ne az Európai, hanem az Eurázsiai Unióhoz csatlakozzon. Mi több, Szerbia az unió első négy vezető országának egyike lehetne.

Az Eurázsiai Unió lényegében máris felöleli a következő országokat: Oroszország, Fehéroroszország és Kazahsztán, s a küszöbén áll még Ukrajna, Örményország Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Moldova, Mongólia, Türkmenisztán, Szíria és Azerbajdzsán. Kína csatlakozási szándéka még nem egyértelmű, de szinte biztos, hogy szoros lesz a Pekinggel folytatott együttműködés.

Panarin szerint mindenképpen jó lene, ha több kelet-európai ország követné ezt az utat. Az említett szociológus úgy véli, hogy Szerbiának - ha a gazdasága kompatibilis lesz az Eurázsiai Unió mércéivel - ez a szövetség igazi fejlődést, felvirágzást hozhatna, mert a Kelet kapacitásai, erőforrásai egyre nagyobbak és komolyabbak.
http://delhir.com...zociologus

Oroszország és Belorusszia uniójának védelmi politikája

Katonai területen továbbra is Belorusszia Oroszország fő és legkövetkezetesebb szövetségese: a két ország uniójának igazi megnyilvánulása a közös védelmi politika, melyhez nincs még egy hozzá fogható az egykori Szovjetunió államai vonatkozásában.
1992 óta Oroszország és Belorusszia több mint 30 nemzetközi egyezményt írt alá a katonai együttműködés terén. Jelenleg zajlik egy új katonai doktrína megvalósítása, amely az uniós állam kétoldalú megállapodásait a védelem terén meghatározza. 1997-ben Oroszország Honvédelmi Minisztériuma és Belorusszia közös fórumot hozott létre. 2002-ben megállapodást írtak alá a belorusz és a regionális orosz fegyveres erők logisztikai támogatásáról. Jelenleg egy a csapatok technikai hátterét biztosító egységes logisztikai rendszer létrehozásán folyik a munka, illetve folyamatban van a belorusz haderő többszintű megújítása, beleértve a légierőt, páncélos haderőt és légvédelmi rendszereket.
A védelmi együttműködés keretén belül Belorussziának lehetősége volt rakéta lövészet végrehajtására Oroszország területén belül az ashuluki lőtéren – korábban a magyar honi légvédelmi rakétacsapatok is oda jártak -, amelyre belföldön a magas népsűrűség miatt nem lett volna lehetősége. A közös légvédelem szintén az unió katonai doktrínájának részét képezi.
A katonai és tudományos együttműködés meglehetősen széleskörű. A Honvédelmi Minisztérium katonai iskolájában az Orosz Föderáció belorusz tisztek és kadétok százainak biztosít folyamatos kiképzést. Belorusszia vállalati hátterének tekintélyes része is a kétoldalú együttműködés részét képezi. Az unió katonai doktrínája közös védelmet biztosít bármilyen háborús fenyegetés és agresszió ellen. Belorusszia nem pusztán katonai szövetségese Oroszországnak, de - mivel a területén is találhatók orosz katonai létesítmények - minden, Belorusszia ellen irányuló katonai beavatkozás (NATO) egyben az Orosz Föderáció elleni támadást jelent.
Az egyik legfontosabb orosz katonai létesítmény az országban a gancevichi radarállomás. A radarrendszer 2003-ban kezdte meg teljes körű működését és jelenleg is részét képezi az unió rakétatámadást előrejelző rendszerének. A radarállomás 5000 kilométerről képes észlelni kisméretű tárgyakat is. Üzembehelyezése óta ez Nyugat- és Észak-nyugat-Oroszország rakétajelző rendszerének egyik legfontosabb eleme, mely ellenőrzi Észak-Nyugat-Afrikát, Európát, az Észak-Atlanti-óceánt és a Norvég-tengert. Az üzemben tartást biztosító katonai személyzet mintegy 2000 szakember (kb. 15%-uk belorusz és civil). Belorusszia és Oroszország aláírta a radar üzemeltetési szerződésének 2020-ig való esetleges meghosszabbításáról szóló megállapodást.
Egy másik fontos létesítmény a minszki régióban található radarállomás (Antaeus), ami az orosz haditengerészettel való érintkezési pont és állandó kapcsolatban van az Oroszországban állomásozó atom-tengeralattjárókkal. Ez az érintkezési pont mintegy 650 hektárnyi területet foglal magába, amely az orosz haditengerészet több mint 300 tisztjének szolgálati területe, akik a külső védelem képviseletét végzik Belorussziában.
A Szovjetunió idejében a Vörös Belorusszia katonai körzet volt a Szovjetunió egyik legerősebbike. Ma azt mondhatjuk, a belorusz fegyveres erők a régi vörös belorusz katonai körzet átszervezéséből jöttek létre. Ez nem egy újonnan létrehozott hadsereg, valójában a teljes körű katonai körzet, a független Belorusszia részévé vált. Egyfelől 1991 után sok orosz tiszt érkezett az országba, másrészt sok belorusz tiszt teljesít szolgálatot Oroszországban, így a két ország katonái azonos értékrendet tudhatnak magukénak, a tudásanyag egyazon katonai iskolákból származik.
A független fehérorosz hadsereg 1992 márciusában a fehérorosz kormány által, a Belarusz Köztársaság független fegyveres erőinek létrehozásáról szóló törvény elfogadásával kezdte meg működését. A Legfelsőbb Tanács beleegyezésével létrehozott haderő mintegy 50000 fős fegyveres erőt jelentett. A hadsereg két fő ágra osztottan kezdte meg működését, a légierő már a kezdetekkor külön ágat alkotott. A különleges műveleti erők közvetlenül a Fegyveres Erők vezérkarnak lettek alárendelve. Az ország mintegy 3500 tankot, 3800 egyéb páncélozott harcjárművet, 1500 tüzérségi rendszert, 390 repülőgépet, 79 harci helikoptert örökölt az egykori Szovjetuniótól. Az ország védelmét több mint 300, különböző típusú légvédelmi rakéta látta el.
A Fehéroroszországra jellemző reguláris fegyveres erők és térségi védelem kialakítása a XXI. század elején kezdődött meg. Ez az illegális fegyveres csoportok elleni harc hatékony eszköze, főként a határ menti területeken. Ezekben a régiókban a terület lakossága alkotja a regionális haderő magvát, ami egyben a közigazgatás alapját jelenti. A területi védelem minden esetben a kormányzó vagy az elnök végrehajtó bizottságának közvetlen irányítása alatt áll.
Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy a NATO erők támogatása a keleti országok illegális fegyveres csoportjai felé nemhogy eltűnt volna, de folyamatosan növekszik. Az Egyesült Államok továbbra is katonai létesítményeket működtet az Európai Unió Oroszország és Fehéroroszország menti határain, melyekben a haderőt folyamatosan bővíti.
Az Egyesült Államok számára az európai irány továbbra is az egyik kiemelt terület. Washington nemrég jelentette be, hogy modernizálják az Európában állomásoztatott amerikai taktikai atomfegyvereket. A Pentagon tervei szerint 15000 katonát telepítenek Lengyelországba és a balti államokba az Eagle Guardian projekt keretében. Ezek az országok válnak az Európában fenntartott amerikai katonai hatalom célállomásaivá. Lengyelországban és a balti államokban kilenc hadosztály (amerikai, brit és német) állomásozik. Litvániában a kormány külön tárca nélküli bizottságot hozott létre az amerikai csapatok elhelyezésének megkönnyítésére, Lengyelországban pedig hét repteret alakítanak át, hogy azok alkalmassá váljanak valamennyi típusú NATO-gép fogadására és a katonai személyzet ellátására. F-16-os gépeket állítanak szolgálatba Észak-Olaszországban, Lengyelországban, Észtországban, Lettországban és Litvániában, ahol a légibázisokon a NATO csapatok állandó szolgálatot teljesítenek.
Lengyelországban és a balti államokban katonai képzési és támogatási központokat hoznak létre, a lengyel kormány pedig amerikai AGM-158 levegő-föld rakétákat vásárol, melyek legfeljebb 370 km távról képesek a célpont megsemmisítésére. Ez az Orosz Föderáció Kalinyingrád enklávéja és Fehéroroszország elérését irányozza elő.
Csak 2012-ben tucatnyi nagyszabású gyakorlatot tartottak Lengyelországban, melyekben több mint 12000 amerikai katona vett részt, és az alap forgatókönyv szerint az ellenséges rendszer területi követeléseire válaszként a gyakorlat Belorusszia és Oroszország elleni műveleteket szimulált. 2013 őszére a NATO újabb jelentős gyakorlatot tervez a Balti-tengeren, illetve Lengyelországban, Litvániában és Lettországban, melyek szintén egy Oroszországgal és Belorussziával kibontakozó konfliktust szimulálnak. Ilyen körülmények közt az orosz-fehérorosz katonai együttműködés nem csak egy bizonyos eleme a kétoldalú kapcsolatoknak, hanem korparancs és szükségszerűség.
Mivel a tapasztalatok szerint a Moszkva és Minszk elleni támadásokra készülve többnyire a légierőre helyeződik a hangsúly, ezért Vlagyimir Putyin és Alexandr Lukasenko elnök megegyezése szerint Oroszország négy zászlóalj S-300-as légvédelmi rendszert biztosít Belorusszia számára, melyek az orosz légvédelem részeként Belorusszia területén teljesítenek szolgálatot. Ezt Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter 2013. április 23-án a fehérorosz védelmi miniszterrel való tárgyalásokat követően jelentette be.
Oroszország és Belorusszia 2013 szeptemberére nagyszabású hadgyakorlatot tervez (Nyugat 2013), melynek során a két ország szárazföldi csapatainak együttműködését tökéletesítik. Ezen kívül a NATO növekvő aktivitása miatt a Balti-tengeren közös víz alatti hadgyakorlatra is sor kerül majd.
A világtörténelem arra tanít, hogy a béke csak akkor lehetséges, ha annak a katonai alapjai is biztosítottak. Az Oroszországgal való katonai együttműködés pedig biztosítékot jelent a térség államai számára a jövőbeli békés fejlődéshez, ezért Magyarországnak is mielőbb ebben a szövetségi rendszerben van a helye.
Molnár István

Rád is vonatkozik! Hír a Váltásról

Halló Kedves Olvasóm! Most egy rendkívüli hírt közlök veled. Belevágok a közepébe. Ismered, van az a nagyon okos elgondolás, hogy amiről nem tudunk, az nem fáj. És ez így is van. De attól még lehetnek a dolognak következményei, ha valamiről nem tudunk, igaz?

Nos, most egy olyan hírt fogok neked elmondani, amiről eddig nem tudtunk, mégpedig azt, hogy magyar kormányunk 2004.11.12-én az USA-ban egy bejegyzett vállalat lett. A leírásban megmutatom a linket, megtalálhatjátok ti is a bejegyzést. És így jártak el. Most itt egy linkre hivatkoztam, amit a szöveges anyagban megtalálsz. Ez csak egy Hír.

Hogy miért történt és hogyan, kicsit hosszabb lélegzetű volna elmondani. Legyen annyi az alapinformáció, hogy az Amerikai Szövetségi Bank a FED és a Világbank csoport, igen fontos szerepet játszottak benne. Mondhatni, hogy ők voltak a forrásai 1913-tól a jelen ideig tartó gazdasági történéseknek. Ők generálták a 29-es világgazdasági válságot, majd a második világháborút, a jelenlegi válságot is ők készítették elő, és közben egy globális rendszert építgettek vállalati-kormányok létrehozásával. Ezzel rabszolgákká tettek minket, a tudtunk nélkül, és képzeld a föld összes nemzete belesétált a szépen szövögetett vashálóba. Hármat kivéve. De, ennek vége, ha erről többet szeretnél tudni nézz utána magad!

Foglak részletesebben is tájékoztatni, a http://megoldas20... oldalon. Ja, a három nemzet, aki kimaradt ebből, Kuba, Irán és Észak-Korea.

A hír a következő: megszüntették ezt a nagyon radikális úgynevezett globalizációs törekvést, erről rengeteget hallhattál különféle fórumokon, globalizáció így, globalizáció úgy. Végül is volt egy háttérhatalom, akik nem a kormányok voltak, hanem a pénzhatalmak. A kormányokon keresztül érték el azt, amit akartak és ugye a politikusokból lettek a kormányok. Tehát ez a rendszer így épült fel Bank rendszer – Kormányzati rendszer – Politikai csoportok. Jó, ezt most hagyjuk.

Ennek a rendszernek vége szakadt, mert egy emberi jogi csoport állt össze, vizsgálatokat és kutatásokat végeztek az Amerikai Szövetségi Banknál FED, a Világbanknál, a Rockefelleréknél és Rothschildéknál. nem sorolom fel a teljes listát. Gondolhatod, elég hosszú! Kiderült, hogy jogtalanul tesznek dolgokat. És, itt nagyon finoman fogalmaztam! Nem sorolok fel mindenkit, nézz utána magad szemével, megadom a linkeket. És, ha ezt levélben kapod mellékelem a KÖZZÉTÉTEL DOKUMENTUMÁT.

A vizsgált egyének és vállalataik egy jogi folyamat során saját magukat kizárták a működésből, ezért aztán törölték őket a hivatalos nyilvántartásból. Tehát működési jogalapjuk nincs többé. Be vannak zárva véglegesen. FORECLOSED (kizárták)

Az a rendszer tehát, ami eddig, tudatos háttér-manipulátor egyének irányításával okozta, a jelenlegi gazdasági válságot, aminek most te is kárvallottja vagy, meg van szüntetve. Ki vannak zárva a működésből. Vége. FORECLOSED (kizárták)

Azok az emberek, akik a vizsgálattal foglalkoztak, szépen csendben dolgoztak, megtalálták a jogtalansági pontokat, hogy nyilvánosságra lehessen hozni mi történt, hogyan történt. A forrás-hű információkat megtalálod a leírásban. Eddig a hír.

Én most csak elmondom ezt, de ez így önmagában, egy nagyon sokkoló dolog, nekem is néhány napomba telt, míg kicsit felfogtam mit jelent ez a változás, meg alaposan utánanéztem a forrásanyagoknak, az elérhető hivatalos dokumentumoknak.

Az is eszembe jutott, hogy ugye nem gondolnánk azt, hogy ez a rendszer pillanatok alatt megszűnt, és meg is adja magát és majd másképp fog viselkedni, mint eddig. Mmmmm. Kötve hiszem, hogy ezt fogják tenni.

A legnagyobb változás, hogy ettől fogva egyén-egyénnel áll kapcsolatban és felelősségi viszonyban. Erőszak-szervezetek nincsenek többé jogosan működésben. Hogyan tovább? Ezen van a hangsúly. Nagyon-nagyon lényeges, hogy miként folytatjuk tovább az életünket.

Csináljuk úgy, ahogyan adja magát, ahogyan természetes. Szépen fokozatosan, fokról-fokra lebontjuk ezt a vasrácsos-hálót, amit fölénk fontak, mert ugye vagdalkozni teljesen felesleges, azzal magunkat sértjük fel. Ja..., és mert „Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.” Ez bizony már szállóigévé vált József Attila-mondat, a Ne légy szeles című verséből.

Van gyakorlatias megoldása annak, hogy ezek után a hivatalos és pénzügyi dolgainkat, hogyan csináljuk majd helyesen. Ez egy javasolt forma lesz. Mindenki saját felelősségére fogja ezentúl, a hivatalos ügyeit intézni. Mindenki saját felelősségére intézi hitel-károsultként, a banki ügyeit.

Magánszemély-magánszeméllyel áll majd viszonyban. Nem egy hivatalt vagy szervezetet fog képviselni az, aki veled ügy-intéz, hanem saját magát személyesen. Mindenképpen fel kell hívnunk a figyelmét, a másik félnek, hogy az a rendszer, akit eddig ő szolgált az MEGSZŰNT. Nincs többé.

Ez a gyakorlatias megoldás, illetve a kivitelezés formája, most éppen kidolgozás alatt van, hamarosan fogok jelentkezni és megmondom, hogy milyen konkrét lehetőségek vannak, és hogyan lehet az úgynevezett mintaleveleket majd felhasználni.

Akkor most búcsúzom tőled, légy szíves nézd meg a linkeket, ide az írásos részbe raktam őket. Alaposan tájékozódj, mielőtt szétkürtölöd ezt anélkül, hogy megértetted volna. Ne másokkal vitasd meg, akik szintén nem értik ezt az egészet.

És hagyj magadnak emésztési időt is.

Még egy jelenségre szeretném felhívni a figyelmedet! Amikor valaki rosszul reagál majd erre az információra, akkor tudnod kell kívül maradni az ő reakcióján, mert nála van a hiányosság, valamit ő nem fogott fel egészen, persze, hogy kiakadt. Ugye ezt szoktuk mondani? A harag meg rossz tanácsadó. Igaz? Ne vedd magadra! Köszönöm a figyelmedet.

Akkor szia! Helló! Szeretettel Maya

Magyar Kormányunk 2004.11.12-én USA-ban egy bejegyzett vállalat lett

http://www.sec.go...p;count=40


És így jártak el

http://www.gfmt.h...mp;did=166

http://www.gfmt.h...iumban.pdf

Ők voltak a forrása (Az Amerikai Szövetségi Bank FED, a Világbank csoport)

http://tudatvalta...yesen.html


Globalizáció így, globalizáció úgy

http://hu.wikiped...A1ci%C3%B3Amerikai Szövetségi Bank FED

http://www.newyor...index.htmlVilágbank csoport

http://hu.wikiped...C3%A1gbank


Világbank és társai
http://mkdsz1.fre...n23/WB.htmRockefellerék

http://www.rockef...ation.org/

Rothschildék

http://www.rothsc...


Emberi jogi csoport (most regenerálják a honlapjukat, keress rájuk a YouTube-on)

www.oppt-in.comAkik vizsgálatokat és kutatásokat végeztek Itt találsz eredeti dokumentumokat!

http://peoplestru...

A Haza Nem Eladó

Az azonosan gondolkodók közötti kapcsolat hiánya felelős azért, hogy egy kisebbség a szó szoros értelmében az orránál fogva vezeti a többséget. Éppen ezért felelevenítjük, 2012. júniusában elindított és azóta egyre terjedő akciónkat. Aki egyetért és magáénak vallja az alább felsoroltakat, vagy legalább annak nagyobb részét, az kössön fel egy nemzeti színű vékony kis szalagot a gépkocsija antennájára, hogy láthatóvá váljunk egymás számára, mert mi vagyunk többen.
Felemelő érzés, amikor egymás számára ismeretlenek, látva a szalagot üdvözlik egymást. Szavak nélkül is tudják, hogy egy azonosan gondolkodó nemzettársukkal találkoztak. Ez nem csak velem fordult elő, hanem többen beszámoltak hasonló élményről. Próbálják ki, ha már elég sokan leszünk, akkor győzünk.
 1. A Haza Nem Eladó!
 2. Az ország és az emberek kifosztásáért felelős személyeket törvényszék elé kell állítani.
 3. A történelmi Alkotmány jogfolytonosságát helyre kell állítani.
 4. Kétkamarás parlamentet kell felállítani Alsó és Felső Házzal, visszahívható képviselőkkel.
 5. Az ország alapellátását és túlélését garantáló élelmiszer termelés nemzetstratégiai és nemzetbiztonsági kérdés kell hogy legyen. Éppen ezért ez nem alapulhat külföldi behozatalon.
 6. Az ország vérkeringésének számító infrastruktúrák és ágazatok állami kézben kell hogy legyenek. (Ivóvízhálózat, elektromos áram hálózat, gázelosztó hálózat, szennyvíz hálózat, úthálózat, fegyveripar,….)
 7. Közvagyont érintő szerződések nem lehetnek titkosak. (kivétel katonai és nemzetbiztonsági szempontok alapján)
 8. Be kell vezetni a politikai felelősségre vonhatóságot.
 9. A pénzkibocsátás joga a magyar államé kell hogy legyen és a pénz fedezete pedig a munka.
 10. A történelmi Alkotmány jogfolytonosságának helyreállításával visszatérhetünk őseink államformájához, így megnyílik a lehetőség mindazon szerződések felülvizsgálatára, amely szerződések következtében szolgasorba került az ország.
 11. Magyarországon mindenkinek meg kell tudni élni aki dolgozik. A társadalmi egyensúlyt helyre kell állítani és ez akkor tekinthető helyreállítottnak, ha már újra érdemes lesz itt jövőt tervezni a fiataloknak és nem külföldön.
 12. Nem akarunk a „teszko népévé” válni és hajlandóak is vagyunk ezért cselekedni.
Kásler Árpád
(magyarázat: „teszko népének” nevezem azokat akik nem törődnek az ország és a nemzet sorsával, nem foglalkoznak a jövővel, nem érdekli az, hogy a jövő generációnak mit hagyunk hátra, zombik módra néznek ki a fejükből és fogyasztanak mindent amit eléjük raknak anélkül, hogy szelektálnának, legyen az akár élelmiszernek nevezett termék, vagy szellemi táplálék.)