2013. november 20., szerda

A külföldön tanulók, dolgozók sokkot kaphatnak itthoni orvosuknál

Kellemetlen változásokkal szembesülhetnek azok, akik a közeljövőben az Európai Unió bármely államában próbálnak egészségügyi ellátáshoz jutni. Miközben azt hihetik, hogy van biztosításuk, előfordulhat, hogy a végén mégis saját zsebből kell állniuk a számlát. Néhány napja került nyilvánosságra az egészségügyi salátatörvény tervezete, amely a határokon átnyúló uniós egészségügyi ellátások nemrég életbe lépett új rendszeréhez igyekszik igazítani az amúgy sem egyszerű hazai szabályozást. Ebben a kormányzat bezárná a ma még meglévő kiskapukat: így például megtiltanák a külföldön dolgozóknak, hogy egyidejűleg két helyen – a hazai és az új külföldi lakhelyükön – legyen orvosi ellátásra jogosító biztosításuk. Csak egyetlen helyen fizethetnének járulékot, és csak egyetlen államban kaphatnának közfinanszírozott orvosi szolgáltatásokat.
Egy Norvégiában dolgozó ...
Példa: egy Norvégiában dolgozó magyar orvos – A jövőben az itthoni kórházak külföldiként tekintenek rá
 

A tervezet szerint a külföldön munkát végzőknek a hazai egészségbiztosítási rendszerből 15 napon belül ki kell jelentkezniük, idehaza érvénytelenítik a taj számukat, és ettől kezdve már csak a külföldiekre érvényes szabályok szerint kaphatnak Magyarországon orvosi ellátást. Például térítésmentes sürgős ellátásra is csak akkor lennének jogosultak, ha külföldi biztosítójuknál kiváltották a „turisták” uniós ellátására jogosító kártyát.
Lapunknak Kincses Gyula uniós ellátásokkal foglalkozó szakértő elmondta: ha valaki magyar állampolgárként, de külföldi biztosítottként tervezett beavatkozást végeztetne itthon – akár csak egy mandulaműtétet is –, az ottani biztosító engedélyével és pénzügyi jótállása mellett fogadhatnák a hazai kórházak. Például ha valaki Londonban jár egyetemre, és a hallgatói jogviszonya hivatalosan Angliában teremt számára közfinanszírozott ellátást, mielőtt még itthon bármilyen tervezett beavatkozásra jelentkezne, odakint kell kérvényeznie, hogy Magyarországon történjék meg az ellátása. De még ekkor is előbb magának kell állnia a költségeket, mert a külhoni biztosítók utólag térítik a számlát. Azt sem árt tudni, hogy a külföldi biztosító megtagadhatja a hazai ellátáshoz az engedélyt, s mondhatja azt is, az illető várja ki a sorát például az angliai biztosítottak között.
A lapunknak nyilatkozó szakember szerint – ha a parlament jóváhagyja az újabb salátatörvény-tervezetet – megszűnik az a lehetőség is, hogy a külföldi egyetemre járó diákok szülei gyermekük külhoni tartózkodása idejére itthon egyéni szerződéssel (havi 6600 forintért) megvásárolhassák a magyarországi térítésmentes ellátás jogát.
Miután a szolgáltatóknak már jó ideje ellenőrizniük kell a taj szám érvényességét, ha a jövőben a külföldön tanuló vagy dolgozó magyar itthon elmegy az orvoshoz, akkor taj számára – ha szabályosan járt el, eleget tett bejelentési kötelezettségének – kéken villog a lámpa. Ez azt jelenti, hogy átmenetileg érvénytelen az illető taj száma a hazai biztosítási rendszerben, s vagy fölmutatja az ellátására jogosító külhoni biztosító által kiállított igazolásokat, és esélyt nyer a halasztott számla-visszatérítésre, vagy minden más esetben a teljes költséget zsebből kell fizetnie. Ha valaki nem a szabályok szerint járt el, és nem jelenti be, hogy már nem itthon dolgozik és fizet járulékot, a taj ellenőrzéskor piros, azaz „érvényes, de rendezetlen státuszú” jelzést kaphat. Ezzel ugyan abban a pillanatban hozzájuthat a térítésmentes hazai ellátáshoz, ám ha később, akár utólagos ellenőrzésnél kiderül, hogy érvénytelen taj kártyára operálták, az egészségbiztosító kiszámlázza az ellátás teljes költségét, sőt mindezt megfejelheti 200 ezer forintos mulasztási bírsággal is.
A hazai közfinanszírozott orvosi árakról amúgy is érdemes előre tájékozódni. A térítési szabályzatok és kezelési költségek ugyanis kórházanként eltérők lehetnek. Például egyes fővárosi kórházakban az jár jobban, akinek utóbb inkább az OEP számláz, mert az intézmények saját térítési szabályzataik szerint a nem közfinanszírozott betegektől az egészségbiztosító térítési díjainak a háromszorosát vagy akár a hatszorosát is elkérhetik egy-egy beavatkozásért, attól függően, hogy járó vagy fekvő betegként kezelték.
(NOL )

“Fizetést” kapnak a VII. VIII. osztályos purdék, ha iskolába járnak!

Hátrányos helyzetű diákokat segít az Út a szakmaválasztáshoz program. Ösztöndíjban részesülhetnek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók annak az uniós projektnek köszönhetően, amelyet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) és konzorciumi partnerei valósítanak meg.
A magyar kormány és az EU társfinanszírozásával megvalósuló Út a szakmaválasztáshoz című program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű – elsősorban roma – tanulók felzárkózási esélyeinek növelése. A cél az oktatási esélykülönbségek csökkentése és az iskolai lemorzsolódás mérséklése. Ezt a tanulóknak nyújtott ösztöndíjjal, valamint mentori és pályaorientációs szolgáltatások biztosításával kívánják elérni.
A távlati cél az, hogy mintegy 6000 gyermek kapcsolódjon be sikeresen a szakképzésbe, és szerezzen piacképes szakmát – olvasható a közleményben.
Az ösztöndíjra a 2013/2014-es tanévben az általános iskola hetedik és nyolcadik osztályában tanuló hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű diákok pályázhatnak. A támogatás összege a féléves tanulmányi eredménytől függően változik.
Az ösztöndíjat a tanulók két tanéven keresztül, vagy hetedik-nyolcadik osztályban, vagy pedig nyolcadikban és a szakiskola-szakközépiskola első évfolyamában kaphatják meg. (A tanulmányi eredménytől függően havonta 10-18 ezer forint közötti összeget kaphatnak.)
(profession)

Oroszország: megvonták az egyik legnagyobb bankautomata hálózattal rendelkező bank licencét

Az Oroszország Bankja visszahívta a Master-bank licencét. Ez a bank egyike a legnagyobbaknak, a bankautomaták és kártyák számát tekintve országosan az első öt között van. A visszavonás okai a jelentések szerint a beszámolókban feltüntetett adatok valótlanságával, a hitelek alacsony minőségével és tőkevesztéssel magyarázhatók.
Ezen kívül kiderült, hogy a Master-bank nem tartotta be a pénzmosás elleni törvényben foglalt követelményeket.
Oroszország Hangja

Töviskesné Dsupin Judit Ibolya : Stabilitás a Mi bőrünkön

Matolcsy: be nem jelentett polgárháború folyt a bankokkal

“Az 1970-es évek óta egy be nem jelentett polgárháború folyt az állam és a bankok között, amelyben az állam folyamatosan szorult háttérbe. Ez a folyamat a 2008-as pénzügyi válságig tartott, onnantól kezdve viszont az állam szerepe folyamatosan erősödik és erősödni is fog – vizionálta Matolcsy György jegybankelnök a Növekedési Hitelprogram (NHP) eredményeit bemutató MNB-konferencián.”
Jól nézünk ki. Ezek szerint az országban nincsenek polgárok? A magyar állam vette át a pártok, és polgárok szerepét?
Számomra a Matolcsy megállapítása azt jelenti, hogy mi nem vagyunk az ország polgárai. A magyar államot tartja a Bankokkal szemben állónak. És küzdelem folyik a bankok és a magyar állam között. Ádáz küzdelem, hogy melyikőjük vehet el tőlünk többet. Merthogy vissza egyik sem oszt, az biztos, az állam tolja kifelé a tőlünk beszedett adókat, a magánnyugdíjpénztári befizetéseket azzal a jelszóval, hogy a magyar állam adóssága csökkenjen. De eközben beáldozza az ország lakosságának általa a polgárok közé be nem sorolt részét. Ezek lennének a közalkalmazottak, a munkavállalók, a kis-és középvállalkozók. Az alacsony jövedelmeikkel, az adókkal, amiket büntetésekkel egészítenek ki (közlekedési bírságok, adóhiány, ami az államnak hiányzik, nem a bevallásból, annak kamatai, bírsága.
Matolcsy szerint ellenben a magyar állam az, amely a bankokkal polgárháborút folytatott. Hogy nem a mi érdekünkben az kiderül abból, hogy a lakosság és a kis-és középvállalkozói szektor hitelezése során semmilyen segítséget nem kaptunk, amit feltártunk törvénysértéseket, a kifosztást, a gazdaságra visszaható jövedelemkiesést, a közjegyzők Bankokkal történő összejátszását figyelmen kívül hagyják. Hogy nem tartják törvénysértőnek azt, amit a Bankok eddig a lakossággal és kis-és középvállalati szektorral szemben elkövettek, az teljesen bizonyos, hiszen nem hoznának úgymond adósmentő intézkedéseket, ami jogszabályok hozatalát vonja maga után, mert törvénysértés esetén nincs szükség újabb jogszabályt hozni.
A pénzkölcsönnyújtást törvényhelyek szabályozzák. A csalást, amennyiben kifosztással párosul, a Btk. büntetni rendeli el. Ezért újabb jogszabályokra nincs szükség ahhoz, hogy megállapítást lehessen tenni, és a sértettek kárára történt jogtalan követelés mértékét meg lehessen állapítani. Ennek aztán az a következménye, hogy kártalanítani szükséges a sértetteket, és nem enyhíteni kell a jogellenes elvonásokat a felelősök megnevezése nélkül.
“A csökkenő adóteher megnövelte a lakosság nettó jövedelmét, amelyet a magyar állam sikeresen csatornázott be az államadósság finanszírozásába. Ennek köszönhető, hogy a lakosság részaránya lényegesen magasabb lett a magyar adósság szerkezetében, ami elhozta a stabilitást. (mfor.hu szerk: szeptemberben már 7,1 százalék volt)”
Ezt az arcátlan pimaszságot.
“a lakosság részaránya lényegesen magasabb lett a magyar adósság szerkezetében, ami elhozta a stabilitást.”
A mi jogellenesen megemelt hitelállományunk, ami a súlyosan törvénysértő hitelezés miatt nemhogy apadna, de még nő, elhozta a stabilitást. Az ő stabilitásukat, miközben nekünk esélyünk sincs megbirkózni a havi törlesztőkkel. Ezt az úgymond stabil helyzetet azzal tudják konzerválni, ha az állam a feladatát nem teljesíti, és nem állítja le az adósokkal szemben folyó jogtalanságot, nem állítja le a jogtalan kölcsöntartozások közokiratba foglalását, és a végrehajtási záradékok elkészítését, majd a végrehajtási kényszerre hivatkozva engedi, hogy a Bankok pénztartozás címen jussanak hozzá követeléseikhez. Ezzel az államot mentesítik bizonyos fokú terhektől, egyezségeket, háttérpaktumokat köthetnek. Az államot, amely mint látjuk, polgárokból áll, Matolcsykból, Rogánokból, Lázárjánosokból áll, és nagyvállalkozókból.
11matolcsy0_lazar_janos
Tehát nagypolgárokból, akik kisajátították maguknak a jogot arra, hogy magas állami funkciójukat egyéni célokra használhassák fel, ezért is mondja azt Matolcsy, hogy polgárháború folyt a bankokkal.
Ezzel kiderül, hogy nincs magyar állam. A magyar állam a feladatait nem végzi el, mert nem a társadalom egészének koordinálását végzi, a nemzet érdekében, hanem bitorolja az államhatalmat egy slepp.
Még jó, hogy azt nem mondta a tisztelt jegybank elnök, hogy szabadságharcot folytatott a magyar állam a Bankokkal, a devizaalapú hitelesek érdekében, aminek az lett az eredménye, hogy a fél ország csak a bankoknak termel, de semmi nem lesz elég, mert a magyar állam a stabilitását minden áron meg akarja őrizni. Még a mi elpusztításunk árán is, akik nem vagyunk polgárok.

http://kaslerarpad.hu/?p=5689

Bálint Zoltán: Hiénák földjén (frissítve)


hiena
Kedvenc maffiózóink erre a hétre is tartogattak nekünk idegborzoló húzásokat, de hát tehetik, mert egyelőre rájuk szavaztunk, és az ő bankjaikba hordjuk a pénzünket. Ha változtatunk ezen, ilyeneket sem kell majd olvassunk…
Ezzel most kicsit “hazabeszélek”, nem tagadom. Szétnézve a “devizahiteles” placcon azt kell lássuk, hogy még mindig kevesen jutottak el a teljesen jogos kétségbeesés azon fokára, ami kiváltja az ellenállás ösztönét. Be kell látni mindenkinek, hogy ebben az országban vagy a politikus-bankármaffia marad, vagy mi. Együtt a kettő nem megy. Hiénák között vergődünk, és ha tétlenek maradunk, egyszerűen felzabálnak minket.
Hogy ezt mire alapozom? Hát tessék….
Rögtön kezdjük azzal, hogy immáron a szkeptikusak is leszámolhatnak a bankárvilág politikai semlegességének illúziójával. Felcsuti Péter, a Bankszövetség exelnöke levélben hívta fel a Raiffeisen Bank dolgozóit, hogy támogassák Bajnai Gordont, és az Együtt 2014-et (az írás itt olvasható). Most tekintsük el attól, hogy munkahelyen ilyesmit elvileg nem szabad tenni. Mert bankról van szó, nekik pedig sok mindent lehet, amit nekünk nem. Sokkal fontosabb mindennek a jelentősége.
UgyanFelcsuti később elhagyta a szervezetet, de csak azért tette, mert elmaradt a nagy baloldali összefogás. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy Bajnai, a libás ember április 23.-án, Kaposváron elhangzott beszédében felelőtlennek nevezte a devizában eladósodott önkormányzatokat és lakáshiteleseket, látható, hogy súlyosan téved, aki itt egy esetleges kormányváltástól bármit is remél.
Ébredjünk fel, emberek, amíg még ébredhetünk!
A kormány is mozgolódik. Navracsics Tibor kénytelen volt kerekasztalt (itt olvasható) összehívni az igazságtalanságszolgáltatás főszereplőivel -köztük a Hágában is feljelentett főügyésszel-, mert nem bírnak a perekkel a bíróságok. Egyre több per indul, egyre több az adósok számára kedvező ítélet, hát tenni kell most már ezzel is valamit. Egységesíteni kellene a bírói gyakorlatot, meg kell gyorsítani a perek lefolyását. Hogy a már megszavazott árfolyamgátas történet mellett ezzel pontosan mit akar elérni a kormány, nyugtalanító találgatásokra adhat okot. Az, hogy saját magát kenje képen úgy, hogy árfolyamgátazás után elősegíti a semmisség kimondását, csak erős optimizmussal feltételezhető. Nem a mai magyar Parlamentbe illő törekvés lenne ez.
Kevésbé lenne meglepő, hogy jogi csűrés-csavarással egyszerűen kasztrálják az adósok polgári peres lehetőségét is, kényszerítve őket a bankállam által eszkábált akolba való önkéntes bemenetelre. Kiszivárgott információk szerint a Bankszövetségnek egyenesen célja, hogy ne lehessen semmisségre perelni.
Természetesen érintőlegesen szóba kerültek a “lehetséges megoldások” is, a szokásos dodonai jóslat szintjén. Lehetséges, hogy lesz egyfajta egyeztetési eljárás a bankok és az ügyfelek között, hogy meg lehessen előzni a pert. Valamint, csak utalások szintjén, konkrétumok nélkül a valódi “forró kása”, a végrehajtások ügye is említésre került. Navracsics szerint ott a helyzet “bonyolultabb”. Majd egyszer kiderül, hogy mi olyan bonyolult, amiért nem lehet csak úgy engedni talpra állni az adóst, de a legtöbben szerintem sejtjük ennek okát. Hová lenne akkor a félelem, a rettegés, ami fenntartja a fizetési hajlandóságot?
Ez az egész cirkusz persze továbbra is úgy folyik, mintha amúgy ezek a szerződések megfelelnének a pénzkölcsön-nyújtás magyar jogszabályi feltételeinek.
Mert mi vagyunk a “minthaországok mintaországa.”
Harmadik “felvonásunkon” már meg sem lepődhetünk. Rogán Antal bejelentette, rendkívül sajnálja, hogy a gazdasági versenyhivatal szerint is összejátszottak a pénzintézetek, hogy megtorpedózzák a végtörlesztést (itt olvasható). A csúnyái összebeszéltek, hogy nem adnak forinthitelt a deviza alapú hitel kiváltására, vagy jelentősen megdrágították azokat.
Milyen meglepő!
Ez különösebb kommentárt nem is igényel, mindenki vonja le a maga következtetéseit.
De elsősorban azzal kapcsolatban vonja le következtetéseit,hogy hogyan, és merre tovább. Mert ellenérdekeltjeink garantáltan kitartanak az utolsó töltényig. Rajtunk múlik, velünk mi lesz, mire ennek vége lesz.
Hiénák jobbról, hiénák balról. Mi szóltunk. Aki ezeknek a továbbiakban még bizalmat szavaz, magára vessen.
Ébredezünk, emberek, de lassan, és az idő életekbe kerül. Egyre többen döntenek úgy, hogy “fizessen a halál”, de sajnos a szó mindkét értelmében. Ha ezen nem változtatunk, az lesz a magyarság “Endlösung-ja”. A hiénákat el kell kergetni.
Nem nekünk dolgozik az idő, mert a halottakat már sehogy, az emigránsokat pedig nehezen fogjuk tudni visszahozni.
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik! Nincs már sok időnk!
Frissítés: A bankellenességgel nehezen vádolható azenpenzem.hu is beismeri, hogy átverés az árfolyamgátas tartozáselengedés (itt olvasható).“Több kalkuláció jelent meg azzal kapcsolatban, hogy milyen jókorát csökkenhet a törlesztőrészlet a hitelengedés révén. Egy ilyen szám viszont csak arra jó, hogy az érintetteket megtévessze. A hitelelengedési kikötés ugyanis az állami garancia lehívása, vagyis a hitel felmondása esetén érvényes. A kincstár ebben az esetben is csak a gyűjtőszámlán levő összegért áll helyt.” Ezek után már szinte mellékes, hogy az ingatlanokat jelenleg a meghatározott forgalmi érték 95%-án sem lehet eladni, tehát akinek felmondják a szerződését, és az állam garanciát vállal a gyűjtőszámlán felhalmozott különbözetére, ugyanúgy nem fog tudni kiszállni az adósságból. Legfeljebb némileg kevesebb fedezetlen tartozása marad. Más problémák is vannak azzal a bizonyos állami garanciával:“A törvény ugyanis az árfolyamgát alatti 180 napos nemfizetésről szól. Minimum tehát félévnek kell eltelnie, mire egyáltalán alkalmazni lehet a ma még elég zavaros szabályokat. Valójában persze alsó hangon is egy gyermek kihordási idejével kell kalkulálni (közben lezajlanak a választások). Hoppá, hoppá… Csak nem a modern magyar történelem legpofátlanabb, legnagyobb anyagi, és emberéletben tett kárt okozó választási kampányfogásával állunk szemben?

http://kaslerarpad.hu/?p=5684



HIÉNÁK VIPERÁK PRIBÉKEK, MÉGIS MIÉRT HAZUDTOK OLYAN POFÁTLANUL???

Patai Mihály: Az érintett magyar bankok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a parlament döntését sikeresen hajtsák végre
A következő néhány hétben, hónapban “százezres nagyságrendben” csatlakoznak a magyar hitelfelvevők a kibővített árfolyamgáthoz és köztük több tízezren olyanok is, akik eddig nemfizetők voltak – mondta a Magyar Bankszövetség elnöke.
Patai Mihály, aki egyben az Unicredit Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Nemzeti Bankban (MNB) hétfőn tartott bankárreggeli után – amelyen a legnagyobb hazai pénzintézetek vezetői rendszeresen egyeztetnek a jegybank vezetésével – kiemelte: a bankrendszer részéről ígéretet tett arra, hogy az érintett magyar bankok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a parlament döntését sikeresen hajtsák végre.
Az árfolyamgát kiszélesítéséről és a kilakoltatási moratórium meghosszabbításáról november 5-én döntött az Országgyűlés a Fidesz javaslatára.
A magyar bankrendszer érintett bankjai komolyan veszik az árfolyamgátba való beléptetés végrehajtását, és minden bank kiemelt projektként kezeli azt – jelezte Patai Mihály.
A kiterjesztett árfolyamgát mellett szó esett az MNB növekedési hitelprogramjának folytatásáról is. A hitelprogram második fázisa más ritmust követel meg és megbeszélték, milyen javítási lehetőségek vannak. Emlékeztetett arra, hogy az MNB a héten rendez konferenciát a hitelprogram tapasztalatait összegzendő. Matolcsy György MNB-elnök szavaiból úgy értette, hogy december első felében a monetáris tanács elé terjesztik a témát, hogy megvitassák, milyen változtatásokra van esetleg szükség a növekedési hitelprogram sikeres folytatása érdekében.
A bankárreggelin szó esett az európai uniós bankunióról is. Bár a bankunió az euróval rendelkező országok számára jelent egy új helyzetet, Magyarországnak is foglalkoznia kell ezzel, mert az országban működő külföldi tulajdonú bankok anyabankjai is tagjai lesznek a bankuniónak, és az itt érvényes feltételrendszereknek, követelményeknek Magyarországon is érvényesülniük kell.
Patai Mihály beszámolója szerint Matolcsy György tájékoztatta a bankvezetőket arról, hogy a kormány milyen döntést hoz majd a bankunióhoz való csatlakozásról. A bankok számára az a legfontosabb, hogy mindig legyen lehetőség egy esetleges csatlakozásra és a részvételre, mert a magyar bankok egy része a bankunió tagja lesz – mondta Patai Mihály.
A hétfői bankárreggelin Patai Mihály mellett részt vett Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója, Rik Scheerlinck, a K&H, Fabrizio Centrone, a CIB, Nagy Csaba, a Magyar Fejlesztési Bank, valamint Wiedner Heinz, a Raiffeisen vezérigazgatója. Ott volt Spéder Zoltán, az FHB Jelzálogbank Nyrt. igazgatóságának elnöke, Vojnits Tamás, a Takarékbank igazgatóságának elnöke, illetve Zolnai György, a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank, és Simák Pál az MKB elnök-vezérigazgatója.
Az MNB részéről Matolcsy György mellett a jegybank három alelnöke is részt vett a találkozón.
Továbbiak: http://www.magyarhirlap.hu/szazezrek-csatlakozhatnak-a-kibovitett-arfolyamgathoz-0#sthash.R2rRuHft.dpuf

Százmilliós mutyigyanú a postánál

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást rendelt el az ügyészség a Magyar Posta 2006 és 2011 közötti járműértékesítései miatt - írja a Magyar Nemzet.
A használt járműveket nem értékelték fel, s nyomott áron adták el elsősorban kereskedőknek, akik a vásárlás után 30-50 százalékos haszonnal tudták továbbértékesíteni azokat – állítja egy volt postai alkalmazott, aki feljelentést is tett az ügyben, de az állami cég vezetésének is jelezte a visszásságokat.
A Magyar Nemzet szerint a kár meghaladhatja a 100 millió forintot. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság korrupció és gazdasági bűnözés elleni főosztálya nyomoz.
Hír24

Antiszemita baleset

Hétvégén ismeretlen elkövető, ismeretlen módon megrongálta Radnóti Miklós abdai szobrát. Mivel Radnótira eléggé rájárt a rúd ezen a hétvégén, az elkötelezett rettegők rögtön antiszemita terrorizmust kiáltottak. Furcsa, hogy nem akarták rögtön a nyakunkba varrni a dolgot. 
Rövidesen kiderült azonban, hogy a meglehetősen hülye helyre elhelyezett szobrot (az emlékművet a Radnótinak vélelmezett holttest - biztosan egy verses kötet - megtalálásának helyszínétől jóval odébb állították fel, hogy kényelmesebb legyen megközelíteni, és jobban szem előtt legyen) egy kocsi döntötte ki, melyet a helyszíntől nem messze meg is találtak. A sofőrt még keresik. A hobbirettegők persze tovább fújják, hogy egy szélsőséges mercis rontott neki a szobornak, vagy, hogy izgalmasabb legyen, egy szélsőséges lopott egy mercit az akcióhoz. 
Ha stílusosan egy összeesküvés-elmélettel akarunk kontrázni, akkor rávághatjuk, hogy szerintünk meg egy Mossad-ügynök rombolta le az emlékművet, hogy aztán nagy dérrel-durral újra állíthassák, esetleg egy még feltűnőbb helyre áthelyezve. 
Ami tragikomikus, hogy egy ma tartott konferencián az evangélikus egyház képviselői csúnyán aláfutottak a labdának, és a "szoborrongálás" kapcsán buzgó antiszemitázásba fogtak. Donáth László evangélikus lelkész szerint "az elvesztett keresztény identitást pedig nem lehet pótolni zsidógyűlölettel". 
Csepregi Zoltán, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszékvezető tanára pedig Luther antiszemitizmusáról beszélt, bár az kérdés, mit akart ezzel mondani? Innen nézve viszont érthető miért beszélt Donáth elveszett keresztény identitásról? 
Mert bizony ha Luther tanításától elfordultok, akkor értelemszerűen nem vagytok lutheránusok, azaz nem vagytok evangélikusok! Ha pedig a kereszténység védelme helyett Krisztus gyilkosait mentegetitek, nem vagytok keresztények! 
Horváthi Béla


Radnóti/Radnóczi/Glatter Miklós hazafiságáról


Nagy örömet okozott a liberális rétegnek miskolci csoportunk Megtisztulás Éjszakája alkalmából tartott akciója, ahol is egyebek mellett tűzre került egy Radnóti kötet is. Lehet rettegni, sipákolni, és a társadalmat riogatni. A tehetetlen, impotens, agyérelmeszes irigyeknek pedig okoskodni, elhatárolódni, és együtt nyüszíteni a zsidókkal.
Szenteljünk hát pár sort Radnótinak, akiről úgy tűnik, a Nem tudhatom című versén kívül mást nem nagyon szokás ismerni.
Először kezdjük ott, hogy "Radnótit" nem Radnótinak hívták. Glatter Miklósként látta meg a napvilágot, zsidó családból. A '30-as években nagyapjának szülőfaluja, Radnót után vette fel új nevét, ami végül hivatalosan Radnóczi lett. 1945-ben felesége kérvényezte ugyan, hogy a Radnóti nevet használhassa a hazatérő költő, aki azonban soha nem tért többé haza. (Alábbiakban az egyszerűség kedvéért maradunk a Radnóti névhasználatnál.)
Zsidóságát illetőleg, mint oly sokan, meghasonlott önmagával. Tiszta zsidó származása ellenére megtagadta zsidóságát (tehát a zsidók feleslegesen sipákolnak miatta, adott esetben meg is tagadta a szolidaritást), ami azonban mégis áthatotta életét. Nem csupán a korhelyzet szabta sorsát, de szellemiségét is. Művészetéből, lelkiségéből, mentalitásából az végig kisugárzott, megnyilvánult. Kezdve az emberi kapcsolatoktól a politikai orientálódásig.
Ahogy fajtársait általában, Radnótit is a baloldali szellemiség vonzott, a liberális és kommunista eszmékkel szimpatizált. A '20-as évek végén már kapcsolatba került a baloldali munkásmozgalmakkal (hazaiakkal és külföldiekkel egyaránt, köztük illegális kommunista szerveződésekkel is) ami korabeli verseiből is visszaköszön. 
Alapító tagja a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma elnevezésű baloldali diákcsoportnak. A nyomozó szervek látőkörébe is kerül, mint társadalomra veszélyes, baloldali elem. Felesége, Gyarmati Fanni (szintén zsidó) nála is aktívabb kommunista. Bár az adott társaságtól (Rajk Lászlóék) inti feleségét, de nem az eszmeiség, hanem a társaság miatt. "...így néznek ki a mi kommunistáink", de "az igazi robbanó elemek hallgatnak most”. Féltestvére, Erdélyi Ágnes szintén buzgó kommunista aktivista volt.
1931-ben megjelent verseskötete miatt eljárás indult ellene, szemérem elleni vétség és vallás elleni kihágás vádakkal. Kis híján József Attila sorsára jutott, történetesen épp Horger Antal tanár úr kezdeményezett ügyében eljárást a szegedi egyetemen. (Megjegyezzük, József Attilát sem ok nélkül tanácsolta el, tehát Horger Antal nyelvész, tanár - az utókor szabványhoz igazodó emlékezete ellenére - nem egy negatív hős.) 
A harmincas évek elején többször járt Párizsban, ahol a liberális eszmék mellett a Francia Kommunista Párttal is kapcsolatba került. Itthon szintén hasonló (zsidó, liberális, kommunista) társaságot tud maga körül, együtt ismerkednek a bolsevizmus eszméivel. "Világképem kialakulására nagy hatással volt Marx műve." 
1933-ban megjelenő Lábadozó szél című kötetének címlapja kifejezetten marxista ihletésű grafikával jelenik meg. Ez a kötet sok kritikát kapott, többek között Babits Mihálytól. Babitsnak egyebek mellett az az erőltetett népiesség ütötte meg a szemét, ami olyannyira jellemző a magyarnak lenni akaró zsidókra. (Ezt a harsány műmagyarságot szemlélteti Móricz Úri muri című könyve is.) 
Radnóti jellemző, vérmes zsidó stílusban válaszol. 
"Ó, emberek! Babitsnak torkát
Fojtsa füstként e boldog ének
és pöttyentsen fejére
fán rejtező madár." 
Prózában, szintén Babitsról: 
"Szitává kéne lőni ezt a rohadt diktátort, ezt az idegbeteg átkot a magyar irodalom testén." 
Bizony ezek a gyöngyszemek is ott vannak a Nem tudhatom vers mellett! 
Radnóti állásfoglalásait folyamatosan a baloldali szellem hatja át. Elsiratja a perverz, zsidó Freudot, a homoszexuális kommunista García Lorcát, és támogatja a spanyol köztársasági terroristák vérengzését.
"De jönnek új hadak, ha kell a semmiből,
akár a vad forgószelek
sebzett földekről és a bányák
mélyéről induló sereg.
Népek kiáltják sorsodat, szabadság!" 
(Hispánia, Hispánia című versből.) 
És az "új hadak" a "szabadság" nevében országokat forgatnak fel, embereket gyilkolnak halomra, nőket erőszakolnak, és kitűzik a Radnóti által is lobogtatott vörös rongyot! 
Beszélhetnénk még liberális magánéletéről, felesége tudtával és orra előtt folytatott - és tőle megértést váró - kicsapongásairól, és egyebekről. De talán ennyi elég, hogy a laikusok megértsék, vagy legalább kapiskálják, miért kerül az idealista, istenhívő, antibolsevista hazafiak tisztító tüzére Radnóti? Hát nem a "Nem tudhatom" vers miatt! 
De zárásként ejtsünk szót az elsiratott, hazafias Radnóti versről is! Mert a dolgozókról és "bűntelen költőkről" (akik a vörös veszedelmet támogatták és kívánták hazánkra) értekező vers hazafisága is erősen megkérdőjelezhető, a negédesen szép bevezető szakasz után következő, "sötét pincékbe bújva" a békét váró sorokat tekintve. Nem kell részletezni, hogy a baloldali zsidók által várt vörös felszabadulást mit hozott - és mit vitt le a pincékbe? Nektek ez hazafias - nekünk nem! 
Horváthi Béla

Vitézy lendületben!

Bemutatta a metró, a HÉV és a dunai hajójáratok új emblémáit a Budapesti Közlekedési Központ. A logókat egy magyar designer páros tervezte. A Budapesti Közlekedési Központ a Design Terminállal közösen írt ki pályázatot a három tömegközlekedési eszköz logóinak elkészítésére.

A győztes alkotást öt magyar grafikus, illetve grafikai stúdió tizenegy pályaműve közül választotta ki a nemzetközi zsűri.
A két szervezet együttműködésének egyik kiemelt célja volt, hogy a fővárosi tömegközlekedés és utastájékoztatás megújításában a magyar kreatívipar legtehetségesebb alkotói is szerephez jussanak.
A Nagy Dániel és Orbán Péter – azaz a Hidden Characters grafikai design stúdió – által megálmodott győztes terveket a 7. Graphifest megnyitóján, a Design Terminálban mutatták be kedd este.
(HVG)