2013. augusztus 30., péntek

Detroit - a leendő sorsunk képekben

Elsőként magáról Detroitról pár szót. Ez a város az ötvenes években volt a csúcson. A századfordulótól kezdve jelentős iparközpont, majd maga az autógyártás hazája lett. Detroit egyet jelentett a négy kerékbe öntött szabadsággal, az amerikai életérzéssel, a szabadság szimbólumával. Harckocsiktól kezdve a motorkerékpárokon át az autókig és a teherautókig mindenféle jármű készült itt. Maga Hitler is úgy rendelkezett a Mercedes felé, "nem a detroiti autó lesz a legjobb, hanem a mi Mercédeszünk". Detroit tehát önmagában is egy szimbólummá vált.
A harmincas években készült freskó, amikor még csak fehérek éltek és dolgoztak Detroitban
A gondok jóval később kezdődtek el. A hatalmas iparosodás magával hozta ennek minden árnyoldalát is. És ez kicsúcsosodott a hatvanas évekre. Miért fontos számunkra ez a történet? Mert tökéletes párhuzam vonható Magyarországgal, a jelenlegi politikai garnitúra viselkedésével, a jövőnk lehetséges iránya és Detroit sorsa között. Mert Detroit a kapitalizmus és a liberalizmus szülöttje, és ezek sorsa is egyben. 
Detroit iparosodása magával hozta a fekete lakosság betelepülését. A gyárak szalagjaira nem kellettek már a század első felére jellemző jól képzett szakemberek, hanem megfelelő volt a betanított munkás is. Így elegendő volt a néger munkás, aki lehet írni olvasni sem tudott, de a munkát elvégezte valamilyen szinten. Az amerikai autó hetvenes évekre elért minőségtelensége jól mutatta ennek a hátrányait. Azonban a néger, mint fajtájából adódik, szó szerint túlszaporodta a várost. A gyárakból befolyó összegek sokáig bőven fedezték a szociális segélyeket. A város 1950-re már három és fél millió embernek adott otthont. A robbanás 1967-ben történt. Ekkor tört ki az egyik legnagyobb négerlázadás. A gyárak már képtelenek voltak az eszméletlen számú ingyenélő munkakerülőt eltartani. Megjelent az egyik leggazdagabb városban a szegénység, és vele együtt a bűnözés. A rendőrség folyamatosan a fekete bőrű bűnelkövetőket kergette, amit persze ők rasszizmusnak értékeltek. A folyamatos összetűzésekből aztán utcai háború lett. Egyes adatok szerint 40, más adatok szerint 200-nál is több halálos áldozat volt, rengeteg fehér nőt megerőszakoltak, gyújtogatás és fosztogatás mindenütt. A rendőrség egyszerűen dezertált, a kormány a nemzeti gárdát kényszerült bevetni. Kényszerű rövid csend következett. A kormány igyekezett valami megoldást találni, de a megoldást végül is a fehér lakosság szolgáltatta. Egyszerűen elkezdtek elköltözni a városból. 
Amerika büszkeségei, az autógyárak, ma így festenek
1973-ban néger lett a polgármester. Első intézkedései során, telerakatta a várost a néger békeharcosok utcaneveivel, szobraival, és elkezdte minden pénz felélve a négerek babusgatását. Arany sorsa volt itt minden négernek pár évig. Azonban a fehérek továbbra is egyre nagyobb ütemben hagyták el a várost. A valaha 3-4 millió lakosú városban a nyolcvanas évekre már alig volt kétmillió ember. Mára összesen 700 ezer lakosa van a városnak. Nyomorgó négerek jobbára. A város soha ki nem fizethető hitelállománnyal a csőd szélén táncol, illetve már nem is táncol, már el is süllyedt benne. A kormány képtelen rendbe tenni a dolgokat, inkább becsukja a szemét, és oda sem néz. Már nincs pénz.
A valaha gazdag város építészeti szépségei ma már az enyészeté. Sok házat csak azért gyújtanak fel, hogy némi biztosítási díjat felvehessenek még rá, mielőtt összedőlne.
Detroit valaha egy dúsgazdag város volt. Házai, melyek most az enyészetté válnak az amerikai építészet remekművei voltak. Most 500 dollárért lehet Detroitban házat venni. Miért is olyan irányadó nekünk a város sorsa? Nagyon egyszerű. Ami Amerikának a néger, az nekünk a cigány. A hatalom, mivel cionista irányítású, semmi mást nem tesz, mint a cionisták nagy célját, a nemzetek megszüntetését hajtja végre. Bármi, ami a nemzet megmaradását segítené, államilag tiltott, ami pedig a keveredést elősegíti, államilag támogatott. Ebben az állapotban egyszerűen képtelenség fenntartani az egyensúlyt, és elkerülni azt a pontot, mikor már visszafordíthatatlanná válik a beférkőzők elszaporodása és túlsúlyba kerülése. A cionista azonban nem képes mérlegelni a hosszútávú következményeket. Detroit nem elkeveredett, és megfertőzte a fehéreket, hanem még jobban szétválasztotta őket. A városon belül is hatalmas a kontraszt a megmaradt fehér negyedek és a néger gettóvárosok között, de országosan még szembetűnőbb az igazi négerváros, és egy fehérek lakta mezőváros közötti különbség. Viszont egy hazai cigány lakótelep és Detriot között semmi különbség sincsen. 
A nigger és a cigány azonosító jegye: a tenyészetük környezete meglehetősen hasonló képet mutat...
Ennek a folyamatnak nem csak külsőségekben van hasonlósága. A lényege, a cionista háttérhatalom, a szabadkőművesség legnagyobb célkitűzése a nemzetek szétverése, összekeverése, megszüntetése, megalázása. Miért van erre szüksége a cionistának? Ennek két oka van. Első, hogy a zsidó egy genetikailag elkorcsosult fajta, amely az évszázadok során teljesen elvesztette genetikai sajátosságait, az egyik legkeveredettebb, elkorcsosultabb emberi típus. Elég a külső jegyeket szemügyre venni, a zsidók többsége undorító, gnóm megjelenésű. A fontosabb ok, hogy a zsidó gén magban hordozza a felsőbbrendűség érzését. Akár milyen undorító, ronda vagy nyomorék, a zsidó gén miatt különbnek érzi magát mindenkinél, és ez egy belső kettősséget okoz. Egyrészről a gének felsőbbrendűségi parancsa, másrészről a saját öntudata, amely szerint nagyon is jól tudja magáról, hogy milyen. Ez hatalmas belső lelki válságot, kisebbrendűségi érzést, és végül gyűlöletet okoz, amelyet minden olyan ellen fordít, ami megtestesíti az ő alsóbbrendűségi érzéseit. Ezek pedig a népek és nemzetek, melyeknek fiai és lányai szebbek okosabbak, kiválóbbak mint ők maguk. Vallásuk alap tanítása pontosan ebből a felsőbbrendűségi genetikai parancsból keletkezett, mely azt tanítja, hogy uralkodni születtek a világ felett. Olyan világon, mely büszke, nemzetében öntudatos, törekvő és összetartó, nem lehet uralkodni. Minden társadalompolitikai elv, amely nemzetben gondolkodik, számára halálos ellenség, legyen az szocialista, kapitalista, kommunista, vagy akármilyen. A cionista jelenleg az ellen küzd nagyon keményen, hogy a társadalmak ráébredjenek a valódi ellenségre, hogy kialakuljon az igazi összefogó kapocs, a társadalmi igazságosság elvén alapuló elgondolás, hogy nincsenek megosztó ideológiák, csak szegények és gazdagok, mert így egyenesen ő kerül a célkeresztbe. Ezért halálos ellenség minden cionizmussal szakító szocialista képlet.
A cionista elgondolás az, hogy jól szaporodó élősködő népekkel kell betelepíteni a világot (jó, ha fejbe vési mindenki, hogy az összes rabszolga kereskedő, aki Amerikába négereket szállított, zsidó volt, ez igazolt adat, melyet pont a négerek kutattak fel és hoztak nyilvánosságra). Amikor fajilag elkeveredtek a népek ezekkel a jellegtelen idegenekkel, megtörtént a nép lezüllesztése, nemzeti identitásának megtörése. Ha nincs nemzeti öntudat, akkor nincs összekötő kapocs az emberek között. Összetartó népből egy magára maradt egyének halmaza lesz, amely képtelen összefogni (nincs meg a kohézió, nincs közös érdek, nincsenek közösségi célok) így képtelen az egyre erőszakosabban elnyomó felső hatalom ellen küzdeni, mindent elfogad kényszerűségből, létrejön a szabadkőműves-tőkés számára ideális állapot, a szabad fosztogatás állapota. Ezért támogat a hatalom minden cigány irányzatot, minden betelepülési kísérletet, mindeközben törvényeiben a burzsujokat támogatja, egyetlen egy marad el, a nemezt megvédése. A végső célja az egész világra kiterjedő hatalom megszerzése úgy, hogy az egész világot nemzeteiben lerombolja, atomizálja, és ezeken uralkodik egy erkölcstelen milliárdos cionista réteg. 
Ha valaki esetleg felhördülne, hogy micsoda faji gondolkodás ez, azt felvilágosítjuk, mind Oroszország vezetése, mind Kína, Irán, és valamennyi gazdaságilag feltörekvő állam, Brazília, India, Venezuela, Bolívia tökéletesen tisztában van ezzel a ténnyel, és sok esetben ki is mondja ezt. Csak érteni kell a sorok között. Ők nem azt mondják, hogy cionista, hanem azt hogy milliárdos, erkölcstelen, idegen érdekeket szolgáló réteg. Ez viszont ugyanazt jelenti. 
Ez az egész, amely a szabadkőműves álom, nem működik. Ennek csődjének nyilvánvaló példája Detriot. Pontosan ezért nem beszélnek róla, ha pedig beszélnek, akkor csak a válságra húznak rá mindent. Pedig Detroit tragédiájának a kérdése évtizedekre nyúlik vissza, kikerül minden gazdasági válságos kérdést, és egyszerű társadalmi kérdés. Mint társadalmi és politikai jelenséget kell vizsgálni, nem mint gazdasági kérdést. Mit mutat Detroit jelenlegi állapota? Azt, hogy a cionista minta nem működik, a keveredett lakosság munkaképtelen, termelésre, gazdasági működésre alkalmatlan, még a cionista milliárdos réteg is elhagyta, és más területekre költözik, mert a város minden építő tevékenységre alkalmatlan lett. Másik eredménye az, hogy van hajlam az ellenállásra. Ez pedig mindenképpen reményre ad okot.
 Az atlantista kapitalizmus igazi arca, a milliárdosok felhőkarcolói, és a nyomornegyedek
Az Egyesült Államokban egyre jobban erősödik és egyre inkább tömegessé válik egy fehér és nemzeti törekvés. Ugyan a fehérek között egy csomó agymosott idióta van, de ennek ellenére ez a politikai irányzat egyre erősebb. Tagjai között rengeteg magas rangú politikus is van már. Politikai vezetésük hosszas mérlegelések után arra a következtetésre jutott, hogy a legnagyobb esély, hogy létrehoznak egy fehér territóriumot. Texas kilépési szándéka az Egyesült Államokból, más déli államok hasonló szervezkedése, már ennek előszele. A hatalom is készül, jól ismerjük a FEMA ügyeket, táborok építését. Azonban a néger elnök intézkedései felgyorsították a helyzetet, mert azóta nyeregben érzik magukat, és sokkal erőszakosabban telepszenek rá a dolgozó rétegekre. Amerika egy tökéletes példája a nem működő cionista társadalomnak. Ami jó volt, már mind odaveszett, elmúlt, tönkretették, csak a kizsákmányolás, és a világ kirablása tartja egyben, mint egy gigantikus kalózhajót. A milliárdos réteg uralkodik, a dolgozók pedig egyre rosszabbul élnek, és a közgondolkodásban visszatér a XIX. századi társadalmi nyugtalanság, amikor az szociális eszmék megszülettek és/vagy megerősödtek. Ezekre az eszmékre most újra ezen hatás miatt egyre nagyobb a népi igény. Csakhogy a két dolog nem elválasztható egymástól. A szociális eszmények, és a hazaféltés, a patriotizmus, és a nemzeti gondolatok, ezek csak együtt működőképesek, mert elválasztva minden esetben kerülőutat biztosítanak a tőkének, a kizsákmányolónak. Együttesen azonban képes az emberiség felvenni a harcot. Ezt a képletet látjuk kialakulni a fent felsorolt országokban, akár Kínában, akár Oroszországban, de még Észak-Koreában is, illetve ezen országok iránt erősen növekvő általános rokonszenvben, melynek az alapja a lassúbb, vagy gyorsabb, de állandó jellegű fejlődés, mellyel szemben egy detroizált nyugat már nem képes helytállni.
Kemény Gábor

Révfülöpi végrehajtás: közokirat hamisítás lehet a háttérben

A Tapolcai Járásbíróság tévedései is közrejátszhattak abban, hogy „eltűnt” a napokban kilakoltatott Kassai Tiborné bátyjának tulajdonrésze egy háromszintes révfülöpi családi házban. Szerkesztőségünk olyan dokumentumokhoz jutott, melyek a botrányos végrehajtás mögött szövevényes szálakat sejtetnek, és több bűncselekmény lehetőségét is felvetik. Közben a kilakoltatott asszony bátyjának feljelentése nyomán két nappal ezelőtt a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság közokirat hamisítás megalapozott gyanújával ismeretlen tettes ellen nyomozást indított.
Bizar papírokhoz jutottunk
Bizar papírokhoz jutottunk
A hetven év felett járó nyugdíjas házaspárt papíron egy hónappal ezelőtt lakoltatták ki révfülöpi otthonukból, egy még 2002-ben felvett hitel miatt. A végrehajtást késő cég megbízott biztonsági őreinek jóvoltából Zsuzsa és férje könyörületből harminc napig még a házban lakhatott, hogy addig is összepakolja holmiját. Hétfőn viszont már nem kaptak újabb haladékot – mivel bútoraikat egyelőre nincs hová tegyék, egy bőrönddel és a kiskutyájukkal tették őket az utcára. Mindezt annak ellenére, hogy az idős házaspár szinte már minden hivatalos jogi eszközt bevetve próbálta az érintettek tudomására hozni: valami nagyon nincs rendjén. Állítják, bűncselekmények, súlyos jogsértések árán sikerült csak valakinek rátennie a kezét a több tízmilliót érő házukra.
Kassainé a tömérdek iratot mutatja - eddig minden kifogását elutasította a bíróság
Kassainé a tömérdek iratot mutatja – eddig minden kifogását elutasította a bíróság Kassai Tiborné Zsuzsa bátyjával közösen szülőktől örökölte a többgenerációs Balaton-parti családi házat és a hozzá tartozó kertet, gyümölcsöst. Az örökösödés után Zsuzsának 8/10, bátyjának Györgykovács Lajosnak 2/10 hányad tulajdonrésze volt összesen a két helyrajzi számon lévő ingatlanban. Amikor a férfi tulajdonközösség megszüntetését kérte a Tapolcai Városi Bíróságtól a végzésben 4,5 millió forintos összeget határoztak meg kiváltási ár gyanánt. Zsuzsának ennyit kellett volna fizetnie, hogy testvére hányada is az ő nevére kerüljön. Csakhogy Kassainénak egy fillérje sem volt, nem tudott miből fizetni, tíz hónappal később mégis 10/10 arányú tulajdonosként jegyezték be a földhivatalban. A megvásárolt tartozás fejében a VIN-Faktor vitte az egész ingatlant. Györgykovács Lajos tulajdonrésze pedig egyszerűen köddé vált.
Az elmúlt napokban próbáltunk utánajárni, mi történhetett. Az ár kiegyenlítése nélkül, hogyan írhatta át a tulajdonviszonyokat a földhivatal: jártunk náluk is, a Tapolcai Járásbíróságon is, megkerestük a megyei törvényszéket és a Veszprémi Nyomozó Ügyészséget is – számos furcsaságra bukkantunk.
A tapolcai földhivatal bírósági határozatra jegyezte át a tulajdonjogot. A hivatal 2007 októbere és 2008 decembere között többféle végzést is kapott a városi bíróságtól. Egymással ellentétes tartalmúakat. Levélváltásaikból kiderül, hogy a hibákra, hiányosságokra és ellentmondásokra nem is egyszer hívta fel a földhivatal a tapolcai bírák figyelmét. A 2007-es tárgyalási jegyzőkönyv meghagyása szerint a vételár kifizetésének igazolása után kellett volna megtörténjen az átírás. Erről az igazolásról a későbbi végzésekben már nincs szó, csak annyit írnak, hogy a korábbi meghagyás jogerőre emelkedett. Ráadásul a kiadott végzésben, majd a földhivatal által kért kiegészítésekben, javításokban, már sorra keverik a neveket. Először még Kassainé két tizedét akarják átíratni Györgykovács nevére, aztán kiderül, hogy pont fordítva kellene történjen az átírás. Az ellentmondásokat levélben is észrevételezte a földhivatal. „A Tapolcai Városi Bíróság …..számú végzésével a felperes Györgykovács Lajos javára rendelte el a tulajdonjog bevezetését. A Tapolcai Körzeti Földhivatal által …. számú kiadott hiánypótlási felhívásra csatolt …. számú bírósági meghagyás pedig, a felperes tulajdonában álló tulajdoni illetőségre az alperes – Kassai Tiborné javára rendelte el a tulajdonjog bejegyzését. Szíveskedjenek az ellentmondást kijavító végzés csatolásával megszüntetni”. – áll az ügyiratban. Az ellentmondást egy másik bíró „ki is javította”, Györgykovács kárára. A nagy keveredésben ugyanis a vagyonszerzést igazoló dokumentumról, vagyis egy kifizetést igazoló papírról, adásvételi, vagy netán ajándékozási szerződésről már mindenki megfeledkezhetett. Györgykovács Lajos neve mint résztulajdonosé egyszerűen eltűnt a tulajdonlapról.
Ennyi végzés és helyesbítés született egyetlen ügyben
Ennyi végzés és helyesbítés született egyetlen ügyben Abban bíztunk, hogy a bíróságon fellelhető iratanyagból talán fény derül a keveredés okára. Nekünk nem, de Kassaiéknak, mint érintetteknek betekintést adtak a paksamétába, ahonnan sorszám szerint több dokumentum is hiányzik. Hogy hová tűntek, egyelőre senki se tudja. Megkerestük a Veszprémi Törvényszéket, ahol néhány nap türelmet kértek. Dülkné Pintér Zsuzsanna szóvivő azt mondta, amint a polgári kollégium vezetője visszatért szabadságáról, utána néznek az ügynek és válaszolnak kérdéseinkre.
A milliókat érő köddé vált tulajdonrész miatt egyébként Györgykovács Lajos feljelentést tett a lakhelye szerinti Szekszárdi Rendőrkapitányságon. A Tolna Megyei Rendőr-főkapitányságon érdeklődésünkre először azt mondták, még az országos adatbázisban sem találják a férfi nevét és az ügyről sem tudnak. Aztán miután közöltük, birtokunkban van a beadvány másolata, kiderült, mégis csak van ügy, sőt nyomozás is. Steinbach Zsolt sajtóreferens kérdésünkre aztán közölte, éppen két napja, augusztus 27-én közokirat hamisítás megalapozott gyanújával nyomozást indítottak az ügyben ismeretlen tettes ellen. A Veszprémi Nyomozó Ügyészségen Kassainé, szerinte jogtalan végrehajtás ügyében tett feljelentése landolt. Gulyás Ildikó szóvivő egyelőre kérdésünkre csak annyit mondott, hogy a feljelentés tárgyában az eljárás jelenleg is folyamatban van – részleteket későbbre ígért.
A hibákra a földhivatal is figyelmeztette a bírókat
A hibákra a földhivatal is figyelmeztette a bírókat A kérdés most már csak az, ha a VIN-Faktor Zrt., melynek nyilán jól jött a tulajdonrész körüli zűrzavar, időközben túladott, vagy túlad a potom pénzért megvásárolt ingatlanon – mit old meg egy akár évekig húzódó jogorvoslat, még ha a kilakoltatott család szempontjából az eredményesen is zárulna.
Az idős házaspár napok óta fiuk ötfős családjának másfél szobás lakásában húzza meg magát. Annyi holmit tudtak magukkal hozni régi otthonukból, ami egy bőröndbe befért. Csütörtökön, amikor újabb ingóságaikat szerették volna kikérni a házból, már ismeretlen biztonsági őrök álltak strázsát a kerítésen belül két hatalmas dühös kutyával. A kerítésen tábla virít: Kutyával őrzött terület! Kassaiékat, mint váratlan vendégeket elzavarták – hiába őrzik a falak minden még megmaradt vagyonukat.
Végleg kihajítva
Végleg kihajítva? – Kit nem keserítene el vagy inkább háborítana fel e látvány?
(pm.hu )
Bal-Rad komm : Jól jegyezzük fel ennek a hiénacégnek is a NEVÉT, CIMÉT, ÉS BANDITÁINAK POFÁZMÁNYÁT! V I N - F A K T O R Zrt.
Haszonbélvezői ennek az embertelen rendszernek!
A rendszerváltás és az elszámoltatás után-a BOSSZÚ ideje alatt-nyalogathatják majd kiszáradt nyelvükkel mostani gazdáik sajgó tenyerét!
Valahol messze-SZIBÉRIÁBAN!
LAKOLNI FOG MINDEN ROTHADT FÉREG!

Öngyilkos pilótákkal várja a nyugati támadást Szíria

A szír hadsereg kamikaze pilótákkal várja a nyugati katonai támadást – értesült a Guardian. A brit lap úgy tudja: több mint nyolcezer öngyilkos merényletre elszánt katona, köztük több pilóta áll készenlétben, ha az amerikai illetve brit légi erő bombázni kezdené Szíriát. Közben kuvaiti sajtóértesülések szerint az Európai Unió felszólította Basár el-Asszad szír elnököt, hogy semmiképp ne intézzen támadást Izrael ellen. A zsidó államot pedig Brüsszel arra kérte, hogy tanúsítson önmérsékletet, ha Asszad vagy a szír elnök szövetségesei akciót hajtanának végre ellene. Még meg sem kezdődött a Szíria elleni nyugati katonai támadás, máris százak tüntettek Londonban, tiltakozásul az akció ellen. A demonstrálók szerint semmiféle művelet nem tántoríthatja el Asszad szír elnököt a vegyi fegyverek további bevetésétől, másrészt pedig Nagy-Britannia ismét olyan helyzetben találhatja magát, mint az iraki háború idején.
A közel-keleti térségre nézve borzalmas következményekkel járna egy újabb háború, ami csak olaj lenne a tűzre – vélekedett egy tüntető.
A brit kormány tagjai mindenesetre tovább elemzik a helyzetet. Az ellenzéki Munkáspárt szerint mindenképp meg kell várni az ENSZ ellenőreinek a jelentését, ami leghamarabb szombatra készül el. A londoni kabinet egy belső dokumentuma szerint viszont Nagy-Britanniának kötelessége katonai akciót indítani Szíria ellen még akkor is, ha az ENSZ Biztonsági Tanácsa ezt megvétózná.
Az amerikai elnök azonban egyelőre még fontolgatja, hogy kiadja-e a parancsot a támadásra, ami rövidebb, célzott akció lenne. Barack Obama szerint aggasztó, hogy Szíriának van a világon a legnagyobb vegyifegyver-arzenálja, miközben “a rezsim terrorszervezetekkel tart fenn kapcsolatot.”
Korlátozott, szűkre szabott akciót hajthatunk végre, nem akarunk belekeveredni egy hosszabb konfliktusba, nem akarjuk, hogy Irak megismétlődjön – mondta Barack Obama egy interjúban.
Moszkva viszont, amely Asszad egyik legszorosabb szövetségesének számít, hadihajókat küldött a Földközi-tenger keleti partjaihoz.

Kiszivárgott hírek szerint az amerikai és az orosz diplomácia között folynak a titkos tárgyalások arról, hogy az orosz kormány esetleg hozzájárulna egy jelképes amerikai támadáshoz, de rögtön utána bejelentenék, hogy újult erővel dolgoznak a szíriai válság politikai rendezésén. Obamának ráadásul rendkívül mozgalmas az időbeosztása. Jövő szerdán Svédországba utazik, utána pedig a szentpétervári G-20-as csúcstalálkozóra. Megfigyelők szerint ezért a támadásra vagy szombatra virradóra kerülhet sor, vagy pedig az Egyesült Államokban szeptember 2-án tartott Munka Ünnepe után.
(atv.hu )

Bal-Rad komm : “…az Európai Unió felszólította Basár el-Asszad szír elnököt, hogy semmiképp ne intézzen támadást Izrael ellen. A zsidó államot pedig Brüsszel arra kérte, hogy tanúsítson önmérsékletet, ha Asszad vagy a szír elnök szövetségesei akciót hajtanának végre ellene.”
-Tehát az EU FELSZÓLITJA (!!!) SZIRIÁT, hogy ne torolja meg a területe elleni támadást, mig a LATORÁLLAM IZRAELNEK KÖNYÖRÖG (!!!) “…hogy tanúsítson önmérsékletet…”
Az amerikai majom szerint “…aggasztó, hogy Szíriának van a világon a legnagyobb vegyifegyver-arzenálja, miközben “a rezsim terrorszervezetekkel tart fenn kapcsolatot.”
A politikus bocsánatot kért a rasszista fotó miatt<br><i>Fotó: Online</i>
-Igaz, hogy a világ legnagyobb terrorista szervezetét pedig az USA tartja fenn és pénzeli! Információink szerint a mostani hétvégén Budapesten demonstrációs tiltakozás lesz Sziria tervezett nyugati megtámadása ellen!

A szír hadügyminisztérium nyilvánosságra hozta az önkéntes "kamikaze" egységek megalakulását és felkészülését a bevetésre. A 6.000 főből álló katonai alakulatban minden fegyvernem képviselve van, de különös fontosságú a légierő elszánt önkénteseinek a nagy száma. Az USA egyszer már megismerte a Csendes-óceánon a kamikaze harcmodort, óriási veszteségeket szenvedve. Ha megtámadják Szíriát, újra lesz lehetősége a mai agresszoroknak is átélni őseik rettegését.


Nem a Szíria elleni háborúra
A brit parlament csütörtöki rendkívüli ülésén a képviselők 285:272 arányban leszavazták a Szíria elleni háborúról szóló javaslatot. Ez még nem jelenti azt, hogy Obama, Cameron és a többi háborús héja terve nem valósul meg. De esélyt jelent! El a kezekkel Szíriától!

A Nyugat új katasztrófát okoz a Közel-Keleten! GA Zjuganov nyilatkozata Sziria kapcsán


A Nyugat és bérencei a Sziria elleni katonai beavatkozásuk ürügyeként használják fel azt a hamis állitást, hogy Damaszkusz külvárosában a kormányhadsereg vegyitámadást hajtott végre, ami több száz emberéletet követelt.
Az augusztus 21-én az ellenzék által közölt hamis hirt a nemzetközi média azonnal felkapta!
Washington azonnal, anélkül, hogy megvárná a nemzetközi tényfeltáró bizottság vizsgálatának eredményét, azonnal kijelentette azon készségét, hogy hadműveletet inditson Sziria ellen. Az invázió terve is már készen állt, csak “Barack Obama elnök be kivánja tartani a sorrendet”-közölte Chuck Hegel!
Több NATO fővárosban-különösen Londonban, Párizsban, Ankarában szintúgy követelik a beavatkozást még az ENSZ BT határozata nélkül is, amiben aktivan szeretnének részt venni!

Az Egyesült Államok és szövetségesei teljesen figyelmen kivül hagyják a tényeket. Ők csak ürügyet keresnek az agresszióra. Úgy tűnik, hogy szemükben az egész világ idióta, akik elhiszik, hogy a sziriai kormány vegyi fegyvereket vet be saját népe ellen! A fővárosban, sűrűn lakott területen, ahol saját katonai egységei is tartózkodnak, és pontosan abban az időben tartózkodik Damaszkuszban egy nemzetközi vizsgálóbizottság is. Ez egy provokáció volt, amitől még a gátlástalan nyugati médiák is zavarba jöttek a közlésekor, hiszen annyira szemenszedett hazugság.
A koholt vád nyilvánvaló. A cél megdönteni Bashar al-Asszad kormányát, ami már több mint két éve nem sikerül a világ minden tájáról odatoborzott terroristák által. A kormányhadsereg magabiztosan őrli fel a zsoldosokat.
A Nyugatnak nincs más választása, mint ürügyet keresni és találni egy Sziria elleni agresszióra.

Cinikusan tagadják a bizonyitékokat a kémiai fegyverek alkalmazóiról. (A vegyi anyagok csomagolásain a Made in Saud-Arabia, és a Made in USA felirat szerepel.)
A nyugati vetetők azt állitják, hogy “meggyőző” bizonyitékok támasztják alá, hogy a szir hadsereg vetette be a mérges gázokat.
Szeretnék mindenkit emlékeztetni: 2003-ban az amerikai elnök és a brit miniszterelnök azt állitotta, hogy bizonyitékaik vannak arra, hogy Szaddam Husszein rendelkezik tömegpusztitó vegyi fegyverekkel, és kész is azokat bevetni! Lehet hogy Washingtonban és Londonban elfelejtették a politikusok, hiába kerestek a megszállt Irakban ilyeneket-nem találtak?!

De ezt nem felejtették el az emberek az Egyesült Államokban. Az amerikai adófizetők nem vágyakoznak egy az irakihoz hasonló vállalkozás finanszirozására. Ám Obamára nagy nyomást gyakorolnak a neokonok, akik valójában meghatározzák az amerikai külpolitikát.
A fasizmus veresége után létrejött nemzetközi biztonsági rendszert szeretnék megváltoztatni. A céljuk az, hogy az ENSZ BT legyen teljesen alárendelve az agressziv NATO blokknak.
Ha ezt hagyjuk, nincs többé ország a világban amely biztonságban lenne! Ürügyet kreálnak az agresszióra a semmiből is!

Beavatkozásuk forgatókönyve ugyanaz mint volt Libia esetében. “Repülési tilalmi zóna” létrehozása, de ez valójában Sziria stratégiai célpontjai elleni légitámadásokat jelent. A közelmúlt gyarmatositó háborúik tapasztalata, hogy az USA és szövetségeseinek “preciziós fegyverei” képesek elpusztitani több ezer embert, de még a külföldi nagykövetségeket is. A nyugati “humanisták” krokodilkönnyeket hullatnak a “demokrácia” sérelme és az “emberi jogok sziriai áldozatai miatt”, ám a NATO légicsapások jugoszláviai, afganisztáni, iraki, és libiai áldozait”-cinikusan-járulékos veszteségként emlitik.
Ne lepődjünk meg az álszent Nyugat céljain! Céljuk a Közel-Kelet destabilizálása, az irányitott káosz megteremtése. A közvetlen amerikai beavatkozás Tunézia, Libia és Egyiptom belügyeibe mind azt mutatják, hogy nem a nyugati tipusú demokrácia született meg, hanem hatalomra kerültek a szélsőséges iszlám fundamentalista erők.
A KPRF minden alkalommal hangoztatta, hogy elfogadhatatlannak tartjuk a beavatkozást Sziria belügyeibe!
Sziria-egy szuverén állam-tagja az ENSZ-nek. Követeljük, hogy az USA és szatelitországai hagyjanak fel Bashar al-Asszad törvényes kormányának megdöntési kisérleteivel.

A KPRF támogatja az Orosz Föderáció kormányának erőfeszitéseit, miszerint a sziriai helyzetet kizárólag politikai eszközökkel kell megoldani, és hogy a vegyifegyverek alkalmazását az ENSZ fegyverszakértőinek objektiv vizsgálata tárja fel.
Ugyanakkor meggyőződéssel valljuk, hogy az orosz vezetés szilárd és határozott elvi álláspont alapján adjon meg a törvényes szir kormány számára minden szükséges támogatást, beleértve a védelmi jellegű fegyverekkel történő ellátást is.
Sajnálattal kell ugyanakkor megállapitanunk, hogy a hosszú ideje tartó, és az orosz fegyveres erőkre károsan ható “reformok” következtében az orosz diplomáciának nincsenek meg a szükséges nyomásgyakorló eszközei. Nincs harcra kész, modern eszközökkel-felszerelésekkel rendelkező hadsereg, légierő, és haditengerészet.
Sziria-egyike Oroszország megmaradt szövetségeseinek ebben a stratégiailag fontos régióban.
Szolidaritást vállalunk a sziriai emberekkel, támogatjuk harcukat hazájuk függetlenségének megőrzése érdekében.

Az Orosz Föderáció Kommunista Pártja KB. elnöke GA Zjuganov
(kprf.ru )


El a kezekkel Szíriától!

Az Egyesült Államok kormánya azzal vádolja a Szíriai Arab Köztársaságot, hogy vegyi fegyvereket alkalmazott a szíriai ellenzék elleni háborúban. Az amerikai kormányzat most arra készül, hogy erre a mondvacsinált ürügyre hivatkozva, NATO-szövetségeseit bevonva lerohanja Szíriát és megdöntse a Bashar Aszad elnök vezette szíriai rendszert.
Obama és az amerikai kormány hazudik. Mi értelme lenne Szíriának vegyi fegyvereket használnia? Nem csak az ellenfél, de a kormányhoz hü szír hazafiak is meghalnának. Mi értelme lenne ürügyet szolgáltatni az USA-nak és a NATO-nak?
Az egész szemen szedett hazugság. Az igazság az, hogy az USA és szövetségesei hiába fegyverezték fel a szír ellenzéket, hiába ismertették el őket nemzetközi fórumokon, hiába tömik a pénzt beléjük, a szír ellenzék vesztésre áll. Az USA és a NATO nem tudja a szír ellenzékre támaszkodva megvalósítani piszkos terveit.
Az amerikai kormány hazudott az Irak elleni háború idején is. Nem voltak tömegpusztító fegyverek Irakban, mégis lerohanták Irakot. Ma már ezt tudjuk, hiszen ők maguk elismerték. Ne üljünk fel az újabb hazugságoknak! Obama hazudik, Obama háborút akar!
A Magyar Munkáspárt szolidaritását fejezi ki a szír néppel, a Szíriai Arab Köztársaság törvényes kormányával, Bashar el Aszad elnökkel. Támogatjuk igazságos harcukat.
A Magyar Munkáspárt elítéli az Egyesült Államok agresszív terveit, a háborús előkészületeket. El a kezekkel Szíriától!
A Magyar Munkáspárt felszólítja a magyar kormányt: ne támogassa a Szíria elleni agresszív terveket! Egyetlen magyar katonát se a háborúba! Magyarország semmilyen formában se vegyen részt a háborúban!
A Magyar Munkáspárt kéri országunk minden józan gondolkodású polgárát, mindenkit, akinek elég volt az amerikai-izraeli-NATO-körök világhatalmi terveiből, tiltakozzon!
Budapest, 2013. augusztus 28.
Magyar Munkáspárt
Elnöksége

Népi Front: szolidaritás a Pápai Hús dolgozóival

Ismét bezárás veszélye fenyegeti a Pápai Hús 1913 Kft-t! E történelmi gyárunk jelenleg 900 dolgozót foglalkoztat, az utóbbi években mintegy 200 fős leépítést kellett végrehajtani. Nyilvánvaló, ha a gyár megszűnik, az a munkanélküliség növekedését, munkáscsaládok szociális helyzetének drasztikus romlását jelentené. Tragédia a dolgozóknak, tragédia a városnak és tragédia az egész országra nézve.

Mi jellemzi ma a magyar húsipart? Megalázóan kevés fizetés, veszteséges termelés, állandó bizonytalanság és nyomasztó légkör. Ezekkel a szavakkal lehet leírni az ágazatban uralkodó állapotokat.
A hanyatlás nem kerülte a pápai gyárat sem. A jelenleg önkormányzati tulajdonban lévő  vállalatot a kormány stratégiai jelentőségűnek nyilvánította, ennek ellenére nem körvonalazódnak azok a megoldások, amelyek ténylegesen is biztosíthatnák a Pápai Hús további működését. A gyár több milliárd forintos tartozást halmozott fel, a kifizetetlen beszállítók  jogi úton és a nyomásgyakorlás eszközeivel követelik a gyártól pénzüket. Mindeközben a vállalat vezetése felmondta a kollektív szerződést, így a munkások amúgy is alacsony bére akár 10-15 ezer forinttal is csökkenhet. A szakszervezet sztrájkészültségben van, a dolgozókat pedig különböző aljas módszerekkel, próbálják vagy lekenyerezni, vagy megfenyegetni. Terror ez a javából.
A Népi Front a bérből és fizetésből élő emberek politikai képviseletéért száll síkra. Nem lehetünk közömbösek, amikor egy történelmi  gyár bezárásával munkások százainak megélhetése forog kockán. Pártunk aktivistái már 2012. decemberében is jelen voltak a Húsipari Dolgozók Szakszervezetének tüntetésén, 2013. augusztus 28-án csütörtökön pedig a budapesti akciócsoport tagjai – Katona Gábor, Rónai Katalin, Mendel Lajos és Cseh Miklós – osztották a gyár előtt a Népi Front röplapjait.
A Pápai Hús nem veszhet el! Tisztességes munkáért tisztességes fizetés jár! A magyar húsipar hanyatlását meg kell akadályozni!  Jogot a szakszervezetnek, munkásellenőrzést!

MUNKÁSOK, DOLGOZÓK!

Szolidaritást vállalunk veletek, a Pápai Hús 1913 Kft dolgozóival. Tudjuk, hogy a gyár bizonytalan jövője aggodalommal tölt el titeket, hiszen megélhetésetek, munkahelyetek forog most kockán!
Tarthatatlan, hogy a becsületes munkáért megalázóan kevés bért kaptok, ráadásul a kollektív szerződés törvénytelen, egyoldalú felbontása következtében még ennél is kevesebb fizetést vihettek majd haza! Igazságosnak tartjuk a szakszervezet bércsökkentés elleni harcát!
Ki a felelős a mostani helyzetért? Jogos a kérdés! A gyár előző, korrupt vezetése! Felháborító, hogy Politzer József és társai ellen nem indult még eljárás! Nyomozzák ki az ügyet és vonják felelősségre azokat, akik tönkre akarták tenni a gyárat!
Elégedetlenek vagyunk a kormánnyal is! A Pápai Hús megmentése nemzeti érdek, mégsem látni a kormány részéről határozottságot és elszántságot a gyár további működtetése érdekében! Azonnali megoldásra van szükség, amely rendezi az üzem adósságait és biztosítja a további termelés feltételeit!
Legyen munkásellenőrzés! A dolgozóknak legyen beleszólása a gyár életével kapcsolatos döntésekbe! Képesek lennétek jobban és tisztességesebben vezetni a gyárat, mint a korábbbi ügyvezető! Ne hagyjátok, hogy mindig a fejetek felett döntsenek!
Az országnak szüksége van munkátokra! Büszkék vagyunk rátok, húsipari dolgozókra, akik jó minőségű árukkal látjátok el országunk lakosságát! A Pápai Húsnak nem veszhet el! Mentsük meg a gyárat, sok száz dolgozó ember munkahelyét, nemzetünk egyik történelmi gyárát!

http://balrad.wordpress.com/2013/08/30/nepi-front-szolidaritas-a-papai-hus-dolgozoival/

Önmérsékletet kért Ázsiától Chuck Hagel

Feszültség uralta a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének (ASEAN) és partner országai védelmi miniszteri tegnapi értekezletét Bruneiben. A tanácskozáson a szervezet tíz tagállama, valamint Kína és Japán mellett Ausztrália, India, Dél-Korea, Új-Zéland, Oroszország és az Egyesült Államok képviseltette magát.

Chuck Hagel amerikai védelmi miniszter arra figyelmeztette ázsiai partnereit, hogy a távol-keleti tengeri viták elmérgesedése komoly regionális konfrontáció veszélyével fenyeget, aláássa a térség biztonságát és stabilitását, ugyanakkor teljességgel ellehetetleníti a diplomáciai rendezést.

Egy az AFP hírügynökségnek név nélkül nyilatkozó magas rangú amerikai tisztségviselő szerint nem csak az Egyesült Államok aggódik a Dél-kínai tenger szigeteinek hovatartozása miatt egyre hevesebb elsősőrban japán-kínai, de kínai-Fülöp szigeti feszültség miatt, mert az agreszív akciók könnyen regionális konfliktusba torkollhatnak.

A helyzet komolyságát jelzi, hogy a tanácskozáson a japán és kínai küldöttség alig állt szóba egymással. A két ország között diplomáciai kapcsolat gyakorlatilag megszűnt a tavaly ősszel, amikor Japán államosította a vitatott hovatartozású kelet-kínai-tengeri lakatlan szigetcsoport nagyobb részét.


Népszava

Újabb összeomlás küszöbén állunk - itt a jóslat

Sikerrel jósolta meg a kilencvenes évek végén kitört ázsiai valutaválságot és az amerikai lakáspiac tíz évvel későbbi összeomlását az az elemző, aki szerint a feltörekvő országok devizáinak hanyatlása csak az első lépése egy a világgazdaság egészét újra megrengető válságnak.

A nagy feltörekvő országok devizapiacán megjelent bomlási folyamatot aligha lehet megállítani: a kritikus ázsiai valuták gyors gyengülése arra kényszeríti Kínát, hogy versenyképességének védelme érdekében leértékelje a jüant, ami deflációt indít el a nyugati gazdaságokban rövid úton elvezetve a világot az újabb gazdasági visszaesésbe - állítja Abert Edwards, a Société Generale stratégája. A kiugróan pesszimista prognózisairól ismert szakértő szerint tévednek, akik azt hiszik, hogy korlátozott, átmeneti zavarról van csupán szó.

Jelenleg a befektetők azt hiszik, hogy a bajok elszigeteltek, csak néhány feltörekvő országot érintenek, amelyek hagyták, hogy folyó fizetési mérlegükben magas deficit alakuljon ki. Ezzel szemben Edwards úgy látja, hogy egy folyamat kezdetén állunk, amelyben a legingatagabb dominó el fog dőlni, olyan összeomlást indítva el, amely elsöpri az "egész bizonytalan, rothadt, kockázatfüggőségben szenvedő építményt, amit a világ döntéshozói az elmúlt időszakban felépítettek" - fejtegette a CNBC tudósítása szerint.

Utolsó sikoly

A feltörekvő piacok segélykiáltása a "kanári utolsó füttyentése a szénbányában" - tette szemléletessé mire gondol, arra utalva, hogy régen a metánra és a szén-monoxidra különösen érzékeny kanárikat vittek le a szénbányákba riasztójelzőnek. Edwards úgy véli, hogy katasztrofális visszaesés előtt áll a világ. Ezzel kapcsolatban elismételte korábbi horrorba illő jóslatait.

Ezek szerint az arany ára a jelenlegi unciánként 1400 dolláros szintről tízezer dollárig emelkedik, az amerikai államkötvények - amelyek a tőke hagyományos biztonságos menedékei közé tartoznak - egy százalék alatti hozammal forognak majd, az S&P-500 tőzsdeindex pedig elveszi értéke háromnegyedét és meg sem áll a 450 pontos szintig. Arra azonban nem adott prognózist, hogy mindez a szörnyűség milyen időtávon várható.

Lehengerlő infláció

Álláspontja alátámasztására a szakértő analógiákat hoz. Az S&P-500 idei alakulását az 1987. október 19-ei fekete hétfőt megelőző időszak tőzsdei viszonyaihoz hasonlítja. Azon a napon 20 százalékkal rogyott meg a Wall Street-i részvények értéke. További figyelmeztető jelet lát a réz árának hanyatlásában. A színesfém három százalékkal lett olcsóbb az elmúlt két hétben, amit nem csupán Edwards tekint egy lehetséges piaci összeomlás előjelének.

Az elemző szerint a globális recesszió kialakulása miatt az amerikai jegybank kénytelen lesz új, agresszív monetáris enyhítést (QE) indítani. Mivel a fiskális beavatkozás lehetőségei kimerültek, nincs más lehetőség, mint hogy a Fed galambként lép a színre, azt turbékolva, hogy továbbra is képes megmenteni a világot. Az újabb agresszív QE viszont megfékezhetetlen inflációhoz vezet.

Valami van, nem mindig az igazi

A stratéga változó sikerrel jelzi előre a világgazdaság folyamatait. Az 1997-98-as ázsiai pénzügyi válságot és az USA lakáspiacának összeomlását eltalálta. Ugyanakkor hard landingot (a növekedés falnak rohanásszerű lefékeződése) jósolt Kínában 2012-re, ami nem jött be. Szintén tévedett tavaly júliusban, amikor azt mondta, hogy az S&P-500 a határán van a halálos hanyatlásnak, amelynek vége 666 pontnál lesz. Az index azóta tovább erősödött egészen 1700 pont feletti, nemrégiben elért rekordjáig.

Nem minden szakértő szkeptikus a feltörekvő országok pénzt- és tőkepiacain kialakult felfordulás megítélésében. Sokan éppen úgy látják, hogy az alacsony árak jó vásárlási lehetőségek kínálnak. William Davies, a brit Threadneedle Investments vagyonkezelő vezető elemzője például Indiában nem látja a gyors kilábalás lehetőségét, ám Indonézia szerinte hamarosan kikerülhet a gödörből. A Bank of America Merrill Lynch jelentése szerint a feltörekvő piacok nagy feltámadása várható 2014-ben.

http://www.napi.hu/nemzetkozi_gazdasag/ujabb_osszeomlas_kuszoben_allunk_itt_a_joslat.563211.html

Csányiék nyakán szorul a hurok!

Egyre többen kimondják Kásler után az igazságot.
Kénytelen mindenki felzárkózni, ha nem akar lemaradni… Már csak idő kérdése, mikor mondja ki mindenki, hogy bűncselekmények történtek. A nép még alszik, kivár, hátha pár hangadó megoldja helyette. Nehéz lesz… a facebook mellől csak Orbáni morzsákra számíthatnak, mert a főügyész, a PSZÁF elnök, a bírák egy kis része, meg a politikusok nagy része nyakig ül a pácban s ha csak kicsit is megmozdulnak elönti őket a mocsok, de meg fogják tudni milyen a poloskás cella szaga.

Forrás: http://mno.hu/szaldo

Varga:Diagramm a Magyar Nemzeti Bankban-soha vissza nem fizethető! Ellehetetlenülés van-mondja Varga István.
Kommunikációs trükk: forintkölcsönt nyújtott–nem, apukám, nem! nem vett fel senki forintkölcsönt, mert nem írt alá forint visszafizetéséről szerződést! NEM ADÓSODTUNK EL KÖLCSÖN JOGCÍMEN, MERT NEM KAPTUNK KÖLCSÖNBE SEMMIT.
Sem forintot nem kaptunk kölcsönbe és sem devizát. A forintot nem kérték visszafizetni, a devizát nem adták át. A kölcsönre az az igaz, hogy az Adós rendelkezésére kell bocsátani , és vissza kell fizetni. Mivel itt nem ez történik, ezért nem pénzkölcsön adás történt.
Varga: még pontosabban: egyes elemeiben nem felel meg ilyen vagy olyan törvénynek., akkor az abból származó követelés sem lehet jogszerű, akkor azt nem kell bevenni az elszámolásba tehát meg kell néznünk, milyen követelésnek van törvényi alapja a kölcsönadók részéről—kiderül, hogy sokkalta kevesebbnek , mint amit ma követelnek. A kormánynak és a bankszövetségnek nem a meglévő állapotból kell kiindulni, hanem a törvényes , jogos állapotból kell kiindulni .
Itt van a terelés.
Varga :Ugyanis ” kölcsönadók részéről”–nincsenek kölcsönadók, mert nem adtak kölcsönt, csalók vannak, mert kölcsönnek könyvelték le a deviza vételárát, és így a devizát hiteltartozásként vették nyilvántartásba . Így jogtalanul kölcsönkamatot számolnak fel a devizaösszegre folyamatosan, s az amúgy is megfizetni követelt , erősödő devizára jutó árfolyamkülönbözet teher és a kölcsönkamat együttesen beszövi az országot, bekebeleznek bennünket.
Mire gondol Varga? Még a Bankszövetség akar kiindulni a meglévő állapotból? A meglévőből, ami a teljes kifosztásunk irányába mutat ?
Ő, Varga mondja, hogy a törvényes állapotból kellene kiindulnia a Bankszövetségnek .
De mi a törvényes állapot?
Törvényes állapot attól a pillanattól kezdve nincs, amióta a nyilvántartásba vett devizaösszeg ellenében a forint folyósítását hitelfolyósításként könyvelték le a pénzintézetek. A devizát meg NÉVÉRTÉKEN elkezdték követelni a forint ellenében, mint megfizetendőt . De ha az ember vételárat kap, és annak devizában számolt ellenértékét köteles megfizetni, akkor az ember devizát ad el. Nem aznap, hanem esetünkben a futamidő alatt adjuk át a devizát. De a deviza nincs kölcsönbe adva. Tehát a Bank nem kölcsönnyújtó! Ezért a forintot sem követelheti kölcsönként, mert nincs rá szerződés kötve, ellenben a csalás során történő károkozás egyértelmű, mert az Adós minél tovább fizet, annál több hátraléka keletkezik a javuló devizaárfolyam miatt .
Nem a kormány és a bankszövetség feladata, hogy miből kell kiindulni. az ügyészségek és
AZ ADÓSOK FELADATA , HOGY MIBŐL KELL KIINDULNI, MERT A TARTOZÁSELISMERŐ ALÁÍRÁSÁT KÖVETŐEN AZ ADÓSÉ A BIZONYÍTÁSI TEHER! Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az adós bizonylatait lehet és kell figyelembe venni, hogy mi a jogos és mi nem az. Mivel a devizakövetelés ellenében az adós bizonylatán forint van, ezért bizonyítható, hogy kölcsöntartozása az adósnak nincs! Ellenben kára van. Anyagi, erkölcsi, munkalehetőség csökkenése, és minden egyéb. Megrendelések csökkenése, tehát mind kiadási, mind bevételi oldalon zajlik a magyar lakosság totális ellehetetlenítése .
Csalás történt, az adós megtévesztésével, kölcsönnek könyvelték le azt, ami adásvétel, s ezért a folyósított forint helyett a javuló devizát követelik, és a soha át nem adott devizára kölcsönkamatot is követelnek, majd a szerződést felmondják, ha az adós nem bírja a növekvő törlesztőket , és a hátralékra követelik tőle a nyilvántartásban erősödő ! devizát, a tartozáselismerővel pedig az adós teljes vagyonát tudják elvenni, leértékelve azt a manipuláló végrehajtók, faktorcégek ÉS A HIÉNÁK, AKIK A MI HÁZAINKAT AKARJÁK MEGVENNI , HOGY MI FÖLDÖNFUTÓVÁ VÁLJUNK, MÍG ŐK ÖT-TÍZ HÁZAT, AKÁRMENNYIT BÉRBE ADVA DŐZSÖLNEK

Töviskesné Dsupin Judit Ibolya[komment] (0)

Szomszédos titkosszolgálatok a magyar interneten?

Ne legyenek kétségeink azzal kapcsolatban, hogy a szomszéd országok titkosszolgálatai rendszeresen figyelik, és aktívan részt is vesznek a hazai internetes fórumokon folyó beszélgetésekben, különösen amikor a téma a határon túli magyarság körül forog.

Nyilvánvaló, hogy a magyar kisebbségeik helyzetét egyértelműen nemzetbiztonsági kérdésként kezelik ezek az országok. Nem kizárólag nemzetbiztonsági kérdésként, de mindenképpen nemzetbiztonsági kérdésként is.
Hány ukrán, hány csecsen?
Éppen a múlt héten találta mondani egy volt(?) ukrán hírszerző, egy bizonyos Szerhij Razumovszkij, hogy Amerika leszakítani készül Kárpátalját Ukrajnáról. Ehhez szerinte csecsen zsoldosok ezreit vonták össze Bécs(!) közelében. Attól eltekintve, hogy biztosan nem lesz egy villámháború mire a támadók eljutnak Kárpátaljáig, a hírek nem tértek ki arra sem, miként fogadták a szenzációs bejelentést a semleges Ausztria politikusai.
Valószínűleg feldobta a napjukat a reggeli sajtószemle.
A kijelentés abszurditásától függetlenül elgondolkodtató, hogy mi lehetett vele az egykori titkosszolga célja, illetve mennyire csak a saját kósza gondolatait osztotta meg a fogékony hallgatósággal. Nehezen feltételezhető, hogy északkeleti szomszédunk hírszerzői valóban ezen a szellemi színvonalon legyenek, hiszen ebben az esetben Ukrajna már tényleg megszűnt volna létezni.
SecuritatEU
Egy kicsit délebbre Gheorghe Funar, egykori kolozsvári polgármester, akinek lehetséges titkosszolgálati besúgói múltjáról már cikkeztek a román lapok, azzal a jóslattal borzolta a kedélyeket, hogy jövőre Magyarország visszaszerzi Erdélyt Romániától. „A mi Gyurink” – ahogy néhány kolozsvári magyar nevezte egykor ironikusan a polgármestert – eme történelmi tettet elsősorban úgy látja megvalósulni, hogy Magyarország mintegy visszaperli a világháború után elvesztett javait.
Részletekbe nem bocsátkozott a regnálása idején a köztéri kukákat (is) román színekre festető politikus, de érdekes módon a nyilatkozatot nem egészen két héttel azután tette, hogy megválasztották a Nagy Románia Párt elnökének.
Emlékeztetőül: ezzel a kisebbségellenes párttal kapcsolatban már az ezredforduló előtt arról írt a román sajtó, hogy a Securitate egykori embereiből álló saját titkosszolgálata van. De ne is menjünk ennyire vissza az időben. A párt színeiben pont az idén lett EP-képviselő az a Dan Zamfirescu, aki 1980-tól 2002-ig a Securitate, illetve annak utódszervezete kötelékében teljesített szolgálatot. „Büszke vagyok arra, hogy a román kémelhárítás tisztje voltam” – jelentette ki Zamfirescu, amikor nemrégiben erről kérdezték. Feltehetőleg részét képezi ennek a büszkeségnek a rendszerváltás előtt, a nagyon kemény diktatúra alatt végzett szolgálata is.
A Szeku élt, él, élni fog
Mondhatnánk, hogy ez már a múlté. Mondhatnánk - ha nem éppen a hónap elején ismerte volna el a Román Hírszerző Szolgálat, hogy a csíkszeredai polgármestert követő és őt mobillal fényképezgető illető a szolgálat alkalmazottja. Ehhez a beismeréshez persze az is kellett, hogy a polgármester elkapja az illetőt és átadja a rendőrségnek. A szolgálat sietett hozzátenni, hogy emberük szabadidejében tette mindezt.
Hát, ha ez az ember valóban nem talált jobb szabadidős elfoglaltságot, mint egy kisebbségi polgármester követését és fotózását (vajon ki akarta tenni a Facebookra?), akkor nem csak az ukrán hírszerzők elmeállapotában kezdhetünk el kételkedni. De azért engedtessék meg, hogy a titkosszolgálatok szavahihetőségét hamarabb vonjuk kétségbe, mint a munkatársaik ép eszét.
Már csak a fenti példák alapján is indokolatlan naivitás lenne azt feltételezni, hogy a titkosszolgálati kapcsolatok nem szövik át a szomszéd országok politikai pártjait. Dehogynem. Egyértelmű, hogy nemcsak átszövik, hanem a politikai irányvonalat és a konkrét döntéseket is erőteljesen befolyásolják.
Provokálok, tehát vagyok
Világosan látható, hogy Szlovákia, Ukrajna és Románia politikáját az erőszakos asszimilációs törekvések jellemzik. Erőszak alatt itt nem elsősorban a fizikai erőszak értendő, hanem a hatalom ama nyilvánvaló célja, hogy kisebbségi jogok meg nem adásával, vagy éppen azok elvételével erőltesse a csoportkohézió szétzilálását, melynek végső célja a többségi társadalomba történő asszimiláció, az adott nemzetiségi közösség hosszabb távon történő teljes megsemmisítése.
Az is valószínűsíthető, hogy eme cél érdekében a titkosszolgálatok nem korlátozzák tevékenységüket hazai terepre. Ha elgondolkodunk azon, hogy milyen érdekek mozgathatnak egy szlovák, román vagy ukrán titkosszolgálatot, amikor a magyar kisebbségről van szó, akkor egyértelmű hogy minden lehetséges eszközt megragadnak a feszültség szítására.
Persze a politikusok maguktól is örömmel „kijátsszák a magyarkártyát”, ebben azonban készséges partnereik a titkosszolgálatok. Kétségtelen, hogy már csak a saját szervezeti fontosságuk, költségvetésük és privilégiumaik fenntartása és növelése is megköveteli egy állandó ellenségkép táplálását.
Erre az egyik legjobb módszer mindenképpen a provokáció. A meglévő történelmi sérelmekre, alantas indulatokra és alapvető emberi butaságra alapozott taktikák könnyen eredményezik az értelmes közbeszéd ellehetetlenülését, jól szolgálva ezzel egy hosszútávú magyarellenes stratégiát.
A látszat néha csal
Eme tevékenység egyik terepe a sok közül – ugyanakkor nagyon fontos terepe - az internetes nyilvánosság. Biztosak lehetünk abban is, hogy ez nem korlátozódik a passzív megfigyelésre. Bár vannak hazai gyűlölködőink is, nem gondolhatjuk azt, hogy az összes gyűlöletkeltő, agresszív, ugyanakkor minden realitást nélkülöző vélemény pusztán „hazai termés”.
Hírfogyasztókként és véleménnyel rendelkező polgárokként csupán annyit tehetünk, hogy nem hagyjuk magunkat manipulálni, provokálni általuk. A legszerencsésebb magatartás – mi több: nemzeti érdek - az lenne, ha az interneten megjelenő deliráló megnyilvánulások mindegyikét, kivétel nélkül, eleve ilyen titkosszolgálati provokációknak tartanánk, és aszerint is viszonyulnánk hozzájuk.
Hagyjuk őket figyelmen kívül, vagy éppen mondjuk nyíltan a (virtuális) szemükbe: ti minden bizonnyal külföldi, magyarellenes érdekeket szolgáltok - és utána hagyjuk őket figyelmen kívül!
Fogadjuk meg egy olyan ember figyelmeztetését, aki a kortársak közül talán a legtöbbet tette a kárpát-medencei magyarság jövőjéért – Böjte Csabáét. A gyermekmentő szerzetes így fogalmazott államalapításunk minapi évfordulóján: „Ahol gyűlölet, harag, indulat van, ott lehet, hogy igazság is van, de abból nem kérünk. Az az igazság ugyanis olyan, mint az a leves, amely nagyon ízletes ugyan, de döglött legyek vannak benne.”

A modernkori történelem egyik legveszélyesebb pillanata

Ne hallgassatok azokra, akik békét kiáltanak, mert „békével vesztenek el sokakat”. A világkormány nem alakulhat meg kizárólag békés eszközökkel, hanem a háborúk, a gazdasági összeomlások, katasztrófák és megrendezett események eredménye lesz. A cél, ahogyan arra Doug Hagmann alább olvasható cikke is utal, nem változott. (Joseph Candel)

„A modern világtörténelem legveszélyesebb idejéhez érkeztünk a következők miatt,” magyarázta a titkos ügynökségek berkeiben dolgozó forrásom. „Hozzávetőleg az emberek 9 százaléka támogatja a Szíria elleni háborút, szinte senki nem ért egyet Obama, Nagy-Britannia, a szaúdiak és más NATO szövetségesek globalista terveivel. Mikor láttunk ilyet korábban? Mit mond a történelem? A megrendezett események bekövetkezésének megnövekedett esélyei nagyobb visszhangot keltenek, mint a már megtörtént állítólagos vegyifegyver támadás.”
„Gondoljunk a Tonkin-öbölre, a Lusitaniára vagy akár Pearl Harbor-re. Vegyük ezeket történelmi példaként és alkalmazzuk a mára. Senkinek ne legyenek kételyei. A globális tervek nem változtak. Amikor az elsődleges terv visszaüt, vagy balul sül el, életbe lépnek az alternatív tervek. Az elkövetkező napok vagy hetek során nagy eséllyel láthatunk olyan szörnyűséges eseményeket, amelyek könnyűszerrel megváltoztathatják a 9 százalékos támogatottságot. Fontos látni, hogy az idő nem nekik [a háttérhatalomnak] kedvez. Rövid időn belül reagálniuk kell, mert nyugati támogatás nélkül Assad erői komoly erőfölényben vannak.”

Bábokból nincs hiány – Most felkerülnek a globális sakktáblára

„Láthatjuk, miként szállítják eszközeiket a térségbe. Tavaly októberben már szó esett arról, hogy jelenleg megbízásos háború folyik Oroszország és Kína ellen. Mindkét ország számára rendkívül fontos Szíria, katonailag és gazdaságilag egyaránt, de főleg az oroszoknak. Bármilyen lépést tesz az USA, az nem marad válaszlépés nélkül.”
Időkjelei: Steve Quayle ugyanakkor arról írt két napja, hogy a nagyhatalmak nem hivatalos megállapodása szerint Szíria korlátozott megtámadása esetén Oroszország nem indítana válaszcsapást. Információi szerint az egész konfliktust a közvélemény és a piaci reakciók tesztelésére fogják használni, a terveket pedig Putyin számára elküldték. Lehet, hogy a III. Világháború nem most kezdődik, de ki tudja mi lesz a helyzet októberben, írja Quayle, hozzátéve, hogy sajnos hamarosan saját szemünkkel fogjuk látni.
„Ha cirkálórakétákat küldenek Szíriára az nemcsak civil áldozatokkal járna, hanem valószínűleg iráni és orosz erőket is eltalálhat. Oroszországnak jelenleg 100.000 katonai „tanácsadója” van ott, és talán kínai eszközök is jelen vannak. Vajon mi lesz a válaszuk? Ez egy aszimmetrikus háború. A válasz pedig eltérhet attól, amire a többség számít. Igazából kifejezetten váratlan eseményekre kell számítanunk, mivel arra készülnek, hogy eltereljék az emberek figyelmét.”
„Bárki komolyan azt gondolja, hogy a célpontok listájának szétküldése és az olyan nyilatkozatok, miszerint a csapások korlátozottak és rövidek lesznek, az Obama rezsim inkompetenciájának köszönhető? Ezek szándékos lépések,” mondta a forrásom hozzátéve, hogy ezzel lehetővé teszik az oroszoknak és más eszközöknek, hogy elmenjenek az útból. „És akkor jöhet a villanás, a pirotechnikai show, amiről beszéltünk, és aminek az a célja, hogy eltereljék a nyilvánosság figyelmét arról, ami készül.”
„Most sem csak Szíriáról van szó. A lényeg, hogy a világgazdaság feletti teljes hatalomátvételre felkészülhessenek, kivégezve a dollárt, hogy a helyét egy valutakosár vagy SDR-ok (különleges lehívási jogok) vehessék át, amivel a világ minden tranzakcióját a felügyeletük alatt tarthatják. Szíria lehet a gyújtózsinór és az olaj a fegyver, amivel ezt véghezvihetik, az amerikai hatalom leggyengébb pontját, a dollárt célozva meg. Mindvégig ez volt a célpont.”
„Milyen jobb módszert találhatnának erre, mint a „humanitárius misszió nem várt és szerencsétlen” következményeként beütő gazdasági „összeomlásra” kenni a dolgot, arra hivatkozva, hogy ők csupán egy vegyifegyvereket bevető diktátortól próbálták megvédeni a népet? Ez persze hazugság. Mindenkit bolondnak néznek. Ez a nemzetközi bankárok háborúja, aminek súlyos áldozatai lesznek.”
Vegyük figyelembe, hogy a globalista beavatkozás előtt Szíria egy viszonylag stabil és vallási szempontból toleráns, szekuláris állam volt. Mára a halálos áldozatok száma elérte a 150 ezret és több millióan menekültek el az országból. Gajendra Signh, indiai geopolitikai elemző szerint ez a 150 ezres szám semmiségnek fog tűnni, ahhoz a vérfürdőhöz képest, ami Assad esetleges elmozdítását követné. Assad nélkül a különböző vallási szekták azonnal egymásnak esnének. Akik tisztában vannak a valódi helyzettel úgy becsülik, hogy a 20 milliós ország akár lakossága 20 százalékát, 4 millió embert is elveszíthet.

Figyeljünk a megrendezett eseményekre

„A globalisták finanszírozzák a konfliktus mindkét oldalát, hogy ezzel biztosítsák céljaik elérését. Amikor a helyzet igazán forróvá válik Szíriában és a közel-keleten, Szaúdi-Arábiában is elindulhatnak az események. Olyasmire gondoljunk, ami megakadályozhatja az olaj szabad áramlását, hiszen ez az egyetlen tényező, ami a dollárt még életben tartja. Olyasmi is történhet, ami veszélybe sodorhatja vagy akár ideiglenesen felfüggesztheti a világ olajkereskedelmét.
Persze miközben az USA el van foglalva, Kína szép csendben megszállhatja a Szenkaku-szigeteket, Észak-Korea még szabadabban rosszalkodhat és más térségek is instabillá válhatnak. A hatalom átrendeződéséről van szó. A vagyon újraelosztásáról. Ez lehet a nagy gazdasági reset.”
„A legfontosabb azonban megérteni, hogy a globalista célok nem változtak. A közvélemény támogatásának hiánya csupán veszélyesebbé teszi a helyzetet és növeli az olyan kaliberű megrendezett események valószínűségét, amelyek ezt jelentősen megváltoztathatják. Valami olyasmi, amit eddig nem láttunk. Az emberek nem gondolkoznak elég nagy léptékekben.”
Forrás: homelandsecurityus.com
http://idokjelei.hu/2013/08/a-modernkori-tortenelem-egyik-legveszelyesebb-pillanata/