2017. december 31., vasárnap

Misztikus beszélgetések

2017. 12.01. 20 óra.
Jézus: Köszönöm imáidat! Felajánló imáid által lelkek sokaságát mentetted meg. Ezeket a kegyelmeket azoknak adtam, akinek a legnagyobb szükségük van az irgalmamra. Az első pénteki szent misét, szent Áldozatot is felajánlottad. Köszönöm áldozataidat! Gyermekem! Én szólok, figyelj! A fájdalmaidnak, gyötrődéseidnek oka van. Az Én tudtom nélkül nincs semmi, nem történhet semmi.Ezekkel még a tisztítótűz gyötrelmeit is elkerülheted.
Tegnap éjjel virrasztottál, ma nem pihentél eleget most menj békével. Megáldalak a kitartás és a nagylelkűség kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2017. 12.02. 21 óra.

Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Ma egész nap békesség honolt a lelkedben. Szent Édesanyád erőteljes, hatékony közbenjárására és imáira, sok-sok kísértés el lett tőled távolítva. Látom a harcot a lelkedben, amely az életszentségre törekszik. Látom, egyre jobban megbízol Bennem, hogy Én beszélek hozzád. A gyógyítás ajándékát is egyre bátrabban használod. Majd meglátod mekkora boldogság lesz a betegnek és neked, ha imáidra meggyógyítok valakit. Ez ösztönzően fog rád hatni, és egyre többször és egyre hatékonyabban fogsz imádkozni a betegekért.
Imáidban azt kérted első pénteken, Szent Szívem ünnepén,hogy alakítsam a te szívedet az Én Szent Szívem szerint. Sokat kértél, sokat kapsz. Ez felelősséggel és fájdalmakkal jár, de ne félj gyermekem, Én mindig a szívedben vagyok, minden nehézségen átsegítelek.
Köszönöm Drága Jegyesem!
Elkezdtem a Valtorta- könyvet olvasni. Csodálatos! Sajnálom, hogy nem kezdtem el előbb olvasni.
Jézus: Meglátod, ezzel egyre közelebb kerülsz Hozzám a Szentháromsághoz, és szeretett Édesanyámhoz.
Most menj békével, megáldalak a kitartás és a türelem lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2017.12. 07. 0 óra 25 perc.

Jézus: Hűséges Gyermekem! Köszönöm imáidat!
A mai napon, nagy fizikai megpróbáltatáson estél túl. Az MR vizsgálat alatt folyamatosan Hozzám, Uradhoz és az Őrangyalodhoz imádkoztál. Ott voltam melletted, minden félelmedet,fájdalmadat kegyelemmé alakítottam át a lelkek megmentéséért.
Ma rátetted a kezedet a beteg idős nénire, imádkoztál érte, a lelkéért és a testi gyógyulásáért. Bátorság gyermekem! Ne félj, láttam a többi beteg reakcióját is, hogy figyelték imád. Ezek a gyógyítások más, többi beteg üdvösségét is szolgálják.
Most menj békével! Megáldalak a kitartás és az állhatatosság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen.

Jézus bátor harcosa.


2017.12.08. 22 óra.

Jézus: Drága Kicsi Leányom!  Köszönöm imáidat!
Ma, a Szeplőtelen Fogantatás Ünnepén egy szívvel, egy lélekkel imádkoztatok szerte az országban. A te kis imacsoportod is hozzátett azokhoz a kegyelmekhez, amelyeket szétosztottam Magyarországért és a felajánlott szándékokra.Nagyon hálás vagyok érte! Ezért felgyorsítom a Szent Anna réti kápolna felépítésének eseményeit. Magyarország, Mária Engesztelő Országa, ennek pedig imádságos helye a Szent Anna réten felépülő kápolna lesz.
Gyermekem! Az utóbbi napokban nagyon sokat szenvedtél. Ezeket felajánlottad a lelkek megmentéséért és a bűnösök megtéréséért.
Látom környezetedben is kezd működni a kegyelem.Reggeli osztályátadás előtt beszéltél kolléganőidnek az utolsó idők eseményeiről.Ők érdeklődéssel hallgatták. A főnővér, aki imákat is kér tőled, ez is a Szentlélek munkája.Kovász kell, hogy legyél ebben a közösségben. Meglátod meg lesz a gyümölcse. Lelkeket mentesz ezáltal.
Most menj békével, megáldalak  túláradó  szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen.

Jézus bátor harcosa.


2017.12.09. 21 óra.

Jézus: Drága Kislányom! Köszönöm imáidat!
Ujjong a lelkem, mert a betegek között egyre bátrabban tanúm vagy azáltal, hogy imádkozol a gyógyulásukért. Megígérem neked látványos gyógyulást adok,amellyel bebizonyosodik az Én hatalmam a betegségek fölött. Nagy alázatra van szükséged, hogy ezt soha ne a magad érdemednek ismerd el, ne a magad sikerének tulajdonítsd.
Évikém! Nagyon közel az idő! Egyre több igaz prófétám kiált a világba.Lelkem kiáradását kevesen hiszik, kevesek készülnek fel rá. Lelked, amennyire csak lehetséges, legyen a kegyelem állapotában. Tartózkodj az ítélkezéstől, a pletykától, a káromkodástól tartsd távol magad. Amennyire időd, munkád engedi, menj szent misére, gyónj, áldozz. Imádkozz családodért és a saját lelki üdvödért.
Gyermekem! Érzem Szívemben az irántam való nagy szeretetedet. Ez Tőlem van, de ha te nem szeretnél ennyire, Én nem tudnék a szívedbe áradni , nagy-nagy szeretetemmel. Sokszor gondolsz Rám, jóban rosszban egyaránt. Köszönöm ezt neked Kicsim.
Most megáldalak a túláradó gyermeki , tiszta szeretettel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.


2017.11.10. 20 óra.

Jézus: Drága Kicsi Gyermekem, Évám! Köszönöm imáidat!
Lelked kiegyensúlyozott. Most csak Rám figyelsz, szeretetem egészen megérintett. Most már nem kötelességből,hanem szerelemből, az irántam való szerelemből teszed amit kérek tőled. Ahogy egyre több üzenetből kiviláglik, közeledik, gyorsan közeledik eljövetelem napja. Gőzerővel tombol a sátán. Az emberek nagy többsége a karácsonyi előkészületekben is csak a fényeket, csillogást , a zenét a vásárlást látják. Édesanyám a Szíve alatt hordott, csendességben, egyszerűségben,szeretetben. Ilyenkor kellene a világnak is a legjobban elcsendesedni, Istenre, A Szűzanyára és egymásra figyelni.
Gyermekem készülj!Lelked tartsd tisztán, légy mindig kegyelmi állapotban.Amennyire lehetséges környezetedet is készítsd fel a Nagyfigyelmeztetésre. Sokkoló események sorozata vár rátok de te és azok, akik szeretnek Engem, ne féljetek, mert kiáradó szeretetem boldogsággal fog eltölteni benneteket. A Mennyekig foglak felemelni benneteket.
Most megáldalak túláradó szeretetemmel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.Jézus bátor harcosa.2017.12.12. 20 óra


Jézus: Gyermekem! Köszönöm imáidat!

Fájdalmaid amit tetőtől talpig viselsz, kegyelmek. Mindig, amikor elfogadod és felajánlod lelkek százait mented. Azt külön értékelem, hogy szinte sohasem panaszkodsz, csak Nekem. Látom igyekezetedet a gyógyításban.Hívj Engem és a Szentlelket, Rafael Arkangyalt, segítünk az imában. Szeretlek Évikém.

Megáldalak a sziklaszilárd Istenbe vetett bizalom kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen


Jézus bátor harcosa.


2017.12.17. 20 óra.
Jézus: Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Oly sok ember hullik a Pokol tüzébe !
A Karácsony a születésem ünnepe, egy örömteli ünnep. Egyszerűségben, derűben és csendben kellene ünnepelnetek. Advent egyébként is a várakozás ideje, de most különleges aktualitást kap, Második Eljövetelem idejére vonatkozólag is.
Kicsim, tartsd tisztán a lelkedet, ha kell minden nap gyónj meg.
Különleges módon támadott ma a gonosz lélek a munkahelyeden. A betegekkel, a munkához való hozzáállásoddal kapcsolatban is érezhetted. Amint lehet, menj el gyónni.
A türelmetlenség, az indulatosság, a kedvetlenség, a részvétlenség nem az Én Szentlelkemtől való. Légy éber Gyermekem! Most már jól felismered a gonosz lélek munkálkodását. Szeretettel és imával megfutamíthatod.
Most megáldalak a felebaráti szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.


2017.12.20. 20 óra 45 perc.

Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Ma, amikor a karácsonyi ünnepségre mentél a kórházba, az úton, a Szeplőtelen Fogantatáson elmélkedtél.Viccesen arra kértél, csak egy" fél szeplőtelenséget" adjak neked . Engem, Jézusodat, Mennyei Atyádat, a Szentlelket a Szűzanyát, még az Őrangyalodat is mosolyra fakasztottad.Ilyen egyszerű gyermeki szeretetet kedvel a Szentháromság és a Mennyország! Őrizd meg lelkedben ezt az egyszerűséget! A mai gyónásod, szentáldozásod lelkedet tisztára mosta. Jobban vigyázz lelked tisztaságára, mint a szemed fényére!
Most menj békével. Megáldalak az egyszerű gyermeki szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2017. 12.27.19 óra 20 perc.
Szívima után.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm azt a teljes imát, amiben benne volt a bűnbánat, a megbánás, a köszönet és a hála.
A karácsony idején vendégeid voltak, lányodat és barátnőjét fogadtad, etetted, itattad őket. Öröm volt látni, ahogy szívvel-lélekkel szeretettel sürögtél, forogtál körülöttük. Ezekben a cselekedetekben Engem szolgáltál,Engem szerettél.
Kolléganőd halála nem volt véletlen.Mennyei Atyám kezében van az élet és a halál.Minden ember földi élete akkor ér véget, amikor Ő akarja. Kolléganőd lelke most készen állt arra, hogy a lehető legtisztábban álljon Ura elé. Azt nem árulom el hová került halála után, de bizonyosan nem kárhozott el.Szívesen, nyitott szívvel olvasta az általad kapott üzeneteket.Lelke mélyén igazi Isten és emberszerető gyermekem volt.
Most menj és imádkozz tovább!
Imák után.
Jézus:Gyermekem: Látom fájdalmaidat és fáradságodat.Annál értékesebbek ezek az imák, mert felajánlásaiddal még több lelket mentesz meg.
Kicsi Évám! Boldogsággal töltött el az evangelizálásod, amit tegnap (dec.26.-án) tartottál a lányodnak és a barátnőjének. Valóságos katekézist és hittanórát tartottál, amit ők szinte szájtátva hallgattak. Lányod magyarról angolra fordítva sok szót nem tudott, de biztos lehetsz benne, hogy Londonba érve, ezeknek utána olvas. Egy kis rést nyitottál megkeményedett szívükön, ahová Én Jézus Krisztus, Szentlelkemmel behatoltam és munkálkodtam bennük. Egy kis csíra bekerült a szívükbe, lelkükbe. Beszéltél nekik a teremtésről, Luciferről, az utolsó időkről, a világ és az Egyház helyzetéről az Antikrisztusról, a Nagyfigyelmeztetésről. Lányod barátnőjének, még az Üdvösség Érmét is odaajándékoztad.
Valódi apostoli munkát végeztél.Továbbiakban Én munkálkodom a lelkükben.Köszönöm Gyermekem!
Most megáldalak a bátorság és az állhatatosság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen
Jézus bátor harcosa.

2017.12.30. 19óra 30perc.
Jézus:Kicsi Leánykám!  Köszönöm imáidat! Írd!
Az év utolsó előtti napján, a világ az ó év búcsúztatójára készül.Köszönöm, hogy a holnapi szentmisében megköszönöd az áldásokat és a kegyelmeket, amit ebben az évben kaptál.Az év utolsó napja a hála napja kellene, hogy legyen. Oly kevesen töltik Velem és imában az éjszakát.Azon kevés lélek, aki csak egy fohászt is küld felém, megvigasztalja Szívemet.
A következő év a csapások éve lesz.Különös készületet igényel.Sok-sok ember fordul majd felém a bekövetkező nyomorúság miatt.Természeti és gazdasági katasztrófákkal sújtom a világot. A tisztulási folyamat közepén jártok.
Készülj Gyermekem! Szerezz be minden élelmiszert, amit már a korábbi üzenetekben is mondtam.Tartalékolj vizet is.
A kolléganőd temetésén bátran felvállaltad hitedet, hangosan imádkoztál. Így is megvallhatod a pogány világ előtt a hitedet. Ez is tanúságtétel. Az imák és a misék sokat segítettek Enikő lelkének. Hálás érte.
Most pedig megáldalak a bátorság ás az állhatatosság lelkével, az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.