2017. december 31., vasárnap

Misztikus beszélgetések

2017. 12.01. 20 óra.
Jézus: Köszönöm imáidat! Felajánló imáid által lelkek sokaságát mentetted meg. Ezeket a kegyelmeket azoknak adtam, akinek a legnagyobb szükségük van az irgalmamra. Az első pénteki szent misét, szent Áldozatot is felajánlottad. Köszönöm áldozataidat! Gyermekem! Én szólok, figyelj! A fájdalmaidnak, gyötrődéseidnek oka van. Az Én tudtom nélkül nincs semmi, nem történhet semmi.Ezekkel még a tisztítótűz gyötrelmeit is elkerülheted.
Tegnap éjjel virrasztottál, ma nem pihentél eleget most menj békével. Megáldalak a kitartás és a nagylelkűség kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2017. 12.02. 21 óra.

Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Ma egész nap békesség honolt a lelkedben. Szent Édesanyád erőteljes, hatékony közbenjárására és imáira, sok-sok kísértés el lett tőled távolítva. Látom a harcot a lelkedben, amely az életszentségre törekszik. Látom, egyre jobban megbízol Bennem, hogy Én beszélek hozzád. A gyógyítás ajándékát is egyre bátrabban használod. Majd meglátod mekkora boldogság lesz a betegnek és neked, ha imáidra meggyógyítok valakit. Ez ösztönzően fog rád hatni, és egyre többször és egyre hatékonyabban fogsz imádkozni a betegekért.
Imáidban azt kérted első pénteken, Szent Szívem ünnepén,hogy alakítsam a te szívedet az Én Szent Szívem szerint. Sokat kértél, sokat kapsz. Ez felelősséggel és fájdalmakkal jár, de ne félj gyermekem, Én mindig a szívedben vagyok, minden nehézségen átsegítelek.
Köszönöm Drága Jegyesem!
Elkezdtem a Valtorta- könyvet olvasni. Csodálatos! Sajnálom, hogy nem kezdtem el előbb olvasni.
Jézus: Meglátod, ezzel egyre közelebb kerülsz Hozzám a Szentháromsághoz, és szeretett Édesanyámhoz.
Most menj békével, megáldalak a kitartás és a türelem lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2017.12. 07. 0 óra 25 perc.

Jézus: Hűséges Gyermekem! Köszönöm imáidat!
A mai napon, nagy fizikai megpróbáltatáson estél túl. Az MR vizsgálat alatt folyamatosan Hozzám, Uradhoz és az Őrangyalodhoz imádkoztál. Ott voltam melletted, minden félelmedet,fájdalmadat kegyelemmé alakítottam át a lelkek megmentéséért.
Ma rátetted a kezedet a beteg idős nénire, imádkoztál érte, a lelkéért és a testi gyógyulásáért. Bátorság gyermekem! Ne félj, láttam a többi beteg reakcióját is, hogy figyelték imád. Ezek a gyógyítások más, többi beteg üdvösségét is szolgálják.
Most menj békével! Megáldalak a kitartás és az állhatatosság lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen.

Jézus bátor harcosa.


2017.12.08. 22 óra.

Jézus: Drága Kicsi Leányom!  Köszönöm imáidat!
Ma, a Szeplőtelen Fogantatás Ünnepén egy szívvel, egy lélekkel imádkoztatok szerte az országban. A te kis imacsoportod is hozzátett azokhoz a kegyelmekhez, amelyeket szétosztottam Magyarországért és a felajánlott szándékokra.Nagyon hálás vagyok érte! Ezért felgyorsítom a Szent Anna réti kápolna felépítésének eseményeit. Magyarország, Mária Engesztelő Országa, ennek pedig imádságos helye a Szent Anna réten felépülő kápolna lesz.
Gyermekem! Az utóbbi napokban nagyon sokat szenvedtél. Ezeket felajánlottad a lelkek megmentéséért és a bűnösök megtéréséért.
Látom környezetedben is kezd működni a kegyelem.Reggeli osztályátadás előtt beszéltél kolléganőidnek az utolsó idők eseményeiről.Ők érdeklődéssel hallgatták. A főnővér, aki imákat is kér tőled, ez is a Szentlélek munkája.Kovász kell, hogy legyél ebben a közösségben. Meglátod meg lesz a gyümölcse. Lelkeket mentesz ezáltal.
Most menj békével, megáldalak  túláradó  szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen.

Jézus bátor harcosa.


2017.12.09. 21 óra.

Jézus: Drága Kislányom! Köszönöm imáidat!
Ujjong a lelkem, mert a betegek között egyre bátrabban tanúm vagy azáltal, hogy imádkozol a gyógyulásukért. Megígérem neked látványos gyógyulást adok,amellyel bebizonyosodik az Én hatalmam a betegségek fölött. Nagy alázatra van szükséged, hogy ezt soha ne a magad érdemednek ismerd el, ne a magad sikerének tulajdonítsd.
Évikém! Nagyon közel az idő! Egyre több igaz prófétám kiált a világba.Lelkem kiáradását kevesen hiszik, kevesek készülnek fel rá. Lelked, amennyire csak lehetséges, legyen a kegyelem állapotában. Tartózkodj az ítélkezéstől, a pletykától, a káromkodástól tartsd távol magad. Amennyire időd, munkád engedi, menj szent misére, gyónj, áldozz. Imádkozz családodért és a saját lelki üdvödért.
Gyermekem! Érzem Szívemben az irántam való nagy szeretetedet. Ez Tőlem van, de ha te nem szeretnél ennyire, Én nem tudnék a szívedbe áradni , nagy-nagy szeretetemmel. Sokszor gondolsz Rám, jóban rosszban egyaránt. Köszönöm ezt neked Kicsim.
Most megáldalak a túláradó gyermeki , tiszta szeretettel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.


2017.11.10. 20 óra.

Jézus: Drága Kicsi Gyermekem, Évám! Köszönöm imáidat!
Lelked kiegyensúlyozott. Most csak Rám figyelsz, szeretetem egészen megérintett. Most már nem kötelességből,hanem szerelemből, az irántam való szerelemből teszed amit kérek tőled. Ahogy egyre több üzenetből kiviláglik, közeledik, gyorsan közeledik eljövetelem napja. Gőzerővel tombol a sátán. Az emberek nagy többsége a karácsonyi előkészületekben is csak a fényeket, csillogást , a zenét a vásárlást látják. Édesanyám a Szíve alatt hordott, csendességben, egyszerűségben,szeretetben. Ilyenkor kellene a világnak is a legjobban elcsendesedni, Istenre, A Szűzanyára és egymásra figyelni.
Gyermekem készülj!Lelked tartsd tisztán, légy mindig kegyelmi állapotban.Amennyire lehetséges környezetedet is készítsd fel a Nagyfigyelmeztetésre. Sokkoló események sorozata vár rátok de te és azok, akik szeretnek Engem, ne féljetek, mert kiáradó szeretetem boldogsággal fog eltölteni benneteket. A Mennyekig foglak felemelni benneteket.
Most megáldalak túláradó szeretetemmel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.Jézus bátor harcosa.2017.12.12. 20 óra


Jézus: Gyermekem! Köszönöm imáidat!

Fájdalmaid amit tetőtől talpig viselsz, kegyelmek. Mindig, amikor elfogadod és felajánlod lelkek százait mented. Azt külön értékelem, hogy szinte sohasem panaszkodsz, csak Nekem. Látom igyekezetedet a gyógyításban.Hívj Engem és a Szentlelket, Rafael Arkangyalt, segítünk az imában. Szeretlek Évikém.

Megáldalak a sziklaszilárd Istenbe vetett bizalom kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen


Jézus bátor harcosa.


2017.12.17. 20 óra.
Jézus: Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Oly sok ember hullik a Pokol tüzébe !
A Karácsony a születésem ünnepe, egy örömteli ünnep. Egyszerűségben, derűben és csendben kellene ünnepelnetek. Advent egyébként is a várakozás ideje, de most különleges aktualitást kap, Második Eljövetelem idejére vonatkozólag is.
Kicsim, tartsd tisztán a lelkedet, ha kell minden nap gyónj meg.
Különleges módon támadott ma a gonosz lélek a munkahelyeden. A betegekkel, a munkához való hozzáállásoddal kapcsolatban is érezhetted. Amint lehet, menj el gyónni.
A türelmetlenség, az indulatosság, a kedvetlenség, a részvétlenség nem az Én Szentlelkemtől való. Légy éber Gyermekem! Most már jól felismered a gonosz lélek munkálkodását. Szeretettel és imával megfutamíthatod.
Most megáldalak a felebaráti szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.


2017.12.20. 20 óra 45 perc.

Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Ma, amikor a karácsonyi ünnepségre mentél a kórházba, az úton, a Szeplőtelen Fogantatáson elmélkedtél.Viccesen arra kértél, csak egy" fél szeplőtelenséget" adjak neked . Engem, Jézusodat, Mennyei Atyádat, a Szentlelket a Szűzanyát, még az Őrangyalodat is mosolyra fakasztottad.Ilyen egyszerű gyermeki szeretetet kedvel a Szentháromság és a Mennyország! Őrizd meg lelkedben ezt az egyszerűséget! A mai gyónásod, szentáldozásod lelkedet tisztára mosta. Jobban vigyázz lelked tisztaságára, mint a szemed fényére!
Most menj békével. Megáldalak az egyszerű gyermeki szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2017. 12.27.19 óra 20 perc.
Szívima után.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm azt a teljes imát, amiben benne volt a bűnbánat, a megbánás, a köszönet és a hála.
A karácsony idején vendégeid voltak, lányodat és barátnőjét fogadtad, etetted, itattad őket. Öröm volt látni, ahogy szívvel-lélekkel szeretettel sürögtél, forogtál körülöttük. Ezekben a cselekedetekben Engem szolgáltál,Engem szerettél.
Kolléganőd halála nem volt véletlen.Mennyei Atyám kezében van az élet és a halál.Minden ember földi élete akkor ér véget, amikor Ő akarja. Kolléganőd lelke most készen állt arra, hogy a lehető legtisztábban álljon Ura elé. Azt nem árulom el hová került halála után, de bizonyosan nem kárhozott el.Szívesen, nyitott szívvel olvasta az általad kapott üzeneteket.Lelke mélyén igazi Isten és emberszerető gyermekem volt.
Most menj és imádkozz tovább!
Imák után.
Jézus:Gyermekem: Látom fájdalmaidat és fáradságodat.Annál értékesebbek ezek az imák, mert felajánlásaiddal még több lelket mentesz meg.
Kicsi Évám! Boldogsággal töltött el az evangelizálásod, amit tegnap (dec.26.-án) tartottál a lányodnak és a barátnőjének. Valóságos katekézist és hittanórát tartottál, amit ők szinte szájtátva hallgattak. Lányod magyarról angolra fordítva sok szót nem tudott, de biztos lehetsz benne, hogy Londonba érve, ezeknek utána olvas. Egy kis rést nyitottál megkeményedett szívükön, ahová Én Jézus Krisztus, Szentlelkemmel behatoltam és munkálkodtam bennük. Egy kis csíra bekerült a szívükbe, lelkükbe. Beszéltél nekik a teremtésről, Luciferről, az utolsó időkről, a világ és az Egyház helyzetéről az Antikrisztusról, a Nagyfigyelmeztetésről. Lányod barátnőjének, még az Üdvösség Érmét is odaajándékoztad.
Valódi apostoli munkát végeztél.Továbbiakban Én munkálkodom a lelkükben.Köszönöm Gyermekem!
Most megáldalak a bátorság és az állhatatosság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen
Jézus bátor harcosa.

2017.12.30. 19óra 30perc.
Jézus:Kicsi Leánykám!  Köszönöm imáidat! Írd!
Az év utolsó előtti napján, a világ az ó év búcsúztatójára készül.Köszönöm, hogy a holnapi szentmisében megköszönöd az áldásokat és a kegyelmeket, amit ebben az évben kaptál.Az év utolsó napja a hála napja kellene, hogy legyen. Oly kevesen töltik Velem és imában az éjszakát.Azon kevés lélek, aki csak egy fohászt is küld felém, megvigasztalja Szívemet.
A következő év a csapások éve lesz.Különös készületet igényel.Sok-sok ember fordul majd felém a bekövetkező nyomorúság miatt.Természeti és gazdasági katasztrófákkal sújtom a világot. A tisztulási folyamat közepén jártok.
Készülj Gyermekem! Szerezz be minden élelmiszert, amit már a korábbi üzenetekben is mondtam.Tartalékolj vizet is.
A kolléganőd temetésén bátran felvállaltad hitedet, hangosan imádkoztál. Így is megvallhatod a pogány világ előtt a hitedet. Ez is tanúságtétel. Az imák és a misék sokat segítettek Enikő lelkének. Hálás érte.
Most pedig megáldalak a bátorság ás az állhatatosság lelkével, az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.

2017. december 1., péntek

Misztikus beszélgetések

2017. 11.01. 23 óra. Imák után.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm Imáidat!
Nagyon megörvendeztettél, hiszen gyakoroltad 2 betegen is a gyógyítás ajándékát.Kicsit félszeg, kicsit bátortalan voltál, de a szívükig hatottál e beteg gyermekeimnek.Nem lesz hatástalan imád.
Uram! Láttam, vagy képzeltem valamit.Egy tömeg követett engem,és úgy tűnt a gyógyulás vagy a gyógyítás miatt jönnek utánam.Egyelőre elképzelhetetlen számomra, hogy ennyi ember gyógyítása.
Jézus: Gyermekem! A j gyötrelmeit kellett megélni övőt mutattam neked.Mindent megtudsz, megkapsz időben.
Most menj békével, holnap korán kell kelned.
Megáldalak az Isten és felebaráti szeretet ajándékával az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.

2017.11.05. 22 óra. Imák után.

Jézus: Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Napközben is veled voltam,minden érzelmedet, együttérzésedet a szenvedő betegeid iránt átéreztem.Különösen sokat gondoltál imáidban azért a gyermekemért, akinek az állapota súlyosbodott. Eszedbe jutottak a felelőtlenségek, a nemtörődömségek, a mulasztások a betegekkel kapcsolatban. A tehetetlenség és a kilátástalanság gyötrelmeit kellett megélni ebben a műszakodban.
Uram! Hogyan tudnám kordában tartani az indulataimat, az igazságérzetem kibuggyanásait, indulatos kifakadásaimat?
Jézus: Gyermekem! Minden körülményt mérlegelni kell. Orvosaitok túlterheltek,tevékenységeik szerteágazóak, sok helyen dolgoznak. Szétforgácsolódik munkájuk. Nemtörődömségük, felelőtlenségük miatt számon fogom kérni őket. A te  feladatod ami a mai napon is volt, teljes szívedből, teljes erődből, tehetségedből szolgáld a beteg embert.
Uram!  Miért gondolok oly sokat a bekövetkező szenvedésre?
Jézus: Ebben benne van fantáziád, de benne van az a szándékom,hogy felkészítselek lélekben a jövőbeli megpróbáltatásokra.
Jézusom! Emlékszem arra a katarzisra, ami a megtérésemkor és a keresztelés után a Te meglátogatásodkor történt. Miért van az, hogy ezt nem érezzük mi hívők, akik annyira szeretünk Téged, folyamatosan?
Jézus: Ezek rendkívüli ajándékok voltak. Annak idején az apostolok sem voltak állandóan elragadtatásban, ha Velem voltak.
Mi az oka a papságunk túlzott óvatosságának?
Jézus: Gyermekem! A papok nagy része fél. Félti pozícióját, kényelmét. Van aki becsületesen jó szándékkal csak az engedelmesség parancsát követi.
Köszönöm Uram, hogy beszélhettem Veled.
Megáldalak Évikém a kitartó imádság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.


2017.11.08. 22 óra. Imák után.

Jézus: Drága Évikém! Köszönöm imáidat!
Gyakran gondolsz a szenvedésre. Arra, hogy neked lesz-e benne részed? Milyen lesz? Ki fogod-e bírni?
Nos, a szenvedéseid már rég megkezdődtek.Házasságod problémái, testi és lelki fájdalmaid, munkahelyeden tapasztalt dolgok. Az üldöztetés ideje alatt az "Élő Isten Pecsétje" lesz védőpajzsod, de az üldöztetés szele megérint.Én erőt adok és vigasztalni foglak minden körülmények között
Súlyfeleslegem zavar.Évek óta tehetetlen vagyok a fogyást illetően.
Jézus: Gyermekem! A böjt és a mértékletesség segít.
Kate Kerr igaz próféta-e?
Jézus: Igen. Őt gyakran elragadom a Mennybe, hogy minél jobban megismerjék és higgyenek benne.
Uram! Kapok-e majd én is olyan csodálatos üzeneteket, mint más kiválasztott lelkeid?
Jézus: Ne légy türelmetlen! Tudod, hogy az imában való kitartás az alázat, a felebaráti szeretet előre visz a velem való beszélgetésekben.
Köszönöm Jézusom!
Megáldalak a kitartó imádság lelkületével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen

Jézus bátor harcosa.


2017.11.10.22 óra. Imák után.

Jézus: Drága Évikém! Köszönöm imáidat!
Ma újra négyen imádkoztátok a Keresztes Imahadjárat imáit. Örülök, hogy Katit arra buzdítjátok, hogy jöjjön, így közösségben imádkozik és gyógyul a lelke.
Van egy visszatérő képem.   Valahol egy zöldes, bokros részen összegöngyölt 20 000 Ft-ot találok, gumigyűrűvel összefogva. Sehol egy lélek, mégis úgy érzem, ha elrakom és nem szólok senkinek, bűnt követek el.
Jézus: A gonosz kísért ezzel. A mammon, a pénzimádat nem Tőlem jön.
Szeretlek Uram.
Menj békével. Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Jézus bátor harcosa.


2017.11.11.20 óra. Imák után.

Jézus: Drága Kicsi Évám!
Ma szinte egész nap az üzenetek továbbításával voltál elfoglalva. Örömmel szemléltem ezt a tevékenységedet.Sok-sok lélekhez eljutnak ezek az üzenetek a leveleid által. Megáldalak érte.
A Szent Arc rózsafűzér alatt szemlélted Arcomat. Mély szánalom és együttérzés támadt a szívedben. Köszönöm neked Gyermekem!
Sokat kérdezed, vajon Kate Kerr igaz próféta-e? Ő a Mennyországról és a Mennyország titkairól beszél. Ő az Én kiválasztott gyermekem.
Amikor dolgozom, Jézusom, nagyon nehéz nem belesodródni a "pogányos" lelkiségbe. Szeretnék jobban keresztényként viselkedni.
Jézus: Példamutatásod, a betegek szeretete, a betegekkel való együttérzésed, az ítélkezések, felháborodások elhagyása, a gyógyítás közelebb hoz Hozzám és közelebb viszi Hozzám őket, a munkatársaidat.
Szeretném Uram, ha valami nagy volumenű, vagy valami fontos dolgot is mondanál nekem Jézusom.
Jézus: Ne légy türelmetlen, mindennek eljön az ideje.
Szeretem a csendet Uram.
Jézus: Ilyen csendességben tudok elmélyülten beszélgetni gyermekeimmel.
Uram! A papokhoz elküldött üzenetek megváltoztatják.e az utolsó időkhöz való hozzáállásukat?
Jézus: Papfiaim komoly dilemmában vannak, sokat vívódnak, szenvednek az Egyház állapota miatt. Sokat kell értük imádkozni.
Hogyan van az Jézusom, hogy semmi katarzist, vagy megrendítőt nem érzek, amikor szólsz hozzám?
Jézus: Teljes Istenségemet, erőmet hatalmamat, emberi szíved, lényed nem bírná elviselni.
Szent Mihály Arkangyalt és Szent Őrangyalomat gyakran megszólítom imában.
Jézus: Jól teszed Gyermekem, Ők mindenkor védelmedre sietnek, ha hívod őket.
Szeretlek Uram!
Menj békével Gyermekem,megáldalak a kitartó imádság és a sziklaszilárd hit kegyelmével, az Atya , a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2017.11.12. 20 óra. Imák után
Jézus: Köszönöm imáidat! Minden fájdalmadat, fizikai és lelki fájdalmadat ajánld fel a bűnösök megtéréséért és a lelkek megmentéséért, úgy ahogy ezt eddig is tetted. Köszönöm neked Gyermekem!
Uram! A tegnap esti és a reggeli gyötrődésem a bizalmatlanság , a féltékenység és a kötekedés lelke miatt történt?
Jézus: Jól látod Gyermekem, nyugtalanságod, álmatlanságod ezek miatt történtek. A mai gyónásoddal eltakarodtak ezek a gonosz lelkek, de nagyon vigyázz, mert ugrásra készen állnak, ezért kitartóan és szeretettel imádkozz a férjedért.
Ma elolvastam B. Zsófi könyvét, a legújabbat "Tarts az igazakkal" címmel. Eddig mindegyiket elolvastam.
Atyám! Köszönöm a bátorítást és az erőt, amely ebből a könyvből árad.Sokat tanultam a lelkekért folytatott harcról, a Szent Angyalok segítségéről, a bukott angyalok támadásairól. Egy dologban megerősített, nem ülhetünk ölbe tett kézzel, hanem kitartóan imádkozni kell a magunk és a mások lelki üdvéért .Megengeded Uram, hogy magunk harcoljunk, de mindig biztosítasz arról, hogy segítesz és mellettünk Vagy, csak kérni kell a segítségedet és a Szent Angyalok segítségét.
Jézus: Kicsim!  Ők sok.sok bajt, kísértést és gonosz szándékot elhárítanak. Légy nagyon hálás az Őrangyalodnak és a Szeráf Angyalnak, akit ajándékul adtam, amikor szövetséget kötöttél  az Őrangyaloddal.
Mit tegyek, ha a munkahelyemen a negatív erők, "beszólások", pletykák, ítélkezések fültanúja vagyok?
Jézus: Ha lehet, vond ki magad ebből, ha nem tudod, kezdj el imádkozni azért, aki beszél, és akiről beszélnek is.
Megáldalak az erősség és a kitartás kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.

2017.11.13.
Jézus: Drága Kislányom Évikém!
Itt állok előtted, a te megváltó Krisztusod és a te Jegyesed.Nagy szeretetemben elhatároztam, hogy kiteljesítem benned a benső hang kegyelmét. Boldoggá teszel azzal,hogy nem kételkedsz Bennem. Ellenségem alig várja, hogy egyszer elkezdjél bizonytalankodni és megsemmisítsd beszélgetésünket, de ezt Én soha nem fogom megengedni neki. Azért mondtam, hogy írj le mindent, mert amit mondok neked , az nem csak neked szól, hanem mások épülésére is akar szolgálni. Ahogy telik az idő, és növekedik ez a kegyelem , egy pap lelkivezetőre lesz majd szükséged. Te sok papot ismersz , de csak olyan jöhet számításba , aki úgy mint te, egészen az igazság oldalán áll.Segíteni fogok, hogy rátalálj egy ilyen neked való lelkivezetőre. Terveimben benne van, hogy beszélgetéseink ne maradjanak a fiókodban, hanem olvashatóvá váljanak széles körben gyermekeim számára. Csak egy feltétele van annak, hogy feltedd az internetre, hogy a jövendő lelki vezetőd megszűrje.
Most pedig egy kis kereszttel megáldom az értelmedet, hogy mindig szét tudd választani továbbra is a saját gondolataidtól az Enyémet.
Egy kis keresztet rajzolok a kezedre és megáldom ujjaidat, mellekkel leírod Szent Szavaimat.
Végül megáldom kicsi szívedet egy kis kereszttel, hogy lobogó szívvel fogadd Tőlem kitüntető kegyelmemet.
A gyógyítást is folytasd!
Kitárt karjaimmal átölellek és a kis arcodat csókjaimmal borítom . A te Jézusod.

2017.11.13 .22 óra
Jézus: Itt állok előtted Gyermekem megdicsőülten és boldogan. Köszönöm az imáidat!
Köszönöm, hogy elmondtad választottamnak a beszélgetéseinket. Megoszthattátok tapasztalataitokat egymás épülésére. Örömömre szolgál hogy életed egyre több területére engedsz be. Akkor leszek nagyon boldog, ha együtt lélegezve Velem teljesen együtt leszel Velem, Bennem minden cselekedetedben, gondolatodban.
Uram! Mi a legfontosabb az ember életében?
Jézus: Az Isten és a felebaráti szeretet.
Sokkal jobban szeretnélek szeretni Téged Jézusom és az embereket.
Jézus: Nyisd meg szívedet , engedd Szentlelkemet munkálkodni benned.
Uram! Ezekben nincsenek technikák, egyszerűen a gyermeki ráhagyatkozás elég.
Jézus: A gyermekektől sokat tanulhattok.
Uram! Mi a hiúság gyökere?
Jézus: A magamutogatás, a gőg, a világ felé fordulás, az elismertség keresése, bizonyos mértékig a kisebbrendűség érzés. A hiúsággal az ember magát teszi előtérbe, túlhangsúlyozva fogyatékosságait, vagy erényeit.
Uram! Előfordul, akár az utcán is menet közben, hogy képzeletben tanítok, vagy prédikálok.Volt már ilyen álmom is.
Jézus: Szentlelkem ajándékaival halmoz el. Nyisd meg a szívedet, olvasd a Szentírást, így még több kegyelmet kaphatsz.
Köszönöm Uram!
Megáldalak a békesség Lelkével. Amen
Jézus bátor harcosa.

2017.11. 14. 20 óra.
Jézus: Köszönöm imáidat! Boldog vagyok, hogy újra itt vagy és írsz. Napközben sokat beszélgettél, kérdeztél. Eljön az idő, amikor napközben is írnod kell, mert annyi mondanivalóm lesz számodra.
Sokat gondolkodtam Uram a lelkek megkülönböztetéséről. Megérzem a lelkekben a jót és a rosszat. Meglátom a számítást, a rosszindulatot, a büszkeséget, a hízelgést, az alázatoskodást, a képmutatást, az álságos pletykát. Apró jelekből, hangsúlyból az emberek rezdüléseiből következtetni tudok a bennük levő érzésekről, lelkekről. Ebben még nem vagyok elég biztos.
Jézus: Évikém! Mint már korábban is mondtam neked, a jó emberismeret ajándékát adtam neked.Innen már csak egy lépés a lelkek megkülönböztetésének ajándéka. Ezt már te jól látod, jól gyakorolod. Korábban a lélekbe látás kegyelmét is kérted. Ez óriási felelősség. Nagy lelki erősséget, nagy felebaráti szeretetet, nagy önismeretet, nagy önmegtartóztatást, nagy szeretetet Isten iránt kell, hogy birtokoljon az az ember, aki a lélekbe látás kegyelmét megkapja.
Meg sem merem kérdezni, én megkaphatom-e?
Jézus: Gyermekem, lassíts, mindennek eljön az ideje.
Láttam egy kis filmet egy pásztor gyermekről. Könnyekig meghatott a gyermeki egyszerűsége, őszintesége .Isten és az édesanyja iránti szeretete.Téged láttalak benne Uram.
Jézus: Kicsim. Pont ilyen egyszerű, tiszta gyermekekre vágyakozom, akik teljesen Rám hagyatkoznak.
Tegnap Jézusom beszéltél a lelkivezetőről, aki majd elolvassa ezeket a beszélgetéseinket.Nagyon várom, kíváncsi vagyok, ki lesz az.
Jézus: Időben eléd vezetem Gyermekem.
Most pedig megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.

2017.11.15. 22 óra.
Jézus: Drága Gyermekem köszönöm imáidat!
Köszönöm, hogy Ágoston atyáért elimádkoztad az Irgalmasság rózsafűzérét.
Jézusom! Nagyon szégyellem magam előtted. Oly nehezen viselem a nyűgös, okvetetlenkedő, " kekeckedő" betegeket.
Jézus: Ezeket a betegeket nem véletlenül hozom eléd Gyermekem. Edzeni akarom a türelmedet, próbára akarom tenni az irántuk való szeretetedet.
Pedig nagyon igyekszem Uram, csak úgy érzem, korán feladom.
Jézus: Nézz rájuk úgy, mintha édesapád, édesanyád, gyermeked, testvéred feküdne az ágyon. Így könnyebben bele tudod képzelni helyzetükbe magadat és nagyobb türelemmel, szeretettel tudnál feléjük fordulni. Köszönöm Uram a jó tanácsot. Szeretlek.
Jézusom! Egyre többet gondolok az Angyalokra, az Őrangyalomra. Szeretnék velük szorosabban együttműködni. Van jó pár könyvem a Szent Angyalokról, elkezdtem olvasni róluk.
Jézus: Ezt jól teszed Gyermekem, Ők azok, akik láthatatlanul segítenek, átsegítenek a hétköznapi bajaidon.
Az Őrangyalom szomorú, ha én nem úgy viselkedem ahogy azt Te szeretnéd?
Jézus: Igen szomorú,de szabad akaratodba ő sem avatkozhat bele.
Jézusom holnap elmegyek gyónni, mert megbántottalak ezzel a méltatlan, meddő vitával, amit a férjemmel folytattam.
Jézus: Gyermekem, várlak a gyóntatószékben.
Most megáldalak a türelem és a higgadtság kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.

2017.11.16. Csütörtök. Virrasztási imák után.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
Fájdalmaidat megnöveltem, de a kegyelmeimet is megnöveltem.Egy pajzsként fog körül venni téged szeretetem védelme a sátán és démonai ellen.Tombol, mert nem talál fogást benned, rajtad.
Uram! Késő este az imák előtt volt egy rossz álmom, vagy félálmom. Úgy feküdtem, mint egy sérült valami vákuum ágyon, szinte a föld felett tolt valami, miközben két finom kéz kinyúlt felém és én megfogtam azt.Teljesen tehetetlennek, kiszolgáltatottnak éreztem magam.
Mi lehetett ez Jézusom?
Jézus: Gyermekem! Az események irányítása az Én kezemben van, amikor tehetetlennek vagy félelmetesnek tűnnek a feladatok. Édesanyám  segítő kezét fogtad, Ő nyújtotta ki, hogy ne félj. Köszönöm Uram.
Holnap Vácra megyek 3. pénteki engesztelésre. Kicsit tartok egy testvérrel való találkozástól.
Jézus: Évikém. Viselkedj természetesen és szeretetteljesen.
Most menj békével, későre jár. Megáldalak a bátorságlelkével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen2017. 11.19. Irgalmasság órájában.
Jézus: Kicsi leányom Évikém!Köszönöm imáidat!
Sokakért imádkoztál, kegyelmek sokaságát osztottam szét.
Gyermekem, az idő közeleg, készítsd fel lelkedet, minden nap kegyelmi állapotban legyél. Az események felgyorsulnak.Látom nagyon sok és erős támadásnak vagy kitéve, de mindig kéred Édesanyám és az Én segítségemet és" állod a sarat". A Bibliádat is elő, elő veszed, szokásoddá váljék a Szentírás olvasása, végre kezd el, a Valtorta-könyvek olvasását is.
Látom fáradságodat.Pihenj. Megáldalak a türelem és a szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2017.11.20. 22 óra.
Jézus: Gyermekem! Komoly beszédem van veled. A mai napon, nem úgy viselkedtél, mint egy keresztény ember.Munkahelyeden ugyanolyan tanúm kell, hogy légy, mint a templomban és az engeszteléseken. A jókedv és a nevetés a jó hangulat, jó dolog. Addig, amíg a másik ember kárára nem történik. Betegeidet részvéttel és szeretettel vedd körül, gyakorold a gyógyítás ajándékát, azért kaptad!
Uram, nagyon szégyellem magam. Holnap, vagy amikor lehetőséged lesz rá, menj el gyónni.
Jézus: Most megáldalak a tiszta felebaráti szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.
2017. 11.21. 21 óra.
Jézus: Drága Kislányom! Köszönöm imáidat!
Ezek az imák a te és a lelkek üdvösségéért vannak, és jól teszed, hogy minden nap imádkozod. Nagyon nagy szükség van a lélekmentésre.
Kicsim. Mit szeretnél legjobban?
Üdvözülni Uram.
Jézus: Mi kell ehhez?
Uram a HIT és a SZERETET.
Jézus: Úgy van kislányom ezt jól látod. Sok gyermekem másképpen gondolkodik, pedig most azt az időt éljük, hogy minden embernek a saját lelkéért kell harcolni. Ti engesztelők, áldozatos imáitokkal mások lelkeit is mentitek. Jutalmatok nagy lesz a Mennyben.
Látom fáradságodat és fájdalmaidat, amit rendszeresen elfogadsz és felajánlasz a lelkek megmentéséért. Minden alkalommal kérd a segítségemet és az Őrangyalod, valamint Szent Édesanyám segítségét és erődet megsokszorozom.
Most menj békével, megáldalak a türelem és az alázatosság kegyelmével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönöm Uram!
Jézus bátor harcosa.

2017. 11.22. 22 óra.
Jézus: Köszönöm imáidat!
Gyermekem! Sokat gondolsz a gyógyításra. Munkahelyeden ma többször is lehetőséged lett volna.Legközelebb imádkozz a gyógyulásukért!
Uram! A kudarctól félek és az emberek bizalmatlanságától.
Jézus: Te csak eszköz vagy első sorban és első lépésként te lépj a szenvedőhöz.
Uram! Az emberek apró rezdüléseiből is következtetni tudok szándékaikról.
Jézus: A jó emberismeret ajándéka is Tőlem való.
Köszönöm Istenem!
Jézus bátor harcosa.

2017.11.23. Éjjel.
Jézus: Gyermekem! Köszönöm imáidat! Sok-sok lelket mentettél , és mindazok, akik ma, csütörtök éjszaka Velem virrasztottak a Gecemáni kertben. Én már akkor tudtam, a szenvedésem idején, hogy ti lesztek az Én vigasztalóim.Köszönöm neked is Kislányom.
Gyermekem, ti vagytok a tíz szűzből az az öt okos, akinek lámpásában olaj van. A ti olajotok az a sok-sok ima, amit virrasztásotok idején elmondotok. Ti vagytok, akik felkészülten várjátok a Vőlegényt. Kitartásotokat megáldom, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.

2017.11.25. 21 óra.
Jézus: Drága Gyermekem! Köszönöm imáidat!
A mai nap eseményei a fizikai elesésed,, a lányoddal való beszélgetés, a tehetetlenséggel való küzdelem, a számítógéppel és a tűzgyújtással való nehézségeid, mind az alázatod növekedését célozta. Semmi  nincs a tudtom nélkül.
Uram! Nagyon szenvedek az emberek képmutatásától. Attól félek, szeretett kolléganőmben csalódni fogok, mert látom viselkedésében ezt a képmutatást.
Jézus: Kolléganődet sokszor az érdek vezeti, hogy így viselkedjen.Igyekezz vele mindig tapintatosan, de őszintén beszélni.
Drága Jézusom! Nagyon szeretnélek jobban szeretni. Kicsi menyasszonyom, tölts Velem több időt!
Most megáldalak vigasztaló szeretetemmel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.Amen.
Jézus bátor harcosa.

2017.11. 27. 21 óra.
Jézus: Köszönöm imáidat! Gyermekem! Nagy dolgok várnak rád, ezért erősítelek. Az engesztelésen, amikor a Keresztút elmélkedését olvastad, akkor is a  nagy vihar és zaklatottság ellenére erősen helytálltál. Most, amikor vihar van a házasságodban, a magánéletedben,, látom, ugyan olyan kitartással imádkozol, továbbítod az üzeneteket, nem panaszkodsz, fájdalmaidat, gyötrődéseidet felajánlod a bűnösök megmentéséért és a lelkek üdvéért.
A gyógyítás ajándékát ne tékozold el, ne légy olyan, mint az a haszontalan szolga, aki elásta a földbe a kapott talentumát. Légy bátor és erős, szeresd felebarátodat!
Megáldalak a bátorság, az erősség lelkével, az Atya,a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.

2017.11.28.21 óra.
Jézus:Köszönöm Gyermekem az imáidat!
A mai gyónás és a szentmise megnyugtatta háborgó lelkedet.
Atyám! Sokat gondolkodtam mostanában az Őrangyalok feladatáról, szerepéről. A minap megbotlottam és  elestem egy elektromos vezetékben. Utólag gondolkodtam rajta, vajon az Őrangyal ezeket a "kis" baleseteket nem akadályozhatná meg?
Jézus: Gyermekem! Vannak olyan élethelyzetek, amelyeket megengedek.Ez lehet betegség, fájdalom, testi, lelki egyaránt. Ezeket mindet, az üdvösségetekért engedem meg. Ha jól viselitek, felajánljátok saját és embertársaitok lelkét mentitek meg.Türelemre, alázatra tanít, nevel benneteket. Fáradságodat, minden kis és nagyobb fájdalmadat fogadd el, és ajánld fel a bűnösök megmentéséért és a lelkek megmentéséért.
Most menj békével,Megáldalak  az áldozatkész szeretet lelkével, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.


Jézus bátor harcosa.2017.11.29.


Jézus:Itt állok előtted Drága Kislányom. Látod milyen nagy kegyelmet adtam neked? Foghatod a gondolataimat, válaszolok a kérdéseidre. Párbeszédet folytathatsz Velem.Ezt nagyon kevés teremtményem kaphatja meg, mert nem nyitják meg szívüket eléggé Felém. Amit eszközömnek felolvastál az mind az Én tiszta szavam, válasz a te emberi kérdéseidre. Az a fontos, hogy sose kételkedj abban, hogy Én a te Urad, és Jegyesed szólok hozzád.Légy alázatos és ne vágyakozz új és új kegyelmek után.Mindent meg fogsz kapni,ami lelked fejlődésére és más lelkek előrehaladására szükséges.Használd a gyógyítás kegyelmét! És ne félj a sikertelenségtől! Én gyógyítok, nem pedig te, a gyógyítás eredménye az Én sikerem , nem pedig a tiéd.
Uram! Előfordul, hogy a halállal kapcsolatban gondolkodom.

Jézus: Bárcsak más gyermekeim is foglalkoznának a halál gondolatával! Miért félsz tőle? Hiszen nincs is halál csak átlépés a túlvilágra. Te csak eggyel törődj, hogy lelked mindig tiszta legyen!

Egészen közel lépek hozzád és homlokodra egy arany színű háromszöget rajzolok, a Szentháromság és az egység szimbólumát.

Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.2017.11.30. 0óra 15 perc.


A Gecemáni órák után.

Jézus: Drága Gyermekem!  Látod, máris megtapasztaltad a betegekért mondott imáidat. Munkatársad térde szinte meggyógyult, és ma kezedet tetted egy beteged mindkét fájós térdére. Bátorság Gyermekem. A gyógyítás is ugyanolyan tanúbizonyság Rólam, mint az Evangélium hirdetése, az apostolkodás, vagy a templomba járás. Mindig kérd segítségemet és Én ott termek melletted Gyermekem.

Most menj békével. Szerető Jézusod.Amen.


Jézus bátor harcosa.