2013. január 3., csütörtök

Strasbourgban tartják a 2013-as Taizéi találkozót

Strasbourg, az Európai Parlament, az Európa Tanács és az Európai Emberi Jogi Bíróság székhelye látja vendégül 2013 végén A bizalom zarándoklata a földön kezdeményezés következő rendezvényét, a Taizéi Közösség szervezésében.
A hírt Alois testvér, a közösség elöljárója jelentette be december 30-án Rómában. Emlékeztetett: Strasbourg két ország határán fekszik, az európai kiengesztelődés jelképe, egy olyan Európáé, amely nyitott és szolidáris. A hír közzétételekor Strasbourg érseke és polgármestere is jelen volt.
Az Örök Városban végéhez közeledik az európai fiatalok Taizéi találkozója. December 28. és január 2. között gyűltek össze az olasz fővárosban a kontinens minden részéről a fiatalok, hogy közösen imádkozzanak a Taizéi Közösség által szervezett programokon. Alois testvér a rendezvénnyel kapcsolatban kiemelte: a XVI. Benedekkel tartott imatalálkozó a Szent Péter téren örök emlék marad, világosság, amely segít az előrehaladásban.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Egy pap, aki reverendában jár Marseilles utcáin

A kikötő közelében fekvő, lepusztult városrészben, ahol még turisták sem igen mernek bámészkodni, Michel-Marie atya mindennap késő estig gyóntat, megtérőket keresztel, miséin zsúfolásig telik a templom. Az Avvenire interjúját foglaljuk össze.
Michel-Marie Zanotti-Sorkine 1959-ben született Nizzában. Fiatalkorában Párizsban éjszakai bárokban énekelt, ám – elsősorban lelkivezetői, Joseph-Marie Perrin (Simone Weil lelkivezetője) és Marie-Dominique Philippe, a Szent János Kongregáció alapítója hatására – egyre erősödött gyermekkora óta meglévő papi hivatása. 2004-ben szentelték pappá; a Saint-Vincent-de-Paul plébánosa.

„A reverenda számomra munkaruha – mondja. – Lényege, hogy jel legyen mindazoknak, akikkel találkozom, főleg a nemhívőknek. Így mindig látszik, hogy pap vagyok. Azért viselem, hogy az is felismerjen, akivel másként nem találkoznék. Azután az utcán igyekszem mindenkivel összebarátkozni. Valaki megkérdezi: 'Atya, merre van a posta? – 'Jöjjön, elkísérem' – felelem, s miközben beszélgetünk, kiderül, hogy az illetőnek nincsenek megkeresztelve a gyerekei. 'Hozza el őket!' – mondom a végén, és később sokszor tényleg jönnek is kereszteltetni.”

„Igyekszem az arcommal mindig emberséget, jóságot sugározni. Valamelyik nap egy kávézóban egy öregember azt kérdezte, melyik lovakra fogadjon. Adtam neki ötletet. A Szűzanyától bocsánatot kértem; mondtam neki, csak azért teszem, hogy barátságot tudjak kötni az öreggel. Mint ahogy egykori pap tanárom mondta, amikor megkérdezték, hogyan lehet megtéríteni a marxistákat: 'Össze kell barátkozni velük'”.

A barátságos pap a liturgiában nagyon szigorú. „Az Eucharisztia körül mindennek gyönyörűnek kell lennie. Azt szeretném, hogy az emberek az úrfelmutatásból megértsék, hogy Ő valóban itt van. Ez nem színház és nem fölösleges felhajtás: itt maga a Misztérium van jelen.” Úgy véli, ha egy papnak üres a temploma, meg kell vizsgálnia magát, és azt kell mondania: „belőlünk hiányzik a tűz”.

Michel-Marie atya kivétel nélkül minden délután pontosan öt órától gyóntat, majd gyóntatás után este 11-ig a sekrestyében marad. „Szeretném kifejezni, hogy bármikor elérhetnek.” S a dolog, a hívők tömegéből ítélve, működik. Hogy mire vágynak? „Először is arra, hogy hallhassák: 'szeretve vagy'. Másodszor: 'Istennek terve van veled'. Érezniük kell, hogy nem megítéljük, hanem szeretettel fogadjuk őket. Úgy gondolom, két dolog teszi lehetővé a hithez való visszatérést: Mária ölelése és a szívből jövő, szívet érintő érvelés a hit mellett.”

„Akik felkeresnek, először általában emberi segítséget kérnek, amit igyekszem megadni, nem feledve, hogy a koldusnak ennie kell, de lelke is van. Sokan elpanaszolják, hogy boldogtalanok – azután megkérdezem, mikor gyónt utoljára. Mert tudom, hogy a bűn teher és a bűn miatti szomorúság kín. Meggyőződésem, hogy sokan azért szenvednek, mert nem járulnak szentségekhez. A szentség az isteninek az ember számára elérhető formája. E táplálék nélkül nem tudunk élni. Látom a kegyelem működését, és hogy az emberek megváltoznak.”

S hogy honnan van mindehhez ereje? Michel-Marie atya szinte szégyenlősen beszél – mint amikor az ember a szerelméről vall – Máriához fűződő nagyon mély kapcsolatáról, belé vetett teljes bizalmáról. „Gyóntatás közben is sokszor imádkozom a rózsafüzért, nem tereli el a figyelmemet. Áldoztatáskor is imádkozni szoktam.” A felvetésre, hogy ezek szerint minden papnak teljesen odaadottnak kell-e lennie, szinte mint a szenteknek, így felel: „Én nem vagyok szent, és nem hiszem, hogy minden papnak szentnek kellene lennie. De jó embernek igen. Jóságos arcuk vonzani fogja az embereket.”

Az utcákon nagy számban jelen lévő muzulmán bevándorlókkal kapcsolatban Michel-Marie atya annyit mond: „Tisztelnek engem és a reverendát.” Az új evangelizációról pedig: „Minél öregebb vagyok, annál jobban értem, amit XVI. Benedek pápa mond: Tényleg minden Krisztustól indul újra. Nem tehetünk mást: vissza kell térnünk a forráshoz.”

Magyar Kurír (mk)

Válaszra se méltatja a civileket a Miniszterelnök

Közleményben tesszük közzé, hogy az alábbi Miniszterelnök Úrnak írt levelünkre több mint egy hónap elteltével sem érkezett válasz!
Mélységesen felháborítja szövetségünket, hogy a Kormány és Ön, mint Miniszterelnök, ennyire semmibe veszi a szakmai társadalmi szervezeteket és a civil szaktudást, egész társadalmat érintő gazdasági és közösségi kérdésekben!
Tisztelt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr!
A Fehér Kéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége által 2009 évben feltárt devizahitel csalás és a banki visszaélései mára beigazolódott, melyet Ön, mint Miniszterelnök a Kossuth rádióban a "deviza"hitelezésről elhangzott mondatai megerősítettek!
Az elmondottak alapján kérjük, hogy az Ön által vezetett Kormány azonnali lépéseket tegyen a szövetségünk pénzügyi szakértői csoportja bevonásával, mert az eddigi jelzéseink süket fülekre találtak a Miniszterek, Államtitkárok tekintetében!
A Fehér Kéményseprők Társadalmi Szervezetek Szövetsége, 2010. július 19. napján hivatalosan is közreadta, a pénzügyi szakértői csoportja által feltárt „devizahitelezés” visszásságait! Pontosan leírta és nyilvánosságra hozta, hogy mit is jelent az a szó, hogy „deviza” vagy a „deviza alapú hitel” pénzügyi nyelven. Devizahitelről akkor beszélhetünk, amikor a hitel felvétele nem az adott ország hivatalos pénznemében történik. A devizahitelek közös tulajdonsága, hogy a hitel folyósítása az adott ország pénznemében folyósítják, azonban a tartozás nyilvántartása devizában van. Különbség lehet két hitel között, hogy a törlesztés devizában (devizahitel), vagy az adott ország pénznemében (devizaalapú hitel) történik.
A devizahitelek megszületését az országonként eltérő banki alapkamat szülte meg. Ezáltal ugyanis ha egy olyan külföldi ország devizájában vesz fel valaki hitelt, ahol alacsonyabb az alapkamat, mint a saját országában, akkor a hitel kamatai is alacsonyabbak lehetnek. A devizahitelek veszélyei pedig az árfolyam-ingadozásokból adódnak. Amennyiben az adott ország pénzneme gyengül a hitel nyilvántartásának devizájához képest, úgy a törlesztő részlet és a fennálló tartozás is növekszik (természetesen fordított esetben csökkenhet is).
Az adósok, aki felvették a hitelt, gyakorlatilag azt jelenti, hogy szélhámos csalók mesterkedéseinek áldozatává váltak. Gondosan megtervezett reklámokkal és furfangos módon felkészített, emberekkel manipuláltak mindenkit. A nagy tudású, tanult "gazdasági szakemberek" teljesen tisztába voltak azzal, hogy mi lesz ennek a vége.
A monetáris rendszer előre tudhatta, hogy mi történik, egyben a közismertté vált gazdasági válságból, melynek egyik okozói a bankok. Álláspontunk szerint tisztességtelen hitelezési gyakorlata, tovább rontott a helyzeten, melyet még az indokolatlan és alkotmányellenes jogszabályi felhatalmazás biztosítása a Kormány részéről a szerződések egyoldalú módosítására. Megjegyeznénk, hogy ezt pont Önök a Fehér Kéményseprőket is bevonta bajban lévő hitelesek megsegítéséről szóló törvényjavaslat kidolgozásába, mely egyeztetés után, javaslatainkat elvetve a Rogán Antal és Kósa Lajos 8. pontos adósmentő csomagjában engedélyezték a bankoknak!
Természetesen akkor a szóban forgó ügydöntő témánk nem nyerte el mindenki tetszését, az volt a gyanúnk, hogy kellően nem voltak a kormány oldalról felkészülve! Az élet pásztoraként egyetlen egy ember volt és van Ö pedig dr. Czirmes György ügyvéd, (Fehér Kéményseprők vezető ügyvédje) és az óta szövetségünkhöz csatlakozott ügyvéd társai, akik hűen képviselik a devizahitelesek problémáit!
Mindezen tényeket Szövetségünk írásban is megküldte, valamint nyilvánosságra hozta, de sajnos a témakörben a mai napig nem történt egyetlen, egy érdemi intézkedés! Ekkor éreztük azt, hogy a Magyar Kormány, mint ha idegen érdekeket képviselne!? Ezt követően kerestük meg Urbán Szabó József urat a Magyar Családok Országos Szövetségének, Elnök-helyettesét aki, mérsékelt magatartásra, - és várakozó álláspontra intette a szervezet vezetőségét, egyben javasolta, hogy 2013 év elején halasztást nem tűrően levél útján keressük meg Dr. Orbán Viktort Magyarország Miniszterelnökét, aki saját hatáskörében intézkedési igényt jelentett be e-történések tekintetében.
Az összes segítség, mait a kormány a Deviza hitelesek megmentése érdekében történt, vagy legalább is nyilvánosan ezt képviselik, nem ér semmit! NEM a konkrét megoldást segítette az árfolyamrögzítés! NEM a hitelesekre találták ki a Végtörlesztést!
Egyáltalán nincs szükség az ócsai lágerra az adófizetők pénzéből, vagy az eszközkezelő felállítására! Most is azt mondjuk, amit három évvel ezelőtt, hogy ne a Magyar Állam vállaljon további anyagi terheket - az üres kalapból- a deviza hitelesek megsegítésére!
Véleményünk szerint az extra profit és ingatlanok megszerzése reményében hitelt nyújtó bankok épp úgy felelősek a kialakult adósságcsapdáért, mint az adós, ki felelőtlenül feleslegesen vett fel jelzálog alapú hitelt úgy, hogy sem jövedelemigazolással, se munkahellyel, se kezesek biztosításával nem rendelkezett, hangsúlyozni kell, hogy a bankok ezt nem is kérték. Kiadtak úgy több milliós hitelt, jelzálog fedezetre, hogy az adóstól nem kértek jövedelemigazolást, vagy sima minimálbéres leellenőrizhetetlen dokumentumot is elfogadtak, akár 20 millió forint folyósításához nem kértek még adós társat sem. Határozott álláspontunk az, hogy a bankok szándékosan kergették, akkora adósságba a hitelt, felvevő adósokat, mert már a hitel folyósításakor nagyon jól tudták, hogy nem tudják a minimálbérből fizetni a havi törlesztő részleteket.
Véleményünk szerint, az lenne az összes adós (deviza hiteles) kártalanítása, ha a bankok lenyelnék a békát és az előre nem várt költségeket, melyet NEM tudtak előre kalkulálni magukra, vállalnák. A bankok is vállalkozói tevékenységet végeznek, így van lehetőségük a veszteséget is lekönyvelni. Tisztességtelen az általános szerződési feltétel, illetve a fogyasztói szerződésben egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltétel, ha a feleknek a szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a szerződési feltétel támasztójával szerződést kötő fél hátrányára állapítja meg. A Kúria és neves közgazdászok (Róna Péter, Drábik János), jogi szakemberek álláspontja alapján a bankok nem hárítják át a veszteségüket az adósokra egyoldalú szerződésmódosításokkal!
Kérjük a Tisztelt Miniszterelnök urat, hogy azt az elhamarkodott döntést, mely szerint Doubravszky György, könyvkiadó szakembert, pénzügyi jogok biztosának neveztek ki, haladéktalanul vizsgálják, majd azt haladéktalanul visszavonni szíveskedjenek! Véleményünk szerint a könyvkiadó szakmai tudása alapján pénzügyi és banki visszaélésekhez hozzá nem értő személy. Doubravszky György kinevezése teljes mértékben felháborító és megalázó Szövetségünk és a deviza hiteles károsultak nevében. Egyben a kérünk szigorú vizsgálatot és a Miniszter úr félrevezetés ügyében,- és felelősségre vonást!
Kérjük a Tisztelt Miniszterelnök urat, hogy a családok, kifosztására szakosodott faktoring cégeket, pénzbehajtásra szakosodott kft-t, adósságkezelő, követeléskezelő, és e cégek kiszolgálói ellen a kormány hatékony lépéseket tegyen; Első körben, azonnal vonják vissza a működési engedélyüket, a vizsgálat idejére is!
Kérjük a Tisztelt Miniszterelnök urat, hogy végrehajtók által elkövetett jogtalanságok, és törvénytelen kilakoltatások megakadályozása érdekében, azonnali hatállyal vonják meg az önálló bírósági végrehajtóktól a Köztársasági Elnök és a Belügyminiszternél is nagyobb hatáskört, mert a korrupt végrehajtók azt képzelik magukról, hogy minden törvény felett állnak.
Teljes eltörlését kérjük a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. Rendeletnek. Ezzel egyértelműen fel lehet számolni a csaló lakásmaffiás cégek bűnözését.
Kérjük a Tisztelt Miniszterelnök urat, hogy, szüntessék meg és számolják fel annak lehetőségét, hogy bank cégre, vállalkozásra vagy magánszemélyre engedményezzen tartozást vagy ingatlant! Az összes faktor, credit, Zrt, Kft, követeléskezelő, árverező, kilakoltató cégeknél azonnali hatállyal kezdeményezzék tevékenységük, működésük felfüggesztését, és vezetőik ellen teljes vagyonosodási vizsgálatot elrendelni szíveskedjenek, kiemelt figyelmet fordítva az OTP Faktoringra!
Tisztelt Miniszterelnök Úr, Ön azt nyilatkozta, és a programjukba szerepel, hogy „senkit nem hagynak az út szélén”, ennek ellenére jelenleg is nagyban zajlik a faktor, credit, elnevezésű követeléskezelő, árverező, kilakoltató cégeknél, kiemelten az OTP Faktoringnál az állampolgárok kirablása, ingatlanai törvényellenes megszerzése. A Magyar Kormány érzékelni kell, hogy a hitelességét teszi kockára?
Szövetségünk szakértői által feltárt visszásságokra, törvénysértésekre a bizonyítékok rendelkezésünkre állnak, de sajnos senkit egyetlen egy hivatalt nem érdekli!
Tisztelt Miniszterelnök Úr, a „Fehér Kéményseprők” Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége nevében, Dabasi Tamás elnök, azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok Önhöz az Új Év alkalmából, hogy egy órás személyes találkozást biztosítani szíveskedjen háromfős delegációnk részére, egyben a találkozóval azt szeretném, ha a Miniszterelnök úrnak e- kérésünk szerencsét hozna!
Tisztában vagyunk azzal is, hogy a közvetlen környezetében lévő munkatársai megszűrik az információt, ami nem jut el minden esetben a fontos ügyek részletei Önhöz.
Teljes mértékben meg vagyunk győződve, és a személyes találkozást is azért kérjük, hogy az egész társadalmat és az országot érintő valós problémát Ön elé tárjuk, hisz a Szövetségünk az egyetlen egy olyan szervezet, aki teljes mértékben átlátja az egész társadalmat érintő deviza hitelesek problémáját.
Kérjük, személyesen hallgassa meg azt az egy országosan a legnagyobb ismerettel rendelkező társadalmi szervezetek összefogását, akik első kézből tudják az emberi életeket is követelő visszaéléseket az Ön tudomására hozni.
Segítségére szeretnénk lenni a gyors és szakszerű egész országot érintő társadalmi probléma megoldásban. Véleményünk szerint, ha nem a valóságnak megfelelő információk alapján hoznak döntést a „hitelesek” ügyében. Ez már a Kormány megbukásához vezető utat is jelenti. Mi azt tudjuk, hogy az ország rendezéséhez nem elegendő négy év távlata. Nem szeretnénk, ha rossz tájékoztatás címén hiteltelen kormánynak titulálná az ellenfelei. Ez útján kérjük Nemzeti érdekből együttműködő személyes találkozás biztosítását.
Budapest, 2013. január 3.
Köszönettel Dabasi Tamás

Az "utolsó" levele Thiatira gyülekezetéhez

Ami miatt szólásra jelentkezem, minden bizonnyal napjaink fontos, sőt alighanem legfontosabb kérdésköre, s ez nem egyéb, mint az egyre nagyobb teret nyerő gyűlölködés.
Úgy gondolom nem egyedül érzékelem egyre nyilvánvalóbb jelenlétét az indulatok fokozódásának szinte minden területen. Nemzet-nemzet ellen, egyik csoportosulás a másik csoportosulás ellen, ideológia a másik ellen, és így tovább. Ezekben az esetekben „csupán” ember küzd, harcol ember ellen, melynek mindig vannak látszólagos győztesei és vesztesei. Én kicsit másként értékelem, hiszen az ember által elkövetett erőszak, legyen az fizikai vagy lelki, káros, romboló, így hát nem eredményezhet pozitív dolgot az egyén, vagy a tömeg tudati, illetve lelki fejlődésében.
A dolgok jelen állásást figyelembe véve a nagytöbbség esetében nincs is késztetés arra, hogy ezen elhanyagolt területeken önmagát fejlessze.
Korunk embere az élet egyetlen, értelmes céljának az egzisztenciális fejlődést, a jólét körülményeinek minél előbbi megteremtését és az ezekre épülő élvezethajhászást tekinti, ez azonban (figyelembe véve az érzéki ember gyarlóságát) még bocsánatos bűn.
Az igazi bűn, ami alól ritkán nyer feloldozást a magát fizikai létezése alapján emberként azonosító teremtmény, nem egyéb, mint az önnön lelke, tehát belső szellemi embere ellen végrehajtott folyamatos erőszaktétel. Ez bizony nagy bűn, többnyire halálos. Bele is hal az ember fiának megnyomorított, halálra gyötört lelke, s az embernek csúfolt teremtmény ettől kezdve lehet bár szépen kifestett, az érzékek számára kívánatos, látszólag élő, valójában azonban nem több, két lábon járó, eleven sírboltnál. Bár élő, mégis holt! Tekintsünk hát magunkba, legyünk halottkémek, vizsgáljuk meg lelkünk. Vajon él-e?
Mindezek után had szóljak magyarként is hozzátok, magyarok. Jó hírem van, boldogító! Istenünk elküldte hozzátok üdvözítő leheletét, azt a fuvallatot, mely, ha ti is akarjátok, úgy meggyógyítja beteg lelketek, és megvilágosítja sötétben tapogatózásotokat, véget vet tévelygéseiteknek, de, ami még ennél is csodálatosabb, új életre támasztja fel a holtat.
Nincs olyan ember, akinek ne volna valamifajta tartozása, vállalása, ígérete, olyan, amit még nem teljesített. Mostanra e nemzetnek is tetemes adóssága gyűlt össze, igaz sokan, s számtalan módon tartoznak neki is. Ittléte, történelme során mindig reá hárult az elárult, a meggyötört és a megfeszített szerepe, mindennek dacára még él. Hiszem, hogy elérkezett levételének, és megkövetésének ideje, bár sokan látnák szívesen, ha végleg elernyedne meggyötört teste, s elhagyná utolsó reménysége, a Magyarok Istene. Ábeli szerepébe talán mégsem kell végleg elvesznie, akkor sem, ha Káini természetű környezete ezért mindent megtesz.
A magyar nép sem szeplőtelen, de biztos, hogy hibái, bűnei, nem valamifajta megátalkodottságnak, vagy aljas lelkületnek a termései, hanem a közötte lakozó intrikusok hitetésének, ármánykodásának következményei. Kígyókat melengetett jóhiszemű kebelén, ezért hullott oly gyakran drága vére. A kígyó ma is él, köztünk kísért emberölő szelleme, befogadói pedig megtestesítik mindazt, amit az igaz emberek gyűlölnek, s ez okból ki is rekesztenek. Nem az embert tehát, hanem a szellemet!
Nem így a kígyó bűvöletében élők, ők ugyanis azonosulnak mesterükkel, s az embert magát gyűlölik és pusztítják. Ismerjétek fel és meg őket, mert ez az egyetlen módja a hatásos védekezésnek, a túlélésnek. Legbiztosabb módja ennek, ha szemügyre veszitek gyümölcseiket, mert az ember hasonlatos a termőfához, hasonlóképpen gyümölcsöt terem, vagy hibátlan jót, vagy romlottat, férgeset. A Kárpát-medence őshonos, értékes fáit lassan kiszorítják az idegen, megtelepedett fajták. Jól érzékelhető, mi több bizonyítható módon folyik a Kárpát-medence, s benne a két folyó közének „magyartalanítása”, mely gazság már hosszú századok óta tart. A dominancia mesterei kétségtelenül eredményes munkát végeztek, végeznek, felsorakoztatva ármánykodó, alattomos természetük minden eszközét, embertelen módszerét. Legnagyobb fegyverük mégis a hitetés, s ez az, amely által lassan a Föld összes nemzetét megrontják, eladósítják. Ha engeditek, egyetlen törvényük által igazoltan a szemeteket is kilopják, gyermekeiteket pedig, mind szolgasorba taszítják.
Akaratlanul ugyan, de valójában már most is őket szolgáljátok, alig van közöttetek kivétel, hiszen amikor magatoknak gyűjtötök, akkor is őket gazdagítjátok, s amíg vevők lesztek mindarra, amit kecsegtetve kínálnak, addig szolga lelketek nem lehet szabad!
A kígyó ivadékai (atyjuk természetének hű képmásaiként) bizony uralmuk alá hajtották a Földet, nem könyörülve senkinek és semminek. Titkos tervük szerint túl kívánnak élni benneteket, hogy végül ők, egyedül ők örököljék a Földet. Ennek az új, globális birodalomnak vagytok ti „robotosai és napszámosai”, ők pedig ezen építkezés közben „szopják a népeknek tejét”. A magyar nemzet és a többi befogadó gazdanemzet ezek szerint csupán csak fejőstehén, míg ők híznak, gyarapodnak, aranyban, létszámban egyaránt. Észjárásuk egyre rafináltabb, módszereik egyre kifinomultabbak, tevékenységük eredményessége pedig, egyre nő. Önhittségükben időnként azért megfeledkeznek az óvatosságról, s előkúsznak rejtekükből, ilyenkor érhetitek tetten őket.
A szeptember 11.-én végrehajtott véres esemény ugyan letörte bálványuk szarvait, lerombolva a nyerészkedés főhadiszállását, pénzsóvárságuk lendületét azonban ez sem törte meg. Az Isteni Tervben azonban olyan, előttük rejtve maradt részletek vannak, amelyek számukra is elkerülhetetlenek, kivédhetetlenek! Olyanok, melyekhez mérhetők nem lelhetőek fel írott történelmi múltunkban, közös sorsunkban.
Itt és most, fel kell tegyem a kérdést: kell-e, szabad-e törvényt hozni azon, nyilvánvalóan jogos önvédelmi eszköz ellen, amely hatékony, ugyanakkor erőszak és vérontás mentes lehetőség a másik tábor, a kétségtelen mód kiszolgáltatott áldozatok kezében?
Miért ne legyen szabad elmondani, szóvá tenni vagy hirdetni mindazt, egy szerintem számító és intrikus embertípussal kapcsolatosan, ami rámutat annak nemzetromboló és fajmegrontó tevékenységére?
Egy ilyen korlátozás csakis újabb bizonyítéka lehet annak, az általam rég felismert igazságnak, mely szerint a demokrácia névvel fémjelzett népámítás haszna is ugyan azoknak gyarapodását szolgálja, akik korábban is gazdagodtak. A lényegi eltérés leginkább az a korábbi, feudális, kapitalista, kommunista, vagy más diktatórikus parazita módszerekhez képest, hogy megteremti a szabadság hamis látszatát, mintha az egyednek lehetne egyéni véleménye, lenne szabad akarata, s ezek gyakorolhatósága biztosítaná számára a szabadon választható jövőt. A demokráciát felügyelő és irányító „illu-zionisták” előszeretettel keltik annak látszatát, hogy a demokratikus berendezkedésű társadalmukban élő polgár kezébe veheti és tarthatja önnön sorsát, ez azonban hazugság. Igazság szerint, az emberiség első perctől tévúton halad, s ez az út egy olyan, még ma sem látott jövőbe vezet, mely a közeli időben fogja csak felfedni számára valós mivoltát, könyörtelen valóságát.
A demokrácia persze többre is képes lehetne, ha agyafúrt manipulálással nem vezetnék folyamatosan félre, akarom mondani körbe- körbe, a tömegeket. A hitetés embereinek nincs is annál fontosabb dolga, minthogy benneteket (tévelygő báránykáim) távol tartsanak, a rájuk nézve kompromittáló Igazság megismerésétől, tehát attól a szellemi magaslattól, ahonnan letekintve igaz módon szemlélhetnétek hamis világotok, benne régi önmagatok árnyának lenyomatával!
Mivel a demokrácia a többségi akaratra épül, így törvényes keret biztosítja kieszelői számára, hogy soha ne érvényesülhessen azon kisebbség akarata, melynek tagjai rendelkeznek azzal a fajta látásmóddal, ami felfedi a veszedelem fiainak minden titkát. Ez a kisebbség az, akinek itthon felajánlották, hogyha nem tetszik valami számára, akár el is mehet, máshová.
Ma már (s ezt a demokráciának köszönhetjük) szabadon távozhat az, aki nem érzi jól magát egy társadalomban, korábban viszont börtönökben és munkatáborokban nyöghetett, senyvedhetett mindhalálig, vagy ami a lélek számára talán humánusabb, azon nyomban megöletett.
Nekünk, magyarországi „magyar nemzeti kisebbségnek” szólnunk, tennünk kell, mindenkinek azt, amire képes. Soha ne fogjatok azonban olyan munkába, ami meghaladná erőtöket. Legyen elég, ha szót emeltek a gyűlölni való dolgok ellen, s el is utasítjátok ezen törekvéseket és csak azokat taszítjátok ki magatok közül, akik a gyehennára kívánják juttatni „fajtátokat”, s pusztulásra e nagy múltú nemzetet. Bízzatok a Teokrácia közeli beköszöntében, s tartsatok ki mindhalálig azon Egyszülött Igazság mellett, melyet az elsőként újjászületett ember, a mi Tanítónk nyilatkoztatott ki nektek.
Kerüljétek a vérontást, ugyanakkor legyetek engedetlenek minden megrontásotokra irányuló törekvéssel szemben, ne fogyasszatok azon visszataszító, gyűlölni való dolgokból, melyekkel meg akarnak etetni titeket. Legyetek eszesek és vigyázzatok, mert a kígyó ivadékai bűvöléseikkel könnyen áldozatukká tehetnek. Mindig nézzetek a színfalak mögé, mert valahol ott, a sötétben bujkálva, megtalálhatjátok őt, a hitetőt, a sugalmazót, a nagy intrikust, az „emberölőt”.
A mi Urunk, s a Magyarok Istene legyen veletek!
Palánkai Jószef

Egy Új Világ hajnala

Oroszország rekord mennyiségű olajat termel ki naponta

Az orosz gazdaság eddigi történetében a legmagasabb szintű olajkitermelést – napi 10,4 millió hordót – értek el az olajtársaságok 2012-ben. Ezeket az adatokat tette közzé csütörtökön a brit The Financial Times.
A lap rámutat, hogy az orosz olajipar tavaly 100 ezer hordóval emelte a napi kitermelést, s ennek folytán Oroszország – Szaúd-Arábia mellett – megszilárdította vezető olajkitermelői pozícióit – jegyzi meg az újság.
(Oroszország Hangja)


Egy hordó olaj ára egész évben 100 dollár feletti szinten marad

A Brent minőségű olaj ára 100 dollár feletti szinten marad az egész 2013. év alatt, annak ellenére, hogy az olajpala forradalom hullámán Észak-Amerikában jelentősen emelkedik az olajkitermelés,” ilyen következtetésre jut a Financial Times londoni újság. Az olajkitermelés növekedését az USA-ban és Kanadában ellensúlyozza az, hogy más országokban – elsősorban Norvégiában és Nagy-Britanniában – csökken a kitermelése. Ez az Északi-tengeri tartalékok kimerülésével magyarázható,” megjegyzi a lap. 

Egy hordó Brent keverék átlagos ára az idén109,3 dollárt teszi ki, jelenti az újság.
(Oroszország Hangja)

 


Szilveszter éjszakán Franciaországban 1193 gépkocsi égett le, közölte Manuel Valls belügyminiszter.
Az elmúlt 15 évben az autók tömeges gyújtogatása igazi fejfájást okoz a francia hatóságoknak.Leggyakrabban ez a nagyvárosok szegény negyedeiben történik. A legtöbb probléma az újévkor és a Bastille Napján tapasztalható, jelenti az ITAR-TASzSz hírügynökség. Az előző évekhez képest a gyújtogatással kapcsolatos helyzet nem javult. Igaz, megnövekedett a letartóztatások száma, összegezte Manuel Valls.
(Oroszország Hangja)

Amire számíthatunk: 2013 legfőbb elit mémjei

Micsoda évet zártunk! Növekvő, egyre kiterjedtebb fejetlenség, értelmetlen háborúk és gazdasági bajok jellemezték, amelyek mind az elkerülhetetlen „Káosz” felé hajtják a világot, amiből végül megszületik majd a vadonatúj, globális kormány és egy vagy több, szintén globális valuta. A vezető elit, amely szerintünk a központi bankokat és a pénz létrehozását felügyeli, létrehozta az EU-n végigsöprő szuverén adósságválságot és arra pazarolta a világ idejét, hogy intenzív és eredménytelen tárgyalásokkal „megoldást” találjon rá. Megoldás természetesen nem létezik és pont ez a lényeg. Az EU zűrzavar addig fog folytatódni, amíg ennek a szerencsétlen uniónak minden egyes területét nem központosították és bürokratizálták a lehető legteljesebb mértékben.
Az Egyesült Államokban egyik hamis gazdasági válság a másikat követte gyors egymásutánban, míg el nem érkeztünk a legnagyobbhoz, a fiskális szakadékhoz. Természetesen a fiskális szakadékot is megoldják, amit a politikusok öngratulációi követnek majd, a megvásárolt fővonalas média tudósításában.
Ezt követően jön majd egy jól időzített újabb válság. Az Egyesült Államok tönkretételét minden jel szerint ilyen egymást követő hamis válságokkal akarják elérni. Az elképzelés valami olyasmi lehet, hogy az USA csak valamiféle fúzió árán létezhessen tovább, mondjuk Mexikóval vagy Brazíliával. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, az USA gazdaságát meg kell gyengíteni, és ezzel a feladattal jól haladnak.
Úgy tűnik a globális elit Kínát is szeretné a számára ideális pozícióba helyezni az új világrendben. Miután Kínában is nyugati stílusú pénzrendszert vezettek be, az ország fő funkcionáriusai beizzították a pénznyomdákat és egy igazán „fehéren izzó” gazdaságot hoztak létre. Hogy ezt meddig lehet fenntartani, lehetetlen megjósolni. A terv valami olyasmi lehet, hogy hagyják az országot hihetetlen sebességgel növekedni, egy mérték nélkül táplált központi bank által tartva mozgásban a rendszert.
A nyugat számára nem a kínai gazdasági vitalitás miatt előnyös a kínai „fejlődés”, hanem inkább amolyan ellensúlyként szolgál, amit a nyugat riválisaként állítanak be, hogy ezzel igazolják az újabb diktatórikus intézkedések szükségességét mindkét országban. A cél, mint mindig, a központosítás folytatása, egészen a világkormány megalakulásáig.
Nézzünk meg néhány 2013-ra vonatkozó trendet. (Igen, tudjuk. Több van belőlük az alább felsoroltaknál, tehát bátran tessék csak hozzátenni továbbiakat a hozzászólásokban!) A cikk (és az oldal) célja, hogy feltárja azokat a domináns társadalmi témákat, az elit által a világra erőltetett kérdéseket, amelyek célja rávenni a középosztályt, hogy hatalmát és vagyonát átadja a globalista intézményeknek. Ezek a témák 2013-ban is teljes gőzzel tarolnak majd.
Mire számíthatunk tehát (a sorrendre való tekintet nélkül)?
Kína gazdasága egyre nagyobb lesz és az erőfeszítések ellenére is összeomolhat: Már korábban is említettük Kínát, de muszáj itt is felsorolnunk, mert ez az elit egyik legfontosabb mémje: ahogy a nyugat hanyatlik, úgy emelkedik fel Kína. A nyugatnak szüksége van ellenségekre, mint ahogyan Kínának is. A terjeszkedő Kína pedig mindkét félnek és célra megfelel. Kérdés: A fehéren izzó kínai gazdaság vajon kitart még egy évig?
Kína fenyegető lépéseket tesz a nyugat irányába és fordítva: A következő hidegháború körvonalai kezdenek kirajzolódni a kínai gazdaságról szóló híradásokból valamint a kínai vezetők hozzáállásából a viszonylag kisméretű csendes-óceáni szigetekért folytatott háborúskodással kapcsolatban. Kérdés: Sikerül-e kellő mennyiségű és elég komoly provokációt teremteni, hogy Kína egy új szovjet rémként tűnjön fel a világ szemében?
Oroszországban Putyin enyhén ellenséges hozzáállást mutat a nyugati érdekek és katonai ügyek iránt. Kínához hasonlóan, Oroszországot is a „nyugat ellensége” szerepre készítik fel és Vlagyimir Putyin maga is igazi „nagy orosz vezetőnek” mutatja magát, aki Oroszország érdekeit képviseli a korrupt nyugattal szemben. Kérdés: Tudva, hogy Putyin tulajdonképpen az orosz titkosszolgálat-maffia része, vajon meddig tudja fenntartani a látszatot?
A BRICS országok, beleértve Indiát és Brazíliát, tovább bicegnek a többiek után, miközben a kapitalizmus mintapéldáiként állítják őket a világ elé. Indiát és Brazíliát a kereskedelem motorjaiként ábrázolják, miközben mindkét ország egy diszfunkcionális üzleti és politikai vállalkozás. Kérdés: Képesek lesznek fenntartani a gazdasági teljesítményt vagy visszaesnek az árinfláció korszakába, ami mindkét országot fenyegeti?
Az amerikai katonai dominanciát ismét kiterjesztik Dél-Amerikára a „kábítószer elleni harc” ürügyén. A Pentagon és a CIA ismét a régi játékot játsszák, beterítve embereikkel Dél-Amerikát, a nem létező kábítószer elleni harcban. Kérdés: Az átlag dél-amerikai polgár, most az Internet-forradalom korában is beveszi és elfogadja a megújult amerikai hódítást?
Az amerikai titkosszolgálat és a hozzátartozó adóhatósági érdekek egyre erőteljesebben próbálják a világra erőltetni az amerikai szabályokat. A hatalmi elit az amerikai adótörvényeket arra használja, hogy kiterjessze hatalmát a világ bankrendszere felett. Ez a jelentős mértékű ellenállás ellenére is folyik. Kérdés: Vajon sikeres lesz-e a törekvés, vagy elbukik, mint korábban?
Hiány mémek népszerűsítése – különös tekintettel a vízre és az élelmiszerekre. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a hatalmi elit a világméretű aszályokat és éhezést létrehozva, illetve kihasználva próbál minél nagyobb és kiterjedtebb káoszt teremteni, hogy megoldásként diktatórikus intézkedéseket vezethessen be. A Monsanto kulcsfontosságú szereplő ebben a játszmában. Kérdés: A világ régóta szenvedő népei a fejlődő országokban vajon tovább tűrnek, vagy megpróbálják leleplezni az összeesküvést?
A nyugat háborúit továbbra is a terrorizmus elleni harcként reklámozzák. Folytatódnak az Internet elleni támadások. Ahogyan arról már többször írtunk, titkos háborúival a nyugat egy amolyan muzulmán félholddá próbálja alakítani a közel-keletet, iszlamista kormányokat hozva létre. Ily módon a „terrorizmus elleni harcot” is kiterjesztették, a terrorizmust magát pedig továbbra is kihasználják az Internet és a segítségével létrejött alternatív média elleni harcban. Kérdés: Vajon képes lesz a hatalom továbbra is támogatni és fenntartani a terrorizmus elleni mesterséges háborút és lecsökkenteni az Internetszabadságot vagy törekvéseik valamikor visszaütnek?
A nemzeti szocialista elvek és erősödő tekintélyelvűség népszerűsítése folytatódik a nyugaton, különösen az Európai Unióban. A bevezetés alatt álló globalista elveket megvizsgálva megdöbbentő milyen sok Nemzeti Szocialista elem található bennük. A náci típusú bankrendszer és a piacokat uraló birodalmi állam létrehozása a mostani trend. Kérdés: Látva mennyire nyilvánvaló a kialakuló rendőrállam jellege, különösen az Egyesült Államokban és az EU-ban, vajon képesek lesznek kiterjeszteni ezt a politikai szerkezetet jelentős ellenállás nélkül?
Végül egy fontos kérdést nem szabad figyelmen kívül hagyni: Vajon az Internet forradalom képes lesz-e aláásni a hatalmi elit törekvéseit vagy a világháló is hanyatlásnak indul az elit propagandái és megrendezett támadásai következményeként?

Forrás: The Daily Bell

Újabb hajófedélzeti MiG-ek érkeztek Indiába

Oroszország újabb 4 darab MiG-29K/KUB Fulcrum-D többfeladatú hajófedélzeti vadászbombázót szállított le még decemberben az ázsiai országnak egy 2010-ben kötött szerződés keretén belül. A típust gyártó MiG közleménye szerint ezzel a leszállítással a gyártó teljesítette a 2012-es évre vállalt kötelességeit Indiával szemben.Persze nem ezek lesznek az első Fulcrum-D-k Indiában, a 2004-ben az INS Vikramaditya átalakításával együtt megrendelt példányokat (12 együléses K és 4 darab kétüléses KUB) már 2011 végéig átadták, igaz, egyelőre megfelelő vízi otthon nélkül tengetik napjaikat, mivel a nemrégiben lerobbant Vikramaditya még mindig az orosz hajógyári munkásokat boldogítja, így a most átadott 4 MiG is Goa melletti támaszpontra kerül a többi duplasvancú testvér mellé.
Az említett 2010-es szerződés értelmében Újdelhi további 29 darab hajófedélzeti MiG-29K/KUB Fulcrum-D többfeladatú hajófedélzeti vadászbombázót rendelt az orosz féltől mintegy 1,5 milliárd dollár értékben. A MiG-ek a Vikramaditya mellett az épülőben lévő Vikrant-osztály tagjaira kerülnek majd, melyek első példánya még síugró-sáncos megoldással készül, de elképzelhető, hogy a második egység, az INS Vishal sem kapja meg a korábban tervezett gőzkatapultot vagy elektromágneses gyorsítóberendezést.

(htka.hu)