2012. június 25., hétfő

Böjte Mihály: Isten legremekebb alkotása

Gárdonyi Gézának van egy rövidke elbeszélése, amely arról szól, hogy az apostolok egyszer megkérdezték Jézustól, hogy van-e Isten teremtett világában valami, ami mindegyiket felülmúlva a legremekebb alkotás? Jézus igennel válaszolt. Az apostolok találgatni kezdték, hogy melyik az.
Az egyik azt mondotta, a csillagok. Ugyanis elérhetetlen magasságban vannak fölöttünk, és annyira le tud nyűgözni egy csillagos éjszaka. Jézus azt válaszolta, hogy Isten remeke nagyobb a csillagoknál.
A másik azt mondotta, hogy talán a tenger lenne Isten remek, mert mérhetetlen annak a mélysége. Isten remeke mélyebb a tengereknél, volt a válasz.

Isten remeke a virág, szólt egy harmadik, hisz szépségükben utolérhetetlenek. Isten remeke szebb a virágoknál.
A negyedik a hegyekre gondolt, amelyek sokszor megbabonázzák az embert. Isten remeke, erősebb a hegyeknél.
Meddig hallgatod még Uram a mi balga beszédünket - szólt Péter? Mondd meg végre. Jézus pedig azt felelte. Isten legremekebb alkotása a szív.

Már az Ó-szövetségben úgy tartották, hogy a szív mindenek középpontja. Onnan származik minden jó és rossz. A prófétáknál is több helyen olvasunk ilyeneket: hogy Isten szíve szánalomra gyúlt népe iránt, vagy hogy Isten megkeményítette a fáraó szívét.
Mindazok ellenére, hogy ma már tisztában vagyunk azzal, hogy nem a szív a gondolkodás és az érzelmek középpontja, mégis használjuk, hogy meglágyult a szíve valakinek, vagy éppen meg keményítette a szívét.
Jézus szíve ünnepén, irántunk való nagy szeretetére irányul a figyelmünk. Ez az ünnep Jézus szeretet tetteit idézi. Ismerős az az evangéliumi rész, amelyben Jézus megbocsátotta a bűnös asszony vétkeit. Itt különösképpen is Jézus irgalmas, megbocsátó szíve tárul fel azzal.

Mennyire ellentétes az evangélium két szereplője Simon a farizeus, és a bűnös asszony. Simon farizeus meghívta Jézust, hogy nála étkezzék. A farizeus megnevezés ma elmarasztalást jelent, Jézus korában a legvallásosabb párthoz tartózó emberek voltak a farizeusok, és elkülönültet jelent. Simon nagyon rászolgált a képmutató, elkülönült megnevezésre. Álnok módon azt leste, hogy mit tesz Jézus, amikor a bűnös asszony a könnyivel mosta Jézus lábát, és a hajával törölgette. Közben magában arra gondolt, ha próféta lenne, tudná, hogy ez bűnös nő. Jézus rápirított, mert házigazda létére, a vendégfogadás akkori legelemibb részét is elmulasztotta. Nem adott vizet, hogy Jézus megmoshassa a lábát, míg ez az asszony könnyivel áztatta. Csókkal sem üdvözölte, őt. Az asszony viszont a lábát csókolgatta. „Mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett….. A hited megszabadított téged, menj békével.”

Íme ez az evangéliumi esemény igazolja, hogy a szív Istennek a legremekebb alkotása, ez pedig leginkább Jézus Isten-emberi szívében nyilvánul meg. A szív, amely érettünk dobogott, és a keresztfán érettünk szúrták át. Valójában, amikor Jézus szívét tiszteljük, akkor ez a hódolat és imádás Jézus személyének szól. Ilyenkor Jézus irántunk való szeretete van a középpontban.

Irántunk való szeretettől indíttatva, Jézus ma és minden vasárnap meghív az ő házába. Nagy szeretettel fogad, és a szentmise elején felkínálja a bűnbánat fürdőjét, hogy megtisztulva telepedhessünk le az ő asztalához. Ugyanakkor Jézus szeretete arra késztet, hogy vizsgáljuk felül az iránta és embertársaink iránt érzett és táplált szeretetünket. Ez valójában azon dől el, hogy mi készek vagyunk-e befogadni Jézust a házunkba, lelkünk otthonába?

Mennyire szép és hiteles, amit szent Pál mond: „élek én, de nem én, hanem Krisztus él bennem.” S, hogyha bennünk is él a vágy, hogy Jézus legyen életünk irányítója, tegyünk meg mindent, hogy egyre jobban birtokba vegye mindennapjainkat, cselekedeteinket és főleg szívünket, hogy a hozzá hasonlóan, a szívünk bennünk is megmaradhasson Isten legremekebb alkotásának.

Böjte Mihály

A hatalomról és demokráciáról

"csak néhány ember számára kellene hatalmat biztosítani,” akik felelősek lennének bolygónk irányításáért, mert az emberek túl buták ahhoz, hogy rájuk bízzuk saját sorsuk irányítását."
Ebben azért van valami. Mivel ahhoz, hogy valaki helytálló döntéseket tudjon hozni egy nemzet, egy ország, vagy az emberiség vezetésével kapcsolatban, ahhoz nem elég a szavazásra jogosultság 4 évente. Az országok vezetése nagyon összetett és nagyon komoly dolog. Mónika Són nevelkedett emberek nem biztos, hogy felelős döntést képesek hozni. Ez is mutatja, hogy a demokrácia egy mekkora színjáték, mekkora butaság. Olyan mint a kommunizmus, ahol szintén volt egy csoport, akinek érdekében állt a rendszer fenntartása. A demokrácia is már rég megszűnt volna, ha nincs egy érdekcsoport, aki a létét fenntartaná. Ezek pedig nem a pártok, hanem azon hatalom, amely minden párt mögött megtalálható. Ugyan ezek a zsidó egyének álltak a kommunizmus hátterében is, akik átmentették a módszerváltássa l a hatalmukat a demokráciának nevezett maszlagba.
Ők azok akik az egész világon kierőszakolták az országokban a demokratikus átalakulást, hogy a saját hatalmukat és érdekeiket érvényesíthessé k rajta keresztül.
Az emberek megtévesztésére vetik oda nekik 4 évente a szavazás lehetőségét, hogy elhitessék velük, hogy bármibe is van beleszólásuk. Holott közben semmi közük ahhoz, hogy a rendszer milyen irányba fog elmozdulni. Még a szavazás is meg van bundázva.