1989. december 9., szombat

San Martino 89.12.8

(San Martino 89.12.8)
Áldjuk az Atyát és mondjunk köszönetet neki!
A ti Szeplőtelen Édesanyátok vagyok.
A lélek ártatlanságának állapotába óhajtalak
visszavezetni benneteket az igazság teljességében.
Kitüntető szeretetem mindazoknak, akik a mai napon,
a felajánlás által rábízzák magukat anyai Szívemre,
amely telítve van teljességgel és szentséggel,
és ma veletek és miattatok örül Szeplőtelen Fogantatásom
kiváltságának okán.
Ez az én utam, amit a mai napon megmutatok nektek,
a szeplőtelen tisztaság útja,
amelyet kristálytiszta isteni fény világít meg,
hogy a tökéletes öröm bennetek is meghonosuljon.
Maradjatok szorosan mellettem!
Megáldalak, drága gyermekeim!