1993. december 26., vasárnap

San Martino

(San Martino 93.12.8)
Dicsőítessék az Úristen!
Gyermekeim, köszönet nektek és az egész Egyháznak
a mai napot eltöltő ujjongó örömért!
Folytassátok Szeplőtelen Szívem tiszteletének terjesztését
Isten népe között,
és a kegyelem által én megismertetem veletek
Isten irgalmasságának a nagyságát.
Drága gyermekeim, a szeretet ereje az,
ami megérteti veletek anyai szívem minden óhaját.
Bőséges áldás és kegyelem hull minden művetekre,
melyet szeretet és jótékony segítés diktál.
Senkinek sem fogom megengedni,
hogy megállítson utatokon, melyet velem kezdtetek el
azoknak a lelkeknek a megnyerése érdekében,
akik majd utatokon követni fognak.
Ajándékozzátok nekem szíveteket
mindazzal a szeretettel, amit magukba foglalnak,
és része lesztek az új világnak,
amely általam van eljövendőben.
Mindnyájatokat megáldalak!
Megáldom szeretteiteket,
és mindnyájatokat magamhoz szorítalak!

(San Martino 93.12.25)
Magasztaljátok velem az Urat!
Gyermekeim, azért jövök, hogy felrázzam
ezt a sötétségbe merült világot, és hogy újra
Isten szeretetének Fényébe öltöztessem.
Íme itt van Jézus, a megtestesült Ige,
Aki azért jön, hogy felkínálja nektek (a kegyelmet),
hogy abban éljetek, ami örökkévaló.
Az Ő szeretete a megoldás minden nehézségre.
Gyermekeim, ti Isten dicsőségét képezitek!
Az isteni szeretetben és a szeretet által
ti közreműködtök az isteni Gondviselés
minden csodálatos művében.
Csak akkor jön el a nagy béke a világba,
ha az emberek elfogadják Jézus felhívását.
Köszönet az örömért, amelyet nekem
okoztok ezen a Szent Karácsonyon!
Jézus megáld titeket, én pedig magamhoz
ölelve áldalak meg benneteket!