2012. május 4., péntek

Aki zarándokol
Aki zarándokol, nem rohan
Aki zarándokol, nem menekül
Aki zarándokol, nem menetel
Aki zarándokol, nem túrázik
Aki zarándokol, nem kirándul
Aki zarándokol, nem sétál
Aki zarándokol, nem bóklászik
Aki rohan, azt az idő szorítja,
Aki zarándokol, azt az idő tágítja.
Aki menekül, önmaga elől fut,
Aki zarándokol,önmaga felé tart.
Aki menetel, másokhoz igazodik,
Aki zarándokol,saját ritmusára jár.
Aki túrázik, teljesít,
Aki zarándokol, teljessé lesz.
Aki kirándul, kikapcsolódik,
Aki zarándokol, bekapcsolódik.
Aki sétál, nézelődik,
Aki zarándokol, befelé figyel.
Aki bóklászik, céltalan,
 Aki zarándokol, célra talál.
 Aki zarándokol, úton van.
Aki zarándokol, jó úton van.

Az amerikai haderő átnevelő táborokat állít fel - Tömeges letartóztatásokra készülnek

Nemrég nyilvánosságra jutott egy dokumentum, ami azt részletezi, hogy a közeljövőben egy általános felhívást követően az amerikai haderő politikai aktivisták tömegeit fogja letartóztatni, és az Egyesült Államok területén, illetve külföldön is átnevelő táborokba zárja őket. Az FM 3-39, 40 jelzésű dokumentum egy katonai kézikönyv, ami az internálási és átnevelési, illetve gyarmatosító tevékenységekről tartalmaz utasításokat a Védelmi Minisztérium belső körei számára azzal kapcsolatban, hogyan kezeljék az általánosan elfogadott - amerikai - életstílus ellenségeinek kikiáltott személyek letartóztatását, valamint hogy lélektani hadviselés alkalmazásával hogyan legitimálják az esetet nagy nyilvánosság előtt.
A dokumentum PDF formában feltöltött változata 2010 februárjára van datálva, de csak most kezdett el terjedni az interneten. A kézikönyv háborús helyzettel számol, és paradigmaváltást jelent be a hadifoglyok kezelésének kérdésében. Az ellenséges rabok kezelésére az eddiginél intenzívebb eljárásokat ír elő. A dokumentum kifejti, hogy a lélektani hadviselés különböző módszereit, a pszichológiai függőség kialakításának eddig alkalmazott módszereit és agymosást nem csak a különösen veszélyes fogva tartottak esetében kell alkalmazni, hanem kötelezőjelleggel a rabokkal érintkezésbe kerülő teljes személyzeten.
Amerikai katonai fogolytábor, Camp Caroll
A dokumentum meghatározása szerint az "amerikai katonai börtönőrök, és a fogva tartás során három fő kategóriája esetében (civil internáltak, érintett személyzet, fogva tartott ellenséges katonák) kell alkalmazni a lélektani hadviselés és agymosás ismert módszereit, míg a gyarmatosító műveletek során a fogva tartott civilek több különböző típusát különíti el.
Az egyes fogalmakat jól körülhatárolhatóan meghatározza: a dokumentum által csak fogva tartottként említett személyek közé tartozik minden, az amerikai fegyveres erők által letartóztatott személy, de ebbe a kategóriába nem tartóznak bele a törvénysértések miatt letartóztatottak - kivéve azokon területeken, ahol az amerikai haderő megszálló erőként van jelen. Civil internáltként tartanak nyilván mindenkit, akit fegyveres konfliktus alatt fognak el, megszállás, vagy más katonai művelet alatt biztonsági, illetve védelmi okokból fogják el, vagy az épp valakit letartóztató erők ellen való fellépés miatt tartóztatják le.
"Adaptív ellenségnek számít az a személy, aki manipulálja a lakosságot, hogy az Egyesült Államok érdekeivel ellentétesen cselekedjen, aki tömeges polgári engedetlenséget szít, aki bűncselekményeket hajt végre, városi vagy más komplex terepen rejtett műveleteket hajt végre, aki törekszik anonimitása fenntartására, vagy aki rendszeresen megjelenik olyan környéken, ami a földi hadviselés szempontjából stratégiai jelentőségű."
Egyértelmű, hogy az amerikai hatóságok intenzív felkészülést folytatnak állampolgárok tömeges letartóztatására az Egyesült Államok területén belül, mivel a dokumentum egy kategóriába sorolja a harctéren és a nem harctéren történő élve-elfogásokat, és meghatároz olyan pszichológiai eljárásokat, ami egyrészt lehetővé teszi, hogy a társadalommal elfogadtassák az ilyen eseteket, másrészt hogy az elfogott személy egy teljesen más személységgel térjen vissza a társadalomba. A PSYOP tisztviselőknek adott utasítások is egyértelműek: ők a felelősek azért, hogy mindenkit átneveljenek, aki "nem kívánatos személység, aki képzett provokátor, vagy olyan politikai vezető, aki ellenállást szervez, vagy zavarokat okoz". A kézikönyv előírja a PSYOP alkalmazottaknak, hogy előzetes tevékenységtől függetlenül mindenkit politikai aktivistaként kell kezelni, aki bekerül ezekbe a létesítményekbe.
A dokumentum egyértelműen említi, hogy az amerikai fegyveresek nem csak az Egyesült Államok területén, hanem külföldön is a politikai ellenfelek letartóztatására vannak felkészítve. Az amerikai haderő minden NATO tagállamban jelen van, és ahogy a Lengyelországban nemrég kirobbant botrány esete mutatja, a kormány tudta nélkül, vagy csak szűk belső körök bevonásával illegális fogolytáborokat is működtetnek. A kormány nyugati elköteleződése miatt pedig az sem tudható, hány amerikai katonai bázis van és hány amerikai katona tartózkodik Magyarországon - de a kiszivárogatott dokumentum igazolja, hogy az amerikai katonai vezetés megszállt területként tart nyilván minden olyan országot, ahol az amerikai haderő állandó jelleggel jelen van és amiről a hivatalos kommunikációban szövetséges államként beszélnek.
Molnár István

Pál Ferenc: Magyarország nem keresztény ország

Ha azt kéri valaki, hogy bizonyítsam be Isten létét, azt válaszolom, hogy nem az a dolgom, hogy bebizonyítsam. Nem kaptam ilyen megbízatást. A küldetésünk a tanúskodásra szól. Ez nem bizonyítás vagy bebizonyítás kérdése – mondja a Mandinernek adott interjújában Pál Ferenc.
Az angyalföldi plébános-helyettes, mentálhigiénés szakember, a Semmelweis Egyetem tanára, a Millenárison tartott keddi „alkalmak” népszerű előadója úgy fogalmaz: „életünknek van egy természetes adottsága, hogy kell hozzá valamennyi bizalom. A bizalom természete pedig olyan, hogy megelőlegezek valamit, ami itt és most még nem biztos. Enélkül az élet nem működik.” 
-A városi lakosság már évtizedekkel ezelőtt átment egy olyan folyamaton, ami a tradicionális vallási kultúra megváltozása, eltűnése nyomán történt. Ez a változás most érte el a falut. Egyre kevesebb a száz évvel ezelőtt még virágzó, hagyományos faluközösség. Az a kultúra alakul át, ami száz éve még természetes módon hordozta magában a népi vallásosságot – mutat rá Pál Ferenc. –   A városban viszont, akiknek ilyen igényük van, megtalálhatják azokat az új kultúrformákat, beleértve az egyházias formákat is, amelyek segítségével megélhetik a spirituális, vallási indíttatásaikat. Úgy tűnik, vidéken most jön a hullámvölgy, és az új vallási kultúrformák ott csak ezután fognak kialakulni.  
A riporter kérdésére Pál Ferenc rámutat: ma Magyarország nem keresztény ország, mivel kisebbségben vannak a hitüket gyakorló keresztények. Persze „az, hogy ma kevesebb keresztény van, mint nem keresztény, nem jelenti azt, hogy a kultúránkban a kereszténység mint gyökér vagy mint tápláló talaj, ne volna ott. Szinte észre sem vesszük, hogy mennyire átszövi a kereszténység a kultúránkat, és hogy ettől milyen sokat kaptunk. Persze ennek a kultúrának volt árnyéka is, amit nem érdemes világosabbra festeni.”
-Identitásvesztésben van a kultúránk – szögezi le Pál Ferenc. - A ma tapasztalható zavarodottság, hogy Európa azt se tudja, merre menjen vagy mit csináljon, a gyökerek iránti tagadásból, tiszteletlenségből is fakad. Érdemes volna elfogadnunk, hogy kik a szüleink, kik a nagyszüleink, kik voltak az őseink, akkor is, ha lesz benne nehezen felvállalható is. Mindez az örökségünk része. 
Az interjúalany azt is elmondja: szerinte szükséges, hogy „a humán tudományokban is nagyobb jártasságra tegyenek szert a papok, legalább annyira, hogy adott esetben szakemberhez tudjanak küldeni valakit.”  
A népszerű előadónak nemrég jelent meg új, harmadik kötete, A Természetes spiritualitás- meghittségben Istennel. Ennek kapcsán rámutat: „ma már nincs olyan jelentős pszichológiai irányzat, ami például a neurózis tünetének tartaná a vallást. A közgondolkozásban persze még előfordul ilyen vélemény, de a tudományos világban egyértelműen túlhaladottá vált. A lélektani irodalom ma már egyre inkább arról beszél, hogy a spiritualitást el kellene ismernünk, mint az emberi személyiség másra vissza nem vezethető dimenzióját. Magyarul nem arról van szó, hogy a vallás valaminek a tünete lenne, például hogy a biztonság utáni vágyakozás miatt idealizálunk egy személyt, akit magunk fölé helyezünk, és vallásos áhítattal veszünk körül.”
Ugyanakkor „a spirituális dimenzió nem egyenlő a vallásos dimenzióval. Létezik ugyanis ’természetes spiritualitás’, ami kifejeződhet vallásos formákban vagy egyéni formákban. Emellett van Isten-központú spiritualitás és nem Isten-központú spiritualitás is.”  
A vallásosak szerint a többiek sodródnak a világgal, a többiek szerint a vallásosok hódolnak be az egyházuknak – veti fel a riporter. Pál Ferenc azt válaszolja: „egy ateista ember is tud autonóm vagy heteronóm erkölcsiséggel rendelkezni és egy vallásos is. Ez nem vallásosság kérdése, vallásosak és nem vallásosak közt is találunk ilyen és olyan embereket is. Ha valakiket érdemes összehasonlítani, akkor az az autonóm erkölcsiségű keresztény és az autonóm erkölcsiségű ateista.”
Pál Ferenc új kötetében óv a „spirituális hedonizmustól”, és ennek kapcsán a kötött vallási formák nyújtotta szabadságot hangsúlyozza: „ha árad egy folyó és nincs biztos gátja, akkor valószínű, hogy ki fog önteni. A spirituális erőknek is szükséges, hogy mederbe tudjanak terelődni.” 

Magyar Kurír
Amikor az orosz titkosrendőrség rajtaütött egy keresztyén összejövetelen, a vezető tiszt minden jelenlevőnek a nevét följegyezte. Aztán megmondta, hogy majd számítsanak beidézésükre. Erre az egyik idős hivő így szólt: “Egy nevet nem írtál föl.” A tiszt végignézte a listát, és úgy találta, hogy minden jelenlevőt följegyzett. Megkérdezte, hogy kinek a neve nincs a listán. Az idős keresztyén így szólt: “Az Úr Jézus Krisztus neve!”

"Vasárnap a görög nép büntetni fog" - Bizonytalanok az IMF-párti politikusok

Vasárnap tartják Görögországban az előrehozott országgyűlési választásokat. A görög média már forrong, és az sem javítja a hangulatot, hogy az elmúlt két hétben az újabb felmérések, közvélemény-kutatások eredményeit nem engedték nyilvánosságra hozni. A nagyobb napilapok, online hírportálok a nagyobb városokban a járókelőket kérdezve próbálják ellensúlyozni a dolgot. Ez azonban csak még nagyobb feszültséget gerjeszt, mert az így összeálló kép azt mutatja, hogy az emberek bár elmennek szavazni, teljesen mindegy nekik kire adják le a szavazatot, mindösszesen annyi a lényeg, hogy kis párt legyen és ellenezze a hitelfelvételt, az újabb megszorításokat.
Az elmúlt hónapokban több közvélemény-kutatás eredménye is napvilágot látott a legkülönbözőbb eredményekkel, ami jól láthatóvá teszi, hogy még az eredmények torzításával is próbálják befolyásolni a szavazók pártpreferenciáit. Ezek az eredmények annyiban megegyeznek, hogy a nagyobb pártok mind rengeteget veszítettek a népszerűségükből, volt azonban olyan statisztika is, ami szerint a most a parlamentben jelen lévő összes párt együttes koalíciója sem tudna kormányt alakítani a választások után.
A legárulkodóbb elem a vezető politikusok nyilatkozatai, melyek szerint ők mindent megtettek amit lehetett, de vasárnap a választók elfojtott dühe könnyen politikai káoszba sodorhatja az országot és megrengetheti az egész eurozónát. A PASOK vezető embere, Evangelos Venizelosz szerint vasárnap a görög nép nem csak büntetni fog, de a választások egyben azt is eldöntik, hogy Görögország elhagyja-e az eurózónát. Antonisz Szamarasz, az Új Demokrácia párt vezetője már többször kihangsúlyozta: ha a megválasztott pártok nem szavazzák meg az IMF által a hitel feltételül szabott megszorításokat, Görögország elhagyja az eurozónát, ami azonnal nyomás alá helyezi az olyan perifériaállamok gazdaságait, mint Olaszország és Spanyolország.
Az utóbbi hetek közvélemény-kutatásainak legutóbb nyilvánosságra hozott eredményei többnyire 8-10 parlamenti párttal számolnak, és többnyire egy olyan állapotot vetítenek előre, amiben a jelenlegi nagy pártok egyik pillanatról a másikra jelentéktelen, kis párttá válnak. Mióta nem engedik nyilvánosságra hozni az eredményeket, több közvélemény-kutató cég is bejelentette, hogy "a választások könnyen meglepetéseket okozhatnak". Venizelosz nyilván tisztában van az ilyen felmérések eredményeivel, mert nemrég szinte könyörögve fordult a választókhoz, hogy "ne engedjék azokat a neonácikat bejutni a parlamentbe". (feltehetőleg az Arany Hajnalra gondolt, mivel a többi kis pártot többnyire a nagy pártokból kilépő vagy kizárt politikusok hozták létre)
Több görög hírportál szerint nem az a kérdés, hogy Szamarasz és Venizelosz hogyan fog elég támogatót szerezni a kormánykoalíció létrehozásához, hanem hogy az IMF-párti szerveződések a választások után létre tudnak-e hozni egy akkora koalíciót, ami lehetővé teszi, hogy a hitelt ellenző kis pártok véleményét ne vegyék figyelembe. Ez a tendencia is jól mutatja, hogy ma a görög politikai párbeszéd legfőbb témája az IMF-hitelhez (és az eurozónához) való viszonyulás. Ilian Nikolakopulosz, egy 10 választást megélt közvélemény-kutató cég vezetője szerint ez az eddigi legbonyolultabb választás lesz és képtelenség előre jelezni az eredményeket, ugyanis a választók a szavazás előtt pár nappal még mindig bizonytalanok.
Molnár István