1992. december 26., szombat

San Martino 92.12.25

(San Martino 92.12.25)
Dicsőség Istennek és béke mindeteknek!
Gyermekeim, íme itt van Jézus,
Fény, amely sosem alszik ki,
egyetlen Út, végső Út, hogy az Atya keblére jussatok.
Fogadjátok be az Ő szeretetének mértékét,
amely mérték nélküli szeretet!
A mennyek országa most már a tiétek, ami Isten
irántatok való jóindulatának és gyengédségének a titka.
Bár ámulattal töltené el a szíveket ez az esemény,
és magával sodorná ennek az eseménynek a bejelentése
a szíveket, akiket a gyűlölet összezavar.
Az egész világ ismerje el Jézust, Isten Fiát,
a világ Üdvözítőjét, és ezen a Szent napon
fogadja be az igazi békét!
Áldásom adom rátok. Jézus megáld benneteket!

1992. július 23., csütörtök

San Martino

(San Martino 92.7.8)
Áldjuk és dicsőítsük az Atyát!
Gyermekeim, minden óhajom megvalósulhat
alázatotokon keresztül,
Isten népének alázatán keresztül.
A családok az imával
és az alázattal fognak megmenekülni.
Minden ember megalázódva találja meg az üdvösséget.
Az egész világ az alázat aktusával lesz megmentve.
Hallgassatok rám, drága gyermekeim!
Megáldalak mindnyájatokat!

(San Martino 92.7.22)
Áldjuk az Atyát!
Gyermekeim, az alázatos és bűnbánó szívekre
fordítja Isten az Ő tekintetét.
Igyekezzetek, hogy leromboljátok
a szívetek mélyén fészkelő gőgöt,
és engedjétek, hogy Jézus szeretete átöleljen titeket.
Az Ő fénye általatok is borítsa be az egész világot,
hogy így a föld is, akár az ég,
telve legyen Isten dicsőségével.
Megáldalak titeket!

1992. március 4., szerda

San Martino 92.3.4

(San Martino 92.3.4)
Imádkozzunk együtt!
Gyermekeim, ma mindnyájatokhoz intézem
megújított kérésemet: növeljétek imádságotokat,
bűnbánó tetteiteket, az önmegtagadást,
üdvösségetekre és sok testvéretek üdvösségére!
Növekedjetek az engedelmes szeretetben
az Atya akarata iránt! Arra hívlak benneteket,
hogy tisztítsátok meg a Szentlélek templomát,
ami a ti testetek. Cselekedjetek, hogy újra
helyreálljon bennetek az ártatlanság szépsége,
hogy Jézus szépsége megmutatkozzon bennetek!
Gyermekeim, ne vesztegessétek el ezt a kedvező időt!
Szólítsatok fel mindenkit a bűnbánatra!
Én nem hagylak el benneteket!
Megáldalak mindnyájatokat!