2012. augusztus 31., péntek

Politika, hazugság, igazság

Politika
A politika egy olyan lóverseny, ahol egyetlen tulajdonos különböző lovaira tehetsz. Mindegy hogy a versenyt melyik nyeri meg, a valódi haszon nem a tiéd lesz. A lottóhoz is hasonlatos, ahol mindenki fizet, elviheted a főnyereményt is ha elég szerencsés vagy, de a masszív nyereség soha nem lehet a tiéd. Mindkét esetben viszont a TE munkád gyümölcsét adod át önként és dalolva mások kezébe. Aztán pedig lázongsz ellenük, mint a ma született bárány, aki semmiről sem tehet. Ébredj tudatára, hogy semmilyen rendszer, eszme sem létezhet, ha te nem támogatod azt tudatos vagy tudattalan döntéseiddel. Tudnod kell, hogy a vámpírokat TE magad tartod életben. Naponta jársz az ingyen véradásra-vérvételre. Változást akarsz, de a saját téves gondolkodásmódod képtelen vagy meglátni, és megváltoztatni. Nem tetszik a rendszer, mely a fejedre nőtt és elszívja véred és életerődet? Kicsinek, tehetetlennek érzed magad mert elhitették veled – s TE készséggel elhitted – hogy az okosok, az erő-szak-emberek majd mindent megoldanak helyetted?
Hazugság
A hamisság – a pusztulás és halál kultúrája, rendszere – nem létezhetne, ha a hazugság nem lelne befogadókra, és minden ember az igazságban élne. Hol van tehát mindennek a gyökere? Hol kezdődik az a hazugság, amiből minden romlottság, minden pusztító tévedés, eszme, dogma, tévhit kifejlődhet? Fejezd be a hazudozást, és nézz magaddal szembe. A sok apró pici hazugság itt van bennünk emberekben. Az óceán is cseppekből áll össze. A hazugságot mi teremtjük, vagy fogadjuk be és éltetjük gondolatainkban, szavainkban és tetteinkben. Ha magadnak hazudsz, hazudsz mindenkinek. Ha mindenkinek hazudsz teremtésed műve a hazugság visszaér hozzád. Ez a forrás törvénye, minden teremtmény visszajut a teremtőjéhez. Hozd hát meg életed legbátrabb döntését. Hagyd abba a hazudozást magaddal szemben, légy kíméletlenül őszinte. Képzeld el, hogy egy beteg embernek ha téves diagnózist adnak, vajon felépülhet-e? A hazugság hasonlatos a folyamatos félrediagnosztizálásához az embernek. Minél több a téves diagnózis, annál kisebb az esély a valódi gyógyulásra, felépülésre. Szembe kell néznünk önmagunkkal, és ez igen fájdalmas lehet. Igen, de ha nem húzom ki a szeget a sebből, ha nem szedem ki a tövist magamból, akkor a következmény pusztító, halálos lesz. Hazudhatok tovább önmagamnak, hogy nincs szeg a talpamban, nincs tövis az ujjamban, nem fáj semmim sem, mert közben a seb egyre csak fertőzik, gennyed és lüktet. Ha nem hozod meg a merész döntést, hogy szembenézz az igazsággal, akkor ne feledd, mindig egy ilyen sebet fertőzöl el. A sok hazugság a végén így pusztítja a el a gazdatestet. Mindenkit elpusztít, aki élteti, aki tudatosan vagy tudatlanul a részévé válik. Igazságos társadalomra vágysz, amikor beteg a társadalom alapsejtje az EGY-ÉN? Hazugságból nem lehet csak még nagyobb hazugságot építeni. A hazugság a halált hozza, az igazság az életet.
Igazság
Húzd ki a tövist, húzd ki a szeget. Tisztítsd ki a sebet, engedd gyógyulni a heget. Az Igazság az EGYetlen GYÓGY-SZER ami meggyógyít mindent. Az igazság nem lehet mások hazugságának vagy igazmondásának a függvénye. Az Igazság nem más mint az ÉLET törvényeinek a felismerése, megismerése. Az ÉLET Törvénye örök, igazságos, pártatlan alkotmánya a LÉTnek. Ha képes vagy megérteni őket, Utad a Teremtés útján vezet. Ha nem, vagy nem is akarod ezt, akkor a pusztulás autósztrádáján rohanhatsz a végzetedbe. Mindkét esetben, az ítéletet TE MAGad hozod meg. Mindkét döntés egy megtapasztalás lesz. Léted része. Neked kell döntened, melyik út az amely ÉLŐ Békéhez, Összhanghoz, Boldogsághoz és Bőséghez vezet.
Az Igazság = Élet. Az Út Benned vezet.

Szeretettel: Morgó Sapiens

2012. augusztus 30., csütörtök

Háromfős élettársi közösséget ismertek el Brazíliában

Először ismerte el három fő stabil „élettársi közösségét" egy brazil közjegyző, aki szerint semmilyen törvényes akadálya nincs az ilyen típusú élettársi kapcsolatnak.
-Az én feladatom nem az, hogy megítéljem, a helyzet elfogadható-e, vagy sem. A feladatom rögzíteni a létező helyzetet – mondta a francia hírügynökségnek Claudia do Nascimento Domingues közjegyző a Sao Paulótól 430 kilométerre fekvő Tupában.

A közjegyző által kiállított okmány két nő és egy férfi „egyidejű, többszörös érzelmi közösségéről” szól. A közjegyző kifejtette: a két nő és a férfi „elég régóta él együtt, és közösen fizetik a számlákat”. A trió azért választotta őt, mert „a többszörös intim kapcsolatról” írta doktori disszertációját.

-A bíróságokkal, a biztosítótársaságokkal, illetve más intézményekkel is el akarják ismertetni hivatalosan a kapcsolatukat, de Brazíliában, mint az országok többségében, a bíróságé a döntő szó – hangsúlyozta Domingues asszony. „Most van egy olyan okmányuk, amely szerint családként élnek, hogy együtt harcolhassanak a jogaikért, biztosítást köthessenek, de nem tudom, a brazil bírók hogyan állnak majd a kérdéshez" – tette hozzá. „Ez valami új dolog, de nem tettem volna meg, ha a törvény egyértelműen kizárná” – jegyezte meg a közjegyző.

Nelson Sussumi Sao Pauló-i ügyvéd, családjogi szakértő szerint bejegyzett élettársi közösségről van szó, nem pedig jogi érvényű házasságkötésről. Megkötötték ezt a szerződést, ebben semmi törvénytelen nincs – mondta.

María Berenice Dias, a Brazil Családügyi Intézet alelnöke a helyi sajtóban úgy foglalt állást, hogy „tiszteletben kell tartani a kapcsolatok magánjellegét, és meg kell tanulni plurális társadalomban élni, elismerve a különböző vágyakat”.
Vallási csoportok máris elítélték a háromtagú élettársi közösséget. A háromfős élettársi közösség a házasság hagyományos, természetjogi, katolikus felfogása szerint is abszurd és ellentétes az ember természetével.
MTI/Magyar Kurír

Etnikai átrendeződés hazánkban...

A cigány népesség száma egy 1941-ben készült népszámlálás szerint 27 ezer fő volt. 1949-ben 37 ezer, 1960-ban pedig 56 ezer cigányt regisztráltak a népszámlálásokon. Ezeket a számokat több okból kifolyólag nem fogadhatjuk el hiteles adatnak, de ha mégis így teszünk, azt az összefüggést megállapíthatjuk, hogy a cigány lakosság 19 év alatt megduplázódott Magyarországon. Ezek az arányok némi rálátást nyújtanak a cigányság szaporaságára, de a valós adatok soha nem látnak napvilágot, mivel azok nyilvánosságra jutása a mindenkori hatalom érdekeivel ellentétes. Az 1990-ben végzett népszámlálás eredményei alapján akkor 142 ezerre volt tehető a magyarországi cigány lakosság száma. A KSH 2001-es népszámlálásának eredményei is 190 ezres cigány lakosságot említenek.
A cigánysággal foglalkozó szociológiai kutatások általában jóval nagyobb népességszámot közölnek, mint a hivatalos statisztika. (Ennek okairól a későbbiekben) A Kemény István által végzett kutatások alapján rengeteg becslést végeztek már, ezek többnyire 450 ezerre teszik a magyarországi cigány lakosság számát a 90’-es évek elején, ami 45%-os növekedés az 1971-ben mért 320 ezerhez képest. Az ekkor mért növekedés alapján szintén elmondható (nagy vonalakban), hogy a cigány lakosság létszáma generációnként duplázódik. 1993 végén az Egységes Lakossági Adatfelvételi Rendszer keretében végzet felméréseket követően a KSH 393 715 főben állapította meg a cigányság lélekszámát.
A ’70-es évek óta elvégzett szociológiai kutatások többnyire 3,2-3,5 közé teszik a cigányság termékenységi rátáját, vagyis egy átlagos cigány család esetében a három gyermek az alsó határ, de minden második esetben (3,5) négy gyermek van a családban. Ez alapján szintén kijelenthetjük, hogy a cigányság száma generációnként duplázódik, hiszen a cigányság esetében egy generáció rövidebb időszakot jelent, mint a magyarság esetében. A magyar lakosság körében az első gyermek vállalásakor jellemző átlagos életkor 29,3 év. A cigány lakosság gyermekvállalási hajlandóságáról nincsenek ilyen pontos adatok, de miközben a KSH az adatfelvétel során 15 éves cigányok kapcsán még gyermekről beszél, nem ritka a szülés 13-15 éves lányok esetében. Hogy a cigányság lélekszáma generációnként megduplázódik, az a gyakorlatban annyit jelent, hogy ami a magyarság számára egy generáció, mire egy magyar nő egyáltalán elgondolkozik a gyermekvállaláson, annyi idő alatt a cigány nőnek már 2 gyereke van.
A KSH utoljára 2001-ben kérdezhetett rá a származásra, azt követően államilag letiltották a faji viszonyok alakulásának további figyelemmel kísérését. Ez annak tudható be, hogy a hatalom szembesült azzal az időzített bombával, ami a Magyarországra betelepülő zsidóság számára fennálló magyarkérdést minden külső beavatkozás nélkül megoldja. Az elmúlt tíz évben a cigány lakosság számáról aligha látott napvilágot hiteles (nagyságrendű) adat, leszámítva azon cigány „értelmiségiek” mondatait, akik másfél-kétmilliós cigányságról beszélnek. Ha a cigány lakosság száma generációnként duplázódik, akkor pedig a 90’-es évek elején mért 450 ezres cigányság 2008 környékére átlépte az egymilliót.
A KSH 2001-es adatai alapján a cigányság és a magyarság korfája közt is éles eltérés mutatkozik. A magyarországi cigányság mintegy 85%-a biológiailag gyermekvállalásra alkalmas korú, a magyar lakosság esetében ez 66,7%. A rendszerváltás óta a magyar lakosság esetében a születések száma közel megfeleződött, a cigányság esetében pedig megduplázódott! Ez két dolgot jelenthet: vagy a cigány nők dupla annyi gyermeket vállalnak, mint egy generációval ezelőtt, vagy azt, hogy egy generáció alatt a cigányság száma megduplázódott. Miközben az országban „dúl a rasszizmus”, közben két nagy gazdasági válság is volt, ami a cigányság termékenységi mutatójára láthatóan nem volt hatással. 2008-ra a cigányság lélekszáma átlépte az egymilliót, ami a szaporasági mutatók alapján a 2020-as évek elejére kétmilliós, a 2030-as évek végére négymilliós cigány lakosságot jelentene Magyarországon.
A cigányság korfája 2001-ben olyan mértékű népességrobbanást vetített előre, ami a hatalmat arra ösztökélte, hogy törvényileg tiltsa a faji viszonyok nyilvántartását és az ezzel kapcsolatos kutatásokat. A magyarság korfája azonban a lakosság gyors megfogyatkozását vetítette (és vetíti) előre.
A demográfiai előrejelzések hazudnak, mert a népesség fogyását ellensúlyozza a bevándorlók tömege, és a cigányság szaporasága statisztikailag ellensúlyozza a magyarság megfogyatkozását, ami azt eredményezi, hogy az összlakosság nem fog nagymértékben megfogyatkozni. Ugyanis azt, hogy egy népesség mennyire szapora, nem az összlakosság száma határozza meg, hanem a szülésre alkalmas nők, a potenciális anyák összlakossághoz viszonyított aránya. A magyarság esetében jelenleg a 18 és 49 közötti nők száma 2.201.459, de nem ez, ami meghatározó. A biológiai értelemben legtermékenyebb korban lévő nők (16-27) száma jelenleg mintegy 730 ezer. A most 6-17 éves lányok száma alapján ez tíz év múlva már csak 585 ezer, ami közel 20%-os csökkenés.
A KSH a bevándorlási adatokat is hozzáadja az összlakosság korfájához, ami a probléma élét nagymértékben tompítja, arról nem is beszélve, hogy az összlakossághoz mérten a cigányság most 12,5%-os kisebbséget jelent. Az országban 2010-ben mintegy 200 ezer bevándorlót tartottak nyilván, azóta pedig újabb 200 ezer idegen kapott magyar állampolgárságot úgy, hogy az névváltoztatással járt, vagyis feltehetőleg nem külhoni magyarról van szó. A magyarországi zsidóság lélekszámát pedig 80-200 ezer közé tették a kettős állampolgárság engedélyezése előtt (szerintünk jóval több, de ez más kérdés). Ez így összességében azt jelenti, hogy 800 ezer potenciális anyából 150 ezer nem magyar.
A ’90-es évek elején (ameddig a rendszerváltást követően rendet nem tettek ezen a téren) a születési adatok nyilvántartásából tudható volt, hogy az élveszületések felét cigányok tették ki. Alig néhány éve nagy vihart kavart, mikor nyilvánosságot kapott néhány becslés, miszerint az iskolarendszerbe belépő diákok fele már cigány. Ezt az arányt a többség gondolkodás nélkül túlzásnak nevezi, pedig a számok önmagukért beszélnek. A magyarországi összlakosságon belül átlagosan 23% a gyermekvállalásra alkalmas korban lévő nők aránya. A cigányságnál ez meghaladja a 40%-ot, ami azt jelenti, hogy a cigány lakosságon belül most van közel 500 ezer potenciális anya. Miközben a magyar összlakosságnak négyszer ennyi – de ebből le kell vonni a félmillió cigány nőt, majd végiggondolni, hogy miközben a cigányságon belül csak harmadannyi termékeny korban lévő nő van, háromszor annyi gyermeket vállalnak, mint az átlag magyar. Máris ott tartunk, hogy a születések felét a cigányok teszik ki.
Csakhogy az összlakosság nem a magyar lakosságot jelenti, hanem a magyar lakosságot és a zsidókat, és a bevándorlókat – vagyis a cigány lakosságon belül gyakorlatilag több potenciális anya van, mint amennyivel a magyarság bír.
Tíz év múlva – (a KSH adatai alapján) lesz ebben az országban 2.131.724 gyermekvállalásra alkalmas korban lévő nő. Ha a cigány lakosság száma az eddigi ütemben növekszik és növekedni fog, 2030-ra minden második 50 alatti nő cigány lesz – háromszor, négyszer akkora gyermekvállalási hajlandósággal, mint a magyarok esetében...
Molnár István

Böjte Csaba: Mit jelent a szaktudás?

Ma mindenki mindenhez ért, mind a vadgalamb reggeltől estig mindenki egyet fúj: Tudom... tudom.. tudom! Lám, egy mezőgazdasági mérnök, ki ezt jól megtanulta egy kis faluban, hol ő a polgármester, a közmunka progra
mban, nekiáll 11 hajléktalan csövessel dolgozni, és a földből ennyi csodaszép paradicsom nő ki a keze alatt.

Szakismeret!! Szaktudás!! Mesterségbeli tudás hiánya miatt nem éri meg másnak paradicsomot termeszteni. Ha nem értesz a szakmádhoz, ha bunkó vagy akkor neked nem terem a föld, nem szaporodik a jószág, nem eladható a bútor, a cipő, semmi ami a kezed alól kikerül.

Értesz a gyerekekhez? Ha nem vagy jó nevelő akkor szidhatod a gyerekeket, mondhatod, hogy a "mai generáció ilyen, meg amolyan, talán még igazad is van, de kit érdekel?!" Alázatosan magadba kellene nézzél!

A fociban ez egyszerűbb, mivel ha egy játékos nem tud pontot szerezni akkor nekiáll edzeni, fizikai erőnléttel és szakmai tudással is képzi magát mert tudja, hogy a gól csak munkából lesz.

Ne másban keressük a hibát, magunkat formáljuk, neveljük, alakítsuk olyanná, hogy a sáros föld körülöttünk "paradicsommá" váljon!!

szeretettel, cs.t.

2012. augusztus 29., szerda

Kadarkúti Égi Üzenetek 157. Szentlélek: A megszentelő kegyelem állapota

ÉGI ÜZENETEK
2012-08-28
Szentlélek: A megszentelő kegyelem állapota
Szentlélek: Drága Gyermekeim! Az előző hetekben a bűnös ember megigazulásáról volt szó, mely a megszentelő kegyelem állapotát adja az embernek. Ma a megszentelő kegyelemnek erről az állapotáról szeretnék beszélni nektek.
A kegyelem, amint már tudjátok, Isten természetfeletti ajándéka. Az embereknél a kegyelem nem egyforma, hanem személyenként más és más. A kegyelmeket Én, a Szentlélek Isten osztom ki, de nem ugyanazt és nem ugyanannyit kap mindenki. Az egyik többet, a másik kevesebbet kap, az egyik nagyobb kegyelmet, a másik kisebbet. Közvetlen közeletekből mondok erre példákat. Vannak közületek olyanok, akik a nagy buzgóság kegyelmét kapták meg. Minden szabadidejüket imádkozással töltik, rengeteg rózsafüzért, litániát elmondanak felajánlásokkal bevezetve, és így sok-sok lelket mentenek a kárhozattól. Vannak, akik az áldozatosság kegyelmét nyerték el. Képesek kemény böjtöket, virrasztásokat végezni, fáradhatatlanul zarándokolnak, aszketikus életet élnek, minden élvezeti dologról lemondanak, folyton térden állva, kitárt kézzel imádkoznak, és mindezt felajánlják nemes célokra, lélekmentésre. Olyan is van köztetek, aki nagyon sokat apostolkodik. Hitetlen, közömbös környezetében is bátran beszél Istenről, a túlvilágról, a szentségekről, hogy így mentse nekünk a pokol felé haladókat. Akad olyan is ebben a közösségben, aki az együttérző szeretet kegyelmét hasznosítja, és minden bajban lévő, szomorú, bánatos, megszállt felebarátját vigasztalja, bátorítja. Más azon fáradozik, hogy a tanítás kegyelmével közelebb vigye társait Istenhez, a hittel kapcsolatos ismeretekben. De vannak az itt ülők közül néhányan, akik az Én különleges ajándékaimból kaptak, pl. nyelveken beszélés, benső szó, látás, hallás kegyelmét. A kegyelemre nemcsak az jellemző, hogy személyenként különböző, hanem az is, hogy növekszik.
A szentségek vételével és a jócselekedetek gyakorlásával nő bennetek a kegyelem. Ha nem növekedne a kegyelem, akkor nem lennének fokozatai a lelki életnek, nem lenne tökéletességre törekvés. Egy példát mondok erre a növekedésre. Nem akarom megnevezni, mert ráismertek, de egyik lányom élte a maga, Istentől eltávolodott, közömbös életét. Már középkorú, a munkában kitartó, szorgalmas, barátságos nő. Volt néhány szerencsétlenül sikerült házasságon kívüli párkapcsolata. Ezek sok lelki szenvedést okoztak neki. De évek óta már egy rendes, jószívű párra lelt. Együtt éltek Isten és hit nélkül. Mennyei Atyátok ezt a gyermekét is üdvözíteni akarta. Egy egészen különös kegyelmet talált ki neki: megengedte a gonosznak, hogy ijesztegesse zörejekkel, rémálmokkal. Félelmében egy mélyen vallásos ismerőséhez fordult, aki szabadító imát javasolt neki, és kapcsolatuk egyházi rendezését. Miután megtörtént a templomi esküvő, eltűnt a gonosz zaklatása, az Én engedelmes gyermekem a Tízparancsolat szerint él. Egy vasárnapi szentmisét se hagy ki, rendszeresen magához veszi a szentségeket, gyónik, áldozik. Egy imaközösségbe jár, ahol megtanulta a rózsafüzéreket. Látjátok, Gyermekeim? Így növekszik a kezdeti kegyelem. Először csak hisz az ember, majd elhagyja a bűnöket, és áldozatos jócselekedeteket végez.
Vigyázzatok, engesztelő Gyermekeim, mert a megszentelő kegyelem állapotát el is lehet veszíteni! Egyetlen halálos bűn is elég hozzá. A bűn és kegyelem olyan ellentétek, melyek nem férnek meg egymás mellett. A bocsánatos bűnök nem kisebbítik a kegyelmet, de szabadulni kell tőlük, mert veszélyesek: kioltják az emberből a bűntől való félelmet, erősítik a rendetlen vágyakat, távolítanak Istentől és előbb utóbb halálos bűnbe torkolnak. Ó, Gyermekeim! Milyen nagy vigasztalás számotokra, hogy ha úgy adódik, hogy egy halálos bűn miatt kiestek a kegyelemből, azt újra el lehet nyerni. Ugyanis Jézus Krisztus az Ő nagy irgalmában megalapította nektek a bűnbánat szentségét, a szentgyónást. A feloldozásban visszakapjátok a megszentelő kegyelmet. Isten nem akarja elveszíteni a lelketeket, ezért mindig újra és újra megbocsát. Ez viszont nem jelenti azt, hogy bátran vétkezzetek. Kövessétek figyelemmel a következő esetet!
Két idős férfi, akik ott szoktak lenni a vasárnapi szentmisén, Laci és Zoli egyik nap az ABC-ből jövet-menet összetalálkoztak. Laci így szól: -Láttad a papot? Most jött ki a kocsmából. A vasárnapi perselypénzt itta el.
-Na de Lacikám, honnan tudod ezt? –Csak úgy gondoltam. – Tudom amit most tettél, az rágalmazás. Tegnap áldoztál. – Mit számít –mondja Zoli, majd meggyónom. Ez a laza értelmezés önmagában is halálos bűn, hogy „majd meggyónom”.
Ez Szentlélek elleni bűn. Soha ne bizakodj vakmerően, hogy Isten úgyis megbocsát, bármit elkövethetünk. Isten irgalmas jósága inkább Istenfélelmet keltsen bennetek, féljetek a bűn elkövetésétől és bánjátok, hogy megbántottátok Őt. A szentgyónás lehetősége inkább reményt keltsen bennetek, hogy nem a bűné az utolsó szó, hanem az Istené.
Drága Kicsinyeim! Jézus Krisztus és Mennyei Édesanyátok választottjaikkal most már azt üzenik nektek, engesztelőknek, hogy nem elég havonta gyónni, hanem ha lehetséges, hetente. Erre azért van szükségetek, mert gyengék és gyarlók vagytok. Minduntalan elestek. Foltokat ejtetek a megszentelő kegyelem fehér ruhájára. Elég egy kárörvendő összemosolygás valaki felett, és már ott a bocsánatos bűn. Elég, ha megjegyzitek, hogy X testvér miért nem jár velünk együtt a hétköznapi szentmisékre, hiszen ráér - és már kész az ítélkezés. Elég visszamondani egy testvérednek, hogy milyen rosszat mondott róla Y, és már ott van a lelkeden még egy ítélkezés. Ilyen könnyen megy ez. Soha ne hidd Gyermekem, hogy nincs bűnöd, mert csak mi, a Szentháromság látunk bele a lelkedbe. Soha ne úgy gyónj, hogy felsorolod a bűnöket és hozzáteszed: nincs több bűnöm. Így mondd inkább: Nem emlékszem másra.
Azért is kell hetente gyónni, mert most már nagyon közel van az Én eljövetelem, a Szentlélek kiáradása, a Nagy Figyelmeztetés. Tudatosan készüljetek rá, hogy a lehető legtisztább lélekkel fogadhassátok. Boldog lesz, aki éppen a Figyelmeztetés előtti percekben gyónt, mert az hófehér lélekkel várhat Engem és nem kell félnie semmitől.
Igyekezzetek úgy élni, hogy ne legyen sosem halálos bűnötök, hogy mindig a megszentelő kegyelemben maradjatok. És ha van is bocsánatos bűnötök, igyekezzetek minél hamarabb megszabadulni tőle.
Drága Engesztelő Gyermekeim! Mint minden alkalommal most is itt vagyunk előttetek Mi, a Szentháromság Személyei és Mennyei Édesanyátok. Mivel ma a kegyelemről volt szó, ezért ajándékokkal halmozunk el benneteket.
A Mennyei Atya és Jézus Krisztus odamennek mindenki elé. Jézus tart egy kelyhet az Ő szent Vérével. Mellette az Atya kezében egy pecsétnyomó van. Belemártja a Szent Vérbe, és homlokotokra nyomja az Élő Isten piros Pecsétjét, azt, amit az ír látnoknő üzenetében szavaival és lélekben megadott nektek. Közben így szól hozzátok: Fogadjátok védelmem isteni pecsétjét, mellyel megvédelek benneteket és szeretteiteket a megpróbáltatások alatt minden külső és belső ellenségtől.
Most pedig az Úr Jézus következik. Szent Vére kelyhét a Mennyei Atya kezébe helyezi. Előveszi kebléből töviskoronás, szeretettől lángoló Szent Szívét és szeretetlángjából a ti kicsi pislákoló szívetekbe egy fényes sugarat küld, az ellenségszeretet kegyelmét. Közben ezt mondja nektek: Már most is szükségetek van erre az ajándékra, mert rosszakaróitok a hátatok mögött és a szemetekbe csúfolnak, szidalmaznak, rágalmaznak benneteket. Soha ne őket ítéljétek el, amiért rosszak hozzátok, hanem a gonoszt, aki erre használja őket. Inkább imádkozzatok megtérésükért. A keresztényüldözéskor még inkább szükség lesz az ellenségszeretetre.
Ezután Én, a Szentlélek Isten megyek körbe köztetek és Engem is Jézus kísér. Hozza magával szent Vérének kelyhét. Én belenyúlok e Vérbe, és mindkét szemetekre keresztet rajzolok vele, mellyel megadom a tisztánlátás kegyelmét. Ez nagy kincs lesz számotokra a Nagy Figyelmezetés után, mikor kezdődik a szétválasztódás, hogy hová álltok: a csaló Antikrisztus és emberei mellé, vagy az igazi Megváltótok, Jézus Krisztus mellé. E kegyelem fényénél tisztán fogtok látni, és tétovázás nélkül felismeritek a jó oldalt.
Végül a Szűzanya áll elétek karjára fűzve sok rózsafüzér. Ezeknek minden szeme fehér kicsi virágokból áll, és minden szem közepén Jézus szent piros vére csillog. Ha ezután rózsafüzért imádkoztok, mindig arra hullik Jézus szent Vére, akiért felajánljátok.
Drága, hűséges Engesztelőim! Búcsúzom tőletek, köszönöm figyelmeteket és nagy szeretettel megáldalak benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

2012. augusztus 28., kedd

Az új tömegpusztító-fegyver: tüsszentsd tovább az influenzát

Az Egyesült Királyság lesz az első olyan ország, ahol a szezonális influenzaoltást az állami oktatásban résztvevő valamennyi gyereknek felajánlják. Az orron át, egy spray segítéségével beadott, az Egyesült Királyságban Fluenz, az USA-ban FluMist néven árusított és az AstraZeneca által gyártott vakcinát, 9 millió iskolás kaphatja meg. Az oltásnak ez a formája már 10 éve van használatban az Egyesült Államokban, de ez a mostani az eddigi legnagyobb megrendelés az USA-n kívül, ami komoly lépést jelent a szájon át továbbadható mérgek globális terjesztésében.
A FluMist nazális spray élő influenza vírust tartalmaz és beadást követően 28 napon át képes szaporodni az orrban, amely idő alatt az immunrendszert is gyengíti. (Fontos tudni, hogy Magyarországon NEM ÉLŐ, hanem ELÖLT vírussal immunzálják az embereket, a magyar vakcinában lévő elpusztított vírusok már nem képesek szaporodni a szervezetben.) Lehetséges, hogy a tüsszentést szánják a legújabb tömegpusztító fegyvernek, amivel könnyűszerrel megfertőzhetik az egész lakosságot? Mivel a vakcinát az új világrend egyik gyógyszeripari pszichopatájának márkaneve alatt értékesítik, nehéz félresöpörni a gondolatot, hogy a kampány egyik rejtett szándéka a globális lakosság csökkentése lehet.
A fővonalas média azzal magyarázza az eljárást, hogy a gyerekek nem olyan fertőzőek, miközben nagyon is tisztában vannak vele, hogy közvetlen környezetükben bárki megkaphatja a betegséget egy egyszerű tüsszentésen keresztül. Látott már valaki tüsszentést lassított felvételen? Nemcsak a mennyiség döbbenetes, de a távolság is, amit a kitüsszentett cseppek megtesznek. Milyen pusztítást végezhet néhány taknyos zsepi vagy eltévedt pufók ujjacska egy óvodában! Szükséges-e további példákat felhozni az influenzavírusokkal teli orr vagy tüsszentés veszélyeire?
160 km/órás sebességgel indulva egy kisgyerek orrából, aki még nem tudja rendesen használni a kezét, a cseppek akár 4 méter távolságra is eljuttathatják az élő influenza vírusokat. Az élő vírus a FluMist nazális vakcinával beoltott emberek 79% százalékánál aktív marad az oltást követően, akár 28 napon át. Az Országos Egészségügyi Intézet Orvosi Könyvtára szerint az öt éven keresztül végzett klinikai vizsgálatok a következőket mutatták:
„Az alanyok 79% százalékánál volt észlelhető élő vírus a levett mintákban, azonban 6-23 hónapos kisgyermekek esetében ez az arány magasabb, 89%, míg a 24-59 hónapos korosztálynál 69% volt.”
A számokat vizsgálva az ember rájön, hogy a média beszámolói nem voltak egészen őszinték, az orron át beadott vakcinák valós veszélyeit illetően. A Fertőzéslétrehozó és Terjesztő Központ (értsd Járványügyi Központ, rövidítve CDC) statisztikái egyáltalán nem tükrözik a klinikai vizsgálatok eredményeit. A CDC a következőket mondja:
„A klinikai vizsgálatok során a vakcinákban lévő vírus kevés esetben terjedt át az alany környezetében lévő személyekre. A vakcinákban lévő vírussal való megfertőződés becsült veszélye, miután valaki közeli kapcsolatba került a beoltott személlyel, a nazális spray esetében alacsony (0,6%-2,4%).”
Az „élő vírus” szemüvegén át vizsgálva a CDC oldalán feltüntetett egyoldalú információkat a nazális influenza vakcina esetében fennálló keresztfertőzés arányról, hihetetlen számokat kapunk. Vegyük a fenti számok átlagát és számoljunk 1,5%-kal. Amennyiben mind a 9 millió gyerek megkapja a vakcinát, hozzávetőlegesen 13.500 embert fertőznek meg. A média ezt „csorda” immunitásnak hívja. Innentől kezdve a számok egyre bizarrabbak. A 13.500 extra megfertőzött ugyanis nagyjából megegyezik azzal a számmal, ahány emberen a fővonalas média szerint a kampány segíthet:
„Amennyiben a jogosultak 30%-a elfogadja az ajánlatot körülbelül 11 ezerrel kevesebb kórházi ápolásra szoruló betegre és egy év alatt 2000-zel kevesebb halálesetre számíthatunk az angol tisztifőorvos szerint.”
Lehetséges, hogy a számok valamilyen kódot tartalmaznak, és az új világrend szemüvegén át nézve jobban érthető az üzenet? Például, ha azt nézzük, hogy „30% elfogadja az ajánlatot” az számomra inkább azt jelenti, hogy 30%-kal több ember betegedhet meg, a „11 ezerrel kevesebb beteg és 2000-rel kevesebb haláleset” pedig az ellenkezőjét.
Hamarosan teljesen mindegy lesz, hogy valaki hagyja-e magát beoltani influenza ellen, mert úgyis megkapja egy tüsszentés formájában.
A cikkhez használt források:
Sky News Nasal Flu Vaccine
Thomas Moore Profile
CDC Q&A
CDC Flumist
BBC Nasal Flu Spray
Clinical Trials 17 Studies Shedding
Clinical Trial Shedding Study
NIH Results NLM FluMist Shedding
NLM Link to Clinical Trial
FluMist Insert
FDA U.S. Approval of FluMist
Huffington Report FluMist
Reuters Nasal Flu

Gazdag István: Szíria, ahol véget ért az amerikai légi szupremácia

Bizonyos, hogy az utóbbi évek eseményeinek egyik döntő momentuma az amerikai-cionista hegemóniával szembeni ellenállás egyre hatékonyabbá válása világszerte. Szíria Ázsia kapuja, és ezzel az oroszok nagyon is tisztában vannak. Ráadásul nyilvánvalóan tanultak a Líbiában történtekből, és semmiképpen sem hajlandók ugyanazokra a fatális engedményekre, amelyek Kadhafi bukásához vezettek. Ez különösen abban az összefüggésben értékelendő, hogy a szíriai helyzet egyre világosabban figyelmeztet az amerikai haderők külföldi intervenciós képességeinek korlátaira.
Líbiával ellentétben ugyanis Szíria teljesen az ellenőrzése alatt tartja a saját légterét, miután az Asszad-rezsim az utóbbi években a világ egyik leghatékonyabb - ha nem a leghatékonyabb - légvédelmét építette ki orosz segítséggel, több mint 200 ultraszofisztikált légvédelmi üteget állítva hadrendbe. Köztük van az „abszolút kategória-győztes” Páncir SZ1 mobilegység, egy igazi taktikai légtértilalmi rendszer, amely nemcsak repülőgépek, helikopterek, Tomahawk robotrepülők, Walleye 2 és Maverick levegő-föld lézerirányítású rakéták megsemmisítésére, hanem a HARM-típusú radarelhárító rakéták semlegesítésére is képes.
Egyáltalán nem meglepő tehát, hogy - izraeli katonai forrásokra hivatkozva - a Yedioth Ahronoth napilap angol nyelvű honlapja már öt éve megírta, hogy „Szíria rendelkezik a világ legfejlettebb légvédelmi rendszerével”, és hogy az izraeli légierő fölényére válaszul a szírek a „légvédelmi technológia non plus ultrájának” (the cutting edge in aircraft interception technology) számító föld-levegő rakétákat szereztek be az oroszoktól (ynetnews, 2007. augusztus 13.). És hogy még szebb legyen a leányzó fekvése, a szíriai légvédelmi hálózatot orosz szakértők szolgálják ki.
Mindezzel persze az amerikaiak is tisztában vannak. Kongresszusi meghallgatásán maga Martin Dempsey amerikai vezérkari főnök figyelmeztette a törvényhozókat arra, hogy mire képes a szíriai légvédelem, kénytelen-kelletlen azt is elismerve, hogy Szíria megbombázása „keményebb művelet” (tougher operation) lenne, mint a líbiai lázadók támogatására tavaly kifejtett erőfeszítések. Mindenesetre először fordul elő a hidegháború vége óta, hogy az USA egy olyan elrettentő katonai kapacitással találja magát szembe, amely elbizonytalanítja a saját győzelmi esélyeit illetően.
Rendkívül fontos, hogy ez a megállapítás általánosságban érvényes az amerikai légierőre, amely az USA nemzetközi befolyásának és katonai hatalmának tulajdonképpeni végrehajtó eszköze. Az Egyesült Államok globális stratégiai koncepciói, a különböző terek és területek fölötti kontroll és hegemónia megszerzésére és biztosítására vonatkozó tervei ugyanis éppen a légi fölényen (air superiority) alapulnak, amely az utóbbi két évtizedben egyenesen légi uralommá (air dominance) vált, ez a 90-es évek elején elhatározott szemantikai változás önmagában is jelezve az amerikai stratégák által a légi hatalomnak tulajdonított fontosságot és a saját erejükkel kapcsolatos önbizalmat - drámai kontrasztot alkotva a jelenleg mutatott „impotenciával”.
A koreai háború óta az USA légi fölénye állandó tényezője volt katonai erőinek külföldi bevetései során, még akkor is, amikor katonai erői nem voltak szükségképpen fölényben a földön. Ezt a dogmát mára a kimúlás veszélye fenyegeti, de legalábbis erősen kétséges a túlélése. Az amerikai hatalom döntő korlátozása ily módon még nyilvánvalóbbnak tűnik, hiszen magát az amerikai hatalom alapját érinti, azon elképzelések szerint, amelyeket az amerikai stratégák mindig prioritásnak tartottak, amióta csak a repülés döntő fontosságú hadműveleti fegyverként létezik.
Mielőtt hatásai miatt az érintett szektorban lenne esemény, ez a megállapítás Washingtonban, a Kongresszusban és a Pentagonban lesz az, egyre inkább alapvető tényezővé válva az Egyesült Államok katonai potenciáljáról folyó általános vitában, különösen annak fényében, hogy a világ (jelenleg még) vezető hatalma olyan mély válságba zuhant, amelyről nem lehet tudni pontosan, hogy milyen eszközökkel oldható meg, és megoldható-e egyáltalán. Az viszont tudható, hogy a szokásos megoldás (még több pénzt önteni a Pentagon feneketlen hordójába) a jelenlegi költségvetési helyzetben nem csak lehetetlen, de teljesen alkalmatlan is. A Pentagon hatékonytalansága és kontraproduktív sterilitása mára túllépett minden lehetséges pénzadományon - mégpedig a rendszer klasszikus inverziós mozgásában (túlhatalom-önpusztítás) - olyannyira, hogy még több pénz csak a pazarlás, a korrupció és végeredményben a hatékonytalanság növekedéséhez vezet. Az amerikai hatalom korlátainak Szíria kapcsán megnyilvánuló demonstratív esete tehát a katonai-ipari komplexum által gründolt rendszer általános és végső válságának egyik műveleti hatása, a túlhatalom dinamikájának az önpusztítás dinamikájává való átalakulással.
Éppen ezért az amerikai fegyveres erők számára Szíria már azelőtt háborús stresszhelyzetet jelent, mielőtt ténylegesen és közvetlenül beavatkoztak volna az Asszad-rezsim ellen indított és polgárháborúnak álcázott nemzetközi agresszióba. Ha a határozott orosz és kínai fellépés önmagában esetleg kevés lenne, a szíriai légvédelem hatékonysága mindenképpen alkalmas arra, hogy elvegye a USraeli szoldateszka kedvét az efféle kalandorkodástól. Annál is inkább, mert történelmi hagyományaikhoz híven és nemzetkarakterisztikájukból következően az amerikaiak egyáltalán nem rajonganak az olyan háborúkért, amelyekben az ellenség visszalő. Nem is beszélve azokról, amelyeket a szárazföldön, azonos vagy hasonló technikai szintet képviselő ellenséggel kell megvívniuk. Sokkal jobban kedvelik a hadviselés zéró vagy minimális saját veszteséggel járó módját, a légi csapást és különösen annak legalattomosabb változatait (szőnyegbombázás) és eszközeit (pilóta nélküli és lopakodó repülőgépek). Mivel Szíriával szemben mindezek nem váltanák be a hozzájuk fűzött stratégiai reményeket, Samu bácsi ezúttal valószínűleg kénytelen lesz beérni az ijesztőnek szánt, de egyre kevésbé rettenetes fogvicsorítással.
MD 2012. VIII. 29.

Kinek van szüksége zsidókra?

Ha cikket írnék, amiben hosszan fejtegetném, hogy a zsidók valójában fölöslegesek, sőt, ha egyik pillanatról a másikra eltűnnének a föld színéről, az hatalmas előnyökkel járna a világnak, sokan igencsak felháborodnának. Valószínűleg még a bíróságra is becitálnának; közösség elleni izgatás, gyűlöletbeszéd, és ki tudja még milyen vádpontokban kellene védeni magam a börtön hideg árnyékától.

Hasonló lenne a helyzet, ha a cigányokat, a négereket titulálnám fölöslegesnek, vagy akár a nőket. Normális ember manapság nemhogy nem ír, de nem is gondol ilyesmit.

Épp ezért nem értem, hogy a New York Times szűrőjén milyen fondorlattal tudott átjutni egy ilyen cikk. Azért az mégsem a Kacsa magazin, kérem szépen. Ott elvileg szerkesztők vannak, főszerkesztő, akiknek feladata odafigyelni az ilyesmire. Talán még külön felelőse is van a polkorrektségnek, akinek most valahogy mégiscsak átcsúszott a keze között egy cikk. Talán elaludhatott munka közben… Augusztus 24-én ezt olvashatta a nagyérdemű, ha fellapozta az újságot: Férfiak, mi szükség van rájuk?

A cikk tipikus elefántcsont-toronyból lecsöpögő entellektüelizált szócséplés; olyasmit ír benne a biológia és büntetőjog egyetemi professzoraként ismert szerző, hogy a férfiak mellével nem lehet szoptatni, a megtermékenyítéshez meg jó a fagyasztott sperma is, tehát a férfiak teljesen fölöslegesek. Életidegen orwelli rémálom, amiben arra nem tér ki Dr. Hampikian, hogy ki tenné bele a fagyasztóba a cuccot, amit a nők kivennének (ahogy arra sem, hogy kik dolgozták ki és/vagy találták fel a folyamathoz szükséges eszközöket és eljárásokat – kezdve mondjuk a fagyasztóval). A cikk mintha azt mondaná, hogy a férfi szerepe az volt a történelemben, hogy kitalálja, hogyan tehetné fölöslegessé magát, és most hogy “végre” itt a mesterséges megtermékenyítés, talán észrevehetnénk magunkat és lehúzhatnánk végre a rolót. Úgyis csak a baj van velünk, ugye; szegény nőknek micsoda teher, hogy el kell viselniük minket, és igazán udvarias lenne ha szép csöndben kihalnánk. (Ha nem, akkor vannak feminista jelentkezők szívderítő ötletekkel, hogy hogyan lehetne a létszámunkat csökkenteni.)

Mindezt 2012-ben, a polkorrektség korában, a “felvilágosult nyugat” egyik médiaszentélyében.

Hihetetlen.

És persze a cikkből megtudhatjuk azt is, hogy egy ideje már több a nő a felsőoktatásban, mint a férfi, meg hogy amúgyis mindenben jobbak és szebbek, mint mi. A szokásos feminista duma, a férfigyűlölet politikailag leokézott nyomulása. Mindezt bárki mással szemben előadni azonnali kivégzőosztag, de a férfiak még mindig szabad préda. Hiába akarunk mi békejobbot nyújtani bárkinek, ha a politikai ellenfeleink a kiirtásunkról tárgyalnak, nem is túl burkoltan. Manapság már igenis létezik “a nemek harca” – a feministák hozták létre, és a férfiak ellen zajlik. S még csak bizonygatnom sem kell, hogy ez így van: elég felütni a New York Times-t. Ott van feketén-fehéren.

Csak hogy biztosak legyünk a dologban, vizsgáljuk meg a kommenteket is. A szerkesztők kigyűjtötték nekünk a kedvenceiket, amik közül a legelsőben ez állt:

“Amikor úgy döntöttem spermabankból vállalok gyereket, a férfiismerőseim közül sokan zavarodottak lettek. Rájöttem, attól félnek, hogy fölöslegessé válnak. Elméletem szerint ez a félelem áll a vágyuk mögött, hogy világszerte elnyomják a nőket, legyen ez az elnyomás a nemi erőszak tagadása vagy az iskoláztatástól való elzárás – nehogy felébredjünk és rájöjjünk, hogy a férfiak fölöslegesek! Ne aggódjatok, sokan közülünk még mindig kedvelnek benneteket, de már elmúltak azok az idők, hogy egyenlőek lehetnénk.”

Gyomorforgató, ha szépen akarok fogalmazni. Magyarországról nézve ezt még sokan nem látják, de a nyugat itt tart. A világ egyik legismertebb lapjának ilyenek jelennek meg a hasábjain, a weboldalán.

A kérdés az, hogy meddig fognak elmenni a beteg nemi háborújukban, és ha egyszer “győznek”, az mit is fog konkrétan jelenteni, és mi lesz a vesztesekkel?

ferfihang.hu

Négy országot érint az idei Kárpátalja Expressz

Az Osztrák-Magyar Monarchiában épült vasútvonalon négy országot érintve közlekedik, és 12 helyen áll meg az idén harmadik alkalommal közlekedő Kárpátalja Expressz szeptember 7-9-én – jelentették be a szervezők hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten.
Molnár Béla, a KDNP Közlekedési Szakbizottságának elnöke kiemelte: nemzetpolitikai és vasúttörténeti jelentősége van a Kárpátalja Expressz közlekedésének, hiszen összeköti az ott élő és az anyaországi magyarokat, és lehetőséget teremt a találkozásra, a közös ünneplésre a helyi magyar közösségekkel.
Mosóczi László, a MÁV Zrt. nemzetközi kapcsolatok vezérigazgató-helyettese elmondta: támogatják a történelmi szempontból egyedülálló kezdeményezést, bizonyítva ezzel, hogy a vasút képes összekötni az itt élő nemzeteket.
Molnár Béla emlékeztetett arra, hogy az egykori Magyarország keleti területein megépült vasútvonalak jelenleg több országhatárt szelnek át, a vasúti pályák még mindig járhatók. 2010-ben hatvanhat év után járhatott ismét magyar személyszállító vonat, a Kárpátalja Expressz normál nyomtávú vonalon Kárpátalján, akkor három országot – Magyarországot, Ukrajnát és Romániát – érintve, most ez kiegészült tavaly Szlovákiával.
Az idei járat programjáról szólva Molnár Béla kiemelte, hogy több helyen is rövid ünnepség lesz; szeptember 8-án részt vesznek a vonat utasai a Visken zajló Felső-Tisza Vidéki Magyarok Találkozóján, szeptember 9-én Beregszászon emléktáblát avatnak G. Szűcs László tiszteletére, aki a Kárpátalja Expressz indítását küldetésének tekintette. A szállást a falusi turizmus keretében oldják meg.
Szigeti András, a MÁV Nosztalgia Kft. értékesítési vezetője elmondta: céljuk, hogy az idén harmadik alkalommal indított élményvonat szerelvényeivel minél több helyre jussanak el az utasok.
Az Info13 Közhasznú Egyesület, a MÁV Nosztalgia Kft. és a MÁV-Start Zrt. közreműködésével induló különvonat a Budapest, Debrecen-Nyírábrány-Érmihályfalva-Szatmárnémeti-Halmi-Nevetlenfalu-Nagyszőlős-Visk-Nagyszőlős- Beregszász-Csap-Ágcsernyő-Perbenyik-Kisújhely-Sárospatak-Miskolc-Budapest útvonalon közlekedik majd. A nosztalgiaszerelvényeket és az étkezőkocsit a MÁV Zrt. tulajdonában lévő, magyar címerrel díszített 017-es számú NOHAB dízelmozdony vontatja – közölték a szervezők.

Forrás: MTI

2012. augusztus 27., hétfő

RFID chipbeültetés minden amerikainak? – Tények és tévhitek

„Azt is teszi [a hamis próféta] mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcseség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.” – Jelenések 13:16-18
Talán már egyre kevesebb ember számára hihetetlen, hogy a világ globalista irányítói chipet akarnak ültetni minden emberbe. A technológia előnyeit ecsetelő kampányok és propaganda egyre erősebb, a technológia pedig szinte teljesen készen áll az új gazdasági rendszer megvalósításához. Az antikrisztus csak akkor lesz képes az egész globális kereskedelmet és pénzforgalmat a hatalma alá vonni, ha megvalósul az egységes elektronikus bank és pénzrendszer a világon. Most még nem tartunk itt, de az események szédítő sebességgel haladnak ebbe az irányba. – Joseph Candel

Amikor először hallottam az alább részletezett hírről, gondolkodás nélkül félresöpörtem, mint újabb internetes rémhírt és nem is foglalkoztam a kérdéssel.
Sok emailt kapunk a témában, de elég sokról kiderül, hogy bár jó szándékkal továbbították őket, a tartalmuk nem egyéb szenzációhajhász pletykánál.
Így gondoltam akkor is, amikor arról kaptam hírt, hogy az új amerikai egészségügyi törvény előírja, hogy minden amerikai állampolgárba microchipet akarnak ültetni, ami nemcsak a viselő személyes adatait, de bankszámla információit is tartalmazni fogja, sőt az illető nyomon követésére is alkalmas.
A szóban forgó üzenet a következőket tartalmazta:
A törvény 1004. oldalán az olvasható, hogy a (chip bevezetésének határideje) „a törvény elfogadásától számított 36 hónap”.
Az új törvény értelmében 2013. március 23-tól minden állampolgár köteles lesz a személyes adatait tartalmazó RFID chipet hordani a bőre alatt, amit egyúttal személyes bankszámlájával is összekapcsolnak, valamint nyomon követhetővé teszi viselőjét.
A II-es típusú beültethető eszköz „a betegek azonosítására és egészségügyi adatainak rögzítésére szolgáló beültethető rádiófrekvenciás jeladó rendszer”. A II-es típusú eszköz célja, hogy adatokat gyűjtsön a betegekről. Ilyen információk például a „követelésekre, kérdőívekre valamint standard elemzési fájlokra vonatkozó adatok. A rendszer lehetővé teszi az egészségügyi és az egészségügyi miniszter által jónak látott egyéb adatok gyűjtését és elemzését, különböző adatkörnyezetekből.”
Utánanézve számos blogot találtam, amelyiken a fenti idézet olvasható, természetesen a fővonalas médiában semmi, ami persze nem feltétlenül jelenti azt, hogy az információ téves. Mindenesetre első nekifutásra nem találtam megbízható megerősítést.
Bár a tévhiteket „leleplező” weboldalak, mint például a FactCheck.org vagy a Snopes.com, váltig hirdetik semlegességüket, úgy tűnik, azért általában erősen a liberálisok felé húznak és inkább a konzervatívok által terjesztett híreket szeretik megcáfolni.
A Snopes.com-on természetesen megtalálható a fenti hír cáfolata, amit így „hamis” címkével látták el, ugyanakkor érdekes módon a benne foglalt részleteket szinte teljes egészében helytállónak találták a szerkesztők.
A Snopes gúnyos hangnemben ír a hírről, mint tipikus „fenevad bélyege hisztériáról”, még egy bibliai idézettel is színesítve mondandójukat, ami szerint „nincs új a nap alatt”, és arra a végkövetkeztetésre jutottak, hogy „a hír, mint már oly sokszor korábban, ezúttal is téves”.
Ezzel tulajdonképpen azt állítják, hogy az információnak semmi köze a valósághoz, ami, ahogy mindjárt kiderül, enyhe túlzás.
Az igazság az, hogy a hírben citált részek és oldalszámok nem az Obama nevével fémjelzet törvény végleges verziójából származnak, azonban a korábbi változatokban az idézett formában benne voltak!
Maga a tény, hogy törvénybe akarták foglalni az állampolgárok egészségügyi okból történő kötelező chipbeültetését, már önmagában döbbenetes. Az, hogy végül a törvényt eredeti formájában nem fogadták el, csupán annyit jelent, hogy az intézkedést egyelőre félretették. Egyesek azt mondhatják, hogy a kérdést soha többé nem fogják elővenni, ez a feltételezés azonban ellentmond minden eddigi tapasztalatnak.
A Snopes cikkből kiderül, hogy a hír minden egyes része igaz, azzal a kivétellel, hogy a chipbeültetés egyelőre nem kötelező.
Más szóval az új egészségügyi törvény csupán felajánlja, nem pedig előírja a chipbeültetést. Aki nem akarja, nem kell, hogy chipet viseljen a bőre alatt. Erre alapozta a Snopes a „hamis” címkét és ez alapján mondhatjuk, hogy az Egyesült Államokban, az új egészségügyi törvény hatálya alatt a chipbeültetés nem kötelező.
Egyelőre. 


A Nyugat egyoldalú szankciói Irán ellen illegitimek

Egy politikai elemező szerint illegitimek az egyoldalú szankciók, melyeket a Nyugat kiszabott az Iráni Iszlám Köztársaság ellen. A Press TV riportja.
„Ezek a szankciók először is már ott illegitimek, amikor az iráni betegek különleges igényeit tekintjük, amit épp az ön programja fedett le, vagy az iráni utazókat tekintve a civil gépeken, amik a szükséges pótalkatrészeket kell nélkülözzék a Nyugati kormányok szankciói miatt. Mindezek az Amerika és Európa általi egyoldalú szankciók legitimitásának hiányát mutatják” mondta Kaveh Afrasiabi a pénteken adott interjújában a Press TV-nek.
Irán egészségügyi intézményei és szövetségei figyelmeztettek a Nyugat szankcióinak katasztrofális következményeire, mely a krónikus és életveszélyes betegségek ellen küzdő betegek egészségét sújthatja.
Az iráni orvostudományi intézmények állítják, hogy a közelmúltbéli illegális és egyoldalú szankciók az USA és Európa által az iráni kereskedelmi és a banki ágazat ellen szinte lehetetlenné tették számukra, hogy megszerezzék a betegek számára nélkülözhetetlen gyógyszereket.
”Az amerikai kongresszus épp a múlt héten fogadta el ezeket az új törvényeket, amik további szankciókra szólítanak fel, és Amerika szankcionálja a nem amerikai cégeket, és természetesen az orvostudományi cégek is e szankciók hatálya alá esnek.” Magyarázta Afrasaiabi.
Az elemző továbbá megjegyezte, hogy a nemzetközi közösség egyre jobban tudatára ébred az Irán elleni szankciók illegitimitására: „remélhetőleg ez tükröződni fog a nemzetközi összejövetelen, ami Teheránban lesz megtartva a jövő héten.”
„Tudjátok, hogy e szankciók célja az, hogy Amerika és néhány nyugati kormány nyomást gyakoroljon az iráni kormányra, és hogy elvegyék a nukleáris jogait, valamint megállítsák atomprogramját ... ez eddig visszaütött és elveszteni látszik a legitimálást a nemzetközi porondon, sőt mi több, minél több elégedetlen hang hallható még az Egyesült Államokban is” foglalta össze Afrasiabi.
PressTv


Húsz ok Irán meg nem támadására


Nemrégiben több hírben is részletezték az iráni nukleáris képességekről és célokról alkotott eltérő amerikai és izraeli értékeléseket. Bár úgy tűnhet, hogy az USA nem osztja azt a látszólagos izraeli vágyat, hogy katonailag beavatkozzon Irán ellen, ugyanakkor Obama elnök mindent megtett, hogy megakadályozza az irániakat egy nukleáris fegyver kifejlesztésében. Irán elleni erőfeszítései felülmúlták elődeiét is, és kétség nem fér ahhoz, hogy az ő irányítása nyomán érte Iránt a legtöbb kár. Obama elnök Irán ellen példa nélküli, drákói szankciók bevezetésére mozgósította a világot. Már hatalomrajutásának első hónapjaiban titokban utasította a folyamatosan alkalmazott kiberfegyverkezés kiterjesztését Irán ellen, és közben gyakran fenyegetőzött katonai erő bevetésével is.

Bár úgy gondolom, hogy bármely ország számára idiotizmus volna háborúzni Iránnal, nem zárható ki a lehetősége. Álljon itt 20 ok arra, hogy miért is rossz ötlet egy katonai támadás Irán ellen.:

Először is, Irán a muzulmán világ vezető országa lett a nukleáris leszerelés hirdetésében, és vallásilag elkötelezte magát a tömegpusztító fegyverek ellen. Az Iráni Lefgelsőbb Vezető egy Vallási Dekrétumot avagy Fatvát bocsátott ki, ami megtiltja bárminemű tömegpusztító fegyverek termelését és felhalmozását.

Másodszor: a NAÜ az elmúlt évtized során több mint 4000 vizsgálati órát követően, gyakran és folyamatosan hangoztatta, hogy nincs bizonyíték az elterelésre vagy nukleáris fegyver építésére utaló tevékenységre az iráni nukleáris tevékenységek közt.

Harmadszor: Az USA Nemzeti Hírszerzési Becslése (U.S. NIE) fenntartotta azt az álláspontot, hogy Iránnak nincsenek nukleáris fegyverei, és nem hozott olyan döntést, hogy építsen, nincs a nukleáris fegyver birtokába jutás kapujában. A nemzetközi közösség szintén elfogadta ezt a következtetést.

Negyedszer: Ha az USA megtámadná Iránt, akkor ez visszájára fordítaná a nukleáris felfegyverkezés elleni erőfeszítéseket, és meggyengítené az Atomsorompó Egyezményt (Non-Proliferation Treaty). Mivel az Egyesült Államok ennek az egyezmények tagja, több mint 5000 nukleáris robbanófejjel, a nukleáris fenyegetés ürügyét használva egy nem atomhatalom állam ellen, mint például Irán, rendkívül meggyengítené a hitelességét az Atomsorompó Egyezmények.

Ötödször: Amennyiben Izrael egyoldalúan lépne támadásba, úgy az Atomsorompó Egyezményt illetően még katasztrofálisabbak volnának az eredmények, mivel Izrael nem tagja az egyezmények, és így egy atomhatalom támadna meg egy nem atomhatalom egyezmény tagot. Ennek eredményeként az izraeli támadás az egyezményt irrelevánssá tenné, és a nukleáris felfegyverzés elleni erőfeszítések hitelessége szertefoszlana.

Hatodszor: egy támadás feltehetően nem semmisítené meg teljesen az iráni atomprogramot, és nagyobb késedelmet sem szenvedne miatta.

Hetedszer: Irán kilépne az Atomsorompó Egyezményből, felfüggesztené a tárgyalást a nemzetközi tárgyalópartnerekkel, kihajítaná a felügyelőket minden nukleáris intézményéből, és álcázná nukleáris programját.

Nyolcadszor: Egy izraeli vagy amerikai csapás újabb évtizedekre oltaná ki a reményt egy Washington és Teherán közötti újbóli közeledésre.

Kilencedszer: Kétségtelen, hogy bármilyen csapás esetén az összes politikai irányzatot képviselő iráni egy emberként a zászló mögé állna, hogy megvédje a hazáját, annak egységét, identitását, jogait és hogy a biztonsági fenyegetéseknek elejét vegye.

Tizedszer: Obama elnök azon erőfeszítései, hogy javítsa a kapcsolatokat a muzulmán világgal az Egyesült Államok legfontosabb külpolitikai céljai. Ezt hangsúlyozta a 2009. június 4-i Kairói beszéde, amely egy új kezdetre hívta az USA-t és a muzulmánokat, Bármely Irán elleni csapás újraélesztené az Amerika-ellenességet az iszlám világban, sőt, a világ más pontjain is.

Tizenegyedszer: Az USA költségvetésére amúgy is nagy terhet rónak az iraki és afganisztáni háborúk. Az USA továbbra is a gazdasági összeomlás pereméről visszakapaszkodóban van, egy harmadik háború elindítása valószerűtlen.

Tizenkettedszer: A stratégiai fontosságú Hormuzi-szoroson zajló olajszállítás biztonsága veszélybe kerülne, és az olajárak 200-300 dollárig is emelkedhetnének hordónként.

Tizenharmadszor: Amerika helyzete a közel-keleten már így is több irányból pattanásig feszült. Számos „Amerika párti” arab országban, mint Egyiptom, Tunézia, Jemen, Libanon, a politikai berendezkedés távolodik az USA-tól. Egy Irán elleni támadás esetén ez felgyorsulhatna, és Teherán befolyását növelhetné a térségben.

Tizennegyedszer: Iránnak messzire ér a keze és nagy befolyása van a Közel-Keleten, amit használna is a katonai csapások esetén. Az iráni hadsereg mind saját eszközeivel, mind ezekkel az eszközökkel élne, hogy a konfliktust gyorsan elterjessze mind a régióban, mind azon túl.

Tizenötödször: Irán az iraki és afganisztáni helyzetet sokkal bonyolultabbá tenné, miközben az amerikai erők elszórtak és kivonás alatt állnak vagy arra törekednek a térségben.

Tizenhatodszor: Izrael biztonsága az USA számára alapvető fontosságú. Egy izraeli támadás súlyos következményekkel járna mindkét országra nézve: a háborúban részvétel miatti belpolitikai nyomás veszélyeztetné Jeruzsálem és Washington kapcsolatát. Ez a súrlódás akár fel is bonthatná Izrael mindkét párt általi támogatását, a belpolitikai helyzetet tovább bonyolítva, és Izrael biztonságát aláásva ezzel.

Tizenhetedszer: Izrael így is elszigetelt. Egy Irán elleni háború tovább rontana a helyzeten, még feszültebbé tenné mind azt amerikai mind az izraeli kapcsolatokat a térségben. Tizennyolcadszor: Amennyiben Izrael mégis egyoldalú katonai lépéseket tenne, az USA-t akkor is cinkosnak tekintenék a támadásban, és erőforrásai, támaszpontjai, személyzete a térségben szintén Iráni válaszcsapások célpontjai lennének.

Tizenkilencedszer: Egy izraeli vagy amerikai támadás drámaian elmélyítené a diplomáciai szakadékot az USA és Oroszország, Kína és az el nem kötelezettek mozgalmának tagjai közt, sőt, talán az európai és regionális szövetségesek között is a széthúzást támogatná, az iraki háborúra emlékeztető módon.

Huszadszor: A diplomáciai megoldás lehetősége továbbra is adott, de a Nyugat és Izrael nagyobb fokú rugalmassága és realisztikusabb hozzáállása szükséges ehhez. Irán készen áll a nagyfokú együttműködésre, hogy egy igazságos megállapodás születhessen. Ebben a NAÜ-vel való további együttműködés, és az urán dúsítás 5%-ban maximalizálása is benne foglaltatik, hogy a továbbiakban is biztosítsák a nemzetközi közösséget arról, hogy Irán nem épít atombombát.

Cserébe Irán az Atomsorompó Egyezmény szerinti legitim urándúsítási jogainak elismerését várja, ahogyan az más tagállamoknak is kijár, valamint a szankciók fokozatos eltörlését. Ez megfelelő lenne, hogy az USA és más nagyhatalmak is kölcsönösen megaláztatástól mentes megállapodásra juthassanak, és hogy korlátozzák Izraelt és másokat a folyamat kisiklatásában.

Hossein Mousavian

Forrás: Reuters

Karl Menninger, a híres pszichiáter egyszer előadást tartott a szellemi egészségről, és válaszolt a hallgatók által föltett kérdésekre. Valaki ezt kérdezte: 'Mit tanácsolna annak az embernek, aki úgy érzi, hogy idegösszeroppanás előtt áll,' A legtöbben arra számítottak, hogy Menninger majd pszichiáterhez küldi azt az embert, de legnagyobb meglepetésükre ezt válaszolta: 'Tegye rendbe a házát, menjen át a síneken, keressen meg valakit, aki nagy szükségben van és segítsen annak az embernek.'

2012. augusztus 26., vasárnap

Pussy Riot és a szíriai banditák

Mint már többször is kifejtettük, valami óriási baj van a ciontérfélen. Számtalan intő jel (gazdasági, társadalmi, politikai gondok) közül is az újgyarmatosítás, a nihilexport csődje is fenyegeti őket. A világ jobb erői, akik eddigi tétlen szemlélői voltak ennek a gyalázatos folyamatnak, megelégelték és cselekedni kezdenek. Kaptak pofonokat a nyugati cionisták eddig is (Fehéroroszország, Grúzia, stb.), ám a mesteri szintre fejlesztett hazugsággépezettel valamennyire sikerült félrevezetni a közvéleményt. Ennek az egyik, és legfőbb oka az volt, hogy az igazság nem nyilvánult meg erőteljesen, de a Pussy Riot sátánista provokáció megváltoztatta az eddigi helyzetet. Világviszonylatban!
A cionmédia előadásában ez az eset úgy játszódott le, hogy három fiatal lány bement a székesegyházba, és ott Putyin eltávolítását kérték a Szűzanyától. Az összes nyugati cionista politikus teljes mellszélességgel kiállt ezen változat és a sátánisták mellett. De mi is történt a valóságban? Ez a sátánista banda a legócskább kurvákat is arcpirulásra késztető orgiáiról híresült el. Egyikük botránykeltés szándékával egy moszkvai szupermarket kellős közepén, nagy nézőközönség előtt egy fagyasztott csirkét tolt fel a vaginájába. A másik a szülése előtt négy nappal olyan orgián vett részt, ahol már nem is számolták, hányan mentek végig rajta. Ő az egyik szánni való kismama - kész röhej. Ezek a cionisták, a cionmédia és a rakásnyi cionpolitikus kedvencei (hasonló a hasonlónak örül). De mi történt a székesegyházban, ez év februárjában?
Ez a sátánista, ordenáré ribancbanda betört az ortodox vallás egyik központi bazilikájába, és az ikonosztáz (rk.vallás oltára) előtt egy istengyalázó, ocsmány dalt adott elő, álarcban, félreérthetetlen gesztikulálásokkal kísérve. Ez már a sokadik botrányuk volt. Két évet kaptak fejenként, pedig a hívőknek kellet volna agyonverni őket, amit két évvel (felfüggeszteve) meg is úszhattak volna. Mindezt csak azért kellett ismertetni, hogy lássuk azt, miből csinált a cionmédia "alternatív művészek tiltakozása Putyin ellen" című bohózatot. Avagy a hazugságok hazugságát.
Most olvashatunk egy cikket a magyarországi cionmédia egyik képviselőjének, a Népszabadságnak a honlapján a szíriaí rendszer katonáinak "mészárlásáról". Ebből az írásból megtudhatjuk, hogy a szír kormányerők a felszabadított Derajában kétszáz felkelőt kivégeztek. Ezek úgy voltak felkelők, mint a Pussy Riot banda tagjai alternatív művészek. Megírtuk már azt, hogy mi lesz a sorsuk a gyermeklányokat erőszakoló, rablógyilkos nemzetközi zsoldos söpredéknek, ha élve a katonaság kezére kerülnek. A bekerített és elfoglalt településeket házról házra átfésülő kormányerőknek nincs nehéz dolguk, mert a lakosság teljes együttműködését megkapják. Egyetlen idegen sem menekülhet. Különösen, ha nem beszéli a nyelvet sem, és még ha esetleg néger is ráadásul. Sokakat a lakosság vert agyon, és még ezek a szerencsésebbek az agyonlőttekkel együtt. Mert akiket elvisznek, azoknak más a sorsuk. A tettek és az indítékok felderítése és mindennek a dokumentálása alapos ismereteket követel meg, és ezek döntő többsége az elfogottak fejében található. Tehát ki kell onnan "bányászni". Ezért attól a pillanattól kezdve, hogy elfogása megtörtént, megszűnt emberi lénynek lenni. Erkölcsileg már rég nem volt az, de most jogilag is elvesztette az emberi fajhoz való tartozását. Egy olyan ékszerdobozzá (tárggyá) vált, melynek elveszett a kulcsa, de ennek ellenére ki kell nyitni. Ha magától nem nyílik, akkor megvakítva, letépett körmökkel, átlőtt térdekkel biztosan nyílni fog (és az is, aki ezt végignézi). Közben elgondolkodhatnak a megerőszakolás után agyonlőtt gyermeklányokról, a rablógyilkosságaikról, az általuk halálra kínzott szír katonák fájdalmairól. És miután a jegyzőkönyvet aláírták, ujjlenyomatukkal hitelesítették, talán elvánszoroghatnak a kivégzőhelyre (hogy ne kelljen őket cipelni).
A nyugati cionisták úgy gondolták, hogy a fogságba esett banditák majd egy ejnye-bejnyével, és egy zacskó savanyú cukorral megúszhatják? A Pussy Riot esetében is ezt gondolták. Moszkva nem brutális, elnéző (sajnos), és így ott két évet kaptak csak. Damaszkusz viszont úgy viselkedik, ahogy azt a polgárháborút kiprovokálni szándékozó banditák megérdemlik. Holnap és holnapután is így fogja kezelni az ország és a nép ellenségeit, akikre semmiféle nemzetközi egyezmény nem vonatkozik. Ezért ezer dollár a napi zsoldjuk, de életbiztosítás nélkül. A cionmédia most holmi közel-keleti grál-lovagokat akar faragni ebből a nemzetközi bűnbandából. De gyűlnek az adatok az elfogottak vallomásaiból, és biztos, hogy nem lesz titkosítva, hanem egy Fehér Könyvben a világ elé tárja a szír vezetés. Ezt akarja most minden eszközzel megakadályozni a zsoldosokat felbérelő cionista Nyugat.
Asszad rendszerét nem ismerjük, de biztosan voltak hibái. Ha azok súlyosak lettek volna, a nép ellenük fordulna. De Asszadot a népe elfogadja, kiáll mellette, nem hagyja cserben, és már nem is fogja. Lenin elvtárs megmondta: forradalom nincs kivégzőosztagok nélkül. Ezt Sztálin elvtárs még kiegészítette azzal, hogy: ahol gyalulnak, ott hullik a forgács. Ezeket a "ciontörvényeket" a cionistáknak ismerni kellene. Mi magyarok pedig csak annyit mondunk: ki mint vet, úgy arat. Ha szelet vet, akkor vihart arathat.
Kassai Ferenc

2012. augusztus 25., szombat

Háború lehet a víz miatt Ázsiában

A Közel-Kelet kész Dél-Amerikából importálni ivóvizet és sürgősen létrehozza a stratégiai víztartalékokat. India és Pakisztán a víz miatt újabb konfliktusba keveredhet.
A szakértők szerint az ivóvíz hiánya Ázsiában újabb háborúkhoz vezethet.
Irán állandóan fenyeget a Hormuzi-szoros lezárásával, ami elsősorban az olajszállítás megbénulásának veszélyét idézi. Ugyanakkor tudni kell, hogy a Perzsa-öböl egyes monarchiái számára ez az édesvíz-hiányt is jelentené. Szaúd-Arábia, Kuvait, Katar és az Arab Emirátusok számára az importált ivóvíz alapvetően a Hormuzi-szoroson át érkezik.
Az Öböl-háború idején Szaddam Husszein katonái csapást mértek az édesvízgyártó üzemekre. Most ismét fennáll a csapás veszélye, amennyiben konfliktus lenne a Hormuzi-öbölben. Ezért a régióban kidolgozzák az egységes csőhálózat projektjét. Ezek a vezetékek összeköttetésben állnának az édesvízgyártó üzemekkel, és helyettesíthetnék a nemzeti vízhálózatotokat, amennyiben azokat kár érné.
Még élesebb a helyzet Dél- és Délkelet-Ázsiában, ahol, úgy tűnik, egyes országok már készen is állnak a csatára a folyókért. India és Pakisztán háromszor háborúzott egymással, és most újabb konfliktus fenyeget, ez alkalommal a vízkészletekért. Iszlámábád Új-Delhit „vízterrorizmussal” vádolja, miután elvezeti a határfolyó, az Indus vízét vízerőmű építése miatt. Az tehát a vád, hogy a szomszédos országot öntözővíz nélkül akarja hagyni és ezzel aláássa gazdaságát.
Indiának viszont szimmetrikus választ készül adni Kína. A kínai hidroenergetikai projektek a Brahmaputrán és más folyókon Tibetben indiai parasztok millióitól vonnák el a vizet. Dmitrij Moszjakov szakértő Rádiónknak adott interjújában arra is rámutat, hogy már régen hasonló problémával küzd Laosz, Kambodzsa, Vietnam és Thaiföld is. Nincs elég vizük, miután Kína a Mekongnál a vízerőműhöz gátat épít.
- Az édesvíz miatti konfliktusok nagyon komoly tényezői a helyzet kiéleződésének. Gyorsan nő a lakosság, a gazdaság, nagyobb a vízfelhasználás. Itt mindenképpen komoly nemzetközi erőfeszítések szükségesek a víztartalékok elosztásához és felhasználásához kapcsolódó jogok kidolgozására.
Az ázsiai földrész az utóbbi két évtizedben impozáns fejlődést demonstrált, és most is a világ leginkább lendületesen fejlődő régiója. Tehát meg lehet találni az adekvát választ az ázsiai országok biztonságát és jólétét fenyegető kihívásra.
ruvr.ru

USA – visszatérnek az aranyalapú pénzrendszerre?!

by FogelMédia

A Republikánus Párt bizottságot készül felállítani, hogy megvizsgálja, visszatérjen-e az Egyesült Államok az aranyalapú pénzrendszerre. A javasolt "Aranybizottság" életre hívását a pártplatform részeként várhatóan jóváhagyják a republikánusok jövő heti országos konvencióján.
Az aranyalaphoz való visszatérés azt jelentené, hogy a dollár árfolyamát ismét közvetlenül az arany árához kötnék.
Republikánus párti közgazdászok szerint az aranyalapra való visszatérés stabilizálná a dollár árfolyamát, mert megakadályozná a költségvetés túlköltekezését, és elejét venné, hogy a központi bank szerepét betöltő Fed a bankóprést beindítva pumpáljon pénzt a gazdaságba. A pártprogramban várhatóan a Fed monetáris politikájának felülvizsgálata is szerepelni fog.
A republikánusok az utóbbi 30 évben már több elnökjelölő konvenció előtt foglalkoztak az aranyalappal, de a kérdés mindig megmaradt a javaslat szintjén. Az Egyesült Államok 1971-ben tért le az aranystandardról, mert a felpörgő infláció miatt megrendült a dollárba vetett bizalom és a Nixon-adminisztráció kénytelen volt beszüntetni a dollár kötött árfolyamon aranyra való szabad átváltását.

Ez a mondat számomra kitűnően mutatja azt, hogy mennyire nem is tudják és nem csak az emberek, hanem még a szakemberek és elemzők sem azt, hogy a dolgok miért és minek a hatására történnek. Az utolsó mondatban az arany standardról szóló gondolatok ugyanis az általánosan terjesztett félrevezetés részei. A valóság ugyanis a következő:
1973-ban a közgazdászok és a velük együttműködő politikusok valóban egy fontos lépésre szánták el magukat. Megszüntették a Bretton Woods-i Egyezményben még 1944- ben rögzített kötelezettséget. Ebben az egyezményben az USA kormánya azt vállalta, hogy 36 USD-t minden esetben 1 Uncia aranyra fog beváltani. A fenn jelzett folyamat nyomán az amerikai kormány már 1971-ben felmondta ezt a kötelezettséget és 1973-ban végleg hatályon kívül helyezte.
Erre a lépésre bizonyos körök számára igen nagy szükség volt, mert ez volt a záloga a nagyratörő pénzügyi és gazdasági terveik megvalósításának. Ugyanis a nyugati közgazdászok – éppen az ő megbízásukból – egy ideje már olyan megoldásokat kerestek, melyben lehetőség nyílik a tőkejövedelmek állandó növelésére. Egy olyan rendszert kerestek, melyben a mértéktelen meggazdagodás lehetősége mellett a dolgozók is kaphatnak valamennyit a keletkezett többletből, azaz a kifizetett munkabérek emelése is megvalósulhat. Erre a megbízást vagy felkérést a pénzpiacok uraitól kapták.
Ezt a célt a közgazdászok elképzelése nyomán az arany standard megszüntetése tudta szolgálni. Ugyanis megszűnésével a világban addig – éppen az aranyfedezet nagysága által – korlátozott mértékben jelen lévő pénzmennyiség növelése elől minden akadályt eltüntettek. Ebben az új rendszerben a nyugati tőke és bankrendszer számára megnyílt a korlátlan pénzteremtés és az ebből fakadó meggazdagodás lehetősége!
Azt persze tudták, hogy ez a korlátlan pénzteremtés inflációt fog okozni, amiben aztán a felesleges pénz eltűnik, ezért szükség lesz valamilyen megfelelő mechanizmusra, hogy ezt a problémát kezelni lehessen vagy a gyors összeomlást el tudják kerülni. Azt találták ki, hogy a pénzteremtéssel együtt és lehetőleg azzal azonos mértékben növelni fogják az ipari termelés mértékét is. Ezt aztán rá is kényszeríttették a gazdaságra és ebből egy olyan beteg növekedési kényszer jelent meg a világban, ami korábban nem létezett és melynek minden káros hatását napjainkban megtapasztaljuk.
Mégis, minden kár és probléma ellenére a mai napig ezt a hazugságot, mint a kapitalizmus és a piacgazdaság természetes részét próbálják bemutatni az embereknek és olyan mértékben sikerült is beleverni az emberek fejébe, hogy ezt onnan kiverni ma még szinte lehetetlen.
Miközben ez a teljes gazdaságra és az egész világra rákényszerített növekedés csak azért szükséges, hogy a tőkejövedelmek állandó emelkedése biztosítva legyen. Ennek a történetnek semmi köze sincsen egy egészségesen működő gazdaság egyetlen alapelvéhez sem!
Ha most ebbe egy kicsit jobban belegondolunk, akkor ennek az igen trükkös megoldásnak bevezetésével mindössze annyi történt, hogy a tőketulajdonosok és a munkavállalók közötti korábbi állandó ellentétet egyszerűen lecserélték egy új mesével: a jóléti társadalom meséjével.
Ez azonban ma már jól látható módon nem a helyes megoldás, mert az elmúlt évtizedekben nem történt más, mint egy a szakemberek által jól ismert probléma megoldásának egyszerű elnapolása és az így fennálló beteg helyzetnek néhány ember által történt kihasználása, fantasztikus mértékű meggazdagodásukra és hatalmi ill. gazdasági céljaik elérésére.
Remélem, hogy ez jól bemutatja, hogy a modern közgazdaságtan gondolkodásmódja mennyire nem alkalmas a mai problémák megoldására, mindössze arra, hogy a megoldás kényszerét elodázza, és látszatmegoldásokat adjon, ezzel is hozzásegítve a gazdaságot és a társadalmat még betegebbé válni. No és persze egyes embereket végtelenül gazdaggá tenni, ami aztán egyben igazolás is a közgazdászok számára.
Így aztán ma már az új tudatossággal élő embereknek önmaguknak kell a megoldást megkeresni és annak bevezetéséért tenni.

Takáts Péter/2012. augusztus

Egy őrült család uralja a világot

Egy őrült család uralja a világotHa megvizsgáljuk a "törzskönyveket", érdekes összefüggésekre lehet találni a rokoni szálak kapcsán, a jelenlegi összes, és a korábbi uralkodói családok, de az amerikai elnökök vonatkozásában is. Az oldalon már foglalkoztam egy cikkben az ún. "angolszász misszióval", bár azt nem a Bill Ryan-féle homályos, semmitmondó interjú alapján írtam. A cím alapján sokan erre asszociáltak. http://hungarianrealnews.com/news.php?readmore=1
Talán jobban megvilágítja a kérdést, ha egy kis magyarázatot fűzünk a származásbeli sajátosságokhoz. A "B’rit-ish" héber jelentése: szövetségi nép vagy a szövetség népe. Ez a szövetség az oka az angolszász nemzetek gazdagságának és hatalmának, mondja az Ószövetség magyarázata, mert József két fiától erednek a mai angolszász nemzetek, így Efraimtól a Brit nemzetközösség tagállamai. Érdekes, hogy Roosevelt (korábban Rosenfeld, ahogy Rákosi is Rosenfeld volt) és Churchill, "a német birodalommal" harcoltak a testvériség nevében, pedig szoros rokoni szálakkal kapcsolódnak egymáshoz. Mindenki itt van, az összes jelenlegi és leváltott, mert az európai királyi családok szorosan összefonódnak egymással. A brit királyi családról ismert, hogy német származású. És mégis, az ük-ük-ük-ük-unokáik is háborúztak már egymás ellen.

Az amerikai elnökök hosszú törzskönyvét tekintve, szinte mind királyi vér, kezdve George Washington-tól, aki III. Edward, Anglia királyának leszármazottja. Íme, néhány példa:

3. elnök, Thomas Jefferson, III. Edward király leszármazottja
4. elnök, James Madison, I. Edward király leszármazottja
6. elnök, John Quincy Adams, III. Edward király leszármazottja
9. elnök, William Henry Harrison, I. Edward király leszármazottja
12. elnök, Zachary Taylor, I. Edward király leszármazottja
14. elnök, Franklin Pierce, I. Edward király leszármazottja
19. elnök, Rutherford Hayes, I. Dávid király skót király leszármazottja
22+24. elnök, Grover Cleveland, I. Edward király leszármazottja
26. elnök, Theodore Roosevelt, III. Edward király leszármazottja
27. elnök, William Taft, I. Edward király leszármazottja
29. elnök, Warren Harding, II. Ethelred király leszármazottja
30. elnök, Calvin Coolidge, II. Henrik király leszármazottja
31. elnök, Herbert Hoover, János király leszármazottja
32. elnök, Franklin D. Roosevelt, III. Edward király leszármazottja
38. elnök, Gerald Ford, I. Edward király leszármazottja
41. elnök, George Bush, I. Edward király és Angol és I. Alfonso portugál király leszármazottja
42. elnök, Bill Clinton, II. Henrik király leszármazottja
43. elnök, George W. Bush, I. Edward király és Angol és I. Alfonso portugál király leszármazottja
44. elnök, Barack Hussein Obama, Angliában a fehér anyja leszármazottja I. Vilmos és II. Henrik királynak


Egyes vélekedések szerint, Bill Clinton 42. elnöknek, Nagy Alfréd és III. Edward is őse, de érdekesség, hogy a legutóbbi elnökválasztáson John McCain volt az "ellenjelöltje" Obamának, aki ugyanabból a skót királyi vérvonalból származik. Sara Palin (a Republikánus Párt alelnökjelöltje a 2008. november 4-én tartott Egyesült Államokbeli elnökválasztáson), és Al Gore (Nobel-békedíjas volt alelnök) George W. Bush elnök "ellenjelöltje", csakúgy mint Bush, a Skull and Bones (Yale egyetem Koponya és Csontok nevű vezető titkos társasága) tagjai, akiket esküjük egész életen át tartó kölcsönös hűségre kötelez.
Így működik az USA-ban a színlelt demokrácia.
Obama anyja is kapcsolódik a következő volt amerikai elnökökhöz, Jimmy Carter, Harry S. Truman, George Bush, Woodrow Wilson és James Madison, valamint a korábbi alelnökhöz, Dick Cheney-hez és a "ház" pár egykori tagjához, meg az alkotmányos bírákhoz.


David Icke is megerősíti ezeket a kapcsolatokat "The Biggest Secret" (A legnagyobb titok) című könyvében. Véleménye szerint legalább 33 amerikai elnök kapcsolódik a Sátáni vérvonalhoz, amely még mindig kezében tartja a gyeplőt, de nem tartja kizártnak, hogy az összes.

"Ugyanez a 'törzs' ellenőrzi Európát, bár az USA-át mindig London vezérelte. Valójában ők voltak akik létrehozták Londont. Nagy-Britannia és a brit korona, mindig szorosan együtműködött az Egyesült Államokkal", írja David Icke és emlékeztet a háttérgyarmatosításra. A brit korona mindig is a tulajdonosa volt a legfőbb hatalomnak.

Könyve szerint:

"Az aktuális brit uralkodó választotta ki a kormányzót az amerikai gyarmatokon, aki most az 'elnöke' az Egyesült Államoknak. Az uralkodó elrendelte a keresztény hit terjesztését, beleértve a bennszülötteket is, és megkövetelte, hogy a szó az igaz Istenről és a keresztény hitről, ne csak a telepesekhez, hanem a vadakhoz is eljusson, hogy ők is részesei lehessenek a 'Paradicsom' örömeinek. Ha az indiánok nem fogadták el önként a hitet, csak ki kellett Őket segíteni.... A benszülött kultúra és tudás elpusztult. Mégis fehér telepesek kellettek, hogy továbbra is a keresztény terrorizmus igája alatt éljenek a reformátusok és a puritánok. Kereszténység volt a mentség a tömeggyilkosságra az őslakosok ellen Amerikában. A tömeggyilkosság, amit soha nem büntettek.
Mindez ... ma is érvényben van. A ... Virginia Company egyszerűen megváltoztatta a nevét, ma már Amerikai Egyesült Államok. ... Az Egyesült Államok nem egy ország, hanem egy cég, amely tulajdonosa ugyanaz a vérvonal ... a Testvériség, amely tulajdonosa a Virginia Társaságnak. Az Amerikai Egyesült Államok nem más, mint ... Virginia Társasága a brit koronának. "

A Federal Reserve System ugyanahhoz a családhoz tartozik, amihez a Testvériség Európában, és amelyekhez a többi Amerikában. De van egy másik szempont.
Ki birtokolja ténylegesen a vagyonát a Virginia Társaságnak?
Válasz: a Vatikán. 1213. Október 3-án János király azt állította, mint angol király, hogy 'az autonómia szuverén joga Angliának és odaadta a pápának, mint 'Krisztus helytartójának' egész világ bitorló uralmát. Cserébe a pápa megadta, hogy a korona uralkodik az összes területeken. A korona ... a főnök, és a Vatikán a tulajdonosa.
A Rockefeller család képviselője a londoni központi vérvonalnak Amerikában, és ők már valószínűleg arról is tudnak, ki lesz az elnök. A londoni ... Elit dönt. A Queen of England, Fülöp herceg és a fő családtagjai, a királyi család tudja ezt, és ők hajlandók segíteni a szervezetet. Ki a Nagymester az angol szabadkőműveseknél?
A királynő unokatestvére, a "Duke of Kent". A szabadkőműves testvériség dönt. Aki nem szolgálja a testvériség érdekeit, meghal".

Véleményem szerint, a Vatikán háttérbe szorult. Az illuminátusok Antikrisztusának eljövetele közeledtével, a Jó Ég tudja hány "csapás" között, a 200-225 között zsidók által Rómában írt Ótestamentum, és a 350-375 között szintén zsidók által Rómában írt Újtestamentum alapján létrehozott, sok ponton "sántító" judeo-kereszténység lerombolása is részét képezi a "csapásoknak". Köszönhetően annak, hogy a judeo-kereszténység csak elferdített kreatúrája a zsidók ősellenségeként szerepelő Kereszténységnek.

De nem csak a nemesség tartozik a pszichopaták kasztjához.

Különös aggodalomra ad okot az úgynevezett "B` nai (a Szövetség fiai) B `rith" ("Sons of the Covenant"). Ez a szervezet 1843-ban alakult New Yorkban. A zsidó vezető Rabbi Meir Kahane mondta, hogy a Warburgok mögött volt egy titkos rend a B `nai B` rith. A három zsidó szerző szerint (Executive Intelligence Review, 1975), a B `nai B` rith, mint egy privát hírszerző szervezeteként alakult meg, részeként a House of Rothschildnak. Feltűnő hasonlóság a rítusok, szimbólumok, a kiváló minőségű ideológia és szerkezet vonatkozásában. Nehéz meghatározni a tevékenységek kapcsolatát a B `nai B` rith és a szabadkőművesség között. Talán csak végrehajtók.

Magyarországi tagsága: Orbán Viktor, Jeszenszky Géza, Kapolyi László, Kiss János, Lovas István, Magyar Bálint, Márványi Péter, Bányász Rezső, Bauer Tamás, Bolgár György, Dávid Ibolya, Demján Sándor, Demszky Gábor, Eörsi István, Farkasházy Tivadar, Bányász Rezső, Jancsó Miklós, Pető Iván, Szentiványi István, Tamás Gáspár Miklós, Zwack Péter, Suchmann Tamás, Surányi György, és esetleg az "újabb tagok", stb.Lényeg, hogy legyen némi zsidó származás.

A felsorolásból látható, hogy elég silány a "felhozatal", többnyire kisstílű tolvajokkal, rablókkal, és más páholyok is képviseltetik magukat Magyarországon. Azok is hasonló gagyi csalókkal, mert vagyonukat és hatalmukat csak annak köszönhetik, hogy az ország békés népessége jóhiszeműen megbízott bennük. Ezzel a "felkészültséggel", a nyugati demokráciákban legfeljebb mosogathatnának, viszont gátlástalanságban felső kasztot képeznek. A bizonyított bűncselekményeik ismeretében, nyugaton már börtönben lennének, és elmagyaráznák számukra a sajtóban is, hogy aki nem tud észrevétlenül, a lakosságot ügyesen megtévesztve csalni, lopni, hazudni, az nem közéjük való, mert nem alkalmas a feladatra, vagyis hülyékre nem tartanak igényt...

A volt szovjet-csatlós keleti blokk országai esetében amúgy is elmondható, hogy minél jobban hagyták élni valamelyik tagország lakosságát, annál kevesebbet gondolkodtak azon, hogy mikor, mivel, és mennyire verik át az embereket. Azt pedig, hogy a gengszterváltáskori generációk túlnyomó részének fogalma sem volt az akkori nyugati demokratikus lehetőségekről, érthető, mert többnyire meg sem tapasztalhatták. Nem ment át a köztudatba, mert amiről nem tudnak, arra nincs igény.
Szinte hermetikusan elzárta ettől a szándékosan rendkívül gyenge idegen nyelvi oktatás, és az, hogy nem igazán volt miért kimenni, körülnézni ebben a kérdésben.
Végeredményben a Kádár-rendszer feladata volt, hogy az újabb generációkat elaltassa átmeneti relatív jóléttel, kinevelve a "gójok" pénzén a következő generáció fosztogatóit, és megvárja, míg kihal a korábbi, még a Horthy-korszak alatt nevelkedett generáció, miközben "megtöltik a malacperselyt", amit 1989-ben összetörhettek egy "peresztrojkának" nevezett szabadrablási tranzakcióval. Ezután szétloptak mindent.

Mózes 24:60 "És megáldák Rebekát, és mondák néki: Te, mi hugunk! szaporodjál ezerszer való ezerig. És bírja a te magod az ő ellenségeinek kapuját".
A "tervet" már jócskán túlteljesítették, miközben az eredeti Sátánista vérzsidó vonal felhígult ashkenázi műzsidókkal, de "megynugtatásul", a zsidó ideológia mindig talál indokot még azok elpusztítására is, akik segítettek rajtuk, mert a pszichopata ezt sem tudja értékelni. Ehhez még cionizmus sem kell! Amúgy a "békés" két kasztos (rabszolgák és arisztokrácia) műviláguk alapjai gyenge lábakon állnak, mert ahogy jelenleg is ellenség a kínai zsidóság, belül is szaporodnak az ellenségeik. Kénytelenek egymás ellen fordulni. ahogy Sztálin is tette a Zsidó Világkormánnyal, mert ők ilyenek...
(Lásd: A skorpió és a teknős meséje... http://www.thesecret.hu/node/79 )


Tulok

A kegyelem a bűnözők reménysége és a szentek menedéke. (Spurgeon)

Növények társítása

"A konyhakert további kutatása során összeállítottam egy újabb táblázatot a növények társításáról."
Mit mivel társítsunk, illetve mivel ne társítsuk, mert kedvezőtlenül hatnak egymásra.

Kultúra

Jó szomszéd

Rossz szomszéd
Fokhagyma  
        
 • eper
 • paradicsom
 • uborka
 • cékla
 • sárgarépa
 • rózsa, liliom, tulipán
 • káposzta
 • borsó
 • bab
Sárarépa  
           
 • fokhagyma
 • mogyoróhagyma
 • saláta
 • hagyma
 • póréhagyma
 • retek
 • erős illatuk miatt távol tartják
 • a sárgarépa legyet
 • zsálya (elűzi a kártevőket a hagymával egyeteben)
 • cékla
Káposzta        
 
 • kakukkfű
 • saláta
 • hagyma
 • paradicsom
 • zsálya
 • rozmaring
 • menta
 • zeller
 • uborka
 • burgonya
 • /a krumpli feltöltése után szoktam a palántákat a sor közé beültetni/
 • bab
 • minden hagymaféle
 • eper
 • póré
 • retek
 • cikória
Eper            

 • fokhagyma
 • hagyma
 • saláta
 • póré
 • minden ami káposztaféle
Bokorbab       
     
 • saláta
 • retek
 • büdöske
 • burgonya
 • paradicsom
 • zeller
 • káposztafélék
 • uborka
 • cékla
 • csombor
 •  
 • minden ami hagymaféle
 • cékla
 • borsó
Futóbab            
     
 • Szagosbükköny
 • /vonzza a beporzó rovarokat/
 • káposztafélék
 • minden ami hagymaféle
 • cékla
 • borsó
 • sárgarépa
Petrezselyem     
 
 • póréhagyma
 • retek
 • paradicsom
 • spárga
 • káposzta
 • bab
 • borsó
 • zeller
 • saláta
Retek 
                    
 • paradicsom
 • bab
 • fokhagyma
 • saláta
 • petrezselyem
 • spenót
 • borsó
 • káposztafélék
 • uborka
Saláta          
          
 • minden hagymaféle
 • cukorrépa
 • sárgarépa
 • retek
 • bab
 • kapor
 • szamóca
 • uborka
 • káposztafélék
 • retek
 • cékla
 • paradicsom
 • hagyma
 • zeller
 • petrezselyem
Paradicsom   
      
 • fokhagyma
 • spárga
 • sárgarépa
 • zeller
 • bab
 • hagyma
 • petrezselyem
 • póré
 • retek
 • körömvirág (paradicsom közé levéltetvek ellen)
 •  
 • uborka
 • borsó
 • burgonya
 • cékla
 • édeskömény
 • kukorica
 • káposztafélék
Borsó     
              
 • zeller
 • káposztafélék
 • kapor
 • uborka
 • répa
 • hónapos retek
 • cukkini
 • bab
 • burgonya
 • hagymafélék
 • paradicsom
Uborka
            
 • káposztafélék
 • bab
 • borsó
 • saláta
 • koriander
 • kapor
 • kukorica
 • cékla
 • hagyma
 • retek
 • paradicsom
Burgonya       
 
 • hagyma
 • bab
 • káposztafélék
 • kamilla
 • sarkantyúka
 • kukorica
 • torma
 • spenót
 • bársonyvirág (büdöske)
 • borsó
 • uborka
 • tök
 • zeller
 • paradicsom
 • napraforgó
Cékla      
         
 • saláta
 • káposztafélék
 • bokorbab
 • kapor
 • uborka
 • fokhagyma
 • koriander
 • tépősaláta
 • cukkíni
 • burgonya
 • póré
 • paradicsom
 • kukorica
Hagyma        

 • burgonya
 • retek
 • sárgarépa
  eper
 • uborka
 • saláta
 • cékla
 •  
 • bab
 • borsó
 • karalábé
 • káposztafélék
Cukkíni  

 • sarkantyúka
 • kukorica
 • cékla
 • karós bab
 • hagyma

Kukorica

 • bab
 • uborka
 • burgonya
 • fejes saláta
 • tök
 • dinnye
 • cukkíni
 • cékla
 • zeller
Gyümölcsfák

 • körömvirág (levéltetű, fonalféreg ellen)
 • kerti zsálya, sarkanytyúka, fodormenta (levéltetű ellen)
 • metélőhagyma, fokhagyma (rovarok ellen)
 • mézfű, citromfű, borágó (vonzza a méheket)
 • bazsalikom (szúnyogok ellen, cserépben az ablakba is jó szúnyogriasztó)
 • izsóp (káposztalégy ellen)

Zeller

 • bokorbab
 • uborka
 • kamilla
 • káposztaféle
 • póré
 • paradicsom
 • burgonya
 • fejes saláta
 • kukorica
Spenót  

 • szamóca
 • burgonya
 • káposztaféle
 • retek
 • paradicsom
 • hagyma
 • saláta

Paprika    

 • bab
 • sárgarépa
 • pemetefű
 • büdöske
 • majoranna
 • hagyma
diófa (paprika társításáról nem sok anyagot találtam. De ha nincs rossz szomszédságban más növényekkel, akkor végül is jó szomszédságban van mindennel. Ez saját vélemény)

http://www.konyhakert.com/kert/novenyek-tarsitasa_konyhakert/