2013. január 5., szombat

Köszönöm annak, akitől kaphattam...

Egy ember elment egy bölcshöz:
- Álmot láttam, de sehogy sem tudok rájönni, mi az értelme. Kérlek, segíts rajtam!
- Hallgatlak - bólintott a bölcs.
- Az utcán mentem, a mi utcánkban, ahol minden nap járok.
Olyan is volt álmomban, mint egyébként; nem volt semmiféle változás rajta, csak annyi, hogy nagy szürke göröngyökkel volt tele a járda. Amikor megrúgtam az egyiket, rájöttem, hogy ezek nem göröngyök, hanem kövek. Egyet zsebre vágtam, hogy megmutassam a Barátomnak, akihez indultam.
Amikor elővettem, kettévált a kezemben. Belül szikrázó, tiszta ragyogású volt. Azonnal tudtam (bár nem értek hozzá), hogy ez GYÉMÁNT! Rohantunk az ékszerészhez, de közben telepakoltuk a zsebeinket a csúnya, szürke kövekkel, hátha... Az ékszerész vágta, csiszolta a kettévált követ, végül fel is mutatta, hadd lássuk mi is, hogy sziporkázik:
- Még soha nem találkoztam ilyen nagy és tiszta gyémánttal - lelkesedett.
Kipakoltam a sok egyforma szürke kövemet. Ő bizalmatlanul nézte a sötétlő halmot, majd legyőzve utálkozását, egyet megfogott és vijjogó gépével kettévágta. Smaragd volt. A következő rubin, utána valami csodaszámba menő ritkaság, és aztán így végig. Felfoghatatlan kincs feküdt előttem, szikrázott, tündökölt ezerféle színben, a belsejükben rejtőző érték. Én pedig döbbenetemben felébredtem. De nem tudok szabadulni az álomtól. Mondd, mit jelenthet?
- A szürke kövek a MINDENNAPJAID, Barátom! Éppen ideje, hogy felfedezd: valóságos kincsesbánya a mindennapok sokasága. Dolgozni kell rajtuk, az igaz, de ha jól megmunkálod őket, gazdagabb leszel mindenkinél. Már reggel vedd kezedbe napodat, hogy megláthasd benne a hűség gyémántját, a bizakodás smaragdját, a szeretet rubinszínű áldozatosságát...
Mától kezdve soha nem beszélhetsz "szürke hétköznapokról", hiszen láttad, mi rejlik bennük!
(levélben kaptam)

Az amerikai titkosszolgálat betiltotta a Liberty ezüstdollár kereskedést az eBay-en

2011 elején Bernad Von Nothaus ellen ítélet született, miután az állami bíróság belföldi terroristának nevezte, mert saját ezüst és aranyérméket vert, majd ezeket értékesítette.  Nothaus az érméket „Liberty (szabadság) dollárnak” nevezte, és ezzel magára haragította az amerikai titkosszolgálatot, a Federal Reserve Bankot és még számos másik állami intézményt. A kormány szerint Von Nothaus hamisító, annak ellenére, hogy soha nem hamisított amerikai valutát, csupán egy alternatív, nemesfém tartalmú csereeszköz mechanizmust kínált.
Von Nothaus elítélését követően a titkosszolgálat figyelmeztetést adott ki, hogy elkezdik a Liberty dollárok elkobzását.
A Von Nothaus féle vállalkozás, a NorFed felszámolása óta sok érme került értékesítésre a világ legnagyobb online aukciós oldalán, az eBay-en, míg végül a titkosszolgálat néhány hete akcióba nem lendült. Megkeresték az eBay-t, a cég pedig tudatta az eladókkal, hogy a továbbiakban az Liberty érmék értékesítése nem lehetséges az oldalon:
Az Egyesült Államok titkosszolgálata kérte a Norfed Liberty dollárra vonatkozó aukciók felfüggesztését az eBay oldalán, mivel azok hamisítványok … Kérjük, ne indítsanak újabb aukciókat ezekre a tételekre. Értékeljük az Ön döntését, hogy az érméket a mi oldalunkon szerette volna értékesíteni és tisztában vagyunk azzal, hogy döntésével nem akart kárt okozni. Az aukciók indításáért kifizetett díjat visszatérítettük.
A Liberty Dollárokban nincsen semmi különös, hacsak az nem, hogy tiszta ezüstből vannak és így valódi kereskedelmi értékkel bírnak, ellentétben a forgalomban lévő hivatalos fizetőeszközzel, ami fémfedezet tekintetében teljesen értéktelen.
A kormány persze nem ért egyet ezzel az állásponttal és az Igazságügyi Minisztérium által kiadott sajtóközleményben tudatja velünk, hogy az ilyen tevékenység tulajdonképpen nem egyéb, mint terrorizmus, mert közvetlen veszélyt jelent az Egyesült Államok stabilitására:
Az ország fizetőeszközének aláásására tett kísérletek a belföldi terrorizmus egyedi formái, nyilatkozta Tompkins főügyész az ítélet kihirdetésekor. Bár ezek az államellenes tevékenységek nem erőszakos cselekmények, ettől még éppen annyira alattomosak és ugyanakkora veszélyt jelentenek az ország gazdasági stabilitására, tette hozzá. Eltökélt szándékunk, hogy válaszoljunk ezekre a veszélyekre, mégpedig a demokratikus államformánk legitimitását kétségbe vonó szervezetek szétbomlasztásával vagy ezekbe történő beszivárgással.
A titkosszolgálat azért avatkozott az ügybe, hogy megakadályozza a vásárlók megtévesztését, akik netán azt gondolhatják, hogy egy valós (hivatalos?) amerikai fizetőeszközt vásárolnak. Úgy tűnik, attól tartanak, hogy aki megvesz egy 35 dolláros ezüstérmét, zavarodottságában esetleg egy 1 dolláros üdítő vásárlására költené a nyílt piacon.
Ma a Liberty Dollárokat támadják, mert, mint kiderült ezek „egyértelmű és azonnali veszélyt jelentenek az Egyesült Államok gazdasági stabilitására”. Egyáltalán nem túlzás azt feltételezni, hogy előbb utóbb a kormány ugyanezen az alapon bármilyen fizetési mechanizmusra vagy értékre alkalmazhatja ezt az érvelést, főleg ha az adott eszköz nemesfémtartalommal is bír.
A 30-as években is ezért kobozták el az aranyat az állampolgároktól. Miért ne tennék meg még egyszer, azzal a különbséggel, hogy ez alkalommal az arany vagy ezüst érmék vagy rudak birtokosait terroristának is kikiálthatják.

Forrás: shtfplan.com

2013 az autonómia éve

Az erdélyi magyar pártok 2013-at az autonómia évének szánják a magyar nemzeti közösségek számára. 
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt vezetőivel tartott nagyváradi sajtóértekezletén kifejtette, olyan akciókra van szükség, melyek bemutatják és népszerűsítik az európai működő autonómiákat, a közösségi önrendelkezést. Toró T. Tibor az EMNT elnöke mindjárt be is jelentette első megmozdulásukat, melyet 2013 március 10-re terveznek a SZNT-vel közösen. Ebben az évben a közösségépítésre szeretnének koncentrálni pártjával.
Olyannyira komolyan veszik ezt, hogy 2013 első hónapjaiban a Magyar Polgári Párt nagyszabású autonómiatüntetések szervezésébe fog. Az erdélyi magyar pártok ezzel akarnak üzenni Bukarestnek, most már szükség van a közigazgatás átszervezésére, de ezt csakis Székelyföld területi egységének megmaradásával lehet.
Az autonómia kérdése nem csak a magyarokat, de a románokat is kezdte gondolkodóba ejteni, egyre többet foglalkoznak vele, hiszen úgy érzik, hogy a román kormányok hozzá nem értésén múlt, hogy régiójukat eddig nem korszerűsítették.
Hosszú idő óta foglalkoznak az önrendelkezés kérdésével nem csak Erdélyben, de számos külhoni országrészben is. Talán a 2013-as év most meghozza gyümölcsét, ha ennek szentelik a magyar pártok az éves munkájukat, talán végre közös nevezőre jutnak, és tenni is tudnak legalább a területi autonómiájukért. 
Vásárhelyi Virág


Nem csak autonómiát

 


Csonka Áron a VMDK (Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség) elnöke mai interjújában kiemelte, visszatekintve az elmúlt évre legfontosabb előrelépése a pártnak az volt, hogy bekerült a választások során a szerb képviselőházba. Közelebb kerültek ahhoz, hogy a vajdasági magyarságnak élhetőbb körülményeket teremtsenek.
Véleménye szerint szükség van a közúthálózat fejlesztésére, arra, hogy a magyar lakta területeken újra működjenek helyi bíróságok.Kifejtette, hogy a köztudatba ismét be kell hozni a területi autonómia, a tisztességes munka, a család, a családalapítás, a szociális szolidaritás, az önbecsülés kérdését, az emberi jogok tiszteletben tartását.
A VMDK elnöke szeretné, ha pártja el tudná érni a magyar autonómia előtérbe helyezését. A kulturális autonómia nem elég, a jövő biztonságos építéséhez legalább arra lenne szükség, ha gazdasági kérdésekben maguk dönthetnének. Kiállnak emellett annak ellenére, hogy a Vajdaság és Belgrád között a viszony az év vége felé eléggé feszült volt, hiszen sokak szerint a tartományi autonómia helyett a nemzeti autonómia került előtérbe.
A párt mégis jó irányba halad. Hogy miért mondjuk ezt? Volt egy korábbi vezetője, Dr. Páll Sándor, kitől sajnos fájdalmas búcsút vettünk. Ő volt az, aki szerint a megoldást csak az etnikai alapú, területi autonómia hozhatja. Haláláig kiállt emellett, ezért dolgozott. Most úgy látszik az új elnök, az új vezetés is ez irányba indult el.
Láthatjuk azt is, hogy több törekvése, célkitűzése is megvalósul, hiszen 2007-es magyar pártoknak írt levelében már arról írt, hogy képviseletet kell szerezni a parlamentben, hogy vissza kell a helyi bíróságokat hozni, hogy kettős állampolgárságra van szükség, na igen, és az autonómia kérdése.
És mit mondana most Páll Sándor az utódjának? Megcsináltuk,csak így tovább! 
Vásárhelyi Virág

TÖMEGMANIPULÁCIÓS KÉZIKÖNYV

Niccoló Machiavelli
A nyelvész és filozófus Noam Chomsky azok a baloldali nézeteket valló amerikai értelmiségiek egyike -Chomsky a IWW nemzetközi munkás unió tagja-, akik hisznek abban, hogy egy igazságosságra törekvő társadalom csak szolidaritás alapon működhet, vagyis a források rendszerinti átcsoportosításával a tehetősebbektől az alacsonyabb jövedelműek irányába. A magyar valóságra vetítve, a jelenleg aktuális "akinek nincs semmije, az annyit is ér" lázári eszme, az egykulcsos adórendszer és a nagytőkét kiszolgáló földosztás, valamint a vadkapitalista munkatörvények a szolidaritás egyenes ellentétei. A 20. század nyolcvanas éveiben, amikor az Egyesült Államokban tombolt a demagóg, nemzeti jelszavakba és hazugságokba burkolt neoliberális reaganizmus, Noam Chomsky összefoglalta tíz pontban a tömegmanipuláció stratégiáját.

A politika egy művészet, jelentette ki nemrég miniszterelnökünk egy osztrák utazás során s ezzel bizonyára egyetértett volna Machiavelli, a politikai művészet mestere aki a mai média társadalomban maga is a Chomsky által rávilágított manipulatív eszközöket alkalmazná:

1/ Figyelemelterelés

A közvélemény figyelme el van vonva a valódi társadalmi és gazdasági problémáktól.

Nálunk: focimánia... közlekedési balesetekkel, sport eseményekkel, bulvár hírekkel és egyéb jelentéktelenségekkel töltött hírmédia... lottó médiakultusz... díszalkotmány... korrupció-elleni "elszámoltatási" handabanda... stb. 

2/ Problémagyártás megoldással

Egy előidézett helyzet elé van állítva a közönség, hogy maga kérje azt a megoldást, amit a hatalom óhajt. Például, a hatalom hagyja egy terrorista merénylet szervezését, hogy utána a többség, a félelem és a gyűlölet hatása alatt, hajlandó legyen lemondani a szabadságjogairól... vagy például, egy gazdasági válság előidézése réven, a hatalom elfogadtatja a szociális jogok visszavételét és a közszolgáltatások megcsonkítását.

Nálunk: egy jól müködő állami cég csődbe van kergetve forrás megvonással majd az-állam-rossz-gazda jelszóval privatizálva van... miután tömeges munkanélküliséget idézett elő a gazdaság kifosztása, munkahelyteremtés címen jobbágyi munkatörvények jönnek létre... a "nemzetközi terrorizmus" -elleni küzdelem címén titkosszolgálati módszerek vannak szinte nyíltan bevetve a lakosság megfigyelésére... mesterségesen keltett hatalmas államadósság törlesztése után következik a nemzeti gazdaság újjáépítését megakadályozó adósságtörlesztésre fordított adórendszer és egyéb "megszorítások"... stb. 

3/ Lépcsőzetesség

Egy elfogadhatatlan intézkedés fokozatosan van bevezetve. Az Egyesült Államokban ez történt a neoliberális gazdasági politika megvalósításával a reaganizmus alatt. Tömeges munkanélküliség, prekaritás, rugalmasság, kiszervezések, alacsony bérek, mindez egyidejűleg valószínűleg forradalmat okozott volna.

Nálunk: nincs igazán jelentős lépcsőzetesség, az életszínvonal úgy romlik ahogy puffan, a hatalom csupán arra ügyel, hogy folyamatosan letagadja a valóságot, például kisminkelt munkanélküliség, bűnözés vagy infláció adatokkal.

4/ Megkönnyebbültség keltése

A hatalom a közönség beleegyezését kéri előre egy jövőben bevezetendő fájdalmas-de-szükséges intézkedéshez. Ugyanis, mindig könnyebb egy jövendő, mint egy jelenlegi áldozathozatal és közben az emberek hozzászokhatnak a gondolathoz.

Nálunk: a megrettentés-megkönnyebbülés változat működik inkább, amikor szörnyű-de-szükséges előre bejelentett intézkedéseket követően végül is enyhébbek vannak bevezetve megkönnyebült (vagy akár hálás) sóhalyok közepette.... például az "elveszik-a-rokkantnyugdíjat” rémhíresztelés után "csak" a felét-harmadát vonja el a hatalom... vagy az "elveszik-az ösztöndíjjakat" rémhíresztelés után "csak" arra kötelezi a diákokat a hatalom, hogy diplomaszerzés után itthon szolgálják az alacsony munkabérekkel és rabszolga munkatörvénnyel ide csalogatott multinacionális cégeket... stb.  

5/ Infantilizálás 

A reklám ipar mintájára, a hatalom infantilisan kezeli a polgárokat, tudván hogy ez elaltatja kritikus gondolkodásukat.

Nálunk: ez (még?) nem szokás, legalábbis nem olyan mértékben mint az Egyesült Államokban, talán mert a magyar ember intellektuális színtje gyakran túl magas ilyen trükk bevetéséhez.

6/ Érzelmek pengetése

Klasszikus módszer ami rövidzárlatként blokkolja a rációt, a kritikus gondolkodást.

Nálunk: ez a stratégia rendkívül fontos... például, amikor a "szocikra" vagy a "ballibekre" tereli a frusztrációt a jelenlegi hatalom... vagy amikor a nemzeti érzéseken zongorázik azzal, hogy "szabadságharcosnak" önjelöli magát... vagy amikor a vallásos érzéseket kihasználva, a katolikus egyházat és egy "keresztény" kamupártot hű szövetségesekként szerepeltet... vagy amikor a holokószt túlélők fájdalmas érzéseit kihasználva hírtelen kétszeresére emeli a nyugdíjjukat, hogy megszerezze a zsidó szavazók szimpátiáját... stb.        

 7/ Tudatlanságban tartás

A közönséget olyan állapotban igyekszik tartani a hatalom, hogy képtelen legyen átlátni a tömegmanipuláció szitáján miközben az alacsony színvonalú közoktatás elszigeteli a többséget az "elit" osztálytól.

Nálunk: a közoktatás színvonala folyamatosan csökkent, például azzal az indokkal, hogy a "hátrányos" helyzetű tanulók ne szakadjanak le... a felső oktatást illetően pedig, ösztöndíj ide vagy oda, a legtöbb család már nem képes állni a velejáró és folyamatosan növekvő költségeket (albérlet, tömegközlekedés, étkezés, tankönyvek, stb.)... a tévéműsorok intellektuális színvonala köszönő viszonyban sincs azzal, ami által húsz évvel ezelőtt a magyar televízió programjait a nyugat-európai szakemberek is dicsérték... stb.

8/ A középszerűség dicsérete

Arra van biztatva a közönség, hogy ne lógjon ki a sorból, hasonlítson a hasonszőrűekhez, tartozzon a többséghez.

Nálunk: ez egyelőre nem téma, mert az átlag magyar ember úgyis erősen konformista és, ami különösen a politikai szemléleteket illeti, nem rendelkezik olyan politikai kultúrával, hogy képes legyen "kilógni a sorból".

9/ Felháborodás helyett önhibáztatás

Azzal van győzögetve a közönség, hogy szerencsétlenségéért ő maga a felelős, azaz nem elég "jó" vagy nem tesz elég erőfeszítést. Ekkor, ahelyett hogy a fennálló rendszer ellen háborodnának fel az emberek, saját magukat vádolják.

Nálunk: talán ezt a szemléletet próbálta népszerűsíteni a már híres fideszes "akinek nincs semmilye, az annyit is ér" kijelentés 2011-ben, valamint a jelenlegi elnök is, aki újévi köszöntőjében arra utalt, hogy "mindenki a maga sorsának a kovácsa"... a jelenlegi hatalom mindenképpen ezt a világszemléletet sugallja a baloldali "szolidaritás" eszmével (ami egyébként a keresztény eszme alapja is!) ellentétesen.  

10/ Pszichológia

Az elmúlt 50 év folyamán, az alkalmazott pszichológiának köszönhetően, a rendszer az ember megismerése magas fokára érkezett. Ez a rendszer jobban ismer Téged, mint Te magadat s így gyakran nagyobb ellenőrzést gyakorol az egyéned felett, mint Te magad.

Nálunk: tudjuk, hogy a "rendszerváltás" óta hemzsegnek a "tanácsadók" a hatalom körül és köztük akad feltehetően képzett pszichológus is de az biztos, hogy a jelenlegi hatalom különös szorgalommal és nem kevés pénzből gyüjti a polgárok személyes adatait ilyen-olyan "kormánykommunikációs" anonim-de-mégsem-annyira kérdőívek alkalmazásával, amik alapanyagként szolgálhatnak pszichopolitikai műveletekhez, különösen választás-előtti időszakban.  


Szélvéső

Székelyföldi lányokat kényszerítettek németországi prostitúcióra

Embercsempész bűnszervezetet leplezett le a rendőrség Hargita és Maros megyében. A gyanú szerint a banda tagjai fiatal nőket kényszerítettek arra, hogy Németországban prostituálják magukat.
A rendőrség különleges osztagai és a szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) Hargita megyei testületének tagjai tizenkét személy ellen indítottak eljárást, közülük 11-et csütörtökön 24 órára őrizetbe vettek. A tizenhárom, Hargita és Maros megyei lakcímen csütörtök hajnalban végrehajtott házkutatáson egyebek mellett mobiltelefonokat, arany ékszereket, adattárolókat, egy sűrített levegővel működő lőfegyvert, valamint 11280 euró, 5390 lej és 188.000 forint készpénzt foglaltak le a rendőrök, s négy luxusjárművet tettek működésképtelenné, amelyek későbbi biztosíték alapját képezhetik. A gyanúsítottak ellen embercsempészeti tevékenységgel foglalkozó bűnszervezet létrehozása, támogatása és a hozzá való csatlakozás témakörében zajlik a kivizsgálás. Megállapítást nyert, hogy a bűnszervezet 12 tagja folyó év folyamán több, Hargita és Maros megyében élő fiatal nőt toborzott össze azért, hogy a németországi Nürnbergben prostitúciót folytassanak. Pénteken két gyanúsított nevére 29 napos letartóztatási parancsot állítottak ki, kilencen pedig harminc napon át nem hagyhatják el az ország területét, tudósított közleményében a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
(szekelyhon.ro)