2009. február 3., kedd

Kadarkúti Hétfői üzenetek-16- Az Úr Jézus szavai az Oltáriszentségről

2009. február 2. Az 5 Szent Seb rózsafüzér előtt
Én: Ezt az „5 Szent Seb rózsafüzért"szeretném felajánlani Csabáért, egy kaposvári súlyos beteg fiatal családapáért, aki szklerózis multiplexben szenved, előrehaladott csontritkulásban. Názáreti Jézus, betegek gyógyítója Hozzád fordulok segítségért a Te Édesanyád Szeplőtelen Szívén keresztül. Ha megegyezik akaratoddal és lelke javát szolgálja, gyógyítsd meg őt.
Drága Szűzanyánk! Ma délután ünnepelünk Téged, mert Gyertyaszentelő Boldogasszony van és a Szeretetláng ünnepe. Ezzel a rózsafüzérrel köszöntünk fel és most gondolatban készítek Neked egy rózsakoszorút. Csupa piros rózsa van benne, az itt ülő engesztelő testvéreim jelképe. Azért piros a rózsa, mert áldozatot fejez ki. Minél messzebbről érkezik valaki, annál nagyobb áldozatot hoz. Egy bimbót is közéjük teszek, ez engem szimbolizál. Nem bimbózó ifjúságomat jelenti, hiszen én vagyok itt a legöregebb, hanem azt, hogy lélekben én vagyok a legkisebb valamennyiük között. Szűzanyám! Imádkozz velünk, segíts nekünk lelkeket menteni!
Szűzanya: Drága, engesztelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok, Mennyei Édesanyátok, Éván keresztül szólok hozzátok. Tudom, úgy volt, hogy ma nem lesz égi beszéd, de ilyen szép ajándékot nem lehet köszönet nélkül hagyni. A szép koszorút elfogadom és míg tart a lurdes-i kilenced homlokomon fogom hordani. De előbb még lefújom a port róla, így ni: phü, phü.
Én: Drága Jézusom, ezt a mai „5 Szent Seb rózsafüzért" felajánlom Mihályért egy súlyos érszükületben szenvedő beteg testvérünkért, akit sajnos nem lehet műteni, mert a szíve nem bírná ki. Kérlek, Uram segíts neki, isteni erőddel gyógyítsd meg, ha úgy akarod, mert különben hosszú, nagy szenvedés vár rá!
Azonkívül ezzel a szép rózsafüzérrel vigasztalni szeretnénk Téged azokért a fájdalmakért, melyeket az Oltáriszentségben érzel bűneink miatt.
Jézus: Mihállyal kapcsolatban annyit mondok, hogy a Nagy Figyelmeztetéskor sok beteg meg fog gyógyulni. Ha a Mennyei Atya akaratával megegyezik, ő is köztük lesz.
Kedves Gyermekeim! Hogy most vigasztalni fogtok az Oltáriszentségben átélt szenvedéseimért, annyi, mintha balzsammal kenegetnétek, csókolgatnátok, simogatnátok Szent Szívemet. Az emberek szeretetlensége után ezek a szenvedések fájnak Nekem a legjobban.
  1. Nagyon rosszul esik a visszautasítás, mikor nagy szeretettel kínálom a jelenlévőknek Szent Testemet és Véremet és alig van néhány áldozó.
  2. A méltatlan áldozás is fájdalmat okoz. Ahogy vizsgálom az áldozók lelkét, sokan meg nem bánt bűnökkel állnak oda: az ítélkezés, a harag, a gyűlölet, az irigység bűnével. Mások még az 1 órás böjtöt se tartják be. Elfogadom Egyházam újításait: az állva és kézből áldozást, de elszomorít. Nem engednek letérdelni benneteket, mert így gyorsabban megy. Közületek még sokan emlékeznek a szép fehér csipketerítővel letakart áldoztató rácsokra, amelyekhez odatérdeltetek nagy tisztelettel és hódolattal, hogy így vegyétek magatokhoz az Ég és Föld Urát. A kézből áldozást sem szeretem. Jó lenne, ha csak a felszentelt kezű papok és a püspök engedélyével áldoztatók vehetnék kezükbe az Oltáriszentséget. Tudjátok milyen szörnyűségekre ad ez a lazaság alkalmat? Az áldozók sorába sokszor gonosz, bosszúálló emberek is beállnak, különösen nagyobb városokban, ahol nem ismerik őket. Ezek a tenyerükbe helyezett Szentostyát nem teszik a szájukba, hanem zsebrevágják, hazaviszik. Valamiért dühösek Rám: pl. nem nyertek a lottón, fájdalmas betegségük van, vagy elvesztették az állásukat. Engem hibáztatnak érte és kegyetlenül bosszút állnak. Láttam az egyiket, aki bedobott a lángok közé a kazánba, egy másikat, aki gonosz, kéjes kárörömmel egy éles késsel apró miszlikre vágott és közben káromkodott. Volt, aki földre dobott és két lábbal taposott Rajtam, a másik meg lehúzott a Wc-én. Ha bocsánatot kérnének megbocsátanék, de nem teszik.
    És most jön a még szörnyűbb. A sátánista szektáknak megvannak a megbízottjai, akik beosonnak a szentmisére, beállnak az áldoztatósorba, a markukba rejtve kiviszik a Szentostyát és jó pénzért eladják a sátánistáknak. Ott a legkegyetlenebb és leggonoszabb megaláztatásoknak van kitéve Szent Testem és Vérem. Oltárukra, a Sátán áldozati oltárára helyezik, leköpdösik, levizelik, elégetik. Nem is sorolom tovább, mert elborzadnátok iszonyatos liturgikus szokásaikon, melynek keretében feláldoznak Engem ellenségemnek. Néhányszor előfordul, hogy nem konszekrált ostyát ad el nekik valamelyik aljas áruló. Ilyenkor a Gonosz haragra gerjed és közli híveivel, hogy ez „nem jó ostya". Jaj az ilyen árulónak, mert könnyen megbüntetik érte.
Drága Gyermekeim! Még ezeket a kegyetlen nagy szentségtöréseket is elviselem, csak azért, hogy köztetek maradhassak, de kimondhatatlanul szenvedek misztikus Testemben. Köszönöm, hogy legalább ti, akik szerettek és együttéreztek Velem, vigasztaltok ezekért az oltáriszentségi sérelmeimért. Szentáldozásaitok után legalább ti imádjatok, szeressetek, dédelgessetek, hogy egyensúlyozzátok e sok gonoszságot. Köszönöm a szép rózsafüzért, amit most elmondotok. Ámen