2003. június 9., hétfő

San Martino 2003.6.8

(San Martino 2003.6.8)
Áldjuk az Atyát, a Fiút és a Szentlelket!
Érezzétek át ezen a napon, hogy Jézussal vagytok,
élő cselekvésben és boldogságban,
Jézussal, aki ma is szétküld benneteket a világba:
cselekvéseteket az Ő cselekvésével óhajtja egyesíteni,
és ugyanígy életeteket az Ő életével óhajtja egyesíteni.
Az az új hatóerő, melyet Jézus ma rátok kiáraszt,
eltávolít tőletek minden félelmet,
hogy az Anyával együtt
összegyűjthessétek az Ő Egyházát,
és kölcsönösen így köszönthessétek egymást:
«Béke veletek!» «Béke mindnyájatokkal!»
És ez az Ő békéje lesz bocsánatával együtt!
Drága gyermekeim, köszönetet mondok nektek, hogy
Szeplőtelen Szívemnek szenteltétek magatokat,
amit áhítattal a szívembe fogadok.
Megáldalak és magamhoz szorítalak benneteket!