1993. március 26., péntek

San Martino 93.3.25

(San Martino 93.3.25)
Dicsőség legyen mindörökké az Atyának!
Gyermekeim, mindazoktól, akik hallgatnak engem,
segítséget kérek, hogy Isten terve,
melyet az irgalom gondolt el, ne hiúsuljon meg.
Az idő, amely a közömbösekre várakozott,
befejezéséhez közeledik. Majd az igazságosság
térhódítása következik, amely azon lesz, hogy az
örök üdvösségre vezesse az embereket
a nagy tisztogatás által.
Még kérem tőletek a szívek megtérését,
és hogy minden gyermekem szentelje magát
Szeplőtelen Szívemnek!
Hallgassatok rám! Megáldalak titeket,
és magamhoz ölellek mindnyájatokat.