2013. január 25., péntek

Minden rémálmok anyja közeleg...

No, nem az anyósunkról van szó... vagy a leselkedő szomszédasszonyról. Ami borzolja Európa lakosságának kedélyét, az az EUSSR. Az összes EU tagállam beszippantása valódi fenyegetés. Most már a Big Brother, vagyis a "nagy testvér" irányít, és természetesen a nyilvánvalóan pénzügyi bűnözők, bűntársaikkal, akiket úgy hívnak, hogy az Európai Unió Tanácsa, amely "Sürgeti a tagállamokat, hogy ne veszélyeztessék pénzügyi vizsgálatokkal a hazai politikát."
Az érdekegyeztetések szerint a legnagyobb tolvajok a bolygón a nagybankok és a tulajdonos "családok".
Emberek megszámlálhatatlan milliárdjai számára mutatják meg, hogyan lehet törvényesen lopni, és közvetetten gyilkolni is, bár a LIBOR-botrány is észrevehetővé tette, még nem teljesen sikerült legalizálni. A "zenekar" egyre kövérebb, és függetlenül az adótörvényektől, minden az offshore bankok körül forog.

Ez tett lehetővé mindent. A korrupt, képtelen küldetését a hazaárulóknak az elit politikában, gerincét képezve egy gerinctelen medúzának, és igazságát egy guillotine-nak, amely lefejezi a nemzeteket. Csak az érdekli őket, hogy törvényeket hozzanak annak érdekében, hogy a kínálat bővüljön, de a polgárok (áldozatok) ellopott vagyontárgyairól, életéről sohasem adnak választ. Arra, hogy még mindig lehessen lopni legálisan, döntéseket hoznak szinte minden nap, valamikről, amik újból és újból visszatérnek a bűnöző bankárok fejében, a kedvezményezetteknek:

"Minden EU-tagállamot ösztönöznek arra, hogy " finanszírozza a kapcsolódó hírszerzésen alapuló rendészeti eljárásokat", hogy új együttműködési formákat alakítsanak ki az adóhatóságok, a rendőrség és a vámhatóság között..."

Magától értetődő, hogy a bankok, akik manipulálták a LIBOR-t, az összes többi bűncselekmény mellett, nem támogatják a büntetésüket haszonélvezőként, és hogy, a pénzügyi nyomozók felderítsék a bűncselekményeket, de ne feledjük a LIBOR-botrány kirobbantóját, Murdock csapatát, és Dow Jones indexet. Itt kezdődik és végződik a szervezett bankárbűnözés fogalma, bűnszervezetben összekapcsolódva a politikai irányítással. Németországban a "lakosok", nem állampolgárok, a BGB 90.§-a alapján, csak lakosok. Az ESM, a SWIFT és a Target-2 fényében már valódi ellenzék nélkül burjánzik a korrupció EU-szerte. Az ESM szerződés előre programozott csalás:

"- Az ESM, annak vagyona, pénzügyi eszközei, a tulajdonos tartózkodási helyétől függetlenül teljes jogi immunitást élvez.
- Az archívum és az ESM valamennyi dokumentuma közé tartozó és birtokában lévő dokumentumok általában sérthetetlenek.
- Az ESM helységei sérthetetlenek."

A SWIFT megállapodást sem szabad alábecsülni, mert van egy nagyon fontos célja, ami groteszk és abszurd hazugság minden európai polgár számára. Az amerikai hatóságok kapzsisága és a tülekedés a SWIFT megállapodás körül, kikezdi az EU Parlamentet, és szemlélteti a tényleges értelmükben ezeket az adatokat, amik között eltérések mutatkoznak a bevételi és kiadási oldalon, és egy szokatlan jelenség észlelhető, az "AlCapone" módszer.

"Annak érdekében, hogy ellenőrizni lehessen a közvéleményt, meg kell vetni a kétely és viszály alapjait, meghagyva a különböző oldalakon az ellentmondó nézetek, ameddig az emberek megtalálják az utat a zavarosban, és meggyőződnek arról, hogy ez volt a legjobb. Az alkotmányos kérdésekben egyáltalán nem nyilvánítani véleményt, mert az embereknél ezek a dolgok hiányzanak a szükséges áttekintésnél és csak azok tudnak igazán látni, akik vezetik a nemzetet. Ez az első titok!"

Előre programozott csalásról írtam az elején. Ennek a csalásnak a része, hogy a francia és német kormányzat erőltetésére folyamatban van Afrika gyarmatosítása. A tagországok "kedvének" növelése érdekében enyhíteni kell a szorításon, mert nagyobb "üzlet" van a láthatáron. Sok millió afrikai bőre, és elsősorban a természeti kincseik. Ezért adni is kell valamit, és itt jön a képbe a bankbotrányok kérdése, az egyezkedési "hajlam" EU tagországi szinten. Ehhez semmi köze a "demokráciának", amit nekünk találtak ki, és azért hozták létre vagy háromszáz éve (a rabszolgaság alapú Plutarkhoszi "demokráciákat" nem kellene idesorolni), hogy ne csak egy királyt, de egy egész országot lehessen eladósítani. Európa lakosságát adósrabszolga sorba, az állampolgárokat, "lakosokat", saját katonának sorozott gyermekeikkel kívánják leveretni, miközben mohó kapzsiságból először Afrikát, majd a Közel-Keletet akarják megszerezni, hogy bankjaikkal, a bankok multinacionális cégeivel szerezzék meg ugyanezen katonák vére által. A mértéktelen vagyon és pénzszerzési vágy hihetetlen aljasságokra képes. Nincs határ, míg egymást és saját, magukat fel nem zabálták.

Néhány szóban a deviza alapú hitelek magyarországi peres kérdéseivel is foglalkozni kell:

A központi irányítás parancsait követnie kell az Orbán-rezsimnek is. Doubravszky és Árpi találkozója, és az egyeztetés is ennek, a nép elé vetett "csontdobálásnak" a része. A nemzetközi bankcsalások "leleplezése" a cirkusz, és a látszólagos egyezkedés lenne a "kenyérnek mondott" lerágott csont, amitől senki sem fog jól lakni. Elolvasva kúria indoklását, megkérdőjelezhető, ha a bankok hiteleit 95-98%-ban az MNB biztosította az ország lakosságának adójából kifizetett pénzkiadási "illetékkel" kiadott pénzből, miért lenne végzetes hatással az 5 ill. 2% fedezettel rendelkező, és ezt befektető bankok számára a már többszörösen túlfizetett visszatörlesztés végelszámolása? Így is már akkora jogtalan haszonra tettek szert, és olyan bűncselekmények árán, amiben egy demokratikusabb országban börtönben ülnének az őket támogató kormányokkal együtt!

Akárhogy nézzük, "az eltérő vételi és eladási árfolyam alkalmazása" nem "szükségszerűen keletkezik", hanem olyan csalási módszer az adósok kárára, ami a bankokat nem illeti meg, mert számukra kiadási többletként nem jelentkezett! Érdekes kérdés lenne a megvizsgálni az elszámolásokat APEH szinten is, mivel akárhogy is nézhető egy banki elszámolás, de a többszörös többletbevétel nem szerepel benne. Akárhogy nézi a kúria, ez a "szűkebb értelmezés" nem helyes...
A kérdés egyértelmű. Számolják el a deviza alapú hiteleket a folyósításkori kifizetés szerinti összeggel, a szerződésben rögzített kamatkondíciókkal, és a tőkeösszeget növeljék meg a mindenkori aktuális infláció mértékével negyedévenként. Ilyen egyszerű... http://kaslerarpad.hu/?p=2315

Mellesleg, ha a kúriának nem "világos", hogy mit jelent a "világos és érthető" megfogalmazás kikötése az Európai Unió Bírósága részéről, akkor kár volt megtanulniuk magyarul. Mindezek mellett a szerződések esetében a teljes körű tájékoztatás is beletartozik - a törvény szerint - a tisztességes szerződéskötés feltételeibe, és mivel nem egy napi vagy hetilap egymástól független tartalmú híreiről van szó, természetesen a szerződés többi feltételével együtt, összességében és összefüggéseiben is világosnak és érthetőnek kell lennie minden részletnek. Ez vonatkozik az MNB elszámolására is, amiről a kúria által belinkelt pénzügyi-stabilitás jelentésből sem derül ki, hogy miért jelent a nemzetgazdaságra és a bankrendszerre közvetlen kihatást, ha nem kapják meg a nemlétezhető árfolyam növekedésből adódó jogtalan "bevételt": http://www.mnb.hu/Root/Dokumentumtar/MNB/Kiadvanyok/mnbhu_stabil/mnbhu_stab_jel_201211/jelentes_penzugyi_stabilitas_201211_hu.pdf

Tulok
.A bank- adós-állam viszony

A banki kommunikáció az önhibájukon kívül csődbe került adósokat is meggondolatlannak, bután adósságba keveredettnek, felelőtlennek bélyegzi.
Ez teljesen elhibázott szemlélet, mivel ennek következtében az ügyfelek elveszítik bizalmukat egyrészt a bankokban, a bankügyletekben, másrészt a bankokkal együttműködő állami intézményekben is. Az állampolgároknak a jogérzékük sérül – aminek hatására a pénzhasználati funkciók démonizálódnak.
Tetézik ezt egyes politikusi, bírósági nyilatkozatok, amelyek az adósokban azt az érzetet keltik, hogy nem számíthatnak az állam elfogulatlan szabályozó szerepére, segítségére – ezért mára az adós és bank közötti konfliktus az állampolgár és állam közti feszültséggé alakult, politizálódott. Manapság a kormánypárti avagy ellenzéki politikusok, MNB-elnök, banki vagy állami vezetők, az érdekvédelmi funkciókért felelős PSZÁF hivatalnokok a devizahitelesek tragédiáját az ország tanulópénzének, helyénvaló megbüntetésének mondják– de sajnos így vélekednek egyes ügyészek, bírók, közjegyzők is.
Eközben a banki kartellek jól megvannak, a magukra szabott általános banki stratégia áldásos extraprofitjában.

A banki szerződésekről

A banki kartelleződés központosított, ma már mindössze néhány kézben van a bankok hitelezési politikája. Az általánosnak mondható banki stratégia, hogy az egyéni, háztartási életvitel alapjait, olyan jogszabályi, intézményi és érdekvédelem nélküli halmaznak tekinti, amelyet nagy hatékonysággal sajátíthat el. A jelenlegi banki struktúrával lehetetlenség az egyenkénti szerződés egyeztetés. Ha tehát egy bíróság megítéli, hogy a hitelszerződést a banknak egyeztetnie kellett volna a hitelkérővel, akkor a bíróságnak az értelem és tisztesség nevében meg kellene megvizsgálnia, hogy az illető bank szervezeti felépítése mennyire tenné lehetővé a szerződések egyedi megtárgyalását.
Ha az egyenkénti egyeztetésre a bankok belső szervezeti struktúrájuk miatt képtelenek, akkor szervezeti garanciákat kell teremteni az ügyfél érdekek érvényesülésére már a hitelcsomag koncepciók kialakításától kezdődően.
Mivel ilyen ellenőrzés nem jött létre, az elmúlt évtizedben a bankok stratégiája látványosan beigazoldódott, a kartellben részt vevők számára sikeres volt, társadalom viszont vereséget szenvedett.

A devizahitelekről:

A devizahiteles banki ügylettípust nem lehetett volna bevezetni olyan körülmények között, amikor az ügyfelek általános értékrendi helyzete egyértelmű, világos, intézményesen megfelelően védett.
A banki szolgáltatási ügyletben szereplő felek között az eredeti szereposztást megváltoztathatatlannak és számon kérhetőnek kellene tekinteni.

Alternatíva a bankok felügyeletére

A jelen banki kartellel nem lehet számítani banki szolgáltatási feladatok ellátottságára az országban. Felmerül a kérdés, hogy milyen más lehetőség adott. Elvileg az adósok közvetlen koalíciójára, hitelszövetségre kellene bízni a hitelügyek intézését – amelyek egyúttal a jegybanki tartalék ráta jó állami szabályozási felügyeleti eszközei is lennének. A hitelek tartalékrátával történő szabályozása ellenőrizhetetlen extraprofitot tud eredményezni, amely tönkre teheti akár az ország gazdaságát is. Ha viszont a tartalékráta szabályozás az ügyfelek önszervezési szabályozásában –hitelszövetségekben - érvényesül, akkor a hitel költségek mai szemmel nézve meglepően alacsony értékeire és a hitelezési rendszer biztonságára vezethet, hiszen az ellenőrzésben, közvetve a pénzintézet működtetésében résztvevő ügyfelek önmaguk ellen, önmaguk csődje árán nem fognak minden áron extra profitra törekedni.

Az banki innovációról

Meg kell vizsgálni, hogy miből ered a pénzügyi innovációk veszedelmes volta. A közgazdász, de különösen a pénzügyi szakma hosszú ideje igyekszik olyan szemérmesen fogalmazni, érdekeinek védelmében, ezért gyakorlatilag a politika máig ugyanúgy rátelepszik a legegyszerűbb közgazdasági, pénzügyi kérdés tárgyalhatóságára, mint például a sokat kárhoztatott szovjet megszállás idején.
A banki ügyfelek kiszolgáltatottak, elengedhetetlenül rászorulnak a jogszabályi háttérre, érdekvédelemre, mert a banki-pénzügyi innováció a jövőben is a gazdasági versenyképesség egyik tényezője. A mostani helyzet az innovációba burkolt visszaélés. Az mindenesetre biztos, hogy banktechnikai-szervezési innovációnak van helye, az alapvető emberi mivoltunkat megkérdőjelező, a pénztechnikán messze túlterjeszkedő innovációnak nincs helye. Más szóval a pénztechnikai innováció ne akarjon társadalompolitikai, társadalom identitási kérdéseket alakítani. A banki innováció jellege, tartalmi struktúrája, a hamis, a gazdasági tartalomtól elszakadó folyamatok veszélye nem lehet bank-titok tárgya. Csak egy tényleges szakmai kontroll eredményezheti a valóban hatékony banki, banktechnikai innovációk előtti útszélesre tárulását a társadalom számára.

A jelzálog hitelekről

A jelzálog ügyletek tekintetében a történelmi példákat követve fel kell vetni a jelzálog hitelek (különösen az ingatlan jelzálog hitelek, a termőföld vagy lakás-jelzálog hitelek) tilalmát. A bank a szolgáltatás jelszavával nem veheti el az ügyfele tulajdonát. A banki innovációkat tehát arra alkalmas állami, érdekvédelmi és egyéb szerveződések, szakemberek kell ellenőrizzék.

Az ügyfél központú érdekvédelemről

A nemesfém fedezetű pénz és a hitelpénz rendszerének technológiai különbözősége napjainkban még a legtöbb bankár, közgazdász, politikus előtt sem világos, ugyanakkor szemléletváltás előtt is állunk, egyszerűen előtte vagyunk a pénz általános funkcióinak meghatározásának, a pénztechnológiák társadalmi ellenőrző szűrőjén áttekintve. Az ügyfél központú érdekvédelemnek véleményezési, sőt olykor vétó jogot kellene adni a hiteltípusok kialakításánál.
A devizahitelekkel jellemezhető folyamat többek közt azért juthatott idáig, mert az elemzési kör mindenki által kontrollálható vizsgálódási horizontja túl szűk volt.
Könnyű volt a hamis szolgáltatásokat nyújtó kartell tagjainak a nem vizsgált területeken a nem vizsgált eszközökkel olyan helyzetet előidézni, amelyben a folyamatok eredője kikerülhetett minden társadalmi ellenőrzést. A bank a bank nevet megtartva ügyfél érdekű szolgáltatás helyett minden kölcsönösséget nélkülözve saját maga által kirótt járandóságok behajtóvá vált.

A banki tevékenység elektronikus áttekinthetőségéről

Az egyes pénzügyletek belső szerkezetét, pénzügyleteket magába foglaló pénzügyi folyamatokat, rendszereket az informatika eszközeivel több szinten is rutinszerűen elemezni kellene tudni. A banki ügyleteket pénzügyi szervezését segítő alapvető szoftvereket a hatóságnak ingyenesen kellene biztosítania. A kalkulációs, ellenőrző szoftverek használatának tanfolyamait az érintett hatóságoknak, közszolgáltatóknak (adóhivatal, bank, villamos társaság) kellene biztosítania. Az iskolából ezen ismeretekkel, készségekkel, eszközökkel kellene elengedni a fiatalokat. Mindez a világ fejlettebb országaiban minimális evidencia.

Tudomásul kell vennünk a tényleges magyarországi helyzetet és meg kell tudjuk fogalmazni mi magunk annak értelmezését, értékelését a kivezető utat. Nem jutalom a nyugati világhoz tartozni, hanem a sors hozta így. Helyt kell állni magunkért mindenütt.

NAGYON ELGONDOLKODTATÓ!

Figyelem! Állítólag Davosban a héten (2013. január 23-án) kezdődött Világgazdasági Fórum napirendjéről kiszivárgott hír szerint Medvegyev orosz miniszterelnök tájékoztatni fogja Obama elnököt, hogy eljött az ideje, hogy a Világ megtudja az igazságot a Földönkívüliekről, és ha az Egyesült Államok nem akar részt venni ennek bejelentésében, akkor a Kreml ezt megteszi saját maga. Hogy Medvegyev képes lesz-e meggyőzni az Obama rezsimet, hogy mondják el végre az igazságot az UFO-król és az idegenekről, nem tudhatjuk. Amit tudunk az az, hogy vagy az Egyesült Államokkal, vagy nélküle a Kreml biztosan el fogja kezdeni a folyamatot, mely feltárja az igazságot arról, amiről jó ideje tudjuk, hogy igaz.


Medvegyev nyíltan bevallotta, hogy kapcsolatot tartanak a Földön túlról érkezett népekkel.

555 évvel ezelőtt választották Hunyadi Mátyást királlyá

“Isten adta nekünk Mennyországból oltalmunkra”555 évvel ezelőtt, 1458. január 24-én a Duna jegén választották Magyarország királyává Hunyadi Mátyást. A magyar köznemesség hatalmas tömegének részvételével, az egész nemzet akaratával egyetértésben közfelkiáltással választották meg az ifjú királyt. A reménytelen helyzetben lévő nemzet Megváltójaként tekintett az alig 15 esztendős Mátyásra.


Az idegen királyok által lezüllesztett országot három oldalról is támadás fenyegette, Mátyás a cseh király fogságában sinylődött, elrabolt Szent Koronánkat pedig az orgazda német császár bitorolta. Ilyen körülmények között került sor a királyválasztásra, melyről a kortárs Thuróczi János, korának kiváló jogtudósa és történetírója hitelesen tudósít.

Amikor László király meghalt, erősen megijedtek azok az urak, akik Hunyadi László halálát okozták. Hogyne ijedtek volna meg, amikor Szilágyi Mihály nagy sereggel közeledett Buda felé.
Pedig Szilágyi Mihályt nem a bosszúállás szándéka vezette, ő ennél többre vágyott: a trónt akarta megszerezni unokaöccsének, Hunyadi Mátyásnak. Amikor Szilágyi Mihály a fegyveres sokasággal Pest városába érkezett, az isteni akarat csodálatos jeleket mutatott. Az első éjszakán, abban a hideg télben minden csillag fényesen ragyogott az égen, a Duna vize pedig olyan erősen befagyott, hogy a jég hátán úgy járhattak, mint a sík mezőn. Reszkettek is az urak a budai várban, mert Pest felől minden baj nélkül fel lehetett vonulni a várba. Ha most Szilágyi Mihály bosszút forral, vége az életüknek…

De Szilágyi Mihály megüzente az uraknak, hogy nem áll bosszút Hunyadi László haláláért. Ekkor az urak felbátorodtak, levonultak Pest városába, hogy a király megválasztásáról tárgyaljanak. Ott sokat tárgyalni nem kellett, mert a köznemesség sokasága, negyvenezer ember állott a Duna jegén, és mind Hunyadi Mátyást éltette. A gyerekek pedig ezt a dalt énekelték a pesti utcákon:

“Mátyást mostan választotta
Mind ez ország királyságra,
Mert ezt Isten adta nekünk
Mennyországból oltalmunkra.”

Ezen a napon is csoda történt: a választás híre még ki sem szivárgott, de a pesti nagytemplomban már felhangzott a hálaadó ének. Amikor aztán az egész nép megtudta, hogy Mátyás lett a király, mindenki nagy örömmel ujjongott. Minden templomban meghúzták a harangokat, harsogtak a kürtök, szóltak a sípok, és olyan nagy hangon énekelt mindenki, hogy megtelt azzal a levegőég. A választás éjszakáját annyi máglyarakás világította meg, hogy az emberek azt hitték, a csillagok szálltak le az égboltról.

Soha még királyválasztás ennyi örömmel, ennyi dicsőséggel nem történt.

De nemcsak Magyarországon örültek ennek a választásnak! Erdélyben még sokkal nagyobb volt az öröm, mert a Hunyadiak onnan származtak, s maga Mátyás Kolozsvár városában született. Ezért aztán Szilágyi Mihály, aki az egész választást rendezte, a választás után levelet küldött az erdélyi rendeknek.

Azt írta a levelében:

“Ti láttátok a fenséges Mátyás urat, amikor megszületett, szemetek előtt
nevelkedett, ezért magatokénak nevezhetitek. Nyissátok hát meg a vigasság
forrásait, örvendjetek, vigadjatok, ujjongjatok, és adjatok hálát a jóságos Istennek
azért a boldogságért, amelyben a magyar nemzet részesült.”

Örült egész Magyarország, vele örvendezett szép Erdélyország, amiért a törökverő Hunyadi János fiát, az ifjú Mátyást királlyá választották.
http://mkh.valosag.net/index.php/temakoeroek/magyarsag/toertenelem/2202-555-evvel-ezeltt-valasztottak-hunyadi-matyast-kirallya