2012. augusztus 12., vasárnap

Minidrónok és nanorobotok

Minidrónok és nanorobotokMivel időszerűnek látszik, célszerű a megfigyelés, kémkedés és az emberiség elleni károkozás apró eszközeiről újra értekezni, de ezúttal nem csak a technikai részleteket ismertetem, hanem a védekezés módjáról is szó esik.
A félelem 2007-ben indult útjára, amikor bizarr repülő tárgyakról érkeztek jelentések, amelyek háborúellenes tüntetések felett lebegő, titokban kifejlesztett robotikus rovarok, madárutánzatok, és már bogarak gyűrűsféregszerű kémekről is beszámoltak, melyek kifejlesztésével, és előállításával az amerikai kormányt vádolták, nem alaptalanul. A nanorobotok, vagy nanobotok a mikroszkopikus méretű kémkedés, pusztítás és befolyásolás eszközei, de az elektronikai hadviselésben fontos szerep jut a RFID személyi azonosító áramköröknek, és a tudatmódosítás vagy megfigyelés elektronikus eszközeinek is.A 2007-es dátum végeredményben nem lehet irányadó. A mikroelektronika fejlődése már a 80-as években is lehetővé tette a rovar méretű drónok gyártását, de a hadiiparban megjelenő fejlesztések esetenként 20-30 évvel is később jelenhetnek meg a tömeges alkalmazás ismertetésétől, beismerésétől.
A kutatók most kifejlesztett, biológiai életformák által inspirált, nem, csak lehallgatásra és videómegfigyelésre alkalmas távirányított vagy automata poloskákat, de denevér vagy madár formációkban és olyan méh-szerű szőrszálakkal érzékelő biológiai, vegyi és nukleáris fegyverek keresésére kifejlesztett érzékelőkkel ellátott drónokkal is ellátják a hadseregeket, amelyek mesterséges intelligenciával már önálló feladat végrehajtásra is alkalmasak lehetnek.

Általában a feladat jellege határozza meg az alkalmazott technikai kivitel méretét és álcázottságát, bár nem csak kezdetben voltak használatosak a modellrepülő méretű eszközök, a hadseregek, főleg az US Air Force alkalmazásában. A USA, mint a világ legnagyobb fegyverek kifejlesztésre és fegyvergyártásra "szakosodott", és az erre a célra fordított legnagyobb költségvetésű országaként jár az élen.Az öt évvel ezelőtti bejelentés részét képezte a megfélemlítésnek. Általában minden hadsereg elég ravasz, hogy az új technológiai lehetőségeket titokban tartsa.
A University of Pennsylvania Grasp Lab nemrégiben mutatta be, hogy mire képes a minirepülők raja. A hálózat "20 nano "quadrotors" (négyrotoros) repülő szinkronizált formációban való mozgását mutatja.


A rajok mozgásánál az a cél, hogy a biológiailag inspirált rajtechnológia "csekély vagy semmilyen közvetlen emberi felügyeletet" ne igényeljen a "dinamikusan forrás-korlátozott, ellenséges környezetben".

A kutatások szerint a törpegépek mérnöki tervezése "gyümölcsének" feladata, hogy a felderítendő harctereken keressenek áldozatokat a romok csapdájában, vagy barlangokba, lakóépületekben kutassák fell az ellenséget. Valójában egy minidrón szinte mindenre alkalmas, ahova nagyobb "társai" nem tudnának észrevétlenül bejutni.

Az álmoszkítón jól látszik a balra elhelyezkedő kamera, a jobbra látható mikrofon, és a szívókának, vagy méreginjekcióhoz, vírus vagy baktérium terjesztésére használható miniatűr fecskendő. A szárnymozgatás energiaellátásáról a szárnyak alatti telep gondoskodik.

A madár és denevér méretű drónok mellett bogárdrónok is gyártás alatt állnak. Egyes drónváltozatok csak egyszer használatosak, mert feladatuk csak részben felderítés jellegű. Megnevezésük is utal erre: kamikazedrón.


Sajnos a gyűrűsféreghez hasonlító drónokról még nincsenek alkalmazást mutató fényképek, de működésükről már van egy videó.

Alapjában véve a minidrónok alkalmazásáról szóló egyre több híradás is a megfélemlítés része. Elterelő hadművelet a nanorobotokról. Ha alaposan átgondoljuk, az RFID chippek emberekbe ültetésének nem sok jelentősége van.
Egyrészt eltávolíthatók, másrészt helyettesíthetők, hamisíthatók is. Sérülékenyek, mert az erős elektromágneses sugárzás tönkreteszi áramköreiket, és bizonyos munkahelyeken eleve nem alkalmazhatók.

A nanorobotok már más kategóriába tartoznak, bár az erős elektromágneses sugárzást azok sem viselik el, viszont meghibásodásuk nem olyan látványos, mivel többnyire kiürülnek a szervezetből a tápcsatornán keresztül . Felhasználási területeik is lehetnek más irányúak. Lehet gyógyászati, vagy pusztítási céllal ilyen mikrométeres méretek alatti kis robotokat gyártani, amit meg is tesznek a hadiiparban, de például az amerikai és európai állami egyetemeken is milliószám gyártják. A felhasználásról készült animáció kicsit futurisztikus:


Mivel megígértem, ejtünk néhány szót a hatástalanításról is. A rovardrónok ellen sajnos nem sokat ér a Chematox, de mint a nanorobotok és RFID chipek ellen is, hatásos a nagy energiájú elektromágneses sugárzás, melynek forrása ott van a legtöbb háztartás konyhájában mikrohullámú sütőként.
A teljesítményük általában 600-1200 W. Már a kisebb mikrók is bőven elegendőek a tisztogatáshoz, bár célszerű féltett elektromos készülékeinket eltávolítani a közelből, vagy letakarni kis lyukméretű acél szűrőhálóval (a lehallgató, megfigyelő berendezések sok esetben a készülékeinkbe vannak beépítve, mint telefon, számítógép stb.). A mágnesezhető anyagokból készült háló szinte tökéletes védelmet nyújt a 20-200 GHz-s frekvenciákig, de csak transzverzális (szinuszos) hullámok ellen. A tömegkommunikációs rendszerek túlnyomó része ilyen rezgéstípust használ, de a longitudinális hullámokat az ún. Faraday-kalitka sem tudja leárnyékolni.
Az erős elektromágneses sugárzás akkora áramokat és feszültségeket hoz létre a miniatűr chipekben, amelyeket már nem tudnak elviselni a beléjük épített áramkörök, és meghibásodnak.
(Bővebben privátban)

A nanorobotok több ponton is kapcsolódnak egyéb tapasztalható környezeti beavatkozáshoz, és "eredményeikhez". Ilyen a vegyi-permetezés, és a Morgellons betegség, vagy szindróma. A légkörbe repülőgépekkel kiszórt nanorészecskék hatásaként jönnek létre a bőr alatti fémszálak, többnyire bárium és alumínium összetétellel, amit egyfajta szupervírusnak is neveznek, de erre rácáfol néhány erős nagyításban készült fénykép.

Nano Blue (kék Fiber)


"Goldenhead" Arany-részecskék. Vezeték érzékelő


"Goldenhead" egy nano robot érzékelő Holografikus funkciók


Ez lenne a "végeredmény"? Egy kiméra?/Tulok/

Joseph Candel: Az Antikrisztus színre lépése

Eleinte a világ úgy tekint majd az Antikrisztusra, mint a várva várt politikai szupermenre, aki végre békét és gazdasági stabilitást hoz az emberiségnek. A legtöbb ember a béke emberét és a bölcs, megnyerő vezetőt látja majd benne. „Alattomban még az ország gazdag részeibe is behatol” és „hízelkedéssel”, azaz „cselszövéssel”, ahogy az eredeti héber „chalaqlaqqah” szót gyakran fordítják, „jut az országhoz” (Dániel 11:24,21).
 
Ahhoz azonban, hogy a világ készen álljon az egységes világkormány és a ’mindenható’ vezető elfogadására, a világnak nagyon kétségbeesett helyzetbe kell kerülnie, a béke és biztonság pedig nem éppen ezt a hatást érik el. A háború, a terrorizmus, a gazdasági összeomlás és katasztrófák viszont tökéletesen előkészítik a terepet az Antikrisztus „békés” hatalomátvételére.
Az Antikrisztus és emberei most is keményen dolgoznak, hogy a világot káoszba sodorják és előkészítsék a politika színpadát a hamis megváltó bevonulására. A gazdasági, politikai és természeti katasztrófákat kihasználva ebbe az irányba terelik az eseményeket.
Miért nem képes valaki végre véget vetni az emberek szenvedéseinek Afrikában, felszámolni az éhezést és megállítani az öldöklést Szudánban, Szomáliában, Kongóban, Ugandában és még sok más helyen? Miért sodródik Haiti egyik katasztrófából a másikba? Miért egyre gazdagabbak a gazdagok és egyre szegényebbek a szegények? Hogyan történhet meg, hogy egyes országok minden következmény nélkül elnyomhatják saját polgáraikat vagy támadhatnak meg más nemzeteket? Van megoldás a közép-keleten folyó mészárlás megállítására? Lehet-e együttműködés a világ vallásai között, hogy követői ne gyilkolják többé egymást?
Az emberek szüntelen konfrontálódnak ezekkel a kérdésekkel a médiában. A világ nemzetei és az ENSZ tehetetlennek tűnnek minden fronton.
Mit lehet tenni most, hogy a világ egy újabb globális háború kirobbanásától és ismételt gazdasági összeomlástól tart? Minden újabb válsággal az emberek egyre inkább egy politikai megváltó után kiáltanak, aki kihúzza őket a bajból.
Amikor eljön az idő, és a hangulat megérik rá, az Antikrisztus előáll megoldásával. „Össze kell fognunk,” jelenti majd ki „én pedig tudom a megoldást”.
A 2004-es ázsiai tsunami csupán egy volt a végső idők számos jele közül, amelyekre maga Jézus figyelmeztetett, mikor a második eljövetelét körülvevő eseményekről beszélt.
„Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.” (Máté 24:6-8)
„És lesznek jelek a napban, holdban és csillagokban; és a földön pogányok szorongása a kétség miatt, mikor a tenger és a hab zúgni fog, Mikor az emberek elhalnak a félelem miatt és azoknak várása miatt, a mik e föld kerekségére következnek: mert az egek erősségei megrendülnek.” (Lukács 21:25-26)
Mint a legtöbb katasztrófa, amire az egész világ figyel, a tsunami is segített előkészíteni az Antikrisztus útját az embereken eluralkodó pánikon keresztül. Eredményeként az emberek jobb előrejelző rendszert és pontosabb megfigyeléseket akartak. Bár ezek a programok hasznosak mégis legtöbbször a nagyközönség számára nem ismert célokat is teljesítenek. A világ egyetlen kormánnyá történő egyesítésén mesterkedő emberek könnyen fel tudják használni ezeket a rendszereket, hogy még inkább irányításuk és hatalmuk alá vonják a földet. Az Antikrisztus apránként készül az elkerülhetetlen napra, amikor lehullik arcáról a lepel.
„Kérünk pedig titeket, atyámfiai, a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére és a mi ő hozzá leendő egybegyűlésünkre nézve, Ne csaljon meg titeket senki semmiképen. Mert nem jön az el addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, A kinek eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival.” (I. Thessalonika 2:1, 3, 9)
„És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király. És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és csudálatosképen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. És a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat; sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg.” (Dániel 8:23-25)
Eközben bármi és minden, ami aggodalmat és félelmet kelt az emberekben az Antikrisztus malmára hajtja a vizet. Egy fuldokló ember kész bármibe belekapaszkodni, bármilyen segítséget elfogadni, csakhogy megmeneküljön a fulladástól, akkor is, ha ez a segítség történetesen egy magát Istennek képzelő vezető által irányított világkormány formájában jelentkezik.
Napjaink eseményei, akármilyen tragikusak és ijesztőek, mind Isten tervének részei ezekre a végső napokra, és minél hamarabb teljesednek be, annál előbb jön vissza Jézus, hogy véget vessen minden szenvedésnek, bánatnak, fájdalomnak és gonoszságnak. Akkor, de csakis akkor végre győzedelmeskedik az igazság és „az Úr dicsőségének ismeretével betelik a föld, a miképen a folyamok megtöltik a tengert.” (Habakuk 2:14)

Rövid tanítás a nyelvi bűnökről

A törökbálinti közösségünk két tagja által, imádságban kapott rövid tanítás:

Jézus által ihletett tanítás: Ha másokról rosszat mondotok segítő szándék nélkül ennek egy célja van, hogy vigasztalódjatok és megerősödjetek. Ez nem gyógyír a sebeitekre, hanem méreg, amely még súlyosabbá teszi állapototokat. Ha másokról rosszat gondoltok vagy mondotok, az békétlenséget okoz bennetek. Mások bűneiről, hibáiról, rossz szokásairól, csak javító segítő szándékkal beszéljetek! Ha jók a gondolataitok és nem jön ki rossz a szátokon, akkor béke lesz bennetek és béke vesz körül benneteket. Azok, akik ezt a békét nem tudják megtapasztalni, mert nyelvi bűnökben élnek, megtapasztalhatják a ti körötökben, megmártózhatnak és megpihenhetnek ebben a békében. Keresni fogják a béke forrását, aki Én vagyok. Kérjétek a kegyelmet, hogy megállítsam a nyelveteket és megfordítsam a gondolatotokat. Túl jól begyakoroltátok már magatokat ebbe a bűnbe, ezért szükségetek van a segítségemre. Nem ítélkezni jöttem fölöttetek, hanem segíteni nektek és meggyógyítani benneteket. A szeretet nem örül a rossznak, de együtt örül a jóval.
 Amikor a bűnnel találkoztok, azt kérdezitek, hol van a szeretet, hol van a jóság, mert nem találjátok. A szeretet, a jóságot, a szeretet erejét , csak az tapasztalja meg, aki gyakorolja, vagy az, aki felé ezt más gyakorolja. Az gyakorolja, aki hisz a szeretetben és a jóságban. Hisz és bízik benne. A szeretet pedig Én vagyok. Kérd tőlem a hited, és a bizalmad növekedését. Minél nagyobb a szeretet, annál nagyobb az ereje. Olyan ,mint a vízé. Néhány vízcsepp elfolyik a tenyereden, de nagy tömegben erősebb az acélnál. Vágni, szeletelni tudnak a víz erejével. A bűn gyorsan növekszik, és gyorsan rombol. A szeretet lassan növekszik, de hosszan kitartóan hat. Az óceán sziklákat formál át, ahogy ti mondjátok: "lassú víz partot mos".

(Eszter és Nani)

http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/cikkek-irasok/2114-roevid-tanitas-a-nyelvi-bnoekrl

Gyorshipnózis, EEG-vel is mérve

A hipnózis is egy olyan tudás, amely használható jóra és rosszra is.
Programozott bérgyilkosokat lehet emberekből csinálni szélsőséges esetekben, vagy betegségekből lehet vele kigyógyítani a szenvedőket.
Fogyás hipnózisban (-20kg)