2012. január 24., kedd

„A régi rítus az új evangelizáció eszköze”: „latin mise” magyarul?

Ha az ókori kereszténységet tartjuk az egyedül követendő formának, akkor ezzel azt állítjuk, hogy a középkorban valahogy elhagyta a Szentlélek az egyházat, és nem vezette többé – mondja Kovács Ervin Gellért atya.
Mindig kutattam, hogy van-e valami a katolikus egyházban, ami az ortodox liturgiához fogható. Kispapként már egyértelmű volt számomra, hogy a hagyományos római rítus az az ideál számomra, amit követni, ápolni szeretnék – mondta az Igennek adott interjújában Kovács Ervin Gellért premontrei szerzetes, aki Délvidékről érkezett Magyarországra, és a Szent Mihály Laikus Káptalan által szervezett régi római („tridenti”) rítusú miséket celebrálja a pesti belvárosi templomban, minden vasárnap délben.
Újvidéken születtem, 1973-ban. A család nem volt hívő, de a nagymamák azért igyekeztek – egyébként édesanyám ortodox, édesapám katolikus volt hivatalosan, és hát a keresztelés esetében a katolikus nagymama gyorsabb volt – mondja Ervin atya, hozzátéve:  „a Miatyánkot például először ószlávul tanultam meg, és az első liturgikus élményeim is a bizánci szertartáshoz kötődnek”. Innen hát a keleti liturgia iránt való érdeklődés. 
Ervin atyát 1998-ban szentelték fel Szabadkán. „Négy év jött székesegyházi káplánként, három évig voltam Bajmokon káplán, azután pedig Rómában tanultam a Pápai Liturgikus Intézetben. Itt kerültem szorosabb kapcsolatba a Szent Péter Papi Testvérülettel (FSSP), amibe püspöki engedéllyel én is beléptem.” Végül aztán, miután Budapestre jött, belépett a premontrei rend gödöllői közösségébe, „mivel egyházmegyés papként hiányzott a közösség, a rendnek pedig már kispapként is közelebbi kapcsolatban álltam, ráadásul a liturgikus irányultságuk is számomra szimpatikus volt”. 
Elmondása szerint Ervin atya legkevésbé a hívek részéről találkozik értetlenséggel a régi rítusú misékkel kapcsolatban. Hozzáteszi: Budapesten inkább a fiatalabbakat érinti meg a tridenti mise, „ahogy a papság körében is a fiatalabbak nyitottak és érdeklődők”. Azzal kapcsolatban, hogy nem a múltba fordulás-e a régi rítus szerint misézni, az Igennek kifejti: „bajos volna a fiatalokat nosztalgiával vádolni, mivel a nosztalgia az egykor már megtapasztaltba való visszavágyást jelenti. A fiatalok márpedig a reform szerinti liturgián nőttek fel, és én sem emlékszem a még a régi rítus szerinti keresztelésemre.”
Minden évben van néhány felnőtt megtérőm vagy áttérőm (legtöbbször reformátusból), akik felveszik valamelyik szentséget, és a hagyományos római rítusban tapasztalják meg a katolikus identitás sajátosságát. Így én a régi rítust kifejezetten az új evangelizáció eszközének is tartom – nyilatkozza Ervin atya, megjegyezve, hogy azért nem „csodaszer” a régi rítus. 
S hogy nem misztifikál-e az „érthetetlen” latin? „Sokszor tapasztalom, hogy az ember nem biztos, hogy azt érti meg, aminek minden szavát pontosan le tudja fordítani.” Ervin atya ugyanakkor leszögezi: „a nyelv kérdése huszadrangú, hiába kedvelem én is nagyon a latint. A régi rítusnak nem a latin a lényege, például Kínában vagy Dalmáciában egykoron végezték népnyelven is, ahogy a szentségeket ma is lehet nemzeti nyelven kiszolgáltatni a régi rítusban is. Sőt, annak is örülnék, ha misézhetnék magyarul a régi rítusban! Ami a lényeg, az a rítus belső tartalma, gesztusai. Azonban ha valamit látszólag megértünk, abban semmi újdonság nincs, nem foglalkozunk vele. Aminek az értelme nem azonnal férhető hozzá, abban jobban el kell mélyedni. Ki kell lépni a hétköznapokból!” Ugyanakkor „ha nem egyszerűsítjük le a Bibliát, Isten szavát és erőfeszítéseket teszünk, hogy pontosan értsük, akkor miért nem tesszük meg ugyanezt a megváltás művének a folytatásával, a liturgiával?”
S hogy miért liberalizálta 2007-es Summorum Pontificum motu propriójával XVI. Benedek pápa a régi rítus bemutatásának lehetőségét? Ervin atya rámutat: „ez nem csupán szakadár és nosztalgiázó csodabogár csoportok számára tett gesztus volt, hanem a májusi instrukció címével élve Univarsae Ecclesiae, az egész egyháznak szól. A Szentatya azt kívánja, hogy minden nagyobb plébánián legyen lehetőség a régi rítussal kapcsolatba kerülni. Azért, hogy legyen egy mérce, amihez hozzá mérjük az újat, és így kiküszöbölhetjük a torzulásokat, félreértelmezéseket. Emellett a pápa még bíborosként hangsúlyozta, hogy a liturgia nem csináld magad mozgalom, nem lehet összebarkácsolni, amiben jogosan turkálnának bizottságok és szakemberek.”
A riporter felvetésére, miszerint a „régi forma is változott, tehát valaki belenyúlt”, Kovács Ervin Gellért azt válaszolja: ez „organikus változás volt, azaz olyan apró dolgok változtak, amelyeket csak utólag veszünk észre.” De hol a határ organikus fejlődés és törés, illetve a hagyomány továbbélése és befagyasztása között? Ervin atya szerint ennek is vannak objektív mércéi. „Megdőlt például az a nézet, hogy az első századokban mindenütt a néppel szemben mutatták be a szentmisét, és éppen az ellenkezője igazolódott be; az a nézet is megdőlt, hogy a középkorig kézbe fogadták volna az oltáriszentséget.” „Másik kérdés, hogy a mai körülményekre miként alkalmazzuk mindezt. Itt van a helye az adaptációnak: a mindennapi élet hozza a maga megválaszolandó problémáit. Így születik az organikus változás.”
XII. Piusz pápa idején „komoly változtatások történtek a liturgiában. Bevezetett például a több évszázados Vulgáta helyett egy új Biblia-fordítást, ami lehet, hogy hitelesebben adta vissza az eredeti hébert és görögöt, viszont szakított az addigi hagyománnyal. A probléma az volt, hogy amikor az egyházatyák kommentálják a zsoltárokat, akkor ők a Vulgátát kommentálják, és számos utalás, szókapcsolat csak úgy érthető meg, ha a Vulgátát olvassuk hozzá. XXIII. Jánosnak első dolga volt, hogy visszahozta a Vulgátát. Rájött, hogy elődje ezen lépése nem volt organikus, volt bátorsága, hogy visszaállítsa a korábbi helyzetet, és senki sem értékelte ezt visszalépésként. Ma is meg lehetne csinálni, hogy egyes olyan változtatásokat, amelyek nem organikusak és nem szolgálták a hívek javát, eltörlünk.”
Ervin atya rámutat arra is: „ha az ókori kereszténységet tartjuk az egyedül követendő formának, akkor ezzel azt állítjuk, hogy a középkorban valahogy elhagyta a Szentlélek az egyházat, és nem vezette többé. Számos szektaalapító is állítja, hogy talán Nagy Konstantinig rendben volt a dolog, de utána a Szentlélek szabadságot vett ki, egészen az ő működéséig. Ezzel szemben a középkorban is a Szentlélek vezette az egyházat.” 
S vajon a liturgiáról szóló vita nem az egyház megosztását segíti elő? Ervin atya ezzel kapcsolatban kifejti: „nem csak római rítus létezik, hanem jópár másik, nem csak keleten, hanem nyugaton is, például az ambrozián vagy a mozarab. Volt olyan korszak, hogy Róma városában is egyszerre négy rítust használtak.” A pluralitás mindig is jellemző volt az egyházra. „Miért lenne megosztó egy más liturgikus forma? Szerintem inkább gazdagít.” „Veszélyes, ha erőszakkal próbálunk uniformizálni, központosítani. A régi rítus kedvelőjeként sem tartanám jó ötletnek azt, ha rákényszerítenénk bárkire is ezt a liturgikus formát.”
A teljes interjú az Igen.hu-n olvasható.


Magyar Kurír

Közös tanúságot tenni a Krisztusba vetett hitről

Az ökumenizmus jegyében szervezik június 10. és 17. között Dublinban az 50. nemzetközi eucharisztikus kongresszust.
A dublini találkozó sajátossága a különböző hagyományú keresztény egyházakkal való együttműködés a hivatalos program elkészítésében és a lelkipásztori felkészülés során – szerepel az esemény szervezőbizottsága által kiadott jegyzékben. Kiemelik: a keresztény egységhét kezdetét választották az ökumenikus kongresszus programjának bemutasára.
Az eucharisztikus kongresszus egyik legjelentősebb eseményén június 11-én arról elmélkednek a résztvevők, hogyan köti össze a keresztényeket a keresztség szentsége. „A keresztények előtt álló egyik legnagyobb kihívás a mai társadalomban, hogy közös tanúságot tegyenek a Krisztusba vetett hitről” – hangsúlyozza Kevin Doran, a kongresszus főtitkára. Ennek jegyében kerül sor június 11-én a „világ és víz” liturgiájára, amelyet a dublini egyházmegye anglikán érseke tart; homíliát mond Hilarion metropolita, a Moszkvai Patriarchátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője; Alois testvér, a Taizéi közösség perjele pedig katekézist tart a keresztségről. Ehhez kapcsolódóan továbbá ökumenikus programokat és közös imákat szerveznek.
Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Latin-amerikai szocializmus

Ahogy a szocialista áradat lassan ellepi a dél-amerikai kontinenst, három kiemelkedő vezető jelent meg az "Új Baloldalon", a venezueali Hugo Chavez, a bolíviai Evo Morales és az ecuadori Rafael Correa. Mindhárman a 21. század szocializmusának megjelenítői saját hazájukban, és az eltérő gazdasági, társadalmi, geográfiai, történelmi és politikai tényezők ellenére sikerült közös megoldást találni a jelentkező problémákra. Mindhárom vezető abszolút többséggel lett megválasztva és abszolút többséggel bír a kongresszusban, amely így megkönnyít minden újítást és változtatást. Mindhárom párt hatalmas tömegtámogatásnak örved saját országában.
Hugo Chavez a Partido Socialista Unido de Venezuela vezetője, Evo Morales a Movimiento al Socialismo feje Bolíviában, Rafael Correa pártja Ecuadorban pedig a Patria Altiva y Soberana. A három vezető társadalmi és politikai programjait aktív közösségi részvétellel, a nép közvetlen részvételével valósítja meg. A 21. század dél-amerikai szocializmusa erős erkölcsi, etikai elvek mentén épül ki, Hugo Chavez megfogalmazása: "a világnak új erkölcsi felépítményre van szüksége". Raffael Correa szerint "a szocialista kibontakozás tovább folytatódik. Az ecuadori nép megszavazta. A társadalmi igazságosságért folytatott harcunkban mindig is elsődlegesnek fogjuk tartani a legszegényebbek érdekeit, és mi értük vagyunk itt."
A szocializmushoz Bolíviában, Ecuadorban és Venezuelában erős hazafias érzelem társul, amit a spanyol megszállók elleni harc történelmi tapasztalata tovább táplál. Simon Bolivar közös nemzeti szimbólummá vált.
A spanyol gyarmatosítók elleni harc emléke meggyökeresedett a három nemzetben - különösen a bennszülött mozgalmak hordozzák a spanyol megszállók és a kizsákmányolás elleni harc örökségét. A három elnök is az őshonos nép soraiból kerül ki. Hugo Chavez 1954 július 28-án született sabanetai munkáscsaládban, indián és afrovenezuelai ősöktől származtatja magát. Elnökként rengeteg programot indított, hogy bevonja az őshonos lakosságot a venezuelai politikába. Sok kisebb törzs mellett a benszülött lakosságot többnyire a Wayuu-k alkotják nyugaton, a Warao-k az Orinoco vidékén és a Pemon a déli, La Gran Sabana-ként ismert vidéken.
Evo Morales október 6-án született Isallawiban (Bolívia) szintén munkáscsaládból. 2006-ban elnökké avatása előtt részt vett egy szimbolikus ajmara szertartáson Tiwanakuban több ezer megjelent ajmara indián előtt. Az ajmarák több mint 2000 éve élnek az Andoknak azon a részén, amit ma Bolíviának hívnak. Tiwanaku volt a fővárosuk, amit kr.e. 1500-ban alapítottak - most híres régészeti lelőhely. Bolíviában a spanyol mellett az ajmara és a kecsua a hivatalosan beszélt nyelv. A bolíviai lakossága 30%-a kecsua nyelven beszél, 25% ajmara, - jelenleg 2,5 millió kecsua és 2 millió ajmara él Bolíviában.
Rafael Correa 1963 április 6-án született ecuadori munkáscsaládba, kecsua nyelven tanult, és Ecuador őshonos lakosságával mindig saját nyelvükön beszélt.
Bolíviában és Venezuelában a szocializmus az őshonos lakosság hagyatékán, a közösségi szellemen és a kollektív tulajdonon alapszik. A magántulajdon ismeretlen volt, és bizonyos esetekben az ingatlan öröklése is tiltott volt. Az őshonos lakosság mindig is közösségi szellemet hordozott, ez jelenik meg a mai politikai ideában is.
A természeti erőforrások (olaj, gáz és lítium) többségét államosították. Venezuela rendelkezik világszerte a legnagyobb olajtartalékkal, Bolívia pozícióit pedig hatalmas szénhidrogén tartalékai erősítik. Bolívia rendelkezik Latin-Amerikában a második legnagyobb gáztartalékkal és 5,4 millió köbméter tonna lítiummal, ami egyben a világ lítiumkészletének 70%-át jelenti. Ecuador szintén államosította olajkészleteit.
Chavez, Morales és Correa három olyan vezető, aki világszerte hatalmas elismertségnek örvend (nem a nyugaton) és az ALBA (Amerikai Népeinek Szövetsége), az UNASUR ( Dél-amerikai Nemzetek Uniója) és a frissen megalapított CELAC (Latin-amerikai és karibi államok szövetsége) afelé mutat, hogy Dél-Amerikai nemzetei a jövőben egy valódi nemzeti alapokon nyugvó szövetségben vehetik fel a harcot a nyugat nemzetellenes erőivel szemben.
Molnár István

Anglia makacsul ragaszkodik a Falkland-szigetekhez

Az Egyesült Királyság nem adja Argentínának a Falkland-szigeteket - David Cameron brit miniszterelnök "gyarmatosító törekvésekkel" vádolta a latin-amerikai országot, és a közeljövőben Vilmos herceg a brit csapatok élén fog a szigetre érkezni. Azok a hajók, amik eddig a Falkland-szigetek zászlaját hordozták, pedig innentől a brit zászlót kötelesek használni.
A dél-atlanti szigetcsoport kérdése 2010-ben került elő újra. Akkor az angolok egy hídfőállás kiépítésébe kezdtek a térségben, az argentinok, akik szintén sajátjuknak tartják a területet, pedig elkezdtek szövetségeseket keresni. Christina Kirchner argentin elnök az ENSZ-el kezdett megbeszéléseket, hogy nemzetközi szinten tisztázódjon a szigetcsoport hovatartozása. Ennek érdekében beutazta a világot, és eljutott Oroszországba is.
A britek határozottan elutasítják még a vita létjogosultságát is. "Nincs kétségünk afelől, hogy a Falkland-szigetek a mi fennhatóságunk alá tartoznak. A nemzeti önmeghatározás az ENSZ alaptörvényének szerves része. A fennhatósággal kapcsolatos tárgyalásoknak nincs létjogosultsága, ameddig a sziget lakosai maguk nem kezdeményeznek ilyesmit." Pár éve ezt mondta a brit külügyminisztérium képviselője.
Azóta sok minden megváltozott. Először is Kirchner megszerezte majdnem az összes latin-amerikai ország támogatását. A tavalyi év végén Uruguay, Brazília és Argentína közös flottával vonult fel a partvidék mentén a Falkland-szigetek zászlajával. Válaszként a britek megtalálták a megfelelő választ az 1982-es argentin-brit háború 30. évfordulójának alkalmából.
A múlt év végén kijelentették, hogy 2012 február-márciusban Vilmos herceg látogatást tesz a Falkland-szigeteken. A brit légierő egy mentőhelikopterének pilótájaként fog megjelenni, és a látogatás katonai szolgálat formájában fog megvalósulni. Így a britek kinyilvánítják, hogy közelről figyelemmel kísérik a szigetek történéseit, és senkivel nem hajlandók osztozni a sziget fölötti ellenőrzésben.
Január 18-án a brit miniszterelnök David Cameron politikai támadást intézett Argentína ellen. Parlamenti felszólalása alkalmából kijelentette, az országnak mindenféleképpen meg kell ünnepelnie az Argentína felett aratott győzelmet a háború 30. évfordulóján és emlékezni fognak azoknak méltó emlékére, akik soha nem tértek haza. Végül Cameron az alsóház pódiumán állva kijelentette, hogy az Argentína által tett állítások "gyarmatosító szándékot jelentenek, mivel a sziget lakosai Nagy-Britannia kormányzata alá akarnak tartozni, és Argentína valami egészen mást akar." Különös pofátlanság kell ahhoz, hogy egy gyarmatosító nagyhatalom gyarmatosító szándékkal vádoljon egy olyan országot, ami hosszú ideig maga is gyarmat volt és ennél fogva gyarmata nem lehetett. Melyik ország igázta le Ausztráliától Indián és Afrikán át egészen Kanadáig a fél világot?
Cameron felszólalása után William Hague külügyminiszter beszéde már egész gyakorlatias volt. Hogyan kezeljék Argentína, Brazília és Uruguay zászló-akcióját. A megoldás kézenfekvő és kikövetkeztethető a szokványos nyugati arroganciából: egyszerűen tegyék ki a brit zászlót, a másikat meg szedjék le! Hague Brazíliában tett látogatás alkalmából a következőt mondta: "Egyértelmű, hogy a brit zászlót használva a hajóknak ugyanúgy hozzáférése lesz a kikötőkhöz Dél-Afrikában, és a világ más részein is."
Érthető, és ez egy közvetlen megnyilvánulása annak a gyarmatosító erőnek, amiről Cameron is beszélt. Csak egy kicsit másképp. A Falkland-szigetek több ezer kilométerre találhatók az Egyesült Királyságtól, ami a még rendelkezésre álló, bár egyre apadó erővel tovább játszaná azt a szerepet, amit a történelem folyamán is betöltött.
Hogy miért nem hagyják el a britek a Falkland-szigeteket? Konsntin Sivkov, a Geopolitikai Kérdések Akadémiájának alelnöke a pravda.ru hírportálnak adott interjújában így fogalmazott:
"Nem fogják hagyni a Falkland-szigeteket, és ennek több kézenfekvő oka van. Először is jókora olajtartalékok vannak a Falkland-szigetek gazdasági térségében. A szigeteken brit haditengerészeti kikötő található, és ha szükséges, nagyobb erőket tudnak telepíteni a térségbe. Ez a dél-atlanti brit befolyás kulcspontja, és foggal-körömmel védelmezni fogják. Argentínának éppenséggel ugyanezen okból kifolyólag van szüksége a szigetcsoportra. Persze a modern brit flotta már csak illúzió. A múlt évszázadban még az volt az elsődleges cél, hogy akadályt állítsanak a szovjet (majd orosz) tengeralattjárók elé a Feröer-szigeteknél. Ma a britek már nem építenek repülőgép-hordozókat, flottájuk maximum 10%-a az Egyesült Államokénak. A tengeri nukleáris potenciál 20%-a az amerikai és 30%-a az orosz potenciálnak.
Argentína még gyengébb ebből a szempontból, flottája túl gyenge és fejletlen ahhoz, hogy megszállja a Falkland-szigeteket. Argentína ma stabil rendszer, növekvő gazdasággal. A vezetők továbbra is fognak ehhez hasonló politikai manővereket intézni, de nincsenek felkészülve egy esetleges háborúra. Ha a probléma az ENSZ elé kerül, Oroszország támogatni fogja Argentínát. Történelmileg helytálló, hogy a szigetcsoport ehhez az országhoz tartozik. Természetesen politikailag is jövedelmező. Dél-Amerika a szövetségesünk, miközben az Egyesült Királyság egyik legfőbb ellenlábasunk."
Andrei Mikhailov - Pravda.Ru


A nemzetközi helyzet egyre fokozódik, Pelikán elvtárs!


A világ jelentős gócpontjai körül (Irán, Szíria, Izrael, Kína, Oroszország stb.) állandóan kavarognak az események, azonban az eddig perifériára szorított Latin-Amerika is egyre hevesebben kövteli helyét a Nap alatt. Hiába a szinte teljes médiacsend, a politikai és gazdasági ellehetetlenítés a térség országai sorra kezdenek „magukra találni”.
Az iráni elnök latin-amerikai körútjával kapcsolatban hatalmas a csend, vagy pedig csak a félremagyarázással, csúsztatásoktól hemzsegő hamis tájékoztatásokkal találkozhat az ember a világ médiáiban. Már maga a látogatás ténye is hatalmas pofon a háttérben működő sötét erőknek, mert ha még a remélt támogatásokat is sikerül Ahmadinedzsádnak „begyűjtenie”, akkor ismét hatalmas támasztékot kap Irán a cionizmussal folytatott harcban. Ez pedig az említett körök a legrosszabb álmaikban se szeretnék, ha megvalósulna. Ezért mindent megmozgatnak, hogy éket verjenek az egységesülő latin-amerikai nemzetek és államok közé.
A legújabb cionista ármánykodás, amivel remélik a folyamatok megakasztását, az a Falkland-szigetek hovatartozása miatt kirobbant (kirobantott?) „bonyodalom” tovább mélyítése.
Igaz bár, hogy a brit birodalom már a gyakorlatban is bizonyságot nyert, hogy csak látszat; illetve, hogy maga az anyaország, a Brit-szigetek is a széthullás küszöbén táncol. Azonban Argentína egymaga nem elég – s ezt az vezetői is tudják – a szigetek visszaszerzéséhez. Viszont az Argentína mögé felsorakozó dél-amerikai államok egységefrontja már nagy falat ahhoz, hogy a cionizmus egyik fellegvára jól megfontolja lépéseit és annak következményeit. Persze az angolok is megtalálták a megfelelő választ az argentín kihívásra, s a szigetekért folytatott 1982-es háború 30. évfordulóján az angol trónörökös Vilmos is jelen lesz az ünnepségeken, demonstrálva a sziget feletti fennhatóságukat.
Viszont amivel a cionizmus boszorkánykonyháján nem számoltak, hogy a vártnál hamarabb és szorosabb együttműködésre ösztönzi ez a „műveletük” is a dél-amerikai országokat. Brazília, Paraguay, Uruguay és Venezuela támogatását már maga mögött tudhatja az argentín vezetés, s most Peru is csatlakozott.
Ehhez társul még az ALBA és a CELAC nemzetközi szervezetek megalakítása, az egyre jelentősebb cionista és Egyesült Államok ellenes fellépések sorozata. A mind hangosabb és erélyesebb jelenlét a nemzetközi „nagypolitikában”.
Bercsényi Miklós

A jelek szerint fel kell készülni a legrosszabbra

A figyelmeztető jelek mindenhol láthatóak, nem kell egyéb, mint nyitott szemmel járni, hogy észrevegyük őket. Nem telik el úgy nap, hogy ne jelentené ki egy újabb neves szakértő, hogy komoly gazdasági válság van készülőben és fel kell készülnünk a legrosszabbra. Szerdán ezt maga a Világbank tette meg egy igen ijesztő figyelmeztetés formájában. Jelentésében a Világbank jelentősen csökkentette 2012-re szóló GDP növekedés előrejelzését, arra figyelmeztetve, hogy Európa egy pénzügyi válság küszöbén áll és a világ jobban teszi, ha „felkészül a legrosszabbra.”
Ilyesmire nem számít az ember a Világbank öltönyös szakértőitől. A helyzet nyilván annyira súlyos, hogy már nem lehet tagadni. Andrew Burns, a jelentés egyik szerzője szerint, amennyiben a szuverén adósságválság tovább romlik, a következő válság az előzőnél is súlyosabb lesz. „A válság súlyosbodása senkit sem kímélne. Fejlett és fejlődő országok egyaránt a 2008-2009-es növekedés szintjére süllyednének.” Burns szerint „nem lehet eléggé hangsúlyozni a vészforgatókönyvek fontosságát.” Azaz készüljünk fel a legrosszabbra. Ki áll készén erre?
Természetesen a Világbank nincs egyedül véleményével. Egy egész kórust lehetne összeállítani az összeomlásra figyelmeztető hangokból.
Ezek közül a Bloomberg csokorba fűzött néhányat „Apokalipszis hogy?” című cikkében. Íme, néhány példa:
John Mauldin, a Millennium Wave Advisors elnöke szerint: „Rákban szenvedünk, és ez a rákfajta az adósság.”
Mark Spitznagel, az Universa Investment-től azt mondja: „Túl sokáig tartották életben a rossz befektetéseket és a történelemből tudjuk, hogy ezek előbb-utóbb megsemmisülnek. A folyamat már 2000-ben megkezdődött.”
Michael Panzner a Financial Armageddon-tól ezt írja: „Az alapvető kilátások rosszabbak, mint néhány hete voltak, a pozitív európai fejlemények hiánya és a világ legfontosabb országainak gyors gazdasági hanyatlása miatt.”
A válság lezajlását követően rengeteg ember mondja majd, hogy „ő megmondta”. Ehhez azonban nem kell zseninek lenni. Elég, ha az ember nem próbálja tagadni az egyértelmű jeleket.
Ennek tudatában mire kellene figyelnünk?
A következő fontos dátum március 20-a lesz. Ezen a napon derül ki, hogy Görögország ki tudja-e fizetni az esedékessé váló 14,5 milliárd eurós kötvényjárulékokat vagy csődöt jelent. (Persze az Irán ellen hétfőn elfogadott szankciók is megteszik majd a maguk hatását, úgyhogy ennek tükrében a tüzijáték előbb is elkezdődhet.)
Görögországnak nem sok reménye van arra, hogy erre segítség nélkül képes legyen. Amennyiben meg tudják győzni az EU-t és a Valutaalapot, hogy elérhetővé tegyék a következő mentőcsomag részletet, van esély rá, hogy megállapodjanak a magán kötvénytulajdonosokkal és a csőd lezajlása „rendezett” lehet. Amennyiben valami nem a tervek szerint alakul, a csőd kaotikus helyzetet teremthet.
A pénzvilágban a legtöbb ember, így vagy úgy, de csődre számít Görögországban.
Edward Parker, a Fitch európai, közel-keleti és afrikai ágának igazgatója szerint a görög csőd elkerülhetetlen:
„Meg fog történni. Görögország fizetésképtelen, tehát csődbe fog menni.”
Moritz Kraemer, az S&P európai szuverén besorolásokért felelős részlegének vezetője hétfőn a következőképpen nyilatkozott a Bloomberg-nek:
„Görögország rövid időn belül fizetésképtelenné válik. Azt nem tudnám megmondani, hogy a jelenlegi, nem túl zökkenőmentes tárgyalások hoznak-e megoldást.”
A CNBC Richard McGuire-t, a holland Rabobank stratégáját idézi:
„Az emberek gyakran megkérdezik, hogy Görögország csődbe megy-e, ami helytelen megfogalmazás, ugyanis Görögország már csődbe ment.”
Diane Swonk, a Chicago-i Mesirow Financial vezető közgazdásza szerint a görög csőd, „rendezetten” fog lezajlani, de a helyzet bármikor megváltozhat:
„Úgy tűnik a piac elfogadta, hogy a görög csőd elkerülhetetlen és ez valószínűleg rendezetten fog lezajlani. Ez azonban egyik pillanatról a másikra megváltozhat…”
A csődtől függetlenül Görögországban már most komoly gazdasági válság van. A kiskereskedelmi egységek 20%-a bezárt, a 24 év alatti korosztály körében a munkanélküliség 39%-on áll. Egyre több görög próbál más országba költözni, vagy legalább pénzét kimenekíteni, amíg lehet.
Michael Fuchs, Angela Merkel pártjának helyettes vezetője a következőket nyilatkozta:
„Nem hiszem, hogy Görögországot, jelenlegi állapotában meg lehetne menteni.”
Természetesen Görögország nincs egyedül.
Olaszország gazdasága összehasonlíthatatlanul nagyobb Görögországénál, így egy esetleges olasz összeomlás az egész világra nézve beláthatatlan következményekkel járna.
Az olasz jegybank komoly válságot jósol az országnak 2012-re. A bank elnöke néhány napja kiadott sajtónyilatkozatában a következőket mondta:
„Az olasz gazdaság középtávú kilátásai rendkívül bizonytalanok és közvetlen kapcsolatban vannak az eurózóna adósságválsággal.”
A munkanélküliség az olasz fiatalok körében soha nem volt még ilyen magas és a gazdaság szinte valamennyi ágazata a lassulás jeleit mutatja.
A legnagyobb probléma mégis az olasz államadósság. Ha hozzáadjuk a hamarosan esedékessé váló adósságokat, amelyeket az olasz kormány kénytelen lesz átütemezni 2012 során, a költségvetési deficithez, az összeg az olasz GDP 23,1%-át teszi ki.
Eredetileg arra számítottak, hogy az európai gazdasági gondok csupán néhány országra korlátozódnak, mostanra azonban egyértelművé vált, hogy ennél súlyosabb a helyzet.
Gerald Celente, a Trends Forecast alapítója az ABC Ausztráliának nyilatkozva elmondta, hogy szinte egész Európa válságban van:
„Aki Görögországban él, gazdasági válságban él, aki Spanyolországban él, gazdasági válságban él, ahogy Portugáliában is,” mondja Celente. „Aki Litvániában él fejvesztve rohan a bankba, hogy kimentse a pénzét, mielőtt az igazi rohamok megindulnak. Válság van. Válság van Magyarországon és Kelet Európa nagy részén, Romániában és Bulgáriában is. Hihetetlenül sok országot elért már.”
Az aggasztó hírek hullámokban érkeznek. Néhány példa:
Vajon ezek a gazdasági gondok az Egyesült Államokat is érinteni fogják?
Természetesen.
A mai globális gazdaságban minden mindennel összefügg. 2008-ban a válság a Wall Street-ről indult és az egész bolygó gazdaságát padlóra küldte. A következő válságnál sem lesz másként.
Az egyetlen különbség, hogy most az USA már eleve gyenge lábakon áll és az adóssággondok is komolyabbak, mint az előző válság kirobbanásakor.
2008-ban az USA államadóssága éppen átlépte a 10 000 milliárd dollárt. Most, kevesebb, mint 4 évvel később már a 15 000 milliárd dollárt is meghaladta.
Mi lesz, amikor további bankok mennek csődbe vagy tovább nő a munkanélküliség? Honnan vesznek pénzt a bankok kimentésére és az új munkanélküliek megsegítésére?
Egyesek szerint a szocializmus a válasz, de ha jól belegondolunk az Egyesült Államokban már most is szocialista népjóléti állam alakult ki. Nehéz elhinni? Pedig jelenleg az amerikai lakosság fele részesül valamilyenfajta állami segélyben.
A következő válság során ez az arány még magasabb lesz. Aki nem akarja az államra bízni sorsa alakulását jól teszi, ha felkészül a nehéz napokra. Ha már a Világbank is válságra figyelmeztet, tudhatjuk, hogy kevés az idő.
Sajnos az emberek többsége csak azt hiszi el, amit el akar hinni. Nem akarják elfogadni, hogy az előzőnél is súlyosabb gazdasági válság jöhet, ezért teljesen felkészületlenül éri majd őket. 

Forrás: The Economic Collapse

Az euróövezet országai adósságválságának elhúzódása és a bankrendszer növekvő bizonytalansága ”Eurogeddon”-hoz fognak vezetni. Amint arról az Agence France Presse beszámolt, ez a következtetés a Deloitte-Access Economics, (többek között az ausztrál kormánnyal is konzultáló) gazdasági tanácsadó cég kutatásaiban áll.
A tanulmányban megjegyzik, hogy az ”Eurogeddon” nem lesz olyan súlyos, mint a 2008-2009-es pénzügyi válság volt, de súlyosbítani fogja az, hogy a kormányok a kelleténél kisebb figyelmet fordítanak rá. A Deloitte-Access Economics szakértői szerint ebben a válságban a kormányok sokkal kevesebb intézkedést hoznak a kockázatok csökkentésére, mint három évvel ezelőtt. Többek között az államok túl lassan csökkentik a külső adósságukat.
A Deloitte-Access Economics szakértői az euró sorsát tekintik a ”fő kérdésnek, amit meg kell oldani” 2012-ben. Szerintük az idén a válság miatt jelentősen csökkenhet a kereslet a fogyasztói cikkek, a nyersanyagok és az energiaforrások (ideértve a szén és az acél) iránt.
A Deloitte-Access Economics úgy véli, hogy az európai recesszió miatt leginkább sújtott országok között lesz Kína, ahol az európai kereslet esése csökkenteni fogja a lakossági jövedelmeket és az állami költségvetés bevételeit.
Az ”Eurogeddon” kifejezést 2011 utolsó negyedévében kezdték el használni blogokban és a pénzügyi sajtóban. A kifejezés alatt a közgazdászok vagy az eurónak, mint közös valutának az összeomlását vagy az euróövezet nagyon súlyos recesszióját értik, ami a gazdaság növekedési ütemének csökkenését eredményezi más régiókban is.
Lenta.ru

Megbocsátás

Ma, a magyarság megújulására egy gondolatot adok.
Ez a gondolat jobbá tesz benneteket, egymás felé fordít, és a bajokban részvétet adtok, a kenyeretekből az elesettek számára letörtök egy darabot.
Ez a gondolat szinte a kezetekben van, ezt élitek naponta, hiszen a ti alapvető természetetek egyik legszebb és legértékesebb tulajdonsága.
A gondolat az, amit úgy is meg lehet fogalmazni, hogy „szegény, nem tudom, milyen keresztet hordoz…” De úgy is, hogy „szegény gyermekem, barátom…, a te kereszted biztosan nagyobb az enyémnél, hiszen én bírom, én erősebb vagyok nálad.”
A keresztet vegyük észre a másikon, amit ti talán nem is gondolnátok nehéznek, de arra gondoljatok, hogy a kar elviselő képességét, a karon kívül sok-sok minden határozza meg. Ez lehet egy olyan betegség, ami lappang bennetek, de lehet egy olyan gyermekkor, amiben nem készítettek fel a nehézségek elviselésére, de lehet számtalan olyan, amivel a kereszt nehezebbnek tűnik annál, mint amit elviselni tudtok. A másét pedig sohasem értékeljétek! Se azt ne gondoljátok, hogy kicsi az vagy nagy a tiétekhez képest, csak arra gondoljatok, hogy „szegény, olyan nehezen viszi, segítek rajta!” Segítek a szavaimmal, segítek a szívem melegével, segítek a kenyerem darabjával, de segítek azzal is, hogy nem nézem le, nem nevetem ki, nem becsmérelem le azért, hogy vinni sem tudja azt, ami nekem könnyű lenne.
A kereszt, ami Jézus legszentebb szimbóluma, elindítja bennetek azt a gondolatsort, amivel a másik embert megértitek, és ez a megértés teszi könnyebbé az együttélést, de az utolsó idők legnehezebb óráit is.
Drága Testvéreim, Jézus mindenkinek adott egy keresztet, amire nemcsak a bánatokat, a terheket, a betegségeket fűzte, hanem az örömöket is! Azt, amit olyan nehezen vesztek észre, mert csak panaszkodtok, csak sajnáltatjátok magatokat. Gondoljatok arra a keresztre, amire rásütött a Nap, amit fényben visztek, amit a derű és a szeretet ereje hordoz, mert az is kereszt, Jézus keresztje az is.
Akkor, ha ezt meg tudjátok különböztetni, és össze tudjátok adni, akkor látjátok, hogy a bánatok sokkal kevesebben vannak az örömnél, és akkor azt is látjátok, hogy a kereszt árnyéka változik. Délben alig látszik, de soha sincs akkora, amekkora a napfény mellette. A föld csillog a napfénytől, és a kereszt árnyéka csak egy kis helyet foglal el benne, de az is eltűnik, ne féljetek, nem örök a bánat!
Akkor, ha így néztek a kedves szomszédokra, a barátokra, a hajléktalanok nyomorára, a drogosok szerencsétlen szemeibe, akkor a ti kereszteteket elönti a napfény, és sugárzóvá válik, és nektek szinte alig kell adni valamit, a kereszt szétszórja a bennetek levő csillagáradatot!
Drága Testvéreim! Ez az egy év könnyebb lesz akkor, ha így gondolkodtok, és sohase bántjátok azt, akit úgy gondoljátok, hogy megérdemli. Mert senki sem tökéletes, és senki sem rossz vagy jó, csak egy-egy pillanatban, és ezt a pillanatot, ha megbántott benneteket, bocsássátok meg neki!

http://mkh.valosag.net/index.php/koezzetevk/igazsag-kutatasa/1028-megbocsatas-

Irán az olajjal felel az uránért

Az Európai Unió bejelentette az iráni olajimport embargóját. A legtöbb európai ország számára nem nagy veszteség, de Irán a második legnagyobb fogyasztóját veszítette el.
Az Európai Unió országai hivatalosan bejelentették az Iránból származó olaj és kőolajtermékek embargóját. Az iráni olaj behozatali tilalma azonnali hatállyal érvényes valamennyi új szerződésre. A meglévő szerződésekkel kapcsolatos szállításokat csak július 1-től kell abbahagyni.
Az EU-országok megállapodtak Irán Központi Bankja számláinak befagyasztásában, továbbá az arany és más nemesfémek kereskedésének betiltásában minden olyan ország állami szerveivel, amely nukleáris fegyverek fejlesztésével gyanúsítható.
Irán a világ harmadik legnagyobb exportőre (2,3 millió hordó naponta), Szaúd-Arábia és Oroszország után. Az EU a világon Kína után az iráni olaj második legnagyobb fogyasztója.
Az embargó az iráni exportot egy ötödével csökkentheti. Görögországnak, Olaszországnak és Spanyolországnak új exportőrt kell találnia, mert olajbehozataluk jelentős része Iránból származik (Görögország 35%, míg a másik kettő 13-13%-ban használ iráni olajat).
Az AFP hírügynökség közlése szerint Görögország megpróbálta elhalasztani a Teheránnal szembeni szankciókról szóló tárgyalásokat. A mély válsággal küzdő országnak azonban ismét nem volt szerencséje: olajimportjuk több mint egyharmada függ az iráni olajszállításoktól, ráadásul a meglévő szerződések feltételei rendkívül kedvezőek Görögország számára. A görög kormány képviselői megpróbálták rábeszélni külföldi kollégáikat, hogy a jelenlegi szerződésekkel kapcsolatos szállítások átmeneti időszakát még legalább egy évvel hosszabbítsák meg, de kérésük nem talált meghallgatásra.
Az EU-országok részesedése az iráni olajimportból összességében alig több mint 4% (Franciaországban ez 4%, Németországban és Angliában 1-1%). Összehasonlításul a legnagyobb beszállítók: Oroszország 31% (a legnagyobb szállító), Líbia - 9,5%, Szaúd-Arábia és Kazahsztán - közel 7%. Nigéria - 5,7%. Ázsiában és Afrikában nincs, aki támogatná az embargót.
Utoljára az európai szankciókat Irán ellen december 1-én szigorították, amikor az EU Külügyminiszterek Tanácsa úgy döntött, hogy kibővíti azoknak az iráni szervezeteknek és magánszemélyeknek a listáját, akiknek európai betéteit és egyéb gazdasági erőforrásait befagyasztják és megtiltják beutazását az EU-ba.
A mostani szigorító intézkedések bevezetését Iránnal szemben az ország második urándúsító központjának megnyitásával kapcsolható össze.
Az olajárak a brüsszeli bejelentésekre emelkedtek, de csak kis mértékben. A Brent nyersolajár 0,83 $-ral 110,69 $-ra emelkedett hordónként, a WTI pedig - 0,63 $-ra 98,96 $-ra. Az embargó bevezetésének lehetőségét a piac már beárazta.
”Az embargó bevezetésének elnyújtása miatt az árak nem nőttek annyit, amennyi lehetséges lett volna. Lehet, hogy az embargót nem is vezetik be teljes mértékben, hiszen senki sem tudja, hogy mi történik július 1-ig” – mondta Jefferies Bache Christopher Bellew olajkereskedő a Reutersnek.
Irán az új szankciókra a Hormuzi-szoros lezárásának kilátásba helyezésével válaszolt.
”Ha bármilyen módon megakadályozzák az iráni olajértékesítést, a Hormuzi-szorost lezárjuk” - idézi az iráni Fars hírügynökség Mohammad Kossari-nak, a Parlament Külügyi és Nemzetbiztonsági bizottsága helyettes vezetőjének szavait. Nem világos, hogy az iráni olaj vásárlásának megtagadása Európa részéről ”jogsértésnek” minősül-e.
interfax.ru
Ferenci Csaba


Maguk alatt vágták a fát: a British Petroleum máris nyafog a bevételkiesés miatt

Még csak egy napja szavazták meg az iráni olajimport leállítását, a British Petroleum máris győzködi az amerikai törvényhozókat, hogy a BP által vezetett projekteket mentesítsék a most javasolt Irán elleni szankciók alól. Ez világosan jelzi: a Nyugat úgy akar nagyobb nyomást gyakorolni az iráni vezetésre, hogy azzal saját gazdaságát ne károsítsa. Márpedig vagy károsítani fogja, vagy nem fog nyomást gyakorolni.
Az amerikai szenátorok ugyanis olyan rendelkezéseket hoztak, ami az olyan vállalatokat mint a BP eltiltja az Iráni Nemzeti Olajvállalattal való együttműködéstől. Ez kivégezne több olyan projektet is, mint a Shah Deniz néven ismert 20 milliárd dolláros befektetés a Kaszpi-tengeren Azerbajdzsán partjainál, amiben a Naftiran Intertrade Co. iráni állami olajvállalatnak 10%-os részesedése van.
Ebben a helyzetben kiütközik a nyugati mentalitás: az állam hoz egy döntést (vagyis hozna) ami alól aki csak tud, azonnal kibúvót keres. A British Petroleum esete egyben el is fogja dönteni, mekkora hatása lesz az olajembargónak Iránra és az európai gazdaságra nézve.
Ha engedélyezik a kivételeket, a háttérben azonnal megindul a lobbizás, minden nagyobb olajvállalat mentesülni akar majd, vagyis a politikai vezetés által meghozott döntés értelmetlen és hatástalan marad.
Ha nem engednek egy kivételt sem, a British Petroleum kidobott projektje csak az út kezdete lesz, a nagyobb olajérdekeltségek könnyen a politikai döntéshozók ellen fordulhatnak.
A nyugati politikai vezetés döntés előtt áll: vagy példát állítanak, és véghezviszik a gazdasági nyomásgyakorlást, vagy végleg hiteltelenné válnak nemcsak azok előtt, akik eddig is megvetették őket, hanem saját hátországukban. Dönthetnek úgy is, hogy a kivonulás helyett a NATO-csapatok megszállják az iráni résztulajdonú létesítményeket - ez azonban az Irán elleni háború kezdetét jelentené és szintén nem maradna következmények nélkül...
Molnár István

Amerikai különleges erők Irán határai mentén


Az USA-székhelyű Wired magazin szerint Washington különleges erőket állomásoztat Irán határai mellett, készülvén egy esetleges szabotázsakcióra. A cikk írója szerint nemzetközi különleges erők jelen vannak a térségben (Joint Special Operations Task Force), a helyi erők eligazítását az amerikai "Gulf Coordinating Council" végzi. A jelen lévő csoportok "nem várt helyzetek" kezelése végett vannak jelen. Ez az első alkalom, hogy amerikai oldalról elismerik az egység létezését, ami 2009 óta folyamatosan jelen van a térségben. Az egység elsődleges feladata, hogy felügyelje olyan, szövetséges arab államok katonai egységeinek felkészülését, akik Irán létezését elsődleges problémának tartják.
A cikkben megszólal Rob Bockholt, a közel-keleti térségben működő amerikai egységek szóvivője, ő úgy fogalmazott, hogy "magasak képzett egység, ami nem várt veszélyek kezelésére készül". Az írás szerint az egység 2009-ben jött létre, abban az időszakban, mikor Irán elutasította Obama felajánlását a problémák "diplomatikus rendezésére". Az egység és a térségben működő terrorista műveletek közötti kapcsolatra vonatkozó kérdés hallatán Bockholt csak annyit mondott, "nem lenne célszerű a tervezett vagy a folyamatban lévő bevetésekről nyilatkozni".
Az amerikai különleges erők parancsnokságának vezető szóvivője, Tim Nye azt mondta, az egység a különleges erők képzéséért felelős, összhangban az Öböl Együttműködési Tanács elvárásaival. "Ezen nemzetek különleges alakulatai számottevő javulást értek el az elmúlt években. Kadhafi bukásával katari kommandók utaztak Líbiába, hogy kiképezzék a líbiai lázadókat Tripoli elfoglalására. Az Egyesült Arab Emírségek szintén elsődleges fontosságúnk ítélte a különleges erőket, még a Blackwater csoportok telepítésébe is beleegyeztek."
A szóvivő a bevont személyzet biztonságára hivatkozva nem nyilatkozott az egységek jelenlegi bevetéseiről, a vezetésükről, vagy a parancsnokságokról, viszont megjegyezte, hogy a jelen lévő amerikai erők főleg kiképző egységek, a helyzet rosszabbodása esetén további átcsoportosításokkal kell számolni. "Ha az irániak lezárják a Hormuzi-szorost, az amerikai vezérkar úgy fog dönteni, hogy nekünk kell azt megnyitni és biztonságossá tenni. Egy ilyen helyzetre készülve vannak jelen a térségben az amerikai kommandók."
Molnár István

India is csatlakozik a dollármentes zónához

Két hete arról írtunk, hogy bár az Egyesült Államok és Európa úgy tesz, mintha minden rendben lenne, és nem lennének likviditási gondjaik, Ázsiát nem lehet becsapni. Aki töprengett már azon, hogyan fog kinézni a dollár tartalékvaluta státuszának megszűnése, egyik olvasónk szerint „nem durranással, hanem nyöszörgéssel” jön el. Jelen esetben pedig egy egész sor kétoldalú megállapodással, amint arról ezek a cikkek is bizonyságot tesznek: Kína és Japán kihagyják a dollárt, Kína és Oroszország elhagyja a dollárt a két ország közötti kereskedelemben, Kína és Irán dollármentes olajkereskedelme, India és Japán 15 milliárd dolláros egyezménye valamint Irán és Oroszország dollár helyett riálban és rubelben kereskednek.
A legújabb ilyen irányú megállapodás szintén Ázsiából érkezik:
„India és Irán megállapodtak, hogy évi 12 milliárd dolláros olajkereskedelmüket mostantól rúpiában folytatják, a szankciók miatti több mint egyéves fizetési gondokat követően, tudtuk meg egy kormányforrásból pénteken.”
Tehát, hogy összefoglaljuk a helyzetet: Japán, Kína, Oroszország, India és Irán, a legnagyobb energiatermelők és leg termőképesebb nemzetek a világon, fokozatosan felhagynak a dollárban történő kereskedelemmel egymás között. Ezeket a kétoldalú megállapodásokat minden bizonnyal fokozatosan kiterjesztik majd más országokra is, hála Barack Obama külpolitikájának, ami sarokba szorította őket, így nem is maradt más választásuk, mint alternatív, dollármentes megoldás után nézni.
Ezt leszámítva a dollár még mindig a világ tartalékvalutája, csak ki tudnánk számolni valahogy, hogy mennyi képzeletbeli pénzt kell fizetni, a „fejlett világbeli” képzeletbeli biztosítékokért.
A Reuters a következőket írja India csatlakozásáról a dollármentes klubhoz:
India küldöttsége Teheránba érkezett, hogy megtárgyalják a két ország közötti fizetéseket, majd végül az indiai rúpia használatában egyeztek meg.
„Az Iráni Központi Bank számlát nyit egy indiai bankban az importért járó fizetések fogadására,” közölte a forrás, aki közvetlen információval rendelkezik az ügyben. „A rendszer rövid időn belül életbe lép.”
A forrás nem nevezte meg a szóban forgó bankot, de egy másik forrás szerint az UCO bank lehet az egyik jelölt, mivel semmilyen amerikai érdekeltséggel nem rendelkezik.
Szóval milyen ország is ez az India?
Csupán a világ negyedik legnagyobb olajtermelője, fogyasztásának 12%-át veszi Irántól, azaz napi 350-400 ezer hordót, amivel Kínát követve ők Irán második legnagyobb olajvásárlói. Washington azonban még szorosabb pénzügyi szankciókat vezetett be Irán ellen és azt akarja, hogy Ázsia, Teherán legfontosabb olajpiaca, csökkentse olajimportját, hogy ezzel nyomást gyakoroljon a muzulmán országra, atomprogramjának lassítását remélve a lépéstől.
Az Európa bejáratának szerepét betöltő Törökországról se feledkezzünk meg (akik nagyon dühösek mostanában).
Törökország és Irán csütörtökön megállapodtak, hogy bővítik pénzügyi kereskedelmüket egymással és fokozatosan megerősítik banki kapcsolataikat.
Amikor a dollár elbukik, és a valutát leértékelik, elkezdődhet a barterezés:
Rahul Khullar, India kereskedelmi államtitkára elmondta, hogy küldöttsége megpróbál olyan megoldást találni Iránnal, amivel megkerülhetik az Egyesült Államok szankcióit és megvédhetik olajellátásukat és elősegíthetik az indiai exportot.
A kormányforrás szerint Irán beleegyezett, hogy növeli indiai importját, aminek összege 2,7 milliárd dollár volt a tavalyi év során. Fontos import termék a sajtolt olajtermékek melléktermékei, a rizs és a tea.
„A megállapodás némiképp megvédi Iránt az árfolyam ingadozásoktól,” mondta a forrás.
A helyzet iróniája, hogy a fent említett szankciókkal és embargóval az Egyesült Államok és Európa lábon lövi magát, mert az intézkedés új utakat nyit az érintett országok számára, amit nem lehet nyílt ellenállásnak nevezni. Az ázsiai dollármentes klub országai így több nyersolajhoz juthatnak és olcsóbban, miközben monetáris kapcsolatuk szomszédaikkal erősödik, és egyre kevésbe függnek a világ leáldozóban levő tartalékvalutájától.
Az Egyesült Államok számára rendkívül fontos, hogy Ázsia támogassa Irán elleni szankcióit, hiszen Irán napi nyersolaj exportjának több mint felét ők veszik meg. Az Európai Unió elvileg elfogadta, hogy január 23-tól tilalmat vezet be az iráni nyersolaj importra.
Az iráni nyersolaj legnagyobb felvásárlójának számító Kína visszautasította a washingtoni szankciókat, mivel ezzel szerinte az Egyesült Államok túllépi hatáskörét, és az ázsiai nagyhatalom nem kívánja veszélyeztetni a számára oly fontos importot az OPEC második legnagyobb olajtermelőjétől.
A szükség lehet a legtöbb dollármentes megoldás szülőanyja, de az biztos, hogy a szükség szülőatyja Barack Obama.

Forrás: ZerohedgeIndia nem dollárban, hanem aranyban fog fizetni az iráni olajért

India lett az első ország, mely az iráni olajszállítmányok esetében eláll a dollár használatától, és közvetlen aranyban fog fizetni az import olajért. A közeljövőben várhatóan Kína is követni fogja ezt a példát. India és Kína vásárlásai napi egymillió hordó olajat jelentenek, ami az iráni olajbevételek 40%-át hozza. Az aranyban történő kifizetések lehetővé teszik az iráni gazdaság számára, hogy ellensúlyozza az Európai Központi Bankban befagyasztott pénzek hiányát.
Az olajembargó bevezetését követően az Európai Unió olajfelhasználásának már csak 20%-a érkezik Iránból, ami így is azt jelenti, hogy az unió nem hozhat valóban hatékony gazdasági intézkedéseket az iráni állammal szembeni kényszer gyakorlására anélkül, hogy az saját gazdaságát is próba elé állítaná.
Orosz szakértők szerint ez már részét képezi Irán és szövetségesei gazdasági ellentámadásának, ami az arany árának felpörgetésére és a dollár értékének csökkentésére irányul. Korábban a szerződő felek hivatalosan az iráni pénz használatában egyeztek meg, az aranyra mint fizetőeszközre való átállás ezidáig titokban volt tartva.
Kína után India vásárol második legnagyobb mennyiségű iráni olajat éves szinten, ami összességében 12 milliárd dollár értékű üzletet jelent. India két állami tulajdonú bankon, az UCO Bank és a Reserve Bank of India rendszerén keresztül fog fizetni az iráni olajért.
Molnár István