2012. augusztus 17., péntek

Quds Nap, a Ramadan utolsó pénteke

Palesztina: az ország, mely a Földközi-tenger partvidékén fekszik, s neve mára ismerőssé vált a világ népei számára. Az országnak közös határa van Libanonnal, Szíriával, Jordániával és Egyiptommal. Fővárosa Beitolmoqadasz (Jeruzsálem). Lakosai arabul beszélnek, s az országnak rengeteg turisztikai látnivalója van, különösen a vallási területen. Az első világháborút követően brit mandátum alá, majd a változások után nemzetközi igazgatás alá került.
1917 november másodikán Artor Janos Balfour levelet írt Lord Rotschildnak, a nagy-britanniai cionista föderáció elnökének, hogy beleegyezik a zsidó állam létrehozásába Palesztina területén. A Balfour-nyilatkozatot követően a cionisták elkezdtek beszivárogni Palesztina területére. Ennek következtében a palesztinai zsidó lakosság száma 70 ezerről 450 ezerre emelkedett. 1948-ra a cionisták felvásárolták és elfoglalták Palesztina területének nagy részét, ennek eredményeként jött létre a cionista rezsim. Ezzel a lépéssel Qudsz is a cionisták kezébe került. Mivel ezt a helyet a cionisták is szent helynek tartják, a Jeruzsálem nevet adták neki.
Miután a zsidók megszállták Palesztina területét, az ottani élet meghatározó eleme az arab-izraeli konfliktus volt. A térségben eddigre számos összecsapás volt a palesztin nép és az izraeli hadsereg közt. Az arab országok többször is kísérletet tettek a kisajátított területek visszafoglalására (1948, 1956, 1967, majd 1973-ban), de ezek az összecsapások többnyire eredménytelenek voltak. Végezetül néhány arab kormány barátságos kezet nyújtott az izraeliek felé és próbáltak jó kapcsolatot ápolni a cionista kormánnyal, így a palesztin nép egyedül maradt, az anyaföldet nem sikerült visszahódítani a megszállóktól.
1979-ben egy nagy fordulat történt a világtörténelemben és a palesztin fejleményekben, mikor az Iszlám Köztársaság alapítója egy bölcs döntést hozott, és meghirdette a Quds Napját. Így akarta megőrizni Palesztina törekvéseit, hogy folytassák a harcukat egészen addig, míg az anyaföldet vissza nem foglalják. Ez alapját adta az iszlám országok közötti nemzetközi együttműködésnek, hogy a cionista rendszer szívétől szabadulhassanak meg.
Az Iráni Iszlám Köztársaság Khomeini ajatollah által vezetve győzedelmeskedett. Az ajatollah korábban is biztatta Iránt a palesztin néppel való szolidaritásra és a palesztin nép védelmére, így ez a forradalom mind a megszálló cionizmus, mind a globális arrogancia gondolatai ellen volt. A forradalmat követően ellenezte a cionista rezsimmel bármiféle kapcsolat ápolását, és az iszlám köztársaság külpolitikáját is a cionista rezsim ellen és a palesztin nép célkitűzései megvédésének jegyében hirdette meg. 1979 augusztus 7-én levelet írt a muszlim világnak, melyben figyelmeztette az iszlám országokat az Izrael jelentette fenyegetésre, és meghívta őket, hogy minden évben a Ramadán utolsó péntekén mutassák ki összetartozásukat a palesztin néppel. Emiatt a Ramadán utolsó péntekét a palesztin nép megsegítésének céljából a szolidaritás napjává nyilvánította. Khomeini politikája és ideológiája azt célozta meg, hogy segítséget nyújtson az emberiségnek, segítsen a muszlimoknak és megvédje az iszlámot.
Ő Izraelt a hagyományos gyarmatosítás eszközének nevezte, és úgy gondolta, Izraelt azért hozták létre, hogy Izrael és a nyugati gyarmatosítók egymással összejátszva nyomást gyakoroljanak a muszlimokra, és a muszlim országokat megosztva uralkodhassanak a Közel-Keleten.
Az iráni iszlám forradalom már a kezdetektől nem adta fel magát a cionizmus megtévesztéseinek, a hamis hatalmaknak és erősen törekedett arra, hogy példát mutasson azoknak, akik a palesztin nép és föld felszabadulását akarják. Emiatt mondják, hogy az Iszlám Köztársaság alapítója bölcs döntést hozott, amikor a Qudsz napját kinyilvánította. Így akarta megvédeni a palesztin népet és felszabadítani a muszlim országokat a gonoszságtól. Qudsz egy olyan nap, mely a szegényeket és elnyomottakat védi. Ez a nap azt jelenti, mindenkinek törekednie kell, hogy Qudsz felszabaduljon, hogy újra kell éleszteni az iszlám világot, és meg kell teremteni a lehetőséget arra, hogy az otthonaikból elüldözöttek otthonaikba visszatérhessenek és azok, akik elfoglalták a földjeiket, azok is visszatérjenek saját otthonaikba. A Qudsz egy olyan nap, mely a helyes utat a helytelentől elválasztja. Első megközelítésben azt mondhatjuk, hogy Imam Khomeini célja a Qudsz nap névadással a muzulmánok első qebleh-nak felszabadítása, az emberi jogok védelme és az elnyomással szembeni ellenállás volt, de ezek mellett a fő és elődleges célok mellett egyéb stratégiai célok és gondolatok is rejtőznek, melyek közül néhány a következő:
- Újjáéleszteni a dzsihádot és a mártírság szellemiségét az iszlám eszményeinek és értékeinek védelmében
- Erősíteni a muzulmánok egységét és az ellenség megosztó tevékenységével szembeni ellenállást
- Újraéleszteni a haza és szülőföld védelmének szellemiségét és az ez iránti elkötelezettséget
- Folyamatosan lesújtani a muzulmán és nem muzulmán országok számára veszélyt jelentő cionista gondolkodásmódra
- Megtörni a világszintű szennyes gőg erejét és a népek gondolatai feletti uralom rendszerét;
- Felébreszteni a népeket, hogy ne hallgassanak könyörtelen, és Izraellel üzletelő vezetőikkel szemben
- Terjeszteni az iszlám tisztaság gondolatát és a szabadság szellemiségét a világ népei között
- Rámutatni az öntelt kormányok lakossági támogatottságának gyengeségére, törvényességének és elfogadottságának hiányára
- Terjeszteni az iszlám forradalom eszméit, elveit és értékeit, sikeres példakép nyújtása a hatalom gyakorlásáról a nemzeteknek.
Ha megfigyeljük a világ fejlődésének folyamatait az utóbbi években, észrevehető, hogy a világszintű gőggel és a cionista gondolkodással szembeni ellenállásra az iszlám forradalom után 33 évvel a korábbinál lendületesebb és elevenebb módon fektetnek hangsúlyt. Ma az iszlám világának súlypontjai közelében nemzetek támadtak, amelyek követik az iráni iszlám forradalom eszméit és ellenállnak az erőszakos kormányzatoknak.
Az iszlám nemzetek nemcsak hogy nem hagytak biztonsági rést a kormányzataik számára, de elérték, hogy Izrael elnyomó rezsimje lépésről lépésre megérezze az összeomlás és a pusztulás veszélyét. A dolgok addig jutottak, hogy Amerika közel-keleti kutatóközpontja „Izrael utolsó napjairól” beszél: „2025-ben Izrael létezésének vége szakad. A történelmi haza elhagyásának és a korábbi lakóhelyre való visszatérésnek a folyamata az izraeliták számára visszafordíthatatlanná vált. Több mint 500 ezer etiópiai és más afrikai eredetű zsidó szándékozik az elkövetkező 10 évben visszatérni a fekete kontinensre. Több mint egymillió orosz és több tízezer európai szintén szeretne visszatérni korábbi lakhelyére. Az Izraellel szomszédos országokban a nacionalizmus hullámai, de ezen is túl, az iszlamizmus erőteljes robbanása Egyiptomban Izrael népében aggodalmat ébreszt az életük, a jövőjük, a gyerekeik és hozzátartozóik jövője szempontjából. Az izraeliták visszatérnek azokra a helyekre, ahol megszülettek...”
Hossein Z.

Csak két év a ribancoknak?

Nagyon enyhe ítéletet hozott a moszkvai bíróság a Pussy Riot elnevezésű botránybanda három cionista tagjával szemben. A provokátorokat vallásgyalázásért állították bíróság elé, a moszkvai Megváltó Krisztus székesegyházban történt közbotrányt kiváltó istenkáromlásuk miatt. A cionista-feminisa ribancok betörtek a székesegyházba és erőszakkal elfoglalták az ikonosztáz előtti teret, ahol istenkáromló műsort adtak elő, és Putyin elnök távozását követelték. Ezt a műveletüket a későbbiekben az egész cionliberális nyugati média a szólásszabadság megnyilvánulásának minősítette, és követelte a három cionista ribanc szabadon bocsátását. A leszbikus világkurvája "Madonna", és a hozzá hasonló trágyanépség, kábítószerező, fajtalankodó McCartney és társaik, valamint a cionisták - a hasonló a hasonlónak örül-elv alapján most tüntetnek. Moszkvában meg köpnek rájuk. Mert jól tudják, Oroszországot nyugatról mindig csak a romlás fenyegette, és ez a Pussy Riot sem más.
Németországban ha egy fiatal valahol, egy vidéki kiskocsmában, vagy bármilyen eldugott, istenhátamögötti helyen, ahol legalább három személy tartózkodik a birodalmi karlendítéssel köszön, vagy csak felemeli ilyenformán a kezét, legkevesebb két év börtönt kap. Egy énekért öt évet, és ha csoportosan énekelnek, akármennyit is kiróhatnak rájuk. A szólásszabadság nevében. Mit kapnának akkor, ha egy székesegyháznak megfelelő nagyságú helyen, valamelyik kormányzó párt nagygyűlésén hárman kiállnának a pódiumra és elénekelnék a Horst Wesselt? Utána pedig a pokolba küldenék Merkelt. Legkevesebb tíz-tíz évet fejenként.
A moszkvai ítélet a nyugat-európai normák szerint ezért nevezhető Moszkvában rendkívül enyhének. De kezdetnek nem rossz, ugyanis ha ezt nem Moszkvában, hanem a párizsi Notre Dame-ban csinálták volna, egy kis pénzbüntetéssel megúszhatnák az egészet. Viszont ha Teheránban egy nagy mecsetben követték volna el, már nem került volna sor semmiféle eljárásra. Ott a helyszínen széttépte volna őket a tömeg. A degenerált, rothadó és aljas cionista Nyugat és a tiszta erkölcsű Kelet között ennyi a különbség. Moszkva ezzel az ítélettel kimondta, nem kér a degenerációból. De a vallási fanatizmusból sem. Két év, és remélhetőleg egy olyan börtönben, ahol dolgozni is kell. Mert ezeknek a munka a legnagyobb büntetés.
Kassai Ferenc


A FEMEN aktivisták Kijevben kivágtak egy katolikus keresztet

 


A FEMEN mozgalom aktivistái a ”Pussy Riot” ügyben hozott bírósági ítélettel szembeni tiltakozásuk jegyében a Kijev központjában található pravoszláv kereszt helyett tévedésből egy keresztény keresztet vágtak ki – adta közzé az ”Ortodox választás” ukrán állami szervezet.
Ezt a keresztet a katolikus feszülettel a kárpátaljai uniata egyházak állították fel 2004-ben az ún. ”Narancsos forradalom” idején az 1920-as és ’30-as években megkínzott és meggyilkolt Cseka-NKDV áldozatainak emlékére.
ruvr.ru

Jövőnk.info megjegyzés: Ostoba ribancok. Nekik is érik már az irányított, közhasznú munkavégzés Szibériában..

Új pénzügyi rendszer?

Kína 1 kg-os aranyrudakat olvaszt tömegesen. Nagy esemény, hogy a globális kereskedelem kimozdul a holtpontról, és minden bizonnyal a globális bankrendszer is. A "nagy arany-szakértők" azt sugallják, hogy a kínaiak egy új kereskedési és elszámolási rendszerre készülnek. Ez esetben a folyamat során létre kell hozni egy alapot a lehetséges új monetáris rendszerhez, amely lehetővé teszi a kereskedelmi arany kompenzációját. Eredetileg a kereskedelmi célra szánták, és csak később akarták használni a bankrendszerben. Az amerikai pénzügyminisztérium így pazarol. A kínai projekt előfutára az adósság alapú dollár rendszer összeomlásának. A kínai elhelyeznek ezer tonna aranyat Londonban, New Yorkban és Svájcban. A veretlen arany súlyát már nem unciában, de kilogrammokban számolják. A nagy aranyszállítmányokat újraolvasztják 1 kg-os rudakba és Kínában tárolják. Nem világos, hogy az egész aranymizéria miért történik kizárólag Kínában? Vannak arra utaló jelek is, hogy felhasználják az öntödéket Svájcban, mert széles körű tapasztalatokkal és képességekkel rendelkeznek.

A történethez London a legjobb forrás. Nyilvánvalónak tűnik, hogy a kínaiak készülnek az új kereskedési rendszerre, amely egybeesik egy új banki tartalékolási rendszer kialakításával. Ezek praktikus, 1 kg-os, igazából nem kifejezetten lakossági befektetőknek szánt, de a vagyonos emberek részére elérhető kínai aranyrudak.
Az Egyesült Államok, pénzügyminisztériuma által kibocsátott "toxikus értékpapírokkal" veri át banki tranzakciókon keresztül, a már sokszor becsapott nyugatot és keletet. A brit font és uncia rendszer végét járja. De talán valami sokkal fontosabb áll emögött. Előfordulhat, hogy rejtett módon kapcsolódik a 2010 eleji, az egész világot bejárt történethez, az "aranyozott volfrámrudak" botrányához, de ezt még mindig próbálják eltitkolni, takargatni. Minden ilyen út Forth Knox-hoz vezet, a kifosztott aranykészlethez, és a hozzá kapcsolódó leltári-panamához.

A történetet ismerjük: Az IMF a 191,3 tonna aranyat, egy 1978-as határozat alapján értékesíthetett volna Különleges Lehívási Jogként (SDRs), úgynevezett tartalék valutaként. Strauss-Kahn, az IMF volt vezetője, CIA-s bizonyítékok alapján, és a 2009. októberi kínai-amerikai államközi megállapodás szerint teljesítendő kifizetés hamis, aranyozott wolframrúdjai miatt, kétkedéssel fogadta a szállítmányt, mert szerinte a Fort Knox-i aranykészlet eltűnt.
A "hivatalos" álláspont szerint, a kétségbeeséstől kangörcsött kapott, és menekülés közben majdnem beleesett egy "fekete lyukba", de ezt a rendőrség megakadályozta, valamint azt is, hogy később elkaphasson valami... etc.

Mi történt a Forth Knox-i arannyal, és ki áll az egész mögött?


Erről Dr. Peter Beter 1975-ös audió leveléből tudhatunk meg többet. Rövidítve, és csak a lényeget kiemelve: Ford elnök és a szenátus, valamint a gazdasági-pénzügyi szakemberek, már akkor is tisztában voltak a várható pénzügyi összeomlással, és az ez által okozott dominóhatás veszélyeivel az egész világon.
Először végig vesszük a Forth Kox-i aranybotrány előzményeit, majd a fejleményeket Ford elnök terveivel, a gazdasági depresszióval kialakítandó USA-diktatúra létrehozásáról, és utána a leendő diktátor személyéről, és végezetül a konklúzióimat is taglalom.A történet a 30-as években kezdődik, de áthúzódva a II. Világháborún, folytatódik napjainkig. Dr. Beter az 1975-ig terjedő időszakról számol be.
A Fort Knox-i arany botrányt hasonlít a Watergate-ügyhöz egy fontos szempontból: Ez egy kétségbeesett próbálkozás, és a történetet is titokban kellett tartani. "Amikor megpróbálták eltussolni az arany botrányt tavaly szeptemberben, szemérmetlenül túlléptek minden határon. Újbb csalás a Fort Knox-i arany-ellenőrzés színpadán". Azóta a kormány még mélyebbre sűllyedt. Kongresszusi tagok és újságírók, akik már jártak Fort Knox-ban szeptemberben, a népszerű médián keresztül tájékoztattak félre, hogy a látogatás után sor kerülhet a gazdasági tartalékot képező arany, General Accounting Office vizsgálatára . Ez csak arra szolgált, hogy úgy tűnjön, az ügyet komolyan vették és 15 embert nevezte ki a vizsgáló bizottságba, de csak 2 volt a General Accounting Office embere. Mindenki más a Kincstártól, vagyis "rókák a tyúkólban".

Kérdés, hogy a szigorú ellenőrzés ellenére hogyan tudták ellopni az aranyat?

"Az utóbbi időben néhány tényértékű anyag került napvilágra. A Barry Goldwater szenátor birtokában lévő nagyon érzékeny és nagyon fontos dokumentumok aprólékosan elmagyarázzák, hogy tulajdonították el minden gond nélkül az amerikai nemzet aranyát Fort Knox-ból", de előtte néhány mondat Nelson Rockefellerről...

A dokumentumok egy kiadatlan könyv kéziratában szerepelnek, melyt könyvet Stanley Tatom írt.
Tatom gépészmérnök volt és a hadsereg őrnagyaként állomásozott 1942/1943. időszakában Fort Knox-ban. Tatom volt a felelős, ha valami titkos, jelentős változások, módosítások történtek a nyilvántartási rendszerben. 1943. április 28-án Franklin D. Roosevelt elnök is ellátogatott Fort Knox-ba, hogy ellenőrizze a munkát. Tatom valószínűleg bárkinél többet tudott az arany raktározásáról, de 1973-ban meghalt a műtőasztalon titokzatos körülmények között.
Az arany, Tatom halála után egy hónappal kezdte meg nagy mozgását 1973. novemberében. Tatom néhány évvel halála előtt összebarátkozott Goldwater szenátorral, és átadta a neki a kéziratot. Aki arra gondol, hogy Goldwater szenátornak része lehet az arany ellopásában, téved, de a szerepe nem tisztázott.
Az aranyat a négy Rockefeller fivér lopta el.

Ford ekkor már furán viselkedett. Láthatóan beteg volt. Egészségi állapota nyilvánvalóan romlott. 1975. június 16-án az amerikai politikában szokatlan dolgot művelt. Nelson Rockefellert jelölte alelnökének, és 1976-ban még saját elnökjelölésének leadása előtt adta be jelölését. Rockefellert többször is jelölte pártja (1960, 1964, 1968). Nixon is támogatta Kennedy ellen.

Bár a liberális létforma akkor is csak egy álca volt, az USA választási manipulációja bizalmi válságot eredményezett. Az alkotmány átszervezési törekvések, totalitárius iránymutatásokkal, a "szabad vállalkozások" javára döntött és eltörölték az összes szabályzó és ellenőrző kormányzati rendszereket.
Ford beszédében, amely nem jelent meg a sajtóban, kihangsúlyozta, hogy az 1976-os választás magában foglalja a szabad vállalkozás rendszerét, és a hirtelen szabályozásra is képes államformát, amit Hoffman Nickerson 1930-ban, Rockefeller finanszírozásában megjelent "Az amerikai gazdagok" című könyvében leírt.
Nevezetesen, hogy eltörlik a köztársaságot, és örökletes diktatúrát jelentenek be.
Ford egy új egyensúlyról beszélt, a jelenlegi rendszer feladásáról.


Minden jel arra mutatott, hogy a Rockefeller-dinasztia terve - Nelson és testvérei ellenőrzése mellett, hogy eltöröljék a Köztársaságot, és Nelson Rockefeller, mint az első diktátor jelenjen meg - támogatásra talált. A Rockefellerek is kulcsfontosságú szerepet játszottak a jelölési és választási küzdelemben Franklin D. Roosevelt elnök viszonylatában. Nelson Rockefeller ekkor Roosevelt legközelebbi tanácsadója volt.
Nelson érvényesítette a befolyását Roosevelt elnökkel kapcsolatban, és elérte, hogy minden bank ellenőrzésével újraindítsák a refinanszírozást az adófizetők kárára. A Rockefeller-dinasztia kiterjesztette hatalmát a bankokra és a kreditrendszerre, ezzel megsértve az alkotmányt, hogy minden amerikai polgár aranyát a magántulajdonban lévő Federal Reserve System (FED) kezelje.
Ezzel az intézkedéssel sikerült elérni, hogy egy uncia arany esetében a külföldre szállított 20 $-os arany, nem sokkal azután, hogy rögzítették az arany árát 35 $-ban unciánként, az arany oda-vissza utazott. A különbözeteket zsebre tették. A jelenlegi Fort Knox-i arany-botrány, egy újra kiadása ennek a folyamatnak, csak ez most sokkal nagyobb mértékű.

Nelson Rockefeller aktívan beavatkozott a II. Világháború tervezésébe. Egyrészt a britektől a szaud-arábiai olaj-érdekeltségek átvételével, a másrészt, hogy Japánt eltették az útból, mert megpróbálták a kínai olajmezőket kiaknázni. A Kínai-tenger olaj -és gázmezői a mai napig kiaknázatlanok, mivel az USA okinawai támaszpontjával, és az ott tartózkodó hatalmas ütőerővel biztosítja, hogy Japán ne tudjon megegyezni Kínával a kitermelésben.
A szaudi olajkoncessziókkal kapcsolatos problémákra most nem térek ki, és a Rockefellerek németországi szerepére sem, mert Hitler, az IG Farben és sok más részvétele már egy másik, hosszú történet, de Pearl Harbour elleni támadás kereteinek meghatározása képezte a csúcsot, melyet John D. Rockefeller III - egyik bátyja Nelson Rockefellernek - közreműködése eredményezte a háromhatalmi egyezmény kiterjesztését (Anti-Komintern Paktum), bár ettől későbbi értelmezések szerint az USA elhatárolódott.

Dunkerque után, Churchill és a britek észrevették, hogy elveszítenék a háborút amerikai támogatás nélkül. Megállapodásról tárgyaltak, amely lehetővé tette a Rockefellerek számára a teljes hozzáférést a szaudi olajmezőkhöz. Utána elintézték a Pearl Harbor katasztrófát, hogy összeköthessék az amerikaiakat egy újabb háborúval. A szükséges forrásokat és a Pearl Harbor kikötőt nem hagyták jóvá a flotta parancsnokai. Ennek ellenére, az amerikai, összezsúfolással cselekvőképtelené tett hadihajókat összehívták a kikötőben, és mint csirkék a létrán helyezkedtek el, annak ellenére, hogy a növekedett a feszültség Japánnal, és annak ellenére, hogy a rémhírek keringtek a támadásról. Végül, amikor a támadás megkezdődött, a több forrásból érkező figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyta, és elfojtotta Washington.
Nelson Rockefeller és Roosevelt szépen keresett az "üzleten" (egyes források szerint 6 milliárd dollárt, ami a mai árfolyamon 200 milliárd).
A Rockefeller-klán beavatkozásai kiterjedtek a zavargások kezelésére, a fegyvergyártásra és eladásokra, de még a munkanélküliségi adatok meghamisítására is. A tőzsdei manipulációkban Laurance Rockefeller hozott létre mesterséges helyzetet. Szándékosan okozták, hozták be az "amerikai tejjel-mézzel folyó kánaánban" a leépítéseket, emelkedő árakat, az alapvető javak hiányát, az éhínséget, mint a legrombolóbb politikai fegyvereket. Mintha csak a jelenlegi helyzetet látnánk...

Lenin véleménye szerint, a kapitalizmus egyetlen elpusztítási módja, ha aláássák a valutáját. Másként értelmezve, a "valuta" értéktelen papír. Ezért történ az aranylopás, mert enélkül a dollárnak nincs lefedettsége, fedezete. Amelyik országnak nincs aranyfedezete, annak valutája iránt "elfogy a bizalom"!

Dr. Beter első jelentésében rámutat a lopás, Rockefellerek okozta katasztrófájára. Évezredeken keresztül próbálták kidolgozni az értéktelen pénzt, és minden egyes alkalommal gazdasági káoszhoz, pusztuláshoz vezetett.
David Rockefeller és testvérei arra számítottak, hogy a csalás nyeresége elérheti az 500 milliárd dollárt, és nem valószínű, hogy tévedtek. A Rockefeller-familia saját nyereségük, és Nelson Rockefeller diktátorrá tétele érdekében kormány-közreműködéssel és egyetértéssel kifosztotta Forth Knox-ot .
Dr. Beter egyik kollégája, Frank Chelf Kentucky egykori kongresszusi képviselője, eskü alatt tett nyilatkozatában hozta nyilvánosságra a botrányt. A tartalma megjelent különböző pénzügyi lapokban.
Chelf eskü alatti vallomásában, 1963. augusztusában azzal vádolta a kormányt, hogy eltávolították az aranyat Forth Knox-ból, rendszeres éjjeli szállítási intézkedésekkel. 1965. januárjában újra kérelmet talált a kormány részéről, Johnson elnök táviratával kísérve.
A kormány arannyal teli kamionjai képezték a vádat, és tanúkként több őrt is megnevezett. Nagyon sok aranyat elvittek, de soha nem került vissza.

A Forth Knox-i aranyrablást nem a filmek nevetséges és látványos trükkjei szerint hajtották végre, bár ez csak az utolsó fázisa volt a 15 éves folyamatnak, melynek alapjai már 30 évvel 1961. előtt elkészültek, a II. Világháború előtt.
(1961-1968 meglévő értékesítési konzorcium és beszerzési szindikátus a központi bankokat használta fel a következő országokban: Belgium, Németországi Szövetségi Köztársaság, Nagy-Britannia, Olaszország, Hollandia, Svájc, Egyesült Államok és (1967-ben) Franciaország, hogy stabilizálni tudják az arany árát a londoni aranypiacon, a hivatalos paritás összege szerint: 35 $ egy uncia színaranyban.)

Dr. Beter kijelentette, hogy az arany-botránnyal kapcsolatos összes állítását hiteles forrásokból származó szilárd bizonyítékokkal, tanúkkal tudja alátámasztani és nyilvánosságra hozni. Kérte a kormányt , hogy állításait bíróság előtt vizsgálják meg, és felajánlotta, hogy börtönbe vonul, ha nem tudja bizonyítani a bennük foglaltakat.
Az egyetlen nyilvános válasz Forth Knox 1974. szeptember 23-i ellenőrzési csalása volt, de nem szükséges taglalni számunkra, hogy mit jelent a kormányt perelni a bíróságokon. A kongresszus elé vitték, az Igazságügy Minisztériumhoz fordultak, megkeresték az Állami Számvivőszéket, a Legfelsőbb Bíróságot és elnökét, petíciót nyújtottak be, de semmi sem történt.
Csak példaként, 1974-ben az Egyesült Államok Pénzverdéje járatairól kaptak hivatalos dokumentumot, amely 1961. július 30-tól 1974-ig mutatja a Forth Knox szállításait, de ezeket nem tartalmazzák a hivatalos listák.
Mary Brooks, a pénzverde akkori igazgatója 1975-ben adott választ, miszerint:
"1965. január 20-án küldtek 1.762.381,363 uncia finom aranyat vasúton a nemesfém vizsgáló laboratóriumtól..."
Nincs magyarázat, hogy a szállítmány miért nem jelent meg a hivatalos listán.

Az állítólagos arany-állomány 1974-ben csak fele akkora volt, és állítólag csak 20%-át vizsgáltak meg. Ezen kívül, csak minden ezredik tömbből vettek mintát és ezeket a mintákat a rudak éléről vették, de nem fúrtak beléjük. Ezután 99 mintát vizsgálatra küldtek egy laboratóriumba, vagyis elküldték a New York-i Nemesfémvizsgáló Laboratóriumban. Ezek közül csak 54 érkezett vissza - egy nem definiált eredménnyel.
Végül a Számvevőszék vizsgálati eredményét Fort Knox-ban, soha nem publikálták.
A kiadott rövid nyilatkozat 1975. februárjában azt mondja: "úgy véljük", hogy az arany ott van.


A Forth Knox-i kettős burkolattal ellátott épület aranyozott ólomrúdcseréit felváltotta a volfram-betétes, és az Egyesült Államok aranykészletének egy része "gazdát cserélt", de a FED manhattani trezorjában még talán nem cserélték ki azt a darabonként 360 ezer dollár értékű 533 ezer darabos aranykészletet, amely 7 ezer tonnájával a világ monetáris aranyának egy helyen tárolt legnagyobb készletét képezi, bár ez utóbbi is kétséges, mert többek közt más országok aranyát is itt tárolják, és a venezuelai aranykészlet ott "tárolt" részét sem tudták átadni.

Összességében, a világ aranybányái gőzerővel termelik ki az aranyat, és mint tudjuk, az árat, mint minden árú esetében, a kereslet-kínálat elve határozza meg. A rögzített ár addig mértékadó, ameddig le nem rombolják túlkínálattal az árfolyamot. Kína és hamarosan a többi nagy aranykészlettel rendelkező ország is, össze kell, hogy üljenek, meghatározni az arany nemzetközileg elfogadott árfolyamát, de fel kell készülni az ezzel kapcsolatos manipulációkra. Történetesen arra is, hogy az eltitkolt aranykészletek nem a tényleges rendelkezésre álló aranymennyiség által meghatározott egységárat fogják mutatni, és a piacra dobott eltitkolt mennyiség kihúzza a gazdaságokból a tényleges termelési értéket, mert ne feledjük el, hogy az aranyat nem lehet megenni...
Évről-évre egyre nagyobb a világ aranykészlete, ami azt sugallja, hogy igazából az arany sem a legjobb értékmutató, értéketalon és fedezeti eszköz.
A világ élelmiszer termelésének vegyi-permetezéses, HAARP-technológiás manipulálása azt jelenti, hogy amikor már az életben maradás a tét, egy kilogramm élelmiszer többet fog érni, mint ugyanennyi arany. Igaz, eddig is többet ért, élelmiszerhiány esetén!
Az élelmiszer, a víz, a levegő, és az időjárás határozza meg életben maradásunk, nem a pénz, vagy a mögé tolt aranyfedezet, de nem szabad megfeledkezni arról, hogy a nemzetellenes kormányok állampolgáraik bőrére kötöttek életellenes megegyezést.
Az amerikai aranykészletek ellopása, Irak és Líbia lerohanása az arany alapú elszámolás bevezetési terve miatt, ugyanolyan helyzetet teremt, mint az ami az atomfegyverkezésben jelenleg is tapasztalható. Hatalomkoncentrálódás miatt még egy kérdés felmerül. Ki kerül ki győztesen a Rockefeller-Rothschild párharcból?
Mert harc már most is van a Bilderberg "ötök" között a legfelsőbb hatalomért, pedig a meccs kelet és nyugat között még nincs is lejátszva...

Tulok 

Venezuela felkészíti a lakosságot a NATO elleni elhúzódó háborúra

A venezuelai hatóságok egymillió fős partizánhadsereget állítanak fel egy lehetséges amerikai invázió esetére. A tervek szerint 2013-ra egymillió, 2019-re pedig összesen kétmillió fegyveres fog tartozni azokhoz a lakossági milíciákhoz, melyeket a kormányerők gerilla-hadviselésre képeznek ki egy olyan helyzetre, amiben a kormányerőket leköti az amerikai katonai beavatkozás és így a lakosság védelmét nem tudják teljes mértékben ellátni.
A kormány már most elkülöníti az államhatalomtól a lakossági milíciák anyagi forrásait, a most képzett gerillahadsereg egy olyan helyzetre készül, amiben a lakosságnak az államhatalom összeomlása esetén kell megvédenie magát az idegen katonai megszállás ellen.
A cél egy olyan új katonai doktrína létrehozása, amely már az amerikai katonai beavatkozás megkezdése előtt felfegyverzi és felkészíti a lakosságot az ország megvédésére. A Hugo Chavez venezuelai elnök tervei szerint létrehozott fegyveres szerveken felül a rendőrségi erőket is megduplázzák a következő évek során.
Ezt a lépést a líbiai és szíriai háborúk tapasztalatait figyelembe véve hozták meg. Mindkét esetben az idegen beavatkozást követően indult meg a lakosság nagymértékű fegyveres önszerveződése, ezért a venezuelai hatóságok még időben elkezdik a lakossági milíciák felkészítését. Chaveznek nincsenek kétségei afelől, hogy a közeljövőben Venezuela is a NATO célpontjává válik – azonban mire a katonai beavatkozásig fajul a helyzet, a lakossági milíciák már többéves kiképzést tudhatnak maguk mögött, és nem újonnan szerveződött gerilla alakulatoknak kell majd szembenézniük a hivatásos amerikai haderővel.
Molnár István

35 millió forint lehet a magyar olimpiai aranyérmesek jutalma

Az előző olimpiához képest közel kétszer annyit, 35 millió forintot kaphatnak a Londonban aranyérmet nyert magyar sportolók.
Molnár Zoltán, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) főtitkára pénteken arról tájékoztatta az MTI-t, hogy javaslatuk szerint a második helyen végzettek 25, a bronzérmesek 20 millió forinttal lehetnek gazdagabbak, míg a negyedik helyezettek 15, az ötödikek 10, a hatodikak nyolc, a hetedikek négy, a nyolcadikak pedig kettő milliót kaphatnak.

A páros számokban sikeresen szerepelt versenyzők fejenként az elért eredményért járó összeg 90 százalékát, a négyfős csapatok a pénzdíj 80, a 13-15 fős gárdák a 70 százalékát kapnák meg. A sportolókat felkészítő szakemberek a juttatás 60 százalékában részesülnek, ez egy keretösszeg, a sportági szövetség tehet javaslatot a személyekre.

A MOB előterjesztését a kormánynak kell jóváhagynia. Hétfőn, az augusztus 20-i állami ünnepnapon köszöntik a londoni olimpián legsikeresebb sportolókat, szeptember közepén pedig állami fogadásra kerül sor a Parlamentben. Négy évvel ezelőtt, a pekingi játékok alkalmával az aranyérem 20, az ezüst 18, a bronz pedig 16 millió forintot ért. A MOB London előtt nem hozta nyilvánosságra a pénzdíjat, mert a szervezet megítélése szerint ez gátolta volna az eredményességet.

A MOB most igyekezett arányosítani, nagyobb értéket tulajdonítani az aranynak, valamint arra is figyelt, hogy akik csapatban nyernek az olimpián, azoknak a díjazása csak minimálisan térjen el az egyéni sportágakban győztes versenyzők jutalmazásától. A magyar sportolók Londonban nyolc arany-, négy ezüst-, és öt bronzérmet nyertek, ezzel Magyarország az összesített éremtáblázat 9. helyén végzett.

http://www.mob.hu/35-millio-forint-lehet-a-magyar-olimpiai-aranyermesek-jutalma


Brazíliában nincs állami díjazás az olimpiai arany után

 

 Míg egy kazah sportoló 200 ezer eurónak megfelelő jutalmat kap az olimpiai aranyéremért, Brazíliában nincs állami díjazás, a sportolók szponzoroktól remélhetik teljesítményük anyagi elismerését.

"Nálunk soha sem járt pénz az olimpiai sikerekért, igyekszünk minden rendelkezésünkre álló forrást a minél jobb felkészülési körülmények biztosítására fordítani" - mondta a dél-amerikai ország olimpiai bizottságának szóvivője.

Nem minden brazil győztes marad azonban jutalom nélkül: az állami posta az úszásban elért első helyért 40 ezer eurónak megfelelő összeget ajánlott fel, a pénz húsz százalékát a sportoló edzője kapja meg. A labdarúgócsapat győzelméért a szövetség fejedelmi jutalmat ígér. Az ötszörös világbajnok ország még soha nem tudott olimpiát nyerni.

Malajzia még nem rendelkezik olimpiai bajnoki címmel, az első győztes egy bányatulajdonos felajánlásának köszönhetően félmillió euró értékű aranyrudat kap teljesítményéért.

Olaszországban 140 ezer eurót, Egyiptomban 130 ezer, Oroszországban, Bulgáriában, Litvániában, Fehéroroszországban 100 ezer eurónak megfelelő összeget ér az ötkarikás aranyérem. Franciaországban 50 ezer, Németországban 25 ezer euró, az Egyesült Államokban 25 ezer dollár jár az első helyért. Az amerikaiak esetében az összeg azonban a támogatóktól függően még emelkedik. A birkózók például a Living the Dream Medal Fund nevű alapítványnak köszönhetően fejenként további 250 ezer dolláros (200 ezer eurós) összeghez juthatnak, amit a sportági szövetség még 100 ezerrel (81 ezer eurónak megfelelő összeggel) egészít ki. Az úszók aranyérmenként további 75 ezer dollárral (61 ezer euróval) lehetnek gazdagabbak. Michael Phelps a 2008-as pekingi játékokon például mind a nyolc versenyét megnyerte, ezáltal közel 490 ezer eurónak megfelelő összeget keresett akkor, az extraklasszis úszó Londonban hét számban áll rajthoz.
http://inforadio.hu/hir/sport/hir-509335 

Joseph Candel: Mikor kezdődik a fenevad bélyege?

A Jelenések könyvében olvashatunk az Antikrisztus néven emlegetett világdiktátorról, aki közvetlenül Jézus visszajövetele előtt kerül hatalomra és hét évig uralkodik majd. Néhány év béke után eltöröl majd minden vallást és azt követeli, hogy mindenki istenként imádja. Az Antikrisztus és jobb keze, akit a Biblia hamis prófétának nevez, bevezetik a „fenevad bélyegével” fémjelzett gazdasági rendszert, melynek segítségével teljes gazdasági és politikai hatalomra tesznek szert.
Ez a diktatórikus rendszer az Antikrisztus hét éves uralkodásának felénél, a Nagy Nyomorúságnak nevezett időszak elején kerül bevezetésre, amit a következő vers támaszt alá:
„Azt is teszi mindenkivel [a hamis próféta], kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezökre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek; És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak a kin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. 18 Itt van a bölcsesség. A kinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát; mert emberi szám: és annak száma hatszázhatvanhat.” (Jelenések könyve 13:16-18)
Azt is tudjuk, hogy az Antikrisztus egy hét éves egyezményt vagy szerződést köt majd, amit a hét év felénél megszeg: „És egy héten [a héber ’shabua’ szó, a hetes számot jelenti] át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak.” (Dániel 9:27)
A szerződés megszegését követően a hamis próféta felállítja a „pusztító utálatosságot” a „szent helyen” minden valószínűség szerint a hamarosan felépülő zsidó templomban vagy annak környékén a Mória hegyen Jeruzsálemben. „És seregek állnak fel az ő részéről, és megfertőzik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító utálatosságot.” (Dániel 11:31)
Ötszáz évvel azután, hogy Dániel ezt a próféciát kapta, Jézust megkérdezték tanítványai, hogy milyen jelei lesznek visszatérésének és a világ végének. Jézus, többek között ezt az eseményt is a visszajövetelét közvetlenül megelőző fejlemények közé sorolta. „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólt, ott áll a szent helyen… Mert akkor nagy nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha… Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után… meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Máté 24:15,21,29-31)
Itt visszakanyarodtunk a kiinduló vershez, a Jelenések 13:16-18-hoz, amelyben a hamis próféta által bevezetésre kerülő gazdasági rendszerről olvashatunk, melyben a „fenevad bélyege” nélkül nem lehet majd sem venni sem eladni. Elég egyértelműnek tűnik, hogy ezt csak a hét éves időszak felénél fogják mindenki számára kötelezővé tenni, a Nagy Nyomorúságként emlegetett időszak elején.
Természetesen most még csak találgatni tudunk, de minden bizonnyal ez az úgynevezett „fenevad bélyege” egy emberbe ültethető microchip (mint amilyen az egyre apróbb méretekben gyártott, bőr alá ültethető RFID chip is) lesz, amiről viselőjének minden személyes és pénzügyi adata leolvasható. A chip beültetésével minden ember a földön állandó összeköttetésben lesz a központi adatbázissal, így minden lépése, tranzakciója, sőt akár gondolata is a nap 24 órájában nyomon követhetővé válik.
Milyen messze járunk ma ettől? A kérdésre jelenleg nincs pontos válasz, de figyelembe véve a technológia gyors fejlődését, bármikor megtörténhet. Mindenesetre a bevezetés műszaki feltételei már ma is adottak. 2000 éven át, mióta János apostol a Jelenések könyvében az Antikrisztus világgazdasági rendszerét leírta, egy ilyen módszer bevezetése elképzelhetetlen volt. Ma már a számítógépek, az Internet, az elektronikus fizetőrendszerek és a piacok és a gazdaság globalizációja miatt már egyáltalán nem tűnik furcsának.
Sir Isaac Newton élete során több oldalt szentelt a Dániel és a Jelenések könyvében olvasható próféciák elemzésének, mint tudományos felfedezéseinek és arra a következtetésre jutott, hogy azokat csak akkor fogjuk igazán érteni, amikor időben közelebb kerülünk az ott leírtakhoz. Ma, ha megkérdezünk egy 10 éves gyereket, hogy hogyan lehet egy „szám” (a Bibliában olvasható 666, azaz a fenevad bélyege – Jelenések 13:18) segítségével fizetni, gondolkozás nélkül rávágja, hogy bankkártyával (és persze furcsán néz ránk, hogy miért teszünk fel ilyen buta kérdéseket).
Egy ilyen rendszer bevezetése a jelenlegi gazdasági rendszer fejlődésének teljesen logikus következő állomása. A terepet alaposan előkészítették, a propagandagépezet minden erejével az ötlet népszerűsítésén dolgozik, sajnos elég hatásosan.
Az Egyesült Államokban egyre jobban elterjedt VeriChip és a többi RFID chip egyre szélesebb körben történő felhasználásával, a chipbeültetés elfogadtatására indított népszerűsítő kampány jó úton halad. A rendszer legtöbb műszaki feltétele ugyan létezik már, az egész világon történő bevezetéshez azonban még néhány fontos dolog hiányzik. Ahhoz, hogy az Antikrisztus minden embert hatalma alá vonhasson, el kell érnie, hogy a világ pénzügyi rendszere egységes elvek alapján működjön, és mindenki ugyanazt a fizetőeszközt használja.
A híreket hallva ez sincs már nagyon messze, és akkor minden akadály elgördül az új rendszer bevezetése elől és kezdetét veszi az emberiség történelmének egyik legjelentősebb eseménysorozata.

A szükségállapot influenza

A legújabb vakcinák mind DNS szintű oltóanyagok, amik megfertőzik az emberi DNS-t a gyógyszeripari cégek szabadalmazott, genetikailag módosított organizmusaival, pontosan úgy, ahogy a Monsanto teszi a növények esetében.
A nyilvánosság mit sem tud erről és ki hallott olyanról, hogy bárki aláírt volna egy nyilatkozatot saját egyedi DNS-kódja szellemi tulajdonának átengedéséről?
A biotechnológiában és a gyógyszeriparban komoly érdekeltséggel rendelkező George W. Bush elnöksége alatt olyan törvények kerültek elfogadásra, amik lehetővé teszik, hogy a katonaságot is bevessék ezeknek a nyilvánosság számára ismeretlen tartalmú oltásoknak a beadására a teljes lakosság számára, egy influenzajárvány ürügyén.
A szóban forgó törvény egyebek között a következő rendelkezéseket tartalmazza:
Az Egészségügyi Világszervezet ellenőrzőlistája az influenzajárványra való felkészülésről: 1.5.1 cikkely, Jogi és etikai kérdések
„Országos járvány esetén szükségessé válhat a jelenleg érvényben lévő törvények vagy (személyes) szabadságjogok felfüggesztése. Ilyen intézkedés lehet például karantén elrendelése (ami felülírja az egyén jogát a szabad helyváltoztatáshoz), magántulajdonban lévő épületek vagy kórházak igénybevétele, engedéllyel nem rendelkező gyógyszerek alkalmazása, oltások kötelező beadásának elrendelése vagy az alapvető szolgáltatások gyors átszervezése. Ezekhez a döntésekhez jogi keretre van szükség az intézkedések átláthatósága és létjogosultságuk indoklása érdekében. (Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat) [http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/FluCheck6web.pdf]
Bush elnök biztosította, hogy az amerikai járványügyi törvények összhangban legyenek a WHO szabályzatával, Barack Obama pedig nemrégiben aláírt egy végrehajtási utasítást, amely értelmében az USA köteles betartani a nemzetközi szabályozást.
A WHO volt a fő hajtóerő a világban folyó titkos sterilizáló kampányok mögött. A szervezet éppen a napokban figyelmeztette a pakisztáni kormányt a Bill Gates nevével fémjelzett gyermekbénulás elleni (de igazából a helyzetet még inkább rontó) védőoltáskampány felfüggesztése miatt, a pakisztáni kormány ugyanis vette a bátorságot a kampány felfüggesztéséhez, amíg nem sikerül bebizonyítani, hogy a vakcina veszélytelen és hatékony. Számos szakember úgy gondolja, hogy maga a vakcina felelős a polio új, a természetes gyerekbénulásnál veszélyesebb variációjának felbukkanásáért.
George W. Bush az 1918-as influenzajárványt kiváltó vírus ismételt felbukkanásának hamis félelmét kihasználva érte el az új járványügyi törvények elfogadását. A legújabb kutatások szerint 1918-ban nem volt influenzajárvány. Az amerikai Országos Allergia és Járványügyi Kutatóintézet alapos vizsgálata szerint a gyógyszeripar „csodafegyverének” kikiáltott aszpirin túladagolása lehetett számos akkori haláleset okozója, mivel ez a gyógyszer túladagolás esetén gyengíti az immunrendszert és így egy egyszerű felső légúti betegség is halálos kimenetelű tüdőgyulladáshoz vezethet. A boncolások bebizonyították, hogy az 1918-19-es járvány idején a legtöbb beteg egyszerű baktérium okozta tüdőgyulladásban halt meg.
Ugyanezek a csoportok a Bush kormány alatt továbbvitték tervüket az új törvények segítségével.
Elérték, hogy ezt a veszélyes, az immunrendszert gyengítő „kezelést” oltások formájában előre megkapjuk, ha kell erőszakkal, amint a fenti rendelkezésből kiderül.
Elérték, hogy az állam, a katonaság, az egészségügyi „hatóságok” és a gyógyszeripar közös pénzügyi megállapodás keretében együttes erővel meneteljenek a kitűzött cél felé.
A felelősségre vonás nem lehetséges.
Az oltóanyagokat tesztelni sem szükséges vészhelyzet esetén. A vészhelyzet fennállását pedig nem kell bizonyítani.
Láthattuk, hogyan keltették egy H1N1 járvány látszatát eltúlzott adatok segítségével. A járványügyi hatóság mindent megtett annak érdekében, hogy megakadályozza a CBS hírcsatorna tényfeltárását az ügyben.
Amikor a CBS leleplezte az adatok meghamisítását, Barack Obama országos vészhelyzetet rendelt el, ami működésbe hozta a FEMA-t (Szövetségi Válságkezelési Ügynökség) és megszüntette az oltóanyagipar vakcina tesztelési kötelezettségét, amennyiben az oltást „vészhelyzetben” alkalmazzák.
A járványügyi hatóság (CDC) is kivette részét az új törvények elfogadtatásában, hogy vészhelyzet vagy szükségállapot esetén (amit valószínűleg maga a CDC talál ki és rendel el) teszteletlen vakcinákkal olthassák be a lakosságot.
A Pentagon pedig átvette az influenzaoltások feletti irányítást.
Kathleen Sebelius, amerikai egészségügyi miniszter és hivatala rendszeresen cenzúrázza az oltóanyagokkal kapcsolatos, kételyeket megfogalmazó információkat és olyan oltóanyag kifejlesztéséhez adják hozzájárulásukat, ami gyengíti az emberek nemzőképességét.
Ilyen oltóanyagok alkalmazása a lakosságon legjobb esetben is a nyilvánosság megtévesztésének minősül. A katonaság bevetése pedig annyit jelentene, hogy egy szabadalmazott, de teszteletlen, tehát nem kellőképpen ismert szellemi tulajdont erőltetnek az emberekre, akiknek semmilyen információ nem áll rendelkezésére a szerről, és nincs módjukban tiltakozni az oltás beadása ellen.
Milyen jogon meri a Pentagon ráerőltetni a biotechnológia-ipar termékét az emberekre? 

http://idokjelei.hu/2012/08/a-szuksegallapot-influenza/
Forrás: Activist Post

A Mercédesz tovább bővíti kecskeméti bázisát.

Ezért várhatóan újabb állami támogatásért is be fog jelentkezni pártunknál és kormányunknál. A kérést ezer százalék, hogy teljesíti is újabb megszorítások és hitelfelvétel árán.
Az akkor már magyar tulajdonú Malévnak is adott állami támogatást az állam, mire kimondta az unió, hogy nem lehet neki adni! Magyarországon a magyar tulajdonú cégeknek nem lehet
állami támogatást adni, csak a multiknak. A Malévnál a becsült kár, vagyis a mi kárunk 1000 milliárd forint. A Malév felszámolóbiztosa egyébként egy szocialista milliárdos!
Ugyancsak a multik kapják meg az uniótól ideérkező kohéziós támogatásokat. Most ránk ijesztettek, hogy nem kapjuk meg, tiltakoztunk is, mint állat! Nem kell nyugtalankodni, a német és a francia multi kilobbizza, és el is viszi a pénzünket!
Tegnap a Szovjetunió ellen döntetlent játszott a magyar válogatott. Aztán reggelre rájöttem, hogy az nem a Szovjetunió volt, hanem Izrael. Egy régi vicc a szovjet–magyar meccsel kapcsolatban: Ha tizenegyes lesz, Bene rúgja! Mármint Bene Ferenc, a híres csatár, vagyis be ne rúgja!
Lassan kezdek felébredni, de a magyarok többsége még alszik! Igaz, még csak hat óra múlt valamivel...