2011. augusztus 11., csütörtök

Kadarkúti Égi Üzenetek 113-114. Jézus-Szűzanya: Hiszem az örök életet

2011. augusztus 03..

Jézus: „Hiszem az örök életet.”I. (Hiszekegy)Jézus: Drága Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Jézus Krisztus, a ti Megváltótok, és eszközömön, Éván keresztül szólok hozzátok. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket. ma a Hiszekegy utolsó mondatával foglalkozunk: „Hiszem az örök életet.”
Drága Engesztelőim! Nincs ember, aki ne kérdezné meg magától legalább egyszer: „Miért is élek? Mi is a célja az életemnek?” A világon mindennek megvan a célja: a földnek, hogy teremjen, a felhőnek, hogy esőt adjon, a virágnak, hogy illatozzon, a víznek, hogy oltsa a szomjadat, a munkának, hogy megélhetést biztosítson.  Csak az embernek ne volna meg?
Benned is minden izomnak, idegnek, erecskének, minden szervednek, minden hajszáladnak meg van a fontos célja, csak éppen az egész embernek ne volna? Most vizsgáljuk meg, miben látja a célját a hívő ember és miben a hitetlen!
Az ateista, hitetlen ember azt hiszi nincs túlvilág, tehát ő a földi életben keresi élete célját. Egy riporter megy az utcán, és mikrofonnal a kezébe felteszi néhány járókelőnek a kérdést: „Legyen szíves megmondani, mi az élete célja? Elsőként egy fiatal férfit szólított meg, aki így válaszolt: Célom, hogy végre legyen egy sikeres, jó menő vállalkozásom, hogy meggazdagodjak. A második egy 40 körüli férfi a következőképpen nyilatkozott: egy magasabb vezetői beosztásba szeretnék kerülni, hogy sok-sok embert irányíthassak. Egy fiatal nő így válaszolt: Az én életcélom a boldogság. Igyekszem kiélvezni az életet új és új kapcsolatokkal, hiszen csak egyszer élünk. Egy idősödő festőművészt is megállítottak. Ő így felelt: Én erősen családcentrikus vagyok. Életcélom összetartani az egész nagy familiát, hogy ha én meghalok, akkor se szakadjanak szét.A riporter számára meglepő volt egy 18 éves középiskolás leány válasza: Az én életcélom az örök élet elnyerése.Egy idős férfi pedig azt mondta, hogy célja mindenekfelett az egészségének megőrzése. Óvakodok a betegséget okozó élelmiszerektől, sok vitamin tablettát fogyasztok, ellenőrzöm a testsúlyomat, kerülöm a káros élvezeti cikkeket: cigaretta, kávé, szeszes ital.
Nézzük sorba ezeket a földi életcélokat, ami itt elhangzott. Az okos embernek nem lehet élete végső célja a gazdagság, mert ha ágyba dönti egy betegség, vagy letöri egy depresszió, már nem tud örülni a felhalmozott anyagi javaknak. Arról nem is beszélve, ha meghal, minden a nevető vagy veszekedő örökösöké lesz.A hatalom se okos életcél, mert csak ideig-óráig tart és közben a lelke önteltté, gőgösség válik. Az se gondolkodik bölcsen, aki a földi örömöket és élvezeteket állítja fel életcéljául. Aki gátlástalanul habzsolja a szexet vagy az élvezeti cikkeket, az előbb-utóbb megcsömörlik tőle, vagy belebetegszik. És ami legszomorúbb, bűnös, tisztátalan élete miatt a lelke örök sorsát teszi kockára. Az se helyes, ha valaki minden erővel a hírnévért küzd, mert olyan dolog ez, hogy egyszer hopp, máskor kopp. Tehát hol egekig emelnek valakit, hol sárba taposnak. Az egészség sem lehet életcél. Aki szerint ez mindennél fontosabb dolog, azt gondolja, hogy aki beteg vagy fogyatékos, annak már nem is érdemes élni? Az egészségre, mint célra felépíteni az életet ostobaság, mert bizony váratlanul, bármikor el lehet veszíteni az egészséget és akkor oda is van a cél.
Bizony a megszólítottak közül a legokosabban válaszolt a riporternek a gimnazista kislány, aki így szólt: „Életem CÉLJA: AZ ÖRÖK ÉLET elnyerése.” Ugyanis a földi életben minden ideiglenes és mulandó, viszont a túlvilágon az ÉLET örökkön örökké tart.Így imádkozzátok a „Hiszekegy” végén, hogy hiszem az örök életet. Amen.
Gyermekeim! Most nézzük, mit ad az örök élet hite netkek?Először is lendületet ad a földi élethez. Ugyanis az az ember, aki hisz a túlvilágban, sokminden lelki erőfeszítésre képes. Pl. rendszeresen eljár a szentmisékre, részt vesz a szentáldozásban, szentgyónásban, imádkozik, böjtöl, virraszt, zarándokhelyekre jár, engesztelésre jár.
Aki hisz az örök életben az a munkáját és otthoni állapotbeli kötelességeit a lehető legjobban végzi el, mert tudja, hogy csak így nyerheti el az örök életet. Viszont az örök életbe vetett hit féken tartja a túlzott munkamániát és a pénzhajhászást. Mert az ilyen gyermekem, aki hisz, az tudja, hogy nem földi kincseket kell gyűjteni, hanem égieket.Az örök élet hite erőt ad nektek a kísértésben. Erre egy példát mondok nektek az életből.
Sándor egy orvosi műszergyártó cég vezetője. Egy ügyes, talpraesett beosztottját- aki anyagi gondokkal küszködött- meghívta a lakására. Sándor, a felesége és a vendég ültek az asztalnál és beszélgettek. Az 5 éves Zsoltika ott ült a szőnyegen és az építőkockájával játszott. Sándor így szólt: Öregem! Van egy jó ajánlatom, amivel rengeteg pénzhez jutnál, csak bátorság kell hozzá. És feltárt előtte egy tisztességtelen munkalehetőséget. A vendég tiltakozott, hogy ő vallásos, hívő ember és nem akar a pokolban kikötni. Sándor jóízű kacagásba tört ki és ezt mondta: „Ugyan már, nincs pokol és nincs mennyország, efelől bármit megtehetsz. Felesége csitította, hogy ne a gyerek előtt. Az apa leintette: „Zsolti még kicsi, nem érti mit beszélek.” Még oda is fordult a kisfiúhoz és megkérdezte: „Hallottad mit mondtam a bácsinak?” „–Igen. Azt, hogy nem muszáj jónak lenni.”
Gyermekeim! E példából látjátok, hogy a vendég hisz a túlvilágban, és ez a hite akadályozta meg, hogy elfogadja a becstelen ajánlatot. Az éles eszű kicsi Zsoltinak pedig rossz példát adott az édesapja. Hiszen ha nincs Mennyország, akkor nem kell szótfogadni, ezt a következtetést vonta le.Hogy miként függ az örök életetek földi életetek minőségétől és milyen is az örök élet, amelyben rendületlenül hisztek, azt majd a jövő szerdán tudhatjátok meg.
Nos Én, a ti Megváltótok elmondom nektek, hogyan vagyunk jelen mi, Égiek köztetek. Itt van egy kitárt kétszárnyú, díszes aranykapu és mögötte tündöklő fény. A kapu előtt áll a Mennyei Atya fehér ruhában, piros palásttal, melyet nyakánál kék drágakővel díszített csat kapcsol össze. Karját nagy szeretettel széttárja és így szól hozzátok: „Hűséges engesztelő Gyermekeim! Itt állok a Mennyország kapujában. Titeket, akik a Hiszekegy imádságban mindennap többször megvalljátok az Örök Életbe vetett hiteteket, nagy szeretettel ölellek atyai Szent Szívemre és várlak benneteket az idők kezdete óta nektek készített helyre.A Szentlélek Isten egy kis fehér galamb képében egyenként rászáll mindegyiketek fejére és egy kis keresztet rajzol kicsi piros csőrével a homlokotokra, megjelöli, hogy ti már a Menny örökösei vagytok. A Szűzanya egy nagy szeretetláng rózsafüzért húz maga után, mely piros szívekből áll, és egy angyal segítségével összeláncol benneteket vele, hogy maradjatok együtt, soha szét ne szakadjatok.Én pedig, a ti Jézusotok, ahogy itt tanítalak benneteket, dicsőségem teljében állok itt előttetek. Szívsebemből és mindkét kézsebemből szeretetsugarakat árasztok rátok, és megáldalak benneteket az örök életbe vetett hit kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

2011. augusztus 10..
Szűzanya: „Hiszem az örök életet.”II. (Hiszekegy)
Szűzanya: Drága engeszelő Gyermekeim! Ne féljetek, Én vagyok Mennyei Édesanyátok, és eszközöm hangján szólok hozzátok. Elérkeztünk a „Hiszekegy” befejezéséhez. Most arról fogtok hallani, hogy miként függ jövendő örök életetek a földi életetek minőségétől és hogy milyen is az az Örök Élet.
Drága Gyermekeim! Higgyétek el, hogy a földi életeteknek nagy szerepe van abban, hogy halálotok után hová kerül a lelketek: a Mennyországba, a tisztítóhelyre vagy a pokolba. Ez a földi élet rövid, mulandó. Amikor az ember benne van az élet sűrűjében, hajtja magát a munkában, belemerül a szórakozásba vagy a semmittevésbe, észre se veszi, hogy az élete fogy. Azután hirtelen találkozik egy súlyos betegséggel, vagy egy családtag, jó barát, rokon temetésével és akkor megérinti a múlandóság érzése. Rádöbben, hogy ő is meg fog halni. Elgondolkozik eddigi életén, hogy jól gazdálkodott –e vele vagy inkább elpazarolta.
Ez az elgondolkozás az első lépés az örök élet felé. Innentől kezdve a hátralévő idő kincs, ajándék a Gondviseléstől, mert okosan fogja felhasználni, hogy elnyerje vele az örök életet.
Van egy régi mese egy szegényemberről. Szilveszter éjjelén, mikor 12-t ütött az óra, hirtelen egy angyal jelent meg neki és egy zsák aranyat tett elé. E szavakkal: ez mind a tiéd. Azután eltűnt. Mikor ez az ember meggyőződött róla, hogy nem álmodik, így szólt: Ebből a pénzből először is kifizetem az adósságomat, aztán ami marad, azzal majd okosan gazdálkodom.Ugye észrevettétek, Gyermekeim, hogy ez a szegény ember ti vagytok. A zsák arany az életetek hátralévő része. Ebből kell kifizetnetek lelki adósságaitokat és ami marad, azzal jól kell gazdálkodni. Legyetek hálásak, hogy időt kaptatok a törlesztésre, és nem a tisztítótűzben kell ezekért szenvednetek, mert az sokkal fájdalmasabb lenne. Szinte mindenkinek van tartozása a régi meggyónt bűnei után. Nézzük, hogyan lehet ezt visszafizetni!
Először is a kereszteket, szenvedést, fájdalmakat, betegségeket zúgolódás és lázadozás nélkül el kell fogadnotok. Azután fel kell ajánlanotok Istennek régi megbánt bűneitekért engesztelésül. Másodszor áldozatokkal és önként vállalt önmegtartoztatásokkal is lehet csökkenteni tartozásaitokat. Pl. rendszeres böjtölés, virrasztás, élvezeti cikkekről való lemondás. Harmadszor nagyon sok engesztelést lehet nyújtani Istennek bűneitekért a szentmise felajánlásával, amelyen résztvesztek. Gyermekeim! Amellett, hogy törlesztitek a lelki adósságaitokat, jól kell gazdálkodnotok hátralévő életetekkel.  Erre a következő példát hozom elétek. Osztálytalálkozó van, újnyugdíjas korú öreg diákok találkozója. Egyenként mesélnek életükről, az elmúlt utolsó 5 évről. Nóra elégedetten számol be az eltelt időről. „Férjem és én okosan megalapoztuk nyugdíjas éveinket. Mindenünk megvan, amire szükségünk van. A régi felújított családi házban élünk, mivel vezető beosztásban voltunk, jó nyugdíjunk van. Élénk társadalmi életet élünk. Barátaink a mi körünkből valók. Valaki kérdezi: -Édesanyád él még? –Igen, de már leépült és elhelyeztük egy szociális öreg otthonba. Mi gyakran járunk külföldre, és miatta sose juthatnánk ki. Már beutaztuk a fél világot. Egy másik osztálytárs megjegyzi: -Hát a fiaddal mi van? –A fiamnak két doktorátusa van, adjunktus az egyetemen és az unokáim általános iskolások. – Hányadikosok? –Azt nem is tudom. Ritkán látom őket, mert a menyemmel haragban vagyok.”Ó, Kicsinyeim! Ez a szegény Nóra elégedett az életével, pedig elpazarolta. A pénz, a hatalom, a siker, a szórakozás egészen elkábította. A legfontosabb hiányzik a lelkéből: a felebaráti szeretet.
Nem jól gazdálkodik a hátralévő életével, ugyanis a vagyont, a külföldi utazásokat, a vezető pozíciót halála után nem tudja magával vinni a túlvilágra. Értéktelen az élete, mert nincs benne szeretet. Hogyan kell okosan gazdálkodni? Hogy minden eltöltött nap végén esti imádban elmondhasd: Uram, ma nem csak öregebb lettem 1 nappal, hanem közelebb jutottam Hozzád. Egy fokkal jobb lettem, mert egy hibámat a te segítségeddel kiírtottam. Az gazdálkodik jól, Gyermekeim, aki hátralévő életét Isten szolgálatával tölti: becsületesen végzi állapotbeli kötelességeit, betartja a 10 parancsolatot, gyakorolja a vallását, áldozatosan, önmegtagadóan él és menti a közömbös és hitetlen lelkeket.Eddig arról volt szó, hogy függ a röpke földi életetektől az Örök Élet.
Most tekintsünk bele röviden az előttetek álló Örök Életbe. Az Örök Életnek 2 oldala van a Mennyország és a pokol. A tisztítóhelyi szenvedés ideiglenes, nem örök, mert akik oda kerültek, mindnyájan üdvözülnek majd. Volt erről már alapos tanítás, ezért csak érintőlegesen szólok róla. A „Hiszekegy” így kezdődik: „Hiszek egy Istenben…” és így fejeződik be: „Hiszem az Örök Életet.” Az Örök Életben már nem lesz többé hit, csak látás. Látni fogjátok Istent, ami azt jelenti, hogy az Ő boldogságában, tevékenységében részt fogtok venni. Látni fogtok mindent, az egész világmindenséget, amit Ő teremtett. Végre látni fogjátok Jézus Krisztust dicsőségében, aki átölel titeket és odasimulhattok Szent Szívéhez. Láthatjátok majd a Szentlelket a kiáradó ereje teljében és dicsőségében. Látni fogtok Engem, Édesanyátokat és érezni fogjátok anyai szeretetemet. Látni fogjátok a szenteket, angyalokat és elhunyt szeretteiteket. Egészen különleges öröm forrása lesz látni azokat, akiket ti szabadítottatok ki a tisztítótűzből. Ezenkívül látni fogjátok a gyönyörű Mennyország tündöklését, ragyogását, amiből többet nem árulhatok el nektek, mert az mennyei titok.
A pokolról csak annyit kívánok szólni, hogy ott is örökké élnek a kárhozottak véget nem érő szörnyű szenvedésben, ami elképzelhetetlen kín a földi ember számára. Ezért sokat imádkozzatok azokért az élőkért, akik a pokol felé haladnak. Most még lehet segíteni rajtuk. Most Gyermekeim, én Szűzanyátok szeretnék bemutatni nektek egy örömteli mennyei jelenetet, amely szinte percenként előfordul ott fenn, az égben. Egy mélyen vallásos, buzgón engesztelő, áldozatos, idős asszony hosszú, fájdalmas betegség után meghalt. Éjszaka volt, csak reggel vették észre az orvosok a kórházi ágyon, hogy már nem él. Haldoklása csendes és boldog volt. Én, Szűzanyátok ott álltam mellette, és mikor az utolsó sóhajtással kilehelte lelkét, megpillantott. Nagyon boldog volt. Lelke nagyon hasonlított testére, de szép és fiatal volt. Megfogtam a kezét, otthagytuk a testét az ágyon, mint egy levetett ruhát, és villámgyorsan felrepültünk a magasba, Jézus ítélőszéke elé. Az Én Szent Fiam nagyon örült. Megmutatta neki élete könyvét, mely tele volt erényekkel, azután forrón a szívére ölelte. Ketten vittük fel a Mennybe. Egy nagy kétszárnyú aranykapu elé értünk, amit angyalok tártak ki. A kapuban állt a Mennyei Atya, aki eléje jött e léleknek. Így szólt hozzá: „Gyermekem! Már nagyon vártalak, csakhogy hazajöttél. Jöjj atyai keblemre! Hosszú, türelmes szenvedéseddel minden adósságodat leróttad. Imáiddal és áldozataiddal lelkek százait mentetted ki a tisztítótűz gyötrelmeiből. Nézd, kik állnak a hátam mögött? Az általad kiszabadított lelkek. Nagyon hálásak, és most köszönik meg segítségedet.” A Szentlélek is ott állt a Mennyei Atya mellett és az asszonyhoz lépve mondta: „Jöjj, drága Gyermekem, megmutatom a helyedet, amit készítettünk neked.” Egy csodaszép nagy hajlékhoz értek. „Itt fogsz lakni.” „Ó, ez nagyon nagy lesz nekem!” –mondta az asszony. „Ez azért van, mert mindig nagyon sok vendéged lesz, az általad megmentett lelkek gyakran felkeresnek majd.”
Drága, szeretett Kicsinyeim! Többet nem árulhatok el a Mennyországról. Majd mindent megláttok, ha ti is hazajöttök. Most Megáldalak benneteket az Örök Életbe vetett hit kegyelmével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.