Uram! Mi legyen ezeknek a beszélgetéseknek a címe?
Jézus: Misztikus beszélgetések.
Hogyan írjam alá?" Jézus bátor harcosa"
.
2017. 10. 27. 22 óra Imák után.
Jézus: Gyermekem! Ahogy mondtam minden szavad figyelmesen hallgatom. Köszönöm imáidat.
Kicsim! Szeretlek! Szeretetem abban nyilvánul meg,hogy gondoskodom rólad.Neked is ugyanilyen gondoskodó szeretettel kell viseltetned környezeted iránt. Mindent Értem,és az Én nevemben cselekedj,döntéseidet úgy mérlegeld, "Jézus mit szólna hozzá"?
Kicsim! Sokat kell a csendben az Én Szívemben elmerülni, elmélkedni, mert csak így hallod meg hangom.
Uram! Hogyan fogom megkülönböztetni a Te hangod a gonoszétól?
Jézus: Gyermekem! Az Én beszédem érthető, tiszta, világos. Szentlelkem segíteni fog az igazság felismerésében.
Uram! Fontos," perdöntő" dolgokban is tudunk majd beszélni?
Jézus: Mindennek eljön az ideje.
Felfoghatatlan Uram, hogy így beszélsz bennem, így szólsz hozzám.
Jézus: Az értelmet és a szívet is Én teremtettem hozzá.
Uram! Bármikor szólhatok hozzád?
Jézus: Bármikor.
Mindig csodáltam Vassulát, Éva nénit, Mária Juliannát, Mária Magdolnát,Anna Teréziát, hogy a Szentlélek által értik és leírják amit kapnak Tőled Uram.
Jézus: Azok kapják meg ezt az ajándékot, akik nagyon szeretnek Engem és akik közel állnak a Szívemhez.
Segítesz a gyógyításkor Jézusom?
Jézus: Ott leszek melletted.
A lángoló szeretetet hogy bírta ki Faustyna nővér?
Jézus: Szenvedett tőle.
Jézus: Gyermekem! Most menj békével!
Megáldalak a túláradó szeretet ajándékával, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Jézus bátor harcosa.

2017.10.27.
Jézus: Drága Évike! Nagyon szeretem imáidat, örömet szerzel vele Nekem. Minden szavadra figyelek, semmi nem kerüli el a figyelmemet, amit szíved mélyéről mondasz Nekem, akár kötött ima, akár szívima formájában.
Légy boldog kicsi lélek, mert a benső szó kegyelmét, a lokúciót kezdem megadni neked. Ne aggódj, eddig mindent Én mondtam neked. Ahogy telik az idő, mindig teljesebb lesz köztünk ez az elmélyült beszélgetés.Ezután vegyél egy füzetet, tollat és minden egyes szót amit kapsz Tőlem írd le, mert a szó elszáll, az írás megmarad.Te is hozzájárulhatsz e párbeszéd fejlesztéséhez, hogy gyakrabban megszólítasz Engem. Kérdezel valamit, és meglátod, válaszolok.Néha hamis szót hallasz majd, mert a gonosz tud utánozni Engem.Össze akar zavarni, hogy azt hidd, csak képzelődsz. Így akar elszakítani Tőlem. Ezért azt tanácsolom neked, hogy amikor mát összejön egy oldalra való a füzetben az Én szavaimból, olvasd be eszközömnek,telefonon.Nála már jól működik a megkülönböztetés kegyelme.
Nagy szeretetemben megsimogatom gondterhelt kis arcodat, és egy csókot lehelek a homlokodra. Megáldalak az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
A gyógyítás ajándéka meg van-e még Uram?
Jézus: Drága Kislányom! Köszönöm, hogy őszinte voltál , bevallottad, hogy nem szereted eléggé a betegeket. Segíteni akarok rajtad. Kiveszem kicsi szívedet a kebeledből, s ahogy a Tenyeremen tartom, a tetején egy gyengén pislákoló szeretetlángocskát látok. Hívom Szentlelkemet az égből, Aki itt áll előtted, kezében egy arany tálon egy magasan lángoló láng ég. Ez nem más, mint az Istenszeretet  és a felebaráti szeretet Lángja. Fogom a szívedet és belehelyezem, mikor már fehéren izzik benne, kiemelem és nézd lelki szemeiddel milyen nagyot nőtt a szeretetlángod, Szívedet a Tenyeremmel az Ajkamhoz emelem és körbe csókolom. Örömkönnyeimet hullatom ra, majd visszahelyezem a kebeledbe.. Ezután, ha látsz szenvedő beteget, jusson eszedbe ez a Szent Esemény.
Megáldalak téged forró felebaráti szeretettel, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen
2017..10.28. 22 óra. Imák után.
Jézus: Gyermekem! Itt állok előtted, hófehér ruhában,arany öv van a derekamon, lábamon saru. Köszönöm imáidat. Az engesztelő ima, a Szent Arc, és a közbenjáró imákat.Sok lélek nyerte el a kegyelmeket imáid által.
Ma a kolléganőd fejére tetted a kezed és imádkoztál a gyógyulásáért.Kezdeti lépésnek jó ez is. Sokkal összeszedettebben, nagyobb szeretettel kell lehajolnod a betegekhez átérezve nyomorúságukat.
Az osztályon fekszik az az asszony, akinek el van törve a protézise, érte , a gyógyulásáért imádkozz! Hátha nem is kell megoperálni a te imád és az Én gyógyító kegyelmem miatt.
Uram! Földi teremtmény hogyan foghatja fel az Istenit , a benső hangot?
Jézus: Minden gyermekembe beleültettem születése(fogantatása) pillanatában az isteni szikrát, készséget az Istennel való kapcsolatra. A lélek az amely képessé tesz erre és az Isten iránti szeretet.
Hogyan kerülhetnék  Jézusom hozzád közelebb ?
Jézus: Szeress jobban! Elmélkedj az életemen, szenvedésemen, olvasd a Szentírást. Valtorta Mária könyveit most már elővehetnéd!
Miért nem rendül meg az emberi szív ,ha hozzád szól Uram?
Jézus: Ha teljes valómban, teljes dicsőségemben jelennék meg, vagy hallhatnál, meghalnál.
Mit szeretnél még mondani Jézusom?
Jézus: Gyermekem! Minden dolgodat Rám kell hogy bízd. A vezetésemet kell követned a hétköznapjaidban, a munkádban. Sugallataimmal az életszentség felé akarlak vezetni.
Miből fogom megtudni, hogy nem Te, hanem a gonosz szól?
Jézus: Érezni fogod a szívedben. Élesíteni, csiszolni fogom benned a megkülönböztetés és a tisztánlátás ajándékát. Köszönöm Jézusom!
Jó éjszakát Drága Uram!
Jézus bátor harcosa.
2017. 10. 29. Imák után.
Jézus: Köszönöm imáidat Gyermekem!
Zaklatottság, értetlenség, nyugtalanság van a szívedben. Látom mindennapi gondjaidat, küszködésed. A világ a környezeted és a  lelked háborgatóival.
Uram! Mit tehetnék ezek ellen?
Jézus: Tégy mindent az Én Szent Kezeimbe, a Szent Szívembe, minden gondot, bajt, szenvedést ajánlj fel, a lelkek megmentéséért. Imádkozz Szent Édesanyámhoz. Ő, mint Édesanyád, ismeri és átérzi a gondjaidat.Mindig kérd segítségünket.
Uram! Mit tehetnék, hogy szorosabb legyen a kapcsolatunk?
Jézus: Szeress! Szeress jobban!
Megáldalak Gyermekem túláradó szeretetemmel az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében .Amen.

Jézus bátor harcosa.
2017. 10.30. 22 óra. Imák után.
Jézus: Gyermekem! Köszönöm imáidat! Köszönöm, hogy fáradságod ellenére imádkozol.Imáid közben elfogadom felajánlott fájdalmaidat a lelkek megmentéséért és a bűnösök megtéréséért. Sürgetve kérlek, imádkozz azért az asszonyért, gyógyulásáért, akinek el van törve a lába. Talán ő lesz , aki meggyógyulhat a te gyógyító közbenjáró imádságod hatására.Milyen inspiráló lenne ez, csak gondolj bele...
Jézus: Gyermekem! Mit szeretnél legjobban?
Üdvözülni Uram.
Jézus: És még?
Hogy családom minden tagja üdvözüljön.
Jézus: Imáid által megmenekülnek a kárhozattól.
B. Zsófi felhívott , készen van a legújabb könyve.Rendeltem belőle 10 darabot.
Jézus: Gyermekem! Ez már tényleg a végidők eseményeiről szól. Sürgető felhívások vannak benne a megtérésre. Amen
Jézus bátor harcosa.
2017. 10.31. 21 óra. Imák után.
Jézus: Drága Kislányom! Köszönöm, hogy annyi időt töltesz velem ma is.
Szentlelkem megadja és megmutatja aktuálisan mit adj tovább testvéreidnek lelkük épülése érdekében.Köszönöm, hogy olyan szorgalmasan írsz. Több kérdésed is szokott lenni napközben, amit nem írsz le, de foglalkoztat. Többek között az, hogy miért engedte Atyám a Keresztút idején, hogy a gonosz és démonai oly kegyetlenül kínozzanak, bántalmazzanak?Vagy, hogy az Őrangyalok hol vannak, a kísértések idején? Miért hagyták a kísértőt "dolgozni"?
Jézus: Nos Gyermekem, a szenvedést Én magam vállaltam, a lelkek megmentése miatt. Minden kínt és megpróbáltatást magamra vettem, értetek. A kísértő, ott ólálkodik minden gyermekem körül és elcsodálkoznál, ha látnád Őrangyalod hányszor harcolt már érted életed folyamán. A kísértés folyamatosan fönnálló dolog lehet, de a hitben erős gyermekeim, ellen tudnak állni ezeknek a támadásoknak. Minél tisztábban éltek, annál könnyebb ellenállni a kísértéseknek.Lehet kérni az Őrangyal segítségét. Ő örömmel segít.
Jézus. Látom fáradt vagy, egész nap fájt a fejed, minden porcikád. Ezeket a fájdalmakat felajánlottad a lelkek megmentéséért és a bűnösök megmentéséért. Köszönöm neked.
Sokat gondolsz a tisztítótűzben szenvedő rokonaidra, imádkozol is értük. Ők is imádkoznak érted.
Megáldalak a kitartó imádság lelkületével az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen
Jézus bátor harcosa.