2014. január 12., vasárnap

Gondolatok a doni katasztrófa kapcsán

Egyesek szerint "nem kellett volna kiküldeni a 2. magyar hadsereget a Don-kanyarba elpusztulni", illetve nem kellett vona Hitlerrel szövetkezni Sztálin ellen.
Úgy gondolom, utólag nagyon könnyű okosnak lenni. A katonáink nem csupán a revízió politikai sikereit mentek megőrizni, hanem a bolsevizmus elpusztítása volt az igazi cél. A németeken és rajtunk kívül többek közt spanyolok, olaszok, és románok is jelen voltak a fronton. A pusztulásban igen nagy szerepe volt a technikai tényezőknek, mint időjárás, hadifelszerelés, utánpótlás. Nem róhatunk fel gyávaságot katonáinknak, mert ahol megvoltak a minimális feltételek - ott bátran helyt álltunk. Több katonát csak több utánpótlással, és jobb felszerelésekkel lehetett volna megmenteni, ami az akkori Magyarország és szerintem Németország képességeit is meghaladta. Leszámítva persze azokat, akik a felső politikai körökben szabotálták az adott, fennálló lehetőségek kihasználását.
Magyarországnak nem volt, és nem is lehetett volna jobb választása - mint részt venni. És örülök neki, hogy a végén sem követtük az olasz, és a román példát.
Ez a háború nem arról szólt, hogy annak az oldalára kell állni, aki éppen esélyesebb a győzelemre - ez annál sokkal több volt. Az egész világ sorsát döntötte el, és mi bár a vesztes oldalon álltunk, de a jó oldalon - és megtettük, amit meg tudtunk tenni.
Vajon volt értelme a véráldozatnak, ha oly sok százezren odavesztek a világháborúban, és végül az országunkat is elfoglalták? Volt értelme Muhinak, Mohácsnak, Budapest védelmének? Hiszen elfuthattunk volna, vagy egyszerűen csak meg sem kellett volna jelenni történelmi eseményeinken. Sokkal vékonyabb lenne a történelemkönyvünk, és a mi államtörténetünk is szólhatna a sorozatos árulásokról, és meghunyászkodásról. Talán többen lennénk számszerűen, de lennénk-e valójában valakik?
Most már más a helyzet. Vörös helyett kék szín van, és Európa összes nemzete az önpusztítás útját járja. Nincs "mi lett volna ha" - hanem csak tanuljunk a múltból, és ne hagyjuk soha többé, hogy a keresztény és fehér népek ősi ellensége újra több milliós áldozatokat követelő háborút provokáljon ki közöttünk. Már nincsenek emberanyag tartalékok, és nincsen idő arra hogy megtévesztésben éljenek egész nemzetek, egymás ellen hangolva.
Emlékezzünk az elesett katonákra, a sok felfoghatatlan szenvedésre amin keresztülmentek, és szögezzük le: volt értelme az áldozatuknak, és nem veszett ügyért harcoltak. Mert ez az ügy évszázadokkal ezelőtt, és most is ugyanaz: megvédeni az országot az idegen igától, és megőrizni önmagunkat olyannak, amilyenek voltunk - és amilyenek lenni akarunk.
Vésztői Gyula

Újabb ostoba szélsőbaloldali ötlet

Felröppent a hír, hogy alanyi jogon pénzt kéne adni mindenkinek. Gyerekek 25, felnőttek 50, várandós anyák 75 000 Ft-ot kapnának azért, mert két fülük van, és mégsem szatyrok.
Ez semmi más, mint megkötött kezű tehetségtelenek kétségbeesett kapkodása, egy újabb működésképtelen színtiszta szélsőbaloldali megoldási mód. Egyrészt ésszerűen nem lenne kivitelezhető a csillagászati mennyiségű anyagi vonzata miatt, másrészt a várakozásokkal ellentétben nagyon rossz hatást fejtene ki a társadalomra (már ha ezt a valamit társadalomnak merjük nevezni). Nem csak a mindenhová pofátlanul odatolakodó, munkagyűlölő cigány népességen lendítene még egyet, hanem a fokozatosan elkurvuló magyar társadalomra is rossz pszihikai hatást gyakorolna, minden tekintetben. Még az elvándorlásra sem lenne semmilyen hatással, hiszen aki elmegy nagyrészt azért megy el, mert nem 54, nem 120, hanem legalább 300 000 Ft-ot szeretne keresni havonta.
Ha az EU fizetné az "életpénzt", és a cigányokra nem vonatkozna, akkor sem lenne szabad ilyen módon megoldásokat keresni - elméletben sem! A néhai munkanélküli segéllyel, rokkantnyugdíjjal, és egyéb szociális szolgáltatásokkal is túl sokan éltek (és élnek) vissza a nem kifejezetten élsőködő kategóriájú népesség köréből is. A munkának nincs becsülete, úgy gondolják fárasztó, ezért a többség igyekszik elkerülni - ezen kell először változtatni.
Már most is általánosan elfogadott álláspont a lakosság körében, hogy a befizetett járulék ablakon kibodott pénz, amiért szinte semmit sem kapunk cserébe. Rendes orvosi ellátásért egyre inkább külön kell fizetni, nyugdíja meg eleve NEM LEHET majd az én generációm nagy részének. Mit szól jogosan az a több százezer ember, aki 60 - 90 000 Ft-ért végigdolgozik egy hónapot - miközben az utcán ténfergők, a lakásukban életüket leélők, és a feketén üzletelők még további összegeket vehetnek fel a nagy semmire?
Nemrégiben megkérdezték az ír fiatalokat TV riporterek, hogy miért vándorolnak el külföldre? Felháborodva és elkeseredve siránkoztak, hogy csökkentették az iskola befejezése után alanyi jogon járó támogatást. Micsodát? - Kérdem én.
Szerintem hazánkban nem munkanélküliség van, hanem munkaerőhiány. Nem nyomor van, hanem felelőtlenség és gondolkodás hiány. A képzett és megfelelő hozzáállású munkaerő hiánya, és ennek az az oka hogy az emberek kedvét elvették a munkától - de pénz az persze jöhet bármekkora mennyiségben. Ennek a mentalitásnak a magjait, a csodálatos Kádár-rendszer hintette el a fejekben. Igen, természetesen munkahely sincs elég - de ezt a két problémát egyszerre kéne megoldani. Úgy tűnik sem az emberek ösztönzésére, sem a munkahelyek létrehozására nem alkalmas mostanában egy kormány sem. Csak a szavazatokra vadásznak, és marhaságokat tervezgetnek - a természeti törvények kőkemény szabályaitól, és a legalapvetőbb erkölcsi alapelvektől fényévekre eltávolodva.
Pedig pofonegyszerű lenne mindennek a megoldása, más kérdés hogy ebben a politikai berendezkedésben esély sincsen tisztességes, igazságos megoldásokra. Így tombol tovább a vadkapitalizmus, és párhuzamosan születnek a marha szélsőbaloldali ötletek - amíg csak végleg fel nem számolja magát az egész ország.
Hakenkreuz Elemér


Létpénzt a népnek - de miért?


Úgynevezett „létpénzt”, azaz mindenkinek feltétel nélkül járó alapjövedelmet javasol egy magát független szakértői munkacsoportnak nevező tömörülés.
Szombaton hozta nyilvánosságra a LÉT független szakértői csoport azt a javaslatát, amely feltétel nélküli alapjövedelmet biztosítana alanyi jogon egy életen át az összes magyar állampolgárnak, azoknak is, akik soha sem dolgoztak. A terv szerint gyerekeknek 25, a felnőtteknek 50, a várandós kismamáknak pedig 75 ezer forint járna havonta.
Nem lehet tudni pontosan, hogy a LÉT szakértői csoport mitől, vagy kitől független (a független munkacsoport tagja Misetics Bálint is, aki ellenzéki aktivistaként részt vett a Fidesz-székház tavaly márciusi elfoglalásában), mert ugye mindig meg kell nézni azt, hogy ki az, aki mond valamit, és mi lehet a célja vele, mindazonáltal meglehetősen sokatmondó az a tény, hogy az általuk nyilvánosságra hozott létpénz-elméletet ismertető konferencián kik voltak jelen, illetve fűztek szakértői észrevételt az elképzeléshez. Ha pedig az első körben Ferge Zsuzsa és Surányi György neve merül fel, akkor bizony jó, ha hallgatunk arra a bizonyos vakolókanálra figyelmeztető alarm-jelzésre.
Attól eltekintve, hogy mindez tekinthető egyfajta választások előtti kampányfogásnak, amelyet a „bukott baloldal” számára mentőötletnek szánt a levitézlett szociálliberális konglomerátum szellemi holdudvara, mégis csak megérdemel annyit, hogy a véleményünket hozzáfűzzük.
Ferge és Surányi nem akárkik, hanem a hazai szabadkőműves zsidó elit fő gazdasági megmondóemberei. Surányi már abban a kékszalag bizottságban is tevékenykedett, amelyik a 89'-es atlantista fordulat (cion- imperialista gyarmatosítás) hazai gazdasági előkészítésében aktívan részt vett, tehát az Ötödik Hadoszlop legfelső szintjéhez tartoznak. Az ilyen ötletek nyilvánosság elé tárása pedig azt jelzi, hogy óriási bajban vannak, és a túlélésük érdekében munkálkodnak -a tudjuk kik- megfeszített tempóban. A geopolitikai átrendeződés most már a politikai vakok és analfabéták számára is jól érzékelhető, és az évekkel ezelőtt általunk előrejelzett változások aktív szakaszba léptek, ehhez nem is kell magyarázatot fűznünk -, így várható, hogy rövidesen olyan jellegű fordulat következik be, amelyhez a 89'-es talán csak egy ártatlan gyerekzsúrként lesz hasonlítható.
A galíciai szubsztrátum képviselői tudják, hogy a szénájuk rosszul áll, mert már az átlag gondolkodó ember is -a leghülyébb konzumidiótákat leszámítva- tisztában van az ő viselt dolgaikkal, annak céljával és mozgatórugóival. A kivételezett és kényelmes pozíciójukat nem csak hogy elveszíthetik, de sokkal rosszabbra is fordulhat sorsuk - ehhez sem fűzünk bővebb magyarázatot. Ennek elkerülése érdekében már a 'jónép' száját is betömnék feltételek nélküli állandó minimáljövedelemmel, amit a társadalom lekenyerezésének szánnak (és nem mellékesen egy még hatékonyabb cigány-tenyészetet hoznának létre általa). A félelmük tehát valós és nem alaptalan, mindez érzékelhető a jelenleg kormányzó mérsékeltebb atlantisták szellemi holdudvarának körében is, hiszen jól emlékszünk még az egyik kormánypárti, cigánygyerekeket etető alapítványt létrehozó zsidó nő aggódó kijelentésére a szélsőjobb hatalomra kerülésével kapcsolatban.
Valahogy zsigerből érzik ők -megérzik, hiszen évszázadok óta kifejlődött ez a képességük-, hogy sanyarú jövő elé néznek, és megpróbálják tompítani ennek következményét, esetleg elodázni azt, de leginkább átmenteni magukat az új időkre. Ezúton közöljük velük, ha ez rajtunk múlik, akkor nem lesz szerencséjük. Magyarországon népi szocialista munkaállam lesz, és akár tetszik, akár nem, Ferge Zsuzsának is csákányt kell majd fognia.
Nyitrai Frigyes

Lettország: Az EU-ban minden drágább

Az Európai Unió vezetői nemrég követendő példaként állították be a Lettországban végrehajtott megszorító intézkedéseket, - év elején az euró bevezetésének alkalmából uniós vezetők éreztek az országba, José Manuel Barosso az alkalom adtn hajbókolva Lettországot hozta fel példaként, hogy "a válságból megerősödve is ki lehet kerülni".
Ahogy az hazánk esetében is történt, páncélozott luxusautókkal jöttek az öltönyös, mosolygó emberek, lobogtatták a statisztikát és egy népet hülyének néztek. Lettország szintén 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. Mire teljesítették az EU-csatlakozás utólagos, nemzetellenes vállalásait, az ország sikeresen az államcsőd szélére sodródott. Dönthettek: vagy bevezetik az eurót, vagy az EB-IMF-EKB hármas bedönti az országot. Ahogy az lenni szokott, az átmenti időszakban hatalmas hiteleket kapott az ország, hogy papíron meglegyenek az EU-csatlakozás jótékony hatásai. Mostanra pedig az euró hálójában vannak.
Nem mondhatják, hogy zsákbamacskát vettek, - eddig valamennyi posztszovjet ország prédaként lépett be az Európai Unióba. Ha valamiből, hát más kárából tanulni lehet. Idén január 1-.től Lettország hivatalosan az eurót használja fizetőeszközként, - és a Lett Fogyasztói Jogvédelmi Központ alig két hét alatt több száz bejelentést kapott az árak növekedéséről. Kezdődik azzal, hogy az euróra átcímkézéskor nincs pontos árátszámolás, olcsóbb termékek esetében ha kerekíteni lehet egész euróra, nemes egyszerűséggel felkerekítik, akár 25-30%-ot is. A folytatáshoz sem kell jósnak lenni, az infláció hajtja tovább az árakat - a már megemelt összegről -, majd az EB-IMF-EKB ajánlásai alapján jönnek a megszorítások, emiatt a fizetések értéke is gyorsan csökkenni fog.
A fogyasztóvédelem gyors közvélemény-kutatást végzett az átállással kapcsolatban. A lett állampolgárok 40%-a panaszkodott drasztikus árnövekedésekre, 25% a rossz átszámítások, kerekítések miatt elégedetlen. Kétharmados elégedetlenséggel indul az euró bevezetése egy újabb tagállamban.
Ha egy országot példának lehet felmutatni ezen a téren, akkor az Ukrajna. Az ukrán politikusokban volt elég lélekjelenlét ahhoz, hogy felmérjék az EU-csatlakozás romboló hatását és határozott NEM-et mondjanak.

http://www.hidfo.net/2014/01/12/lettorszag-az-eu-ban-minden-dragabb

A “fű” keserédes szagát hozza a nyugati “forradalmi szellő”

Jogi, társadalmi és gazdasági kísérlet a marihuánafogyasztás engedélyezése az amerikai Colorado államban. Az eredmény világszerte befolyásolhatja a viszonyt a cannabishoz. Rövid időre hírességgé emelték az egymás sarkát taposó tévéstábok Denverben Sean Azzaritit, az Irakot és Afganisztánt megjárt egykori tengerészgyalogost, aki 1937 óta az első amerikaiként legálisan vehetett rekreációs célra marihuánát az Egyesült Államokban. A poszttraumás stresszel küzdő veterán korábban is vásárolhatott orvosi marihuánát, és az arcát adta ahhoz a kampányhoz, amelynek eredményeképpen Colorado állam a 2012-es elnökválasztással egy időben tartott népszavazáson a fogyasztás teljes legalizálásáról döntött.
Az év első napján a 32 éves Azzariti 3,5 grammot vett a Bubba Kush márkanevű fűből, mellécsapott egy kis cannabistartalmú sütit, és 59,74 dollárt fizetett értük. Colorado a világ első helye, ahol állami szabályozás mellett legálisan forgalmazható a marihuána; saját célra hat tő vadkender termesztése 2013 elejétől lehetséges, az orvosi célú cannabist pedig 2000-ben szavazták meg, de ahhoz recept kellett. A füvezés Mekkájaként emlegetett Hollandiában formailag tiltott, csak a gyakorlatban megtűrt a marihuána, míg Uruguayban engedélyezték ugyan, de a termesztési és értékesítési rendszer még nem működik (HVG, 2013. december 21.). Az USA-ban Washington állam lehet a második, mert egy 2012-es referendumon ott is a legalizálás mellett álltak ki, de még folyik az engedélyeztetés, és az árusítás megindulására május-júniusig kell várni.
Furcsa jogi helyzet állt elő az USA-ban, az 1970-es kábítószer-ellenes törvény szövetségi szinten tiltja ugyanis a könnyűdrogokat. A washingtoni igazságügy-minisztérium azonban tavaly augusztusban közölte Coloradóval és Washingtonnal, hogy utat enged a kísérletnek, és eltekint a jogszabály alkalmazásától, ha nyolc feltétel teljesül. Többek között meg kell akadályozni, hogy fiatalkorúak fogyaszthassanak, hogy a cannabis átkerülhessen másik szövetségi államba, hogy a szervezett alvilág szerepet vállaljon az üzletben, s azt is el kell kerülni, hogy a füvezés közegészségügyi problémát okozzon, vagy az utakat ellepjék a betépett autósok. Fölmerült, hogy a washingtoni adminisztráció ugyanilyen türelmes lesz-e, ha Barack Obama után konzervatív elnök jön, mert hasonlóra már volt példa: a demokrata Jimmy Carter mandátumának vége felé, 1979-ben esély tűnt a lazításra, majd az 1980-ban győztes republikánus Ronald Reagan idején elindult a drogellenes háború, ami több száz milliárd dollár elköltése után is felemás eredménnyel járt.
Coloradóban ezért aprólékos szabályokat hoztak. A vásárlásnál mindenkinek igazolnia kell magát, az állam lakosai tranzakciónként legfeljebb egy uncia (28,35 gramm) marihuánát vehetnek – ez nagyjából 60 spanglira elég –, a más államból érkezők pedig ennek a negyedét. Az üzletbe akárhányszor vissza lehet térni, de egyszerre senkinél sem lehet egy unciánál több fű, nyolc uncia birtoklása fölött már 100 ezer dollár és három év börtön lehet a büntetés. A vásárláshoz minimum 21 évesnek kell lenni – az USA-ban ez a legális alkoholfogyasztás korhatára is, miközben a nagykorúságé 18 év. (Coloradóban 18 és 21 év között januártól pénzbüntetés jár a birtoklásért, korábban börtön is kiszabható volt.) Közterületen és középületben tilos füves cigit szívni vagy látható helyen marihuánát tartani, illetve másnak átadni – az otthon magányában viszont meg lehet osztani, de csak ingyen, szívességként –, és sehol sem szabad rágyújtani, ahol dohányozni is tiltott. Vásárolni kizárólag készpénzzel lehet, mert az elszámolási rendszer miatt államok közötti tranzakciót megvalósító hitelkártyás fizetés a szövetségi tilalomba ütközne. Az egyes önkormányzatok meghatározhatják, hogy a területükön hol lehet árulni marihuánát, és a szállodák éppúgy megtilthatják a vendégeiknek a fogyasztását, mint az ingatlantulajdonosok a bérlőiknek.
A cannabisboltok reggel nyolctól éjfélig tarthatnak nyitva, és külön kell tudniuk kiszolgálni a rekreációs vásárlókat és a recepttel érkezőket. Ez utóbbiak marihuánájában magasabb lehet a kábulatot hozó fő hatóanyag, a tetra-hidrocannabinol (THC) aránya. A csempészés megakadályozására a denveri repülőtérre nem szabad cannabist vinni, akinél mégis találnak, az 999 dolláros bírságra számíthat. Colorado híres a síparadicsomairól, ám azok szinte mindegyike a szövetségi erdőhatóság ellenőrzése alatt áll, ezért elvileg ott sem szabad füvezni. Más kérdés, hogy cannabist nem csak szemmel láthatóan, az előre sodortan darabonként tíz dollárért árult spanglik elfüstölésével lehet fogyasztani. Az üzletekben – azok egyelőre csak olyanok lehetnek Coloradóban, amelyeknek orvosi célra szolgáló cannabis árusítására van engedélyük – a dózis feltüntetésével sütiben, csokiban, mézben, jégkrémben is kapható, elérhető az e-cigarettához hasonló eszközökben a marihuána, és népszerűek a fűvel feldobott ételek receptjeit tartalmazó szakácskönyvek is.
A legalizálás ára a cannabis forgalmára kivetett 25 százalékos különadó, amit a legtöbb más termék után járó fogyasztási adón – a mértéke Coloradóban 2,9 százalék, amire az önkormányzatok is rátehetnek – felül kell fizetni. Colorado arra számít, hogy a rekreációs marihuána piaca az idén 578 millió dolláros lehet – az első nap értékesítése elérte az egymilliót, amikor az árak unciánként 200–400 dollár között mozogtak –, amiből 67 milliós adóbevétel születhet. A népszavazáson arról döntöttek, hogy a pénzt főleg iskolák és utak építésére használják.
A liberalizálás ellenzői azt hangoztatják, nehéz lesz megakadályozni, hogy a fiatalkorúak birtokába jusson a marihuána, Washington államban máris megnőtt a cannabis hatása alatt vezetők száma, és a könnyűdrog élettani hatásai károsak. A legalizálás védelmezői azzal vágnak vissza, hogy miközben az USA-ban évente ezrek halnak meg alkoholmérgezésben, marihuánatúladagolásban még senki sem hunyt el, a tiltással szemben a szabályozott piac előnyét pedig éppen a szesztilalom 1933-as feloldása mutatta meg.
Az 1920–1933 közti prohibíciónak – amely csak a szervezett alvilágot gazdagította – a coloradói kísérlet kapcsán sokat emlegetett megszüntetése az alkoholra kivetett adó révén alaposan megdobta a washingtoni költségvetés és a szövetségi államok bevételét, és sokan ezzel is érvelnek a marihuána teljes legalizálása mellett. Az USA 20 államában, valamint a fővárosban, Washingtonban lehet orvosi célra cannabist vásárolni – állítólag New York állam is ezt tervezi –, és a tapasztalatok szerint nem túl bonyolult recepthez jutni: a legutóbbi, 2011-es összesítés szerint ez évi 1,7 milliárd dolláros piac volt.
Coloradóra és Washingtonra figyel számos állam – például Alaszka, Arizona, Oregon és az orvosi cannabist 1996-ban elsőként engedélyező Kalifornia –, ahol már gyűjtik az aláírásokat, hogy az idei kongresszusi választásokkal egy időben referendumot tartsanak a legalizálásról. Még többen a 2016-os elnökválasztási évre készülnek, és ha a coloradói kísérlet beválik, előbb-utóbb az egész USA-ban szabaddá tehetik a füvezést. Ezt ígéri, hogy a Gallup közvélemény-kutató intézet tavaly októberben mért először biztos, 58 százalékos támogatottságot a marihuánafogyasztás törvényesítése mellett. A kérdést először 1969-ben, a szexuális forradalom mellett a kábítószerezésről is elhíresült hippikorszak idején tették fel – akkor 12 százalék akarta a legalizálást.
(HVG)“…ha a coloradói kísérlet beválik, előbb-utóbb az egész USA-ban szabaddá tehetik a füvezést…”
-Ha pedig az egész USA…akkor bizony a “demokratikus világ” is rá fog ugrani a fűre! Aztán jöhetnek a keményebb drogok! Aztán a legkeményebbek!
Nyugat felől ilyenféle forradalmi változások várhatók!

Arcdiagnosztika, arctérkép, betegségek jelei az arcon

Az arcunk nem hazudik, minden rá van írva, és beszédes testrészünk szakértői olvasni tudják üzeneteit. Az arcdiagnosztika-fiziognómia – ősrégi tudomány. A klasszikus arcdiagnosztika tudorai az arcot három részre osztják, és a száj, az orr, a homlok formájából, állásából, az arcbőr elváltozásiból az egyén különféle jellemvonásait képesek megrajzolni.
arcterkep
“A ma arcdiagnosztái inkább bizonyos betegségeknek, vagyok azok előjeleinek “arcról történő leolvasását” helyezik előtérbe. Nem véletlen, hogy egyre inkább nő az érdeklődés e sokáig mellőzött módszer iránt, hiszen a gyorsan fejlődő műszeres és labordiagnosztikai eszközök sok éven át kiszorították az arcdiagnosztikát, amihez nem szükséges semmiféle technikai segédeszköz, gyors, fájdalommentes, és kockázat nélküli.

Üzen a szervezet – Olvasható jelek az arcon

Ma az arcdiagnosztikának az a területe a legkeresettebb, a legnagyobb érdeklődést kiváltó, amelyet 130 évvel ezelőtt egy német orvos, Wilhelm Heinrich Schüssler dolgozott ki. Arra az egyszerű tényre alapozta módszerét, hogy különféle ásványi anyagok hiánya súlyos betegségeket okozhat az emberi szervezetben. Tizenkét szöveti só terápiás rendszerét dolgozta ki homeopátiás formában. Ezek nem egyszerű ásványi sók, amellett, hogy a szervezet kiegyensúlyozott működéséhez járulnak hozzá, harmonizálják a sejtek működését, plusz információt is adnak, hogy hova, milyen ásványi anyagot kell beépíteni a szervezetbe az egészség helyreállításához.
Népbetegséggé vált az ásványi anyag hiánya
A Schüssler-féle terápia rendkívül egyszerű, holott az “élet sóját” kínálja. Ezek a sók ásványok, nyomelemek a bioboltban megtalálhatók, és a gyógyszerészek közül sokan szakértőkként ajánlják valamennyit az érdeklődőknek.
A felnőtt ember testtömegének mintegy négy százaléka ásványi anyagokból áll, ezek igen fontos szerepet töltenek be, és ha nincs belőlük meg a megfelelő mennyiség, akkor hiánybetegségek lépnek fel. Az ásványi anyag hiánya ma már népbetegség.
Ha nem pótoljuk a hiányzó ásványi anyagokat, sokféle tünettel kell számolnunk, többek közt emésztőrendszeri zavarokkal, aranyérrel, visszérrel, izomfájdalmakkal, idegi kimerültséggel, depresszióval, a folyadékháztartás zavaraival, és egyéb kórokkal.
Ha algát fogyaszt, minden nyomelem és vitamin pótlásra kerül a szervezetben.
A hiánybetegség tükröződik az arcunkon, a bőr elszíneződése, ráncai, duzzanatai, foltjai nem csupán esztétikai jelentőséggel bírnak, fontos jeleket közvetítenek, amelyeket leolvasva a terapeuta következtetni tud,- még a fizikai tünetek megjelenése előtt – azokra a “gyenge pontokra”, amelyek megfelelő terápiával korrigálhatók, tehát betegségmegelőzésre is alkalmasak.
“Ami a szervezetünkben lezajlik, megjelenik az arcunkon” – mondja az arcdiagnoszta. Testi és lelki bajaink is leolvashatók, és az értő terapeuta valóban sokat tehet a megelőzés érdekében is, a klinikai szempontból még egészséges, de itt-ott meggyengült szervezet hibáira is következtetni tud, így elejét veheti a nagyobb, súlyosabb bajoknak.”
Bár gyakran nézünk a tükörbe, arcunk jelzéseit nem ismerjük. Főként kozmetikai, esztétikai szempontból figyelünk fel egy-egy mélyebb ráncra, szem alatti sötét elszíneződésre, pirosodó gyulladásra. Észleljük, ha öröm, vagy szomorúság látszik vonásainkon, de ez csak a felszín. A képzett arcdiagnoszta nem csak leolvassa a jeleket, érti azok mélyebb értelmét, üzenetét is, és időben közbelép. Mert az arcunk nem hazudik, de az igazi üzenet nem mindig kedvező, viszont, ha időben “vesszük a jeleket”, még megváltoztatható.

MIT ÁRUL EL AZ ARCUNK?

Már ősidők óta tanulmányozzák az arc és a betegségek közötti összefüggést. Az arc részei egyenként egy-egy testrésznek felelnek meg. Ha tükörbe nézünk, egyből szembe tűnhet néhány olyan apró jel, ami a betegségek kialakulására vagy a kezdetleges betegségekre utal.
Az önvizsgálat során egyesével megvizsgáljuk az arcunkon található szerveinket, amelyek akár betegségeinkről is árulkodhatnak. Nagyon fontos azonban megjegyeznünk, hogy minden esetben - legye szó bármilyen tünetről - először a a háziorvosunkhoz forduljunk.
Ajak
Ha színe az átlagosnál fakóbb, akkor ez utalhat arra, hogy a vérkeringésünkkel lehet probléma. A vérkeringés helyes működését elősegítik az olyan gyümölcsök, mint az alma, a fekete áfonya továbbá a fahéj, a csípős ételek, a meleg tea. Ha ajkunk repedezett vagy kipirosodott, emésztési probléma állhat fent. Ilyenkor figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű víz- és zöldségfogyasztásra. Ha lehet, kerüljük a fehér kenyeret és helyette fogyasszunk teljes kiőrlésű kenyeret.
Nyelv
Gyakori jel, ha a nyelvünk felülete piros, hogy vérszegénységünk van. Étrendünkbe ebben az esetben vigyünk be több olyan ételt, ami B-vitaminban és vasban gazdag. Ilyen ételek például a máj, a hal, a spenót, a mákos sütemények, valamint tejtermékek és a legtöbb zöldféle. Ha fehér középen a nyelvünk, akkor valószínűleg nyombélfekélyünk van. Ilyenkor fogyasszunk palástfűből vagy kamillából készült teát, borágófű olaj és az aloe vera is megoldást nyújthat.
Szem
Ha szemünk körül barna karikák vannak, a máj működésének zavara lehet a háttérben. A máj működését elősegíti a parlagfű tea, az articsóka, a dió, a gyömbér, a kurkuma. A sötét szemzug a nőket érintheti, ha menstruációs probléma lép fel.
Fül
Ha az arcbőrtől eltérően fakóbb színű, akkor különböző keringési problémáról lehet szó. Ebben az esetben megfelelő mennyiségben jutassunk be a szervezetbe olyan ételeket, zöldségeket és gyümölcsöket, amelyek tartalmaznak vasat és C- vitamint. Ha fülünkön a bőr csillogó, akkor az ásványi anyagok hiánya lépett fel a szervezetünkben. Fogyasszunk tehát olajos magvakat, zöldségeket, gyümölcsöket, fehér húsokat.
Orr
Az orrunkon lévő piros erezés a magas vérnyomásra utalhat. Ebben az esetben olyan ételeket fogyasszunk, amelyeknek magas a kalcium és magnézium tartalma, mint például a különféle tejtermékek, olajos magvak, a zöldségek közül a brokkoli, zöldbab, szárazbab és a fodroskel. Abban az esetben, amikor az orrcsúcsunk nem csak akkor piros, amikor éppen bejövünk a hidegről, hanem alaphelyzetben is ez tapasztalható, akkor lehetséges, hogy ezt a tünetet gyomorhurut okozza. A lestyánból készült tea erősíti a gyomrot, és a köménymag a gyomorproblémák megelőzésére is kiváló fűszer, ha minden étkezés előtt fogyasztunk belőle néhányat.
Bióbolt

Nemcsak az ásványi anyagok hiánya népbetegség, hanem a vitamin hiány is az. Áltatja magát az, aki a multinál szerzi be a gyümölcs-zöldség szükségletét és egészségesen táplálkozónak gondolja magát. Nem kell skorbut, beri-beri ahhoz, hogy tisztában legyünk szervezetünk vitaminhiányáva l, előbbiekre nincs példa az orvosi gyakorlatban. Aki megfelelően gondoskodik szervezetének szükségleteiről , akár multivitamin szedésével is, annak az életminősége jobb lesz.

Lívia