2014. április 29., kedd

Más farkával a csalánt...

Más farkával a csalánt...A nyugat által előidézett és pénzelt polgárháborús ukrajnai helyzet, a teljes Európára kiterjedő "kormányzati hazaárulások" tömege, és a brüsszeli EU vezetés amerikai talpnyaló tevékenysége azt célozza, hogy a krími vízellátás leállításához hasonlóan orosz "válaszcsapásként", a felvonultatott NATO és amerikai haderő fenyegetésére - megtorló intézkedésként - Moszkva leállítsa az orosz gázszállítást Európába, ami nem csekély mennyiséget, a Fitch szakértői szerint 145 milliárd köbmétert tett ki tavaly. Az európai hazaárulók és amerikai gazdáik felelősek Európa hamarosan és szándékosan bekövetkeztetett gazdasági összeomlásáért, pedig, hogy ne történhessen meg, csak egy néhány ezer fős gengszterbandát kellene agyonverni. Sokan csak azt látják az ukrajnai egyre durvábbá váló "nemzetiségi háborúból", hogy Ukrajnával kezdik a nemzetállamok nemzeti szintű szétszabdalását, és polgárháborús helyzet előidézését, de valójában már Hruscsov idejében és tevékenységének következményeként "letették az alapokat" a Krim és az orosz-lakta területek Ukrajnához csatolásával, amit a trianoni "elcsatolási és szétszabdalási szerződés" polgárháborús helyzete fog követni, majd a német, spanyol-katalán, skót-brit és egyéb betelepített muszlim és néger konfrontációk egy "gazdasági -és pénzügyi összeomlás" keretébe ágyazva.

A még mindig illegitim, népszavazással nem legitimizált Orbán-helytartó kormány kiemelt szerepet kapott a háborús helyzet előidézésében, amelyet Martonyi a "Visegrádi Négyek" találkozóján is fennen hangoztatott. Szerencsére háborúra uszító véleményével magára maradt, de elgondolkodtató, hogy a paksi atomerőmű bővítésre 10 milliárd eurós orosz hitel felvétele mellett, a "sokkulacsos" - egynegyedes támogatást sem elérő - álmagyar gyarmati kormány "megrendelésre" nem csak az anyjára, de a magyar lakossságra is rávezetné a bikát a ravatalon. Mi sem természetesebb, "nyugati parancsra" és egy kis "apróért". A legyilkolt lengyel kormány esete a nyugattal, bizonyára elegendő "pszichikai háttértámogatást" adott számukra, bár a "tóból jött békának" a visszaugrás csak "hazatérés", és nem kizárólag ijedtség. Annak született, arra nevelték, ebben nőtt fel, és mindig béka marad, ahogy a patkány is patkány, vagy a csótány is csótány, de az oroszlán akkor is oroszlán marad, ha ketrecbe zárják. Hogy ki melyik, nem kell részletezni.

Kulcskérdés az orosz gázprobléma, és ez olyan pont, ami meghatározza Európa gazdaságát, pedig a "Lévi-medence gázkincsei" még szóba sem kerültek. Nem véletlenül, pedig el tudná látni Európát. Az EU irányítás és az USA legfőbb problémája abban rejlik, hogy miként tudják legyömöszölni Európa lakosságának a torkán, hogy az általuk előidézett és pénzelt ukrajnai konfliktus - a Jacenjuk-nyugat által kooperációban kikínlódott puccs után - milyen indoklással szüntesse meg az Európa orosz energiaellátását. A próbálkozás kétélű fegyver. Oroszország nem fogja leállítani a gázszállítást, sőt, növeli Európa felé, de a cél az, hogy az Európai Egyesült Államok létrehozhatósága érdekében európai gazdasági összeomlást hozhassanak létre, és az egészért Oroszországot hibáztathassák.


Mivel az Északi-áramlat kikerüli Ukrajnát, az NSZK gázellátása csak akkor kerül veszélybe, ha valamilyen nyugati, EU és az USA által előidézett terrorista provokáció folytán le nem áll a vezeték, ami egyet jelent azzal, hogy az Európa Unió megtámadta saját lakosságát. Ez utóbbi nem újdonság, mert Európa kifosztása, kirablása és a tönk szélére juttatása is a "Brüsszeli irányítás érdeme", bűntársaikkal, az európai "rablókormányokkal", és az USA Obama-adminisztrációjával egyetemben. Nem véletlen, hogy nem USA kormányról beszélünk, mert ilyen már régóta nem létezik, ahogy "Magyar Kormány" sem, de ez elmondható Európa valamennyi kormányáról is.

Összegezve: Az ukrajnai gázelosztó papíron az illegitim kormány felügyelete alatt áll. Ha leállítják a gáz továbbítását, az csak az egyesült NATO-USA-EU irányítás és az ukrajnai bábkormány tevékenységének köszönhető. Két eset lehetséges. Vagy Kelet-Ukrajnában szabotálják a gáz továbbhaladását Európa felé és ráfogják a kelet-ukrajnai orosz lakosságra, vagy a gázelosztónál, amit nem tudnak egykönnyen hasonló "indokkal, és magyarázattal" ellátni. A gázszállítás leállítása nem áll érdekében sem Oroszországnak, sem az orosz érdekeket szem előtt tartó Kelet-Ukrajnának, amely hamarosan belép az Orosz Föderációba. Az USA-EU irányítás azt próbálja elérni, hogy Európa "átmenetileg" energiaellátás nélkül maradjon, ami indokot szolgáltat az európai gázellátás izraeli és Lévi-medence szintű gázellátásának kiépítésére, manipulálására és a közben energiahiány miatt kialakuló európai lázadások leverésére. Európa lakossága nagy dilemma előtt áll. Vagy megvárják, amíg táborokba zárják az EU bábirányítás "elkötelezett katonái" (zsoldosok, bérgyilkosok), vagy eltávolítják a hazaáruló kormányokat, kiverik Európából az amerikai haderőt és eltörlik a Goldman Sachs-on (IMF, EKB, Világbank tulajdonos) keresztül létrehozott fiktív államadósságokat. Elhatárolódnak az USA-tól, amely "kormányát", lobbistáit, kifosztóit, ebben az esetben saját lakosságuk fogja felkoncolni. Izrael magára hagyásával a Közel-Kelet "stabilizálását" elvégzik az arabok és a perzsák, ahogy Dél-Amerika instabilitási okait is elhárítják orosz segítséggel.

Ez az egyik lehetőség! Ekkor válna kétpólusúvá a világ. Egyik pólusként a kapitalista szemléletű, még mindíg lopott javakon uralkodó megmaradt "keleti tőkések", és a másikon a világ lakossága. Mert most még három pólus létezik: elsőként a nyugati cionista pénzvilág és bérenc politikusai, másodikként a keleti hasonszőrű pénzemberek és politikusok, és harmadikként a háborúkba kényszerített, kifosztott, terrorizált lakosság szinte országfüggetlenül, akik eldönthetik, hogy kivel háborúznak a két előbbi közül.
A másik "lehetőség", hogy Európa és az USA lakossága tétlenül szemléli, hogy az oroszok elleni háború ürügyén megölessék gyermekeiket, megmérgezzék, leoltsák, lepermetezzék rokonaikat, és táborokba zárva semmisítse meg vele együtt az az "irányítás", amelyik mindvégig erre törekedett és amelyet úgy hívnak, hogy cionista EU, USA, izraeli és Bilderberg Group vezetése. Nem kétséges, az egész, Európa lakossága számára megrendezett műbalhét gondosan megtervezték, egyes részleteit már a 18. századtól, de egyre nehezebb átverni a lakosságot, főleg azért, mert "ellenségem ellensége a barátom".

"Egy 11 országra kiterjedő felmérés eredményét ismertette az Írországban és Angliában működő IpsosMORI közvélemény-kutató igazgatója, Bobby Duffy a Twitter-oldalán. A felmérésben az Oroszország elleni EU-s és amerikai szankciók megítélését vizsgálták, a 11 országban összesen 8333, 16 és 64 év közötti válaszadót hallgattak meg." Link


A magyar 23 -és 38%, Európában a "legjobb eredmény", ami az oroszok elleni szankciók ellenzését illeti, de egyúttal azt is jelenti, hogy van még mit fejlődni. Van egy másik jelentése is a felmérésnek. Mégpedig az, hogy a legalsó, "nem tudommal" (szürke színnel jelölt) válaszolók (23-36% körül minden országban), az első polgárháborús puskalövésre "tudni fognak" és a kevés szankciót javasolók is "átpártolnak" kormányaik és az EU ellen, de a százalékos érték azok miatt is növekedni fog, akiknek a hátán gumibot, puskatus csattan, pedig támogatták a kifosztó kormányaikat hatalomra kerülésükben. Ez így már itthon, 83-85% lesz, és a megkérdezett országokban, még a "legvérmesebb orosz-elleneseknél" is el fogja érni a 65-70%-ot. Történelmi tapasztalat, hogy a 15-30%-os támogatással rendelkező elnyomó hatalmak már csak idegen erő bevetésével tudják - akkor is csak rövid ideig - fenntartani a diktatúrájukat (ne keverjük össze a 22-25%-os itthoni kormánytámogatottsággal). De ez már egy másik "felmérés eredménye" lesz, utána jöhet a "második menet"... de azt is figyelembe kell venni, hogy az oroszok iránti érzelmek terén Magyarország és Lengyelország a két végletet jelenti a volt "szocialista tömb" országai közül. Valószínúleg nem véletlenül került bele Kelet-Közép-Európából csak ez a két ország a felmérésbe.


Lényegét tekintve, az ukrajnai háborús helyzet kialakítása Európa ellen irányuló burkolt gázháború, amit felhasználnak az egységes Európai Egyesült Államok létrehozásának kikényszerítésére és a katonai irányítás bevezetésére. Gyurcsány ezért nem vezethetett be rendkívüli állapotot Magyarországon 2006-ban. Az uniós bérenceknek akkor még "korán" volt, és itt nem az iszlám szent könyvéről beszélek. A 2010. február 25-én éjszaka 02h körül kiszivárogott és rövid két órára rá kicenzúrázott EKB tervezetről szóló tájékoztatás a londoni "The Daily Telegraph" közgazdasági rovatának szerkesztője állásába került, de még sokan le tudták menteni, és a britek körében nagy felháborodást váltott ki. A "tervezetben" első pontként az európai gazdaságok leépítése, másodikként a nemzeti kormányok felszámolása, és harmadik pontként a katonai irányítás bevezetése szerepelt. Az európai kormányok már akkor is tudták, hogy "mi a dolguk", így Orbánék is, mivel az "utasítás" a számukra is készült...

/Tulok /

A legújabb kutatások szerint az emberek egyre butábbak, kisebbek és gyengébbek


Időkjelei: Bár Dániel próféciáiból tudjuk, hogy az utolsó idők egyik jele a tudás megnövekedése, az emberiség által felhalmozott ismeretek nincsenek arányban értelmi képességeinkkel és nem tévesztendők össze a bölcsességgel, ahogy ezt az alábbi cikk is jól illusztrálja.
„Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik.” Dániel 12:4
„Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek ugyanis önzők, pénzsóvárak lesznek, dicsekvők, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, … kik mindig tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak.” II. Timóteus 3:1-7
mutation_buildup_wide
A tudósok rájöttek, hogy az emberek testének mérete és értelmi képességei jelentősen csökkentek elődeinkhez képest. A múlthét során a Cambridge Egyetem egyik elismert professzora azt mondta, hogy „jó erőben lévő sportolóink is eltörpülnek az őseink mellett.” Ennek egyik legfőbb oka az emberi génállomány romlása. A Corness Egyetem kutatója, Dr. John Sanford és más tudósok közreműködésével végzett kutatás arra a megdöbbentő eredményre jutott, hogy a génjeink sok tízezer hibát (mutációt) tartalmaznak és a helyzet minden egyes generációval egyre romlik, ahogy újabb és újabb hibák adódnak a már meglévőkhöz. Ennek tükrében nem meglepő tehát, hogy elődeink nagyobbak, erősebbek, gyorsabbak és okosabbak voltak nálunk. A helyzet az, hogy jobb génekkel rendelkeztek.
Sok ember számára ez megdöbbentő felfedezésnek számít, mert azt feltételezték, hogy az emberiség fizikailag és mentálisan is folyamatosan „fejlődik” az elmúlt generációkhoz képest. A valóság ennek éppen az ellenkezője. A Cambridge Egyetemen végzett kutatás szerint a ma élő emberek gyengébb fizikumúak, mint több ezer évvel ezelőtt élt őseink:
„Legkiemelkedőbb sportolóink is eltörpülnek az őseink mellett,” nyilatkozta Dr. Colin Shaw az Outside Magazinnak. „Egyértelműen gyengébbek vagyunk, mint régen.”
A kutatás az i.e. 5300 és i.sz. 850 közötti időszakból származó csontvázakat vizsgált.
A csontvázakat a Cambridge Egyetem diákjainak csontjaival vetették össze és azt találták, hogy az i.e. 5300-ban élt földművelők combcsontjai éppen olyan erősek voltak, mint egy edzésben lévő terepfutóé.
Szintén a Cambridge Egyetemen végzett korábbi kutatás pedig azt találta, hogy testünk és agy térfogatunk is „jelentősen kisebb”, mint több ezer évvel ezelőtt élt őseinké:
A Cambridge Egyetem által végzett korábbi kutatás azt találta, hogy az emberek testmérete jelentősen csökken.
A szakértők szerint az emberiség túl van a csúcspontján és a modernkori emberek 10 százalékkal alacsonyabbak és kisebbek, mint vadászó őseink.
Ha ez nem lenne elég lehangoló, azt is kiderítették, hogy az agyunk is kisebb.
A kutatás eredményei cáfolják azt a korábbi feltételezést, hogy az emberek az idő előrehaladtával nagyobbak és magasabbak lettek, aminek alapját a közelmúlt fizikai fejlődésre vonatkozó adatok szolgáltatták.
A tudósok szerint a csökkenés az elmúlt 10.000 év során történt és a mezőgazdaságot, a korlátozott étrendet és a rossz táplálkozási szokásokhoz és a betegségek terjedéséhez vezető elvárosiasodást nevezik meg a fő okoknak.
Érdekes. A legtöbb film alacsony, buta, hajlott hátú emberként mutatja be őseinket, akik alig voltak képesek életben maradni a hideg, kegyetlen körülmények között.
A tények mást mutatnak.
Az emberi faj fizikai hanyatlásának legfőbb oka a génállomány folyamatos és szisztematikus romlása. Dr. John Sandord szerint minden ember több tízezer káros mutációt hordoz a génjeiben és további 100 új mutációt ad tovább a jövő generációinak. Sok tudós úgy vélekedik, hogy ez idővel egy úgynevezett „genetikai összeomláshoz” vezet majd. Gerald H. McKibben és Everett C. McKibben a következőket írják tanulmányukban:
A genetikusok már jó ideje aggódnak az emberi gének mutációi miatt, valamint azért, mert a generációnkénti egy darab per fő káros mutáció genetikai degenerációhoz vezet. A korábbi feltételezések alapját a valóságnál jelentősen alacsonyabbnak vélt becslések képezték. Az egészen 2002-ig visszamenő eredmények azt mutatják, hogy az emberi mutációs ráta generációnként 100 hiba (helytelen kód) per fő. Egyes tudósok szerint ez az érték közelebb van a 300-hoz.
Azonban a fejenkénti 100 hiba is súlyos következményeket jelent és ez az érték folyamatosan emelkedik. Ehhez még hozzá kell tennünk, hogy az emberi génállományban bekövetkező mutációk nagy része, de talán mindegyike szükségszerűen káros. „Már a saját generációnkban bekövetkezett károkat sem képes senki helyreállítani, akkor sem, ha meg tudnák akadályozni további mutációk bekövetkezését.” A folyamat minden jel szerint egy visszafordíthatatlan, lefelé irányuló spirál, ami „mutációs összeomláshoz” vezet.”
A jelen technológiai fejlődésének tükrében ezek a kutatási eredmények bizonyára sokaknak hihetetlennek tűnnek, pedig ez a helyzet. A Stanford Egyetem egyik biológia professzorának két közelmúltban közzétett tanulmányában azt olvashatjuk, hogy az emberiség elbutulása évezredek óta tart:
Az emberek okosodnak vagy butulnak? A modern életvitelt és technológiát bármelyik korábbi generációval összevetve az ember azt gondolná, hogy egyre okosabbak vagyunk. Azonban Gerald R. Crabtree professzornak a Genetikai Trendek folyóiratban megjelent két tanulmánya azt állítja, hogy az emberiség folyamatosan veszít mentális teljesítményéből és ez a folyamat 2000-6000 éve tart! A professzor szerint ezt a neo-darwini evolúció alappillérének tekintett genetikai mutációk okozzák.
Tehát Crabtree professzor szerint is a génállományban felhalmozódó hibák okozzák a degenerációt:
A 1000 Genomes Project Consortium által szolgáltatott adatok és a Nature folyóiratban megjelent két tanulmány alapján Crabtree professzor úgy becsüli, hogy az elmúlt 3000 évben (hozzávetőleg 120 generáció alatt), 5000 olyan mutáció történt a génállományban, ami befolyásolja mentális képességeinket. Azt állítja, hogy míg ezek legtöbbjének nincs hatása, 2-5 százalékuk káros, és szinte mérhetetlenül kicsi töredékük javítja a fittséget. Crabtree professzor a káros és jótékony mutációk arányára alapozza becsléseit.
Ha őszinték akarunk lenni magunkkal, elég szétnézni a világban és elegendő bizonyítékot láthatunk mentális képességeink csökkenésére…
Forrás: The Truth Wins
http://idokjelei.hu/2014/05/a-legujabb-kutatasok-szerint-az-emberek-egyre-butabbak-kisebbek-es-gyengebbek/

A rendőrség végre fellépett a gyűlöletkeltés ellen

Hetek óta folyamatosan akadályozzák a Szabadság-téren építendő emlékmű építési munkálatait egy nemzetközi hálózat tagjai, akik az építendő emlékmű ellen tiltakozással 70 évvel ezelőtt történt események kapcsán folytatott viták felé terelnék a belpolitikát. A tüntetők bevallott célja, hogy valamiféle bűntudatot kényszerítsenek a többségi társadalomra. Mostanra jutott oda a helyzet, hogy az építési terület köré felhúzott kordont a hatóságok nem engedték lebontani, ehelyett a területet vigyázó rendőrök elkezdték kihordani az építési területen illetéktelenül tartózkodókat.
A tüntetők közül korábban több személyt is őrizetbe vettek, egyikükről kiderült, hogy amerikai állampolgár, vagyis a tiltakozások a magyar belpolitikába beavatkozásnak tekinthetők. A csoport az ellen az emlékmű ellen tiltakozik, aminek korábban az Amerikai Népszava a felrobbantására szólította fel a magyarországi zsidó közösségek tagjait, abban az esetben, ha az emlékművet a tiltakozások ellenére is megépíti a kormány.
Az egyik, korábban őrizetbe vett tüntető - mint kiderült, amerikai állampolgár
A német megszállási emlékműnek nevezett szoboregyüttes építésének leállítását követelte már a Mazsihisz is, ami ultimátumot szabott a kormánynak. Bár ez a BTK szerint is terrorcselekménynek számít, a Mazsihisz ellen máig nem indult eljárás. Melléjük állt viszont a Gyurcsány-féle Demokratikus Koalíció, ami alig leplezetten a Mazsihisz politikai szárnyaként működik Magyarországon. Az extrémista csoportok közösen akadályozzák az emlékmű megépítését, és a helyszínre általuk odarendelt riportereknek napi szinten nyilatkozatokat adnak, amivel a magyar társadalomban akarnak bűntudatot kelteni.
Ma délután a rendőrség végre felszólította a hetek óta az emlékmű ellen tüntető, vagyis láthatóan érdemi munkát nem végző, kereső tevékenységet nem folytató aktivistákat, hogy hagyják el a területet. Aki ennek nem tett eleget, azokat pedig elkezdték kihordani a térről.
Mielőtt a liberális sajtó ilyen-olyan okokból elfogult tudósításokat tesz közzé "erő alkalmazásáról békés tüntetőkkel szemben", és megkezdi a várhatóan felforgató jellegű tüntetések szervezését, egy valamit le kell szögeznünk: a többségi társadalommal szembeni agresszió a többségi társadalom haragját váltja ki. A többségi társadalom démonizálása, a mesterséges bűntudatkeltés minden szempontból a többségi társadalommal szembeni lelki agressziónak minősül, vagyis közösség elleni izgatás. A közösség elleni izgatás pedig az extrémizmus kategóriájába esik, mind a keleten, mind pedig a nyugaton.
Akik ott tüntetnek a téren az emlékmű ellen, és a többségi magyar társadalom olyan tagjaiban próbálnak bűntudatot kelteni 70 évvel ezelőtti események miatt, akik 70 évvel ezelőtt még nem is éltek, vagy semmilyen kapcsolatban nem voltak az akkori eseményekkel, azok közösség elleni izgatást követnek el és minden szempontból extrémista besorolást kell kapjanak. A Mazsihisz, a Demokratikus Koalíció, és az őket támogató összes liberális sajtó gyűlöletcsoport, mert a többségi társadalmat, a magyarságot mint csoportot démonizálják.
Akik ott a téren az emlékmű megépítése ellen tüntetnek és ezt a többségi társadalommal szembeni vádaskodásokkal, kirohanásokkal kívánják alátámasztani, egy újabb délutánjukat áldozták arra, hogy Magyarországon a holokauszt a XXI. században megtörténjen. Ironikus, hogy hivatalos indoklásuk szerint ők éppen ezt akarják megakadályozni, és mindezt gyűlölködéssel, vádaskodással támasztják alá.

http://www.hidfo.net/2014/04/29/rendorseg-vegre-fellepett-gyuloletkeltes-ellenNyugati felforgatás kezdődik Budapesten


Diktatúra elleni harcról beszél a liberális média, miután a készenléti rendőrség elzavarta a Szabadság térre tervezett emlékmű építési munkálatait hetek óta akadályozó extrémistákat. Pedig a hatalom mindeddig kifejezetten türelmes volt, a hatóságok heteken keresztül semmit nem reagáltak arra, hogy a tüntetők feldöntik az építési terület körül felállított kordont, valamint összefirkálják az arra kifeszített ponyvát. A hatóságok mindeddig szemet hunytak efelett, annak ellenére, hogy az építési területek köré egyáltalán nem véletlen emelnek kordont - nem azért, hogy ne lehessen nézni az ott dolgozó munkásokat, hanem, hogy a járókelők biztonságát óvják azzal. A kordon lebontásával az építési területre védőfelszerelés nélkül betévedő járókelőket sodorják veszélybe, így számos bűncselekmény gyanúja felmerülhet a napi szinten ismétlődő akcióik kapcsán.
A Szabadság-téren tüntető gyűlöletcsoportok emellett megmozdulásaikkal bevallottan arra törekszenek, hogy bűntudatot erőltessenek a többségi társadalomra. Az ott megjelenő szervezetek a mai magyarságot akarják megbélyegezni 70 évvel ezelőtti történésekre hivatkozva, hogy az általuk kierőszakolt hamis bűntudatot anyagi haszonszerzésre felhasználhassák. Az általuk emlegetett, közel egy évszázada elkövetett feltételezett bűncselekmények miatt a mai magyar többségi társadalmat kiáltják ki bűnösnek, ezért a közösség elleni izgatás gyanúja is felmerül. Remélhetőleg a hatóságok ennek kapcsán is hivatalból eljárást indítanak majd, nem korlátozzák az aktivisták elleni fellépést párezer forintos anyagi károkozás miatti megrovásokra.
Az atlantista felforgatás ellen, a rend védelmében
A liberális média napi szinten kiújuló próbálkozásokat tesz arra, hogy az emlékmű ellen tüntetőket valamiféle diktatúra elleni ellenállóknak mutassa be. Emiatt az egyes liberális sajtóorgánumokkal szemben is felmerül a közösség elleni izgatás gyanúja. Mivel hallgatólagosan támogatják és propagálják az aktivisták céljait, részt vesznek a magyar közösség démonizálásában, ami a hatályos törvények szerint közösség elleni izgatás.
A hazai médiának egyáltalán nem az aktivisták céljaival kellene foglalkoznia. Bármit is akarnak, a rongálás, a gyűlöletkeltés nem megoldás. Jóval több kérdés felmerül a tüntetőkkel kapcsolatban annál, minthogy hivatalosan miért vannak a téren. Hogyan lehetséges, hogy ugyanazok a tüntetők minden nap, munkaidőben folyamatosan jelen vannak és akadályozzák a szobor építési munkálatait? Nyilvánvaló, hogy mivel munkaidőben már hetek óta a Szabadság-téren tartózkodnak, nem folytatnak kereső tevékenységet - vagyis vagy milliárdosok, vagy valaki fizeti őket. Célszerű lenne, ha a rendőrség az igazoltatásukat követően kivizsgálná, hogy be vannak-e jelentve, nyilvántartják-e őket aktív álláskeresőként, és ha nem, abban az esetben érdemes lenne megnézni a számlamozgásaikat; kitől kapnak anyagi támogatást, hogyan lehetséges az, hogy hetek óta főállásban tüntetnek.
Emellett azt is érdemes lenne kivizsgálni, hogyan lehetséges az, hogy bár alig tucatnyian vannak, mellettük több tucatnyi újságíró jelenik meg napról-napra, ráadásul nem egy közülük valamilyen külföldi média képviselője. Korábban a tüntetők őrizetbe vétele során kiderült, hogy egyikük amerikai állampolgár. Amerikai állampolgárként Magyarországon, a magyar kormány intézkedése ellen tüntet főállásban. Mindezt azok után, hogy az Amerikai Népszava az emlékmű felrobbantására szólította fel a magyarországi zsidó közösség tagjait.
Melyik hatóság melyik vezetője áll az amerikai titkosszolgálat alkalmazásában, aki miatt most épp egy Magyarországon amerikai állampolgárok által szervezett tüntetést nem tekint a magyar kormány nemzetbiztonsági kockázatnak?

http://www.hidfo.net/2014/04/30/nyugati-felforgatas-kezdodik-budapesten


Megszólalt Janukovics testőrségének egy tagja - Az ukrán államfő kimenekítésének története


Interjút adott az orosz állami médiának Viktor Janukovics ukrán államfő egykori testőrségének tagja, - mint kiderült, Janukovics után hajtóvadászat folyt Ukrajnában, és úgy kellett kimenekíteniük az államfőt az országból, hogy közben több merényletet is meghiúsítottak.
Janukovics biztonsági személyzetének (UPB) tagja részletesen leírja, hogy a nyugati diplomatákkal és az ellenzékkel aláírt megállapodást követően a biztonsági személyzet állandó jelleggel célkeresztben volt. Az alkalmazott sorban nyilatkozott a február 21-i eseményeket követő napokról. Mint elmondta, a február 21-i, a "válság békés rendezéséről" kötött megállapodást követően Janukovics információkat kapott arról, hogy orgyilkosok vadásznak rá, ezért a tanácsadókkal folytatott egyeztetéseket követően döntés született arról, hogy az államfő a következő napokban a dél-kelet-ukrajnai területek eseményein fog megjelenni, hogy fokozott veszély esetén gyorsabban megvalósítható legyen az államfő kimenekítése.
Janukovics tanácsadói február 21-én információkat kaptak arról, hogy a repülőút idejére kedvezőtlen időjárás várható, emiatt javasolták az utazás elhalasztását. Ez már önmagában egy gyanús történés, mivel ebben az időben a radikálisok "valahonnan" pontos információkat szereztek Janukovics tartózkodási helyéről. Ilyen körülmények között este 10-kor került sor a kétnapos munkalátogatást megelőző útra. Az államfőt helikopterrel vitték volna Harkovba, majd a tervek szerint Donyeckbe és Krímbe. Ez az útvonal volt tervbe véve február 22-23-ra, ami 23-án este Kijevbe visszatéréssel végződött volna. Az előzetes terveket azonban az "időjárási viszonyok miatt" módosítani kellett.
Viktor Janukovics, továbbra is legitim ukrán államfő
Az államfőre leselkedő veszélyek miatt a személyi testőrök két külön konvojjal indultak két különböző úticél felé; egy konvoj Harkovba, másik pedig Krím irányába. Az ukrán elnök Harkovba éjfél után érkezett (február 22-én) és rögtön találkozót tartott az ottani államigazgatás képviselőivel. Kora reggel a személyi testőrség információkat kapott arról, hogy Harkovban merénylet készül az államfő ellen. Szintén az érkezését követően értesült róla az államfő, hogy a két konvoj közül a másik konvoj autóit többször is megpróbálták feltartóztatni az út során. Miután több feltartóztatási kísérlet is sikertelen volt, a támadók tüzet nyitottak az államfőt feltételezésük szerint szállító járműre. A rajtaütés során egy testőr megsérült.
Az egyik testőr beszámolója alapján a konvoj  Kijev után Poltava, Harkov régiókon haladt át, ezen az útvonalon érte őket támadás, melynek során először egy több autóból álló csoportos leszorító akcióval próbálkoztak ismeretlenek, majd a sikertelenséget követően 12 kaliberű nehéz ólom golyók ütöttek lyukakat az 5 autóból álló konvoj 3 járművén is.
Valamivel később információkat kaptak arról, hogy biztonsági okokból jobb, ha az elnök nem jelenik meg a kongresszusban, mert az elnök helyi rezidenciáját ismeretlen fegyveresek kifosztották. A rajtaütések során egyértelművé vált, hogy a támadók pontos információkkal rendelkeznek az államfő tartózkodási helyéről, a lehetséges állomásokról. Így Harkovból Donyeckbe az államfőt már helikopterrel vitték, függetlenül a "rossz időjárási viszonyokról" érkező - feltehetőleg hamis - előrejelzésektől.
A Donyeckbe érkezést előtt a helikopter személyzete minden magyarázat nélküli utasítást kapott a Honvédelmi Minisztérium alá tartozó repülésirányítóktól, hogy azonnal térjenek vissza Harkovba. Ha a személyzet teljesíti az utasítást, Janukovics mostanra halott lenne, a testőrség tagjait pedig azonnal bebörtönözték volna. A személyzet azért nem teljesítette az utasítást, mert a gépekben már nem volt elég üzemanyag a visszaútra, így kénytelenek voltak leszállni Donyeckben. Az utasítás szerint a visszafordulási parancsot Turcsinov adta ki a Legfelsőbb Tanács nevében, amit a személyzet akkor nem tudott mire vélni.
Ezidőtájt Janukovics már nem tudott kapcsolatba lépni Kijevvel, ismeretlenek a rendelkezésre álló összes kommunikációs eszközt blokkolták. Az államfő vissza akart térni a fővárosba, hogy az ott kialakult helyzettel foglalkozzon, de a biztonsági szakértők szerint a kijevi út felért volna az öngyilkossággal. Ekkor érkezett az információ arról, hogy egy a Krímbe tartó hamis elnöki konvojt is tűz alá vettek ismeretlen fegyveresek. Janukovics minden áron vissza akart térni Kijevbe, és a módosított útvonal szerint Krímből magángéppel tért volna vissza a fővárosba. A gép leszállását követően Krímben a reptéri alkalmazottak őrizetbe akarták venni Janukovicsot. Miután a testőrség tagjai közölték velük, hogy az intézkedés alkotmányellenes és hivatalos személy elleni erőszaknak minősül, az alkalmazottak elmondták, hogy Kijevből parancs érkezett Janukovics feltartóztatására.
Ekkor érkezett az információ, hogy a Legfelsőbb Tanács elfogadta a döntést, miszerint eltávolítják az ukrán elnököt a pozíciójából. Bár ez a lépés alkotmányellenes, addigra egyértelművé vált, hogy Kijevben az elmúlt órákban alkotmányos puccs zajlott le, ami a katonai puccs törvényessé tételét hivatott előkészíteni.
Az ukrán alkotmány szerint az államfőt általános, egyenlő és közvetlen választójog alapján, titkos szavazással, ötéves időtartamra választják. Az alkotmány szerint tehát az államfőt a parlament sem távolíthatja el pozíciójából, kizárólag ötévente a választópolgárok, demokratikus elnökválasztás útján. Janukovicsot 2010-ben választották meg, mandátuma 2015-ig tart. Emiatt az atlantista puccs szervezői az alkotmány egy másik részéhez nyúltak volna, ami kimondja, meddig tart az elnöki mandátum. Az ukrán alkotmány szerint az elnök mandátuma a következőképpen érhet véget: 1) lemondással, 2) egészségügyi okokból az államfői feladatok ellátására alkalmatlansággal, 3) bűncselekmény esetén felmentés és felelősségre vonás, 4) halál.
Az atlantisták az utóbbi két alternatívához nyúltak, hogy a puccsot többé-kevésbé törvényes látszatúvá tehessék. Emiatt volt szükség Janukovics "tömeggyilkossággal" megvádolására, és emiatt próbálták meggyilkolni az államfőt: az alkotmány szerint akkor véget ér az elnöki mandátum, és új elnökválasztásokat kell kiírni.
Február 24-éig Janukovics többszöri merényletkísérletnek volt kitéve, Donyeckben az államfő konvoját újabb támadás érte. Eddigre nyilvánvalóvá vált, hogy az ukrán titkosszolgálat által adott információk nem megbízhatóak az államfő számára. Donyeckben az államfőt szállító konvoj elé blokádot építettek, ahol több mint száz fegyveres bandita várta a konvojt, géppuskákkal felfegyverkezve. Addigra az államfő konvoját több részre osztották, felderítőket küldtek előre és egy autót külön, alternatív útvonalon elküldtek az ellenkező irányba. Az államfő konvoja elé nehéz gépjárművekből állított torlasz előtt az előreküldött személyi testőrök látták, hogy ezek a fegyveresek minden áthaladó autót átvizsgálnak. Ekkor visszatértek a konvojhoz, ami az államfővel együtt egy új útirányt vett fel. Ez azonnal gyanússá vált az útvonalra kihelyezett fegyveresek számára, akik több autóval üldözőbe vették az államfő konvoját. A beszámoló alapján ekkor mintegy 10 perc üldözést követően sikerült eltűnniük szem elől.
Azt követőn egy ismeretlenek által felállított ellenőrző ponton haladtak át, ahol az őröket le kellett fizetni. Ők kevésbé elkötelezettek voltak, az egyik testőrnek elmondták, hogy pénzért vannak itt és a konvojra kell lőniük, így az államfő testőrei ötszörös összeg kifizetésével leszerelték az ellenőrző pontra kihelyezett fegyvereseket, akikre az is hatással volt, hogy az államfő kíséretének fegyveresei láthatóan létszámbéli fölényben voltak.
Melitopol környékén az elnök kísérete számára egyértelművé vált, hogy Janukovics ellen országszerte szabályos hajtóvadászatot rendeltek el, az államfő nem maradhat Ukrajna területén. A testőr bevallása alapján eddigre már nem voltak terveik. Fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be, messziről kerülték a főútvonalakat. Onnantól elsődleges céljukká vált, hogy az államfőt kijuttassák az országból.
Így akart bevonni az Európai Unió egy újabb tagállamot; a legitim kormány eltávolításával, alkotmányos puccsal, és a demokratikusan választott államfő elleni hajtóvadászattal. Február végén már a hírekből sejthető volt, hogy Janukovics ellen hajtóvadászatot rendeltek el, hiszen a NATO ezt tette korábban Líbiában, majd a szír elnök is merényletek sorozatának volt kitéve. Lassan nyilvánosságra jutnak az információk, és részleteibe menően megtudja a világ, hogyan távolítottak el a magukat demokratikusnak mondó nyugati országok egy demokratikusan megválasztott kormányt.

http://www.hidfo.net/2014/04/29/megszolalt-janukovics-testorsegenek-egy-tagja-az-ukran-allamfo-kimenekitesenek-tortenete

Mit jelent a harmadik zsidó templom felépülése?

A harmadik jeruzsálemi zsidó templom felépítésének előkészületei fokozott ütemben folynak, és egyúttal az ősi zsidó áldozat visszaállítására is nagy hangsúly kerül. Idén április 10-én már próbaáldozatot is tartottak, ahol megmutatták az érdeklődőknek, hogyan is zajlik egy ilyen ünnep.
A zsidó templom felépülése komoly jelentőséggel bír a bibliai próféciák szempontjából, így az ezzel kapcsolatos hírek és fejlemények nemcsak a zsidók, de a keresztény hívők és Bibliakutatók számára is érdekesek.
Arnon Segal a Templomdombra tett látogatás során. Fotó: Nir Kafri
Arnon Segal a Templomdombra tett látogatás során. Fotó: Nir Kafri
Arnon Segal újságíró szerint a vallási cionizmus és Izrael állama igen régóta próbálja a zsidó törekvéseket a siratófal irányába terelni, sokak szerint azzal a céllal, hogy a „Templomdombot kitöröljék a zsidók elméjéből”. Segal és társai évek óta azon fáradoznak, hogy megváltoztassák a döntéshozók – rabbik, Knesset tagok és más befolyásos izraeli állampolgárok – hozzáállását, akik „a hagyományokat követve most is ragaszkodnak az ősi imák szövegeihez és a judaizmushoz és minden vágyuk a templom helyreállítása”.
A Templom Intézet azon 12 Izraelben működő szervezet egyike, amelyik a templom helyreállítását tűzte ki céljául, és amelyek közül némelyik sok százezer sékel támogatást kap az izraeli államtól. Az Intézet évente sok ezer látogatót fogad és rendszeresen tart ismeretterjesztő tanfolyamokat.
Arnon Segal és Friedman Rabbi szerint két „apróságot” leszámítva minden készen áll, hogy az újjáépült templom azonnal megkezdhesse működését.
A frigyláda modellje a Tempplom Intézet Látogatói Központjában
A frigyláda modellje a Templom Intézet Látogatói Központjában
Az első és legszembetűnőbb probléma a frigyláda hiánya. Friedman Rabbi szerint 10 komoly tanulmány foglalkozik a Frigyláda jelenlegi helyének kérdésével.
„Mindet áttanulmányoztuk és úgy gondoljuk, hogy valószínűleg a Templomdomb alatti valamelyik alagútban lehet eltemetve. Amikor elérkezik a nap, hozzá fogunk férni,” mondta.
Segal szerint azt is érdemes figyelembe venni, hogy a második templomban nem volt frigyláda.
A másik problémás kérdés az Al-Aksza és a Sziklamecset, amelyek kicsit útban vannak az építészeti tervek szempontjából.
„A templom nem magánkezdeményezésből fog felépülni,” hangsúlyozza Segal. „Nem ez az irány. Az irány a tudatosság megváltoztatása. Az előkészületek leginkább mentálisak.”
Az előkészületekben résztvevő és anonimitást kérő egyik személy elmagyarázta, hogy „amennyiben a Sziklamecset problémája nem létezne, a templomot már ma felépítenék.”
„A harmadik templomot Izrael kormány fogja felépíteni, nem pedig magánszemélyek. Senki sem fog olyasmit tenni, amit nem kéne, mármint bármilyen földalatti akciót, mint mondjuk, hogy felrobbantja a Sziklamecsetet. Azok az emberek, akik elhatározták, hogy felépítik a harmadik templomot, irányadó és racionálisan gondolkozó emberek és ahogyan megalapítottuk Izrael államát, eljön az a nap is, amikor a templomot felépítjük, mégpedig szép rendben, állami jóváhagyással… az oltár helye, ahol az áldozatbemutatás lehetséges, nem esik az Al-Aksza területére, így legalább az áldozatbemutatást engedélyezniük kellene számunkra.”
Mielőtt azonban bármilyen áldozatbemutatás lehetségessé válna, Izrael államának engedélyezni kellene, hogy a zsidók egyáltalán beléphessenek a Templomdomb területére, hogy a templommal összefüggő tevékenységeket folytathassanak.
Az utolsó időket tanulmányozók számára mindezeknek természetesen profetikus jelentősége van a Dániel és Jelenések könyvében leírtak miatt.
Érdemes megjegyezni, hogy az utolsó időkkel kapcsolatos legtöbb próféciának, pontosabban azok részleteinek időzítésére többféle magyarázat létezik, bár a legfontosabb események tekintetében a legtöbb szakértő egyetért.
A He is Near.com szerint például a Jelenések 11:2 és 13:1 alapján, miután az Antikrisztus aláírta a 7-éves közel-keleti békeszerződést, a harmadik jeruzsálemi templom az első három és fél év során épül fel. Mire elkészül, az Antikrisztus már a világ elsőszámú vezetője lesz, aki a hét év felén „ül be a Isten templomába, azt állítva magáról, hogy ő isten” (II. Thessz. 2:4, Jelenések 13:1-18, Dániel 9:27). Ezzel kezdetét veszi a Nagy Nyomorúságként ismert időszak, ami az emberi történelem legpusztítóbb és legsötétebb korszaka lesz az Antikrisztus uralma alatt.
middle-east peaceEszerint, a templom felépülése mellett, a közel-keleti helyzetet rendező békeszerződés megkötésével kapcsolatos fejleményeket is fontos figyelni, mivel ennek bekövetkeztével indulhat el a megjósolt eseménysorozat.
A Nowtheendbegins.com azt is leírja, hogy a Dániel 9:24-27 alapján a Nagy Nyomorúság vagy Jákob nyomorúsága kezdetén, pontosan a hét év felénél, a „törvénytipró”, közismert nevén az Antikrisztus, átveszi a hatalmat a templom felett és tulajdonképpen ezzel veszi kezdetét ez a nyomorúságos időszak. Dániel próféciáiból azt is megtudjuk, hogy az Antikrisztus ekkor véget vet a zsidó áldozatbemutatásnak:
„És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít [érkezik], amíg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad.” Dániel 9:27
A harmadik templom felépülése egyértelműen megmutatja majd tehát, hogy milyen közel járunk az utolsó időkre vonatkozó többi bibliai prófécia beteljesedéséhez, különösen a Dániel 70. heteként is ismert, zűrzavaros és nehéz időszakhoz, majd ezt követően Jézus visszatéréséhez, amikor végre igazságban és békében uralkodik majd a földön.

Forrás: prophecynewswatch.com


http://idokjelei.hu/2014/05/mit-jelent-a-harmadik-zsido-templom-felepulese/

A magyarok többsége az oroszok mellett áll


Az Ipsos kutatásában részt vevő 11 ország közül Magyarország az egyetlen, ahol a többség ellenzi az Oroszország ellen az ukrajnai fellépés miatt kiszabott szankciókat, és a kisebbség áll Ukrajna pártján.
Egy 11 országra kiterjedő felmérés eredményét ismertette az Írországban és Angliában működő IpsosMORI közvélemény-kutató igazgatója, Bobby Duffy a Twitter-oldalán. A felmérésben az Oroszország elleni EU-s és amerikai szankciók megítélését vizsgálták, a 11 országban összesen 8333, 16 és 64 év közöti válaszadót hallgattak meg.
Az orosz tisztviselők, magánszemélyek és cégek elleni szankciókat a Krím elcsatolása és az Ukrajna elleni fellépés miatt vezette be több körben a nemzetközi közösség. A szankciók leggyakrabban beutazási tilalmat és vagyonbefagyasztást jelentenek.
A vizsgált országok közül Magyarország az egyetlen, ahol a szankciókat ellenzők aránya meghaladja azokét, akik egyetértenek az Oroszország elleni büntetőintézkedésekkel. Feltehető tehát, hogy a közvélemény inkább oroszbarát, és kevésbé érez együtt Ukrajnával.

A felmérésben Svédországot, Lengyelországot, Németországot, Nagy-Britanniát, Spanyolországot, Hollandiát, Írországot, Belgiumot, Franciaországot, Olaszországot és Magyarországot vizsgálták.
Svédországban utasítják el a legtöbben az orosz fellépést, ott ugyanis a válaszadók 33 százaléka nagyon, 25 százaléka inkább egyetért a szankciókkal, míg 6 százaléknyian vannak azok, akik inkább elutasítják a büntetőintézkedéseket, és 5 százalék azoknak az aránya, akik nagyon ellenzik azokat. Svédország után a hagyományosan oroszellenes Lengyelország, majd Németország következik és így tovább a fenti felsorolás szerint.
A lista végén Magyarország található, ahol 16 százalék nagyon egyetért, 15 százalék inkább egyetért a nemzetközi közösség fellépésével, 15 százalék inkább, 23 százalék pedig nagyon ellenzi a szankciókat. Még az utolsóelőtti Olaszországban is nagyobb az egyetértők aránya (14 + 20 százalék), mint az egyet nem értőké (15 + 16 százalék).
(HVG)

Újabb NATO csapatok érkeznek térségünkbe (újabb indokok Róma és Párizs pusztává válásának)

Az Egyesült Királyság és Franciaország további 8-8 vadászgépet helyez át a Litvániában és Lengyelországban működő NATO erőkhöz. A nyolc gépből 5 angol Tájfun vadászrepülőgép már megérkezett Litvániába, 5 francia Rafale vadászgép pedig Lengyelország északi területére. Az angol és francia védelmi minisztériumok szerint további NATO csapatösszevonásokra kell számítani, amiben mindkét ország részt fog venni.
A nyugati országok légierői átcsoportosításának hivatalos magyarázata, hogy a NATO garantálni akarja kelet-európai partnerei és a balti országok biztonságát. Philip Hammond brit védelmi miniszter szerint fennáll a veszélye az "orosz agressziónak" a térségben, amire az ukrán helyzet alakulásából következtetnek. Kiújuló háborús retorikát láthatunk tehát, ami Oroszország ellen irányul, és erre hivatkozva akarja igazolni a NATO Oroszország ellen irányuló terjeszkedését.
A Malborkba (Lengyelország) 70 francia katona érkezett az új vadászgépek támogatására. Emellett mostanra Észtországba is megérkeztek a NATO "Tavaszi Vihar" hadműveletében részt vevő amerikai deszantosok. Észtország védelmi minisztériuma szerint a 150 amerikai katonát az Amari légibázisra irányították át.
A brit királyi légierő Tájfun gépe - ők kavarnák a "tavaszi vihart" Oroszország ellen?
Az Egyesült Államok múlthét kedden jelentette be, hogy 600 deszantost küld Lengyelországba, Litvániába, Lettországba és Észtországba amiatt, mert az ukrán-orosz határon elmérgesedett a helyzet. Washington bevallottan az ukrán-orosz határon kialakult konfliktusba beavatkozásra, vagyis Oroszország elleni nyílt katonai fellépésre készül.
Hazánkba szintén folyamatosan érkeznek a NATO alakulatok. Elfogadhatatlan, hogy Magyarország Oroszország elleni katonai akciókban vegyen részt. Elfogadhatatlan, hogy a nyugat újra eszköznek használja hazánkat saját gyarmatosító háborúihoz, és ebben a magyar 'politikai elit' részt vesz.
Hazánkat egy elcsalt népszavazással kényszerítették a nyugati szövetségi rendszerbe, és a most érlelődő háborús helyzetben eljött az ideje, hogy megkérdezzük a lakosságot: valóban akarják-e az emberek, hogy hazánk eszközként vegyen részt az atlantista tömb olajszerző háborúiban? Akarják-e, hogy hazánk újra a vesztes fél oldalán lépjen be egy háborúba, aminek célja semmi egyéb, mint a működésképtelen gazdasági rendszer fenntartása? A lakáj lelkületű politikai elit eltávolításával még mindig megakadályozható, hogy részt vegyünk a NATO terjeszkedésében. Magyarországon az összes párt, ami nem lép fel nyíltan az atlantizmus ellen, az atlantizmus kiszolgálójának tekinthető.

http://www.hidfo.net/2014/04/29/ujabb-nato-csapatok-erkeznek-tersegunkbe


Románia a tartalékosok mozgósításának lehetőségével számol

Az elkövetkező időszakban Románia Legfelsőbb Védelmi Tanácsa elemezni fogja, miképpen mozgósíthatja a tartalékosokat – nyilatkozta múlt csütörtökön Traian Basescu államelnök.
Hozzátette: Romániát egyelőre nem fenyegeti támadás, de mindenre fel kell készülni. A legnagyobb gond az, hogy jelenleg nagyon sok tartalékos Spanyolországban, Franciaországban vagy Németországban tartózkodik.
Az elnök kijelentette: a Legfelsőbb Védelmi Tanács keretében arról kellene dönteni, hogyan lehetne mozgósítani ezeket a tartalékosokat, ha véletlenül az országnak szüksége lenne rájuk. Az államfő szerint nem áll fenn a veszélye annak, hogy Oroszország megtámadja valamelyik NATO-tagállamot, ugyanis az háborúhoz vezetne.
Marosvásárhelyi rádió – Erdély.ma

Többszáz kanadai katona és vadászgépek érkeznek Romániába


Hat CF-18-as vadászrepülőgép és a kanadai hadsereg többszáz katonája tart Romániába a NATO újabb haderő-átcsoportosításának részeként. A NATO bevallottan növeli kelet-európai jelenlétét, - ez a legnagyobb romániai átcsoportosítás az ukrán felforgatás kezdete óta. A CF-18 Hornet vadászgépeket Bagotville-ben szállásolják el, és még a helyi katonai létesítmény parancsnoka sem tudta megindokolni, miért érkeznek oda újabb csapatok. Yvan Blondin altábornagy a média kérdésére nem tudta megindokolni, miért érkeznek újabb vadászgépek és többszáz kanadai katona Románia területére.
Blondin elmondása szerint az újonnan érkező csapatok "talán" rutin kiképzési feladatokon vesznek részt, de azt sem tudta megemlíteni, milyen gyakorlatokat fognak tartani, és miért kell azt a Föld túlsó felén megrendezniük. Az altábornagy azt sem tudta megmondani, meddig maradnak Romániában, - annyit mondott, hogy a kormány majd mondani fogja, ha vissza kell térniük Kanadába.
Kanadai légierő, CF-18
A hat vadászrepülőgép már úton van, emellett egy C-17 teherszállító gép is elindult, amely egyelőre meg nem határozott fegyverrendszerek szállítását végzi. A NATO láthatóan az utolsó pillanatra akarja halasztani az újabb haderőmozgatásokról szóló információk kijutását. A pilótákat arról sem értesítették előzetesen, hogy Romániába tartanak. Először Izlandra küldték a gépeket, majd ott közölték velük, hogy Romániába mennek az ukrán határ mellé.
A NATO emellett 250 kanadai katonát küld a román-ukrán határ mellé. Az atlantista tömb ezt továbbra is azzal indokolja, hogy "biztosítani akarják a NATO partnereket, hogy a szövetség megvédi őket, ha az orosz hadsereg lerohanja az országot". Ezt Rob Nicholson védelmi miniszter mondta a CBC News-nak adott interjú során.
Néhány nappal ezelőtt az Egyesült Királyság és Franciaország küldött 8-8 vadászgépet Litvániába és Lengyelországba hasonló indokkal. A lengyel és angol légierő gépei közösen járőröznek a balti államok felett. Emellett John Kerry amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy a NATO alapításának célja Oroszország visszaszorítása, az észak-atlanti szövetségnek ehhez a céljához vissza kell térnie. Barack Obama pedig azt találta mondani, hogy "készen állnak a cselekvésre".
Oroszország külügyminisztériuma hivatalos választ kért arra vonatkozóan, miért fokozza a NATO katonai jelenlétét az orosz határ mellett. Úgy hisszük, erre a hivatalos reakciót éppen John Kerry adta meg: Oroszország "visszaszorítására" készülnek - saját határai mögé.Újabb indokok Róma, azaz a hamis proféta és az Antikrisztus székvárosa, és Párizs azaz a szabadkőműves főváros teljes pusztává válásának, s mint írták munkatársaim 4-5 óra alattt elmérgesedhet a helyzet annyira, ha megadatik Góg megteszi, s éppen Magógnál nincsen ébredés...

Polgárháború Donyeckben

Ma reggelre polgárháborús állapotok alakultak ki Kelet-Ukrajnában - Donyeckben összecsaptak az illegitim kijevi kormány ellenzői a Kijev által felbérelt szélsőjobboldallal. A helyi ukrán média szerint tucatnyian kerültek kórházba az összecsapás kezdetekor és folyamatosan nő az áldozatok száma. Egy az összecsapások kontrollálására kiküldött rendőr mellett házilag készített gránát robbant fel, jelenleg sokkos állapotban van.
A Kijev-párti és Kijev-ellenes tüntetések látszólag spontán alakultak ki, egyik pillanatról a másikra. Szemtanúk beszámolói szerint nem volt semmilyen, azt megelőző esemény, hirtelen maszkos fiatalok tűntek fel az utcákon, akik kifejezetten az - akkor még meg sem kezdődő - összecsapásokat keresték. A kiküldött rendőrök sem tudták kezelni a helyzetet, a két tömeg egymásnak esett és mindkét oldalon pirotechnikai eszközöket, füstgránátokat, baseball-ütőket vetettek be.
A Donyecki Népköztársaság médiája azonban megmagyarázta a történteket; állítólag hétfőn mintegy ezer főt vont össze a Jobboldali Szektor Donyeck területére, akiket összevontak a térségben jelen lévő ultrákkal. Ők együtt kezdték meg a provokációkat, amire a népi milíciák és a helyi civilek nagyon gyorsan reagáltak és ellentüntetések szerveződtek.

http://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3DPo9op0k4WYs
Egy helyi lakos beszámolója szerint spontán ellentüntetés alakult ki, mintegy 200-an indultak el a Kijev-párti zavargások irányába. Mire odaértek, annyian csatlakoztak hozzájuk, hogy létszámuk több mint ezerre volt tehető. A két tömeg összeérkezésének idejére a rendőrök már körbevették az ultrákat és Jobboldali Szektorosokat, akiket megpróbáltak elkülöníteni a helyiekből szerveződő spontán csoportoktól. Mint kiderült, a jelen lévő rendőri alakulatok egyike sem volt donyecki, mindannyian a szomszédos régiókból érkeztek, a függetlenség kikiáltását követően, hogy csatlakozzanak a függetlenedő terület rendfenntartásához. A szervezetlenség jelei megmutatkoztak, az összecsapásban a rendőrök gyakorlatilag beszorultak a két tömeg közé és áldozatként vettek részt.
Az összecsapás kezdetén az ultrák és a szélsőjobboldal a rendőrök elleni agresszióval kezdték a műveletet. Kijev sokat fizethetett nekik a rendfenntartás elleni provokációkért, mert szervezetten támadtak a rendőri alakulatokra, majd miután kitörtek a gyűrűből, feltűnő gyorsasággal felszívódtak a környező utcákban. Azt követően a helyi rendőrök ellen hajtottak végre támadásokat, a Kijev-ellenes tüntetők pedig szabályos hajtóvadászatot rendeztek az ultrák ellen.
Donyeck nemrég kiáltotta ki függetlenségét Ukrajnától, azt követően a nyugati országok által hatalomra juttatott kijevi kormány a hadsereget próbálta mozgósítani a felkelők ellen. Mivel a hadsereg alakulatai közül is nagy számban átálltak a felkelők oldalára, Kijev az amerikai Greystone katonai vállalat zsoldosait küldte Kelet-Ukrajnába a stratégiai létesítmények védelmére. Ezen felül Kijev időhúzásra törekszik, és a szélsőjobboldal lefizetésével terrorizálja a kelet-ukrajnai orosz lakosságot. Ukrajnában a jobboldal a nyugati beépített embereknek köszönhetően radikálisan oroszellenes, és eszköznek használják fel a NATO Oroszország elleni háborújának előkészítésére.

http://www.hidfo.net/2014/04/29/polgarhaboru-donyeckben

Még mindig hullanak Irakban

30 ember halt meg egy április 25-én történt robbantásban Bagdadban, közöttük 17 idegen zsoldban álló USA pribék. A világsajtó természetesen egyből az Al-Kaidát emlegeti, - de tudjuk jól, hogy Irakban nem a szunnita Al-Kaida erős, hanem a síita ellenállási irányzatok erősödtek meg. Közöttük is folytak harcok, míg végül megállapodtak egymással, és az Al-Kaida visszavonult a szunnita területekre.
Irakban még sokáig fognak folyni a harcok, merényletek, egészen addig, amíg az USA végleg el nem takarodik az országból, bábkormánya pedig meg nem bukik. Már az is komoly fejtörést okoz a NATO erők számára, hogyan vonuljanak ki Afganisztánból, voltaképpen az összes környékbeli országgal rossz viszony alakult ki az afganisztáni művelete alatt.
Ez a világ vár minden olyan országra, ahova az Egyesült Államok beteszi a lábát. Ukrajnában éppúgy, mint ahogy Líbiában, Afganisztánban, Egyiptomban, Szíriában, Libanonban, Venezuelában, és sorolhatnánk, hány pontján a világnak jelent meg az atlantista métely. Nyomában csak káosz, felfordulás, és nyomor.
Kemény Gábor

Obama fenyegetőzik, miután nem sikerült ázsiai útja során pénzzé tennie a hamis kötvényeket


Barack Obama, az Egyesült Államok Vállalat szóvivője megpróbált készpénzzé tenni néhány hamis "Kennedy kötvényt" ázsiai útja során, de kudarcot vallott a múlt héten, a japán királyi család forrásai szerint. A kötvények itt láthatók:

http://benjaminfulford.net/wp-content/uploads/2014/04/kennedy-bonds-1.pdf

Ha megnézzük a fenti képen, az egyik kötvényen egy űrsikló képe látható. Nem kell történelmi zseninek lenni, hogy észrevegyük, űrsiklók még nem léteztek, amikor Kennedy élt. A kötvényeket 20 dolláros bankjegyekből készítették, melyekről lemosták a tintát, MI5 források szerint. Ugyankkor korábban Bill Clintonnak sikerült beváltania néhány ilyen kötvényt. Obamának ezúttal nem sikerült.
 

Obama azonban képes volt kicsikarni némi aprópénzt terrorcselekményeknek köszönhetően, mint az elsüllyedt dél-koreai komp, és a malajziai 370-es járat elektronikus eltérítése, a japán katonai hírszerzés szerint. Vannak megújult fenyegetések, hogy időjárási és földrengés fegyvereket használnak, hacsak nem kap az amerikai vállalati kormány több pénzt, mondta el a forrás.

Egy amerikai ügynökségi forrás, aki megjósolta előre a legújabb Ázsia elleni terrortámadásokat, ismertette a kínaiak reakcióját: "A kínai kék hadsereg (számítógépes ügynökök) mostanra megszerezték a banki és nukleáris kódokat, stb. Egy gombnyomás, és az egész pénzügyi rendszer megszűnik. Ez azt jelenti, hogy Oroszország és 9 másik nemzet is rendelkezik ezekkel a kódokkal, ami még érdekesebb lehet."

Emellett volt egy találkozó a múlt héten a Fehér Sárkány Társaság, valamint az egyik fő ázsiai titkos társaság képviselői között. Ennek a társaságnak a korábbi vezetője már elhunyt, és egy új főnök került a helyére, mondták el a FST-nak. A találkozón az ázsiai társaság képviselői javaslatot tettek egy közös FST/Ázsiai társaság lépésre, hogy kössenek szövetséget az amerikai oligarchia Hollywood/Kalifornia frakciójával. Jelenleg ez van folyamatban, de nem várnak azonnali eredményt.

A találkozón a FST erősen ajánlotta, hogy az ázsiaiak lépjenek szövetségre a BRICS nemzetekkel és az európaiakkal amint lehet, hogy minden Egyesült Államokon kívül tartott dollár helyett egy új valutában kereskedjenek.

Ezt az ajánlatot megfontolás tárgyává tették. Az ázsiai képviselő azt is elmondta, hogy már az összes 1990 előtt készült dollár fekete listán szerepel azon lépés részeként, hogy elvágják az összeesküvést a földalatti pénztől. A Tokyo Mitsubishi UFJ Bank valutapénztárosai ezt megerősítették. Az 1990 előtti dátummal készült bankjegyek többnyire CIA hamisítványok, mondták el a források.

Volt sok hosszú rendkívüli találkozó Washingtonban a múlt héten Christine Lagarde, az IMF vezetője, és az amerikai pénzügyminiszter Jack Lewi bevonásával az oroszok azon szándéka miatt, hogy az olajért euróban fizetnek, de ezek a találkozók nem voltak képesek megoldani semmit, Pentagon források szerint.

Vlagyimir Putyin orosz elnök azt javasolta a pénzügyi válság megoldására, hogy öljék meg a Rothschild család minden tagját, CIA források szerint. Ezért van, hogy a Rothschildok most rejtőzködnek, ahogy azt Nathaniel Rothschild esete mutatja.

Nem valószínű azonban, hogy a Rothschildok megölése megoldaná a pénzügyi válságot. A Rothschildok csupán magas szintű középemberek. A probléma most egyértelműen Washington D.C.-re, és a Federal Reserve Amerikai Egyesült Államok leányvállalatára koncentrálódik. A szövetségiek még mindig makacsul használják a zsoldos hadseregeket, hogy kirobbantsák a 3. Világháborút Ukrajnában. Szerencsére az európai kormányok nem működnek együtt ezzel a tervvel. Sem a Pentagon. Még az izraeliek is elhatárolták magukat a folyamatban lévő műveletektől Ukrajnában.

http://www.debka.com/article/23874/Russian-and-Ukrainian-armies-shaping-up-for-initial-military-clash-over-Slavyansk

Akikkel foglalkozunk, az a CIA náci frakciója élükön a Bush családdal, a Rockefellerekkel, Clintonnal, Soros Györggyel és a haverjaikkal. Obama az ő szóvivőjük. Ő szintén az az ember, amit az igazságügyi bizonyítékok is mutatnak, aki akadályozza az új pénzügyi rendszer elindítására tett összes kísérletet.

Az igaz, hogy a Pentagon fehér kalaposai támogatják Obamát, mert az ő szavaikkal élve: "megakadályozta a 3. Világháború kirobbantását Szíriában." Azonban az ügynökség fehér kalaposainak fel kell ismerniük, hogy hamis választás elé lettek állítva a legutóbbi választásokon Mitt Romney és a 3. Világháború vagy Obama között, és ebben nincs változás.

Van egy harmadik lehetőség, hogy Washingtonba vonulnak, és letartóztatják a bűnözőket, és létrehoznak egy ideiglenes kormányt, élén a vezérkari főnökkel, hogy elnököljön az Egyesült Államok Köztársaság helyreállítása felett, egy korszerűsített alkotmánnyal. Egy új választási folyamatot lehetne bevezetni annak érdekében, hogy biztosítsák, hogy a pénz soha többé ne téríthesse el a politikai rendszert. Egy friss közvéleménykutatás kimutatta, hogy az ameriakaiak mindössze 4%-a gondolja úgy, hogy a Kongresszus teljes lecserélése rossz ötlet.

http://www.usatoday.com/story/news/politics/2013/10/21/usa-today-poll-shutdown-boost-for-%20democrats-bane-for-gop/3143281/?AID=10709313&PID=4003003&SID=11y8mpfvtokvh

Ha az USA rezsim ragaszkodik Obamához és a status quo-hoz, akkor az Egyesült Államok lassú gazdasági kifulladása továbbra is folytatódni fog, amíg ki nem tör egy forradalom, és a káosz. Ez matematikai bizonyosság. Ezt csak egy rendezett átmenettel lehet megakadályozni.

Az Egyesült Államokon kívül az összeesküvés szélhámos Washington-i rezsimjének elszigetelődése már nem hagyható figyelmen kívül, és nem tagadható. A múlt heti példa erre az volt, hogy míg Obama Ázsiában turnézott, hogy támogassa a Kínát körbevevő államok ellenséges politikáját, Kína közös hadgyakorlatot tartott nyolc környező országgal, köztük Indiával, Malajziával, Indonéziával, Pakisztánnal és Szingapúrral.

Kína, az ASEAN és India is megállapodásra jutott a múlt héten, hogy megoldják az összes fennmaradt területi vitát a szigetekkel, stb. kapcsolatosan békés módon.

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/china-asean-pact-on-south-china-sea-region-can-bring-some-relief-to-india/articleshow/34183804.cms

Ennyit az amerikai rezsim nagy tervéről, hogy felkavarják a szigetvitákat Kína elszigetelése érdekében.

Az egész bolygó beteg és fáradt az összeesküvés gondolkodásmódjától a háborúk kirobbantása, az erőforrások ellopása, betegségek elterjesztése, a folyamatos hazugságok miatt, és amiért mindez általában szerencsétlenné teszi mindenkinek az életét.

Íme egy példa arra, hogy milyen mélyre nyúlik az összeesküvés féregjárata. Sokáig kaptam emberektől emailben információkat, hogy Michelle Obama valójában Michael Ramsey-ként született. Elmondásuk szerint Ramsey az Oregon State Beavers-nél játszott 1981-1983 között. Mezének száma a 44-es volt.
 

Később megváltoztatta a nemét, és Michelle Ramsey lett, aki feleségül ment Obamához, és két gyereket adoptált vele. Obama ezután lett a 44. elnök. A fénykép ugyan manipulált, de akkor is, ha ez így van, az ügynökségeknél valakik nagyon arra törekednek, hogy ez a történet kiderüljön. Azt is megszellőztették, hogy Barack és Michelle válni fognak.
Akárhogy is, ez egy újabb jele, hogy komoly, működésképtelen dolgok történnek a katonai ipari komplexumban.
Az ázsiaiak és a világ többi része hajlandó finanszírozni az amerikai hadiipari komplexumot egy világbékébe történő átmenet során. Megértik, hogy egy vad kutya etetése és megszelidítése egy sokkal jobb stratégia, mint a harc ellene.

ÚjVilágTudat

Kapcsolódó:
   Az észak-koreai nukleáris és a szíriai vegyi fegyverek mind a kétségbeesett cionistákhoz kapcsolódnak
   Új mozgások indultak, hogy megtörjék a pénzügyi patthelyzetet
   Több forrás szerint a Pentagon lépéseket tesz az összeesküvés leállítására
   Az összeesküvés időt vásárol azzal a javaslattal, hogy átruházza a pénzt az emberiség számára

Vége a hadgyakorlatnak: levonultak az orosz csapatok az ukrán határról

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter szerint visszatértek laktanyájukba azok az orosz csapatok, amelyek “hadmozdulatokat” hajtottak végre az ukrán határ közelében. Sojgu hétfő éjjel csaknem egy órás telefonbeszélgetést folytatott amerikai kollégájával, Chuck Hagellel, amiről mindkét minisztérium beszámolt.
Hagel azon vádjával kapcsolatban, hogy az orosz hadsereg nagyarányú bevetést és destabilizáló hadműveleteket hajtana végre az ukrán határ közelében, az orosz védelmi miniszter felszólította az Egyesült Államokat, hogy mérsékelje retorikáját a válsággal kapcsolatban. Visszautasította azt az állítást, hogy orosz szabotázscsoportok tartózkodnának Délkelet-Ukrajnában.
“Oroszország kénytelen volt átfogó hadmozdulatokat végrehajtani az ukrán határ közelében, mert fennállt a veszélye annak, hogy Ukrajna katonai akciót indít civilek ellen. Amikor azonban az ukrán hatóságok kijelentették, hogy nem vetnek be reguláris katonai egységeket a fegyvertelen lakosság ellen, az orosz csapatok visszatértek laktanyájukba” – tette hozzá Sojgu a közlemény szerint

A NATO úgy becsüli, hogy Oroszország 40 ezer katonát vonultatott föl az ukrán határ közelében. Az orosz védelmi minisztérium közleményéből nem derül ki, hogy a csapatok visszatértek-e eredeti helyükre. A telefonbeszélgetés “őszinte” hangvételű volt. A miniszterek megállapodtak abban, hogy kapcsolatban maradnak egymással – fogalmazott a moszkvai közlemény, ami megfigyelők szerint azt sugallja, hogy a felek egyéb megállapodást nem tudtak kötni.
(MTI)
Bal-Rad komm : Két dolog nyilvánvaló. Az egyik: a Nyugat nem fogja rávenni a kijevi banditahadat, hogy az fogja vissza a Kelet-Délkelet-Ukrajnában garázdálkodó jobbszektoros-banderista martalóchordákat.
A másik: Oroszország elkötelezett a HATÁRAIN KIVÜL ÉLŐ oroszok megvédésére! Amint pedig azt a múlt héten megtapasztalhatta a világ, az orosz hadsereg alig egy nap alatt-szinte a semmiből-fejlődött fel az orosz-ukrán közös határon. Joggal feltételezhető, hogy a következő alkalommal-MERT LESZ ILYEN ALKALOM-nem fognak CSAK HATÁRSZEMLÉT TARTANI!

Emlékeztetnénk a kijevi cionista hatalombitorlók nyivákolására: az orosz hadsereg négy-öt óra alatt képes bevonulni Kijevbe!

Kárpátalja “Berkut” alakulata megtagadta Avakov parancsát a Harkovba történő bevetésre, a tiltakozások leverésére.


A merésznek számitó döntést a “Berkutos-családok” egytől-egyig támogatták, és április 28-án Ungváron az asszonyok babakocsikkal állták el a bázis kapuját.
A hirre azonnal rávetette magát az “Epicentr” nevű galiciai (zsidó finanszirozású) hirportál, és dühös hangvételű kirohanásban cikkezett arról, hogy a Berkut állománya feleségeik és asszonyaik mögé bújik.
Nagyon úgy néz ki, hogy ez az akció jelezte: a kijevi junta elérkezett lehetőségei határához. Ideje lejárt.
http://balrad.wordpress.com/2014/05/01/karpatalja-berkut-allomanya-megtagadta-a-kijevi-parancsot/

A szíriai kannibálok vegyi fegyvert vetettek be - bizonyíték

Felvétel készült az esetről, amely bizonyítja, kik használták és kik ellen vetettek be vegyi fegyvert Szíriában. A kormány elleni felforgatást végző kannibálok ugyanis eldicsekedtek a nagy katonai győzelemmel, de annyi ész már nem volt, hogy eltüntessék a nyomokat. A filmen látható, amint halott szír katonák fekszenek szerte szét. A harckocsikon találati nyom nincs, a katonákon semmilyen lövésnyom nem látható, ellenben mellettük fekszenek több helyen a gázálarcok. Többen próbálták felvenni, de már nem maradt idejük. Látható a tipikus jellegzetes elszíneződés az arcokon, az arc testnyílásaiból folyó vér. Valószínűleg szarin támadás áldozatai lettek.
A filmet többször eltávolították már a világhálóról, megpróbálták eltüntetni. Nem tudni, meddig lesz látható az adott linken.
Ez már bizonyíték arra, hogy szír katonák ellen vegyi fegyvert vetettek be a kormány ellen harcoló terrorista alakulatok, - akiket a nyugat pénzel, támogat, lát el fegyverekkel. Aki tömegpusztító fegyverekkel harcoló terroristákat támogat, nemzetközi bíróság előtt kellene felelnie terrorizmus támogatásának  vádjával, tömegpusztító fegyver használatáért, népirtásban való részvételért.
Kíváncsiak lennénk, mit szólna a liberális "értelmiség", az állandóan "nácik" ellen felvonuló és tüntető, mindenkit fasisztázó és tömeggyilkosozó cionista had, amikor arra a vádlottak padjára kellene ülnie az egész atlantista politikai garnitúrának, ahol egykor a nemzetiszocialisták felett ítélkeztek.

http://www.youtube.com/watch?v=by_uyBHNpc4