2014. február 12., szerda

Drezda bombázása – 1945. február 13-15.

Ez egyike a valaha volt legpusztítóbb légitámadásoknak a történelem folyamán!
Jövőnk, létezésének feltétele a múlt helyes feltárása, kiértékelése, megismerése, megismertetése! Országos, európai és világszinten is. Ez az egyik fő feladatunk!
Tehát, amikor is a cioni vérszomj bosszújaként a szász nagyváros központját gyakorlatilag a földdel tették egyenlővé a zsidó kegyekért jeleskedő szövetséges brit és amerikai légierő nehézbombázói 1945. február 13–15. között. Az minőségében terrorisztikus akciónak, barbár cselekedetnek volt tekinthető, megtorlásnak! Ezt már az akkori visszhangok is suttogták világszerte. Hiszen megpróbálták eltusolni illetve szükségesnek beállítani, amikor már kitudódott, de a világközvélemény még sokáig napirenden tartotta ezt a témát. Szó szerint nem tértek napirendre efelett a rettegés miatt attól, hogy kények, kedvek szerint ez bárhol megismétlődhet. A rettegésben tartás és a pánikhangulat ezekután koncepcióvá is lépett elő a zsidókézbe került hisztériamédiákban világszerte. Gondoljunk csak a mai Híradó-műsorok felépítésére, de a kegyetlen Holywood-i vizuálmészárosok is fokozzák az érzést illetve hétköznapivá emelik a kegyetlenkedés elfogadását.
Visszatérve, Drezda központjában semmilyen jelentős katonai célpont nem volt, sem akkor, sem korábban! A gyújtóbombákkal végrehajtott többnapos támadássorozat, ami egyáltalán nem volt már indokolt, hiszen a háború ekkorra tulajdonképpen eldőlt, ezért egyértelmű célja csak a polgári lakosság minél nagyobb mértékű lemészárlása volt. A terrorcselekmény során a német nagyváros teljes belvárosa romtengerré vált, a halottak számát 20 000 és 80 000 közé teszik a kutatók (A régebbi becslések 35 000 és 1 000 000 közötti áldozatról szóltak). Az 1945-ös évbe fordulva már gyakorlatilag nem maradt olyan német nagyváros, amelyet az angolszász légierők még nem bombáztak volna a második világháború embertelen megtorló-hadjárata következtében. Az Arthur Harris nevével fémjelzett koncepció jegyében a városok legsűrűbben lakott belső negyedeit szőnyegbombázással elpusztították, az egyetlen cél a polgári áldozatok minél magasabb száma volt. Ez volt a konkrét hadparancs! A legnagyobb pusztítást nem is a bombák okozták, hanem a főleg foszforral (emlékszünk még pár évvel ezelőtt Izrael által Palesztína keleti részének fehérfoszforos elevenen elégető lemészárlására, szintén a polgári lakosság ellen bevetve) végrehajtott támadások után kitörő óriási tűzviharban a hő elől polgári lakosság felmenekült a felszínre, ahol az óriási hőség, a mérges gázok és az oxigén hiánya percek alatt végzett velük. A módszert először Hamburg bombázása során próbálták ki még 1943 nyarán, és láthatóvá vált azonnali, döbbenetes hatása. A kb. 50 000 ártatlan áldozat és a hatalmas okozott károkhoz képest csupán a bevetett repülők töredéke veszett el, emiatt a Bomber Command sikeresnek és továbbfolytatásra alkalmasnak minősítette az új módszert. Ezen koncepció jegyében folytatódott a német nagyvárosok kíméletlen bombázása, és 1945 elejére már gyakorlatilag mindegyik német nagyváros belső része romokban hevert. Álljon itt emlékül és emlékeztetőül e hatalmas szerencsétlenségben szenvedetteknek egy rövidke felírat a városi kapufélfára, amivel mi rójuk le tiszteletünket a meggyalázott város előtt. Na, ilyen ne forduljon elő soha, véssétek jól az eszetekbe, pokoljáró korcsfajzatok, mindörökké! A temetés elmarad!
Fazekas Tamás:
Drezda
Ez a város, hol a szirénák az élet,
S az utcákra hullva bombák a fények,
S már ember, házrom lángokba borult,
Forró gyásszal a tűz pattogó ritmusára,
A bosszús történelem egy perzselő tusára,
E védtelenbe – dacból – azért még bevonult.
A mi elrettentő fegyverünk az IGAZSÁG lesz, nem a bosszú! Tudjuk, ti ettől rettegtek a legjobban, mert ez az a fegyver, ami nem lehet soha a ti kezetekben, bármily hatalmasok is legyetek a földi létben! Ez az, ami visszaküld oda benneteket, ahová valók vagytok! Mert a ti lényetek a hamisság! Melynek nem lehet győzelme az Igazságon. Az Igazság mindig győzedelmeskedik! Csak így tud helyreállni az ISTENI REND, a VILÁGTENGELY, az EGYENSÚLY! És hamarosan helyreáll!
Várhegyi Kálmán

Az Európai Bíróság kimondta a nagy semmit

Szerdán döntést hozott az Európai Bíróság a devizahitelesek ügyében. Eszerint azok a szerződési feltételek, amelyek "a külföldi pénznemben meghatározott kölcsön törlesztéskor alkalmazott átváltási árfolyamtól eltérő átváltási árfolyam alkalmazását írják elő, nem feltétlenül mentesülnek a tisztességtelen jellegükre vonatkozó értékelés alól".
Vagyis az Európai Bíróság kimondta a nagy semmit. Tisztességtelennek lehet minősíteni a devizahitel-szerződés egyes pontjait, - naésaztán? Semmi ígéret arra vonatkozóan, hogy a bank felelősségre vonható, hogy az áldozat számára kártérítést kell fizetni, se a kilakoltatások leállításáról. A nagy semmi ez a döntés. Messziről látszódik, hogy az Európai Bíróságban olyan túlfizetett emberek ülnek, akik nemhogy nem tudnak azonosulni az alacsony bérből élő magyar ember problémáival, de még távolról sem hallottak magyar beszédet. Vajon tudják-e azt, hogy a térképen hol van Magyarország, vagy ők is csak úgy vannak mint az átlag amerikai, akinek csak Európai Unió létezik, külön országnevek nélkül?

Egy ilyen bíróság alapján hozna ítéletet a magyarországi bírói hatalom? És még van képük ezt igazságszolgáltatásnak nevezni? Szó nincs itt igazságszolgáltatásról, a magyar bírói hatalom a velejéig elkurvult, Brüsszel által pénzelt helytartói apparátussá silányult.
Mindezek után a hazai médiának van képe úgy tálalni a történteket, hogy "a devizahitelesek kaptak egy lehetőséget" az Európai Bíróságtól. Mire? Hogy kimondják, hogy a szerződés tisztességtelen? Azt már millióan kimondták, a legkülönfélébb módokon, valaki a házát gyújtotta magára kilakoltatás előtt, valaki a bank oldalát robbantotta ki.
Magyarországnak ki kell lépnie az Európai Unióból! A mi népünk fölött ne ítélkezzenek távoli országok idegen urai, akik még hírből sem ismerik, milyen állapotok vannak ebben az országban! Az Európai Uniónak csak GDP és statisztika Magyarország, a dolgozó nép profitforrás, az öngyilkosságba hajszolt emberek pedig "szükséges veszteség".
Ki kell lépnünk az Európai Unióból! Magyarországnak, a magyar népnek független, önálló jogi rendszerre van szüksége. Nem a nemzetközi jog vagy valami öltönyös uraság által kitalált európai jog, hanem a magyar népi érdek kompromisszumoktól mentes képviselete mentén!
Fenyvesi Áron

Reprezentáció: „európai” zsidó közhangulat nyolc európai országból


Az Európai Unió Alapjogi Bizottsága (European Union Agency for Fundamental Rights) tette közzé azt a dokumentumot, amelynek hivatalos neve:
- Zsidók hátrányos megkülönböztetéssel és gyűlölet-bűncselekményekkel kapcsolatos tapasztalatai az Európai Unió tagállamaiban.
A jelentés készítői nyolc európai országban tudakolták a zsidó lakosok véleményét arról, mekkora problémának érzik hazájukban az antiszemitizmust. A felmérést 2013 szeptemberében és októberében végezték 5900, saját bevallása szerint zsidó személy közreműködésével. Az interneten készült felmérés ugyanakkor – jegyzik meg a kutatásról készült beszámolóban – nem nyújt olyan véletlenszerű valószínűségi mintát, amely megfelelne a reprezentativitás statisztikai kritériumainak.
A kutatás főbb eredményeit a vele egy időben közzétett sajtóanyag így foglalja össze:
-A válaszadók 66%-a szerint országában nagy probléma az antiszemitizmus, 76% pedig azt mondta, hogy az utóbbi öt évben akutabb lett a helyzet.
-A felmérést megelőző 12 hónapban az összes válaszadó 26%-a tapasztalt verbális sértéssel, zaklatással, illetve fizikai támadással (4%) járó antiszemita esetet vagy eseteket. Az elmúlt évben a válaszadók 2%-a volt áldozata antiszemita indíttatású személyes támadásnak.
-A bejelentések száma elmarad a valóságtól: az antiszemita zaklatás áldozatainak 76%-a a legsúlyosabb esetet nem jelentette be a rendőrségnek vagy más szervezetnek.
-A nyilvántartásba vett esetek száma elmarad a valóságtól: a korlátozott adatgyűjtési mechanizmusokból következően az antiszemita támadások sok EU-tagállamban nem teljes körűen kerülnek be a nyilvántartásba.
-A vizsgált országokban az antiszemitizmust tartották a negyedik legégetőbb társadalmi vagy politikai kérdésnek.
-A válaszadók háromnegyede tartja problémának az online antiszemitizmust.
-A felmérés alapján az országok között is jelentős különbségek vannak, ami gyakran a történelmük és hagyományaik különbözőségét, illetve az elmúlt évtizedek bevándorlási mintáinak eltérő alakulását mutatja.
Például:
– Az Egyesült Királyságban a válaszadók 9%-a nyilatkozta azt, hogy gyakran hallja „a zsidók tehetnek a jelenlegi gazdasági válságról” kijelentést, ezzel szemben Magyarországon ez az arány elérte az 59%-ot.
– A felmérés szerint Lettországban csak a válaszadók 8%-a állította, hogy az izraeli–arab konfliktus nagymértékben befolyásolja a biztonságérzetét, Németországban viszont 28%, Franciaországban pedig már 73% volt ez az arány.
-A válaszadók közel fele (46%) tart attól, hogy antiszemita szóbeli bántalmazás vagy zaklatás áldozata lehet a következő 12 hónapban, és egyharmaduk (33%) fél a fizikai erőszaktól ugyanezen időtartam alatt.
-A válaszadók közel egynegyede (23%) mondta, hogy legalább esetenként nem látogat el zsidó eseményekre vagy helyszínekre, mert zsidóként nem érezné biztonságban magát ott vagy útban odafelé. Az összes válaszadó több mint egynegyede (27%) legalább esetenként elkerül bizonyos helyeket lakóhelye környékén, mert zsidóként nem érezné biztonságban magát ott.
-A válaszadók egyharmada (33%) tapasztalt valamilyen antiszemita zaklatást a felmérést megelőző öt évben, és egynegyedük (26%) tapasztalt ilyen zaklatást a felmérést megelőző 12 hónapban.
-A felmérés alanyai azt mondták, hogy a felmérést megelőző 12 hónapban antiszemita megkülönböztetéssel leginkább a munkahelyen (az adott időszakban munkahellyel rendelkező válaszadók 11%-a), illetve munkakeresés közben (a munkakereső válaszadók 10%-a), valamint az iskolában, illetve képzésen tapasztaltak (ezek a területen a válaszadók az őket személyesen és szülőként ért hátrányos megkülönböztetést is ide vehették – az iskolában tanuló vagy képzésen részt vevő válaszadók – illetve azok, akiknek gyermeke iskolában tanul vagy képzésben vesz részt – 8%-a érezte úgy, hogy hátrányos megkülönböztetés érte az ezen a területen dolgozók részéről).
-Az elmúlt 12 hónapban az összes válaszadó több mint fele (57%) hallotta vagy látta, hogy valaki azt állítja, a holokauszt csak kitaláció, vagy hogy eltúlozzák.
-Több mint négyötöde (82%) azoknak, akik úgy érezték, az elmúlt 12 hónapban hátrányos megkülönböztetésben részesültek zsidó származásuk miatt, nem jelentették a legsúlyosabb esetet.
-A válaszadók körülbelül fele, térségtől függően 43–53%-a nem ismeri a zsidókat a hátrányos megkülönböztetés ellen védő jogszabályokat. A válaszadók leginkább a foglalkoztatás terén ismerik a megkülönböztetés elleni jogszabályokat, és az áruk és szolgáltatások esetében, például egy üzlet, étterem, bár vagy szórakozóhely felkeresésekor biztosított védelemről tudnak a legkevesebbet.
Magyarországra vonatkozó adatok:
Magyarországon a válaszolók 57 %-a tart attól, hogy a következő 12 hónapban szóbeli inzultus érheti és 33 % tart fizikai agressziótól. A nyolc ország között – Franciaország és Belgium után - ez a harmadik legrosszabb arány. Ami pedig az antiszemita zaklatásokkal kapcsolatos eddig tapasztalatokat illeti, a magyarországi válaszolók 35 %-a számolt be ilyenről az elmúlt egy évre visszatekintve, és 43 %-a az elmúlt öt évre visszanézve. (Itt zaklatásnak minősül az internetes zsidózás is.) Ez a legrosszabb arány a nyolc ország között.
Kovács András, a CEU professzora, aki részt vett a vizsgálatban, a magyar adatokhoz a következőt fűzte hozzá: azokban az államokban, ahol erős az iszlám szélsőségesek oldaláról a fizikai fenyegetés, más a veszélyérzet, mint ott – ilyen Magyarország –, ahol elsősorban a verbális erőszak dúl. A politika szerepe az antiszemitizmus erősödésében kiemelkedő Magyarországon a felmérés szerint. Ennek Kovács András szerint az oka az, hogy egyedül nálunk van parlamenti frakciója (Jobbik) egy nyilvánvalóan antiszemita pártnak (Ezzel le is leplezték a kétséges görög Arany Hajnalt?). Ez erős félelmeket gerjeszt. Szerintünk meg az erős, hogy a félzsidó Jobbik antiszemita párt lenne, bár feleannyira lenne csak nacionalista is, mint a fajukhoz hű „felsőbbrendű” gazdáik, akkor már megmentették volna rég a magyart!

Ébredjetek!
Jövőnk.info – Hírfigyelő Szolgálat

17 liter víz naponta…

gaza-children
Palesztin gyerekek állnak sorban vízért, a Deir al-Balah menekülttáborban. – Gáza 2013. március 26. – Fotó: AFP – Mahmud Hams
Martin Schulz az Európai Parlament elnöke a Kneszetben (Izrael állam parlamentje), felvetette, hogy palesztin fiatalok a tudomására hozták, miszerint nem egyenlő az ivóvíz elosztása a palesztin és a zsidó lakosok között. A zsidó emberek négyszer annyi vízhez jutnak, mint a palesztinok, akik közül sokaknak csak 17 liter ivóvíz jut naponta.
(Itt jegyezzük meg, hogy míg az izraeli telepesek sok helyen bőségesen el vannak látva vízzel, nemcsak öntözésre, – de úszómedencékbe is jut a vízből, – viszont ez nem volna lehetséges, ha a palesztinok is elegendő vízhez jutnának).
Nos, a fent említett nagy igazságtartalommal rendelkező felvetés persze nem tetszett az izraeli képviselőknek, – ezért még “Kipfujolták az Európai Parlament elnökét (is) a Kneszetben”, – látható az Euronews alábbi videójában.
Az eset még februárban történt, – de akár lehetett volna tegnap is. Az izraeliek mindig felháborodnak, ha valaki szemükre veti a palesztinok életlehetőségeinek hihetetlenül brutális és embertelen korlátozását. – Képesek szembe szállni még az Európai Parlament elnökével is, – annak ellenére, hogy keményen függenek gazdaságilag az Unió jóindulatától és együttműködési készségétől.

1. Felháborodtak a zsidók, amikor a vízről volt szó

“Hatalmas felháborodást keltett az Európai Parlament elnökének beszéde az izraeli parlamentben.”
Nos, ha valaki az Uniónak a Gázai válságot érintő jelenlegi álláspontját vizsgálja, mely inkább kritikus és a negatív felé hajlik, – elítélve Izraelnek a lassan már 3 hete tartó, s eddig majd 700 civil áldozatot követelő tüzérségi és légitámadásait, (lesz az még 1000 fölött is), – valamint szárazföldi offenzíváját mind a Hamász, de az övezet lakossága ellen is, – akkor jusson eszébe ez fenti videó , – mely a magyarországi mainstream médiában nem igazán kapott nagyobb nyilvánosságot annak idején.
Mint, ahogy az a tény sem, hogy a palesztin nép vízhez jutásának ezt a drasztikus korlátozását már régóta kifogásolják mind az ENSZ, mind pedig az Unió is, mely már nem először nyújt vízsegélyt az izraeli palesztinoknak:

2. A vízsegély

Vízsegély
Ilyen a “Vízsegély.” – Az Európai Bizottság vízsegélye s ciszjordániai palesztin város; Tubas ciszternáiba, mivel a városban (már?) nincsen vezetékes víz. – Fotó: Echo Jerusalem
S csak a rend kedvéért, nem árt elgondolkodni azon sem: vajon mire is elég 17 liter víz naponta? – Ha már az egyébként Izrael nagy barátjának számító Unió is kiakadt ezen?
Mindez persze nem jelenti azt, hogy ennyire szeretnénk az Uniót, – melyet továbbra is hazánk első számú gyarmatosítójának tekintünk, mint ahogy továbbra sem kedveljük Shulz-ot, hiába veszett össze a víz miatt a zsidókkal, vagyis inkább azok vele. De a teljes teljes képhez hozzátartozik az is, – hogy ilyen ellentétek feszülnek a mélyben az EU és Izrael között, s amelyek néha a felszínre törnek.
Feltehetőleg közrejátszik az Uniónak, – Izrael politikája iránti megítélésben az is, hogy az EU-nak több millió muszlim vallású állampolgára is van, akiket az Unió vezetése nem igazán akarna felhergelni, – a zsidó állam melletti egyértelmű kiállással. – Annál is inkább, mert a palesztin vízválság már nagyon régóta eszkalálódott probléma Izraelben, – mint, ahogyan világtörténelem legnagyobb koncentrációs táboraként funkcionáló Gázai-övezet ügye is, – melyek megoldásaként a jelek szerint Izrael szokásához híven a legradikálisabb módszert választja: még inkább elvonja a vizet a palesztinoktól, – a kiszáradás lassú halálára kárhoztatva őket, – s akik még ezek után sem menekültek el, – például az Európai Unióba, – vagy nem haltak szomjan, éhen – az egyre inkább kiteljesedő humanitárius katasztrófában, – azokat nemes egyszerűséggel kiirtja az IDF, – a Hamász milicistáival együtt.

3. Globális vízválság várható, – így hazánkban is

Tehát a vízhez való jutás, illetve nem jutás, – vagyis a vízválság, – Izraelben is sok gond eredője, – nem véletlenül használják fegyverként a vízhiányt a palesztinok ellen. Ha nincs víz, semmi sincs. – A fegyveres összecsapások már csak ezen alapproblémák végső megoldási fázisainak tekinthetők.
De, ha a vízről van szó bizony nehéz hazudni. – És emiatt is ismertettük olvasóinkkal a fenti történetet, – mert a vízválság a világban egyre súlyosabb tüneteket okoz. – Sokan bele sem gondolnak, hogy ez a válság nagy valószínűséggel már elérte hazánkat is, bármennyire hihetetlennek is tűnik. S mi erre akarjuk most, – első lépésben, – felhívni a figyelmet. Később még többször is foglalkozunk ezzel a témával.
Kezdésnek fölvetjük a mára már egyre többeket foglalkoztató kérdést: Vajon miért is zárták le Magyarországon a közkutak legnagyobb részét az utóbbi években?

Mert bizony egyre-másra szerelték le, tették mesterségesen tönkre a mindenkinek díjmentes életet, vizet adó közkutakat az önkormányzatok, illetve a települési vízi-közmű társulások. – Mondván, hogy a víz drága, és spórolni kell vele.

Mindezt egy olyan országban, melynek a vízbősége egyedülálló a világban. S az édesvize a legfőbb és legértékesebb vagyona. Csoda lenne hát, ha nem vetnének rá szemet idegen hatalmak?
Na, de hogy mi köze mindehhez Izraelnek? – A liberális persze rávágja, hogy semmi. – Azonban a tények makacs dolgok. 2007. október 10-én, Simon Peresz izraeli államfő egy tel-avivi gazdasági fórumon kijelentette: “Azt látom, hogy fölvásároljuk Manhattant, fölvásároljuk Magyarországot és fölvásároljuk Romániát és fölvásároljuk Lengyelországot…” – (Az Unió hathatós támogatásával persze – a szerk.)
Mi az ilyeneket azért nem szoktuk elfelejteni. De a nyitott szemmel járó ember nem is csodálkozik már el, – a még mindig félig üres lakóparkok látványán, – melyek szemel láthatóan nem az egyszerű magyaroknak hanem, – és most egy ellenoldali mértékadó forrásból idézek: “minőségi embereknek készültek”.
Nos nyilvánvaló, hogy a gazdasági gyarmatosítás természetesen azt is jelenti, hogy minden módszerüket exportálják a felvásárolt országokba, – akár a lakóparkok, akár a “vízgazdálkodás” (lásd a lenti kép) tekintetében is…
Lezárt közkút Debrecenben - Vagy.hu
Lezárt közkút Debrecenben – Forrás: Vagy.hu

Bornemissza János

Az EU daganatos megbetegedések áldozatává tenné a magyar lakosságot


Az Európai Unió engedélyezte, hogy területén a DuPont amerikai cég génmódosított kukoricát termesszen. Történt ez annak ellenére, hogy a 28 tagállamból 19 képviselő ellenezte az engedély megadását. Ez azt jelenti, hogy a képviselők 67%-a ellene szavazott, ami a demokrácia fogalmai szerint is abszolút többség. Ez még nyilvánvalóbbá tette, hogy az Európai Unióban nyoma nincs semmilyen demokráciának, annak ellenére, hogy az EU vezetés álságosan minden nap valami kapcsán demokratikus értékekre hivatkozik.
Mivel hazánk továbbra is az Európai Unió tagja, a határellenőrzés hiánya miatt Magyarországot is ellenőrzés nélkül eláraszthatják olyan termények, melyek GMO-fertőzöttek. Újból előállt az a helyzet, hogy hazánk az EU-tagság miatt kiszolgáltatottá vált egy olyan dolognak, aminek a következményeiről se hosszú távú tapasztalat, se hitelesnek elfogadható hatástanulmány nem született még, pusztán üzleti érdekek miatt engedélyezték.
A helyzet súlyosságát fokozza, hogy Magyarországon az utóbbi évek időjárása miatt sok helyen jóval kevesebb a termés, és az Európai Unió más tagállamaiból vett kukorica akár 50%-al is olcsóbb lehet a hazainál. Emiatt pillanatok alatt, ellenőrzés nélkül áraszthatja el Magyarországot a GMO-fertőzött kukorica, ami a takarmányozáson, állattenyésztésen keresztül akár még idén az asztalunkra kerülhet hús, tojás, vagy más élelmiszer formájában.
Ennek hatásáról pedig már nyugaton is meggyőző tanulmányok születtek. Emlősökön végzett állatkísérletek bizonyítják, hogy a genetikailag módosított élelmiszerrel etetett élőlények génállománya már néhány generáció után súlyosan roncsolódik, életképtelen, születésüknél fogva beteg egyedeket hoznak a világra, és 80% fölött arányban válnak a rák áldozatává.
GMO-fertőzött kukoricával etetett patkányok - 80% fölötti arányban alakult ki rosszindulatú daganat
Az ember jóval hosszabb élettartama miatt lehetetlen vizsgálni és érdemben bizonyítani, hogy a GMO-fertőzött élelmiszerek fogyasztása hosszabb távon milyen hatással van az emberi génállományra, de az emlősökön végzett állatkísérletek eredményei miatt a minimum az lenne, hogy bizonyító erejű, átfogó vizsgálatok befejeztéig évszázadokra betiltják a génmódosítás minden formáját, mert a táplálékláncon keresztül igen hamar az emberi szervezetbe kerülhetnek a "hibás programok".
Moszkva a közelmúltban jelentette be, hogy a GMO-használat tejes felszámolását készítik elő. Magyarországnak ki kell lépnie az Európai Unióból, amely vállaltan emberellenes, életellenes és antidemokratikus. A posztszovjet vámunió és a 2015-ben alakuló Eurázsiai Unió biztosíthatja a magyar gazdaság működését az Európai Unióból kilépés után.
Ultimátumot kell adnunk az Európai Uniónak! Vagy visszavonják a GMO-használat engedélyezését, vagy Magyarország lezárja a határokat és kilép a schengeni-övezetből! Nem engedhetjük, hogy a GMO-szennyezett termékek elárasszák Magyarországot!
Követeljük, hogy az EU képviselők adjanak ultimátumot az Európai Uniónak! Követeljük, hogy Magyarország nyilvánítsa nemzetbiztonsági kockázati tényezővé a GMO kérdést! Követeljük, hogy Magyarország lépjen ki az Európai Unióból és a schengeni-övezetből!

http://www.hidfo.net/2014/02/12/az-eu-daganatos-megbetegedesek-aldozatava-tenne-magyar-lakossagotA génmódosított kukorica átment az első EU engedélyezési rostán
Bár az Európai Unió tagállamainak többsége ellenzi, mégsem tudták megakadályozni a keddi szavazás során, hogy az amerikai DuPont cég Pioneer TC1507 génmódosított kukoricája megkapja az unió jóváhagyását a kukoricafajta köztermesztésbe vonására.
A szabályok értelmében az ügy átkerült az Európai Bizottsághoz a jóváhagyási folyamat következő lépcsőjeként.
A sokak által előre megjósolt eredményt számos szervezet bírálta.
„A Bizottság nem hagyhatja figyelmen kívül a tudományos, politikai és jogi aggályokat, amit az országok többsége, az Európai Parlament kétharmada és a legtöbb uniós állampolgár oszt,” áll a Greenpeace hivatalos közleményében.
Máté József, a DuPont szóvivője viszont reméli, hogy a jóváhagyást hamarosan megkapják. „Ma még nem ünnepelhetünk, ha azt vesszük, hogy egy 13 éve tartó folyamatról van szó,” mondta.

A legtöbb állam ellenzi

Az EU kényszerhelyzetbe került, mert az Európai Bíróság tavalyi ítélete elrendelte, hogy a Pioneer cég engedélyezési kérelmére február 12-ig foglaljanak állást.
Az uniós jogszabályok értelmében a tagállamok úgynevezett „minősített többséggel” döntenek ilyen ügyekben, ami azt jelenti, hogy minden tagállamnak saját lakossága arányában számít a szavazata.
Ezen a szavazáson 19 állam szavazott az engedélyezés elutasítására, azonban a szükséges 260 helyett ez csak 210 szavazatot jelentett.
Nagy-Britannia, Észtország, Spanyolország és Svédország szavaztak az engedélyezés mellett, azonban a tartózkodások mégis az ő javukra döntötték a mérleg nyelvét.
Németország, az EU legnagyobb befolyással bíró tagállama, 19 szavazatot tudhat magáénak, és az utolsó pillanatban megváltoztatta döntését. Eredetileg a kérelem ellen szavazott volna, végül azonban a tartózkodás mellett döntött.
Belgium, Portugália és a Cseh Köztársaság, mindegyik 12 szavazattal, szintén tartózkodott.
Az ellenzők táborát Franciaország és Magyarország vezette. Képviselőik kijelentették, hogy a miniszterek nem fogják tudni egykönnyen megmagyarázni a lakosságnak, hogy mi is történt.
A korábbi szavazáson 385 szavazattal 201 ellenében elutasították a kérelmet.
Tonio Borg, az EU Egészségügyi Biztosa azt mondta a tagállamok minisztereinek, hogy a szabályokat figyelembe véve és az egyes országok álláspontjának ismeretében „ha valaki tartózkodik, azzal tulajdonképpen a jóváhagyás mellett voksol.”
Borg elmondta, hogy nem maradt más választása, mint folytatni a TC1507 engedélyezési eljárását, és kihangsúlyozta, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) már hat alkalommal adta meg a termékre az engedélyt.
A Bizottságnak kötelessége figyelembe venni az EFSA döntését és arra is emlékeztette a minisztereket, hogy amikor bizonyos rovarirtó szerekkel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy azok károsak a méhek számára, a hatóság betiltotta őket.
Az Európai Unióban a legtöbb ember gyanakodva fogadja a génmódosított élelmiszereket, leginkább egészségügyi és környezetvédelmi aggályokra hivatkozva.
„Lehet itt bármilyen döntés, Magyarországon akkor sem lesz GMO-köztermesztés. Ha az EU a feje tetejére áll, akkor sem fogjuk beengedni a génmódosított termékeket,” jelentette ki Győri Enikő külügyi államtitkár, az alkotmányra hivatkozva, arra utalva, hogy a tagállamoknak a bizottsági engedélyezés dacára is jogukban áll egy ideiglenes védzáradékkal távol tartani a génkezelt kukoricát vagy burgonyát.
Sajnos azonban egyre gyakrabban fordul elő, hogy GM növények megkapják a hatósági engedélyt. A keddi tanácskozáson több miniszter is megemlítette, hogy egyre nagyobb mennyiségben importálnak génmódosított élelmiszereket az EU-ba, megtalálhatók az állati takarmányokban és így az élelmiszerláncba is bekerültek.
Eddig néhány GM növény kapott engedélyt az EU-ban, de ebből csak a Monsanto féle MON810 kukoricát termesztik még mindig, ami ellen Magyarországon a fent is említett védzáradékkal védekeztek eddig. Ez a védzáradék azonban nem tartható fenn örökké, igaz, eddig az ezzel a lehetőséggel élő országokat nem kötelezték perekkel a tiltás feloldására. Ha a Bizottság engedélyezni fogja az 1507-es számú hibridkukoricát, akkor erre másodszor is sor kerülhet. Eddig összesen tíz tagállam hívta már segítségül a védzáradékot.

Forrás: phys.org


Génkezelt kukorica - nesze zabáld


Az EU nagyokosai odaát Brüsszelben kiokoskodták, hogy nekünk nagyon jó lesz, ha génkezelt hulladékot ehetnek az európai népek. És mert ők csupa-csupa szépet és jót akarnak nekünk, jól beengedik Európába ezt a szemetet. Persze egyből feltesszük a kérdés, ismerve a lobbi politikát, vajon mennyit kaptak zsebbe, hány jachtot, kurvát, luxusvillát fizetnek ki ebből a "jóságos" döntésből.
Nos a racionális oldalról nézve a kérdést, valóban bajok vannak, melyekre a gyors és olcsó megoldást ez a szemét hozza el nekik. A lényeg itt a gyors és olcsó részen van. A földek súlyosan kiéltek, a növények tápanyagtartalma igazoltan, drasztikusan csökkent. A növények is szenvednek ettől, a hozam pedig szintén csökken. A másik az éghajlati változások, pillanatnyilag enyhébbek a telek, így sokkal több és több fajta kártevő és betegség van a nyári időszakban, és ezek a növények állítólag sok kártevővel és betegséggel szemben ellenállóbbak.
Viszont ott van egy nagyon súlyos ellenérv, nincs 100 vagy 200 éves tapasztalat (több generáción át) hogy ezek fogyasztásának hosszú távon van e bármilyen következménye. A történelem sokszor bizonyította, hogy a kis törpe emberke ha Istent akar játszani annak nagyon súlyos következményei lehetnek. És ahogy Madách az Ember Tragédiájában írta, vegykonyhájában istent kezd majd játszani, akkor bizony nagy baj van. Amiért súlyos büntetést is fog kapni. Olyat, amely egy isteni büntetéshez méltó.
Tehát a brüsszeli idióták most eldöntötték, magyar vagy lengyel, német vagy román, mind ilyen genetikai hulladékot fog enni. Ez lesz majd a kukoricalisztben, a kukoricakeményítőben, mindenben, ami kukorica, még a konzervben is. Aztán az unokáink mitől lesznek például csontgyengék, buzik, genetikailag mutáltak, azzal már brüsszel nem foglalkozik, csak a pillanatnyi haszonnal. Amiből sokkal kevesebb van mint mondjuk 10 évvel ezelőtt.
Zárszóként egyedül csak a magyar kormány felelősségére térhetünk ki. A Fidesz az utóbbi időben olyan kényszerpályán mozog, ami miatt sokszor szembekerült az EU vezetéssel. Az a fajta hintapolitika, melyet folytatnak egy hatalmas hazárdjáték, ezzel más cikkben foglalkozunk, a lényeg most az, hogy döntenie kell hazánknak. Ugyanis Oroszországban betiltott a génkezelt növény. Ez a piac pedig megnyílni látszik még ha csak részben is. De így ezen terményekből semmit sem fognak átvenni. A másik, hogy a jelen kormány vállalja e azt a fajta felelősséget, amely gyermekeink egészségéről szól, vagy behajol az EU szabályozásnak. Reményünket fejezzük ki, hogy a kormány kapott már gerincből annyi oktatást Moszkvától, hogy jól felrúgják az EU-t a semmirevaló génkezelt vacakjával együtt, és külön szabályozást vezetnek be erre. Olyan drasztikusat, amely például azonnali földelkobzással sújtja, aki ilyen mocsok szemetet be mer hozni hazánkba és elülteti. A Fidesz alaptörvénye egyébként is alapjognak nyilvánítja az egészséges élethez és egészséges környezethez való jogot, ez alapján bőven beleférne a brüsszeli határozat felrúgása.
Kemény Gábor


Az oktatás megújítása?

Logan Lapante, egy amerikai tinédzser egy nap úgy döntött: ha felnő, egészséges és boldog szeretne lenni. Az erre való képességeket pedig soha nem fogja megtanulni, ha a hagyományos oktatási rendszerben vesztegeti az idejét. Kitalált hát egy újat.


Logan, mielőtt elhatározta, hogy összeállítja saját tanrendjét, egy fontos kérdésre kereste a választ: mi szeretne lenni, ha nagy lesz. A legtöbb gyerek e kérdés hallatán merészet álmodik és a legkülönfélébb válaszok születnek: űrhajós, királylány, agysebész. De az igazság az, hogy egy tizenéves a legritkább esetben látja reálisan a saját képességeit, és egyáltalán nem tudja, valójában mit szeretne. A legfrappánsabb válaszok azonban szinte mindig a legkisebbek szájából hangzanak el: ha nagy leszek, boldog szeretnék lenni. Logan is így volt ezzel.


Kreatív emberek helyett dolgozó méhek
Sokan vélik úgy, hogy a jelenlegi oktatási rendszer több sebből vérzik. Nem kreatív, önálló személyiséggel rendelkező, öntudatos embereket képeznek, sokkal inkább alázatos, engedelmes felnőtteket – vagyis dolgozó méheket –, akikre a társadalomnak sokkal nagyobb szüksége van. Sir Ken Robinson 2006-ban tartott egy szórakoztató, ám mélyen megható előadást Kaliforniában egy olyan új oktatási rendszerről, amely támogatja (nem aláássa) a kreativitást. Az előadás nagy port kavart, és rövid időn belül megosztotta az embereket – milliók beszéltek és beszélnek erről ma is.
Hiperaktív gyerekből világhírű koreográfus
A mai oktatási rendszerben fontossági sorrendben épülnek egymásra az egyes tantárgyak – ez a világ minden országában így van. Első helyen a matematika áll, azt követi az adott nyelv és irodalom, és csak ezután jönnek a kreativitást leginkább elősegítő művészeti tárgyak. Ennek fontosságát Sir Ken Robinson az említett előadáson egy megindító történettel demonstrálta. Megkérdezte a közönséget, ismerik-e Gillian Lynne-t. A többségnek fogalma sem volt arról, hogy az ő nevéhez fűződik a leghíresebb musicelek koreográfiája – például a Macskáké is. Amikor Gillian kislány volt, folyton izgett-mozgott, nem tudott hosszabb ideig koncentrálni az iskolai órákon és a házi feladatait is rendszerint elfelejtette megoldani. Mivel annak idején, a ’30-as években még nem volt annyira divatos a hiperaktivitás fogalma, mint manapság, édesanyja egy pszichológus segítségét kérte. A megbeszélésen a kis Gillian végig a kézfején ücsörgött. A beszélgetés végén a pszichológus azt mondta a lánynak, szeretne négyszemközt beszélni az anyukájával néhány percet, addig várjon a szobában türelemmel, és hogy addig se unatkozzon, bekapcsolta neki a rádiót. Mikor kiment az orvos és Gillian édesanyja a szobából, kintről figyelték, mi történik. A kislány azon nyomban felpattant a székről és táncolni kezdett. A pszichológus azt mondta az édesanyának: „Hölgyem, ez a kislány nem szertelen, hanem egy nagyszerű táncos. Vigye el egy tánciskolába.” Gillian legszebb napja az volt, amikor átlépte a tánciskola küszöbét. Később felvették a Brit Királyi Balettintézetbe is, és végül itt is diplomázott le. Mi lett volna akkor, ha az édesanyja ragaszkodik ahhoz, hogy a lánya a hagyományos oktatási rendszerben sínylődjön tovább?
Mi kell ahhoz, hogy boldog légy?
A 13 éves Logan Lepanter hasonlóképpen gondolkodott akkor, amikor leült az édesanyjával – aki állítása szerint egyben a legjobb barátja is – beszélgetni arról, hogy magánúton folytatná tovább tanulmányait. Logan azzal érvelt, hogy több időt szeretne a természetben, egyfajta meditatív állapotban tölteni és szívesen foglalkozna többet a sporttal is – mivel felnőttként leginkább példaképére, egy extrém síelőre szeretne hasonlítani. Neki sikerült meggyőznie az édesanyját arról, hogy a jelenlegi oktatási rendszer nem kompatibilis az ő személyiségével, de mi a helyzet másokkal? És mi a helyzet itthon?
Forrás: Thinkstock
Magántanulók itthon
Nemrégiben, 2013 szeptemberében az Európai Demokratikus Iskolák Közösségének (EUDEC) tagjaként Egerben demokratikus szellemű magántanulói központ alakult. Ide azokat a családokat várják, akik valamilyen okból úgy döntenek, hogy gyermekük nem vesz részt a hagyományos iskolai oktatásban, és helyette valamilyen alternatív oktatási módszert illetve közösséget szeretnének. Magántanulói jogviszonyt bármelyik magyarországi oktatási intézménnyel lehet folytatni. Itt a magántanulói státuszt az iskola igazgatójának kell jóváhagynia, amelynek zökkenőmentes lebonyolítása iskola- és gyerekfüggő. Előnye, hogy a jogviszony nem tandíjköteles. Hátránya, hogy bár a magántanulókkal az iskola nem kap normatívát, félévente le kell őket vizsgáztatnia, amire a diák osztályzatot kap. A másik lehetőség a Clonclara School. A gyerekek tanulói jogviszonyt létesítenek ezzel az Egyesült Államok-beli iskolával, amely ernyőintézményként a világ számos országában élő, otthon tanuló fiatalokat tartja számon diákjaiként. A tandíj havi 15 ezer forintnak megfelelő összeg, amelyet egyszerre kell befizetni a tanév elején. Ezért a pénzért a diák igénybe veheti egy mentor segítségét a tanulás megszervezéséhez. Az iskola lehetőséget ad vizsgák letételére is, amellyel a tanuló bármilyen intézményben továbbtanulhat. Előnye, hogy a gyerek nem kényszerül rendszeresen vizsgákon számot adni a tudásáról. Hátránya, hogy a családnak finanszíroznia kell a tandíjat, a bizonyítványt pedig honosíttatni kell.
LifeCsehország: a dolgozók a tőke ellen

A cseh kormány elfogadta a szakszervezetek és a munkaadók kormányprogramot illető néhány javaslatát, s azokat beépíti a dokumentumba. Nem nagy hír, de jelzi: ha a dolgozók, a szakszervezetek egységesen és határozottan lépnek fel, a tőkés kormányokat engedményekre lehet kényszeríteni.

Ez kiderült!-bár nem szolgált semmi újdonsággal


Az elmúlt 12 év legjobban sikerült kótyavetyéje minden bizonnyal a 2002-es stadionbeléptetőkapu-beszerzés volt. Az Index azért adományozta oda ezt a megtisztelő címet, mert azt állítja, olvasói segítségével kiderítette, a négymilliárd forintért megvásárolt rendszer értékesíthető részén 51 millió forintért sikerült túladni, a maradék pedig a szeméttelepre került, elektronikai hulladékként. Az Index oknyomozó riportjából kiderül, a Deutsch Tamás, 2001-es sportminiszteri tevékenységéhez kötődő stadion-beléptetőrendszerek beszerzésére 4 milliárd adóforintot költött az állam. A 2002-es kormányváltás után azonban a stadionrekonstrukciós program leállt, így a T-Systems Dataware Kft. által leszállított 400 jegynyomtató, 500 számítógép és monitor, 100 kamera, 500 beléptetőkapu és a szükséges szerverek az első három évben a volt újpesti bőrgyár raktárában landoltak.
2005–2006 környékén kormányzati megbízásból vizsgálatot indítottak, mit lehet kezdeni a porosodó rendszerrel. Mivel az informatikai rendszer addigra elavult, és a szoftverlicencek sem éltek, hasznosíthatatlanná vált szinte minden, ami elektronika. A felmérés megállapította, hogy a “vasak” értéke a legnagyobb jóindulattal is csak a százmilliós kategóriába esett.
Ekkor már a Prielle Kornélia utcában üzemelő, szerverhostinggal foglalkozó cég egyik termében hoztak létre egy vasrácsokkal lekerített sarkot, ahol a szerverek, a szoftverek pihentek. A Sportfolió Kht. különböző telephelyein voltak szétszórva a számítógépek, a monitorok, míg a síkapuhoz hasonlítható beléptető rendszer elemei egy rákospalotai raktárépületben porosodtak.
Mit volt mit tenni, 2007-ben végelszámolásról döntöttek a beléptetőkapu-rendszert kezelő Sportfolió Kht.-nál. Ezért a cég pályázatot írt ki a darabonkénti értékesítésre, de a nem nagy érdeklődés eredményeképpen csak 51 millió forintnyi értékben vásárolták meg a raktárban porosodó eszközök egyikét-másikát a többnyire sport és informatikai vállalkozások.
A kapuk közül párat az újpesti stadionban állítottak fel, de később lebontották. Kapott néhányat a diósgyőri stadion is, de nem szerelték fel, míg egyetlen pozitív példaként a székesfehérvári stadiont említi az Index, hiszen ők a mai napig használják a kapukat.
Hír24

Mialatt mi tönkremegyünk, – ők szépen meggazdagodnak


“Érthetetlen, hogyan kerültek banktitkok a nyilvánosságra…”

…”Mindenki tudja, hogy a politikusok vagyonbevallása egyszerű, primitiv hazugság…”

- Hír és vélemény -
Hír: A banktitok kiadása nagyon szigorú szabályokhoz kötött, ezt Deák Dániel, a Corvinus Egyetem szakértője mondta az Egyenes Beszédben.
A banknak a pénzmosás gyanújára is ügyelnie kell, az átvilágítás a pénzintézet kötelessége. Az viszont számára is teljesen érthetetlen – mondta a Simon ügy kapcsán – hogy hogyan kerülhettek banktitkok nyilvánosságra, mert ez törvénysértő, bűncselekmény. Deák Dániel szerint Simon ügyében már régebben tarthatott a vizsgálat. A magyar ügyészség csak az osztrákoktól kaphatott információt, bár a magyar hatóságok is kezdeményezhettek eljárást – tette hozzá. Valamilyen kommunikációnak ki kellett alakulnia az osztrák és a magyar hatóságok között – vélekedett. Az is elképzelhető – mondta -, hogy Magyarországon volt valamilyen indító ok a vizsgálatra.
(atv)
KorrupcióVélemény: Ami az érthetetlen az az, hogy miként tesznek, – tettek szert hatalmas vagyonokra politikai maffiózóink?
Semmirekellő ifjú naplopók, akik a rendszerváltás környékén még szinte gyerekek voltak, – ma sok százmilliós, vagy milliárdos vagyonokat birtokolnak!
Mindenki tudja, hogy a politikusok vagyonbevallása egyszerű, primitiv hazugság. Hogyan lehet az, hogy miközben tönkremegy egy ország, tönkremegy a lakosság, – ugyanannek az országnak a mindenkori politikai vezetői meggazdagodnak?
NYILVÁNVALÓ, HOGY BŰNCSELEKMÉNYEK SOROZATÁT KÖVETIK EL A POLITIKAI VEZETŐK! JOGSZERŰEN, HISZEN A JOGOT ŐK ALKOTJÁK! A MAGUK IGÉNYEI SZERINT!
Ez a jóember pedig azt firtatja, hogy miként derülhet ki a TITOK TÁRGYÁT KÉPEZŐ VAGYON?
Nyilvánvaló, hogy a rejtett Simon vagyon előkerülése a döbrögisták szorgos kutatómunkájának eredménye! (Nem lennénk meglepődve, ha a “választásokig” még előkerülne néhány rejtett maszopos vagyon! Döbrögiék a rabláson túl azért nyomozgattak-nyomozgatnak is!)
Magyarországon a rendszerváltás óta a GDP 8-10 százaléka “tűnik” el! Ez pedig 24 év alatt legalább harmincmilliárd euronak megfelelő összeg. És ez még csak a jéghegy csúcsa!
A RENDSZER LEVÁLTÁSÁT KÖVETŐEN MINDEN MAFFIÓZÓT EL KELL SZÁMOLTATNI! HOLDUDVARAIKKAL EGYÜTT!
Valamennyit felelősségre kell vonni, vagyonaikat elkobozni, bűneiket szigorúan megtorolni!

Terrorszervezetté formálódik a Mazsihisz


Tovább súlyosbodik a Mazsihisz és a kormány közt kirobbanó botrány, miután tegnap a szervezet elnöke nyilvános magyarázkodásba kezdett, a korábban megfogalmazott követeléseiket "barátságos párbeszédre hívás"-ként értelmezve. A Mazsihisz szembesült azzal, hogy a magyar kormányra történő nyílt nyomásgyakorlás a hatályos magyar törvények szerint terrorcselekmény, emiatt nem merték tovább feszíteni húrt. Ennek ellenére látható, hogy a kormány sakkban tartásáról nem mondtak le, a zsidó szervezet nemzetközi kapcsolatai segítségével folytatja a magyar kormány nyomás alatt tartását.
Abban a pillanatban, ahogy a hazai zsidóságot képviselő Mazsihisz visszavonulót fújt, az általuk megkezdett nyomásgyakorlást az American Jewish Congress zsidó szervezet folytatta. Az AJC által kiadott közleményben arra szólítják fel Orbánt, hogy késedelem nélkül kezdjen el foglalkozni a hazai zsidó szervezetek által megfogalmazott "kérésekkel".
Látható, hogy a Mazsihisz nem adja fel a magyar kormányra történő nyomásgyakorlást, és mivel szembesült azzal, hogy a Btk. szerint ez terrorcselekmény, a hazai szervezet helyett ezt nemzetközi kapcsolatait felhasználva folytatja, amelyekre nem vonatkoznak a magyar törvények.
Mivel korábban az Amerikai Népszava a Mazsihisz által kifogásolt emlékmű felrobbantására intézett nyílt felhívást, a magyar hatóságoknak kötelessége hivatalból eljárást indítani és kivizsgálni a Mazsihisz, az Amerikai Népszava és az American Jewish Congress által közösen végrehajtott terrorcselekmény ügyét. Emlékeztetjük az érintett hatóságokat, hogy míg a Mazsihisz elleni büntetőeljárás során a terrorcselekmény félbehagyása enyhítő körülményként merülhet fel, a Mazsihisz vezetőinek a Btk.-ban foglaltak szerint így is legkevesebb öt év szabadságvesztés jár. Ha a hatóságok nem lépnek ezügyben, az azt jelenti, hogy a Btk.-ban foglaltak egyes magyar állampolgárokra nem vonatkoznak. Ennek következményei pedig beláthatatlanok.
A fentiek miatt így is felmerül annak gyanúja, hogy a magyar kormány a zsidó szervezetek nyomásgyakorlása miatt halasztotta el az emlékmű megépítését és átadását. Aki a Btk. meghatározása szerint terrorcselekményt követ el, az terrorista, vagyis felmerül a gyanú, hogy a magyar kormány terrorista csoport követeléseinek engedett.
A magyar hatóságoknak ugyanakkor kötelessége kivizsgálni az Amerikai Népszava által közölt publikáció ügyét, ami a magyar törvények szerint terrorcselekmény végrehajtására volt nyílt felhívás. Mivel az amerikai szervezet tevékenysége az amerikai szövetségi törvények hatálya alá tartozik, a Mazsihisz által megkezdett tevékenység American Jewish Congress általi folytatása a magyar törvények alóli kibúvó keresésének tekinthető, vagyis a zsidó szervezet fokozottan törekszik arra, hogy tevékenységét a törvényen kívül helyezhesse. Mivel ennek érdekében nemzetközi kapcsolatait is igénybe veszi, ez kimeríti a nemzetközi bűnszervezetben részesség fogalmát, emiatt a Mazsihisz mindaddig, amíg a terrorcselekményt végrehajtó tagjai eljárás alá nem kerülnek és a Mazsihisz vezetése nyilvánosan el nem határolódik az American Jewish Congress közleményétől, terrorszervezetnek tekinthető.
A magyar hatóságoknak kötelessége fellépni a Magyarországon terrorcselekményt elkövető csoportokkal szemben, akkor is, ha azok kiterjedt nemzetközi kapcsolathálóval rendelkeznek és az ellenük történő fellépés vagyonuk és magyarországi befektetéseik kivonása miatt veszélyt jelentene úgy a bankrendszerre, mint az állami költségvetésre. Utóbbiak csak súlyosbítják a helyzetet, emiatt a Mazsihiszt nem csak terrorcselekmény elkövetésének bűne terheli, hanem az ügyben is érintett nemzetközi kapcsolatai miatt nemzetbiztonsági kockázatnak kell tekinteni.
Molnár István

Joseph Candel: Nagy Nyomorúság és Isten Haragja – Mi a különbség?


Igen sok vita és párbeszéd folyik keresztények között a Nagy Nyomorúságot és az Isten Haragjaként ismert eseménysorozatot illetően. Mikor lesz a Nagy Nyomorúság és mikor az Isten Haragja?
Az egyik igen elterjedt nézet szerint a keresztényeknek egy titkos elragadtatásban lesz részük, és az Antikrisztus által aláírásra kerülő hétéves szövetség (Lásd: Dániel 9:27) előtt történik az elragadtatás, mégpedig titokban, majd szerintük elkezdődik egy hétévig tartó nyomorúság. Eszerint az elmélet szerint csak a legjobb és felkészült keresztények ragadtatnak el, a többiek pedig a földön maradnak.
Egy másik nézet szerint az elragadtatás a Nagy Nyomorúság felénél következik be. Eszerint a keresztények itt lesznek a hétéves szövetség első három és fél éve alatt, amit ők 1260 nap Nyomorúságnak hívnak. Úgy gondolják, hogy ez nem a Nagy Nyomorúság, csak egy nehéz időszak, ami után, mikor az Antikrisztus megszegi a szövetséget, egy 75 napos Nagy Nyomorúság következik, majd Jézus második eljövetele, a feltámadás és az elragadtatás, végül egy 1215 napos Isten Haragja, amely során megszólal a hét trombita elhozva az ítéletet a földre (Jelenések 8. és 9. fejezete) és a harag poharai is kiöntetnek (Jelenések 16).
Elvileg ezt is egy Nagy Nyomorúság utáni elragadtatás elméletnek tartják, de az időzítés miatt nem igazán mondható annak.
A következőkben megpróbálom eloszlatni a téma körüli zűrzavart, amiben leginkább az lehet segítségünkre, ha meglátjuk a különbséget a Nagy Nyomorúság (és ezen belül a nyomorúság trombitái) és az Isten Haragjának poharai között.
Abban mindenki egyetért, hogy az utolsó hét év a szövetség aláírásával indul, amit az Antikrisztus erősít meg. A Dániel 9:27 azt mondja: „És egy héten [hét éven] át sokakkal megerősíti a szövetséget.”
Ezt a szerződést Dániel könyve többször is „szent szövetségként” említi a 11. fejezet 28-as és 30-as verseiben, ezért bizonyára köze lesz a valláshoz, így valószínűleg megoldja a zsidók, muzulmánok és keresztények együttélésének kérdését Jeruzsálemben, például oly módon, hogy Jeruzsálemet nemzetközi várossá nyilvánítják, ahová minden hit követőjének szabad bejárása lesz. Arra is lehet következtetni, hogy a szerződés lehetővé teszi majd a zsidók számára, hogy felépítsék a harmadik templomot a jeruzsálemi Mória hegyén és helyreállítsák az állatáldozatok bemutatásának hagyományát.
A szövetség első három és fél éve még nem a Nagy Nyomorúság, hiszen ez alatt az idő alatt a világ nagy része csodálatos vezetőnek tartja majd az Antikrisztust, aki helyreállítja a békét, rendbe teszi a gazdaságot, újraosztja a világ vagyonát, segít a szegényeknek, megoldja a közel-keleti válságot és vallásszabadságot ígér (Dániel 11:21-24).
A „hét felén” azonban, tehát három és fél évvel a hétéves időszak kezdete után, az Antikrisztus megszegi a szövetséget.
„És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és útálatosságok szárnyán pusztít, a míg az enyészet és a mi elhatároztatott, a pusztítóra szakad.” Dániel 9:27
A Dániel 11:31 kulcsfontosságú rész itt:
„És seregek állanak fel az ő részéről, és megfertéztetik a szenthelyet, az erősséget, és megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felteszik a pusztító útálatosságot.”
Megtudhatjuk belőle, hogy három és fél évvel a hétéves időszak kezdete után az Antikrisztus erőszakkal megszállja a zsidó templomot (a „szenthelyet”), így ebből a részből az is kiderül, hogy addigra fel fog épülni, hiszen most még nem létezik. Véget vet a mindennapi áldozatnak és a Hamis Próféta, az Antikrisztus jobb keze, elhelyezi a templomban a „pusztító utálatosságot” (Jelenések 13:11-18).
Több mint 500 évvel azt követően, hogy Dániel ezt a próféciát kapta, maga Jézus is szó szerint idézte, amikor saját második eljövetelének jeleiről beszélt a tanítványainak:
„Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel próféta megmondta, ott állni a szent helyen – aki olvassa, értse meg! … Mert olyan nagy nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, és nem is lesz soha.” Máté 24:15, 21
Ebből egyértelműen tudhatjuk, hogy ez a három és fél éves, Nagy Nyomorúságként ismert időszak ekkor kezdődik. A Jelenések 13:5 negyvenkét hónap hosszúnak, a Jelenések 11:3 és 12:6 pedig 1260 naposnak írja le ugyanezt. Ez három és fél év. A Biblia 360 napos évvel számol, míg a modern naptári év 365 és egynegyed napig tart.
A Nagy Nyomorúság egy igen összetett időszak, de a mostani tanulmányban a Jelenések 8. és 9. fejezetében olvasható trombitákra és a Jelenések 10:7-ben leírt hetedik trombitára koncentrálunk majd. Az érthetőség kedvéért vegyük át az időszak legfontosabb eseményeit:
Ezen periódus alatt az Antikrisztus „hadakozik a szentekkel” (keresztényekkel), akik még itt lesznek az alatt az utolsó három és fél év alatt. (Lásd még: Jelenések 13:5-7, Dániel 7:21, 25, 8:24 és 12:7) Az Antikrisztus minden vallást eltöröl (Dániel 11:36-37) és istennek kiáltja ki magát és beül Isten templomába (2. Thesszalonika 2:3-4).
A Hamis Próféta, az Antikrisztus jobb keze, aki elhiteti az egész világot, elkészíti az Antikrisztus képét (Jelenések 13:11-14) és behelyezi a felépült zsidó templomba (Dániel 11:31). Ez az a bizonyos kép, amit Dániel „pusztító útálatosságnak” nevezett, és ami valahogyan beszélni fog „és azt míveli, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek.” (Jelenések 13:14-15)
Egy új készpénznélküli gazdasági rendszer is felállításra kerül, amiben senki sem vehet vagy adhat el a Fenevad Bélyege nélkül, amiről a Jelenések 13:16-18-ban olvashatunk. Ez lehet egy RFID vagy hasonló chip, illetve egy olyan technológia, amit még nem ismerünk. Most még nem tudjuk pontosan.
A Biblia azt is elmondja nekünk, hogy „az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik és a nép értelmesei sokakat oktatnak” (Dániel 11:32-33). Az emberek egyre kétségbeesettebben keresik majd az igazságot, így azok, akik ismerik Isten Igéjét és hűségesek ennek átadásában, millióknak segíthetnek. A Sátán minden mesterkedése sem fogja tudni megállítani azokat, akik elhatározták, hogy kitartanak a végsőkig.
Térjünk akkor rá a Nagy Nyomorúságra. Amint már említettem, a keresztények még itt lesznek a földön. Ezt az időszakot nem szabad összetévesztenünk az Isten Haragjával és a két esemény szétválasztása tulajdonképpen a legfontosabb feladatunk ebben az írásban. A Bibliát kevésbé ismerő keresztények gyakran idézik az 1. Thesszalonika 5:9-et, aminek első fele azt mondja, hogy „nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.” És ez valóban így van! Isten nem arra rendelt minket, hogy a haragját ránk öntse, amiről a Jelenések könyvének 16. fejezetében olvashatunk, azonban a Jelenések 8. és 9. fejezetében leírt Nagy Nyomorúság egészen más kérdés.
A Jelenések 16-ban leírt Isten Haragja eseménysorozat Jézus második visszajövetele, a feltámadás és az elragadtatás után kezdődik. Az utolsó három és fél évet jelző hét trombita viszont a Nagy Nyomorúság alatt, Jézus második eljövetele előtt szólal meg.
Most vegyük sorra ezeket a trombitákat.
Jelenések 8:7: Trombitált az első, és jégeső támadt, és tűz vérrel keverve, és lehullott a földre: megégett a föld harmada, megégett a fák harmada és megégett a zöld fű is mind.
Nagyon úgy hangzik, mint egy atomháború. Jég és tűzeső. Egy atombomba képes lehet elpusztítani a fák egyharmadát és minden füvet. Az atomháború sajnos mindenképpen szóba jöhet, mint lehetőség. (Lásd még: Jelenések 17:16) Az is elképzelhető, hogy egy üstökös vagy aszteroida becsapódás okoz ilyen pusztítást.
Jelenések 8:8-9: A második angyal is trombitált, és valami tűzzel égő nagy hegy zuhant a tengerbe, és a tenger harmada vérré lett: elpusztult a tenger teremtményeinek harmada, amiben csak élet volt, és megsemmisült a hajók harmada is.
Ezt a nagy hegyet akár szó szerint is érthetjük. Lehetséges, hogy egy hatalmas vulkán vagy földterület zuhan a tengerbe, hatalmas szökőárat okozva.
Jelenések 8:10-11: A harmadik angyal is trombitált, és az égből egy nagy égő csillag hullott le, mint egy lámpás, és ráesett a folyók harmadára, és a vizek forrásaira. A csillag neve pedig Üröm, és ürömmé lett a vizek harmada, és sok ember meghalt a vizektől, mert azok keserűvé váltak.
A „csillag” szó miatt, ami „lámpásként hullik le” elképzelhető, hogy ez egy üstökös vagy nagyon fényes aszteroida lehet, ami becsapódik a földbe és az általa kibocsátott anyagok, például mérges gázok megfertőzik a vizeket, amibe sokan belehalnak.
Jelenések 8:12: A negyedik angyal is trombitált, és megvereték a napnak harmadrésze, és a holdnak harmadrésze, és a csillagoknak harmadrésze; hogy meghomályosodjék azoknak harmadrésze, és a nap az ő harmadrészében ne fényljék, és az éjszaka hasonlóképen.
Valószínűleg olyan mennyiségű vulkáni hamu vagy légszennyezés lesz, amit egy atomcsapás is okozhat és ami a fenti versben leírt mértékű sötétséget eredményez, de persze lehet egy természetfeletti esemény is.
Emlékezzünk majd a későbbiekben, hogy ezekben a csapásokban, tehát a nyomorúság trombitái hatására a föld adott területeinek, a zöld füvek kivételével, mindig csak az egyharmada érintett. Ez egy fontos különbség a Nagy Nyomorúság és az Isten Haragja között.
Jelenések 9:1-12: Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag leesett az égből a földre, és neki adatott az alvilág mélységének kulcsa. 2 Felnyitotta az alvilág mélységét, és füst szállt fel onnan, mint egy nagy kemence füstje, és elsötétült a nap és a levegő a mélység füstjétől. 3 Sáskák jöttek ki a füstből a földre, és olyan erő adatott nekik, amilyen ereje van a földi skorpiónak. 4 És megmondatott nekik, hogy ne bántsák a földön a füvet, se a zöldet, se az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje. 5 És parancsot kaptak, hogy ne öljék meg őket, hanem kínozzák öt hónapon át, és olyan legyen a kínjuk, mint amit a skorpió okoz, amikor megmarja az embert. 6 Azokban a napokban keresik az emberek a halált, de nem találják, és vágynak meghalni, de fut előlük a halál. 78 sörényük, mint az asszonyok haja, foguk, mint az oroszláné, 9 és páncéljuk olyan, mint a vaspáncél; szárnyaik zúgása, mint sok lovas hadiszekér hangja, amikor harcba rohannak. 10 Farkuk is volt, a skorpiókéhoz hasonló, volt fullánkjuk is, és a farkukban volt az erejük ahhoz, hogy az embereket öt hónapon át gyötörjék. 11 Királyuk az alvilág angyala volt, neve héberül Abaddón, a görögben pedig az Apollión, vagyis a Pusztító nevet viseli. 12 Az első jaj elmúlt, s íme: még két jaj következik ezek után. A sáskák alakja a harcra felkészített lovakéhoz volt hasonló: fejükön valami aranyhoz hasonló korona, arcuk mint az ember arca,
És itt álljunk meg egy pillanatra. Kit vagy kiket bántanak ezek a lények és csapások? A fenti részből ezt is megtudhatjuk: „csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje.” Egy korábbi fejezetből, a Jelenések 7-ből megtudhatjuk, hogy Isten visszatartja a négy hatalmas angyalt, amíg homlokukon meg nem jelölik Isten szolgáit a földön. Nem tudjuk, hogy ez a pecsét pontosan micsoda, bár valószínű, hogy inkább lelki megjelölés, mintsem egy fizikai jel lesz. Azt viszont tudjuk, hogy Isten követői, akik ezt a pecsétet kapják, nem részesülnek a földre küldött csapásokból. Ezek az Antikrisztus követőit fogják súlytani, pont azokat, akik üldözik mindazokat, akik nem hajlandók felvenni a Fenevad Bélyegét és imádni az Antikrisztust.
Tehát a Nagy Nyomorúság során az odafentről érkező csapások leginkább az Antikrisztus követőit érik majd. A keresztényeknek is lesz része nehézségekben, ezek azonban nem Istentől, hanem az Antikrisztustól érkeznek majd üldöztetés formájában.
A Jelenések könyvének nagyon sok olyan része van, amit még nem értünk pontosan. Bár nem egy ember vállalkozott már arra, hogy megfejtse mik is lesznek ezek a fent leírt lények, ezt most még nem tudhatjuk pontosan és valószínűleg nem is fogjuk tudni egészen addig, amíg saját szemünk nem látjuk őket. Azt azonban érdemes észben tartani, hogy akármik is legyenek, aki Istent követi és Jézus a szívében van, az Isten szolgájának számít és nincs félnivalója ezektől. (Efézus 1:13, 4:30, Jelenések 7:3-4, 13-17)
Jelenések 9:13-19: A hatodik angyal is trombitált, és hallottam egy hangot az Isten előtt álló arany oltár négy szarva közül, 14 amely ezt mondta a hatodik angyalnak, akinél a trombita volt: “Oldd el a négy angyalt, akik meg vannak kötve a nagy folyamnál, az Eufrátesznél”. 15 És eloldatott a négy angyal, akik készenlétben álltak órára, napra, hónapra és esztendőre, hogy megöljék az emberek egyharmadát. 16 A lovasseregek száma húszezerszer tízezer volt: hallottam a számukat. 17 A látomásban ilyennek láttam a lovakat és a rajtuk ülőket: tűzvörös, jácintkék és kénsárga páncéljuk volt, a lovak feje pedig olyan volt, mint az oroszlánok feje, és a szájukból tűz, füst meg kén ömlött. 18 Ez a három csapás ölte meg az emberek egyharmadát: a tűz, a füst és a kén, amely a szájukból ömlött. 19 Ezeknek a lovaknak az ereje a szájukban és a farkukban van, mert a farkuk kígyóhoz hasonló és fejjel végződik, és ezzel ártanak.
A hatodik trombita egyértelműen valamilyen háborút jelez. Itt sem tudjuk még, hogy az oroszlánfejű, tüzet okádó lovak mik lesznek, de azt tudjuk, hogy 200 millióan harcolnak majd és az emberiség egyharmada elesik ebben a háborúban. Ez tényleg nagy nyomorúság lesz.
Jelenések 9:20-21: A többi ember pedig, akiket nem öltek meg ezek a csapások, nem tértek meg kezük alkotásaitól, hanem imádták az ördögöket és a bálványokat, amelyeket aranyból és ezüstből, rézből, kőből meg fából készítettek, és amelyek sem látni, sem hallani, sem járni nem tudnak; 21 és nem tértek meg gyilkosságaikból, varázslásaikból, paráználkodásaikból és lopásaikból sem.
Sajnos a Fenevad Bélyegét viselők a Nagy Nyomorúság szörnyűségei ellenére sem térnek meg.
Átvettük a nyomorúság hat trombitájának eseményeit, az utolsó, hetedik trombita azonban még hátravan.
Jelenések 10:7: hanem azokban a napokban, amikor megszólal a hetedik angyal trombitájának hangja: beteljesedik az Isten titka, ahogyan hírül adta azt szolgáinak, a prófétáknak.
Mi lehet az Isten titka? Az I. Korinthus 15:51-52-ből megtudhatjuk:
„Ímé titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban, az utolsó trombitaszóra; mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk.”
Ez már Jézus második eljövetele. A feltámadás és az elragadtatás! A titok pedig, amire Pál utal itt, hogy ekkor végre megkapjuk (a földön élő megváltott emberek) új testünket, azaz elváltozunk. (Filippi 3:21)
Pál is egyértelművé teszi, hogy ez az utolsó, tehát hetedik trombitaszó idején történik, ami azt jelenti, hogy a Nagy Nyomorúság csapásait jelző hat trombita megszólalása után.
I. Thesszalonika 4:16-17: Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből: és feltámadnak először a kik meghaltak volt a Krisztusban; Azután mi, a kik élünk, a kik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elébe a levegőbe; és ekképen mindenkor az Úrral leszünk.
Tehát megszólal az isteni harsona, az utolsó, azaz hetedik trombita.
A Máté 24-ben maga Jézus a következőképpen írja le ezt az eseményt:
Máté 24:29-31: Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel. És elküldi angyalait nagy harsonaszóval, és összegyűjtik az ő választottait a négy égtáj felől, az ég egyik sarkától a másik sarkáig.”
Akik ismerik az Igét és helyesen ítélték meg az idők jeleit nem lepődnek majd meg ezen az eseményen (Máté 16:3). Tisztában leszünk vele, hogy mi történik a világban és tudni fogjuk, hogy az Úr eljövetele közel van. Lehet, hogy nem tudjuk a pontos napot és az órát, de tudjuk, hogy a Nagy Nyomorúság három és fél évig, azaz 42 hónapig vagy 1260 napig tart majd. Nagyon fogjuk várni, hogy az Úr visszatérjen „ama napok nyomorúságai után”.
Mi következik ezután?
A Jelenések 16-ból és 19-ből megtudhatjuk, hogy két fontos esemény is történik majd az elragadtatás után.
Az egyik a Bárány Menyegzője a Mennyben és ezzel egy időben az Isten Haragja a földön.
A Bárány Mennyegzőjén Isten valamennyi megváltott gyermeke jelen lesz, és együtt ünnepel.
Jelenések 19:7-9: Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a Bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát, És adatott annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba; mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És monda nékem: Írd meg: Boldogok azok, a kik a Bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És monda nékem: Ezek az Istennek igaz beszédei.
II. Korinthus 5:10: Mert nékünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy kiki megjutalmaztassék a szerint, a miket e testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt.
Ezen az eseményen tehát minden megváltott ember jelen lesz és megkapja jutalmát. Akik nem fogadták el Jézust megváltójukként, akár élnek még vagy sem, 1000 évvel később, a Nagy Fehér Királyiszék ítélet során jelennek majd meg Isten előtt. (Lásd: Jelenések 20)
Tehát a Bárány Menyegzőjével egy időben Isten Haragjának poharai, szörnyű csapások formájában kitöltetnek a földön az Antikrisztusra és követőire.
Jelenések 16:1-2: Ekkor hallottam, hogy a szentélyből egy hatalmas hang így szólt a hét angyalhoz: “Menjetek el, és öntsétek ki Isten haragjának hét poharát a földre!” Elment az első, kiöntötte a poharát a földre, és csúnya, rosszindulatú fekély támadt azokon az embereken, akiken a fenevad bélyege volt, és akik az ő képmását imádták.
Az Antikrisztust imádó embereken mindenféle fekélyek jelennek meg.
Jelenések 16:3: A második angyal is kiöntötte a poharát a tengerbe, és az olyanná lett, mint a halott vére, és minden élőlény elpusztult a tengerben.
Láthatjuk, hogy hasonló csapások érték már az Antikrisztus birodalmát a földön a Nagy Nyomorúság alatt is, ahogyan azt a Jelenések 8-ban és 9-ben olvashattuk, azonban akkor ezek csak részlegesek voltak. Akkor a vizek egyharmada vált vérré, a halak és hajók egyharmada pusztult el a tengereken, a fák egyharmada égett meg, stb. A harag poharai esetében azonban a pusztítás teljes lesz. Azt olvassuk, hogy a tenger vérré vált, ami úgy hangzik, hogy az egész tengert érinti, és minden élőlény elpusztult benne.
Jelenések 16:4: A harmadik angyal is kiöntötte a poharát a folyókba és a vizek forrásaiba, és azok vérré változtak.
Az Antikrisztus követőinek nem lesz lehetősége friss vízhez jutni, mert minden víz vérré változik.
Jelenések 16:5-11: És hallottam, hogy a vizek angyala így szólt: “Igazságos vagy te, a Szent, aki vagy, és aki voltál, hogy így ítéltél; 6 mivel szentek és próféták vérét ontották ki, te is vért adtál nekik inni: megérdemelték.” 7 És hallottam, hogy így szólt az oltár: “Igen, Uram, mindenható Isten, igazak és igazságosak a te ítéleteid”. 8 A negyedik angyal is kiöntötte a poharát a napra, és megadatott neki, hogy gyötörje az embereket annak tűző sugarával; 9 és az emberek gyötrődtek a nagy hőségben, és káromolták az Isten nevét, akinek hatalma van ezek fölött a csapások fölött, de nem tértek meg, hogy dicsőséget adjanak neki. 10 Az ötödik is kiöntötte a poharát a fenevad trónjára: országa elsötétült, nyelvüket rágták kínjukban, 11 kínjaik és fekélyeik miatt káromolták a menny Istenét, de nem tértek meg cselekedeteikből.
Az ötödik pohár csapása közvetlenül az Antikrisztus és erői ellen irányul majd. Az első négy pohár esetében azt látjuk, hogy valószínűleg az egész világot érintik, ez az ötödik viszont úgy hangzik, hogy kifejezetten az antikrisztusi birodalmat célozza.
Mielőtt rátérnénk a hatodik pohárra, ami az Armegaddoni Csatára való gyülekezés, majd a hetedikre, ami maga a csata, két fontos kérdést kell tisztáznunk, ahhoz, hogy megértsük Isten Haragját és az Armageddoni Csatát.
1. Mennyi ideig tart az Isten Haragja?
2. Kik ellen harcolnak az Antikrisztus és seregei az Armageddoni Csatában?
Azt már tudjuk, hogy az Antikrisztus a hét év felénél szegi meg a szövetséget és, hogy Jézus „közvetlenül ama nagyok nyomorúsága után” tér vissza. (Máté 24:29-31) A Jelenések 13:5-ből tudjuk, hogy a Nagy Nyomorúság időtartama 42 hónap, a Jelenések 11:3 és 12:6 pedig azt is elárulja, hogy egész pontosan 1260 napig tart majd.
Ahhoz, hogy megtudjuk az Isten Haragjának hosszúságát Dániel könyvének 12. fejezetéhez kell fordulnunk.
Dániel 12:11: És az időtől fogva, hogy elvétetik a mindennapi áldozat, és feltétetik a pusztító útálatosság, ezerkétszáz és kilenczven nap lesz.
Tehát 1290 nap.
Ez az 1290 nap pontosan 30 nappal több, mint a Nagy Nyomorúság 1260 napos időtartama.
Dániel 12:12: Boldog, a ki várja és megéri az ezerháromszáz és harminczöt napot.
Ez itt már 1335 nap, ami további 45 napot ad az 1290 naphoz, vagyis összesen 75 nappal hosszabb, mint a Nagy Nyomorúság.
Mivel az Armageddoni Csata az Isten Haragjának szerves része lesz, hiszen az Isten Haragjának 6. és 7. poharai hozzák, elképzelhető, hogy ez az extra 45 nap az Armageddoni Csata hossza lesz. Más szóval az első 5 pohár kitöltése, ami alatt a keresztények a Bárány Menyegzőjén vannak, lehet a 30 nap, a második intervallum, a 45 nap, pedig az Armageddoni Csata időtartama. Akárhogyan is nézzük, eléggé úgy tűnik, hogy ez az extra 75 nap lesz az Isten Haragjának teljes hossza. (Jelenések 19:7-9 és Jelenések 16)
A következő kérdés tehát, hogy kik ellen harcol az Antikrisztus az Armageddoni Csatában.
A Dániel 12:12-ben azt olvastuk, hogy „Boldog [áldott], a ki várja és megéri az ezerháromszáz és harminczöt napot.”
Egyértelmű, hogy ezek a boldog emberek nem a megváltottak, hiszen ők már elragadtattak az Isten Haragja előtt. Ők már boldogok és nem kell megérniük a csata végét. Minden bizonnyal Dániel a háború túlélőire utal itt, legyenek akár katonák, akár civilek. És miért boldogok ők? Azért mert a háborút túlélve folytathatják életüket az Úr által felállítandó új világban. Ezeket az embereket egyesek Antikrisztus-ellenzőknek is nevezik. A Nagy Nyomorúság alatt nemcsak a keresztények lázadnak majd fel a világbirodalom és a Fenevad Bélyege ellen. Lesznek olyan országok és egyének, esetleg más vallások követői, akik ellenállnak majd az Antikrisztus birodalmának.
Az Antikrisztus népszerűsége valószínűleg uralkodása első három és fél évében éri el a legszélesebb tömegeket. Amikor azonban megszegi a szövetséget és Istennek kiáltja ki magát, eltörölve minden vallást, komoly gondokkal kell majd, megbirkózzon. (II. Thesszalonika 2:3-4, 9 és Dániel 11:36-37)
A Dániel 11:21-45-ből látjuk, hogy az Antikrisztus 5-6 háborút is vív majd rövid uralkodása alatt (Lásd: LINK). A 40-44-ig tartó versekben azt olvassuk, hogy harcol a déli királlyal, konfliktusai lesznek keleti és északi hatalmakkal. Tehát komoly ellenállással kell szembenéznie majd.
Ha pedig lesznek országok vagy csoportosulások, amelyek harcolnak az Antikrisztus ellen, nyilván nem imádják őt vagy veszik fel a bélyegét. Így egyszerű következtetéssel három fő csoportra oszthatjuk az embereket: 1) A megváltottak, akik elragadtatnak Jézus második eljövetelekor, 2) az Antikrisztus követői és 3) azok, akik ellenállnak és fellázadnak az Antikrisztus ellen, tehát nem imádják őt és nem veszik fel a bélyegét, de nincsenek megváltva.
Ezeket tisztázva rátérhetünk az Armageddoni Csatára.
Jelenések 16:12: A hatodik is kiöntötte a poharát a nagy folyamra, az Eufráteszre, és kiszáradt a vize, hogy megnyíljék a napkeletről jövő királyok útja.
A hatodik angyal által kitöltött pohár eredményeként kiszárad az Eufrátesz folyó vize, előkészítve az utat a kelet hadainak. Kik ellen gyűjti azonban az Antikrisztus az erőit? Ezek nem lehetnek mások, mint azoknak az országokat a maradékai, akikkel egész uralkodása alatt harcolt. Láttuk, hogy korábban is háborúzott, de ez alkalommal egy végső, mindent eldöntő összecsapásra készülnek.
Jelenések 16:13-21: És láttam, hogy a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három tisztátalan lélek jön ki: olyanok voltak, mint a békák, 141516 És összegyűjtötték a földkerekség királyait arra a helyre, amelyet héberül Harmagedónnak neveznek. 17 A hetedik angyal is kiöntötte a poharát a levegőbe, és hatalmas hang szólalt meg a szentélyből, a trónus felől: “Megtörtént”. 18 Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és olyan nagy földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre: ekkora földrengés, ilyen nagy! 19 A nagy város három részre szakadt, és a pogányok városai összeomlottak. A nagy Babilon is sorra került Isten színe előtt azzal, hogy adják oda neki Isten haragos indulata borának a poharát. 20 És eltűnt minden sziget, a hegyek sem voltak találhatók sehol, 21 talentum nagyságú jég esett az emberekre, és káromolták az emberek az Istent a jégeső csapása miatt. Ez a csapás ugyanis igen nagy volt. mert ördögök lelkei ezek, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára. “Íme, eljövök, mint a tolvaj: boldog, aki vigyáz, és őrzi ruháját, hogy ne járjon mezítelenül, és ne lássák szégyenét”.
Az Armageddoni Csata az Isten Haragja hetedik poharának kiöntésekor történik. Az Antikrisztus seregei és ellenfelei pedig a hatodik pohár idején gyűlnek össze. Amint olvashattuk, hatalmas, 35 kilogrammos jegek esnek az égből és egy olyan nagy földrengés rázza meg a földet, amilyen még nem volt a történelem folyamán. A hetedik pohár kiöntésekor egy hatalmas hang azt mondja a trónus felől: „Megtörtént”, ami azt jelenti, hogy „vége”. Az emberi történelem drámai és pusztító korszaka lezárul. Egy utolsó hatalmas földrengés lerombolja a világ nagyvárosait, amiről Ézsaiás próféta azt írja: „a nagy öldöklés napján, mikor a tornyok leomlanak.” (Ézsaiás 30:25)
Az Armegaddoni Csata még részletesebb leírását a Jelenések könyvének 19 fejezetében találjuk.
Jelenések 19:11-21: És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol, 12 szeme tűz lángja, és fején sokágú korona és rajta egy egy név, amelyet senki sem tud rajta kívül; 13 és vérbe mártott ruhába volt öltözve. Ez a név adatott neki: az Isten Igéje. 14 A mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. 15 Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket: mert ő vasvesszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. 16 Ruhájára és derekára az a név van írva: Királyoknak Királya és uraknak Ura. 17 És láttam, hogy egy angyal áll a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárhoz, amely az ég közepén repül: “Jöjjetek, gyülekezzetek össze az Isten nagy vacsorájára, 18 hogy királyok, vezérek és hatalmasok húsát egyétek, lovak húsát és a rajta ülőkét, minden szabad ember és rabszolga húsát, kicsinyekét és nagyokét”. 19 És láttam, hogy a fenevad meg a föld királyai és seregeik gyülekeznek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen, 20 de foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a csodákat tette az ő nevében, amelyekkel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét magukra vették, és imádták az ő képmását: élve vettetett mind a kettő a kénnel égő tűz tavába. 21 A többiek pedig megölettek a lovon ülő kardjával, amely a szájából jött ki, és a madarak mind jóllaktak az ő húsukból.
Bár az Antikrisztus seregei eleinte úgy gondolják, hogy túlerőben vannak, a csata során Jézus és serege legyőzi őket (Lásd még: Zakariás 14:1-5, Ezékiel 39:17-22). A pusztítás olyan hatalmas lesz, hogy egyedül Izraelben hét hónapig tart majd a halottak eltemetése és hét évig a romok eltakarítása (Ezékiel 39:9-16).
Az Antikrisztus és a Hamis Próféta a csata színhelyéről egyenesen a kénnel égő tűz tavába kerülnek, Sátánt pedig 1000 évre megkötözik (Jelenések 20:1-3).
Ezt követően Jézus az övéivel együtt felállítja királyságát a földön (Dániel 7:18, 27, Jelenések 2:26, 20:4, 6). Ez az időszak ezer évig tart, ezért Millennium néven is ismert.
Láthatjuk tehát mennyire fontos szétválasztani ezeket az eseményeket. Összegzésképpen tehát a Nagy Nyomorúság, amikor a keresztények még a földön lesznek, az Antikrisztus és követői számára hoz csapásokat Istentől, a keresztények számára pedig az antikrisztusi birodalom irányából jelent üldöztetést (Jelenések 13:7). Az Isten Haragja úgy tűnik, egy sokkal rövidebb időszak lesz, amikor a keresztények már nem lesznek itt, sokkal keményebb és teljesebb csapásokat hoz Istentől és ismét az antikrisztusi erők ellen irányul és az emberi történelem egy korszakának lezárása lesz.
Bár az előttünk álló évek nehéznek tűnnek, erőt meríthetünk abból, hogy még emberi mértékkel mérve sem tartanak majd sokáig, utána pedig egy minden álmunknál szebb és jobb világ veszi kezdetét.
Isten azt ígérte, hogy „ha Rá támaszkodunk, megőriz teljes békében” (Ézsaiás 26:3) és a nehéz időkben is mellettünk marad.
„Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (János 14:27)
Ez a béke pedig mindenki számára elérhető. Nem kell mást tenni, mint megkérni Jézust, hogy legyen életünk része…

http://idokjelei.hu/2014/02/nagy-nyomorusag-es-isten-haragja-mi-a-kulonbseg/