2012. október 14., vasárnap

Összehangolt, többfrontos támadás

Az elmúlt években egyre több bizonyíték gyűlik össze az európai kormányok, az USRaeli pénzmaffia és a média szerkesztőinek megtévesztési tevékenységéről. A sajtó, rádió és TV, valamint az internetes felületeik ontják a szemetet, az álcázott európai és euro-propagandát, melynek célja, hogy tévutakra vezessék a lakosságot. Az euroszkeptikusok még nem hagytak fel a bizonyítékok keresésével. A megtévesztés költsége viszonylag csekély "befektetés", kis pénz, néhány milliárd euró, ha figyelembe vesszük, a bankster-csalás szerencsejátékosainak "nyereségét". A média és az érintett személyzet csendes vagy félelemből hallgat, mert hatalmas a nyereség, bár bizonyítékok állnak rendelkezésre az EU kormányainak és az EU vezetésének összehangolt médiamanipulációiról.
Nehéz megérteni, hogy egyes emberek, akiket csak hátrányai érnek a kifosztó-kiirtó tevékenységnek, miért támogatják elnyomóikat, az őket rabszolgaként kezelőket, gyilkosaikat?

A módszerek közül, a kifosztás módszerei közül, már a legtöbbet tárgyaltuk, de kiirtás módozatainak hatásairól még csak általánosságokban esett szó, bár David Keith "geomérnöki tevékenysége" esetében is el kell dönteni, hogy globális éghajlatváltozás, vagy az emberiség kiirtásáért folytatnak-e harcot, ő és társai.?
Többek közt ezért gyakorolnak nyomást a "jó" Mr. Gates félék lobbijaikkal sok nyugati fővárosban a politikusokra, hogy a mi adóinkból finanszírozzák ezt a "technológiát".
A Rutgers University, New Jerseyben, meghatározott egy részletes tanulmányt a Mount Pinatubo (1991) kitörése következtében 2008-ban, a következő eredményeket várva a geomérnöki tevékenységtől.
Azt várják, hogy a világgazdaság lassulásával együtt, a növekedő üvegházhatású gázok és a hőmérséklet az "egyes területek" éghajlatát meg fogja zavarni. A Pinatubo modellek alapján tették azt a nyilatkozatot, hogy "ha kén-dioxid aeroszolokat permeteznének a sarkvidéki vagy a trópusi régiókban, nagy valószínűséggel zavart okozna az afrikai és az indiai esős (monszun) évszakban, olyan mélységben, hogy az élelmiszer-és vízellátás több milliárd ember esetében aligha lenne tartható az életveszélyes arányokon belül". A geomérnöki Mount Pinatubo Modell egyet jelent a szárazsággal, éhínséggel és halállal, azon kívűl, hogy az ózonréteg további elvékonyodását okozza. Bővebben:http://www.morphcity.com/home/121-scientists-warn-geo-engineering-can-kill-billions-of-people

További problémát jelent, hogy amíg az emberek egy kisebb hányada figyelemmel kíséri a jelenleg is folyó chemtrails tevékenységeket, nagyobb részüknek viszont fogalmuk sincs róla, bár múltkoriában megdöbbentett, hogy a TV-ben Németh Lajos meteorológus hangsúlyozta ki, hogy előrejelzéseiket is a vegyi-permetezések alapján készítik, mert a "természetes időjárás" megszűnt. Biztos érdekes lehet "tyúkperekkel" múlatni az időt, miközben a torkunkat nyiszálják, és nem csak a mienket, de mindenkiét, akit fontosnak tartunk, de azokét is akiket nem ismerünk.

Hét ismert fegyver-osztályba sorolhatók a permetezett aeroszol-alkalmazások/részecskék a következő szempontok szerint:

1./ Tömegpszichológiai hatások, érzelmi manipuláció, agykontroll. (A Nemzetközi Bíróság Kuala Lumpur-i háborús bűncselekmény meghatározását teljes mértékben kimeríti, beleértve az egész emberi faj kihalásának veszélyét. Ezzel egyértelműen megsértik a szabályokat, a római alapokmányt, a nemzetközi igazságosságot és a genfi-egyezményt.)

2./ Biológiai műveletek, beleértve a biológiai szereket, amelyek vezető helyet foglalnak el a Morgellons-betegség kialakulásában.

3) A katonai műveletek, mint például a radar alkalmazások, rakétatechnológia és térbeni hadviselés. HAARP-al lefolytatott Skalar-fegyver támadások, és a befolyásoló tömegpszichológia/agykontroll. A Skalar-fegyver technológia rendkívül erős és nagy területen alkalmazható fegyver. Egy interjúban azt is megerősítették, hogy "a HAARP fegyver képes elporlasztani egy Texas méretű aszteroidát". A tömegpszichológiai, befolyásolási hatásai szinte beláthatatlanok.4./ A környezet befolyásolása és módosítása ezeknek a fegyvereknek a használatával. Időjárás háborúk! Ez sérti az 1977-es környezetváltoztatás elleni szerződéseket.


(Ez emlékeztet arra amit Nick Begic jelentett be széles körben, miszerint "2025-re az amerikai haditengerészet uralkodik az időjárás felett", pedig mára már része a valóságnak.)

5./ Tektonikai vagy földrengés-fegyver. (Ez kapcsolódik az egykori japán pénzügyminiszter, Heizo Takanaka kijelentéshez, aki azt mondta egy Fulford interjúban, hogy "az Egyesült Államok azzal fenyegetőzött, hogy földrengés fegyvert vet be, ha a japán pénzügyi piacok nem lesznek nyitottak".)
A fenyegetést beváltották, és vele együtt rádióaktív szennyeződéssel árasztották el a világot:
6./ Speciális ellenőrzési/felügyeleti rendszer, amely lehetővé teszi titokban a lehallgatást az egész emberiségre vonatkozóan.

7./ Felfedezése és nyomon követése az egzotikus meghajtási rendszerek működésének, mind normál és interdimenzionális térben. Ez magába foglalja a bolygó melletti civilizációk és interdimenzionális UFO-k kutatását is.
(Van egy hosszú érdekes szempontsor, ami a Roswell-i lezuhant interdimenzionális UFO-hoz kapcsolódik.)

A HAARP egy választható zsarolási fegyver a társadalmak ellen a bolygóközi háborúk esetében, nemzetközi háborús bűnökkel, azoknak akik úgy vélik, hogy jelenleg ellenőrzik a bolygót.

Van még egy nyolcadik lehetséges alkalmazás, és azt hiszem, ez valószínűleg sokkal többet takar, mint amit tudni engednek. A permetezést is fel lehet használni, hogy megakadályozza a világos álláspontok kialakítását a közeledő barna törpe bolygóról, amely úgy tűnik, hogy ikertestvére mi Napunknak. Sok az ellentmondásos álláspont.


Valóban, sok utaló jel van, hogy bizonyos körök számára, ennek a különálló bolygónak az 1983-as felfedezése óta, a NASA IRAS műholdjának infrateleszkópja már régóta figyeli. A Déli-sarki Amudsen-Scott teleszkóp állomás is megfigyeli ezt a jelenséget 2007-óta. Nem mondható el minden kétséget kizáróan, hogy ez egy barna törpecsillag lenne, és kettős a mi napunkkal, mert az információk szigorúan titkosak. (Állítólag már a csillagászok korábban, a 18. században is láttak ilyen szokatlan planetáris tárgyat teleszkójaikkal.)

A PSYOPS (pszichológiai műveletek) technológia alkalmazásának egyik eklatáns példája a 2001. szeptember 11-es háborús indokgenerálás is, de szerencsére odáig már eljutottunk, hogy Vancouverben bíróság tárgyalja majd a "Khalezov-hipotézist", és a kapcsolódó 1óra 43 perces dokumentumfilmet, amit itt "lehetett" elérni: http://www.youtube.com/watch?feature%20=%20player_embedded%20&%20v%20=%20Np92zBaj1Lo
Természetesen a kombinált (HAARP, Chemtrails, PSYOPS) műveleteknek van egy olyan hatása is, amit nevezhetünk szándékosan létrehozott "katasztrófa-fóbiának", elültetve a félelem és rettegés "magjait" a legtökéletesebb hegeli dialektika szerint, 147 katonai bázissal, és a pénzmosásból, kábítószer kereskedelemből, gyógyszerből finanszírozott 2-3 ezer milliárdos megvesztegetési alapokkal.

Nem kétséges, hogy Monsanto nagyot fog kaszálni, amikor amerikaiak millióit etetik meg a genetikailag módosított segélycsomagokban, és FEMA táborokban kiosztott élelmiszerekkel, mivel a HAARP/Chemtrails rendszerek, úgy tűnik, fontos szerepet játszanak ebben is. Erre bizonyítékokkal szolgálnak független tudósok, akik véleménye szerint is létrehoztak egy páratlan, az amerikai történelemben eddig példa nélküli szárazságot, ami 2012. nyarán az USA fennhatósága alá tartozó mezőgazdasági rendszerek 70%-át érintette.

A HAARP (High Active Aurora Research Project) esetében mindig meg kell említeni, hogy a chemtrails-el együtt egy integrált fegyverrendszert alkot. A fegyvernél felhasználják a skalár interferometriát, amely technológiát először Nicola Tesla a korai 20. században fedezett fel.
Két vagy több ultra-gyenge, ultra hosszú hullámot irányítanak egy adott kereszteződéshez. Így képesek kölcsönhatást létrehozni oly módon, hogy lehetővé tegye egyedi mintával mezőt behatárolni a végtelen kozmikus energia tartalékokat megcsapolva bejutni az otthonokba (Prof. Konstantin Meyl, neutrínó hullámok, Prof. Turtur, Space Energy, MT Keshe plazma energia stb.).

A HAARP/Chemtrails rendszer fegyvereit mérsékelt alkalmazásokban három kategóriába lehet sorolni.

1./ A világűr-alapú alkalmazás. A HAARP a Föld ionoszférájára irányul, manipulációs céllal a néma hadviselés keretében. Ez a HAARP, egy szuper erős rádióhullámokat küldő rendszer. Az ionoszféra egész területén terjed, ami felmelegszik (Wattok Milliárdjait lehet eljuttatni a hullámokkal). Az elektromágneses hullámok útjában bármi lehet, beleértve az élő vagy élettelen anyagokat.2./ Légköri változások előidézése

3./ Földi alkalmazás


NSA Echelon Remote Mind Control Computer Centre Menwith Hill, North Yorkshire, Anglia.

HAARP támadások a felső légkörben, pontosan egy vonalban elektromágnesesen irányítható visszaverődéseket okoz. Az ionoszféra felső rétege elektromosan töltött légkör, amely magasságban körülbelül 60 100 km-ig terjed ki a Föld-felszín felett.
A HAARP az ionoszférából származó plazma keveréket mozgatja, rezgeti be, és úgy működteti az ionoszférát, mint egy erősítőt, aktív elemeként felhasználva az azt érő kozmikus sugárzást. A hivatalos halálos áldozatok száma a hirosimai atombomba által, a japán hatóságok szerint legalább 140.000. A HAARP áldozatainak száma, csak a Mianmar és Kína együttes elpusztult lélekszámát véve alapul, a hivatalos bejelentések szerint legalább 215.000.
Másodjára pedig a légkörbe szórt ólom chemtrails mint bio-fegyver technológia, a föld felé irányítja direktben az alacsony frekvenciájú rezgéseket a lakosság érzékeny nagy csoportjai felé, mentálisan/lelkileg befolyásolva azokat.A Sea-Based X-Band Radar (SBX), egy fejlett radarrendszerből áll, úszó platformra szerelve. Képes nyomon követni a nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákat, részeként a Missile Defense Agency's Ground-Based Midcourse Defense (GMD) rendszernek.


Hamár szóbakerült a vegyi-permetezés, nézzünk meg néhány hivatalos jelentést is erről a Ted Twitmeyer-féle tanulmányból. Sok mérési eredmény létezik, bár a mérést végző laboratóriumok érthető okokból nem szívesen adják a nevüket hozzá. Egyet jelent bezárásukkal, és munkatársaik ellehetetlenítésével.


A bárium az elemzett mintákban 278-szorosa a toxikus határértéknek. A tanulmány szerint a részecskék koncentrációját az arizónai Phoenixben értékelték 2008-ban. A réz 98-szor haladja meg a toxikus határértéket. A mangán még többet mutat 5820-szoros, a cink 593-szerese a toxikus határértéknek. Ez azt jelenti, hogy nagy koncentrációjú toxikus fémek mutatható ki, mint bizonyítékok a biológiai fegyverek használatáról a lakosság ellen a chemtrails "lábnyomaként".


Vas 28 000-szerese a toxikus határértéknek. A kálium 793-szorosa, a nátrium 15,9-szerese a toxikus határértéknek.
A magas alumínium koncentráció mérgező a növényekre. A többlet oldható / rendelkezésre álló alumínium (Al +++) mérgező a növényekre és megsokszorozza a problémákat. Néhány a legfontosabb problémák közül:
- Közvetlen toxicitás, elsősorban láthatóan satnya gyökerek
- csökkenti a rendelkezésre álló foszfort (P), és az Al-P vegyületek képződését
- csökkenti a rendelkezésre álló ként (S), és az Al-S vegyületek képződését
- csökkenti a rendelkezésre álló többi tápanyag kationokon keresztüli versenyképes kölcsönhatásait


A chemtrails veszélyes anyagai számottevően felelősek sok kóros folyamat, mint a krónikus légzőszervi betegségek, és koszorúér valamint szívbetegség, és az eredményeikként jelentkező korai halál bekövetkeztéért. A TSE-ről (fertőző szivacsos agysorvadás járvány) és a BSE, szivacsos agyvelőgyulladásról (kergemarhakór, Kuhdemenz kór) leírták, hogy a többek között nagy adag mangáncsökkenéshez vezet az aktív réz szervezetre gyakorolt hatása miatt. Ez magában foglalja a TSE emberi formáját, Creutzfeldt-Jakob-betegséget, és egy, ugyancsak ismert a betűszót, a vCJD, a változtatható Creutzfeldt-Jakob-betegséget.
Hálásak lehetünk Clifford Carnicom kutatónak és az igazság szócsővének, aki kihangsúlyozta: "Nincsenek járványtani tanulmányok az aereoszol/chemtrails permetezések következtében meghalt személyekről vagy betegekről".
De nincs hivatalos tanulmány a BP/Deepwater Horizon katasztrófa hamis zászlajáról, amely gigászi szennyezést okozott a Mexikói-öbölben, világossá téve, hogy az amerikai kormány ismét kihúzta a szálakat a színfalak mögött, ahogy megtette ezt a WTC tornyainak lerombolásával is.


Egyes pilóták nyilvánosan letagadják, hogy mérgeket szórnak az emberekre, honfitársaikra, barátaikra, rokonaikra, gyermekeikre, de szerencsére sokan merik vállalni véleményüket!


Mindent a nyilvánosság elé kell tárni, mert ez a mi konferenciánk, a csend egyenlő a halállal!
 

Panetta kibertámadás veszélyére figyelmeztet az USA ellen

Leon E. Panetta, amerikai védelmi miniszter csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy az Egyesült Államokat egy „kiber Pearl Harbor” veszélye fenyegeti és szerinte az ország egyre sebezhetőbb a külföldi hekkerekkel szemben, akik bármikor működésképtelenné tehetik az ország elektromos hálózatát, a közlekedési rendszert, a pénzügyi hálózatokat és a kormányt, áll a New York Times cikkében. Reakcióját válasznak szánta az Egyesült Államok ellenségeinek egyre növekvő agressziójára és technológiai fejlesztéseire. Szakértők szerint itt Kínára, Oroszországra, Iránra és militáns szervezetekre utalhatott.
„Egy agresszor nemzet vagy extrém csoport ilyen kiber-eszközök segítségével hozzáférhet kritikus fontosságú kapcsolókhoz,” mondta Panetta. „Eltéríthetnek személyvonatokat, sőt még ennél is messzebbre mehetnek, halálos vegyi fegyverekkel megrakott személyvonatokat téríthetnek el. Megfertőzhetik a vízrendszert a nagyvárosokban, illetve lekapcsolhatják az áramellátást az ország nagy területén.”
[Időkjelei: Illetve természetesen mindez elképzelhető megrendezett, magától a kormánytól eredő támadások formájában, amely esetben a fentihez hasonló figyelmeztetésekkel előkészítik a terepet, hogy támadás esetén elmondhassák „ők bizony szóltak” és „lám-lám mégiscsak szigorítani kell azokat a kiberbiztonsági és internetes törvényeket”, természetesen a saját érdekünkben.]
A védelmi minisztérium illetékesei kitartanak amellett, hogy Panetta egyáltalán nem túlozza el a veszély súlyosságát és hogy egy konkrét, nagy amerikai pénzintézetek ellen elkövetett kibertámadási hullámra reagálva nyilatkozott. Utalt egy augusztusi támadásra is a Saudi Aramco nevű állami tulajdonban lévő olajcég ellen, amely során 30.000 számítógép fertőződött meg és vált használhatatlanná.
Leon Panetta az idevonatkozó törvények módosításáért is lobbizik a kongresszusban. A hatékony védekezéshez a kritikus fontosságú privátlétesítményekre (erőművekre, vízművekre és gázvezetékekre) vonatkozó szabványok módosítására is szükség van, hiszen ezeken keresztül egy számítógépes támadás komoly bajt és jelentős anyagi kárt okozhat.
Augusztusban a kormány legfontosabb nemzetbiztonsági intézkedésének számító kiberbiztonsági törvényjavaslat elfogadását a John McCain szenátor vezette republikánus csoport hiúsította meg, amely az amerikai kereskedelmi kamara álláspontját képviseli, miszerint egy ilyen törvény túlságosan megterhelné a cégeket.
A legnagyobb pusztításra képes veszélyek közé tartoznak Panetta elmondása szerint a „kiber-szereplők által a kritikus fontosságú infrastruktúrák ellen szimultán indított támadások, esetleges fizikai támadásokkal kombinálva.”
Egy ilyen esemény kollektív hatását leginkább egy „kiber Pearl Harborként lehetne jellemezni, ami a fizikai pusztítás mellett életeket is követelne. Egy ilyen támadás megbénítaná az országot és rádöbbentené az embereket mennyire sebezhetőek.”
Panetta célzott rá, hogy az Egyesült Államok a kibertér védelmének átértelmezésére készül, amihez szükséges, hogy az állam a számítógépes hálózatok feje felett is képes legyen intézkedni, egy esetleges támadás vagy a támadás veszélyének észlelésekor, valamint, hogy megelőző intézkedéseket tehessen elhárításuk érdekében. Ezek az offenzív intézkedések egy amerikai célpont ellen elkövetett kiber elsőcsapásra adott megtorló akciónál hasznosak lehetnek. 


Forrás: kurzweilai.net

Kerek kosár készítése

A Tokaji Fűzfonó készített egy DVD-t, amelyen a leggyakoribb kosárfonási és fonott bútor készítési fogástechnikákat mutatja be. A technikák a DVD-n tematikusan vannak rendezve.

Ebben a filmeben kiragadtunk néhány technikát és olyan sorrendbe raktuk, hogy kiadja egy nem szokványos kerek kosár elkészítését az elejétől a végéig. (1 művelet híján)

Íme a lépések:
- kerek alj
- felkarózás (ez nincs a filmben)
- lábazat készítés
- menetes fonás
- ötszálas gyűrűfonás
- kétszálas berakás
- lezárás hármas gyűrűvel
- sima szegés

A gyakorlatban ennyire nem szokás váltogatni egy kosáron belül a berakások és a gyűrűk típusát, de mint ahogy írtuk ez egy nem szokványos kosárka, bizonyos technikák bemutatására. ;)

A szeretet megváltoztat mindent

"Szeretni igazán az tud, akinek már semmit sem számít a saját illúziókon alapuló léte. Így már nem fontos számára az önzés, hogy a saját maga számára harácsoljon, acsarkodjon. Így el tud fogadni mindenkit úgy, ahogy van. Teszi, amit meg kell tennie minden lelki görcsölés nélkül. Tisztán és szabadon."
Hihetetlen, elképzelhetetlen erő az önzetlen szeretet. Csak meg­mozdul benned, s máris megváltozik körülötted a levegő.
Megvál­tozol elsősorban te magad. Letörli arcodról a keserű vonást, kisimítja szemed alól a ráncokat, belelop a szemedbe valami furcsa derűt, amitől fényleni kezd az arcod is - fényleni kezd az egész lényed is. Újraépíti egész testedet - valóságosan új embert épít belőled. Jó étvágyat ad és nyugodt álmot. Igazi békét ad és igazi örömet. Úgy nevetni és úgy nevettetni senki sem tud, mint akiben felébredt a szeretet.

Mezei Mária (1909 - 1983) színésznő