2011. december 11., vasárnap

IMÁDKOZZATOK AZ ELLENSÉGEITEKÉRT

Ti, a végidők emberei sok támadásnak vagytok kitéve. Ezek még olyannyira gyarapodnak, hogy segítségem nélkül már, már vigasztalanok lennétek. Ezért most tanítást adok arról, hogyan győzhetitek le könnyűszerrel kegyelmem által ezeket a támadásokat.

Halljátok tehát:

„Jézus, szeretett Szent Atyánk! Áraszd ki Szent Atyai Szeretetedet minden sötétségre, hogy ezáltal vagy megtérjen, vagy a birodalma határain belül maradjon. Atyánk, küld le Atyai szeretetedet, hogy mindenki, aki üldöz, elárul minket, aki rosszat akar tenni velünk, szent jelenléted által meg legyenek akadályozva!
Atyánk! Küld le szereteted szent tüzét minden hazugra, rágalmazóra, képmutatóra, hogy felismerhessük őket, és védekezhessünk ellenük. Áraszd ki szeretetedet minden betörőre, az erőszak, gyilkosság, elvakult hatalomvágy minden eszközére, hogy ne tudjanak ártani se nekünk, se az egész emberiségnek.
Atyánk, szent szereteted erejét úgy küld le, mint a villám, amikor gyilkosok vonulnak a Földön, és rosszat akarnak a népeknek. Te légy akkor velünk, légy a mi Hősünk, Urunk, Vezetőnk, Te légy a mi védelmezőnk, a mi erőnk!
Atyánk, Áraszd ki Atyai szeretetedet minden népre, töltsd be mindegyiket a szent tüzeddel, hogy felismerjék az időket, hogy milyen veszélyt hozott a világra a vén kígyó ravaszsága.
Atyánk, Te légy mindenütt a valódi parancsoló! Parancsold meg a sötétségnek, hogy vonuljon vissza a gonoszsága helyére, és hagyja békén az embereket.
Atyánk! Te legjobb Atya, cselekedd azt, amit Atyai szereteted jónak, igaznak és üdvösnek tart. Ez a mi hitünk, a szeretetünk szent bizonyossága.”

Kedves Gyermekeim!
Sejtitek, mekkora ereje van ezeknek a szavaknak, ha egy tiszta, Nekem odaadó szerető lélek imádkozza?

Mondom nektek:
Egy olyan lélek, aki Tőlem kér, erősebb egy egész sereg ördögnél, hiszen Én vagyok az erőssége, elébe sietek seregeimmel!
Ti nem imádkoztok az ellenségeitekért, ezért vagytok nekik kiszolgáltatva. Ti magatok vagytok a hibásak!
Gyűlölitek, félitek, szapuljátok az ellenségeiteket, holott nem is ismeritek őket, igyekeztek előlük elrejtőzni.

De Én mondom nektek:
Imádkozzatok értük, hogy kiárasszam feléjük Szent Atyai Szeretetemet, és akkor Én ezt megteszem!
Imádkozzatok akaratom szerint, és akkor ellenségeitek tehetetlenek lesznek veletek szemben. Hiszen kivásároltalak benneteket, hogy szabadok legyetek, és ezáltal kezeimbe vettelek.

Mondom nektek:
Aki nem imádkozik az ellenségeiért, a rágalmazóiért és gonosztevőkért, siratni fogja a szorongattatás óráiban, mert tehetetlenül ki lesz szolgáltatva azoknak az erőknek, melyek megindultak, hogy az emberiség nagy részét elpusztítsák.
Mondva lett ez nektek, hogy mentőövként szolgáljon az eljövendő nyomorúságban!

Ámen.

Johannes Widmann 1966. 06. 04.Ima ellenségeinkért és oltalomért

Az ausztriai Klagenfrutban élő Lamberger Antóniának mondta a Mennyei Atya.
Ti, a végső idők emberei sok támadásnak vagytok kitéve. Ezek még növekedni fognak oly módon (mértékben), hogy segítségem nélkül csaknem reményvesztettek lennétek. Ez okból egy tanítást akarok adni nektek, hogy hogyan tudjátok mindezeket a támadásokat az Én kegyelmemmel könnyen elhárítani.
Halljátok: Aki ellenségeiért imádkozik az elveszi a lehetőséget tőlük, hogy ártsanak neki. De lélekben és igazságban kell értük imádkozni. /Nem csak a szavakat kimondani/ Csak az ilyen imának van hatalma legyőzni a sötétséget.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Így imádkozzatok:

Mennyei Atya, küldd le szeretett Fiaddal, Jézus Krisztussal, a mi Megváltónkkal és Boldogságunkkal szent atyai szeretetedet a sötétség minden terjesztőjére, hogy általa megtérjenek vagy saját területükön maradjanak.
Atyánk küldd le atyai szeretetedet, hogy mindazt, aki üldözni akar minket, vagy elárulni, vagy más rosszat forral ellenünk, jelenléted megakadályozza, terve véghezvitelében. Küldd le szeretet-tüzedet minden hazugra, rágalmazóra, képmutatóra, hogy helyesen ismerjük fel őket és meg tudjuk védeni magunkat velük szemben.
Atyánk, áraszd ki szeretetedet minden bűnözőre, az erőszak, a gyilkosság, a vad hatalomvágy eszközeire, hogy ne tudjanak nekünk és az emberiségnek ártani. Atyánk bocsásd le szent szeretet-erődet, mint villámot a földre, ha gyilkosok vonulnak majd át a világon, és rosszat akarnak tenni minden népnek.
Atyánk légy akkor velünk, légy a mi védelmezőnk, a mi vezetőnk. Légy a mi oltalmunk, erőnk és erősségünk. Atyánk áraszd szent atyai szeretetedet minden népre! Töltsd el őket szent tüzeddel, hogy felismerjék az idő veszedelmét, melyet az ősi kígyó ravaszsága okozott. Atyánk, légy mindenütt az igaz parancsoló. Parancsolj a sötétségnek, hogy távozzék és kerülje az embereket. Atyánk, Te legjobb Atya, tedd amit atyai szereteted jónak, igaznak és üdvösnek talál.       Ámen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Amit az Atya mond, ha imádkozunk ellenségeinkért.
" Gyermekeim, el tudjátok képzelni ezeknek a szavaknak a hatalmát, ha tiszta, odaadó, szerető lélekből száll Hozzám?
Bizony mondom: egy lélek, aki szívből könyörög Hozzám, erősebb, mint egy egész hadsereg ördög! Mert Én vagyok az ereje, és eléje sietek seregeimmel.
Ti nem imádkoztok ellenségeitekért, ezért vagytok nekik, az ő önkényüknek kiszolgáltatva. Ti magatok vagytok ebben a hibásak! Gyűlölitek, rágalmazzátok ellenségeiteket és féltek tőlük( akiket nem ismertek), el akartok bújni előlük.
De Én azt mondom: Imádkozzatok értük, hogy kiárasszam rájuk atyai szeretetemet, és meg fogom tenni! Könyörögjetek Hozzám akaratom szerint, akkor ellenségeitek tehetetlenek lesznek veletek szemben. Én szabaddá tettelek titeket, és ezáltal egészen a kezembe vettelek.
Mondom nektek: Aki ellenségeiért, rágalmazóiért, és  akik rosszat tesznek neki, nem imádkozik szavaim szerint, az jajveszékelni fog a szorongatás óráiban, mert tehetetlenül ki lesz szolgáltatva azoknak a hatalmaknak ,akik  kivonulnak , hogy az emberiség nagy részét elpusztítsák. Legyen ez az ima számotokra egy mentőhorgony az eljövendő bajok idején. Amen"Úr Jézus, egyszer arra kértél bennünket, hogy szeressük ellenségeinket és imádkozzunk azokért, akik árthatnak nekünk. Hallgasd meg imám, mert szeretetem tökéletlen, s mert imádságom sem lehet soha tökéletes. Van néhány ember, akiért most imádkozom; nem tudom, miként békélhetnénk meg egymással, de te vagy minden megbékélés forrása, és szent véreddel felajánlottad szerető megbocsátásodat minden bűnösnek. Áldj [...]
Úr Jézus, egyszer arra kértél bennünket, hogy szeressük ellenségeinket
és imádkozzunk azokért, akik árthatnak nekünk.
Hallgasd meg imám, mert szeretetem tökéletlen, s mert
imádságom sem lehet soha tökéletes.
Van néhány ember, akiért most imádkozom;
nem tudom, miként békélhetnénk meg egymással,
de te vagy minden megbékélés forrása, és szent véreddel
felajánlottad szerető megbocsátásodat minden bűnösnek.
Áldj meg engem és ellenségeimet, ahogy Te helyesnek látod,
és vezess minket, egy napon a tökéletes megbékélésre,
mely egyedül általad jön. Amen

Van megoldás! - A Mária Népe Magyarországért Egyesület bemutatkozásaHosszú ideje annak már, hogy sodródik Nemzetünk, mint egy elszabadult hajó amelynél, vagy nincs senki a kormánynál, vagy kapitányjelöltek sokasága tolong, hogy megragadhassa a kormánykereket. Ezek ráadásul mind olyan kapitányjelöltek, akik csak a saját és bandájuk érdekét, hasznát nézik és így, ezért vezetnek mindannyiunkat egyre mélyebbre a teljes káoszba......amíg hagyjuk.
Ebből a sodródásból azt mindenki érzi, még ha nem is ugyanolyan mértékben, hogy itt valami nincs rendben, hogy a dolgok nem úgy és nem abba az irányba mennek, ami jó lenne a többség számára. Az apró és a nagyobb gondok szinte mindenhol körbevesznek minket, és ha esetleg épp nekünk nincs, akkor az ismerősök, barátok küszködnek valamivel. A saját lehetőségeinket pedig sehogyan sem tudjuk kibontakoztatni úgy, ahogy azt szeretnénk, úgy ahogy az elvárható lenne.
Igazából mára már a fentieket mindenki beismeri, hiszen belül mindenki érzi, és tudja – hogy baj van.
Lassan mindenki ráérez arra is, hogy tulajdonképp az igazi probléma, nem azzal a konkrét dologgal van amivel éppen küszködünk, hanem sokkal inkább a rendszerrel, amiben élünk, azzal, ahogy a dolgok működnek pontosabban, ahogy azt működtetik, mert életünk szinte minden problémája visszavezethető erre a hibás működésre.
A hiba lényege, hogy a hatalomba került ember vagy emberek nincsenek a megfelelő kontroll alatt és az általunk rájuk bízott irányítást nem a mi érdekünkben végzik, hanem a sajátjukéba amivel folyamatosan károkat okoznak nekünk. Az egyik legnagyobb csapás, ami ért minket, és ami legjobban rávilágít erre a problémára az a "rendszerváltás” körüli privatizáció néven futó nemzet rablások sora. Ekkor a Nemzet tulajdonában lévő értékeket tömegesen lopták el az általunk ezen értékek őrzésével, irányításával megbízott személyek. Egy gyárat például, amit a Nemzetünk épített saját pénzéből, kemény munkával, önmagunk számára, ami több ezer ember életének alapja lett, néhány személy, akiket az irányításával megbíztak tudatosan rossz döntéseket hozva csődbe vitték a gyárat, hogy a csőd alá vont, hamisan alul értékelt berendezéseket, üzemrészeket olcsón megvehessék, hogy aztán igazi áron túladva rajtuk meggazdagodhassanak. Ennek következtében több ezer ember ment tönkre, családok váltak szegényé, vagy hullottak szét, nyomor, betegség és halál az, ami követi ezeket rablásokat, mind a mai napig, hiszen a felülről az irányítással megbízott emberek részéről történő korrupció, lopás, rablás tovább folytatódik és ölt egyre nagyobb méreteket.
A pszichológia megállapította, hogy a hatalomba került emberek hajlamosak alantasabb ösztöneiknek engedni, mivel csökken az a külső nyomás, ami visszatartaná ezeket. Személyiségük eltorzul, beteggé válik. Sajnos eddig ilyen beteg személyek alantas ösztönei irányították azt a rendszert, amiben élünk, és ezáltal a mi életünket. A megoldás az hogy vissza kell venni életünk irányítását, és többet ki nem adni a kezünkből!
Közös ügyeinket együtt, a nemzetünk, vagyis a saját érdekünk szerint kell irányítani. Csak is így kezdenek majd el a dolgok úgy működni, hogy lehetőségünk nyílik majd egy normális, biztonságos, emberi életet teremteni magunknak és családunknak, hogy legyenek munkahelyek, olyanok, amikben tisztességes béreket adnak, hogy mindenféle bűnözés visszaszoruljon, mert a hatóságok megfelelően teszik a dolgukat és a törvényeket is végre a mi érdekünkbe hozzák-hozzuk. Ezért mi nekünk kell irányítani, és ott ahol ez nem valósul meg, ott pedig akire rábíztuk az irányítást annak a munkáját kell felügyeljük keményen!
Nálunk Magyarországon ez egy szokatlan és viszonylag új személet, ezért sokan rögtön kételkednek abban, hogy egyáltalán lehetséges e ezt megvalósítani. Természetesen lehetséges. Magyarországon szerencsére már egyre több helyen és nagyszerű eredményekkel kezdődött el a fenti elgondolás átültetése a gyakorlatba.
Van ahol majd egy személy, egymagába vág bele és viszi sikerre, és van ahol többen állnak majd össze, hogy egy jó csapatot alkotva hatékonyabban dolgozhassanak a dolgok jobbá tételén. A legnagyszerűbb pedig az lesz, ha egyre több csoport áll össze és alkot országos hálózatokat és tesz majd szert egyre nagyobb erőre és befolyásra.
Hogyan kell tehát megvalósítani? Ez nem titok, hét szóban összefoglalható, és egy rövid magyarázatot követően mindenki számára könnyen érthetővé tehető.
Ez a hét szó a következő:
Áldozat. Tájékozódás. Konfrontáció. Irányítás. Felügyelet. Nyomás. Büntetés.
A szavak magyarázata pedig a következő:
Áldozat:Ezalatt azt értjük, hogy munkánk, családunk mellett időt, energiát és bizony néha pénzt is kell szakítanunk arra, hogy a közügyeivel foglalkozhassunk. Ez a mai helyzetben tényleg komoly áldozat, de látni kell, hogy pont azért vagyunk ebbe a jelenlegi rossz helyzetbe, mert eddig nem hoztuk meg ezt az áldozatot, és bizony minél tovább halogatjuk annál rosszabb lesz. Ezt a plusz munkát sajnos nem lehet megúszni, legfeljebb könnyebbé tenni azáltal, hogy megosszuk másokkal, hiszen ha egyre többen dolgozunk valamin, annál hamarabb megleszünk vele. Ezért érdemes, ha lehet csoportokat alkotni, egyesületeket létrehozni, jól működő közösségeket alkotni.
Tájékozódás:
Szükséges, hogy megfelelő képet kapjunk a valós helyzetről, arról hogy mi történik, mi a pontos oka problémáinknak, ki vagy kik a felelősek érte, milyen lehetőségeink vannak, kivel lehetne együtt megoldani, aki megbízható és jól végzi e a dolgát. Ezekhez szükséges, hogy alaposan tájékozódjunk, mert csak így látunk rá majd a dolgokra és így tudunk megfelelő döntéseket hozni.
A könyveken, újságokon, interneten túl szükséges az, hogy személyesen járjunk utána a dolgoknak, hogy személyesen és alaposan ismerjük meg azokat, akiket az irányítással megbízunk. Részt kell venni, meg kell nézni a különböző témába vágó előadásokat, figyelemmel kell kísérni a döntéshozók üléseit, munkáját és sokszor kikérni, kikövetelni a számunkra szükséges információkat, amikből megtudhatjuk, milyen munkát végzett a vezetés, hogy a hátunk mögött soha többé ne tudjanak ártani nekünk.
Konfrontáció:
Ez az, amit senki se szeret de ez az, ami elkerülhetetlen. A tolvaj bandáknak, korrupt vezetésnek természetesen nem fog tetszeni, ha valaki megelégeli működésüket, és számon kéri a munkájukat. Az igazságot ki kell mondani, és ez a hazugoknak, tolvajoknak nem fog tetszeni, de ezzel jelezzük feléjük, hogy állj! Valamint a többi ember felé, hogy így nem mehetnek tovább a dolgok. Vállalni kell az adódó konfliktusokat, a szóbeli konfliktustól kezdve mikor adatokat követelünk tőle, vagy felhívjuk a figyelmét, hogy épp törvénysértést, mulasztást követ el, addig, amíg a bíróság elé nem kényszerítjük az épp aktuális személyt.
Irányítás:
Ez az, amit nekünk "átlag" embereknek a kezünkbe kell venni. Vagy úgy, hogy mi magunk ülünk a vezetői székbe, vagy úgy, hogy egy olyan személyt támogatunk, akiről meggyőződtünk, hogy a Közösség érdekét szolgálja, és hajlandó együttműködni abban, hogy folyamatosan ellenőrizzük a munkáját.
Felügyelet:
Mikor nem mi ülünk a vezetői, vagy egyéb hivatali székbe, hanem egy általunk, vagy a közösség által megbízott, vagy a közösség által fizetett személy, akkor válik szükségessé, hogy felügyeletet gyakoroljunk felette, hogy hogyan dolgozik, munkáját jól végzi-e. Figyelni kell, milyen döntéseket hoz, hogyan szólal meg nyilvánosan, ha szükséges adatokat kérni tőle munkájáról, beszélni vele és másokkal mit hogyan végzett, ha valamit találunk, amit nem értünk, vagy nem tetszik, azt jelezni kell neki és mindenkinek a közösségbe. Ennek az ellenőrzésnek, felügyeletnek folyamatosnak kell lennie, folyamatosan tájékozódnunk kell az elvárásoknak megfelelően végzi e a tevékenységét és keményen meg kell értetni mindenkivel, hogy a köz szolga az a köz, a közösség szolgája!
Nyomás:
Mikor az irányítással általunk megbízott személy munkájával nem vagyunk megelégedve nyomás alá kell helyezni őt. Ennek számtalan módja van. Vannak olyan személyek akik, már ha információt kérünk munkájukról, már azt is nyomásnak érzik, és kissé visszavesz a káros működéséből. Tehát már maga az egy presszió, hogy van, vannak olyanok akik figyelik a tevékenységét, akik ott állnak mögötte. Ezt természetesen, ha szükséges lehet fokozni, lehet tüntetést szervezni, lehet a nyilvánosságot segítségül hívni és egyéb módokon rávenni, hogy változtasson a viselkedésén.
Büntetés:
Mivel, az hogy rosszul mennek a közösség dolgai mindig a közösség irányításával megbízott személy, személyek felesége, ezért jogosan merül fel, hogy a rosszul végzet munkának legyen valami következménye, különösen, amikor bűncselekmények is kapcsolhatók, a vezetők tevékenységéhez. Ekkor mindent meg kell tennünk, hogy a törvénytelenségekre fény derüljön, a közösség tájékoztatva legyen és a felelősök bíróság elé legyenek állítva. Fontos elítélni a jogilag nem, de erkölcsileg kifogásolható tetteket is, mivel ezek általában alapját képezik egy olyan viselkedés mintának, ami előrevetíti a közösség megkárosítását vagy, már akár jele annak, hogy a vezető személy megcselekedte azt. Az ilyen személyt örökre ki kell zárni az irányítás közeléből, akár megbánta tettét akár nem. A vezetésben elkövetett bűnök a súlyosabbak, mert nem egy-egy személyt vagy annak vagyonát érinti hanem a közösségét! Így több ezer vagy akár több millió embert károsíthat, tehet tönkre egy ilyen bűnöző, személyesen felelősé válva minden rosszért, ami tettének következménye, legyen az szegénység, szétesett családok, betegség vagy halál. Ilyenkor törekedni kell a legszigorúbb büntetés kiszabására!
Mi a Mária Népe Magyarországért Egyesület tagjai azt vállaltuk és azért dolgozunk, hogy Nemzetünk újra egészséges és erős legyen. Rend legyen, és mindannyiunk számára lehetőségek nyíljanak egy emberhez méltó boldog életre. Ezért küzdünk elsősorban a korrupció ellen, ami a legnagyobb gátja kibontakozásunknak. Ezért vállaljuk azt a kulturális feladatot, hogy nemzeti értékeinket, történelmünket, hagyományainkat népszerűsítsük, mert ha tisztában vagyunk azzal, hogy egy nagy, ősi és dicsőséges családhoz tartozunk, amire csak büszkék lehetünk, akkor az erőt ad és segít abban is, hogy a megfelelő erkölcsök szerint éljünk.
Támogatjuk azt, hogy önellátó települések jöjjenek létre, hogy ezáltal az alapvető élelem és ellátás mindenki számára biztosítva legyen, bármi történjék is. Valamint támogatjuk, hirdetjük, és véghez visszük azt, hogy az irányítás a fent részletezett módon újra a közösségek kezébe kerüljön. Ennek a módszernek, elfogadottá, mindennapossá kell válnia, és hisszük hogy ez így is lesz. Az országban mind több és több ember munkálkodik azon, hogy a fentiek megvalósuljanak és egyre jobban egymásra találunk, erősítjük egymást. Egyre több hasonló emberrel, csoporttal, szervezettel vesszük fel a kapcsolatot, dolgozunk együtt, segítünk egymásnak.
Mindenkinek segítünk, aki tenni akar a közösségért, a Nemzetünkért, bátran meg lehet keresni minket bőven információkért, szívesen beszélgetünk mindenkivel és ajánljuk további ismeretszerzés céljából az oldalunkat a marianepe.blogspot.hu és a facebook oldalunkat a „Márianépe Magyarországért” - valamint későbbi kiadványainkat, előadásainkat.
Drótposta elérhetőségünk:marianepe1456@gmail.com

TEMERINI CSODA 2010.november 15.TEMERINI ANGYALOK

Legyetek a Béke Angyalai
Szeretetben élni s imádkozni
Prófétánkra várni,Szentlélekkel járni
Úr Jézussal mindig együtt élni.

Hallgassatok ti a szívetekre
Igazságot suttog az ti néktek
Szűzanyánkat kérni,segítségét várni
Atyánk előtt mindig leborulni.

Legyetek a Béke Angyalai
Odalent a Földön Hit-ben élni
Temerinbe járni,a CSODÁT meglátni
Prófétánkkal együtt imádkozni.

Éljetek lent Hitben,Szeretetben
Hogy idefent a Mennyben irgalmat nyerj
Hófehérben járni,tiszta szívvel élni
Isten előtt újból leborulni.

Legyetek a Béke Angyalai
Hittel és Reménnyel együtt élni
//:Prófétánkra várni,az Atyádat látni
Tiszta szívvel Jézust visszavárni.://


Ének a
Szentlélektől, 2010.Nov.21. Temerin
dénes...Próféta

RO mobil: 00 40 746 437 409
HU mobil: 00 36 70 600 88 78
SRB mobil: 00 381 62 872 12 92
e-mail: profeta22@vipmail.hu
skype: denesprofeta22

Szentlélek litánia 10 ígérettel!


+ Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökkön örökké. Amen.
Minden kérés után mondjuk: Légy magasztalva és dicsőítve.
1.      Szentlélek Úr Isten, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket és kísérje azokat a Te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk  Veled kezdődjék.
2.      Szentlélek Úr Isten, szállj le fenséged trónjáról és készíts helyet a Te szolgád szívében.
3.      Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és a Fiú tisztel, segíts állandóan az Isten jelenlétében élnem.
4.      Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és Fiú tisztel, taníts meg az Atya Isten akarata szerint élnem.
5.      Szentlélek Úr Isten, aki az Isten Fia szívében székelsz, taníts meg megismerni és szeretni Téged.
6.      Szentlélek Úr Isten, aki az Atya dicsőségéről gondoskodik, taníts meg Isten bizalmában odaadóan élnem.
7.      Szentlélek Úr Isten, a tűznyelvek jele, gyújtsd szívemben a szeretet lángját.
8.      Szentlélek Úr Isten, titkos fehér galamb, taníts meg szeretni a Szentírást.
9.      Szentlélek Úr Isten, akinek se arca, se neve nincsen, taníts meg helyesen imádkozni.
10.    Szentlélek Úr Isten, aki a próféták ajkával szólsz, taníts meg nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni.
11.    Szentlélek Úr Isten, szeretet lángoló tűzhelye, taníts meg okosan és türelmesen élni.
12.    Szentlélek Úr Isten, minden mennyei és földi javak birtoklója, taníts meg szerényen és alázatosan élni.
13.    Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei mérhetetlenek, taníts meg megérteni a szenvedés értékét.
14.    Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei megbecsülhetetlenek, taníts meg helyesen kihasználni a drága időt.
15.    Szentlélek Úr Isten, meg nem szűnő szeretet, oltalmazz a gőgtől és a szeretetlenségtől.
16.    Szentlélek Úr Isten, taníts meg ellenállni a haszontalan gondolatoknak és a felesleges képzelődéseknek.
17.    Szentlélek Úr Isten, a kegyelmek osztogatója, taníts meg mellőzni a felesleges beszédet és tevékenységet.
18.    Szentlélek Úr Isten, akinek teljességéből mindannyian merítettünk, taníts meg hallgatni és a kellő időben szólni.
19.    Szentlélek Úr Isten, örök szeretet, taníts meg jó példát mutatni másoknak.
20.    Szentlélek Úr Isten, végtelen jóság, adj kitartást a jóban.
21.    Szentlélek Úr Isten, édes tanító, taníts meg helyesen bánni az emberekkel.
22.    Szentlélek Úr Isten, lelkek kedves tanítója, taníts meg, hogy ne ítélkezzem senki felett, és a sérelmeket ne emlegessem.
23.    Szentlélek Úr Isten, fény mely a lelkeket boldoggá teszi, taníts meg meglátni mások szükségleteit, és a jócselekedeteket nem elhanyagolni.
24.    Szentlélek Úr Isten, nyomorultak atyja, add megismernem saját hibáimat.
25.    Szentlélek Úr Isten, aki csodákat művelsz a lelkekben, vezess éberséggel a tökéletességre.
26.    Szentlélek Úr Isten, aki ismeri a világegyetem jövőjét, segíts megszabadulni a sátán és a test rabszolgaságából.
27.    Szentlélek Úr Isten, aki előtt nincs titok, segíts elmenekülnöm a sátán ármányai elől.
28.    Szentlélek Úr Isten, aki ismeri az én jövőmet, a Te védelmed alá helyezem magamat, családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és minden embert az egész világon.
29.    Szentlélek Úr Isten, taníts Isten dicséretére és dicsőségére, az emberiség üdvösségére és Szűz Mária örömére élni, hogy mint gyümölcsöző hasznos szolga, jó halállal haljak meg.
30.    Szentlélek Úr Isten, légy lelkem lelke, siess kegyelmeddel segítségemre. Segíts, hogy mindenben Reád hagyatkozzam, nevedben dolgozzak és Veled imádkozzak. Amen.

Reggeli imádság
Örök Atya, felajánlom Neked az emberiség minden szenvedését, minden emberi munkát, imádságot, s mindazt ami az egész napomat betölti. Egybekapcsolom a Te szeretett Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésével és a Szentlélek szeretetének erejével a Szeplőtelen Szűz Mária által az Isten dicsőségére, hogy Téged az emberek keressenek, megtaláljanak, szeressenek és a lelkek üdvösségére kitartóan imádkozzanak. Amen.

A Szentlélek 10 ígérete
Ez a litánia úgy fog terjedni, mint a lavina. Aki ezt a litániát továbbadja másoknak, része lesz az imáikban. E litániát a Szentlélek szándékára ajánljuk fel és kérjük segítségét, magunk és családunk, vagy valami más szándékra.
Az Atya ígéretei azoknak, akik legalább háromszor egy héten fogják imádkozni ezt az imát:
1.      Kiszabadítalak az ellenséged kezéből látható módon.
2.      Eltávolítom az akadályokat, amelyek tökéletességed útjában állnak.
3.      Még egy angyalt adok melléd, hogy sugallat által megóvjon a bűn kelepcéjétől.
4.      Kitartasz az erények útján.
5.      Jól megismered fogyatékosságaidat.
6.      Erőt kapsz, hogy megszabadulj a bűnös szokásaidtól.
7.      Megerősítem benned a hitet, reményt és szeretetet.
8.      Megszabadítlak anyagi gondjaidtól.
9.      Megadom, hogy családod kölcsönös szeretetben és egyetértésben éljen.
10.    Aki segíteni akar családjának, felebarátjának, ismerősének rossz szokásainak elhagyásában, fél évig minden nap imádkozza el ezt a litániát.

Tanulságos mese a világ népeinek: Hogyan építsünk csatlós-demokráciát

Az Egyesült Államok külképviselete mindig is sokat tett azért, hogy a világ országai idővel fejlett, polgári demokráciává alakuljanak.
A világ népei pedig nagyon sokat tanulhatnak az amerikaiaktól, akik megmutatták, hogyan kell valós népképviseleten alapuló politikai rendszert építeni, hősi életszemléleten alapuló imperializmussal egészséges fiatalságot nevelni.
De legfőképpen azt mutatták meg, hogyan kell békében élni a világ valamennyi nemzetével, és akár megvédeni más nemzetek függetlenségét, ha azt veszély fenyegeti.
Az amerikai álom már a világ számos országában jelen van, így a világ más fejlett gazdaságai is hihetetlen eredményekre képesek.
Amivel a hős imperializmus példát mutat a világ népeinek, az nem csak az egészséges életszemlélet, hanem a mára már a tökéletességig csiszolt politikai rendszer. Hálásak lehetünk az amerikaiaknak, akik megmutatták, hogyan kell felépíteni a nyugati világ csodáját: a polgári demokráciát.
Azonban a demokrácia építése nem könnyű feladat. No nem az ellenállókra kell gondolni, mert azok a távolból is lebombázhatók, de mindenféleképpen szükség lesz bizonyos alapfeltételekre, amik mind-mind hosszas előkészítést igényelnek. Okulván az amerikai példából, mi most közzé tesszük a demokrácia-építés titkos receptjét.
A közhiedelemmel ellentétben bárki építhet magának fejlett polgári demokráciát. Nem kell hozzá se keményen dolgozni, se tisztességesnek lenni, de még az állatokkal való közösülést sem kell megtagadni, egy amerikai katonának már ehhez is rendelkezésre áll a megfelelő jogi háttér. Vastag pénztárcára, és a nagymester jóváhagyására azonban mindenféleképpen szükség lesz.
Íme a biztos recept:
Hogyan építs magadnak demokráciát
- Jelölj meg egy országot, ami számodra kedves, és azt szeretnéd, hogy lakosai fejlett, polgári demokráciában éljenek.
- Olyan országot válassz, ahol az emberek még nem elég érettek a polgári demokratikus eszmeiségre, és tudatlanságukban egy gonosz, elnyomó vezetőt követnek, aki nem akarja neked adni az olajat. Így hősies, emberiség-megváltó küldetésed segítségével felszabadíthatók.
- Légy mindig udvarias: ne válassz olyan országot, ahová páholy-testvéred már demokráciát épített!
Megalapozni a polgári demokráciát
- Küldd el emberiség-megváltó testvéridet a választott országba, hogy ott tájékozódjanak, milyen és mennyi degenerált kripli él a börtönökben, akik polgári demokratikus eszmeiségüknél fogva túl érett gondolkodásúak voltak a jelenlegi, elnyomó rendszer számára.
- Olyanokról tájékozódj, akik kellőképpen önteltek, erkölcstelenek és pénzközpontúak egy polgári demokrácia elkormányzásához.
- Végy egy szatyor amerikai dollárt, de ha kellőképp értéktelent akarsz, az euró is megteszi. Vesd eléjük, akár a kutyák elé, és add a tudtukra, hogy nekik itt világmegváltó küldetésük lesz, mert polgári demokráciát kell építeni ezen a barbár földön.
- Támogatni és csodálni fognak, hiszen a szatyor dollárral az alantasak is átélhetik, milyen dolog emberiség-megváltónak lenni.
- Hogy terved sikeresen végrehajtsd, küldd el emberiség-megváltó testvéridet a világ több sarkába, és kalapozz össze kéttucat emigráns pedofilt, kiket haladó gondolkodásuknál fogva zavartak el az országból.
 
Elkezdeni a demokrácia-építést
- Végy néhány tucatnyi mindenre hajlandó rabló-gyilkost, kik a szatyor dollárért az emberiséget megváltanák, és küldd őket a kormányhivatalok elé demokráciát építeni.
- Küldd el emberiség-megváltó testvéridet a kormányhivatalok elé, hogy ott tovább tájékozódjanak. Óvatosan fotózd őket, mert a vaku villanása akár a villámlás, és a patkányok félnek a vihartól!
- Terjeszd valamely közösségi hálón, hogy már több mint tízezren építitek a demokráciát, majd mellékeld a fotót az ott ácsorgó huszonnyolc emberről! Ennek hatására még több rabló-gyilkos, és még le nem csukott degenerált kripli fog odagyűlni, valamint olyanok, akik ugyan szeretnék építeni a demokráciát, de számolni azt nem tudnak.
- Jelentsd be, hogy megkezdted a demokrácia-építést ezen a barbár földön, és a kormánynak ezért le kell mondani.
Utolsó lépések demokrácia-építéskor
- Mivel a kormány lemondani nem fog, jelentsd be, hogy mostantól a két tucatnyi rabló gyilkos legitim kormány.
- Keresd meg páholy-testvérid egyéb polgári demokráciáit, és a jól bevált módszernek megfelelően járj el. Végy egy szatyor amerikai dollárt, de ha kellőképp értéktelent akarsz, az euró is megteszi. Vesd eléjük, akár a kutyák elé, és add a tudtukra, hogy nekik itt világmegváltó küldetésük lesz, mert polgári demokráciát kell építeni egy másik barbár földön.
- Elismerik kormánynak a te küldött rabló-gyilkosaid, hiszen te is így tettél korábban, mikor páholy-testvéred ledobta eléd a szatyor dollárt.
- Mivel együtt erősebbek vagytok, a hasonló módon megbeszélt légi csapással tegyetek róla, hogy az országban áram és víz ne legyen, így közrend híján még több rabló-gyilkos jöhet elő odújából, olyanok is, akik egyébként nem mernének.
- Mivel az emberek nem fogják érteni, mitől nincs áram, víz, és élelem, jelentsétek be, hogy a kormány tehet róla, és diktatúra van.
- Így a városban vonulván szabadítsátok ki a börtönben élő kéttucat degenerált kriplit, hozzátok be a külföldön megtalált pedofil emigránsokat. Beavatásként a polgári demokráciába tegyetek mindegyikre öltönyt, hiszen a szokás ezt diktálja, rátok is így került.
Egy módszer ami mindenhol beválik
- A módszer szabadon megismételhető, ameddig az emberek nem tudják, mi is az a polgári demokrácia.
- Ha már nagyon nincs máshol olaj, kipróbálható civilizáltabb országokban is.
- Egészen addig, ameddig valaki vissza nem lő...
Apróbetűs rész:
- Ha már az előző demokrácia-építés is 9 hónapba telt, a fejlettebb országokkal való próbálkozást nem ajánljuk!
Orosz válasz a nyugati agresszióra. Ez már nem Líbia, a cionista 'forgatókönyvek' nem mindenhol működnek
Jövőnk.info

Merkozy levele az EU-nak: Itt az idő feladni a szuverenitást

Angela Merkelnek és Nicolas Sarkozynek az EU csúcstalálkozó résztvevőihez intézett levelének őszinte hangvételű elemzésében Dan Murphy egyértelművé teszi, hogy ez a csúcs különbözik az előző húsztól: ezen a csúcstalálkozón az euró megmentésének fontossága (az EU vezetők szerint) felülírja a nemzeti szuverenitást. A levél két alternatívát kínál: az egyes országok vagy átadják a költségvetésük feletti hatalmat az EU-nak vagy elpusztítják az eurót.
A Merkozy levélből:
A jelenlegi válság könyörtelenül feltárta a monetáris unió szerkezeti hibáit. Ezeket a hiányosságokat orvosolni kell… az eurózóna tagállamoknak több kötelező erejű és ambiciózusabb szabályra és kötelezettségvállalásra van szüksége. Ezeknek a szabályoknak tükrözni kell, hogy a közös valutahasználat közös felelősségvállalást is jelent. A stabilitási és növekedési unió építőkövei a megerősített intézményi szerkezet. Az eurózóna kormányzását alapjaiban kell megerősíteni.
A probléma eddig az volt, hogy szinte lehetetlen volt egybehangzó döntéseket hozni az EU működését meghatározó szerződések módosításáról. Az óra kegyetlenül ketyeg és az ideges piac nem hagy lehetőséget ilyen finomkodásra. Megoldást kellett találjanak, ami meg is történt. A kulcs egy kevésbé ismert kiskapuban rejlett a Schengeni Egyezmény szövegében, ami lehetővé teszi ennek a „megerősített intézményi szerkezetnek” a gyorsított bevezetését.
Csütörtöki Marseille-i beszédében Sarkozy elmagyarázta mire van szükség az új egyezményhez és óvatosan utalt a megvalósítás módszerére is. „Soha nem volt ilyen komoly szükség az egységes Európára. Soha nem volt még az egységes Európa ilyen veszélyben… Európa szétesésének még soha nem volt ekkora kockázata. Európa egy rendkívül veszélyes helyzettel áll szemben,” mondta Sarkozy. Szerinte arra van szükség, hogy az EU-nak lehetősége legyen megbüntetni a túlköltekező országokat a szigorúbb költségvetési fegyelem megvalósítása érdekében.
A Merkel és Sarkozy által írt levél a következő javaslatokat tartalmazza:
  1. Felhatalmazni az Európai bizottságot, hogy büntetést rójon ki azokra a tagállamokra, amelyek túllépik a megengedett költségvetési hiány mértékét (a GDP 3%-a),
  2. Kötelezni a tagállamokat, hogy alkotmányuk tartalmazza a kiegyensúlyozott költségvetésre vonatkozó rendelkezéseket,
  3. Kötelezni a tagállamokat, hogy társasági adót és egyéb tranzakciós díjakat fizessenek az EU-nak,
  4. Kötelezzék őket, hogy a jövőben esetleg szükségessé váló mentőcsomagokat az adófizetők pénzéből fedezzék és megóvják a magánbankok és befektetők érdekeit.
Amennyiben a tervet nem fogadják el (ahogyan ez be is következett), Herman Van Rompuy egy még drákóibb „fiskális paktum” névre keresztelt alternatívát is kilátásba helyezett, amihez egyáltalán nincs szükség a tagállamok parlamentjeinek vagy állampolgárainak a jóváhagyására. Az EU vezetésének lehetősége van ezt önkényesen ráerőltetni alattvalóira. „Ez a kötelességünk. Nincs más választásunk,” mondta Sarkozy.
Mario Draghi, az EKB új Bilderberg vezetője egyenesen követelte a szigorú szabályok elfogadását, ami megfosztaná szavazási joguktól a szabályokat be nem tartó tagállamokat az EU végrehajtó szervén keresztül. Sarkozy homályosan fogalmazott azzal kapcsolatban, hogy az új szabály betartatása katonai intézkedéseket vagy esetleg a vétkes ország megszállását is magával vonná-e vagy csupán az ellenszegülő vezetőket mozdítanák el pozíciójukból. Az viszont egyértelmű, hogy a brüsszeli retorika a pénzpiacok bizonytalanságának erősödésével egyenes arányban durvul.
Samuel Gregg, az Acton Commentary-ban megjegyezte:
Az euró a kezdetektől fogva egy hatalmas politikai terv, azaz Európa egységesítésének eszköze volt. Az egységes valuta első támogatói, mint Jacques Delors vagy Helmut Kolh, soha nem rejtették véka alá, hogy ez volt a célt. Mára egyértelművé vált, hogy az európai politikai osztály bármilyen szélsőségre hajlandó az euró megmentése érdekében, beleértve az EU szerződés kereteit meghaladó és a nemzeti alkotmányokkal ellentétes intézkedések meghozatalát is.
 Forrás: The New American