2012. március 31., szombat

Anna álma

Anna testvérünk buzgó keresztény, régóta részt vesz az imaharcban hazánkért, nemzetünkért és egyházunkért. Most leírta és elküldte egy álmát, ami jól mutatja helyzetünket és az erőtlenségünk okait:

Kedves Testvérek!
Egy pár nappal ezelőtti álmomat szeretném megosztani Veletek, mert úgy érzem nem csak nekem szólt.
Egy sötétség által körülvett helyen vagyok, másokkal együtt. Félelem vesz erőt rajtam, mert érzem, hogy gonosz erők a hatalmukban tartanak bennünket. Imádkozni próbálok, de akkor veszem észre, hogy nem tudok, nem vagyok rá képes, mert a torkomat és a többiekét is megsebesítették. Kicsi a seb, de valami ismeretlen jel rá van vésve és ez akadályoz az imában. Szenvedek ettől a fájdalmas érzéstől, még inkább a felismeréstől: mi történt velünk?
Imádkozni próbálok, Szent Mihály segítségét kérem. Hirtelen azt érzem, hogy az épségben maradt torkomat egy erős gonosz kéz szorítja, és nem tudok imádkozni. Küzdök vele, erőlködöm, hogy hang jöjjön ki. Erősen szorít a sötétség keze, mégis tovább küszködök. Sikerül!
Egy erőtlen hangú ima jön csak ki a torkomon, de folytatom, nem adom fel. Ez bátorítást jelent a többieknek, ők is próbálkoznak, együtt mondjuk, de még így is csak suttogás.
Erőt kapok, az ima erősebb lesz, még így is nagyon gyengék vagyunk. A kitartó imát meghallgatják, és valahogy kiszabadulunk ebből a helyzetből.
Arra ébredek, hogy már nagyon rég óta mondom a Szent Mihály imát megállás nélkül.
Ébredés után sem tudom abba hagyni, olyan erősen átélem, amit álmomban láttam.
Eszembe jutott , amit a Szeretetláng Lelki naplóban olvastam. Megkerestem a könyvet, hogy is van ez pontosan. Kindelmanné Erzsébet asszony írja le a Szeretetláng Lelki naplóban, ahogy elhívása kezdetén megmutatta neki az Úr Magyarország nyomorúságos állapotát. (1962. május 16. ) 
Most  ebből Idézem:
 „Egy nagy fekete korongot láttam, körülötte szürkésen gomolygó felhőkkel. A korong oldalán különös kinézésű férfiakat láttam. Egészen soványak, majdnem testnélküliek voltak, szürkés ruha volt rajtuk. Arcukat nem láttam, csak tarkójukat. Hirtelen megéreztem, hogy ördögök, mégpedig a fő gonoszok. Mikor a korongra pillantottam, éppen akkor lettek készen valami vasszerű lemezzel. Elfedték az imént még kristálytisztán látható korongot.
Amikor a vaslemezzel elfedték, jól megvizsgálták, és nagy, vigyorgó önteltséggel megállapították, hogy jó munkát végeztek. A jobboldali fehér felhőkből, éreztem, hogy valaki nézi őket. Nem tudom, hogy ki volt az. Csak éreztem, hogy nem rosszindulattal van. Lábánál három férfit láttam. Nem tudom, hogy kik voltak, de úgy éreztem, a gonosz ellenfelei lehettek, mert ahogy nézték a fekete korongot, azon tanakodtak, hogy miképpen lehetne eltávolítani. Közben a baloldali személyek közül az, aki a legközelebb állt a jobboldali személyekhez, közel hajolt, és így szólt szörnyű kárörvendően, mint aki egészen biztos a dolgában: Ezt aztán vizsgál­gathatjátok. Ezt jól megcsináltuk! - és még azt is mondták: Sok bajotok lesz vele!
Álmomban én is jól szemügyre vettem a korongot, és nem tudom, hogy a jobboldali személyek is észrevették-e, de ahogy én elgondolkodva nézegettem, miként lehetne a korongot a sötétségtől megszabadítani, észrevettem, hogy a szélénél kis hajszálnyi rés van. Miután ezt észrevettem, nagy megkönnyebbülés vett erőt rajtam. Elhatároztam, hogy szólok a többieknek, nincs minden elveszve. Csak fogjunk hozzá a fekete lap eltávolításához, mert úgy érzem, sikerülni fog. (…)
Jézus magyarázata: „Tudod-e, mi az a fekete korong? Az a Magyarok Nagyasszonya országa. (…) tudod-e, mit jelent a korongon a sűrű feketeség? Ez a hét főbűn. Ez a korong hét lemezből van összerakva, és úgy van elfedve egyenként, de mégis úgy látszik, mintha eggyé lenne olvasztva.” ’
Eddig az olvasott rész,  amit  ébredésem után újra elolvastam.
Számomra egyértelművé vált, hogy az Országunkért, Nemzetünkért mondott imánk, kivéve egy–egy jelentősebb alkalmat nem elég hatékony. Belefáradunk, elerőtlenedünk, elcsüggedünk. Nagyobb hittel kell kérnünk a Szentháromságot és kitartóan, állhatatosan. Áldozat nélkül nem megy.
Segítsük ebben egymást és ne fáradjunk bele a szívből mondott imába! Ne várjuk meg, míg a bajba jutás kényszere mondatja majd velünk az imát.
Krisztus Urunkban testvéri szeretettel: Anna

2012. március 30., péntek

Március 30. a Föld Napja a zsidók által megszállt Palesztinában

Március 30 a Föld Napja Palesztinában. Ezen a napon az 1976-os év eseményeire emlékeznek, amikor az izraeli hatóságok nagy mennyiségű földet foglaltak le palesztin tulajdonosaiktól, majd a földrablás elleni tiltakozásként kibontakozó országos tömegmegmozdulások során több tucatnyi tüntetőt lőttek le.
Ezen a napon Palesztina teljes területéről tömegek vonulnak Jeruzsálem felé, hogy tiltakozzanak a Jeruzsálemben és egész Palesztinában a zsidók illegális teleplétesítéseinek részeként még ma is zajló területrablás, az elszigetelés és az etnikai tisztogatás ellen. Ciszjordánia és Gáza valamennyi területéről indulnak felvonulások, valamint Jordániában, Egyiptomban, Szíriában, de Európában és Észak-Amerikában is több helyen megemlékeznek a történtekről. A Föld számos országában tartott felvonulások célja, hogy felhívják a figyelmet Jeruzsálem zsidó megszállására, és a palesztin nép Jeruzsálemből való kizárására.
Az ENSZ több szerződése és határozata is elismeri Jeruzsálemet, mint a jövőbeni Palesztina fővárosát. A zsidó hatóságok 1967-ben szerezték meg a város felett az irányítást. Korábban Jeruzsálem a palesztin nép egyik fő vallási, kulturális és gazdasági központja volt, mintegy 270 ezer palesztin lakossal a város keleti részén.
A Jeruzsálemben ma is jelen lévő palesztin lakosság az izraeli hatóságok által elnyomottan élnek, kitéve a zsidó telepesek agresszivitásának, akikkel a cionista hatóságok biztosítani akarják, hogy Jeruzsálem teljes egészében zsidó irányítás alá kerüljön, kiszorítván a palesztin őslakosságot, eltörölve ezzel minden reményt arra, hogy a város jövőben Palesztina fővárosa legyen. Ez az elnyomás több különböző formában nyilvánul meg:
Elkülönítés
Fadwa Khader, jeruzsálemi lakos, és a nemzetközi Jeruzsálem megemlékezések egy szervezője még emlékszik azokra az időkre, mikor Jeruzsálem a legnagyobb jelentőségű hely volt Palesztinában. Most az apartheid-fal és a katonai ellenőrzőpontok megakadályozzák a többségi palesztin lakosságot abban, hogy bármilyen oknál fogva Jeruzsálembe utazzanak. A város státusza mint a palesztin élet központja lassan feledésbe merül a Ciszjordániától való elszigeteltség miatt. De az anyagi valóság nem tudja kitörölni Jeruzsálemet a palesztin nép szívéből. Hogy ez érthető legyen, elég csak egy pillantást vetni a palesztin otthonokban, üzletekben és az utcákon lévő Al Aksa mecset képekre.
Cionista fennhatóság alatt
Mivel az izraeli hatóságok elsődleges célja, hogy a lehető leggyorsabban csökkentsék a jeruzsálemi palesztin lakosság számát, minden lehetőséget kihasználnak arra, hogy megvonják a palesztin lakosok tartózkodási jogát, még azokét is, akik a városban születtek és egész életüket ott töltötték. Ha egy palesztin lakos korábban már élt Ciszjordániában, vagy bárhol külföldön - akárcsak ideiglenesen is -, azt kockáztatja, hogy megvonják a tartózkodási jogát és soha többet nem engedik Jeruzsálem területére, még a családja meglátogatására sem.
Egy név nélkül nyilatkozó palesztin lakos elmondta, hogy Jordániában élt, de ő még megtartotta a jeruzsálemi azonosítókat. Viszont a gyermekei, akik már Jordániában születtek, nem kaphatták meg a tartózkodási engedélyt Jeruzsálembe. "A családom történelme ebben a városban van [...] de a munkahelyek hiánya, a palesztin jövő reménytelensége ebben a városban arra kényszerített, hogy máshol keressek boldogulást. [...] Most visszatértem, és a gyermekeim nem mozoghatnak szabadon a városban, mert nincsenek nyilvántartva a saját apjuk szülővárosában. Izrael nem ismeri el őket mint jeruzsálemi születésű gyermeket, de mi itt maradunk, még ha ez azt is jelenti, hogy a feleségem és gyermekeim azonosítók és bármiféle jogok nélkül élnek. [...] Ez a mi ellenállásunk a cionizmussal szemben."
Ennek a politikának megvolt az eredménye, és a palesztin lakosság száma Jeruzsálemben folyamatosan csökken. A még ott élők pedig nem mernek máshová utazni, mert félnek, hogy elveszítik lakhatási jogukat és otthonaikat.
A még ott élőkre nehezedő nyomás
A nyilatkozó jeruzsálemi palesztin lakos Izrael egy másik módszerét is említette Jeruzsálem gyarmatosítására és a végleges etnikai tisztogatásra: a palesztin lakosokra nehezedő nyomást, hogy elhagyják a várost. Ez a főként palesztinok által lakott keleti városrészekben a legalapvetőbb szolgáltatások megtagadásában is megnyilvánul.
A lakosok itt ugyanazt az adót fizetik, mint a zsidók a nyugati városrészekben. Ennek ellenére az önkormányzat nem nyújt megfelelő szolgáltatásokat a palesztin városrészek számára. Nyugat-Jeruzsálem területének 90%-án kövezett utak, járdák vannak, és van szennyvízelvezető, a szemétszállítók pedig minden nap jönnek. A szomszédságukban már csak háromnaponta jelennek meg. Februárban a Wadi Hilweh Információs Központ már bejelentette, hogy az önkormányzat egy szeméttelepet létesít a palesztin városrész kapujában.
A palesztin lakos megjegyzi: ezeknek az intézkedéseknek kettős természete van. Egyrészt, hogy nyomorúságossá és elviselhetetlenné tegyék a hétköznapjait azoknak a palesztinoknak, akik továbbra is itt akarnak élni. Másodszor, hogy a nemzetközi színtéren azt a képet mutathassák, hogy a palesztinok nem törődnek a saját környezetükkel, és mocsokban élnek.
A palesztin lakosokra folyamatos nyomást gyakorolnak a környékre költöztetett zsidó szélsőségesek, a palesztin családok kilakoltatása, és a palesztin otthonok lerombolása. Sejk Jarrah szomszédságában és Silwan területén is ezt a stratégiát alkalmazták. Az izraeli hatóságok és a cionisták tevékenységének célja, hogy erőszakkal zsidókat telepítsenek Kelet-Jeruzsálembe a palesztin otthonok elvételével, és a kilakoltatott palesztinok helyén zsidó telepeket létesítsenek. Ezenkívül az otthonok lebontása már önmagában is folyamatos fenyegetettséget jelent a helyi lakosoknak.
A nemzetközileg tartott felvonulások felhívják a figyelmet ezekre a tényekre, és felszólítanak a cionista izraeli teleplétesítés politikájának befejezésére, a tartózkodási jogok korlátozása, a megszállás, és az etnikai tisztogatás azonnali leállítására Jeruzsálemben és az egész megszállt Palesztina területén.
"Békében és szabadságban akarunk élni, szabadnak akarjuk érezni magunkat. El tudják képzelni, mennyi szenvedést okoz és mennyi áldozatot követel ez a rémálom? [...] Soha nem jöhet létre valós palesztin állam, amíg az izraeliek birtokolják a földet és a vizet, ellenőrzik a határokat, és elkülönítik egymástól a palesztinok által lakott településeket. [...] De nem adjuk fel. Hiszünk a mozgalom erejében. A nemzetközi palesztin szolidaritás mozgalom a mi hangunk Palesztinán kívül, ami képviseli, hogy szabadok akarunk lenni, és véget akarunk vetni a megszállásnak."
Molnár István


Az izraeli csapatok teljes készültségben vannak a palesztin földek kisajátításának évfordulóján kezdődő felvonulások miatt. Egy rendőrségi szóvivő szerint minden területre kivezénylik a biztonsági erőket, ahol nagyobb tömegek kezdenek gyülekezni. A fő rendezvény Észak-Galileában lesz, Deir Hanna településen.
Mára több tucatnyi tüntetést terveznek még tartani Ciszjordániában, a Gázai-övezetben és Jeruzsálemben is. A Libanonban és Jordániában élő palesztinok is tüntetéseket terveznek, ők az ország határai mentén vonulnak fel. Az izraeli hatóságok a libanoni és jordániai határokon megerősítették a jelenlévő fegyveres erőket.
Molnár István

Valóság és valóság-show

Van abban valami szörnyen kiábrándító, amikor hazaérve a munkádból egy jó fárasztó nap után, ledobod a táskád az előszobában, kiveszel egy túró rudit a hűtőből, elkezded majszolni, leülsz a fotelodba, bekapcsolod a tévét, és abban egy fickó valagát látod,amint épp azzal van elfoglalva, hogy gipszbe önti saját hímtagját, miközben a remek műsor helyszínéül szolgáló villa többi, szintén alacsonyabb létformán megrekedt lakója ezen megszakad a röhögéstől. 
Hirtelen feleszmélsz az enyhe sokkból, és egy laza csuklómozdulattal már váltod is a csatornát, majd értetlenül kezded nézegetni a távirányítód elejét, hátulját, hogy mégis mi lehet vele, esetleg kifogyott az elem, vagy mi a gond, ugyan miért nem vált...
Aztán rájössz, hogy váltott az, csak éppen tök ugyanaz megy a másik csatornán, annyi különbséggel, hogy talán a szereplők egy kicsit más színű ruhában vannak. 
Nos, ahová a hazai televíziózás eljutott az valami olyan mélység, ahová még magam sem képzeltem volna, hogy el lehet jutni, mondjuk olyan 10 évvel ezelőtt. És ami még rosszabb, hogy nem igazán látni a lejtő alját. Van ennek valahol vajon egy végállomása? Azt kell mondanom, hogy nem biztos. Most már kezdem elhinni, hogy akár ténylegesen el lehet vinni ezt az egészet egészen odáig, ahogy azt Mike Judge utópisztikus filmjében a "Hülyék Paradicsomában" bemutatja, hogy a nem is olyan távoli jövőben a heti mozifilm sláger címe az lesz, hogy "A segg", és ebben másfél órán keresztül mutatnak egyetlen szőrös feneket, a közönség legnagyobb örömére, a tévében pedig minden este a "Jaj a tököm" című műsort adják, melyben a műsor főszereplőjét hétről hétre mindig újabb és újabb módokon rúgják, ütik, harapják tökön (és ezen kívül más nem történik)!  
No de mint azt már talán észrevettétek, ez nem egy "szapulós blog", úgyhogy próbáljunk meg az ilyen irritáló dolgokhoz is konstruktívan hozzáállni,  és nézzük meg, mi mindent tudunk tanulni belőle!
Meg fogtok lepődni, mert nagyon is sokat! 
A valóság-show maga, mint az a nevében is benne van, rengeteget megmutat magából, a való világból. Aki tudja nyitott szemmel nézni, és nem csak azon kacarászni, hogy kinek mennyi fanszőrét tépte le a gipsz, amikor levette a nemi szervéről, az rengeteg dolgot tanulhat meg ezekből a show műsorokból a világunkra nézve. 
Kezdjük mindjárt ezzel a ténnyel, hogy leülsz főműsoridőben a tévéd elé, és bármelyik fő csatornára kapcsolsz, ugyanúgy villa-lakók rohangálnak benne félpucéran. 
Ez például tökéletesen illusztrálja az úgynevezett "a választék illúziója" nevű manipulációs technikát, azt a furcsa szituációt, amikor prezentálnak feléd bizonyos választási lehetőségeket, amiktől te azt hiszed, hogy itt most akkor TE választasz, miközben a lényeges kérdésekbe semmi de semmi beleszólásod nincsen, csupán századrangú részletkérdésekben kapsz választási lehetőséget. Ismerős?
Igen választhatsz, hogy egy német vagy egy francia tulajdonú csatornán akarod megnézni ugyanazt a műsort, és megválaszthatod, hogy a fekete hajú barna szemű szilikonszájú lányt akarod hisztizni látni, vagy a szőke hajú kék szemű szilikonszájú lányt akarod hisztizni látni. Igen, a választás a tiéd. Csak éppen a választási lehetőségeid között semmi érdemi különbség nincsen. Így működnek a tv csatornák, a parlamenti választások, és az összes többi hasonló szituáció... 
De mi ez a "valóság-show", és miért kell nekünk ezt minden nap főműsoridőben nézni?? Persze gondolhatnánk, hogy ezek a műsorok úgy jöttek létre, hogy valamelyik kontinensen a nagy tudású, kreatív tévés elmék gondosan feltérképezték a nézői "igényeket", majd összegyúrták ezek alapján azt a műsort, ami a legtöbb nézői igényt elégíti ki egyszerre, és hogy minél többen élvezhessük az így létrejött "tökéletes műsorkoncepciót", ezért benyomják nekünk főműsoridőbe, egyidejűleg az összes nagy csatornán. Ez a gondolkodásmód azonban erős naivitásról árulkodna a részünkről. 
Az első és egyben legfontosabb, amit meg kell ezzel kapcsolatban értenünk, hogy ezeket a műsorokat nem egyszerű "tévés emberek", hanem nagyon magasan képzett pszichológusok dolgozzák ki. (Természetesen nem itt Magyarországon. Ezeket a műsorokat licencelik nemzetközi cégektől, amik kifejezetten ilyen tévés programok kidolgozására szakosodtak.)
Azért kell nekünk ezeket főműsoridőben nézni, mert ezek a pszichológusok aprólékosan kidolgozták számunkra azokat a tv-s programokat (és egy percig ne gondold, hogy véletlenül hívják őket "programoknak"), amik a legjobban alkalmasak a gondolkodásmódunk olyan irányú átformálására, ami a tervezett új világ szempontjából kívánatos.
Miután ezeket a formulákat sikeresen kidolgozták, szeretnék biztosítani, hogy minél több alany nézze végig az "átnevelő programot", ezért lehetőleg a főműsoridőbe teszik az összes csatornán. Pontosan tudják, hogy az emberek 90%-a dolgozik, és csak este 6 és 10 között van lehetősége "kikapcsolódni" illetve "bekapcsolódni" az adásba, úgyhogy amit ebbe az időszeletbe tesznek a műsorba, a lakosság nagy része azt fogja nézni. Ezért van hát, hogy ebben az időszeletben kapjuk a legeslegagybomlasztóbb műsorokat, mint a híradó, a szappanopera vagy a valóságshow.

Térjünk akkor rá erre a "valóságshow"-ra, és hogy ez a "program" pontosan milyen célokat is szolgál. Ez az egész koncepció nagyon aprólékos tervezői munkát feltételez, mert nem egy, hanem több tucat viselkedéstani modifikációs programot sikerült összegyúrniuk egyetlen műsorba, de ez érthető, hiszen mint említettem, elég rövid az az időszelet, amikor szinte az egész lakosság egyszerre ültethető le a TV elé, ezért ebbe a néhány órás blokkba bele kell passzírozni az összes fontos viselkedéstani modifikációs programjukat. 
Itt most megpróbáljuk csak a legfontosabb aspektusait összeszedni a valóság-show-nak, mert különben itt ülhetnénk egészen reggelig, ha minden apró részletére ki akarnánk térni ennek a rendkívül komplex agymosásnak. 
1. Kezdjük talán a legérdekesebbel, és azzal, ami talán a legkevésbé szúr szemet az átlag néző számára (a többi ehhez képest sokkal nyilvánvalóbb lesz).
Ezt az elsőt úgy fogom hívni, hogy az "elimináció". 
Ha megkérdezném, hogy mi az a közös vonás, ami az összes show-műsorban fellelhető, de nem csak a valóság-showk-ban, de az ezekkel erősen rokon "tehetség kutató" showk-ban és hozzá hasonlókban is, akkor biztos lenne olyan, aki jelentkezne, és helyesen rámutatna, hogy az, hogy egyrészt a szereplők együtt laknak egy villában, másrészt pedig az, hogy minden héten "kiesik" közülük valaki.
Nos, ha a legmélyére nézel ezeknek a műsoroknak, hogy mi a fő, meghatározó vonaluk, akkor azt találod, hogy mindig x darab versenyző indul el, és ahogy halad a műsor, minden héten kiejtenek közülük valakit, míg a végén csak egyetlen egy maradhat. Csak EGY maradhat... tudod, mint a Hegylakóban. 
És akkor mi van, mondod, ezt hívják versenynek, ugyan mi érdekes van ebben?
Nem, a dolog nem ilyen egyszerű. A "versenyeken", úgy általában, a szereplők együtt vesznek részt, megmérkőznek, és aztán kihirdetik közülük a győztest, de itt, ahogyan azt a szlogenjükben is fennhangon hirdetik, az elimináción van a hangsúly, "itt a lét a tét". Itt minden héten valaki teljesen megsemmisül, legalábbis a show szempontjából. Pakolhat, mehet haza, neki annyi, a karaktere amit a műsorban kapott, megszűnik létezni.
Ez neki nyilván hatalmas dráma, hiszen minden vágya az volt, hogy ott lehessen, és hogy nekünk is az legyen, jöhetnek az érzelmes búcsúzkodások a többiektől, a halk zongorakíséret mellett, stb. 

Az emberek hihetetlenül alábecsülik ezeknek a műsoroknak az elménkre gyakorolt hatását. Mert az egy dolog, hogy mondjuk van egy "vicces" vetélkedő, ahol a vesztes lába alatt megnyílik a talaj, és elnyeli a föld, ez így még önmagában nem lenne annyira vészes, de amikor az ember naponta megnéz három-négy olyan show-t, amiben a vesztest rendre eliminálják, akkor egy idő után ez annyira természetessé válik, annyira beleissza magát a hétköznapi gondolkodásmódjába, hogy megszokja, hogy "csakis a győztes maradhat talpon"! 
Az élet végül is egy nagy eliminációs játék, nem igaz?
A győztes benn marad, a vesztes kiesik. A vesztest felfalják. A vesztesnek nincs tovább. Ez a dolgok természetes rendje, vagy nem?
Legalábbis ez az, amit az egésszel az agyadba kívánnak vésni, hogy "csak egy maradhat", és hogy ezért meg kell küzdeni.
És ha elég sok ilyen műsort nézel, hidd el nekem, hogy ez komolyan fogja befolyásolni azt, ahogy az élet fontos kérdéseihez és az embertársaidhoz hozzáállsz. 
Azért az se kerülje el a figyelmünket, hogy ez pontosan ugyanaz a gondolatvilág, amire a Darwin-féle evolúció elmélet is felépül, a szelekció, hogy csak a "legfittebb maradhat életben". És ha lenne időnk arra, hogy hosszasan visszafejtegessük a fonalakat, akkor bizony azt találnánk, hogy akik ezeket a show műsorokat ma tervezik (ezek a komolyan képzett pszichológusok), lényegében rokoni, leszármazotti kapcsolatban állnak azokkal az emberekkel, akik annak idején az evolúció elméletet is kidolgozták. Charles Darwin és Thomas Huxley ("Darwin buldogja", az UNESCO elnök Julian Huxley, és a "sci-fi" iró Aldous Huxley nagyapja) annak a kornak a nagy pszichológusai voltak - mondhatjuk így is. 
Nem, mielőtt nekem estek, nem állítom, hogy nincs evolúció, csak arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy az evolúció elmélet az akkori pszichológiai manipulációs célok mentén született meg, és ezeket a manipulációkat erősítik tovább ezzel a sok eliminációs játékkal napjainkban. A lényeg, hogy az egész gondolkodásmódod a másik elpusztítására irányuljon, hogy azt gondold, hogy a siker egyenlő a másik ember kigolyózásával. 
Persze ez az egész, úgy ahogy van, egy nagy átverés, mert az élet nem egy zéró összegű játék. Nem csak úgy lehet örömet vagy vagyont szerezni, ha azt valaki mástól elveszed, sőt!
Ha az emberek elkezdenék a kooperatív gondolataikat elővenni a kompetitív hozzáállás helyett, és néha összefognának, azt a furcsa dolgot tapasztalnák, hogy a végén mindenki jobban járna a közösségben, mint a kompetitív, egymást elimináló stratégia mellett maga a győztes.
Ha még nem tűnt volna fel, a rendszer attól fél a legjobban, hogy esetleg összefogunk!
Ezért kell annyira megerősíteni és bevésni a kompetitív viselkedésformákat, hogy eszedbe se jusson összefogni, mindig azt keresd hogyan lehet kifúrni a másikat. Erre a valóság-show pedig tökéletes, hisz az egész erre a taktikázásra épül, hogy ki kit tud megfúrni, mert ugye csakis EGY maradhat! Az visz mindent. A többiek pedig elhullanak. 

Fontossági sorrendben a második dolog, amit kiemelnék, az a kukkolás.
A valóság-show lényege ugyebár az, hogy a delikvensek élik a kis életüket a villában, ami teljesen be van kamerázva, te pedig kukkolhatod őket, akár a nap 24 órájában.
Kezdjük ott, hogy a kukkolás már maga egy aberráció, és nem szeretnék itt senkit sem megbántani, de aki másokat szeret kukkolni, az valljuk meg, nem egy egészséges viselkedés. Ezek pedig kifejezetten azt szeretnék, ha a TV segítségével aberrált viselkedésformákat tudnának kialakítani benned. Minél aberráltabbá tudnak tenni, annál jobb (nekik). Egy egészséges pszichén ugyanis sokkal kevésbé lehet "fogást találni", egy olyat sokkal nehezebb belevinni természetellenes, másokat vagy önmagát pusztító dolgokba... 
De még csak nem is ez az aberrált magatartásforma a számukra a leglényegesebb, hanem maga a tény, hogy ahogy a szereplők be vannak kamerázva, és te kukkolod őket, azzal ezt az egész viszonyt megszokod, és szépen lassan teljesen elfogadod.
Eltelik pár hónap, és amikor teljesen bekamerázzák az utcádat, az aluljárókat, a buszmegállókat... egyetlen ember nem szól egyetlen szót sem, nem tiltakozik senki, hogy nem igazán tartja jó ötletnek, hogy egy központból figyeljék minden mozdulatát, és még videoszalagra is felvegyék, mikor és hol vakarta meg a fenekét. Egyszerűen megszoktatják veled ezt az egészet, elfogadtatják azáltal, hogy teveled is ugyanúgy kukkoltatnak másokat, ezáltal ez egy idő után már természetessé válik, és nem lesz "idegen", ha téged is kukkolnak valahonnan. 
Ha még emlékszel, a legelső ilyen valóság-show-t még úgy is hívták, hogy "Big Brother", a Nagy Testvér-ről, a diktátor rendszerről, aki Orwell könyvében figyeli az emberek minden mozdulatát. És ez a legmeghökkentőbb, hogy még csak nem is kell titkolniuk a céljaikat, mindent nyugodtan lehet a nevén nevezni, még akkor sem látjuk, hogy mire megy ki a játék. (Ezen ők, biztos vagyok benne, hogy hatalmasakat röhögnek otthon esténként.) 
Még egyszer hangsúlyozom, Orwell és Huxley könyvei (1984 és Szép Új Világ) nem sci-fik, hanem konkrét tervek az új világ szerkezetére. Mindketten tagjai voltak a Fábián Társaságnak, amely magas rangú elit tudósokat egyesített, akik azt kapták feladatul, hogy dolgozzák ki az ideális társadalmat, ami a vezetői elit réteget legjobban kiszolgálja.
A Big Borther jellegű tv műsorok állandó nézésével lényegében hozzászoktatod magadat a kiépülőben lévő tényleges Big Borther rendszerhez.
A kamerák már ott vannak a valóságban is, és téged is állandó megfigyelés alatt tartanak térfigyelő kamerák és műholdak segítségével. Ha úgy tetszik, te is egy játékos vagy egy sokkal nagyobb valóság-show-ban. És még csak jelentkezned sem kellett!

Aztán sorolhatnánk még a pszichológia manipulációkat, amiket pusztán azzal érnek el, hogy milyen jellegű szereplőket választanak be ezekbe a showk-ba, és hogy milyen szituációs gyakorlatokba helyezik őket.
Ha azt gondolod, hogy a szereplőválogatás úgy történik, hogy "nézzük, ki a jó fej", akkor nagyon de nagyon ki kell ábrándítsalak. És ha nekem esetleg nem hinnél, hallgasd meg Olivért a Fábry show-ban, aki kikotyogta, hogy több száz kérdéses pszichológiai tesztet töltetnek ki a jelentkezőkkel, és hogy az ő szavait használjam "nem azért, mert az intellektuel embereket keresik". Azt hiszem, nagyon finoman fogalmazott. 
Nem tudom ez kinek nyilvánvaló, kinek nem, de a legtöbb viselkedésformánkat más emberektől vesszük át.
A gyermek elkezdi ismételgetni amit a szüleitől lát, amit a csoporttársaitól lát, amit a környezetében lát, hogy aztán ezekből szintetizálja össze saját személyiségét, saját viselkedési formáit.
A TV korszak előtt főleg a szülők és csoporttársak voltak azok, akikkel sok időt töltött együtt egy fiatal, így az ő személyiségi jegyeik voltak a legmeghatározóbbak a saját személyisége kialakításánál.
Ma azonban már egy átlag fiatal több időt tölt a TV előtt, mint barátaival, vagy akár szüleivel, így a viselkedés formáira is nagyobb hatást fejtenek ki a TV-ben szereplő karakterek.
Ez pedig kiváló lehetőséget ad a pszichológusok számára, hogy miután kiötölték, hogy milyen személyiségi jegyeket szeretnének viszontlátni az új világ egyedeiben, utána már csak annyit kell tenniük, hogy lehetőleg ezekkel rendelkező embereket toboroznak be a tévé műsoraikba, és lehetőleg olyan szituációs gyakorlatokba helyezik őket, amik elősegítik, hogy ezek a jegyek erősen meg is nyilvánuljanak. Hadd szóljon a show, aztán mindenkinek lehet utánozni őket otthon, a magánéletben, tessék csak... 

A TV persze csak egy eszköz, lehet használni jóra vagy rosszra, aszerint, hogy kinek a kezében van ez a fegyver.
Képzeld, mennyivel más lenne a légkör, mennyire mások lennének az emberek körülötted, ha nem Benkő-ket, Pákó-kat, meg villalakókat virítanának a képernyőkön egész nap, hanem az értékes magyar embereket, akikre fel lehet nézni, akikről pozitív mintát lehet venni. A legtöbben persze először kiábrándultak lenének, mert nem lenne többé technokol rapid a fogkefén, meg dugi-huzi a toalettben, de aztán hidd el nekem, amikor megszoknák, egy idő után azon lepődnének, hogy voltak képesek ezeket a mostani adásokat végignézni azelőtt... 
A TV segítségével szó szerint meg lehet formálni egy társadalmat, be lehet sugározni az emberek fejébe a kívánt viselkedési formákat, és ha elég kitartóan csinálod, akkor szinte már nem is lehet többé "visszaprogramozni" az embereket, mert egy idő után a dolog már annyira természetessé válik számukra, hogy már azt sem fogják érezni, hogy programozva vannak.
Biztos vagyok benne például, hogy sokan vannak, akik totál nem is értik, hogy miket hordok itt most össze... 
De ha már így szóba került a szex, nyilván az is egy fontos elme ezeknek a showk-nak. És itt nem is magára az eksön-re tenném a hangsúlyt, hanem erre a mindenki mindenkivel mentalitásra. Ez az amit teljesen be szeretnének vésni a fiatalok agyába, és itt megint csak azt tudom ajánlani, hogy olvassátok el, vagy nézzétek meg a Szép Új Világ-ot, mert szinte szó szerint így van benne leírva, hogy arra programozzák a fiatalokat, hogy bevéssék nekik, hogy "mindenki mindenkié", szó szerint ez a szlogen. És aki túl hosszan létesít szexuális kapcsolatot ugyanazzal a partnerrel, azt ki kell nézni, ki kell közösíteni a társadalomból, elérik, hogy a monogám kapcsolat legyen a természetellenes. 
Ne tessék félreérteni, én nem papolni jöttem ide, és még csak azt sem állítom, hogy aki 13 éves korában szexel, abból csúnya rossz ember lesz. Nem erről van szó, hanem pusztán arról, hogy a pszichológiai kutatások világosan kimutatták, hogy ha sikerül elérniük, hogy egy fiatal a pubertás környékén már több partnerrel létesítsen szexuális kapcsolatot, és megszokja a váltogatást, akkor nagyon komoly az esélye, szinte garantált, hogy soha nem lesz képes az életében stabil kapcsolatot kialakítani az ellenkező nemmel.
Hogy ez miért jó, mármint a programozóinknak? Már sokszor beszéltünk róla, hogy a család egy nagyon nemkívánatos dolog az új világban, mint ahogy a nemzetek és a vallások sem. Ezek mind olyan emberi kapcsolatokon alapulnak, amik összetartanak emberi közösségeket. Az új világban az egyetlen közösségi forma az Állam akar lenni, és minden mást le kívánnak bontani, ami az ő szemükben "konkurálhatna" ezzel. Ezért van ez a sok valóság-show és ez a számtalan film, amiben az alkalmi, "csak semmi komoly", "csak szexre kellesz" kapcsolatokra próbálják rászoktatni a fiatalokat. 

Még persze lehetne folytatni a sort, de most nem tesszük, mert az írás így is hosszúra sikeredett. Összefoglalva a lényeget, a "valóság-show" nem más, mint ami a nevében is benne van: a valóságról egy show. Modellezi a valóságot, abban a formában, ahogy azt nagyban is szeretnék látni. Azt hogy állandó megfigyelés alatt vagyunk, mint laboratóriumi állatok, az életben egymást marjuk, fúrjuk, elimináljuk a siker érdekében, mindenki mindenkivel szexel, komoly kapcsolat, kötődés nélkül, mindenkinek szilikon szája van, pszichológiailag instabil személyisége...
Kifejezetten szeretik megmutatni nekünk, amit utána megcsinálnak majd velünk, egyrészt hogy szokjuk, és ne nagyon ellenkezzünk a társadalmi változásokkal szemben, másrészt hogy az aberrált gondolkodásukkal minket is átfertőzzenek, és mi is szinte eggyé váljunk velünk. Asszimilálni próbálnak minket.
Persze elég erőszakosan, szinte semmi választási lehetőséget nem hagyva, bárhova kapcsolsz ugyanazt a "programot" fogod kapni, talán egy kicsit más ízesítéssel, de semmi lényeges különbséggel. 
Hogy egy kis pozitívat is mondjak, választás azért mindig van, és persze nem is olyan bonyolult rájönni, hogy hogyan. Van a tv-kapcsolódon egy piros gomb is, általában felül valamelyik sarokban, na az az, amitől fekete lesz a képernyő, és nem mossa többet az agyadat. A készüléket pedig fel lehet tenni a vaterára, vagy ha a pénz nem számít, át lehet hívni kisebb társaságot és rituálisan összezúzni, vagy ledobni a Rám-szakadékba, stb... tényleg csak a fantázia szabhat határt!
forrás: http://pirospirula.blogspot.com/2011/12/valosag-es-valosag-show.html

Erzsébet királynőt azzal vádolják, hogy hasznot húz a kábítószer kereskedelemből

A brit Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat (FSA) 8.75 millió angol font (10.5 mill. euro) büntetés megfizetésére kötelezte a brit királynő tulajdonában lévő Coutts Bankot, mert elmulasztotta például a magas kockázatot képviselő, illetve a politikailag érintett személyek alapos átvilágítását, és a pénzmosás megakadályozását, bűncselekményekből származó pénzek futtatását. A bank része a korábban a brit állam által feltőkésített Royal Bank of Scotland-nak. A Coutts egy olyan befektetési magán bank, amely különböző előnyöket kínál nagybefektetőknek nagy pénzösszegek elhelyezésekor.
„A mulasztások a Couttsnál súlyosak, rendszerszerűek és majdnem három éve szemet hunytak fölöttük. Ez a Couttsnál a bűncselekményekből származó bevételek kezelésének egy elfogadhatatlanul magas fokát eredményezte” nyilatkozta az FSA a hivatalos honlapján.
Az ügyet egy héttel korábban március 21-én dobta a köztudatba Jacques Cheminade, a franciaországi elnökválasztások egyik független jelöltje: „az angol királynő vagyonának egy része kábítószer kereskedelemből származik”, mely pénzt „a City zsidó bankárai mossák tisztára”.
Tracy McDermott, a pénzügyi felügyelet igazgatója hangsúlyozta: „a büntetés mértéke is mutatja, mennyire súlyosaknak látjuk a hibáikat”…”jelentősek, kiterjedtek és elfogadhatatlanok”.
Minden esetre ne reménykedjünk abban, hogy Erzsébet királynő bankját is kizárják emiatt a SWIFT rendszerből- az csak az iráni bankokra érvényes. Egy ilyen belterjes zsidó pénzügyi rendszerben csak nem képzeljük, hogy éppen a felügyeleti szervekben nem képviseltetik 100%-osan a saját érdekeiket? Tehát a hagyományápolás megy tovább a maga több évszázados szégyenletes útján… Emlékezzünk csak a Viktória királynő nevével fémjelzett féktelen gyarmatosító politikára, az Ópium-háborúkra, Kína évszázados megaláztatására. Természetesen ott is szövetkezett a brit kolonializáció a zsidó pénzuralmi erőkkel: a harácsolt vagyon kisebbik része kábítószerből, nagyobbik része a nem kevésbé szégyenletes rabszolga kereskedelemből és tartásból, eltaposott népek kifosztásából származott, a világtengerek kalózai nagy többségének megbízója közvetve maga a brit uralkodó volt.
Bartha László

2012. március 29., csütörtök

A tudósok felrobbantanák vagy befestenék a 2013-ban érkező aszteroidát

A lehetséges katasztrófa elkerülésére a tudósok azt javasolják, hogy a 2012 DA14 nevű és 2013. februárra várt aszteroidát festékkel vagy komoly fegyverekkel lehetne eltéríteni. A helyzetet nehezíti, hogy az aszteroida megsemmisítéséhez vagy eltérítéséhez alkalmas űrhajó megépítésére már nincs idő.
A NASA adatai szerint, az először spanyol csillagvizsgálók által észlelt, 60-méter átmérőjű aszteroida 11 hónap múlva süvít el közvetlen közelünkben. Pályája alapján már látható, hogy közvetlenül a föld mellett kell elhaladnia, így fennáll az összeütközés veszélye.
A DA14 aszteroida mindössze 27.000 kilométerre lesz bolygónktól, ami kisebb távolság, mint egyes műholdak pályájának távolsága a földtől, tehát fennáll az összeütközés veszélye. Ennek valószínűségét azonban és a katasztrófa elkerülésének lehetséges megoldásait csak további számítások elvégzését követően tudják pontosan meghatározni, mondta Dr. David Dunham, a NASA szakértője, a Moszkvai Műszaki Egyetemen (MIEM) tartott előadásán.
„A föld gravitációs mezeje jelentősen meg fogja változtatni az aszteroida pályáját. További nagyon alapos számításokra van szükség ahhoz, hogy az ütközés valószínűségét meghatározhassuk,” mondta Dr. Dunham. „Lehetséges, hogy az aszteroida apró darabokra törik vagy több nagy darab letörik belőle és elég az atmoszférába érve. Az aszteroida típusát és ásványi felépítését színképelemzéssel meg lehet állapítani. Ezt követően könnyebb lesz megjósolni viselkedését az atmoszférán belül, illetve, hogy mit lehet tenni a potenciális veszély elhárítására,” magyarázta Dr. Dunham.
A tudósok számításai szerint összeütközés esetén egy termo-nukleáris bomba erejének megfelelő energia szabadulna fel.
A veszély észlelését követően a kutatók több ötlettel is előálltak a katasztrófa elhárítására.

Tűzijáték vagy vízfesték

Mivel az aszteroida nagyon közel halad el a föld mellett, nincs idő másra, mint pontosan kiszámítani az érkezés helyét, az esetleges becsapódás következményeit és erejét.
A szakértők egyetértenek, hogy egy űrhajó segítségével szét lehetne rombolni az aszteroidát vagy letéríteni eredeti pályájáról.
„Be is tudnánk festeni,” mondja David Dunham.
A festék megváltoztatná az aszteroida fényvisszaverő tulajdonságait, ami megváltoztatná a hőmérsékletét és ezzel a forgási sebességét. Ennek eredményeként letérne pályájáról, de ezáltal veszélyesebbé is válna, amikor 2056-ban ismét a föld közelébe érkezik, mondja Aleksander Devajtkin, az orosz Pulkovo megfigyelőközpont vezetője. A fő probléma tehát az időhiány, hiszen a fenti ötletek elvégzésére alkalmas űrhajó megépítése két évet venne igénybe.
Amennyiben az aszteroida egészben csapódik a földbe, a behatás megegyezne a Tunguszkai esemény erejével, ami 1908-ban egy 2150 négyzetkilométeres területet tarolt le Szibériában. Ez majdnem megegyezik Luxemburg területével. Természetesen rendkívül sok függ az esetleges becsapódás pontos helyétől, amit egyelőre nem lehet megjósolni.

Forrás: RT.com

2012. március 28., szerda

Kadarkúti Égi Üzenetek 141. Szentlélek: A szentgyónás tulajdonságai

2012.03.27   ÉGI ÜZENETEK                Szentlélek: A szentgyónás tulajdonságai
Drága Engesztelő Gyermekeim, ne féljetek, Én vagyok a Szentlélek Isten, a harmadik Isteni személy és eszközömön keresztül szólok hozzátok. Nagy-nagy szeretettel köszöntelek benneteket, boldog vagyok, hogy újra eljöttetek ide. Szeretetlángomat végig viszem köztetek, és mindenki szívéhez hozzáérintem, hogy fellobbantsam, hogy nagyobb érdeklődéssel hallgassátok, azokat a nagyon fontos dolgokat, amikről szó lesz. Az elmúlt alkalmakkor a szentgyónás szükségességről, alapításáról, a bűnbánatról, az elégtételről, Jézus elégtételi szenvedéséről volt szó. Most a szentgyónás tulajdonságairól beszélek nektek. A szentgyónás legyen teljes, őszinte, érthető és titkos. Mikor teljes a szentgyónás? Hogyha gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással vétett bűneiteket, mindet kivétel nélkül megbánjátok. Emlékezzetek vissza, hogy nem olyan régen a Szűzanya úgy mutatta be Jézust nektek, mint egy gyóntató atyát. Ott ült vele szemben egy középkorú asszony, és szándékosan kihagyta a házasságtörését. Jézus nem oldozta fel, csak miután töredelmesen megbánta. Gyermekeim, hogyha valami olyan bűnötök van, amit szégyelltek elmondani a papnak, azt akkor is el kell mondani, mert aki egyetlen súlyos bűnt kihagy a szentgyónásából, annak a gyónása érvénytelen. És ha még ráadásul utána áldozik is, akkor kettős szentségtörést követ el. A bűnbocsánat szentsége ellen és az oltáriszentség szentsége ellen. Drága Gyermekeim! A szentgyónás teljességét jól véssétek bele a szívetekbe! Ha egy bűn kimarad feledékenységből, az nem baj, attól még érvényes a szentgyónás, áldozni is lehet. Viszont a következő szentgyónásban meg kell ezt a kihagyott bűnt említeni. A feledékenység ellen küzdeni kell. Nagyon alapos, gondos lelkiismeret vizsgálattal kell készülni a szentgyónásra, vagy pedig nem kell nagyon összegyűjteni a bűnöket, elég ha két-három bűnöd van, és már menj is gyónni, mert biztos, hogy eszedbe fog jutni. De ha van 10-15 bűnöd, hosszú idő eltelt, akkor azokat össze kell írni egy papírra, és fel lehet olvasni a gyóntatószékben. A katolikus vallás tanítása szerint a szentgyónáskor a bűnök közül csak a súlyos bűnöket kell meggyónni, de ez nem azt jelenti, hogy nem szabad a bocsánatos bűnöket is. Én, a Szentlélek arra kérlek benneteket, hogy minden egyes bűnötöket gyónjátok meg, mert akkor lesz teljesen tiszta a lelketek. Sokkal felszabadultabbnak, könnyebbnek érzitek majd magatokat. A szentgyónás gyakoriságával kapcsolatban az egyház azt tanítja, hogy minden évben egyszer kötelező gyónni, húsvétkor. De ez ne legyen elég nektek, gyónjatok minden hónapban, vagy 3-2 hetenként, hetenként, ahogy szükség van rá. Hogy ha tudnátok, hogy milyen végtelenül közel van az Én kiáradásom, akkor egyetlen bocsánatos bűnnel már szaladnátok is a gyóntatószékbe. A gyónás teljességét úgy lehet még fokozni, hogy ha nem csak a bűnt valljátok meg, hanem a súlyosbító körülményeket is. Pl. hogy ha valakit mélyen megbántotok, nagy fájdalmat okoztok neki, vagy a becsületébe gázoltok, akkor az már egy súlyos bűn, súlyosbító körülménnyel. Van egy férfi, aki az egyik munkatársát beárulja a főnöknek, hogy lopott, kiszivárog a hír, és mindenki olyan rossz érzéssel néz erre a férfira. Kiderül, hogy nem is lopott. Bűnbánatában a rágalmazó elmegy meggyónni, hogy hazudott. El kell mondania, hogy milyen körülmények között hazudott. Azért fontos a súlyosbító körülmény meggyónása, mert a bűn súlyosságát, jellegét egészen megváltoztatja. Vagy pl. ha egy fiatal lány elcsábít egy nős embert, amikor gyónni megy, nemcsak annyit kell meggyónnia, hogy paráználkodott, hanem, hogy egy nős embert a házasságtörés bűnébe vittem bele. Az a tény, hogy a gyermekeim nagy része nem tudja, hogy hol a határ a bocsánatos és a súlyos bűnök között. A súlyos bűnnel nagy kárt okoz az illető másnak, magának, és még mélyebben megbántotta az Istent, mint egy bocsánatos bűnnel. Néhány példa: Van egy asszony, aki jön hazafelé a munkájából, nyár van, érik a megy, szinte roskadásig van a fa, nem tudja megállni, megeszik egy 10-20 szemet. Ezzel csak bocsánatos bűnt követett el, mert nem okozott kárt az illetőnek. De másnap hoz egy reklámszatyrot, és jól teleszedi, hogy milyen jó lesz, el tesz belőle télire. Ebben az esetben halálos bűnt követett el. Vagy pl. valaki hétköznap is jár a szentmisére, és egyszer elkésik, és amikor kérdezik, hogy miért, azt hazudja, hogy éppen vendég volt nála, és nem akarta kitenni a lakásból. Hát ezzel nem ártott senkinek, enyhe bűn, de saját magának ártott, hazudott. De ha pl. egy illető arról beszél, hogy a szomszédban van egy lány, akihez egymás után járnak a férfiak, de ebben egyáltalán nem biztos, mert nem látta, csak azt látja, hogy ez a lány sétálgat egy férfival az utcán. Ez már rágalmazás, nincs róla meggyőződve, de mégis megrágalmazta ezt a lányt. A vasárnapi szentmisével kapcsolatban az emberek sokan nem tudják, hogy ha kihagyják, az súlyos bűn. Betegség esetén nem az, de ha valaki azzal védekezik, hogy neki főzni kell a vendégek, vagy a család számára, és nem megy el a szentmisére, akkor súlyos, halálos bűnben van, ugyanis az ebédet előre el lehet készíteni az előző napon, vagy vasárnap korán reggel. A szombat esti szentmisén való részvétel csak indokolt esetben helyettesítheti a vasárnapit. Ilyen fontos akadály, ha valaki vasárnap dolgozik a munkahelyén.
Az életgyónással, vagy egyetemes gyónással a gyónás teljességét lehet fokozni. Az összes, életetek folyamán elkövetett, akár már egyszer meggyónt bűnt, vagy az életetek egy szakaszából összeszedett bűneiteket gyónjátok meg, de elég, ha csak egyszer teszitek meg az életben, mert különben kétségbe vonjátok Isten irgalmasságát, miszerint az egyszer meggyónt bűneiteket megbocsátja. A gyónásnál fontos az őszinteség. Van aki úgy megy be a gyóntatószékbe, hogy azt mondja, hogy a férje úgy felbosszantotta, hogy ezt és ezt a bűnt követte el. Nem lehet másra hárítani a felelősséget, mindenki csak a saját bűnét gyónja meg, ne a családtagokét, vagy ismerősökét. Pl. van egy férj, aki azt mondja a gyóntatószékben, hogy enyhe szóváltás volt ma reggel a feleségem és köztem, nem azt mondja, hogy veszekedtem, csak szóváltás. Gyermekeim! Én a Szentlélek mindenhol ott vagyok, és láttam a ma reggeli „szóváltást”. Trágár szavak és tányérok repkedtek a levegőben, az egyik szomszéd hallgatózott, a másik befogta a fülét. A szentgyónás érthető, hallható legyen. Titkosnak is kell lennie. Egyrészt a pap részéről, akit kötelez a gyónási titok, hogy még élete árán se mondja el, amit a gyóntatószékben hallott. A hivőkre is vonatkozik a titoktartás, hogy ne mondja el, hogy miket gyónt meg, ez csak Istenre és a gyónóra tartozik.
Abban a pillanatban, ahogy megérkeztetek az engesztelésre, a terem mennyezete megnyílt, és egy hatalmas fehér rózsabimbó szállt ide le, kinyílt és kilépett belőle négy ragyogó fehér ruhás alak: A Mennyei Atya, Jézus, a Szűzanya és Én, a Szent Lélek Isten. Az Atya egy hegy tetején állt, felemelte a két karját, és egy kőtáblát tartott magasra, Mózesre emlékeztetett, mert arcán harag volt látható. Lábainál nagy tömeg volt, fekete és foltos ruhás emberek, mindenféle bűnöző. Az Úr Jézus, a Szűzanya, és Én körülvettük Őt, és láttuk, hogy karja remeg az indulattól, hogy bármikor odavághatja a tömeg közé a kőtáblát. Megfogtuk a két karját, és könyörögve kértük, hogy még várjon egy kicsit, meg fognak térni, nem tudják mit cselekszenek. És akkor kivált a tömegből sok kicsi 2-3 éves gyermek, hófehér ruha volt rajtuk, felmásztak a hegyre, a Mennyei Atya lábát átölelték, és könyörögve kérték, hogy legyen irgalmas a lent lévő emberekhez. Meghallotta ezt a Mennyei Atya, megenyhültek a vonásai, lehajolt, a kőtáblát letette a földre, a gyermekek fejét megsimogatta, egyenként felemelte őket, és egy Édes Atyai csókot adott homlokukra, majd felemelte magasra őket, akik vidáman nevettek. Tudjátok kik voltak ezek a kicsiny gyermekek? Ti voltatok, Drága Engesztelő Gyermekeim, akik mindig imádkoztok a bűnösök megtéréséért, könyörögtök az Atyának, hogy ne sújtson le még a földre. Ti, akik őt nagyon szeretitek, és dédelgetitek őt a szívetekben. Ezen az Atya nagyon meghatódott, és a felebaráti szereteteteken, hogy az idegenekért, a bűnösökért így harcoltok, hogy el ne vesszenek. Az Atya hálásan néz rátok és így szól: Drága Gyermekeim! Köszönöm a segítségeteket, hogy türelmet adtatok nekem. Most mind a négyen felemeljük a karunkat, keresztet rajzolunk a levegőbe, és nagy szeretettel megáldunk benneteket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Romastratégia nélkül

Egy szabolcsi faluról olvastam a minap. Rozsály nagyközség polgármestere példamutatóan megoldotta mindazokat a problémákat, amihez talán még hozzá sem nyúltak melldöngető politikusaink.
Mikor a 90-es évek elején elkezdték felszámolni a téeszeket, a falu vezetése úgy döntött nem hagyja szétszabdalni a földeket, nem adja el, így az önkormányzat ma 90 hektáron gazdálkodik. Amit csak tudnak, megtermelnek a falu népének, illetve ezzel 90 embernek munkát is adnak. A polgármester, Sztolyka Zoltán, úgy gondolta legjobb, ha a tradíciókra építenek, és megőrzik a falu mezőgazdasági mivoltát, így ott a közmunkások is vetnek, aratnak, lovakat gondoznak. Náluk a pályakezdők megtanulnak bánni a traktorral, mezőgazdasági gépeket javítani, így jó hírük van a környéken, ami segíti a később elhelyezkedni kívánók munkakeresését.
Megalapították a Rozsály Község Jóléti Alapítványt, és ők kezelik az önkormányzat földjét. Az alapítvány bérleti díjat fizet az önkormányzatnak a földhasználatért cserébe, az önkormányzat viszont az alapítványtól vásárolja meg a földeken termett kukoricán meghízó sertéseket. Így nem az utcát sepregetik a közmunkások, hanem termelnek, eredményesen és hatékonyan működnek!
Mindenféle pályázatokon is részt vesznek, így meg tudják oldani, hogy a hátrányos helyzetűeket ellássák vetőmaggal, ingyen szántsák a földjüket. Szinte mindent megtermelnek, ami az önellátáshoz szükséges, a fölösleget a falubeliek önköltségi áron felvásárolják.
Konyhájuk napi 450 adagot főz, amiből a gyerekeknek napi háromszori ingyenes étkezést tudnak biztosítani, az öregek, pedig 160 Ft-ért ebédelhetnek. A helyiek kilónként 400 Ft-ért vásárolhatják a húst. A disznót úgy is megvásárolhatják, hogy előre kifizetik a felét, a többit meg részletre.
Van javítóműhelyük, ahol nemcsak a mezőgazdásági gépeket javítják, hanem mindent, ami a faluban vagy az iskolában elromlik, így nem kell vállalkozót hívniuk, helyben tartanak minden fillért.
Van 16 lovuk, akiket hol a földmunkában hasznosítanak, hol az iskolások lovagolnak tornaóra gyanánt, vagy épp a Mikulás használja decemberben.
Van szociális boltjuk, ahol az árucikkekhez jóval kedvezőbben lehet hozzájutni, a helyi őstermelők behozhatják az áruikat, anélkül, hogy polcpénzt, vagy egyéb költségeket kellene fizetniük, csak a permetezési könyvüket kell bemutatni. A bolttal mindenki jól jár. A termelő egy kis mellékeshez jut, a vásárló olcsóbb és jó minőségű élelmiszerhez, az ott dolgozó hat közmunkás, pedig munkához.
A magtárban a helyi gazdák mázsánként havi száz forintért tárolhatják a terményüket, de a magvakat a falu darálja meg nekik. Mindenkinek külön fakkja van a tároláshoz.
A vizet egy szomszédos település kútjából nyerik, a működtetés 20%-a az ő részük, de így függetlenek az országos hálózattól.
Rozsályon senki nem fosztogatja a helyi erdőket, mert kedvezményesen, nagy tételben vásárolja az önkormányzat, és ugyanezen az áron is adja tovább, a lovak, pedig elszállítják kocsin a házakhoz. Ez náluk a lakásfenntartáshoz való hozzájárulás.
Mivel csak az iskola fűtése gázzal, havi másfél millió forint volt, úgy döntöttek áttérnek a helyi tüzelésre, venyigekazánokra térnek át, vettek is egy venyigebálázót, így most már másfél évre elegendő bálájuk van, éves szinten, pedig 5-8 millió forintot tudnak megtakarítani.
A 800 őslakó 25%-a cigány, de az etnikai feszültséget nem ismerik. Sikerült elérniük a saját rendőrség felállítását, így megfékezték a bűnözést. A lopást vagy kifizeti az elkövető, vagy leüli, illetve mindenki megkapja a segítséget ahhoz, hogy dolgozni, gazdálkodni tudjon. Aki 2 évig nem használja rendeltetésszerűen a termőföldet, vagy hagyja elgazosodni, azt megbünteti a jegyző.
Így hát, Rozsályon nincs lazsálás, aki ott akar élni, annak tennie kell!
A faluban még egy érdekesség működik, a szociális fürdő. Az ötlet onnan eredt, hogy a 30 cigány lakásban csak kettő volt fürdőszobás. Egy elhagyatott épületből létrehoztak egy 8 férőhelyes zuhanyzót, beállítottak egy mosógépet, a használatért nem kell fizetni, beosztják, hogy mikor melyik család jön fürdeni, mosni. Akár este 10-ig is nyitva van, így mindenki tisztán járhat a faluban, nincs kifogás.
A cigány családok többsége gazdálkodik is, főleg ott, ahol a gyerekek már a szüleiktől is ezt látták, ha valahol nem élnek rendesen, akkor megeshet, hogy állami gondozásba veteti gyerekeiket a polgármester, több esetben sikerült elérniük, hogy ezzel arra sarkallták a családot, hogy változtasson életmódján, így visszakerülhettek a gyerekeik is. A polgármester, pedig gyakorta beugrik jómaga körülnézni a problémás családokhoz, nem az irodában ücsörög.
Van vízművük, vágóhídjuk, háziorvosuk, patikájuk, rendőrségük, horgászegyesületük, néptánckörük, röplabdacsapatuk, Tudásházuk 10 számítógéppel, helyi tévéjük, gáz, folyóvíz, csatorna, telefon, szélessávú internetük. Nemrég átadták a Kemencés Házat, ami egy saját erőből épített szabadtéri konferenciaterem, ahol kenyeret sütnek, lekvárt főznek, családi, baráti összejöveteleket tartanak. Az iskolai alapítványnak saját üdülője is van, ahol a kisiskolásokat nyaraltatni tudják.
Az ott lakók örömmel élnek Rozsályon, akik újonnan települnek oda, azoknak a polgármester elmondja, hogy Rozsályon nemcsak lakni kell, hanem a közösségért tenni is!
Erre a csodálatosan jól működő kezdeményezésre, összefogásra csak egyetlen dolog vet árnyékot, az pedig nem más, mint az a drága jó kormányunk, amely egyfolytában stratégiákat dolgoz ki, visít az állítólagos rasszizmus miatt, vidéket fejleszt és vetőmagot oszt, felszámolja a mélyszegénységet! Ugyanis minden jó ötlet ellenére, lehet, hogy csődbe megy a mintafalu, mert Rozsályhoz még 12 falut csatoltak, az összes anyagi gondjukkal együtt. Ha sikerül is megtakarítaniuk soha nem lesz kisebb a terhük emiatt sem, és amiatt sem, hogy 2006 óta 30 millióval csökkent az állami normatíva, viszont a lakosság száma nem csökkent. A polgármester azt mondja nem megteremteni nehéz mindezt, hanem megtartani.
Ebből a történetből is látszik mennyire csak az üres fecsegés szintje a FIDESZ világmegváltó politikája, ami jó, hasznos, a „hogyan lehet szinte a semmiből talpra állni” példaadó, megoldásokat nem elősegítik és támogatják, inkább visszahúzzák, bár már kétszer kérték a polgármester véleményét a közmunkaprogramhoz.
Szerintem a FIDESZ sokat hangoztatott, de soha meg nem valósított programjainak visszhangjáról képesek csak gondoskodni, hogy a süket szövegelésüknek elég nagy nyilvánosságot adjanak, ahhoz viszont édeskevesek, hogy a valós dolgokat érdemben felkarolják vagy nem is érdekük, mert ez a Rozsály lassan szinte semmiben sem fog rászorulni a pazarló állam gondoskodására és még a végén okafogyottá válna a jelenlétük!
Szerencsére a polgármesternek helyén az esze és továbbra is újabb és újabb ötletek valósulnak meg, példájuk bejárhatná az ország más településeit is, de kirakatfaluvá nem szeretnének válni. Mindenesetre itt, ahol nagyon sok mindenhez olcsóbban jut a lakosság, elképzelhető, hogy viszonylag meg lehet élni 50-70 ezer forintos közmunkáért járó fizetésből, de a városokban, ahol mindent horribilis áron kell megvásárolni, biztos, hogy nem, és a földjeiket elherdáló önkormányzatok sem tudnak ezzel a példával élni.
Pilisi Zsálya

Pünkösdi zarándokvonatok indulnak a búcsúba

Aranycsapat játékosainak arcmásával díszített Taurus fogja húzni Csíksomlyó Expresszt. Idén ötödször már indulnak különvonatok a csíksomlyói búcsúra: az eltérő útvonalon közlekedő Székely Gyors és a Csíksomlyó Expressz május 25-én indul és 28-án érkezik vissza, mintegy 1500 utast szállítva.
A Csíksomlyó Expressz május 25-én Szombathelyről indul éjfél után tíz perccel, érinti a Keleti pályaudvart (5.15 órakor), majd innen megy tovább a romániai Madéfalva célállomásra, ahova 22 órakor érkezik meg. A Székely Gyors 7:46-kor indul a Keletiből és biharkeresztesi kilépéssel közlekedik szintén Madéfalváig. Mint ismeretes, minden évben a pünkösdvasárnap előtti szombaton rendezik meg a hagyományos csíksomlyói búcsút, a magyarság egyik legjelentősebb ünnepét, amelynek keretében szentmisét és körmenetet tartanak - tudósított a turizmus.com.
Kővári Zsolt, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója a bharangozó sajtótájékoztatón elmondta: mindkét járatot a vasúttársaságuk állítja ki, és idén már 1500-1600 zarándok utazását teszik lehetővé. Az első különvonattal öt évvel ezelőtt még csak négyszázan utaztak Erdélybe. A Csíksomlyó Expresszt a MÁV-Trakció Zrt. által üzemeltetett úgynevezett Aranycsapat mozdony, a legendás magyar Aranycsapat játékosainak arcmásával díszített Taurus fogja húzni, amely tavaly novemberben készült el, és azóta folyamatosan dolgozik, köszönhetően a számos megrendelésnek. A 87 éves Buzánszky Jenő, az Aranycsapat tagja, a Csíksomlyó Expressz csapatkapitánya hangsúlyozta: bízik abban, hogy minél többen elmennek idén is a zarándokútra, amelyen Erdély turisztikai szépségeit is meg lehet ismerni.
A szervezők részéről T. Hámori Ferenc, az Indóház Magazin főszerkesztője arra emlékeztetett, hogy a 2008 májusában első útjára induló Székely Gyors nem lett volna, ha 2007-ben a Budakeszi Kultúra Alapítvány tagjai nem szorgalmazzák az időközben emlékhellyé nemesedett, a történelmi Magyarország határán álló 30-as számú MÁV-őrház felújítását Gyimesbükkön, amelynek átadására különvonatot szerveztek. A Székely Gyors volt az első, amely 64 év után az első nappali vonatként közlekedett Budapest és Székelyföld között.
A Székely Gyorsra 62 900 forintba, a Csíksomlyó Expresszre 64 900 forintba kerülnek a jegyek, és az ár tartalmazza a háromnapos félpanziós ellátást és a programokon való részvétel költségeit. Az étkezőkocsis vonatokon népzenészek szórakoztatják majd az utasokat, Erdélyben (Felcsíkban és Alcsíkban) pedig több száz székely család látja őket vendégül a falusi turizmus keretében – tájékoztatott Mező Tibor, a zarándokutat szervező Kárpáteurópa Utazási Iroda ügyvezetője.
Hunyor Erna


A Székely gyors programja - 2012
(A Csíksomlyó expressz programja a lap alján)

Elsõ nap (2012. május 25., péntek)

Találkozó: várhatóan 04.00 órakor Budapest-Keleti pályaudvaron, a különvonatnál.
(Figyelje a pályaudvar központi utastájékoztató tábláját, amely jelzi, hogy a vonat hányadik vágányról indul).
Jelentkezés a vonat végén található utasfogadó pultoknál.
További felszállási lehetőségek: Szolnok, Püspökladány.
Érkezés a határra (Biharkeresztes-Biharpüspöki) a déli órákban, majd indulás tovább a Nagyvárad (Sebes-Körös völgye)-Kalotaszeg-Kolozsvár-Szamosújvár-Dés-Déda-Gyergyószentmiklós-Csíkrákos útvonalon. Útközben áthaladunk, és lehetőség szerint megismerkedünk a települések kulturális, illetve történelmi nevezetességeivel:
- a néprajzáról messzeföldön híres Kalotaszeggel,
- Kolozsvárral, Mátyás király szülővárosával, az örmények is lakta várossal, a Mezőség nyugati peremén épült Szamosújvárral, Rózsa Sándor nyughelyével,
- a Kis- és a Nagy-Szamos összefolyásánál fekvő Déssel,
- Dédával, ahol Wass Albert közismert regénye, A funtineli boszorkány cselekménye kezdődik,
- Gyergyószentmiklóssal, valamint a Maros és az Olt forrásvidékével.
Megérkezés Felcsíkba, ahol több településen foglaljuk el szálláshelyünket: Csíkszentdomokos, Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva, Csíkmadaras, Csíkrákos, Madéfalva
Elhelyezés: a faluturizmus kertében magyar-székely családoknál, fürdőszobás házakban, félpanziós ellátással. Az egyes vasútállomásokon a szállásadók várják a vendégeket.


Második nap (2012. május 26., szombat)

Reggeli után indulás a szálláshelyek vasútállomásairól az utaskísérők irányításával. Érkezés Csíkszereda vasútállomására majd a keresztaljakkal gyalog megyünk Csíksomlyóra. Itt felkapaszkodunk a Kis- és Nagy-Somlyó közötti nyeregbe, ahol több százezer zarándok társaságában a Makovecz Imre tervezte színpadon felállított oltárnál részt veszünk a 12.30-kor kezdődő szentmisén. Ezt követően érdemes egyénileg meglátogatni a Csodatévő Szűz Mária szobrot a Csíksomlyói kegytemplomban.
A délutáni szabadidőben séta Csíkszereda központjában.
Estebéd a vendéglátóknál vagy falusi vendéglőben.
Figyelem! Aki elszakadt a csoportjától menjen a csíkszeredai vasútállomásra az idegenvezetője által megadott időpontra!

Harmadik nap (2012. május 27., vasárnap)

Reggeli a vendéglátóknál, majd indulás Csíkmadéfalva érintésével a Gyímesekbe, az Ezeréves határhoz.
Útvonal: Karakó-völgyhíd-Lóvész-Gyimesközéplok-Gyimesbükk, a történelmi Magyarország vasúti határállomása. Gyimesbükkön megtekintjük a Rákóczi vár romjait, és a vár tövében, az ezeréves határon álló, felújított, 30. számú MÁV őrházat (a MÁV egykoron legkeletibb őrháza), majd részt veszünk a kontumáci kápolna előtt celebrált szentmisén.
A délutáni órákban visszaindulás Felcsíkba. Estebéd.


Negyedik nap (2012. május 28., hétfõ)

Indulás a kora reggeli órákban Magyarországra. A különvonat a Gyergyószentmiklós-Déda-Dés-Kolozsvár-Nagyvárad útvonalon haladva ér a határra. Magyarországon leszállás céljából megállás Püspökladányban és Szolnokon.
Érkezés Budapest-Keleti pályaudvarra az esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza a különvonat útiköltségét másodosztályon, három éjszakai szállást magánházaknál, kétágyas, pótágyazható szobákban, félpanziós ellátással, transzfereket - szükség esetén - a vasútállomás és a szálláshely között.
A részvételi díj nem tartalmazza: személyes kiadások, fakultatív programok, útlemondási biztosítás, fakultatív BBP biztosítás. A különvonaton nyugdíjas-, gyermek-, diák-, és egyéb kedvezmények nem vehetők igénybe.
A költőpénz kalkulációjánál figyelembe kell venni, hogy a romániai árszínvonal megközelíti a magyarországit. Lejt érdemes vinni.
A vonatba sorolva étkező-bisztrókocsi közlekedik, amelyen lehetőség van ételek, illetve italok fogyasztására. Az étkezőkocsiban magyar népzenét játszó zenekar szórakoztatja az utasokat.
Részvételi díj: 62 900 forint/fõ
Jelentkezés:
Kárpáteurópa Utazási Iroda
1036 Budapest, Szépvölgyi út 3/a
Tel: 36 1 368 6296, 36 1 439 1644
e-mail: karpateuropa@karpateuropa.huA Csíksomlyó expressz programja - 2012
(A Székely gyors programja a lap tetején)
Elsõ nap (2012. május 25., péntek)

Találkozó: várhatóan 04:30 órakor Budapest-Keleti pályaudvaron, a különvonatnál.
Jelentkezés a vonat végén található utasfogadó pultnál.
A pontos indulás időpontjáról márciustól tájékozódhat az utazási irodáknál!
Figyelem: a vonat Szombathelyről indul, felszállási lehetőségek Budapestre érkezés előtt a Dunántúlon: Szombathely 01:30, Sopron 02:33, Kapuvár 03:01, Csorna 03:11, Győr 03:30, Komárom 03:56, Tatabánya 04:19 órakor.
További felszállási lehetőségek: Szolnok 7:38, Békéscsaba 08:59 órakor.
Érkezés a határra (Kürtös/Curtici), majd indulás tovább az Arad-Maros völgye-Déva-Gyulafehérvár-Tövis/Teius-Balázsfalva-Medgyes-Segesvár-Olt völgye-Brassó-Sepsiszentgyörgy-Tusnádfürdő-Alcsíki-medence-Csíkszereda-Madéfalva útvonalon. Útközben lehetőség szerint az idegenvezetők ismertetik és bemutatják az útvonal nevezetességeit, többek között:
- az aradi vesztőhelyet,
- a solymosi várat,
- a Maros számos völgyszűkületét,
- Bethlen Gábor szülőfaluját, Marosillyét,
- Gyulafehérvárat, az erdélyi római katolikus ma már érsekség 1000 éves központját,
- szászok hajdani földjét: Medgyest, Segesvárat és Brassó ősi városait,
- Persányi-hegységet, Olt völgyét, jó idő esetében a Fogarasi-havasok páratlan látványát,
- Székelyföldet: Háromszéki-medence a környező hegyekkel,
- Tusnádi Olt-szoros felejthetetlen panorámáját-
- Alcsíki-medencét a Hargitával és a Csíki-havasokkal.
Megérkezés Alcsíkba, ahol több településen foglaljuk el szálláshelyünket: Csíkszentkirály, Csíkszentimre, Csíkszentsimon, Csatószeg, Újtusnád, Tusnádfürdő.
Elhelyezés: Alcsík falvaiban, a faluturizmus keretében magyar-székely családoknál fürdoszobás házakban, esetenként panzióban, félpanziós ellátással. Az egyes vasútállomásokon a szállásadók várják a vendégeket.

Második nap (2012. május 26., szombat)
(Megegyezik a Székely gyors programjával.)
Reggeli után indulás a szálláshelyek vasútállomásairól az utaskísérők irányításával. Érkezés Csíkszereda vasútállomására, majd a keresztaljakkal gyalog megyünk Csíksomlyóra. Itt felkapaszkodunk a Kis- és Nagy-Somlyó közötti nyeregbe, ahol több százezer zarándok társaságában részt veszünk a 12:30-kor kezdődő szentmisén. Ezt követően érdemes egyénileg meglátogatni a Csodatévő Szűz Mária szobrot a csíksomlyói kegytemplomban.
A délutáni szabadidőben séta Csíkszereda központjában.
Estebéd a vendéglátóknál vagy falusi vendéglőben.
Figyelem! Aki elszakadt a csoportjától menjen a csíkszeredai vasútállomásra az idegenvezetője által megadott időpontra!

Harmadik nap (2012. május 27., vasárnap)


(Megegyezik a Székely gyors programjával.)
Reggeli a vendéglátóknál, majd indulás Csíkmadéfalva érintésével a Gyímesekbe, az ezeréves határhoz.
Útvonal: Karakó-völgyhíd-Lóvész-Gyimesközéplok-Gyimesbükk, a történelmi Magyarország vasúti határállomása. Gyimesbükkön megtekintjük a Rákóczi vár romjait, és a vár tövében, az ezeréves határon álló, felújított, 30. számú MÁV őrházat (a MÁV egykoron legkeletibb őrháza), illetve részt veszünk a kontumáci kápolnánál celebrált szentmisén.
A délutáni órákban visszaindulás Alcsíkba. Estebéd .

Negyedik nap (2012. május 28., hétfõ)
Indulás a kora reggeli órákban Magyarországra.
A különvonat a Madéfalva-Csíkszereda-Alcsíki falvak-Háromszéki medence-Brassó-Segesvár-Tövis-Gyulafehérvár-Déva-Arad útvonalon érkezik a kürtösi határra. Magyarországon leszállás céljából megállás Békéscsabán és Szolnokon. Érkezés Budapest-Keleti pályaudvarra az esti órákban. A vonat Budapesttől Szombathelyig ugyanazokon az állomásokon áll meg, mint odaútban.
A részvételi díj tartalmazza a különvonat útiköltségét másodosztályon, három éjszakai szállást magánházaknál vagy panzióban, kétágyas, pótágyazható szobákban, félpanziós ellátással, transzfereket - szükség esetén - a vasútállomás és a szálláshely között.
A részvételi díj nem tartalmazza: személyes kiadások, fakultatív programok, útlemondási biztosítás, fakultatív BBP biztosítás. A különvonaton nyugdíjas-, gyermek-, diák-, és egyéb kedvezmények nem vehetők igénybe.
A költőpénz kalkulációjánál figyelembe kell venni, hogy a romániai árszínvonal megközelíti a magyarországit. Lejt érdemes vinni.
A vonatba sorolva étkező-bisztrókocsi közlekedik, amelyen lehetőség van ételek, illetve italok fogyasztására. Az étkezőkocsiban magyar népzenét játszó zenekar szórakoztatja az utasokat.
Részvételi díj: 64 900 forint/fõ
Jelentkezés:
Kárpáteurópa Utazási Iroda
1036 Budapest, Szépvölgyi út 3/a
Tel: 36 1 368 6296, 36 1 439 1644
e-mail: karpateuropa@karpateuropa.hu

Online foglalás:
http://www.karpateuropa.hu/index.php?book=79http://www.szekelygyors.hu/ 

Felhívás minden győri és Győr környéki polgár részére!

Felhívjuk minden kedves érdeklődő figyelmét, főképpen azokét akiknek a zsebéből a mélygarázs kiveszi majd a szükséges önkormányzati támogatást, hogy 2012. március 29-én csütörtökön este 19.30-kor a Pálffy és Schwarzenberg szobornál mécsest gyújthatnak és elhelyezhetik az emlékezés virágait Győr töröktől való visszavétele 414. évfordulóján.
Felkérjük tisztelettel a városi képviselő testület tagjait, hogy józan belátásukra hallgatva ne szavazzák meg a luxusberuházásra vonatkozó városvezetői elképzeléseket. Az utódok ítélnek majd a könnyelmű döntést meghozók felett, mert tőlük veszik el a Duna bástya méltó helyreállításának még a lehetőségét is. Ráadásul a közpénz, mely erre a célra fordítódna, számos valóban szükséges városi beruházást is lehetetlenné tesz. A példa nélkül való költségek erősen kérdőjelessé teszik ezt a beruházást, nemcsak józan gazdasági megfontolásból, de morálisan is.
Az elriasztó számok tükrében úgy vélem beszéltessük csak egy kicsit magukat a számokat, néhány példát is felhozva, miért is kelt joggal riadalmat a Dunakapu téri tároló ügye.
A Jókai utcai parkolóház 2005. évben épült, 260 férőhellyel, akkor 780 millió forintért,
ez az inflációval korrigálva ma 950 millió forintra rúgna. Ezzel számolva itt egy parkolóhely akkor 3,65 millió forintba kerül.
A Révai utcai parkolóház 2009. évben épült. 220 férőhelyes kialakításban, akkor 715
millió forintért, ez az inflációval korrigálva ma 858 millió forint lenne. Itt egy parkolóhely akkor 3,90 millió forintba kerül.
A megterveztetett, de költsége miatt elvetett Móricz Zs. rakparti lemezes parkoló 111
gépjármű befogadását célozta 955 millió forintos költségen. Ez 8,60 millió forintos parkoló beálló helyre vetített összeg.
Sopronban a 2009-ben átadott többszintes mélygarázs 233 férőhelyes, az önkormányzat szerint 1,60 milliárd, a kivitelező szerint 2,35 milliárd forintba került. Vegyük az első állítás szerinti összeget inflációval korrigálva, ez 1,92 milliárd forint, ezzel kalkulálva egy parkolóhely 8,24 millió forintba jön.
Ezeket figyelembe véve lássuk a győri elképzeléseket, melyet félő,hogy megszavaz majd a közgyűlés. Csak a mélygarázsra szánt összeg 2,30 milliárd forint, bár nem tudjuk mi alapján, hiszen a mélygarázs teteje maga a tér, annak minden tartozékával, összenőve az alsó autótárolóval mint a sziámi ikrek. Így számolva és 230 férőhelyet figyelembe véve 10, 00 millió forint egy parkolóhely. Mivel az eddigi városi kommunikáció szerint a mélygarázs megoldja a belváros parkolási gondjait, azaz minden ráfordítás ezért történik, nyugodtan vegyük figyelembe a 3,80 milliárd forintot és tegyük hozzá az eddig elköltött 720 milliót a rakparti útra és a 80 milliót a Kossuth híd átalakításra, összegünk máris 4,60 milliárd forint lesz. Így egy parkoló beálló jóval meghaladhatja a 10 millió forintos összeget.Azon sajtóértesülések pedig egyenesen felháborítóak,hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Győr-Szol Zrt. 1,3 milliárd forint hitelfelvétel lehetőségét vette kilátásba.
A bemutatott számadatokhoz már nem szükséges bővebb magyarázat,hogy a beruházás megvalósítása esetén egy rendkívül gazdaságtalan, pénzpazarló tervet takar ami sehogyan sincs összhangban az ország nehéz gazdasági helyzetével. Az elmúlt év közmeghallgatásán is elhangzott részünkről az a kérdés miért a legdrágább megoldást választotta az önkormányzat, és miért ragaszkodik a mélygarázs vagy teremgarázs Dunakapu téri építéséhez,- de választ akkor nem kaptunk,- most a számok egyértelműen igazolják a méregdrága megoldást nem a leletek bemutatása ( 500 millió Ft.) –hanem a mélygarázs létesítése- 2,3 milliárd Ft és csak 230 férőhely létesíthető,10 millió Ft/ fh. és ez két és félszer nagyobb mint egy parkolóház létesítése más közeli területen.
Ez ijesztő, ha ehhez hozzátesszük, hogy megszűnt 650 db ingyenes parkolóhely az alsó rakparton, és a rakpartra lehelyezett út kapcsán kialakított új forgalmi rend igazi keveredést és káoszt eredményezett.
Az Arrabona Városvédő Egyesület továbbra is támogatja a terület rekonstrukcióját, de nem az eldöntött formában. A bemutatott látványtervek alapján a kialakított koncepciót hibásnak tartjuk, mert a rekonstrukciót nem az idegenforgalmi igényeknek és turisztikai céloknak rendelték alá –a szögleterőd bemutatása céllal-,hanem a mélygarázs létesítésének és szükségességének okaként, de ezt nem támasztja alá semmilyen vizsgálat és így nem is igazolható.
Az Arrabona Városvédő Egyesület azért ellenzi a tervek önkormányzati elképzelés szerinti megvalósítását, mert a terv indokolatlanul magas költséggel, egy pazarló megoldást tartalmaz.
A terv csak barbár rombolással tudja a 230 férőhelyet kialakítani, mert a helyigény azonos a bástya (tér) teljes területével. A Duna bástya egy hatalmas méretű reneszánsz szögleterőd, melynek tetejét 1939-ben leborotválták, azaz nem térrel, hanem épülettel van dolgunk, így is kellene vele bánni, csak ez lehet a méltó hasznosítás iránya. Aki itt térről beszél az jóindulatú megközelítésben is laikus, hozzá nem értő személy.
A Duna bástya 5%-ban került feltárásra, a birtokunkban lévő adatok alapján további jelentős épületrészek jönnek majd napvilágra, melyek egyidősek a már felleltekkel. Ilyen a keleti ágyúlejáró a Teleki utca csatlakozó szakasza alatt. Ilyen a Duna bástya földteraszát tartó déli hosszfal, melyhez a pattantyús házak épültek. Ezek megléte esetén csak ezen elemek lerombolása után lehet a bástya közepén gödröt ásni. Több ilyen elem is van.Birtokunkban van számos kutatási eredmény, eddig is rengeteg hasznos információval szolgáltunk,szeretnénk ha kutatna más is.
Elfogadhatatlan, hogy csak a helyi szakemberek véleményét voltak hajlandók elfogadni és a felajánlott ICOMOS szakértői véleményt sem kérték meg, és nem fogadtak el egyetlen egy olyan véleményt sem ami ellenkezett az eredeti elképzeléssel. A jelenleg engedélyezés alatt álló tervek a csekélyke kutatással párhuzamosan módosultak, de a kevéske fellelt emléken kívül semmit sem vesznek figyelembe, úgy kezelik a területet, hogy az egyetlen ágyúlejárón kívül ott már semmi sincs. Ha mégis van eldobjuk a terveket, vagy rombolunk?
Nem fogadható el és méltatlan a leletek olyan formában történő bemutatása, „ Íme ezeket a falakat találtuk”, mert az nem utal a szögleterőd valódi értékére és a feltárt épületrészek csak igen csekély részét mutatja be üveg alatt és között. Elfogadhatatlan az a szándék is, hogy a piacnak csak a szalonképesnek ítélt részét telepítenék vissza, halálra ítélve és skanzenné alakítva a belvárost. A piacot teljes egészében vissza kell telepíteni a maga egyszerű formájában.
Győr 2012. március 27.
Arrabona Városvédő Egyesület
Kapcsolódó cikk: Mi folyik Győrben?

A BRICS országok új globális “szuper szuverén” valutája a dollár helyére

Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika támadásba lendültek, hogy a dollár helyébe egy kínai „szuper szuverén” globális valutát vezessenek be.

Miközben sokak szerint 8 éven belül Kína igazi pénzügyi nagyhatalommá válhat, 2020-ra elhomályosítva az Egyesült Államok hatalmát, Afrika igazi központi szereplője lett a világ eddigi, de legalábbis a 30-as évek óta eltelt időszak legnagyobb valutaháborújának, ami mostanában kezd igazán elmérgesedni.
Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika, az együttesen BRICS néven emlegetett országok, közös erővel a dollár hatalmának megdöntésén és tartalékvaluta státuszának egy új, globális, kínai eredetű „szuper szuverén” valutával való lecserélésén ügyködnek.
A globális monetáris hatalomért folyó geopolitikai háború nemcsak a dollárt érinti. Az amerikai fizetőeszköz elleni harc csupán elsőcsapásnak számít a világra váró globális gazdasági háborúban, amelynek célja az Egyesült Államok és partnerei hatalmának megdöntése.
A BRICS célja a II. Világháború, azaz az utolsó valutaháború megnyerése óta a Világbank és az IMF által uralt, jelenlegi globális pénzügyi rend feletti hatalomátvétel.
A támadás részben a legutóbbi mennyiségi enyhítésre adott válaszként értelmezendő, amely során a Fed szándékosan több ezermilliárd dollárt nyomtatott az USA gazdaságának újjáélesztése érdekében, azt remélve, hogy a dollár leértékelésével visszacsalogathatja a befektetőket.
Ennek szándékos (vagy véletlen?) következményeként az a nyereség is lenullázódott, amit a Kínához hasonló országok a több ezermilliárd dollár értékben felvásárolt amerikai kincstárjegyeken egyébként nyertek volna.
Ezermilliárd dollárnál sokkal kevesebbért is robbant már ki háború, de igazából a nyereségnél fontosabb szempont a BRICS országok gazdasági szuverenitásának fenyegetettsége.
A dollár leértékelése valós és közvetlen hatást gyakorol a BRICS országok gazdaságaira, hiszen ezáltal termékeik relatív ára emelkedik, így kisebb árréssel és nehezebben értékesíthetők.
Ily módon a BRICS országok fizetnek az Egyesült Államok és Európa gazdasági gondjaiból és adósságából eredő következményekért, miközben saját gazdaságuk tönkremegy. Mostanra telt be a pohár és Kína ennek erőteljesen hangot is ad.
Kína többször kijelentette, hogy a megoldáshoz az Egyesült Államok nemzetközi felügyelet alá helyezése és egy globális valuta bevezetése szükséges, mivel a gondok egyik forrása az USA adósságából és a valuták újraértékeléséből erednek.
Az utóbbi hónapok során egyre több figyelmet kapott az USA és Kína közötti valutaháború, amelyben az Egyesült Államok saját burka védelméből kövekkel dobálja Kínát és azzal vádolja, hogy manipulálja saját valutáját.
Barack Obama igen képmutató módon egy végrehajtási utasítást is aláírt egy olyan ügynökségközi kereskedelmi hatóság felállításáról, amelynek fő feladata betartatni Kínával a kereskedelmi szabályokat.
És akkor még nem is beszéltünk a ritka földfémek körül kialakult kereskedelmi háborúról.
Mindeközben csak kevesen figyelnek Afrikára, ami központi szerepet játszik a BRICS támadásban. Dél-Afrikában például minden erejükkel azon vannak, hogy bevezessék a kínai valuta, a renminbi használatát a nemzetközi kereskedelem fizetőeszközeként a feltörekvő piacok számára. A program egyelőre a kísérleti fázisnál tart, de a végső terv szerint ebből emelkedne ki az új globális „szuper szuverén” valuta.
Reményeik szerint ez az új valuta meggyengítené a dollárt és ezen keresztül megtörné az Egyesült Államok politikai és gazdasági helyzetét és azt a képességét, hogy akaratát ráerőszakolja a világ többi részére.
Egyértelmű, hogy az Egyesült Államok tisztában van ezzel a törekvéssel és az AFRICOM-on keresztül már évek óta próbálja visszaverni a támadást. Ez félreérthetetlenül látható abból, ahogyan az USAFRICOM megpróbálja felfegyverezni az egész afrikai kontinenst, hogy visszaverje Kína gazdasági beavatkozását.
A fentiek mérlegelése közben ne felejtsük el, hogy az utolsó, 1930-as valutaháború, a világ eddigi legnagyobb háborújával, a II. Világháborúval ért véget.

Forrás: AlexanderHiggins Blog
http://idokjelei.hu/2012/03/a-brics-orszagok-uj-globalis-szuper-szuveren-valutaja-a-dollar-helyett/


Oroszország és BRICS-partnerei – Brazília, India, Kína és Dél-Afrika – azon munkálkodnak, hogy megváltozzanak a játékszabályok a Nemzetközi Valutaalapban (IMF), a Világbanknál és egészében véve a világkereskedelemben. Ezt az álláspontot tükrözi az a nyilatkozat, amelyet az indiai fővárosban csütörtökön megtartott csúcstalálkozóról adtak ki.
Az említett öt ország vezetői nincsenek megelégedve azzal, hogy lassú ütemű a kvóták reformja az IMF-ben. Követelték, hogy az „ötök” már az idén több szavazattal rendelkezzenek. Az Új-Delhiben kiadott nyilatkozatban rámutatnak: az IMF hitelképessége attól függ, megkapják-e tagjai az azonos jogokat. Makszim Bratyerszkij szakértő véleménye szerint a BRICS nem szándékozik belenyugodni abba, hogy a Nyugat figyelmen kívül hagyja a szavazatok újraelosztásáról szóló megállapodást a gyorsan fejlődő piacokkal rendelkező országok javára. Ugyanakkor ezeknek az országoknak a részaránya gyorsan és szívósan nő a világgazdaságban.
- A kérdés nem új keletű. A BRICS-országok már 2-3 évvel ezelőtt felvetették a G20-nál, hogy súlyuk aránytalanul van képviselve az IMF vezetésében. A kvóták újraelosztásának pozíciója egyeztetett volt, Kína és India kapott bizonyos szavazatot. Oroszország elvben semmit sem nyert. Ez a folyamat nagyon lassú. Ezért igazságosnak tekinthető, hogy a BRICS-országok határozottabban igénylik a kvóták újraelosztását.
A BRICS vezetőit nem elégíti ki a Világbank reformálásának üteme sem. Szorgalmazzák fejlődését, azt, hogy a gazdag Észak és a szegény Dél közötti közvetítő intézményből legyen olyan mechanizmus, amely ösztönzi az egyenjogú partnerséget. Így ugyanis sikeresen megoldhatók lennének a globális fejlesztés problémái, leküzdhető a Világbank tagjainak évtizedek óta tartó megosztottsága donorokra és recipiensekre.
Az Új-Delhiben tartott fórum azzal vádolta a gazdag országokat, hogy politikájukkal destabilizálják a világgazdaságot, ami globális pénzügyi válságot váltott ki.
A BRICS vezetői, egyebek között rámutattak, hogy az Egyesült Államok monetáris politikája egyoldalú előnyöket ad a gazdag Nyugatnak és akadályokat állít a világ elmaradt részének fejlődése elé. Az „ötök” viszont komoly lépést tettek a többpólusú valutarendszer felé. Az orosz Vnyesekonombank és többi BRICS-ország hasonló intézményei egyezményt kötöttek a nemzeti valutában törtnő hitelezésről. Ez csökkenti a dollár részarányát a kölcsönös elszámolásokban, az árfolyamváltozás és a nagy összegű dollárkészpénz-kijutás okozta kockázatokat.
Az „ötök” pénzügyi együttműködése ilyen módon lehetőséget teremt a Fejlesztési Bank létrehozására. Az Új-Delhiben elfogadott nyilatkozat rögzíti ezt az álláspontot. Ez a bank nyitott lesz a szegény országok számára, ami elősegíti az infrastruktúrájuk javítását, az élelmiszer gondok és a technikai lemaradás problémáinak megoldását.
ruvr.ru
Jövőnk.info: A kvóták reformja nem lassú, hanem vonakodnak beleszólási jogot adni a cionista befolyási övezeten kívül eső országoknak - és ezzel pont azt a "demokratikus" döntéshozást tagadják meg, amit képmutatás szintjén képviselnek. A BRIC országok vezetői számára pedig nem sürgető a helyzet, mert az idő nekik dolgozik, és a keleti országok gazdasági teljesítménye a közeljövőben magasan felülmúlja majd a hanyatló Nyugatét. Ezért előbb vagy utóbb, vagy nagyobb beleszólási jogot adnak a BRIC tagállamoknak, vagy számolniuk kell azzal, hogy a BRIC tagállamok hoznak létre egy hasonló pénzügyi mechanizmust - ebbe azonban már a nyugati országoknak egyáltalán nem lesz beleszólása.
A kvóták reformjának "lassúságára" magyarázatul szolgálhat az a folyamat, ami Oroszországban zajlik. Az úgynevezett "ötödik hadoszlop" aktivitása egyre nő, és a nyugati pénzügyi vezetők igyekszenek kitolni azt a reformot egészen addig, ameddig Oroszországban meg nem szerzik a kulcspozíciókat. Ugyanis a cionisták csak akkor hajlandóak demokratikus döntéshozatalt játszani, ha a szavazatok többsége az ő embereiktől származik.

10 esemény a dollár tartalékvaluta státuszának megszűnése felé

 A történelem során talán a dollár volt a legközelebb az igazi globális valuta státuszhoz. Az amerikai dollár évtizedeken keresztül uralta a nemzetközi kereskedelmet. Ez rengeteg előnnyel járt az USA pénzrendszere és fogyasztói számára és hihetetlen globális hatalmat biztosított az amerikai kormánynak. Jelenleg (az Egyesült Államokat nem beleszámítva) a világ pénztartalékának 60%-a dollárban van. De vajon meddig?
Az amerikai média hallgat a kérdésben, pedig számos erős gazdaság komoly lépéseket tett a dollár leváltása felé. Számos olajtermelő ország már nem dollárban kereskedik, ami komoly csapás az olajdollár számára.
Már a nagy nemzetközi intézmények, mint az ENSZ és az IMF is a dollár tartalékvaluta státuszának egy új globális valutára való leváltásáról írnak, ami elképzelhetetlen hatással lenne/lesz az USA gazdaságára.
A változtatások egyik fő támogatója a világ második legnagyobb gazdaságával rendelkező Kína. Egyes elemzői számítások szerint Kína gazdasága 2016-ra megelőzi az Egyesült Államokét és 2040-re pedig háromszor nagyobb lesz.
Az elmúlt néhány évben Kína és más feltörekvő hatalmak, mint például Oroszország, több megállapodást is kötöttek, amelyek elsődleges célja a dollár leváltása. A dollár egyeduralmának tulajdonképpen már vége.
Amerika gazdasága fokozatosan gyengül és hamarosan nem lesz mivel indokolni a dollár elsődleges tartalékvaluta szerepét. A következőkben összegyűjtöttük azt a 10 tényezőt, amelyek igazolni látszanak, hogy a dollár korábbi státuszának és erejének vége:
1. Kína és Japán már nem dollárban kereskednek egymás között
Néhány hónappal ezelőtt a világ második és harmadik legnagyobb gazdaságai, Kína és Japán, megállapodtak, hogy egymás közötti kereskedelmüket dollár helyett saját valutáikban folytatják. Ez egy rendkívül fontos lépés volt, amiről az amerikai média szinte egy sort sem írt. A BBC a következőket jelentette a megállapodásról:
Kína és Japán bejelentették, hogy terveik szerint egymás között direkt módon fogják váltani saját valutáikat, egyrészről az üzleti költségek csökkentése valamint a bilaterális kereskedelem támogatása érdekében.
A megállapodás eredményeként a kínai és japán cégek közvetlenül átválthatják saját valutájukat a másikéra.
Jelenleg minden cégnek először dollárt kell vásárolnia, és csak azután válthatja át a másik valutájára az ügylet fedezetét, ami extra költséggel jár.
2. A BRICS országok (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika) is azt tervezik, hogy az egymás közötti kereskedelemben saját valutáikat fogják használni
A BRICS országok erőfitogtatása folytatódik. A köztük létrejött új egyezmény saját valutáikat erősíti a dollár helyett. Egy indiai hírcsatorna a következőket írta:
A BRICS öt feltörekvő országa (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika) nagyobb gazdasági momentumot remél a két egyezménytől, amelyek a BRICS országok közötti kereskedelmet hivatottak támogatni.
A két egyezmény, amelyeket az öt ország vezetői egyszerre írtak alá, lehetővé teszi a helyi cégeknek, vállalkozásoknak, hogy saját valutáikban kereskedjenek egymással, nyilatkozta Sudhir Vyas, az indiai külügyminisztérium gazdasági kapcsolatok államtitkára.
Az egyezményektől a BRICS országok közötti kereskedelem volumenének növekedését várják, ami 28%-kal emelkedett az elmúlt néhány év során, de a jelenlegi 230 milliárd dolláron még messze elmarad az öt gazdasági nagyhatalom teljes potenciáljától.
3. Orosz-kínai valuta megállapodás
Oroszország és Kína már több mint egy éve saját valutáikban kereskednek egymással. A két ország vezetői egyre erőteljesebben támogatják egy új globális tartalékvaluta bevezetését és mindkét nemzet eltökélt szándéka a dollár hatalmának megtörése.
4. A kínai valuta növekvő használata Afrikában
Melyik ország ma Afrika legfőbb kereskedelmi partnere? Elárulom, hogy nem az Egyesült Államok.
2009-ben Kína lett Afrika legnagyobb kereskedelmi partnere és egyre agresszívabban szorgalmazza saját valutája használatát a déli kontinensen.
Az Afrika legnagyobb bankjának számító Standard Bank a következőket írta:
Úgy képzeljük, hogy Afrika és Kína legalább 100 milliárd dollárnak megfelelő kereskedelmi forgalmat fog renminbi-ben bonyolítani 2015-ig, ami több mint a 2010-re vonatkozó teljes bilaterális kereskedelmünk volumene.
Kína eltökélte a nemzetközi kereskedelem átformálását. Jelenleg 70.000 kínai cég bonyolítja határon túli kereskedelmét a kínai valutában.
5. A Kína és az Egyesült Arab Emirátusok közötti megállapodás
Kína és az Egyesült Arab Emirátusok megállapodtak, hogy dollár helyett saját valutáikban folytatják az egymás közötti olajkereskedelmet.
Az Egyesült Arab Emirátusok nem számít nagyjátékosnak az olajtermelésben, de a lépés mindenképpen veszélyezteti az olajdollár rendszert. Mi történik, ha más olajtermelő országok is kedvet kapnak a lépéshez?
6. Irán
Irán hozta a legagresszívabb intézkedéseket a dollár kereskedelmi fizetőeszköz státuszának megdöntése érdekében. India például részben arannyal fog fizetni az Irántól vásárolt olajért.
Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség enyhülésére nem sok remény van a közeljövőben, ezért elég valószínű, hogy Irán továbbra is mindent megtesz az Egyesült Államok gyengítése érdekében.
7. A kínai-szaúdi kapcsolatok
Melyik ország vásárolja a legtöbb olajat Szaúdi-Arábiától? A válasz ebben az esetben sem az Egyesült Államok, hanem Kína.
Kína 1,39 millió hordó olajat vásárolt Szaúdi-Arábiától februárban, ami 39%-os emelkedést jelent az egy évvel korábbi mennyiséghez képest.
Szaúdi-Arábia és Kína összefogtak egy új olajfinomító megépítése érdekében Szaúdi-Arábiában, és a két ország vezetői mindent megtesznek a köztük folyó kereskedelem bővítése érdekében.
Mennyi ideig áll még ki Szaúdi-Arábia az olajdollár mellett, ha legfontosabb ügyfele, Kína más irányba megy? Ez egy nagyon fontos kérdés.
8. Az ENSZ is egy új globális tartalékvaluta bevezetését szorgalmazza
Az ENSZ több olyan jelentést is kiadott, amiben a dollár, mint tartalékvaluta leváltását javasolja. Alább például egy olyan globális tartalékrendszerről ír, amiben a dollár már nem játszana főszerepet:
Létrehozhatnánk egy új globális tartalékrendszert, amelyben már nem az amerikai dollár lenne az egyetlen tartalékvaluta.
9. Az IMF is egy új globális tartalékvaluta mellett érvel
A Nemzetközi Valutaalap is számos jelentést adott ki, amelyekben az amerikai dollár leváltását javasolja egy új világvalutára.
A „Tartalék felhalmozás és a nemzetközi monetáris stabilitás” című, egy korábbi tanulmányában, az IMF egy új, „Bancor” nevű globális valuta bevezetéséről ír, amit egy új globális központi bank bocsátana ki:
Egy új globális központi bank által kibocsátott Bancor, mint globális valuta, a gazdaság stabil, értékőrző alapja lehetne, ami nem egy konkrét ország gazdasági helyzetéhez kötődik. A kereskedelem és a pénzforgalom gyors növekedésével és a globális integráció erősödésével egy ilyen szélesebb perspektívára van szükség a növekedés fenntartásához.
10. Szinte az egész világ gyűlöli az Egyesült Államokat
Az Egyesült Államok iránti érzelmek szinte az egész világon negatívak, és ezt a tényezőt nem szabad figyelmen kívül hagyni.
Néhány évtizeddel ezelőtt a világ nagy része még ennek az ellenkezőjét gondolta. Aki kételkedik a változásban, utazzon el néhány helyre a világban. Sok amerikai, főleg Európába utazva, inkább kanadainak vallja magát utazás közben, mert így pozitívabb fogadtatásban reménykedhet.
Amennyiben Amerika népszerű lenne, talán még lenne némi esély a dollár státuszának megőrzésére, de a helyzet ennek éppen az ellenkezője.
Mi történik tehát, ha a dollár tartalékvaluta státusza megszűnik?
Michael Payne nemrégiben megjelent cikkében erre próbál rávilágítani:
A dollár hanyatlása radikális változást jelent majd az amerikai életstílus szempontjából. Amikor ez a gazdasági cunami eléri az Egyesült Államokat, a 2008-as válság egy aprócska hullámnak tűnik majd. Az amerikai életstílus szempontjából igen kellemetlen változásokat hoz majd, a hihetetlen mértékben elszabadult infláció, a magas jelzálog és hitelkamatok növekedése valamint az élelmiszer, ruha és benzin áremelkedések miatt. Az élet minden területére negatívan hat majd.
A legtöbb amerikai nincs tisztában azzal, hogy az Egyesült Államokban még mindig mennyire olcsó az üzemanyag a világ más részeihez képest. Európa egyes országaiban kétszer annyiba kerül a benzin, mint az USA-ban. Persze, igaz, hogy az adónak is komoly szerepe van ebben, de leginkább a dollár olajkereskedelmi fizetőeszköz státuszának tudható be.
A világ olajfogyasztásának egynegyedét az Egyesült Államok használja fel. Az egész amerikai gazdaság az olcsó üzemanyagtól függ, hiszen az áruknak óriási távolságokat kell megtenni.
Mi lesz, amikor az üzemanyagárak a mostani kétszeresére emelkednek?
Emellett a dollár tartalékvaluta státuszának megszűnése a kormányadósság fenntartásának jelentős drágulását is jelenti majd.
Egyelőre még mindig komoly kereslet van az amerikai állampapírok iránt, hiszen a világ országai kénytelenek jelentős mennyiségű dollártartalékkal rendelkezni a nemzetközi kereskedelem miatt.
Mi történik, ha ez megváltozik?
Mi történik, ha hirtelen elapad a világ dollár iránti étvágya?
Természetesen ezek a változások nem egy nap alatt fognak bekövetkezni, de ha egyszer elkezdenek felgyorsulni az események, az apró változások hirtelen lavinává duzzadhatnak.

Forrás: The Economic Collapse