2013. november 14., csütörtök

Töviskesné Dsupin Judit Ibolya: Blokád alatt van Magyarország

Árpád perében a Kúria képtelen volt ítéletet hozni. Ezért az Európai Bíróság elé vitte az ügyet. A tárgyalás 2013. december 5-re van kitűzve.


Jog - A Kúria épületeAz árrés maga a fő bizonyítéka annak, hogy nem történt pénzkölcsönnyújtás, mert folyósításkor kölcsönnyújtás esetén a kölcsön összegének névértéken történő rendelkezésre bocsátásáról van szó. Kereskedelmi árrés éppen az áru eltérő beszerzési és eladási ára között keletkezik. Esetünkben a devizaösszeg, mint meghatározott pénzösszeg
VÉTELI ÁRFOLYAMON TÖRTÉNŐ BESZERZÉSE TÖRTÉNIK AZ ADÓSTÓL ELŐRE ÁTADOTT VÉTELÁRRAL,
MAJD AZ ADÓS A HAVI TÖRLESZTŐ RÉSZLETET FORINTRA ÁTSZÁMÍTVA FIZETI MEG, ELADÁSI ÁRFOLYAMON,

miközben ügyleti kamatot is fizet az általa meg sem kapott devizaösszegre.
Tehát maguk a hitelező Bankok is beszerzésként tekintenek a forintfolyósításra, hiszen vételi árfolyamon folyósították. Könyvelésükben hitelfolyósításként könyvelik le a gazdasági eseményt, hogy ügyleti kamatot is követelhessenek az Adóstól az általuk át sem adott devizára, miközben a deviza árfolyamváltozása okozta árfolyam különbözethez és a kereskedelmi tevékenység miatti árréshez is hozzájutnak. A devizaösszeg helyetti forintfolyósítás nem felel meg pénzkölcsönnyújtásnak, mert a Bank nem pénztartozást fizet meg az Adósnak, hanem pénzkölcsönnyújtási szolgáltatásra vállalt kötelezettséget. De a Bankok mégsem nyújtottak a hatályos törvények szerinti pénzkölcsönt, helyette devizakötelezettséget írattak velük alá, hogy a deviza erősödése miatt kifoszthassák őket.

Ez a jelenlegi igazságszolgáltatási rendszer úgy tűnik, nem hajlandó kimondani azt, hogy csalás történt. De nekünk tudnunk kell, hogy mit tettek velünk, máskülönben nehéz az igazunkért kiállni. Magyarországon devizában meghatározott pénzösszeg, mint kölcsönösszeg szerződésbe foglalására nem kerülhetett volna sor oly módon sem, hogy a devizában meghatározott pénzösszeget a Bank az Adós rendelkezésére bocsátja, mert nem lehetséges teljesíteni irreálisan megemelkedett törlesztő részleteket, ha az árfolyam változás ezt előidézi. Elegendő volt devizában meghatározni a kölcsön összegét, és elkezdték várni a CHF erősödését, ami évtizedek óta jellemző, lévén a CHF menekülő deviza. Előbb a munkajövedelemre szálltak rá az emelkedő törlesztővel, ezt követően a pénzelvonás automatikusan blokkolta a megrendeléseket és a kereskedelmi forgalmat. Majd a felmondásokkal egy összegben lejárttá teszik a forint árfolyam romlása miatt jelentősen megnövekedett hátralékot az eltelt időszak jogellenesen magas törlesztő részletei ellenére.
Ekkor rátelepednek az Adós vagyonára, és a jövőbeli bérekre, ha a végrehajtáskor nem szűnik meg a követelés az ingatlanok potom áron történő elherdálása miatt.

Az ország blokád alá került.
Mindezt a forint devizához képest történő leértékelése okozza.
blokád, ostromzár, körbezárás, bekerítés, zárlat:

valamely államnak vagy egy részének a világtól való elzárása, főként külkereskedelmi kapcsolatainak erőszakos megszakítása abból a célból, hogy bizonyos követelések teljesítésére kényszerítsék


Magyarországon a devizaalapú hitelezéssel lehetővé vált, hogy a forint leértékelésével kivonhassák a munkajövedelmeket. Ezzel a lakosságnak az eredeti törlesztő részlet feletti kiadásai mind hozzájárultak ahhoz, hogy a gazdaság az európai országokhoz képest, azoktól élesen elhatárolódva visszaessen, ami miatt súlyos bevétel kieséseket szenved el a lakosság, és ennek következtében a keresletcsökkenés miatt az ingatlan – és gépjárművagyon és minden eladható dolog leértékelődik. A soha nem volt deviza meg már meg van véve . .

A törlesztő részlet növekménye a társadalom egészében a kereslet, a megrendelések elmaradása miatt a bevételek tragikus csökkenését eredményezi. A végén a családnak a legalapvetőbb kiadásokra sem marad pénze, mert a bevételi oldal csökkenése és a kiadások növekedése a család teljes pénzügyi ellehetetlenülését eredményezi.

A beálló fizetésképtelenség miatt a közjegyzők törvénytelenül elkészített végrehajtható okiratait felhasználva, a végrehajtási kényszerre hivatkozva a magyar állam az, amely a magyar lakosság vagyonát erőszakkal elveszi a Bank jogtalan követeléseinek kielégítésére. Így válik a magyar állam bűnelkövetővé a blokád alá helyezett magyar lakosság kifosztása során, miközben ezzel idegen országok bankjait szolgálja és a hazai pénzügyi maffiát. Az állam a büntetőjogi és polgárjogi felelősség terhét ezzel leveszi a kifosztó Bank válláról, hiszen a végrehajtási eljáráshoz végrehajtható okirat szükséges, ami által a folyamat visszamenőlegesen és előre nézve is legálissá válik.

A magyar igazságszolgáltatási rendszer, a közjegyzők, a magyar kormány és a magyar parlament tudtával zajlik a folyamat.

A szerződések megkötését követő havi törlesztő emelkedések az utolsó fillérig hozzájárulnak ahhoz, hogy a gazdaság működése megfeneklik, és a rohamos visszaesés következtében rendkívül rövid idő alatt fizetésképtelenné válhat bárki, devizaalapú hiteles, forinthiteles, kisvállalkozó, középvállalkozó.

111eu bíróságAz Adóhatóságnak vajon mi lesz a megoldási javaslata, ha a vállalkozók nem tudják megfizetni a bevételektől részben függetlenített adóikat? Adóvégrehajtás lesz? Felszámolás lesz?

Az Önkormányzatoknak vajon mi lesz a megoldási javaslata, ha a polgárok nem tudják megfizetni a vállalkozásaik utáni adóikat és a helyi adót? Végrehajtanak? Felszámolást kezdeményeznek?

A közmű cégeknek vajon milyen megoldási javaslata lesz, ha a vállalkozók, családok nem tudnak fizetni? Felszámolás kezdeményezése? Végrehajtásra adás?

Mindez annak következtében történik, hogy a magyar forintot az idegen Bankok Magyarország felszámolására használják fel a devizaalapú és nem devizaalapú kölcsönök lakosságtól történő beszedésére a magyar törvényhozó testület és a magyar kormány tudtával, az igazságszolgáltatási rendszer segítségével, és a végrehajtó hatalom közreműködésével.

Felszámolási eljárás esetén a cég vagyona a felszámolóbiztos kezelésébe kerül annak következtében, hogy a cég fizetésképtelenné válik valamilyen oknál fogva. A cég működése minimálisra csökken. Egy a cél. A hitelezői igény bejelentőinek kielégítése a cég meglévő pénzeszközeiből, vagyonából és a még befolyó bevételeiből. És a cégnek vége lesz. Gyakorta idéznek elő felszámolást szándékos pénzügyi ellehetetlenítéssel Bankok, rivális cég, hogy a cég vagyonát, vagy a cég tulajdonosi körében lévő kurrens vagyontárgyat, ingatlant megszerezzék.

De hogy családokra is ez várjon, ami által a legalapvetőbb életlehetőségüktől is megfosztják őket, miközben a magyar állam, amelynek kötelessége a haza és a nemzet tagjainak védelme, segédkezik.

A folyamat a lakosságot elérte. Megtörtént a lakosság eladósodása, olyan szerződésekkel, amelyeknél a követelés mértéktelen, és elkezdődött a bedőlő hitelek miatt a végjáték, amikor a Banki felmondások miatt elrendelt végrehajtási eljárások során már a magyar állammal állnak szemben az Adósok, miközben a magyar államnak nincs ahhoz joga, hogy idegen hatalmak kezére átjátssza a magyar lakosság ingatlanát, bankszámlán megjelenő munkajövedelmét, nyugdíját, autóját a hatályos jogszabályok figyelmen kívül hagyásával.

A Bankkal történő nemtelen összjátékkal a jogellenesen megindított végrehajtások százezrei fognak beindulni, ha nem térnek észre az emberek, nem érzik meg a veszélyt, és hagyják a folyamat beteljesedését. Nem megoldás sem a pereskedés, sem a végrehajtás megszüntetése iránt indított per, hiszen az igazságszolgáltatás intézményrendszere nem teszi a dolgát, és az ország lakosságának ellehetetlenítését nem hajlandó megállítani, miközben a hatályos jogszabályok mind minket igazolnak.

Igen nagy szükség van arra, hogy a jelen lévő irgalmatlan méretű veszéllyel a felnőtt lakosság tisztában legyen, és szembe merjen szállni, enélkül esélyünk sincs a fennmaradásra.
A HAZA NEM ELADÓ!

Békéscsaba után Hajléktalanok kitiltása Budapest belvárosából – Némi liberális balhéval fűszerezve

Tarlós István főpolgármester A Város Mindenkié tiltakozása miatt kénytelen volt felfüggedzteni a Fővárosi Közgyűlést:


A liberális beállítottságú “A Város Mindenkié” csoport tiltakozása, – a hajléktalanok kitiltása ellen Budapest belvárosából, – a Fővárosi Közgyűlés erről szóló szavazása előtt, – 2013 nov. 13-án délelőtt. (Videó: A Város Mindenkié).

Az ezt követő rendőri intézkedést, – amikor is felszólítás után a rendőrök kicipelték a tiltakozókat, – az iménti videós úgy látszik már nem merte rögzíteni. Sebaj azért voltak ott fotósok is:

D__KB20131114045_1050-890x500D__KB20131114044-1500

(Fotók: vs.hu)

Az akciót végül “kemény” rendőri büntetés: Szóbeli figyelmeztetés :) zárta.

Ezek után pedig:

“Elfogadta a Fővárosi Közgyűlés… azt a rendeletet, amely jogellenesnek minősíti az életvitelszerű tartózkodást egyes közterületeken” - írta a HVG

“A határozatot a Fidesz–KDNP és a Jobbik 21 igen szavazatával fogadták el, az MSZP és a Párbeszéd Magyarországért 12 politikusa nemmel szavazott. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Eszerint jogellenes lesz az életvitelszerű tartózkodás a világörökségi területeken, a megállókban, állomásokon, utasvárókban, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren és a Népligetben.

Ugyancsak tiltott terület lesz 29 kiemelt aluljáró és a bejárataiktól számított 50 méteres körzetek. Ezek között szerepelnek egyebek mellett a metróaluljárók, az Ajtósi Dürer sor, a Bocskai út-Fehérvári út, a Flórián tér, a Goldmann György tér, a Margit híd budai hídfő, a Móricz Zsigmond körtér aluljárói, több Váci úti kereszteződés aluljárója, valamint a Ferdinánd híd alatti és a Podmaniczky út-Bulcsú utcai gyalogos aluljáró.

A tilalom kiterjed a játszóterek, köztemetők és gyermekjóléti, gyermekvédelmi, köznevelési, felsőoktatási intézmények ingatlanjaira, valamint a 100 méteres körzetükre. A tervezetben szerepelnek továbbá a hidak és a felüljárók, valamint a lépcsőik.

A kerületi önkormányzatok közül a II., a IV., a VI., a IX., a X., a XI., a XIII., a XIV., a XVI., a XVII, a XVIII., a XX., a XXI. és a XXII. kerület kérte további területek rendeletbe foglalását, ezek a törvény erejénél fogva a rendelet részei…”

Összeállította: Szabad Riport Tudósító Iroda

Egyik napról a másikra: csak olcsót vesznek, s azt is keveset

Olcsót, s azt is csak módjával: a lakosság nagy része egyik napról a másikra él, a somogyiak többségének már a kisebb bevásárlás is nagy megterhelés. Hasukon spórolnak az emberek. Stabil maradt az élelmiszer-kiskereskedelem bevétele a Nielsen által folyamatosan mért kilencven élelmiszer kategória értékesítéséből 2012. december és 2013. szeptember között, az előző év hasonló periódushoz képest. Tíz hónap alatt a forgalom változatlanul mintegy 1 170 milliárd forintot ért el. Mennyiség szempontjából három százalékkal kevesebbet adtak el a boltok, mint egy évvel korábban. A felmérés többek közt arra is rávilágít: szembetűnik, hogy a húskészítmények, sajt és ásványvíz mellett nőtt az otthoni főzés több hozzávalójának kiskereskedelmi forgalma.
A gazdasági nehézségek elöl a kereskedelem sem menekülhet meg: a 15 településen 24 boltot üzemeltető Csurgói Coop forgalma az elmúlt időszakban nagyjából 1,5 százalékkal csökkent. – Egyértelműen visszafogottság jellemzi a keresletet – hangsúlyozta érdeklődésünkre szerdán Gulyás Árpád elnök, aki egyben a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke. Hozzátette: a napi élelmiszerek, így például a felvágottaknál is az olcsóbb parizert keresik. Sokan már a középkategóriás terméket sem tudják megvenni, s úgy tűnik, ez a helyzet aligha változik, a közelgő karácsonyi szezontól sem várnak jelentős javulást.
A Nielsen felmérése szerint az otthoni főzés hozzávalói iránt különösen az északkeleti, és a délnyugati megyékben nagy a kereslet. (Ez utóbbihoz tartozik Somogy is.) – Vagyis az emberek zöme nem engedheti meg magának, hogy olykor akár egy olcsóbb vendéglőbe betérjen – összegzett Makkos Péter fonyódi vendéglős, a kereskedőket és vendéglátósok tömörítő Kisosz helyi vezetője. A szakember szerint azonban a kiskereskedők is nagy bajban vannak: számos üzletre lakat került, de jó pár Balaton-partit ki sem nyitottak, mivel a kisvállalkozó képtelen tartani az árversenyt a multikkal.
Nagy Gyula, a kaposvári Turul étterem tulajdonosa szerint hiába módosítják a húsáfa-szabályokat és 50 forinttal csökken egy adag étel ára, attól még nem rohannak étterembe az emberek. Takács Zoltán, a kaposvári Villa Curpád étterem vezetője szerint a lakosság egyre kisebb része engedheti meg magának az éttermi étkezést.

– A rezsi kifizetése után a sorstársak zöme már gyakran annak is örül, ha a tejre, kenyérre marad még pénze – tudtuk meg Bodor Zoltántól, a mozgáskorlátozottak megyei szövetségének ügyvezetőjétől. A súlyos egészségügyi problémával küszködő emberek zöme létminimumon él, számos családban már kenyérre sem jut.
(sonline )

Egy hamburger miatt rúghattak ki egy aktivistát

hamburgerEgy hamburgerrel kínált megy egy hajléktalant a McDonald’s egyik dolgozója, aki azt állítja, ez volt az utolsó csepp a pohárban. Leobardo Meza egy ideje aktivistaként is tevékenykedik, és azt akarja társaival elérni, hogy magasabb fizetést kapjanak Amerikában a gyorséttermi dolgozók. A főnöke tagadja, hogy ezért mondott volna fel neki.
15 dolláros minimum órabért szeretnének elérni amerikai szakszervezetek, ezért már hónapok óta sztrájkokat, és egyéb, figyelemfelkeltő akciókat szerveznek. Az egyik ilyen csoportosuláshoz csatlakozott aktivistaként, a 6 éve McDonald’s-ban dolgozó Leobardo Meza, aki nemrég veszítette el az állását – írja a jobs.aol.com.
Az étterem menedzsere ugyan tagadja, hogy a felmondásnak köze lett volna ahhoz, hogy a férfi munkaidőn kívül aktívan támogatja is a sztrájkolókat. Ahogy fogalmazott, “tiszteli a munkavállalók azon jogát, hogy jogszerűen és békésen tiltakozzon”.
A dolgozó viszont állítja, a kirúgásának biztosan ez az oka. Az utolsó csepp ugyanis az volt elmondása szerint, hogy abban a McDonald’s-ban, ahol dolgozott vett egy hamburgert egy hajléktalan férfinak, aki az étterem mellett volt.
A jelenlegi, 7,25 dolláros órabért a duplájára, 15 dollárra akarják megemeltetni. Ez azért is lenne nagyon fontos, mert a sztereotípiákkal ellentétben már nem csak diákok dolgoznak gyorséttermekben: az alkalmazottak átlagos életkora 28 év, és ennyi pénzből még magukat sem tudják fenntartani, nemhogy a családjukat.
forrás: jobline.hu

Az átlag alá gyorsulhatunk jövőre – így számolnak velünk

A 35 ország 41 munkaadói szervezetét tömörítő BusinessEurope legfrissebb elemzése szerint 2014-ben az Európai Unióban 1,4%-os gazdasági növekedés várható, míg az eurozónában ennél alacsonyabb GDP-emelkedésére számít a szervezet. Magyarország a középmezőnyben végezhet. A brüsszeli székhelyű BusinessEurope ma tette közzé az európai gazdaságról készült átfogó elemzését. A szervezet 2014-re az Európai Unión belül 1,4%-os GDP-növekedést prognosztizált, 1,8%-os inflációs és 10,6%-os munkanélküliségi ráta mellett. Az előrejelzés szerint az EU-tagállamok átlagos államháztartási hiánya 3,1% lesz, míg az adósságállomány kisebb növekedés után 89,7 százalékos szinten alakulhat 2014-ben.
A jövő évre vonatkozó GDP-előrejelzés tekintetében Magyarország a 16-ik helyen tartózkodik az EU tagországai között 1,3%-os várható növekedéssel. A munkanélküliség vonatkozásában, 10,8%-os eredménnyel a 17., míg az infláció tekintetében 2,5%-os eredménnyel a 21. legjobb eredményt érheti el Magyarország 2014-ben a szervezet szerint.
A munkanélküliség stagnálására számítanak
A munkanélküliség magas szintje 2014-ben is az egyik legkomolyabb problémája marad az Európai Unió gazdaságainak. Az előrejelzés szerint jövőre csupán 500 ezer új munkahely fog létrejönni a tagországokban, amivel nehéz lesz érdemben elmozdulni a jelenlegi 11% körüli szintről és fennállhat a munkahelyteremtés nélküli gazdasági élénkülés veszélye. Ebben a tekintetben továbbra is kimagaslóan nehéz helyzetben van Spanyolország, míg Magyarország vonatkozásában lényegében stagnálást jelez előre a BusinessEurope.
A BusinessEurope véleménye szerint a következő területeken szükséges a közeljövőben előrelépés az európai gazdaság beindítása érdekében:
• A hosszú távon is fenntartható növekedés és az EU nemzetközi versenyképessége fokozásának előfeltétele az uniós szintű gazdaságpolitikai kezdeményezések továbbfejlesztése, végrehajtásuk kivitelezése tagállami szinten.
• A tagállamoknak az eddigieknél elkötelezettebben kell a strukturális átalakításokat végigvinniük.
• A tőkéhez való hozzáférés javítása érdekében elengedhetetlen egy jól működő európai szintű bankunió alapjainak megteremtése.
• Az európai befektetési bank tőkéjének 10 milliárd euróval történő megemelését további innovatív eszközöknek kell követnie.
• Az egységes piac további fejlesztése, a gátat jelentő bürokratikus szabályozási korlátok lebontása elengedhetetlen, különös tekintettel a digitális, a telekommunikációs és az energetikai szektorokban.

„A hazai vállalkozások számára – hasonlóan az európai tendenciákhoz, ahol az elmúlt két évben 300 milliárd eurós csökkenés volt a 27 tagország vállalati hitelállományában – továbbra is a tőkéhez való hozzáférés jelenti az egyik legnagyobb kihívást. A legfrissebb hazai adatok szerint a bankok vállalati hitelállománya 128 milliárd forinttal csökkent egy év alatt, két évre vetítve pedig 382 milliárdos a csökkenés. Mindez a válság kitöréséhez képest továbbra is 1000 milliárdot meghaladó mínuszt jelent a váláság előtti 6000 milliárdos szinthez képest. Az adatokból kiolvasható, hogy a csökkenés üteme lassult, de a tökéletes megoldást még mindig nem találtuk meg…
(privatbankar)

Aki beteg, dolgozzon

A krónikus májgyulladásban szenvedő, vagy sclerosis multiplexszel küzdő beteget is rehabilitálhatónak minősíthetnek az új komplex felülvizsgálati rendszerben. Így a korábban rokkantnyugdíjból élők pénze felére, harmadára csökken, ám a foglalkoztatásuk, átképzésük nem működik. Általában nem piacképes szakmát tanulhatnak, viszont az oktatásuk jó pénzt jelent a pályázaton nyertes vállalatoknak. Van, ahol 3400-an tanultak, de csak 7 embernek sikerült elhelyezkednie.
Miközben önmagát dicséri a kormány a megváltozott munkaképességűek támogatása miatt, a korábbi rokkantnyugdíjasok a megélhetésükért küzdenek. Nemrég például egy krónikus, gyógyíthatatlan májgyulladásban szenvedő 57 éves tanárnő élete dőlt romokba. Az eddig 135 ezer forintos rokkantnyugdíja helyett 41 ezer 800 forintot kap ezentúl, mert az orvosi szakértői bizottság rehabilitálhatónak minősítette. Ezek után pszichiátriai beteg is lett. Olyan sclerosis multiplexszel (gyógyíthatatlan, izomsorvadással járó betegség) küzdő nőt is foglalkoztathatónak minősítettek, aki nem tudott egyedül öltözni, és a keze is folyamatosan remegett. Az előbbi esetet Schiller-Kertész Tamás foglalkozási rehabilitációs szakértő mesélte el lapunknak.
Hozzá és kollégáihoz kerülnek azok, akiket az orvoscsapat rehabilitálhatónak, vagy egészségesnek minősített, vagyis a jövőben dolgozniuk kell. Ma már szinte csak azt minősítik rokkanttá az orvosok, akik már önmagukat is képtelenek ellátni. A megváltozott munkaképességűek most szembesülnek azzal, hogy a megélhetésük veszélybe kerül, akkor is, ha rehabilitálhatónak minősítik őket, és akkor is ha nem, hiszen az ellátásuk akár a felére, harmadára csökken.
De más probléma is van – magyarázta a szakértő. Az új táblázati rendszer alapján furcsa szorzószámot alkalmaznak az orvosok, két “húsz százalékos betegség” például nem 40, hanem 31 százalékos egészségkárosodásnak felel meg. Ugyanakkor ha az új minősítés szerint a betegség nem éri el az öt százalékot, akkor az olyan, mintha nem is lenne. Így lehet, hogy egy csökkentlátó, hallássérült, járni még képes gerincbeteg embert egészségesnek minősítenek.
Hoppál Péter, a Fidesz szóvivője szerint viszont minden rendben van, nemcsak anyagi támogatás, hanem több foglalkoztatási program is segíti a megváltozott munkaképességűeket. A szakemberek szerint azonban Hoppál téved. A fogyatékosokkal, megváltozott munkaképességű emberekkel foglalkozó szakértők szerint nincsenek piacképes, értelmes foglalkoztatási programok. A rehabilitálhatónak minősítettek átképzést három nagy állami vállalat is végzi, az oktatásra 5 milliárd forintot kaptak. Az egyik ilyen cégnél 3400 embert képeztek át, de csak 7-nek sikerült a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkednie. Fölösleges képzés indulnak, és gyakran megalázó munkákat végeztetnek velük – mondta Schiller-Kertész Tamás. Az egyik kézműves cégnél korábban érettségihez kötötték a párnatömést, most – vélhetően pályázati pénzen – “megtanítják” fércelni a munkára kötelezett rokkantakat. Egy, a kormánynak is dolgozó, számítástechnikával foglalkozó cég a sérültek alkalmazásához kiírt pályázat feltételeihez igazította a társasági jogviszonyát, nyert, így csaknem 500 millió forinttal gazdagodott. A rehabilitáltak munkavégzéshez szükséges feltételek viszont valójában nincsenek meg.
Súlyos pénzelvonás
Mivel a komplex felülvizsgálattal járó munkát nem győzik az orvosok, az 57 éven felüliek is pórul jártak – írta a Hírhatár. Sokan csak jövőre kerülnek a felülvizsgálók elé még akkor is, ha a korábban meghatározott határidő már rég letelt. Ám ők addig nem a rendes ellátásukat kapják, hanem a 2012-es évi ellátás 60 százalékát annak ellenére, hogy a legkisebb bér idén is emelkedett, és jövőre is növekszik. A honlap egy 60 éves férfi kálváriáját mutatta be. A 4 szívinfarktuson és egy agyvérzésen átesett beteg korábban 124 ezer forintot kapott havonta. Az újabb felülvizsgálat előtt a rá vonatkozó ellátási forma megszűnt, és az új rokkant-törvény ezekről a betegről “elfelejtett rendelkezni”. Csak a 2012-es évi minimálbér szerinti ellátás 60 százalékát, 55 800 forintot kaphatnak.
(Népszava)

A Jobbikról vagy jót, vagy semmit?

A történet nagyjából 2012. nyarán kezdődött, amikor Szegediék távozása után Holcman László írt egy cikket „Bocsánat” címmel.
Mint ismeretes, a Szegedi ügy előtt rengeteg borsodi hazafinak kellett elhagynia a pártot, de szép számmal akadtak olyanok is, akik nem várták meg, hogy lapátra tegyék őket, mentek maguktól (köztük Holcman is) csak azért, mert a pártvezetés az utolsó leheletéig védte a zsidót! Hiába a rengeteg kérlelő szó, azokba rúgtak bele mindig, akik a munkát elvégezték. Itt azonban érdekes helyzet állt elő a hangfelvétel nyilvánosságra kerülésével, mindenki számára kiderült, hogy a pártvezetés által meghurcolt embereknek volt igazuk.
Ilyen szituációban általában egy bocsánatkérés a minimum, ami elvárható lenne, ez azonban nem történt meg. (Jóval később Vona írt ugyan egy szerény cikket, de mint kiderült az már csak a jelenlegi radikálisnak nem nevezhető tagságra vonatkozott.)
Holcman írt egy cikket, melyben kifejtette, hogy Szegediék miatt mennyi alapszervezet szűnt meg, mennyi aktív tag hagyta el a pártot, hogyan működtek az etikai eljárások, ahol koncepciós keretek között tették lapátra azokat a tagokat, akik terhesek lettek a párt számára. A cikk tehát azért íródott, hogy a Vona-Szabó tandem talán egy halvány elnézést kiköhög magából.
Ehelyett azonban olyan dolog történt, amire Holcman és jómagam is soha nem gondoltunk volna. 2012. szeptemberében idézést kapott a miskolci Törvényszéktől. A Jobbik „jó hírnév megsértése miatt” beperelte, és 400.000 Ft nem vagyoni kártérítést követelt rajta, természetesen a kamatokkal egyetemben, ahogyan az a zsidóknál szokás.
A legfontosabb momentum, hogy a cikk megírásakor már Szegedi nem volt a párt tagja, a Jobbik mégis azon rugózott, hogy a zsidó miatt nem szűnhettek meg oly nagy számban alapszervezetek. Tehát formálisan még ekkor is Szegedi pártját fogták. A másik pertárgy pedig a koncepciós eljárás, merthogy a Jobbikban ilyenek bizony nincsenek.
Vona és Szabó tisztában vannak azzal, hogy egy ilyen per mennyi pénzbe kerül, ahogyan azt is tudták, hogy Holcman családos ember, két kislány édesapja. Ennek ellenére volt pofájuk bíróság elé citálni azt az embert, aki négy éven keresztül nem kevés áldozatot hozott a Jobbiknak. 2010-ben az országgyűlési választásokon közel 30%-ot ért el egyéniben, mintegy 8.000 szavazattal.
Természetesen Vonáék az adófizetők pénzéből könnyen pereskednek, melyeknek a számát meg sem lehet becsülni országosan. Valamennyi kritikus hangot megütőt, aki névvel vállalva merte bírálni a Jobbikot, a legtöbb esetben beperelték. A lényeg nem az, hogy nyernek, vesztenek, hanem így alkalmaznak retorziót, hogy a cikk írójának eszébe se jusson legközelebb valami negatívumot írni a pártról. Több mint érdekes, hogy a legtöbb perben ugyanazt az ügyvédet alkalmazza a Jobbik.
Holcman perére visszatérve, több mint egy évig húzódott. A tanúmeghallgatások alkalmával is voltak érdekességek. Volt olyan tanú, akit röviddel a tanúvallomás után rúgtak ki, mint kiderült szaszi utasítására.
Első fokon Holcman megnyerte a pert, arra kötelezte a bíróság a Jobbikot, hogy térítse meg a perköltséget. Természetesen fellebbeztek Vonáék, és az ítélőtábla döntésén már jól látszik a Jobbik fideszhez tolódása (a szélsőségesek elküldése). Már nem kell perköltséget fizetniük.
A sors fintora, hogy miközben tartott az elsőfokú tárgyalás, Szegedi beperelt jónéhány prominenst, élükön Novák Előddel. A Jobbik fel volt háborodva, hogy a zsidó kamatokat is követel. Talán ezt hívják hétköznapi nyelven úgy, hogy a fagyi visszanyal.
Érdekes dolog továbbá ez a „nem vagyoni kártérítés” is, hiszen, ha valakinek tönkreteszem valamijét, azt természetesen meg kell fizetni, meghatározható az összege. De teszem fel jelen esetben, a Jobbik úgy gondolta, hogy az ő jó híre 400 ezret + a kamatokat éri (szerintem fabatkát sem). Ha jobban belegondolunk, a zsidók ebből csinálnak hatalmas üzletet, hogy pénzre váltják a „szenvedéseiket”. Mert ez csak szimpla potya pénz, semmi más. Attól, hogy valaki azt mondja rólam, hogy hitvány ember vagyok, és a bíróság megítél nekem akár több millió forintot, azzal nem lettem kárpótolva, ellenben egy bocsánatkérés már helyrebillenti a „káromat”.
Visszatérve az ügyre, levonhatjuk a szomorú konzekvenciát, mégpedig azt, hogy a Jobbik sem különb a Deákné vásznánál, sőt ki kell mondani, még rosszabb. Azért mert rengeteg embernek az utolsó utáni remény sugárt jelentette, a szimpatizánsok, és aktivisták sokasága került visszafordíthatatlan apátiába, hogy a nagy reménnyel kecsegtető párt, és annak vezetése elárulta, becsapta őket.
Isten malmai azonban lassan őrölnek, és ha eljön a számonkérés ideje (mert eljön), akkor majd a Vona és Szabó féle ficsúroknak ott kellesz állni Isten ítélőszéke előtt, és a többi politikussal együtt számot vetni, hogy miért kellett becsapni, tönkre tenni, és kisemmizni ezt a jobb sorsra érdemes magyar népet.
Egykori pártag a szerencsi választókörzetben
Holcman László egykori kampánysegítőjeVONA GÁBOR SZEMÉLYESEN
TÁRGYALHATOTT ORBÁN VIKTORRAL
Az "ellenzéki" és "radikális" Vona Gábor csak-csak föltornázta magát a Fidesz kistestvérének...Ehhez jó három év kellett nekik, hogy a parlamenti zsinagógában begyakorolhassák magukat. Hallottuk a hírt, hogy Orbán már személyesen tárgyalt Vonával, az amerikai kémkedéssel kapcsolatban. Kisértetiesen úgy működik a Jobbik a Házban mint annak idején a MIÉP. A Csurka vezette MIÉP négy évig azért ült a Házban, hogy a Fideszt támogassa. Most ugyanezekért a célokért kuncsorog Vona Gábor is, hiszen valami morzsa csak leesik neki a jövő évi választások után..Sok minden lehetséges még addig, de egy biztos, hogy a Jobbik föladta korábbi önmeghatározását és jelszavait, a Fidesz köpenye mögött settenkednek a bársonyszékek megtartása felé. Alább a Magyar Hajnal elemzései a Jobbik piszkos ügyeiről. Nem tudjuk, hogy a Vonáról készült kép fotómontázs-e vagy sem, minden esetre a sátán jelét mutatja, alul szintén a Magyar Hajnal képe Vona üzlettársairól, a balszélső figurán sárga csillag van....
http://amagyaroldal.hu/hirek/content/vona-g%C3%A1bor-%C3%A1mokfut%C3%A1sa-megkezd%C5%91d%C3%B6tt

Sikertelen nukleáris hamis-zászlós merénylet, majd Obama elleni merényletkísérlet

Bevallom, hogy eléggé lehangolt állapotban írom ezeket a sorokat, a helyzet ugyanis rossz, és sajnos nem kizárt, hogy 2014-ben be fognak következni azok a szörnyüségek, melyekröl a bibliai Jelenések könyvében is szó van.

A bankároligarchia az utóbbi idöben elhitette a pórnéppel, hogy a „válság véget ért“, holott semmi sem áll messzebb a valóságtól, valójában az egész nyugati bankrendszer totális csödben van. Azt viszont nem merik meglépni, mint Cipruson, hogy egyik napról a másikra bezár az összes bank, majd elszedik a betétesek pénzét, félve, hogy a közhangulat teljesen ellenük fordul, világszerte véres zavargások és forradalmak törnek ki, s tovább már nem lesznek képesek formálni az események alakulását az elképzeléseik szerint. Az egyedüli kiút ebböl a helyzetböl egy szörnyü, apokaliptikus esemény kiprovokálása, melynek a leple alatt aztán be lehet zárni a bankokat is, s újból „tiszta lappal“ lehet indulni, lévén mondjuk egy harmadik világháború kirobbanása esetén a totális pénzügyi összeomlást be lehet állítani mint a háború következményét, a kirobbanó zavargásokat pedig brutálisan le lehet veretni a háborús szükséghelyzetre hivatkozva.

Bár Szíriában szeptemberben nem sikerült nekik világháborút kiprovokálni az oroszokkal, ez viszont nem jelenti azt, hogy megnyugodhatnánk, a helyzet továbbra is veszélyes, erre amúgy október elejétöl számítva én is figyelmeztettem itt az olvasókat

Októberben aztán - teljesen kiszámítható módon - meg is történt az elsö kísérlet, nevezetesen egy atomtöltet detonálására az USA keleti partvidékén, Dél-Karolina államban. Amennyiben a bombák felrobbannak, emberek százezrei pusztulnak el, s végre eljött volna nekik az alkalmuk világháború kiprovokálására, mivel a nukleáris hamis-zászlós merényletet nagy valószínüséggel Iránra vagy Szíriára kenték volna.

2013. október 10:
Menesztették az amerikai nukleáris erők parancsnokát

Szerencsejáték miatt kirúgták a nukleáris arzenálért felelős amerikai altengernagyot
"Timothy Giardinát lefokozták és elbocsátották a Stratégiai Parancsnokságtól. Zsetonokat hamisított és ment be velük játszani egy kaszinóba."

Eltűnt nukleáris robbanófejek
„ Egy magas szintű forrásból szivárogtatták ki, hogy Texas légibázisról Dél-Karolinába szállítottak titokban egy nukleáris robbanófejet. Az eltűnt hadianyagról szóló jelentés megjelenésének napján azonnal kirúgtak egy nukleáris fegyverekért felelős főparancsnokot. Ilyen nem nagyon fordult még elő, de most jön csak a java... Lindsei Graham szenátor bejelentette, hogyha nem támadják meg Szíriát, akkor a "terroristák" nukleáris bombát fognak robbantani Dél-Karolinában. A két esemény közötti párhuzam kézenfekvő. Barack Obama öt magas beosztású katonai személyt bocsájtott el az eseményeket követően. Feltételezhetően egy hamis zászlós terrortámadás hiúsulhatott meg, amit érthető okokból nem nagyon reklámoznak...“

Az amerikai haditengerészeti titkosszolgálati oldal szerint Obama azért menesztette a tábornokokat, mert nem voltak hajlandóak detonálni a nukleáris robbanótölteteket...


Az események ezen verzióját erösítette meg egy másik, Al Gore amerikai ex-alelnökhöz közel álló titkosszolgálati oldal is:


A napokban menesztett két haditengerészeti admirális (Ted Branch és Bruce Loveless) pedig egy Obama elleni merénylet szervezése mögött állt a Haditengerészeti Titkosszolgálat bizonyos elemensei segítségével:

Két (újabb) haditengerészeti admirális ellen indult eljárás a napokban
(Two admirals face investigation in Navy bribery scheme)

Obama elleni merényletkísérlet és a washingtoni metró elleni false-flag merényletkísérlet sokkolta az USA szövetségeseit
(Plot To Kill Obama And Blow Up D.C. Subway Shocks US Allies)


Szíria körül is szeptemberben nagyon veszélyes helyzet alakult ki, aminek kicsúcsosodását az az esemény jelentette, melyröl a fösodratú médiumok a következöképp hazudtak olyan gátlástalansággal, hogy csak okádni és köpni tudok, ha rágondolok:

Izrael rakétakísérletet hajtott végre a Földközi-tengeren
http://nol.hu/kulfold/izrael_r...i-tengeren

Izrael kedden az USA-val együttműködve rakétakísérletet hajtott végre a Földközi-tengeren, hogy kipróbáljon egy amerikaiak által finanszírozott rakétavédelmi rendszert - közölte az izraeli védelmi minisztérium.
...
Az izraeli bejelentés magyarázatot adhat a RIA orosz hírügynökség két ballisztikus rakéta kilövéséről szóló korábbi jelentésére. Korábban mind a NATO, mind az amerikai, izraeli, német, francia és brit védelmi minisztérium úgy nyilatkozott, hogy nincs tudomása ballisztikus rakéták kilövéséről a Földközi-tenger medencéjében.Valójában két ballisztikus rakéta lett kilöve teljesen élesben, Szíria irányába, melyek viszont le lettek löve, még mielött célba értek volna.

Két verzió létezik afelöl, hogy mi történt:

1. A Navy intel kiszivárogtató-oldal szerint egy izraeli tengeralattjáró lötte ki öket azzal a célzattal, hogy lángra lobbantsa a helyzetet, majd az amerikai haditengerészet lötte le öket, még mielött célba értek volna.

2. Más források viszont arról tudósítanak, hogy az amerikai haditengerészet lötte ki öket, azt tesztelve, mire képesek a Szíriába és annak partvidékének a védelmére telepített S-350E Vityaz orosz légvédelmi rendszerek, majd az orosz légvédelmi rendszer lötte le öket. Amennyiben a lelövés nem sikerült volna az oroszoknak, úgy Obamának nagyon erös nyomásgyakorló eszköz lett volna a kezében a szentpétervári G20-as találkozón az oroszokkal szemben. Ezt a verziót a libanoni Al-Manar napilap szellöztette meg (de amúgy lehet Mosszad dezinfo is):

Truth of US-Russia Confrontation
Aggression was over the Moment those Two Missiles were Fired
http://www.almanar.com.lb/engl...id=71&s1=1

Hogy melyik verzió igaz, fogalmam sincs, ha még kiszivárog valami, még utólag jelezni fogom.

/nem_progr


http://www.pokolraveluk.com/content/index.php?option=com_content&view=article&id=117:semmijo&catid=21:kuelfoeld&Itemid=58

Mi a rendőrállam igazi célja az Egyesült Államokban?

Többször beszéltünk már az Egyesült Államok éppen aktuális kormánya által indított háborúk igazi indítékairól. Ezek nem csupán apró konfliktusok, és mindegyik két-háromszor olyan hosszú ideje folyik, mint a II. Világháború. A Forbes magazin cikke szerint az iraki és afganisztáni háborúk során összesen egymillió amerikai katona sérült meg. Az RT pedig arról ír, hogy a katonák afganisztáni tartózkodása a fejenkénti 1,3-ról 2,1 millió dollárra emelkedett. Matthew J. Nasuti-nak a Kabul Press-ben megjelent cikke szerint az amerikai adófizetőknek 50 millió dollárba kerül minden egyes talibán katona megölése, tehát 20 katona élete, illetve halála, 1 milliárd dollárt jelent.
Joseph Stiglitz és Linda Bilmes számításai szerint a két háború eddigi és jövőbeli kiadásai meghaladják a 6000 milliárd dollárt. Mit ért el az Egyesült Államok ezzel a 6000 milliárd dollárral és egymillió sérülttel?
Irakban jelenleg egy Iránnal szövetséges síita iszlamista rezsim uralkodik a korábbi szekuláris szunnita rezsim helyett, amelyik Irán ellensége volt. Az embereken és romokon uralkodó új kormány sem kevésbé diktatórikus elődjénél, az erőszak pedig éppen annyira jellemző az országra, mint az amerikai megszállási kísérlet előtt.
Afganisztánban a máig legyőzetlen és egyre inkább legyőzhetetlennek tűnő Talibán, újraélesztette a kábítószer kereskedelmet, újabb forrást biztosítva a nyugatot elárasztó drogoknak.
A hab Bush és Obama „sikertörténetének” tortáján, hogy egyre többen követelik a világon, hogy az Egyesült Államokat és Tony Blair, korábbi brit miniszterelnököt vonják felelősségre az általuk elkövetett háborús bűnökért. Az biztos, hogy Washington hírneve folyamatosan romlik a két háború elindítása óta. Egyetlen kormány sem annyira hiszékeny, hogy bármit is elhiggyen abból, amit Washington kommunikál.
Ezek komoly hozadékai a háborúknak, amelyekre nincs magyarázat. (A másik oldal veszteségeiről nem is beszélve.)
A Bush és Obama kormányok számos különböző ürüggyel próbálkoztak már, a „terrorizmus elleni háborútól” a „tömegpusztító fegyvereken” és az „ott kell végeznünk velük, mielőtt idejönnek” megközelítésen át egészen az Osama bin Laden utáni hajtóvadászatig (aki minden bizonnyal már 2001-ben meghalt súlyos veseelégtelenségben).
Sem a Talibán sem Saddam Hussein nem folytatott terrorhadjáratot az USA ellen. A fegyverellenőrök jelentéséből kiderült, hogy Saddam Hussein nem rendelkezett tömegpusztító fegyverekkel. Muzulmán országok megtámadása és a civil lakosság lemészárlása nem legyőzi, hanem erősíti a terrorizmust. A hivatalos történet szerint a szeptember 11-i támadás kivitelezői Szaúd-arábiai állampolgárok voltak, nem afgánok vagy irakiak, és mégsem Szaúdi-Arábiát támadták meg.
A demokrácia és a felelősségre vonható vezetés fogalma nem létezik egy olyan országban, ahol az irányító hatalom titkos célok érdekében, átlátszó  hazugságokkal leplezett, mondvacsinált ürüggyel háborút indíthat bárki ellen.
Ugyanezeket a kérdéseket tehetjük fel a rendőrállam kialakulásával kapcsolatban is. Miért változtatta Bush és Obama a törvény biztosította védelmet a nép elleni fegyverré? Mitől vannak az emberek nagyobb biztonságban, ha kénytelenek feladni állampolgári jogaikat? A határozatlan idejű fogvatartás és a tisztességes eljáráshoz való jog felfüggesztése egy diktatúra eltéveszthetetlen jelei. Ez maga a terrorizmus, nem pedig a terrorizmus elleni védelem. Miért hallgatják le és tárolják a világ szinte valamennyi állampolgárának kommunikációját? Hogyan véd ez meg bárkit is a terrorizmustól?
Miért támadja Washington a sajtó és a szólás szabadságát? És miért folyamodnak megfélemlítési taktikákhoz, megpróbálva ellehetetleníteni vagy elhallgattatni az igazságot kimondó újságírókat?
Netán a tudatlanság nagyobb biztonságot ad az embereknek a terroristákkal szemben?
Az a kormány, amelyik megszünteti a szólás és a sajtó szabadságának alkotmányos védelmét, annak érdekében, hogy leplezze saját bűntetteit, egy diktatúra kormánya.
Egyre többen hezitálnak feltenni ezeket a kérdéseket, attól tartva, hogy nemcsak megfigyelési listára kerülnek, vagy mondvacsinált vádak alapján eljárást indítanak ellenük. Már ott tartunk, hogy maga a kérdés feltevés is olyan megrendezett eseményeket indíthat el, amelyek ürügyként szolgálhatnak a rendőrállam létjogosultságának igazolására.

A bostoni hajtóvadászat
Talán a Boston Marathon is egy ilyen eset volt. Mindenesetre a testvérpár elleni bizonyítékoknak kevés szerepe volt a kormány vádjaiban és állításaiban. A palimadarak használata nem új keletű módszere az államhatalomnak. Ami viszont új, hogy szinte egész Bostont lezárták és egy 10.000 fős, erősen felfegyverzett alakulatot küldtek a helyszínre, tankokkal kiegészítve, akik az utcát járva, bírósági végzés nélkül bárkinek az otthonát átkutathatták, mindezt a közbiztonság védelme nevében, ami ez esetben egy megsebesült 19-éves srác utáni hajszát jelentett.
Nemcsak, hogy soha ilyesmi nem történt még az Egyesült Államok történelmében, de egy ilyen akciót nem lehetett volna előzetes szervezés nélkül, szinte azonnal elindítani. Egy próbaüzemet láthattunk.
A tudatlan állampolgároknak pedig még a helyi rendőrségek militarizációjáról sincs fogalma. A rendőröket arra tanítják, hogy először lőjenek, mégpedig többször, hogy mindenáron megvédjék magukat és ne kockáztassák életüket kérdések feltevésével.
Ezért történhetett meg, hogy egy rendőr megölt egy játék pisztolyt tartó 13 éves fiút. (magyarul) Egyetlen kérdés elég lett volna a helyzet tisztázására, de a rendőr úgy gondolta, hogy a kérdés „veszélyeztetné az életét”, úgyhogy inkább lőtt.
A rendőrség Barack Obama hatalomelvű módszerei szerint működik: először ölj, majd gyárts bizonyítékokat az áldozat ellen.
Szóval tisztelt amerikai állampolgár, minek képzeled magad? Valamiféle képzeletbeli szabad embernek, akinek jogai vannak?
Forrás: Activist Post
Időkjelei : Bár a fenti események az Egyesült Államokban zajlanak, hatásuk az egész világon érezhető, azonkívül az amerikai lakosság térdre kényszerítése fontos lépés a világhatalom számára. Számunkra ezekből a történésekből az egyik legfontosabb üzenet, hogy a hatalmi elit, a gazdasági eszközök mellett, leginkább a globális konfliktusokat, káoszt, háborúkat és zavargásokat kihasználva próbál minél több hatalmat magához ragadni, illetve olyan kétségbeesett helyzetbe hozni a világot, hogy a tömegek megváltóért kiáltsanak, aki végre erős kézzel rendet teremt és elhozza a várva várt „békét. (Dániel 11:21-24; 8:23-25. II. Thessalonika 2:1,3-4.)

Mubarak: Amerika buktatott meg, nem a lázadók

Az amerikaiak már 2005 óta szervezték a forradalmat és Hoszni Mubarak megbuktatását - állítja a volt egyiptomi diktátor egy hangfelvételen, ami a börtönből szivárgott ki. Mubarak ezen börtönőrökkel és az orvosával beszélget, és azt mondja nekik, a 2011-es arab tavasz, ami a bukásához vezetett valójában az amerikaiak műve. Mubarak állítása szerint felajánlotta az USA-nak, hogy lemond a posztjáról, és a hatalmat nem a fiára, Gamalra hagyja, ez azonban nem volt elég nekik.
Mubarak állítólagos szavai, amelyek egy egyiptomi lapban jelentek meg először, új megvilágításba helyezik a 2011-es eseményeket. A diktátor először visszautasított mindenféle kompromisszumot a tüntetőkkel, és mire amerikai nyomásra beleegyezett, hogy új, demokratikus választásokat írjanak ki, túl késő volt, az indulatok elszabadultak, és az események elsodorták.

Egyiptomban azóta is kaotikus állapotok uralkodnak, az új elnök Morszi ellen is tízezres tüntetések törtek ki, és idén nyáron katonai puccsal távolították el a helyéről. Mubarak állítólag azt mondta, ha kiengednék a börtönből, három nap alatt rendet csinálna az országban.

http://magyarnemzetikormany.com/pi-klub/news.php?readmore=5243

Tavaly 2500 tonna eldobható szatyor ment a hulladékba hazánkban

A tudatformálás időszaka következik a műanyag zacskók elleni küzdelemben. Környezetszennyező hatásuk miatt minden eszközt bevethetővé tenne az Európai Bizottság a tagállamok számára a reklámszatyrok használatának visszaszorítására. Brüsszel javaslata a tagállamokra bízza, hogy milyen módszerekkel korlátozzák a nejlonszatyrok azon a fajtáinak a használatát, amelyek a legnagyobb károkat okozzák a környezetnek.
A magyar lakosság tavaly 2500 tonna műanyag zacskót használt el, vagyis nagyjából fejenként 20 darabot. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség ügyvezetője az InfoRádiónak elmondta: javult a helyzet, 2011-ben, a termékdíjas szabályozás megváltozása előtt, még 3500-4500 tonna volt a felhasznált mennyiség.
Vámosi Oszkár úgy véli, a jelenlegi uniós átlag, 198 darabhoz képest a fejenként 20 nem rossz eredmény, de a cél, hogy az eldobható szatyrok mennyisége fokozatosan a nullához közelítsen.
Az olaszok teljesen betiltották a műanyag zacskók használatát, de Magyarország ennek a drasztikus megoldásnak nem híve. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség ügyvezetője azt mondja: mi a szabályozás legfontosabb részét már megtettük a magas termékdíj bevezetésével, most a tudatformáláson van a sor.
Az EU által kihalásra ítélt nylonzacskókat gyakran mindössze egyszer használják, de ehhez képest száz évig is eltarthat, amíg lebomlanak - emlékeztet a BruxInfo.
Becslések szerint 2010-ben közel 100 millió műanyag szatyrot dobtak a piacra Európában. Az Unió állampolgárai átlagosan 198 ilyen zacskót használnak el évente. A tagállamok között azonban rendkívül nagy a szóródás. Az élenjárók, a dánok és a finnek például mindössze 4 habkönnyű nejlonzacskót használnak évente, miközben a lengyelek, a szlovákok és a portugálok 466 darabot.
Teljes tiltás helyett az egyszer használatos műanyag zacskók használatának csökkentésére tett javaslatot a tagállamoknak az Európai Bizottság. A javaslat célja a környezetet különösen szennyező műanyag szatyrok kivezetése a rendszerből - összegezte a fejleményeket a BruxInfo.
A Bizottság, észrevehetően figyelembe véve a tagállamok túlzottan bürokratikus és költséges megoldásokkal szembeni ellenállását, visszalépett attól a tervétől, hogy egyszer és mindenkorra kitiltsa az EU-ból a főleg a bevásárláshoz használt műanyag zacskókat. Brüsszel javaslata ehelyett a tagállamokra bízza, hogy milyen módszerekkel korlátozzák a nylon szatyrok azon a fajtáinak a használatát, amelyek a legnagyobb károkat okozzák a környezetnek.
A javaslat értelmében a tagországok több megoldás közül is választhatnak, adókkal, nemzeti szinten meghatározott csökkentési célszámok elfogadásával vagy piaci korlátozásokkal is élhetnek annak érdekében, hogy érdemben csökkentsék a többnyire csak egyszer használatos, legvékonyabb (0,05 milliméter vastagságú) műanyag zacskókat, amelyek általában a szemétkosárban, az utcákon vagy éppen az élővizekben végzik, nagy károkat okozva a flórának és a faunának.
"Egy nagyon komoly és látható környezetvédelmi probléma orvoslására cselekszünk most. Minden évben több mint 8 millió műanyag zacskó végzi a szemétben Európában, óriási környezetvédelmi károkat okozva. Egyes tagállamok már figyelemreméltó eredményeket értek el a műanyag zacskók használatának a csökkentésében. Ha követőkre találnak, 80 százalékkal csökkenthetjük az EU-ban az összfogyasztást" - szögezte le Janez Potocnik, az EU környezetvédelmi biztosa.
(Seres Gerda, inforadio.hu )

Egy gyógyszergyári vezérigazgatónak elege lett és elmondta az igazat a gyógyszergyárakról

...azaz mindenki aki (még) él, támadjon. Nem vitatéma, hogy ölnek-e az egészségügyben hanem el kell hajtani az összes görényt... amelyik (orvos, egészségügyi dolgozó) nem az az pedig nissa ki a száját! Ha pedig nem meri? Akkor az.John Virapen, aki 35 évig gyógyszeripari bennfentes volt, úgy döntött, hogy a nyilvánosság elé lép és leleplező vallomásával próbálja megállítani a lavinát, amit egykori gyógyszergyári vezérigazgatóként elindított. Ő volt ugyanis az egyik legnagyobb gyógyszeripari óriás, az Eli Lilly svédországi vezérigazgatója, aki végigjárta a ranglétrát egészen az üzletkötőtől a vezérigazgatóig és teljesen átlátta a rendszert.Idős korára azonban, amikor megállapodott és ő is apa lett, rádöbbent, hogy a gépezet, aminek építésében része volt, ami a betegségek futószalagjára teszi az egészségeseket, annak a saját fia is bármikor áldozatául eshet. Lelkiismerete által hajtva könyvet írt, pereskedett, felvállalta korábbi ocsmány tetteit és úgy döntött, hogy elmondja a világnak, minek volt tanúja és részese, mialatt a világ egyik legnagyobb cégének, az Eli Lilly-nek dolgozott.

Az Eli Lilly-ről annyit, hogy a Fortune 500 listája szerint (egy lista, ami bevétel alapján sorrendbe rakja Amerika 500 legnagyobb cégét) a 130. legnagyobb vállalat. Mellékesen megjegyezném, hogy 12 másik gyógyszergyár is benne van még a top 500-ban, van aki az előkelő 35. helyen. Az Eli Lilly 20 éve Magyarországon is jelen van.

A volt gyógyszergyári vezérigazgatót lelkiismerete nem hagyta nyugodni és kiterítette a kártyákat az asztalra

John Virapen Mellékhatás: Halál című könyvében leírja az egész folyamatot, hogyan veszik rá a gyógyszergyárak az orvosokat, hogy az ő termékeiket írják fel, hogyan vesztegetik meg drága utazásokkal és ajándékokkal a véleményvezéreket, elismert kutatókat és orvosokat, hogy pozitívan nyilatkozzanak gyógyszerekről, amik súlyos mellékhatásokkal járnak és valójában inkább be kellene tiltani őket. Arról ír, hogyan manipulálják a gyógyszerek forgalomba hozása előtti teszteket, hogy pozitív eredmények jöjjenek ki, annak ellenére, hogy a tesztelések alatt gyakran halálos áldozatok is voltak. Hogyan hamisítják és manipulálják a jelentéseket és a statisztikákat, hogy a mellékhatásokat és a haláleseteket eltusolják. Hogyan pénzelnek a gyógyszergyárak kutató orvosokat, egész intézményeket, hogy a saját oldalukra állítsák őket. Sőt a gyógyszeripar, ha fogy a piac, azaz fogy a beteg emberek száma, masszív marketing kampányokkal új betegségeket ültet el a köztudatba, hogy ezzel növelje a gyógyszerek forgalmát és már nem riadnak el attól sem, hogy a gyerekeket tekintsék értékesítési célpiacnak. Arról is beszámol, ha netán perbe keverednének a gyógyszerek okozta halálesetek miatt, egy armadányi ügyvédet küldenek rá az ügyre, akik szétszedik az esetet. Aztán peren kívüli egyezségeket kötnek az áldozatok családtagjaival, hogy néhány millió dollárért cserébe örökre hallgassanak, s így szépen eltusolják az ügyet a nyilvánosság elől.

„Munkakörömhöz tartozott, hogy e veszélyes és széles körben használt gyógyszerek marketingkampányát kidolgozzam és lebonyolítsam. A marketing az orvosoknak szánt drága ajándékoktól a véleményvezérek utaztatásán, a tudományos folyóiratokba szánt fizetett cikkek megjelenésén, valamint tudományos konferenciák előkészítésén és megtartásán át a különösen fontos személyek borbélyház-látogatásáig mindenre kiterjedt.”

Írja Jonh Virapen a “Mellékhatás: Halál” című könyvében, ahonnan a többi idézet is származik.

„A hatóságok nem képesek megvédeni az embert, így a kisfiamat sem a gyógyszeripai bűnözéstől. A hatóságok megvesztegethetők, miként a szakértők és az orvosok is.”

„Minden okunk megvan az aggodalomra. Ezt azonban ne tartsuk magunkban, hanem igyekezzünk tenni ellene. Ezt melegen ajánlom olvasóimnak. A gyógyszeriparban mindenki szerepet játszik. Azokat, akiknek hozzám hasonló módon elege van a főnökeiből és azok hazugságaiból, kínozza a lelkiismeret.”

„E könyv elolvasása után valószínűleg sokan nem fognak szeretni engem. Elítélnek és elátkoznak majd. Azonban nem ítélhetnek el annyira, amennyire én elítélem magam. Szerencsére azonban tájékozottabbak lesznek, amikor orvoshoz kell fordulniuk, figyelni fognak arra, hogy milyen gyógyszereket írnak fel nekik, tisztában lesznek a tudományos újdonságokkal, a kutatási eredményekkel, az orvosi folyóiratok álláspontjaival, valamint a kormányzati ajánlásokkal, és másképp fogják megítélni a gyógyszer-engedélyezési eljárásokat.”

gyógyszer reklámGondolom mindenkinek feltűnt már, hogy irreálisan sok gyógyszerreklám van a tévében. De elgondolkodtál-e már azon, hogy milyen etikátlan dolog egyáltalán, hogy a gyógyszerek reklámozhatóak? Onnantól kezdve, hogy reklám és marketing tevékenység történik a gyógyászat területén, már nem orvoslásról beszélünk többé, hanem üzletről, azaz egy iparágról. De ki ennek az iparágnak a célpiaca? Kinek lehet gyógyszert eladni? A válasz egyértelmű: a BETEG embereknek. De kérdem én, ha a gyógyászat egy iparág, és a célközönség a beteg, akkor hogyan állhat ez összhangban a gyógyászat valós céljával, azaz, hogy az emberek egészségesek legyenek? Mert ha ez egy üzlet, akkor logikus, hogy több vásárló kell, azaz több beteg, a több profit érdekében. Ha több beteg kell, akkor a gyógyszeriparnak már nem az az érdeke, hogy gyógyítson, hanem az, hogy betegeket, betegségtudatot gyártson, hiszen így tud növekedni. Nemde?

A gyógyszerek reklámozását be kellene tiltani. Ez etikátlan. De sajnos itt nem csak arról van szó, hogy gyógyszereket reklámoznak, hanem ál-betegségtudatot hoznak létre. Hiszen mindenki tudja, aki valamennyire is jártas a marketingben: ha növekedni akarsz, akkor növelned kell az igényt a portékádra.

„A marketing már el is kezdődött, hiszen egy leendő sikergyógyszerről volt szó. Úgy kezdődött el, hogy még nem is volt biztos a gyógyszer forgalomba kerülése. Ha azonban a neve már bekerül a köztudatba, a hatóságnak elég nehéz nemet mondania. Miért tiltanák meg egy gyógyszer forgalmazását, amikor minden beteg úgy gondolja, hogy nagyon hasznos lenne?”

Írja könyvében John Virapen a Prozac® nevű antidepresszáns engedélyezési folyamatának procedúrájáról. A Prozac® sok öngyilkossági eset okozója volt és máig is az.

„Szeretném újfent hangsúlyozni, hogy általánosságban nem az orvostudomány ellen vagyok. …Azt sem mondom, hogy a gyógyszeripari cégek a hibásak, ha egy emberek ezreit sikeresen gyógyító gyógyszernek mellékhatásai vannak. Felelőtlenség azonban olyan gyógyszert forgalmazni, amely nem gyógyít, csak a tüneteket enyhíti, ám a betegek felénél súlyos mellékhatásokat okoz. Ha viszont a betegtájékoztatóban nem szerepel a mellékhatásokra utaló figyelmeztetés, akkor bűncselekményről van szó.”

„A politikusok megkérdezhetnék maguktól, hogy miért nem érdekli őket jobban a tisztességes gyógyszeripari piac. Fel kellene figyelniük arra, hogy milyen sok pénz áramlik az egészségügyi rendszerbe olyan csatornákon át, amelyekből a betegeknek semmi hasznuk sem származik. Ha az egészségügyi rendszert a korrupció megszüntetésével egyszerűen meg lehetne javítani, akkor miért nem tesz ezért senki semmit? Ez a politikusok dolga lenne.”

„Minthogy én is részvevője voltam ennek a rendszernek, elhatároztam, hogy cselekedni fogok. Ez a könyv az első lépés. Egyedül azonban lehetetlen szembeszállni a gyógyszeriparral. Csak összefogva lehet valamin változtatni. Kérdéseket — köztük akár kínosakat — kell feltenni az orvosi rendelőkben, a gyógyszertárakban, az újságokban, szakítani kell azzal a hiedelemmel, hogy az orvosok félistenek, akik feltétel nélkül megérdemlik a bizalmat, és nem kell bedőlni az újonnan »felfedezett« betegségeknek, amelyeket a gyógyszeripar be akar beszélni az embereknek.”

Nem kell messzire mennünk, hazánkban is virágzik a gyógyszeripar, a tévéből dől a fájdalomcsillapítók és egyéb tüneteket kezelő gyógyszerek reklámja. A nyugdíjasoknak marékszámra írják fel a különböző gyógyszereket, nem ritkán 10-20 fajta különböző tablettát egyidejűleg. Az egyik gyógyszer mellékhatásának tüneteit ugyanis gyakran egy másik gyógyszer felírásával kezelik.

Osszátok meg ezt az információt másokkal, hogy minél több emberhez eljusson. Nyissuk fel az emberek szemét és ezzel is mérjünk csapást a gyógyszeripar pénzéhes gépezetére!
http://webhir.com/3012_gyogyszer.html

Szenzációs könyvének, "Az egészségügyi maffiá"-nak magyarországi megjelenése után egy évvel Budapesten járt Ghislaine Lanctôt orvosnő - azaz, helyesebben, exorvosnő. Doktori címétől ugyanis a könyv megjelenése után megfosztották, s a bíróság örök életére eltiltotta a praktizálástól. De Ghislaine (ejtsd: gilén) - szereti, ha lánynevén szólítják - ma már több jót tesz az emberiséggel, mint annak idején orvosként. Előadásain, szemináriumain s két könyvén keresztül emberek százezreinek üzeni: igenis van kiút! Arra tanítja hallgatóit, hogyan indulhatnak el a határtalan egészség, a szuverén emberi élet megteremtése felé vezető úton. Ghislaine-nel Budapesten beszélgettünk.
Új Világtudat

Teljes könyv: http://issuu.com/webshare/docs/ghislaine_lanctot_-_az_eg__szs__g__/1?e=6280691/3807907