2011. november 28., hétfő

Elnyomorodott s hadiszolgálatra alkalmatlanná lett katona imája

Mindenható Isten!
Én szegény nyomorult szolgád irgalmad ajtaján zörgetek és imádságomnak a meghallgatását kérem tőled. Tudom, hogy szabados vagy mindenekkel és velem is azt cselekszel, amit akarsz. Bölcsességed tudja csak, miért kellett nekem is, egykor vitéz harcosból ilyen beteggé lennem s az ellenséget űző fegyver helyett gyámolító botot venni kezembe? Elmém nem tudja áttekinteni bölcsességednek útait, csak hiszem még most is, hogy javamra cselekszel mindeneket.
Kérlek Uram! Ne hagyj el most, mikor erőtlenné lettem a küzdésre és gondoskodj az én mindennapi kenyeremről, mert az én elnyomorodott testem nem képes annak megszerzésére.
Ihlesd meg lelkeddel az emberek szívét, hogy el ne hagyjanak engemet, aki mindenemet adtam érettök. Keresztem könnyebb lesz így, ha testvéreim lesznek ők annak hordozásában és nem engednek engem és családomat a szükölködéssel harcolni.
Benned bíztam Atyám én eddigelé és mindég megsegítettél. Szent hittel s nagy bizalommal bízik benned a te szolgád és hiszi, hogy nem hagyod el, hanem karjaidra veszed és eltartod őt. Ámen.
Szolnoky Gerzson református lelkipásztorHáborús idők imádságos könyve hadbavonultak és azok családjai számára, 1916


Egyoldalú akciók fogják az utolsó szöget ütni az USA hadseregének koporsójába

Az egyedüli szuperhatalmat, amelyik a világ legerősebb nemzete szerepében tetszelgett, minden gazdasági mutatóval a pozitív tartományban, egy elvetemült, belülről indított csapás ért, 19 arab gépeltérítő személyén keresztül (cionista vezénylettel - szerk.) 2001. szeptember 11. végzetes napján. Két eltérített utasszállító csapódott az Iker Tornyokba gyors egymásutánban New Yorkban. Később egy harmadik gép (inkább rakéta - szerk.) ütközött a Pentagon épületének (furcsa módon előre evakuált - azerk.) egyik részébe, és a negyediket hamarosan lelőtték Pennsylvania fölött.
Ennek folyamán 2973 amerikai halt meg. Az egész amerikai nép a döbbenet, a félelem és az idegösszeomlás állapotába zuhant. A nemzet méltósága darabokban hevert. Amint a rémület felhői feloszlottak, a kormány élén állók dühtől tajtékozva dugták össze a fejüket, hogyan álljanak bosszút ennek a felfoghatatlan és megbocsáthatatlan bűntettnek az elkövetőin.
A cionisták által uralt média felfújta az esetet, hogy egyre fokozódó gyűlöletet keltsen az iszlámmal és követőivel szemben. Csupán órákkal a tragédia után az akkori izraeli miniszterelnök Ehud Barak máris megvádolta Osama Bin Ladent és Amerikát arra buzdította, hogy támadja meg Afganisztánt.
Az egész világ gyászba borult és az amerikaiak a terrorcselekményeket a valaha történt legnagyobb katasztrófaként emlegették. A nemzetközi közösség nyomtatott és elektronikus médiájának minden vezetője, írója a részvét bőséges könnyeit hullatta az emberélet veszteség, az okozott trauma miatt, és szigorúan elítélte a terroristákat és azok pártfogóit.
Mendemondák és feltételezések alapján, bármilyen kivizsgálás lefolytatása nélkül bűnösnek kiáltották ki Bin Ladent, az Afganisztánban működő Al-Kaida vezért, és frenetikus sebességgel és sürgősséggel lendültek bele a háború előkészítésébe. Az USA pillanatok alatt építette fel a nemzetközi koalíciót a keresztes hadjárat mögé. Azért, hogy ezt a katonai kalandot kényszerítő és célirányos színekben tüntesse fel, a George W. Bush vezette neokonok megalkották a „harc a terrorizmus ellen” tételt, „egy biztonságos világ érdekében”.
Az ENSZ BT elfogadott 2001. szeptember 28-án egy határozatot, amely jóváhagyta egy szuverén ország invázióját a terrorizmus leküzdése jogcímén. Ezután az USA nyersen követelte a fizikai támogatást a puszta részvétnyilvánítás helyett mindazoktól, akik hajlandóak voltak együtt érezni a válságos órákban. A semlegesség lehetőségét kizárták, bevezetvén a „velünk, vagy ellenünk” kategóriákat.
Musharraf generálisnak, akit az USA és a Nyugat páriának nyilvánított az 1999 októberében egy demokratikus kormány ellen végrehajtott katonai puccs miatt, ugyanazt a kérdést szegezte neki Colin Powel szeptember 12-e éjszakáján. Őt már Mahmoud, ISI (pakisztáni titkosszolgálat) altábornagy - aki éppen egy washingtoni látogatáson tartózkodott - előzetesen felkészítette az amerikai vezetőség (általa is tapasztalt) fenyegető modorára. Richard Armitage figyelmeztette, hogy ha visszautasítják az együttműködést, Pakisztánt „visszaküldik a kőkorszakba”. Amikor Musharraf támogatásáról biztosította az USA-t, mindjárt hét követeléssel szembesült, amit ő azonnal elfogadott. Ezután tudatta a polgári és katonai döntéshozókkal Washington elvárásait, azok mind egyetértettek abban, hogy jó döntést hozott. A döntés felhatalmazta az USA-NATO haderőt egy offenzíva indítására már 2001. október 7-én, amely megváltoztatta a világ dinamikájának jellegét.
A harci kürtöket megfújták, és a rombolás erői rászabadultak egy olyan boldogtalan és elszegényedett népre, amelyiknek semmiféle kapcsolata nem volt a 9/11-gyel. A pusztító fegyverek egész arzenálját, mint daisy cutter (BLU-82, MOAB/szerk.), kazettás bombákat, lopakodó bombázókat, cirkáló rakétákat, gyengített uránt vetettek be, hogy izzó láva záporozzon a levegőből.
Mullah Omarnak és az ő Shura-jának egyetlen hibája az volt, hogy megtagadták Osama Bin Laden kiadását annak érintettsége bizonyítékának hiányában. Az USA nem vállalhatta azok bemutatását, nem volt bizonyíték a kezében, hiszen saját maga rendezte meg az egész színjátékot teljesen más célzattal. Az eszement hantázás csupán egy mutatvány volt. Ma már egy széleskörűen elfogadott tény, hogy a 9/11-es támadásokat a cionisták rendezték meg, a Dragon policy, azaz Sárkány-irányvonal mentén, a Mossad és RAW (Research and Analysis Wing= indiai titkosszolgálatok / szerk.) szerkesztése által 2001-ben, az ál-terrorizmus leple alatt.
Új terrorizmus ellenes szabályokat fogalmaztak meg, amelyek célkitűzése a terrorista hálózatok és azok bármilyen rejtegetőinek, támogatóinak, segítőinek megbüntetése volt. Elmosták a vékony válaszvonalat a terrorizmus és a szabadságharc között Izrael és India érdekében.
Pakisztán a 9/11 előtt is célpont volt és az is maradt továbbra is, de álságosan azt hitették el, hogy az USA szövetségese. A „velünk, vagy ellenünk” lehetősége egy kényszerítő felhívás volt, melynek célja a katonai vezetés megfélemlítése, hogy az elfogadja Amerika terveit, és könnyítse meg saját országának az invázióját.
Afganisztán megszállása és az új terror-törvények megalkotása mennyei adományként hullott India ölébe, hogy régi riválisát, Pakisztánt megbüntesse azért, amit Kargil-ban bátorkodott tenni, és az egész arra irányuló politikája miatt, hogy megtörje India hegemóniáját Dél-Ázsiában. Míg az USA és NATO seregek azzal voltak elfoglalva, hogy felszámolják az ellenállást Afganisztánban, Indiának megvoltak a saját célkitűzései. Eltökélt szándéka volt visszaszerezni befolyását Afganisztán fölött és leverni Pakisztánt.
Miután az USA udvariasan hárította India javaslatát, mi szerint az indiai hadsereg nyugati irányba támadná Pakisztánt, összehangoltan az USA-NATO Afganisztán felőli előrenyomulásával északról, javaslatára megállapodtak Pakisztán kijátszásában egy olyan helyzet színlelésével, mintha Pakisztán szoros szövetségesük lenne, majd rászorítani arra, hogy a háború ütköző-területévé váljon, hogy szakítsa meg kapcsolatait a Talibannal, hogy ossza meg titkosszolgálatát szövetségeseivel, bocsássa rendelkezésre légibázisait, légterét, Karachi kikötőjét, szárazföldi útvonalait a Chaman és Torkham vonalon logisztikai támogatás céljából.
A terrorizmus leküzdése, bujkáló terroristák elfogása formájában Pakisztánnak nyújtott segítség álságos leple alatt a CIA és FBI előőrsöket nyitott FATA és Beludzsisztán kiszemelt területein továbbá ellenőrzése alá vonta a bevándorlási hivatalokat minden fontos reptéren. Rövid időn belül a CIA elkezdte átvenni a hatalmat az ISI fölött a hírszerzés területén, lévén, hogy fejlettebb eszközök álltak rendelkezésére.
Az indiai vezetőség egy olyan átfogó, álcázott haditerv felvázolásával bízta meg a RAW-t, amelyik destabilizálja és kiheréli Pakisztán intézményeit. Izraellel összejátszva elindították a Dragon Policy (Sárkány Eljárás) műveletet. Ez a bonyolultan kifinomult művelet a titkosszolgálatok, hadsereg, sajtó és politika összefüggő együttese, aminek célja a cionizmusra nézve fenyegető nemzetek szétmorzsolása.
Pakisztán reakció képességének felmérése céljából, miután az indiai hadsereg 70.000 katonát sorakoztatott fel a nyugati határ mentén – amivel mellesleg a kashmiri mozgalom erejét is lefojtotta - India a háttérből megrendezett egy terrortámadást az indiai Parlament ellen 2001-ben. 10 hónappal az így előidézett feszült katonai szembenállás feloldása címén az USA nyomást gyakorolt Musharraf tábornokra, hogy engedje meg Indiának egy kerítés építését az Ellenőrző Vonal (Line of Control) mentén Kashmirban, akadályozza meg a határvonalon való átszivárgást, tiltsa be a kashmiri szabadságharcosokat támogató Dzsihád-csoportokat, és adjon ki írásos nyilatkozatot, mely szerint Pakisztán nem engedi, hogy területét arra használják, hogy terror-akciókat készítsenek elő a szomszédos országok ellen, vagy hogy támogassák a szabadságharcot a megszállt Kashmirban.
India elhatározta, hogy Pakisztánt azáltal is térdre kényszeríti, hogy gátakat épít és ellenőrzése alá vonja a három folyó: Dzselum, Csenab és Indus vizeit. Már előzetesen megvesztegette a helyi pártokat Szindh és Khyber Pakhtunkhva tartományokban, hogy azok akadályozzák meg a Kalabach Gát megépítését bármi áron, mert az megoldotta volna Pakisztán mezőgazdasági és energia igényeit.
Az iszlám értékek aláaknázása és a társadalom megosztása érdekében, India és az USA először segített Pakisztánnak megnövelni a TV-csatornák számát, majd beindították a liberalizmust, szekularizmust, obszcenitást terjesztő csatornák térfoglalását.
A médiát ugyanúgy felhasználták arra is, hogy terjessze a gyanakvást, a rossz előérzetet, reménytelenséget a társadalom jogaiban sértett csoportjai között, hogy aztán a szakadárokat és a megszállókkal együttműködő hazaárulókat arra bujtogassa, hogy fegyvert ragadjanak az állam ellen.
Nem okozott gondot a RAW- nak végleges formába önteni Pakisztán álcázott destabilizálásának tervét, egyszerűen elő kellett ásni a régi 1980-as évek dokumentumait a RAW együttműködéséről a KGB- vel és a KHAD- vel, melynek keretein belül határokon átívelő terrortámadásokat hajtottak végre Pakisztán ellen afgán területekről egy évtizeden át. Áttanulmányozták az 1970-es évek KGB vonatkozású aktáit is a Baloch- lázadással kapcsolatban, hogy felélesszék a régi összeköttetéseket a Marrik és Mengalok között.
A RAW közös csapatba szerveződött a CIA-vel, Mossad-dal, MI6-tal és az általa létrehozott RAAM-mel, hogy hasonló műveleteket hajtsanak végre a FATA és Beludzsisztán területén, mivel mindegyik fenti szervezet egyformán érdekelt az ügyben. A CIA elősegítette a RAW ügynökök Pakisztánba való beszivárgását és az évek folyamán a két ügynökség egy kiterjedt hálózatot épített ki szerte Pakisztánban.
Jelenleg az indiai hadsereg elkezdte leporolni haditerveit és felgyorsítani a haderő korszerűsítés programját. A legújabb, legkorszerűbb fegyverzetet vásárolták meg a fejlett országoktól mindegyik fegyvernem számára, és a rakéták, nukleáris töltetek képességeit tovább fejlesztették. Izrael nem csupán India legnagyobb fegyverellátója lett, de segítette Indiát nukleáris- és rakétaprogramjának korszerűsítésében és a kashmiri szabadságharcosok leküzdésében.
Viszonzásként azért, hogy Musharraf nagyvonalúan hatástalanította a kashmiri mozgalmat, India beleegyezett egy tűzszünetbe a Biztonsági Vonal (LoC) mentén Kashmirban, és aláírt egy békeegyezményt Pakisztánnal. Ez egy újabb csel volt azért, hogy Pakisztán lazítson a védelmén. Amint a szabadságharc alábbhagyott, az indiai tervezők végleges formába öntötték a Hideg Kezdet (Cold Start) doktrínát, ami Pakisztán-sajátos tervezet lévén, ennek megfelelően képezték ki gépesített egységeiket, gépesített tüzérség és légierő háttérrel. Taktikai nukleáris fegyvereket gyártottak a független egységek támogatására. Az indiai haditengerészetet felkészítették arra, hogy adandó alkalommal az Arab-tengert blokád alá vonja.
Míg India valójában a hadseregét a negyedik fordulóra készítette fel, a pakisztáni csapatokat beletaszították a terrorizmus elleni háború poklába, szembeállítva a saját népével FATA és Beludzsisztán területén. Az öt szövetségre lépett titkosszolgálat, hogy az országot visszafordíthatatlanul egy zűrzavaros háborúba sodorja, elkezdtek pénzelni, kiképezni, felszerelni és bevetni terroristákat Afganisztánból. TTP FATA-ban, TNSM Swat-Malakandban, és BLA, BRA, BLF Beludzsisztánban külföld által támogatott milíciák. Ezeknek a törzsi területekhez tartozó csapatoknak a tagjai Pakisztán legjobb harcosai közé tartoznak. Ezeket az erőket megkenték és államellenes egységekké alakították. A CIA robotrepülőket is bevetett, hogy még jobban felkorbácsolja a terrorizmust. Az erőszak lángjait eleinte Dél-Vazirisztánban és Belső- Beludzsisztánban táplálták, majd azok fokozatosan terjedtek befelé Pakisztán más vidékeire. Idegen kezek adagolták a kerozint a terrorizmus izzó parazsára. A lélektani háború fenntartásával párhuzamosan Pakisztánt egy sor bűntett elkövetésével vádolták meg anélkül, hogy egy fikarcnyi bizonyítékkal is alátámasztották volna állításaikat.
Ennek eredményeképpen, Pakisztán ma az erőszak, halál és pusztítás helyszíne. Míg Pakisztán szenvedett a legtöbbet az USA diktálta terrorizmus elleni harcban, és így annak a legnagyobb áldozata, a háború szponzora együttérzés helyett Pakisztánt a világ legveszedelmesebb országának és a terrorizmus bölcsőjének kiáltotta ki.
Mike Mullen admirális szerint Pakisztán exportálja a terrorizmust és szövetségre lépett a Haqqani hálózattal, melynek központja Miranshah, egy észak- vazirisztáni nyüzsgő város, gazdasági központ.
Az ISI-t (pakisztáni titkosszolgálat) egyenesen azzal vádolják, hogy benne volt a keze a kabuli támadásokban nemrég. Ez egy okosan felépített ügy annak a vietnámi háború végjátékának mintájára, amelyben a biztonság mentsvárának meséjét harsogták, míg Kambodzsát bűnbaknak kiáltották ki, így leplezvén az USA hadseregének bukását.
A szégyenükben feszengő USA vezetők, az elmúlt hetek földcsuszamlásszerű vereségeik palástolására megpróbálnak Pakisztánból bűnbakot csinálni. Megpróbálnak egy 9/11-es helyzetet újra eljátszani, ultimátumot adva Pakisztánnak: az USA-val van, vagy a Haqqani-hálózattal. Obama, Joe Biden, Hillary Clinton, Mike Mullen, Petraeus és Panetta, akik fenyegető „sortüzeiket” szórják, jobban tennék, ha a valósághoz hűek lennének, és megpróbálnák megérteni, hogy az amerikai közvélemény, akárcsak a nagyvilág is, már nem érdektelen többé és nem hagyja magát megvezetni egy pszichológiai háború által újra és újra.
Nekik tudniuk kéne, hogy sem az Egyesült Államok katonai, sem a gazdasági helyzete nem olyan erőben van, mint 2001-ben volt, hogy a pakisztániak sem egy olyan katonai diktátor alatt élnek már, aki egymaga hozna döntéseket a nép nevében. Ehelyett az USA gazdaságilag elszegényedett a világválság és a túlzott katonai kiadások miatt, és hadserege a gyengeség és gyávaság jeleit mutatja a táliboktól Afganisztánban elszenvedett vereségeik eredményeképpen. Sőt mi több, miután az USA korábbi hazugságai az iraki tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatban közszemlére kerültek, ki tudná elhinni a Haqqani- hálózatos meséjüket?
A vádaskodásaik kereszttüzét és a támadó alapállásukat megítélve, megállapíthatjuk, hogy az Egyesült Államok végleg eldöntötte, hogy fejét makacsul tolja előre Észak-Vazirisztán felé, ahol már türelmetlenül várja őt a szecskavágó. Ha az USA különleges erői egy újabb egyoldalú akció mellett döntenek, kétség kívül az is a pakisztáni biztonsági erők baját szaporítja, de a vállalkozás utóhatása elviselhetetlen lesz az USA számára, végül az utolsó szöget üti majd a kalandorok koporsójába Afganisztánban. Bármilyen ellenséges művelet az amerikaiak részéről nagyban hozzájárul az egyébként megosztott nép egységesüléséhez.
Változásként, Gilani miniszterelnök és Hina Rabbani külügyminiszter bátor és józan kijelentéseket tesznek, nem mutatva a gyengeségnek semmi jelét. Gilani összehívott egy összpárti konferenciát, hogy támogatását kérje minden politikai erőnek. A vallásos csoportok és pártok türelmetlenül mozgolódnak és kifejezték a fegyveres erőket támogató szándékukat egy fizikai USA intervenció esetén.
Az amerikai katonai vezetők éretlenségével ellentétben, Kayani tábornok megőrizte higgadtságát, nyugalmát és összeszedettségét, és visszafogott, megfontolt kijelentéseket tett. A Hadtestparancsnokok Konferenciáját követően a hadsereg készenlétbe helyezte válaszlépéseit minden olyan lehetőségre felkészülve, ami az USA részéről várható, Indiával vagy nélküle, és kinyilvánította teljes elkötelezettségét a megmérettetés nyílt vállalása mellett.
Még a jelenleg a pakisztáni biztonsági erők ellen harcoló militáns csoportok is minden valószínűséggel ellenük fordítják fegyvereiket, amint azt 2009-ben tették, amikor az indiai csapatok támadásra készültek. Röviden: minden pakisztáni azon a véleményen van, hogy az USA egy megbízhatatlan, kétszínű csaló. Egyetértenek Gilanival abban, hogy Amerikának, és nem Pakisztánnak kellene többet tennie az ügy érdekében, hiszen Pakisztán sok áldozatot hozott azért, hogy segítsen Amerikának, de az hála helyett minden követ megmozgat, hogy tönkre tegye Pakisztánt.
Ők egyként mondják: ami elég, az elég! Itt az ideje, hogy Pakisztán eltávolodjon az időjárással együtt változó barátaitól, és szabaduljon meg az álnok USA-segítségtől, ami cudar körülményekhez van kötve. Azt mondják, ideje elhajítani a kiszámíthatatlan USA által nyújtott mankókat, Pakisztánnak meg kell tanulnia megállni a saját lábán.
Ők továbbá azt is javasolják, hogy vezetőik az ország kapcsolatait az USA helyett inkább Kínához fűzzék, mert az megbízhatónak bizonyult, aki barát a bajban is. A hátterünket azáltal is erősítenünk kéne, hogy nagyon közeli kapcsolatokat építsünk ki Iránnal, mely ország Amerika tűzvonalával szemben áll.
Aszif Harun Radzsa, nyugalmazott dandártábornok és katonai elemző
Forrás: Pravda.ru
Fordítás: Bartha László

Az Egyesült Államok atomfegyvereket használt Irak és Afganisztán ellen

Az Egyesült Államok taktikai atomfegyvereket használt az Irak és Afganisztán elleni katonai hadjárataiban, egy közép-keleti szakértő PressTV-nek adott információi szerint.
"Taktikai atomfegyvereket használtak, legalább egyet Irakban, és néhányat Afganisztánban - a Tora Bora hegységben " - mondta Peter Eyre, közép-kelettel foglalkozó szakértő. Eyre rámutatott, hogy Afganisztán Tora Bora hegyeire dobott atombomba olyan erős volt, hogy azonnal egy földrengést hozott létre azon a területen. Folytatva az elemző elmondta, hogy az, hogy az Egyesült Államok hadserege ilyen pusztító fegyvereket használ, súlyos megsértése a Genfi Egyezménynek, szentesítve az Egyesült Államok elnökei által; így bíróság elé lehetne őket állítani háborús bűnök vádjával.
"Amerikában a legfelső katonai parancsnok az elnök" mondta Eyre, hozzátéve, hogy az elnöké az utolsó szó, ha ilyen fegyverek használata szóba kerül. Az Egyesült Államok az első állam a világon, ami kifejlesztette a nukleáris fegyvereket és az egyetlen, amelyik használja.
Ezreket öltek meg 1945 augusztusában, amikor az Egyesült Államok bombázói ledobták az atombombákat Hirosimára és Nagaszakira Japán területén.
Az Egyesült Államok 2001-ben megszállta Afganisztánt azzal az ürüggyel, hogy a Tálib uralmat meg kell dönteni, azt állítva, hogy katonáik visszautasították Oszama Bin Laden kiadását.
Az Egyesült Államok Irakot 2003-ban szintén megszállta, azzal az ürüggyel, hogy meg akarja semmisíteni Szaddam Husszein állítólagos tömegpusztító fegyvereit.
Sok civilt öltek meg ezekben a háborúkban, főleg nőket és gyerekeket.
Az Egyesült Államok által vezetett háború civil és katonai áldozatai egyaránt rekordmagasságúak, és ez a háború vált a leghosszabbá az Egyesült Államok történetében.
PressTv
Jövőnk.info megjegyzés: Egyre több információ jelenik meg a világhálón azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok atomfegyvereket vetett be a Irakban és Afganisztánban. Ezek szerint az atomháború már rég folyik, csak éppen elfelejtették tájékoztatni a cionisták a "szabad sajtójukkal" erről a demokrácia polgárait. Nem tudunk erről biztosat mondani, de ha komolyabb források is foglalkoznak ezzel, az sokat mondó. Az Egyesült Államok igen sok pénzt fektetett be a háborúba, hogy biztosítsa a cionista világuralmat. Az atomfegyver használata pedig egy viszonylag olcsó dolog, miért ne vetné be, ha már minden más eszközzel kudarcot vallott? Különösen, hogy komoly gazdasági problémái vannak, és hagyományos hadviselési módszerekkel még többet kellene költenie? Egy olyan világban, ahol csak a haszon és a profit létezik, az atomfegyver használata "igen jó üzlet" a számukra. Sokféleképp elképzelte már az átlagember, hogy milyen lehet az atomháború, de arra nem igazán gondolt, hogy még csak nem is fog tudni róla, hogy már zajlik.
Mindezek fényében érdemes mégegyszer átgondolni, vajon mik is azok a furcsa, megjelenő-eltűnő sugárzások a levegőben?

Oroszország blokkolni fogja a NATO ellátmányait

Oroszország NATO nagykövete, Dimitrij Rogozin figyelmeztetett, hogy Moszkva teljes egészében felülvizsgálja a nyugati szövetséggel való együttműködést Afganisztán esetében, ha a NATO nem kezeli megfelelően Moszkva aggodalmait az Európába telepített amerikai rakétavédelmi rendszerrel kapcsolatban. Az esetről a Wall Street Journal számolt be hétfőn. Korábban csütörtökön az orosz elnök, Dimitrij Medvegyev is figyelmeztetett, hogy közvetlen intézkedésre kerül sor, ha a nyugatiak figyelmen kívül hagyják hazája véleményét.
Medvegyev egy Lengyelországot, Romániát, Spanyolországot és Törökországot célzó lehetséges rakétatámadást helyezett kilátásba arra az esetre, ha az Egyesült Államok nem veszi figyelembe az orosz tisztviselők aggodalmait, és folytatja a rakétavédelmi rendszer újabb elemeinek telepítését. Azt is említette, hogy az ország atomfegyvereket helyez készenlétbe az európai határ mentén, válaszul a NATO fenyegető lépéseire. Mivel a NATO nem hagy fel a rakétavédelmi rendszer telepítésével, ez nagy valószínűséggel megtörténik. Oroszország felfüggeszti a NATO ellátási útvonalait Afganisztánba megtorlásul azért, hogy az USA a közelmúltban légicsapást hajtott végre Pakisztánban, amiben 26 katona életét vesztette.
A NATO már korábban elkezdett alternatív útvonalakat keresni az utánpótlás eljuttatására, mikor 2009-ben Washington és Moszkva közötti diplomácia alapjaiban változott meg. Az orosz kormányzat már a kezdetek óta ellenzi a NATO tervét, hogy rakétavédelmi pajzsot telepít Európába, mivel Moszkva álláspontja szerint az nem Washington európai szövetségeseit védi, hanem kifejezetten Oroszország ellen irányul. Lényegtelen, mi erről a NATO hivatalos álláspontja, azon kellene inkább elgondolkozni, mit keres egyáltalán amerikai katonai létesítmény a kelet-európai államokban. Az USA többek között Romániába telepíti az állítólagos védelmi rendszert az államok katonai szövetségére hivatkozva. Az embereknek pedig nem feltűnő, hogy bár az amerikaiaknak minden NATO tagállamban van katonai létesítményük, az USA soha nem engedné, hogy más tagállamoknak, például Romániának vagy akár Magyarországnak katonai támaszpontja legyen Észak-Amerikában vagy a környező országokban.
Molnár István


Az oroszok városi gerillaharcra is készülnek

Különleges mesterlövész kiképzés kezdődik az orosz hadseregben. A kiképzés első körben az FSZB különleges egységeit, majd a hadsereg állományát érinti. A képzés megkezdését a honvédelmi miniszter rendelte el.
Mivel a kiképzés kiterjed a katonaságra is - a korábbi háborúk tapasztalataira építve -, valószínűsíthető, hogy a hadsereg városi gerillaháborúra készül.
Ebben egyébként az oroszoknak elég nagy tapasztalataik vannak, a második világháború nagy városi csatáiban az orosz mesterlövészeknek - akik között szép számmal voltak nők is - elég nagy szerep jutott. A csecsen háborúkban szintén a mesterlövészek voltak az egyik legnagyobb támaszai a hadseregnek. Minden bizonnyal a líbiai városi harcok tapasztalatait is kiértékelték.
Most újra felelevenítik ezt a fajta harcmodort, és sokkal nagyobb hangsúlyt fektetve erre, megkezdik a gerilla-mesterlövész képzéseket.
Összekapcsolva ezt a hírt a 700 000 tartalékos mozgósításával, elég jelzés arra, hogy Moszkva komolyan veszi a fenyegetettséget.
Kemény Gábor

Egy újabb hidegháború szélén az Egyesült Államok és Oroszország

Dimitrij Medvegyev orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország kilép a START szerződésből és megtagadja a leszerelés lépéseit, ha az USA tovább építi az európai rakétavédelmi rendszert. Medvegyev szerint Oroszország Iszkander rakétakomplexumokat fog telepíteni nyugaton és az ország déli szélén. A rendszerek szükség esetén biztosítják a nyugati légvédelmi rendszer európai részének teljes megsemmisülését. Ezen felül az új orosz stratégiai ballisztikus rakéták fel lesznek szerelve nagy hatékonyságú robbanófejekkel.
Az elnök elrendelte, hogy az Orosz Föderáció fegyveres erői kezdjenek bele olyan alternatív lehetőségek kidolgozásába, amik - ha szükség lenne rá - biztosítanák az európai rakétavédelmi rendszer információs és adminisztrációs eszközeinek megsemmisítését. Az elnök utasította a Honvédelmi Minisztériumot, hogy a Kalinyigrádba telepített radarállomást kapcsolják be az ország rakétatámadásokat előrejelző rendszerébe. Medvegyev kihangsúlyozta, Oroszország még mindig kész folytatni a párbeszédet az Egyesült Államokkal és a NATO-val a rakétavédelmi rendszer ügyében. Ugyanakkor azt is mondta, ennek a párbeszédnek Oroszország törvényes érdekeinek védelmét kell szolgálnia.
"Még mindig van időnk, hogy eljussunk a kölcsönös megértésig. Oroszországnak van elég politikai akarata, hogy meghozzuk a szükséges megállapodásokat, amik új alapokra helyeznék kapcsolatainkat az Egyesült Államokkal és a NATO-val." mondta Medvegyev.
Az orosz elnök továbbra is biztos abban, hogy a közös rakétavédelmi rendszer Európában lehetőséget ad Oroszországnak és a NATO-nak a valós stratégiai partnerségre. Emlékeztetett az általa kezdeményezett szektorális rakétavédelmi rendszerre. Mindkét oldal egy-egy adott szektorért lenne felelős, míg az együttműködés alapját a kölcsönös bizalom és a kiszámíthatóság jelentené. Medvegyev megjegyezte, "a nyugati partner nem bizonyult elég felkészültnek erre az együttműködésre."
Oroszország nem fog beleegyezni olyan megállapodásba a rakétavédelmi rendszerek kapcsán, ami meggyengítené az ország védelmi potenciálját a közeljövőben. "A program, amit jelenleg Lengyelországban, Törökországban, Romániában, Spanyolországban hajtanak végre, szembesít minket a nyers valósággal."
"Nem veszik figyelembe aggodalmainkat az európai rakétavédelmi rendszer építésével kapcsolatban. Rendre csak azt mondogatják, hogy a tervek nem Oroszország ellen irányulnak. Azt mondják, nem ellenünk van, ne aggódjunk - le akarnak nyugtatni minket" mondta Medvegyev.
Az elnök szerint ilyen szavakat főleg a végrehajtó hatalmaktól hallani. "Bár egyes országokban a törvényhozók nyíltan megmondják - ez mind ellenetek van, ezt jól tartsátok észben". "Mikor azt mondjuk, ezt mindet vessék is papírra, pontos jogi kötelezettségek formájában, azt mondják nem"
Oroszország és a NATO 2010 novemberében Lisszabonban állapodott meg az európai rakétavédelmi rendszer terén való együttműködésről. A tárgyalások azért szakadtak félre, mert az USA nem volt hajlandó semmiféle garanciát adni arra, hogy Európa rakétavédelmi rendszere nem fog Oroszország ellen fordulni.
Medvegyev szokatlanul kemény állításai nem vezettek a várt eredményekhez. Az USA hivatalos szóvivői kijelentették, hogy nem térnek el a rakétavédelmi rendszerre vonatkozó terveiktől.
"Az úgy START egyezmény végrehajtása jól megy, és nem látunk semmi okot arra, hogy eltérjünk tőle. Továbbra is azt gondoljuk, hogy az Oroszországgal történő együttműködés növelheti az Egyesült Államok, illetve szövetségeseink biztonságát Európában és Oroszországban, ezért mi továbbra is arra törekszünk, hogy meghatározzuk a lehetséges együttműködés paramétereit. Azonban csak akkor folytatjuk ezt az együttműködést, ha semmilyen módon nem korlátozza a terveink végrehajtását Európában". Ezt a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője, Tommy Vietor mondta.
Nincs kizárva, hogy Moszkva és Washington elhalasztják a tárgyalásokat 2013 tavaszára, amikor az Egyesült Államokban és Oroszországban is lezajlottak az elnökválasztások. A jelenlegi helyzet mindkét oldal szekértői szerint új alapokra helyezi a két ország kapcsolatát.
pravda.ru


Oroszország új radarállomása holnaptól megfigyeli egész Európát

Kalinyingrádban az új radarállomás már november 29-én kedden készen áll arra, hogy figyelemmel kísérje az esetleges rakétatámadásokat egész Európa területéről. Az új állomás jelentős szerepet játszik abban az intézkedéssorozatban, amit Oroszország az amerikai rakétavédelmi rendszer növekvő kapacitására ad válaszul. A Kalinyingrád térség radarállomása november 29-én lesz üzembe helyezve a légvédelemnél, mondta Viktor Esin, Oroszország stratégiai rakéta haderejének korábbi vezetője.
Viktor Esin szerint a kalinyingrádi radarállomás nyugati irányba 6000 kilométeres körzetben figyeli a térséget, vagyis virtuálisan lefedi teljes Európát, beleértve az Egyesült Királyságot is. Az állomás képes érzékelni minden Európából indított rakétát, és megfigyeli a nyugati területeket az északi-sarktól egészen Észak-Afrikáig.
A radarállomás a nagy-hatótávú rádiókommunikációs eszközök moszkvai kutatóintézetének új generációs fejlesztése. Ellentétben az előző generációs állmásokkal, a Voronyezs-DM csak 23 blokk berendezésből áll, és 40%-kal kevesebb energiát fogyaszt, így ha a helyzet úgy kívánja, lehetőség van a radarállomás gyors áttelepítésére.
Oroszország hasonló radarállomást működtet a déli, Krasznodar térségben, illetve egy másik hasonló állomás jövőre az Irkutszk térségben lesz üzembe helyezve (Szibéria). A kalinyingrádi radarállomás 20 évig lehet szolgálatban, utána fogják modernizálni.
Múlt héten Dimitrij Medvegyev elnök kiadott egy durva nyilatkozatot azzal kapcsolatban, hogy az USA nem hajlandó biztosítékkal szolgálni arra, hogy az európai rakétavédelmi rendszer nem Oroszország ellen lesz felhasználva. Az elnök ekkor utasította a Védelmi Minisztériumot, hogy a Kalinyingrád térség radarállomását helyezze működésbe és erősítse meg az aktív stratégiai nukleáris védelmet.
pravda.ru


A kalinyingrádi radarközpont készen áll az európai rakétavédelmi rendszer ellen

Kalinyingrádban az új radarközpont készen áll arra, hogy bekapcsolódjon a rakétatámadásokat előrejelző rendszerbe, jelentette pénteken Oleg Osztyapenko altábornagy, a Légi és Űrvédelmi egység parancsnoka.
„Kalinyingrádban befejeztük az állomás beüzemeléséhez elengedhetetlen építési munkálatokat, elvégeztük az állomás működéséhez szükséges számítások tesztelését és betáplálását. A mai napon készen állunk, hogy a Főparancsnokság utasítására bekapcsoljuk a radarállomást az országos rakétatámadásokat előrejelző rendszerbe”, – pontosította az altábornagy.
„Lehetségessé válik, hogy hatékony ellenőrzés alatt legyen az európai kontinensről, sőt az Atlanti-óceán északi partvidékéről végrehajtott rakétaindítás”. „Ennek a segítségével még az európai rakétavédelmi rendszert is ellenőrizhetjük”, – magyarázta az altábornagy.
Az állomás bekapcsolásáról a légi és űrvédelmi rendszerbe már november 23-án beszélt az Orosz Föderáció főparancsnoka és elnöke, Dmitrij Medvegyev.
A radarállomás „Voronyezs-DM” osztályú, lefedi az északi szektort, amelyért a szovjet időkben a munkácsi és a Baranovicsi állomások feleltek. Még 2 hasonló állomás építési zajlik, Armavirben és az Irkutszki megyében.
Osztyapenko megígérte, hogy az „Iszkander” rakétarendszer a felső vezetés által megállapított időre elkészül Kalinyingrád megyében, jelenti az ITAR-TASSZ
Argumenti.ru


 Aki azt gondolja, hogy az Egyesült Államok az egyetlen szuperhatalom ma a világon, jól teszi, ha elolvassa ezt a cikket. Az erőviszonyok komoly átalakuláson mennek át ma a világban. Ki tudja megnevezni, melyik a legnagyobb olajtermelő és olajexportőr ország ma a világon? Melyik ország rendelkezik a legnagyobb földgáz erőforrásokkal és a világ második legerősebb hadseregével? Segítek: nem Szaúdi-Arábia, nem Kína és nem az Egyesült Államok. A válasz természetesen Oroszország. Az orosz medve nagyon is életben van. Sokan nem tudják, hogy ma Oroszország az Egyesült Államok egyik legnagyobb olajszállítója. Oroszország hihetetlen mennyiségű természeti erőforrással rendelkezik, államadósságuk rendkívül alacsony (az ország GDP-jének mindössze 10%-a), gazdasága pedig hihetetlen fejlődésen ment keresztül ez elmúlt tíz év során. Sok tekintetben Oroszország csak most kezdi próbálgatni szárnyait. Sokan úgy gondolják, hogy az Eurázsiai Gazdasági Unió, amelynek létrejöttén Oroszország szorgosan dolgozik a régi Szovjetunió újjáélesztése felé tereli a helyzetet. Teljes gőzzel halad az orosz hadsereg modernizálási programja. Sokan, főleg Amerikában úgy gondolják, hogy a hidegháborúnak vége és Oroszország csak egy fogatlan medve, ami semmilyen veszélyt nem jelent. A valóság ennek talán éppen az ellenkezője.
A republikánus párt néhány napja tartott elnökjelölti vitáján például egyetlen szó sem esett Oroszországról. Mintha a világ második legnagyobb hatalma nem is létezne. Ez a vita is mutatja, milyen bizarrá vált az USA külpolitikája. Ha létezik ma egy ország a világon, amely képes lenne katonai eszközökkel legyőzni az Egyesült Államokat, az Oroszország. Aki pedig azt gondolja, mint ahogyan sok amerikai így van vele, hogy Oroszország az Egyesült Államok barátja, súlyos tévedésben van.
A hidegháború nem ért véget. Az orosz titkos ügynökök száma az Egyesült Államokban és más nyugati országokban az eredeti hidegháborús évek szintjén van, a feszültség az USA és Oroszország között pedig több területen is egyre növekszik.
Például Dimitrij Medvedev, orosz elnök bejelentette, hogy új nukleáris fegyvereket fog telepíteni, amelyek az amerikai rakétavédelmi rendszereket célozzák, amennyiben az Egyesült Államok nem hagy fel az Európába tervezett rakétavédelmi pajzs telepítésével. A napokban ez a konfliktus odáig fajult, hogy Medvedev az orosz néphez intézett beszédében felsorolta azokat a lépéseket, amelyeket életbe léptetett a NATO-országok európai rakétavédelmi rendszere körül kialakult konfliktus miatt.
Egyes korábbi egyezmények az Egyesült Államok és Oroszország között kezdenek csődöt mondani. Az amerikai külügyminisztérium bejelentette, hogy mostantól nem fogja betartani az Európai Hagyományos Fegyverekre vonatkozó szerződésben rögzítetteket, amelyre Moszkva még 2007-ben rendelt el moratóriumot.
Miközben az Egyesült Államok afganisztáni kecskepásztorokat hajszol Oroszország atomháborúra készül. Arról sem lehet sokat olvasni az amerikai sajtóban, hogy Oroszország egy kiterjedt földalatti bunkerhálózat kiépítésén dolgozik. Egyedül Moszkvában 5000 ilyen új bunker és óvóhely áll kivitelezés alatt. A 2012-es befejezéssel tervezett program célja egy olyan bunker és óvóhelyhálózat kiépítése, ami szinte a város teljes lakosságának képes menedéket nyújtani.
Mindeközben, mit tesz az Egyesült Államok saját állampolgárai védelméért? Semmit.
Az Obama kormány azon ügyködik, hogy lefegyverezze az országot.
A START, azaz Stratégiai Fegyvereket Korlátozó Egyezmény (STrategic Arms Reduction Treaty) 1550 darabban maximálja az Egyesült Államok és Oroszország által birtokolható nukleáris fegyverek mennyiségét. Az amerikai hadsereg számára ez 90%-os csökkenést jelent az 1967-es csúcshoz képest, amikor az USA 31.255 stratégiai nukleáris fegyverrel rendelkezett. Az Egyezmény a ballisztikus rakéták, azaz atombombázók számát is 700 darabban korlátozza.
Ez az egyezmény óriási előnyt jelent Oroszország számára, mivel teljes mértékben figyelmen kívül hagyja azt a tényt, hogy az oroszok 10.000 taktikai nukleáris fegyverrel rendelkeznek, míg az USA esetében ez a szám mindössze néhány száz. Ezeket a taktikai nukleáris rakétákat cirkáló- vagy hordozórakétákkal, nagy hatótávolságú tüzérségi eszközökkel vagy katonai repülővel is el lehet juttatni a célpontokhoz. Az egyezmény egyáltalán nem foglalkozik ezekkel az aránytalanságokkal, ami rendkívül komoly stratégiai hátrányba helyezi az Egyesült Államokat.
Az elmúlt néhány év során Oroszország rendkívül nagy hangsúlyt fektetett stratégiai nukleáris erejének modernizálására, míg az Egyesült Államok egyáltalán nem foglalkozott vele. Az amerikai vezetés most is azt gondolja, hogy messze Oroszország előtt járnak ezen a téren, de ezzel a véleménnyel egyedül vannak. Mások számára egyértelmű, hogy a két ország között egykor létező igen nagy technológiai szakadék mára szinte teljesen összezárult.
A stratégiai fegyverek mellett Oroszország olyan új tengeralattjárókat is kifejlesztett, amelyeket az amerikai radarok nem képesek észlelni, mert a korábbi modelleknél lényegesen csendesebbek, új ballisztikus rakétáik pedig képesek kijátszani az amerikai rakétavédelmi rendszereket.
Miközben az USA stratégiai hibákat gyárt, mint amilyen az al-Qaeda támagatása Líbia elfoglalásában, Oroszország új stratégiai fegyverarzenált állított elő.
A legtöbb embernek fogalma sincs arról, mi történik a valóságban. Miközben az Egyesült Államok úszik az adósságban, Oroszország fellendülőben van.
A Forbes magazin cikke szerint Moszkva a világ harmadik legdrágább városa, a CNN pedig a negyedik helyezést ítélte ezen a téren az orosz fővárosnak.
Újabban pedig attól tartanak, hogy a régi Szovjetunió ismét összeáll. Az Egyesült Államokban ez a téma elkerülte a média figyelmét, pedig már az Eurázsiai Unió első tagjainak névsorát is nyilvánosságra hozták. Az első három tagállam Belorusszia, Kazahsztán és Oroszország lesz. A kezdeményezők pedig egyértelművé tették, hogy az egykori Szovjetunió valamennyi volt tagállamát szívesen látják a szoros gazdasági integrációt célul tűző unióban.
Miért hallgat erről az amerikai sajtó? Reagan idejében Oroszország volt az elsőszámú külpolitikai téma Amerikában, ma pedig senki sem beszél róla. Amerikában mindenki azt akarja hinni, hogy Oroszország már nem jelent veszélyt és a hidegháborúnak vége. Az igazság azonban az, hogy a mai Oroszország sokkal erősebb, úgy politikailag, mint gazdaságilag és már katonailag is, mint a volt Szovjetunió valaha is volt.
Nagyon is elképzelhető, hogy Oroszország legyőzze az Egyesült Államokat egy első csapás indításával, főleg, ha Kínával szövetkeznének egy ilyen háborúban. A legtöbb amerikai ezt elképzelhetetlennek tartja, pedig az orosz és kínai vezetés sok órát tölt ilyen és ehhez hasonló forgatókönyvek megvitatásával.
A 2012-es amerikai elnökválasztások során nem sok szó esik majd Oroszországról, helyette mindenki az afganisztáni hegyekben bujkáló kecskepásztorok jelentette „óriási veszélyre” koncentrál majd.
Vak vezeti a világtalant, miközben a világ drámai változásokon megy keresztül. Hallván hallanak, de nem értenek és látván látnak, de nem ismernek. (Máté 13:14) Az orosz medve visszatért és fontos szerepe lesz az elkövetkező évek eseményeiben. 


 Forrás: The American Dream

A szuverén adósságválság és a Versailles-i Szerződés

Mostanában sokat beszélünk az angloszféra elit (az egyetlen elit, ami számít) által a társadalomra erőltetett üzenetekről, és arról, hogy a nyugati világban folyó események kísértetiesen hasonlítanak a korai XX. század eseményeire.
A párhuzam megfigyelése azért fontos, hogy nyilvánvalóvá váljon, a jelen eseményei egy világkormány létrehozásának folyamatát hivatottak felgyorsítani. Arról is számtalanszor írtunk, hogy az események hátterében egy felfoghatatlan pénzügyi hatalommal rendelkező, a központi bankokon keresztül a gazdaságot, és így szinte az egész világot irányító elit csoport áll.
A csoport célja egy tényleges világkormány felállítása, amit ők továbbra is a háttérből irányítanának. [Tehát amit most országonként, sok fáradtsággal tesznek, azt egyszerűbben, egyetlen kormányon keresztül tehetnék.] Céljuk elérésében a fent említett társadalmi üzenetek (félelemkeltő kampányok) az egyik legfontosabb eszköznek számítanak, amellyel leginkább a középosztály tagjait próbálják rávenni, hogy a hatalmat és jogaikat az erre a célra felállított globalista intézményeknek adják át.
Ezek a társadalmat célzó üzenetek önmagukban nem elegendőek. Ahhoz, hogy valóban működjenek muszáj, hogy a szavakat tettek kövessék. Például, ha egy elkerülhetetlen olajválsággal akarnak ráijeszteni az emberekre, olyan intézkedéseket kell hozzanak, amelyek olajhiányt és ebből kifolyólag olaj áremelkedést okoznak. Erre nemegyszer volt már példa (a közelmúltban is) az olajkutatások korlátozásával, olajtermelő országok megtámadásával, stb.
A hatalmi elit stratégiáit mi „irányított történelemnek” hívjuk, ami azt jelenti, hogy az egyelőre még árnyékhatalomnak számító elit a lehető legnagyobb mértékű, de még irányítható káoszt próbál teremteni. A káosz létrehozását követően azonnal előállnak az alkalmazni kívánt autokratikus megoldással, amit a fent leírt társadalmi üzenetek formájában közvetítenek a tömegek felé.
Számos különböző típusú társadalmi üzenetet alkalmaznak, melyek között akad olyan, ami társadalmi elégedetlenséget hivatott szítani, hogy ezen keresztül világkormányi terveiket  előbbre vihessék vagy egy ehhez szükséges háborút robbantsanak ki.
Jelenleg a szuverén adósságválság végzi romboló munkáját Európában. Sokak szerint ez a válság a korábbi évek fellendüléséből következő véletlen, előre nem látott esemény. Sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel és arra a következtetésre jutottunk, hogy ebben az esetben is egy irányított történelmi helyzettel állunk szemben. Egyre egyértelműbbnek tűnik, hogy az elit most is azért teremt gazdasági káoszt, hogy autokratikus megoldásaikat bevezethessék. A régi jól bevált káoszból rend taktikával állunk szemben.
Feltételezésünk alátámasztására érdemes távolabbra visszamenni az időben, mert a korai XX. század eseményei igen sok hasonlóságot mutatnak a jelen helyzettel. De vajon van-e más történelmi hasonlóság is? Elképzelhető. Nézzük meg, hogy a mostani szuverén adósságválság mennyiben hasonlít a Versailles-i Szerződést körülvevő eseményekre. Tudjuk hogy a szerződést ráerőltették a németekre és a hagyományos történelemkönyvek azt tanítják nekünk, hogy ez „hiba” volt.
De vajon véletlen volt-e ez a „hiba”? Három fontos tényezőt kell figyelembe vennünk: Először is, a német vezetőknek alá kellett írniuk egy záradékot, amelyben Németországot háborús agresszornak nyilvánították, ezzel ismerve el bűnösségüket a háború elindításában.
Másodszor, Németországot jóvátétel megfizetésére kötelezték, amit akkor 33 millió dollárban állapítottak meg, de végül 10.000 millió dollár lett belőle. Harmadszor, létrehozták a Nemzetek Szövetségének Egységokmányát a béke fenntartására (ami sikertelen volt és a II. Világháborúhoz, majd az Egyesült Nemzetek felállításához vezetett).
Nézzük meg, hogy vannak-e a párhuzamok és tudjuk-e azonosítani őket. Szerintem igen és az alábbi táblázatban foglaltam össze őket:
Versailles-i Békeszerződés Szuverén adósságválság
Német vezetők elismerik bűnösségüket A PIIGS országok vezetői elismerik pazarló gazdálkodásukat
Lehetetlen jóvátétel megfizetése Lehetetlen megszorítások
Nemzetek Szövetségének létrehozása IMF/EKB terjeszkedés
Fasiszta vezetők térnyerése Technokraták térnyerése

A feltételezést támogatja az elit bankok által tanúsított agresszió, a PIIGS országoknak nyújtott hitelek terén. Talán ez a legárulkodóbb jel. Ha elfogadjuk, hogy a cél a válság szándékos előidézése volt, hogy ezáltal a PIIGS országokat még szorosabban Brüsszel irányítása alá vonhassák, sokkal könnyebb átlátni a helyzetet. Ez nem egyéb, mint egy európai szuperállam létrehozásáért folytatott gazdasági terrorizmus.
A stratégia nem új. Ha belegondolunk, Versailles sem véletlenül alakult úgy, ahogy alakult. Szó sincs hibáról vagy tévedésről. Mindez azért történt így, hogy Németországban bizonyos szociálpolitikai események végbemehessenek és az ország hatalomelvű irányítás alá kerüljön, ami akár egy újabb háború kirobbantásánál is jól jöhet.
A végcél, és ezt ne felejtsük el, a világkormány megalakítása. A gazdasági destabilizációval az elit komoly kockázatot vállal, hiszen pont azt az egységet gyengítik általa, amit hosszú távon összpontosítani akarnak. A fenti táblázattal és feltételezéssel igazából az elit gondolkodásmódját és munkamódszereit szeretnénk érzékeltetni. A történelem során ugyanazokat az eszközöket alkalmazták a kívánt eredmény (a hatalom összpontosítása) eléréséhez.
Akik nem értenek egyet a feltételezéssel valószínűleg azt mondják majd, hogy a párhuzamok véletlen hasonlóságok csupán. Amikor rávilágítunk, hogy a modern történelem tele van ilyen véletlen egybeesésekkel, a válasz az lesz, hogy a gyanúsnak tűnő események csupán „tévedések”.
A probléma az, hogy túl sok van belőlük. A Jaltai Szerződés, ami fél Európát átadta a Szovjetuniónak szintén ilyen tévedés volt? A Vietnámi háborút elindító Tonkini incidens is egy hasonló tévedés csupán.
Gazdasági területen pedig ilyen tévedés lehetett a New Yorki Fed inflációgerjesztése, ami a 29-es krachhoz és az azt követkő Nagy gazdasági világválsághoz vezetett. A 2000-es hitelválság is csak egy a sok tévedés közül, mint ahogy a szuverén adósságválság is.
A megoldás pedig minden egyes tévedésre a hatalom szorosabb összpontosítása, a globális kormányzás és a autokrata kormányzás erősödése.
Véletlen események vagy a történelem manipulálása? Mindenki döntse el maga.

Forrás: The Daily Bell

Több millió toxikus HPV vakcina a harmadik világnak jutányos áron

Legutóbbi bizottsági ülésén Bangladesh-ben a GAVI Alliance, korábbi nevén Globális Szövetség a Védőoltásokért bejelentette, hogy az igen káros HPV (Humán Papillóma Vírus) elleni vakcinát, a Merck által gyártott Gardasilt és a GlaxoSmithKlein féle Cervrix-et, bevezeti a harmadik világban is. A Világbank, az UNICEF, a Bill & Melinda Gates Alapítvány és a gyógyszeripar által támogatott védőoltásokat népszerűsítő szervezet, a GAVI célja, hogy 2015-ig 240 millió gyereket oltson be ezzel a vakcinával.
Hamarosan kétmillió asszony és lány kaphatja meg a két oltás valamelyikét összesen kilenc fejlődő országban, annak ellenére, hogy a méhnyak rák a rákos megbetegedések által okozott halálesetek kevesebb mint százalékáért felelős. Az Amerikai Élelmezésügyi és Gyógyszeripari Hivatal (FDA) pedig már azt is kijelentette, hogy a HPV-nek egyáltalán nincs köze a méhnyak rákhoz.
A vakcinagyártók saját „nonprofit” szervezeteiken és állami társvállalkozásaikon keresztül továbbra is megpróbálják ráerőltetni a veszélyes oltást a fiatal lányokra és asszonyra, sőt most már fiúkra is (úgy látszik nincs elég hiszékeny nő, akinek el tudják adni az oltást) szerte a világon, annak ellenére, hogy az oltás nem véd meg a méhnyak ráktól (illetve nagyon kis százalékban) és számos, súlyos mellékhatása van. Az Amerikai Járványügyi Központ (CDC) legfrissebb adatai szerint csak a Gardasil egymaga 20.000 káros mellékhatás okozásáért és 71 halálesetért felelős piacra kerülése óta.
Ezek a számok valószínűleg még ennél is magasabbak, ha figyelembe vesszük az FDA által elhallgatott 26 halálesetet, melyekre a közelmúltban derített fényt a Judicial Watch nevű szervezet. A SaneVax, egy HPV oltás megfigyelésre és nyomon követésre szakosodott csoport azt állítja, hogy valójában 23.300 káros mellékhatásról és 103 halálesetről tudnak, melyeket a HPV oltás okozott.
Mindezeket figyelembe véve, igen aggasztó, hogy a GAVI most a világ legszegényebb, legvédtelenebb fiatal lányait és asszonyait akarja kitenni az oltásba rejtett vegyi méreg veszélyeinek. A GAVI ennek ellenére minden erejével azon van, hogy számára kedvező megállapodásra jusson a Merck és GSK gyógyszeripari cégekkel és mérsékelt áron kaphassa meg az oltóanyagokat. Az ENSZ Világbankja pedig kötvényeket fog kibocsátani a HPV oltáskampány finanszírozására.
Többet a HPV oltásról itt: LINK

Az eddigi legveszélyesebb influenza vírust állították elő egy kutatólaboratóriumban

Egy kutatócsoport azért harcol, hogy az eddigi legveszélyesebb influenza vírus előállításának menetét és módszereit publikálhassák. A halálos vírus a H5N1 madárinfluenza vírus genetikailag módosított változata. Az eredeti vírushoz képest sokkal fertőzőbb és milliókat képes egyszerre megbetegíteni. A kutatás rendkívül nagy port vert fel és a kutatókat is megosztotta, akik közül sokan úgy vélik a kísérletet nem lett volna szabad lefolytatni.
A jelenlegi H5N1 törzs által okozott megbetegedések mindössze 500 esetben voltak halálos kimenetelűek, azonkívül a betegség emberről emberre nehezen terjed, így nem képes igazi járványt okozni. A szakértők attól tartanak, hogy a módosított vírus rossz kezekbe kerülve a biológiai terrorizmus eszközévé válhat.
Ron Fouchier, a holland Erasmus Orvosi Kutatóközpont virológusa vezette a kutatást, amely során a csapat felfedezte, hogy mindössze öt mutáció segítségével rendkívül gyorsan terjedő vírust képesek előállítani.
A kísérleteket, mint az influenza esetében most már mindig, menyéteken végezték, mivel ezeknek az állatoknak a légző rendszere nagyon hasonlít az emberére. Fouchier olyannyira tart a botránytól, hogy már jó előre szakértőt fogadott a követendő kommunikációs stratégia kidolgozására. A kutatást nemzetközi ösztönzésre folytatták le, amelynek célja a H5N1 vírus alaposabb megismerése.
Fouchier elismerte, hogy a törzs „az egyik legveszélyesebb ember által előállított vírus,” de továbbra is ragaszkodik a kutatás eredményeinek és módszereinek publikálásához.
A kutatás komoly vitákat indított a tudományos szabadság kérdése és az olyan kutatások szigorúbb szabályozása terén, amelyek ugyan a közegészség javát szolgálják, de a biológiai terrorizmus számára is hasznosak lehetnek.
A H5N1 vírussal kapcsolatban egy másik kutatást is végeztek, ez alkalommal a Wisconsin és a Tokiói Egyetem kutatói. A rendelkezésre álló információk szerint a kutatás hasonló következtetésekre jutott a Fouchier által vezetett csapat eredményeivel.
Jelenleg mindkét tanulmányt az USA Országos Bio-biztonsági Tudományos Bizottsága (NSABB) vizsgálja. Az NSABB nincs feljogosítva a publikálás megakadályozására, de javasolni tudja a tudományos lapoknak, hogy ne jelentessék meg az anyagot.
„Nincs tudomásom másik olyan patogénról, amelyik ennyire veszélyes lenne,” nyilatkozta Paul Keim, az NSABB elnöke. „Az antrax egyáltalán nem ijesztő hozzá képest.”
A tudományos kutatások elfogadott menete szerint más kutatóknak is lehetősége van az elvégzett kutatások értékelésére és az alkalmazott módszerek megismétlésére tanulási célzattal. Egyre több kutató úgy gondolja azonban, hogy a madárinfluenza víruson végzett kutatásokat korlátozni kellene. Michael Osterholm, bio-védelmi és influenza szakértő, a Minnesota Egyetem Fertőző Betegségek Kutatólaboratóriumának vezetője szerint a szóban forgó kutatások orvosi szempontból nagyon fontosak. A tanulmányok tartalmával kapcsolatban azonban nem tud nyilatkozni, mivel maga is az NSABB tagja, de megerősítette, hogy amennyiben a kutatási eredmények publikálásra kerülnek, bizonyos információkat visszatartanának és azok csak olyan szakemberek számára lennének elérhetők, akiknek fontos tisztában lenni ezekkel az adatokkal.
„Nem akarunk ötleteket adni a rosszfiúknak,” tette hozzá.

Forrás: Daily Mail