2013. október 22., kedd

Halál a vaddisznókra?

Mottó: Eszünkbe jut egy mondás: „Földünk elég nagy ahhoz, hogy kielégítse mindenki szükségletét, de sohasem lesz akkora, hogy mindenki kapzsiságát is ki tudja elégíteni.” (Gandhi)

vaddiszno_kicsinyeivelLomniczi Gergely, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője az MTI a lakott területeken fellelhető vaddisznókkal kapcsolatos érdeklődésére, aláhúzta: ők csak a pilisi erdőkben élő vaddisznók kordában tartását tudják garantálni.
Hozzátette, a házaknál, illetve a kertekben megjelenő állatok nem az erdőből mennek oda, hanem hosszabb ideje a lakott területek elhanyagolt, bokros, gazos részein élnek, szaporodnak. Pest megyében főként a Dunakanyarban, vagy például Budaörsön, de az egész országban, sőt Európában is gondot jelentenek. Kifejtette, az önkormányzatok mezőőröket, vagy vállalkozókat kérhetnek fel a befogásra, kilövésre.

Nos, mi úgy gondoljuk, elsősorban az önző embereket, a felelőtlen multi cégeket kell kordában tartani. Mert a természet rendje magától is helyreáll, – már ha hagyják!

Melyik állatfaj következik?
fokabebi011A folyamatos terjeszkedés, mely az állatok élőhelyének elvételével, a természet kizsákmányolásával jár, magával hozza az általa okozott problémákat, melyet senki sem ismer be, és költségeket, melyet senki nem akar vállalni.

A természet rombolása szennyezése, az élővilág szisztematikus kiirtása jutott eszünkbe az „Egyre több gondot okoznak a vaddisznók a Dunakanyarban” címmel megjelent MTI hír kapcsán.
Ugyanis a nagy kép apró darabkákból áll össze, hol itt, hol ott jelenik meg valamilyen, amúgy önmagában jelentéktelennek, aprónak látszó esemény, mely megtévesztően nem tűnik nagyobb horderejűnek, sőt még akár szükségesnek is állítják be.

béka02Gyakorta esik áldozatul, hol egy láp, hol egy ártér, hol valamely állatfajta, vagy annak élőhelye a kapzsiságnak, az ipari szennyezésnek, vagy egyszerűen az emberi ostobaságnak és felelőtlenségnek, sőt olykor a szándékosságnak.
Eszünkbe jut egy mondás: Eszünkbe jut egy mondás: „Földünk elég nagy ahhoz, hogy kielégítse mindenki szükségletét, de sohasem lesz akkora, hogy mindenki kapzsiságát is ki tudja elégíteni.” (Gandhi)

Egy vadász mondta nemrégiben, a frissen Magyarországra telepedett farkasokról,hogy a farkasok védik az erdőt!
Mert segítenek a vadállomány úgymond helyes szinten tartásában.
Ezért a farkasokat fokozottan védik már a vadászok
Feltehetőleg a természetes szelekciót is segíti jelenlétük. (a szerk.)
http://www.youtube.com/watch?v=9T1vfsHYiKY


A kakapo, egy a kihalás szélén álló új-zélandi röpképtelen papagáj fajta – melyből egy-két példány maradt fenn. Ha azóta már ki nem halt.
Ma már tudunk arról is, hogy az autóutak például a békákra milyen hatással vannak, sőt arról is, hogy ha egy-egy állatfajt megritkítunk, az a többi fajra milyen hatással van. Mert minden mindennel összefügg. Ezért nem lehet büntetlenül belepiszkálni a természet rendjébe, a bolygónk önfenntartó rendszerébe, élővilágába épp úgy nem, mint éghajlatába, vízjárásába stb. Az mindig visszaüt valahol.

A környezetvédelem sajátos értelmezése
Talán le kéne állni a Pilis hegység erdeinek és még meglévő területeinek szisztematikus irtásával, tönkretételével, parcellázásával.
Le kell állítani, az olyan nagy prioritást – pénzügyi támogatást élvező környezetkárosító, valamint a tömegek igényeit, pihenését nem szolgáló beruházásokat, és a felszabadult forrásokat a környezet megóvására, és helyre állítására kell fordítani.

mol03mol11mol02

Káros a multi szolgáltatók felelőtlen, csak a költségek optimalizálását szem előtt tartó működése.
Legyen az csővezeték-, vagy kábelfektetés, vagy akár ipari üzemek építése a környezetbe nem illő, azt károsító tevékenysége. De akár a rossz nyomra, az emberek egészségére vagy a környezetre károsan tervezett úthálózat bővítése.

Ehhez a diavetítéshez JavaScript szükséges.
A kábelekről szólva, mindjárt jegyezzük is meg, hogy az elektromos társaságok (feltehetőleg a kormány jóváhagyásával) mostanság a magánemberek számára már csak jóval drágább, ám kevésbé ronda és környezetrontó földkábel használatát „javasolják”, ugyanakkor azt magukra a nézve már nem tekintik kívánatos megoldásnak. Ahogyan azt sem, hogy a munkálatok befejeztével helyreállítsák vagy állíttassák a kivitelezővel az okozott károkat, a környezetrombolást.

Az erdőkben élő állatokat nem kipusztítani, hanem gondozni és óvni, illetve élőhelyüket nem elvenni, felparcellázni, hanem rendben tartani kell. A vadállományt pedig szakavatott vadászok, erdészek közreműködésével kell megóvni és javítani.

M200908272947 M200909013010 M200908202889

Káros az a profit mindenek felett típusú szemlélet is, hogy flóra és fauna megőrzése, gondozása helyett haszonszerzés céljából magánvállalkozások számára adják el (netán átjátszák) ezen földeket, a jobb esetben csak felesleges (pl. a magyar lakosság által jellemzően nem használt kaszinók, stb.) rosszabb esetben a környezetkárosító tevékenységet űző nagyvállalkozók számára.
Épp így felesleges és káros a természet kárára kialakított területek eladása a szintén nem a magyar lakosság pénztárcájához szabott, gyakran félig üresen álló lakóparkok, irodaépületek céljára.

Szemét helyzet
szemétkonténerA pilisben lévő településeken, illetve környékükön szinte mindenütt megszüntették egyebek között – a közkutakhoz hasonlóan – a nyilvános szemétgyűjtő konténereket is, ahová egy-egy zacskónyi szemet is be lehetett rakni, ahelyett, hogy ezeket rendszeresen karbantartották és ürítették volna. Bár ez országos trend, nem korlátozódik a Pilis-hegység vagy a Dunakanyar környékére.

Ennek elsődleges oka a felelősség lerázása mellett a haszonszerzés, és az, hogy az állandó lakosokon kívül, a nyaraló tulajdonosokat is bekényszerítsék a magántulajdonú szemetesek szolgáltatása alá.
Nem mellékesen a jobb érzésű kirándulókat arra kényszerítik, hogy kilométereken át hurcolják magukkal a szemet.
Ugyanis az önkormányzatok ezt a tevékenységet, felelősséget is lerázták magukról, privatizálták a szemétszállítást. Ráadásul erőszakosan kötelezővé téve, épp úgy, mint a kötelező bankszámla használatot anno – már a „rendszerváltás” előtt.

Munkahelyteremtés és környezetvédelem
Talán, ha az önkormányzatok környezettudatosan gazdálkodnának, a hulladék gyűjtését és hasznosítását tervszerűen folytatnák, (esetenként rokoni, baráti kapcsolatú felelőtlen magánvállalkozókra bízás helyett) maguk végeznék a saját feladataikat, akár civil lakosság önkéntes alapú tevékenységbe vonásával. Ismeretterjesztéssel. No meg a szennyezők szigorú büntetésével, ami lehetne pénz helyett munka is.

Jelenleg azonban olyan példákat látunk, hogy míg a lakosságot válogatás nélkül büntetik, – segítségadás helyett – ha gazos a kertje ürügyén, a közterületeket nem gondozzák, nem ellenőrzik. Bár mára már nem vagyok biztos a parlagfű ártalmasságában, de erre hivatkozással büntetnek boldog-boldogtalant, miközben az önkormányzatok és települések kezében lévő területek parlagfű-, gaz- és szemétmentesítését elhanyagolják éveken át.

Az önkormányzatoknak foglalkoztatni kéne az embereket, akiknek nincs munkája, de dolgozni akarnak, a veszélyben lévő erdők mezők, lápok és termőföldek ökológiájának fenntartásában. Mondjuk a település-fejlesztésre, a kommunális szolgáltatásokra beszedett, sőt behajtott – és ki tudja mire fordított – pénzekből.

A parlagon lévő földeken kivágott gyümölcsfák, szőlősök helyébe újakat kell telepíteni, vagy mesterségesen kivégzett mezőgazdaságot újraindítani. Mindezt nem magánvállalkozók kezébe átjátszva, hanem állami tulajdonban és felügyelet alatt.
Az erdőket pedig nem szabad károsítani, ipari tevékenységeknek feláldozva, tarvágással és betonnal, vassal, villamos kábelekkel teli tömni, hanem az ott honos fák újra telepítésével kell megóvni.

termeszetVan megoldás
Visszatérve eredeti témánkhoz, a vaddisznók lakott területre tévedésére vagy annak közelébe költözésére, úgy gondoljuk ennek több oka is lehet.
Egyfelől a könnyen megszerezhető táplálék (szemét) másrészt egyre kisebb területre történő visszaszorításuk, élőhelyük elvétele, tönkretétele által.

Erre gyors megoldás lehet a Molnár Ildikó, Szentendre címzetes főjegyzője által javasolt megfelelő kerítések építése a belterületeken.

Hosszútávon azonban csak a természettel való együttélés, az ott élő állatok territóriumának visszaadása és gondozása lehet.
Ismételjük hát meg Gandhi mondását: „Földünk elég nagy ahhoz, hogy kielégítse mindenki szükségletét, de sohasem lesz akkora, hogy mindenki kapzsiságát is ki tudja elégíteni.”

A természet megóvása közös érdekünk, túlélésünk, sőt létünk alapfeltétele.
Mindezt a haszonszerzés, a profit miatt feláldozni, bűnös és megbocsájthatatlan felelőtlenség.

Szegedi Bori

Özönlenek a magyarok Németországba – 20 éve nem láttak ilyet

Tavaly 4,1 százalékkal emelkedett a Németországban élő külföldiek száma – 1993 óta nem volt ekkora ugrás. A háttérben elsősorban a Lengyelországból és Magyarországból érkező bevándorlók emelkedő száma áll – a legnagyobb ugrást a magyaroknál mérték.
A német statisztikai hivatal közlése szerint a Németországban élő törökök száma eközben 2 százalékkal csökkent: továbbra is a törököké a legnépesebb külföldi közösség, ám közülük sokan visszaköltöztek Törökországba, vagy megszerezték a német állampolgárságot.
A Lengyelországból, Magyarországból, Romániából, Bulgáriából érkezők száma viszont egyre növekszik – csak a lengyelek létszáma 13,6 százalékkal nőtt egyetlen év alatt. A válság által leginkább sújtott eurózónás tagállamokból is nő a bevándorlás: a görögök száma 5,1, a spanyoloké 9,1 százalékkal emelkedett.
A legnagyobb mértékben a magyarok száma emelkedett: egyetlen  év alatt – 2012-ben – 24 638 fővel nőtt az adat. Ez közel 30 százalékos emelkedést jelent.

A folyamat mindenesetre egyáltalán nincs a németek ellenére: a képzett hazai szakmunkások hiánya és az öregedő társadalom miatt a nyugdíjrendszert fenyegető problémák miatt Németország inkább elősegíteni igyekszik a bevándorlást, semmint gátolni – írja a Reuters.
A németországi lélekszám is emelkedik: ez nem csak az erősödő bevándorlás következménye, a tavalyi évben a születések száma meghaladta a halálozásokét.
(privatbankar)

Török Edina: A semmi közepén – Ócsa

Régóta vártam ezt a napot, hogy meglássam milyen világot terveztek a kisemmizetteknek. Ezért minden porcikámmal igyekeztem figyelni a pillanatra.
A semmi közepére érkeztem. Kietlen pusztaság van mindenfelé. Körbefordulok keresve, hátha meglátok valamit. Nem tudom mit vártam, talán valamit, amiből az életet érezni. De körbe-körbe a puszta semmi van.
1aócsaSúlya van a levegőnek, nyomasztó súlya. Nyomja a lelkem. A csend sikolt a fülembe.
A házak negyede lehet lakott. Pont egy olyan ház előtt álltam meg, ahol pár napja költözhettek. Az udvaron dobozok, teraszon még zsákokban a hozott holmi. Karnisra nincs pénz, előző otthonból elhozott függönyöket lógatták túl 30 cm-re ajtóra, ablakokra és rázárással biztosították ottmaradását.
Kis megkönnyebbülést adva megpillantottam egy kutyust, megkötve ugyan, de ez már az élet jele! Szeretik a kutyájukat, ragaszkodtak hozzá, nem adták menhelyre, nem verték ki azt utcára.
Egy férfi, másik háznál nyitja a kaput, mögötte 3 kisgyermek. Olyan igazi kis lurkók, a kisebbik műanyag, lábbal hajtható motoron, a középső szaladgálva, nagyobbik apuka mellett. Indulnak valahova. A férfi szemében zavar, nem tudja hova nézzen. Figyeli gyermekeit ne menjenek túl messzire tőle. A kis ház előtti apró földes részen 4 virág elültetve, szépítse a természetbe beleerőszakolt lakóparkot. Ezeknek az embereknek, szülőknek egyszer a szíve meg kellett repedjen. Meghaltak. És utána újra kellett születniük. Mert ezt másképp, ép tudattal nem lehet kibírni, megélni, átélni. Másképp nem lehet újrakezdeni. Másképp nem lehet a gyermekeiknek új, boldog, tisztalappal kezdődő jövőt nyújtani. Hogy nekik is felhőtlen, boldog gyerekkoruk lehessen. Fel kellett adni mindent, odaadni a mohó karmoknak, sakáloknak, elfogadva a sorsot.
Milyen érdekes az ember és milyen jó, hogy mindannyian mások vagyunk. Én erre nem lennék képes. Nekem nem lenne ennyi erőm.
Nekem arra van erőm, hogy más úton tegyek a gyerekeinkért és a jövőnkért. Az igazságszolgáltatás rendszerétől itthon semmi jót várni nem lehet. Engem ez a látogatás feltöltött annyi erővel, amivel nekiállok tenni az új rendszerért. Mert, ha nem a bankok, akkor majd a NAV, vagy a kormány, vagy az önkormányzat, választhatsz, hisz bármelyik hivatal keresztbe tesz, ha a kormány, vagy az ő érdeke úgy kívánja. Itt nem rólad van szó! Ugyan belőled élnek, de te sehol nem vagy a számításaikban. És a gyerekeink sem.
Ideje hát magunkért tenni!
Előre köszönöm Mindenkinek a megosztásokat, a hozzászólásokat, a részvételt és az elkövetkező közös munkát!

http://kaslerarpad.hu/?p=5340#post-5340

Bábel szimptómái

Elég egy pár perces séta a Judapestté torzult fővárosban, hogy az ember meggyőződjön arról, mivé lett a teremtés koronája. A nyüzsgő tömeg kavalkádja, a kávézók zsúfoltsága azt jelzi, hogy munkavégzés itt bizony nem folyik. Minek is? A vidék eltartja a fővárost. Messziről érződik a cigányok orrfacsaró bűze, az aluljárók penetráns vizeletszaga, ahol a kábulat mámorában fetrengenek a liberalizmus elárultjai. Kézről-kézre jár a boros flakon az egyik régen bezárt gyár előtt, ahol már csak az egyik izraeli(?) cég biztonsági őrei posztolnak. Feltűnően sok a szemét mindenhol, üvegszilánkok roppannak a cipőm alatt. A fiatalok láthatóan boldogok, még nem tudják, nekik milyen sorsot szánt a Talmud népe. Valószínűsíthetően tele vannak tervekkel, de végül az aluljáróban végzik, hacsak nincsen olyan szerencséjük, hogy elmennek külföldre mosogatni. Fehér gyermekeket csak elvétve látok, cigányt annál inkább, és persze a mára a városképhez szorosan hozzátartozó négereket is.
Méregdrágán árulják a szemétnek sem aposztrofálható ruhaféléket és élelmiszert. Egyedül a turkálóknak nevezett ruhaboltok olcsóak, ahol a gazdaggá hízott Nyugat szemete közül lehet válogatni. Ökölbe szorul az ember keze, amikor egy félállat jön kézen fogva egy fiatal, fehér lánnyal. Az óriásplakátokon látható, hogy a kulturális életet kik fedik le teljesen. Az arany, ezüst és antikvitások felvásárlása nagyban folyik, nagy a szegénység, enni kell, most jól jár Zuckerberg és Hirsch.
Családok szétverve, lezüllesztve, alkoholizmusba, kábítószerekbe és depresszióba taszítva. Munka nélkül vagy éhbérért robotolva. Sion népe mindent elborító terror áraszt, a szellemi rothadás pedig fortyog és a pokol kénköves gőzét árasztja. Az anarchia tombol, a nép pedig tűr és tűr, a bűn imádata már majdnem össznépi mulatság. A szabadjára engedett, féktelen tivornya visszafordíthatatlan hatással van az ifjúságra. Diszkóknak nevezett szórakozóhelyek tömkelegével aljasítják a jövő magyarságát. Ezek pedig nem mások, mint a boszorkányszombatok mai megfelelői, ugyanazokkal a fény és hang hatásokkal, szabad szerelemmel, narkotikumokkal, beteges nemi elferdülésekkel.
Bábel zűrzavara figyelmeztető erejű, de ugyanakkor inspiráló is számunkra. Tudjuk azt is, kik a felforgatók és értjük, miért szabadították ránk ezeket a démonokat. Az igazság a mi oldalunkon áll és velünk az erő! Az erő várja az érvényesülési időt, a pillanatot, amikor kiteljesíti az igazságot. Nem lehet feltartóztatni, de sürgetni sem. Jön és forgószélként söpri el a bűnt, az eltévelyedettek hadát. Irgalmat nem ismer, nem osztogat kegyelmet. Auri Sacra Fames-világa pedig oda kerül, ahová való, a történelem szemétdombjára. Nem történhet másként!
"Ti akartátok, hogy csatára keljen,
Ti, hogy véres legyen az áldozat!
Reszkessetek, mert harca szörnyű lészen,
Az igaz ügy szent diadalt arat!
És mint a phönix hamvadó porából,
kelend ki a magyarnak népe a csatából.
/Garay János/

Balassa Viktor

Harcban a megszorítások ellen

Több tízezer portugál dolgozó tiltakozott szombaton Lisszabonban  kormány megszorító intézkedései ellen. Így kell ezt csinálni! A portugál dolgozók tudják, hogy semmi jót nem várhatnak a kormánytól, a tőkésektől. Harcolni kell, és ők harcolnak.

Az EU-ukrán megállapodás “történelmi lehetőséget” jelent

Az EU és Ukrajna között kötendő társulási és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás történelmi lehetőséget jelent arra, hogy Ukrajna az Európához való közeledés útját válassza, és ezt a lehetőséget meg kell ragadni – mondta telefonon nyilatkozva Martonyi János magyar újságíróknak Luxembourgból, ahol részt vett az EU-országok külügyminisztereinek tanácskozásán.
A magyar diplomácia irányítója elmondta: a miniszterek véleménycserét folytattak a november 28-29-én Vilniusban tartandó keleti partnerségi csúcstalálkozón képviselendő közös álláspontról. Továbbra is alapvető célkitűzés, hogy Vilniusban aláírják a megállapodást Ukrajnával, valamint parafálják a Grúziával és Moldovával később aláírandó megállapodást – közölte a miniszter.
A keleti partnerségi program másik három országával – Azerbajdzsánnal, Fehéroroszországgal és Örményországgal ilyen megállapodás nincs tervbe véve. Örményország – jegyezte meg Martonyi János – bejelentette, hogy csatlakozik a fehérorosz-orosz vámunióhoz, “ami politikailag és jogilag is lehetetlenné teszi azt, hogy vele szabadkereskedelmi megállapodást kössön az Európai Unió”.
A magyar külügyminiszter megjegyezte: az ukrán megállapodás aláírásának kérdését illetően továbbra is fennáll az EU-tagállamok közt bizonyos nézeteltérés. Mindenki elismeri – mondta Martonyi -, hogy Ukrajna látványos és nagyon lényeges előrehaladást ért el a feltételek teljesítésében, ugyanakkor vannak olyan tagállamok, amelyek azt jelzik, hogy még további lépésekre van szükség.
Julija Timosenko bebörtönzött volt ukrán miniszterelnök ügyéről a magyar miniszter elmondta: folyamatban vannak különböző kezdeményezések, és a felek “közel állnak már a megoldáshoz”. Hogy az megszületik-e, a következő hetek, napok kérdése lesz – tette hozzá.
(MTI)
Bal-Rad komm : E cikk beszerkesztője vasárnap Ukrajnában járt! Pontosabban csak Kárpátalján. Nem tudván szabadulni “saját árnyékától”- minden beszélgetőpartnerétől (nem kevesen voltak) megkérdezte a véleményüket, Ukrajna csatlakozási szándékáról. Egyetlen helyeslő vélemény sem volt!
Hazafelé jövetben sok ideje volt a Schengen-zónába belépésre várva, igy hát megkérdezett egy ukrán vámost is.
“Nem akarunk a ti sorsotokra jutni”-mondta néhány társa jelenlétében, akik szintén bólogattak. “Elég rátok nézni, és bárki elvadul a csatlakozás ötletétől! Ez egy politikai huzavona. Ukrajna Moszkvától szeretne kicsikarni kedvezményeket, de ha ez nem sikerül, akkor sem lesz Ukrajna az EU-rendes tagja! Lesz ez a társulási akármi-de ez nem jelent semmit! Ukrajna jövője Keleten van, mindig is ott volt a helyünk!”

Ötszáz embert tehetnek utcára Zuglóban-a rablókapitalizmus diszkrét bája!

A lakókat arról tájékoztatták, hogy egy önkormányzati képviselő lakásokat kért cserébe a használatbavételi engedélyért.
Évek óta lakják, miközben nincs használatba vételi engedélye egy zuglói társasháznak. Több lakó is attól tart, hogy ki kell költözniük, illetve a bank felmondhatja a hitelszerződésüket. A kivitelező-ingatlankezelő társaság arról tájékoztatta a lakókat, hogy egy zuglói fideszes önkormányzati képviselő megzsarolta őket, mondván, akkor lesz használatbavételi  engedély, ha lakásokat adnak át nekik. Több lakó viszont a cég felelősségét firtatja.
A kacifántos történet 2006-ig nyúlik vissza, akkor született meg az építési engedély a 178 lakást, 2 bankfiókot és 2 üzlethelyiséget magában foglaló budapesti Öv utcai társasház megépítésére. Az elkészült ingatlanra 2009 márciusában a zuglói önkormányzat megadta a használatbavételi engedélyt, ám azt később, egy ügyészségi felülvizsgálat nyomán, visszavonták. Az azóta tartó jogi vita – amelyben másodfokon a kormányhivatal is elmarasztalta az építtetőt – arról szól, hogy megfelelően megoldott-e a társasháznál a parkolás, illetve milyen készültségi fokon kell lennie az üzlethelyiségeknek.
A társasház építtetője, a 2009-ben kiadott használatbavételi engedélyen szereplő Happy Residence Kft az Opten céginformációs adatai szerint 2011 év végén ügyvezetőt váltott, majd végrehajtási eljárás indult a céggel szemben.
A lakóknak tavasszal Dózsa József, a kivitelező Hermina Bau Kft. műszaki igazgatója írt megnyugtató levelet annak kapcsán, hogy a zuglói jegyző elutasította az újból benyújtott használatbavételi engedélyezési kérelmet, „ezzel arra kötelezve a három-négy esztendeje ott lakó – számos esetben kisgyermekes – családokat, hogy a lakóépület vonatkozásában az engedély nélküli használatot szüntessék meg”. Dózsa József azzal nyugtatta a lakókat, hogy fellebbezni fognak a döntés ellen. Valamint – és itt az ügy egyik érdekes eleme – azt állította, hogy a 2009-ben már kiadott használatbavételi engedély visszavonása kapcsán megkereste őket egy akkori fideszes önkormányzati képviselő, aki gyakorlatilag azzal zsarolta meg a társaságot, hogy a beruházásaikkal kapcsolatos engedélyekért cserébe adjanak át számunkra lakásokat. Az atv.hu birtokába került levélben pontosan ez szerepel: „társaságunkat megkereste az egyik zuglói önkormányzati képviselő, és jelezte felettese igényeit, mely szerint lakásokat kellett volna átadnunk annak érdekében, hogy a beruházásainkkal kapcsolatos engedélyeket ne vonják vissza, illetve ne akadályozzák meg azok kiadását”.
A találkozó – úgy tudjuk – 2010 őszén, még az önkormányzati választások előtt történt, de a lakás átadások kérdésében a cégvezetők nem álltak kötélnek. Miután az eset Papcsák Ferenc jelenlegi zuglói polgármester tudomására jutott, feljelentést tett az ügyben, a képviselőt ennek nyomán idén áprilisban zsarolással gyanúsították meg.
Megkerestük a Hermina Bau Kft-t, ahol meglepő módon arról tájékoztattak, hogy ők nem kompetensek az ügyben. Hozzátették, a beruházó Happy Residence Kft. már elérhetetlen. Maga Dózsa József pedig Almásy Sándorhoz irányított, mint aki illetékes a kérdések megválaszolására. Az ügy ilyen hárítása azért is érdekes, mert Dózsa úgy fogalmazott a lakóknak írt levelében, hogy „társaságunk az ingatlan kivitelezése és az azt követő eljárások során is a jogszabályoknak megfelelően járt el”. Ebből arra lehet következtetni, hogy volt valamiféle kapcsolat a Hermina Bau és a kivitelező Happy Residence között. Amit az is erősít, hogy egy időben a két cég azonos címre volt bejelentve.
Ehhez képest Almásy Sándor rosszindulatú kérdésnek nevezte, amikor a lehetséges kapcsolatról érdeklődtünk, azt állítva, hogy neki semmi köze az ügyhöz, csupán mint jól értesült lakástulajdonos nyilatkozik.
Telefonbeszélgetésünket és email váltásunkat követően megtiltotta, hogy abból bármit is közöljünk. Kérésének csak részben tudunk eleget tenni, az ügy jobb megértéshez ugyanis szeretnénk az ő álláspontját is bemutatni. Az Opten céginformációs rendszere szerint Almásy a Hermina-cégcsoport több vállalkozásának is tulajdonosa, illetve tisztségviselője volt korábban (Hermina Bau, Hermina Residence, Hermina Center), és a Hermina Bau honlapján maga büszkélkedik azzal, hogy a cég alapítója.
A távolságtartás azért érdekes, mert több lakó szerint nem az állítólagos zsarolási ügy, sokkal inkább a kivitelező cég felelős azért, hogy a mai napig nincs használatbavételi engedély. Márpedig ebben az esetben a lakók nem jogszerűen laknak a komoly áron megvásárolt ingatlanjukban. Több érintett szerint attól tartanak, hogy emiatt kilakoltatják őket, illetve a banki hitelszerződéseket felmondják.
Almásy mindezekkel kapcsolatban levelében a következőket írta:  „Azt hallottam, hogy 2010-ben az Önkormányzat visszavonta a hónapokkal korábban kiadott jogerős használatbavételi engedélyt, mert egy bizonyos időpontban éppen nem voltak ott parkológépek. A lényeg szerintem talán az, hogy semmilyen szabály nem kötelezi, és ha belegondolunk nem is kötelezheti a lakókat arra, hogy a világ végezetéig, állandó jelleggel ott állomásoztassanak parkológépeket még akkor is, ha arra éppen nincs szükségük, vagy ha azokat a gépeket éppen szervizelni kell vinni,  stb. (…)”
Majd felsorolt számos címet, ahol szerinte „Budapest-Zugló Polgármesteri Hivatal Építéshatósági Osztálya úgy adott ki használatbavételi engedélyt, hogy az adott lakóházakban a ténylegesen megépült parkolási lehetőség nem érte el az építési engedélyben, valamint a vonatkozó jogszabályokban előírt lakóházak számát”.
(atv.hu )

Bank büntetne bankot? – Kecskére káposztát…Ilyen luxus környezetben van részük az MNB dolgozóinak

“Vajon komolyan gondolná-e bárki is, hogy a Nemzeti Bank luxus környezetében van-e valakinek bármilyen késztetése arra, hogy megoldja a devizahitelesek problémáit?…

Ezt a kérdést egyetlen rezsim, vagy párt sem fogja, – nem is akarja megoldani. A megoldást csak a kifosztottak és a velük összefogó civil társadalom hozhatná el…”

Nemrégiben bebizonyosodott, hogy Svájcból manipulálták a devizaárfolyamokat. Erről maga a svájci pénzügyminiszter; Eveline Widmer-Schlumpf is nyilatkozott, aki közölte, hogy biztosak benne, hogy a devizapiacokon egyes bankok manipulálták az árfolyamokat.
A svájci pénzügyi felügyelet szorosan együttműködik az ügyben más országok hatóságaival is, mivel világszerte potenciálisan több bank is érintett lehet.
Itt van tehát a bizonyíték arra, – hogy a devizahitelek kamatainak ilyen hihetetlen növekedése, – nem lehet egyszerű véletlen. – És ekkora, (sokszor kétszeres, háromszoros), kamatösszeg növekedés, – a svájci frank árfolyamának brutális emelkedése nyomán, – bizony nem egyszerűen a válságnak köszönhető, – hanem szándékos és előre megtervezett devizapiaci manipuláció. – Az egyedüli célja pedig nem más, – mint az extra profit. – A bankárok és a befektetők számára.
Ez volt a valódi oka annak, hogy a soha nem is látott devizában, svájci frankban tartották nyilván, – az emberek lényegében forintban kapott és forintban is fizetett, de “devizásnak” nevezett hiteleit.
(Itt jegyezzük meg, hogy az ugyanezen módszerrel működő euró alapú hitelezés és az euró válság hátterében is deviza manipuláció áll. Sőt mint kiderült épp így áll a helyzet a dollár válságával is – melyet szintén a bankok felelőtlen és szándékos manipulációja idézett elő -, és már perekhez és hatalmas bírságokhoz is vezetett).
Tehát bebizonyosodott az is, – hogy a magyarországi devizahitelezés akut problémái éppen a devizaárfolyamokat manipuláló svájci bankokig vezethetők vissza. – (A magyarországi bűntársak aktív részvételével természetesen).
A devizahitelezés egyre inkább eszkalálódó gondjainak a megoldását is fölvázoltuk magyarországi viszonylatban, – a fenti tények ismeretében. – Mivel a dolog egyértelmű és egyre több bizonyíték kerül a felszínre, az előre megtervezett és szándékos fosztogatást illetően, – az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának, valamint a pénzügyminisztériumnak, – kötelessége lenne már ezeket a tényeket és bizonyítékokat figyelembe véve, – vizsgálatokat kezdeményezni.
De vajon hogyan is tudna lépni a magyarországi pénzügyi felügyelet ezen tények ismeretében, hogy megoldást találjon a devizahitelesek gondjaira?
Először is fel kellene venni a kapcsolatot a svájci pénzügyi felügyelettel, – s közösen vizsgálódni tovább, – akár adatcserével is.
Mint ismeretes, Magyarországon a megszűnt Pénzügyi Szervezetek Állami felügyelete (PSZÁF) helyett, október 1-jétől a jegybank látja el a pénz-, tőke- és biztosítási piac felügyeletét, továbbá a PSZÁF eddigi fogyasztóvédelmi és piacfelügyeleti funkcióit. – Az összevonás következményeként a Nemzeti Bankon belül létrejött a Pénzügyi Stabilitási Tanács, – mely a magyarországi bankoknál jogosult olyan kaliberű pénzügyi ellenőrzéseket végezni, – melyek kideríthetik a svájci devizapiaci manipulációk magyarországi szálait, – melyek eredményeképpen hazánkban ilyen hihetetlen nagy mértékben megugrottak a törlesztő részletek.
Az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanács, akár be is keményíthet a bankokkal szemben, hiszen fel van rá jogosítva. – A vizsgálatok megkezdése után, – a kiderített devizapiaci manipulációkat, – a szándékos és előre megtervezett csalások adatait viszont már át kellene adnia az ügyészségnek, – hiszen abban minden józanul gondolkodó ember egyet ért; – hogy azoknak a bankároknak, akik tevőlegesen részt vettek ebben az előre eltervezett gigantikus méretű kifosztásban, – súlyos börtönbüntetéseket kell kiosztani!
Ehhez azonban előzetesen kemény MNB pénzügyi vizsgálat kell, a svájci pénzügyi felügyelettel együttműködve – a bizonyítékok megszerzése érdekében.
Ám egyenlőre még mindig nincs információnk arról, hogy az MNB pénzügyi felügyelete felvette-e a kapcsolatot, a svájci pénzügyi felügyelettel. De van egy olyan érzésünk hogy nem, vagy ha megtette is, – érdemi cselekvés nem történt.
Semmi nem fog történni.
Igen, van egy olyan érzésünk, hogy semmi nem fog történni. Illetve, ha történik is, – akkor az nem lesz más, mint figyelemelterelés és látszat megoldás. – Vajon a bankokat ellenőrzési joggal felruházott pénzügyi ellenőrzési szerv, az MNB pénzügyi felügyelete; a Pénzügyi Stabilitási Tanács, – sem más kormányzati szervek, – miért nem fogják azt tenni, amit az imént, és az elmúlt időben többször is felvázoltunk? És miért olyan megoldási csomagokkal állnak majd elő, melyek pontosan annyit fognak érni az eladósodott nép számára, – mint halottnak a csók.
De hát ebben az elkényelmesedett és elkényeztetett banki profit orientált rendszerben, – logikusnak is tűnik, – hogy miért is nem működnek a határozott és valós megoldások. Hiszen vajon komolyan gondolná-e bárki is, hogy a Nemzeti Bank luxus környezetében, – van-e valakinek bármilyen késztetése is arra, hogy megoldja a devizahitelesek problémáit? Vajon van-e komoly eshetősége annak, hogy, a cikkeinkben felvázoltak szerint keressék a logikus megoldást, a több millió magyar ember egyre súlyosabb pénzügyi gondjaira?
Hát a bank, hogy büntethetne már bankot?
Ugyanis azzal, hogy a PSZÁF, a nem éppen kifogástalan eljárásaival együtt megszűnt, és a funkciót az MNB látja el, – nem történt egyéb, mint jó magyar politikai szokás szerint, – ismét a kecskére bízták a káposztát.
Az MNB, – felügyelő bizottság ide, vagy oda, – továbbra sem számoltatható el. És a parlament által továbbra sem felügyelhető, és főleg nem irányítható!
Az MNB továbbra is bázeli azaz cionista, irányítás alatt áll, és továbbra sincs befolyása rá a magyar államnak. Vezetőt bár a kormány nevezi ki, azonban felelősségre nem vonhatja őket, a parlament meg még úgysem. - (Érdekes kis adalék ehhez, hogy Bázel városa, úgyszintén Svájcban található). -
Nos, évente egyszer az MNB beszámol a magyar állam felé, arról amiről akar, és ennyi a felügyelet. Felelősség Magyarország felé gyakorlatilag nulla, ellenben a cionista bankvilág felé annál szorosabb az ellenőrzés és a számonkérés.
Jelenleg az amerikaiak épp a legnagyobb bankjukra, a JPMorgan Chase-re, vetettek ki bírságot, méghozzá az eddig legnagyobb összegű, 11 milliárdos bírságot. Amit persze nem kis alkudozás követett, és valószínűleg a háttér alkuknak köszönhetően, mérsékelni is fognak, ráadásul vélhetően nekik sem kell majd semmilyen bűncselekményt elismerniük.
Nálunk azonban semmi esély nincsen még csak hasonló próbálkozásra sem. Leginkább azért mert hiányzik a jogi alapja, – no meg az akarat is bármilyen felelősségre vonásnak. Épp azért mert ténylegesen a Magyar Nemzeti Bank, – nem magyar, nem bank, de leginkább nem nemzeti.
Ráadásul az MNB a leginkább sáros az ország pénzügyi helyzetének kialakításában, a többi bank adatainak kiszolgáltatásában, (ezt is elkezdték pedzegetni, de a kialakulóban lévő botrány gyorsan el is halt). Felmerülhet a költői kérdés vajon miért hallgatott el, miért hallgattatták el az ügyet, – még csírájában? Na vajon miért?
És most még a látszólagos felügyeletet is saját maguk gyakorolhatják maguk- és a többi külföldi érdekeltségű bank erkölcsileg teljes mértékben kifogásolható műveletei felett.
Valójában simára feszítettek egy leplet felettük, és a sima lepel alatt folyik tovább a pénzügyi bűnözés. A mostani fideszes kormány épp úgy mint az összes korábbi, – pedig ehhez asszisztál valójában,- miközben látszólag nemzetinek mutatja magát.
Nos, úgy gondoljuk, hogy ha sikerül is a választásokig elcsitítani, olcsó és haszontalan látszat intézkedésekkel az évszázad kifosztási bűncselekménye, – a devizahitel csalás nyomán felkorbácsolt hullámokat, – ez valójában semmiféle valódi megoldást nem hoz majd, de leginkább nem fogja semmilyen felelősségre vonás vagy a kifosztottak kártalanítása követni.
Kilakoltatott emberek tömegei
Mint fent említettük ehhez valódi politikai akarat és jogszabályok kellenének, amire még csak törekvés sincsen, – ahogyan sosem volt az aktuális kormányzó rezsimek részéről.
Ezt a kérdést egyetlen rezsim, vagy párt sem fogja, – nem is akarja megoldani. A megoldást csak a kifosztottak és a velük összefogó civil társadalom hozhatná el. – Már ha felkelne a tv elől a fotelból, és kilépne a napi taposómalom, mókuskerék küzdelméből. – Ehhez azonban nyitott szemekre és elmékre van szükség nem pedig a jelenlegi kómára.
Arató Péter/Garbolczy János – Szabad Riport Tudósító Iroda
Galéria: Ilyen luxus környezetben van részük az MNB dolgozóinak – Forrás: panoramablog.eu

[komment] (0)

Ketyeg már a világi államot felrobbantó bomba?

Azerbajdzsán egyik északi, Oroszországgal határos körzetében szerdán a hatóságok fegyveres harcba keveredtek radikális iszlamistákkal. A qusari körzetben rendkívüli biztonsági intézkedéseket léptettek életbe. Qusar városába különleges erőket vezényeltek.
A lövöldözés azután kezdődött, miután a hatóságok információt kaptak arról, hogy egy régóta körözött személy, egy terrorista csoport tagja megjelent Qusar városban. A terroristát letartóztatni akaró rendőrökre rálőttek, egy rendőrtisztet megöltek, többen megsebesültek. A terroristák a közeli erdőkbe menekültek.
Noha a hivatalos azerbajdzsáni tájékoztatásban igyekeznek nem említeni az incidens vallási, a radikális iszlámhoz kötődő kapcsolatát, Azerbajdzsán számára egyre nagyobb problémát jelentenek a radikális iszlamisták. Szaúd-Arábia nem kevés pénzt és energiát áldoz arra, hogy a világi Azerbajdzsánban is elterjedjen a vahhabizmus. A szaúdiak „humanitárius tevékenység” leple alatt elsősorban a szegényebb rétegekben fejtik ki vallási propagandatevékenységüket. Ingyenes képzéseket ajánlanak fel azeri fiataloknak, akik aztán visszatérve Azerbajdzsánba, a radikális iszlám prókátorai lesznek.
Nem hivatalos azeri források szerint Szíriából is érkeznek terroristák Azerbajdzsán területére, és évről évre nő a vahhabizmus támogatóinak száma.
(oroszvilag.hu )

SZERETNÉK ÁTÁLLNI LEGALÁBB 70%-BAN NYERS ÉTKEZÉSRE. HOGY FOGJAK HOZZÁ?

1. lépés
Nagyon fontos, hogy „tiszta lappal”, azaz a lerakódásoktól, méreganyagoktól megtisztított szervezettel induljunk el ezen az úton. Ehhez a nélkülözhetetlen első lépés egy minimum 3, de inkább 7 napos léböjt, amikor csak gyógyteákat, nyers zöldség- és gyümölcsleveket, friss forrásvizet iszunk. Mire is jó a böjt pontosan?


A természeti népeknél mindmáig gyógymód a böjtölés. Az ember ilyenkor szabad akaratából lemond a szilárd étel fogyasztásáról, és szervezete életenergiáját a régi lerakódások eltávolítására fordítja. A léböjt során meghatározott ideig csak folyadékot veszünk magunkhoz. A felhalmozódott salakanyag tulajdonképpen a szervezetben felhalmozódott savakból keletkezett só. Testünk így próbál meg védekezni az elsavasodás ellen.
Az évek alatt felhalmozódott salakanyagokat úgy képzeljük el, mint egy hagymának a rétegeit. Ezek a rétegek lassan keletkeztek, és nem várható egyetlen böjtöléstől, hogy maradéktalanul el is tűnjenek.

Előítéletek és félelmek
Nem kell attól tartanunk, hogy a szervezetünk a böjt alatt hiányt szenved valamiből. Bőséges tartalékokkal rendelkezünk fehérjékből, vitaminokból és ásványi anyagokból. Erőnk is belülről jön: az átállást követő második naptól ismét erőnk teljében fogjuk érezni magunkat.

A böjt semmiképp sem jelent éhezést, nem egyenlő a koplalással! A lemondás nem okoz semmilyen veszteséget, ellenben fokozza a teljesítőképességet és a jó közérzetet, elősegíti a gyógyulási folyamatokat. Hatására az agyban boldogság-hormon (szerotonin) szabadul fel, a vérből és az erekből kitisztul a lerakódott zsír és mész, a belekből a többnapos mérgező maradványok. A máj regenerálódik, a bőr kitisztul, a szem újra csillog, az íriszben azonnal láthatóak a tisztulás jelei. Az egész szervezeten a megújulás lesz úrrá. A szervezet kevesebb táplálékkal is beéri, gyorsabban jóllakunk.

forrás: atitoksikerkulcs.sph.hu

A GMO lazac hamarosan kapható lesz az Egyesült ÁllamokbanAz AquAdvantage© lazac a közönséges lazac mellett
A génmódosított lazac az első olyan GMO állat, amit hamarosan emberi fogyasztásra is jóváhagyhatnak.
A szuper-lazac névre keresztelt halat 18 éve „fejlesztik” Massachusetts-ben. Az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyeleti Hatóság, az FDA engedélye bármikor megérkezhet a termék forgalmazására.
Az AquAdvantage lazac, ami egy angolnaszerű hal és egy másik lazacfaj génjeit tartalmazza, kétszer gyorsabban nő természetes társainál, erőteljesebb húshozamot biztosítva a tenyésztőknek.
A brit cégek szoros figyelemmel kísérik a folyamatot, kíváncsian várva, hogy a GMO hús végül valóban a polcokra kerül-e, valamint, hogy a fogyasztók hajlandóak lesznek-e megenni.
Az FDA már tavaly kijelentette, hogy az ellenzők által „Frankenfish”-nek (Frankenstein halnak) keresztelt lazac „fogyasztása éppen annyira biztonságos, mint a közönséges lazacé (Salmo salar)” és nem jelent veszélyt a környezetre nézve, mivel a GM egyedek sterilek.
Egy új kanadai kutatás azonban megdönteni látszik ezt az állítást, mivel eredményei szerint a GM lazac nemcsak a természetes lazacokkal, de más halfajokkal, például a pisztránggal is képes szaporodni. A tanulmány azt is megállapította, hogy az ilyen párosodásból születő hibrid egyedek a természetben is életképesek, így visszafordíthatatlan károkat okozhatnak az ökoszisztémában.
„A génmódosított lazac forgalmazásának jóváhagyása precedenst állítana, és megnyitná az utat más GM állatok, tehenek, csirkék vagy sertések előtt, és azok is bekerülnének az élelmiszerláncba,” nyilatkozta a Föld Barátai kampányszervezet egyik képviselője.
A GM termékek ellenzői szerint az új lazac rákkeltő is lehet és veszélybe sodorhat más, természetes fajokat.
A kanadai tanulmány például rámutatott, hogy a természetes és GM lazacok párosodásából született hibrid lazac 82 százalékkal csökkentette a GM lazac és 54 százalékkal a nem GMO lazac egyedek súlyát, tehát tulajdonképpen visszafordította a génmódosítás állítólagos előnyét.
Egyelőre körülbelül egy tucat bolthálózat jelentette be, hogy bojkottálni fogja a kanadai AquaBounty GM cég által tenyésztett GM lazacok forgalmazását.
A GM lazac forgalmazásának jóváhagyása a brit cégeket is arra ösztönözné, hogy lobbizzanak saját „fejlesztésű” GM állatok engedélyezéséért a nagyobb húshozam reményében.
A brit kormány több tudományos tanácsadója is jelezte, hogy elvben támogatja a GM technológia alkalmazását az élelmiszertermelés növelése érdekében, a jósolt élelmiszerhiánnyal indokolva álláspontjukat.
A tömegtermelés azonban egyelőre nem válhat valóra, mert az EU szabályozói nem engedélyezték a GM élelmiszerek előállítását.
Owen Peterson, brit környezetvédelmi miniszter az év elején már szorgalmazta a szabályok lazítását, amit David Cameron is támogatott, bár egyelőre igen óvatosan, kijelentve, hogy „ideje felülvizsgálni a GM élelmiszerek kérdését. Nyitottnak kell lennünk a tudomány érvei előtt,” mondta.
Arról nem kívánt nyilatkozni, hogy a saját gyerekeinek megengedné-e, hogy fogyasszanak génmódosított élelmiszert.
Források: telegraph.co.uknaturalnews.com
http://idokjelei.hu/2013/10/a-gmo-lazac-hamarosan-kaphato-lesz-az-egyesult-allamokban/

Cukorbetegség elleni vakcina!

A finn Tampere Egyetemen kutató csoport talált egy vírust, amely egyes típusú cukorbetegséget is okozhat. A vírus elpusztítja az inzulintermelő sejteket, így alakulhat ki cukorbetegség. A kutatók több mint száz vírustörzset vizsgáltak meg, ezek közül öt olyan azonosítottak, amely képes cukorbetegséget okozni. A csoport most azt állítja, hogy képes oltóanyagot készíteni a vírusok ellen.
Az egyik vírus különösen nagy kockázatot hordoz – magyarázta Heikki Hyöty professzor. Az oltóanyag nemcsak a konkrét vírus ellen, de az ahhoz hasonlók ellen is védhet.
Hasonló vírusok okozzák a paralízist is, ezt oltóanyagokkal már visszaszorították a világ legtöbb részén. A cukorbetegség elleni oltást már sikeresen tesztelték állatokon. Egereken működik, most következnek az embereken végzett tesztek is. Csak ezután lehet kijelenteni, hogy sikerült megtalálni a cukorbetegséget okozó vírus elleni vakcinát.
A klinikai kísérletek 700 millió euróba kerülnek, már kaptak is rá pénzt az Egyesült Államokból és Európából, de további támogatásra lenne szükségük. Az nemzetközi érdeklődés megvan, csak a pénz hiányzik a kísérletek folytatásához.

A cukorbetegségről:

A cukorbetegség a glükóz feldolgozási zavarát jelenti, a sejtek inzulin hiányában nem tudnak glükózt felvenni, a vércukorszint megemelkedik és rosszullétet okoz. Két típusa van, az 1-es típus autoimmun betegség, a szervezet idegenként ismeri fel a saját sejtek egy részét és elpusztulnak a hasnyálmirigy inzulintermelő sejtjei. Ez a típus bármikor kialakulhat, kezeléséhez inzulin kell.
A 2-es típusú betegség izolált szénhidrátok fogyasztása miatt alakulhat ki (cukor, fehér liszt), minél magasabb az adott szénhidrát glikémiás indexe, annál gyorsabban szívódik fel és egyre nagyobb inzulintermelésbe hajszolja a szervezetet. Ha éveken át magas az inzulinszint, akkor inzulinrezisztencia alakul ki, a sejtek ellenállnak, de az agy érzékeli, hogy sok a cukor a vérben és még több inzulin termelésére buzdítja a hasnyálmirigyet. Egy ponton aztán a hasnyálmirigy feladja. Ez a betegség gyakran tünetmentes, csak a szövődmények megjelenésekor veszik észre jelenlétét. Általában középkorú vagy idős embereknél alakul ki.
(lica, index)