2014. április 21., hétfő

Szíria: Ezeket a „harcosokat” támogatja a műveltnek mondott Nyugat!

Szíria nagyon fontos: sok az elrabolni való műkincs, az aranytartalék, a pénzkibocsátási jog, a jelentős olajmezők, stb. stb... és persze kulcs lehetne Oroszország legyőzésében!
Szíriai ellenzéknek nevezni az odatelepített rablógyilkosokat, terroristákat és egyéb hulladékot, az már több mint elviselhetetlen, vérlázító. Menekülésre kényszerítik az állandó morális zaklatásokkal a jobb sorsra érdemes ottani békés lakosságot, akik a nyugati "művelt" híre(sztelése)k ellenére maximálisan az Assad-rezsimet támogatják. Ellenben ezek a vérszomjas bérencek a bibliai helyszíneket lerombolják, a keresztényeket megölik!
Gölöncsér Miklós
Összeomlott a terroristák frontja Damaszkuszban


Damaszkusz, helyi idő szerint április 21. 16:30. A Szíriai Arab Hadsereg és a Nemzeti Milícia kiegészülve a Hezbollah egységeivel megtámadta a terroristák damaszkuszi fellegvárát, Al-Malihat.
Hídfő.net | Összeomlott a terroristák frontja Damaszkuszban
A csata 36 órán keresztül tartott, és a végén összesen 1019 terroristát iktattak ki a kormányerők. A halottak között vannak bőven Jemen, Libanon, Líbia, Szaúd-Arábia, Omán és Marokkó állampolgárai, azaz mostanra volt állampolgárai. A szíriai katonáknak és a Hezbollah harcosainak csak gratulálni tudunk a terrorista söpredék eltávolításáért.

http://www.hidfo.net/2014/04/22/osszeomlott-terroristak-frontja-damaszkuszban

Húsvét hétfő-öntöző hétfő

A víz tisztító, termékenységvarázsló erejébe vetett hit az alapja a húsvéti locsolásnak is. Valamikor vízbevető, vízbehányó hétfőnek nevezték húsvét hétfőjét, ami utal a locsolás egykori módjára, tudniillik gyakran erőszakkal a kúthoz, vályúhoz hurcolták a lányokat, és vödörszám hordták rájuk a vizet. A szagos vízzel, kölnivel való locsolás és a locsolóversike újabb keletű szokás városon és falun egyaránt.
Helyileg kialakított hagyományos formái voltak a húsvéti locsolásnak. Például az Ipoly vidékén már előző este jártak a legények, ez volt az ún. tojáshajtás. Lányos házanként 8–10 tojást szedtek össze. Előre megbeszélt háznál szalonnát kaptak, ott a tojásrántottát elkészítették és megették. A héjat annak a lánynak a háza elé szórták, akire valamilyen oknál fogva haragudtak. Ezután indultak el locsolni. Külön jártak locsolni a még legényszámba nem vett fiúk a keresztanyjukhoz és a rokon lányokhoz (Manga 1968a: 149). Galgamácsán az öntözés után volt a maskurázó tojásszedés. A gyűjtött tojást a legények eladták, a húsvéti táncmulatság költségeire használták fel.
Erdélyben zászlós felvonulást rendeztek. A házigazdával folytatott vőfélyversszerű párbeszédeket jegyeztek fel a hatvanas években is (Molnár I. 1962).
Országszerte azonban nem a köszöntő volt a szokás lényege, hanem az öntözködés. Néhány rítusszöveget is találunk a közismert, újabb keletű locsolóversek mellett, mint például az alábbi Békés megyei jókívánságmondás: „Egészségére váljon, haja nagyra nőjön!” Versbe foglalt változata esőindító gyermekmondókára emlékeztet:
Szépen kérem az anyját,
Adja elő a lányát,
Hadd locsolom a haját,
Hadd nőjjön nagyra,
Mint a csíkó farka,
Még annál is nagyobbra,
Mint a Duna hossza!
Szabad-e locsolni?
(Orosháza, Békés m.; Ortutay–Katona 1975: II. 125)
A háromszéki köszöntővers tréfás fenyegetés:
Ajtó megett állok
Piros tojást várok,
Ha nem adtok lányok
Mind a kútba hánylak.
(Konsza 1957: 449)
Tápiószentmártonban a napot öntöző hétfőnek nevezik. Csak a két világháború között vált fokozatosan általánossá a szagos vízzel történő locsolás. Tápióságon, Tápiószentmártonban az alábbi locsolóverset is mondják:
Én kis kertész legény vagyok,
rózsavízzel locsolkodok,
szépen kérem az anyját,
de még jobban a lányát,
hagy locsoljam meg a göndör haját.
(Barna 1985b: 786)
Turán is vödör vízzel öntözte a legény a szeretőjét, majd a lány átöltözött, és szagos vízzel is meglocsolta. Az 1940-es évek óta „szelídült” meg a szokás, és a legények a szokványos locsolóverssel állítanak be a lányokhoz:
Zöld erdőben jártam,
Piros rózsát láttam,
Meg szabad öntözni?
(Schram 1972: 71)
Lányos házhoz mentek locsolni, de a fiatal menyecskéket is meglocsolták. Sonkával, kocsonyával, kaláccsal, borral kínálták őket.
A hajdúhadházi református húsvétköszöntők egész sorát jegyezték le, 32 változatot. Ezek a népies, félnépi alkotások részint az ünnepre emlékeztetnek, részint a locsolkodást emlegetik, és a jutalomként adott piros vagy hímes tojásra emlékeztetik a háziakat.
Adjon a jó isten,
Boldog ünnepeket!
Mindenféle jókkal
Lásson el titeket.
Az öreg nagyapám
Ily köszöntőt hagyott,
Örvendjetek vígan,
Jézus feltámadott.
Öröm ez tinéktek,
Énnekem és másnak,
{7-161.} De én is örülök
A hímes tojásnak.
Adjanak hát nékem,
Néhány piros tojást,
Hogy jó kedvvel menjek
Az utamra tovább.
(Enyedi 1988: 38)
Húsvét másodnapján
Mi jutott eszembe,
Üveg rózsavizet
Vettem a kezembe.
Elindultam vele
Piros tojást szedni.
Adjatok hát lányok,
Ha nem sajnáljátok,
Nagyon megbánjátok,
Licskes, lucskos lesz
az ünneplő ruhátok.
(Enyedi 1988: 41)
Az andrásfalviak nem locsolkodtak. Csak az első világháború után kezdett divatba jönni ez a szokás, de nem vált általánossá, s csak az utcán locsolkodtak. „Ha az utcán ment egy leján, a legények háturról odaoroszkodtak, s egy kandér, vaj cseber vizet a nyakába lottyantottak” (Sebestyén Á. 1972: 146). A református gyerekek jártak köszöntőt mondani a házakhoz korán reggel:
Én kis morzsa,
Gyenge rózsa,
Gyenge dejákocska,
Én most jöttem hírmondani,
Krisztus kirájt hirdetni.
Váccsák meg lejánnyikot
Egy szép piros tojásval,
Mind Krisztus urunk megvátotta
Széjes e világot vérivel.
(Sebestyén Á. 1972: 146)
A locsolással egyenértékű vesszőzés volt néhol szokásban húsvétkor. Az Észak-Dunántúl szlovák telepítésű falvaiban ma is élő népszokás. 4–6–8 vagy 9 fűzfavesszőszálból készült, sibának nevezett korbáccsal vesszőznek. Magyarul és szlovákul is mondják a rigmust Tordason:
Keléses ne légy
Bolhásos ne légy
Esztendőre még frissebb légy!
(Lukács 1981a: 379)
Ezekben a falvakban ma már többnyire locsolnak is a korbácsolás után.
Mind a locsolás, mind pedig a vesszőzés jutalma országszerte az étellel-itallal kínáláson felül a piros vagy hímes tojás. A tojás ősi termékenységszimbólum, a keresztény egyházi szimbolikában pedig a feltámadás jelképe és a 12. század óta szentelmény. A húsvéti tojások festésére a kémiai festékek elterjedése előtt természetes anyagokat {7-163.} használtak. Leggyakrabban hagymalével festettek, de nyerhettek sárga színt a vadalmafa héjából, a bürökből zöldet, a lencse levéből kéket. A zempléni falvakban zöld vetést és hagymahajat használtak a színezésre.
A tojásdíszítés, tojáshímzés módja a viaszolás és a karcolás. Az írószerszám üveg, bádog- vagy cserépedény, amihez tollcsévét erősítenek. Ebből engedik a meleg, folyékony viaszt a tojásra. A tojás festése során a viasszal megrajzolt mintákat a festék nem fogja meg. Végül a viaszt letörlik, majd zsíros ruhával, szalonnahéjjal átdörgölik a tojást, hogy fényes legyen. A díszítés másik módja a karcolás. Ilyenkor a megfestett tojásra karcolják a díszítményt. A díszítőmotívumok lehetnek kerámia- és hímzésminta utánzatai, geometrikus díszek, sőt életképek, feliratok is. A nyugati határszélek mentén ismert a savval való tojásírás, amit a barokk kor fejleményének tartanak. Vannak egyszerűbb díszítési módok, például a festett tojásra nedvesen levelet tapasztanak, és a levél erezete adja a mintát. Ügyes kovácsmesterek ún.patkolttojást is készítenek lágy fémdíszekkel. Ma már kereskedelmi forgalomban kapható színezőkkel és matricákkal díszítik a tojásokat. A népművészeti boltok hagyományos technikával készített tojásokat is árulnak.
A húsvéti tojások a gyerekek kezén játékszerré lettek. Ilyen tojásjáték a kókányozás, ticselés, türkölés, csokkantás néven emlegetett játék. Hajdúdorogon cucázásnak nevezték. A két szemben álló játékos összekoccantja a tojásokat, akié sértetlen marad, elnyeri {7-164.} a másiktól a törött tojást. A játék más változatában pénzzel igyekeznek betörni a tojást. Akinek sikerül, azé a tojás, akinek nem, elveszíti a tojást is, a pénzét is. A kókányozás elnevezésben a húsvéti eledelek régi neve él. Egyébként a húsvéti szentelt piros tojást a Csallóközben, Szeged vidékén kokannyának nevezik.
A húsvéti tojás a locsolás viszonzásaként szerelmi ajándék, ugyanakkor számos példa bizonyítja, hogy mint a feltámadt Krisztus jelképe a keresztszülők hagyományos ajándéka is volt ezen a napon. Ezt az ajándékot a keresztszülők vitték el, vagy a gyerekek mentek érte (Bálint S. 1976: 304–305).
A húsvéti ajándékozásnak ezen túl is voltak hagyományai. A múlt századi szokásgyűjteményben ezt olvashatjuk: „A fiatal menyecskének, leány vagy legénynek, egész évre elrontaná férje, vagy illetőleg anyja munkakedvét, ha neki húsvétra új, leánynak többnyire piros vagy sárga csizmát nem venne. Ha tán egész évben semmi új ruhadarabot nem szerezne neki, csak húsvétkor legyen meg az új csizma, úgy a vágyak kielégítvék. E csizmákat a nőszemélyek húsvétkor, vagy egy ideig azután is vasárnapokon, ha sár van, a templomig, hogy tiszták maradjanak, kezeikben viszik, s ott húzzák fel sártól megtisztított lábaikra, hogy istentisztelet után ismét lehúzzák, s miként jöttek mezítláb menjenek haza” (Réső Ensel 1867: 25).
Az ajándékot hozó húsvéti nyúl képzete azonban újabb keletű hagyomány, feltehetően német nyelvterületről terjedt el a városi polgárság, majd a falusi lakosság körében. Mindenesetre a szapora nyúl – a tojás mellett – ugyancsak a termékenységet szimbolizálja. A kereskedelem, az édesipar és a propaganda hatására ma már országszerte elterjedt a gyermekek húsvéti megajándékozása. Például Topolyán az 1920–1930-as években kezdődött el a gyerekek húsvéti megajándékozása. Fészekbe „tojik” a nyuszi piros tojást, tojáscukrot, csokoládé nyuszikat. A fészket a gyerekek csinálják friss tavaszi fűből.
Húsvétvasárnap és -hétfőn már ismét lehetett táncolni, bálokat rendezni. A húsvéti báloknak is megvolt a helyileg kialakult szokásrendjük. Ajakon a bál költségeit a legények viselték, a lányok a húsvéti bálba fehér ruhában, hajadonfőtt mentek. Beregdarócon a legények mentek a lányért, aki szépen felöltözött, kosarába süteményt és bort tett, kivarrott kendővel letakarta. Elöl mentek a fiatalok, utánuk az anya a kosárral. A húsvét, akárcsak a karácsony, Kalotaszegen háromnapos ünnep volt. Húsvétvasárnap délután kezdődött a tánc. Húsvéttal megkezdődött a lakodalmak ideje is.
Húsvétkedd a visszalocsolás ideje volt. „Nem mertek a legények a falun végigmenni dolgozni, a kerten szöktek el a mezőre. Végigállták a lányok az utat két oldalról. Ahogy jött a kocsival a férfi vagy a legény az ráfizetett” (Vankóné 1976: 121).

Várhegyi Kálmán gyűjtése

Kereskedelmi járatok

Minden lefotózott sávot a kondenzcsíkoknak nem megfelelő magasságban észleltünk, miközben a hivatalos légimegfigyelő eszközei ingyen és nem véletlenül félrevezető adatokkal szolgálnak (egyértelműen nem nekünk):

scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t31.0-8/1491292_1400809800165800_1858855642_o.jpg

"quota reale" = tenyleges magassag
senza scie = sav nelkul
scie persistenti = megmarado savok
scie semipersistenti = feligmeddig megmarado savok
scie non persistenti = nem megmarado savok

Forras:
http://tankerenemymeteo.blogspot.it/2014/04/rapida-usura-delle-palette-dei-turbofan.html

Oroszoknak orosz állampolgárság

Ma jóváhagyta Vlagyimir Putyin orosz elnök azt a törvénymódosítást, amely megkönnyíti az orosz állampolgárság megszerzését az egykori Szovjetunió területén élő orosz anyanyelvűek számára.
A jogszabályt az orosz kormány még a Krím-félsziget Oroszországhoz csatolása előtt, március 11-én terjesztette be a parlamentnek, amely azt – gyorsított menetben – április negyedikén elfogadta.

aláirás
Szakértők szerint az orosz állampolgárság egyszerűsített megszerzése a Krímben, illetve a Kelet- és Dél-Ukrajnában élő oroszok millióit célozza meg. A törvény olyan külföldön élő orosz anyanyelvű emberekre, – a megfogalmazás szerint “honfitársakra” – vonatkozik, akiknek felmenői, vagy az illető saját maga korábban állandó jelleggel az Oroszországi Föderációban, a Szovjetunióban vagy a cári Oroszországban élt.

Az Orosz Migrációs Szolgálat által ebből a célból alakított bizottság fogja személyes beszélgetés során megállapítani azt, hogy az orosz állampolgárságot kérelmező személy orosz anyanyelvűnek minősül-e. Azok, akik megfelelnek ezen a beszélgetésen, különleges beutazó vízumot kapnak, amelynek alapján azonnal állandó tartózkodási engedélyre tesznek majd szert. Az ilyen egyszerűsített állampolgárság megszerzése nem tarthat majd tovább három hónapnál.
A törvény ugyanakkor előírja, hogy csakis a “külföldi állampolgárságról” való lemondás esetén szerezhetik meg egyszerűsített eljárásban az orosz állampolgárságot az orosz anyanyelvű “honfitársak”.

Közben az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov hétfőn kijelentette: Oroszország megakadályoz minden kísérletet a polgárháború kirobbantására Ukrajnában. Az orosz külügyminiszter azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy szemet huny “a kijevi hatalom és annak támaszai, a fegyveresek garázdálkodása felett”. Lavrov elítélte a kelet-ukrajnai Szlavjanszk közelében vasárnap kora reggel történt lövöldözést, amelynek során a zsidóbérenc “Jobb Szektor” legyilkolt három helybélit.
(Forrás: MTI)


Donyeck orosz békefenntartókat hív Kelet-Ukrajnába

Nem sokkal a Genfben megkötött négyoldalú (valójában kétoldalú) megállapodás érvénybe lépését követőn Kijev meg is szegte a megállapodást - vasárnap reggelre Szlavjanszkban öt ember életét vesztette az oroszpárti tüntetők közül, miután ismeretlen fegyveresek rájuk támadtak.
A kelet-ukrajnai Szlavjanszk határában lévő, a helyi lakosok által felügyelt ellenőrzőpontot öt autóból álló konvojjal közelítették meg a támadók, akik kérdés nélkül tüzet nyitottak a helyiekre. A beszámolók szerint az ellenőrzőpontnál a helyiek egyike megközelítette az első teherautót a raktér ellenőrzése céljából, erre a konvoj első járművének ablakán gépkarabéllyal azonnal tüzet nyitottak rá. Egy szemtanú szerint a helyiek közül többen erre megpróbáltak elfutni, őket egyszerűen hátba lőtték. Egyikük azonnal életét vesztette, a másik áldozat kórházban halt meg néhány óra után.
Az ellenőrzőpontot 26 civil őrizte, akik botokat, baseball-ütőket tartottak csak maguknál vész esetére, mivel a genfi megállapodás értelmében le kellett tenniük a fegyvert. Miután a fegyvertelen civilekre tüzet nyitottak a támadók, a túlélők segélykérésére több mint 20 fő érkezett a városból, immár fegyverekkel. Ők tüzet nyitottak a támadókra, akik közül ketten meghaltak, a többi pedig menekülőre fogta. Az öt járműből álló konvojból két autót elfogtak és felgyújtottak a kiérkező helyi milícia tagjai.
A támadók járműveiből további fegyvereket, éjjellátó készülékeket, katonai egyenruhákat, tábori felszereléseket foglaltak le, valamint Szlavjanszk térségéről készült légi felvételeket. Feltehetőleg a Jobboldali Szektor tagjai készültek beszivárogni a térségbe, hogy elszakadás esetén gerillaharcot kezdjenek a felkelők ellen. A nap folyamán később a helyi milícia bejelentette, hogy a menekülők egyikét elfogták a környéken, aki elismerte, hogy tagja a Jobboldali Szektornak.
Az elfogott személy elszakadt az osztagától, és Harkov irányába próbált menekülni. A 22 éves aktivista elmondta a hely milícia tagjainak, hogy Nyugat-Ukrajnában részt vett a kormányellenes tüntetéseken és később a Majdanon csatlakozott a Jobboldali Szektorhoz. Elfogásakor a szervezet kitűzőjét és más szimbólumait is megtalálták nála.
Kijev láthatóan nem tudta vagy nem is akarja kordában tartani az országban működő illegális fegyveres csoportokat, akik Ukrajna kettészakadásához vezető polgárháborút idéznek elő. A Donyeck térségében működő népi milícia vezetője békefenntartókat kért Moszkvától, mert a kelet-ukrajnai orosz lakosságot csak Moszkva tudja megvédeni az országban kialakuló anarchikus állapotok közepette.
Vlagyimir Putyin orosz államfő nemrég az orosz állami televízióban egy feltett kérdésre válaszként élő adásban emlékeztette a nézőket, hogy felhatalmazása van katonai erőt bevetni Ukrajna területén a békés civilek védelmében. Ezt a felhatalmazást Viktor Janukovics, legitim ukrán államfő adta Putyinnak, miután a nyugat által fizetett felforgatók miatt kénytelen volt elhagyni az országot.

http://www.hidfo.net/2014/04/21/donyeck-orosz-bekefenntartokat-hiv-kelet-ukrajnabaSzlavjanszk: „Megölik a testvéreinket” -segitsetek!


Moszkva beavatkozását kérte a kelet-ukrajnai Szlavjanszk önvédelmi csapatának vezetője, miután kora reggel halálos áldozatokkal járó lövöldözés volt a település közelében – jelentette a Ria Novosztyi orosz hírügynökség vasárnap.
Vjacseszlav Ponomarjov, a Donyeck megyei település úgynevezett népi polgármestere és önvédelmi csapatának (népi milíciájának) vezetője rendkívüli sajtótájékoztatón közölte: Oroszország vezetéséhez fordult azzal a kéréssel, hogy vonultasson be békefenntartó erőt a kelet-ukrajnai régióba, Donyeck és Luhanszk megyékbe, hogy megvédje azokat “a(z ukrán) Nemzeti Gárdától és a Jobboldali Szektortól”.
Majd hozzátette: ha Oroszország nem tud békefenntartó erőket küldeni, akkor legalább adjon nekik fegyvereket. “Szükségünk van fegyverekre (…), hiszen nekik (az ukrán haderőnek) vannak repülőik, páncélosaik” – tette hozzá. Egyben reagált arra is, hogy Arszen Avakov ukrán belügyminiszter vasárnap bejelentette, miszerint Ukrajna keleti régióiba megy, a nemzeti gárda oda küldött egységeinek ellenőrzésére. Ponomarjov közölte: ha a belügyminiszter Szlavjanszkba jön, ő saját kezűleg fogja agyonlőni.
A szlavjanszki önkéntesek vezetője egyébként a Ria Novosztyinak azt mondta, hogy a várost az ukrán szélsőségesen nacionalista Jobboldali Szektor “ostromolja”.

“Megölik a testvéreinket. (…) Nem tárgyalnak velünk, egyszerűen ölnek” – mondta drámai hangon a férfi. Elbeszélése szerint az éjszakai támadás idején egy helyi gépkocsivezető a két fiával őrködött az ellenőrzőpontnál. Nem volt náluk fegyver, épp a húsvétot ünnepelték. Éjjel kettő körül észrevettek egy terepjárókból álló konvojt, amely gyanúsnak tűnt számukra. Megállították a gépkocsikat, erre azokból tüzet nyitottak rájuk, hárman meghaltak. Ponomarjov közölte: hogy elkerüljék a további támadásokat és provokációkat, éjféltől reggel hatig kijárási tilalmat rendeltek el Szlavjanszkban.
Moszkvai jelentések szerint a megtámadott ellenőrzőponthoz érkező szlavjanszki önkéntesek visszaverték a támadást, majd lefoglalták a támadók gépjárműveit, amelyekben fegyvereket, a térségről készült légi felvételeket találtak, és a Jobboldali Szektor jelképeit is fellelték.

Golyószóróval éjszakai látogatásra Szlavjanszkba


De elfogtak a városban a támadók közül egy 21 esztendős vinnyicjai illetőségű jobbszelktoros “vitézt” is-tudhatjuk meg a http://lifenews.ru/news/131665 videotudósitásából. A derék zsidófasiszta rohamosztagos fogságba esése után igencsak megszeppenten mesél szlavjanszki “kirándulásuk” céljáról, az “én azt hittem, hogy csak…”-kezdetű meséjében.
A Rosszija 24 állami hírtelevízió azt jelentette, hogy a Donyeck megyei belügyi igazgatóság megerősítette: három ember meghalt és hárman megsebesültek kora reggel a kelet-ukrajnai Szlavjanszk település közelében, egy ellenőrzőpontnál kitört lövöldözésben.
Moszkva szerint a Jobboldali Szektor fegyveresei támadták meg az ellenőrzőpontot. Az orosz külügyminisztérium provokációnak tartja a kelet-ukrajnai Szlavjanszkban történt lövöldözést és közleményben követelte, hogy Kijev “maradéktalanul tartsa be az Egyesült Államok, az Európai Unió, Oroszország és Ukrajna között a délkelet-ukrajnai válság kiterjedésének megakadályozását célzó csütörtöki genfi megállapodásban vállalt kötelezettségeit”.
Az állásfoglalás szerint Moszkvát felháborította “a felbérelt fegyveresek provokációja”, amely “arról tanúskodik, hogy a kijevi hatalom nem akarja megfékezni és lefegyverezni a nacionalistákat és a szélsőségeseket”.
(MTI/lifenews.ru/Bal-Rad )

Miért mosolyog Putyin az Oroszország ellen irányuló kötvénypiaci blokádon?

A nyugati média egyik kedvenc témája mostanában, hogy bár a nyugat által Oroszország ellen kifundált „diplomáciai” szankciók nevetségesek, az orosz cégeket célzó tőkepiaci embargó biztosan meghozza majd a kívánt hatást és megbénítja az ország gazdaságát, azzal érvelve, hogy az érintett orosz cégek így nem lesznek képesek kifizetni a következő 12 hónap során esedékessé váló 115 milliárd dollár értékű tartozásaikat.
Emlékezzünk, hogy a Krím leválása és csatlakozása óta egyetlen orosz Eurobond kibocsátás beárazása sem sikerült megfelelően. Ebből arra következtetnek, hogy Oroszország nem engedheti meg magának, hogy a kőolaj kereskedelmének tengelyét képező legfontosabb vállalatai fizetésképtelenné váljanak, így Putyin kénytelen lesz visszafogni magát és térden állva könyörögni a nyugati befektetőknek, hogy ismét a csábító orosz hozamok után eredjenek (mások pénzéből természetesen). Mint kiderült, ez a gondolatmenet is téves.
A Bloomberg a következőket írja:
A Moody’s Befektetői Szolgálat és a Fitch Rating szerint azok az orosz vállalatok, amelyeknek összesen 115 milliárd dollár tartozása válik majd esedékessé a következő 12 hónapban, akkor is rendelkeznek majd a szükséges fedezettel, ha az ukrán válság miatt bezárulnak előttük a kötvénypiacok kapui.
Az érintett cégek úgy 100 milliárd dollár készpénzzel és hozammal rendelkeznek majd a következő 18 hónapban, nyilatkozta a Moody’s április 11-én, a 47 cég vizsgálatával készült elemzés alapján. A Fitch által vizsgált 55 cég szinte mindegyike „jó eséllyel” képes lesz az év végéig is elviselni egy zárt piaci újrafinanszírozást, áll a Fitch április 16-i jelentésében. A bankok több mint 20 milliárd dollár valutával rendelkeznek a szükséges hitelek biztosítására, mivel a feszültségek miatt sok ügyfél valutára váltotta rubel megtakarítását, nyilatkozta a Raiffeisenbank képviselője.
Az orosz cégek rendelkezésére álló készpénz, a banki hitelkeretek és működési forgótőke segítségével a cégek kényelmesen teljesíthetik fizetési kötelezettségeiket,” nyilatkozta Denis Perevenzentsev, a Moody’s moszkvai elemzője április 17-én.
Összegezve tehát, Oroszország akár 2015-ig is meghosszabbíthatja ukrajnai kampányát. Ez érdekes hír lehet a már most fizetésképtelen Ukrajna számára, amely kétségbeesetten próbálja az utolsó csepp gázt is kisajtolni a vezetékekből, mielőtt a Gazprom elzárja a csapokat.
A pozitív cash flow csodája! Milyen gyorsan képes megsemmisíteni a vélt és politikainak nevezett előnyöket, amelyeket a világ tartalékvaluta kibocsátója a magáénak gondolt.

Forrás: zerohedge.com