Ahol Isten ott szabadság, ahol Sátán ott szolgaság van.
Ki tudja megmondani hol van az igazság...? Ha nem te vagy a megoldás, akkor mindig te leszel a probléma!!!
A nullás szint a legfelsőbb erő, a sátán szeme, amelyik mindent lát (lásd az 1 dollárost).
Fontos: Csak a piramis tetején levő erőnek a megértése teszi lehetővé annak a ,,szétrombolását” és szabadíthat ki az ellenőrzése alól. Ahhoz, hogy megérthesd ténylegesen ezt az erőt, meg kell értsd önmagadat: honnan jössz, merre mész és hova tünsz el.
Ezekre a kérdésekre csak úgy kaphatsz választ, ha tökéletes egyensúly van a lelki és szellemi mérlegeléseid között, másként könnyen tévedhetsz. Ahhoz, hogy megértsd a piramis tetején levő erőt látnod kell a körülötted levő valóságot (nem csak benne vegetálnod) és próbáld megérteni annak a természetét. Erről a szintről csak sejtéseink vannak.
Az első szint – Királyi családok
Az első szinten az európai királyi családok állnak, amelyek mind rokonságban vannak egymással. Belgium, Svédország és Norvégia királyai, valamint Nagy-Britannia, Hollandia és Dánia királynői mind vérrokonok, a Windsor család leszármazottai. Mi több, az utolsó, forradalmak által eltávolított királyok Olaszországban, Romániában, Szerbiában, Bulgáriában és Görögországban is, mind ugyanannak a családnak a leszármazottai. (az Árpád-házi magyar királyok mai ismereteink szerint más eredetűek). Egyes források szerint ugyanezen a szinten vannak még nagyon befolyásos emberek, akiknek nem ismerős az azonossága.

A 2-ik szint- a 13 család tanácsa
A második szinten az úgynevezett ,,Fekete arisztokrácia” van, összesen a világ leggazdagabb 13 családja, (Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Li, Onassis, Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell és Van Duyn).
Ezen családok tagjai foglalják el jelenleg a legmagasabb méltóságokat, mind nagyon gazdagok és a ,,törvények felett állnak”. Mindezek ellenére, egyikük sem jelenik meg soha a világ tudomására hozott leggazdagabb emberek toplistáján. A teljes egészében általuk ellenőrzött média azt tálalja elénk, hogy Bill Gates a leggazdagabb az 54 milliárd dollárjával, vagy a mexikói Carlos Slim Helú a 74 milliárdjával. A valóságban ezek a milliárdosok még a közelébe sem tudnak menni Sir Evelyn de Rothschildnak (Rothschild dinasztia), amelyik vagyona 500 trillió dollár (a világ vagyonának több mint a fele!!!).
A 3-ik szint – a 300-ak bizottsága
A 300-ak bizottsága (Olimpiaiaknak is nevezik), amelyet 1727-ben alapított a brit arisztokrácia és a legerősebb ,,alcsaládokból” áll. Ez a bizottság közvetlenül koordinálja a világ nagyon sok intézményét és szervezetét, irányítása alatt van a: Trilaterális Bizottság, a Külkapcsolatok Tanácsa (Counsil on Foreign Relations), Bilderberg-csoport, a Kerekasztal (Round Table), British Petroleum, a ,,Koponya és Csontok Rendje” (Order of Skull and Bones), a Royal Dutch Shell, a Szocialista Internationálé, az Egyetemes Szabadkőművesség, a Magna Mater Rend, az Egyetemes Cionizmus, az Egyházak Világtanácsa, a Templomos Lovagok Rendje, az API (American Press Institute), a Brit Királyi Társaság, Harvard Egyetem, a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Testület, NATO, Nemzetközi Vöröskereszt, Priceton Egyetem, Világbank, American Express, Citibank, Credit Suisse, stb.
A 4-ik szint – a vezérlő központ
Ezen a szinten 6 képződmény van, amelyek a globális vezérlőközpontot képezik: a Trilaterális Bizottság, a Külkapcsolatok Tanácsa, a Bilderberg-csoport, a Római Klub, az ENSZ és a Királyi Külügyi Intézet (Royal Institute of International Affairs). Az egészet egy csokorba fogja a Kerekasztal (Round Table), amelyet a brit Cecil Rhodes alapított és egy olyan komplex struktúra, amelyről Dr. Coleman azt mondta: ,,a Kerekasztal egy olyan bonyolult, cégekből, intézetekből, bankokból, tanügyi intézményekből álló képződmény, amelynek a megértéséhez a legmagasabb képzettséggel rendelkező egyénekből álló csoportnak is legalább egy évre lenne szüksége”.
Az 5-ik szint- a világ pénzügyi ellenőrei
Az összes eszköz, amellyel az Illuminati pénzügyileg ellenőrzi a világ lakosságát, ezen a szinten van: Nemzetközi Valutaalap, Világbank, Nemzeti Bankok, valamint a lakosság adóztatási mechanizmusai. Ez a legördögibb rendszer, amit valaha kitaláltak a lakósság ellenőrzésére: a pénzen keresztüli ellenőrzés.
,,Adjátok a kezembe egy ország pénzkibocsájtási jogát és akkor nem érdekel, ki kormányozza az országot” ismert a híres Rothschild idézet. Ezért egy országot sem a kormányok vagy az elnökök vezetnek, hanem a háttérből azok, akik a pénzt ellenőrzik, éppen ezért van szükségük mindig az IMF ,,gyílkos” tanácsaira. Nem számít, hogy kik és milyen törvényeket alkotnak, mert úgyis az IMF direktíváit kell alkalmazni.

A 6-ik szint – a világ erőforrásainak ellenőrei
Ezen a szinten vannak a nagy nemzetközi korporációk, amelyek a tömeg ellenőrzését az erőforrásokon keresztül valósítják meg. Annak ellenére, hogy a Föld összes erőforrása Isten ajándéka mindenki számára, ma mégis ki vannak sajátítva beteges elmefuttatások mentén. A Földön bárhol, ahol termékeny föld van rögtön megjelennek a Monsanto típusú cégek és azonnal korrumpálják a politikusokat, hogy szabályozzák a termények előállítását és árusítását. Miért? Azért, hogy tönkretegyék a kistermelőket vagy törvénytelenné tegyék a tevékenységüket. Azért, hogy a legártalmatlanabb termelő se tudjon a saját kertjében bármit is termelni a kormány jóváhagyása nélkül. Ezen cégek által nemzetközi szinten megrendelt szabályozások az élelmiszer minőségi és biztonsági előírásaival, az úgynevezett tudományos paraméterek kötelezővé tételével, amelyek után mindenki kell igazodjon, nem akarnak mást, csupán a kistermelők mielőbbi tönkretételét. Mindezt a élelmiszer nagytermelők javára, akik sokat termelnek és rossz minőségűt! A híres-hirhedt Codex Alimentarius nem más, mint ennek a rendszernek a lényege, amelyiknek a megalkotásában több évtízeden át közreműködtek a legnagyobb pénzügyi és politikai érdekképviseletek.
2009. december 31. után, a Román kormány is elkezdte, a többi 165 aláíró állammal együtt (ami a Föld lakosságának szinte a 85 %-a), bevezetni ezt a félelmetes Codex Alimentariust. Egy (fasiszta jellegű) törvényhalmaz, (az AG Farben vezette be) és a nemzetek élelmezésének szabályairól dönt. Több lépcsős bevezetésről szól, a kiindulási pont az, hogy a Föld lakóssága túl nagy, ahhoz, hogy természetes élelemmel el lehessen látni, ezért szükség van a génmódosított, esetleg laboratóriumban előállított, besugárzott és adalékokkal feltöltött terményekre.
A 7-ik szint – a földi népesség ellenőrei
Ezen a szinten azok vannak, akik közvetlen kapcsolatban vannak a tömegekkel.
Az összes felülről jött direktíva itt 4 csatornán van rákényszerítve a tömegekre: egyház, iskola, kormány és média. Gyakorlatilag a világ urai e mögé a paraván (7-es szint) mögé bújnak meg, hogy terveiket véghez vigyék. A tömegeket a vallásuk révén vértezik fel, az iskolarenszerrel (amelyik nem más, mint egy embergyár, ahonnan kikerülő egyéneket az állam saját céljaira használja fel) beidomítják, az állami karhatalommal pedig féken tartják és a médiával aztán, folyamatosan hülyítik, agymosottá alakítják.
Az eredmény egy erő és lelkesedés nélküli tömeg, minden cselekvési és reagálási lehetőség nélkül,
amelyik már képtelen felmérni, hogy mi is történik vele.

A 8-ik szint – a Föld népessége vagy a dolgozó egységek
Vagyis mi mind, a közemberek, a modern kor rabszolgái. A mi életciklusunk behatárolt: születünk, iskolába járunk, dolgozunk az urainknak, fizetünk jó nagy adókat és járulékokat és aztán nyugdíjba megyünk. A nyugdíj lehet, hogy hamarosan el fog tünni ebből a ciklusból, mert ez egyáltalán nem előnyös, se nem hasznos a világ urainak. Érdekes, hogy a nyájból egyesek fel is emelkedhetnek időlegesen felsőbb szintekre, bekerülhetnek kormányhivatalokba, feljuthatnak az 5-ik szintre, bankárrá a Világbanknál vagy az IMF-nél vagy a 4-ik szinten a Római Klubba, de amikor bármelyik a hatalom számára használhatatlanná válik, rögtön visszadobják a lenti nyájba. Az 5, 6 és 7-ik szintekről jönnek a legnagyobb és legdúrvább támadások a tömegek felé. Innen támadják a pénügyi és élelmezési biztonságunkat, a közegészségügyet, a tanügyet, egyházat, kultúrát és a nemzeti önazonosságunkat.
Íme a népmeséinkből jól ismert hétfejű sárkány, a 8-ik szinten mi vagyunk, az esetleges áldozatok, akik folyton Sárkányölő Szent Györgyről álmodozunk, aki hiába jön ma lóháton és dárdával, mert a sárkánynak már kontinentális rakétái és lopakodó bombái vannak a mi kifosztásunkból. A mai Szent György csak repülő csészealjon (UFO-n) jöhet, ha győzni akar.