2014. február 19., szerda

A Mazsihisz elnöke a tűzzel játszik


Orbán Viktor megküldte a válaszlevelet az emlékmű-ügyben követelőző zsidó szervezetnek. A Mazsihisz számára írt levélből kiderül, hogy a kormányfőnek most nincs ideje ehhez hasonló értelmetlen ügyekre, majd április második felében (a választások után) megtárgyalják a dolgot. Addig a Mazsihisz "sajnálatos módon" nem vesz részt a saját holokauszt-megemlékezésein. Amit a kormány az adófizetők pénzéből, a zsidó szervezetek felé behódolásként csinál. Nem a magyar nép dolga ez a holokausztozás, ezt a cionistáknak behódoló kormány és a zsidó kisebbség privát műsorként csinálja, ami senki érdeklődését nem kelti fel. Ha a legnagyobb zsidó szervezetek nem akarnak részt venni a rendezvényeken, akár le is lehet fújni az egészet, annyival több pénz marad a költségvetésben.
A Mazsihisz csak örüljön, hogy nem olyan kormány van hatalomban, ami betartja a törvényeket, és húzza meg magát szép csendben. Mert ha a magyar hatóságok a hatályos törvényeket betartatnák, most a Mazsihisz vezetőinek büntetőügye lenne a média figyelmének középpontjában.
Korábban a Mazsihisz három konkrét követelést fogalmazott meg a kormánnyal szemben, aminek végre nem hajtása esetén kilátásba helyezte, hogy a zsidó szervezetek bojkottálják a kormány holokauszt-megemlékezéseit. A Btk. vonatkozó paragrafusa alapján ez terrorcselekmény, ami 5 és 10 év közötti szabadságvesztéssel büntetendő. Heisler András Mazsihisz elnök jobban teszi, ha visszavonulót fúj, és nem terrorizálja a magyar kormányt. Magyarországon a jelenleg is zajló geopolitikai átmenet miatt zavargások várhatóak a következő parlamenti ciklus során. Egy ilyen kiélezett helyzetben pedig a kormány és a zsidó szervezetek nyílt szembehelyezkedése - az évtizedek során elfojtott feszültség miatt - valami olyat produkálna, mint az 1938-as kristályéjszaka. A Mazsihisz elnöke épp a tűzzel játszik, ideje lesz szép csendben visszavonulót fújni és nem tovább feszíteni a húrt.
Fenyvesi Áron


ÜZENTEK A MAZSIHISZTÉRIA FŐKÁPÓJÁNAK
Kik azok, akik felsorakoznak a volt munkásőr mögé? Nem restellik magukat? Egy volt munkásőr az, aki őket vezeti? Huszonnégy évvel a rendszerváltoztatás kezdete után? Ennyire fejlődésképtelenek? Azt hiszik, a társadalom ezt nem tudja? Ők akarnak erkölcsi magaslatról prédikálni? Kioktatni demokratákat? Olyanokat, akik kockázatot vállaltak a munkásőrállam lebontásáért. Nem vörösödnek el a szégyentől? Nincs bennük igény szervezeti öntisztulásra? Komolyan vehetőnek hiszik magukat? Nem veszik észre, hogy azzal: egy munkásőrt tolnak maguk előtt, összes megmozdulásuk szánalmassá válik? Nagy, komoly és fontos ügyeket tesznek lesajnálhatóvá? Ennyire nincs szellemi kapacitás a háttérben? Vagy vállalhatónak hiszik a volt munkásőrt? Ezzel önmagukról állítanak ki oklevelet. Egy volt munkásőr 2014-ben minden pozícióban vállalhatatlan. A bélyeggyűjtők, a horgászok vagy a zebratenyésztők elnökségében sem lehetne helye. Sőt: a bélyeggyűjtők, a horgászok, a zebratenyésztők adnak magukra. Ők nem viselnék el, hogy egy volt munkásőr ossza az észt, diktálja az ízlést, szóljon bele fiatalok sorsába, színezze a jövőt. Egy volt munkásőr a saját múltjával törődjön. Elemezze azt. Nézzen szembe korábbi önmagával. A jövőformálásból azonban vonja ki magát. (…) Ne ők akarják megmondani, melyik emlékmű nem vállalható. Emlékezzen csak vissza a volt munkásőr, milyen emlékművek állításakor állt díszőrséget. Milyen beszédek elhangzásakor tapsolt. Lelkesen. Milyen elvtársak szolgálatára esküdött örök és megbonthatatlan hűséget. Ezt ő sem felejtette el. De a társadalom sem. Emlékszünk, kedves munkásőr elvtárs az ön dicső múltjára is. Élnek még azok, akikkel ön melegszívűen jót cselekedett. Mesélik tág körben is az ön figyelmes humanizmusát. Utolérhetetlen önzetlenségét. Felülmúlhatatlan ügyszeretetét. Ezek az emlékek nem maradnak titokban. Hanem terjednek, munkásőr elvtárs. Egyre tömegesebbé válnak. És nem csak önről teszik valósághűbbé a képet. Hanem azok arculatát is árnyalják, akik önt jelenleg vállalhatónak vélik. A véleménysugár őrájuk is kivetül. Frissítse fel ön is emlékezettárát. És ennek megfelelően lépjen nyilvánosság elé. (gondola, részlet) Kép: a kápó 56-ban majd munkásőrként és a református püspök levele

http://amagyaroldal.hu/hirek/content/munk%C3%A1s%C5%91r-k%C3%A1p%C3%B3-mazsihiszbenMegsértődnek a zsidó szervezetek - Orbán nem válaszol


Heisler András Mazsihisz elnököt igen érzékenyen érintette, hogy Orbán Viktor máig nem válaszolt a neki küldött nyílt levélre, amiben a zsidóság látványos sajnálására és az udvarias kérésnek nevezett követelések végrehajtására szólította fel a kormányt.
Be kell látni, - a mai világban egy mérsékelt atlantista miniszterelnök számára fontosabb dolog is van most, mint a zsidóság önsajnáltatása, vagy a kinek milyen emlékmű nem tetszik téma. Például Brüsszelbe szaladgálni, a V4 országokba szaladgálni, hogy megtárgyalja, a pórnép számára hogyan legyen tálalva az Ukrajna elleni agresszió, és egészen pontosan mi lesz a jel arra vonatkozóan, hogy mostantól agresszív magyar érdekképviseletbe kell kezdeni Kárpátalján.
Bizony rohangászni kell ezügyben, mert a kormány egyetlen önálló lépést nem tehet a magyar érdek képviseletében anélkül, hogy a bokáján csörgő rabláncban pofára ne esne. Így Heisler András is bizonyára meg fogja érteni, hogy a zsidóság ügye most másodlagos. Ismételjük: a zsidóság ügye most másodlagos. Bizonyára megérti majd, mert a zsidó szervezetek nyafogása mindezidáig elsődleges helyen és a közéletet meghatározó tényező volt. Így rengeteg és halaszthatatlan elfoglaltsága kell legyen egy atlantista miniszterelnöknek ahhoz, hogy egy zsidó szervezet követeléseire ne válaszoljon.
Sebaj! Majd kárpótolja őket, hogy 2015-ben Magyarország végzi a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség elnökségi feladatait. Talán 2016-ra is kitalálnak valamit, hogy most éppen miért fontos a holokauszt. Addig is, türelem! A zsidóság minden gondja-baja most másodlagos. Még Orbán Viktornak is.
Fenyvesi Áron
Ukrajna válaszút előtt -Balkán forrong ezt se felejtsük el testvéreim-


Ukrajnában a helyzet annyira feszült, hogy már kizárt minden békés, vagy legalább megegyezéses megoldás. Janukovics rendszere, melyet mindennek lehet nevezni, csak jónak nem, a végső vizsgán alighanem meg fog bukni. Rendkívül rosszul kezelte a november óta tartó erőszakos felforgatást. Nem tudta leverni és nem tudta megegyezésre bírni, megosztani sem a rendszer elleni lázadókat. A kifárasztásos taktikája már eleve hibás volt, mivel az csak abban az esetben lehetett volna sikeres, ha nincs szinte korlátlannak nevezhető külföldi támogatottság ellenfelei mögött. Óriási mennyiségű pénz, anyag és információ áramlott be és erősítette, tartotta harci helyzetbe hónapokon keresztül a többezres tömeget. Ekkora sokaság ellátása élelemmel, pénzzel, gyógyszerekkel és minden mással komoly logisztikai feladat, spontán összeverődött tömeg ezt megszervezni képtelen.
Az atlantisták új harcmódja ez (szírializálás), mely az idők folyamán csiszolódik, tapasztalatokkal gazdagodik, tehát egyre eredményesebb. Jól ráérezve a valóban égető gondokra, kihasználva a társadalmi elégedetlenséget, propaganda eszközeivel a kis bajokat óriásivá nagyítja, melyekkel összességében a lecsúszottakat, a kalandor természetűeket, a zavarosban halászóakat és az elégedetlenkedőket könnyedén megnyeri tervei kivitelezésére. Akad jó pénzért, vagy hiúságból mindenhol egy-két közismert személy, aki valamiért rokonszenves a nagyközönség előtt, és ezekből népvezéreket csinálva, megindítja a támadást a rendszer ellen. Minden esetben a demokrácia bajnokainak, szabadságharcosoknak, az alapvető emberi jogokért harcolóknak, a korrupció és a tehetetlen vezetés elleni radikális mozgalmároknak nevezi a rendbontókat, és ezt a hamis képet igyekszik a világ elé vetíteni.
Az elmúlt idők tucatnyi hasonló rendszerdöntése során még soha nem került sor érdemleges tárgyalásra a zavargók és a hatalom között. Ez nem a hatalom elzárkózása, hanem a zavargók lehetetlen követelései miatt következett be, mivel az atlantisták nem kiegyezést akarnak, hanem totális fordulatot a politikában, vagy ha ez nem jön össze, akkor káoszt és anarchiát.
Ukrajna azonban sok meglepetéssel szolgálhat az atlantistáknak. A belső erőviszonyok a kiegyenlített orosz-ukrán etnikai arány miatt szintén kiegyenlítettek, és a helyzet elmérgesedése esetén komoly külföldi támogatással rendelkezhetnek az atlantisták ellen fellépők is. Kelet- és Dél-Ukrajnára nincs hatása az atlantista propagandának és a nyugat ukrajnai lázításnak. Az orosz, kozák, tatár etnikum nem fog együttműködni a lázongókkal, a polgárháborút kiprovokálni akarókkal. Ők Oroszország felé fordulnak, úgy vélik, hogy a megoldás kulcsa az oroszok kezében van.
A külföldi beavatkozással jelenleg számolni még nem kell. A NATO nincs olyan helyzetben, hogy ezt végre tudja hajtani, az oroszoknak pedig még semmi okuk sincs egy ilyen műveletre. A NATO beavatkozásnak sem a politikai, sem a katonai feltételei nem adottak. Nincs egy hiteles politikai erő, mely behívhatná őket, és nincsenek felkészülve sem egy hosszasan elhúzódó városi gerilla-jellegű háborúra, mely kiváltaná az orosz beavatkozást. Legalább olyan sokan tekintenék Ukrajnában ellenségnek a NATO erőket, mint amennyien örömmel fogadnák. Azok, akik ellenségként tekintenének a NATÖ-ra -különösen Ukrajna keleti és déli térségeiben-, képesek olyan ellenállásra, mely tragikussá tenné ezt a vállalkozást. Különösen akkor, ha modern orosz fegyverekkel lennének ellátva, aminek nagy a valószínűsége.
Pár napon belül el fog dőlni, hogy polgárháborúvá, esetleg etnikai alapú felbomlási háborúvá, vagy katonai diktatúrává szélesedik a november óta tartó lázongás. A helyzet rendkívül képlékeny, valójában nincsenek stabil súlypontok. Az viszont érezhető, hogy ez a helyzet az egész térségünket elbizonytalanítja. Boszniában szintén erőszakos tüntetések, lázongások vannak, Bulgáriában is kritikus a helyzet és Szerbia sem stabil. Hazánk helyzete szintén nagyon ingatag, erős a politikai megosztottság és a választás miatt ez ki is éleződik. Az atlantisták által támogatott ellenzék vesztésre áll. Ezért nagyon furcsa volt az a tárgyalássorozat, melyet az ellenzék két vezetője most folytatott külföldön. Amikor itthon kellett volna irányítaniuk a kiélezett küzdelmet, nyugatra mentek tárgyalni több napra.
Arról lehetett szó, hogy az elveszített választás után csalásokra való hivatkozással a megrendezendő utcai tüntetéseket hogyan vitelezzék ki, és milyen támogatásra számíthatnak. Az ukrajnai és a boszniai események tükrében ez komoly nemzetbiztonsági kérdés lehetne, ha valaki egyáltalán törődne ilyesmikkel. Ha a megfelelő pénzügyi támogatást az ellenzék megkapja, jól fel kell itthon is kötni a gatyát, mert az eurómajdan könnyen beköltözhet a Kossuth-térre, vagy a budai Várba. Napi 5-10 ezer forintért könnyen össze lehet csődíteni tízezer tüntetőt. Egy-két hétig ezt fenntartani nem nagy összeg ott, ahol milliárdokkal játszanak hazárdjátékokat. Ha ehhez hozzáadjuk a fagyoskodókat, az éhezőket, a devizakölcsönök otthontalanjait és a veszteseket, akkor nem valami fényes tavasz előtt állunk.
Kassai Ferenc


Több izraeli napilap is arról cikkez az elmúlt napokban, hogy már az anarchista zavargások kezdete óta jelen van a titkosszolgálat (Moszad) és ukrán illetőségű személyekből álló, de az izraeli hadsereg kötelékein belül kiképzett fegyveres terroristacsoportok is tevékenykednek a lázadók között/mögött. Mára a halottak száma elérte a 40 főt és 100-ra taksálják a lőtt sebekkel szerzett sérültek számát, de nem hivatalos források szerint ez már jóval 100 felett is vannak a halottak és 500 felett a sérültek száma. Közel 50% ebből a rendőri sérülés és halálozás. Ezek a speciális csoportok egyrészt mind a két oldalra tüzelnek, hiszen kell az áldozat a nyugati világnak a tüntetők között is (ezt azért kell kivitelezni, mert a rendőri erőknek nincs parancsuk éles fegyver használatára és mivel az első hivatalos jelentések rendőráldozatról érkeztek, vagyis a rendbontók tüzeltek előbb éles fegyverrel, csak úgy lehet eredményt elérni és közvéleményt formálni, ha megfordítják az arányokat). Másrészt a fő tevékenységük - eddig úgy tűnik és várhatóan be is igazolódik - az Ukrajna déli részén húzódó Gázvezeték-elosztók elleni összehangolt támadás. Ez lesz a záloga a NATO erők legalizált hivatalos bevonulásának. Mivel a gázvezetékek elleni várható támadással szavatolni tudnák Európa gázellátásának az akadozását, így ezzel a lépéssel könnyen befolyást szereznek az európai népeknél az atlanti katonai bevonás haladéktalan szükségességére. Az ukrán rendőrség morálja gyengülhet, ha vezető politikai szinten nem történik megfelelő bevethetőségi intézkedés mihamarabb. Az ukrán katonai erők készen állnak a bevetésre és orosz alakulatok is érkeztek tegnap Kijevbe.
Már beszámoltunk az ellenzék megosztottságáról, az ultranacionalista erők szándékáról és a nyugati felforgatók aknamunkájáról, beszivárgó terrorista "akciócsoportokról" a megvezettetek között. A nyugatiak követik a szíriai forgatókönyvet, hiszen elhúzódó eseményekre számítanak, mivel nem voltak képesek maguk javára fordítani a kialakított helyzetet záros határidőre. Kétségbeesett hangadóik rohangálnak szerte Európában, hogy - mik a következő és követendő lépések? Ezen tanácsok osztogatásában - minden követ megmozgatva - jelentette ki Angela Merkel "német" nagyasszony, élen járnak a franciákkal és minden magas rangú Eu-s képviselővel, brit-amerikai támogatással. Kiegyező tárgyalásokat próbálnak eszközölni a felszínen, de mint eddig az Arab tavasz vagy Irak, Irán, Szíria helyzete is mutatja ezek egyezkedni sehol sem akartak, csak hatalmat dönteni/átvenni!
A kövületek alatt viszont sötét és büdös van, mindennemű csúszómászó alattomosság társaságai. Mint látható, a világ minden mocska összeverődött az újkori térhódítás szellemében. Barroso, Rompuy, elnökök, színészek, világsztárok... Érzitek, ugye, hogy ez nem az ukrán nép szabadságharcáról szól, itt hatalmas mögöttes érdekek egyoldalú párharca húzódik az átrendeződésről. Szankciókkal fenyegetőznek, az ukrán politikusok Eu.ban tanuló gyermekeinek ellehetetlenítésével/elrablásának zsarolásával, kint lévő pénzek befagyasztásával. Röviden erről szól ma Ukrajna és a Nyugat, az egyre inkább gyűrűző áttételes Közép-Európai helyzetkép. Bosznia zavargásai, Szerbia etnikai, Eu-tárgyalási ingatagsága sem tetszik a "befektetőknek", Bulgária szintén puskaporos-hordó Oroszország és Szíria miatt, Románia moldáviai-ügye az oroszokkal, Erdély és Székelyföld kérdése is éleződik. Magyarország meg választások előtt áll, ami szintén veszélyforrás ebben a közegben, főleg a belügyi szférában kibontakozó jobb-bal egyenlőre verbális-propagandisztikus harcában a nemlétező (háttér)hatalomért. Minden aktuális eseményről és érintettségről időben beszámolunk a továbbiakban is, de információinkat hitelességre alapozzuk és nem kívánunk elsők lenni a cikkháborúban, mert mi az IGAZSÁG szolgálatába szegődnénk! Ezáltal a hitelesség hosszútávú kifizetődését tartjuk a továbbiakban is szem előtt, így vívva ki az elismerést a jövőnkben való elköteleződésre.
Gölöncsér Miklós
A polgári lakosság megrohamozta az élelmiszerüzleteket Kijevben – Ukrajna, február 19. – 14:45.


Kijev 2014 február 19

- Szemelvények a mai történésekből – A nap folyamán folyamatosan frissítve -

Kijev – 14:45
A polgári lakosság megrohamozta az élelmiszerüzleteket
Egyre több a jele annak, hogy valódi háború kezd kialakulni Ukrajnában és vele együtt Kijevben. Az élelmiszerellátás is akadozni kezdett, egyes összecsapások sújtotta körzetekben a fővárosban. A metró leállt, egész körzetek vannak a gépjárművek elől lezárva.
Ezért a polgári lakosság, melynek legnagyobb része nem vesz rész a harcokban, nagyarányú élelmiszer felvásárlásokba kezdett, – szinte megrohamozván az üzleteket. Legjobban a tartós élelmiszerek fogynak.
A Majdanon még kb. 10 ezer felkelő tartózkodik, – velük szemben 5 ezer rendőr. A rendőrségnek tehát nincs meg a háromszoros fölénye, mely egy eredményes támadás technikai föltétele, ezért valószínűsítjük, – hogy nem is akarnak újabb harcokat kezdeményezni. Elég, ha bezárják a tüntetőket a saját erődjükbe?
A fővárosba érkezett 500 különleges kommandós is, az Ukrán hadsereg állományából. Hivatalos magyarázat szerint; a lőszerraktárak védelmére.
Kijev – 12:40
25 áldozat
Ukrajna egészségügyi minisztériumának jelentése szerint 25 személy vesztette életét, a tegnapi, az éjszakai és a mai kijevi összecsapásokban. Köztük 9 rendőr.
361-en sebesültek meg, köztük 241 a súlyos sérült. A kórházban ápolnak 49 rendőrt, 5 újságírót, 1 képviselőt, és 3 tinédzser korú tüntetőt.
Kijev -12:25
Erőszakos államcsínykísérlet
A hatalom megszerzésére irányuló kísérletnek nevezte Szerhij Arbuzov, Ukrajna ügyvezető miniszterelnöke a tegnap Kijevben lezajlott eseményeket.
Nem nehéz megállapítani, hogy kik vannak az erőszakosan hatalomra törő, őrjöngő ellenzék mögött.
2000 lényegében felfegyverzett ellenzéki aktivista, – (nagy részük katona, zsoldos), – akiket az idegen nyugati hatalmak katonai tanácsadói képeztek ki, vagy maguk is idegenek, – tegnap döntő csatát kezdeményezett a hatalom megszerzésére.
Két ezrednyi, nagy részben fizetett felkelő lenne az 5. hadoszlop. De látszik, hogy az idő valamiért sürgeti őket.
A felkelők két vezetője; Klicsko és Jacenyuk 17-én Merkelnél járt, s immár nem lehet kétségünk a ferlbujtók személyét illetően
Kijev – 12:17
A rohamrendőrség egységei bekerítették a Majdant
Kijev központjában a rendvédelmi szervek tagjai szorosan körbevették a Függetlenség terét (Majdan), de aktív akciókat nem foganatosítottak. Feltehetőleg a tér megtisztítására készülnek.
Galíciából felfegyverzett szabadcsapatok indultak a tüntetők megsegítésére.
Kijev – 11:00
Mindenki lő mindenkire?
Lelőttek egy újságírót és két rendőrt. A kormány elleni tiltakozások résztvevői és a rendőrség összecsapásaiban Kijev központjában eddig legalább 20-an vesztették életüket.
A mai összecsapásoknak már áldozatul esett a Vesti.ru egy riportere és két rendőr. Eddig 21 rendfenntartót szállítottak kórházba.
Az éjszaka kemény harcok folytak, de a rendőrség különleges egységeinek nem sikerült kiszorítani teljesen a tüntetőket az általuk elfoglalt területekről.
Kijev – 10:19
Viktor janukovics 4RIA
Viktor Janukovics, Ukrajna elnöke kompromisszumra szólította fel az ellenzéket
A nemzethez szóló felhívást az elnök honlapján tették közzé.
“Mindig is hibásnak tartottam az erő alkalmazását. Van jobb és hatékonyabb módszer: a közös nyelv felkutatása, a kompromisszumok, a megállapodás” – jelentette ki Janukovics. – “Tárgyalóasztalhoz kell ülni, meg kell menteni Ukrajnát”.
Korábban az államfő tárgyalt az ellenzéki vezetőkkel, de a megbeszéléseik nem hoztak eredményt.
Források: Oroszország Hangja, Euronews, Russia Today, MR1
Összeállította: Szabad Riport Tudósító IrodaKijevben kedd óta ki nem mondottan gyakorlatilag “rendkívüli állapot” van érvényben: a metrót bezárták, a városközpontban a gépkocsiforgalmat korlátozták, és a Kijev felé irányuló forgalomban is korlátozásokat vezettek be.
Viktor Janukovics ukrán elnök szerdán leváltotta Volodimir Zamanát, az ukrán fegyveres erők vezérkari főnökét – a hadsereg főparancsnokát -, és Jurij Iljint nevezte ki helyébe – közölte az ukrán elnöki hivatal sajtóosztálya.
Iljin eddig az ukrán haditengerészet parancsnoka volt. Zamanát Janukovics az ukrán nemzetbiztonsági és védelmi tanács titkárának helyettesévé nevezte ki. Az ukrán védelmi minisztérium szerdán közleményben tudatta, hogy a hadsereg használhatja fegyvereit és korlátozhatja a forgalmat a terroristaellenes intézkedések keretében, amelyeket a tüntetők között lévő “szélsőségesek” semlegesítése céljából hoztak a hatóságok. “A katonáknak jogukban áll fegyvert és speciális eszközöket használni a terroristaellenes művelet keretében” – olvasható a tárca honlapján. Hozzátették: a katonáknak mostantól joguk van “korlátozni vagy megtiltani a járművek és gyalogosok forgalmát is”. Ezenkívül joguk van személyazonosságot ellenőrizni és letartóztatni azokat a személyeket, akik “törvénytelen cselekedeteket” követtek el.

(MTI)


Ukrajna: Bizonyíték került elő a nyugati felforgatókról


A tegnapi nap folyamán este a Berkut egységei támadást intéztek a "tüntetők" több állása ellen, több fronton hátrébb lettek szorítva, sátraik és elosztó központjaik közül több felszámolásra került. A nyugatbérencek egyik vezetői sátrában érdekes felfedezést tettek a speciális egységek. Előkerült egy füzet, amiben a "mozgósítható" személyek telefonszámait és egyéb elérhetőségeit tartották, valamint a kifizetéseket. Több oldalon van sorolva, hogy ki mennyi hrivnyát illetve esetenként USD-t kapott a kormányellenes tevékenységért.
Hídfő.net | bizonyíték került elő a nyugati felforgatókról
Hídfő.net | bizonyíték került elő a nyugati felforgatókról
Hídfő.net | bizonyíték került elő a nyugati felforgatókról

http://www.hidfo.net/2014/02/20/ukrajna-bizonyitek-kerult-elo-nyugati-felforgatokrol


Ötezer NATO-katona harcol Kijevben


Mostanra a líbiai forgatókönyvnek megfelelően alakulnak az események Kijevben. A nemzetközi médiában terjed annak a híre, miszerint több száz rendőr adta meg magát Kijev belvárosában és a tüntetők "elvezették őket" őrzött helyre. A Belügyminisztérium közleményt adott ki, miszerint a rendőri erők átállásáról kiadott hírek hamisak. Eszerint a líbiai és szír forgatókönyvnek megfelelően a média valótlan hírek terjesztésébe kezdett a lázadók harci kedvének fenntartása és a rendvédelem elbizonytalanítása céljából.
A krími parlament egy képviselője, Vlagyimir Konstantinov bejelentette, hogy a karhatalomtól kiszivárgott információk szerint mintegy 5000 jól képzett külföldi katona harcol Kijev utcáin a rendfenntartó erők ellen. Ezt az információt alátámasztja a lázadók szervezettsége, több téren megjelenő szakszerűsége és a mesterlövészek pszichológiai hadviselésre használata.

http://www.hidfo.net/2014/02/20/otezer-nato-katona-harcol-kijevben


Az atlantisták mesterlövészeket vetnek be Kijevben


Kijevben mostanra nyíltan végzik tevékenységüket az atlantisták fizetett felforgatói. Az éjszaka folyamán a tüntetők "ismeretlen forrásból" információkat szereztek egyes politikusok tartózkodási helyéről, majd felvonultak és elfoglaltak egy hotelépületet, ahol több vezető politikus is tartózkodott. Az összecsapás több órán át zajlott, a hotelba behatolás során két támadó és egy biztonsági őr életét vesztette.
A Függetlenség téren reggelre megtört az átmeneti tűzszünet és újra állandósultak az összecsapások. Egy újságírót meglőttek, a golyóálló mellényt érte a lövés. A helyszíni tudósítók szerint a Függetlenség tér környékén a felforgatók egy mesterlövésze működik. Ennek az egy lövésznek köszönhetően több mint 39 rendőr került kórházba lőtt sebbel, mindegyiküket a karján lőtte meg. Egyértelmű, hogy nem a minél nagyobb számú halálos áldozat a cél, hanem a rendőrök demoralizálása. A Russia Today helyszíni tudósítójára is célzott lövést adtak le, amikor a tüntetők által elfoglalt hotelba akart kamerával bejutni.
Az agresszió kiújulását ismét az előzte meg, hogy európai politikusok bejelentették; a mai nap folyamán Kijevbe látogatnak. Az európai delegáció a lengyel külügyminiszter vezetésével tárgyalna Janukovics elnökkel. Ez a fedőakció inkább csak az országba látogatás miértjét hivatott magyarázni, mert emellett ellenzéki vezetőkkel találkoznak.
Kérdés, hogy mi tárgyalni valója van több ország külügyminiszterének az ellenzéki erőkkel. Feltételezhető, hogy a leszakadó területek későbbi státuszát és a leszakadás mikéntjét tárgyalják meg. Ukrajna feldarabolása az ukrán hatóságok szeme láttára zajlik, ennek tudatában a minimum az lenne, hogy az európai delegációt nem engedik át a határon. Korábban több rendőr halála követte az ellenzék Angela Merkellel Berlinben lezajlott tárgyalásait.

http://www.hidfo.net/2014/02/20/az-atlantistak-mesterloveszeket-vetnek-be-kijevben

A 2014-es összeomlás – 29-ben se látták az érkezését

Képzeljük el, hogy az izgalmas XXI. században járunk. A civilizáció még mindig létezik a föld nevű bolygón. A Wall Street-en még mindig folyik a kereskedés. Az ember azonban felteszi a kérdést: Miért nem halljuk a következő összeomlás zaját? Süketek vagyunk? Nem. A figyelmeztető jelek mindig hosszúak és hangosak, de akkor miért nem halljuk őket? Hát ezért…
Igen. Az összeomlások folyamatosan érkeznek. Történelmi tanulság: Az 1929-es krach a Nagy Gazdasági Világválsághoz vezetett. 2000. március 20-án ezt írtuk: „A következő válság? Nem fogod hallani az érkezését.” Csak kevesen figyeltek. Az 1990-es dotkom mánia eredményeként a Wall Street 8000 milliárd dollárt veszített a 2000 és 2003 közötti medvepiaci recesszión. Azóta semmi sem változott. Egy újabb figyelmeztetéssorozat hangzott el 2004 és 2008 között. Ismét kevesen figyeltek. Újabb krach. A Wall Street még többet, 10.000 milliárd dollárt veszített.
2013 során számos szakértő figyelmeztetett arra, hogy milyen rossz állapotban van a piac. Decemberben a Wall Street Journal megírta, hogy 13 évnyi negatív kereskedés után, a Wall Street „elveszett évtizede” (ami tulajdonképpen 2000-től 2013-ig tartott) végre kiegyenlítődött, legalábbis inflációval korrigált alapon.
Az 1929-es állapotok megismétlődésétől tartva a befektetői hangulat hihetetlenül ingatag volt az ünnepek alatt.
És most itt az újabb pánik. Vajon 1929 megismétlődik 2014-ben? Kívül látszólagos nyugalom. Belül? Jól gondolod! Pánik. Különösen Mark Hulbert ijesztő, az 1929-es helyzetet ábrázoló grafikonja után.
Ami még ijesztőbb? Az a „konszenzus”, vagyis „megjósolhatóan irracionalitás”, amivel a bikapártiak visszavágtak a fenti grafikonra. Először is ez az úgynevezett „konszenzus” éppen hogy alátámasztja Hulbert mondanivalóját: miszerint a befektetők tényleg aggódnak, hogy jó helyen kapizsgál és a piac tényleg közel van a 29-es események megismétléséhez.
Soha ne bízz a konszenzusban, mert szinte biztos lehetsz benne, hogy téved és semmit sem bizonyít. A „megjósolhatóan irracionális” olvasók valamint egyes hivatásos kereskedők konszenzusát kezeljük fenntartással. Mit mondott Terry Odean professzor és Brad Barber? A legtöbb kereskedő az esetek 80 százalékában veszít. Ne bízz a konszenzusban.

Ne játssz székfoglalót egy megjósolhatatlanul irracionális kaszinóban

A Future News Index néhány évtizeddel ezelőtti első megjelenése óta követjük a ciklusokat, hullámokat és grafikonokat és azt látjuk, hogy a tavalyi év eleje óta minden megbolondult és irracionálisan megjósolhatatlanul viselkedik:
- Halloween előtt, néhány hónapnyi pesszimista jóslat után ezt írtuk: „2014 a bika éve! Most fogadj a bikákra!” – talán a DiCaprio nevével fémjelzett „A nagy Gatsby” válság előtti, a 20-as évekre jellemző optimista hangulatra reagálva.
- Majd hálaadás előtt az „Üvöltő bika 2017-ig” című cikkben a 2004-es pánikra és a soha be nem következő krachra valamint a szét nem durranó lufira hívtuk fel a figyelmet.
- Majd jött a december és az erős pozitív energia még jobban felerősödött, amit a „12 szektor a meggazdagodásra a dübörgő 2014-es bikapiacon” című cikkben fejtegettünk. A befektetők a hetedik mennyországban jártak, újabb 22 százalékos haszonról álmodva az Újévben.
- Ekkor jött a medvepiaci figyelmeztetés. Pont karácsony előtt az „Ítéletnapi felmérés: 98% esély a 2014-es tőzsdekrachra” című cikkben arról írtunk, hogy a piaci hangulat ismét pesszimista és lefelé vette az irányt, rámutatva, hogy még a Fed is „fenntarthatatlan lufikat” lát. Bill Gross „Hitelszupernováról”, Nouriel Roubini „A tökéletes viharra való felkészülésről” beszélt, Charlie Ellis azt tanácsolta, hogy „Ne legyenek kötvényeink”, Peter Schiff pedig ráduplázott korábbi figyelmeztetésére a „Tik, tak…. bummm” című írással.
Figyelmeztetések. Igen. Csakhogy senki sem figyel rájuk. Hallani halljuk mindet, de miközben a medvék és a bikák egymásnak ellentmondva harcolnak, az üzenetek kioltják egymást. Senki sem figyel rájuk. Minden egyes válságnál láthattuk, hogy a befektetők tagadásban élnek, amíg már túl késő. Ez a körforgás évszázados jelenség.
Miért? Mert a befektetők székfoglalót játszanak. Imádják a hazardírozást, a vadászatot és az izgalmat. Tudják, hogy a bikapiac egyszer eléri a csúcsot és aztán szétpattan, de azt nem, hogy mikor. Szóval passzolgatják a borítékot. Csak még egy jó kis befektetés. Csak még egy utolsó. Meg vannak győződve arról, hogy időben ki tudnak szállni.

Nem fogjuk hallani a krach érkezését

Az összeomlás első jeleit újra és újra félresöprik. „Ez csak egy átmeneti korrekció.” – mondják, míg végül mindenkit érzéketlenné tesznek az elkerülhetetlen észlelésére. Elfeledkezünk a történelem tanulságairól, és a nagy meglepetés teljesen felkészületlenül ér el minket.
Niall Ferguson valahogy így fogalmazott: Az összeomlás előtt a világ szinte mozdulatlannak tűnik, megtévesztően mozdulatlannak, kiegyensúlyozottnak. Mintha megállt volna egy bizonyos ponton. Így amikor a krach beüt, mint ahogy elkerülhetetlenül be fog, mindenkit váratlanul ér majd. Az agyunk egyre csak azt mondja majd, hogy még nincs itt az ideje az összeomlásnak.
Az élet addig is megy csendben tovább, mindannyiunkat sebezhetővé téve ezzel az altatással, míg a Lehman csődhöz hasonló riadó ki nem billenti az egyensúlyt. Onnantól kezdve, mondja Ferguson, az összeomlás „olyan hirtelen gyorsulásba kezd, mint egy versenyautó… mint a tolvaj éjjel.” Beüt. Akkor aztán mindenki felébred.
Az egyik percben még megy a székfoglaló, mindenki izgatott, mosolyogva éli a tagadás napjait, várva, hogy mikor zsebelheti be a következő nyereményt, mielőtt beüt az elkerülhetetlen. Tökéletesen bízva abban, hogy tudja mikor, hol és hogyan kell kiszállni. Az éjszakai tolvaj pedig csendben támadásba lendül, mindenkit meglepve. A tagadás egy darabig még folytatódik, biztosítva minket, hogy ez is csak egy rövidtávú korrekció a szárnyaló bikapiac közepén, míg végül hirtelen rájövünk, nem egy versenyautó, hanem egy kamion száguld felénk.
Az optimizmust és a félelmet is bennfentesek generálják. A figyelmeztetések azonban kívülről jönnek. Tisztán hallhatóan és hangosan. Az agyunknak azonban választani kell az általunk rég elfogadott nézetek, személyes előítéletek és ideológiák és az érkező új információ között. Sajnos a legtöbb esetben a berögzült vélemények felülírják az új információt.
Mivel magyarázzuk, hogy maga az amerikai pénzügyminiszter, aki évekig a Goldman Sachs elnök-vezérigazgatója volt, pontosan a 2008-as globális banki összeomlás előtt kijelentette, hogy egész hivatásos pályafutása során a gazdaság még soha nem volt az akkorihoz hasonlóan remek állapotban? Nem volt igaza. Évekig fenntartott véleménye azonban nem engedte, hogy a tények összezavarják.

Az összeomlás megjósolása: felejtsd el a konszenzust és ne foglalkozz Soros fogadásaival se

Hogyan lehet megjósolni egy összeomlást? Az emberek mindig a saját megérzéseik alapján döntenek. Igen. Elolvassák a figyelmeztetéseket, mint például, hogy „Soros megduplázta az S&P 500 összeomlására tett fogadását, ami immár 1,3 milliárd dollár”. Talán követik is a példáját. Vagy nem tesznek semmit. Van, aki meghallgatja Hulbert, Gross, Gundlach, Ellis, Shilling, Roubini és Schiff véleményét és még mindig nem tesz semmit. Vagy mégis. A legtöbb ember azonban saját belső konszenzusa alapján fog dönteni.
Amikor viszont az a bizonyos kamion magasabb sebességre kapcsol és tényleg begyorsul, a hatás mindenkit váratlanul ér majd és mindez nem fog számítani többé. Nem fogjuk hallani, csak amikor már túl késő. 1929-ben is csak kevesen hallották, pedig akkor is voltak figyelmeztetések. Nem hallották 2000-ben vagy 2008-ban sem és 2014-ben sem fogják.
A kamion ezúttal is hirtelen érkezik majd.

Forrás: Market Watch, Paul B. Farrell

Időkjelei : Természetesen egy ilyen helyzet bekövetkeztekor sem kell pánikba esni, hiszen az összeomlás időzítésétől és intenzitásától függetlenül „kinek szíve az Úrra támaszkodik, megőrzi teljes békében, mert benne bízik”. A béke akkor nevezhető igazi békének, ha a vihar próbára tette. Bár a fenti cikk elsősorban a tőzsdei kereskedőket szólítja meg, egy általános összeomlás mindannyiunkat érintene, igaz, más-más módon. Valószínűleg a legtöbb olvasónak se békeidőben, se összeomláskor nem kell befektetések elvesztése miatt aggódni, mert a mi kincsünk más jellegű, így Pállal együtt mondhatjuk, hogy „bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni ama napra.”

Száműzték a transzzsírokat (ahelyett, hogy a vegyi csíkokról, vagy a besugárzásról mondanának le..)

Drasztikusan csökkenteniük kell az élelmiszergyártóknak termékeik transzzsírtartalmát. A szigorú szabályozás szerint az összzsírsav 2 százalékánál több transzzsír nem lehet egy élelmiszerben. A nemzetközi kutatások szerint a transzzsírok nagymértékben felelősek a szív- és érrendszeri megbetegedésekért, a rák kialakulásáért és az Alzheimer-kórért.
Át kell gondolniuk a gyártóknak, miből készítsék a húsvéti csokinyulat. Ahogy eddig tették, úgy már nem lehet.
A most életbe lépett változások szerint, tilos olyan élelmiszert árulni, amelyben a zsírtartalom 100 grammjában meghaladja a 2 grammot a transzzsír mennyisége. Szócska Miklós egészségügyi államtitkár még szeptemberben beszélt az InfoRádióban a transzzsírsav ártalmasságáról és rendeleti szabályozásáról. Elmondta: "megtiltottuk, hogy olyan mérget rakjanak élelmiszerekbe, amitől szív- és érrendszeri vagy daganatos megbetegedések alakulnak ki, hogyha sokat eszünk belőle."
A korlátozásra szükség is van, ugyanis egy tavalyi felmérés szerint Magyarországon minden ötödik élelmiszer transzzsírsav-mennyisége meghaladja a határértéket. Dömölki Lívia, az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület élelmiszer-szakértője korábban arról beszélt az InfoRádióban, hogy a transzzsírok életidegen, nagyon ártalmas anyagok.
"A transzzsírok keményített növényi zsírokban keletkeznek, ha hidrogénezve állítják elő a növényi olajból a keményített zsírt, margarint. Testidegenek, nem tudjuk megemészteni ezeket. Lerakódnak az erekre a plakkok"- fogalmazott a szakértő.
A transzzsírok túlzott fogyasztása pedig több betegség kialakulásához vezethet - közölte korábban Pados Gyula főorvos, a Táplálkozási Fórum elnöke. "Egy amerikai felmérés szerint a hidrogénezett növényi zsírok hajlamosítanak a szívinfarktusra, a daganatos megbetegedésre, és fokozzák az Alzheimer-kór kialakulását."
A transzzsírsavak korlátozásával az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének titkára is egyetértett, igaz, Szőlősi Réka szerint a törvényi szabályozás nem elegendő. Úgy véli: "készüljenek komplex társadalmi programok, tehát ne csak egy tápanyagra koncentráljunk, hanem próbáljuk meg a lakosságot megtanítani, hogyan kellene egészségesen étkeznie."
A magas transzzsírsav-tartalmú élelmiszerek fokozatosan kerülnek le a boltok polcairól. Azok, amelyeket már legyártottak a rendelet hatályba lépése előtt, legfeljebb egy évig még forgalmazhatók.
(inforadio)

Szeptembertől Kecskeméten is a tanrend része lesz a lovasoktatás

Szerdán délelőtt jelentette be Budai Gyula Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára a kecskeméti Hírös Lovardában, hogy a KLIK közreműködésében szeptember elsejétől elkezdődik a lovas ismeretek képzése a közoktatásban.


Arra vonatkozóan, hogy kik és milyen feltételekkel vehetnek részt a lovas oktatásban az államtitkár a kecskem.ti Hírös Lovardában nem akart még kitérni, de mint elmondta az egyeztetések még folynak, amelyek eredményeként 2014 szeptemberétől elindulhat a lovas ismeretek oktatása is az iskolákban.


Zombor Gábor Kecskemét polgármestere üdvözölte a bejelentés és elmondta, hogy a város az elmúlt időszakban is folymatosan végzett átalakításokat annak érdekében, hogy a napi testnevelés órákat az érintett korosztály számára biztosítsa. Megemlítette a Kecskeméti Fürdőben tartandó úszás oktatást, valamit a Szabadidő Park lehetőségeit.
Ezt követően B. Tóth Ferenc irányításával a kecskeméti Református Iskola 2/b osztálya számára egy a lovakról szóló órába tekinthettek bele a tájékoztató résztvevői, majd megtekinthették a Zombor Gábor által Kecskemét egyik gyöngyszemének minősített valóban rendkívül rendezett lovardában azt, hogy a gyerekek elsajátítják a lovaglás alap lépéseit.Módosulnak a lovas szolgáltatás előírásai
A lovas szolgáltatáshoz használt lónak legalább négyévesnek, de ha a szolgáltatást fogyatékosok veszik igénybe, illetve ha a szolgáltatás lovas terápia, akkor minimum ötévesnek kell lennie - egyebek mellett ezt tartalmazza a nemzetgazdasági miniszter rendelettervezete, amelyet a kormány honlapján tettek közzé.
A lovas szolgáltatás feltételeiről 2008-ban született rendelet tavaly szeptembertől úgy módosult, hogy például a zuglovakat (zuglovaknak tartják az ismeretlen származású, úgynevezett nullás sütésű lovakat, amelyek fedeztetési engedély nélküli apától származnak) a rendelet kizárta a szolgáltatás nyújtására alkalmas állatok közül. Ezt a szabályozást szakma túl szigorúnak tartotta.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) korábbi rendeletét a szakmai kifogások alapján már a múlt év végén módosíttatni kívánta Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) parlamenti ügyekért felelős államtitkára. Az erről szóló levelet tavaly decemberben már eljuttatta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszternek.
Ez év január elején pedig szakmai egyeztetést kezdeményezett az NGM lovas rendeletének megváltoztatásáról az érintett két tárca, az NGM és a VM, valamint a szakmai szervezetek képviselőivel - mondta Budai Gyula az MTI-nek hétfőn.
Hozzáfűzte: ennek nyomán módosul várhatóan már márciusban a rendelet oly módon, hogy kikerülnek belőle azok a lovas szakma által kifogásolt részek, amelyek megakadályozták volna a kisebb, kevésbé tőkeerős lovas vállalkozások részvételét a lovas turizmusban, a lovas terápiában, valamint az iskolai lovas oktatásban.Jelezte: így kikerült a mostani rendelet tervezetből - a lovas szakma többsége által rendkívül sérelmesnek ítélt rész -, hogy a turisztikai, terápiás és oktatási szolgáltatás gyakorlásához legalább öt ló kell egy lovardába. Emellett nem szerepel az sem a módosított jogszabálytervezetben, hogy a nullás sütésű, azaz a jelöletlen lovak nem vehetnek részt a turisztikai, terápiás és oktatási szolgáltatás gyakorlásában. Ez volt a korábbi rendelet legkritikusabb pontja, amely miatt a változtatást kezdeményezte a szakmai érdekképviseletek többsége.
Felhívta a figyelmet: az azonban továbbra is követelmény, hogy a lovas turisztikai, terápiás és oktatási szolgáltatásban alkalmazott lovaknak útlevele vagy azonosító száma legyen.
Bács Megye

Katonai konfliktus Ukrajnában

Az ukrán Belügyminisztérium adati szerint ma hajnalra 9 rendőr vesztette életét a Kijevben zajló összecsapásokban, közel százan lőtt sebekkel kórházban vannak. A Belügyminisztérium alkalmazottai közül is többen életüket vesztették a tűzharcok során.

A határrendészet jelentése szerint a "nemzeti radikálisok" mostanra blokkolják a határátkelőhelyeket. Külön említették az egyik lengyel-ukrán határátkelőhelyet, ahol mintegy 40 ember vonult fel és több tucatnyi teherautót állítottak keresztbe majd gyújtottak fel úttorlaszként. A főútvonal blokkolásán kívül az azt követő útelágazásokon is égő autógumiból barikádokat emeltek. A lengyel miniszterelnök hajnalban bejelentette, hogy az Európai Unió vezető politikusai ma rendkívüli gyűlést tartanak, hogy az éjjeli események következményeit megvitassák.Az ukrán ellenzéki pártok továbbra is követelik az államfő lemondását. Orosz hírügynökségek helyszíni tudósítói azonban megpróbálták kideríteni a feldühödött emberek céljait, követeléseit. Mint a megkérdezésekből kiderült, a rendőrökkel mostanra több helyen is tűzharcot folytató felforgatóknak nincsenek követeléseik. Semmilyen határozott célt vagy követelést nem tudtak válaszként megfogalmazni arra a kérdésre, hogy miért vannak az utcákon. A megkérdezettek egyike viszont úgy fogalmazott, "ez szervezett katonai konfliktus".
Egy kérdés maradt csak: hogy a riporter egy a nemzeti radikálisokhoz sorolható "hasznos idiótát" kérdezett meg Kijev utcáin, vagy egy nem hivatalosan Ukrajnába küldött nyugati katonát.

http://www.hidfo.net/2014/02/19/katonai-konfliktus-ukrajnabanA biztonsági erők estére áttörték a november óta tartó ukrajnai kormányellenes tüntetések központja köré emelt barikádokat. Hivatalos közlések szerint a nap folyamán kitört zavargásoknak 20 halálos áldozata és több száz sérültje van.

Azután, hogy kedden Kijev kormányzati negyedében véres összetűzések törtek ki a kormányellenes EU-párti lázadók és a rohamrendőrök között, a biztonsági erőket a tüntetések központi helyszíne, a Függetlenség tere, a Majdan köré emelt barikádokra vezényelték. Ezeket a barikádokat helyi idő szerint este nyolc – magyar idő szerint hét – körül sikerült áttörni.
A Molotov-koktél végig a tüntetők kedvenc fegyvere volt
A második nagy rohamban a rohamrendőröknek sikerült elfoglalniuk a tüntetők eddigi bázisának számító épületet, a Szakszervezetek Házát. Az épület hatodik és hetedik emelete kigyulladt. Azokat, akik bent rekedtek, éjjel fél kettő körül tűzoltók kezdték el menteni – és vették fel a harcot a lángokkal.
Hajnali négy körül a Majdant detonációk sorozata rázta meg. A villanások és a robaj miatt gyanítható, hogy a rohamrendőrök újra nekilendültek. Néhány órányi hatásszünet után intenzifikálódtak az összecsapások is. Egyre több sátor ég.
Közvilágítás a főváros jelentős részén nincs, a központban nem indulnak metrók, taxit találni nehéz, új tüntetők megjelenésétől tartva pedig a fővárosba bevezető utakat a hatóságok hermetikusan lezárták. Igaz, a két repülőtér, a Zsuljani és a Boriszpil zavartalanul működik.
Hanna Herman (!) elnöki tanácsadó a Szabad Európa Rádiónak azt mondta, a vezetés addig nem tárgyal, amíg erőszak tombol az utcákon. A nyugatbérenc banditavezérek mindegyike maradásra biztatja csordatagjait a Majdanon. „Ez a szabadság szigete, és mi meg is védjük” – harsogta Klicsko. Aki marad, az egyre több mindent gyújt fel. A füst véd a rohamrendőröktől.
A különleges belügyi alakulat, a Berkut egyik egysége Molotov-koktélok össztüze alatt
Herman cáfolata ellenére Jacenyuk és Klicsko fél tizenkettő körül elment tárgyalni Janukovicshoz. Klicsko három órával később üres kézzel jött ki a tárgyalásokról. Elmondása szerint semmiről nem sikerült megállapodni. Janukovics mindegyre csak azt hajtogatta, hogy az ellenzék a felelős 20 ember haláláért, és követelte, hogy szólítsák fel távozásra a vandálokat a Majdanról. Jacenyuk ehhez a maga részéről egy legyintéssel annyit tett hozzá, hogy az ukrán elnök gyakorlatilag azt közölte velük, ha akarják, megadhatják magukat. De ők nem fogják.
Ezenközben a nyugat-ukrajnai Ivano-Frankovszkban a zavargók ismét elfoglalták a megyei adminisztráció épületét. Lvovban az éjjel kétezer vandál vonult fel a belügyi erők helyi székházánál. Ők felgyújtották az épületet és összecsaptak az oda küldött rohamrendőrökkel is, akik közül harmincat kellett sérülések miatt ellátni.
Információink szerint Kárpátalján a helyzet kissé feszült, de nyugodt.
Hivatalos belügyminiszteri közlések szerint a nap folyamán kitört kijevi összetűzéseknek 20 halálos áldozatuk volt, köztük a biztonsági erők kilenc tagjával. Hat ellenforradalmár lőtt sérülések miatt vesztette életét, egy közlekedési baleset áldozata lett, egy pedig a mentőautóban halt meg. Hét rendőrt ugyancsak lelőttek, két civillel szívroham végzett, két nő – feltehetőleg a párt alkalmazottjai – pedig a vezető hatalmi erő, a Régiók Pártjának székházában vesztette életét, amikor tűz keletkezett a gyújtogató vandál horda által megostromolt épületben. Az egészségügyi minisztérium közlése szerint kedden 221 ellenforradalmár sebesült meg, amivel párhuzamosan a maga esti beszámolójában a rendőrség hét halott és 272 sérült rendőrről szólt. Közülük 59-et lövés ért, 35 válságos állapotban, három kómában, egy pedig a klinikai halál állapotában fekszik valamelyik kórházban.
Geoffrey Pyatt amerikai nagykövet a keddi kijevi zavargásokra reagálva bejelentette, hogy az Egyesült Államok szankciókon gondolkodik azok ellen, akiket felelősnek tart az erőszak elszabadulásáért.
Joe Biden amerikai alelnök felszólította az ukrán elnököt, hogy azonnal hívja vissza a biztonságiakat a Majdanról.
Az ukrán elnöki adminisztrációból hajnali öt körül kiszivárgott információk szerint Janukovics megpróbált beszélni Vlagyimir Putyinnal, de az orosz elnök egyszerűen nem veszi fel neki a kagylót.


Ukrajna: alakul a Jugoszláv forgatókönyv?


Reggelre csendesebb lett a helyzet az éjszakai harc után, a legtöbben arról számolnak be, hogy halott városra emlékeztet Kijev. Igaz, ez valószínűleg csak vihar előtti csend.
A Majdant körbekerítették a biztonsági erők. Már csak a déli oldaláról lehet megközelíteni a teret. Az Egészségügyi Minisztérium ma délelőtti adatai szerint legalább 25 halott van már, és úgy tudni, legalább hét rendőr is van az áldozatok között. Megöltek egy újságírót is. A Vesztyi című lap riporterét egy autóból kirángatva lőtték mellbe az uniós csatlakozást sürgető nyugatbérenc banditák.
Kijevet eközben a hatóságok lezárták, kívülről szinte lehetetlen megközelíteni a fővárost, többen a város környéki erdőkön át próbálnak bejutni.
Délelőtt a vasúti közlekedést is leállították, elvileg bombariadó miatt. Magyarországról egyetlen vonat jár Kijevbe, a Moszkváig közlekedő Tisza expressz, ez elvileg kora este indulna, és holnap estére érne az ukrán fővárosba – a MÁV egyelőre nem döntött úgy, hogy nem indítja el a vonatot, igaz, úgy tudjuk, hivatalos értesítést még nem is kaptak az ukrán vasúti helyzetről.
Anatolij Gricenko ellenzéki parlementi képviselő délelőtt 11 órakor azt a hirt terjesztette, hogy a védelmi miniszter Kijevbe rendelte a dnyepropetrovszki ejtőernyős alakulatot, teljes harci felszerelésben.
A lengyel-ukrán határ több szakaszát is lezárták a az “integrálódni vágyódó” bandák. Az UNIAN hírügynökség arról írt, hogy késő délelőttre Kárpátalja néhány állami hivatalait is elfoglalták a szélsőségesek. Munkácsi informátorunk arról tájékoztatta a Bal-Rad-ot, hogy a városközpontban zömmel a Kárpátokon-túli településekről érkezett személyek hangoskodnak. Ilosvai informátorunk elmondása szerint nagy rendőrségi mozgolódás van a városban, a Szolya felőli úton rendőri áteresztőponton keresztül lehet csak bejutni Ilosvára. Husztról és Nagybocskóról azt az információt kaptuk, hogy a térségben határőrizeti alakulatok jelentek meg, és a Tatár-hágó felé vezető úton már katonai alakulat is feltűnt.
A magyar határ közvetlen szomszédságában az emberek értetlenül szemlélik az eseményeket, miközben a csapi vasútállomás környéke és a városköpont határőrökkel és rendőrökkel telt meg.
Értesüléseink a közúti határforgalom zavartalan minden magyar-ukrán határátkelőn, ám a fokozott rendőri jelenlét mindenfelé tapasztalható az utakon.
Az orosz parlament eközben: attól tartanak, hogy a “jugoszláv forgatókönyv” ismétlődik meg Ukrajnában. Az alábbi videon GA Zjuganov nyilatkozik az ukrajnai helyzetről.
A jövőre lejárú ukrán államkötvények hozama 15 százalék felett mozog, vagyis a piac gyakorlatilag azt árazza, hogy államcsőd lesz az országban. Vlagyimir Putyin szóvivője arra figyelmeztetett: gondolniuk kell az ukránoknak arra, mi történik, ha a megígért orosz hitel következő részlete esetleg nem érkezik meg mégsem Kijevbe.

http://balrad.wordpress.com/2014/02/19/ukrajna-alakul-a-jugoszlav-forgatokonyv/
Felettesei ellen fordult az ukrán rendőrség egy része


A Kyiv Post szerint rendőrök átálltak a tüntetők oldalára Ivano-Frankivszkban. A helyi rendőrparancsnok, Petro Suljak alezredes hivatalos közleményt adott ki, miszerint nem hajlandó bűnös parancsokat teljesíteni és utasította beosztottjait, hogy ők se teljesítsenek ilyeneket. “Az 1241-es számú belügyi alakulat katonai törzse az ukrán népet szolgálja”.
Több helyen is mutatkoznak annak jelei, hogy a rendőrök nem vállalják fel az összeütközést. Ungváron a tüntetők elfoglalták a helyi kormányhivatalt, betörték a bejáratot és ellenállás nélkül megszállták az épületet. A kormányhivatalt védő rendőrök nem tanúsítottak ellenállást, ehelyett békésen elvonultak.
A dezertőrök megjelenése várható volt, a kivezényelt rendőri erők sokszor védtelenek a felforgatókkal szemben. Éles lőfegyvert nem használhatnak, miközben a "tüntetők" pajzsai és maszkjai miatt a gumilövedék és könnygáz használata hatástalan. A jogi korlátok miatt több helyen a rendőri alakulatok védtelenek a rájuk éles lőfegyverrel tüzet nyitó tüntetőkkel szemben.
Ha az ukrán rendőrség egy része a felforgatók oldalára áll, nagyon hamar polgárháborús állapotok alakulnak ki, elkerülhetetlen lesz a hadsereg bevetése. Ennek már mutatkoznak jelei, Kijevbe nemrég 500 deszantos érkezett, hivatalos állásfoglalás szerint a fegyverraktárak védelmére. Korábbi hírek szerint orosz különleges alakulatok is jelen vannak a városban.

http://www.hidfo.net/2014/02/19/felettesei-ellen-fordult-az-ukran-rendorseg-egy-resze

A gázellátásra hivatkozva vonulna be a NATO Ukrajnába? A férgek gyülekeznek, hogy még nagyobb legyen a fenevad országa


A Gazprom közleménye szerint továbbra is a megszokott ütemben zajlik az orosz gáz szállítása Európába. Önmagában az a tény, hogy a Gazprom ilyen nyilatkozatot volt kénytelen kiadni, feltételezi, hogy a közeljövőben Európa gázellátásában zavarok állhatnak be, - legalábbis egyes országok már kifejezhették aggodalmukat emiatt a Gazprom felé.
Ha a közelmúltban lezajlott NATO beavatkozásokat vesszük alapul, látható, hogy a nyugatiak által pénzelt zavargásoknak és kormányellenes felforgatásnak mindig kiemelt célja volt az ország gáz- és olajkészleteinek megszerzése. Ukrajnában sincs ez másként, azzal kiegészülve, hogy Ukrajna délnyugati részén található az a gázvezeték-csomópont, amin keresztül Oroszország egész Európát földgázzal látja el.
Emiatt feltételezhető, hogy a nyugatiak által pénzelt felforgatók terveiben kiemelt helyen szerepel a gázvezeték-csomópont elleni támadás, a tranzit lebonyolításában résztvevő technikusok munkájának ellehetetlenítése, vagy véletlenszerű helyen végrehajtott merényletek az európai gázellátásban beálló zavarok előidézésének céljából.
A közelmúltban lezajlott NATO beavatkozások mind a közvélemény ellenében történtek, és mostanra sokak számára egyértelmű, hogy a nyugati országok részéről mindenféle humanitárius helyzetre hivatkozás egyszerű ürügy, ami alapot szolgál katonai beavatkozásra természeti erőforrásokban gazdag vagy geopolitikai elhelyezkedéséből adódóan fontos országok ellen.
Ha Európa gázellátásában zavar keletkezik, az az egyetlen alapos indok, ami alapján az európai közvélemény elfogadná az Ukrajna elleni katonai beavatkozást. Ezért az ukrán hatóságoknak kötelessége minden eszközt bevetniük annak érdekében, hogy az Európába irányuló gáztranzitot ellenőrzésük alatt tartsák.
Emellett elvárható lenne, hogy a magyar külügy már most, előre elítélje a gáztranzit-rendszer elleni terrorista támadásokat. Elvégre hazánk gázellátása is függ a rendszertől, ami ellen a nyugat által pénzelt terroristák várhatóan merényleteket hajtanak majd végre. Ugye még véletlenül se tervezünk válságstábot alakítani az Ukrajna elleni katonai beavatkozáshoz arra hivatkozva, hogy az európai gázimport stabilitását biztosítsuk?

http://www.hidfo.net/2014/02/19/gazellatasra-hivatkozva-vonulna-be-nato-ukrajnaba

Az amerikaiak viselkedéséből egy dolog jut az eszünkbe: morbid-de találó!
-A parasztbácsi demonstráción vesz részt, és torkaszakadtából orditja: MENSTRUÁCIÓ!
-Bácsikám-mondja egy másik demonstráló. Nem menstruáció, DEMONSTRÁCIÓ!
-Nekem oszt’ teljes mindegy-mondja az öreg. A lényeg, hogy VÉR LEGYEN!
Nem ismer határt az erőszak Ukrajnában


A Nyugat-bérenc söpredék elfoglalta a posta, a rádió és a televízió épületét is Kijevben. Közel harminc halálos áldozatról szólnak a hírek, valamint több száz sebesültről. Tíz rendőr halt meg az összecsapásokban. A pusztítás lángjai újra felcsaptak a fővárosban, de szinte az egész országban aggasztó a helyzet. Ezekben a percekben is gyülekeznek a tüntetők a Függetlenség téren, ahol már több ezren skandálják az EU-párti rigmusokat. Sajnos a hangulat polgárháborús és nem tudni minek kell bekövetkeznie, hogy helyre álljon a rend. Ukrajnában ezeket az állapotokat a cionista háttérhatalomnak köszönhetik, azoknak akiket egy cseppet sem érdekel az ottani emberek sorsa, de ágyútölteléknek felhasználják őket a saját céljaikra. Mindenesetre elkönyvelhetjük, hogy a világhódító fenevad nem adta fel sátáni tervét. Attól tartunk, hogy a szörnyűséges állapotok tovább extremizálódnak, esetleg magyarok lakta területek is be lesznek vonva az erőszakba.


Dunai István


Angela Merkel felfegyverezte az ukrán terroristákat


Az ukrán nemzetbiztonsági hivatal bejelentette, hogy jelenleg egy nagyszabású terrorelhárítási művelet zajlik az országban. Az elmúlt 24 órában ismeretlen fegyveresek az ország több pontján is támadásokat hajtottak végre fegyverraktárak ellen. Ennek köszönhetően a hazai nemzeti radikálisok több mint 1500 lőfegyverhez és 100000 lőszerhez jutottak az éjjel.
Valószínűsíthető, hogy az országban nemhivatalosan jelen lévő nyugati katonai alakulatok hajtották végre a rajtaütéseket. A nemzeti radikálisok tegnapi összehangolt fellépése pedig nyilvánvalóvá teszi, hogy az ellenzéki erők tudtak arról, nyugati mentoraik nemsokára fegyverhez juttatják őket.
Ez már kimeríti az idegen katonai beavatkozás fogalmát, - éppen itt lenne az ideje a rendkívüli állapot kihirdetésének. Az ukrán államfő tétovázása és a tüntetések nem kellő határozottsággal kezelése azonban Ukrajna darabokra szakadását vetíti előre.

http://www.hidfo.net/2014/02/19/merkel-felfegyverezte-az-ukran-terroristakat