2014. május 3., szombat

Luganszk kormányzója kihirdette a rendkívüli állapotot - ostromra készülnek

Az önvédelmi alakulatok kihirdették a rendkívüli állapotot és teljes mozgósítást rendeltek el Ukrajna Luganszk régiójában, miután a hírek szerint az ukrán hadsereg amerikai zsoldosokkal Kramatorszk teljes területét elfoglalta.
Kramatorszk, az amerikai zsoldosok bevonulása után
Valerij Bolotov, Luganszk régió kormányzója az egyesült dél-keleti hadsereg küldötteivel közös sajtótájékoztatót tartott. Bolotov beszédében elmondta, hogy Kijev nem is akarja a helyzetet békés úton rendezni, Kelet-Ukrajnában a hadsereg jelenléte egyre nő, Kijev megtorló akciókat indít a lakosság ellen. "Több tucatnyi halott Szlavjanszkban és Kramatorszkban, ugyanennyien élve égtek meg Odesszában, Kijev így hallgatja meg kéréseinket és így teljesíti a genfi egyezményt."
Bolotov a rendkívüli állapot bejelentését követően elrendelte a férfi lakosság teljes mozgósítását, fegyverrel ellátását és kijárási tilalmat rendelt el este 11 és reggel 6 közt a teljes régióban. A kormányzó felszólította a dél-keleti hadsereg minden alakulatát, hogy készüljenek fel saját városaik megvédésére és ne számítsanak külső segítségre.
Bolotov elrendelte, hogy minden fegyveres biztonsági alkalmazott, aki nem luganszki lakos, haladéktalanul hagyja el a város területét. Emellett felszólította a Belügyminisztérium, a Biztonsági Tanács városi adminisztrációját és a hadsereg helyi alakulatait, hogy azonnal jelentkezzenek be a dél-keleti hadsereg főhadiszállásán, és tegyenek esküt Luganszk régió új vezetése előtt a nép szolgálatára. Amennyiben nem tesznek eleget a felszólításnak, az új vezetés árulónak nyilvánítja őket és a háborús állapotnak megfelelően hadifogolyként kezelik őket.
Bolotov minden párt és civil szervezet működését betiltotta a régióban, a Jobb Szektort pdig törvényen kívül helyezte.

http://www.hidfo.net/2014/05/03/luganszk-kormanyzoja-kihirdette-rendkivuli-allapotot-ostromra-keszulnek

Így pusztulhat el 60 település Magyarországon

Van Magyarországon 60 település, amely akár pár évtizeden belül eltűnhet, mivel az elmúlt tíz évben népességének a 30 százalékát elveszítette – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb elemzéséből. A hivatal olyan 200 főnél alacsonyabb népességű falvakról készített pillanatfelvételt, amelyek finoman szólva sem voltak az elmúlt évtizedek nyertesei.
A második Orbán-kormány egyik kiemelt célja volt, hogy pár száz fős településeken is sikerüljön olyan életfeltételeket teremteni, amelyek vonzóvá tehetik ezt a szegmenst az emberek előtt, mivel az utóbbi évtizedekben erőteljes elvándorlást és elöregedést regisztrálhattunk ezekből a falvakból, községekből. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter korábban úgy fogalmazott, Magyarországnak olyan vidékpolitikára van szüksége, amely biztosítja, hogy a kisvárosokban, a falvakban, a fővárostól távoli településeken is boldogulhassanak az ott élők, és kiváló minőségű mezőgazdasági javakat termelhessenek.

Ehhez a témakörhöz szorosan kapcsolódik az a KSH által közzétett legfrissebb elemzés, amely azokra a településekre fókuszált, melyek lakosságszáma a 2011-es népszámlálás alkalmával nem érte el a 200 főt, valamint népességük legalább 30 százalékát elvesztették a legutóbbi két népszámlálás között. E két feltételnek 60 település felelt meg.

Ebben a körben már a 19-20. század fordulóján jelentkezett egy erőteljes népességkiáramlás, amelynek során elsősorban a szegényebb, saját földtulajdonnal nem rendelkező, sok esetben zsellérsorú, alacsony társadalmi státusú népesség áramlott a városokba. Az 1960-as, 1970-es évek városcentrikus településpolitikája egyértelmű vesztesei a kisebb lélekszámú települések voltak.

El akarták őket pusztítani?

Az 1971-ben elfogadott 1007/1971. számú kormányhatározat több mint 2000, funkció nélküli „mellékfalut” hagyott anyagi, pénzügyi forrás nélkül, mivel fejlesztésüket gazdaságtalannak ítélte. A települések bizonyos körében az építési engedélyek kiadását is megtiltották. Az 1980-as években ugyan már elindult egy integrált falufejlesztés, azonban tényleges pénzügyi háttér nélkül, így valós hatása nem volt.

Az 1970-es népszámlálás adatai szerint 113, az 1980-as szerint már 189 településnek volt kevesebb, mint 200 lakosa, és a két népszámlálás közötti népességfogyás mértéke is magas volt: az 1980-ban 200 fő alatti települések az előző népszámláláshoz képest népességük negyedét (36 226-ról 27 176-ra), közülük 55 pedig lakosságának legalább a 30 százalékát vesztette el. A települések közül néhánynak extrém mértékű népességvesztést kellett elszenvednie. A Somogy megyei, 1970-ben 483 fős Libickozmának 1980-ban már csak 135 lakosa volt, míg a Szabolcs Szatmár Bereg megyei Kishódoson 1970-ben 362-en, tíz évvel később már csak 111-en laktak.

Öngerjesztő folyamatok

Az 1990-es évek elején az önkormányzati törvény elfogadásával megteremtődtek azok az alapfeltételek, amelyek révén a települések, azok polgárai maguk befolyásolják a település sorsát. Azonban a 20. század végén és a 21. század elején újabb népességkiáramlás történt e településekről. A vizsgált települések esetében ez már a fiatalokat vagy aktív korúakat, a munkaképes, kvalifikáltabb népességet érintette. Az adott település társadalmának demográfiai és társadalmi struktúrája jelentős mértékben torzult, olyan öngerjesztő folyamat indult el, amelynek a vége a település népességének elöregedése.

Egyedül élő, elöregedő települések

A KSH által vizsgált településkör jellemzően hegy-, illetve dombvidéken helyezkedik el. Közös jellemzőjük, hogy szinte mindegyikük földrajzi és gazdasági szempontból periférikus helyzetben van, a legtöbbjük zsákfalu. Ezen települések lakosságszáma 1970 óta több mint felével csökkent. Az elvándorlási folyamat mértéke az 1990-es években lassult, de a népességvesztés mértéke már a két utolsó cenzus között volt a legnagyobb.

A települések korszerkezete öregedő: 1970-ben még közel ugyanannyi gyermekkorú volt, mint időskorú, azonban a legutóbbi népszámlálás alkalmával a 60 évesek és idősebbek már három és félszer voltak többen a 15 éven aluliaknál. A kedvezőtlen demográfiai folyamatok a háztartásszerkezeten is nyomot hagytak. Amellett, hogy ma már lényegesen kevesebb háztartás van ezeken a településeken, több mint 40 százalékukban egyedül élnek. A többgenerációs együttélési forma eltűnt, és a családok alig negyedében neveltek 15 éven aluli gyermeket – olvasható a KSH elemzésében.

Totális pusztulás képe rajzolódik ki

Az e településeken élők jövedelmi szintje alacsony: az egy adófizetőre jutó szja-alapot képező jövedelem közel azonos a 200 fő alatti települések adatával, de a községi átlagtól mintegy 300 ezer, az országostól pedig több mint 600 ezer forinttal marad el. A fogyó népességű településeket jellemző elvándorlás kedvezőtlenül befolyásolta a lakásépítéseket. Emiatt a lakásállomány folyamatosan öregszik, és a lakosság számának csökkenésével egyre több az üresen álló épület.

A vizsgált 60 település többsége zsáktelepülés, megközelíthetőségük csak közúton lehetséges. Tömegközlekedés igénybevételére csak autóbusszal van lehetőség, helyközi autóbusz-megálló 2011-ben Iborfián kívül minden településen volt. Két település kivételével csak mobil postai szolgáltatás állt a lakosság rendelkezésére. A lakosság életminőségét kedvezőtlenül befolyásolja, hogy a vizsgált települések mindössze felében működött helyben kiskereskedelmi üzlet – közölte a statisztikai hivatal.

Ez lehetne a kitörési pont

A vizsgált falvakban az idegenforgalmi vonzerőt a kiemelkedően szép és nyugodt környezet, a csend és a nemzeti parkok jelentik. A lehetőségek kihasználásának ugyanakkor nem minden településen vannak meg a feltételei. A vizsgált települések kevesebb mint felén volt szálláshely, a kínálati palettán az egyéb (2009-ig magán-) szálláshelyek domináltak. Ez utóbbiak forgalma alapvetően a belföldi turizmusra épül. Az elmúlt tíz évben látogatottságuk bővült, a kis kapacitással működő kereskedelmi szálláshelyeké azonban csökkent.
(Kovács András, mno.hu)

Gerilla-gyógyászat:TURBOLYA

A tavasz megbecsültje (kellene, hogy legyen) a TURBOLYA és nem egyszerű gyom!
Tavasszal mindenki megőrül a medvehagymáért, persze nem ok nélkül, de ilyenkor (nagy disznózások és hús zabálások után) ki van éhezve a szervezetünk a zöldre, így örülnünk kell mindennek amit a természet ad és ez ne csak a medvehagyma legyen.
És a természet bőkezű, csak a lepusztított, az ipari élelmiszerekre és az uniformalizálásra, túltartósításra berendezkedett világunkban elfelejtünk lehajolni azért ami a lábunknál hever.
Mert ott hever bizony sok kincs. Személyes kedvencem a turbolya, ami hihetetlenül egzotikus zöldség (és egyben fűszer növény), általában vadon nagy mennyiségben megtalálható, a tavasz frissességét és ánizsosságával egy nagy adag mediterrán különlegességet hordoz magában.
Szóval emberek!! Ki a zöldbe, tessék turbolyát gyűjteni és végre igazi, egészséges, természetes zöldet fogyasztani, az áruházakban kapható szuper tartós zöldségnek látszó tárgyak helyett!!
Mindemellett fontos megemlíteni, hogy a medvehagymához hasonlóan ennek is megvan a gonosz párja (medvehagyma-harangvirág), ez pedig a bürök. Gyakorlatilag ugyanúgy néz ki a levele, viszont súlyosan mérgező. Történelmi nevezetessége Szókratész ókori bölcselő kivégzéséhez kapcsolódik, akit olyképpen ítéltek halálra, hogy bürökfőzettel telt méregpoharat kellett kiinnia. Ismerve a bürökhalált megelőző kínok leírását, a filozófusnak nem lehetett könnyű vég­tusája. Nagyon fontos erre odafigyelni, mivel a bürök igen agresszív gyomnövény és nagyon sok helyen, nagy mennyiségben fordul elő, levelei csaknem megegyeznek a turbolyával, és nagyon hasonlítanak a petrezselyemre.
Az erdei turbolya (Anthriscus sylvestris) az zellerfélék (Apiaceae) családjába tartozó turbolya (Anthriscus) nemzetség Magyarországon is őshonos faja. Előfordulása egész Európában (1500 méterig), Nyugat-Ázsiában és Észak-Afrikában elterjedt, Magyarországon is sokfelé előfordul. A Dunántúli- és az Északi-középhegységben valamint a Dunántúlon gyakoribb, az Alföldön ritkább. Az üdébb élőhelyeket kedveli, nedvesebb erdőkben, ártereken fordul elő. A nyirkos erdei gyomtársulások (Aegopodion podagrariae) jellemző faja. Észak-Amerika egyes vidékein invazív, behurcolt gyomnövény.
Jellemzői közé tartozik,hogy a levélnyél kiszélesedő,60– 150 cm magas, olykor csak kétéves, de általában évelő növény. Szétmorzsolva aromás illatú. A virágzat 8-16 sugarú összetett ernyő. A gallérlevelek legtöbbször hiányoznak, a gallérkalevelek pillásak. A szár alsó része szőrös. A levelek háromszorosan szárnyaltak, a levélnyél hüvelyszerűen kiszélesedő. Tőlevelei hosszabbak a szélességüknél, a harmadrendű levélkék is tövig szeldeltek. A legalsó levélke sokkal kisebb, mint a levél többi része. Termése 7–10 mm hosszú ikerkaszat. Áprilistól júniusig virágzik. A hasonlóan aromás illatú zamatos turbolya (A. cerefolium) egyéves növény, levelei nem hosszabbak a szélességüknél és a legalsó levélke majdnem akkora, mint a levél többi része. A havasi turbolya (A. nitida) virágzatában a szélső szirmok nagyobbak a többieknél. Mint már említettem, könnyen összetéveszthető még a mérgező ádázzal (Aethusa cynapium) és a szintén mérgező bürökkel (Conium maculatum).Ezt sosem elég ismételni!
Mit kell tenni tehát? (Vegyetek egy növényhatározót...), de alapvető különbség, hogy a büröknek rossz, vagy semleges illata van (meg kell dörzsölni és a szakirodalom szerint döglött egérszaga van), a turbolya ellenben igen jó illatú, ánizsos.
A turbolyának a levelét fogyasztjuk, célszerű virágzás előtt leszedni és frissen felhasználni, salátafélének, vagy fűszerezésre. Mi fűszerként úgy használjuk, hogy nem nagyon hőkezeljük, tehát a forró ételbe a tálalás előtt közvetlenül (nagyobb darabokra vágva) belekeverjük. Ha tippeket kellene adnom, akkor levesekbe érdekes ízt visz, de készítünk belőle tészta szószokat vagy adjuk rizottóhoz is (turbolyás omlett?).
Elvadulva az egész Kárpát-medencében megtalálható, főleg üde akácosok aljnövényzeteként. Kedvelt fűszer, zöldség- és csontleves, baromfiételek, mártások ízesítője. Kiváló még sült húsok, főleg báránysültek, tojásételek fűszerezésére is. Mindenféle gomba, gombás ételek és gombás mártások elengedhetetlen füszere. Kora tavasszal megjelenő zsenge hajtásaiból salátát is készítenek, később a levelek már keserűvé és rágóssá válnak. Íze erősen eltér a petrezselyemétől, mivel gyenge, zamatos levelei édeskések és ánizsillatúak – ezért édespetrezselyemnek is nevezik. Illóolaj tartalma 0,3%: főként entragolt, apiin-glikozidot, keserűanyagot tartalmaz.
Gyógyhatása
Teája vese, hólyag, és légző-, és emésztőszervi megbetegedéskor jó hatású, kitűnő salaktalanítószer. Hadianyag!
Drótos Tamás összeállítása - Hernád Völgye Háztáji Közösség - Jövőnk.info

Akaratlanul termesztjük is mivel nő a kertünkben magától, illetve szedjük az erdőben és ilyen finomságokat készítünk belőle:
Vargányás pirítós turbolyával, újhagymával

Friss mángold saláta turbolyával.

Így néz ki a turbolya:
http://jovonk.info/2014/05/03/gerilla-gyogyaszatturbolya

Izraeli zsoldos Szlavjanszknál

https://www.youtube.com/watch?v=K2ebgP1WQjI


Szlavjanszk városa a Hitler és csatlósa-Bandera-leszármazottaival szembeni hősies ellenállás jelképévé vált.
A város lakói úgy döntöttek, hogy kitartanak Ukrajna föderalizált államiságának elképzelése mellett, és akarnak békében élni Oroszországgal.
Nyilvánvaló, hogy a városban zajló vérontásért és mészárlásért az USA valamint NATO-szövetségesei a felelősek!
zsugi
Egybehangzó vélemények szerint magánhadseregek leple alatt az amerikai különleges erők közvetlen háborús cselekményeket hajtanak végre Ukrajnában. Pontosan úgy, mint Jugoszláviában, Afganisztánban, Irakban, Libiában, és Sziriában. És most Ukrajnában vág véres ösvényt magának az amerikai imperializmus!
Az Orosz Föderáció Kommunista Pártja a leghatározottabban elitéli azt a szörnyű mészárlást, amit a NATO-bábosok kijevi náci-oligarchikus rendszere vittek a Donyeck-medence szinpadára.
Szolidárisak vagyunk Délkelet-Ukrajna harcával törvényes jogaikért.
Külső erők részvételével háború szabadult el Oroszország határainak közvetlen közelében. Az orosz anyanyelvű áldozatok testvéreink. Az események Oroszország biztonságát veszélyeztetik.
Éppen ezért: az Orosz Föderáció Kommunista Pártja felszólitja az ország vezetését, hogy haladéktalanul-azonnal-tegyen hatékony lépéseket az Ukrajnában élő honfitársaink életének, és hazánk nemzeti érdekeinek megvédése érdekében.
Az Orosz Kommunista Párt KB. elnöke
Gennagyij A. Zjuganov

Venezuela: Eddig 58 külföldit tartóztattak le kormányellenes bujtogatásért

Miguel Rodrigez Torres, Venezuela belügyminisztere egy sajtótájékoztató során közölte, hogy eddig 58 külföldit tartóztattak le, akinek fontos szerepe volt a kormányellenes tüntetések szervezésében és a tüntetők fegyverekhez juttatásában. Ezek a külföldiek Kolumbia, Spanyolország és természetesen az Egyesült Államok állampolgárai. Rodrigez kijelentette, hogy az összes ember bűnös fegyverviselésben is, továbbá kapcsolatban álltak egymással a telefonhívásaik és az emailjaik alapján.
Hídfő.net | Fizetett csőcselék, fahusángok és láncok.Fizetett csőcselék, fahusángok és láncok.
Egy amerikai állampolgár, Todd Michael Leininger ráadásul még fegyvercsempészésben és merénylet előkészítésében is bűnös. Rodrigez szerint ezek elég egyértelmű jelek, hogy az Egyesült Államok akarja megdönteni Venezuela kormányát, méghozzá elsősorban az olajért. Caracasban ezalatt folytatódnak a fizetett tüntetők és a rendőrök összecsapásai, annak ellenére, hogy a törvény szerint a demonstrációk tilosak. A rendőrség jelenleg könnygázzal és gumilövedékekkel próbálja megfékezni a fizetett csőcseléket. A caracasi vezetés szerint az Egyesült Államok készít elő államcsínyt az országban az ellenzék segítségével.
Már tűkön ülve várjuk, hogy mikor jelenti be az Egyesült Államok külügyminisztere, hogy "aggódnak a demokráciáért Venezuelában" vagy esetleg "Venezuela tiszteletben kell tartsa a tüntetők emberi jogait".

http://www.hidfo.net/2014/05/03/venezuela-eddig-58-kulfoldit-tartoztattak-le-kormanyellenes-bujtogatasert

A szabadkőműves Orbán az EU kezébe adná a magyar állam jogosultságait

A Fidesz szóvivője megfogalmazta az újonnan választott európai parlamenttel és az uniós vezetéssel szemben fennálló követelményeket: a párt szerint az Európai Uniónak kötelessége a munkahelyteremtés, és a bürokratikus jellegű problémák helyett a munkanélküliség enyhítésére kellene törekednie.
Bár látszólag ellentmondás feszült a Gyurcsány által mondottak és a Fidesz által megfogalmazott követelmények közt, mindkettőnek ugyanaz a lényege: az Európai Unió kezébe adnák a hazai problémák megoldásának kötelességét. Ha a nyilatkozat lényegét tekintjük, gyakorlatilag mind a Fidesz, mind pedig a Demokratikus Koalíció olyan kötelességekkel ruházzák fel az Európai Uniót, amely nem egy nemzetközi szerv, hanem a magyar állam kötelessége lenne.
Azzal, hogy a munkanélküliség megoldását az Európai Uniótól várják, két dolgot nyilvánítanak ki: egyrészt, hogy a magyar kormány megbukott, mert nem tudja megoldani ezt a problémát. Másrészt, ha az Európai Uniót a magyar viszonyokra vonatkozó kötelezettségekkel ruházzák fel, az azt jelenti, hogy jogosultságokat is adnak mellé. A kötelezettségek és a jogosultságok mindig összhangban vannak, és ha az EU-nak kötelezettsége lenne a magyar belügyekre vonatkozóan, az azt jelenti, hogy jogot is kapna a magyar belügyekbe beavatkozásra.
Orbán a választási győzelem után: "Magyarország igent mondott az Európai Unióra"
Aki azt mondja, hogy az Európai Uniónak joga van a magyar belügyeket meghatározni, az a nyugat kollaboránsa, és kiszolgáltatja hazánkat a nyugati érdeknek. Brüsszelnek nincs semmilyen kötelessége a magyar belügyekre vonatkozóan, és jogosultságai sincsenek. Aki azt mondja, hogy vannak, az radikális atlantista, és az Európai Egyesült Államok megalapítása előtt egyengeti az akadályokat.
Elutasítjuk, hogy Brüsszelnek bármilyen jogosultságai legyenek a magyar belpolitikába beavatkozásra, ezért kötelezettségeket sem fogalmazhatunk meg Brüsszellel szemben. A magyar munkanélküliség magyar belügy, amit nem az Európai Unió keretein belül, valamiféle európai uniós munkahelyteremtéssel kell megoldani. A magyar munkanélküliség megoldása a magyar kormány kötelessége, és ha ezt Brüsszelre akarja testálni, az azt jelenti, hogy a kormány alkalmatlan a feladatai ellátására.
Az Orbán-kormány újra hazudik. Évekkel ezelőtt egymillió munkahelyet ígértek, most Brüsszelre mutogatnak, azt mondják, az EU kötelessége a munkahelyteremtés. Az Orbán-kormány ezúttal nem csak hazudik, de a nyilvánosság számára is egyre inkább kinyilvánítja, hogy az Európai Egyesült Államok létrehozásán dolgozik.
Az Európai Uniónak tíz éve volt arra, hogy munkahelyeket teremtsen Magyarországon. Nem tette. Ehelyett elvette a munkahelyeket, lerombolta a magyar ipart, a munkanélkülivé tett fiatalokat pedig Londonba, Berlinbe zavarta. Itt az ideje, hogy kilépjünk az Európai Unióból, ami bebizonyította, hogy nem csak haszontalan mint szövetségi rendszer, de kifejezetten káros az országra nézve. Az emberek többsége ebben egyetért, amit mi sem mutat jobban, mint hogy semelyik kormány nem mer népszavazást rendezni hazánk EU-tagságáról.
Ha a magyar nép túlnyomó többsége nem utasítaná el az Európai Uniót, mernének népszavazást tartani, mert az az EU-tagság demokratikus megerősítését szolgálná és egy üzenetet közvetítene a világ felé az EU-tagság pozitív megítéléséről, az abban rejlő lehetőségekről. Nem nehéz belátni, egy ilyen népszavazás csúfos kudarc lenne a nyugat számára. Azért, mert volt tíz évük, ami akár nyugati jólétet is hozhatott volna, új munkahelyeket és magasabb fizetéseket. Nem történt meg. Mostmár késő. A tíz évnyi leépülést és egy ország romba döntését nem fogjuk elfelejteni.
Molnár István

A FIDESZ ÁLTAL FÖLPUMPÁLT JOBBIK
A FIDESZ  A KOMMUNISTÁKKAL AKARJA LETÖRNI A JOBBIK SZARVÁT

Kezd kibontakozni a kép és a háttér. Hogy megértsük az összefüggéseket, mindig a múltba kell visszanyúlni, méghozzá előbb a Fideszhez. A Fidesz egészen 1997-ig egy jelentéktelen párt volt, mind létszámában, mind társadalmi hatásában, de Antall József már 1993-ban Orbánt kijelölte utódjának, a későbbi időkre. Ez be is következett. Tehát a Fidesz is egy sajtó által felpumpált párt volt, mint ahogyan most a Jobbik. 2010 után a Fidesz megüzente a Jobbiknak, ha szalonképesek akarnak maradni (érsd, feltétel nélkül elfogadják a parlamenti zsinagóga írott és íratlan szabályait), akkor „jófiúk” lesznek a későbbiekben. S lássunk csodát, a Jobbik azonnal fazonigazítást végzett, nem volt már cigánybűnözés, gárdázás és a cionistázás is elmaradt. Meg is lett a jutalma, mert 2014-ben újra  beülhettek a csökkentett létszámú Házba. De a Jobbik életben akar maradni és be akar jutni az EU-ba is, ezért elkezdték újra fújni az EU-ellenes szövegeket, ami a magyar fülek számára igen kedvesen hangzik. Ettől bepánikolt a Fidesz és le akarják törni a Jobbik szarvát, ami a népszerűségüket illeti az EU-ellenes kampánnyal. A Fidesz dörzsölt fickókból áll és azért, hogy a piszkos munkát ne ők végezzék el a Jobbik ellen, ezért ezt az MSZP-re, Gyurcsányra bízták, akik habzó szájjal már megkezdték a Jobbik elleni lejárató kampányt. Persze csak a vakok nem látják, hogy az MSZP-t és a DK-it is a Fidesz tartja életben, azzal a régi kommunista jelszóval, „hogyha nincs ellenség, akkor majd csinálunk magunknak.” A Fidesznek már 2002-ben is jogában állt volna az MSZP-t és az SZDSZ-t betiltani, de nekik kell mindig egy mumus, amivel lehet a társadalmat riogatni. Ezért van az, hogy most már több mint négy éve a hírekben 90 %-ban csak az MSZP és a DK elleni színjáték folyik. Mert ez valóban csak egy ócska színjáték. Valójában a narancsosok összejátszanak a vörösökkel, most éppen a Jobbik ellen. A Fidesz azért is uszítja a vörösöket a Jobbik ellen, mert attól tartanak, hogy a Jobbik esetleg több EU-s képviselőt fog nyerni az EU választáson, mint a Fidesz. De erről hallgatnak. Most a Jobbik két oldalról is támadva lesz, a Fidesztől és a vörösöktől is. Ettől függetlül gyanítható, hogy a Jobbiknak sokkal több EU-s képviselőjük lesz mint a vörösöknek. Ma már a fasisztázás, a nácizás  és a szélsőségesezés annyira lejáratódott szövegek, hogy semmi elrettentő hatásuk nincs. A gyilkos, vérgőzös vöröscsürhe arra a Jobbikra hőbörög, akiknek valóban tiszta lapjuk van a társadalom szemében.
http://amagyaroldal.hu/hirek/content/fidesz-%C3%A1ltal-f%C3%B6lpump%C3%A1lt-jobbik

BEFOGADTÁK ŐKET A  PARLAMENTI ZSINAGÓGÁBA

Azt ugyanis vissza kell utasítani, hogy az MH "sarat dobált". Az MH helyzetértékelése és közleményei helytállóak és dokumentumokkal alátámasztottak voltak: a Jobbik valóban balliberálisokat is fizetett, Vona "akadémiája" valóban a Habsburg-pártiak gyűjtőhelye, a Jobbik valóban döntő mértékben szavaz össze a kormánnyal, Brüsszelben pedig egyes esetekben a bevándorlóknak és a deviánsoknak hasznos voksot adtak le stb. S az idő is sajnos minket igazol: idén már a Jobbik megszavazta a paksi adóssághegyet, névleg is néppárttá vált nemzeti radikálisból, és bejelentette a "konstruktív ellenzékiséget". Miután eddig is megszavaztak tíz fideszes javaslatból hatot-hetet, (vagyis szerintük nincs nagy baj a kormánnyal) képzelhetjük, mi lesz ezután. (radicalpuzzle, részlet)

ISMÉTLŐDIK A TÖRTÉNELEM

A Rákosi-korszakban (1945-1948 között) csinálták azt a kommunisták, ha egy pártot le akartak járatni vagy leszalámizni (a kifejezés is onnan ered), hogy a kiszemelt pártot addig-addig mószerolták, hogy határolódjanak el, X vagy Y képviselőjüktől. S miután ezt több-kevesebb erőszakkal elérték, végül a pártot is betiltották, mint „szélsőséges” fasisztákat, nácikat, stb. Mocsokrácia elmúlt 25 évében ugyanezt a gyakorlatot újították föl bármilyen ügyben, ha egy pártot vagy képviselőt le kellett járatni. Ezt a Fidesz és az MSZP nagy sikerrel alkalmazta, s most a Jobbik is kiátkozza volt képviselőjét a „leköpködés” miatt, amit a délvidéki politikussal tettek. A Jobbik a képmutatásban és hazugságban bőven utolérte a Fideszt, mert nemcsak elhatárolódtak Gauditól és elitélték a tetteit, hanem elhallgatják azt, hogy a Jobbik okádott korábban, amikor Délvidéken nem fogadták őket tárt karokkal. Mivel Gaudi kimondta az igazságot, most az ő fejét akarják betörni. A Fidesz és a Jobbik közösen teszi ezt. Csakhogy! A Jobbik azt hiszi, ha kisújját nyújta a Fidesznek, azzal beérik. Nem, a Fidesz a Jobbik karját is akarja, csak most még játszadoznak velük. Vona Gábor és szűkebb vezetése lihegve szolgálta ki a Fideszt és most a választások után még nagyobb nyelvcsapásokkal igyekszik a Fidesz kedvébe járni. Antall József ezt nevezte „politikai pornográfiának” 25 évvel ezelőtt.
MIRE ESKÜDÖTT A JOBBIK?
Nem tudni milyen esküszöveget mondtak el a jobbikosok a Szent Korona előtt, ami az ő részükről szintén hazaárulás, hiszen a Szent Korona eszme és törvény messze távol áll attól a mocsoktól, amit a Jobbik képvisel. A Jobbik vezetők nyugodtan a tükör elé állhatnának, hogy leköpjék magukat. Kép: Pásztort leköpik

http://amagyaroldal.hu/hirek/content/fidesz-kistestv%C3%A9re-jobbik

Takarodjatok! Nemzeti ellenállók harcos ultimátuma az Európai Bizottsághoz

Mivel 2014. május 1-től a magyar termőföld külföldiek számára is megszerezhetővé vált és ez - ha nem teszünk ellene - végzetes irányba fordítja nemzetünk sorsát, ezért erre a napra felhívásomra Budapesten az Európai Bizottság magyarországi képviselete előtt megtartott földvédő és EU ellenes tüntetésen (felszólaltak: Budaházy György, dr. Boór Ferenc, dr. Drábik János, dr. Halász József, Tamási Béláné, Hegedűs Lorántné, Hegedűs Loránt, dr. Morvai Krisztina és jómagam) több száz hazafi tüntetett és egyhangúlag öt pontból álló ultimátumot fogadott el.
 


Az ultimátumot - miután azt senki nem vette át tőlünk, Szűcs Tamás az EU Bizottság képviseletének janicsár vezetője és egyik fullajtárja sem - kiragasztottuk a gyarmati helytartóság főbejáratára. A tüntetés összefoglalója és az ultimátum itt olvasható: http://www.gaudinagytamas.hu/eu_ellen... (videós összefoglaló rövidesen elérhető lesz). Az Európai Unió Háza előtt figyelmeztettük a gyarmattartókat és kiszolgálóikat, hogy az ellenállási jogon alapuló nemzeti szabadságküzdelmet olyan új módszerekkel is folytatjuk, mint a polgári engedetlenség, együtt nem működés, bojkott, blokád, sztrájk és más, most közelebbről megjelölni nem kívánt eszköz minden, gyarmatosításunkat fenntartó, előmozdító intézkedéssel, szervezettel és személlyel szemben. Kérlek, hogy terjesszétek az ultimátumot, készüljetek és gyertek el a május 6-án 9.20-kor a Kossuth téren kezdődő tiltakozó és nyomásgyakorló - rendőrséghez már bejelentett - tüntetésre, amelyet az újonnan megválasztott országgyűlés első ülésnapjára azért szerveztem, hogy kikényszerítsük a magyar termőföld külföldi kézbe kerülésnek megakadályozása érdekében szükséges kormányzati és törvényalkotási lépések haladéktalan megtételét. Ezek között is elsőként az Alaptörvény módosítását a külföldiek termőföldszerzése megakadályozása és hazánk EU tagságának megszüntetése érdekében tartandó népszavazás lehetővé tétele és a korábbi szabályok szerinti megtartása érdekében, továbbá a hazaáruló földtörvény hatályon kívül helyezését és helyébe egy nemzeti földtörvény, illetve nemzeti üzemszervezési törvény elfogadását, illetve olyan országgyűlési határozat elfogadását, amely felülvizsgálati szempontokat és tárgyalási alapelveket is egyidejűleg meghatározva Magyarország Kormányát felszólítja arra, hogy haladéktalan kezdeményezze az Európai Bizottságnál az EU csatlakozási szerződés teljes körű, nemzeti érdek alapú felülvizsgálatát, különösen a termőföld tőke javak szabad áramlását szabályozó fejezetből való mielőbbi kivétele érdekében. A nemzeti ellenállás új szakaszába érkezett: tarts velünk Te is nemzeti önrendelkezésünk kivívásáért és a magyar termőföld nemzeti kézben tartásáért!


https://www.youtube.com/watch?v=v207gh6ZowA&

Budapest, 2014. május 3.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás országgyűlési képviselő

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu

Egyiptom: 11 halott a hétvégi összecsapásokban

A kormányellenes tüntetők és a biztonsági erők összecsapásai egyre véresebbek Egyiptomban. Pénteken Kairóban 8 ember halt meg a kormányerők és a tüntetők összecsapása során, Alexandriában ugyanebben a konfliktusban 3 ember vesztette életét. Emellett több tucat tüntetőt is letartóztatott a rendőrség.
Hídfő.net |Egyiptomi biztonsági erők KairóbanEgyiptomi biztonsági erők Kairóban
Egyiptomban az utcai tüntetések és az erőszak az úr, miután Mohammed Murszi elnököt, aki 2013. július 3.-án lett megválasztva, a hadsereg eltávolította a hatalomból. Az azóta eltelt időben több százan vesztették életüket Egyiptomban a tüntetések alatt. 2014. április 28-án a Muszlim Testvériség 683 tagját ítélte halálra, köztük a Testvériség vezetőjét, Mohamed Badie-t is.
Korábban a Mubarak kormányt egy "Facebook-forradalom" söpörte el, azt követően a Muszlim Testvériséggel együtt az iszlám politikai pártok több mint 80%-ot szereztek az országgyűlési választásokon. A forradalmat és választásokat követően nyilvánvalóvá vált, hogy atlantista puccs zajlott le az országban. A Murszi-kormány tárgyalásokat kezdett az IMF-fel és Washingtonnal szorosabb kapcsolatot kezdett kialakítani. Az iszlám álarcát öltő atlantista kormány intézkedései hamar kiváltották a nép haragját, és az országon ellenforradalmi hullám söpört végig. A kormány nyugatbarát politikájával elégedetlen emberek tömeges tüntetéseit követően a hadsereg eltávolította a hatalomból az atlantista bábkormányt.
Az országban azóta folyamatban van egy újabb nyugati felforgatási kísérlet. A belpolitikai káosz kísérőjelensége a keleti és nyugati hatalmi tömb észak-afrikai érdekszférái közti határok eltolódásának. Korábban a NATO egyszerű protektorátus szerepét szánta Egyiptomnak, ami a nép általános ellenállásán és a hadsereg hierarchiájának megbonthatatlanságán bukott meg.

http://www.hidfo.net/2014/05/03/egyiptom-11-halott-hetvegi-osszecsapasokban

A NATO előkészületeket folytat Belorusszia felforgatására

A NATO újabb haderő-átcsoportosítást végez Kelet-Európában, ismét a balti államokba. A klaipedai kikötőbe megérkezett a NATO aknakutató hajóraja, ami hosszú távon is a Balti-tengeren fog állomásozni. Hivatalosan a biztonságot felügyeli a térségben és biztosítja a NATO harckészültségét.
Az aknakereső hajóraj a Krímben szerzett kellemetlen tapasztalatok miatt lett a Balti-tengerre irányítva. A Fekete-tengeren ugyanis nem csak az orosz vadászgépre szerelt zavaróberendezés okozott gondot a NATO flottának, hanem az orosz haditengerészet elsüllyesztette egyik saját hajóját, hogy blokkolja az ukrán haditengerészet belépését a Fekete-tengerre. A terület el lett aknásítva, ami a NATO-t átmenetileg megoldhatatlan probléma elé állította, mert a nyugat tervei szerint az ukrán flotta tartotta volna fel Oroszországot, amíg az amerikai haditengerészet elég csapásmérő erőt von össze a Fekete-tengerre.
A Balti-tengeren feltehetőleg az ukrán helyzethez hasonló beavatkozásra készül a NATO. A Belorusszia elleni atlantista felforgató műveletben fontos szerepet látnának el a balti államok, a nyugati haderő egy része pedig a tengeren érkezne. Ennek a megfelelő pillanatban útját állhatja az orosz balti-flotta. Egy ilyen helyzetre felkészülésül zajlanak most a balti államokban az előkészületek.
A Balti-tengerre küldött aknaszedő flotta 5 hajóból áll, a flottát norvég, holland, belga és észt hajók alkotják. A flotta részét képezi négy aknarobbantó hajó és egy ellátási hajó. A hivatalos indoklás szerint ezek részt vesznek az Open Spirit elnevezésű nemzetközi aknamentesítési akcióban, ami a Balti-tengert hivatott előkészítni az amerikai haditengerészet felvonulására.
Belorusszia felforgatása a nyugatiak várakozása szerint az ukrán helyzet stabilizálását követően kezdődne.


http://www.hidfo.net/2014/05/03/nato-elokeszuleteket-folytat-belorusszia-felforgatasara


Kérem, hogy az Isten akarata teljesedjen ki erre az ukrajnai konfliktusra, a hozzá kapcsolódó történésekre az egész világon, s mindazon személyek életére, akik szándékosan szítják a háttérből a feszültséget s létre hozzák ezeket a bajokat!
Legyen minden úgy, ahogy az Isten szeretné!
Ámen! Ámen! Ámen!

Ukrajna: a halottak száma egyre nő


Odessza. A tegnapi hírek mág fokozódtak, összessen 42 a halottak száma eddig. Hozzávetőlegesen 50 oroszpárti felszorult a még lángokban álló Szakszervezetek Házának a tetejére, és nem hajlandóak lejönni addig, amíg a biztonságos elvonulásuk nincs biztosítva. A Jobb Szektorosok az épület körül felfegyverkezve várják őket.
Hídfő.net | Odessza: A Jobb Szektorosok Molotov-koktélokkal tartják a tüzet életbenOdessza: A Jobb Szektorosok Molotov-koktélokkal tartják a tüzet életben.
Odesszában is összecsapások törtek ki tegnap oroszajkúak és a cionfasiszták között.
Az alábbi video tanúsitja amnt a banderisták és jobbszektoros állatok üvöltözik:”Égessük el az oroszokat!”
A videon nyilatkozik az Odesszai Népköztársaság vezetője Valerij Kaurov. Elmondja-de a videon is látható-, hogy az orosz demonstrálók-a nyugati hiresztelésekkel ellentétben-fegyvertelenek. A rájuk rontó hiénafalka husángokkal, füstgránátokkal és Molotov-koktélokkal érkezett leszámolni a kijevi junta akaratával szembeszegülő oroszajkúakkal.
A Szakszervezetek házába bemenekült oroszokra rágyújtották az épületet, és közben vadul üvöltözik a náci hiénák, hogy égessük el az oroszokat!
https://www.youtube.com/watch?v=TZpFZQRroHA
A tűzben égési sérüléseikbe vagy füstmérgezés következtében egyes hirek szerint 31, más beszámolók szerint 43 oroszajkú demonstráló meghalt!

https://www.youtube.com/watch?v=ZybprX2Glmk

tűzvész
Itt még mosolyogtak a lányok! Néhány órával később már halottak voltak!

Ő is halott
“Az örömhirek” hallatán Gázos Julcsa (Tyimosenko) azonnal Odesszába repült, üdvözölni a “Majdan odesszai hőseit, akik védelmezik a várost a szeparatistáktól!” A kontyos ringyó fölbukkanása Odesszában bátoritás és felhivás a további vérengzésre!
A “Majdan” óta kétségkivül ez az eddigi legsúlyosabb tragédia, amely egyértelműen POLGÁRHÁBORÚ, amely a kijevi cionfasiszta rezsim tudtával és ösztönzésével, a Nyugat bátoritása mellett lett kirobbantva!
https://www.youtube.com/watch?v=3Z0K7CnkInQ
https://www.youtube.com/verify_age?next_url=/watch%3Fv%3DIVXm9nnY-AQ
A történtek tükrében számunkra kissé érthetetlen Oroszország hezitálása!
OROSZORSZÁGNAK HALADÉKTALANUL BE KELL AVATKOZNIA A CIONISTA TERROR ELTAPOSÁSA ÉRDEKÉBEN, A CIVILIZÁCIÓ VÉDELME ÉRDEKÉBEN!
https://balrad.wordpress.com/2014/05/03/oroszellenes-pogrom-odesszaban-tobb-tucat-halott-video/

Odessza zsidó kórháza megtagadta az orosz sebesültek ellátását!


Odesszában a “pártatlan” rendőrök közvetett segitségével zajlott a tegnapi oroszellenes pogrom.

A “rendőrök” a Jobb Szektor megkülönböztető karszalagjait viselik.
Tétlenül nézték, amint az égő Szakszervezetek Házának ablakaiból a tűz elől menekülőket a jobbszektoros banditák egymás után meglincselik. Értesüléseink szerint volt olyan áldozat, akit a felajzott horda SZÉTTÉPETT! Igazi zsidó vérbosszú zajlik Odesszában!
odessza1
A tömeggyilkossághoz asszisztáló jobbszektoros odesszai rendőrökről készült fényképeket a közösségi oldalakon teszik közzé, hogy későbbi beazonositásuk és felelősségre vonásuk megtörténhessen!
Legújabb információink szerint Odessza zsidó kórháza megtagadta orosz sebesültek ellátását-kezelését.
EZ PEDIG HÁBORÚS BŰNCSELEKMÉNY!

https://balrad.wordpress.com/2014/05/03/odessza-zsidokorhaza-megtagadta-az-orosz-sebesultek-ellatasat/

Az antifasiszta erők kezdik ukrajnában beazonositani a tegnapi odesszai oroszellenes pogromban részt vevő Nyugat-és zsidóbérenc gyilkosokat!
Ime-napjaink odesszai wittnermáriái és szabóbácsijai!

Darja Marien “művésznő”…

…és Vitalij Usztyimenko szervező
Kézrekeritésük folyamatban van!


Szlavjanszk. A Jobb Szektor felfegyverzett tagjai tüzet nyitott a lakosságra, akik élőláncot alkottak a város körül. Eddig 10 halott, a sebesültek száma 30 felett. ennek ellenére Szlavjanszk sikeresen áll ellen, a tegnapi nap folyamán az ukrán hadsereg 20 helikopterrel támadta a várost, ebből a helyi milícia 4-et lelőtt.
Kramatorszkban mára virradóan a kijevi hiénák tegnap hajnalban inditott “antiterrorista tisztogató hadműveleteiben” eddig 22 ember vesztette életét, a sebesültek száma ötvenre tehető!
https://www.youtube.com/watch?v=hSQyhAgIy-I
A város védői egyenlőre még állják a banditahad ostromát. A fasiszta hordák dúlását a légierő is biztositja a levegőből.
A kijevi zsidóhorda HADAT VISEL Ukrajna népe ellen! https://www.youtube.com/watch?v=Fz_SbWR86uI

https://balrad.wordpress.com/2014/05/03/kramatorszk-szlavjanszk-kitart-sok-a-halott-de-videoval/
Kramatorszk. Az urkán katonának öltözött Greystone zsoldosok katonák kiegészülve egyéb ukrán egységekkel BTR-ekkel hajtottak bele a békés tömegbe, és tüzet nyitottak a katonákat akadályozó civilekre. Legkevesebb 10 halott itt is, 40 sebesültről szólnak a híradások. Arsen Avakov megbízott ukrán belügyminiszter kijelentette, hogy "Amíg a TV-tornyot nem foglaljuk vissza, a csapatok nem állnak meg."
Hídfő.net | Kramatorszk, Greystone zsoldosokKramatorszk, Greystone zsoldosok, szokás szerint jelzések nélküli egyenruhában.

http://www.hidfo.net/2014/05/03/ukrajna-halottak-szama-egyre-no

Az USA széleskörű szankciókkal fenyegetőzik, avagy most leszen független a Bajor Szabadállam?

Úgy látszik, Angela Merkel német kancellár útja nem telt eseménytelenül Washingtonban. Sikerült Obamának rávennie egy közös nyilatkozatra, amiben együtt fenyegetik meg Oroszországot további szankciókkal, amennyiben az ukrán elnökválasztás nem lesz zavartalan. Érdekes dolgok ezek a szankciók. Jól hangzó fenyegetések, amiből bármikor ki lehet hátrálni, ha nem jön be a blöff. Ahogy az USA tette legutóbb, aikor a Krím-félsziget kapcsán ismét bedobta a szankció témát, aztán kiderült, hogy ez nekik többe lenne, mint az oroszoknak. Nagy igyekezetükben, hogy elvágják az orosz gazdaságot, hirtelen milliós károkat okoztak maguknak, gondoljunk csak a NASA-esetre.
Hídfő.net | Angela Merkel és Barack Obama WashingtonbanAngela Merkel és Barack Obama Washingtonban, 2014.05.02.
Ez a mostani eset se lesz kivétel. Hiába mondja Obama, hogy a szankciók bizony "elkerülhetetlenek lesznek". Hiába mondja Merkel, hogy "Németország készen áll és elszánt a szankciók ügyében". Amint Merkel leszáll a repülőről Berlinben, már ott fogja várni egy söfőr és egy csúcs luxuslimuzin, amik Merkelt a legnagyobb német gyárosokhoz és iparmágnásokhoz fogja vinni egy "délutáni teára". Ott lesz a Siemens és egyéb vezető technológiai cégek képviselői, és a nagy autógyárosok mindannyian.
Ezen a "teadélutánon" el fogják magyarázni Merkelnek, hogy az oroszokkal való gazdasági kapcsolatok hány németnek adnak munkát, továbbá, hogy 10 milliárd eurókra rúgó befektetéseik vannak ezeknek a cégeknek Oroszországban, amit nem óhajtanak elveszteni, ha esetleg a viszony olyan rosszra fordulna, hogy elkezdik az oroszok a szankciókra hivatkozva lefoglalni a német befektetéseket. Utalni fognak rá, hogy ha ők elvesztik a bevételeiket, akkor Merkel is befejezte a pályafutását. Merkel pedig a végén ki fogja jelenteni ugyanazt, amit egy hónapja is megtett, hogy "Németország nem kész a szankciók bevezetésére Oroszország ellen".
Az ukrajnai választás pedig egy nagy színház, ismét. A demokrácia leple alatt megválasztják az amerikaiak által favorizált jelöltet. Obama amikor azt mondja, hogy "az ukrán elnökválasztás zavartalansága", akkor azt mondja, hogy "ha nem az amerikai favorit nyer, akkor az erőszak folytatódik, nyíltan, és mindent meg fogunk tenni ellenetek". Mindenki számára látható, hogy ez egy üres fenyegetés. Ugyanis Amerika mindent meg fog tenni az oroszok térnyerése ellen így is, úgy is.

http://www.hidfo.net/2014/05/03/az-usa-szeleskoru-szankciokkal-fenyegetozik

A galileai Markotso atya Sabreen Diab palesztin aktivista újságíróval

A galileai Markotso atya látható a pár nappal ezelőtt készített képen, Sabreen Diab palsztin aktivista újságíróval, miközben részt vesznek egy Szíria oldali demonstárción a palesztin Galileában, farkas szemet nézve a cionista megszállással, melynek nagy terve rágóta a cionista állam létrehozása, a Nílustól az Eufrátesz-ig.
 

A terv mely rég összejött volna nekik, ha Szíria Dr. Bashar Al-Assad vezetésével nem ált volna ellene, és nem állította volna meg a modern kor egyik legnagyobb öszeesküvését, a szélsőséges muszlim állam létrehozását nyugati és izraeli támogatással, egészen Líbiától, Szíriáig avagy azokban az országokban, ahol hirtelen robbantak ki 3 évvel ezelőtt az arab tavasz néven elismert nyugat által irányított rendszer váltások. a cionista török Reyeb Tayeb Erdogan kormány a Moszad meg a CIA irányításával, a katari propaganda, meg a szaúdi pénz, végtelen segítségével, és milliók agymosásával...
 

Párizs most!


Szüleik elvesztése után szíriai lány lesz az anyjuk a fiatalabb testvéreinek

2014. február, március