2013. november 5., kedd

VICSEK FERENC SZEMÉRMETLENÜL HAZUDIK AZ ATV-BEN

Kedden, november 5-én azt állította a telefonálós műsorban, hogy ne higgyük el azt a hazugságot, hogy nem volt svájci valuta a devizahitelek mögött. Vicsek megint hülyének vette a nézőket. Ha a bankok svájci valutában vettek volna föl hiteleket és azt adták volna svájci valutában hitelként a magyaroknak, akkor az tiszta ügy lett volna, mert a hitelt a mindenkori svájci kamat szerint kellett volna visszafizetni. A zsidó bankok csalása éppen abban állt, hogy semmi svájci valutájuk nem volt, ezt az átszámítást csak a csaláshoz használták föl, manipulált svájci árfolyammal. Időközben kiderült, hogy a külföldi bankok manipulálták a svájci valuta árfolyamát is.
Vicsek (képen) másik durva hazugságát egy telefonálónak mondta el, mintha a telefonáló nem mondott volna igazat. A panaszos azt mondta, hogy a banktól fölvett 11 milliós hitel összegét visszafizette és ezért még külön a bank 3 millió Ft kamatot kért. A panaszos azt sérelmezte, hogy a bank ezt a kamatból szerzett pénzt másoknak kiadja újra hitelre és így, ezzel a módszerrel sokszoros csalásos jövedelemre tesznek szert. Vicsek ezt cáfolta, pedig a telefonáló csak a valóságot mondta el, hogyan csalnak a bankok. Ha 1 %-os kamatra adnának hiteleket a bankok, akkor ilyen óriási csalásokat nem tudnának elkövetni. A korábbi kormányok azért is bűnösek voltak jó tíz évig, mert a Ft hitelt 40 % kamatra adták, a devizahiteleket pedig még ennél is nagyobb kamatra (100-150 %-ra), amit a csalással fölpumpált svájci árfolyammal értek el. Ha valaki nem így tudja a bankcsalások módszereit, írja meg nekünk. A telefonáló hivatkozott Ausztriára, ahol az állam megtiltotta hogy ilyen fajta devizacsalásos hiteleket csináljanak.

Ágyban, párnák közt fagyni meg

(Valóságnovella)
Nyugdíja pár nap alatt elfogyott. Kifizette a boltban a tartozásait kamatostól, a postán hatezer forintot hagyott a villanyszámlára, elküldött a fiának ötezer forintot a főváros egyik hajléktalanszállójára, végül az önkormányzatnál a kutyaoltás elmaradt összegét fizette be. Tervezte, hogy tüzelőt is vesz, de a pénztárcájában csak három darab ezres maradt egész hónapra. Vett a boltban fél kiló kenyeret és egy fél liter tejet is és lassan totyogott hazafelé a sáros úton. Az utat nézte mereven, nehogy elcsússzon. A szőke boltosnő ingerült volt, miután kilépett ajtón, mert megint szellőztetnie kellett a szerinte rossz szagú öregasszony után.
oldwoman
Sejtette, hogy talán érezni rajta a kihagyott tisztálkodásokat, azt, hogy nem fürdött hetek óta, de azért mégis azt gondolta, hogy tisztán tartja magát. Gondolni sem mert arra, hogy utána szellőztetni kell a boltban. Volt a házban fürdőszobája, de azt már nem tudta felfűteni, meleg vizet is csak a gázon melegített, ha mosakodott. A bojlert már régen kikötötték. Nem sokkal azután, hogy férje hazafelé jövet a munkából összeesett a buszon és vele már csak annyit közöltek, hogy egyedül maradt. Félretett pénzük egy része a temetésre és a sírkőre ment el, a maradékot, néhány tízezer forintot fiának a kezébe nyomta, aki lejött hozzá, de a gyerekkori haverok közt nem akart segélyes ingyenélő lenni, ezért visszament a fővárosba segélyes ingyenélőnek. Persze dolgozott volna a Laci, de nem kellett évek óta sehova. Erős volt, két kőműves keze alá dolgozott, attól sem ijedt meg, ha neki kellett a kőműves vagy a burkoló helyére állnia. Bármit elvállalt, mégsem kellett sehova. A menyére is mérges volt. Addig kellett neki a fia, amíg dolgozott Pesten, küldte a pénzt. Amikor nehéz helyzetbe került, akkor elzavarta otthonról és maga mellé fogadott egy fiatalabb férfit, akivel kiköltöztek a távoli angol fővárosba és még az egyetlen unokáját is magukkal vitték. Hónapok óta semmit sem hallott felőlük. Eleinte még telefonált néhányszor Lacika, hónapokig csak miatta tartotta meg a telefonelőfizetést, de aztán már nem csörrent meg a piros készülék. Sokat szomorkodott, bosszankodott. Félt attól, hogy ott abban a távoli nagyvárosban talán történt velük valami, sokáig csak azért nézte a híradót, hátha megtud valamit, hátha meglátja véletlenül egy híradásban az unokáját. Aztán egy napon a TV nagy durranással megadta magát. A szerelőt kihívta, de nem volt nyolcezer forintja a javításra.
Néhányszor megpróbált érdeklődni nászasszonyától, hogy mi van a volt menyével, unokájával, de az csak kapuban állva fogadta, nem hívta be, mint régen. Nem is mondott semmit, csak foghegyről annyit, hogy megvannak, ne aggodalmaskodjon, meg azt is hozzátette, hogy jelentkeznek majd, ha van velük valami. A sáros úton hazafelé totyogva sok gondolat kavargott a fejében, sok oka volt a szomorúságra, de ő vitte a sok terhet, amit az élet rárakott. Amióta elment a férje, azóta minden nehéz lett, elviselhetetlenül nehéz, de senkinek sem panaszkodott. Otthon gyorsan nyitotta az ajtót, rámordult a macskára, amiért az csak lassan ment be utána a konyhába. Vigyázott, hogy ne hűljön ki a lakás. A tűzhelyre tejet tett melegedni, vízzel felhígította, kenyeret aprított bele, de még mielőtt rendesen megmelegedhetett volna, ellobbant a láng. Először a macska edényébe rakott, majd vitt a hátsó udvaron fagyoskodó kutyához is. Sok nem maradt a lábas alján, de neki annyi is elég volt. Elgémberedett keze nem engedett fel. A langyos tej miatt felmelegedett a szájában a levegő és lehelete meglátszott a konyhában. Nagyon hideg volt a lakás minden pontján. Lekapcsolta a villanyt, kabátját a szék karjára tette, bebújt a paplan alá. Macska a lábához a gömbölyödött.
Nem tudott elaludni. A paplan alatt sem érezte, hogy átmelegedne. Fát kellene szerezzen, arra is gondolt, hogy kivágatja a nagy almafát, de az is pénzbe kerül, a gázpalack is. Összerándult a gyomra, mert eszébe jutott, hogy milyen kevés maradt a pénztárcájában. Eszébe jutott a fia, aki azon a kegyetlen helyen kell lakjon, az unokája, aki biztosan szomorú ott a messzeségben. Még kihajolt az ágyból a pohárért, a víz jéghidegen folyt le a torkán. Amikor végre elaludt, akkor is nagyon fázott. Arra gondolt, hogy holnap talán kisüt a nap és egy kicsit majd átmelegíti magát a teraszon. Szinte érezte a téli nap kellemes melegét a bőrén, látta a fényességet a lehunyt szempilláján keresztül. Szép álomba szenderült, együtt volt végre mindenki, akit szeretett. Furcsa volt, mégsem szólt egy szót sem. A jót ő pont úgy fogadta, mint a rosszat. Mosolygós beletörődéssel. Egyedül a férje miatt bosszankodott, amiért a buszról nem egyenesen hazafelé jött, hanem belépett a kocsmába egy pohár sörre. Aztán a szikrázó tavaszi napsütést lassan felváltotta a szürkület, egyre sötétebb lett és az utcai világítást sem kapcsolták fel. Áramszünet megint, csóválta a fejét álmában, aztán lassan elborított mindent a sötétség. Nem történt semmi különös. Sem indulás, sem megérkezés, csak a mélyülő sötétség.
A kutya két napon és éjszakán át vonyított a hátsó udvarban. A szomszéd ház évek óta üres volt, szemben már le is bontotta az önkormányzat a szétmálló vályogházat. A falugondnok, aki hétfőn az ebédet hozta, nem találta a kapun az üres ételhordót. Bekiabált, álldogált egy darabig, aztán félve belépett az udvarba, hangosan nyugtatva a szinte megbolondult kutyát. Amikor a konyha kilincsét lenyomta, tudta, hogy mivel fogja szembetalálni magát. A lassan kinyitott ajtón keresztül a macska rémülten szaladt ki az udvarra. Nem lépett be, az ajtót szélesre tárva fényt, téli meleg fényt engedett a konyhába. A sarokban lévő ágyon, félig kitakart, mozdulatlan test feküdt, lehunyt szemmel, arcán egyértelmű mosollyal. Édeskés illat lengett a levegőben, egy kanál és egy alumínium edény volt a konyha közepén a cementlapon, biztosan a macska verte le az asztalról.
Nem volt szükség önkormányzati temetésre. Az iratok közt minden költséget fedező pénzköteget találtak. Nem volt ráírva, hogy a temetésre lett félrerakva, de mindenki tudta, hogy csak azért lehetett ott. Fiát két napos keresés után találták meg. Közömbös hangon fogadta a hírt, de még aznap este hazaindult. Az éjszakai vonattal azonban nem jutott messzire. A fővárostól alig negyven kilométernyire leszállították a vonatról és minden kérlelés dacára fogdába zárták. Kihallgatása másnap délután kezdődött, pontosan akkor, amikor anyját utolsó útjára indítottak. Mindössze hárman álltak a felbontott sír előtt, ahová férje után most a feleség is megérkezett. Miután a betonlapot visszahelyezték, a polgármester a fejét csóválva lerakta a sírra a magával hozott virágot. Minden kész volt, már csak az évszám hiányzott az asszonynév mellől. A sírköves néhány nappal később fáradtan véste fel a 201x-es évszámot.
(R-H)

Ez "vonat" már elment...


Ez "vonat" már elment...Éves megemlékezésként túl vagyunk a Halottak Napján, leróva kegyeletünket elhunyt szeretteink sírjainál, megemlékezve eltávozott rokonokról, barátokról, ismerősökről és szívünkhöz közel álló, történelmünkből ismertekről, de elsősorban olyanokról, akiknek köszönhetően lehetőségünk van emlékezni rájuk, mert még élünk. Sajnos a Hallowin-őrület "játékos perverziója" fertőzésként hatol be a még érintetlen társadalmakba is. A koponyák és rothadó zombik felizgatják a lelkileg sérült, vagy lelketlen embereket, így a Halloween perverz szexuális orgiává vált! A Sátáni Biblia helyet a Halloween az egyik a két legfontosabb fesztivál közül a sátáni naptárban, miközben akár "HD minőségben" is, de torz gumiálarcok és valódi hús vér halottakban "gyönyörködhet" a szemlélő, mert a mindennapok részévé vált a hatalom által nyereségvágyból elkövetett erőszak. Az emberáldozat, a vér és szexuális orgazmus, október 28-tól november 1-ig, a druida Shamhain szüreti fesztiválja. A teokrácia, a rabszolga sorba taszított parasztság elleni terror párosult a tömeges emberáldozatokkal, amikor több ezer férfit, nőt és gyermeket élve elégettek az "ünnepen". Talán nem meglepő, hogy a gall druida tömeges áldozatok bemutatásának hagyománya feltámadt az Illuminátusok megjelenése és a francia forradalom alatt.

A Halloweent a luciferi gondolkodásmód önálló kezdeményezése kereteként tervezték. A megszállottság, a vágy és a halál lett a támasza a szórakoztató iparban. 1966 óta a perverz szex, az okkult csodálat "forradalma", a sorozatgyilkosok és elmebetegek társadalmi elfogadtatásának szimbóluma. Mindez azon célokat szolgálja, hogy a folyamat kiagyalói oly mértékben és minőségben mérgezzék a társadalmakat, mint ahogy teszik ezt az államilag üzemeltetett kábítószermaffián, a homoszexualitás népszerűsítésén, az emberi értékek devalválásán és felszámolásán keresztül, háborúkkal, tömeggyilkosságokkal, humanitárius cselekedeteknek beállított fosztogatásokkal, törvényesnek nevezett rablógyilkosságokkal. E tevékenység része az éhséglázadások kirobbanásához vezető, politikai, stratégiai okokból,
és nem utolsó sorban nyereségvágyból elkövetett időjárás befolyásolás is.


(Lekima, a szuper tájfun. SW-IR űrfelvétel készült 14:30 24 óra 2013. Hőmérséklet a szem fekvésében -123 ° C-on. Forrás: CIMSS / SSEC / WISC.)
A négy trillió dolláros "üzlet", a globális felmelegedési csalás jövedelmének felhasználása és szerkezeti jellege az Enron-botrány óta számottevően átalakult. A kezdeti, üzleti célú időjárás-módosítás már nem csak üzleti, de stratégiai fegyverré vált, bár nem csak arra használható. Október második felében még a japán szigeteket elérő szuper-tájfun várta, hogy a szigorúan titkos DARPA-projekt csapata akadályozza meg a pusztítást, nem hiába. A Tesla-technológia világszerte óriási érdeklődésnek és kutatás-fejlesztés szinten a lehető legnagyobb népszerűségnek örvend. Az emberiség túlnyomó része viszont nem annyira osztja ezt nézetet, amikor a bőrén kísérleteznek. A 2010. nyarán létrehozott orosz aszály, európai hideg, és az ausztrál árvizek, az arabokra és a Közel-Keletre nézve csúfos éhséglázadásokhoz, "Arab Tavaszhoz", majd Líbia kirablásához vezettek. Japán már 2011. március 11-én is megtapasztalta, mire képes a Tesla kutatások alapjain kifejlesztett HAARP-technológia, a múlthéten azt is, hogy a "Szuper-Tájfun" rejtélyes energiájú impulzusok hatására feloldódott a semmiben.

Persze, nem is véletlenül jött létre. A globális, vagy inkább globalista zsarolásról megbízható információt közölt a Veterans Today, és arról is, hogy a tájfun nem természetes eredetű, és megpróbálják felhasználni Japán ellen. Az alábbi felsorolás ismerteti a chemtrails segítségével végrehajtott támadást, amitől a vihar újra erősödni kezedett:

(Ma reggel) Last Stand: A művelet folytatódik, annak ellenére, hogy ellenintézkedéseket tettek. Az északi régióban a felső homlok feloldódik, 3 órával később, az északi régióban a szem aszimmetrikusan csökken, utána további 2 órán át a szimmetriáját teljesen elveszti, és 13 órával a rajt után a működés, a vihar, 3. kategóriássá gyengült (lásd az alábbi képeket).
taifun_2_3.jpg
Szuper tájfun: Lekoma - 2013-10-24. Kezdve 75%-os erő alkalmazás 12:52 órakor (19:52 GMT) tegnap este, az alábbiak szerint.:

A nagy energiájú kísérletek okozta abnormális viselkedés megállapítást nyert, és amely kísérletek az USA-ban nagyon "sikeresek".

Hogy nem mind arany, ami fénylik, jól mutatja, hogy: "Ha nem lett volna a Lekima, a Francisco tájfun is elment volna észak felé" - mondta Tomohiro Osaki. De az erősebb és gyorsabb LekimaFranciscot, megakadályozza a gyors haladását, és azt, hogy északi irányba elmenjen.

várhatóan blokkolja, sőt megzavarja a

A szemelvényként beillesztett legújabb időjárás módosítási "eredmény" jól példázza a cionista amerikai irányítás célkitűzéseit. Közben a - "gépezet" többi része is dolgozik". CIA terrorista ügynökök dolgoznak az USA által létrehozott al-Kaida terroristák teljesítményének fokozásán Szíria ellen, összehangolva a NATO terrorista tevékenységével. Pofátlanul "elfogultságról" papol az amerikai szövetségi bíróság, amikor alkotmányellenesen megakadályozta Shira Scheindlin bíró alkotmány szerinti döntésének érvényesítését a New York-i rendőrség stop-and-friskaz egész világ utálja azUSA-t, és vele együtt Izraelt is, a gátlástalan és minden törvényt figyelmen kívül hagyó politikának nevezett erőszak alkalmazása miatt. A geo-mérnöki "projektek" célja a halál. 2013. májusában Dél-Karolinában akkora aeroszol támadást hajtottak végre 22 millió ember ellen, hogy a mérgező chemtrail csapadék miatt a 10 mérföldre lévő hegyeket alig lehetett látni. Dél-Karolina amúgy is a bögyében lehet az USA terrorista kormányának, mert nem csak mérgező vegyianyagok permetezésével, de atomrobbantásokkal is szeretnék megritkítani a lakosságát. Hogy "tiszta vizet öntsünk a fejekbe" (hidrokefália), idézhető Zbigniew Brzezinski (Council on Foreign Relations, Trilaterális Bizottság, Bilderberg Group):

"Korábban könnyebb volt irányítani egymillió embert, minthogy fizikailag megöljenek egy embert. Ma már végtelenül könnyebb megölni egy millió embert, amit majd ellenőriz egy millió ember."

Jól ismert és dokumentált az, hogy hosszú távú expozícióban a légszennyezés miatti levegőbe kerülő részecskék jelentősen növelik a halálozási rátát, a tüdőrák és a szívbetegségek kockázatát. A dohánytermékeken mutogatott szénbányász tüdőanthracosis), és a "pék tüdő" (liszt és más allergének belélegzése) okozta súlyos asztma elkerülhető, de a "Geoenginering csapadékkal" érkező részecskék nem. A "Chemtrails", a meghatározása szerint egy "egzotikus fegyver". Az Air Force (1990) Chemtrails kémia kézi online leírása elérhető és letölthető. Link
Az Evergreen Aviation elismeri, hogy rendelkezik chemtrail szerződésekkel az Air Force-al (Légierővel). Kizárólagos chemtrail szabadalmak listái állnak rendelkezésre. Több száz laboratóriumi vizsgálat azt mutatja, hogy a geo-mérnökinek nevezett projekt elsődleges összetevői az alumínium és a bárium. Egyéb alkatelemek közé tartoznak a szintetikus polimerek, a kén, etilén-dibromid, Morgellons betegség, vírusok, gombák és baktériumok. A toxikus fém-részecskék gyorsan felszívódnak a légutakban és/vagy a gyomor-bél traktusban, lerakódnak a tüdőben, az izmokban, és a csontokban.

politikája ellen. Csodálkoznak, hogy (

Egy térkép a The Guardian-tól
Nem élő rendszerek használata esetén is az alumínium részét képezi a biokémiai folyamatoknak, felhalmozódik az agyban és a csontokban. A
Material Safety Data Sheet az alumíniumról kimondja, hogy a mérgezés legjelentősebb tünetei a csökkent szellemi funkciók, feledékenység, koncentráció képesség csökkenés, és szélsőséges esetben teljes értékű demencia, Alzheimer-kór. Toxicitást is okoz, csont lágyító és csonttömeg csökkenés jelentkezik, a vese és egyéb lágyrészek sérülését eredményezi, és elég nagy dózisban okozhat szívmegállást. Az alumínium-mérgezés szorosan kapcsolódik az autizmushoz. A bárium mérgező az emberre és az állatokra, drámai csökkenést okoz a szervezet kálium szintjében. Emiatt (és más tényezők közrejátszásával), a báriumról ismert, hogy jelentősen növeli a szívrohamok gyakoriságát, főleg 65 éves kortól. A kén a másik toxin, ami felmerül a Geoengineering tevékenységgel kapcsolatban. Laboratóriumi vizsgálatok azt mutatják, hogy a kísérleti állatokon a kén súlyos érrendszeri károsodás okoz, az erek, az agy, a szív és a vesék esetében. Ezek a vizsgálatok azt mutatják, hogy a kén egyes formái magzati károsodást és veleszületett rendellenességek okoz. Az anyák is folytatják a kén-mérgezést, átadva gyermekeiknek az anyatejen keresztül. A kén szintén károsíthatja a belső enzimrendszereket az állatoknál.

William Thomas
, oknyomozó újságíró és a szerző a Chemtrails-ről megerősítette, hogy a Chemtrails szem fertőzéseket, orrvérzést, bőr sebeket, izom fájdalmat, krónikus kimerültséget, legyengült immunrendszert, akut asztmát és az allergiát, a rövid távú memória elvesztését és szívinfarktust okoz sok embernél, több mint egy tucat országban.Thomas azt is leírja:
A gyilkos kis részecskék, mint az alumínium-oxid, megtalálhatók a Chemtrails-ben. A New York Times szerint, "mikroszkopikus porszemek ... képesek beszivárogni a tüdő legkisebb rekeszeibe, és a tüdő átadja a véráramnak. "
A részecskék mérettartományban arra a Welsbach Szabadalmi leírásra épülnek, hogy a Chemtrails a legerősebben kötődik a betegségekhez és a korai halálhoz, különösen azoknál embereknél, akik már fogékonyak a légzési problémákra." (New York Times október, 14/06)
A Welsbach Szabadalom kéri a megatonnás mennyiségű, 10 mikron méretű alumínium-oxid részecskék kiszórását a légkörben. Az EPA megállapítása szerint a részecskék "szélsőséges veszélyt jelentenek az emberi egészségre", ami 5%-kal nagyobb halálozási arányt idéz elő 24 órán belül.
"A szív, valamint a tüdő is sérül az ultrafinom részecskéktől, mivel elég kicsik ahhoz, hogy bekerüljenek a véráramba, és lángra lobbantsák a szöveteket és sejteket". - számol be a Los Angeles Times. "Miután elérik részecskék a szívet, stressz-reakciót okoznak a sejtekben, gyulladást idéznek elő, ami hozzájárul a szívbetegséghez. A részecskék is okozhatnak vérrögképződést. " (Los Angeles Times, december 29/03).
Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége Neurotoxikologiai (agy mérgezés) részlege szerint, a lebegő részecske "olyan környezet-egészségügyi kockázatot jelent, ami globális méreteket ölt." (az aerosoled részecskék egészségügyi kockázatai, PubMed Abstract).
Az EPA kifejti, hogy mélyen behatolnak a tüdőbe és a keringési rendszerbe. Ezek a por méretű részecskék "felelősek több tízezer halálesetért évente, a légúti és koszorúér-betegségek előidézésével."
2010-ben 1.200.000 kínait ölt meg a légszennyezés.
"A levegőszennyezés az élet természetes velejárója a városokban, mint Peking, ahol sok ember visel légzőkészüléket, amikor a szabadban utazik". A fenti vizsgálatok alapján egyértelmű a következtetés, a Chemtrail csapadék károsítja az egészséget és megöli az embereket.

Az autizmus mértéke az amerikai gyerekeknél már csaknem megduplázódott az elmúlt évtizedben, az amerikai Centers for Disease Control (CDC) jelentése szerint, ami körülbelül 150 gyermek volt 2000-ben, és jelenleg minden ötvenedik amerikai gyerek már diagnosztizált autista. A rabló -és tömeggyilkos elit nagyon jól tudja, hogy mi történik, ha a gyermekek naponta belélegzik a részecskéket, a repülőgépek által kiszórt alumíniumot, séta közben, a parkban játszva, vagy üldögélve a saját légkondicionált otthonukban, tantermekben. Obama vezető tudományos és technológiai tanácsadója, John P. Holdren a társszerzője egy könyvnek, az Ecoscience címűnek, amelyben támogatja kialakulását egy "planetáris rendszernek", amely egy "globális rendőrség" útján érvényesítheti totalitárius intézkedéseit a népesség-szabályozás területén (is), beleértve a kényszerabortuszt, a tömeges sterilizációs programokat az élelmiszer -és vízellátáson keresztül, valamint a kötelező testi implantátumok használatára kötelezve, amelyek megakadályozzák, hogy a párok gyermeket tudjanak nemzeni. Holdren már a Goldman Sachs 2007-es konferenciáján is javasolta, hogy "a Geoengineering-módszer a legjobb, hogy megszabaduljanak a selejt emberektől egy fenntartható lakosság érdekében".

A "
húsba vágó" kérdésről sok oldalt lehetne írni, mert a felgyülemlett szakirodalommal, laboreredményekkel, bizonyítékokkal, vallomásokkal és jó szándékú tájékoztatásokkal meg lehetne tölteni a Nemzeti Múzeumot, pincétől a padlásig. A Council on Foreign Relations (CFR - Külügyi Kapcsolatok Tanácsa) lényegében egy nem túl titkos kormánya az Egyesült Államoknak, és sok kutatónak van rálátása a hatalmas globális bűnszövetkezetre, amely a mainstream médiát is szabályozza. Ugyanez a "BSZ" (bűnSzövetkezet), amit nevezhetünk "ZsCBSz"-nek is (Zsidó Cinosta BűnSzövetkezetnek). Nincs új a nap alatt, vagyis módszerek nem változtak, csak kiegészültek a technikai fejlődés legfrissebb elemeivel. Ebbe bele tartozik Obamba átverései közül mindegyik. A féreg, ha amerikai, vagy francia, brit, esetleg magyar, akkor is féreg marad. A lehallgatási botrány már csak hab a tortán. Évek óta lehallgatnak minden elektronikus eszközt, műholdakról figyelik egyes személyek mozgását, tevékenységét. Szeretnék tudni, hogy mikor találják meg az "ellenszert" ellenük. Tudják mi az, és mi is tudjuk, ez a vonat már elment...

Tulok

A marhák figyelmébe, ha még nem tudnák... A HORTHY RENDSZER VÍVMÁNYAINAK EGY RÉSZE

....öregségi, rokkantsági, özvegységi és árvasági biztosítás bevezetése, amely a munkásmozgalom régi követelései közé tartozott. Nyugdíjra a férfiak 65., a nők pedig 60. életévük betöltésével tarthattak igényt.
....1.200.000 hold állami tulajdonú termőföld szétosztása több százezer nincstelen részére (2-3 hold/fő) ... (nem átláthatatlan pályáztatás, ezer hektárok egy-egy személynek és nem is 25 éves szerződésekkel "kishantos" módra)
...1920-1930 között 290 ezer új lakóház épült föl, ami kb. 25 százalékos növekedést jelentett. A vidéki lakásépítések szervezésével és támogatásával a Falusi Kislakásépítő Szövetkezet foglalkozott sikerrel. (valódi lakásépítési támogatás volt, nem kamattámogatott devizahitel és nem fészekrakó program, de nem is fundamenta...pár évvel később elárverezve...)
...százezer főre jutó kórházi ágyak számának 329-ről 467-re emelkedése és az orvosok számának majdnem megkétszereződése, vagy a csecsemőhalandóság 19 ezrelékről 16 ezrelékre csökkenése. (nem orvos kivándorlás volt, nem ágyszám leépítés, kórházbezárás Szdsz módra...)
...Országos Nép- és Családvédelmi Alap (ONCSA) létrehozása. A szervezet feladata többek között a sokgyermekes családok intézményes támogatása, a gyermekvédelmi feladatok megoldásának előkészítése és a megélhetésükben veszélyeztetett családok gazdasági megerősítésének előmozdítása volt. (a háború alatt is...) (fórumból )

Az EU nem hívja meg Ukrajnát saját soraiba


Украина ес Украина евросоюз Украина
© Kollázs: Oroszország Hangja

Társulási megállapodás aláírása az EU és Ukrajna között boldog jövőt ígér az ukrán népnek. Az ország lakosai olcsó és jó minőségű árukhoz jutnak, később viszont EU-s útlevelet is kaphatnak. Ilyen mesebeli jövőt ígér az ukrán kormány. De, sajnos, Ukrajnát nem várják az EU-ban.

Szabadkereskedelmi övezet létrehozása Ukrajna és Európa között az első lépés lenne a további európai integráció felé – mondják a társulás hívei. Ugyanakkor a dokumentumok nem tartalmaznak egyetlen szót sem Ukrajna lehetséges tagságáról az EU-ban – mondta Szergej Glazjev az orosz elnök tanácsadója:
Ukrajna nem kap jogot pénzügyi támogatásra az uniós programok alapján, nem kap vízummentességet az EU-val, amiről sokan álmodoznak Ukrajnában. Egyes politikusok saját érdekükben használják ki ezeket a reményeket.
Európai biztosok, akik ellátogatnak Ukrajnába a „Keleti partnerség” vilniusi csúcstalálkozó előkészítése céljából, gyakran beszélnek Kijev és Brüsszel közötti lehetséges kapcsolatokról. De nem sietnek konkrét javaslatokkal – jegyzi meg Bogdan Bezpalko ukrajnai szakértő.
Az EU ígéri, hogy részt vesz a gazdaság fejlesztésében, de nem tesz említést konkrétumokról: sem a beruházások volumenéről, sem a vállalatokról, amelyek korszerűsítését vállalná az EU. Tulajdonképpen, semmilyen konkrét lépést nem tehet az EU, mert maguknak az uniós országoknak sok gazdasági problémája van.
Európa még nem lábolt ki a válságból, és belefáradt abba, hogy meg kell mentenie a gyenge gazdaságokat, mint amilyen Görögország és Ciprus, ahol több milliárd euróval támogatja a pénzügyi rendszert. Ennél fogva a következő évtizedben az Európai Unió nem terjeszti ki határait. Mindeddig az EU nem tárta ki a „schengeni ajtókat” a románok vagy bolgárok előtt, akik nemrégiben csatlakoztak az Európai Unióhoz. Az EU-ban egyre több vitát okoz az, hogy az újonnan felvett országok nem rendelkeznek egyenrangú státusszal a többi EU-tagállammal. Sőt, az újoncok olcsó munkaerő és nyersanyag-piac szerepét töltik ott. Bulgáriában és a balti országokban, például, folyamatosan csökken az életszínvonal. Az EU keleti országaiban a mezőgazdaság nem tud versenyezni a magasabb technológiával rendelkező nyugati országokkal.
Ukrajna pénzügyi helyzete nem teszi azt vonzóvá az EU számára. Akkor sem tud versenyezni Európával még ha társul is a szövetséghez, csatlakozás az unióhoz viszont tönkreteheti az ország iparát. Az egy főre jutó GDP az EU-ban nyolcszor, a munkatermelékenység négyszer magasabb, mint Ukrajnában. És minden évben a különbség csak növekszik, így a potenciális EU-tagság egyre reménytelenebb.Tatyjana Golovanova

Többé nem félünk tőletek

Hogyan tudja egy harcias kisebbség elnyomni, terrorizálni a többséget? Úgy, hogy megfelelően harciasan lép fel. Gondoljunk arra, egy törpe tacskó is képes elkergetni egy embert, pedig ha belegondolunk, a tacskónak vajmi kevés esélye lenne még egy fegyvertelen emberrel szemben is. De ha a fellépés elég harcias, ráadásul fegyverekkel, ellátással, pénzzel megtámogatva, amely még magabiztosságot is ad, akkor a fellépő kisebbség könnyen befolyásolhatja, elnyomhatja a nagy tömegeket. Gondoljunk csak 1919-re, ahol a vörös vonatok, meg a cionbolsevik bandák milyen kis csapatok voltak a magyarság egészéhez mérten, mégis micsoda pusztítást tudtak végezni, és bénítottak meg egy egész országot.
Hídfő.net | A Magyar Nemzeti Arcvonal hivatalos honlapja
Szíriában épp ilyen helyzet volt egészen idáig. Az emberek féltek kimenni az utcára, még az ablakon kinézni is, mert mindenütt orvgyilkosok, robbantások, terrorista félelemkeltés. Csakhogy megtörtént az összefogás. Irán fegyverekkel, Oroszország fegyverekkel és információkkal, a Hezbollah több ezer harcossal állt az Asszad rendszer mellé. A hadsereg lassú, de alapos és folyamatos előrenyomulásban van. Megtisztították a főváros fő kerületeit, és végül a napokban a külvárosokat, valamint a vonzáskörzetbe tartozó településeket. A tegnapi napon sikertelen betörési kísérlet történt a patkányok részéről, egy bentrekedt és körülzárt csoportnak akartak utánpótlást eljuttatni, de a 35 fős bandát elfogták, heten meghaltak, a többi fogságba került. A hadsereg ura a fővárosnak, és most már a főbb városoknak is. Homs külső kerületében folyik még harc, ahol a terroristák próbálnak újra bejutni a városba, Aleppo északi külvárosaiból szorítják ki a terrorista bandákat. A halott emberevők többsége külföldi, katari, szaúdi, kazah, de van egyiptomi és csecsen is, mindenfelől.
Országszerte megmozdulások kezdődtek. A felszabadított területekre visszatért az élet, megnyitottak a boltok, az emberek újra kimerészkedtek az utcára. Sok helyen még hallani a távolból a harcokat, de az emberek összeverődnek, és ünnepelnek. Már látni a fényt az alagút végén.
Hídfő.net | A Magyar Nemzeti Arcvonal hivatalos honlapja
Szíria szerte megmozdulások voltak, és az emberek már nem féltek tömegekbe verődni. Mindenfelé szíriai zászlók, és Asszad fényképek, és azt kántálták a népek: "már nem félünk tőletek" - "már nem félünk tőled FSA". A megmozdulásokon sok a férfi, és rengeteg a fiatal. Van utánpótlása Az SAA Asszad hadseregnek.
Eközben újabb két kisvárost szabadítottak fel, és rengeteg településről jön a hír, hogy kihátráltak a "coyot bandák". A Qalamun hegységben folyó harcokban a bandák veszteségei nagyok, az elkeseredettség miatt több helyen belharcok robbantak ki a csoportokon belül, sokan megadták magukat. A Hezbollah elvágta az utat, hogy a hegyekből visszahátráljanak Libanon felé, így a kelepcébe zárt bandák ezen a területen utolsó harcaikat folytatják a napokban
Hídfő.net | A Magyar Nemzeti Arcvonal hivatalos honlapja
Hídfő.net

A bankok felelősségre vonása megkerülhetetlen

A riportban a magyar állam kizárólagos felelősségéről beszél Falus Zsolt.
A BAÉSZ és A Haza Nem Eladó Mozgalom álláspontja ezzel szemben az alábbiakban olvasható.

11svajcifrankmagyarforint.jpg.ashx
Egyetlenegy esetben sem említi meg azt, hogy a devizaalapú forinthitelezés, mint pénzügyi szolgáltatás a javarészt külföldi érdekeltségű Bankok által terjedt el Magyarországon. A bankok felelősségéről, a bankok ezen ügyletekben jogtalanul felszámított költségeiről nem esik szó.
Azt mondja, hogy “Az Európai Központi Bank ezt a típusú hazai hitelezést ismeri.”
Ezt a fajta pénzkölcsön nyújtási szolgáltatást a hazai jogrend nem ismeri.
Két jogszabályhely rendelkezik a pénzkölcsön nyújtásról. Ptk. 523. § és a Hpt. 2. számú mellékletének I. Pénzügyi szolgáltatások 10.2. pontja.
Egyik esetben sincs arra lehetőség, hogy a rendelkezésre bocsátott pénzösszegtől eltérő pénzösszeget követelhessen a Hitelező az Adóstól.
A BAÉSZ 2011. áprilisában benyújtott büntető feljelentésére a Legfőbb Ügyészség Magánjogi Szakága megadta a választ, amivel minket igazol. Minden eddigi állításunkat alátámasztották azzal a törvényhely megjelöléssel, amellyel a forintfolyósítás jogszerűségét akarták alátámasztani a deviza kölcsön jogcímen történő követelése esetén.
Ptk. A pénztartozás. A kamat
231. § (1) Pénztartozást – ellenkező kikötés hiányában – a teljesítés helyén érvényben levő pénznemben kell megfizetni.
(2) Más pénznemben vagy aranyban meghatározott tartozást a fizetés helyén és idején érvényben levő árfolyam (ár) alapulvételével kell átszámítani.
Az Ügyészség és a bankok több válaszlevélben fellelhető álláspontja szerint a devizában meghatározott kölcsönösszeg, ezen törvényhely alapján forintban átszámítva történő rendelkezésre bocsátása nem törvénysértő.
Ellenben egyértelmű számunkra az, hogy mivel erre a törvényhelyre hivatkozott az Ügyészség, elismeri, hogy a folyósított forintösszeg pénztartozás megfizetése.
Valóban, a Bankok a devizakövetelés ellenében előre folyósították a devizaösszeg forintban számolt vételárát, ami pénztartozás megfizetésének minősül, s ezt a Ptk. 231. §-a lehetővé is teszi.
Mivel a pénztartozás nem visszafizetendő, ezért nem is lehet kölcsönfolyósítás a devizaösszeg forintban átszámított folyósítása.
De ez egyúttal azt jelenti, hogy az ügylet nem kölcsönügylet.
Az ügylet során emiatt nincs lehetőség ügyleti kamat felszámítására, és nem keletkezett a hatályos törvényi rendelkezések értelmében pénzkölcsön tartozásuk az Adósoknak.
Ebből az következik, hogy a Bankok olyan szerződést kötöttek velünk, Adósokkal, amelyek esetén jogszerűen, kölcsön nyújtás okán sem a devizaösszeg követelésére nem volt lehetőség, sem pedig ügyleti kamatot nem lehetett erre felszámítani.
Ez esetben miről beszélünk?
Arról nem beszélhetünk, hogy a bankok vétlenek lennének, hiszen egyidejűleg követeltek
- árfolyam különbözetet a deviza vétele miatt,
- kölcsönkamatot a könyvelési csalás miatt, és
- árrést a vételi és eladási árfolyam alkalmazása miatt a folyósításkor és a törlesztéskor.
Arról ellenben beszélhetünk, hogy a MAGYAR ÁLLAM a Banki felmondáskor MEGÁLLÍTHATJA a folyamatot és a törvény értelmében meg is kell állítania. Hiszen az Adósok a közjegyzői okiratokban devizaösszeg kölcsön jogcímen történő megfizetésére vállaltak kötelezettséget, de a forintösszeg pénztartozás megfizetésének minősül a Legfőbb Ügyészség szerint is.
A devizaösszeg átszámítása forintra abszolút bizonyítéka annak, hogy nem történt deviza rendelkezésre bocsátás, nem történt pénzváltás, hanem, megtévesztve az Adósokat,
átszámítással pénztartozást fizettek meg, a devizakövetelés ellenében.
A megtévesztés során a forintot, mint hitelfolyósítást könyvelték fel a Bankok, eközben a devizát hiteltartozásként. Ez nem felel meg a valóságnak. A valóság nem más, mint vételár folyósítás.
A magyar állam felelőssége végzetes módon akkor fog bekövetkezni, ha a közjegyzők tanúsítják, hogy nekünk, Adósoknak van kölcsöntartozásunk, miközben a Bankok jogellenesen könyvelték le a forintot hitelfolyósításként és a devizát kölcsöntartozásként.
A BAÉSZ és A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM álláspontja szerint a Bankok felelőssége vitathatatlan.
A közjegyzőkön a sor, hogy a magyar nemzet érdekében cselekedjenek, és a törvény erejénél fogva utasítsák el a ténytanúsítványok kiállítását, mert a magyar családok nem kaptak pénzkölcsönt!
A HAZA NEM ELADÓ SEMMI PÉNZEN!
Forrás: Mit várnak a devizahitelesek?
Töviskesné Dsupin Judit Ibolya

2500-ra – a jelenlegi demográfiai adatok alapján – eltűnik Magyarország népessége.

A világ lakosságáról naprakész adatokat közlő GeoHive.com szerint a világ legnépesebb országa továbbra is Kína, de a napi lélekszám-növekedésben India megelőzi. Az ország lakosságával arányos növekedés tekintetében a viszonylag kicsi Omán (3,7 millió lakos) a szuperrekorder, a lakosság évente 7,89 százalékkal növekszik – idézi a portált a Bumm.sk.

A leggyorsabban az oroszok fogynak (a több mint 142 milliós lakosból naponta 832 eltűnik), bár a lakosság arányában megelőzi néhány ország, a rekorder Moldávia, amelynek évente 0,78 százalékkal, Bulgáriának pedig 0,76 százalékkal csökken a lakossága. Magyarország jelenleg a 89., naponta 56 fővel csökken a népesség, ami éves szinten 0,21 százalékos fogyást jelent. Ebben az ütemben 487 év alatt tűnhetne el a teljes magyarországi lakosság. Szlovákia csak a világ 114. legnépesebb országa, de naponta 13 fővel többen vannak. Ez éves szinten 0,09 százalékos emelkedés.

A portál becsléseket is közöl a növekedési tendenciákat elemezve. A közölt adatok alapján 2050-re egyértelműen India lesz a világ legnépesebb országa 1,62 milliárd lakossal. Kína esetében egy stagnálást jósolnak, a mostanihoz hasonló lélekszámot. A most 3. USA lakossága is jelentősen emelkedne, azonban Nigéria feljönne a harmadik helyre, leszorítva az Egyesült Államokat a 4. helyre. A GeoHive szerint 2050-ben 9 és fél milliárd lesz a Föld lakossága.

A KSH minapi adatai szerint 2013 első nyolc hónapjában 57 895 gyermek született, 3,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A 84441 halálozás 4,1 százalékos csökkenést jelent a 2012. január–augusztusi időszakhoz képest. A természetes fogyás 26 546 fő volt, 1478-cal kevesebb az egy évvel korábbinál, de a születésszám az év első öt hónapjában folyamatosan elmaradt az előző évitől,
Hír24

Megdöbbentő: 650 év kell a lakásállomány megújulásához MagyarországonMiközben az építőipar teljesítménye a nagy állami beruházások miatt összességében javul, a lakásépítés még mindig lejtmenetben van az MTI-nek nyilatkozó szakértők szerint. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) hétfői közlése szerint a használatba vett lakások száma 37,4, a kiadott építési engedélyek száma 31,7 százalékkal kevesebb volt az idei év első háromnegyed évében, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az év első kilenc hónapjában 4077 új lakás épült, a kiadott lakásépítési engedélyek száma 5327 volt.
Balatoni András, az ING Bank vezető makrogazdasági elemzője szerint a lakáspiac továbbra sincs túl a mélypontján, annak ellenére, hogy az építőiparban “éledezik” a kereslet. Rámutatott: míg az építőiparban az állami beruházások nőnek, addig a lakáspiacon a lakossági beruházások erősen visszaszorultak. Ennek a háztartások erős eladósodottsága az oka az elemző szerint, ami rányomja a bélyegét az ingatlanpiacra is.
Kedvező jelnek nevezte ugyanakkor, hogy a kiadott építési engedélyek száma meghaladja az új lakások számát.
A lakáspiac a háztartások miatt tovább esik, az árak csökkennek nominális szinten is, a lakáspiac konszolidációja még várat magára – összegezte Balatoni András.
A lakásépítésekben 2009 óta tartó mélyrepülésnek több oka van az Otthon Centrum szerint. „Érdemes külön választani a saját célú építéseket az értékesítési célú építkezésektől, bár az alapvető okok mindkét szegmensben megegyeznek: finanszírozási lehetőségek beszűkülése, a bizalom hiánya, negatív háztartási várakozások, a negatív általános gazdasági környezet” – válaszolta a Világgazdaságnak Déry Attila, az Otthon Centrum vezető elemzője.
Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) alelnöke a KSH adataira reagálva elmondta: mivel az év első kilenc hónapjában ötezernél is kevesebb lakást vettek használatba Magyarországon, ennek alapján úgy látszik, hogy még a tavalyi, mélypontnak tekintett évnél is kevesebb lakás készül el az idén.
A szakember szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy az építőipar teljesítménye összességében javul ugyan, de az ágazaton belül nagy a szóródás. A szektort a nagy infrastrukturális beruházások, útépítések, vasútépítések “húzzák”, a lakásépítés viszont mélyponton van, és ebben az évben nem is várható érdemi növekedés – közölte.
Koji László kitért arra is: a lakásgazdálkodás területén sokkal nagyobb feladat lenne a lakásfelújítás. Magyarországon mintegy 4,3 millió lakás van, éves szinten körülbelül 400 ezret kellene felújítani ahhoz, hogy tízévente megújuljon a lakásállomány. Ezzel szemben jelentősebb felújítás mindössze 100-120 ezer lakásban történik – ismertette. A szakmai szervezet alelnöke szerint az építőipar utolsó jó éve, 2006 óta a lakásépítéssel és -felújítással foglalkozó vállalkozások piacuk 80 százalékát elvesztették.
A kormányzati programokat szakmailag jónak tartja az ÉVOSZ, de azokra nincs elég forrás, a lakosság és az ingatlanfejlesztő cégek pedig továbbra sem adnak elegendő megrendelést – fejtette ki Koji László.
Az ÉVOSZ az új lakások építésénél rövid távon nem vár lényeges változást, inkább abban bízik, hogy a felújítások, rekonstrukciók területén lesz elmozdulás – közölte a szervezet alelnöke.
A Társaság a Lakásépítésért Egyesület az MTI-hez eljuttatott hétfői közleményében arra hívta fel a figyelmet: ilyen arányú visszaesés mellett 2013-ban hozzávetőleg 6700 lakás épül Magyarországon, ami azt jelenti, hogy a hazai lakásállomány megújulási üteme 650 év. A 100 éves megújulási ütemhez évi 43 000 lakást kellene építeni.
Az egyesület szerint a lakásépítésekre nem a lakásszám növelése, hanem a lakásállomány minőségi megújítása miatt van szükség, a felújítások és a helyettesítő új építések egyaránt fontosak. Számításaik szerint a lakásállományon belül több mint 583 ezer olyan lakás van, amelynek falazata vályog vagy sár.
Az egyesület úgy látja, a 2014-2020-as uniós támogatási időszak jelenleg folyó tervezése során el kellene érni, hogy a következő hét évben lakásfelújításokra, lakásépítésekre is jusson forrás. Egyeztetni kellene egy épületenergetikai programról az Európai Beruházási Bankkal (EIB), emellett módosítani kellene a jelenlegi “szocpol” támogatáson az energiahatékony, legális lakásépítések érdekében, illetve lakásépítésekkel, lakásfelújításokkal foglalkozó központi hivatalra is szükség lenne.
(MTI)

HAJNALODIK EURÓPÁBAN

Az Olasz Arany Hajnal vezetőjének üdvözlete
Kedves magyar és német bajtársak, barátaim! Elnézéseteket kérem, amiért az olasz Arany Hajnal nem tud most fizikailag itt lenni veletek. Ám szívvel-lélekkel veletek vagyunk ebben a fontos pillanatban, amikor megszületik a Magyar Hajnal. Azért, hogy végül megszülessen az a nagy európai önvédelmi, nacionalista szövetség, amely szembeszállhat az iszlamizálással, a szabadkőművesekkel és a cionistákkal. Nem csupán egy nagy Itáliának, de egy nagy Németországnak is meg kell születnie, amelyek tekintettel vannak a gyengébb gazdaságú országokra, és természetesen egy nagy Magyarországnak is! Amely újraegyesíti a több részre szakított magyarságot, így például a román uralom alatt élő erdélyit is. Azon román uralom alatt, amely mostanában a kóbor kutyák likvidálásával van elfoglalva, és elborítja Európát cigányokkal, koldusokkal és prostituáltakkal, akiket, mivel uniós állampolgárok, többé nem lehet kiutasítani. Nekünk nemet kell mondani egy olyan Európára, ahol határok híján bárki bejöhet, hogy rombolja hagyományainkat és értékeinket, mint a barbárok, ám ezek ellen nem szabad védekezni sem, mert az uniós jog őket védi a tisztes polgárok helyett. A gazdasági válság éppen szétrombolja Dél-Európát: Portugáliát, Spanyolországot, Olaszországot, Görögországot, de Magyarországot is, amelynek forintja nem képes a versenyt állni az erősebb gazdaságokkal. Egyre többen válnak munkanélkülivé, nő a válások száma és a fiataljaink nem tudnak családot alapítani. Milyen jövője van a gyermekeinknek egy a pusztulásban egységes, szakadék felé rohanó Európában? És miközben a családjaink széthullanak, a kormányaink az iszlám többnejűség engedélyezéséről vitáznak, a muzulmán fejkendőről, a homokos házasságról, amelyet a “katolikus” Franciaország már elismert! Sőt, a deviánsok örökbe fogadhatnak, megfosztva így a gyermekeket a természetes és istenadta joguktól, hogy egy apa és egy anya nevelje fel őket. Vissza kell tehát nyúlnunk gyökereinkhez, a keresztény értékekhez, amelyet az EU nem volt hajlandó elismerni az Uniós alapjogi chartában. Ezen értékekben hittek őseink, a nemzeti alkotmányunk atyái és honalapítóink. Akik hazámnak háborúban adtak életet, szemben minden külső elnyomással és rabszolgasággal. Kívánom, hogy a munkátok hozzon nemzeti egységet, meghaladva az ideológiai szekértáborokat, amelyek lassíthatják az utat egy erős, szabad és független nemzet felé.
Dr Aldo Mazzurco, az Olasz Arany Hajnal vezetője (magyarhajnal)
A videót is érdemes meghallgatni. Lényeg az, hogy attól még senki sem lesz magyar, ha annak vallja magát.

10 dolog, amit minden fiúgyereknek meg kellene tanítani

Valljuk be őszintén, mi nők sokszor háborodunk fel, milyen udvariatlanok, kényelmesek vagy épp ápolatlanok a férfiak. (Tisztelet a kivételnek!!) Pedig a változás kulcsa a mi kezünkben van, azoknál az anyáknál, akiknek fiú gyerekük van. Ne panaszkodjunk hát, inkább figyeljük oda néhány igen fontos dologra, amit minden fiúgyereknek jó lenne megtanítani.
1. Tanítsd meg neki szavakba önteni az érzelmeit!
Kisgyerekként még kiabál fájdalmában, toporzékol csalódottságában és sírásba tör ki, ha fél valamitől. A testi kifejezés jó dolog, mivel nyelvi szinten még sokáig nem kész arra, hogy a feszültségét levezesse. Szóval hagyd, hagy tombolja ki az érzelmeit, de ugyanakkor magyarázd is el neki, mit érez. Beszéljetek róla, mások hogyan fejezik ki ezeket az érzelmeket, hogy a későbbiekben különbséget tudjon majd tenni a csalódottság és harag, vagy épp a szomorúság és szégyenérzet között.
2. Mutass a fiadnak olyan férfiakat, akik az eszük, elszántságuk vagy a becsületük miatt lehetnek példaképek!
Merthogy a külső adottságok miatt lesznek követendő példák már pelenkás kortól, abban biztos lehetsz: Pókember, Superman, Luke Skywalker, stb. De mesélj a fiadnak olyan emberekről is, akik azért szuperhősök, mert bátrak (mint a Wright fivérek), mert mernek nagyot álmodni (mint Einstein), mert csodálatosan játszanak a szavakkal (mint Tolkien), mert kiállnak másokért (mint Martin Luther King). De ne feledkezzetek meg a hírnév nélküli hősökről sem: az ügyeletes orvosokról vagy a karitatív munkát végzőkről sem.
3. Mutass a fiadnak olyan nőket, akik az eszük, elszántságuk vagy a becsületük miatt lehetnek példaképek!
Ugye mondanom sem kell: a hagyományos értelemben vett szépségideálok (Barbie és társai) automatikusan megjelennek majd a fiad életében. De mutass neki olyan nőket is, akik a belső kisugárzásuk miatt szépek, mert okosak (mint Marie Curie), mert mindig segítenek másokon (mint Teréz anya), mert útmutatást adnak az éltre (mint Szepes Mária)
4. Légy te a fiad példaképe, mert szép, okos, elszánt és becsületes vagy!
Te, az anyja vagy az első nő, az első szerelem a fiad életében. Ha azt akarod, hogy igényes legyen amjd a nőkkel kapcsolatban, légy te is igényes magaddal szemben. Légy ápolt, illatos, udvarias és mosolygós – ne csak akkor, ha kilépsz a házból, de otthon is. Hiszen ők, a családod a legfontosabb közönséged!
5. Tanítsd jó modorra!
Mert ettől szebb lesz az élete. És másokét is azzá teszi.
6. Tanítsd meg hinni valamiben!
Mert lesz majd olyan, hogy félni fog, elkeseredett vagy mérhetetlenül szomorú lesz, összetörik a szívét vagy cserbenhagyják. És te nem leszel ott mellette. Kell, hogy legyen akkor valami, aminek a jóságában és segítő szándékában hihet: hogy tudja, nincsen egyedül, soha. Soha.
7. Mutasd meg neki, hogyan tudja levezetni a feszültségét!
Adj neki egy dobot, tollat és papírt, elég tágas teret, egy üthető párnát, egy pár futócipőt vagy tanítsd meg meditálni. Vagy mindezt együtt, hogy ha már a saját útját járja, és tele lesz feszültséggel, tudjon választani, hogyan eressze ki a fáradt gőzt. Anélkül, hogy kárt tenne másban. Vagy magában.
8. Vidd el színházba, koncertre, kirándulni, mutass neki új helyeket!
Mert az új helyek, új dolgok szélesítik a látókört, kinyitják az ember szívét és lelkét a más és szabálytalan dolgok elfogadására is.
9. Tanítsd meg neki, hogyan kell házimunkát végezni!
De ne úgy, hogy ez nyűg, kötelesség vagy utálatos dolog legyen. Legyen olyan természetes része a mindennapi életének, mint a fogmosás. Persze, az életkorának megfelelő feladattal lásd el, de már az óvodás korúak is bevonhatók a háztartásba. Az, ha egy tizenéves fiú segít a mosásban, rendrakásban egyáltalán nem terheli meg, bele kell, hogy férjen a napjába. (Hiszen egy állandóan ügyeletben lévő anyának is belefér.) És nem utolsó sorban: hozd tudtára, hogy egy férfi, aki jól főz, nagyon imponáló a nőknek :)
10. És még egy fontos dolog: hagyd, hogy az apja megmutassa neki, hogyan működik a világ.
Anélkül, hogy beleszólnál szerinted mi a helyes. Ha hagyod, hogy mély és szoros kapcsolat alakuljon ki apja és fia között, akkor (a tizenéves korszakot leszámítva) a fiú, mindig fogja tudni, kihez fordulhat tanácsért.
A végére pedig egy kis bónusz: kifejezetten fiúknak, fiús szülőknek szóló könyvekből szemezgettünk egy párat az Égigérő segítségével:
Maszat-sorozat - Egy kíváncsi kisfiú és barátai tanulságos történetei sok képpel és kevés szöveggel 2 éves kortól
Imbusz mester autót épít - Igazi szakanyag
Április és az úttekerők - Lenyűgöző történet Áprilisról, a vidéki kukamacskáról aki hősként küzd a csatornák titkot rejtő világában a nagyváros megmentéséért.
Tatu és Patu fura masinái –  Ovisod vagy kisiskolásod folyton nyüzsög, hancúroz és nyargalász? Tatut és Patut neki! Csak a vihorászást fogod hallani
Tulipánháború – Mesék Habakuk királyfiról - Egy hétköznapi kisfiú csöppet sem hétköznapi, országmentő hőstettei
Juharfalvi Emil - Egy életrevaló ötéves fiúcska kacagtató kalandjai
Titi a toronyház tetején - Titi egy jóravaló, bátor kisfiú aki a leghétköznapibb helyeken is világra szóló kalandokba ütközik
Királyfi születik - A világ madaraink bölcs, tanulságos történetei kis királyfiknak
Pettson és Findusz – Gyünyürűen illusztrált, humuros és bájos sorozat egy öregember és egy macska barátságáról.
Brumi – Három mackó szövetsége sok kalanddal erdőben, városban, a Balatonnál.
Egy focista naplójából – nagyfiús, focis történet egymás tiszteletéről, barátságról és a csapatszellemről
Kétévi vakáció - Enélkül a könyv nélkül nem nőhet fel fiúgyerek
A leleményes Hugo Cabret –  Egy árva fiú és egy könyvmoly kislány csodálatos kalandjai a párizsi vasútállomás titkos világában. A könyvet a szerző 284 rajza teszi felejthetetlenné. Ha eddig nem olvasott a gyerek ezzel a könyvvel garantált az áttörés.
Rumini - igazi lebilincselő kalandregény, tökéletes bevezetés a későbbi felnőtt kalandregények világába.
írta: Hanula Erika

http://www.csupaszivmagazin.hu/10-dolog-amit-minden-fiugyereknek-meg-kellene-tanitani

Külföldinek tekintené az állam az általuk elüldözött magyarokat

Az illetékes szaktárca szerint az OEP külföldinek tekintené azokat a magyarokat, akik külföldön dolgoznak, és így ott szereznek biztosítást. Így az itthoni egészségügyi ellátásukat is kifizettetnék velük. A törvénymódosító javaslat ezzel - szerintük - a "rendszerben lévő lyukakat" hivatott betömni.
Nos, a "rendszerben lévő lyuk" egész pontosan ott van, hogy a nemzet jövőjét jelentő ifjúság nem boldogul a saját hazájában, és külföldre kényszerül! Az ezért felelős államvezetés pedig még utánuk is rúg egyet! Mit akartok elérni? Hogy soha ne jöjjenek haza?!
Munkát, megélhetést, boldogulást nem tud biztosítani az állam. Sarcolni, adóztatni, fizettetni - az megy! Mindennek tetejében pedig van képük olyat kimondani, leírni, netán törvénybe foglalni, hogy az elüldözött magyar fiatalok - külföldiek!
Mellesleg, nesze neked Európai Unió!
Juhász Pál


Magas összegről kaphat számlát a jövőben az a külföldön munkát vállalló magyar, aki itthon kíván gyógykezelést igénybe venni; ha valaki külföldön szerez biztosítást, az OEP ezentúl külföldinek tekintené – írja a Napi Gazdaság hétfői száma.

A külföldön munkát vállalók érvénytelen taj-kártyával igénybe vett kezeléseit a betegekkel fizettetné ki a szaktárca – olvasható a Napi Gazdaság hétfői számában.
A lapban egy még formálódó egészségügyi tárgyú törvénymódosító javaslatra hivatkozva közlik, hogy a tárca a “rendszerben lévő lyukakat” tüntetné el ezzel a lépéssel. A cikk szerint a tartósan külföldön dolgozók közül sokan nem is tudnak arról, hogy ki kell jelentkezniük a hazai egészségbiztosítási rendszerből, mivel egy másik tagállamban rendelkeznek biztosítással. Aki külföldön szerez biztosítást, úgy kell kezelni, mint egy külföldit, így EU-kártyával részesülhet előre nem tervezett ellátásokban, más kezelésben azonban nem.

Annak, aki már nem érvényes taj-kártyáját próbálja használni, a kezelés költségeit meg kell térítenie az egészségbiztosítási alapnak. A cikk szerint a szaktárca és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) arról tájékoztatott, hogy több mint 30 ezren jelentkeztek ki a rendszerből.

(HVG)